Kokous 10/2011 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, klo Kokouksen alussa oli jouluruokailu.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "12.12.2011 Kokous 10/2011 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 12.12.2011 klo 18.00 22.00 Kokouksen alussa oli jouluruokailu."

Transkriptio

1 Kokous 10/2011 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, klo Kokouksen alussa oli jouluruokailu. Jäsenet Posti Timo pj Elonsalo Raimo Erkkilä Pentti Harinen Ari poissa Hickey Hanna-Leena Kaurila Tuija poistui klo Korhonen Eila Lemberg Raija Lumijärvi Johanna Miettinen Risto Miettinen Virpi Nuottanen Jaana poissa, ilm. esteestä Nurminen Pirkko Pentikäinen Tuomo poissa, ilm. esteestä Rekola Merja Seppänen Tarja poissa, ilm. esteestä Väkeväinen Tuulia Kutsutut varajäsenet Haukijärvi Eino Aalto Jukka Vierimaa Eino Muut läsnä olevat Uusimäki Erkki, vs. talousjohtaja :n 99 ajan, poistui klo Peura Tuula, vs. srk-pastori 98, poistui klo Stjernvall-Kiviniemi Nina, vs. srk-pastori, 98, poistui klo Piippo Leena sihteeri Allekirjoitukset Timo Posti Puheenjohtaja Leena Piippo Pöytäkirjanpitäjä Tarkistus Jukka Aalto Pöytäkirjantarkastaja Eino Haukijärvi Pöytäkirjantarkastaja Todistan, että pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä Paikka ja aika Kirkkoherranvirasto

2 Kokous 10/2011 Sivu 2 94 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Seurakuntan ohjesäännön (2 ) mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Kutsuun on ohjesäännön saman pykälän mukaan liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kirkkolain (KL 7:4) mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 95 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen Pöytäkirjan tarkastaa (seurakuntan ohjesääntö 6 ) kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjan tarkastajaa tai jos kokous niin päättää, seurakunta kokouksessaan. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan Tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikoina. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jukka Aalto ja Eino Haukijärvi. Pöytäkirja tarkastetaan Tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikoina. 96 Kokouksen työjärjestys Kokouksen esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Työjärjestykseen päätettiin muutos: 99 käsitellään ensimmäisenä, sen jälkeen edetään listan mukaisesti. Muissa asioissa käsitellään diakoniatyön johtokunnan esitys diakonissan viran muuttamisesta johtavan diakoniatyön tekijän viraksi sekä seurakunnan lapsiasiahenkilön valinta.

3 Kokous 10/2011 Sivu 3 97 Virkamääräyksen katkaiseminen Espoon hiippakunnan tuomiokapituli on pitämässään istunnossa katkaissut pastori Panu Pihkalan virkamääräyksen Kirkkonummen suomalaisen seurakunnan III seurakuntapastorin virkaan alkaen hänen omasta anomuksestaan. Merkitään tiedoksi Merkittiin tiedoksi.

4 Kokous 10/2011 Sivu 4 98 Virkamääräyksen pyytäminen tuomiokapitulilta Koska Kirkkonummen suomalaisen seurakunnan papistossa on tällä hetkellä kaksi viransijaisena toimivaa pastoria, ei Panu Pihkalan virkamääräyksen keskeytyksen johdosta virkaa laiteta julkiseen hakuun, vaan valitaan seurakuntapastori jo seurakunnassa toimivista sijaisista. Seurakuntan kokoukseen on pyydetty pastori Tuula Peuralta ja pastori Nina Stjernvall- Kiviniemeltä lausunnot. Sen lisäksi heidät on pyydetty myös kokoukseen esittäytymään ja kertomaan itsestään ja toiminnastaan. Käsittely Kyseessä oleva seurakuntapastorin virka on koulutyön pastorin virka nuorisotyön tiimissä. Seurakunta haastatteli vuorotellen seurakuntapastorit, Tuula Peuran ja Nina Stjernvall-Kiviniemen. Seurakunta äänesti suljetuin lipuin Johanna Lumijärven esittämänä ja Virpi Miettisen kannattamana. Ääntenlaskijoina toimivat pöytäkirjan tarkastajat Jukka Aalto ja Eino Haukijärvi. Äänestyksen tulos: äänestyslippuja yhteensä 16 Tuula Peura 4 ääntä Nina Stjernvall-Kiviniemi 12 ääntä Seurakunta antaa lausuntonsa ja päättää pyytää Espoon hiippakunnalta virkamääräystä kokouksessa päätettävälle pastorille Kirkkonummen suomalaisen seurakunnan 3. seurakuntapastorin virkaan alkaen. Seurakunta päättää pyytää tuomiokapitulilta virkamääräystä Kirkkonummen suomalaisen seurakunnan 3. seurakuntapastorin virkaan pastori Nina Stjernvall-Kiviniemelle alkaen. Pastori Tuula Peura poistui klo Pastori Nina Stjernvall-Kiviniemi poistui klo Luottamushenkilö Tuija Kaurila poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo

5 Kokous 10/2011 Sivu 5 99 Lausunto yhteiselle kirkkovaltuustolle Kirkkonummen seurakuntayhtymän talousarviosta 2012 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta Kirkkonummen seurakuntayhtymän vs. talousjohtaja Erkki Uusimäki oli kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan ja poistui klo Tal.j Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään tavoitteet toiminnalle ja taloudelle sekä määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa määritellään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Seurakuntien talousarviot vuodelle 2012 on käsitelty seurakuntaissa lokakuussa Liitteenä lähetetään talousarvion taulukot, jotka sisältävät taloussuunnitelman, verotulolaskelman, investointisuunnitelman, poistolaskelman, jakosuhdelaskelman, kehyksen muutos laskelman ja rahavirtalaskelman. Verotulojen oletetaan kasvavan maltillisesti vuonna 2012 verrattuna vuoden 2010 tilinpäätökseen ja pysyvän samalla tasolla kuin vuoden 2011 tulot arvioitaisiin toteutuvan. Talousarvion vuoden 2012 ylijäämä on ehdotuksessa euroa. Tämä johtuu suunnitellusta tonttien myynnistä. Vuosikate on euroa eikä riitä kattamaan poistoja, jotka ovat euroa. Taulukot sisältävät rahavirtalaskelman vuosille , josta voidaan todeta, että rahoitusvajetta vuodelle 2012 on ehdotuksessa 1,9 miljoonaa euroa, kun Kirkkolaakson tonteista saatavat tulot käytetään Kirkkolaaksoprojektiin liittyvien maankäyttölainojen takaisinmaksuun. Suurin osa rahoitusvajeesta johtuu suuresta investointitarpeesta. Voidaan todeta, että rahavarat saadaan taulukossa olevien suunnitelmien mukaan tarkastellulla suunnittelukaudella riittämään ilman lisälainan ottoa tai ilman muun omaisuuden kuin Kirkkolaakson tonttien myyntiä ainoastaan vuonna Näin siis siinä tapauksessa, kun tulo- ja menokehityksen on arvioitu olevan 1,5 prosenttia vuositasolla, eikä toimintaan tehdä ennaltaehkäiseviä muutoksia. Taloussuunnitelmassa näillä luvuilla vuosikate kattaisi suunnitelman mukaiset poistot vasta vuonna 2016.

6 Kokous 10/2011 Sivu 6 Nykyiset taloudelliset näkymät ja kirkon nykytilanne eivät anna olettaa, että tulokehitys tulisi tulevina vuosina olemaan yksinomaan positiivinen, vaan seurakuntayhtymän yksiköitä on kehotettava varautumaan toimenpiteisiin, jolla tulot ja menot saadaan pysymään tasapainossa. Toimintakulut ovat ehdotuksessa kasvaneet melko paljon, mikä johtuu kehyksessä poisjääneistä suomalaisen seurakunnan virkojen kustannuksista, työterveyshuollon kulujen ja tietohallintokulujen poisjäännistä kehyksessä. Kirkkolaakson kiinteistöyhtiöt tuottavat vuokratuloa ja nämä kattavat yhtiöille maksettavat vastikkeet, joten seurakunnille ei näistä tule tuottoa. Talousjohtajan esitys Kirkkonummen seurakuntayhtymän talousarvion 2012 ja toiminta- ja taloussuunnitelman kirjallista esitystä ei ole tietoteknisistä syistä saatu valmiiksi kokouspäivään mennessä. Taloudellinen jaosto keskustelee talousarvion taulukoiden perusteella asiasta ja evästää talousarvion valmistelua. Taloudellinen jaosto keskusteli alustavasti talousarviosta. Investointien osalta päätettiin, että investoinnit tulee vielä tarkistaa vuoteen Taloudellinen jaosto haluaa korostaa, että nykyiset taloudelliset näkymät ja kirkon nykytilanne eivät anna olettaa, että tulokehitys tulisi tulevina vuosina olemaan yksinomaan positiivinen. Taloudellinen jaosto kehottaa seurakuntayhtymän yksiköitä varautumaan toimenpiteisiin, joilla tulot ja menot saadaan pysymään tasapainossa. Tal.j Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään tavoitteet toiminnalle ja taloudelle sekä määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa määritellään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

7 Kokous 10/2011 Sivu 7 Talousjohtajan ehdotus Tal.j Kirkkonummen seurakuntayhtymän talousarvio 2012 ja toiminta- ja taloussuunnitelma on liitteenä Talousarvion ylijäämä on euroa. Vuosikate on euroa. Vuosikatteella ei pystytä kattamaan poistoja, joiden on arvioitu vuonna 2012 olevan euroa. Talousarviossa olevan taloussuunnitelman vuosille perusteella voidaan todeta, että annetuilla luvuilla vuosikatteella ei kyseisenä aikana pystytä kattamaan poistoja. Kehykseen nähden talousarvio on yli euroa parempi johtuen tonttien myynnistä. Kiinteistötoimi on tarkistanut investoinnit vuodelle 2012 ja ne ovat euroa. Rahoituslaskelman 2012 perusteella voidaan todeta, että talousarvion toteutuessa näillä luvuilla Seurakuntayhtymässä on ratkaistava, miten investoinnit rahoitetaan. Nyt annetussa ehdotuksessa rahoitus on ratkaistu lainannostolla. Seurakuntien talousarviot vuodelle 2012 on käsitelty seurakuntaissa lokakuussa Talousarvioesitys sisältää hautainhoitorahaston talousarvioesityksen vuodelle Yllä olevan perusteella ja koska niin globaali kuin paikallisempikin taloudellinen kehitys on tällä hetkellä hyvin epävarmaa, on seurakuntayhtymän kaikkia yksiköitä kehotettava tutkimaan, millä tavalla voidaan saavuttaa säästöjä ja kustannustehokkuutta niin ydintoiminnoissa kuin tukitoiminnoissakin. Strategioiden tarkistaminen ja erityisesti kiinteistöstrategian tekeminen on välttämätöntä. Taloudellinen jaosto esittää yhteiselle kirkkolle, että yhteinen kirkko pyytää seurakuntajen lausunnot talousarviosta 2012 ja hautainhoitorahaston talousarviosta 2012 ja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle, että yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion 2012 ja toiminta- ja taloussuunnitelman

8 Kokous 10/2011 Sivu 8 Kiinteistöpäällikkö esitteli investointisuunnitelman vuosille Talousjohtaja esitteli talousarvioehdotuksen vuodelle Taloudellinen jaosto keskusteli talousarviosta. Taloudellinen jaosto päätti kiinnittää erityistä huomiota kiinteistöstrategian tekemiseen, strategioiden tarkistamiseen ja henkilökunnan poissaolojen vähentämiseen työhyvinvointia kehittämällä. Keskustelun jälkeen taloudellinen jaosto päätti hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen. Taloudellisen jaoston esitys Merkittiin, että kiinteistöpäällikkö Anders Nordström poistui kokouksesta esiteltyään investointisuunnitelman klo Merkittiin, että Pentti Erkkilä, Johanna Lumijärvi ja Kalevi Mervasto poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo Taloudellinen jaosto esittää yhteiselle kirkkolle, että yhteinen kirkko pyytää seurakuntajen lausunnot talousarviosta 2012 ja hautainhoitorahaston talousarviosta 2012 ja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle, että yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion 2012 ja toiminta- ja taloussuunnitelman YKN Hyväksyttiin esityksen mukaan. Sn Seurakunta puoltaa yhteiselle kirkkovaltuustolle seurakuntayhtymän talousarvion 2012 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksymistä. Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa. Päätettiin esityksen mukaisesti. Pykälä tarkastettiin kokouksessa.

9 Kokous 10/2011 Sivu Yhteisvastuukeräys 2012, oman seurakunnan osuudesta päättäminen Diakoniatyön johtokunta , Yhteisvastuukeräys ja ehdotus seurakuntalle Yhteisvastuukeräys 2012 alkaa 5.2. ja teemana on ylivelkaantuminen. Suomessa Takuu säätiö käynnistää vuoden 2012 yhteisvastuuvaroin pienluottohankkeen, jonka tavoitteena on ehkäistä ylivelkaantumista. Kansainvälisen diakonian kohteena on Uganda, jossa Yhteisvastuuvaroin tuetaan yrityksiä pienrahoitustoiminnan avulla. Vuoden 2012 tuoton jako: Keräyksen tuotosta 60 % käytetään Ugandaan ja kansainvälisen diakonian kohteisiin Kirkon Ulkomaanavun kautta. Kotimaassa erityiskohteena oleva pienluottohanke saa 20 % keräyksen tuotosta ja hiippakuntien avustustyö sekä Kirkon diakoniarahasto yhteensä 10 %. Diakoniajohtokunta ehdottaa seurakuntalle, että oman seurakunnan osuus 10 % käytettäisiin talousvaikeuksiin joutuneiden kirkkonummelaisten auttamiseen. Sn Seurakunta päättää, että vuoden 2012 Yhteisvastuukeräyksen tuoton oman seurakunnan 10 %:n osuus käytetään talousvaikeuksiin joutuneiden kirkkonummelaisten auttamiseen. Päätettiin esityksen mukaisesti.

10 Kokous 10/2011 Sivu Kantvikin koulun anomus Kantvikin koulun johtaja Jussi Määttä anoo päivätyssä kirjeessä 400 matka-avustusta Kantvikin koulun joulukirkkomatkaan v Lisäksi hän anoo Kantvikin koulun v kevät- ja joulukirkkomatkoihin yhteensä 900. Kantvikin koulun sijainnista johtuen oppilaat on kuljetettava kirkkoon bussilla. Opetushallituksen ohjeistuksen mukaisesti koulut eivät voi kerätä oppilailta rahaa kyseiseen tarkoitukseen. Kirkossa järjestettävät jumalanpalvelukset ja hartaudet tukevat koulun uskonnonopetusta. Oppilaille jokavuotinen kevät/joulukirkko on unohtumaton kokemus. Kirkkonummen kirkko itsessään on merkittävä tutustumiskohde. Seurakunta on myöntänyt Kantvikin koululle kevään 2011 koulukirkkoon 500 kokouksessaan , 13. Seurakunta päättää myöntää 400 Kantvikin koululle joulukirkkomatkaan v Matka maksetaan tililtä Seurakunta keskustelee vuoden 2012 anomuksista. Seurakunta päätti myöntää 400 Kantvikin koululle joulukirkkomatkaan v Matka maksetaan tililtä Kantvikin koulun vuoden 2012 molemmat koulukirkkomatkat päätettiin myös myöntää.

11 Kokous 10/2011 Sivu Naisten pankki Leena Salmensaaren aloitteesta pappien ja kanttorien kokous päätti tehdä seurakuntalle esityksen Naisten pankin osakkeiden hankkimisesta. Työntekijäkokouksen esitys Kirkkonummen suomalaisen seurakunnan seurakuntalle ASIA: Kirkkonummen suomalainen seurakunta Naisten pankin osakkaaksi Espoon hiippakuntakokouksessa esiteltiin Naisten pankin toimintaa. Kokouksessa olivat Kirkkonummelta läsnä Jaakko Rahja, Johanna Lumijärvi, Hannu Suni, Panu Pihkala ja Leena Salmensaari. Kokouksessa haastettiin kaikki Espoon hiippakunnan seurakunnat Naisten pankin osakkaiksi. Keskustelimme asiasta pappien ja kanttorien työntekijäkokouksessa ja päätimme ehdottaa seurakuntalle, että Kirkkonummen suomalainen seurakunta tulisi myös Naisten pankin osakkaaksi. Yhden osakkeen hinta on 750 euroa. Alla lyhyesti Naisten pankin toiminnasta. Lisätietoja löytyy jossa näkyy myös Naisten pankin osakkaat sekä yksityiset että yhteisöt. NAISTEN PANKKI Naisten pankki on kehitysmaiden naisten tukemiseksi perustettu rahasto. Se kerää lahjoituksia kehitysmaiden naisten yrittäjyyden ja toimeentulon kehittämiseksi kestävän kehityksen periaattein. Toimintaa organisoi vapaaehtoisyhteisö, jossa toimii aktiivisia vapaaehtoisia ja toimintaa rahoittavat osakkaat ja lahjoittajat. Naisten pankin rahastoa hallinnoi Kirkon ulkomaanapu. Lahjoitetuilla varoilla rahoitetaan: naisten taloudellista toimeentuloa, osaamista ja oikeuksia parantavia hankkeita pienlainoja, ammattikoulutusta ja muuta yrittäjyyteen tähtäävää toimintaa uusia, innovatiivisia naisten yrittäjyyteen liittyviä hankkeita Hankkeita toteutetaan tällä hetkellä 12 kehitysmaassa. Naisten pankilla on tällä hetkellä 1157 osakasta.

12 Kokous 10/2011 Sivu 12 Seurakunta puoltaa hiippakuntakokouksen aloitetta ja lähettää asian YKN:n harkittavaksi, voiko seurakuntayhtymä sisällyttää kohteen yhteisiin seurakunnallisiin tehtäviin. Päätettiin esityksen mukaisesti.

13 Kokous 10/2011 Sivu Pinssien hankinta Tiedottaja Timo Hormiolta tulee tiedotustyön johtokunnan esitys kokoukseen. Asia jätettiin pöydälle. Pyydetään tarkempi selvitys asiasta ja pyydetään tiedottaja Hormio kokoukseen, jossa asia käsitellään.

14 Kokous 10/2011 Sivu Gideonien anomus Suomen Gideonit ry:n Espoon Veljespiiri anoo Kirkkonummen suomalaiselta seurakunnalta avustusta Gideon testamenttien jakeluun koululaisille Kirkkonummen suomenkielisissä kouluissa sekä asevelvollisuuttaan suorittaville varusmiehille Upinniemen varuskunnassa. Veljespiiri, johon kuuluvat myös asuvat Gideon veljet ja sisaret, on jo useiden vuosien ajan jakanut koululaistestamentteja Kirkkonummen suomalaisten koulujen ala-asteiden kolmannen luokan oppilaille sekä sotilastestamentteja varusmiespalveluksensa aloittaville Upinniemessä. Vuonna 2010 koululaistestamentteja jaettiin yhteensä n. 450 ja sotilastestamentteja n kpl Kirkkonummen alueella. Veljespiiri rahoittaa testamenttijakeluja vapaaehtoisin avustuksin, mm. seurakunnilta saaduilla kolehtituloilla, mutta ne eivät riitä peittämään syntyneitä kustannuksia. Tästä syystä Espoon Veljespiiri anoo Kirkkonummen suomalaiselta seurakunnalta 450 vuoden 2011 testamenttijakeluihin. Käsittely Tuulia Väkeväinen esitti Virpi Miettisen kannattamana, että esim. koulujen rehtorit laativat koteihin tiedotteen, jossa kerrotaan taustayhteisö sekä Kirkkonummen suomalaisen seurakunnan antama taloudellinen tuki asialle. Seurakunta päättää myöntää Suomen Gideonien Espoon Veljespiirille sen anoman 450 Kirkkonummen alueen testamenttijakeluihin vuonna Päätettiin esityksen mukaisesti. Pyydetään kertomaan Uusien Testamenttien jakotilaisuudessa, mikä jakava järjestö on ja että Kirkkonummen suomalainen seurakunta tukee Uusien Testamenttien jakoa Kirkkonummen alueella.

15 Kokous 10/2011 Sivu Diakonian viransijaisen valinta Seurakunta myönsi kokouksessaan , 58, diakoni Virve Saarelalle äitiyslomaa ja vanhempainvapaata ajalle Viranhakuilmoitus on ollut kirkon rekrytointisivuilla ja hakuaika on päättynyt Sijaisuuteen tuli 5 hakemusta. Diakoniatyön johtokunnan asettama haastatteluryhmä haastattelee hakijat ja tuo esityksen seurakuntan kokoukseen. Seurakunta valitsee diakoni Virve Saarelan äitiys- ja vanhempainvapaan ajalle sijaisen diakoniatyön haastatteluryhmän esityksen mukaisesti. Sijaiseksi valittavan palkkaus määräytyy palkkaryhmän 502 mukaisesti. Koeaika on neljä kuukautta. Ennen viransijaisuuden vastaanottamista valitun on esitettävä seurakunnan osoittamalta lääkäriltä saatu lausunto terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain 6 :n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote. Sn Diakoniatyön haastatteluryhmä, Virpi Miettinen, Hannu Suni, Pia Hosio ja Helvi Vuolasmaa, on haastatellut kolmea viransijaisuutta hakenutta. Yksi haastatteluun kutsutuista perui haastattelun, koska oli saanut töitä toisesta seurakunnasta. Molemmat haastatellut olisivat haastattelun perusteella mahdollisia hoitamaan viransijaisuutta. Haastatteluryhmä esittää, että diakoniatyöntekijä Virve Saarelan äitiysloman viransijaiseksi ajalle valitaan Irja Tamm. Hänen kieltäytymisensä varalle valitaan Laura Masih. Sijaiseksi valittavan palkkaus määräytyy palkkaryhmän 502 mukaisesti. Koeaika on neljä kuukautta. Ennen viransijaisuuden vastaanottamista valitun on esitettävä seurakunnan osoittamalta lääkäriltä saatu lausunto terveydentilastaan sekä rikosrekisterilain 6 :n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

16 Kokous 10/2011 Sivu Lapsityönohjaaja Leena Järvisen irtisanoutuminen Sn , 56 Virkavapaa-anomus Lapsityönohjaaja Leena Järvinen on anonut virkavapaata ajalle Kirkkoherra on myöntänyt hänelle virkavapaata. Koska kirkkoherralla on oikeus myöntää vain yhden kuukauden mittaiset virkavapaat, tuodaan anomus seurakuntan päätettäväksi. Lapsityön johtokunnan puheenjohtaja Petri Palovaara on saanut asiasta tiedon ja puoltanut virkavapaata. Sn Seurakunta myöntää lapsityönohjaaja Leena Järviselle virkavapaata Päätettiin esityksen mukaisesti. Lapsityönohjaaja Leena Järvinen on sähköpostitse irtisanoutunut virastaan Kirkkonummen suomalaisessa seurakunnassa. Seurakunta myöntää lapsityönohjaaja Leena Järviselle eron lapsityönohjaajan virasta alkaen. Seurakunta päätti myöntää lapsityönohjaaja Leena Järviselle eron lapsityönohjaajan virasta alkaen.

17 Kokous 10/2011 Sivu Lapsityönohjaajan viran täyttäminen Lapsityönohjaaja Leena Järvisen virkavapaan aikana on hänen tehtäviään kirkkoherran päätöksellä hoitanut vs. perhekerhotyöstä vastaavana lapsityönohjaajana Nina Hotma. Seurakunta päättää valita Nina Hotman hoitamaan perhekerhotyöstä vastaavaa lapsityönohjaajan virkaa määräaikaisesti Virkapaikka on keskustan seurakuntatalo. Palkkaus määräytyy palkkaryhmän 503 mukaisesti. Päätettiin esityksen mukaisesti.

18 Kokous 10/2011 Sivu Jäsentietojärjestelmän irtisanominen Seurakunnissa otetaan vuoden 2012 aikana vaiheittain käyttöön Kirjuri jäsentietojärjestelmä. Nykyiset jäsentietojärjestelmät ovat käytettävissä vuoden 2012 loppuun asti. Nykyinen jäsentietojärjestelmä on irtisanottava mennessä. Kirkkonummen seurakunnissa on käytössä Innofactor Oyj:n toimittama Sirius. Seurakuntien sopimuksissa eri toimittajien kanssa on käytössä erilaisia määräyksiä irtisanomisajoista. On kuitenkin tarkoituksenmukaista, että nykyisten sopimusten voimassaolo päättyy kaikissa seurakunnissa samanaikaisesti. Yhtenäisen menettelyn toteuttamiseksi seurakunnan tulee ilmoittaa toimittajalle, että nykyinen jäsentietojärjestelmän käyttö päättyy Seurakuntaa sitovan sopimuksen irtisanomisesta on päätettävä seurakuntassa, jollei päätösvaltaa ole delegoitu viranhaltijalle. Viime kädessä kirkkoherra tai keskusrekisterin johtaja vastaa nykyisten jäsentietojärjestelmien irtisanomisesta. Seurakunta päättää irtisanoa Innofactor Oyj:n toimittaman jäsentietojärjestelmä Siriuksen siten, että jäsentietojärjestelmän käyttö päättyy Päätettiin esityksen mukaisesti.

19 Kokous 10/2011 Sivu Kevään 2012 kokouspäivät Seurakunta kokoontuu keväällä 2012 seuraavasti: Kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuustojen jäsenten vaalit toimitetaan Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

20 Kokous 10/2011 Sivu Ilmoitusasiat Vuoden 2011yhteisvastuukeräyksen oman seurakunnan osuus käytetään kirkkonummelaisten nuorten ja lasten hyväksi, sn , 20. Merkitään tiedoksi Merkittiin tiedoksi.

21 Kokous 10/2011 Sivu Diakonissa Aino Latvalan irtisanoutuminen Diakonissa Aino Latvala kirjoittaa: Irtisanoudun Kirkkonummen suomalaisen seurakunnan diakonissan virasta alkaen siirtyessäni eläkkeelle. Minulla on erityinen ammatillinen diakonissan eläkeikä 60 vuotta. Sen vuoksi virkani on edelleen diakonissan virka, vaikka muut vastaavat virat on jo aikaisemmin muutettu diakonian viroiksi. Nyt on tullut aika tehdä tämän virkanimikkeen muutos. Olen hoitanut viimeisinä vuosina diakoniatyön työalavastaavan tehtäviä. Tässä yhteydessä on nyt erittäin toivottavaa, että virkani nimike voitaisiin muuttaa muotoon Johtava diakoniatyöntekijä. Se selkeyttäisi koko diakoniatyötä seurakunnassamme. Kiitän luottamushenkilöitä yhteistyöstä vuosien aikana ja toivotan Jumalan siunausta elämäänne. Kirkkonummi Seurakunta päättää myöntää diakonissa Aino Latvalalle eron virastaan alkaen eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Päätettiin esityksen mukaisesti.

22 Kokous 10/2011 Sivu Diakonissan viran muuttaminen johtavan diakoniatyöntekijän viraksi Liite Diakoniatyön johtokunta , 47 Diakonissan viran nimikkeen muuttaminen johtavan diakoniatyöntekijän viraksi Aino Latvala työskentelee diakonissan virassa ja hoitaa diakoniatyön työalaesimiehen tehtäviä. Johtokunta esittää seurakuntalle diakonissan viran muuttamista johtavan diakoniatyöntekijän viraksi. Virkanimikkeen muutos ei aiheuta kustannuksia. Nimikkeenä se profiloi yhdensuuntaista käytäntöä muihin työaloihin ja kirkon yleiseen käytäntöön. Sn Esittelijän esitys Virkanimikkeen muutos edellyttää asian viemistä yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi. Sen tähden seurakunta esittää, että yhteinen kirkko esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että yhteinen kirkkovaltuusto päättää muuttaa jo olemassa olevan Kirkkonummen suomalaisen seurakunnan diakonissan viran johtavan diakoniatyöntekijän viraksi alkaen. Samalla muutetaan viran johtosääntö (liite ). Päätettiin esityksen mukaisesti.

23 Kokous 10/2011 Sivu Seurakunnan lapsiasiahenkilön nimeäminen Lasten ja Nuorten Keskus on pyytänyt seurakuntia nimeämään lapsiasiahenkilön Kirkkohallituksen päätöksen mukaisesti. Työntekijäkokouksessa on sovittu, että pastori Leena Salmensaari valitaan työntekijöitten edustajana lapsiasiahenkilöksi. Seurakunta voi vielä halutessaan nimetä luottamushenkilön toiseksi. Raija Lemberg esitti Eila Korhosen kannattamana, että Virpi Miettinen valittaisiin seurakuntan edustajana lapsiasiahenkilöksi. Seurakunta valitsee Kirkkonummen suomalaisen seurakunnan lapsiasiahenkilön. Seurakunta päätti, että Kirkkonummen suomalaisen seurakunnan lapsiasiahenkilöiksi valitaan pastori Leena Salmensaari ja luottamushenkilö Virpi Miettinen.

24 Kokous 10/2011 Sivu EI JULKISUUTEEN

25 Kokous 10/2011 Sivu Kokouksen päättäminen ja valitusosoituksen antaminen Puheenjohtaja päättää kokouksen ja antaa valitusosoituksen KL:n 24. luvun mukaisesti. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo ja antoi valitusosoituksen KL:n 24. luvun mukaisesti.

26 Kokous 10/2011 Sivu 26 Sisällysluettelo 94 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen Kokouksen työjärjestys Virkamääräyksen katkaiseminen Virkamääräyksen pyytäminen tuomiokapitulilta Lausunto yhteiselle kirkkovaltuustolle Kirkkonummen seurakuntayhtymän talousarviosta sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta Yhteisvastuukeräys 2012, oman seurakunnan osuudesta päättäminen Kantvikin koulun anomus Naisten pankki Pinssien hankinta Gideonien anomus Diakonian viransijaisen valinta Lapsityönohjaaja Leena Järvisen irtisanoutuminen Lapsityönohjaajan viran täyttäminen Jäsentietojärjestelmän irtisanominen Kevään 2012 kokouspäivät Ilmoitusasiat Diakonissa Aino Latvalan irtisanoutuminen Diakonissan viran muuttaminen johtavan diakoniatyöntekijän viraksi Seurakunnan lapsiasiahenkilön nimeäminen Ei Julkisuuteen Kokouksen päättäminen 25

KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 (21) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 19.11.2013 16/2013

KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 (21) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 19.11.2013 16/2013 KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 (21) Kokouspäivä Paikka ja aika: Kirkkonummen seurakuntatalo, Sali 4 19.11.2013 klo 18.00 - Jäsenet: Posti Timo, puheenjohtaja Ehrnstén Viveka Erkkilä Pentti

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 (19) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 17.12.2013 17/2013

KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 (19) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 17.12.2013 17/2013 KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 (19) Kokouspäivä Paikka ja aika: Kirkkonummen seurakuntatalo, Sali 4 (takkahuone) Seurakunnantie 1, 17.12.2013 klo 18.00 - Jäsenet: Posti Timo, puheenjohtaja

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 4.11.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 201 KOKOUKSEN AVAUS... 283 202 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 11/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(26) 229 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 18.11.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 18.11.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra PÄÄTÖSLUETTELO Hollolan seurakunnan kirkkoneuvoston 18.11.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 19.11.2014-5.12.2014 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa. 82 Kokouksen avaaminen 83

Lisätiedot

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 6.5.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 6.5.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja PÄÄTÖSLUETTELO Hollolan seurakunnan kirkkoneuvoston 6.5.2014 Sovituksenkirkossa pitämän kokouksen päätösluettelo. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 8.5.2014-22.5.2014 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa..

Lisätiedot

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 81 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 2 (17)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 2 (17) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 2 (17) 181 Kokouksen avaus Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. 182 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Seurakuntaneuvostoon

Lisätiedot

Todistan, että pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä

Todistan, että pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä 1 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 28.11.2012 14/2012 Paikka ja aika: Seurakuntatalo sali 4, Seurakunnantie 1, 28.11.2012 klo 18 Jouluruokailu on tarjolla ennen kokousta klo 17.30- Jäsenet: Höglund Lars-Henrik,

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 7.12.2010 klo 18.30 PAIKKA: Laurilan srk-koti, Riihitie 2 Liite Asia sivu 242 KOKOUKSEN AVAUS 359 243 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 19.11.2013 klo 18.33 22.45 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 272 KOKOUKSEN AVAUS 359 273 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Nuortentilat, III kerros B, 45700 Kuusankoski

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/ 2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 03.05.2012 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/ 2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 03.05.2012 1 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 03.05.2012 1 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 03.05.2012 klo 18.00-19.44 Paikka Uittamon seurakuntakoti, Rusthollinrinne 1 Läsnä Norvasuo,

Lisätiedot

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014 3/2014 11.3.2014 55 Paikka ja aika Läsnäolevat jäsenet Poissaolevat jäsenet Muut läsnäolevat Virasto, 2 krs:n neuvotteluhuone, Laurinkatu 40, 08100 Lohja Tiistaina 11.3.2014 kello 17.30 Juhani Korte, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014 Kirkkovaltuusto Päivämäärä Aika 10.12.2014 klo 18 19.30 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Seurakunnan virastotalo, Linnankatu 12, valtuustosali Hurskainen Timo, puheenjohtaja,

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.2.2013 klo 18.30 21.32 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 60 KOKOUKSEN AVAUS 80 61 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 14.2.2011 klo 16.30 18.40. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti

Lisätiedot

Keskiviikko 25.2.2009 klo 17.15 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.2.2009 klo 17.15 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 2/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(30) 51 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.2.2009 klo 17.15 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 2/2014 27.3.2014 25

Kirkkoneuvosto 2/2014 27.3.2014 25 Kirkkoneuvosto 2/2014 27.3.2014 25 Paikka ja aika Seurakuntatalo Vihti, torstai 27.3.2014 klo 18.00 22.00 Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka pj Autelo Asko varajäsen Huitu Outi Kaarto Rakel Ketola Jukka

Lisätiedot

Keskiviikko 16.6.2010 klo 17.15 22.00. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 16.6.2010 klo 17.15 22.00. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 6/2010 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (24) 110 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 16.6.2010 klo 17.15 22.00 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Lepolan hautausmaan huoltorakennus os.lepolankatu 11 A

Lepolan hautausmaan huoltorakennus os.lepolankatu 11 A LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ASIALISTA 1 Valtakatu 38, PL 45 53101 LAPPEENRANTA PUH. 05 612600, FAX 05 6126280 Aika 19.8.2008 klo 17.15 (kahvit klo 17.00 alkaen) HUOM! Yhteinen kirkkoneuvosto tekee hautausmaakatselmuksen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 163

Kirkkoneuvosto Sivu 163 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2008 Kirkkoneuvosto Sivu 163 Kokousaika 29.10.2008 klo 18.00-19.35 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Pieni seurakuntatalo Iris Leppänen, puheenjohtaja Irja Haaranen

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 19.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen Tero Kiiskinen Hannu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.2.2006 104. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.2.2006 104. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 23.2.2006 104 YHTEIEN KIRKKONEUVOTON KOKOU :t 108 139 Aika torstai 23.2.2006 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

Keskiviikko 23.1.2008 klo 17.15 21.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16. varajäsen

Keskiviikko 23.1.2008 klo 17.15 21.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16. varajäsen ESITYSLISTA N:o 1/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(28) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 23.1.2008 klo 17.15 21.25 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.3.2008 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 147 179 Aika torstai 27.3.2008 klo 16.00 17.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 2/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (31) 25 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa. poissa. poissa. Pentti Helttunen Hyvinkäällä 18.12.2013

Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa. poissa. poissa. Pentti Helttunen Hyvinkäällä 18.12.2013 ESITYSLISTA Nro 4/2013 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(14) 57 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 11.12.2013 klo 18.30 19.55 Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16 Helttunen

Lisätiedot