VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 31

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 28. Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 30 24 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 31"

Transkriptio

1 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kasvatus- ja opetuslautakunta AIKA klo 18: PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS PERUSOPETUKSEN MATEMAATTISTEN AINEIDEN LEHTORIN VIRAN 32 VAALI 26 PERUSOPETUKSEN LUOKANOPETTAJAN VIRAN VAALI ERITYISLUOKANOPETTAJAN VIRAN VAALI IRTISANOUTUMINEN / KOULUKURAATTORI VESILAHDEN KUNNAN KOULUKURAATTORIN VIRAN AUKIJULISTAMINEN VARHAISKASVATUKSEN HALLINNONUUDISTUS AHTIALAN PÄIVÄKOTI / SELVITYS SEUDULLINEN HAKEUTUMISMAHDOLLISUUS PÄIVÄHOITOON - SOPIMUS 39 PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ KUNTIEN VÄLISENÄ OSTOPALVELUNA TAMPEREEN SEUTUKUNNISSA 33 LAUSUNTOPYYNTÖ / KOSKENKYLÄN YMPÄRISTÖN OSAYLEISKAAVAN 40 EHDOTUS 34 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT ILMOITUSASIAT MUUTOSTALOUSARVIO / KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 43

2 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kasvatus- ja opetuslautakunta OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Lehtimäki Armi puheenjohtaja Kesola Anneli varapuheenjohtaja Hanweg Rami jäsen Salopuro Jaana jäsen Titov Silja jäsen Eskola Virpi varajäsen Suonsivu Johanna varajäsen Viljanen Jarkko varajäsen Eija Pennanen kunnanhallituksen edustaja POISSA Alarova Raimo jäsen Lahti Tom jäsen Vannes Petri jäsen Ollinpoika Mari jäsen Ulla Mäkelä nuorisovaltuutettu MUUT Kivinen Tiina esittelijä, sivistysjohtaja Mäki Anne esittelijä, varhaiskasvatuksen johtaja ALLEKIRJOITUKSET Armi Lehtimäki puheenjohtaja Tiina Kivinen pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Jaana Salopuro Silja Titov PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Tiina Kivinen sivistysjohtaja

3 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kasvatus- ja opetuslautakunta KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOltk 23 Hallintosääntö 5 : Kokouksen koollekutsuminen Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. KunL:n 58 :n 2 momentin mukaan kasvatus- ja opetuslautakunta on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet jäsenmäärästä. Puheenjohtaja: Kokous on laillinen ja päätösvaltainen. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kasvatus- ja opetuslautakunta PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS KOltk 24 Kuntalain 62 :n mukaan kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksista pidetään pöytäkirjaa. Hallintosäännön 15 1 momentin mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Kasvatus- ja opetuslautakunta tarkastaa pöytäkirjan kokousviikon perjantaina. Kokouksen pöytäkirjantarkastajat valitaan kokouksessa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jaana Salopuro ja Silja Titov.

5 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kasvatus- ja opetuslautakunta PERUSOPETUKSEN MATEMAATTISTEN AINEIDEN LEHTORIN VIRAN VAALI KOltk 25 Perusopetuksen matemaattisten aineiden lehtorin virka on ollut haettavana toistaiseksi täyttämistä varten alkaen Kuntarekryssä ja työ- ja elinkeinotoimiston sivuilla. Opetettavina aineina ovat matematiikka ja kemia. Viran sijoituspaikkana on Vesilahden yläaste. Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaan. Määräaikaan klo mennessä saapui 54 hakemusta. Yksi hakemus saapui myöhässä. Yhteenveto hakijoista on liitteenä n:o 1 / 25. Sivistysjohtaja, rehtori, lautakunnan jäsen Rami Hanweg ja lehtori Anna-Kaarina Huhtala ovat haastatelleet seuraavat hakijat: Heidi Harjula, Saana Isoaho, Perttu Koivulahti, Anja Kuronen, Niko Kuusisto, Katriina Lehtinen, Piia Pakarinen, Maarit Viikari ja Aino Ylinen. Sivistysjohtaja Tiina Kivinen: Kasvatus- ja opetuslautakunta valitsee perusopetuksen matemaattisten aineiden lehtorin virkaan alkaen filosofian maisteri Maarit Viikarin. Varasijalle valitaan diplomi-insinööri Aino-Maija Ylinen. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Valitun on ennen vaalin vahvistamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lain 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukainen hyväksyttävä rikosrekisteriote. Viran täyttämisessä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. - hakijat - Tapani Pietilä

6 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kasvatus- ja opetuslautakunta PERUSOPETUKSEN LUOKANOPETTAJAN VIRAN VAALI KOltk 26 Perusopetuksen luokanopettajan virka on ollut haettavana toistaiseksi täyttämistä varten lukien Kuntarekryssä ja työ- ja elinkeinotoimiston sivuilla. Valittavalta edellytetään kokemusta tai pätevyyttä alkuopetuksesta. Lisäksi viranhakuilmoituksessa mainittiin, että tehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää yhteistyökykyä, aktiivista ja osallistuvaa työotetta sekä halua koulun ja opetuksen monipuoliseen kehittämiseen. Viran sijoituspaikkana on Kirkonkylän koulu. Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaan. Määräaikaan klo mennessä saapui 45 hakemusta. Yhteenveto hakijoista on liitteenä n:o 1 / 26. Sivistysjohtaja, rehtori ja lautakunnan jäsen Rami Hanweg ovat haastatelleet seuraavat hakijat: Elina Hakala, Laura Hanhela, Laura Hyvönen, Essi Järvinen, Laura Köppen, Minna Pyykkönen, Maria Solin-Lehtinen ja Eeva Österberg. Sivistysjohtaja Tiina Kivinen: Kasvatus- ja opetuslautakunta valitsee perusopetuksen luokanopettajan virkaan alkaen kasvatustieteen maisteri Laura Köppenin. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Valitun on ennen vaalin vahvistamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lain 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukainen hyväksyttävä rikosrekisteriote. Viran täyttämisessä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. - hakijat - Nina Kaarlenkaski

7 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kasvatus- ja opetuslautakunta ERITYISLUOKANOPETTAJAN VIRAN VAALI KOltk 27 Sivistysjohtaja Tiina Kivinen: Vesilahden kunnan perusopetuksen erityisluokanopettajan virka on ollut haettavana Kuntarekryssä ja työ- ja elinkeinotoimiston sivuilla vakinaista täyttämistä varten alkaen. Luokanopettajan koulutus/ -kokemus katsotaan eduksi. Viran sijoituspaikkana ovat Narvan ja Ylämäen koulut. Kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukainen kelpoisuus. Määräaikaan klo 15 mennessä saapui 14 hakemusta. Sivistysjohtaja, Narvan koulun rehtori ja Ylämäen koulun rehtori haastattelivat seuraavat henkilöt: Braks Jouni, Koivulahti Emilia, Tuomaala Marja ja Toivonen Outi. ehdotus esitellään kokouksessa. Sivistysjohtaja : Kasvatus- ja opetuslautakunta valitsee Vesilahden kunnan erityisluokanopettajan virkaan kasvatustieteen maisteri Emilia Koivulahden. Varasijalle valitaan kasvatustieteen maisteri Outi Toivonen. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Valitun on ennen vaalin vahvistamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lain 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukainen hyväksyttävä rikosrekisteriote. Viran täyttämisessä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. - hakijat - Narvan koulu - Ylämäen koulu

8 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kasvatus- ja opetuslautakunta IRTISANOUTUMINEN / KOULUKURAATTORI KOltk 28 Sivistysjohtaja Tiina Kivinen: Sini Rajaniemi on irtisanoutunut Vesilahden kunnan koulukuraattorin virasta lähtien. Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee irtisanoutumisen tiedoksi. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - Sini Rajaniemi - palkanlaskija - koulut

9 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kasvatus- ja opetuslautakunta VESILAHDEN KUNNAN KOULUKURAATTORIN VIRAN AUKIJULISTAMINEN KOltk 29 Sivistysjohtaja Tiina Kivinen: Vesilahden kunnan koulukuraattorin virka on tullut avoimeksi irtisanoutumisen seurauksena. Vesilahden kunnan hallintosäännön mukaan viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan. Vesilahden kunnan sivistystoimen johtosäännön mukaan kasvatus- ja opetuslautakunta valitsee opettajan virkaan vakinaiset viranhaltijat. Hallintosäännön 34 :n mukaan toimiston päällikkö päättää alaisuudessaan olevan henkilöstön valinnasta lukuun ottamatta muutamia erikseen mainittuja viranhaltijoita. Hallinto- ja johtosääntö eivät erikseen mainitse koulukuraattoria. Koulukuraattori voidaan kuitenkin rinnastaa vakinaiseen opettajan virkaan. Näin ollen viran julistaminen haettavaksi ja viranhaltijan valinta on lautakunnan tehtävä. Talouden tervehdyttämisohjelman mukaisesti virkaa ei voida täyttää ilman kunnanhallitukselta saatua täyttölupaa. Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää julistaa haettavaksi Vesilahden kunnan koulukuraattorin viran vakinaista täyttämistä varten alkaen, mikäli kunnanhallitus myöntää viralle täyttöluvan. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi lautakunta totesi, että voimaan astunut laki oppilas- ja opiskelijahuollosta määrää, että nykyisten kuraattorin ja psykologin palvelujen lisäksi kunnalla on velvollisuus järjestää kunnan omien koulujen käyttöön vastaavan kuraattorin palvelut. Vastaavalta kuraattorilta edellytetään sosiaalityöntekijän kelpoisuutta (laki sosiaalihuollon ammatillisista kelpoisuusvaatimuksista 3 ). - rehtorit

10 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kasvatus- ja opetuslautakunta VARHAISKASVATUKSEN HALLINNONUUDISTUS KOltk 30 Varhaiskasvatuksen johtaja Anne Mäki: Taloudentervehdyttämisohjelman mukaisesti Kurkiniityn ja Tapolantuvan päiväkotien toiminta siirtyy alkaen Peiponpellon päiväkotiin, esikoululta vapautuviin tiloihin. Kurkiniityn ja Tapolantuvan päiväkodeissa työskentelee lapsiryhmässä toimiva päiväkodinjohtaja. Päiväkotitoiminnan siirtymisen jälkeen lapsiryhmässä työskentelevän päiväkodinjohtajan virka jää tarpeettomaksi. Satumetsän ja Narvan alueella on myös lapsiryhmässä työskentelevät päiväkodin johtajat. Taloudentervehdyttämisohjelmaan on kirjattu varhaiskasvatuksen hallinnonuudistus, jonka mukaan kolmen lapsiryhmässä työskentelevän päiväkodinjohtajan virat lakkautetaan ja perustetaan uusi hallinnollinen päiväkodinjohtajan virka. Päiväkotien johtajat, varhaiskasvatuksen johtaja ja sivistysjohtaja ovat tarkastelleet varhaiskasvatuksen viranhaltijoiden ja työntekijöiden tehtävänkuvia uudelleen ja vertailleet varhaiskasvatuksen hallinnon järjestämistä muihin kuntiin. Varhaiskasvatuksen johtaja: Varhaiskasvatuksen hallinnonuudistus-ehdotus esitellään kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksessa. Varhaiskasvatuksen johtaja Anne Mäki esitteli uudistusehdotuksen kokouksessa. Materiaali jaettiin kokouksessa. Lautakunta päätti yksimielisesti esittää kunnanhallitukselle uudistuksen toteuttamista ehdotuksen mukaisesti. - kunnanhallitus

11 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kasvatus- ja opetuslautakunta AHTIALAN PÄIVÄKOTI / SELVITYS KOltk 31 Varhaiskasvatuksen johtaja Anne Mäki: Talouden tasapainotusohjelmaan sisällytettiin tehtäväksi selvitys Ahtialan päiväkodista. Selvitys käsiteltiin kasvatus- ja opetuslautakunnassa ja kunnanhallituksessa Kunnanhallitus palautti asian lisäselvityksiä varten. Lisäselvityksiä pyydettiin seuraaviin asioihin: Onko muiden kylien asukkailla halukkuutta tuoda lapsensa päivähoitoon Ahtialan päiväkotiin? Mihin Ahtialan päiväkodin asiakasperheet veisivät lapsensa hoitoon, mikäli Ahtialan päiväkodin toiminta loppuu? Kartoitetaan, löytyykö Rämsööstä henkilöitä, jotka olivat kiinnostuneita työskentelemään perhepäivähoitajina Rämsöössä? Liitteessä n:o 1 / 31 esitetään lisäselvitykset edellä mainittuihin asioihin. Liite n:o 2 / 31: Pirkkalan kunnan ympäristöterveydenhuollon tarkastuspöytäkirja Ahtialan päiväkodista. Varhaiskasvatuksen johtaja: Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee täydennetyn Ahtialan päiväkotia koskevan selvityksen tiedoksi ja lähettää sen edelleen kunnanhallitukselle. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - kunnanhallitus

12 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kasvatus- ja opetuslautakunta SEUDULLINEN HAKEUTUMISMAHDOLLISUUS PÄIVÄHOITOON - SOPIMUS PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ KUNTIEN VÄLISENÄ OSTOPALVELUNA TAMPEREEN SEUTUKUNNISSA KOltk 32 Varhaiskasvatuksen johtaja Anne Mäki: Tampereen kaupunkiseudun kuntien välinen sopimus päivähoidon ostopalvelusta on seutuhakeutumisen myötä päivitetty. Seutuhakeutuminen on ollut mahdollista perheille muuttotilanteessa. Seutuhakeutuminen avattiin kaikille päivähoidon hakijoille maaliskuussa Sopimus on tehty yksivuotiseksi ja sen jatkamisesta on päätettävä uudelleen. Seutuhaun volyymit eivät olleet ensimmäisellä hakukerralla merkittävät, käsittäen vain joitakin kymmeniä lapsia. Vähäisestä käyttäjämäärästä huolimatta sopimuksen uusimista voidaan pitää tarkoituksenmukaisena toiminnallisen, myös kuntalaisiin ulottuvan seutuyhteistyön tukemiseksi. Seudun Varhaiskasvatustyöryhmä päätti esittää omalta osaltaan, että seudullinen hakeutumismahdollisuus avattaisiin ympärivuotiseksi. Seutusopimusta on päivitetty vastaamaan em. tavoitteeseen. Seutusopimus on liitteenä n:o 1 / 32. Varhaiskasvatuksen johtaja: Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy liitteen n:o 1 / 32 mukaisen sopimuksen päivähoidon järjestämisestä kuntien välisenä ostopalveluna Tampereen seutukunnissa. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - kunnanhallitus

13 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kasvatus- ja opetuslautakunta LAUSUNTOPYYNTÖ / KOSKENKYLÄN YMPÄRISTÖN OSAYLEISKAAVAN EHDOTUS KOltk 33 Lautakunnalle on toimitettu päivätty lausuntopyyntö Koskenkylän ympäristön osayleiskaavan ehdotuksesta, joka on asetettu nähtäville väliseksi ajaksi. Liite n:o 1 / 33. Yleiskaavoitus koskee Koskenkylän taajamaa sekä sitä ympäröiviä maaseutualueita, yhteensä n. 30 neliökilometrin alueella. Kaavaehdotuksessa osayleiskaavan alueelle on merkitty n. 150 asuinrakennuksen paikkaa. Kevyenliikenteen reitti on merkitty sekä Mantereentien että Valkkistentien varteen. Osoitetut asuinrakennusten paikat ovat ryppäinä hajallaan koko kaavaalueella. Suurin osa sijoittuu Mantereentien, Valkkistentien ja Koskenkyläntien varteen. Kasvatus- ja opetustoimen näkökulmasta Koskenkylän ympäristön osayleiskaavassa ehdotetut asuinrakennusten paikat rakentuessaan tarkoittavat uusia lapsia päiväkoteihin ja kouluihin. Päiväkodeista lähinnä Satumetsän ja Peiponpellon päiväkodit ja kouluista Ylämäen ja Kirkonkylän koulut. Satumetsän päiväkoti ja Ylämäen koulu eivät ilman uudelleenjärjestelyjä / lisärakentamista pysty vastaanottamaan paljon nykyistä lapsi- ja oppilasmäärää enemmän lapsia ja oppilaita. Koulutoimen kannalta on tärkeää myös kevyenliikenteen verkoston rakentuminen, mikä mahdollistaa lasten turvallisen ja omatoimisen kulkemisen koulumatkoilla. Sivistysjohtaja Tiina Kivinen: 1. Kasvatus- ja opetuslautakunta pyytää osayleiskaavan vaikutuksia arvioitaessa ottamaan huomioon kasvavat palvelutarpeet ja kustannukset, joita muun muassa uusien päivähoito- ja koulupaikkojen tarve aiheuttaa. Lautakunta pitää myös ensiarvoisen tärkeänä kaavaehdotukseen merkittyjen kevyenliikenteen väylien rakentamista. 2. Kasvatus- ja opetuslautakunta antaa kohdassa 1 esitetyn selostuksen lausuntonaan kunnanhallitukselle. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - kunnanhallitus

14 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kasvatus- ja opetuslautakunta VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT KOltk 34 Kuntalaki mom.: "Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen." 2. mom.: "Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa 89 :ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä." 3. mom.: "Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei saa kuitenkaan ottaa: lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita; eikä yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita." Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ajalta ovat nähtävillä kokouksessa. Lautakunta päättää: 1) merkitä viranhaltijoiden päätökset ajalta tietoonsa saatetuksi ja 2) ilmoittaa viranhaltijoille, että päätöksissä ei ole KunL 51 :n perustein kasvatus- ja opetuslautakunnan käsiteltäviksi otettavia asioita. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - rehtorit - varhaiskasvatuksen johtaja - päiväkodin johtajat

15 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kasvatus- ja opetuslautakunta ILMOITUSASIAT KOltk Lausunnon antaminen / hao 2. Saadut avustukset 3. Narvan uusi päiväkoti ja kirjaston rakentaminen / tilannekatsaus Sivistysjohtaja Tiina Kivinen: Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

16 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kasvatus- ja opetuslautakunta MUUTOSTALOUSARVIO / KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA KOltk 36 Sivistysjohtaja Tiina Kivinen: Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Vesilahden kunnalle Vesilahden kunnan koulutoimen hakemuksen mukaisesti opetuksen kehittämisavustuksena euroa käytettäväksi koulunkäyntiavustajan palkkaamiseen vuosina Hankkeen omarahoitusosuus on 50%. Koska hankerahat tulivat haettaviksi nopealla aikataululla helmikuussa 2015, ei omarahoitusosuuteen ole voitu varautua kasvatus- ja opetustoimen budjetissa. Hakemuksessaan Vesilahden kunnan koulutoimi on ilmoittanut, että omarahoitusosuus osoitetaan muutostalousarviossa keväällä Hakemuksen mukaan haettava avustus käytetään koulunkäyntiavustajan palkkaamiseen Vesilahden yläasteelle niin, että palkattavan avustajan työpanos kohdennetaan erityisesti 7. luokan oppilaille lukuvuonna Vesilahden yläasteella on tällä hetkellä ainoastaan yksi koulunkäynnin ohjaaja. Lukuvuoden alussa yläasteelle siirtyy ennätyksellisen suuri ikäluokka, jossa on tämänhetkisen tiedon mukaan 94 oppilasta. Hankerahalla koulunkäyntiavustaja palkataan määräajaksi Omarahoitusosuus vuoden 2016 osalta osoitetaan kasvatusja opetustoimen vuoden 2016 talousarviossa. Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että kasvatus- ja opetuslautakunnan vuoden 2015 talousarvioon lisätään 6500 euroa kohtaan yläaste (6201) / muut palkat 4055 omarahoitusosuutena käytettäväksi yhden koulunkäyntiavustajan palkkaamiseen alkaen. ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. - kunnanhallitus - taloussuunnittelija

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 4 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Hyvinvointilautakunta 10.02.2015 AIKA 10.02.2015 klo 18:00 19.40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 56 Sivistyslautakunta 27.5.2014. Kokousaika 27.5.2014 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 56 Sivistyslautakunta 27.5.2014. Kokousaika 27.5.2014 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 56 Kokousaika 27.5.2014 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

29.8.2012 klo 17.30 18.55 Terveyskeskuksen ruokasali/päivätoiminnan tila. Sivu

29.8.2012 klo 17.30 18.55 Terveyskeskuksen ruokasali/päivätoiminnan tila. Sivu Sosiaali- ja terveyslautakunta 5/2012 29.8.2012 klo 17.30 18.55 Terveyskeskuksen ruokasali/päivätoiminnan tila Sivu 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 93 49 PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA 94

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 3.1.2014 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 3.1.2014 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 2 Kokousaika 28.1.2014 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 13 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 14 14 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 15

Otsikko Sivu 13 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 14 14 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 15 Liikunta- ja nuorisolautakunta 21.5.2014 AIKA ke 21.5.2014 klo 18.00 20.05 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 14 14 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Martikainen Katariina. Väinölä Päivi. Muut Hyyrynen Päivi koulutoimen johtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä

Martikainen Katariina. Väinölä Päivi. Muut Hyyrynen Päivi koulutoimen johtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä Iitin kunta Pöytäkirja 4/2013 61 Koulutuslautakunta 15.05.2013 Aika 15.05.2013 klo 18:00-20:18 Paikka Kunnanvirasto, Kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Peltola Anniina Suursalmi Pentti Dahl Mika

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA VESILAHDEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: 25.11.2013 / 86 Voimaantulo: 01.01.2014 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

VESILAHDEN KUNTA VESILAHDEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: 25.11.2013 / 86 Voimaantulo: 01.01.2014 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 VESILAHDEN KUNTA VESILAHDEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 25.11.2013 / 86 Voimaantulo: 01.01.2014 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä sivu Perusturvalautakunta 22.5.2014 34

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä sivu Perusturvalautakunta 22.5.2014 34 Perusturvalautakunta 34 Kokousaika Torstaina klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Viranomainen No 9/2013

Viranomainen No 9/2013 Viranomainen No 9/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 244 KOKOUSAIKA Maanantai 9.9.2013 kello 18.00 20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2014 33

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2014 33 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2014 33 Sivistyslautakunta 15.09.2014 AIKA 15.09.2014 klo 18:35-19:30 PAIKKA Johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 35 28 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanvaltuusto. Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Pöytäkirja Kokousnumero 4 / 2011 Aika Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Paikka Valtuustosali ASIALISTA Maanantaina 27.06.2011 klo 19.00 Valtuustosali Nro 4/ 2011 ASIA LIITE 24 4 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Viranomainen No 3/2013

Viranomainen No 3/2013 Viranomainen No 3/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 96 KOKOUSAIKA Maanantai 25.2.2013 kello 18.00 21.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2 Kokouspöytäkirja Nro 2 Kunnanvaltuusto Sivu 17 KOKOUSAIKA: 30.04.2008 klo 13.00-15.02 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 47 Elinvoimainen kunta- ja palvelurakenne -selvitys / Työryhmän nimeäminen

45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 47 Elinvoimainen kunta- ja palvelurakenne -selvitys / Työryhmän nimeäminen KOKOUSAIKA Ma 5.3.2012 klo 16.00 - KOKOUSPAIKKA Kuntala KÄSITELTÄVÄT ASIAT asia nro liite nro Asia 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 47 Elinvoimainen kunta-

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 360 Nro 12 Kokoustiedot Aika: Maanantai 01.09.2014, valtuuston kokouksen jälkeen klo 18.30 20.15. Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 202 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 242 Nro 8 Kokoustiedot Aika: Maanantai 18.05.2015, klo 17.30 20.00. Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 242 Nro 8 Kokoustiedot Aika: Maanantai 18.05.2015, klo 17.30 20.00. Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 242 Nro 8 Kokoustiedot Aika: Maanantai 18.05.2015, klo 17.30 20.00. Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 130 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 244 131 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 69/2014 69

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 69/2014 69 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 69/2014 69 Sivistyslautakunta 24.06.2014 AIKA 17:30-19:35 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 71 44 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä 328 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 643 329 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali. Mika Männistö. Henri Kantola Katriina Koho Maarit Markkula Marko Pelttari Heli Vanha-Rauvola varajäsen

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali. Mika Männistö. Henri Kantola Katriina Koho Maarit Markkula Marko Pelttari Heli Vanha-Rauvola varajäsen Viranomainen No 4/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 128 KOKOUSAIKA Maanantai 25.3.2013 kello 18.00 21.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 63. Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 65 41 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 66

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 63. Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 65 41 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 66 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 63 Kunnanhallitus 03.03.2014 AIKA 3.3.2014 klo 18:30 20.34 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Sivistyslautakunta 14.01.2014 AIKA 14.01.2014 klo 14:30-15:45 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Sosiaalilautakunta 1/2011. Torstaina 3.2.2011 klo 18.30-20:15. Kunnanviraston kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Sosiaalilautakunta 1/2011. Torstaina 3.2.2011 klo 18.30-20:15. Kunnanviraston kokoushuone TERVON KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2011 Sivu 1 KOKOUSAIKA Torstaina 3.2.2011 klo 18.30-20:15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kunnanviraston kokoushuone

Lisätiedot

Kunnanhallitus 2/2015. KOKOUSAIKA 9.2.2015 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE

Kunnanhallitus 2/2015. KOKOUSAIKA 9.2.2015 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 2/2015 KOKOUSAIKA 9.2.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 17 Toimielinten pöytäkirjat 18 Saapuneet asiakirjat

Lisätiedot

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Viranomainen No 6/2015 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 129 KOKOUSAIKA Maanantai 1.6.2015 kello 18.04 20.08 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2009 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2009 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2009 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 26.2.2009 klo 18.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 348. Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 350 205 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 351

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 348. Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 350 205 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 351 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 348 Kunnanhallitus 01.12.2014 AIKA 1.12.2014 klo 18:30 19.43 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

LEMPÄÄLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LEMPÄÄLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä 12.12.2012, voimaantulopäivä 1.1.2013 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 2 Toimivallan siirtäminen Hallintosäännössä

Lisätiedot

Kunnanhallitus 9/2014. KOKOUSAIKA 10.6.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE

Kunnanhallitus 9/2014. KOKOUSAIKA 10.6.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 9/2014 KOKOUSAIKA 10.6.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 87 Toimielinten pöytäkirjat 88 Saapuneet asiakirjat

Lisätiedot