RAKENNUSTAPASELOSTUS. Kasavuoren koulukeskus SÄHKÖTEKNIIKKA. Päivämäärä Asiakirjanumero. Sisältöluettelo:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAKENNUSTAPASELOSTUS. Kasavuoren koulukeskus SÄHKÖTEKNIIKKA. Päivämäärä 13.2.2015. Asiakirjanumero. Sisältöluettelo:"

Transkriptio

1 Kasavuoren koulukeskus RAKENNUSTAPASELOSTUS SÄHKÖTEKNIIKKA Työnumero 2014xxxx Päivämäärä Suunnitteluvaihe Asiakirjanumero Luonnossuunittelu H0002 Sisältöluettelo: 1. Tekniset vaatimukset 2. Sähkön pääjakelujärjestelmä 3. Sähkön jakelu- ja käyttöjärjestelmä 4. Laitteistojen sähköistys 5. Valaistus 6. Maadoitukset 7. Merkki- ja turvavalaistus 8. Tietoverkko 9. Paloilmoitinjärjestelmä 10. Rikosilmoitusjärjestelmä 11. Antenniverkko 12. Äänentoisto / hätäkuulutus 13. Hissit 14. Aikakellojärjestelmä 15. Savunpoistojärjestelmä

2 TEKNISET VAATIMUKSET JÄRJESTELMIEN SÄHKÖISTYS Suunnittelussa tulee varmistaa seuraavat vaatimukset rakennus- sekä LVIA-suunnitteluun: - Huomioitava mahdollisten myöhempien käyttäjien ja laajennusvarausten vaikutus. - Alakattoihin tulee varata riittävä tila kaikkia asennuksia varten. - Hyllyreiteillä tulee huomioida kaapeleiden jälkiasennusmahdollisuus sekä vaatimukset eri järjestelmien kaapeleiden keskinäisistä etäisyyksistä. - Alakatot johtoreiteillä on oltava helposti avattavissa. - Muussa tapauksessa alakattoon sijoitetaan riittävät huoltoluukut kaapelivetojen mahdollistamiseksi. - Myös rasioiden ja huoltoa tarvitsevien kojeiden kohdalle sijoitetaan riittävän suuret huoltoluukut - Asennustilojen riittävyys tulee varmistaa riittävällä määrällä leikkauksia ja / tai tietomallin tarkastuksella suunnitteluvaiheessa. - Keskuskomerot eri kerroksissa sijoitetaan samaan linjaan, jolloin saavutetaan selkeät pystykuilut kaapeloinneille. - Keskuskomerot varustetaan täyslevein ovin ilman välikarmeja. Ovien korkeus 2300mm - Ryhmäkeskuskomeroita ei sijoiteta osastoiduille poistumisteille. - Keskuskomerot sijoitetaan ensisijaisesti siten, että ovet avautuvat käytävään (ei yksittäiseen huoneeseen). - Ikkunaseinille varataan tila johtokanaville opetus ja toimistotiloissa. - Kerrosjakamotiloissa on oltava riittävästi tilaa ristikytkentäkaapeille sekä huoltotyöhön tarvittava tila - Laajennuson teknistentilojen yhteyteen sijoitetaan seuraavat erikseen lukittavissa olevat laitetilat: - Yleiskaapeloinnin talojakamo (puhelin/atk) - Tila ATK-serverille - Sähkötiloja ei saa sijoittaa märkätilojen alapuolelle, eikä itse tilojen läpi saa johtaa LVI-putkistoja tai kanavia. - Teknisten tilojen sekä ATK-laitetilojen lämmönpoisto huomioitava LVI-suunnittelussa. - Energian säästötavoitteiden saavuttamiseksi tulee suosia vaaleita pintamateriaaleja ja pintakäsittelyä, jotta tilojen valaistuksen hyötysuhde saataisiin mahdollisimman energiataloudelliseksi. - CAD- suunnitelmat tallennetaan ACAD 2007 versioina. 01 Tekniset vaatimukset Tulostettu: /10:39 1/30

3 SÄHKÖN PÄÄJAKELUJÄRJESTELMÄ YLEISKUVAUS Kiinteistön pää- ja nouskeskukset uusitaan. Sähkönjakelu kaapeloidaan eri alueiden ryhmäkeskuksiin ja edelleen yksittäisille sähkölaitteille. Keskuksissa huomioidaan vielä TN-C järjestelmään jäävät ryhmäkeskukset ja niiden nousutarpeet PÄÄKESKUS Nykyinen liittymä jää käyttöön, mutta keskuksessa varaudutaan mahdolliseen lisätehontarpeeseen. Nykyinen pääkeskustila ja nousukeskustila yhdistetään. ENERGIAMITTAUS Sähköenergiakulutusmittaus asennetaan pääkeskukseen Pääkeskus varustetaan verkkoanalysaattorilla jolla mitataan energia, jännite, virta ym. Keittiön sähköenergiakulutus jälkimitattaan. Jälkimittaus valmiudet asennetaan LVI-kenttiin ja valaistuskenttiin KOMPENSOINTI Nykyinen kompensointiparisto kytketään uuteen keskukseen. Paristo siirretään väliaikaissäilytkseen purkutöiden ajaksi. PÄÄJOHDOT Pääkeskukselta nousujohto kullekin ryhmäkeskukselle. Uusittavien keskusten kaapeleina käytetään tyyppejä, joissa nollajohdin on poikkipinnaltaan vaihejohdinta vastaava. Yli 16 mm:n poikkipintaisina kaapeleina käytetään alumiinijohtimisia AMCMK- tyyppisiä kaapeleita. Tätä pienemmät kaapelit kuparijohtimisia MCMK- tai MMJtyyppisiä kaapeleita. Pääjohdot asennetaan kaapelihyllyille. Pääjohtojen välille jätetään jäähdytyksen vaatima väli. RYHMÄKESKUKSET Saneerausalueen keskukset uusitaan nykyisten määräysten mukaiseksi ja varustetaan tarvittavin vikavirtasuojin. Keskuksiin tehdään mittausvaraukset valaistukselle ja mahdollisesti LVI-laitteille. 02 Sähkön pääjakelujärjestelmä Tulostettu: /10:48 2/30

4 SÄHKÖN JAKELU- JA KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ ASENNUSREITIT YLEISTÄ Reitit tulee toteuttaa siten, että riittävä etäisyys sähkö- ja telekaapeleiden välillä saavutetaan. Asennusetäisyydet laitetoimittajien ohjeiden sekä standardin EN mukaisesti. KAAPELIHYLLYJÄRJESTELMÄ Pääkaapelireitille asennetaan tikasrakenteiset kaapelihyllyt kaapelointien asentamiseksi, näkyviin jäävät kaapelihyllyt erikoisväriin maalattuja teräspeltihyllyjä. Hyllyille varataan tilat myös kaapelilisäyksiä varten. Vahvavirta- ja heikkovirtakaapeleita varten asennetaan omat erilliset hyllyt / käytetään erotuslevyä jakamaan kaapelihylly tele- ja vahvavirtaosaan. Tikas- ja levyhyllyinä käytetään tehdasvalmisteisia vakiohyllyjä. Asennustarvikkeiden tulee olla samaa sarjaa. Uudet kaapelihyllyreitit on esitetty pohjapiirustuksissa. JOHTOKANAVAJÄRJESTELMÄ Uusiin opetus, toimisto- yms. työtiloihin asennetaan johtokanavat sähkö- ja teleteknisten liitäntöjen ja kaapelointien asentamista varten. Johtokanavana käytetään alumiinisia tehdasvalmisteisia valkoisia vakiokanavia. Asennustarvikkeiden tulee olla samaa sarjaa. Vanhoissa tiloissa joiden käyttöä muutetaan asennetaan mahdollisesti uusi kanavaosia. LISTA-ASENNUS Saanerausalueella tarvittavat uudet kaapelivedot tehdään lista-asennuksella. Muutoin lista-asennusta ei sallita ilman erityistä perustetta. LÄPIVIENNIT Kaikki uudet kaapeliläpiviennit suljetaan palo- ja ääniteknisesti lävistetyn rakenteen ominaisuuksia vastaavaksi. Tiivistysjärjestelmän tulee sallia jälkiasennettavien kaapeleiden helppo ja läpiviennin kannalta luetettava asennus. Paloläpiviennit tulee voida avata tai lävistää muovityökaluin. VALAISINRIPUSTUSKISKOT Teknisiin tiloihin ja esim. varastoihin, joissa ei ole alakattoa asennetaan teräksiset ripustuskiskot valaisinasennuksia sekä kaapelointeja varten. 03 Jakelu- ja käyttöjärjestelmä tulostettu: /10:48 3/30

5 LAITTEISTOJEN SÄHKÖISTYS LVI-JÄRJESTELMIEN SÄHKÖISTYS Toteutetaan kohteeseen asennettavien LVI-laitteistojen sähkösyötöt. Taajuusmuuttajakäyttöjen toteutus erillisen ohjeen mukaan. LAITTEIDEN JA LAITTEISTOJEN SÄHKÖISTYS Toteutetaan kohteeseen asennettavien laitteistojen ja laitteiden sähkösyötöt. Tällaisia kojeita ovat: -aurinkosähköjärjestelmä - yms SÄHKÖNLIITÄNTÄJÄRJESTELMÄT PISTORASIAT Pistorasialiitännäisiä kojeita varten toteutetaan riittävä määrä pistorasioita. Tilakohtaisesti määrät pohjapiirustuksien mukaan. Siivous- ja huoltokäytön pistorasiat huomioitava (kytketään omiksi ryhmiksi). Irtokalusteiden asettamat vaatimukset on huomioitava rasioita sijoitettaessa. Keskilattialle sijoitettaville laitteille ja työpisteille suunnitellaan ja toteutetaan sähkösyöttö käyttöpisteelle asti. Sijoitettaessa pistorasiat kattoon tuodaan liitosjohdot alas esimerkiksi tolppaa tai spiraalijohtoa käyttäen. Pistorasiat suojataan vikavirtasuojakytkimin. KOSKETINKISKOT Kosketinkiskoja tarpeen mukaan opetustiloihin. Kiskojen asennuksessa noudatetaan voimassa olevia määräyksiä ja valmistajan ohjeita. 04 Laitteistojen sähköistys Tulostettu: /10:48 4/30

6 VALAISTUS YLEISKUVAUS #NIMI? - Sisävalaistuksen värintoistoindeksi Ra vähintään 80 - Huomioidaan standardin asettamat vaatimukset valaistuksen tasaisuuden suhteen. - Noudatetaan sisävalaistusstandardia SFS-EN VALAISTUKSEN ERITYISVAATIMUKSET Toimisto- ja opetustiloissa huomioidaan näyttöpäätetyöskentelyn asettamat erityisvaatimukset. VALAISTUKSEN TASOT Valaistuksen tasot standardin SFS-EN taulukon 5.36 mukaan: Luokkahuoneet, lapse t- 300 lx Luokkahuoneet, aikuiset lx Opettajahuoneet lx Yhteis- ja kokoontumistilat lx Laboratoriot, käsityöluokat, tekniset työt lx Musiikki-, ATK-,a kielistudiot lx Kulkuväylät, käytävät lx VALAISIMET Urakkaan sisältyvät valaisimet, liitäntälaitteet, valonlähteet, kiinnitys- ja ripustustarvikkeet sekä ne lisätarvikkeet, jotka on mainittu valaisinluettelossa. Urakoitsija hyväksyttää valaisin- ja lampputyypit rakennuttajalla. Hyväksymistä varten tarvittavan teknisen aineiston toimittaminen sisältyy urakkaan. Valaisimien värit valitaan valmistajan valaisinluettelon standardisävyistä. Mikäli valaisinluettelossa mainitaan, että arkkitehti määrää värin, väri on asianomaisesta standardisävystä poikkeava. Kaikki ne upotettavat valaisimet, joissa on erillinen upotuskehys, hankitaan upotuskehyksineen. Alakattoihin tulevat upotetut valaisimet asennetaan arkkitehdin alakatto-piirustusten osoittamiin paikkoihin. Jonoon asennettavat valaisimet varustetaan ramppiasennustarvikkein ulkonäöltään yhtenäisen valaisinjonon aikaansaamiseksi. Ripustinasennukseen merkityt valaisimet tasapainotetaan. Upotettavien valaisimien asennuksessa noudatetaan valaisin-valmistajan ohjeita tuuletuksesta ja turvaetäisyyksistä palaviin rakenteisiin. Asennettaessa valaisimia pinnalle tai upottaen alas laskettuihin kattoihin urakoitsijan on sovittava työjärjestyksestä ja kiinnitystavoista alakattourakoitsijan kanssa hyvissä ajoin ennen töiden aloittamista. Urakoitsija suuntaa kohdevalaisimet kertasuorituksena urakkasuorituksen aikana käyttäjän toivomusten mukaan. Ulkovalaisimina käytetään seinävalaisimia. Valonlähteenä on monimetalli - ja LED-lamput. Valaisinpylväät pihasuunnitelman mukaan VALOLÄHTEET / ENERGIASÄÄSTÖTOIMENPITEET Sähkösuunnittelussa energiasäästöihin pyrittäessä pääpaino on valaistuksen liittyvissä ratkaisuissa. - Valaisimina käytetään korkean hyötysuhteen omaavia loisteputkivalaisimia varustettuna energiatehokkain pitkäikäisin T5-steputkein - Kaikki loisteputkivalaisimet varustetaan elektronisin liitäntälaittein. - Täysin epäsuoraa valaistusta vältetään. - Porrastetaan valaistus eri syttymisryhmiin. - Valaistusta ohjataan päivänvalon, sekä liiketunnistimien avulla 05 Valaistus Tulostettu: /10:48 5/30

7 MAADOITUSJÄRJESTELMÄT MAADOITUS Uudet asennukset toteutetaan 5-johdinjärjestelmänä (TN-S). Päämaadoituskisko asennetaan pääkeskushuoneeseen. Kiskoon liitetään kiinteistön päämaadoituselektrodi. Päämaadoituselektrodin kunta tarkistetaan ja tarvittaessa uusi elektrodi asennetaan kaapelikaivantoon. Iv-konehuoneisiin asennetaan omat maadoituskiskot, jotka yhdistetään päämaadoituskiskoon. POTENTIAALITASAUS Potentiaalitasausverkko liitetään maadoitusverkkoon. TAAJUUSMUUNTAJAT Taajuusmuuttajiin joiden vuotovirta on yli 3,5 ma ja joiden syöttökaapeleiden suojamaadoitusjohtimen poikkipinta on pienempi kuin 10 mm² Cu tai 16 mm² Al, asennetaan lisäsuojamaadoitus poikkipinnaltaan 10 mm² Cu. EN/IEC (sähkökäyttöisten järjestelmien tuotestandardi) 06 Maadoitukset Tulostettu: /10:49 6/30

8 TURVAVALAISTUSJÄRJESTELMÄ YLEISKUVAUS Kiinteistössä on nykyinen keskusakullinen turvavalaistusjärjestelmä. Vanhat asennukset jäävät käyttöön saneerausosalla. Laajennusosa liitetään vanhaan järjestelmään. TEKNISET VAATIMUKSET JA RATKAISUT Järjestelmän on täytettävä standardin SFS-EN mukaiset vaatimukset merkki- ja turvavalaistuksesta sekä opasteista. Järjestelmä on osoitteellinen yksikköakullinen turvavalaistusjärjestelmä. Kaapeleiden tyypit on esitetty piirustuksissa. Turvavalaistusjärjestelmän rasiat, jakokotelot ja laitteet merkitään kerrosmuoville kaiverretulla vihreällä kilvellä, jossa teksti TURVAVALAISTUS. Turvavalaisinryhmät varustetaan tilavahdeilla jotka valvovat valaistavan alueen normaalivalaistuksen jännitettä. Järjestelmän nimellisjännite on 230 V AC. LAITTEISTO Turvavalaistus toimii normaalisti 230 V AC -jännitteellä. Verkkojännitteen katketessa tai laskiessa alle 180 V:n turva- ja merkkivalaistuksen jännitesyöttö vaihtuu akkukäyttöiseksi. Nykyinen keskus ja valaisimet jäävät käyttöön. Saneerattavilta alueilta ne puretaan, huolletaan ja asennetaan takaisin. Laajennusosa kytketään nykyiseen järjestelmään. Poistumistieopasteet ovat jatkuvasti käytössä. VALAISIMET Turvavalaisimet (pääosin käytetään LED valaisimia) ovat erillisiä valaisimia, joita syötetään turvavalaistuskeskuksilta. Poistumistievalaisimina käytetään LED-valaisimia. KAAPELOINTI Turvavalaistusjärjestelmän asennukset suojataan paloa vastaan standardissa SFS 4640 esitetyllä tavalla. Kaapelointi suoritetaan standardin IEC 331 mukaisella kaapelilla. Vanhat kaapelit pyritäänsiirtämään muiden asennusten yläpuolelle palonkestävästi kannakoituna. LISÄTIEDOT Poistumisopastevalaisimet ovat jatkuvasti käytössä. Turvavalaisimien syöttö siirtyy akkukäytölle sähkökatkon sattuessa. Käyttäjälle selvitetään säädösten edellyttämät turvavalaistuslaitteiston käyttöä ja hoitoa koskevat velvoitteet. Turvavalaisinjärjestelmää varten asennetaan uudet kaapelireitit. 07 Merkki- ja turvavalaitusjärjestelmä Tulostettu: /10:49 7/30

9 TIETOVERKKOJÄRJESTELMÄ YLEISKUVAUS Laajennusosaan asennetaan ns. yleiskaapelointiverkko, jonka kautta kytketään puhelin- ja ATK-laitteistojen yhteydet. Opetustiloihin ja työpisteisiin sijoitetaan 2*RJ45-liittimin varustetut pistorasiat puhelinkojeiden ja ATK-laitteiden liittämiseksi. Rasiat kaapeloidaan kerrosjakamoihin, joilta yhteydet viedään runkokaapeleita pitkin talojakamoon. Talojakamossa rasiat kytketään ATK- tai puhelinjärjestelmään. Tietoverkkojärjestelmän aktiivikomponentit ovat ULKOPUOLISET LIITTYMÄT Ei muutoksia nykyiseen liittymään Puhelinyhteydet Puhelinliittymiskaapeli / paikallinen puhelinoperaattori ATK-yhteydet Kuituliittymä, Kupariliittymä VERKOSTO / Talojakamo Ei muutoksia talojakamoon Nousukaapelit ATK-jakotelineeltä laajennusosan jakotelineelle asennetaan valokuitunousukaapelointi (multi-mode, liittimet SC) sekä 2 kpl CAT6A kuparikaapelia Kerrosjakamot Kerrosjakamot sijoitetaan rakennuksen niille varattuihin komeroihin. Jakamot sijoitetaan siten, ettei kerroskaapelointien sallittuja pituuksia ylitetä. Jakotelineet ovellisia peltikaappeja. Telineet varustetaan RJ45-liitinpaneelein kerroskaapeleille sekä liittimin runkokaapeleille. Kaappeihin varataan riittävät tilat käyttäjän aktiivilaitteille. Kaapit ja avotelineet varustetaan pistorasiapaneelilla. Vanhoja kerrosjakamoja voidaan joutua siirtämään LVI-laitteiden vuoksi Kerroskaapelointi Kerrosjakamoilta 2*RJ45-liitinrasioille asennetaan kuparikaapelointi UTP2*(4*2*0,5) CAT6a Muu kaapelointi Puhelintalojakamolta asennetaan suora puhelinyhteys seuraaville kojeille: - sähköenergianmittaus - kaukolämmön mittaus OMINAISUUDET Kaapelointi kokonaisuudessaan toteutetaan kategorian CAT6a mukaisena suojaamattomana (UTP) kaapelointina. Puhelinnousukaapelointi noudattaen kanavaluokkaa C (CAT3). Työpisteiden liitinrasiat 2*RJ45 CAT6 UTP. Verkoston asennuksessa tulee huomioida kaapelointijärjestelmän toimittajan ja voimassa olevan Standardin vaatimukset. Erityisesti tulee huomioida em. ohjeiden asettamat vaatimukset kaapeleiden etäisyyksistä vahvavirtakaapelointiin. Lisäksi tulee huomioida käyttäjän erityisohjeet. 08 Tietoverkkojärjestelmä Tulostettu: /10:49 8/30

10 PALOILMOITUSJÄRJESTELMÄ YLEISKUVAUS Kiinteistön nykyinen paloilmoitusjärjestelmä saaneerataan kokonaisuudessaan lukuunottamatta jo uusittuja asennuksia, ja laajennetaan laajennusosaan. Toteutuksessa huomioidaan; Pelastustoimilaki (561/1999, 23, 31 1 momentti, 32, 90 ja 92 ). Laki pelastustoimen laitteiden teknisistä vaatimuksista ja tuotteiden paloturvallisuudesta (562/1999). Sisäasiainministeriön pelastusosaston määräys Paloilmoittimen hankinta, asennus, käyttöönotto, huolto ja tarkastus (Sm /Tu33, sarja A:60). Sisäasiainministeriön pelastusosaston julkaisu Automaattisen paloilmoituslaitosten teknilliset vaatimukset (n:o 221/651/79). Paloilmoittimen suunnittelu- ja asennusohje ULKOPUOLISET LIITYNNÄT Järjestelmän hälytystieto kytketään puhelinverkon kautta aluehälytyskeskukseen ja vikahälytys valvomoon ja vartiointiliikkeeseen. Paikallishälytys tapahtuu sisäpuolelle ja ulkoseinään sijoitettavilla palosireeneillä. KESKUSLAITTEISTO Paloilmoittimen keskuslaitteisiin luetaan seuraavat laitteet: Ilmoitinkeskus teholähteineen. Käyttölaite, josta voidaan nähdä samat tiedot ja jolla voidaan suorittaa samat toimenpiteet kuin ilmoitinkeskukselta. Palokuntapaneeli, joka on tarkoitettu palokunnan käyttölaitteeksi. Se sijoitetaan palokunnan sisääntulopaikan läheisyyteen (ilmoitinkeskus on sijoitettu muualle). Sillä voidaan kuitata palo- ja ennakkovaroitukset. Palokuntapaneelin yhteydessä tulee myös olla paikantamiskaaviot. Palo- vikamerkinantolaite, joka ilmoittaa optisesti ja akustisesti palo- ja vikailmoitukset sekä mahdolliset ennakkovaroitukset. Palohälytys siirtyy DECT - puhelimiin tekstiviestinä osoittaen huonetunnuksen missä tilassa hälyttävä ilmaisin on. ILMAISIMET Kiinteistöön konventionaaliset ilmaisimet korvataan pääsääntöisesti käyttäen osoitteellisia savuilmaisimia (ioni), tiloissa, joissa olosuhteiden takia ei voida vikahälytyksien mahdollisuuden takia käyttää savuilmaisimia, käytetään lämpö / DM - ilmaisimia. Ilmaisimien asennuksessa noudatetaan laitetoimittajan kyseiselle ilmaisintyypille antamia asennusohjeita, huomioiden myös erikoistiloissa tehtävien asennusten erityisvaatimukset. Painikkeita asennetaan suunnitteluohjeen 2009 mukaisesti. KAAPELOINTI Kaapeloinnissa käytetään laitetoimittajan hyväksymiä ja voimassa olevien standardien mukaisia kaapelityyppejä, huomioiden myös yleiset sähkölaitteiden turvallisuudesta tilaluokitusten osalta annetut ohjeet. Kaikki paloilmoittimen asennustyön aikana tehdyt palo-osastojen väliset läpimenot tulee tiivistää käyttäen hyväksyttyjä menetelmiä ja tiivistysaineita. LISÄTIEDOT Järjestelmä toteutetaan noudattaen toimintaturvallisuuden suunnitteluohjetta. 10 Paloilmoitusjärjestelmä Tulostettu: /10:49 10/30

11 RIKOSILMOITUSJÄRJESTELMÄ YLEISKUVAUS Rikosilmoitusjärjestelmä uusitaan keskuksen sekä reittittimien osalta. Laitteet ja kytkennät rakennuttaja, uudet kaapeloinnit sähköurakoitsija. ULKOPUOLISET LIITYNNÄT Hälytykset ohjataan eteenpäin robottipuhelimella. KESKUSLAITTEISTO Järjestelmän keskuslaitteistona toimii rikosilmoitinkeskus joka uusitaan. VERKOSTO Nykyisten nouskeskustilassa olevien reitittimien osoiteosat uusitaan. KAAPELOINTI Vanhan puolen kaapeloinnin kunto selvitetään mittauksin. Uusien laajennusosan ilmaisimien kaapelointi suoritetaan MHS - tyyppistä kaapelia käyttäen, tyypillisesti MHS 5*2*0,5+0,5, huomioiden laitetoimittajan ohjeet. Kytkentärasiat tulee sijoittaa aina suojatulle puolelle sekä varustaa luvattoman avaamisen ilmaisevin kansikoskettimin. LISÄTIEDOT Järjestelmä toteutetaan noudattaen rakennuttajan / laitetoimittajan suunnitteluohjetta. 13 Rikosilmoitusjärjestelmä Tulostettu: /10:49 13/30

12 ANTENNIJÄRJESTELMÄ YLEISKUVAUS Antennijärjestelmällä vastaanotetaan ja välitetään radio- ja TV-ohjelmia rakennuksen eri tiloihin. Järjestelmän sisäisen kanavan kautta on mahdollisuus välittää lisäksi omaa ohjelmaa. Opetustilat, käytävät, aulat ja toimistohuoneet varustetaan antennipisteillä. Nykyinen järjestelmä jää käyttöön ja laajennusosa kytketään siihen. ULKOPUOLISET LIITYNNÄT Kiinteistö liitetään paikallisen operaattorin kaapeli-tv verkkoon. KESKUSLAITTEISTO Laajennusosaan asennetaan alavahvistin. VERKOSTO Antennipisteet sijoitetaan opetustiloihin, väestönsuojaan, auloihin, oleskelutiloihin ja toimistohuoneisiin. Lisäpisteiden varalle haaroittimiin jätetään vapaita lähtöjä. OMINAISUUDET Järjestelmän mitoitus: Mitoitustaajuusalue MHz Maksimisäteilyteho 20 dbμv Minimivaimennus 25 dbμv Maksimivaimennus 40 dbμv taajuudella 862 MHz Maksimivaimennus 53 dbμv taajuudella 2150 MHz Maksimitasoerot eri kanavilla 15 dbμv Antennirasiatasot dbμv Jakovahvistimen lähtötaso 100 db (micv) dbμv LISÄTIEDOT 14 Antennijärjestelmä Tulostettu: /10:49 14/30

13 ÄÄNENTOISTOJÄRJESTELMÄ YLEISKUVAUS Kiinteistöön asennetaan uusi vahvistinkeskus. Kiinteistö varustetaan keskitetyllä äänentoisto- ja kuulutusjärjestelmällä joka täyttää hätäkuulutusjärjestelmän standardin SFS-EN Palo- ja muiden poikkeustilanteiden informaatio ja poistumisopastus (hätäkuulutus) välitetään äänentoistojärjestelmän kautta. Välituntisoitto äänentoistojärjestelmän kautta. KESKUSLAITTEISTO Vahvistinkeskus kootaan yhtenäiseen laitekaappiin. Ohjelmalähteet Tulevat ohjelmalinjat kuulutukset Radioviritin CDV-soitin Sali Käyttäjän määrittelemistä tiloista Digitaalinen hätäkutsusoitin Mikrofoni Lähtevät ohjelmalinjat Sali Toiminnot Keskus käynnistyy automaattisesti kuulutusten ja ajaksi. Välituntimerkinannot VERKOSTO Kuulutukset ohittavat toistettavan ohjelman. Hätäkuulutus ohittaa myös muut kuulutukset. Luokat ja toimistotilat toteutetaan huonekohtaisin säätimin. Käytävissä tarvittavat tilakohtaiset säätimet sijoitettuna keskuskomeroihin. Kuulutusalueet Kuulutuskojeet Eri toimintoja omaavat tilat jaetaan omiksi kuulutusalueiksi: Esimerkiksi - ulkoalueet Kuulutuskojeita tarpeen mukaan - aulat ja käytävät - opetustilat Kuulutusaluekohtaiset painikkeet - Hallintotilat - Yhteiskuulutuspainike - Sali - Hätäkuulutuspainike - tekninen työ - ulkoalue - kuulutusalueet xx kpl Kaapelointi JAMAK-, UTP-, tai Valokuitutyyppisin parisuojatuin kaapelein. Kaiutinkaapelointi myös KLMA - tyyppisin kaapelein. Riittävä etäisyys vahvavirtakaapeleihin huomioitava. LISÄTIEDOT 17 Äänentoisto Tulostettu: /10:50 17/30

14 Hissit Hissit Hissejä varten suunnitellaan: Hissikuilun johtotie-, valaistus- ja pistorasia-asennukset Hissin sähkönsyöttö kiinteistökeskuksesta Viestilaitteen kaapelointi talojakamosta (yleiskaapelointi) GSM-viestilaitteen sähkönsyöttö ja lisäantenni Hissihälytys RAU- järjestelmään Kosketintieto paloilmoittimelta hissikojeistolle 23 Hissit Tulostettu: /10:50 23/30

15 Aikakellojärjestelmä Aikakellojärjestelmä Olemassaoleva kellojärjestelmä jää käyttöön. Saneerausalueilla kellota tarvittaessa puretaan ja asennentaan uudelleen. Laajennusosa liitetään nykyiseen järjestelmään. Johtoverkko tehdään niin, että runkoyhteydet pääkellolta sähkökomeroihin sijoitettaviin haaroitusrasioihin asennetaan nelinapaisella kaapelilla. Rasialta alueen sivukelloihin johdot valitaan kellotyypin mukaan. Kellojen alla kojerasiat ja kellot liitetään johtoverkkoon pistokytkimin. 25 Aikakellojärjestelmä Tulostettu: /10:50 25/30

16 SAVUNPOISTOJÄRJESTELMÄ SAVUNPOISTOJÄRJESTELMÄ Nykyinen savunpoistoluukun ohjaus jää käyttöön. Kaapeilointi siirretään saneerausalueella uuteen palonkestävään johtoreittiin muiden asennusten yläpuolelle. 27 SAVUNPOISTOJÄRJESTELMÄ Tulostettu: /10:50 27/30

instakon oy AS OY POHJANSÄDE HELSINKI SÄHKÖTYÖSELOSTUS Linnoitustie 5, Espoo, Puh s-posti:

instakon oy AS OY POHJANSÄDE HELSINKI SÄHKÖTYÖSELOSTUS Linnoitustie 5, Espoo, Puh s-posti: AS OY POHJANSÄDE HELSINKI SÄHKÖTYÖSELOSTUS Jouni Snygg/Markku Järvinen 2(7) SÄHKÖSELOSTUS AS OY POHJANSÄDE SISÄLLYSLUETTELO H2 JAKELUJÄRJESTELMÄT... 4 H21 Sähkön liittyminen... 4 H221 Sähkömittaus... 4

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 10.02.2016 / HM 1 Katuvalot 2 Piirustukset Heinäveden kunta uusii nykyisiä elohopeahöyrylampuilla

Lisätiedot

Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja

Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja maadoitukset Viestintäverkkojen sähköinen suojaaminen ja maadoitukset Antenniverkon potentiaalintasaus ja maston maadoitus Yleiskaapelointijärjestelmän ylijännitesuojaus

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ 5731-360-3 24.3.2016 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue ja turvallisuus 1.3 Muut ohjeet

Lisätiedot

BRAVIDA SERVICE PROSESSITEOLLISUUS Työ 61311610591 Piir. n:o 01 SÄHKÖTYÖSELOSTUS AKAAN KAUPUNKI NAHKIALAN KOULU

BRAVIDA SERVICE PROSESSITEOLLISUUS Työ 61311610591 Piir. n:o 01 SÄHKÖTYÖSELOSTUS AKAAN KAUPUNKI NAHKIALAN KOULU 1(7) BRAVIDA SERVICE PROSESSITEOLLISUUS Työ 61311610591 Piir. n:o 01 Jouko Koskinen 21.6.2016 Hämeentie 64 37800 AKAA Puh. 0207571300 SÄHKÖTYÖSELOSTUS AKAAN KAUPUNKI NAHKIALAN KOULU KORJAUS JA MUUTOSTYÖ

Lisätiedot

Ylivirtasuojaus ja johdon mitoitus

Ylivirtasuojaus ja johdon mitoitus Ylivirtasuojaus ja johdon mitoitus Kaikki vaihejohtimet on varustettava ylivirtasuojalla Kun vaaditaan nollajohtimen poiskytkentää, se ei saa kytkeytyä pois ennen vaihejohtimia ja sen on kytkeydyttävä

Lisätiedot

ASENNUSOHJE Lighting Systems

ASENNUSOHJE Lighting Systems Suomi ASENNUSOHJE Lighting Systems Sisällys 3 4 6 8 9 10 11 Yleiset käyttö- ja turvallisuusohjeet Snep kiskoston osaluettelo Kiskoston asennus Kiskoston seinä- ja kattoasennus Linear L-valaisimen asennusohjeet

Lisätiedot

Tietoverkkotuotteet. Suojaamaton Cat6-kaapelointiratkaisu Suojattu Cat6 A. -kaapelointiratkaisu

Tietoverkkotuotteet. Suojaamaton Cat6-kaapelointiratkaisu Suojattu Cat6 A. -kaapelointiratkaisu Tietoverkkotuotteet Suojaamaton Cat6-kaapelointiratkaisu Suojattu Cat6 A -kaapelointiratkaisu Suojaamaton Cat6-kaapelointiratkaisu Parikaapelit Suojaamattomat Cat6 U/UTP-parikaapelit nousu- ja kerroskaapelointiin.

Lisätiedot

SAVUNPOISTOSUUNNITELMA

SAVUNPOISTOSUUNNITELMA SAVUNPOISTOSUUNNITELMA 25.5.2016 Muutos kappaleessa 5. Savunpoistopuhaltimien mallit muutettu. K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/rno Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.no SANEERAUS SAVUNPOISTOSUUNNITELMA

Lisätiedot

Tervetuloa pohtimaan paloilmoittimia. Toivottaa Kari Koskela@spek.fi

Tervetuloa pohtimaan paloilmoittimia. Toivottaa Kari Koskela@spek.fi Tervetuloa pohtimaan paloilmoittimia Toivottaa Kari Koskela@spek.fi 29.11.2012 Paloilmoittimen toteutus Esisuunnittelu Rakennushankkeeseen ryhtyvä - Toteutuspöytäkirja Suunnittelu Yleensä sähkösuunnittelija

Lisätiedot

Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet

Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet 1. Tee esisuunnitelma sähköistystarpeista lämmitysjärjestelmästä 2. Ota yhteyttä Tornion Energiaan saadaksesi neuvoja sähköistyksen toteuttamiseksi saadaksesi tiedon

Lisätiedot

Valaisimet. Ateljé- Lyktan Ateljé- Lyktan

Valaisimet. Ateljé- Lyktan Ateljé- Lyktan 35 30 30 32 33 k 33 35 T6 35 45 at 40 30 sä 35.tie 40 Pp 40 40 10 allas 20kV 45 30 40 -tie Pp 45 41 20 25 40 50 www.sweco.fi Kohde: LIEDON KUNTA Sisältö: PYLVÄSLUETTELO Suunn: 21.3.2014 / JJUS Tark: VANHALINNAN

Lisätiedot

NextMesh Mall wlan asennussuunnitelma Martinlaakson Ostari Kivivuorentie 4, Vantaa

NextMesh Mall wlan asennussuunnitelma Martinlaakson Ostari Kivivuorentie 4, Vantaa wlan asennussuunnitelma Martinlaakson Ostari Kivivuorentie 4, 1 1 Parturiliike Mansnerin kulma Jakamo 1. krs IV-konehuoneen perällä, käynti ulkokautta Sähkökaappi 1. krs Internet, Dual Eth, LAN switch,

Lisätiedot

2 6000 m 2 vapaata toimistotilaa Rakennusvuosi 1997 Toimistotilaa 12 604 m 2 Vapaana ~6 000 m 2 Kerroksia 7 Tilojen kunto Sijaitsevat parkkitalossa P5, johon kulku yhdyskäytävän kautta. Vieraspaikat sijaitsevat

Lisätiedot

Turvatekniikan keskus 2.1/2010 1 (9)

Turvatekniikan keskus 2.1/2010 1 (9) Turvatekniikan keskus 2.1/2010 1 (9) SÄHKÖTURVALLISUUSTUTKINTO 2 22.4.2010 VASTAUSSARJA Tutkinto on kaksiosainen. Tutkinnon läpäisy edellyttää molemmista osista erikseen noin 2/3 pistemäärää maksimipistemäärästä.

Lisätiedot

Ville Pylkkänen KIINTEISTÖN LAAJENNUKSEN SÄHKÖSUUNNITELMA

Ville Pylkkänen KIINTEISTÖN LAAJENNUKSEN SÄHKÖSUUNNITELMA Ville Pylkkänen KIINTEISTÖN LAAJENNUKSEN SÄHKÖSUUNNITELMA Sähkötekniikan koulutusohjelma 2012 KIINTEISTÖN LAAJENNUKSEN SÄHKÖSUUNNITELMA Pylkkänen, Ville Satakunnan ammattikorkeakoulu Sähkötekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

Mark Summary Form. Tulospalvelu. Competitor No Competitor Name Member

Mark Summary Form. Tulospalvelu. Competitor No Competitor Name Member Summary Form Skill Number 406 Skill Sähköasennus Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C D E F Työ- ja sähkötyöturvallisuus Käyttöönotto, testaus ja toiminta Mitat ja

Lisätiedot

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot

KUMPULAN SIIRTOLAPUUTARHA Kalervonkatu HELSINKI

KUMPULAN SIIRTOLAPUUTARHA Kalervonkatu HELSINKI Sähkö- ja telesuunnittelu Himmanen Oy Beckerintie 5A1 00410 Helsinki Puhelin: 0500 421309 KUMPULAN SIIRTOLAPUUTARHA Kalervonkatu 00610 HELSINKI ALUESÄHKÖISTYS HANKESUUNNITELMA 22.06.2016 Sähkö- ja Telesuunnittelu

Lisätiedot

TBS Salama- ja ylijännitesuojat

TBS Salama- ja ylijännitesuojat TBS Salama- ja ylijännitesuojat Salama- ja ylijännitesuojaus Haitalliset ylijännitteet johtuvat salamapurkauksista tai ovat seurausta sähkön jakeluverkossa tehtävistä kytkennöistä. ämä ylijännitteet voivat

Lisätiedot

TBS Salama- ja ylijännitesuojat

TBS Salama- ja ylijännitesuojat TBS Salama- ja ylijännitesuojat Salama- ja ylijännitesuojaus Haitalliset ylijännitteet johtuvat salamapurkauksista tai ovat seurausta sähkön jakeluverkossa tehtävistä kytkennöistä. ämä ylijännitteet voivat

Lisätiedot

SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Suunnittelu, asentaminen ja huolto (INSTA 900-1:2013)

SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Suunnittelu, asentaminen ja huolto (INSTA 900-1:2013) Pohjois-Savon pelastuslaitos Hyväksytyt poikkeamat Riskienhallinta 25.9.2014 1/6 Automaattisten sammutuslaitteistojen suunnitelussa hyväksyttävät poikkeamat. SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1

Lisätiedot

kaapelointijärjestelmä

kaapelointijärjestelmä Luotettava ja kilpailukykyinen kaapelointijärjestelmä Suojaamaton Cat6-kaapelointiratkaisu n Suojattu Cat6 A -kaapelointiratkaisu Oy Nylund-Group Ab, Talotekniikka Masalantie 375 02430 MASALA Vaihde (myynti)

Lisätiedot

NYKYAINEN SÄHKÖISTYS LISÄÄ HYVINVOINTIA MONIN TAVOIN Energiatehokkuus Sähköturvallisuus Asumismukavuus Turva ja huolettomuus Helppohoitoisuus

NYKYAINEN SÄHKÖISTYS LISÄÄ HYVINVOINTIA MONIN TAVOIN Energiatehokkuus Sähköturvallisuus Asumismukavuus Turva ja huolettomuus Helppohoitoisuus NYKYAINEN SÄHKÖISTYS LISÄÄ HYVINVOINTIA MONIN TAVOIN Energiatehokkuus Sähköturvallisuus Asumismukavuus Turva ja huolettomuus Helppohoitoisuus Tyylikkyys Arvon säilyminen Ajanmukaiset tietoliikenneverkot

Lisätiedot

ELIEL SAARISEN TIEN TUNNELI. SÄHKÖLAITTEISTON tarkastus ja huolto-ohjelma

ELIEL SAARISEN TIEN TUNNELI. SÄHKÖLAITTEISTON tarkastus ja huolto-ohjelma ELIEL SAARISEN TIEN TUNNELI SÄHKÖLAITTEISTON tarkastus ja huolto-ohjelma Sivu 2 (16) ELIEL SAARISENTIEN TUNNELI SÄHKÖLAITTEISTON RKASTUS- JA HUOLTO-OHJELMA Laitteiston haltija: Käytön johtaja Puhelin YSP

Lisätiedot

Nykyinen valaistus antaa kuvaseinälle epätasaisen valoisuuden

Nykyinen valaistus antaa kuvaseinälle epätasaisen valoisuuden Pimeät kohdat valaisinrivien välissä Kirkkaat kohdat valaisinrivien kohdissa Nykyinen valaistus antaa kuvaseinälle epätasaisen valoisuuden Muutos B, 11.02.2014, s. 5 lisätty, s. 7 työvaihekuvaus E42 NYKYTILANNE

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET VO80281/ S / H - 1 - ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET Tuotekuvaus Yleistä huomioitavaa Tekniset tiedot Valaisin on tarkoitettu jatkuvatoimiseksi turvavalaisimeksi,

Lisätiedot

NextMesh Mall wlan asennussuunnitelma Kauppakeskus Tikkuri Vantaa

NextMesh Mall wlan asennussuunnitelma Kauppakeskus Tikkuri Vantaa wlan asennussuunnitelma Kauppakeskus Tikkuri Vantaa 1 2 R-kioskin edustalla 1. kerros 3 Valintalon edessä, kaapeli vedetään 2.kerroksen sähkökaapista 2 3 1 Kulmakonditorian lippa 1 1.Krs Sähkökaappi Netti

Lisätiedot

Dataverkon tarvikkeet

Dataverkon tarvikkeet Dataverkon tarvikkeet 1 Laitekaapelit, asennuskaapelit, liittimet, paneelit, rasiat, kaapit, työkalut Cat6-liitinmoduulit Tuotenumero SSTL-koodi Tuote CAT6UTP 72 752 88 Cat6 suojaamaton, kytkettävissä

Lisätiedot

TIDOMAT smartone - etälukija MIFARE

TIDOMAT smartone - etälukija MIFARE TIDOMAT smartone - etälukija MIFARE SO-3393 (Mifare ) Tyylikkäästi muotoiltu etälukija taustavalaistulla kosketusnäppäimistöllä. MIFARE tyyppisille etälukutunnistimille. Vihreä, keltainen tai punainen

Lisätiedot

NextMesh Mall Wifi Kauppakeskus Columbus Vuotie 45, Helsinki

NextMesh Mall Wifi Kauppakeskus Columbus Vuotie 45, Helsinki Wifi Kauppakeskus Columbus Vuotie 45, Helsinki 1 Tukiasemien sijainnit Tukiasemien 1 ja 2 kaapelipituudet on laskettu monimittarikeskukselta 1. Tukiaseman 3 kaapelipituus on laskettu sähkökaapilta. Monimittarikeskuksesta

Lisätiedot

Sähköasennukset 2. Kenelle. Sisältö. Tuotenumero: 411163. 68,00 (+ alv 10%) normaalihinta 51,00 (+ alv 10%) jäsenhinta

Sähköasennukset 2. Kenelle. Sisältö. Tuotenumero: 411163. 68,00 (+ alv 10%) normaalihinta 51,00 (+ alv 10%) jäsenhinta Sähköasennukset 2 Tuotenumero: 411163 68,00 (+ alv 10%) normaalihinta 51,00 (+ alv 10%) jäsenhinta Sähköasennukset-kirjasarja käsittelee rakennusten sähköasennuksia koskevia määräyksiä, ohjeita ja käytännön

Lisätiedot

PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET

PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET KUNNOSSAPITO-OHJELMA KESKUKSEN NUMERO : Palo Vika HÄTÄKESKUS : Puh LISMAR OY Telinetie 3 33880 LEMPÄÄLÄ p 03 31249110 f 03 3672116 http//www.lismar.fi

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

30 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (7) Näytön kuvaus Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä sähköasennustekniikan töitä sähkö- ja energiatekniikan

Lisätiedot

Kuivan tilan keskusjärjestelmä. NorLine 800. Laatua kaikissa vaiheissa

Kuivan tilan keskusjärjestelmä. NorLine 800. Laatua kaikissa vaiheissa Kuivan tilan keskusjärjestelmä NorLine 800 NorLine 800 KUIVAN TILAN KESKUSJÄRJESTELMÄ 2 NorLine 800 Kuivan tilan keskusjärjestelmä Sisällysluettelo Aihe Sivu Sisällysluettelo 2 Yleiskuvaus 2-3 NorLine

Lisätiedot

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja Savunpoistopuhaltimien oikean huollon varmistamiseksi tämä ohje tulee toimittaa käyttäjälle.

Lisätiedot

Höysysauna ja poreallas LaSpa RUBATO

Höysysauna ja poreallas LaSpa RUBATO Höysysauna ja poreallas LaSpa RUBATO Rubato (oikeakätinen) Rubato (vasenkätinen) TEKNISET TIEDOT Mitat: 150 x 85 x 220cm (HUOM! Ammen syvyys on 40cm) Jännite: 220V Taajuus: 50 Hz Virran voimakkuus: 16

Lisätiedot

Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko

Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko TA-Asumisoikeus Oy / Kivikonkaari 40 HUONEISTOLUETTELO, TALO 1 15.08.2014 n:o tyyppi m 2 kerros P=parveke PI=piha T=terassi A1 3H+K 79,5 2 P A2 2H+KT 66,0 2 P

Lisätiedot

Kuuluvuutta sisätiloihin seminaari 26.8.2014

Kuuluvuutta sisätiloihin seminaari 26.8.2014 Kuuluvuutta sisätiloihin seminaari 26.8.2014 Viranomaisverkkojen tarpeet Harri Hilden Virveverkko Oy Suomen Erillisverkot -konserni Konsernin emoyhtiö Suomen Erillisverkot Oy on Suomen valtion kokonaan

Lisätiedot

MNS ACS880 MNS-kojeistoon asennetut taajuusmuuttajat

MNS ACS880 MNS-kojeistoon asennetut taajuusmuuttajat MNS ACS880 MNS-kojeistoon asennetut taajuusmuuttajat MNS-kojeistoon asennetut ACS880-taajuusmuuttajat Taajuusmuuttajat on suunniteltu sijoitettavaksi sellaisenaan normaaliin tehdasympäristöön. Niiden yhteyteen

Lisätiedot

Valaistuksen rakennussuunnitelma

Valaistuksen rakennussuunnitelma HATTULAN KUNTA Valaistuksen rakennussuunnitelma HATTULAN KUNTA Paavonkuja, Irjankuja, Taiminkuja 7-05.SÄHKÖTYÖSELITYS Rev. - / 09.07.2014 / MHa SISÄLLYSLUETTELO PROJEKTIN TIEDOT JA YHTEYSHENKILÖT... 2

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA RAKENNUSTAPASELOSTUS

SUUNNITTELU JA RAKENNUSTAPASELOSTUS SUUNNITTELU JA RAKENNUSTAPASELOSTUS 1(22) POHJAN PÄIVÄKOTI TAIKA SUUNNITTELU JA RAKENNUSTAPASELOSTUS SÄHKÖTYÖT Seinäjoen kaupunki SUUNNITTELU JA RAKENNUSTAPASELOSTUS 2(22) B RAKENNUTTAMINEN B1 Rakennuttajan

Lisätiedot

Katuvalotyöt 2016 Urakka-alue 3 Huittisten kaupunki

Katuvalotyöt 2016 Urakka-alue 3 Huittisten kaupunki SÄH 1566-3 Katuvalotyöt 2016 Urakka-alue 3 Huittisten kaupunki RAKENNUSSUUNNITELMA KATUVALAISTUS TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS 33600 Z:\Nettiin\Valaistus\Urakka-alue 3\1566-3-TS.doc 1 Yleistä Hankinnan laajuus

Lisätiedot

Määräys KIINTEISTÖN SISÄISESTÄ YHTEISANTENNIVERKOSTA JA -JÄRJESTELMÄSTÄ. Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2007

Määräys KIINTEISTÖN SISÄISESTÄ YHTEISANTENNIVERKOSTA JA -JÄRJESTELMÄSTÄ. Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2007 1 (8) Määräys KIINTEISTÖN SISÄISESTÄ YHTEISANTENNIVERKOSTA JA -JÄRJESTELMÄSTÄ Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2007 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain

Lisätiedot

TIETOVERKOT HETEL 2015 / 2016

TIETOVERKOT HETEL 2015 / 2016 TIETOVERKOT 2015 / 2016 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 19" Ristikytkentäkaapit metalliovella 4 19" Ristikytkentäkaapit lasiovella 5 19" Ristikytkentäkaapit verkko-ovella 6 19" Ristikytkentärungot 7 Lisävarusteet

Lisätiedot

ANTENNIALAN TEKNIIKKAPÄIVÄ Rantasipi Hyvinkää, 8.11.2012

ANTENNIALAN TEKNIIKKAPÄIVÄ Rantasipi Hyvinkää, 8.11.2012 ANTENNIALAN TEKNIIKKAPÄIVÄ Rantasipi Hyvinkää, 8.11.2012 KAAPELIEN PALOTURVALLISUUS JA PALOKATKOT Esityksen sisältö: paloturvallisuutta koskevat määräykset kaapelit palokatkot 1 RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUS

Lisätiedot

SET-61. Käyttö- ja asennusohje

SET-61. Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 Pirkkala Vaihde 029 006 260 Fax 029 006 1260 Internet: www.labkotec.fi 23.9.2009 D17016Ds SET-61 Käyttö- ja asennusohje 1. TEKNISET TIEDOT SET-61 laitteisto Käyttöjännite

Lisätiedot

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa.

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa. 7.2 Mallityöselitys Geberit Silent-PP Tämä mallityöselitys on laadittu edesauttamaan kohteen LVI-työselityksen laatimista. Mallityöselityksessä on esitetty Geberit Silent-PP -kiinteistöviemärijärjestelmän

Lisätiedot

SÄHKÖURAKKATARJOUS A YLEISTÄ. A.1 Kohde. A.2 Lisä- ja muutostyöt. Sivu 1/6. Tarjous jätettävä rakennuttajalle viimeistään /.2015 klo.

SÄHKÖURAKKATARJOUS A YLEISTÄ. A.1 Kohde. A.2 Lisä- ja muutostyöt. Sivu 1/6. Tarjous jätettävä rakennuttajalle viimeistään /.2015 klo. Sivu 1/6 Tarjous jätettävä rakennuttajalle viimeistään /.2015 klo. Tarjouksen antaja SÄHKÖURAKKATARJOUS A YLEISTÄ A.1 Kohde Vanhustenpalvelukeskus Tuulikannel Taivallahdentie 4B, 74300 Sonkajärvi A.2 Lisä-

Lisätiedot

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakentajan sähkömuistio - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakennuksen sähköistys Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan

Lisätiedot

Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella työskentelyä.

Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella työskentelyä. TYÖSELOSTUS Kohde Taitaja 2015 sähköasennus, semifinaali. Laajuus ja työskentelytavat Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella

Lisätiedot

Antennijärjestelmät, ST-käsikirja 12

Antennijärjestelmät, ST-käsikirja 12 Antennijärjestelmät, ST-käsikirja 12 Tuotenumero: 412107 59,00 (+ alv 10%) normaalihinta 44,25 (+ alv 10%) jäsenhinta Tähän Tietotekniset järjestelmät -kirjasarjaan kuuluvaan ST-käsikirjaan on koottu käytännön

Lisätiedot

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91

TALOMAT Easy. asennus- ja käyttöohje T91 TALOMAT Easy asennus- ja käyttöohje T91 Talomat Easy -järjestelmä sisältää seuraavat komponentit: ohjausyksikkö 4-os talomat-painike x 2 2-os kytkinten asennuskehys kytkinten yhdyskaapeli kosteusteippianturi

Lisätiedot

Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle. Tekninen toimi Tilakeskus

Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle. Tekninen toimi Tilakeskus OHJE 1 (5) 31.8.2011 rev2 LUOVUTUSKANSIOT JA HUOLTOKIRJA Luovutuskansiot Luovutuskansioita luovutetaan Tilaajalle 3 sarjaa. Ennen Tilaajalle luovutusta kansiot toimitetaan suunnittelijoille tarkastusta

Lisätiedot

Helppo ja luotettava tapa suorittaa täydellinen salama- ja ylijännitesuojaus. TBS Salama- ja ylijännitesuojausjärjestelmät

Helppo ja luotettava tapa suorittaa täydellinen salama- ja ylijännitesuojaus. TBS Salama- ja ylijännitesuojausjärjestelmät TBS Salama- ja ylijännitesuojausjärjestelmät Helppo ja luotettava tapa suorittaa täydellinen salama- ja ylijännitesuojaus TBS Salama- ja ylijännitesuojausjärjestelmät Otteita uudesta SFS 6000- standardista

Lisätiedot

Säätökeskus RVA36.531

Säätökeskus RVA36.531 Säätökeskus Asennusohje 1. Johdanto Tämä ohje koskee säätökeskusta joka on tarkoitettu lämmönsäätöön pientaloissa jossa on vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä.ohje tulee säilyttää lähellä säädintä.. Säätökeskus

Lisätiedot

INTEGROITU VALAISINRATKAISU X-reunamuodolla varustetut ROCKFONalakattolevyt

INTEGROITU VALAISINRATKAISU X-reunamuodolla varustetut ROCKFONalakattolevyt INTEGROITU VALAISINRATKAISU X-reunamuodolla varustetut ROCKFONalakattolevyt ja Fagerhult Notor REC LED Mukautettu ratkaisu Kun ROCKFONin tyylikäs X-reunamuoto yhdistetään Fagerhultin uppoasennettaviin

Lisätiedot

Valaistuksen rakennussuunnitelma Hattulan kunta Kalliolantien klv.

Valaistuksen rakennussuunnitelma Hattulan kunta Kalliolantien klv. HATTULAN KUNTA Valaistuksen rakennussuunnitelma Hattulan kunta Kalliolantien klv. SÄHKÖTYÖSELITYS Piir.no: 001 - / 20.04.2016 / MHa SISÄLLYSLUETTELO PROJEKTIN TIEDOT JA YHTEYSHENKILÖT... 2 YLEISTÄ... 3

Lisätiedot

Pienkiinteistön valokuiturakentamisen ohje

Pienkiinteistön valokuiturakentamisen ohje Vrs 3.0 Pienkiinteistön valokuiturakentamisen ohje Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n valokuituliittymän toimitus kiinteistöön KSVV Oy toimittaa ja asentaa valokuituliittymän asiakkaalle käyttövalmiiksi.

Lisätiedot

SISÄVERKKOMÄÄRÄYS 65 A/2014 M ASETTAA VAATIMUKSIA ANTENNIURAKOINNILLE

SISÄVERKKOMÄÄRÄYS 65 A/2014 M ASETTAA VAATIMUKSIA ANTENNIURAKOINNILLE SISÄVERKKOMÄÄRÄYS 65 A/2014 M ASETTAA VAATIMUKSIA ANTENNIURAKOINNILLE Toiminnanjohtaja Tauno Hovatta www.sant.fi Antenniasennukset kiinteistössä Sisältö: Määräys 65 A asettaa vaatimuksia antennien ja verkkojen

Lisätiedot

AS OY ULVILANTIE 29 ALUSTAVIEN SUUNNITELMIEN INFOTILAISUUS 10.2.2016. Tomas Andersson (LVI) Arto Heikkilä (sähkö) Marja Heikinheimo Heiskanen `(ARK)

AS OY ULVILANTIE 29 ALUSTAVIEN SUUNNITELMIEN INFOTILAISUUS 10.2.2016. Tomas Andersson (LVI) Arto Heikkilä (sähkö) Marja Heikinheimo Heiskanen `(ARK) AS OY ULVILANTIE 29 ALUSTAVIEN SUUNNITELMIEN INFOTILAISUUS 10.2.2016 Tomas Andersson (LVI) Arto Heikkilä (sähkö) Marja Heikinheimo Heiskanen `(ARK) VESIJOHTOJEN, VIEMÄREIDEN JA LÄMMITYSJÄRJESTELMIEN SEKÄ

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

Turvavalaisimet. Ledvalaisimet Akkuyksikkövalaisimet

Turvavalaisimet. Ledvalaisimet Akkuyksikkövalaisimet Turvavalaisimet Ledvalaisimet Akkuyksikkövalaisimet Led Turvavaloja Eltek -mallisto Honeywell Life Safety on käyttänyt paljon aikaa ja resursseja uuden Eltek turvavalomalliston kehittämiseen. Uudessa mallistossamme

Lisätiedot

ABB i-bus KNX taloautomaatio. Sakari Hannikka, 11.5.2016 Kiinteistöjen ohjaukset KNX vai ABB-free@home? ABB Group May 11, 2016 Slide 1

ABB i-bus KNX taloautomaatio. Sakari Hannikka, 11.5.2016 Kiinteistöjen ohjaukset KNX vai ABB-free@home? ABB Group May 11, 2016 Slide 1 Sakari Hannikka, 11.5.2016 Kiinteistöjen ohjaukset KNX vai ABB-free@home? May 11, 2016 Slide 1 ABB i-bus KNX taloautomaatio May 11, 2016 Slide 2 KNX on maailman ainoa avoin standardi kotien ja rakennusten

Lisätiedot

bulldog -tuoteperhe Ryhmäkeskukset IP30 pinta- ja uppo-asennukseen

bulldog -tuoteperhe Ryhmäkeskukset IP30 pinta- ja uppo-asennukseen bulldog -tuoteperhe Ryhmäkeskukset IP30 pinta- ja uppo-asennukseen Ominaisuuksia Uppoasennuksessa keskus kiinnitetään suoraan seinärakenteisiin jolloin upotussyvyys on 100 mm. Pinta-asennuksessa keskus

Lisätiedot

Sisäverkkojen saneeraus ja viranomaismääräysten huomioiminen taloyhtiöissä

Sisäverkkojen saneeraus ja viranomaismääräysten huomioiminen taloyhtiöissä Sisäverkkojen saneeraus ja viranomaismääräysten huomioiminen taloyhtiöissä Ravintola Nallikari, Oulu 22.9.2015 / Ari Kurkela Julkinen 1 Esityksen sisältö Vanhat sisäverkkomallit Sisäverkot 1.1.2015 alkaen

Lisätiedot

KIRKKOJEN PALOTURVALLISUUS

KIRKKOJEN PALOTURVALLISUUS KIRKKOJEN PALOTURVALLISUUS Turvallisuusohje 2016 2016 1 Kirkkojen paloturvallisuus Sisällysluettelo 1 Turvallisuusohjeen tarkoitus... 2 2 Rakenteellinen paloturvallisuus... 2 3 Palontorjuntalaitteisto...

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN PÄIVÄKOTI Sähkö-hankeselostus

NIKKILÄN SYDÄMEN PÄIVÄKOTI Sähkö-hankeselostus Nikkilän sydämen päiväkoti Hankesuunnitelman liite 10 NIKKILÄN SYDÄMEN PÄIVÄKOTI Sähkö-hankeselostus Iso Kylätie 12, 04130 Sipoo 2 1 RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 3 2 TEKNISET JÄRJESTELMÄT... 4 2.1 Sähköliittymä

Lisätiedot

MODULIPOHJAINEN OHJAUSKOTELO HUONETILOIHIN

MODULIPOHJAINEN OHJAUSKOTELO HUONETILOIHIN MODULIPOHJAINEN OHJAUSKOTELO HUONETILOIHIN Busch-Installationsbus EIB Ensto Busch-Jaeger Oy 2 Modernia taloautomaatiota Busch-Installationsbus EIB-väylätekniikalla EIB European Installation Bus on väyläpohjainen

Lisätiedot

Poistumisreittien. merkitseminen ja valaiseminen

Poistumisreittien. merkitseminen ja valaiseminen Poistumisreittien merkitseminen ja valaiseminen Käsitteitä Turvavalaistus Poistumisvalaistus Varavalaistus Poistumisreittivalaistus Avoimen alueen valaistus Riskialttiin työalueen valaistus Opasvalaisimet

Lisätiedot

Hätäkutsujärjestelmä on kaapeloitu kutsujärjestelmä joka koostuu seuraavista laitteista: Merkkivalo (LS)

Hätäkutsujärjestelmä on kaapeloitu kutsujärjestelmä joka koostuu seuraavista laitteista: Merkkivalo (LS) Hätäkutsupakkaus Tyyppi: 5200 xx Pakkaus koostuu: erkkivalo Tyyppi: 5203 xx Vetonarupainike Tyyppi: 5202 xx Sammutuspainike Tyyppi: 5201 xx Teholähde Tyyppi: 5204 xx Täydentävät tuotteet (eivät kuulu toimitukseen):

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla alan työtehtävissä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti

Lisätiedot

NextMesh Mall wlan asennussuunnitelma Kauppakeskus TRIO, Lahti

NextMesh Mall wlan asennussuunnitelma Kauppakeskus TRIO, Lahti NextMesh Mall wlan asennussuunnitelma Kauppakeskus TRIO, Lahti 1 NextMesh Mall Kauppakeskus TRIO, Lahti AP8 TRIO 2.KRS HANSA 3.KRS P3.1 AP7 A3.1 H2.1 AP9 P2.1 HANSA 2.KRS AP5 AP4 A2.1 AP6 AP10 AP1 AP3

Lisätiedot

Savunpoistokattoluukun asennus kattoon

Savunpoistokattoluukun asennus kattoon Käkeläntie 41 FIN-16300 ORIMATTILA Tel. +358 3 544 3100 Fax. +358 3 544 3160 Asennusohje pdfmuodossa Säästä tämä ohje myöhempää koelaukaisua ja huoltoa varten Savunpoistoluukku voidaan asentaa täysin vaakasuoraan

Lisätiedot

Kiinteistön sähköverkko. Pekka Rantala Kevät 2016

Kiinteistön sähköverkko. Pekka Rantala Kevät 2016 Kiinteistön sähköverkko Pekka Rantala Kevät 2016 Suomen sähköverkon rakenne Suomen Kantaverkko Jakeluverkko Jakeluverkko Fingrid Jakeluverkko Voimalaitos Voimalaitos kiinteistöjen sähköverkot Erilaisia

Lisätiedot

Keskusesimerkki: LOMAKIINTEISTÖN KESKUKSET JA PÄÄJOHTOVERKKO

Keskusesimerkki: LOMAKIINTEISTÖN KESKUKSET JA PÄÄJOHTOVERKKO Keskusesimerkki: LOMAKIINTEISTÖN KESKUKSET JA PÄÄJOHTOVERKKO Esimerkkinä on loma-asuntokiinteistö, jossa on erillinen uusi asuinrakennus sekä vanha, peruskorjattu saunarakennus. Kohteessa uudistetaan kaikki

Lisätiedot

LVIA-KORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA

LVIA-KORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA LVIA-KORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA B63779.AT02 KARTANONKOSKEN KOULU, VANTAA 5.1.2015 VTK SISÄLLYSLUETTELO 1 AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄN YLEISET VAATIMUKSET... 3 1.1 MUUTOKSIIN LIITTUVÄT YLEISET VAATIMUKSET...

Lisätiedot

ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN OHJEISTUS OSAKKAALLE. As Oy Säästökenno

ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN OHJEISTUS OSAKKAALLE. As Oy Säästökenno ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN As Oy Säästökenno SISÄLTÖ 1.... 3 2. ASENNUSPAIKKA... 3 3. KONDENSSI... 3 4. ÄÄNIARVOT... 4 5. LÄMPÖKUORMA... 4 6. LÄPIVIENNIT... 4 7. SÄHKÖTYÖT... 5 8. LAITTEISTON HUOLTO JA

Lisätiedot

Palopelti ETPS-E. Tuotetiedot. Tuotemerkintäesimerkki:

Palopelti ETPS-E. Tuotetiedot. Tuotemerkintäesimerkki: Palopelti ETPS-E ETPS-E on CE-merkitty perustuen tuotestandardiin EN 650:2010 ja EN 1366-2 mukaisesti testattu, moottorilla varustettu palopelti, joka täyttää paloluokan E 60 / E 120. Pelti asennetaan

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM

ASENNUSOHJE VPM ASENNUSOHJE 24.9.2007 Sivu 1 / 7 ASENNUSOHJE VPM 600-3200 1. Tilantarve. Koneiden sijoittelussa on huomioitava vapaa huoltotila koneen ympäristössä. Seuraava huoltotila tarvitaan vähintään koneen edessä:

Lisätiedot

Väestönsuojelu Herttoniemenrannassa. Herttoniemenranta 28.4.2015 Leo Kuismin

Väestönsuojelu Herttoniemenrannassa. Herttoniemenranta 28.4.2015 Leo Kuismin Väestönsuojelu Herttoniemenrannassa Herttoniemenranta 28.4.2015 Leo Kuismin Sisältö 1. Väestönsuojelu Herttoniemenrannassa 2. Herttoniemenrannan kallioväestönsuoja 3. Kallioväestönsuoja poikkeusoloissa

Lisätiedot

MINI 240 Pinnakorkeusmittari Käyttö- ja asennusohje

MINI 240 Pinnakorkeusmittari Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 22.7.2014 Internet: www.labkotec.fi 1/9 MINI 240 Pinnakorkeusmittari Copyright 2014 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje

Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje 1(11) Kamstrup 162LxG -sähköenergiamittarin asennusohje Ohje koskee mittarimallia 162LxG (686-18B-L1-G3-084) 1. Merkinnät ja ulkopuoliset osat 1. LCD-näyttö 2. Optinen liitäntä 3. Mittarin numero 4. Mittarin

Lisätiedot

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF YLEISTÄ Digitaalinen näyttötaulu on elektroninen alusta, joka korvaa paperille merkityt tiedot kerrostalojen auloissa. Kolme : - Kaksi mallia asennettavaksi sisälle:

Lisätiedot

Pientalorakentajan. tietoliikenneopas

Pientalorakentajan. tietoliikenneopas Pientalorakentajan tietoliikenneopas Sisällysluettelo Pientalojen kehittyvät viestintä palvelut.. 3 Sonera Kotikuitu -palvelu... 3 Liityntäverkon talokaapeli... 4 Toimenpiteet ennen kaivutöiden aloittamista...

Lisätiedot

HIKLU. Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita. Jarkko Häyrinen Sähköverkkoon kytkettävien palovaroittimien asentaminen

HIKLU. Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita. Jarkko Häyrinen Sähköverkkoon kytkettävien palovaroittimien asentaminen HIKLU Rakenteellinen paloturvallisuus Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita Jarkko Häyrinen 7.2.2012 Sähköverkkoon kytkettävien Sähköverkkoon kytkettävillä palovaroittimilla varustettavat

Lisätiedot

1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni.

1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni. www.ren.fi Rakentajan opas 2013 1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni. 1. Tontilla olevat kaapelit Ennen

Lisätiedot

Sähköremontti. Kenelle. Sisältö. Tuotenumero: ,00 (+ alv 10%) normaalihinta 55,50 (+ alv 10%) jäsenhinta

Sähköremontti. Kenelle. Sisältö. Tuotenumero: ,00 (+ alv 10%) normaalihinta 55,50 (+ alv 10%) jäsenhinta Sähköremontti Tuotenumero: 411319 74,00 (+ alv 10%) normaalihinta 55,50 (+ alv 10%) jäsenhinta Kirja käsittelee määräyksiä, ohjeita ja käytännön toteutustapoja, jotka on syytä tuntea rakennusten sähköasennuksia

Lisätiedot

remontin teko on mukavaa ja nopeaa

remontin teko on mukavaa ja nopeaa PINTA-ASENNUSKALUSTEET remontin teko on mukavaa ja nopeaa VALINTATAULUKKO OTEO KOJERUNGOILLE Toiminto Kivi Koottu Irrallinen Koottu Kytkimet 10 AX - 250 V~ Vaihtokytkin 860 01 (1) 861 01 (1) 862 01 Kaksinapainen

Lisätiedot

Asiakirjan nimi. Ohjeita tuotteen valintaan Kabeldon-kaapelijakokaappi, kv

Asiakirjan nimi. Ohjeita tuotteen valintaan Kabeldon-kaapelijakokaappi, kv Asiakirjan nimi Ohjeita tuotteen valintaan Kabeldon-kaapelijakokaappi, 12 36 kv Kabeldon-kaapelijakokaappi HDC-A, 12 36 kv Jykevä ja varma ratkaisu Käyttö Kaapelijakokaapin avulla voidaan liittää ja haaroittaa

Lisätiedot

y Polttonestetoiminen lämmitin 87

y Polttonestetoiminen lämmitin 87 Klimat 5 1 y Polttonestetoiminen lämmitin 87 912-B, 912-D Op. no. 87516 01- Bensiini 30618 095-1 Diesel 3730 340-1 20000 paitsi AT Bensiini 30618 095-1 912-B edustaa lämmittimien uuttaa sukupolvea. Tämä

Lisätiedot

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Ohje 1 (3) 23.4.2014 Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Yleistä Liittymiskaapelityyppinä käytetään omakotitalojohdoissa AMCMK 3 x 25 + 16 ja suuremmissa poikkipinnoissa AXMK -maakaapeleita.

Lisätiedot

Opasteet. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen

Opasteet. Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu (VYP) ja Jyrki Heinonen Opasteet Opasteiden on sovelluttava kaikille Pelkästään näköön tai kuuloon perustuvat opasteet ja informaatio tulee aina täydentää siten että aistin puuttuminen ei estä opasteen tai informaation käyttämistä.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015

ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015 KÄYTTÖKOHTEET Lattialämmityksen ohjaus Uppoasennettava termostaatti lattialämmityksen ohjaamiseen. Termostaatti pitää huolen, että huoneessa pysyy koko ajan

Lisätiedot

Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi. Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala. Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin pinta-ala 7151 m2

Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi. Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala. Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin pinta-ala 7151 m2 RAKENNUSTAPASELOSTE Kohde Osoite Kaupungin osa Kortteli/Tontti Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala Kurikka Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin

Lisätiedot

RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE

RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE RAITA JÄTEVEDENPUHDISTAMON ASENNUSOHJE...1...1 Sijoitus...2 Tulo- ja lähtöviemäri ylivuotoviemäri...2 Puhdistamon tuuletus...2 Sähkö...2 Toimituksen sisältö...3 Pohjaveden

Lisätiedot

Uloskäytävät ja lukitukset

Uloskäytävät ja lukitukset 2014 Uloskäytävät ja lukitukset Päijät-Hämeen pelastuslaitos 25.11.2014 Sisältö 1. Yleistä... 2 2. Uloskäytävien vähimmäisleveys... 2 3. Kulkureitin pituus... 3 4. Uloskäytävien merkitseminen ja valaiseminen...

Lisätiedot

ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISY 2012 ESPOO

ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISY 2012 ESPOO ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISY 2012 ESPOO Rakenteellisen paloturvallisuuden huomioon ottaminen lupakäsittelyssä Vanhempi opettaja Heikki Nupponen PALOTEKNISTEN ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYS RAKENNUSSUNNITELMIEN

Lisätiedot

CAROUSEL PYÖRÖPORTTI Käyttäjän ohjekirja pyöröportille Ver 5 Rakenne, toiminta, perustus, logiikka ja kytkentäkuvat PUR-AIT

CAROUSEL PYÖRÖPORTTI Käyttäjän ohjekirja pyöröportille Ver 5 Rakenne, toiminta, perustus, logiikka ja kytkentäkuvat PUR-AIT www.purait.fi CAROUSEL PYÖRÖPORTTI Köyttäjän ohjekirja Ver 5 1 jps-mainos.fi PUR-AIT AIDAT - PORTIT - AUTOMATIIKKA CAROUSEL PYÖRÖPORTTI Käyttäjän ohjekirja pyöröportille Ver 5 Rakenne, toiminta, perustus,

Lisätiedot