RAKENNUSTAPASELOSTUS. Kasavuoren koulukeskus SÄHKÖTEKNIIKKA. Päivämäärä Asiakirjanumero. Sisältöluettelo:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAKENNUSTAPASELOSTUS. Kasavuoren koulukeskus SÄHKÖTEKNIIKKA. Päivämäärä 13.2.2015. Asiakirjanumero. Sisältöluettelo:"

Transkriptio

1 Kasavuoren koulukeskus RAKENNUSTAPASELOSTUS SÄHKÖTEKNIIKKA Työnumero 2014xxxx Päivämäärä Suunnitteluvaihe Asiakirjanumero Luonnossuunittelu H0002 Sisältöluettelo: 1. Tekniset vaatimukset 2. Sähkön pääjakelujärjestelmä 3. Sähkön jakelu- ja käyttöjärjestelmä 4. Laitteistojen sähköistys 5. Valaistus 6. Maadoitukset 7. Merkki- ja turvavalaistus 8. Tietoverkko 9. Paloilmoitinjärjestelmä 10. Rikosilmoitusjärjestelmä 11. Antenniverkko 12. Äänentoisto / hätäkuulutus 13. Hissit 14. Aikakellojärjestelmä 15. Savunpoistojärjestelmä

2 TEKNISET VAATIMUKSET JÄRJESTELMIEN SÄHKÖISTYS Suunnittelussa tulee varmistaa seuraavat vaatimukset rakennus- sekä LVIA-suunnitteluun: - Huomioitava mahdollisten myöhempien käyttäjien ja laajennusvarausten vaikutus. - Alakattoihin tulee varata riittävä tila kaikkia asennuksia varten. - Hyllyreiteillä tulee huomioida kaapeleiden jälkiasennusmahdollisuus sekä vaatimukset eri järjestelmien kaapeleiden keskinäisistä etäisyyksistä. - Alakatot johtoreiteillä on oltava helposti avattavissa. - Muussa tapauksessa alakattoon sijoitetaan riittävät huoltoluukut kaapelivetojen mahdollistamiseksi. - Myös rasioiden ja huoltoa tarvitsevien kojeiden kohdalle sijoitetaan riittävän suuret huoltoluukut - Asennustilojen riittävyys tulee varmistaa riittävällä määrällä leikkauksia ja / tai tietomallin tarkastuksella suunnitteluvaiheessa. - Keskuskomerot eri kerroksissa sijoitetaan samaan linjaan, jolloin saavutetaan selkeät pystykuilut kaapeloinneille. - Keskuskomerot varustetaan täyslevein ovin ilman välikarmeja. Ovien korkeus 2300mm - Ryhmäkeskuskomeroita ei sijoiteta osastoiduille poistumisteille. - Keskuskomerot sijoitetaan ensisijaisesti siten, että ovet avautuvat käytävään (ei yksittäiseen huoneeseen). - Ikkunaseinille varataan tila johtokanaville opetus ja toimistotiloissa. - Kerrosjakamotiloissa on oltava riittävästi tilaa ristikytkentäkaapeille sekä huoltotyöhön tarvittava tila - Laajennuson teknistentilojen yhteyteen sijoitetaan seuraavat erikseen lukittavissa olevat laitetilat: - Yleiskaapeloinnin talojakamo (puhelin/atk) - Tila ATK-serverille - Sähkötiloja ei saa sijoittaa märkätilojen alapuolelle, eikä itse tilojen läpi saa johtaa LVI-putkistoja tai kanavia. - Teknisten tilojen sekä ATK-laitetilojen lämmönpoisto huomioitava LVI-suunnittelussa. - Energian säästötavoitteiden saavuttamiseksi tulee suosia vaaleita pintamateriaaleja ja pintakäsittelyä, jotta tilojen valaistuksen hyötysuhde saataisiin mahdollisimman energiataloudelliseksi. - CAD- suunnitelmat tallennetaan ACAD 2007 versioina. 01 Tekniset vaatimukset Tulostettu: /10:39 1/30

3 SÄHKÖN PÄÄJAKELUJÄRJESTELMÄ YLEISKUVAUS Kiinteistön pää- ja nouskeskukset uusitaan. Sähkönjakelu kaapeloidaan eri alueiden ryhmäkeskuksiin ja edelleen yksittäisille sähkölaitteille. Keskuksissa huomioidaan vielä TN-C järjestelmään jäävät ryhmäkeskukset ja niiden nousutarpeet PÄÄKESKUS Nykyinen liittymä jää käyttöön, mutta keskuksessa varaudutaan mahdolliseen lisätehontarpeeseen. Nykyinen pääkeskustila ja nousukeskustila yhdistetään. ENERGIAMITTAUS Sähköenergiakulutusmittaus asennetaan pääkeskukseen Pääkeskus varustetaan verkkoanalysaattorilla jolla mitataan energia, jännite, virta ym. Keittiön sähköenergiakulutus jälkimitattaan. Jälkimittaus valmiudet asennetaan LVI-kenttiin ja valaistuskenttiin KOMPENSOINTI Nykyinen kompensointiparisto kytketään uuteen keskukseen. Paristo siirretään väliaikaissäilytkseen purkutöiden ajaksi. PÄÄJOHDOT Pääkeskukselta nousujohto kullekin ryhmäkeskukselle. Uusittavien keskusten kaapeleina käytetään tyyppejä, joissa nollajohdin on poikkipinnaltaan vaihejohdinta vastaava. Yli 16 mm:n poikkipintaisina kaapeleina käytetään alumiinijohtimisia AMCMK- tyyppisiä kaapeleita. Tätä pienemmät kaapelit kuparijohtimisia MCMK- tai MMJtyyppisiä kaapeleita. Pääjohdot asennetaan kaapelihyllyille. Pääjohtojen välille jätetään jäähdytyksen vaatima väli. RYHMÄKESKUKSET Saneerausalueen keskukset uusitaan nykyisten määräysten mukaiseksi ja varustetaan tarvittavin vikavirtasuojin. Keskuksiin tehdään mittausvaraukset valaistukselle ja mahdollisesti LVI-laitteille. 02 Sähkön pääjakelujärjestelmä Tulostettu: /10:48 2/30

4 SÄHKÖN JAKELU- JA KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ ASENNUSREITIT YLEISTÄ Reitit tulee toteuttaa siten, että riittävä etäisyys sähkö- ja telekaapeleiden välillä saavutetaan. Asennusetäisyydet laitetoimittajien ohjeiden sekä standardin EN mukaisesti. KAAPELIHYLLYJÄRJESTELMÄ Pääkaapelireitille asennetaan tikasrakenteiset kaapelihyllyt kaapelointien asentamiseksi, näkyviin jäävät kaapelihyllyt erikoisväriin maalattuja teräspeltihyllyjä. Hyllyille varataan tilat myös kaapelilisäyksiä varten. Vahvavirta- ja heikkovirtakaapeleita varten asennetaan omat erilliset hyllyt / käytetään erotuslevyä jakamaan kaapelihylly tele- ja vahvavirtaosaan. Tikas- ja levyhyllyinä käytetään tehdasvalmisteisia vakiohyllyjä. Asennustarvikkeiden tulee olla samaa sarjaa. Uudet kaapelihyllyreitit on esitetty pohjapiirustuksissa. JOHTOKANAVAJÄRJESTELMÄ Uusiin opetus, toimisto- yms. työtiloihin asennetaan johtokanavat sähkö- ja teleteknisten liitäntöjen ja kaapelointien asentamista varten. Johtokanavana käytetään alumiinisia tehdasvalmisteisia valkoisia vakiokanavia. Asennustarvikkeiden tulee olla samaa sarjaa. Vanhoissa tiloissa joiden käyttöä muutetaan asennetaan mahdollisesti uusi kanavaosia. LISTA-ASENNUS Saanerausalueella tarvittavat uudet kaapelivedot tehdään lista-asennuksella. Muutoin lista-asennusta ei sallita ilman erityistä perustetta. LÄPIVIENNIT Kaikki uudet kaapeliläpiviennit suljetaan palo- ja ääniteknisesti lävistetyn rakenteen ominaisuuksia vastaavaksi. Tiivistysjärjestelmän tulee sallia jälkiasennettavien kaapeleiden helppo ja läpiviennin kannalta luetettava asennus. Paloläpiviennit tulee voida avata tai lävistää muovityökaluin. VALAISINRIPUSTUSKISKOT Teknisiin tiloihin ja esim. varastoihin, joissa ei ole alakattoa asennetaan teräksiset ripustuskiskot valaisinasennuksia sekä kaapelointeja varten. 03 Jakelu- ja käyttöjärjestelmä tulostettu: /10:48 3/30

5 LAITTEISTOJEN SÄHKÖISTYS LVI-JÄRJESTELMIEN SÄHKÖISTYS Toteutetaan kohteeseen asennettavien LVI-laitteistojen sähkösyötöt. Taajuusmuuttajakäyttöjen toteutus erillisen ohjeen mukaan. LAITTEIDEN JA LAITTEISTOJEN SÄHKÖISTYS Toteutetaan kohteeseen asennettavien laitteistojen ja laitteiden sähkösyötöt. Tällaisia kojeita ovat: -aurinkosähköjärjestelmä - yms SÄHKÖNLIITÄNTÄJÄRJESTELMÄT PISTORASIAT Pistorasialiitännäisiä kojeita varten toteutetaan riittävä määrä pistorasioita. Tilakohtaisesti määrät pohjapiirustuksien mukaan. Siivous- ja huoltokäytön pistorasiat huomioitava (kytketään omiksi ryhmiksi). Irtokalusteiden asettamat vaatimukset on huomioitava rasioita sijoitettaessa. Keskilattialle sijoitettaville laitteille ja työpisteille suunnitellaan ja toteutetaan sähkösyöttö käyttöpisteelle asti. Sijoitettaessa pistorasiat kattoon tuodaan liitosjohdot alas esimerkiksi tolppaa tai spiraalijohtoa käyttäen. Pistorasiat suojataan vikavirtasuojakytkimin. KOSKETINKISKOT Kosketinkiskoja tarpeen mukaan opetustiloihin. Kiskojen asennuksessa noudatetaan voimassa olevia määräyksiä ja valmistajan ohjeita. 04 Laitteistojen sähköistys Tulostettu: /10:48 4/30

6 VALAISTUS YLEISKUVAUS #NIMI? - Sisävalaistuksen värintoistoindeksi Ra vähintään 80 - Huomioidaan standardin asettamat vaatimukset valaistuksen tasaisuuden suhteen. - Noudatetaan sisävalaistusstandardia SFS-EN VALAISTUKSEN ERITYISVAATIMUKSET Toimisto- ja opetustiloissa huomioidaan näyttöpäätetyöskentelyn asettamat erityisvaatimukset. VALAISTUKSEN TASOT Valaistuksen tasot standardin SFS-EN taulukon 5.36 mukaan: Luokkahuoneet, lapse t- 300 lx Luokkahuoneet, aikuiset lx Opettajahuoneet lx Yhteis- ja kokoontumistilat lx Laboratoriot, käsityöluokat, tekniset työt lx Musiikki-, ATK-,a kielistudiot lx Kulkuväylät, käytävät lx VALAISIMET Urakkaan sisältyvät valaisimet, liitäntälaitteet, valonlähteet, kiinnitys- ja ripustustarvikkeet sekä ne lisätarvikkeet, jotka on mainittu valaisinluettelossa. Urakoitsija hyväksyttää valaisin- ja lampputyypit rakennuttajalla. Hyväksymistä varten tarvittavan teknisen aineiston toimittaminen sisältyy urakkaan. Valaisimien värit valitaan valmistajan valaisinluettelon standardisävyistä. Mikäli valaisinluettelossa mainitaan, että arkkitehti määrää värin, väri on asianomaisesta standardisävystä poikkeava. Kaikki ne upotettavat valaisimet, joissa on erillinen upotuskehys, hankitaan upotuskehyksineen. Alakattoihin tulevat upotetut valaisimet asennetaan arkkitehdin alakatto-piirustusten osoittamiin paikkoihin. Jonoon asennettavat valaisimet varustetaan ramppiasennustarvikkein ulkonäöltään yhtenäisen valaisinjonon aikaansaamiseksi. Ripustinasennukseen merkityt valaisimet tasapainotetaan. Upotettavien valaisimien asennuksessa noudatetaan valaisin-valmistajan ohjeita tuuletuksesta ja turvaetäisyyksistä palaviin rakenteisiin. Asennettaessa valaisimia pinnalle tai upottaen alas laskettuihin kattoihin urakoitsijan on sovittava työjärjestyksestä ja kiinnitystavoista alakattourakoitsijan kanssa hyvissä ajoin ennen töiden aloittamista. Urakoitsija suuntaa kohdevalaisimet kertasuorituksena urakkasuorituksen aikana käyttäjän toivomusten mukaan. Ulkovalaisimina käytetään seinävalaisimia. Valonlähteenä on monimetalli - ja LED-lamput. Valaisinpylväät pihasuunnitelman mukaan VALOLÄHTEET / ENERGIASÄÄSTÖTOIMENPITEET Sähkösuunnittelussa energiasäästöihin pyrittäessä pääpaino on valaistuksen liittyvissä ratkaisuissa. - Valaisimina käytetään korkean hyötysuhteen omaavia loisteputkivalaisimia varustettuna energiatehokkain pitkäikäisin T5-steputkein - Kaikki loisteputkivalaisimet varustetaan elektronisin liitäntälaittein. - Täysin epäsuoraa valaistusta vältetään. - Porrastetaan valaistus eri syttymisryhmiin. - Valaistusta ohjataan päivänvalon, sekä liiketunnistimien avulla 05 Valaistus Tulostettu: /10:48 5/30

7 MAADOITUSJÄRJESTELMÄT MAADOITUS Uudet asennukset toteutetaan 5-johdinjärjestelmänä (TN-S). Päämaadoituskisko asennetaan pääkeskushuoneeseen. Kiskoon liitetään kiinteistön päämaadoituselektrodi. Päämaadoituselektrodin kunta tarkistetaan ja tarvittaessa uusi elektrodi asennetaan kaapelikaivantoon. Iv-konehuoneisiin asennetaan omat maadoituskiskot, jotka yhdistetään päämaadoituskiskoon. POTENTIAALITASAUS Potentiaalitasausverkko liitetään maadoitusverkkoon. TAAJUUSMUUNTAJAT Taajuusmuuttajiin joiden vuotovirta on yli 3,5 ma ja joiden syöttökaapeleiden suojamaadoitusjohtimen poikkipinta on pienempi kuin 10 mm² Cu tai 16 mm² Al, asennetaan lisäsuojamaadoitus poikkipinnaltaan 10 mm² Cu. EN/IEC (sähkökäyttöisten järjestelmien tuotestandardi) 06 Maadoitukset Tulostettu: /10:49 6/30

8 TURVAVALAISTUSJÄRJESTELMÄ YLEISKUVAUS Kiinteistössä on nykyinen keskusakullinen turvavalaistusjärjestelmä. Vanhat asennukset jäävät käyttöön saneerausosalla. Laajennusosa liitetään vanhaan järjestelmään. TEKNISET VAATIMUKSET JA RATKAISUT Järjestelmän on täytettävä standardin SFS-EN mukaiset vaatimukset merkki- ja turvavalaistuksesta sekä opasteista. Järjestelmä on osoitteellinen yksikköakullinen turvavalaistusjärjestelmä. Kaapeleiden tyypit on esitetty piirustuksissa. Turvavalaistusjärjestelmän rasiat, jakokotelot ja laitteet merkitään kerrosmuoville kaiverretulla vihreällä kilvellä, jossa teksti TURVAVALAISTUS. Turvavalaisinryhmät varustetaan tilavahdeilla jotka valvovat valaistavan alueen normaalivalaistuksen jännitettä. Järjestelmän nimellisjännite on 230 V AC. LAITTEISTO Turvavalaistus toimii normaalisti 230 V AC -jännitteellä. Verkkojännitteen katketessa tai laskiessa alle 180 V:n turva- ja merkkivalaistuksen jännitesyöttö vaihtuu akkukäyttöiseksi. Nykyinen keskus ja valaisimet jäävät käyttöön. Saneerattavilta alueilta ne puretaan, huolletaan ja asennetaan takaisin. Laajennusosa kytketään nykyiseen järjestelmään. Poistumistieopasteet ovat jatkuvasti käytössä. VALAISIMET Turvavalaisimet (pääosin käytetään LED valaisimia) ovat erillisiä valaisimia, joita syötetään turvavalaistuskeskuksilta. Poistumistievalaisimina käytetään LED-valaisimia. KAAPELOINTI Turvavalaistusjärjestelmän asennukset suojataan paloa vastaan standardissa SFS 4640 esitetyllä tavalla. Kaapelointi suoritetaan standardin IEC 331 mukaisella kaapelilla. Vanhat kaapelit pyritäänsiirtämään muiden asennusten yläpuolelle palonkestävästi kannakoituna. LISÄTIEDOT Poistumisopastevalaisimet ovat jatkuvasti käytössä. Turvavalaisimien syöttö siirtyy akkukäytölle sähkökatkon sattuessa. Käyttäjälle selvitetään säädösten edellyttämät turvavalaistuslaitteiston käyttöä ja hoitoa koskevat velvoitteet. Turvavalaisinjärjestelmää varten asennetaan uudet kaapelireitit. 07 Merkki- ja turvavalaitusjärjestelmä Tulostettu: /10:49 7/30

9 TIETOVERKKOJÄRJESTELMÄ YLEISKUVAUS Laajennusosaan asennetaan ns. yleiskaapelointiverkko, jonka kautta kytketään puhelin- ja ATK-laitteistojen yhteydet. Opetustiloihin ja työpisteisiin sijoitetaan 2*RJ45-liittimin varustetut pistorasiat puhelinkojeiden ja ATK-laitteiden liittämiseksi. Rasiat kaapeloidaan kerrosjakamoihin, joilta yhteydet viedään runkokaapeleita pitkin talojakamoon. Talojakamossa rasiat kytketään ATK- tai puhelinjärjestelmään. Tietoverkkojärjestelmän aktiivikomponentit ovat ULKOPUOLISET LIITTYMÄT Ei muutoksia nykyiseen liittymään Puhelinyhteydet Puhelinliittymiskaapeli / paikallinen puhelinoperaattori ATK-yhteydet Kuituliittymä, Kupariliittymä VERKOSTO / Talojakamo Ei muutoksia talojakamoon Nousukaapelit ATK-jakotelineeltä laajennusosan jakotelineelle asennetaan valokuitunousukaapelointi (multi-mode, liittimet SC) sekä 2 kpl CAT6A kuparikaapelia Kerrosjakamot Kerrosjakamot sijoitetaan rakennuksen niille varattuihin komeroihin. Jakamot sijoitetaan siten, ettei kerroskaapelointien sallittuja pituuksia ylitetä. Jakotelineet ovellisia peltikaappeja. Telineet varustetaan RJ45-liitinpaneelein kerroskaapeleille sekä liittimin runkokaapeleille. Kaappeihin varataan riittävät tilat käyttäjän aktiivilaitteille. Kaapit ja avotelineet varustetaan pistorasiapaneelilla. Vanhoja kerrosjakamoja voidaan joutua siirtämään LVI-laitteiden vuoksi Kerroskaapelointi Kerrosjakamoilta 2*RJ45-liitinrasioille asennetaan kuparikaapelointi UTP2*(4*2*0,5) CAT6a Muu kaapelointi Puhelintalojakamolta asennetaan suora puhelinyhteys seuraaville kojeille: - sähköenergianmittaus - kaukolämmön mittaus OMINAISUUDET Kaapelointi kokonaisuudessaan toteutetaan kategorian CAT6a mukaisena suojaamattomana (UTP) kaapelointina. Puhelinnousukaapelointi noudattaen kanavaluokkaa C (CAT3). Työpisteiden liitinrasiat 2*RJ45 CAT6 UTP. Verkoston asennuksessa tulee huomioida kaapelointijärjestelmän toimittajan ja voimassa olevan Standardin vaatimukset. Erityisesti tulee huomioida em. ohjeiden asettamat vaatimukset kaapeleiden etäisyyksistä vahvavirtakaapelointiin. Lisäksi tulee huomioida käyttäjän erityisohjeet. 08 Tietoverkkojärjestelmä Tulostettu: /10:49 8/30

10 PALOILMOITUSJÄRJESTELMÄ YLEISKUVAUS Kiinteistön nykyinen paloilmoitusjärjestelmä saaneerataan kokonaisuudessaan lukuunottamatta jo uusittuja asennuksia, ja laajennetaan laajennusosaan. Toteutuksessa huomioidaan; Pelastustoimilaki (561/1999, 23, 31 1 momentti, 32, 90 ja 92 ). Laki pelastustoimen laitteiden teknisistä vaatimuksista ja tuotteiden paloturvallisuudesta (562/1999). Sisäasiainministeriön pelastusosaston määräys Paloilmoittimen hankinta, asennus, käyttöönotto, huolto ja tarkastus (Sm /Tu33, sarja A:60). Sisäasiainministeriön pelastusosaston julkaisu Automaattisen paloilmoituslaitosten teknilliset vaatimukset (n:o 221/651/79). Paloilmoittimen suunnittelu- ja asennusohje ULKOPUOLISET LIITYNNÄT Järjestelmän hälytystieto kytketään puhelinverkon kautta aluehälytyskeskukseen ja vikahälytys valvomoon ja vartiointiliikkeeseen. Paikallishälytys tapahtuu sisäpuolelle ja ulkoseinään sijoitettavilla palosireeneillä. KESKUSLAITTEISTO Paloilmoittimen keskuslaitteisiin luetaan seuraavat laitteet: Ilmoitinkeskus teholähteineen. Käyttölaite, josta voidaan nähdä samat tiedot ja jolla voidaan suorittaa samat toimenpiteet kuin ilmoitinkeskukselta. Palokuntapaneeli, joka on tarkoitettu palokunnan käyttölaitteeksi. Se sijoitetaan palokunnan sisääntulopaikan läheisyyteen (ilmoitinkeskus on sijoitettu muualle). Sillä voidaan kuitata palo- ja ennakkovaroitukset. Palokuntapaneelin yhteydessä tulee myös olla paikantamiskaaviot. Palo- vikamerkinantolaite, joka ilmoittaa optisesti ja akustisesti palo- ja vikailmoitukset sekä mahdolliset ennakkovaroitukset. Palohälytys siirtyy DECT - puhelimiin tekstiviestinä osoittaen huonetunnuksen missä tilassa hälyttävä ilmaisin on. ILMAISIMET Kiinteistöön konventionaaliset ilmaisimet korvataan pääsääntöisesti käyttäen osoitteellisia savuilmaisimia (ioni), tiloissa, joissa olosuhteiden takia ei voida vikahälytyksien mahdollisuuden takia käyttää savuilmaisimia, käytetään lämpö / DM - ilmaisimia. Ilmaisimien asennuksessa noudatetaan laitetoimittajan kyseiselle ilmaisintyypille antamia asennusohjeita, huomioiden myös erikoistiloissa tehtävien asennusten erityisvaatimukset. Painikkeita asennetaan suunnitteluohjeen 2009 mukaisesti. KAAPELOINTI Kaapeloinnissa käytetään laitetoimittajan hyväksymiä ja voimassa olevien standardien mukaisia kaapelityyppejä, huomioiden myös yleiset sähkölaitteiden turvallisuudesta tilaluokitusten osalta annetut ohjeet. Kaikki paloilmoittimen asennustyön aikana tehdyt palo-osastojen väliset läpimenot tulee tiivistää käyttäen hyväksyttyjä menetelmiä ja tiivistysaineita. LISÄTIEDOT Järjestelmä toteutetaan noudattaen toimintaturvallisuuden suunnitteluohjetta. 10 Paloilmoitusjärjestelmä Tulostettu: /10:49 10/30

11 RIKOSILMOITUSJÄRJESTELMÄ YLEISKUVAUS Rikosilmoitusjärjestelmä uusitaan keskuksen sekä reittittimien osalta. Laitteet ja kytkennät rakennuttaja, uudet kaapeloinnit sähköurakoitsija. ULKOPUOLISET LIITYNNÄT Hälytykset ohjataan eteenpäin robottipuhelimella. KESKUSLAITTEISTO Järjestelmän keskuslaitteistona toimii rikosilmoitinkeskus joka uusitaan. VERKOSTO Nykyisten nouskeskustilassa olevien reitittimien osoiteosat uusitaan. KAAPELOINTI Vanhan puolen kaapeloinnin kunto selvitetään mittauksin. Uusien laajennusosan ilmaisimien kaapelointi suoritetaan MHS - tyyppistä kaapelia käyttäen, tyypillisesti MHS 5*2*0,5+0,5, huomioiden laitetoimittajan ohjeet. Kytkentärasiat tulee sijoittaa aina suojatulle puolelle sekä varustaa luvattoman avaamisen ilmaisevin kansikoskettimin. LISÄTIEDOT Järjestelmä toteutetaan noudattaen rakennuttajan / laitetoimittajan suunnitteluohjetta. 13 Rikosilmoitusjärjestelmä Tulostettu: /10:49 13/30

12 ANTENNIJÄRJESTELMÄ YLEISKUVAUS Antennijärjestelmällä vastaanotetaan ja välitetään radio- ja TV-ohjelmia rakennuksen eri tiloihin. Järjestelmän sisäisen kanavan kautta on mahdollisuus välittää lisäksi omaa ohjelmaa. Opetustilat, käytävät, aulat ja toimistohuoneet varustetaan antennipisteillä. Nykyinen järjestelmä jää käyttöön ja laajennusosa kytketään siihen. ULKOPUOLISET LIITYNNÄT Kiinteistö liitetään paikallisen operaattorin kaapeli-tv verkkoon. KESKUSLAITTEISTO Laajennusosaan asennetaan alavahvistin. VERKOSTO Antennipisteet sijoitetaan opetustiloihin, väestönsuojaan, auloihin, oleskelutiloihin ja toimistohuoneisiin. Lisäpisteiden varalle haaroittimiin jätetään vapaita lähtöjä. OMINAISUUDET Järjestelmän mitoitus: Mitoitustaajuusalue MHz Maksimisäteilyteho 20 dbμv Minimivaimennus 25 dbμv Maksimivaimennus 40 dbμv taajuudella 862 MHz Maksimivaimennus 53 dbμv taajuudella 2150 MHz Maksimitasoerot eri kanavilla 15 dbμv Antennirasiatasot dbμv Jakovahvistimen lähtötaso 100 db (micv) dbμv LISÄTIEDOT 14 Antennijärjestelmä Tulostettu: /10:49 14/30

13 ÄÄNENTOISTOJÄRJESTELMÄ YLEISKUVAUS Kiinteistöön asennetaan uusi vahvistinkeskus. Kiinteistö varustetaan keskitetyllä äänentoisto- ja kuulutusjärjestelmällä joka täyttää hätäkuulutusjärjestelmän standardin SFS-EN Palo- ja muiden poikkeustilanteiden informaatio ja poistumisopastus (hätäkuulutus) välitetään äänentoistojärjestelmän kautta. Välituntisoitto äänentoistojärjestelmän kautta. KESKUSLAITTEISTO Vahvistinkeskus kootaan yhtenäiseen laitekaappiin. Ohjelmalähteet Tulevat ohjelmalinjat kuulutukset Radioviritin CDV-soitin Sali Käyttäjän määrittelemistä tiloista Digitaalinen hätäkutsusoitin Mikrofoni Lähtevät ohjelmalinjat Sali Toiminnot Keskus käynnistyy automaattisesti kuulutusten ja ajaksi. Välituntimerkinannot VERKOSTO Kuulutukset ohittavat toistettavan ohjelman. Hätäkuulutus ohittaa myös muut kuulutukset. Luokat ja toimistotilat toteutetaan huonekohtaisin säätimin. Käytävissä tarvittavat tilakohtaiset säätimet sijoitettuna keskuskomeroihin. Kuulutusalueet Kuulutuskojeet Eri toimintoja omaavat tilat jaetaan omiksi kuulutusalueiksi: Esimerkiksi - ulkoalueet Kuulutuskojeita tarpeen mukaan - aulat ja käytävät - opetustilat Kuulutusaluekohtaiset painikkeet - Hallintotilat - Yhteiskuulutuspainike - Sali - Hätäkuulutuspainike - tekninen työ - ulkoalue - kuulutusalueet xx kpl Kaapelointi JAMAK-, UTP-, tai Valokuitutyyppisin parisuojatuin kaapelein. Kaiutinkaapelointi myös KLMA - tyyppisin kaapelein. Riittävä etäisyys vahvavirtakaapeleihin huomioitava. LISÄTIEDOT 17 Äänentoisto Tulostettu: /10:50 17/30

14 Hissit Hissit Hissejä varten suunnitellaan: Hissikuilun johtotie-, valaistus- ja pistorasia-asennukset Hissin sähkönsyöttö kiinteistökeskuksesta Viestilaitteen kaapelointi talojakamosta (yleiskaapelointi) GSM-viestilaitteen sähkönsyöttö ja lisäantenni Hissihälytys RAU- järjestelmään Kosketintieto paloilmoittimelta hissikojeistolle 23 Hissit Tulostettu: /10:50 23/30

15 Aikakellojärjestelmä Aikakellojärjestelmä Olemassaoleva kellojärjestelmä jää käyttöön. Saneerausalueilla kellota tarvittaessa puretaan ja asennentaan uudelleen. Laajennusosa liitetään nykyiseen järjestelmään. Johtoverkko tehdään niin, että runkoyhteydet pääkellolta sähkökomeroihin sijoitettaviin haaroitusrasioihin asennetaan nelinapaisella kaapelilla. Rasialta alueen sivukelloihin johdot valitaan kellotyypin mukaan. Kellojen alla kojerasiat ja kellot liitetään johtoverkkoon pistokytkimin. 25 Aikakellojärjestelmä Tulostettu: /10:50 25/30

16 SAVUNPOISTOJÄRJESTELMÄ SAVUNPOISTOJÄRJESTELMÄ Nykyinen savunpoistoluukun ohjaus jää käyttöön. Kaapeilointi siirretään saneerausalueella uuteen palonkestävään johtoreittiin muiden asennusten yläpuolelle. 27 SAVUNPOISTOJÄRJESTELMÄ Tulostettu: /10:50 27/30

Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS

Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS Tampere 27.08.2012 GRANLUND TAMPERE OY Arto Lehmus Työ 01762.P000 SISÄLLYSLUETTELO 0 SÄHKÖJÄRJESTELMÄT... 1 01 Yleistä... 1 02

Lisätiedot

RAKENNUSTAPASELOSTUS SÄHKÖTEKNIIKKA 201401341 10.03.2014

RAKENNUSTAPASELOSTUS SÄHKÖTEKNIIKKA 201401341 10.03.2014 RAKENNUSTAPASELOSTUS SÄHKÖTEKNIIKKA 201401341 10.03.2014 SÄHKÖN JAKELU- JA KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ ASENNUSREITIT YLEISTÄ Reitit tulee toteuttaa siten, että riittävä etäisyys sähkö- ja telekaapeleiden välillä

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄKUVAUS 1(6) Riihenmäen yhtenäiskoulu Einontie 3 04600 Mäntsälä. TSn 20.12.2013 SÄHKÖJÄRJESTELMÄT W SÄHKÖNJAKELU

JÄRJESTELMÄKUVAUS 1(6) Riihenmäen yhtenäiskoulu Einontie 3 04600 Mäntsälä. TSn 20.12.2013 SÄHKÖJÄRJESTELMÄT W SÄHKÖNJAKELU JÄRJESTELMÄKUVAUS 1(6) TSn 20.12.2013 Riihenmäen yhtenäiskoulu Einontie 3 04600 Mäntsälä SÄHKÖJÄRJESTELMÄT W SÄHKÖNJAKELU W 1 Liittymät Kiinteistön nykyinen koulurakennus on liitetty tontin reunassa sijaitsevaan

Lisätiedot

KASAVUOREN KOULUKESKUS KESKUSKEITTIÖN PERUSKORJAUS Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen

KASAVUOREN KOULUKESKUS KESKUSKEITTIÖN PERUSKORJAUS Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen KASAVUOREN KOULUKESKUS KESKUSKEITTIÖN PERUSKORJAUS Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen Hankesuunnitteluvaiheen rakennustapaselostus, sähkö Asiakirja n:o H0002 Projekti n:o 05009.P029 Viimeisin muutos Laadittu

Lisätiedot

Sipoon kunta. Etelä sipoon keskuskeittiö. Hankesuunnitelma SÄHKÖTYÖT 8.4.2013

Sipoon kunta. Etelä sipoon keskuskeittiö. Hankesuunnitelma SÄHKÖTYÖT 8.4.2013 Sipoon kunta Etelä sipoon keskuskeittiö Hankesuunnitelma SÄHKÖTYÖT 8.4.2013 Insinööritoimisto ALTE Oy, Kivikonkierto 18, PL 36, 05801 Hyvinkää, vaihde 020 786 3100, telefax 020 786 3101 Kotipaikka: Raahe,

Lisätiedot

KASAVUOREN KOULUKESKUS Talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen

KASAVUOREN KOULUKESKUS Talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen KASAVUOREN KOULUKESKUS Talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen Hankesuunnitteluvaiheen SÄH - rakennustapaselostus Asiakirja n:o H0002 Projekti n:o 05009.P030 Viimeisin

Lisätiedot

LAUKAAN KEHITYSVAMMAISTEN ASUNTORYHMÄT AUTETUN ASUMISEN YKSIKKÖ SARAKUJA 4

LAUKAAN KEHITYSVAMMAISTEN ASUNTORYHMÄT AUTETUN ASUMISEN YKSIKKÖ SARAKUJA 4 11.11.2013 LAUKAAN KEHITYSVAMMAISTEN ASUNTORYHMÄT AUTETUN ASUMISEN YKSIKKÖ SARAKUJA 4 HANKESUUNNITELMA SÄHKÖ Rakennustapaseloste Sähkö-, tele- ja tietojärjestelmät AV-laitteet 2 H21 SÄHKÖN LIITTÄMINEN...

Lisätiedot

instakon oy AS OY POHJANSÄDE HELSINKI SÄHKÖTYÖSELOSTUS Linnoitustie 5, Espoo, Puh s-posti:

instakon oy AS OY POHJANSÄDE HELSINKI SÄHKÖTYÖSELOSTUS Linnoitustie 5, Espoo, Puh s-posti: AS OY POHJANSÄDE HELSINKI SÄHKÖTYÖSELOSTUS Jouni Snygg/Markku Järvinen 2(7) SÄHKÖSELOSTUS AS OY POHJANSÄDE SISÄLLYSLUETTELO H2 JAKELUJÄRJESTELMÄT... 4 H21 Sähkön liittyminen... 4 H221 Sähkömittaus... 4

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015 Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue 1.3

Lisätiedot

ANTINKANKAAN MONITOIMITALO ALUSTAVA

ANTINKANKAAN MONITOIMITALO ALUSTAVA Sivu 1 / 12 Pvm: 12.8.2015 ANTINKANKAAN MONITOIMITALO RAKENNUSTAPASELOSTUS ALUSTAVA Sivu 2 / 12 SÄHKÖ- JA SÄHKÖTEKNILLISTEN TIETOJÄRJESTELMIEN RAKENNUSTAPASELOSTUS Rakennuttaja: Raahen Kaupunki Arkkitehtisuunnittelu:

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 20.5.2013 Järvenpään kaupunki työ nro 5582 Eltel Networks Oy työ nro JK-U382 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä

Lisätiedot

MÄNTYMÄEN KOULU KAUNIAINEN KUSTANNUSLASKENTAA VARTEN

MÄNTYMÄEN KOULU KAUNIAINEN KUSTANNUSLASKENTAA VARTEN 0001.PDF MÄNTYMÄEN KOULU KAUNIAINEN KUSTANNUSLASKENTAA VARTEN SÄHKÖTEKNIIKAN RAKENNUSTAPASELOSTUS pvm. 07.03.2017 1 RAKENNUSTAPASELOSTUS... 3 A ESITIEDOT... 3 A 1 Rakennuskohde ja sen sijainti... 3 A 2

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI

HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI KATUVALAISTUS b 12.5.2015 / HM a 7.4.2015 / HM Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 03.12.2013 / HM 1 Katuvalaistus 2 Piirustukset

Lisätiedot

Kiinteistöjen turvallisuusjärjestelmien toimivuus 19.11.2015 Helsinki. Hannu Eromäki, Inspecta Tarkastus Oy

Kiinteistöjen turvallisuusjärjestelmien toimivuus 19.11.2015 Helsinki. Hannu Eromäki, Inspecta Tarkastus Oy Kiinteistöjen turvallisuusjärjestelmien toimivuus 19.11.2015 Helsinki Hannu Eromäki, Inspecta Tarkastus Oy Kiinteistöjen turvatekniikka ja sen toimivuus Kysymys: Ovatko tarkastuslaitokset havainneet ettei

Lisätiedot

LOGOMO TURKU SÄHKÖTEKNISET TYÖT RAKENNUSTAPASELOSTUS 24.05.2010 / 6519

LOGOMO TURKU SÄHKÖTEKNISET TYÖT RAKENNUSTAPASELOSTUS 24.05.2010 / 6519 LOGOMO TURKU SÄHKÖTEKNISET TYÖT RAKENNUSTAPASELOSTUS 24.05.2010 / 6519 Sähköinsinööritoimisto Matti Leppä Oy Pitkämäenkatu 11 B 20250 Turku www.mattileppaoy.fi 1 Tässä selostuksessa on esitetty sähkötekniset

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 10.02.2016 / HM 1 Katuvalot 2 Piirustukset Heinäveden kunta uusii nykyisiä elohopeahöyrylampuilla

Lisätiedot

PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET

PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje SUM6 1 (9) PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje SUM6 2 (9) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet...

Lisätiedot

1(4) SAKKY, SAVONIA, RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 SÄHKÖTÖIDEN HANKINTAOHJE

1(4) SAKKY, SAVONIA, RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 SÄHKÖTÖIDEN HANKINTAOHJE 1(4) SAKKY, SAVONIA, RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 SÄHKÖTÖIDEN HANKINTAOHJE 1. RAKENNUSKOHDE JA YLEISOHJEET Rakennuskohde on Kuopiossa, Sammakkolammentie 2:ssa olevassa Hotelli Savonian ravintolassa.

Lisätiedot

Keskusesimerkki: LOMAKIINTEISTÖN KESKUKSET JA PÄÄJOHTOVERKKO

Keskusesimerkki: LOMAKIINTEISTÖN KESKUKSET JA PÄÄJOHTOVERKKO Keskusesimerkki: LOMAKIINTEISTÖN KESKUKSET JA PÄÄJOHTOVERKKO Esimerkkinä on loma-asuntokiinteistö, jossa on erillinen uusi asuinrakennus sekä vanha, peruskorjattu saunarakennus. Kohteessa uudistetaan kaikki

Lisätiedot

Talokaapelointi metallilla vai ilman? Jari Kleemola

Talokaapelointi metallilla vai ilman? Jari Kleemola Talokaapelointi metallilla vai ilman? Jari Kleemola Optisen liityntäverkon maadoitukset Optinen liityntäverkko alkaa teleyrityksen laitetilasta ja päättyy asiakaskiinteistön talojakamoon Valokaapelissa

Lisätiedot

Sähköinsinööritoimisto Ratex Ky

Sähköinsinööritoimisto Ratex Ky 1/17 A0 A00 A001 KIINTEISTÖHALLINTO YLEISTIEDOT KOHTEESTA Rakennuskohde ja sen sijainti Kohteen nimi: Metsokangas II, päiväkoti 2011-2012, uudisrakennus Osoite: Neitsytkorventie 20, 90420 Oulu A002 A01

Lisätiedot

SÄHKÖTÖIDEN HANKINTAOHJE SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, HOTELLI SAVONIA KESKUS- TEN UUSIMINEN

SÄHKÖTÖIDEN HANKINTAOHJE SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, HOTELLI SAVONIA KESKUS- TEN UUSIMINEN 1(6) SÄHKÖTÖIDEN HANKINTAOHJE SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, HOTELLI SAVONIA KESKUS- TEN UUSIMINEN 1. YLEISOHJEET Kohde on Kuopion kaupungissa, osoitteessa Sammakkolammentie 2, olevan oppilaitoksen keskuksien

Lisätiedot

Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja

Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja maadoitukset Viestintäverkkojen sähköinen suojaaminen ja maadoitukset Antenniverkon potentiaalintasaus ja maston maadoitus Yleiskaapelointijärjestelmän ylijännitesuojaus

Lisätiedot

KAUNIAISTEN UIMAHALLI HANKESUUNNITTELUVAIHE. Sähkötöiden rakennustapaselostus Työ nro 162 902 Asiakirja 902_001

KAUNIAISTEN UIMAHALLI HANKESUUNNITTELUVAIHE. Sähkötöiden rakennustapaselostus Työ nro 162 902 Asiakirja 902_001 KAUNIAISTEN UIMAHALLI HANKESUUNNITTELUVAIHE Sähkötöiden rakennustapaselostus Työ nro 162 902 Asiakirja 902_001 13.11.2015 RAKENNUSTAPASELOSTUS 1 (11) KAUNIAISTEN UIMAHALLI SÄHKÖTÖIDEN RAKENNUSTAPASELOSTUS,

Lisätiedot

Pientalorakentajan. tietoliikenneopas

Pientalorakentajan. tietoliikenneopas Pientalorakentajan tietoliikenneopas Sisällysluettelo Pientalojen kehittyvät viestintä palvelut.. 3 Sonera Kotikuitu -palvelu... 3 Liityntäverkon talokaapeli... 4 Toimenpiteet ennen kaivutöiden aloittamista...

Lisätiedot

Kiinteistöjen telejärjestelmiä

Kiinteistöjen telejärjestelmiä Kiinteistöjen telejärjestelmiä Tapio Kallasjoki 2014 Seuraava materiaali perustuu pääosin sähköurakoitsijaliiton ST-kortteihin ja sähkötekniset tietojärjestelmät kirjasarjaan sekä antennialan järjestöjen

Lisätiedot

Asuinkerrostalon nousujohtoremontti. SÄHKÖPÄIVÄ 27.05.2010 TALLINNA Risto Forssell

Asuinkerrostalon nousujohtoremontti. SÄHKÖPÄIVÄ 27.05.2010 TALLINNA Risto Forssell Asuinkerrostalon nousujohtoremontti SÄHKÖPÄIVÄ 27.05.2010 TALLINNA Risto Forssell Esityksen sisällys 1 KORJAUSRAKENTAMISEN POTENTIAALI SUOMESSA 1.1. Asuinkerrostalokannan kehittyminen Suomessa 1.2. Korjausrakentamisen

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Tekninen keskus / tilapalvelu

Mäntsälän kunta Tekninen keskus / tilapalvelu Mäntsälän kunta Tekninen keskus / tilapalvelu Kiinteistön LVISA-järjestelmiä koskevia viitetietoja suunnittelua varten. Käytetyt tunnukset Talo90-järjestelmän mukaisesti. Kohde: Osoite: Toimistotalo Mäntsälä

Lisätiedot

BRAVIDA SERVICE PROSESSITEOLLISUUS Työ 61311610591 Piir. n:o 01 SÄHKÖTYÖSELOSTUS AKAAN KAUPUNKI NAHKIALAN KOULU

BRAVIDA SERVICE PROSESSITEOLLISUUS Työ 61311610591 Piir. n:o 01 SÄHKÖTYÖSELOSTUS AKAAN KAUPUNKI NAHKIALAN KOULU 1(7) BRAVIDA SERVICE PROSESSITEOLLISUUS Työ 61311610591 Piir. n:o 01 Jouko Koskinen 21.6.2016 Hämeentie 64 37800 AKAA Puh. 0207571300 SÄHKÖTYÖSELOSTUS AKAAN KAUPUNKI NAHKIALAN KOULU KORJAUS JA MUUTOSTYÖ

Lisätiedot

Luotettava ja kilpailukykyinen kaapelointijärjestelmä

Luotettava ja kilpailukykyinen kaapelointijärjestelmä Luotettava ja kilpailukykyinen kaapelointijärjestelmä Suojaamaton Cat6-kaapelointiratkaisu n Suojattu Cat6 A -kaapelointiratkaisu Oy Nylund-Group Ab, Tietoverkot ja Valaistus Masalantie 375 02430 MASALA

Lisätiedot

Määräys 25 E/2008 M kiinteistön sisäjohtoverkosta vaikuttaa myös antenniasennuksiin

Määräys 25 E/2008 M kiinteistön sisäjohtoverkosta vaikuttaa myös antenniasennuksiin Määräys 25 E/2008 M kiinteistön sisäjohtoverkosta vaikuttaa myös antenniasennuksiin Toiminnanjohtaja Tauno Hovatta Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry sant@sant.fi www.sant.fi 12.11.2009 Satelliitti-

Lisätiedot

MÄNTYMÄEN KOULU KAUNIAINEN URAKKALASKENTAA VARTEN

MÄNTYMÄEN KOULU KAUNIAINEN URAKKALASKENTAA VARTEN 0001.PDF MÄNTYMÄEN KOULU KAUNIAINEN URAKKALASKENTAA VARTEN SÄHKÖTEKNIIKAN RAKENNUSTAPASELOSTUS pvm. 13.11.2017 1 RAKENNUSTAPASELOSTUS... 3 A ESITIEDOT... 3 A 1 Rakennuskohde ja sen sijainti... 3 A 2 Rakennuttaja

Lisätiedot

VALAISINKYTKENNÄT, ERILAISET KYTKIMET

VALAISINKYTKENNÄT, ERILAISET KYTKIMET VALAISINKYTKENNÄT, ERILAISET KYTKIMET Keskitalo Anne Länkinen Pekka 5.11.2013 Suuren osan rakennusten sähköasennuksista muodostavat valaisinryhmien asennukset Valaistusryhmien kaapeleita voidaan asentaa

Lisätiedot

Tietoverkkotuotteet. Suojaamaton Cat6-kaapelointiratkaisu Suojattu Cat6 A. -kaapelointiratkaisu

Tietoverkkotuotteet. Suojaamaton Cat6-kaapelointiratkaisu Suojattu Cat6 A. -kaapelointiratkaisu Tietoverkkotuotteet Suojaamaton Cat6-kaapelointiratkaisu Suojattu Cat6 A -kaapelointiratkaisu Suojaamaton Cat6-kaapelointiratkaisu Parikaapelit Suojaamattomat Cat6 U/UTP-parikaapelit nousu- ja kerroskaapelointiin.

Lisätiedot

Maksniemen latuvalaistuksen saneeraus

Maksniemen latuvalaistuksen saneeraus Simon kunta 11.2.2014 Maksniemen latuvalaistuksen saneeraus Työkohtainen työselitys Täydentää julkaisua InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat 1

Lisätiedot

Sähköinsinööritoimisto Hintsala Oy PIIPSJÄRVEN KOULU OULAINEN. Rakennustapaselostus. Sähkö-, tieto- ja turvallisuusjärjestelmät

Sähköinsinööritoimisto Hintsala Oy PIIPSJÄRVEN KOULU OULAINEN. Rakennustapaselostus. Sähkö-, tieto- ja turvallisuusjärjestelmät Sähköinsinööritoimisto Hintsala Oy Ruutihaantie 2B Puh. 08-410440 0500-768161 04.05.2013 84100 YLIVIESKA Fax. 08-425540 Sähköposti: jarmo.hintsala@yritysnet.com PIIPSJÄRVEN KOULU OULAINEN Rakennustapaselostus

Lisätiedot

INSINÖÖRITOIMISTO TAUNO NISSINEN OY SKOL

INSINÖÖRITOIMISTO TAUNO NISSINEN OY SKOL SÄHKÖTÖIDEN RAKENNUSTAPASELOSTUS (JÄRJESTELMÄKUVAUKSET) MONITOIMITALO BUNKKERI TARVESELVITYS 2011 16.06.2011 TYÖ N:O 88530 INSINÖÖRITOIMISTO TAUNO NISSINEN OY SKOL Pohj.Hesperiankatu 15 A 00260 HELSINKI

Lisätiedot

TILAPALVELUJEN SÄHKÖSUUNNITTELU

TILAPALVELUJEN SÄHKÖSUUNNITTELU SÄH 2009 TILAPALVELUJEN SUUNNITTELUOHJEISTO SÄHKÖSUUNNITTELU Talo 90 rakennusosat H ja J Sähkö-, tele- ja tietojärjestelmät PÄIVITETTY 20.4.2009 MUUTOKSET ESITETTY TUMMENNETTUNA KURSIVOITUNATEKSTINÄ SÄH

Lisätiedot

KUMPULAN SIIRTOLAPUUTARHA Kalervonkatu HELSINKI

KUMPULAN SIIRTOLAPUUTARHA Kalervonkatu HELSINKI Sähkö- ja telesuunnittelu Himmanen Oy Beckerintie 5A1 00410 Helsinki Puhelin: 0500 421309 KUMPULAN SIIRTOLAPUUTARHA Kalervonkatu 00610 HELSINKI ALUESÄHKÖISTYS HANKESUUNNITELMA 22.06.2016 Sähkö- ja Telesuunnittelu

Lisätiedot

SUUNNITTELIJAN OPAS. Ratkaisuja esivalmisteltuun asentamiseen

SUUNNITTELIJAN OPAS. Ratkaisuja esivalmisteltuun asentamiseen SUUNNITTELIJAN OPAS Ratkaisuja esivalmisteltuun asentamiseen 3 Esivalmisteltu asennusjärjestelmä Asennusjärjestelmä on kehitetty helpottamaan asennustyötä ja vastaamaan nykyaikaisen rakentamisen vaatimuksia.

Lisätiedot

PALOILMOITTIMEN TOTEUTUSPÖYTÄKIRJA 1/8

PALOILMOITTIMEN TOTEUTUSPÖYTÄKIRJA 1/8 PALOILMOITTIMEN TOTEUTUSPÖYTÄKIRJA 1/8 Perustiedot Kohde Omistaja / Haltija Vakuutusyhtiö Hankesuunnittelija Urakoitsija Paloilmoitinliike Paikallinen pelastusviranomainen Hankinnan Rakennuslupa / toimenpidelupa

Lisätiedot

Paloilmoittimen toteutuspöytäkirja

Paloilmoittimen toteutuspöytäkirja Paloilmoittimen toteutuspöytäkirja OSA 1 PERUSTIEDOT Kohde Nimi Kohdenro Omistaja/ haltija ennen luovutusta Omistaja/haltija Omistaja/ haltija luovutuksen jälkeen Omistaja/haltija Vakuutusyhtiö Vakuutusyhtiö

Lisätiedot

Ylivirtasuojaus ja johdon mitoitus

Ylivirtasuojaus ja johdon mitoitus Ylivirtasuojaus ja johdon mitoitus Kaikki vaihejohtimet on varustettava ylivirtasuojalla Kun vaaditaan nollajohtimen poiskytkentää, se ei saa kytkeytyä pois ennen vaihejohtimia ja sen on kytkeydyttävä

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ 5731-360-3 24.3.2016 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue ja turvallisuus 1.3 Muut ohjeet

Lisätiedot

1(5) OHJE PIENTALON RAKENTAJALLE PIENTALON KUITULIITTYMÄ

1(5) OHJE PIENTALON RAKENTAJALLE PIENTALON KUITULIITTYMÄ 1(5) PIENTALON KUITULIITTYMÄ YLEISTÄ Pohjois-Hämeen Puhelin Oy:n (Myöhemmin PHPOY) kuituliittymä on kuluttajille suunnattu kiinteähintainen liityntä nykyaikaiseen optiseen kuituverkkoon. Kuituverkon kautta

Lisätiedot

ESIMERKKI: RYHMÄJOHDOT

ESIMERKKI: RYHMÄJOHDOT ESIMERKKI: RYHMÄJOHDOT Esimerkkitoimisto koko 12 x 10 m 12 työpistettä Työpisteessä: perussähköistykseen pistorasiat (2 kpl) erilliset DATA-pistorasiat tietokoneita varten tietoverkkoliitäntä Vikavirtasuojat

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO KOKOUS- JA KONFERENSSIJÄRJESTELMÄ. akustiikka audiovisual melu. Sami Reina Toni Soininen

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO KOKOUS- JA KONFERENSSIJÄRJESTELMÄ. akustiikka audiovisual melu. Sami Reina Toni Soininen 161115-215 9.5.2017 YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO KOKOUS- JA KONFERENSSIJÄRJESTELMÄ Sami Reina Toni Soininen Akukon Oy Hiomotie 19, 00380 HELSINKI Y-tunnus 0983772-0 Puh. 010 3200 700 akustiikka audiovisual

Lisätiedot

KIINT. OY HELSINGIN SÄHKÖTALON MAHDOLLINEN MUUTOS TERVEYS JA HYVINVOINTIKESKUKSEKSI

KIINT. OY HELSINGIN SÄHKÖTALON MAHDOLLINEN MUUTOS TERVEYS JA HYVINVOINTIKESKUKSEKSI 1 (6) Selvitys 3.6.2015 KIINT. OY HELSINGIN SÄHKÖTALON MAHDOLLINEN MUUTOS TERVEYS JA HYVINVOINTIKESKUKSEKSI 1. Yleistä 2. Nykytilanne Kiinteistö Oy Helsingin Sähkötalo muodostuu kahdesta eri aikakautena

Lisätiedot

Lisätään kuvaan muuntajan, mahdollisen kiskosillan ja keskuksen johtavat osat sekä niiden maadoitukset.

Lisätään kuvaan muuntajan, mahdollisen kiskosillan ja keskuksen johtavat osat sekä niiden maadoitukset. MUUNTAMON PE-JOHDOT Kun kuvia piirretään kaaviomaisina saattavat ne helposti johtaa harhaan. Tarkastellaan ensin TN-C, TN-C-S ja TN-S järjestelmien eroja. Suomessa käytettiin 4-johdin järjestelmää (TN-C)

Lisätiedot

Ville Pylkkänen KIINTEISTÖN LAAJENNUKSEN SÄHKÖSUUNNITELMA

Ville Pylkkänen KIINTEISTÖN LAAJENNUKSEN SÄHKÖSUUNNITELMA Ville Pylkkänen KIINTEISTÖN LAAJENNUKSEN SÄHKÖSUUNNITELMA Sähkötekniikan koulutusohjelma 2012 KIINTEISTÖN LAAJENNUKSEN SÄHKÖSUUNNITELMA Pylkkänen, Ville Satakunnan ammattikorkeakoulu Sähkötekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

Sähkölaitteistojen tarkastukset

Sähkölaitteistojen tarkastukset Sähkölaitteistojen tarkastukset Tapio Kallasjoki 2017 Säädökset ja standardit Säädökset Sähköturvallisuuslaki (1135/2016) Valtioneuvoston asetus sähkölaitteiden turvallisuudesta (1437/2016) Valtioneuvoston

Lisätiedot

OHJE TURVAVALAISTUKSEN KUNNOSSAPITO-OHJELMAN LAATIMISEKSI

OHJE TURVAVALAISTUKSEN KUNNOSSAPITO-OHJELMAN LAATIMISEKSI Ohje turvavalaistuksen kunnossapito-ohjelman laatimiseksi 1 OHJE TURVAVALAISTUKSEN KUNNOSSAPITO-OHJELMAN LAATIMISEKSI Ohje turvavalaistuksen kunnossapito-ohjelman laatimiseksi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TURVAVALAISTUS...3

Lisätiedot

Sähköliittymä ja työmaasähkö

Sähköliittymä ja työmaasähkö Sähköliittymä ja työmaasähkö Rakentajailta Keskiviikko 23.3.2011 Juha Viherjälaakso 1 17.3.2010 Suunnitteluvaihe Onnistunut talon sähköistys alkaa hyvästä suunnittelusta koskee myös ä. Rakennuksen suunnitteluvaiheessa

Lisätiedot

PRINTTIVAARANTIE ROVANIEMI

PRINTTIVAARANTIE ROVANIEMI Rovaniemen kaupunki 5.9.2014 PRINTTIVAARANTIE ROVANIEMI KATUVALAISTUKSEN RAKENTAMINEN Työselostus Täydentää julkaisua InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät

Lisätiedot

19 RISTIKYTKENTÄKAAPIT MetalliovelLA

19 RISTIKYTKENTÄKAAPIT MetalliovelLA TIETOVERKOT HETEL 1 19 RISTIKYTKENTÄKAAPIT MetalliovelLA Kaapin leveys 600 mm Kaapin leveys 800mm Kaappirunko, jossa katto, sivut/takaseinä, ovi ja sokkelikulmat. Kaapin ovi on standardina varustettu lukolla.

Lisätiedot

Palon aikana toimivien Flamerex-kaapeleiden asennusohje

Palon aikana toimivien Flamerex-kaapeleiden asennusohje Palon aikana toimivien Flamerex-kaapeleiden asennusohje PALON AIKANA TOIMIVIEN Flamerex-KAAPELEIDEN ASENNUSOHJE Flamerex FRHF-kaapelin rakenne OHJEEN TARKOITUS Noudattamalla tätä ohjetta Reka Kaapeli Oy:n

Lisätiedot

kaapelointijärjestelmä

kaapelointijärjestelmä Luotettava ja kilpailukykyinen kaapelointijärjestelmä Suojaamaton Cat6-kaapelointiratkaisu n Suojattu Cat6 A -kaapelointiratkaisu Oy Nylund-Group Ab, Talotekniikka Masalantie 375 02430 MASALA Vaihde (myynti)

Lisätiedot

Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet

Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet 1 Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet 1. Tee esisuunnitelma - sähköistystarpeista - lämmitysjärjestelmästä 2. Ota yhteyttä Tornion Energiaan - saadaksesi neuvoja sähköistyksen toteuttamiseksi - saadaksesi

Lisätiedot

Suunnittelu / Asennusohjeet

Suunnittelu / Asennusohjeet Suunnittelu / Asennusohjeet Versio 1.0 (041110) Sisältö 1 PERUSTA 2 2 SUUNNITTELU 2 2.1 Esisuunnittelu 2 2.1.1 Järjestelmän laajuus 2 2.1.2 Toimintakuvaukset 2 2.2 Komponenttien sijoitukset 3 2.2.1 Tasopiirustukset

Lisätiedot

Pienjännitetuotteet, Huoneistokeskukset 1 FI 09_11 Kerros- ja rivitalot Huoneistokeskukset. Preliminary ABB

Pienjännitetuotteet, Huoneistokeskukset 1 FI 09_11 Kerros- ja rivitalot Huoneistokeskukset. Preliminary ABB Pienjännitetuotteet, Huoneistokeskukset 1 FI 09_11 Kerros- ja rivitalot Huoneistokeskukset Preliminary ABB Saneerauskeskukset pinta-asennukseen Keskusten mitat: Leveys 275 Korkeus 500 Syvyys 102 Keskusten

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Tekninen keskus / tilapalvelu

Mäntsälän kunta Tekninen keskus / tilapalvelu Mäntsälän kunta Tekninen keskus / tilapalvelu Kiinteistön LVISA-järjestelmiä koskevia viitetietoja suunnittelua varten. Käytetyt tunnukset Talo90-järjestelmän mukaisesti. Kohde: Osoite: Riihenmäen koulun

Lisätiedot

ASENNUSOHJE Lighting Systems

ASENNUSOHJE Lighting Systems Suomi ASENNUSOHJE Lighting Systems Sisällys 3 4 6 8 9 10 11 Yleiset käyttö- ja turvallisuusohjeet Snep kiskoston osaluettelo Kiskoston asennus Kiskoston seinä- ja kattoasennus Linear L-valaisimen asennusohjeet

Lisätiedot

Kara m 2 vapaata toimistotilaa. Kara Business Campus

Kara m 2 vapaata toimistotilaa. Kara Business Campus 2 6000 m 2 vapaata toimistotilaa LISÄTIEDOT Senaatin Notariaatti Oy Jukka Myyryläinen 0400 688 861 jukka.myyrylainen@senaatinnotariaatti.fi Rakennusvuosi 1997 Toimistotilaa 12 604 m 2 Vapaana ~6 000 m

Lisätiedot

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat. INFRASAUNAN ASENNUSOHJE Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.fi INFRASAUNA + YHDISTELMÄSAUNA INFRASAUNAN ASENNUS JA KÄYTTÖOHJEET

Lisätiedot

Nykyinen valaistus antaa kuvaseinälle epätasaisen valoisuuden

Nykyinen valaistus antaa kuvaseinälle epätasaisen valoisuuden Pimeät kohdat valaisinrivien välissä Kirkkaat kohdat valaisinrivien kohdissa Nykyinen valaistus antaa kuvaseinälle epätasaisen valoisuuden Muutos B, 11.02.2014, s. 5 lisätty, s. 7 työvaihekuvaus E42 NYKYTILANNE

Lisätiedot

NextMesh Mall wlan asennussuunnitelma Martinlaakson Ostari Kivivuorentie 4, Vantaa

NextMesh Mall wlan asennussuunnitelma Martinlaakson Ostari Kivivuorentie 4, Vantaa wlan asennussuunnitelma Martinlaakson Ostari Kivivuorentie 4, 1 1 Parturiliike Mansnerin kulma Jakamo 1. krs IV-konehuoneen perällä, käynti ulkokautta Sähkökaappi 1. krs Internet, Dual Eth, LAN switch,

Lisätiedot

SAVUNPOISTOSUUNNITELMA

SAVUNPOISTOSUUNNITELMA SAVUNPOISTOSUUNNITELMA 25.5.2016 Muutos kappaleessa 5. Savunpoistopuhaltimien mallit muutettu. K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/rno Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.no SANEERAUS SAVUNPOISTOSUUNNITELMA

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN HOITOKOTI SUOMUSSALMI KALUSTUS- JA KAAPELOINTITIEDOT KOTELOINTI- JA ASENNUSTIEDOT URAKKALASKENTA 30.06.2014. EKo X 6.

SUOMUSSALMEN HOITOKOTI SUOMUSSALMI KALUSTUS- JA KAAPELOINTITIEDOT KOTELOINTI- JA ASENNUSTIEDOT URAKKALASKENTA 30.06.2014. EKo X 6. A 400 125 C TEKNILLISET TIEDOT HYVÄKSYTTÄMINEN JA MERKINNÄT B D 0 KOTELOINTI- JA ASENNUSTIEDOT 120 600 1500 1500 250 KALUSTUS- JA KAAPELOINTITIEDOT 6 20 Keskuksessa erillinen työkalusalvalla avattava lokero

Lisätiedot

TIETOKONE JA VERKOT IT PC & NETWORK SUPPORT TAITAJA 2001 LAHTI KAAPELOINTITYÖ

TIETOKONE JA VERKOT IT PC & NETWORK SUPPORT TAITAJA 2001 LAHTI KAAPELOINTITYÖ TIETOKONE JA VERKOT IT PC & NETWORK SUPPORT TAITAJA 2001 LAHTI KAAPELOINTITYÖ Kaapelointi / Torstai iltapäivä (12.00-16.00) 1. Tehtävän kuvaus Torstain tehtävässä on tarkoitus asentaa työpisteeseen standardin

Lisätiedot

Kotimaiset Näpsä SMART kuivan tilan vakiokeskukset Ryhmä- ja data-ryhmäkeskukset, mittauskeskukset, KNX-kotelot sekä data-asennuskotelot

Kotimaiset Näpsä SMART kuivan tilan vakiokeskukset Ryhmä- ja data-ryhmäkeskukset, mittauskeskukset, KNX-kotelot sekä data-asennuskotelot Pienjännitetuotteet, NäpsäSmart 2FI 15-01 Kotimaiset Näpsä SMART kuivan tilan vakiokeskukset Ryhmä- ja data-ryhmäkeskukset, mittauskeskukset, KNX-kotelot sekä data-asennuskotelot Näpsä SMART -sisäkeskusten

Lisätiedot

Valaisimet. Ateljé- Lyktan Ateljé- Lyktan

Valaisimet. Ateljé- Lyktan Ateljé- Lyktan 35 30 30 32 33 k 33 35 T6 35 45 at 40 30 sä 35.tie 40 Pp 40 40 10 allas 20kV 45 30 40 -tie Pp 45 41 20 25 40 50 www.sweco.fi Kohde: LIEDON KUNTA Sisältö: PYLVÄSLUETTELO Suunn: 21.3.2014 / JJUS Tark: VANHALINNAN

Lisätiedot

SL713 LED HYVÄ DESIGN KOHTAA TEKNISEN TÄYDELLISYYDEN. spittler on yritys Performance in Lighting S.p.A. konsernissa www.performanceinlighting.

SL713 LED HYVÄ DESIGN KOHTAA TEKNISEN TÄYDELLISYYDEN. spittler on yritys Performance in Lighting S.p.A. konsernissa www.performanceinlighting. SL7 LED HYVÄ DESIGN KOHTAA TEKNISEN TÄYDELLISYYDEN spittler on yritys Performance in Lighting S.p.A. konsernissa www.performanceinlighting.com 2 www.performanceinlighting.com www.spittler.de SL7 LED SISÄLLYS

Lisätiedot

Ensto-valaistus. Toimiva kokonaisuus 8.4.2009 BUILDING TECHNOLOGY 1

Ensto-valaistus. Toimiva kokonaisuus 8.4.2009 BUILDING TECHNOLOGY 1 Ensto-valaistus Toimiva kokonaisuus 8.4.2009 BUILDING TECHNOLOGY 1 Miksi Ensto-valaistus Laaja valikoima ratkaisuja koteihin ja kiinteistöihin Energiatehokkuus Toimivuus Taloudellisuus Ilkivallan ehkäisy

Lisätiedot

Liite 2 Vuokranantajan ja Vuokralaisen muutostyöt vuokrakohteessa

Liite 2 Vuokranantajan ja Vuokralaisen muutostyöt vuokrakohteessa Liite 2 Vuokranantajan ja Vuokralaisen muutostyöt vuokrakohteessa Vuokranantajan muutostyöt - Vuokranantaja toteuttaa Vuokrakohteessa merkittäviä muutostöitä. - Vuokranantaja rakentaa Liitteen 1 pohjapiirustuksen

Lisätiedot

LexCom Home - joustava kodin kaapelointijärjestelmä

LexCom Home - joustava kodin kaapelointijärjestelmä LexCom Home - joustava kodin kaapelointijärjestelmä Uutta joustavuutta kodin toimintoihin LexCom Home on nykyaikainen kokonaisratkaisu kodin heikkovirtakaapelointien ja -asennusten toteuttamiseksi. Lex-

Lisätiedot

Mark Summary Form. Tulospalvelu. Competitor No Competitor Name Member

Mark Summary Form. Tulospalvelu. Competitor No Competitor Name Member Summary Form Skill Number 406 Skill Sähköasennus Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C D E F Työ- ja sähkötyöturvallisuus Käyttöönotto, testaus ja toiminta Mitat ja

Lisätiedot

Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet

Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet 1. Tee esisuunnitelma sähköistystarpeista lämmitysjärjestelmästä 2. Ota yhteyttä Tornion Energiaan saadaksesi neuvoja sähköistyksen toteuttamiseksi saadaksesi tiedon

Lisätiedot

gamma Modulikotelot pinta-asennukseen 63A, IP 30

gamma Modulikotelot pinta-asennukseen 63A, IP 30 gamma Modulikotelot pinta-asennukseen 6A, IP 0 Modulikotelo 1 - -rivisenä Kotelot pinta-asennukseen. Eri kotelovaihtoehtoja 1- ja 18-modulia leveänä. Asentajaystävälliset kaapeliläpiviennit kaikilta sivuilta.

Lisätiedot

KESKIJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET

KESKIJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje SUM7 1 (8) KESKIJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje SUM7 2 (8) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet...

Lisätiedot

NIKKARINKUJA / VEISTÄMONTIE KIIMINKI

NIKKARINKUJA / VEISTÄMONTIE KIIMINKI KIIMINGIN KUNTA 28.2.2011 NIKKARINKUJA / VEISTÄMONTIE KIIMINKI Työkohtainen työselitys Täydentää julkaisua InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat

Lisätiedot

KOTIMAISET, OSASTOIVAT RULLAUTUVAT PALO-OVET JA SAVUVERHOT

KOTIMAISET, OSASTOIVAT RULLAUTUVAT PALO-OVET JA SAVUVERHOT KOTIMAISET, OSASTOIVAT RULLAUTUVAT PALO-OVET JA SAVUVERHOT KUN HÄTÄ ON SUURIN, ON APU CHAMPION DOOR FIRE Champion Door Fire on kotimainen erikoisoviratkaisu kohteisiin, joissa ovilta vaaditaan standardien

Lisätiedot

Lähiverkkojen rakentaminen

Lähiverkkojen rakentaminen Lähiverkkojen rakentaminen TIESÄHKÖ OY Kaapelointiesimerkkejä 1. Toimitilakiinteistö, jossa on useita yrityksiä/organisaatioita Näille sivuille olemme koonneet periaatteita ja esimerkkejä määräyksen 65

Lisätiedot

SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ

SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ OHJE 1 (5) SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ Yleistä Ohjeeseen on koottu Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n uusien ja saneerattavien pysyvien pienjännitteisten suora- ja virtamuuntaja liitäntäisten mittausten

Lisätiedot

TBS Salama- ja ylijännitesuojat

TBS Salama- ja ylijännitesuojat TBS Salama- ja ylijännitesuojat Salama- ja ylijännitesuojaus Haitalliset ylijännitteet johtuvat salamapurkauksista tai ovat seurausta sähkön jakeluverkossa tehtävistä kytkennöistä. ämä ylijännitteet voivat

Lisätiedot

Tervetuloa pohtimaan paloilmoittimia. Toivottaa Kari Koskela@spek.fi

Tervetuloa pohtimaan paloilmoittimia. Toivottaa Kari Koskela@spek.fi Tervetuloa pohtimaan paloilmoittimia Toivottaa Kari Koskela@spek.fi 29.11.2012 Paloilmoittimen toteutus Esisuunnittelu Rakennushankkeeseen ryhtyvä - Toteutuspöytäkirja Suunnittelu Yleensä sähkösuunnittelija

Lisätiedot

2 6000 m 2 vapaata toimistotilaa Rakennusvuosi 1997 Toimistotilaa 12 604 m 2 Vapaana ~6 000 m 2 Kerroksia 7 Tilojen kunto Sijaitsevat parkkitalossa P5, johon kulku yhdyskäytävän kautta. Vieraspaikat sijaitsevat

Lisätiedot

TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT

TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT POISTUMISREITTIVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS- PÖYTÄKIRJA 08/07 VOT6502 2 Poistumisreittivalaistuksen kunnossapito-ohjelma Poistumisreitin

Lisätiedot

Turvatekniikan keskus 2.1/2010 1 (9)

Turvatekniikan keskus 2.1/2010 1 (9) Turvatekniikan keskus 2.1/2010 1 (9) SÄHKÖTURVALLISUUSTUTKINTO 2 22.4.2010 VASTAUSSARJA Tutkinto on kaksiosainen. Tutkinnon läpäisy edellyttää molemmista osista erikseen noin 2/3 pistemäärää maksimipistemäärästä.

Lisätiedot

TURVAVALAISTUSKESKUKSET TK31 JA TK41 ASENNUS- JA TESTAUSOHJE

TURVAVALAISTUSKESKUKSET TK31 JA TK41 ASENNUS- JA TESTAUSOHJE 03.10.-94 VR TURVAVALAISTUSKESKUKSET TK31 JA TK41 ASENNUS- JA TESTAUSOHJE Kun keskus on asennettu paikalleen ja verkkojännite 230V 50Hz kytketty liittimiin L,N ja PE, voidaan akut kytkeä niille varattuihin

Lisätiedot

I-VALO PRO UUTTA! VALAISINMALLISTO

I-VALO PRO UUTTA! VALAISINMALLISTO VALAISIN UUTTA! Pro-valaisinsarja sopii muotoilultaan julkisiin rakennuksiin ja koteihin, sekä korkeisiin että mataliin tiloihin. Sarja koostuu erikokoisista riippuvalaisimista, uppovalaisimista sekä katto-

Lisätiedot

19 RISTIKYTKENTÄKAAPIT MetalliovelLA

19 RISTIKYTKENTÄKAAPIT MetalliovelLA Tietoverkkotuotteet 19 RISTIKYTKENTÄKAAPIT MetalliovelLA Kaapin leveys 600 mm Kaapin leveys 800mm Kaappirunko, jossa katto, sivut/takaseinä, ovi ja sokkelikulmat. Kaapin ovi on standardina varustettu lukolla.

Lisätiedot

Valaistussaneerauksen Toimivuus- ja tuotevaatimukset 29.2.2012

Valaistussaneerauksen Toimivuus- ja tuotevaatimukset 29.2.2012 Valaistussaneerauksen Toimivuus- ja tuotevaatimukset 29.2.2012 UO Liite 1 1 Sisältö 1 URAKAN MÄÄRITTELY 1 1.1 Valaistavat tieosat ja valaistusluokat 1 1.2 Purettavat valaistukset 1 2 TOIMINNALLISET LAATUVAATIMUKSET

Lisätiedot

Dataverkon tarvikkeet. Laitekaapelit asennuskaapelit liittimet paneelit rasiat kaapit työkalut

Dataverkon tarvikkeet. Laitekaapelit asennuskaapelit liittimet paneelit rasiat kaapit työkalut Dataverkon tarvikkeet Laitekaapelit asennuskaapelit liittimet paneelit rasiat kaapit työkalut 1 Cat6-liitinmoduulit Tuotenumero SSTL-koodi Tuote CAT6UTP 72 752 88 Cat6 suojaamaton, kytkettävissä ilman

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA RAKENNUSTAPASELOSTUS

SUUNNITTELU JA RAKENNUSTAPASELOSTUS SUUNNITTELU JA RAKENNUSTAPASELOSTUS 1(22) POHJAN PÄIVÄKOTI TAIKA SUUNNITTELU JA RAKENNUSTAPASELOSTUS SÄHKÖTYÖT Seinäjoen kaupunki SUUNNITTELU JA RAKENNUSTAPASELOSTUS 2(22) B RAKENNUTTAMINEN B1 Rakennuttajan

Lisätiedot

NYKYAINEN SÄHKÖISTYS LISÄÄ HYVINVOINTIA MONIN TAVOIN Energiatehokkuus Sähköturvallisuus Asumismukavuus Turva ja huolettomuus Helppohoitoisuus

NYKYAINEN SÄHKÖISTYS LISÄÄ HYVINVOINTIA MONIN TAVOIN Energiatehokkuus Sähköturvallisuus Asumismukavuus Turva ja huolettomuus Helppohoitoisuus NYKYAINEN SÄHKÖISTYS LISÄÄ HYVINVOINTIA MONIN TAVOIN Energiatehokkuus Sähköturvallisuus Asumismukavuus Turva ja huolettomuus Helppohoitoisuus Tyylikkyys Arvon säilyminen Ajanmukaiset tietoliikenneverkot

Lisätiedot

Hälytysjärjestelmän suunnittelu

Hälytysjärjestelmän suunnittelu Hälytysjärjestelmän suunnittelu Celotron GSM-pohjaiset järjestelmät Käyttölaitteen ja keskuksen sijoitus Keskus asennetaan Talon ns. tekniseen tilaan. Näppäimistö tai esim. RF-ID tunnistin / sormenjälkilukija

Lisätiedot

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot

SÄHKÖLIITTYMÄ PIENTALOON

SÄHKÖLIITTYMÄ PIENTALOON S Ä H K Ö V E R K K O O Y SÄHKÖLIITTYMÄ PIENTALOON Ohjeita rakentajille Tampereen Sähköverkko Oy 11.6.14 JPM Sähkönjakeluinfra Sähkönjakelua varten rakennetaan muuntamo, jakokaapit ja kaapeloinnit valmiiksi

Lisätiedot

Dataverkon tarvikkeet

Dataverkon tarvikkeet Dataverkon tarvikkeet 1 Laitekaapelit, asennuskaapelit, liittimet, paneelit, rasiat, kaapit, työkalut Cat6-liitinmoduulit Tuotenumero SSTL-koodi Tuote CAT6UTP 72 752 88 Cat6 suojaamaton, kytkettävissä

Lisätiedot