Putkiasentaja Ilmanvaihtoasentaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Putkiasentaja Ilmanvaihtoasentaja"

Transkriptio

1 Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Talotekniikan perustutkinto, 180 osp Putkiasennuksen osaamisala Ilmanvaihtoasennuksen osaamisala Putkiasentaja Ilmanvaihtoasentaja Hyväksytty Näyttötoimikunnassa Ammatillisen koulutuksen johtaja , 139 Voimassa alkaen 1

2 Sisällys Tampereen seudun ammattiopisto talotekniikan perustutkinto Johdanto Talotekniikan perustutkinto ja muodostuminen Opintojen jakautuminen opiskeluajalle Opintojen järjestäminen yksilöllisesti ja joustavasti... 6 HOPS... 6 Mukauttaminen... 6 Osaamisalan valinta... 6 Arviointi... 7 Talotekniikka-alan näyttöjen toteuttamisesta... 7 Opintopolut... 8 Yrittäjyys Ammatilliset tutkinnon osat Putkiasennuksen osaamisala, putkiasentaja Lämmitysjärjestelmien asentaminen 30 osp Putkistojen hitsaus 30 osp Käyttövesi- ja viemärijärjestelmien asentaminen, 30 osp Ilmanvaihtoasennuksen osaamisala, ilmanvaihtoasentaja Ohutlevytöissä toimiminen 10 osp Ilmanvaihtojärjestelmien asentaminen 30 osp Kanavaosien valmistus 15 osp Ilmanvaihtojärjestelmien mittaukset ja tasapainotus, 20 osp Valinnaiset tutkinnon osat LVI-korjausrakentaminen, 15 osp Lämmitysjärjestelmien mittaukset ja tasapainotus, 15 osp LV-järjestelmien huoltaminen, 15 osp Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistaminen, 15 osp IV-koneiden huoltaminen, 15 osp

3 talotekniikan perustutkinto LVI-suunnittelu, 15 osp Rakennuspeltitöissä toimiminen, 15 osp Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa, Talotekniikan perustyöt 15 osp Yhteiset tutkinnon osat Vapaasti valittavat tutkinnon osat Tutkintoa yksilöllisesti laajentavat tutkinnon osat Perehdyttämissuunnitelma Liite Tutkinnon kuvaus, arvoperusta ja alan ammattitaitovaatimukset Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset Alan osaamistarpeet Pirkanmaan alueen talotekniikka-alan painopisteet ja yhteistyö elinkeinoelämän kanssa Talotekniikka -alan perustutkinnon ja osaamisalojen tavoitteet Opinto-ohjaus Näyttötoimikunta ja ammatillinen neuvottelukunta, toimintatavat Liite

4 talotekniikan perustutkinto Johdanto Tampereen seudun ammattiopiston antamaa koulutusta ja opetukseen läheisesti liittyvää muuta toimintaa ohjaa opetussuunnitelma. Opetussuunnitelma perustuu ammatillisiin perustutkinnon perusteisiin, joka on Opetushallituksen antama määräys koulutuksen järjestäjille. Tredun opetussuunnitelma sisältää yhteisen osan (koulutuksen järjestäjän yhteinen osa ja nuorten koulutuksen yhteinen osa) sekä tutkintokohtaiset osat ja niihin saumattomasti liittyvän suunnitelman yhteisten tutkinnon osien opetuksen järjestämisestä. Opetuksen suunnittelu ja toteutus perustuu osaamisen kasvuun. Opetussuunnitelman tutkintokohtaisessa osassa kuvataan mm. alan toimintaympäristöä, vaatimuksia ja osaamistarpeita, Pirkanmaan alueellisia painopisteitä, yhteistyötä työelämän kanssa, tutkinnon rakennetta sekä niitä asioita, joiden avulla opiskelija voi saavuttaa tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja tavoitteet. Vahvistetut Tredun opetussuunnitelman tutkintokohtaiset osat julkaistaan sivulla sekä wilma.tredu.fi - opiskelijahallinto-ohjelman etusivulla. 4

5 talotekniikan perustutkinto 1 Talotekniikan perustutkinto ja muodostuminen Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (135 osp), yhteisistä tutkinnon osista (35 osp) sekä vapaasti valittavista tutkinnon osista (10 osp). Tutkinnon laajuus on näin 180 osp. Lisäksi tutkintoon tulee voida yksilöllisesti sisällyttää enemmän tutkinnon osia silloin, kun se on työelämän alakohtaisiin tai paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin vastaamisen ja tutkinnon suorittajan ammattitaidon syventämisen kannalta tarpeellista (perustutkintoa yksilölliset laajentavat tutkinnon osat). 1.1 Opintojen jakautuminen opiskeluajalle Opintojen jakautuminen opiskeluajalle Talotekniikan tutkinto putkiasennuksen osaamisala, putkiasentaja ilmanvaihtoasennuksen osaamisala, ilmanvaihtoasentaja 135 osp Ammatilliset tutkinnon osat 90 osp Osaamisalan pakolliset tutkinnon osat, putkiasentaja osp Lämmitysjärjestelmien asentaminen Näyttö x ( sis. TOP 3 osp) opiskeluvuosi osp Putkistojen hitsaus, Näyttö x (sis. TOP 8 osp) osp Käyttövesi- ja viemärijärjestelmien asentaminen, Näyttö x (sis. TOP 8 osp) 75 osp Osaamisalan pakolliset tutkinnon osat, ilmanvaihtoasentaja osp Ohutlevytöissä toimiminen osp Ilmanvaihtojärjestelmien asentaminen osp Kanavaosien valmistus osp Ilmanvaihtojärjestelmien mittaukset ja tasapainotus (sis.top 2osp) Valinnaiset tutkinnon osat, putkiasentaja 45 osp, iv-asentaja 60 osp osp LVI-korjausrakentaminen (sis. TOP 13osp) osp Palonsammutusjärjestelmien asentaminen (15) osp Lämmitysjärjestelmien mittaukset ja tasapainotus (15) osp LV-järjestelmien huoltaminen (15) osp Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistaminen (sis. TOP osp) osp IV-koneiden huoltaminen osp Nuohous (15) osp LVI-suunnittelu osp Pienkylmälaitteiden asentaminen (15) osp Rakennuspeltitöissä toimiminen (sis.top 2osp) Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta osp osp Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta osp Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa: Talotekniikan perustyöt 5 15

6 talotekniikan perustutkinto osp Yrityksessä toimiminen osp Huippuosaajana toimiminen osp Tutkinnon osa vapaasti valittavista tutkinnon osista 4.5 Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät tutkinnon osat (yli 180 osp) Yhteiset tutkinnon osat osp Vapaasti valittavat tutkinnon osat osp yhteensä putkiasennuksen osaamisala osp yhteensä ilmanvaihtoasennuksen osaamisala Vuosina 2013 ja 2014 aloittaneiden taulukot löytyvät liitteestä Opintojen järjestäminen yksilöllisesti ja joustavasti HOPS Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) tukee opiskelijan urasuunnittelua ja kehittää itsearviointivalmiuksia. Se perustuu opiskelijan oman opiskelun suunnitteluun, yksilöllisiin valintoihin, opinnoissa etenemiseen ja oppimisen arviointiin. a ohjataan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laadinnassa ja sen toteutumisen seurannassa. HOPS on suunnitelma, jonka toteuttamiseen opiskelija sitoutuu ja motivoituu koko koulutuksen ajaksi. a ohjataan tekemään omaa oppimistaan koskevia päätöksiä ja tarvittaessa muuttamaan suunnitelmaa opintojen edetessä. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman allekirjoittavat opiskelija ja ryhmänohjaaja. Mukauttaminen Tarvittaessa opintoja voidaan myös mukauttaa. Esityksen opiskelun tavoitteiden muuttamiseksi voi tehdä opiskelija tai hänen huoltajansa, opettaja, luokanvalvoja tai muu taho. Opintojen mukauttaminen tarkoittaa oppimistavoitteiden tai ammattitaitovaatimusten suhteuttamista opiskelijan oppimisedellytysten tasolle. n arviointi muutetaan opiskelijan tavoitteiden ja ammattitaitovaatimusten mukaisiksi. Kun tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksia tai tavoitteita on mukautettu, tehdään merkintä tutkintotodistukseen ja selvitys siitä, mitä opiskelija parhaiten osaa. Jos ammattitaitovaatimuksissa ja tavoitteissa esitetty osaaminen jäävät olennaisilta osin puutteellisiksi, on tutkintotodistuksen sijasta annettava todistus suoritetuista opinnoista. Osaamisalan valinta Opetussuunnitelman perusteiden mukaan tulee perustutkinnon suorituksen yhteydessä perusvalmiuksien lisäksi valita erikoistuneempi osaaminen putki-, ilmastointi-, lämmityslaite- tai kylmäasennuksesta tai teknisestä eristämisestä tai rakennuspeltiasennuksesta. Tampereen seudun ammattiopistossa erikoistuneemmiksi opinnoiksi on valittu putki- ja ilmastointiasennus. 6

7 talotekniikan perustutkinto t hakeutuvat talotekniikan perustutkintoon. Putki- ja ilmastointiasennuksen osaamisaloille hakeudutaan ensimmäisen lukukauden päättyessä. Yhteisinä aloitusosioina molemmat koulutusohjelmat suorittavat 30 osp:n opinnot, minkä jälkeen putki- ja ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelmat eriytyvät omiksi ohjelmikseen. Yhteinen osio sisältää 8 osp yhteisiä opintoja sekä 15 osp laajuisen paikallisesti tarjottavan tutkinnon osan talotekniikan perustyöt, joka antaa laaja-alaisen teknillisen perusosaamisen pohjan molemmille osaamisaloille. Lisäksi suoritetaan yhteinen 7 osp:n pituinen opintojakso ammatillisiin tutkinnon osiin siten, että ne voidaan liittää molempien osaamisalojen myöhempiin ammatillisiin tutkinnonosiin (Putkiasennuksen osaamisalalla lämmitysjärjestelmien asennuksen ja ilmanvaihtoasennuksen osaamisalalla ilmanvaihtojärjestelmien asennuksen tutkinnon osaan). Osaamisalavalintaan vaikuttaa opiskelijan toive, mutta jos ryhmä näyttää tulevan suuremmaksi kuin paikkamäärä, silloin opiskelumenestys ja haastattelu ratkaisevat. Arviointi Arvioinnissa noudatetaan opetussuunnitelman nuorten koulutuksen yhteisen osan arviontiohjeistusta. löytyvät jäljempänä kunkin tutkinnon osan kuvauksen yhteydestä. Talotekniikka-alan näyttöjen toteuttamisesta Talotekniikka-alan laajat tehtäväkokonaisuudet edellyttävät työntekijöiltä laajaa alan yleisosaamista. Talotekniikka-alan perustutkinnon näytöt toteutetaan opiskelun ja työtoiminnan yhteydessä suoritettavilla näyttötehtävillä. Ne ovat työskentelyn aikana tehtyjä tavanomaisia työtehtäviä, joita opiskelija on harjaantunut tekemään. Poikkeuksen saattavat muodostaa esimerkiksi osa perustaitojen tutkinnonosan näytöistä, jotka voivat olla tarkemmin suunniteltuja töitä. Niiden avulla opiskelija opettajan opastamana tutustuu näyttöihin käsitteenä ja harjaantuu itsearviointiin. Jokaiseen tutkinnonosaan sisältyy yksi näyttö, joka voi olla jaettuna osanäyttöihin, esim. perustaitojen osaaminen. Yksi näyttö voi sisältää kokonaan tai osittain useampiakin tutkinnon osia. Näytön tulee olla alusta loppuun edennyt työkokonaisuus, eikä asiayhteydestä erilleen otettu irrallinen työtapahtuma. Talotekniikka-alan työt eivät siis ole erillisiä yksittäisiä työsuorituksia, vaan eri tutkinnon osien tiedot ja taidot tukevat voimakkaasti toisiaan, minkä vuoksi alan näytöt tulevat painottumaan tutkinnon loppuvaiheeseen. Näyttöympäristöllä tarkoitetaan paikkaa, välineistöä ja sosiaalista ympäristöä, jossa näytön voi suorittaa. Paras näyttöympäristö on työssäoppimispaikka, mutta se voi olla myös oppilaitos tai oppilaitoksen työmaa. Ympäristön on täytettävä alan työturvallisuusvaatimukset ja yleiset käsitykset normaalista työskentely-ympäristöstä. Tutkinnonosakohtaisissa aineistoissa on tarkemmin kuvattu näyttöympäristölle asetettuja vaatimuksia, kuten näytössä tarvittavia erityisiä koneita, laitteita ja mahdollisesti ohjelmat sekä suojavälineet. Laitteiden ja työkalujen puhdistus ja huolto kuuluvat myös näyttöön. Joissakin tutkinnonosissa ammattitaidon osoittamiseksi suunnitellut tehtävät voivat vaatia esivaihetöitä tai yhteydenpitoa asiakkaaseen. Myös näistä huolehtiminen on osa näyttöä. Näyttö annetaan pääasiassa yksilösuorituksena sellaisissa töissä, joissa työskentely normaalistikin on yhden työntekijän vastuulla. Joissain tapauksissa normaalissa työtehtävässä on kaksi tai jopa useampia työn suorittajia, jolloin näyttötilannekin on luonnollisesti vastaavalla tavalla toteutettu, 7

8 talotekniikan perustutkinto eli näytön antajia saattaa työryhmässä olla yksi tai useampia. Työryhmässä tapahtuvassa työskentelyssä kukin tekijä huolehtii omasta osuudestaan työstä riippumatta siitä, onko hän näytön antaja vai ei. lla voi näytössä olla myös yksi tai useampi opiskelija apuna, mikäli työtehtävän normaali suorittaminen sitä vaatii. Tällaisessa tilanteessa näytön antaja kuitenkin aina kertoo avustajille, mitä heidän on tehtävä. Myös työnjohto saattaa joissain työtehtävissä olla se, joka kertoo työjärjestyksen. Näyttö voidaan keskeyttää, mikäli opiskelija kehotuksesta huolimatta vaarantaa oman tai toverinsa turvallisuuden. Omasta ja ympäristön työturvallisuudesta huolehtiminen kuuluu oleellisena osana näytön arviointiin. Näytön keskeytykseen voi johtaa myös sopimusten ja ohjeiden laiminlyönti. Opintopolut lla on mahdollisuus muodostaa tutkintonsa erilaisten opintopolkujen kautta opiskelijan omien tavoitteiden, aikaisemman koulutuksen tai työuran pohjalta. Tässä tutkinnossa opiskelija voi edetä mm. seuraavanlaisten vaihtoehtojen mukaan: lla on mahdollisuus muodostaa tutkintonsa erilaisten opintopolkujen kautta opiskelijan omien tavoitteiden, aikaisemman koulutuksen tai työuran pohjalta. Tässä tutkinnossa opiskelija voi edetä mm. seuraavanlaisten vaihtoehtojen mukaan: Peruspolku, putkiasennuksen osaamisalalla PAKOLLISET TUTKIN- NON OSAT VALINNAISET TUTKINNON OSAT VALINNAISET TUTKINNON OSAT YHTEISET TUTKINNON OSAT VAPAASTI VA- LITTAVAT TUT- KINNON OSAT 10 osp Lämmitysjärjestelmien asennus, 30 osp Putkistojen hitsaus, 30 osp Käyttövesi- ja viemärijärjestelmien asennus, 30 osp Talotekniikan perustyöt 15 osp Suoritetaan 1. opiskelusyksynä ennen koulutusohjelmavalintaa LVI-korjausrakentaminen 15 osp Putkilinjojen valmistaminen 15 osp (metalli-alan perustutkinnosta) 35 osp 10 osp Lukiopolku, putkiasennuksen osaamisala PAKOLLISET TUTKIN- NON OSAT VALINNAISET TUTKINNON OSAT VALINNAISET TUTKINNON OSAT YHTEISET TUTKINNON OSAT VAPAASTI VA- LITTAVAT TUT- KINNON OSAT 10 osp 8

9 talotekniikan perustutkinto Lämmitysjärjestelmien asennus 30 osp Putkistojen hitsaus 30 osp Käyttövesi- ja viemärijärjestelmien asennus 30 osp Talotekniikan perustyöt 15 osp Suoritetaan 1. opiskelusyksynä ennen koulutusohjelmavalintaa LVI-korjausrakentaminen 15 osp Putkistojen valmistaminen 15 osp (metalli-alan perustutkinnosta) Toinen yllä olevista tutkinnonosista voidaan korvata lukioopinnoilla vapaasti valittavat tutkinnon osat ) 35 osp 10 osp Peruspolku, ilmanvaihtoasennuksen osaamisalalla PAKOLLISET TUTKIN- NON OSAT VALINNAISET TUTKINNON OSAT VALINNAISET TUTKINNON OSAT YHTEISET TUTKINNON OSAT VAPAASTI VA- LITTAVAT TUT- KINNON OSAT 10 osp Ohutlevytyöt 10 osp Talotekniikan perustyöt 15 osp IV-koneiden huolto 15 osp 35 osp 10 osp Ilmanvaihto järjestelmien asennus 30 osp Kanavaosien valmistus 15 osp Suoritetaan 1. opiskelusyksynä ennen koulutusohjelmavalintaa Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus 15 osp Rakennuspelti-töissä toiminen 15 osp Ilmanvaihto järjestelmien mittaukset ja tasapainotus 20 osp Lukiopolku, ilmanvaihtoasennuksen osaamisalalla PAKOLLISET TUTKIN- NON OSAT VALINNAISET TUTKINNON OSAT VALINNAISET TUTKINNON OSAT YHTEISET TUTKINNON OSAT VAPAASTI VA- LITTAVAT TUT- KINNON OSAT 10 osp 9

10 talotekniikan perustutkinto Ohutlevytyöt 10 osp Talotekniikan perustyöt 15 osp IV-koneiden huolto 15 osp 35 osp 10 osp Ilmanvaihto järjestelmien asennus 30 osp Kanavaosien valmistus 15 osp Ilmanvaihto järjestelmien mittaukset ja tasapainotus 20 osp Suoritetaan 1. opiskelusyksynä ennen koulutusohjelmavalintaa Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus 15 osp Rakennuspeltitöissätoiminen15 osp Yksi yllä olevista tutkinnonosista voidaan korvata lukioopinnoilla (vapaasti valittavat tutkinnon osat ) 2+1 oppisopimuspolku, putkiasennuksen ja ilmastointiasennuksen osaamisala lla on mahdollisuus suorittaa perustutkinto-opintojen viimeinen opiskeluvuosi oppisopimuksella ns. (2+1)-mallin. Tämä toteutus räätälöidään jokaiselle opiskelijalle henkilökohtaisesti ja hänellä on koko oppisopimusvuoden oma ohjaava opettaja myös oppilaitoksella nimettynä. Viimeisen vuoden voivat oppisopimuksella suorittaa vain sellaiset opiskelijat, joilla ei ole rästissä ensimmäisen, eikä toisen vuoden opintoja. Tällöin opiskelijalle tehdään määräaikainen kirjallinen työsopimus, jossa noudatetaan alan työehtosopimusta. Sopimus koskee työssä oppimista työpaikalla ja tietopuolista koulutusta oppilaitoksessa. Työnantaja maksaa työehtosopimuksen mukaisen palkan ja sitoutuu noudattamaan oppisopimusta koskevaa lainsäädäntöä. Työnantaja tarjoaa opiskelijalle monipuolisia työtehtäviä keskimäärin vähintään 25 h/vko. Yrittäjyys Yrittäjyys sisältää kolme erilaista näkökulmaa; yrittäjämäisen tavan tehdä töitä, sisäisen yrittäjyyden ja ulkoisen yrittäjyyden. Talotekniikan tutkinnossa opinnoissa painotutaan kahteen ensimmäiseen näistä. Yrittäjämäinen tapa tehdä töitä eli omaehtoinen yrittäjyys tarkoittaa aktiivisuutta, omaaloitteisuutta ja laadukkaan työtuloksen aikaansaamista. Tähän kannustetaan myös innostamalla opiskelijoita alan ammattitaitokilpailuihin. Yrittäjämäinen toimintatapa on tärkeä osa opiskelua kaikissa tutkinnon osissa ja opintojaksoissa. Tutkinnossa voi syntyä vaaratilanteita ja omatoimisuus ei saa vaarantaa turvallisuutta. Omatoimisen ajattelun ja ideoinnin jälkeen opettajalta on pyydettävä varmistus ennen toteutusvaihetta. Yrittäjyysteemaa kehitetään yhteistyössä elinkei- 10

11 talotekniikan perustutkinto noelämän kanssa ja yritysvierailuja tehdään mahdollisuuksien mukaan. Myös yrityselämästä tulevia luennoitsijoita otetaan mielellään vastaan. Sisäinen yrittäjyys tarkoittaa oman alan työnantajien liiketoiminnan ymmärtämistä ja halua edistää oman työnantajansa toimintaa. Sisäinen yrittäjyys sisältyy kaikkien eri ammatillisten tutkinnon osien tavoitteisiin ja on myös osa jokaisen opintojakson oppimisen tavoitteita. Ymmärrys on tärkeää, jotta opiskelija tietää, miten hänen työnsä vaikuttaa työnantajan toimintaan. Näin hän voi tehdä parhaansa työnantajansa toiminnan edistämiseksi omassa työssään ja laajemminkin. Työnantaja voi olla valtio, kunta, kolmas sektori, yksityinen yritys tai opiskelijan oma yritys. Ulkoinen yrittäjyys Ulkoinen yrittäjyys tarkoittaa yrityksen perustamista ja liiketoiminnan pyörittämistä. Ulkoiseen yrittäjyyteen liittyvää sisältöä ovat mm. yrityksen perustamistoimenpiteet, yrityksen kannattavuus, asiakaspalvelu, myyntityö, eri kustannusten tunnistaminen, sekä työntekijän ja työnantajan oikeudet ja velvoitteet. 11

12 2 Ammatilliset tutkinnon osat Tampereen seudun ammattiopisto talotekniikan perustutkinto 2.1 Putkiasennuksen osaamisala, putkiasentaja Lämmitysjärjestelmien asentaminen 30 osp AMMATTITAITOVAATIMUKSET osaa arvioida lämmitysjärjestelmien eroja ja soveltuvuutta sekä järjestelmien yhdistämismahdollisuuksia käyttää turvallisesti asennuksissa käytettäviä käsityökaluja ja välineitä huomioida työturvallisuuteen liittyvät määräykset ja ohjeet toimia erilaisissa asennustyökohteissa ja työyhteisöissä arvioida omaa työtään ja oman työnsä laatua raportoida tilanteen edellyttämällä tavalla tehdä materiaali- ja työmenekkilaskelmia sekä noutaa materiaalit laaditun luettelon tehdä putkiasentajan ammattikuvaan kuuluvat avustavat työt toimia yhteistyössä työmaalla muiden toimijoiden kanssa tehdä piirustusten ja työselitysten tavanomaiset lämmitysjärjestelmiin liittyvät asennustyöt OPPIMISEN ARVIOINTI Oppimista arvioidaan havainnoimalla työskentelyä (verrataan osaamisen tasoihin) sekä vastuullisuutta annettujen tehtävien suorituksissa. Arvioinnin apuna käytetään opiskelijan tekemiä oppimistehtäviä ja havainnointia opiskelijan vuorovaikutustaidoista oppimisen aikana. Opintojakson oppiminen arvioidaan merkinnällä suoritettu (S) / täydennettävä (T). jos tutkinnon osan opiskelu jatkuu yli lukuvuosijakson, oppimista arvioidaan merkinnällä J (jatkuvat). J edellyttää sitä, että opiskelija on edennyt suunnitelmien. Opintojen aikana opettaja antaa palautetta opiskelijan osaamisesta, mitä jo on opittu ja mitä vielä pitää oppia. OSAAMISEN ARVIOINTI (= tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet) Ammattiosaamisen näytöllä arvioitava osaaminen sekä muu osaamisen arviointi: suorittaa näytön tai vaihtoehtoisesti 2-3 näytön osaa lämmitysjärjestelmien asennus - tutkinnon osasta, riippuen opiskelijan osaamisesta ja työssäoppimispaikan/paikkojen soveltuvuudesta (ammattitaitovaatimusten mukaiset kriteerit T1 - K3) 12

13 talotekniikan perustutkinto Näytön numero Tutkinnon osa 2 Lämmitysjärjestelmien asentaminen 30 osp Näytön toteutustapa ja arvioinnin kohteet ja tutkinnon osan arvosanan muodostuminen Valmistautuminen näyttöön Ennen näyttöä opiskelija osoittaa opintojensa aikana valmiutensa näyttöön ja laatii ohjatusti kirjallisen näyttösuunnitelman tai osanäyttöjen ollessa kyseessä osanäyttösuunnitelmat, jonka opettaja/työpaikkaohjaaja hyväksyy Näytön toteutustapa osoittaa ammattitaitonsa osallistumalla lämmitysjärjestelmien asennustöihin aidossa työkohteessa tai muussa mahdollisimman hyvin aitoja olosuhteita vastaavassa paikassa. Tulityö ja työturvallisuuskortit sekä perustaidot ensiavun antamisesta ja henkilönostimiin ja telineiden kokoamiseen liittyvä koulutus. Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan vähintään: Työprosessin hallinta kokonaan Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta kokonaan Työn perustana olevan tiedon hallinasta: -lämmitysjärjestelmän piirustusten ja asiakirjojen tulkitseminen Elinikäisen oppimisen avaintaidoista: -terveys, turvallisuus ja toimintakyky - oppiminen ja ongelmanratkaisu Näytön arvioijat: -opettajalla ammatillinen pätevyys toimia arvioitavan alan opettajana -työpaikkaohjaajalla arvioinnin kohteena olevan ammattialan osaaminen ja ammattitaito ja halukkuus kehittää arviointivalmiiuksiaan. Näyttöä täydentävä muu osaamisen arviointi Siltä osin kun tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. Näytön arvosanan muodostuminen: perustuu arviointiaineistoon, jonka osana on opiskelijan itsearviointi aineisto käsitellään arviointikeskustelussa, johon osallistuvat opiskelija ja opettajat arvosanasta päättää opettajat/työpaikkaohjaaja Tutkinnon osan arvosanan muodostuminen: Tutkinnon osan arvosana määräytyy ammattiosaamisen näytön ja sitä tarvittaessa täydentävän osaamisen arvioinnin perusteella. 13

14 talotekniikan perustutkinto Suunnitelma on käsitelty ammatillisessa jaoksessa Hyväksytty näyttötoimikunnan kokouksessa Voimassa jälkeen alkaneessa koulutuksessa. 14

15 talotekniikan perustutkinto Lämmitysjärjestelmien asentaminen, arviointikriteerit saavuttaa ammattitaitovaatimukset ja hänen osaamistaan voidaan arvioida kun hän tekee esimerkiksi seuraavia harjoitustöitä ja työtehtäviä: tehdään lämmitykseen liittyvien putkistojen asennusharjoituksia tavanomaisimmilla materiaaleilla säätökäyrä ja sen muuttaminen sekä siirto teorian ymmärtäminen virtauksen perusteista, lämmön säteilystä, johtumisesta sekä kerrostumisesta tehdään harjoitustöitä em. liittyen kolmitiesuuntaventtiilin asennus ja toiminnan testaus ja sen säätö patteriventtiilin asennus ja vaihto patteriventtiilin toimintakunnon tarkistus ja huuhtelu patteriventtiilin esisäätöarvojen asetus veden lisääminen lämmitysjärjestelmään ja sen syiden poistaminen asennetaan hybridijärjestelmiä kattolämmityspalkin asennus ja säätö harjoitellaan varoventtiilin testaus ja tehdään koeponnistuksia aurinkokeräimen asennus vanhaan järjestelmään ja sen aiheuttamien muutostöiden teko asennetaan kiertovesipumppu Taulukkoon on koottu arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. 1. Työprosessin hallinta Oman työskentelyn ja lämmitysjärjestelmien asennusten suunnittelu Lämmitysjärjestelmien taloudellinen ja laadukas asentaminen valitsee ohjattuna tilanteeseen työmenetelmän, välineet ja materiaalit hyväksyttävän lopputuloksen saamiseksi tarvitsee seuraavan työvaiheen oivaltamiseen ohjausta valitsee tilanteeseen tarkoituksenmukaisen työmenetelmän, välineet ja materiaalit hyväksyttävän lopputuloksen saamiseksi selviytyy työtehtävästä ja ennakoi tulevat työvaiheet oma-aloitteisesti valitsee tilanteeseen parhaiten soveltuvan työmenetelmän, välineet ja materiaalit taloudellisen ja laadukkaan lopputuloksen saamiseksi selviytyy työtehtävästä sujuvasti ja ennakoi tulevat työvaiheet sekä huomioi ne toiminnassaan oma-aloitteisesti ja itsenäisesti 15

16 talotekniikan perustutkinto 1. Työprosessin hallinta toimii ohjattuna työlle asetettujen laatutavoitteiden toimii työlle asetettujen laatutavoitteiden toimii työlle asetettujen laatutavoitteiden ja kehittää toimintaansa laatutavoitteiden saavuttamiseksi 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Lämmitysjärjestelmien asennuksiin liittyvien työmenetelmien hallinta Lämmitysjärjestelmien asennuksiin liittyvien työvälineiden ja materiaalin hallinta työskentelee ohjatusti valitsemallaan työmenetelmällä ohjeiden käyttää ja huoltaa työvälineitä ohjeistettuna käyttää materiaaleja ohjeistettuna huolellisesti ja taloudellisesti työskentelee valitsemallaan työmenetelmällä ja arvioi sen soveltuvuutta työn edetessä käyttää ja huoltaa tarvittavia työvälineitä ohjeiden käyttää materiaaleja huolellisesti ja taloudellisesti sopeuttaa itsenäisesti työskentelynsä muuttuviin olosuhteisiin valitsee tilanteeseen parhaiten soveltuvat työvälineet, käyttää niitä oikein sekä huoltaa käyttämänsä välineet hyödyntää materiaalien ominaisuuksia työssään 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Lämmitysjärjestelmiin liittyvien piirustusten ja asiakirjojen tulkitseminen lukee lämmitysjärjestelmien piirustuksia noudattaa ohjeistettuna viranomaismääräyksiä sekä ohjeita tulkitsee lämmitysjärjestelmien piirustuksia noudattaa viranomaismääräyksiä sekä ohjeita tulkitsee LV-piirustuksia sekä LV-työselitystä ja tarvittavia RYLohjeistuksia noudattaa viranomaismääräyksiä ja ohjeita 16

17 talotekniikan perustutkinto Lämmitysjärjestelmiin liittyvien laitteiden tunteminen Lämmitysjärjestelmien asennukseen liittyvien materiaalien ja niiden ominaisuuksien tunteminen Lämmitysjärjestelmän vesivirtojen mittausten ja automatiikan hallinta laatii ohjeistettuna piirustusten perusteella tarvittavat tarvikeluettelot noutaa ohjatusti tarvikkeet luettelon ymmärtää yleisimpien vesikeskuslämmitysjärjestelmien toimintaperiaatteet tunnistaa lämmitysjärjestelmien asennustöissä käytettäviä laitteita ja materiaaleja tietää, miten suunnitellut arvot asetetaan linjasäätöventtiileille asettaa yksikkösäätimen käsikäytölle laatii piirustusten perusteella tarvittavat tarvikeluettelot noutaa tarvikkeet luettelon sovitusta paikasta ymmärtää yleisimpien lämmöntuotto- ja lämmitysjärjestelmien toimintaperiaatteen ja niissä käytettävien laitteiden toiminnan valitsee lämmitysjärjestelmien asennustöissä käytettäviä laitteita ja materiaaleja tarkoituksen laatii piirustusten ja työselityksen perusteella tarvittavat tarvikeluettelot noutaa itsenäisesti tarvikkeet luettelon ymmärtää lämmön tuotto- ja lämmitysjärjestelmien toimintaperiaatteen sekä niissä käytettävien laitteiden toiminnan valitsee lämmitysjärjestelmien asennustöissä käytettäviä laitteita ja materiaaleja tarkoituksen sekä ottaa huomioon materiaalin fysikaaliset ominaisuudet mittaa vesivirrat sekä valitsee itsenäisesti mittalaitteet sekä tarvittavat tietää, miten suunnitellut arvot asetetaan linjasäätöventtiileille vesivirrat ja tietää, miten materiaalit sekä mittaa suunnitellut arvot asetetaan linjasäätöventtiileille asettaa yksikkösäätimestä käyttäjälle tärkeimmät tiedot asettaa yksikkösäätimestä käyttäjälle tärkeimmät tiedot sekä ohjeistaa käyttäjää 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Terveys, turvallisuus ja toimintakyky asennoituu myönteisesti turvalliseen toimintaan sekä välttää riskejä työssään vastaa toimintansa turval-kehittälisuudesta toimintaansa turvallisemmaksi 17

18 talotekniikan perustutkinto Oppiminen ja ongelman ratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita ohjeita ja ottaa huomioon hönsä liittyvät vaarat ja noudattaa työyhteisön havaitsee ja tunnistaa työ- eikä aiheuta vaaraa itselleen muut työssään työyhteisön ilmoittaa niistä jäsenet käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä laskee työajan ja materiaalimenekin ohjeiden arvioi ohjattuna omaa työtään. toimii yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa. noudattaa työaikoja sekä työryhmänsä kokeneempien jäsenten antamia ohjeita ei aiheuta häiriöitä ja käyttäytyy asiallisesti hyvien käytöstapojen varmistaa työvälineiden ja materiaalien turvallisuuden sekä poistaa käytöstä vialliset työvälineet ja vie ne huoltoon laskee työajan ja materiaalimenekin ohjeiden, mutta toteutumassa on vielä poikkeamia arvioi omaa työtään toimii rakentavassa yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa ja huomioi toiminnassaan eri sidosryhmien tarpeet noudattaa työaikoja sekä työryhmänsä kokeneempien jäsenten antamia ohjeita osaa arvioida suojainten, työvälineiden ja työmenetelmien soveltuvuutta kyseiseen työhön laskee työajan ja materiaalimenekin ohjeiden sekä toteuttaa työn sen arvioi omaa työtään laatuvaatimusten toimii rakentavassa yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa ja suunnittelee työtään eri sidosryhmien tarpeiden pohjalta noudattaa työaikoja ja neuvottelee mahdollisista poikkeamista noudattaa yleisiä ja sovittuja käyttäytymissääntöjä tuja käyttäytymissääntöjä noudattaa yleisiä ja sovit- sekä toimintatapoja sekä toimintatapoja 18

19 talotekniikan perustutkinto Putkistojen hitsaus 30 osp AMMATTITAITOVAATIMUKSET osaa: suunnitella ja tehdä työnsä piirustusten ja työselitysten käyttää turvallisesti asennuksissa käytettäviä käsityökaluja ja työvälineitä tehdä LV-asennusten putkihitsauksessa hyväksyttäviä asentohitsaussaumoja kaasuhitsauksella tehdä LV-asennusten putkihitsauksessa hyväksyttävää saumaa kaarihitsauksella (TIG-hitsaus tai puikkohitsaus) käyttää materiaaleja ja lisäaineita taloudellisesti noudattaa kaikissa töissä palo- ja työturvallisuusmääräyksiä arvioida putkeen tehtyjen hitsausliitosten laatua OPPIMISEN ARVIOINTI Oppimista arvioidaan havainnoimalla työskentelyä (verrataan osaamisen tasoihin) sekä vastuullisuutta annettujen tehtävien suorituksissa. Arvioinnin apuna käytetään opiskelijan tekemiä oppimistehtäviä ja havainnointia opiskelijan vuorovaikutustaidoista oppimisen aikana. Opintojakson oppiminen arvioidaan merkinnällä suoritettu (S) / täydennettävä (T). jos tutkinnon osan opiskelu jatkuu yli lukuvuosijakson, oppimista arvioidaan merkinnällä J (jatkuvat). J edellyttää sitä, että opiskelija on edennyt suunnitelmien. Opintojen aikana opettaja antaa palautetta opiskelijan osaamisesta, mitä jo on opittu ja mitä vielä pitää oppia. OSAAMISEN ARVIOINTI (= tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet) Ammattiosaamisen näytöllä arvioitava osaaminen sekä muu osaamisen arviointi: suorittaa näytön tai vaihtoehtoisesti 2-3 osanäyttöä Putkistojen hitsaus - tutkinnon osasta, riippuen opiskelijan osaamisesta ja työssäoppimispaikan/paikkojen soveltuvuudesta (ammattitaitovaatimusten mukaiset kriteerit T1 - K3) 19

20 talotekniikan perustutkinto Näytön numero Tutkinnon osa 3 Putkistojen hitsaus 30 osp Näytön toteutustapa ja arvioinnin kohteet ja tutkinnon osan arvosanan muodostuminen Valmistautuminen näyttöön Ennen näyttöä opiskelija osoittaa opintojensa aikana valmiutensa näyttöön ja laatii ohjatusti kirjallisen näyttösuunnitelman tai osanäyttöjen ollessa kyseessä osanäyttösuunnitelmat, jonka opettaja/työpaikkaohjaaja hyväksyy Näytön toteutustapa osoittaa ammattitaitonsa osallistumalla LV-putkiliitosten hitsaamiseen aidossa työkohteessa tai muussa mahdollisimman hyvin aitoja olosuhteita vastaavassa paikassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Näyttöä täydentävä muu osaamisen arviointi Siltä osin kun tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. Näytön arvosanan muodostuminen: perustuu arviointiaineistoon, jonka osana on opiskelijan itsearviointi aineisto käsitellään arviointikeskustelussa, johon osallistuvat opiskelija ja opettajat arvosanasta päättää opettaja/työpaikkaohjaaja Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan vähintään: Työprosessin hallinta kokonaan Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta kokonaan Elinikäisen oppimisen avaintaidoista: - terveys, turvallisuus ja toimintakyky - oppiminen ja ongelmanratkaisu Tutkinnon osan arvosanan muodostuminen: Tutkinnon osan arvosana määräytyy ammattiosaamisen näytön ja sitä tarvittaessa täydentävän osaamisen arvioinnin perusteella. Näytön arvioijat: -opettajalla ammatillinen pätevyys toimia arvioitavan alan opettajana -työpaikkaohjaajalla arvioinnin kohteena olevan ammattialan osaaminen ja ammattitaito ja halukkuus kehittää arviointivalmiiuksiaan. 20

21 talotekniikan perustutkinto Suunnitelma on käsitelty ammatillisessa jaoksessa Hyväksytty näyttötoimikunnan kokouksessa Voimassa jälkeen alkaneessa koulutuksessa. 21

22 talotekniikan perustutkinto Putkistojen hitsaus, arviointikriteerit saavuttaa ammattitaitovaatimukset ja hänen osaamistaan voidaan arvioida kun hän tekee esimerkiksi seuraavia harjoitustöitä ja työtehtäviä: harjoitellaan eri hitsausmenetelmiä laitetaan hitsauslaitteisto käyttökuntoon tehdään hitsauslaitteiston huoltotöitä tutustutaan materiaaleihin ja valitaan niihin sopiva hitsausmenetelmä hitsausprosessin tapahtuma ja sen hallitseminen teoriassa ja käytännön harjoituksissa hitsaten erimenetelmillä jalkoasennossa eripaksuisia materiaaleja harjoitellaan muodonmuutosten hallintaa hitsattavissa kappaleissa oiotaan kappaleita lämpöä käyttäen tehdään hitsausta valmistelevia töitä, kuten railon hionta ja sen ympäristön riittävä puhdistus poistetaan hitsattavista kappaleista jäysteet ja tutkitaan teoriassa ja käytännössä jäysteen vaikutusta teräsrakenteen ja putkiston kestoikään ja virtauksiin putkistossa hitsisauman puhdistus hitsauksen jälkeen hitsisauman venytys hitsauksen aikana polttoleikataan ja verrataan polttoleikkausprosessia hitsausprosessiin myös käytännössä hitsataan asennoissa ohutseinämäisiä putkia käyttäen kaasu-, TIG- ja puikkohitsausmenetelmiä hitsataan asennoissa kannakerautoja tms. teräsrakenteita Taulukkoon on koottu arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. 1. Työprosessin hallinta Oman työskentelyn sekä hitsausten ja siinä tarvittavien asennustöiden suunnittelu Hitsausten ja niihin liittyvien asennusten taloudellinen ja laadukas toteuttaminen suunnittelee ohjattuna suunnittelee etukäteen suunnittelee etukäteen tarvittavat hitsausten tarvittavat hitsausten tarvittavat asentohitsausten työvaiheet työvaiheet paikat ja hitsaus- valitsee tilanteeseen hallitsemansa hitsausmenetelmän, välineet sekä ohjeistettuna lisäaineet hyväksyttävän lopputuloksen saamiseksi selviytyy hitsaus- ja asennustehtävistä ohjeistettuna valitsee tilanteeseen tarkoituksenmukaisen hitsausmenetelmän, - välineet ja lisäaineet hyväksyttävän lopputuloksen saamiseksi selviytyy hitsaus- ja asennustehtävistä ja ennakoi tulevat työvaiheet toimien omaaloitteisesti ten työvaiheet valitsee tilanteeseen parhaiten soveltuvan hitsausmenetelmän, - välineet ja lisäaineet taloudellisen ja laadukkaan lopputuloksen saamiseksi selviytyy hitsaus- ja asennustehtävistä sujuvasti ja ennakoi tulevat työvaiheet sekä huomioi ne toiminnassaan 22

23 talotekniikan perustutkinto toimii toiminnalle asetettujen laatutavoitteiden toimii oma-aloitteisesti ja itsenäisesti toimii toiminnalle asetettujen laatutavoitteiden ja kehittää toimintaansa 2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta Hitsauksiin sekä niihin liittyvien asennusten työmenetelmien hallinta Hitsauksiin sekä siihen liittyvien asennusten työvälineiden ja materiaalien hallinta työskentelee ohjatusti osaamallaan asennusja hitsausmenetelmällä (kaasu- tai kaarihitsaus) käyttää ohjeistettuna tehtävässä tarvittavia asennus- ja hitsaustyövälineitä asettaa ohjeistettuna hitsausvirrat, kaasunvirtaukset sekä muut tarvittavat suureet oikeisiin arvoihin pitää asennus- ja hitsausvälineet käyttökunnossa käyttää työssään tavallisimpia hitsausmateriaaleja ja lisäaineita työskentelee johdon valitsemallaan asennus- ja hitsausmenetelmällä (kaasu-, puikko- tai TIGhitsaus) ja arvioi sen soveltuvuutta työn edetessä käyttää tehtävässä tarvittavia asennus- ja hitsaustyövälineitä oikein asettaa hitsausvirrat, kaasunvirtaukset sekä muut tarvittavat suureet tarvittaviin arvoihin pitää asennus- ja hitsausvälineet käyttökunnossa käyttää työpiirustuksissa ja ohjeissa ilmoitettuja hitsausmateriaaleja ja -lisäaineita siten, että materiaalihukka on mahdollisimman pieni työskentelee johdon valitsemallaan asennus- ja hitsausmenetelmällä (kaasu-, puikko- tai TIG-hitsaus) ja arvioi sen soveltuvuutta työn edetessä sekä sopeuttaa työskentelynsä muuttuviin olosuhteisiin käyttää tehtävässä tarvittavia asennus- ja hitsaustyövälineitä oikein ja hyödyntää niitä työssään säätää hitsausvirrat, kaasunvirtaukset sekä muut tarvittavat suureet oikeisiin arvoihin sekä tarvittaessa muuttaa niitä pitää asennus- ja hitsausvälineet käyttökunnossa käyttää taloudellisesti työpiirustuksissa ja ohjeissa ilmoitettuja hitsausmateriaaleja ja lisäaineita siten, että materiaalihukkaa ei synny 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta LVI-piirustusten ja ohjeiden tulkitse- ymmärtää LVIpiirustuksia ja hitsausymmärtää LVIpiirustuksia ja hitsaus- 23 hyödyntää työssään LVIpiirustuksia sekä hitsaus-

24 talotekniikan perustutkinto minen Hitsauksen peruskäsitteiden, materiaalien ja lisäaineiden tunteminen hallitsee hitsaustekniikkaan liittyvät peruskäsitteet, sanaston ja menetelmien periaatteet sekä tietää eri materiaalien hitsaustavat sekä hitsauslisäaineet tietää eri hitsausmenetelmien soveltuvuuden LVI-alan eri osa-alueille on perehtynyt myös polttoleikkaukseen, vastushitsaukseen sekä MIG-/MAG-hitsaukseen Hitsausmenetelmien tunteminen lisäaineiden ohjeistuksia tietää hitsaustekniikkaan liittyvät peruskäsitteet, sanaston ja menetelmien periaatteet sekä hitsauslisäaineet tietää perushitsausmenetelmät LVI-alan eri osa-alueille hallitsee perustiedot myös polttoleikkauksesta, vastushitsauksesta ja MIG-/MAGhitsauksesta tietää perusasioita niukkaseosteisten ja ruostumattomien terästen hitsauksesta tietää silmämääräisen tarkistusmenetelmän lisäaineiden ohjeistuksia tietää hitsaustekniikkaan liittyvät peruskäsitteet, sanaston ja menetelmien periaatteet sekä tietää eri materiaalien hitsaustavat sekä hitsauslisäaineet tietää perushitsausmenetelmät LVI-alan eri osa-alueille hallitsee perustiedot myös polttoleikkauksesta, vastushitsauksesta ja MIG-/MAGhitsauksesta tietää niukkaseosteisten ja ruostumattomien terästen hitsauksen tietää silmämääräisen tarkistusmenetelmän sekä muita sauman tarkistusmenetelmiä lisäaineiden ohjeita tietää niukkaseosteisten ja ruostumattomien terästen sekä alumiinin hitsauksen hallitsee perustiedot eri tarkistusmenetelmistä ja niiden käyttökohteista 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Terveys, turvallisuus ja toimintakyky asennoituu myönteisesti turvalliseen toimintaan sekä välttää riskejä työssään noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita eikä aiheuta vaaraa itselleen käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä vastaa toimintansa turvallisuudesta noudattaa työyhteisön ohjeita ja ottaa huomioon työssään työyhteisön muut jäsenet sekä huomioi myös jälkivartioinnin tarpeen varmistaa työvälineiden ja materiaalien turvallisuuden sekä poistaa käytöstä vialliset työvälineet ja vie ne huoltoon kehittää toimintaansa turvallisemmaksi havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat ja ilmoittaa niistä sekä huolehtii tarvittavista jälkivartioinneista osaa arvioida suojainten, työvälineiden ja työmenetelmien soveltuvuutta kyseiseen työhön 24

25 talotekniikan perustutkinto Oppiminen ja ongelman ratkaisu arvioi ohjattuna omaa työtään arvioi omaa työtään arvioi omaa työtään laatuvaatimusten noudattaa työaikoja noudattaa työaikoja noudattaa työaikoja ja neuvottelee mahdollisista poikkeamista 25

26 talotekniikan perustutkinto Käyttövesi- ja viemärijärjestelmien asentaminen, 30 osp AMMATTITAITOVAATIMUKSET osaa: tehdä materiaali- ja työmenekkilaskelmia sekä noutaa materiaalit laaditun luettelon käyttää turvallisesti asennuksissa käytettäviä käsityökaluja ja välineitä huomioida työturvallisuuteen liittyvät määräykset ja ohjeet arvioida omaa työtään ja oman työnsä laatua raportoida tilanteen edellyttämällä tavalla tehdä putkiasentajan ammattikuvaan kuuluvat avustavat työt toimia erilaisissa asennustyökohteissa ja työyhteisöissä tehdä piirustusten ja työselitysten tavanomaiset vesi- ja viemärijärjestelmiin liittyvät asennustyöt toimia yhteistyössä työmaalla muiden toimijoiden kanssa OPPIMISEN ARVIOINTI Oppimista arvioidaan havainnoimalla työskentelyä (verrataan osaamisen tasoihin) sekä vastuullisuutta annettujen tehtävien suorituksissa. Arvioinnin apuna käytetään opiskelijan tekemiä oppimistehtäviä ja havainnointia opiskelijan vuorovaikutustaidoista oppimisen aikana. Opintojakson oppiminen arvioidaan merkinnällä suoritettu (S) / täydennettävä (T). jos tutkinnon osan opiskelu jatkuu yli lukuvuosijakson, oppimista arvioidaan merkinnällä J (jatkuvat). J edellyttää sitä, että opiskelija on edennyt suunnitelmien. Opintojen aikana opettaja antaa palautetta opiskelijan osaamisesta, mitä jo on opittu ja mitä vielä pitää oppia. OSAAMISEN ARVIOINTI (= tutkinnon osan arvosanan määräytymisen perusteet) Ammattiosaamisen näytöllä arvioitava osaaminen sekä muu osaamisen arviointi: suorittaa näytön tai vaihtoehtoisesti 2-3 osanäyttöä käyttövesi- ja viemärijärjestelmien asennus - tutkinnon osasta, riippuen opiskelijan osaamisesta ja työssäoppimispaikan/paikkojen soveltuvuudesta (ammattitaitovaatimusten mukaiset kriteerit T1 - K3) 26

27 talotekniikan perustutkinto Näytön numero Tutkinnon osa 4 Käyttövesi- ja viemärijärjestelmien asentaminen 20 ov Näytön toteutustapa ja arvioinnin kohteet ja tutkinnon osan arvosanan muodostuminen Valmistautuminen näyttöön Ennen näyttöä opiskelija osoittaa opintojensa aikana valmiutensa näyttöön ja laatii ohjatusti kirjallisen näyttösuunnitelman tai osanäyttöjen ollessa kyseessä osanäyttösuunnitelmat, jonka opettaja/työpaikkaohjaaja hyväksyy Näytön toteutustapa osoittaa ammattitaitonsa osallistumalla vesijohtoasennustehtäviin aidossa työkohteessa tai muussa mahdollisimman hyvin aitoja olosuhteita vastaavassa paikassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että hänen ammattitaitonsa voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan vähintään: Työprosessin hallinta kokonaan Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta kokonaan Työn perustana olevan tiedon hallinasta: -LVI-piirustusten ja asiakirjojen tulkitseminen Elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. Näytön arvioijat: -opettajalla ammatillinen pätevyys toimia arvioitavan alan opettajana -työpaikkaohjaajalla arvioinnin kohteena olevan ammattialan osaaminen ja ammattitaito ja halukkuus kehittää arviointivalmiiuksiaan. Näyttöä täydentävä muu osaamisen arviointi Siltä osin kun tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. Näytön arvosanan muodostuminen: perustuu arviointiaineistoon, jonka osana on opiskelijan itsearviointi aineisto käsitellään arviointikeskustelussa, johon osallistuvat opiskelija ja opettajat arvosanasta päättää opettajat/työpaikkaohjaaja Tutkinnon osan arvosanan muodostuminen: Tutkinnon osan arvosana määräytyy ammattiosaamisen näytön ja sitä tarvittaessa täydentävän osaamisen arvioinnin perusteella. Suunnitelma on käsitelty ammatillisessa jaoksessa Hyväksytty näyttötoimikunnan kokouksessa Voimassa jälkeen alkaneessa koulutuksessa. 27

28 talotekniikan perustutkinto 28

29 Käyttövesi- ja viemärijärjestelmien asentaminen, arviointikriteerit saavuttaa ammattitaitovaatimukset ja hänen osaamistaan voidaan arvioida kun hän tekee esimerkiksi seuraavia harjoitustöitä ja työtehtäviä: asennetaan kuparisia vesijohtoja käyttäen tavanomaisimpia kannakointi- ja liitosmenetelmiä harjoitellaan koeponnistuksen suoritusta tehdään piirustuksista materiaali ja työmenekkilaskelmia tehdään piirustusten mukainen viemäri asennus tehdään piirustusten mukainen vesijohto asennus tehdään vesijohtoasennuksia käyttäen erilaisia tavanomaisimpia vesijohtomateriaaleja ja työmenetelmiä, kuten puserrus ja puristusliitokset eri materiaaleille Taulukkoon on koottu arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. 1. Työprosessin hallinta Oman työskentelyn sekä vesijohto- ja viemärijärjestelmien asennusten suunnittelu Vesijohto- ja viemärijärjestelmien taloudellinen ja laadukas asentaminen valitsee ohjattuna valitsee tilanteeseen valitsee tilanteeseen tilanteeseen sopivan tarkoituksenmukaisen parhaiten soveltuvan työmenetelmän, - työmenetelmän, - työmenetelmän, - välineet ja materiaalit välineet ja materiaalit välineet ja materiaalit hyväksyttävän lopputuloksen hyväksyttävän lopputu- taloudellisen ja laaduk- saamiseksi loksen saamiseksi kaan lopputuloksen tarvitsee seuraavan työvaiheen oivaltamiseen ohjausta toimii ohjattuna asetettujen laatutavoitteiden selviytyy työtehtävästä ja ennakoi tulevat työvaiheet oma-aloitteisesti toimii asetettujen laatutavoitteiden saamiseksi selviytyy työtehtävästä sujuvasti ja ennakoi tulevat työvaiheet sekä huomioi ne toiminnassaan itsenäisesti toimii asetettujen laatutavoitteiden ja kehittää toimintaansa laatutavoitteiden saavuttamiseksi 2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta Vesijohto- ja viemärijärjestelmien asennuksiin liittyvien työmenetelmien hallinta Vesijohto- ja viemärijärjestelmien asennuksiin liittyvien työvälineiden ja työskentelee ohjatusti valitsemallaan työmenetelmällä ohjeistettuna ohjeiden käyttää ja huoltaa tarvittavia työvälineitä ohjeistettuna ohjeiden työskentelee valitsemallaan työmenetelmällä ja arvioi sen soveltuvuutta työn edetessä käyttää ja huoltaa tarvittavia työvälineitä ohjeiden 29 sopeuttaa työskentelynsä muuttuviin olosuhteisiin itsenäisesti käyttää tarvittavia työvälineitä oikein sekä huoltaa käyttämänsä välineet

30 talotekniikan perustutkinto materiaalin hallinta käyttää ohjeistettuna materiaaleja huolellisesti ja taloudellisesti käyttää materiaaleja niiden ominaisuuksien edellyttämällä tavalla hyödyntää materiaalien ominaisuuksia työssään 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta LVI-piirustusten ja asiakirjojen tulkitseminen Vesijohto- ja viemärijärjestelmien asennuksiin liittyvien järjestelmien ja laitteiden tunteminen Vesijohto- ja viemärijärjestelmien asennuksiin liittyvien materiaalien ominaisuuksien tunteminen ymmärtää LVIpiirustuksia tietää joitakin viranomais-määräyksiä sekä ohjeita laatii ohjeistettuna piirustusten perusteella tarvittavat tarvikeluettelot sekä noutaa ne ohjatusti ymmärtää yleisimpien vesi- ja viemärijärjestelmien toimintaperiaatteet tunnistaa vesi- ja viemärijärjestelmien asennustöissä käytettäviä laitteita ja materiaaleja ymmärtää ja tulkitsee LVI-piirustuksia tietää vesi- ja viemäriasennuksiin liittyviä viranomaismääräyksiä sekä ohjeita laatii piirustusten perusteella tarvittavat tarvikeluettelot sekä noutaa tarvikkeet luettelon sovitusta kohteesta ymmärtää veden käsittelyn yleisimpien vesi- ja viemärijärjestelmien toimintaperiaatteen ja niissä käytettävien laitteiden toiminnan valitsee vesi- ja viemärijärjestelmien asennustöissä käytettäviä laitteita ja materiaaleja tarkoituksen ymmärtää ja tulkitsee LVI-piirustuksia, LVItyöselitystä ja tarvittavia RYL-ohjeistuksia tietää vesi- ja viemäriasennuksiin liittyvät viranomaismääräykset ja ohjeet laatii piirustusten ja työselityksen perusteella tarvittavat tarvikeluettelot sekä noutaa itsenäisesti tarvikkeet luettelon ymmärtää veden käsittelyn sekä vesi- ja viemärijärjestelmien toimintaperiaatteen ja niissä käytettävien laitteiden toiminnan valitsee vesi- ja viemärijärjestelmien asennustöissä käytettäviä laitteita ja materiaaleja tarkoituksen sekä ottaa huomioon materiaalin fysikaaliset ominaisuudet 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Terveys, turvallisuus ja toimintakyky asennoituu myönteisesti vastaa toimintansa tur- kehittää toimintaansa turvalliseen toivallisuudesta turvallisemmaksi mintaan sekä välttää riskejä työssään 30

31 talotekniikan perustutkinto Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita eikä aiheuta vaaraa itselleen käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä laskee työajan ja materiaalimenekin ohjeiden arvioi ohjattuna omaa työtään toimii yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa noudattaa työryhmänsä kokeneempien jäsenten antamia ohjeita sekä työaikoja eikä aiheuta häiriöitä noudattaa työyhteisön ohjeita ja ottaa huomioon työssään työyhteisön muut jäsenet varmistaa työvälineiden ja materiaalien turvallisuuden sekä poistaa käytöstä vialliset työvälineet ja vie ne huoltoon laskee työajan ja materiaalimenekin ohjeiden, mutta toteutumassa on vielä poikkeamia arvioi omaa työtään toimii rakentavassa yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa ja huomioi toiminnassaan eri sidosryhmien tarpeet käyttäytyy asiallisesti hyvien käytöstapojen sekä noudattaa työaikoja havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat ja ilmoittaa niistä osaa arvioida suojainten, työvälineiden ja työmenetelmien soveltuvuutta kyseiseen työhön laskee työajan ja materiaalimenekin ohjeiden sekä toteuttaa työn sen arvioi omaa työtään laatuvaatimusten toimii rakentavassa yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa ja suunnittelee työtään eri sidosryhmien tarpeiden pohjalta noudattaa yleisiä ja sovittuja käyttäytymissääntöjä ja toimintatapoja sekä noudattaa työaikoja ja neuvottelee mahdollisista poikkeamista 2.2 Ilmanvaihtoasennuksen osaamisala, ilmanvaihtoasentaja Ohutlevytöissä toimiminen 10 osp AMMATTITAITOVAATIMUKSET osaa tehdä materiaali- ja työmenekkilaskelmia sekä hankkia materiaalit laaditun luettelon käyttää turvallisesti ohutlevytöissä käytettäviä käsityökaluja ja työvälineitä 31

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA. TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA. TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 ov Putkiasennuksen koulutusohjelma Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Hyväksytty Näyttötoimikunnassa

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 ov Putkiasennuksen koulutusohjelma Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Hyväksytty Näyttötoimikunnassa

Lisätiedot

Talotekniikan perustutkinto 2014

Talotekniikan perustutkinto 2014 1 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Talotekniikan perustutkinto 2014 Putkiasennuksen osaamisala, putkiasentaja Putkiasennuksen osaamisala, lämmityslaiteasentaja Ilmanvaihtoasennuksen osaamisala, ilmanvaihtoasentaja

Lisätiedot

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, PUTKIASENTAJA

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, PUTKIASENTAJA TOIMINTA... 2 1 TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 2 1.1 TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET... 2 1.2 TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON MUODOSTUMINEN... 3 1.3 ELINIKÄISEN

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, putkiasentaja VHP

OPETUSSUUNNITELMA. TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, putkiasentaja VHP 1 OPETUSSUUNNITELMA TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, putkiasentaja VHP Sivu 2 (138) SISÄLLYS 1. AMMATTIALAN KUVAUS... 4 2. TUTKINNON RAKENNE... 7 3 TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA...

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto. Tampereen seudun ammattiopisto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa

Tampereen seudun ammattiopisto Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto. Tampereen seudun ammattiopisto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tampereen seudun ammattiopisto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, 180 osp Sähköasentaja Hyväksytty Näyttötoimikunnassa 7.11.2013 ja 29.4.2015 Ammatillisen koulutuksen johtaja 23.6.2015 122 Voimassa

Lisätiedot

SÄHKÖ- ja AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120ov

SÄHKÖ- ja AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120ov Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SÄHKÖ- ja AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120ov Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelma Automaatioasentaja Hyväksytty Näyttötoimikunnassa

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma ILMANVAIHTOASENTAJA

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma ILMANVAIHTOASENTAJA Tekniikka ja liikenne OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma ILMANVAIHTOASENTAJA Johtokunnan hyväksymä 18.10.2011 Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Talotekniikan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Talotekniikan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Talotekniikan perustutkinto Rehtorin hyväksymä talotekniikan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän

Lisätiedot

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA Putkiasentaja Putkiasennuksen osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 1(76) Sisällys 1. TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO... 2 1.1. Talotekniikka alan arvoperusta ja

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA HIUSALAN PERUSTUTKINTO, 120 ov

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA HIUSALAN PERUSTUTKINTO, 120 ov OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA HIUSALAN PERUSTUTKINTO, 120 ov Parturi-kampaajan koulutusohjelma HIUSALAN PERUSTUTKINTO Hyväksytty Näyttötoimikunnassa 29.8.2013 Ammatillisen koulutuksen johtaja

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 ov

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 ov OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 ov Varastopalvelujen koulutusohjelma VARASTONHOITAJA Hyväksytty Näyttötoimikunnassa 15.5.2014 Ammatillisen koulutuksen johtaja 12.8.2014

Lisätiedot

Talotekniikan perustutkinto

Talotekniikan perustutkinto Talotekniikan perustutkinto Hyväksytty 19.1.2012 SISÄLLYSLUETTELO TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 OV... 5 TUTKINNON RAKENNE... 5 TYÖSSÄOPPIMINEN... 8 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT... 8 ARVIOINTIAINEISTON SÄILYTTÄMINEN...

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Talotekniikan perustutkinto. Putkiasennuksen osaamisala, putkiasentaja. Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma koskee

OPETUSSUUNNITELMA. Talotekniikan perustutkinto. Putkiasennuksen osaamisala, putkiasentaja. Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma koskee 1 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMA Talotekniikan perustutkinto Putkiasennuksen osaamisala, putkiasentaja Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma koskee - ammatillista

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINTO, 120 ov

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINTO, 120 ov OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINTO, 120 ov Avioniikan koulutusohjelma (B2) AVIONIIKKA-ASENTAJA Hyväksytty Näyttötoimikunnassa 29.8.2013 Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Kiinteistönhoidon koulutusohjelma, kiinteistönhoitaja

Opetussuunnitelma. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Kiinteistönhoidon koulutusohjelma, kiinteistönhoitaja Opetussuunnitelma Kiinteistönhoidon koulutusohjelma, kiinteistönhoitaja Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 1.0/24.6.2010 2 (125) Sisällysluettelo 1... 4 1.1 Tavoitteet... 4 1.2

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, 120 ov

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, 120 ov OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, 120 ov Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma MERKONOMI Hyväksytty Näyttötoimikunnassa

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA Hotelli-, ravintola- ja cateringala, 120ov

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA Hotelli-, ravintola- ja cateringala, 120ov Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA Hotelli-, ravintola- ja cateringala, 120ov Asiakaspalvelun koulutusohjelma, tarjoilija Hotellipalvelun koulutusohjelma, vastaanottovirkailija

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN KIINTEIS- TÖPALVELUALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN KIINTEIS- TÖPALVELUALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN KIINTEIS- TÖPALVELUALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Helsingin tekniikan alan oppilaitos 8.2.2011 1 1 KIINTEISTÖPALVELUALAN

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 ov

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 ov OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 ov Käytön tuen koulutusohjelma Ohjelmistotuotannon koulutusohjelma DATANOMI Hyväksytty Näyttötoimikunnassa 29.8.2013

Lisätiedot

Autoalan perustutkinto 2010

Autoalan perustutkinto 2010 1 Autoalan perustutkinto 2010 Autotekniikan koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja Autokorikorjauksen koulutusohjelma, autokorinkorjaaja Automaalauksen koulutusohjelma, automaalari Moottorikäyttöisten pienkoneiden

Lisätiedot

Rakennusalan perustutkinnon perusteet 2008

Rakennusalan perustutkinnon perusteet 2008 LUONNOS MÄÄRÄYS / 011/ 2008 Rakennusalan perustutkinnon perusteet 2008 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET RAKENNUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET (OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET) Sisältö

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto Rehtorin hyväksymä sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan

Lisätiedot

rakennusalan perustutkinto 2009

rakennusalan perustutkinto 2009 rakennusalan perustutkinto 2009 TALONRAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALONRAKENTAJA MAARAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MAARAKENTAJA MAARAKENNUSKONEENKULJETUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO 6.3.2009

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO 6.3.2009 RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO 6.3.2009 TALONRAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TALONRAKENTAJA MAARAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, MAARAKENTAJA MAARAKENNUSKONEENKULJETUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIO- TEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, SÄHKÖASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIO- TEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, SÄHKÖASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIO- TEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, SÄHKÖASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2009 Sisällysluettelo 1 SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO. Auton huoltaminen 30 ov

AUTOALAN PERUSTUTKINTO. Auton huoltaminen 30 ov VANTAAN KAUPUNKI AUTOALAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelma Auton huoltaminen 30 ov VANTAAN KAUPUNKI KÄSITELTY NEUVOTTELUKUNNASSA: Opetussuunnitelman laatija täyttää seuraavat kohdat perustuen neuvottelukunnan

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Rakennusalan perustutkinto Talonrakennuksen koulutusohjelma, talonrakentaja

Opetussuunnitelma. Rakennusalan perustutkinto Talonrakennuksen koulutusohjelma, talonrakentaja Opetussuunnitelma Rakennusalan perustutkinto Talonrakennuksen koulutusohjelma, talonrakentaja Hyväksytty 1.0/18.6.2008 Ammatillisen peruskoulutuksen johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/1.8.2012 2 (102) Sisällysluettelo

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 MÄÄRÄYS 32/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus Kansi: Mainostoimisto Pramedia Oy Graafinen suunnittelu: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot