TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, PUTKIASENTAJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, PUTKIASENTAJA"

Transkriptio

1 TOIMINTA TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON MUODOSTUMINEN ELINIKÄISEN OPPIMISEN AVAINTAIDOT JATKO-OPINTOKELPOISUUS TALOTEKNIIKKA-ALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI PUTKIASENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA, PUTKIASENTAJA LÄMMITYSJÄRJESTELMIEN ASENNUS, 20 OV PUTKISTOJEN HITSAUS, 20 OV KÄYTTÖVESI- JA VIEMÄRIJÄRJESTELMIEN ASENNUS, 20 OV KAIKILLE VALINNAISET TUTKINNON OSAT LVI-KORJAUSRAKENTAMINEN, 10 OV LV-JÄRJESTELMIEN HUOLTO, 10 OV LVI-SUUNNITTELU, 10 OV TUTKINNON OSA AMMATILLISESTA PERUSTUTKINNOISTA TUTKINNON OSA AMMATTITUTKINNOISTA TUTKINNON OSA ERIKOISAMMATTITUTKINNOISTA MUUT VALINNAISET TUTKINNON OSAT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA LUKIO-OPINNOT OPINNÄYTE AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA AMMATTIOSAAJAN TYÖKYKYPASSI AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN, 20 OV TAVOITTEET JA ARVIOINTI AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA PAKOLLISET TUTKINNON OSAT ÄIDINKIELI, 4 OV ÄIDINKIELI, SUOMI TOINEN KOTIMAINEN KIELI TOINEN KOTIMAINEN KIELI, RUOTSI, 1 OV VIERAS KIELI ENGLANTI 2 OV MATEMATIIKKA, 3 OV FYSIIKKA JA KEMIA, 2 OV YHTEISKUNTA-, YRITYS- JA TYÖELÄMÄTIETO, 1 OV LIIKUNTA, 1 OV TERVEYSTIETO, 1 OV TAIDE JA KULTTUURI, 1 OV VALINNAISET TUTKINNON OSAT AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN PAKOLLISTEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET LISÄOSAT LIIKUNTA 2 OV YMPÄRISTÖTIETO, 1 OV TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA, 1 OV YRITYSTOIMINTA, 4 OV VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT, 10 OV HIRSIRAKENTAMINEN 5 OV KIINTEISTÖN VIHERTYÖT, 5 OV TYÖSKENTELY LV-ALAN YRITYKSESSÄ ERÄTAIDOT 5 OV TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN, 2 OV

2 4.6 HYGIENIAPASSI, 1 OV ANNISKELUPASSI, 1 OV TIETURVAKOULUTUS, 1 OV TUTKINTOKOHTAISET TERVEYDENTILAVAATIMUKSET AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA TOIMINTA Huittisten ammatti- ja yrittäjäopiston luonnonvara- ja ympäristöalan sekä tekniikan ja liikenteen toimipaikka sijaitsee Kokemäen kaupungissa. Oppilaitoksen ylläpitäjänä toimii alkaen Sastamalan koulutuskuntayhtymä. Kokemäen yksikön tehtävänä on tarjota luonnonvara- ja ympäristöalan sekä talotekniikan ammatillisiin perustutkintoihin, ammattitutkintoihin ja erikoisammattitutkintoihin johtavaa koulutusta sekä talotekniikan perustutkinnon koulutusta. Oppilaitos tarjoaa lisäksi perustutkintoja täydentävää jatkokoulutusta sekä koulutusta tukevaa ja siihen läheisesti liittyvää palvelu-, tutkimus- ja työtoimintaa. Sastamalan koulutuskuntayhtymän yhteisiä arvolähtökohtia ovat asiakaslähtöisyys, ammatillisuus ja vastuullisuus. Asiakaslähtöisyys Kunnioitamme opiskelijoiden, työelämän ja henkilöstön näkemyksiä. Ammatillisuus Toimintamme on laadukasta ja luovaa. Vastuullisuus Olemme sitoutuneet koulutustehtäväämme. 1 TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Talotekniikan perustutkinnon tavoitteet Talotekniikan perustutkinnon suorittaneella on monipuolinen ammattitaito ja hän kehittää sitä jatkuvasti. Hän on luotettava, laatutietoinen, oma-aloitteinen sekä asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkinen. Hänen on osattava soveltaa oppimiaan taitoja ja tietoja vaihtelevissa työelämän tilanteissa erilaisten työnantajien palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä. Hän pystyy näkemään työnsä osana suurempia tehtäväkokonaisuuksia ja pystyy ottamaan huomioon lähialojen ammattilaisten tehtävät omassa työssään. Talotekniikka-alan ammattilainen tekee työnsä alan laatuvaatimusten sekä käsittelee materiaaleja huolellisesti ja taloudellisesti. Hän osaa suunnitella työnsä piirustuksien avulla, osaa tehdä materiaali- ja työmenekkilaskelmia sekä hän osaa esitellä ja arvioida omaa työtään. Talotekniikan perustutkinnon suorittanut osaa lukea sekä talonrakentamiseen ett LVI-järjestelmien rakentamiseen liittyviä piirustuksia. Hänellä on mittauksissa ja materiaalien menekkeihin liittyvissä laskentatehtävissä tarvittavat matemaattiset valmiudet. Hän osaa alan työtehtäviin liittyvät fysiikan perusteet, kuten lämpölaajenemisen sekä äänen liikkumiseen liittyvät lainalaisuudet. Laaja-alaisten elinkaaripalvelumallien yleistyessä talotekniikka-alan yrityksissä, alan ammattilaisen on toimittava erilaisissa vuorovaikutustilanteissa yhteistyökykyisesti sekä ilmaistava näkökantoja selkeästi ja luottamusta herättäen. Talotekniikan perustutkinnon suorittanut ottaa erityisen tarkkaan huomioon työn turvallisuuden sekä työkyvyn edistämisen, koska ala on työturvallisuudeltaan vaarallinen toimiala ja turvallisia työtapoja sekä oikeaa asennetta arvostava työturvallisuuskulttuuri on vasta kehittymässä alalle. Ympäristötietoisuus talotekniikka-alalla edellyttää alan toimijoilta uusia tietoja esimerkiksi eri materiaalien ominaisuuksista, mutta ennen kaikkea eri ratkaisujen energiataloudellisuudesta. 2

3 Talotekniikka-alalla toimivat osaavat käyttää tietotekniikkaa. Lähitulevaisuudessa ollaan tilanteessa, jossa kaikki alan työtehtävissä tarvittava tieto voi olla ja liikkua osapuolten välillä sähköisenä. Tällaisen tiedonsiirron osaaja on alalla etulyöntiasemassa, koska sähköinen tiedonsiirto merkitsee nopeutta ja tietojen tehokasta hyödyntämistä. Kansainvälistyminen asettaa varsinaisen ammattitaidon lisäksi muita haasteita. Tärkeitä kansainvälistymiseen liittyviä taitoja ovat vieraiden kielten hallinta, erilaisista kulttuureista tulevien henkilöiden ymmärtäminen, palvelualttius, erilaisiin oloihin mukautuminen ja tietotekniikan hallinta oman ammatin lisäksi. Perustutkinnon suorittaneella on alan perusvalmiuksien lisäksi erikoistuneempi osaaminen putki-, ilmastointi-, lämmityslaite- tai kylmäasennuksesta tai teknisestä eristämisestä tai rakennuspeltiasennuksesta. Perustutkinnon suorittaneella on edellytykset kehittää itseään ja suorittaa ammattitutkinto työkokemusta saatuaan Putkiasennuksen koulutusohjelman suorittanut putkiasentaja osaa tehdä uudisrakennuksiin liittyvät vesijohto-, viemäri- ja lämmitysverkoston putkistoasennukset piirustusten ja työselityksen. Hän osaa käyttää alan perustyökaluja, oikeita työmenetelmiä ja valita käytettävät kannakkeet yms. materiaalit kohteen mukaan. Putkiasentaja kohtaa työssään yhä useammin asiakkaita ja hän tekee paljon yhteistyötä muiden ammattikuntien edustajien kanssa, joten hän osaa toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa sujuvasti. Erityisesti korjausrakentamisen ja huollon suhteellinen lisääntyminen alan työtehtävissä korostaa vuorovaikutustaitojen hallintaa, mutta myös työn itsenäisyyttä, johon liittyvät oman työn suunnittelu ja ongelmien ratkaisutaidot. Putkiasennuksen koulutusohjelmasta voi erikoistua putki- tai lämmityslaiteasennukseen. Lämmityslaiteasentaja osaa normaalien putkistoasennuksien lisäksi asentaa kiinteistön lämmöntuotantoon käytettävän polttolaitteiston viranomaismääräysten mukaan. Koulutusohjelmaan liittyvien, lämmityslaiteasentajalta vaadittavien tutkinnon osien suorittaminen ei suoraan anna sähköpätevyyttä 3. Sähköpätevyystodistuksen voi myöntää Turvatekniikan keskuksen valtuuttama arviointilaitos säädöksissä vaadittavan koulutuksen ja työkokemuksen täytyttyä. Lisäksi ammatillisessa peruskoulutuksessa tulee tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintojen, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä tukea elinikäistä oppimista (L630/98 5 ). 1.2 Talotekniikan perustutkinnon muodostuminen Talotekniikan perustutkinto 120 ov Putkiasennuksen koulutusohjelma, putkiasentaja Lämmitysjärjestelmien asennus 20 ov Putkistojen hitsaus 20 ov Käyttövesi- ja viemärijärjestelmien asennus 20 ov Kaikille valinnaiset tutkinnon osat (Valittava yhteensä 30 ov) LVI-korjausrakentaminen 10 ov LV-järjestelmien huolto 10 ov LVI-suunnittelu 10 ov Tutkinnon osa muista ammatillisista tutkinnoista (pt, at, eat), 10 ov Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa, 0 10 ov Lukio-opinnot, 0-10 ov Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät tutkinnon osat Tutkinnon osa muista ammatillisista tutkinnoista (pt, at, eat), 10 ov Opinnäyte Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa, 20 ov Pakolliset tutkinnon osat Äidinkieli, 4 ov Ruotsi, 1 ov 3

4 Englanti, 2 ov Matematiikka, 3 ov Fysiikka ja kemia, 2 ov Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto, 1 ov Liikunta, 1 ov Terveystieto, 1 ov Taide ja kulttuuri, 1 ov Valinnaiset tutkinnon osat Liikunta, 2 ov Yritystoiminta, 2 ov Tieto- ja viestintätekniikka, 1 ov Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 ov Hirsirakentaminen, 5 ov Kiinteistön hoito ja viherrakentaminen, 5 ov Työskentely LVI-alan yrityksessä, 5 ov Erätaidot, 5 ov Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen ammatillisessa peruskoulutuksessa, 2 ov Hygieniapassi, 1 ov Anniskelupassi, 1 ov Tieturvakoulutus, 1 ov Tutkinnon osiin sisältyy työssäoppimista vähintään 20 ov, yrittäjyyttä vähintään 5 ov ja opinnäyte vähintään 2 ov sekä opinto-ohjausta vähintään 1,5 ov. 1.3 Elinikäisen oppimisen avaintaidot Elinikäisen oppimisen avaintaidoilla tarkoitetaan osaamista, jota tarvitaan jatkuvassa oppimisessa, tulevaisuuden ja uusien tilanteiden haltuunotossa sekä työelämän muuttuvissa olosuhteissa selviytymisessä. Ne ovat tärkeä osa ammattitaitoa ja kuvastavat yksilön älyllistä notkeutta ja erilaisista tilanteista selviytymistä. Ne lisäävät kaikilla aloilla tarvittavaa ammattisivistystä ja kansalaisvalmiuksia, ja niiden avulla opiskelijat tai tutkinnon suorittajat pystyvät seuraamaan yhteiskunnassa ja työelämässä tapahtuvia muutoksia ja toimimaan muuttuvissa oloissa. Niillä on myös suuri merkitys yksilön elämän laatuun ja persoonallisuuden kehittymiseen. Elinikäisen oppimisen avaintaidot sisältävät edellisen ammatillisen peruskoulutuksen opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteiden yhteisten painotusten ja kaikille aloille yhteisen ydinosaamisen lisäksi perusopetuksen ja lukion aihekokonaisuuksia sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston suosituksia 2005/0221 (COD) elinikäisen oppimisen avaintaidoiksi. Elinikäisen oppimisen avaintaidot sisältyvät ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (yhteisten opintojen) tavoitteisiin ja ammatillisten tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksiin ja niiden arviointikriteereihin. Erikseen arvioitava elinikäisen oppimisen avaintaidon arvioinnin kohde sisältää seuraavat elinikäisen oppimisen avaintaidot: oppiminen ja ongelmanratkaisu, vuorovaikutus ja yhteistyö, ammattietiikka sekä terveys, turvallisuus ja toimintakyky. Elinikäisen oppimisen avaintaitoja ovat 1. oppiminen ja ongelmanratkaisu 2. vuorovaikutus ja yhteistyö 3. ammattietiikka 4. terveys, turvallisuus ja toimintakyky 5. aloitekyky ja yrittäjyys 6. kestävä kehitys 7. estetiikka 8. viestintä ja mediaosaaminen 9. matematiikka ja luonnontieteet 4

5 10. teknologia ja tietotekniikka 11. aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. Elinikäisen oppimisen avaintaitojen kuvaus Oppiminen ja ongelmanratkaisu tai tutkinnon suorittaja suunnittelee toimintaansa sekä kehittää itseään ja työtään. Hän arvioi omaa osaamistaan. Hän ratkaisee työssään ongelmia sekä tekee valintoja ja päätöksiä. Hän toimii työssään joustavasti, innovatiivisesti ja uutta luovasti. Hän hankkii tietoa, jäsentää, arvioi ja soveltaa sitä. Vuorovaikutus ja yhteistyö tai tutkinnon suorittaja toimii tilanteen vaatimalla tavalla erilaisissa vuorovaikutustilanteissa sekä ilmaisee erilaisia näkökantoja selkeästi, rakentavasti ja luottamusta herättäen. Hän toimii yhteistyökykyisesti erilaisten ihmisten kanssa ja työryhmän jäsenenä sekä kohtelee erilaisia ihmisiä tasavertaisesti. Hän noudattaa yleisesti hyväksyttyjä käyttäytymissääntöjä ja toimintatapoja. Hän hyödyntää saamaansa palautetta toiminnassaan. Ammattietiikka tai tutkinnon suorittaja toimii työssään ammatin arvoperustan. Hän sitoutuu työhönsä ja toimii vastuullisesti noudattaen tehtyjä sopimuksia ja ammattiinsa kuuluvaa etiikkaa. Terveys, turvallisuus ja toimintakyky tai tutkinnon suorittaja toimii turvallisesti ja vastuullisesti työ- ja vapaa-aikana sekä liikenteessä ja ylläpitää terveellisiä elintapoja sekä toiminta- ja työkykyään. Hän työskentelee ergonomisesti ja hyödyntää alallaan tarvittavan terveysliikunnan sekä ehkäisee työhön ja työympäristöön liittyviä vaaroja ja terveyshaittoja. Aloitekyky ja yrittäjyys tai tutkinnon suorittaja edistää toiminnallaan tavoitteiden saavuttamista. Hän toimii aloitteellisesti ja asiakaslähtöisesti työntekijänä ja/tai yrittäjänä. Hän suunnittelee toimintaansa ja työskentelee tavoitteiden saavuttamiseksi. Hän toimii taloudellisesti ja tuloksellisesti ja johtaa itseään. Hän mitoittaa oman työnsä tavoitteiden mukaan. Kestävä kehitys tai tutkinnon suorittaja toimii ammattinsa kestävän kehityksen ekologisten, taloudellisten, sosiaalisten sekä kulttuuristen periaatteiden. Hän noudattaa alan työtehtävissä keskeisiä kestävän kehityksen säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia. Estetiikka tai tutkinnon suorittaja ottaa toiminnassaan huomioon oman alansa esteettiset tekijät. Hän edistää tai ylläpitää työympäristönsä viihtyisyyttä ja muuta esteettisyyttä. Viestintä ja mediaosaaminen tai tutkinnon suorittaja viestii monimuotoisesti ja vuorovaikutteisesti tilanteeseen sopivalla tavalla hyödyntäen kielitaitoaan. tai tutkinnon suorittaja havainnoi, tulkitsee sekä arvioi kriittisesti erilaisia mediatuotteita. Hän käyttää mediaa ja viestintäteknologiaa sekä tuottaa media-aineistoja. Matematiikka ja luonnontieteet tai tutkinnon suorittaja käyttää peruslaskutoimituksia työssä vaadittavien ja arkipäivän laskutehtävien ratkaisemisessa. Hän käyttää esim. kaavoja, kuvaajia, kuvioita ja tilastoja ammattitehtävien ja -ongelmien 5

6 ratkaisemisessa. tai tutkinnon suorittaja soveltaa fysiikan ja kemian lainalaisuuksiin perustuvia menetelmiä ja toimintatapoja työssään. Teknologia ja tietotekniikka tai tutkinnon suorittaja hyödyntää ammatissa käytettäviä teknologioita monipuolisesti. Hän ottaa työssään huomioon tekniikan hyödyt, rajoitukset ja riskit. Hän käyttää tietotekniikkaa monipuolisesti ammatissaan ja kansalaisena. Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit tai tutkinnon suorittaja osallistuu rakentavalla tavalla yhteisön toimintaan ja päätöksentekoon. Hän toimii oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa sekä työssä että arkielämässä. Hän noudattaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakeja. Hän toimii asiallisesti ja työelämän vaatimusten eri kulttuuritaustan omaavien ihmisten kanssa kotimaassa ja kansainvälisissä toiminnoissa. 1.4 Jatko-opintokelpoisuus Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 4 :n mukaan ammatilliset perustutkinnot antavat jatkoopintokelpoisuuden yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin. 2 TALOTEKNIIKKA-ALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI Ammatillisten tutkinnon osien ammattitaito arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan mahdollisimman laajasti ammattitaitovaatimuksissa määritelty osaaminen (sininen alue). Tarvittaessa muu osaamisen arviointi täydentää ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista (oranssi alue). Osaamisen arviointiin perustuen opiskelijalle annetaan todistukseen tulevat arvosanat. Oppimista arvioidaan koko koulutuksen ja opiskelun ajan antamalla opiskelijalle suullista tai kirjallista palautetta oppimisen etenemisestä. Oppimisen arvioinnissa opettajan tai työpaikkaohjaajan tulee käyttää opiskelijaa motivoivia ja aktivoivia menetelmiä. Numeerista arviointia ei oppimisen arvioinnissa tarvita. Palautteella tuetaan ja ohjataan opiskelijaa mahdollisimman hyviin suorituksiin tuomalla esille opiskelijan vahvuudet. 2.1 Putkiasennuksen koulutusohjelma, putkiasentaja Lämmitysjärjestelmien asennus, 20 ov Ammattitaitovaatimukset osaa tehdä materiaali- ja työmenekkilaskelmia sekä noutaa materiaalit laaditun luettelon käyttää turvallisesti käsityökaluja ja työvälineitä tehdä piirustusten ja työselityksen tavanomaiset lämmitysjärjestelmiin liittyvät asennustyöt arvioida lämmitysjärjestelmien eroja ja soveltuvuutta sekä järjestelmien yhdistämismahdollisuuksia (hybridijärjestelmät) 6

7 huomioida työturvallisuuteen liittyvät määräykset ja ohjeet tehdä putkiasentajan ammatinkuvaan kuuluvat avustavat työt toimia erilaisissa asennustyökohteissa ja työyhteisöissä toimia yhteistyössä työmaalla muiden toimijoiden kanssa arvioida omaa työtään ja oman työnsä laatua raportoida tilanteen edellyttämällä tavalla. lla on voimassa olevat tulityö- ja työturvallisuuskortit sekä perustaidot ensiavun antamisesta ja henkilönostimiin ja telineiden kokoamiseen liittyvä koulutus. Opintojaksot Lämmitysjärjestelmien perusteet 8 ov Sisältö: Erilaiset lämmitysjärjestelmät. Lämmitysjärjestelmiin liittyvien materiaalien ja laitteiden tunteminen. Lämmitysjärjestelmien asennustekniikka I 3 ov ja II 4 ov Sisältö: Asennusten suunnittelu, piirustusten ja asiakirjojen tulkitseminen. Asennusmateriaalien ja työvälineiden tunteminen ja käyttäminen. Lämmitysjärjestelmän vesivirtojen mittausten ja automatiikan hallinta. Työturvallisuus. Kestävän kehityksen mukainen toiminta. Työskentely putkialan yrityksessä 5 ov Sisältö: Putkiasentajan ammatinkuvaan kuuluvien avustavien töiden tekeminen erilaisissa asennustyökohteissa ja työyhteisöissä. Työturvallisuus. Työaikojen noudattaminen. Arviointi Osaamisen arviointi: ammattiosaamisen näytöt (lämmitysjärjestelmien asentaminen, työturvallisuus ja hyvinvointi, vuorovaikutus ja yhteistyö) ja muu osaamisen arviointi (lämmitysjärjestelmien laite- ja asennusmateriaalien tuntemus sekä vesivirtamittausten ja automaatiotekniikan tuntemus). Oppimisen arviointi: suoritusmerkintä opintojaksoittain ja sanallinen palaute. Taulukkoon on koottu arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Oman työskentelyn ja lämmitysjärjestelmien asennusten suunnittelu valitsee ohjattuna tilanteeseen työmenetelmän, välineet ja materiaalit hyväksyttävän lopputuloksen saamiseksi valitsee tilanteeseen valitsee tilanteeseen tarkoituksenmukaisen parhaiten soveltuvan työmenetelmän, välineet ja materiaalit hyneet ja materiaalit ta- työmenetelmän, väliväksyttävän lopputuloksen saamiseksi kaan lopputuloksen loudellisen ja laaduk- saamiseksi 7

8 ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Lämmitysjärjestelmien taloudellinen ja laadukas asentaminen tarvitsee seuraavan työvaiheen oivaltamiseen ohjausta selviytyy työtehtävästä selviytyy työtehtävästä ja ennakoi tulevat työvaiheet sujuvasti ja ennakoi oma- tulevat työvaiheet sekä aloitteisesti huomioi ne toiminnassaan oma-aloitteisesti ja itsenäisesti toimii ohjattuna työlle asetettujen laatutavoitteiden toimii työlle asetettujen toimii työlle asetettujen laatutavoitteiden mukaisestkaisesti ja kehittää toi- laatutavoitteiden mumintaansa laatutavoitteiden saavuttamiseksi ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT 2. Työmenetelmien, - välineiden ja materiaalin hallinta Lämmitysjärjestelmien työskentelee asennuksiin liittyvien työmenetelmien hallinta Lämmitysjärjestelmien asennuksiin liittyvien työvälineiden ja materiaalin hallinta käyttää ja huoltaa työvälineitä ohjeistettuna ohjatusti valitsemallaan työmenetelmällä ohjeiden työskentelee valitsemallaan työmenetelmällä ja arvioi sen soveltuvuutta työn edetessä sopeuttaa itsenäisesti työskentelynsä muuttuviin olosuhteisiin käyttää ja huoltaa tarvittavia työvälineitä parhaiten soveltuvat valitsee tilanteeseen ohjeiden työvälineet, käyttää niitä oikein sekä huoltaa käyttämänsä välineet hyödyntää materiaalien ominaisuuksia työssään ARVIOINNIN KOHDE 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta ARVIOINTIKRITEERIT käyttää materiaaleja käyttää materiaaleja ohjeistettuna huolellisesti ja taloudellisesti huolellisesti ja taloudellisesti Lämmitysjärjestelmiin lukee lämmitysjärjestelmien piirustuksia liittyvien piirustusten ja asiakirjojen tulkitseminen noudattaa ohjeistettuna viranomaismääräyksiä tulkitsee lämmitysjärjestelmien piirustuksia tulkitsee LV-piirustuksia sekä LV-työselitystä ja tarvittavia RYL- ohjeistuksia noudattaa viranomaismääräyksiä sekä omaismääräyksiä ja noudattaa viran- oh- 8

9 sekä ohjeita ohjeita jeita laatii ohjeistettuna piirustusten perusteella rusteella tarvittavat laatii piirustusten pe- tarvittavat tarvikeluettelot tarvikeluettelot noutaa ohjatusti tarvikkeet luettelon Lämmitysjärjestelmiin liittyvien laitteiden tunteminen ymmärtää yleisimpien vesikeskuslämmitysjärjestelmien toimintaperiaatteet Lämmitysjärjestelmien tunnistaa lämmitysjärjestelmien asennustöissä asennukseen liittyvien materiaalien ja niiden käytettäviä laitteita ja ominaisuuksien tunteminen materiaaleja Lämmitysjärjestelmän vesivirtojen mittausten ja automatiikan hallinta tietää, miten suunnitellut arvot asetetaan linjasäätöventtiileille asettaa yksikkösäätimen käsikäytölle noutaa tarvikkeet luettelon sovitusta paikasta ymmärtää yleisimpien lämmöntuotto- ja lämmitysjärjestelmien toimintaperiaatteen ja niissä käytettävien laitteiden toiminnan valitsee lämmitysjärjestelmien asennustöissä käytettäviä laitteita ja materiaaleja tarkoituksen laatii piirustusten ja työselityksen perusteella tarvittavat tarvikeluettelot noutaa itsenäisesti tarvikkeet luettelon ymmärtää lämmön tuotto- ja lämmitysjärjestelmien toimintaperiaatteen sekä niissä käytettävien laitteiden toiminnan valitsee lämmitysjärjestelmien asennustöissä käytettäviä laitteita ja materiaaleja tarkoituksen sekä ottaa huomioon materiaalin fysikaaliset ominaisuudet mittaa vesivirrat sekä valitsee itsenäisesti mittalaitteet sekä tarvitta- tietää, miten suunnitellut arvot asetetaan lin-vajasäätöventtiileilltaa vesivirrat ja tietää, materiaalit sekä mit- miten suunnitellut arvot asetetaan linjasäätöventtiileille asettaa yksikkösäätimes-asettatä käyttäjälle tärkeimmät tä käyttäjälle tärkeimmät yksikkösäätimes- tiedot tiedot sekä ohjeistaa käyttäjää ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Terveys, turvallisuus ja toimintakyky asennoituu myönteisesti vastaa toimintansa tur-kehittävallisuudesta turvallisemmaksi toimintaansa turvalliseen toimintaan sekä välttää riskejä työssään noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita ohjeita ja ottaa huomi-työhönsä liittyvät vaarat noudattaa työyhteisön havaitsee ja tunnistaa eikä aiheuta vaaraa itselleesön muut oon työssään työyhtei-ja ilmoittaa niistä jäsenet 9

10 Oppiminen ja ongelmanratkaisu käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä varmistaa työvälineiden osaa arvioida suojainten, ja materiaalien turvalli-työvälineidesuuden sekä poistaa netelmien soveltuvuutta ja työme- käytöstä vialliset työväli-kyseiseeneet ja vie ne työhön huoltoon laskee työajan ja materiaalimenekin ohjeiden aalimenekin ohjeiden aalimenekin ohjeiden laskee työajan ja materi-laskee työajan ja materi-, mutta toteu-mukaisesttumassa on vielä poik-taa työn sen sekä toteutkeamia arvioi ohjattuna omaa työtään. Vuorovaikutus ja yhteistyö toimii yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa. Ammattitaidon osoittamistavat arvioi omaa työtään arvioi omaa työtään laatuvaatimusten toimii rakentavassa yh-toimiteistyössä rakentavassa yhmisten erilaisten ih-teistyössä erilaisten ih- kanssa ja huomioi misten kanssa ja suun- työtään eri si- toiminnassaan eri sidos-nitteleryhmien tarpeet dosryhmien tarpeiden pohjalta noudattaa työaikoja sekä noudattaa työaikoja sekä noudattaa työaikoja ja työryhmänsä kokeneempien jäsenten ankeneempien jäsenten ta poikkeamista työryhmänsä ko-neuvottelee mahdollisistamia ohjeita antamia ohjeita ei aiheuta häiriöitä ja noudattaa yleisiä ja so-noudattavittuja yleisiä ja so- käyttäytyy käyttäytymissään-vittuja käyttäytymissään- asiallisesti hyvien käytöstapojen töjä sekä toimintatapoja töjä sekä toimintatapoja osoittaa ammattitaitonsa osallistumalla lämmitysjärjestelmien asennustöihin aidossa työkohteessa tai muussa mahdollisimman hyvin aitoja olosuhteita vastaavassa paikassa. n tulee työskennellä siinä laajuudessa, että hänen ammattitaitonsa voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla Putkistojen hitsaus, 20 ov Ammattitaitovaatimukset osaa suunnitella ja tehdä työnsä piirustusten ja työselitysten käyttää turvallisesti asennuksissa käytettäviä käsityökaluja ja työvälineitä tehdä LV-asennusten putkihitsauksessa hyväksyttäviä asentohitsaussaumoja kaasuhitsauksella 10

11 Opintojaksot tehdä LV-asennusten putkihitsauksessa hyväksyttävää saumaa kaarihitsauksella (TIG-hitsaus tai puikkohitsaus) käyttää materiaaleja ja lisäaineita taloudellisesti noudattaa kaikissa töissä palo- ja työturvallisuusmääräyksiä arvioida putkeen tehtyjen hitsausliitosten laatua. Hitsauksen perusteet 8 ov Sisältö: Hitsauksen peruskäsitteiden, materiaalien ja lisäaineiden tunteminen. Hitsausmenetelmien tunteminen. Hitsauksiin sekä niihin liittyvien asennusten työmenetelmien hallinta. Työturvallisuus. Työturvallisuus ja hyvinvointi 2 ov Sisältö: Työturvallisuuteen ja työterveyteen liittyvä lainsäädäntö ja ohjeet. Vaarojen ja terveyshaittojen tunnistaminen. Suojainten käyttö. Työhyvinvoinnin edistäminen. Työturvallisuuskortti. EA1. Tulityökortti. LV-asennusten putkihitsausten tekeminen 10 ov Sisältö: LVI-piirustusten ja ohjeiden tulkitseminen. Asennustöiden suunnittelu ja laadukas toteuttaminen. Hitsauksiin sekä siihen liittyvien asennusten työvälineiden ja materiaalien hallinta. Paloja työturvallisuusmääräysten noudattaminen. Arviointi Osaamisen arviointi: ammattiosaamisen näyttö (putkiliitosten hitsaaminen eri menetelmillä ja juotosliitoksen tekeminen) ja muu osaamisen arviointi (LVI-piirustusten ja ohjeiden tulkitseminen, Hitsauksen peruskäsitteiden, materiaalien ja lisäaineiden tunteminen, Hitsausmenetelmien tunteminen). Oppimisen arviointi: suoritusmerkintä opintojaksoittain ja sanallinen palaute. Taulukkoon on koottu arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Oman työskentelyn sekä hitsausten ja siinä tarvittavien asennustöiden suunnittelu suunnittelee ohjattuna tarvittavat hitsausten työvaiheet valitsee tilanteeseen hallitsemansa hitsausmenetelmän, välineet sekä ohjeistettuna lisäaineet hyväksyttävän lopputuloksen saamiseksi suunnittelee etukäteen tarvittavat hitsausten työvaiheet valitsee tilanteeseen tarkoituksenmukaisen hitsausmenetelmän, - välineet ja lisäaineet hyväksyttävän lopputuloksen saamiseksi suunnittelee etukäteen tarvittavat asentohitsausten paikat ja hitsausten työvaiheet valitsee tilanteeseen parhaiten soveltuvan hitsausmenetelmän, - välineet ja lisäaineet taloudellisen ja laadukkaan lopputuloksen saamiseksi 11

12 Hitsausten ja niihin liittyvien asennusten taloudellinen ja laadukas toteuttaminen ARVIOINNIN KOHDE 2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta Hitsauksiin sekä niihin liittyvien asennusten työmenetelmien hallinta Hitsauksiin sekä siihen liittyvien asennusten työvälineiden ja materiaalien hallinta ARVIOINNIN KOHDE 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta selviytyy hitsaus- ja selviytyy hitsaus- ja asennustehtävistä asennustehtävistä ja ohjeistettuna selviytyy hitsaus- ja asennustehtävistä sujuvasti ja ennakoi tulevat työvaiheet sekä huomioi ne toiminnassaan toimii toiminnalle asetettujen laatutavoitteiden ennakoi tulevat työvaiheet toimien omaaloitteisesti toimii oma-aloitteisesti ja itsenäisesti toimii toiminnalle asetettujen laatutavoitteiden ja kehittää toimintaansa ARVIOINTIKRITEERIT käyttää ohjeistettuna tehtävässä tarvittavia asennus- ja hitsaustyövälineitä asettaa ohjeistettuna hitsausvirrat, kaasunvirtaukset sekä muut tarvittavat suureet oikeisiin arvoihin pitää asennus- ja hitsausvälineet käyttökunnossa käyttää työssään tavallisimpia hitsausmateriaaleja ja lisäaineita työskentelee ohjatusti osaamallaan asennusja hitsausmenetelmällä (kaasu- tai kaarihitsaus) työskentelee johdon valitsemallaan asennus- ja hitsausmenetelmällä (kaasu-, puikko- tai TIGhitsaus) ja arvioi sen soveltuvuutta työn edetessä käyttää tehtävässä tarvittavia asennus- ja hitsaustyövälineitä oikein asettaa hitsausvirrat, kaasunvirtaukset sekä muut tarvittavat suureet tarvittaviin arvoihin pitää asennus- ja hitsausvälineet käyttökunnossa käyttää työpiirustuksissa ja ohjeissa ilmoitettuja hitsausmateriaaleja ja -lisäaineita siten, että materiaalihukka on mahdollisimman pieni työskentelee johdon valitsemallaan asennus- ja hitsausmenetelmällä (kaasu-, puikko- tai TIG-hitsaus) ja arvioi sen soveltuvuutta työn edetessä sekä sopeuttaa työskentelynsä muuttuviin olosuhteisiin käyttää tehtävässä tarvittavia asennus- ja hitsaustyövälineitä oikein ja hyödyntää niitä työssään säätää hitsausvirrat, kaasunvirtaukset sekä muut tarvittavat suureet oikeisiin arvoihin sekä tarvittaessa muuttaa niitä pitää asennus- ja hitsausvälineet käyttökunnossa käyttää taloudellisesti työpiirustuksissa ja ohjeissa ilmoitettuja hitsausmateriaaleja ja lisäaineita siten, että materiaalihukkaa ei synny ARVIOINTIKRITEERIT 12

13 LVI-piirustusten ja ohjeiden tulkitseminen Hitsauksen peruskäsitteiden, materiaalien ja lisäaineiden tunteminen Hitsausmenetelmien tunteminen ARVIOINNIN KOHDE 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Terveys, turvallisuus ja toimintakyky ymmärtää LVIpiirustuksia ymmärtää LVI- hyödyntää työssään ja hitsauspiirustuksia ja hitsaus- LVI-piirustuksia sekä lisäaineiden ohjeistuksisia lisäaineiden ohjeistuk- hitsauslisäaineiden ohjeita tietää hitsaustekniikkaan tietää hitsaustekniik- hallitsee hitsausteksitteet, liittyvät peruskäkaan liittyvät peruskäniikkaan liittyvät pe- sanaston ja sitteet, sanaston ja menetelmien ruskäsitteet, sanaston menetelmien periaatteet periaatteet ja menetelmien periruskäsitteet, sekä hitsauslisäaineelien sekä tietää eri materiaaaatteet sekä tietää eri hitsaustavat sekä materiaalien hitsaus- hitsauslisäaineet tavat sekä hitsauslisäaineet tietää perushitsausmenetelmät tietää perushitsaus- tietää eri hitsausme- LVI-alan menetelmät LVI-alan eri netelmien soveltu- eri osa-alueille osa-alueille vuuden LVI-alan eri osa-alueille hallitsee perustiedot hallitsee perustiedot on perehtynyt myös myös polttoleikkauksesta, myös polttoleikkaukses- polttoleikkaukseen, vastushitsaukta, vastushitsauksesta ja vastushitsaukseen sesta ja MIG-/MAGhitsauksesthitsaukseen MIG-/MAG-hitsauksesta sekä MIG-/MAG- tietää perusasioita tietää niukkaseosteisten tietää niukkaseosteisten niukkaseosteisten ja ja ruostumattomien ja ruostumattomi- ruostumattomien terästen hitsauksen en terästen sekä alumiinin terästen hitsauksesta hitsauksen tietää silmämääräisen tarkistusmenetelmän ARVIOINTIKRITEERIT tietää silmämääräisen tarkistusmenetelmän sekä muita sauman tarkistusmenetelmiä hallitsee perustiedot eri tarkistusmenetelmistä ja niiden käyttökohteista asennoituu myönteisesti vastaa toimintansa tur- kehittää toimintaansa turvalliseen toivallisuudesta turvallisemmaksi mintaan sekä välttää riskejä työssään noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita eikä aiheuta vaaraa itselleen käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä noudattaa työyhteisön ohjeita ja ottaa huomioon työssään työyhteisön muut jäsenet sekä huomioi myös jälkivartioinnin tarpeen varmistaa työvälineiden ja materiaalien turvallisuuden sekä poistaa käytöstä vialliset työvälineet ja vie ne huoltoon havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat ja ilmoittaa niistä sekä huolehtii tarvittavista jälkivartioinneista osaa arvioida suojainten, työvälineiden ja työmenetelmien soveltuvuutta kyseiseen työhön 13

14 Oppiminen ja ongelman ratkaisu arvioi ohjattuna omaa arvioi omaa työtään arvioi omaa työtään työtään laatuvaatimusten noudattaa työaikoja noudattaa työaikoja noudattaa työaikoja ja neuvottelee mahdollisista poikkeamista Ammattitaidon osoittamistavat osoittaa ammattitaitonsa osallistumalla LV-putkiliitosten hitsaamiseen aidossa työkohteessa tai muussa mahdollisimman hyvin aitoja olosuhteita vastaavassa paikassa. n tulee työskennellä siinä laajuudessa, että hänen ammattitaitonsa voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla Käyttövesi- ja viemärijärjestelmien asennus, 20 ov Ammattitaitovaatimukset osaa tehdä materiaali- ja työmenekkilaskelmia sekä noutaa materiaalit laaditun luettelon käyttää turvallisesti asennuksissa käytettäviä käsityökaluja ja työvälineitä tehdä piirustusten ja työselityksen tavanomaiset vesi- ja viemärijärjestelmiin liittyvät asennustyöt huomioida työturvallisuuteen liittyvät määräykset ja ohjeet tehdä putkiasentajan ammatinkuvaan kuuluvat avustavat työt toimia erilaisissa asennustyökohteissa ja työyhteisöissä toimia yhteistyössä työmaalla muiden toimijoiden kanssa arvioida omaa työtään ja oman työnsä laatua raportoida tilanteen edellyttämällä tavalla. lla on voimassa olevat tulityö- ja työturvallisuuskortit, perustaidot ensiavun antamisesta sekä henkilönostimiin ja telineiden kokoamiseen liittyvä koulutus. Opintojaksot Vesi- ja viemärijärjestelmien perusteet 8 ov Sisältö: Vesijohto- ja viemärijärjestelmien asennuksiin liittyvien järjestelmien ja laitteiden tunteminen. Vesijohto- ja viemärijärjestelmien asennuksiin liittyvien materiaalien ominaisuuksien tunteminen. Vesi- ja viemärijärjestelmien asennustyöt I 4 ov ja II 3 ov Sisältö: LVI-piirustusten ja asiakirjojen tulkitseminen. Vesijohto- ja viemärijärjestelmien asennusten suunnittelu. Vesijohto- ja viemärijärjestelmien asennuksiin liittyvien työmenetelmien hallinta. Vesijohto- ja viemärijärjestelmien asennuksiin liittyvien materiaalien ominaisuuksien tunteminen. Työturvallisuusohjeiden noudattaminen. Työskentely lv-alan yrityksessä 5 ov 14

15 Sisältö: Vesijohto- ja viemärijärjestelmien taloudellinen ja laadukas asentaminen. Työajan ja materiaalimenekin laskeminen. Toimii työyhteisössä rakentavasti noudattaen yrityksen toimintatapoja ja työturvallisuusmääräyksiä. Arviointi Osaamisen arviointi: ammattiosaamisen näyttö (Vesi- ja viemäriputkien asentaminen ja tilan kalustaminen) ja muu osaamisen arviointi (Vesijohto- ja viemärijärjestelmien asennuksiin liittyvien järjestelmien ja laitteiden tunteminen ja Vesijohto- ja viemärijärjestelmien asennuksiin liittyvien materiaalien ominaisuuksien tunteminen). Oppimisen arviointi: suoritusmerkintä opintojaksoittain ja sanallinen palaute. Taulukkoon on koottu arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. ARVIOINNIN KOHDE 1. Työprosessin hallinta Oman työskentelyn sekä vesijohto- ja viemärijärjestelmien asennusten suunnittelu Vesijohto- ja viemärijärjestelmien taloudellinen ja laadukas asentaminen ARVIOINNIN KOHDE 2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta Vesijohto- ja viemärijärjestelmien asennuksiin liittyvien työmenetelmien hallinta Vesijohto- ja viemärijärjestelmien asennuksiin liittyvien työvälineiden ja materiaalin hallinta ARVIOINTIKRITEERIT valitsee ohjattuna tilanteeseen valitsee tilanteeseen tar- valitsee tilanteeseen partelmän, sopivan työmenekoituksenmukaisen työmehaiten soveltuvan työ- -välineet ja materiaalit netelmän, -välineet ja mamenetelmän, -välineet ja hyväksyttävän lopteriaalit hyväksyttävän materiaalit taloudellisen putuloksen saamiseksi lopputuloksen saamiseksi ja laadukkaan lopputuloksen saamiseksi tarvitsee seuraavan työvaiheen oivaltamiseen ohjausta toimii ohjattuna asetettujen laatutavoitteiden selviytyy työtehtävästä ja ennakoi tulevat työvaiheet oma-aloitteisesti toimii asetettujen laatutavoitteiden ARVIOINTIKRITEERIT käyttää ja huoltaa tarvittavia työvälineitä ohjeistettuna ohjeiden käyttää ohjeistettuna materiaaleja huolellisesti ja työskentelee ohjatusti valitsemallaan työmenetelmällä ohjeistettuna ohjeiden työskentelee valitsemallaan työmenetelmällä ja arvioi sen soveltuvuutta työn edetessä käyttää ja huoltaa tarvittavia työvälineitä ohjeiden selviytyy työtehtävästä sujuvasti ja ennakoi tulevat työvaiheet sekä huomioi ne toiminnassaan itsenäisesti toimii asetettujen laatutavoitteiden ja kehittää toimintaansa laatutavoitteiden saavuttamiseksi sopeuttaa muuttuviin itsenäisesti työskentelynsä olosuhteisiin käyttää tarvittavia työvälineitä oikein sekä huoltaa käyttämänsä välineet käyttää materiaaleja niiden ominaisuuksien edelhyödyntää materiaalien ominaisuuksia työssään 15

16 taloudellisesti lyttämällä tavalla ARVIOINNIN KOHDE 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta LVI-piirustusten ja asiakirjojen tulkitseminen Vesijohto- ja viemärijärjestelmien asennuksiin liittyvien järjestelmien ja laitteiden tunteminen Vesijohto- ja viemärijärjestelmien asennuksiin liittyvien materiaalien ominaisuuksien tunteminen ARVIOINTIKRITEERIT ymmärtää LVI-piirustuksia tietää joitakin viranomaismääräyksiä sekä ohjeita laatii ohjeistettuna piirustusten perusteella tarvittavat tarvikeluettelot sekä noutaa ne ohjatusti ymmärtää yleisimpien vesi- ja viemärijärjestelmien toimintaperiaatteet tunnistaa vesi- ja viemärijärjestelmien asennustöissä käytettäviä laitteita ja materiaaleja ymmärtää ja tulkitsee LVIpiirustuksia tietää vesi- ja viemäriasennuksiin liittyviä viranomaismääräyksiä sekä ohjeita laatii piirustusten perusteella tarvittavat tarvikeluettelot sekä noutaa tarvikkeet luettelon sovitusta kohteesta ymmärtää veden käsittelyn yleisimpien vesi- ja viemärijärjestelmien toimintaperiaatteen ja niissä käytettävien laitteiden toiminnan valitsee vesi- ja viemärijärjestelmien asennustöissä käytettäviä laitteita ja materiaaleja tarkoituksen ymmärtää ja tulkitsee LVIpiirustuksia, LVItyöselitystä ja tarvittavia RYL- ohjeistuksia tietää vesi- ja viemäriasennuksiin liittyvät viranomaismääräykset ja ohjeet laatii piirustusten ja työselityksen perusteella tarvittavat tarvikeluettelot sekä noutaa itsenäisesti tarvikkeet luettelon ymmärtää veden käsittelyn sekä vesi- ja viemärijärjestelmien toimintaperiaatteen ja niissä käytettävien laitteiden toiminnan valitsee vesi- ja viemärijärjestelmien asennustöissä käytettäviä laitteita ja materiaaleja tarkoituksen sekä ottaa huomioon materiaalin fysikaaliset ominaisuudet. ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Terveys, turvallisuus ja asennoituu myönteisesti vastaa toimintansa turvallisuudesta kehittää toimintaansa toimintakyky turvalliseen toimintaan turvallisemmaksi sekä välttää riskejä työssään noudattaa työstä annettuja noudattaa työyhteisön havaitsee ja tunnistaa turvallisuusohjeita eikä ohjeita ja ottaa huomioon työhönsä liittyvät vaarat ja aiheuta vaaraa itselleen työssään työyhteisön ilmoittaa niistä muut jäsenet käyttää turvallisesti ohjeiden varmistaa työvälineiden ja osaa arvioida suojainten, mukaisia suojaimia, materiaalien turvallisuu- työvälineiden ja työmene- työvälineitä ja työmenetelmiä den sekä poistaa käytöstä telmien soveltuvuutta vialliset työvälineet ja vie kyseiseen työhön ne huoltoon Oppiminen ja ongel- laskee työajan ja materi- laskee työajan ja materi- laskee työajan ja materiaa- 16

17 aalimenekin ohjeiden, mutta toteutumassa on vielä poikkeamia manratkaisu aalimenekin ohjeiden Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattitaidon osoittamistavat arvioi ohjattuna omaa työtään toimii yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa noudattaa työryhmänsä kokeneempien jäsenten antamia ohjeita sekä työaikoja eikä aiheuta häiriöitä arvioi omaa työtään toimii rakentavassa yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa ja huomioi toiminnassaan eri sidosryhmien tarpeet käyttäytyy asiallisesti hyvien käytöstapojen sekä noudattaa työaikoja limenekin ohjeiden sekä toteuttaa työn sen arvioi omaa työtään laatuvaatimusten toimii rakentavassa yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa ja suunnittelee työtään eri sidosryhmien tarpeiden pohjalta noudattaa yleisiä ja sovittuja käyttäytymissääntöjä ja toimintatapoja sekä noudattaa työaikoja ja neuvottelee mahdollisista poikkeamista osoittaa ammattitaitonsa osallistumalla vesijohtoasennustehtäviin aidossa työkohteessa tai muussa mahdollisimman hyvin aitoja olosuhteita vastaavassa paikassa. n tulee työskennellä siinä laajuudessa, että hänen ammattitaitonsa voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. 2.2 Kaikille valinnaiset tutkinnon osat LVI-korjausrakentaminen, 10 ov Ammattitaitovaatimukset osaa järjestää korjauksen aikaiset LVI-tekniset korvaavat toiminnot suojata puretun rakenteen mahdollisilta lisävaurioilta asentaa tarvittavat turvalaitteet vaarallisten paikkojen suojaksi lukea rakennuspiirustuksia ja tehdä pienehköjä rakennusteknisiä töitä suunnitella korjauksissa käytettävää asennustapaa ja materiaalin käyttöä soveltaa hyvän asiakaspalvelun periaatteita työssään laatia kiinteistön käyttäjille kiinteistön käyttöön liittyviä tiedotteita ja ohjeistuksia työskennellä yhteistyössä muiden asentajien, rakentajien ja urakoitsijoiden kanssa laadukkaan lopputuloksen aikaansaamiseksi raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla. Opintojaksot Työskentely LVI-korjausrakentamiskohteessa 10 ov 17

18 Sisältö: LVI-korjausrakentamiseen liittyvien välineiden, materiaalien ja työmenetelmien hallinta. LVIkorjausrakentamiseen liittyvien töiden suunnittelu, taloudellinen ja laadukas toteuttaminen. LVI-piirustusten tulkitseminen. Oman työn arviointi. Toimii työyhteisössä rakentavasti noudattaen yrityksen toimintatapoja ja työturvallisuusmääräyksiä. Arviointi Osaamisen arviointi: ammattiosaamisen näyttö (Vanhojen lämpö- tai vesiputkien poistaminen sekä uusien asentaminen ja kytkentä). Oppimisen arviointi: suoritusmerkintä opintojaksosta ja sanallinen palaute. Taulukkoon on koottu arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Oman työskentelyn ja valitsee ohjeistettuna valitsee tilanteeseen tarkoituksenmukaisen valitsee tilanteeseen par- LVIkorjausrakentamiseetelmän, tilanteeseen työmene- työhaiten soveltuvan työme- -välineet ja matemenetelmän, -välineet ja netelmän, -välineet ja ma- liittyvien töiden suunnittelputuloksen riaalit hyväksyttävän lop- materiaalit hyväksyttävän teriaalit taloudellisen ja saamiseksi lopputuloksen saamiseksi laadukkaan lopputuloksen LVIkorjausrakentamiseen liittyvien töiden taloudellinen ja laadukas toteuttaminen tarvitsee seuraavan työvaiheen oivaltamiseen ohjausta saamiseksi selviytyy työtehtävästä sujuvasti ja ennakoi tulevat työvaiheet sekä huomioi ne toiminnassaan toimien oma-aloitteisesti ja itsenäisesti toimii työlle asetettujen laatutavoitteiden ja kehittää toimintaansa laatutavoitteiden saavuttamiseksi toimii ohjattuna työlle asetettujen laatutavoitteiden selviytyy työtehtävästä ja ennakoi tulevat työvaiheet toimien omaaloitteisesti toimii työlle asetettujen laatutavoitteiden ARVIOINNIN KOHDE 2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta LVI- korjausrakentamiseen liittyvien työmenetelmien hallinta LVI- korjausrakentamiseen liittyvien työvälineiden ja materiaalin hallinta ARVIOINTIKRITEERIT työskentelee ohjatusti valitsemallaan työmenetelmällä ohjeistettuna ohjeiden käyttää ja huoltaa työvälineitä ohjeistettuna ohjeiden työskentelee valitsemallaan työmenetelmällä ja arvioi sen soveltuvuutta työn edetessä käyttää ja huoltaa tarvittavia työvälineitä ohjeiden käyttää materiaaleja niiden ominaisuuksien edelkäyttää materiaaleja huolellisesti ja taloudellisesti sopeuttaa itsenäisesti työskentelynsä muuttuviin olosuhteisiin valitsee tilanteeseen parhaiten soveltuvat työvälineet, käyttää niitä oikein sekä huoltaa käyttämänsä välineet hyödyntää materiaalien ominaisuuksia työssään 18

19 lyttämällä tavalla lajittelee jätteet opastettuna lajittelee jätteet ohjeiden pitää työympäristön puh- mukaan taana ja järjestyksessä koko työvaiheen ajan ottaen huomioon kierrätyksen ja lajittelun merkityksen ARVIOINNIN KOHDE 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta LVI-piirustusten tulkitseminen LVI- korjausrakentamiseen liittyvien materiaalien ominaisuuksien tunteminen ARVIOINNIN KOHDE 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö ARVIOINTIKRITEERIT valitsee ja laskee ohjeistettuna valitsee ja laskee LVI- valitsee ja laskee LVI- LVI-piirustuksista piirustuksista työhön piirustuksista työhön tar- työhön tarvittavan materiaalin tarvittavan materiaalin vittavan materiaalin sekä käyttää materiaalia talou- tunnistaa LVI- korjausrakentamiseen liittyvissä asennustöissä käytettäviä laitteita ja materiaaleja valitsee LVI- korjausrakentamiseen liittyviin asennustöihin tarkoituksen käytettäviä laitteita ja materiaaleja dellisesti valitsee LVI- korjausrakentamiseen liittyvissä asennustöissä tarkoituksen käytettäviä laitteita ja materiaaleja sekä ottaa huomioon materiaalin fysikaaliset ominaisuudet ARVIOINTIKRITEERIT asennoituu myönteisesti vastaa toimintansa turvallisuudesta kehittää toimintaansa turvalliseen toimintaan turvallisemmaksi sekä välttää riskejä työssään noudattaa työstä annettuja noudattaa työyhteisön havaitsee ja tunnistaa turvallisuusohjeita eikä ohjeita ja ottaa huomioon työhönsä liittyvät vaarat ja aiheuta vaaraa itselleen työssään työyhteisön ilmoittaa niistä muut jäsenet käyttää turvallisesti ohjeiden varmistaa työvälineiden ja osaa arvioida suojainten, mukaisia suojaimia, materiaalien turvallisuu- työvälineiden ja työmene- työvälineitä ja työmenetelmiä den sekä poistaa käytöstä telmien soveltuvuutta vialliset työvälineet ja vie kyseiseen työhön ne huoltoon laskee työajan ja materiaalimenekin laskee työajan ja materi- laskee työajan ja materiaa- ohjeiden aalimenekin ohjeiden limenekin ohjeiden mukai-, mutta toteutumassa sesti sekä toteuttaa työn on vielä poik- sen keamia arvioi ohjattuna omaa arvioi omaa työtään arvioi omaa työtään laatu- työtään toimii yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa vaatimusten toimii rakentavassa yhteistyössä toimii rakentavassa yhteismisten erilaisten ihtyössä erilaisten ihmisten kanssa ja huomioi kanssa ja suunnittelee työtään toiminnassaan eri sidosryhmien eri sidosryhmien tar- tarpeet peiden pohjalta noudattaa työryhmänsä käyttäytyy asiallisesti noudattaa yleisiä ja sovit- 19

20 Ammattitaidon osoittamistavat kokeneempien jäsenten hyvien käytöstapojen tuja käyttäytymissääntöjä antamia ohjeita sekä työaikoja, sekä noudat- sekä toimintatapoja ja eikä aiheuta häiritaa työaikoja noudattaa työaikoja sekä öitä neuvottelee mahdollisista poikkeamista osoittaa ammattitaitonsa osallistumalla LVI-korjausrakentamiseen liittyviin töihin aidossa työkohteessa tai muussa mahdollisimman hyvin aitoja olosuhteita vastaavassa paikassa. n tulee työskennellä siinä laajuudessa, että hänen ammattitaitonsa voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla haastattelujen, tehtävien tai muiden luotettavien menetelmien avulla LV-järjestelmien huolto, 10 ov Ammattitaitovaatimukset osaa toimia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa paikantaa LV-järjestelmistä yleisimmät toimintahäiriöt ja tunnistaa niiden aiheuttajat arvioida korjaustarpeen ja työn kiireellisyyden tehdä normaalit LV-järjestelmiin liittyvät laitteiden vaihdot ja korjaukset sekä niihin liittyvät työt pyytää tarvittaessa paikalle eri alojen asiantuntijat opastaa käyttäjiä tilapäisjärjestelyiden osalta raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla. Opintojaksot Työskentely LV-järjestelmien huoltotehtävissä 10 ov Sisältö: LV-huoltotöihin liittyvien työvälineiden, materiaalin ja työmenetelmien hallinta. LVhuoltotöiden suunnittelu, taloudellinen ja laadukas toteuttaminen. LVI-piirustusten tulkitseminen. Oman työn arviointi. Toimii työyhteisössä rakentavasti noudattaen yrityksen toimintatapoja ja työturvallisuusmääräyksiä. Arviointi Osaamisen arviointi: ammattiosaamisen näyttö (Vesikalusteiden huoltotyöt ja LV-järjestelmän toiminnan tarkastaminen). Oppimisen arviointi: suoritusmerkintä opintojaksosta ja sanallinen palaute. Taulukkoon on koottu arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. ARVIOINNIN ARVIOINTIKRITEERIT 20

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen Kulttuuriala OPETUSSUUNNITELMA,, 120 ovv KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Graafisen suunnittelunn koulutusohjelma KUVA-ARTESAANI, GRAAFINEN SUUNNITTELU Salpauksen johtokunnan hyväksymä 5.4.2011 46 Salpauksen

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Matkailupalvelujen koulutusohjelma/osaamisala, Matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010 KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 2010 AUTOMAATIOTEKNIIKAN JA KUNNOSSAPIDON KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOASENTAJA KUNNOSSAPITOASENTAJA VALMISTUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA KONEENASENTAJA KONEISTAJA LEVYSEPPÄHITSAAJA

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2011 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO...3 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON, DATANOMI,

Lisätiedot

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma AUTONKULJETTAJA LINJA-AUTONKULJETTAJA YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJA

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Rehtori hyväksynyt 10.9.2012, 89. Voimaantulo 1.8.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON KESKEISET ARVOT... 3 3 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA Oph:n määräys Dnro 22/011/2009 KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto Tieto- ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma, ICT asentaja Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Selkokielinen materiaali Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 1 SISÄLLYS Alkupuhe... 2 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON (LÄHIHOITAJA)

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Voimassa1.8.2010 alkaen Tark. 9.8.2011 Tark. 1.8.2012 SISÄLLYS 1

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 3.0/30.5.2014 2 (120) Sisällysluettelo 1 Tieto- ja viestintätekniikan,

Lisätiedot

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Tieto- ja tietoliikennealan koulutusohjelma ICT - asentaja

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Tieto- ja tietoliikennealan koulutusohjelma ICT - asentaja TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Tieto- ja tietoliikennealan koulutusohjelma ICT - asentaja Näyttötoimikunta hyväksynyt 1.10. 2009 Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 7.10.2009

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma Mielenterveys-

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013

Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013 Liiketalouden perustutkinto Merkonomi OPS 2012-2013 Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelu SISÄLLYS TERVETULOA OPISKELEMAAN!... 3 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON, MERKONOMI, TAVOITTEET JA TUTKINNON

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen Forssan ammatti-instituutti Liiketalous ja kauppa Suunnitelma 3.8.2009 1 Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen Tutkinnon tavoitteet Liiketalouden perustutkinnon,

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona Oppaat ja käsikirjat 2012:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:10 ISBN 978-952-13-5196-9

Lisätiedot

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ autoalan perustutkinto kone- ja metallialan perustutkinto logistiikan perustutkinto sähkö- ja automaatiotekniikan

Lisätiedot

1.7. MUURAUS 10 ov. Arvioi ntikriteer

1.7. MUURAUS 10 ov. Arvioi ntikriteer 1.7. MUURAUS 10 ov Ammattitaitovaatimus ja tarkennettu sisältö osaa Osaa suunnitella työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla ja tehdä materiaali- ja työmenekkilaskelmia Osaa

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Tieto ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Hyväksytty 21.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI, 120 ov... 5 TUTKINNON RAKENNE... 5 TYÖSSÄOPPIMINEN... 7 AMMATTIOSAAMISEN

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto 2 Sisällys 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA

Lisätiedot

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa

Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa Ravintolakoulu Perho Opetussuunnitelma: Perhosta parhaat Yhteinen osa kestävä kehityksen sertifioitu ammatillinen oppilaitos Ravintolakoulu Perho - Helsinki Culinary School Perho Perhonkatu 11 00100 HELSINKI

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Sosiaali-, terveys- ja

Lisätiedot

Ahlmanin ammattiopisto TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS

Ahlmanin ammattiopisto TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS Ahlmanin ammattiopisto OPISKELIJAN OPAS 2013 2014 TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS hlman MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS AMMATTIOPISTO NUORiLLE MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA, ELÄINTENHOITAJA, PUUTARHURI, TARJOILIJA ja

Lisätiedot

Hiusalan perustutkinto 2010

Hiusalan perustutkinto 2010 Hiusala perustutkito 2010 Hiusala koulutusohjelma/osaamisala, parturi-kampaaja Hyväksytty 13.8.2009 Voimassa 1.8.2009 alkae Kehitysjohtaja päätös 3 (asro 56/500/2009) Hallitosäätö 1.1.2007, 10 JOHDANTO...

Lisätiedot

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori Lukijalle Seurakuntaopiston koulutuksen järjestäjänä ja oppilaitosten ylläpitäjänä toimii Kirkkopalvelut ry. Kirkkopalvelut on monialainen toimija, joka palvelee seurakuntia ja järjestöjä, kouluttaa tulevaisuuden

Lisätiedot

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto. Tutkinnon osien arvioinnin toteuttamissuunnitelma. Ammatilliset opinnot 90 opintoviikkoa

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto. Tutkinnon osien arvioinnin toteuttamissuunnitelma. Ammatilliset opinnot 90 opintoviikkoa KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Tutkinnon osien arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatilliset opinnot 90 opintoviikkoa Hyväksytty 10.8.2009 OHJAAJUUS 20 ov

Lisätiedot