Lääkeannostelijan käyttö kivun hoidossa Leena Surakka, LL Paletti-hanke Joensuun tk

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lääkeannostelijan käyttö kivun hoidossa. 20.3.2014 Leena Surakka, LL Paletti-hanke Joensuun tk"

Transkriptio

1 Lääkeannostelijan käyttö kivun hoidossa Leena Surakka, LL Paletti-hanke Joensuun tk

2 Milloin mielestäsi palliatiivisessa hoidossa kannattaa harkita kipupumppua? 1) Silloin, kun potilaan kuoleman arvioidaan tapahtuvan lähiaikoina 2) Kun potilas tarvitsee isoja annoksia kipulääkkeitä 3) Jos potilas ei kykene nielemään tai hän oksentaa 4) Jos kipuja ei saada hallintaan muilla keinoin 5) Ei enää juuri koskaan, koska kipulaastarit ovat nykyisin niin hyviä!

3 Ihonalaista infuusiopumppuhoitoa ei kannata mielestäsi aloittaa palliatiiviselle potilaalle, jos: 1) Hän on levoton ja sekava 2) Hän on hyvin laiha 3) Hänellä on vaikeita turvotuksia 4) Hän on vielä kotihoidossa 5) Hän on vielä liikkuva 6) Ei olla vielä saattohoitovaiheessa

4 Iisalmen sanomat : Kipupumppu teki elämästä elämisen arvoista! Ville (nimi muutettu) sai syöpädiagnoosin maaliskuulla. Nyt keskitytään kivunhoitoon. Joulun alla kipulaastareista ei ollut enää apua. Kipulääke jouduttiin antamaan suonensisäisesti, hoito siirtyi osastolle. - Kipusisko pisti kipulääkkeen suoneen parin tunnin välein. Kuukausi sitten Ville sai osastolla kipupumpun käyttöönsä. - Parin tupsauksen jälkeen kivut olivat poissa. Pääsin seuraavana päivänä kotiin. Kipupumpusta pääsee pieni tuhahdus, kun lääkeannos ampaisee matkaan kohti ihonalaista kudosta. Muuten pumppu ei anna merkkejä olemassaolostaan. Se roikkuu hihnassa pikku kotelossa vuoteen vierellä. - Kun lähden liikkeelle, panen pumpun kaulaani, vähän niin kuin BB-talossa tehdään, Ville velmuilee.

5 Lääkkeen annostelu infuusiopumpulla Ensimmäiset infuusiopumput 1978 Eniten käytössä CADD-Legacy, johon on perusinfuusion lisäksi mahdollista ohjelmoida halutun suuruisia lisäannoksia PCA = Patient controlled analgesia Turvallisuutta lisäämässä erilaiset lukitustasot Uusimmassa mallissa suomenkielinen näyttö

6 Milloin kannattaa harkita palliatiivisen potilaan oireiden hoitoa jatkuvalla ihonalaisella infuusiopumpulla? Potilas ei kykene nielemään (syystä tai toisesta) Potilas on pahoinvoiva tai oksentaa, kärsii vaikeasta ummetuksesta tai ripuloinnista (suolitukos) Potilaan ruokahalu on hyvin heikko (suuhun mieluummin ruokaa kuin pillereitä) Jos laastarihoito ei toimi (potilas on hyvin hoikka, hikoilee, laastari irtoilee) Vaihtelevat tai vaikeasti muilla keinoin hallittavissa olevat oireet

7 Infuusiopumpun käytöllä vältytään toistuvien pistosten antamiselta! Vähentää toistuviin pistoksiin liittyvää infektioriskiä ja kipua Tekee potilaan riippumattomaksi pistoksista Mahdollistaa tasaisen lääkeainepitoisuuden vähentää pitoisuushuippuihin liittyviä sivuvaikutuksia ja riittämätöntä kivun hoitoa pitoisuuden vähentyessä Voidaan annostella muitakin kuin kipulääkkeitä

8 Ihonalaisesti vai laskimoon? Lääke imeytyy ihon alta yhtä hyvin kuin laskimosta, hoito siis yhtä tehokasta Ihonalainen, vartalon alueella oleva kanyyli häiritsee liikkuvaa tai sekavaa potilasta vähemmän kuin perifeerinen laskimokanyyli Suuremmilla annoksilla ihon alle voi muodostua pahkuroita, ns. steriilejä abskesseja Jos potilaalla on keskuslaskimokatetri tai laskimoportti, kannattaa niitä hyödyntää myös lääkkeiden annostelussa

9 Vasta-aiheita jatkuvalle ihonalaiselle annostelulle On saattohoitovaiheessa vähän! 1. Voimakas ihonalainen turvotus 2. Runsaat ihokasvaimet, laajat ihorikot 3. Potilas ei halua kokeilla Anna oikeaa tietoa, hyvissä ajoin ennen saattohoitovaihetta!

10 Infuusiopumpun osat Pumppu Lääkesäiliö eli kasetti Letkut Kanyyli

11 Kanyylin paikka Pitää olla toimiva lymfakierto Liikkuvalla potilaalla ylävartalossa Vuodepotilaalla voidaan käyttää myös raajoja, vatsan aluetta Lapaluun seutu paras paikka sekavalla potilaalla EI saa laittaa: rikkinäiselle, ruhjoutuneelle tai tulehtuneelle iholle kasvaimen päälle nivelen päälle ihopoimuun tai rintakudokseen vatsan alueelle, jos askitesta Vaihdetaan tarpeen mukaan, esim. 1 7 vrk:n välein Tarkkailtava kanyylin ympäristöä ja lääkkeen imeytymistä

12 Lääkesäiliön täyttäminen Apteekissa tai hoitoyksikössä 3 5 vrk:n välein (ei säily hygieenisenä pidempään) Säiliön koko (50 tai 100 ml) valitaan lääkeannoksen mukaan

13 Lääkeannoksen määrääminen Mitä lääkkeitä haluat annostella? yksinkertainen on kaunista Mitkä sopivat yhteen, samaan kasettiin? The Syringe Driver Furosemidia ei saa sekoittaa Serenase sopii ainakin hyvin morfiinin ja oksikodonin kanssa Mikä on niiden suunniteltu vuorokausiannos mg -> ml? Jos tilavuus näyttää jäävän pieneksi, kannattaa harkita liuoksen laimentamista

14 Esimerkkejä jatkuvaan ihonalaiseen annosteluun sopivista palliatiivisista lääkkeistä Opiaatit: Morfiini, oksikodoni Tulehduskipulääkkeet: Ketorolaakki Antiemeetit: Haloperidoli, metoklopramidi Bentsodiatsepiinit: Loratsepaami, midatsolaami Syljen/liman/suolinesteen eritystä vähentävät lääkkeet: Okreotidi, Hyoskiinibutyylibromidi Deksametasoni (aamulla annostelu fysiologisempaa ) Furosemidi

15 Opiaattia tai sen antotapaa vaihdettaessa, ekvivalenttiannoksia laskiessa on huomioitava: yleistila yksilöiden välinen vaihtelu alkuperäisen lääkkeen imeytyminen (iho, gi-kanava) muu lääkitys erityisesti suurilla annoksilla vaste voi olla yllättävä, joten lasketusta vaihtosuhteesta voi vähän pienentää ja asianmukaisesta seurannasta on huolehdittava!

16 Opiaatin perusannoksen määritys: Morfiini muunna kaikki potilaan ed. vrk:n aikana saamat opioidit ekvivalenttitaulukon avulla oraaliseksi morfiiniksi ja jaa määrä kolmella, niin saat subkutaanisen vrk-annoksen jakamalla tämän 24:lla saat morfiinin subkutaanisen annoksen tuntia kohden jos potilas ei ole käyttänyt aiemmin opioidia, voit aloittaa subkutaanisen morfiinin annoksella mg/h. Varo: Munuaisten vajaatoiminta, annoksen vähentäminen 30-50% Etuja: erityis/peruskorvattavana hyvä avohoidossa (25 ml maksaa 32,20 ) vahvempi liuos (20mg/ml) on hyvä, jos opioidimäärä on jo kovin suuri

17 Opiaatin perusannoksen määritys: Oksikodoni muunna kaikki potilaan ed. vrk:n aikana saamat opioidit ekvivalenttitaulukon avulla oraaliseksi oksikodoniksi ja jaa määrä kahdella, jolloin saat subkutaanisen vrk-annoksen jakamalla tämä 24:lla saat oksikodonin subkutaanisen annoksen tuntia kohden jos potilas ei ole käyttänyt aiemmin opioidia, voit aloittaa subkutaanisen oksikodonin annoksella mg/h Munuaisten vajaatoiminnassa annoksen vähentäminen 30-50% Ei ole korvattava, 50 ml Oxanestia maksaa potilaalle 73,51

18 Siirtyminen fentanyyli-laastarista kipupumppuhoitoon: ekvivalenttitaulukossa vastaava oraalinen morfiiniannos, joka jaetaan kolmella jos epäilet, ettei lääke ole kunnolla imeytynyt fentanyyli-laastarista (laiha tai hikoileva potilas), vähennä ekvivalenttitaulukon mukaisesta annoksesta % fentanyylilaastari poistetaan ja opiaatti aloitetaan kipupumpun kautta aluksi 50%:lla lasketusta annoksesta ja nostetaan 12 h kuluttua suunniteltuun tuntiannokseen, koska fentanyyli poistuu elimistöstä hitaasti jos potilas kivulias, voi tarkkaan potilasta seuraten aloittaa jo suoraan tavoiteannoksella

19 Läpilyöntikivun hoitaminen läpilyöntikipu hoidetaan tarvittavilla lisäboluksilla yleensä tämän annos vastaa perusannoksesta riippuen 1-2 tunnin opioidiannosta bolukset voi rajoittaa annettavaksi esim. 3-4 x /tunti (tai esim. 15 min älein) yleensä muut potilaan käytössä olleet opiaatit lopetetaan, mutta joissain tapauksissa kannattaa jättää tarvittaviin hätätilanteita/kipupumpun toimintahäiriöitä varten etenkin avohoidossa esim. suun limakalvolta imeytyviä opioidivalmisteita (esim. Oxynorm-liuos, Abstral-resoribl)

20 Potilaan seuranta Kipupumppuhoidon aloituksen jälkeen on tärkeää seurata potilasta tarkasti (kivun arviointi esim. VAS-asteikolla) Tarvittaessa lääkeannosta tulee säätää tilanteen vaatimalla tavalla, annos tarkistetaan vähintään 24 tunnin välein Suunnitelmassa on hyvä ottaa kantaa myös annoksen titraukseen jatkossa: Hoitajille voi antaa antaa luvan tuntiannoksen nostoon tarpeen mukaan Seuraavaan annokseen lisätään edellisenä vuorokautena käytetyt läpilyöntikipuannokset ja kivun voimakkuuden mukaan tehdään % annosnosto vuorokausiannoksessa Myös läpilyöntikipuannosta tulee korjata samassa suhteessa kuin vuorokausiannosta

21 Seuraa myös mahdollisia opiaatin haittavaikutuksia: Ummetus Virtsaretentio Oksentelu, pahoinvointi Väsyneisyys Hengityslama Kutina Mahdollisen yliannostuksen hoito: Annoksen vähentäminen riittää uneliaalle, mutta herätettävissä olevalle potilaalle Jos selvä hengityslma: Naloksoni 0,4mg/ml mg sc/iv 1-2 min välein, kunnes hengitysfrekvenssi >8/min

22 Esimerkki lääkkeen annosohjeesta 50 ml:n kasettiin morfiini 20 mg/ml ja haloperidoli 5 mg/ml tilavuussuhteessa 9:1 (45 + 5ml) Perusannos 5 mg/h morfiinia, tarvittava lisäbolus 5 mg 15 min välein. Tarvittaessa annoksen nosto 1-2 mg/h muutaman tunnin välein bolusten tarpeen mukaan Morfiinia kuluu 120 mg/vrk eli 6 ml/vrk Serenasea menee 0.67 ml/vrk (eli 3.3 mg) Yhteensä 6.67 ml/vrk, 50 ml:n kasetti riittäisi 7.5 vrk ilman lisäboluksia

23 Lääkeannoksen määrääminen, esimerkki Iäkäs, pienikokoinen nainen, ei aikaisempaa opiaattilääkitystä Aloitusannos Oxanest 10mg/ml 1 mg/h -> 24 mg/vrk, 2.4 ml/vrk -> 7.2 ml/3 vrk Tarvittaessa lisäbolus 3 mg 15 min välein Pienin kasettikoko 50 ml, kasetti laitettava täyteen, ilman lisäboluksia jäisi yli 40 ml hukkaan Laimenna esim. 15 ml Oxanestia NaCl 0.9%:lla ad 50 ml Laimennetun liuoksen vahvuus 3 mg/ml, liuosta kuluisi 3 vrk:ssa 24 ml ilman lisäboluksia, olisi myös noston varaa

24

25 Opiaatin kanssa käytetään usein haloperidolia (Serenase 5 mg/ml) Koska siitä on runsaasti hyviä kokemuksia Sopii hyvin sekoitettavaksi useiden muiden lääkkeiden kanssa Annostelu: 2,5 5 (10) mg/vrk Indikaatiot: hikka, pahoinvointi ja oksentelu (erit. opioidien, GI-tukoksen ja hyperkalsemian aiheuttama) sekavuus, levottomuus ja kiihtyneisyys Mahdollisia haittavaikutuksia: yli 5 mg:n vrk-annoksilla väsyttävä ekstrapyramidaalioireet (syljeneritys, vapina, jäykkyys, hidastuneisuus, liikkumispakko, pään ja kaulan alueen pakkoliikkeet) kouristuskynnyksen lasku Voi pahentaa Parkinsonin taudin oireita (vahva dopamiini D2 reseptoriantagonisti )

26 Kokemuksia palliatiivisten potilaiden kivun hoidosta Jns:n tk:ssa/tehostetussa KSH:ssa Palliatiivisessa hoidossa ollut vuosien aikana 79 potilasta* miehiä 44, naisia 35 keski-ikä 72 vuotta perheellisiä 46, yksinasuvia 24 ja palvelutalossa 9 18/79 potilasta oli kotona elämänsä loppuun saakka, 9/79 kuoli palvelutalossa, loput 52 vuodeosastolla tk:ssa tai keskussairaalassa 17 potilaalla vuodeosastohoitojakso oli 5 vrk Keskimääräinen hoitoaika Tehostetussa KSH:ssa oli 80 vrk *luvussa ei ole mukana potilaita, jotka edelleen elossa

27 Kokemuksia palliatiivisten potilaiden kivun hoidosta Jns:n tk:ssa/tehostetussa KSH:ssa Potilaiden diagnoosijakauma: C00-14 Huuli-, suuontelo- ja nielusyövät 4 C15-16 Ruokatorvi- ja mahalaukun syövät 3 C17-21 Suolistosyövät 10 C25 Haimasyövät 10 C22-24 Maksa- ja sappiteiden syövät 4 C30-39, C45 Keuhkosyövät, mesoteliooma 6 C43 Melanoomat 2 C50 Rintasyövät 2 C61 Eturauhassyövät 11 C64-68 Virtsaelinten syövät 3 C51-58 Gynekologiset syövät 5 C71-72 Aivokasvaimet 4 C81-96, D46 Hematologiset syövät 4 F00 Dementoivat sairaudet 4 I11-25 Sydänsairaus 3 Muut sairaudet 4

28 Kokemuksia palliatiivisten potilaiden kivun hoidosta Jns:n tk:ssa/tehostetussa KSH:ssa Kivun hoito hoitosuhteen alkaessa: Peruskipulääkitys 55 %:lla vahva opiaatti 22 % parasetamoli tai NSAID, muutamalla yhdistettynä keskiv. opiaattiin 23 %:lla ei ollut lainkaan säännöllistä kipulääkitystä Kivun hoito hoitosuhteen alkaessa: Tarvittava kipulääkitys 62 %:lla vahva opiaatti 15 %:lla keskivahva opiaatti 14 %:lla ei ollut lainkaan tarvittavaa kipulääkitystä

29 Kokemuksia palliatiivisten potilaiden kivun hoidosta Jns:n tk:ssa/tehostetussa KSH:ssa Peruskipulääkitys taudin edetessä: 47 %:lla oli peruskipulääkkeenä oraalinen pitkävaikutteinen oksikodoni 41 %:lla oli käytössään fentanyyli-laastari Fentanyyli-laastari vaihdettiin sairauden edetessä muuhun kivunhoitomuotoon 15/32 potilaalta, syynä: 12:lla puutteellinen kivun hallinta kahdella potilaalla laastari irtoili jatkuvasti kiinnityksistä (esim. Mefix) huolimatta yksi koki vaikeita sivuvaikutuksia Neuropaattisen kivun hoitoon sai lääkitystä 12 potilasta, useimmiten pregabaliinia

30 Kokemuksia palliatiivisten potilaiden kivun hoidosta Jns:n tk:ssa/tehostetussa KSH:ssa Infuusiopumppua käytti 40/79 potilaasta 40/70 syöpäpotilaasta 14/32 fentanyylilaastarin käyttäjästä siirtyi pumppuun Lääkkeenä useimmiten oksikodonia (88%), loput käytti morfiinia Hoidon loppuvaiheessa morfiini/oksikodoni-annokset vaihtelivat 3 83 mg/h välillä Haloperidoli mukana 85 %:lla Kipupumpun keskimääräinen käyttöaika oli 35 vrk, vaihteluväli vrk

31 Kokemuksia palliatiivisten potilaiden kivun hoidosta Jns:n tk:ssa/tehostetussa KSH:ssa Potilaat, omaiset, hoitajat ja lääkäri olivat etupäässä tyytyväisiä hoitoon (PCA!) Hoito oli turvallista, ei vaaratilanteita Isoimpana ongelmana ihopaukamat isommilla annoksilla ja pidemmissä hoidoissa Ainoastaan yksi potilas halusi luopua pumpusta, mutta hänellekin hoito aloitettiin elämän loppuvaiheessa uudelleen

32 Milloin mielestäsi palliatiivisessa hoidossa kannattaa harkita kipupumppua? 1) Silloin, kun potilaan kuoleman arvioidaan tapahtuvan lähiaikoina 2) Kun potilas tarvitsee isoja annoksia kipulääkkeitä 3) Jos potilas ei kykene nielemään 4) Jos potilas oksentaa 5) Jos kipuja ei saada hallintaan muilla keinoin 6) Ei enää juuri koskaan, koska kipulaastarit ovat nykyisin niin hyviä!

33 Ihonalaista infuusiopumppuhoitoa ei kannata mielestäsi aloittaa palliatiiviselle potilaalle, jos: 1) Hän on levoton ja sekava 2) Hän on hyvin laiha 3) Hänellä on vaikeita turvotuksia 4) Hän on vielä kotihoidossa 5) Hän on vielä liikkuva 6) Ei olla vielä saattohoitovaiheessa

34 Esityksessä käytetyt lähteet: %A4keannostelija Dickman, Andrew and Schneider, Jennifer The Syringe Driver. Continuous subcutaneous infusions in palliative care. Oxford University Press. Pöyhiä, Reino Kokemuksia lääkkeidenihonalaisesta kestoinfuusiosta syöpäsairauden loppuvaiheessa. SLL, 3/92, s Vainio, Anneli ja Hyvönen, Marju Apuvälineet ja laitteet. Kirjassa Palliatiivinen hoito. Duodecim. Legacy PCA. Käyttäjän käsikirja.

35 Soitellaan!

VALMISTEYHTEENVETO. Suorakulmainen, läpikuultava laastari suojakalvon päällä. Suojakalvo on suurempi kuin laastari.

VALMISTEYHTEENVETO. Suorakulmainen, läpikuultava laastari suojakalvon päällä. Suojakalvo on suurempi kuin laastari. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Matrifen 12 mikrog/tunti -depotlaastari Matrifen 25 mikrog/tunti -depotlaastari Matrifen 50 mikrog/tunti -depotlaastari Matrifen 75 mikrog/tunti -depotlaastari Matrifen 100 mikrog/tunti

Lisätiedot

Myeloproliferatiiviset sairaudet. potilaan opas. Polysytemia vera essentiaalinen trombosytemia myelofibroosi. Eeva Juvonen Marjut Kauppila Minna Lehto

Myeloproliferatiiviset sairaudet. potilaan opas. Polysytemia vera essentiaalinen trombosytemia myelofibroosi. Eeva Juvonen Marjut Kauppila Minna Lehto Myeloproliferatiiviset sairaudet potilaan opas Polysytemia vera essentiaalinen trombosytemia myelofibroosi Eeva Juvonen Marjut Kauppila Minna Lehto T e k s t i Eeva Juvonen, sisätautien ja kliinisen hematologian

Lisätiedot

Vaikka 65 vuotta täyttäneitä on vain noin

Vaikka 65 vuotta täyttäneitä on vain noin Lääkevaaka Sirpa Hartikainen Monilääkitys on yleistä iäkkäillä, erityisesti iäkkäillä naisilla. Alhainen sosiaaliluokka, huonoksi koettu terveys, sydän- ja verenkiertosairaudet sekä diabetes ovat yhteydessä

Lisätiedot

Kipu osana elämää et ole yksin. Kroonisen kivun. Suomen Kipu ry. Ensitieto-opas. www.suomenkipu.fi

Kipu osana elämää et ole yksin. Kroonisen kivun. Suomen Kipu ry. Ensitieto-opas. www.suomenkipu.fi Kipu osana elämää et ole yksin Suomen Kipu ry Kroonisen kivun Ensitieto-opas www.suomenkipu.fi Kroonisen kivun ensitieto-opas Tämän oppaan tekstien lainaaminen on sallittua, mikäli lähde merkitään selvästi

Lisätiedot

Miten akuutti porfyria periytyy?

Miten akuutti porfyria periytyy? For patients and families Print PDF File Print Akuutti porfyria Tällä sivulla on informaatiota potilaille, joilla on akuutti ajoittainen porfyria, porphyria variegata tai perinnöllinen koproporfyria, ja

Lisätiedot

! 10 vinkkiä turvallisempaan hoitoon!

! 10 vinkkiä turvallisempaan hoitoon! / 1 Potilaan opas Jokainen meistä on joskus potilas. Tämä opas kertoo mahdollisuuksistasi vaikuttaa hoitosi turvallisuuteen koko hoitojaksosi ajan. Saat vinkkejä turvallisen hoidon takaamiseksi, tietoa

Lisätiedot

IÄKKÄIDEN LÄÄKEHOITO Sirkka-Liisa Kivelä ja Ismo Räihä

IÄKKÄIDEN LÄÄKEHOITO Sirkka-Liisa Kivelä ja Ismo Räihä IÄKKÄIDEN LÄÄKEHOITO Sirkka-Liisa Kivelä ja Ismo Räihä Alkusanat Edellinen vanhusten lääkehoitoa käsitellyt Kapseli julkaistiin vuonna 1989. Silloin 75 vuotta täyttäneitä henkilöitä oli lähes puolet vähemmän

Lisätiedot

III osa TERVE-KURSSIN OPETUSSISÄLLÖT

III osa TERVE-KURSSIN OPETUSSISÄLLÖT III-osa TERVE-KURSSIN OPETUSSISÄLLÖT HUUMEITA KÄYTTÄVIEN TERVEYSNEUVONTATYÖ VANKILOISSA: I osa II osa III osa TERVEYSNEUVONNAN PERUSTEET TERVE-KURSSIN OHJAAJAN OPAS TERVE-KURSSIN OPETUSSISÄLLÖT KRITS Terve-projekti

Lisätiedot

Tänään on oikea päivä. Opas sinulle, joka olet lopettamassa tupakointia.

Tänään on oikea päivä. Opas sinulle, joka olet lopettamassa tupakointia. Tänään on oikea päivä Opas sinulle, joka olet lopettamassa tupakointia. Lopettaminen kannattaa aina! Tupakoinnin lopettaminen on mahdollista riippumatta siitä, kuinka kauan tai kuinka paljon olet tupakoinut.

Lisätiedot

Bentsodiatsepiinit Kuinka ne toimivat ja kuinka vieroittaa Lääketieteellinen tutkimustieto bentsodiatsepiinivieroitusklinikalta

Bentsodiatsepiinit Kuinka ne toimivat ja kuinka vieroittaa Lääketieteellinen tutkimustieto bentsodiatsepiinivieroitusklinikalta Bentsodiatsepiinit Kuinka ne toimivat ja kuinka vieroittaa Lääketieteellinen tutkimustieto bentsodiatsepiinivieroitusklinikalta tehnyt Professori C. Heather Ashton, D.M., F.R.C.P. School of Neurosciences

Lisätiedot

Lapsi ja. epilepsia. Kai Eriksson Eija Gaily Pirjo Hyvärinen Pirkko Nieminen Leena Vainionpää

Lapsi ja. epilepsia. Kai Eriksson Eija Gaily Pirjo Hyvärinen Pirkko Nieminen Leena Vainionpää Lapsi ja epilepsia Kai Eriksson Eija Gaily Pirjo Hyvärinen Pirkko Nieminen Leena Vainionpää 1 Lapsi ja epilepsia 3. uudistettu painos, 2013 Kirjoittajat Kai Eriksson, dosentti, lastenneurologian erikoislääkäri

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Mobic 15 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. Yksi tabletti sisältää 15 mg meloksikaamia.

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Mobic 15 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. Yksi tabletti sisältää 15 mg meloksikaamia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Mobic 15 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 15 mg meloksikaamia. Apuaine(et): Laktoosi (19,0 mg) Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

Leponex täytyy toimittaa tarkan lääkinnällisen valvonnan alaisuudessa ja virallisten suositusten mukaan (ks. kohta 4.4).

Leponex täytyy toimittaa tarkan lääkinnällisen valvonnan alaisuudessa ja virallisten suositusten mukaan (ks. kohta 4.4). Leponex saattaa aiheuttaa agranulosytoosia. Sitä tulisi käyttää ainoastaan potilaille: - joilla on skitsofrenia ja joille psykoosilääkityksellä ei saada vastetta tai jotka eivät siedä hoitoa; tai potilailla,

Lisätiedot

Vanhinta ei unohdeta. opas romanivanhusten omaishoidosta. Suomen Romaniyhdistys ry

Vanhinta ei unohdeta. opas romanivanhusten omaishoidosta. Suomen Romaniyhdistys ry Vanhinta ei unohdeta opas romanivanhusten omaishoidosta Suomen Romaniyhdistys ry Vanhinta ei unohdeta opas romanivanhusten omaishoidosta Suomen Romaniyhdistys ry Lämpimät kiitokset kaikille Vanhat-projektin

Lisätiedot

Mitä minun pitää tietää Marevan hoidostani? Liisa Länsipuro ja Jaana Puhakka THL/PALO/PAKE/pth-tiimi/2011. Versio1.0. Päivitys 12.5.

Mitä minun pitää tietää Marevan hoidostani? Liisa Länsipuro ja Jaana Puhakka THL/PALO/PAKE/pth-tiimi/2011. Versio1.0. Päivitys 12.5. Mitä minun pitää tietää Marevan hoidostani? Liisa Länsipuro ja Jaana Puhakka THL/PALO/PAKE/pth-tiimi/2011. Versio1.0. Päivitys 12.5. 2014 Potilasohjauksen tavoitteet Koulutuksen jälkeen: Tiedät enemmän

Lisätiedot

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ 1 Oppaan suunnittelussa on ollut apuna työryhmä Kaisu Johansson Mika Niemelä Arja Mainio Kaisa-Mari Paananen Sami Räsänen Kuvat Tarja Paananen OPAS VANHEMMILLE LASTEN TUKEMISEEN,

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Tamiflu 30 mg kovat kapselit oseltamiviiri

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Tamiflu 30 mg kovat kapselit oseltamiviiri Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Tamiflu 30 mg kovat kapselit oseltamiviiri Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

KUN AJATUSKIN JÄHMETTYY

KUN AJATUSKIN JÄHMETTYY KUN AJATUSKIN JÄHMETTYY Parkinsonin taudin dementia Parkinsonin taudin muistisairaus Tietoa Tietoa sairastuneille, sairastuneille, omaisille, läheisille, hoitohenkilökunnalle hoitohenkilökunnalle PARKINSONIN

Lisätiedot

Meille tulee vauva. Opas vauvan odotukseen ja hoitoon

Meille tulee vauva. Opas vauvan odotukseen ja hoitoon Meille tulee vauva Opas vauvan odotukseen ja hoitoon Meille tulee vauva 29. laitos THL Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kuvitus Taru Castren Taitto ja sivunvalmistus Hanna Tennilä, Textop Oy ISBN 978-952-245-256-6

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Gasterix 15 mg enterokapseli, kova Gasterix 30 mg enterokapseli, kova

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Gasterix 15 mg enterokapseli, kova Gasterix 30 mg enterokapseli, kova VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Gasterix 15 mg enterokapseli, kova Gasterix 30 mg enterokapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 15 mg tai 30 mg lansopratsolia.

Lisätiedot

Uniuutiset 2/2013 Erikoisnumero Uniliitto ry:n jäsen- ja tiedotuslehti

Uniuutiset 2/2013 Erikoisnumero Uniliitto ry:n jäsen- ja tiedotuslehti Uniuutiset 2/2013 Erikoisnumero Uniliitto ry:n jäsen- ja tiedotuslehti Uniuutiset 2/2013 Erikoisnumero Hyvä Uni SISÄLTÖLUETTELO Uniuutiset ja yhteystiedot... 2 Lukijalle, Mitä uni on... 3 Unen huolto,

Lisätiedot

Vauvan tuoma elämänmuutos oli tervetullut. Gynekologin vinkit MS-tautia sairastavalle. PETtutkimuksella. tarkempaa kuvaa aivoista

Vauvan tuoma elämänmuutos oli tervetullut. Gynekologin vinkit MS-tautia sairastavalle. PETtutkimuksella. tarkempaa kuvaa aivoista 1 / 2014 Lehti ms-taudin parissa eläville Gynekologin vinkit MS-tautia sairastavalle PETtutkimuksella tarkempaa kuvaa aivoista Vauvan tuoma elämänmuutos oli tervetullut Neurologi Jori Ruuskanen: Naishormoneilla

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Lansoprazol Actavis 15 mg enterokapseli, kova Lansoprazol Actavis 30 mg enterokapseli, kova

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Lansoprazol Actavis 15 mg enterokapseli, kova Lansoprazol Actavis 30 mg enterokapseli, kova VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Lansoprazol Actavis 15 mg enterokapseli, kova Lansoprazol Actavis 30 mg enterokapseli, kova 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää 15 mg

Lisätiedot

Laskimonsisäiseen käyttöön tarkoitettu Deprakine on indisoitu potilaille, joille ei voida tilapäisesti antaa oraalista lääkitystä.

Laskimonsisäiseen käyttöön tarkoitettu Deprakine on indisoitu potilaille, joille ei voida tilapäisesti antaa oraalista lääkitystä. 1 Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista.

Lisätiedot

AIKUISPOTILAAN KIRURGISEN TOIMENPITEEN JÄLKEISEN LYHYTKESTOISEN KIVUN HOITOTYÖ

AIKUISPOTILAAN KIRURGISEN TOIMENPITEEN JÄLKEISEN LYHYTKESTOISEN KIVUN HOITOTYÖ 19.2.2013 AIKUISPOTILAAN KIRURGISEN TOIMENPITEEN JÄLKEISEN LYHYTKESTOISEN KIVUN HOITOTYÖ - Hoitotyön suositus SUOSITUKSEN KIRJOITTAJAT Salanterä Sanna, TtT, professori, Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos

Lisätiedot

Pullonpyörittäjien opas

Pullonpyörittäjien opas Pullonpyörittäjien opas Toim. Riikka Riihonen Tietoa vauvaperheille äidinmaidonkorvikkeista, osittaisimetyksestä ja äidinmaidon pumppaamisesta. Pullonpyörittäjien opas Esipuhe Hyvä vauvan läheinen Tämä

Lisätiedot