Yleis- ja seutusuunnittelun perusteet 2013 A (10 op) Luento 3: Yhdyskuntarakenteen tasot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yleis- ja seutusuunnittelun perusteet 2013 A-36.2320 (10 op) Luento 3: Yhdyskuntarakenteen tasot"

Transkriptio

1 Yleis- ja seutusuunnittelun perusteet 2013 A (10 op) Luento 3: Yhdyskuntarakenteen tasot Samuli Alppi Yhdyskuntasuunnittelun lehtori Aalto-yliopisto

2 Yhdyskuntarakenteelliset strategiat

3 Hajakeskittäminen Eliel Saarinen Orgaaninen hajakeskittäminen - (Eliel Saarinen) Munkkiniemi-Haaga suunnitelma (1915) as. Suur-Helsinki suunnitelma (1918) Kaupunkirakenteen hajoamisen malli (Saarinen: The City, 1943) 9/25/2013 3

4 Broadacre City Hajautunut yhdyskunta ei ideaalirakennetta Funktionalismi Frank autokaupunki, Lloyd Wright Broadacre City (1934-) Frank Lloyd Wright Kaupungin jokainen asukas on samalla maanviljelijä Kaupunkirakenne perustuu vapaaseen yksityisautoiluun, huoltoasemat keskeisiä kaupallisia tiloja Ei suuria kaupallisia eikä työpaikkakeskittymiä, palvelupisteet väylien liittymissä (huoltoasemat) Hajauttaminen 4

5 Hajauttaminen Frank Lloyd Wright The broad acre city, where every family will have at least an acre of land, is the inevitable municipality of the future... We live now in cities of the past, slaves of the machine and of traditional building. We cannot solve our living and transportation problems by burrowing under or climbing over, and why should we? We will spread out, and in so doing will transform our human habitation sites into those allowing beauty of design and landscaping, sanitation and fresh air, privacy and playgrounds, and a plot whereon to raise things. Frank Lloyd Wright (1932)

6 The City of To-Morrow Funktionalismi Le Corbusier Keskitetty, ideaalinen yhdyskuntarakenne Urbaani, teolliseen tuotantoon ja työnjakoon perustuva yhteiskunta Tehokuuden ja terveellisyyden tavoitteet CIAMin ns. Ateenan julistus (1938/1943): Keskittäminen Le Corbusier Kaupungin tulee olla funktionaalinen, tehokas ja hygieeninen Kaupunkirakenteenpääperiaatteena oli toimintojen eriyttäminen Plan Voisin, Pariisi (1925) A city made for speed is made for success

7 Keskittäminen Funktionalismi - Corbusier Le Corbusier "(---) a simple phrase suffices to express the necessities of tomorrow: WE MUST BUILD IN THE OPEN. The lay-out must be of purely geometrical kind, with all its many and delicate implications. The city of to-day is a dying thing because it is not geometrical. To build in the open would be to replace our present haphazard arrangements, which are all we have to-day, by a uniform lay-out. Unless we do this there is no salvation. "Urbanisation cannot be conditioned by the claims of a pre-existent aestheticism; its essence is of a functional order the chaotic division of land, resulting from sales, speculations, inheritances, must be abolished by a collective and methodical land policy (CIAM) The result of true geometrical lay-out is repetition. The result of repetition is a standard, the perfect form (---) Le Corbusier (1929)

8 Irti muodosta Systeemisuunnittelu irti muodosta Systeemisuunnittelu Systeemisuunnittelu syntyi 1960 luvun maantieteen ns. kvantitatiivisen murroksen yhteydessä Systeemisuunnittelu (tai kyberneettinen suunnittelu) näki suunnittelun kohteen järjestelminä Suunnittelu keskittyi toimintojen ja prosessien kehittämiseen ja toiminnalliseen optimointiin. Fyysisen ympäristön suunnittelua painotettiin vähemmän, se nähtiin alisteisena toimintojen suunnittelulle. Suunnittelu pyrki ideaalirakenteeseen, mutta toimintojen ei kaupunkimuodon tasolla. 9/25/2013 (McLoughlin 1969) 8

9 Infrastruktuuri

10 Infrastruktuuri teknologia + välitettävä materia tai informaatio + operaattori + käyttäjä = sosiotekninen hybridi esim. energiaverkosto:

11 Yhteinen infrastruktuuri

12 Infrastruktuuri-ideaali Ajatus infrastruktuuripalvelujen tasavertaisesta tarjoamisesta yhteiskunnan kaikille jäsenille Infrastruktuuri-ideaali on murtumassa erityisesti Valtiollisten Infrastruktuurimonopolien purkautumisen yhteydessä. Syitä: yksityistäminen talouden vapauttaminen Globalisaatio Seurauksia: eriytyvät palveluverkot niin alueiden kuin yhteiskuntaluokkien välillä Mahdollinen Epätasa-arvo ennen Neste, Tielaitos, Posti-Tele nyt Neste Oil, Fortum, Tiehallinto, Destia, Suomen Posti, Itella, TeliaSonera, digita

13 Infrastruktuuri Urban coherence vs. urban fragmentation Valtakunnallinen mittakaava Paikallinen mittakaava Toisen mittakaavatason yhdistävä infrastruktuuri on toisella tasolla eristävä.

14 Premium network spaces Mobiilin eliitin tilat omat liikenneväylät verkkopalvelut lentokentät (I luokan matkustamot, aulat) hotellit (länsimainen infra kehitysmaissa) varustellut, eriytetyt asuinalueet eksklusiiviset vapaa-ajan alueet

15 By-passes ohitukset Vahvistaa arvokkaiden (valued) toimijoiden yhteyksiä ja heikentää (joko absoluuttisesti tai suhteellisesti) vähemmän arvokkaiden yhteyksiä. Graham & Marvin 1999

16 Hubs, spokes and tunnels Arvokkaiden toimijoiden välisten yhteyksien vahvistuessa niiden keskittymien (HUBS) väliset yhteydet muodostavat tunneleita (TUNNELS), joissa liikkuvat ihmiset, tavara ja informaatio eivät ole enää yhteydessä ympäristöön. Keskittymiin puolestaan muodostuu verkosto (SPOKES) arvokkaiden toimijoiden ja näiden tarvitsemien fasiliteettienvälille.

17 Kiinnittyneet mobiilit investoinnit Graham & Marvin 1999 KIINNITETYN (FIXED) PÄÄOMAN KUSTANNUKSET MUODOSTAVAT ONGELMAN ERITYISESTI SIIRRYTTÄESSÄ TEKNOLOGIAN VAIHEEESTA TOISEEN TALOUDELLINEN TOIMINTA ON HOUKUTTELEVAMPAA ALOILLA, JOISSA PAIKALLISESTI KIINNITETTYÄ PÄÄOMAA TARVITAAN VÄHEMMÄN.

18 Riskiyhteiskunta (Beck 1990) Teknologisten järjestelmien toimintahäiriöt vaikuttavat eivät vain paikallisesti vaan maanosan laajuisesti, jopa globaalisti. Kansalaiset eivät voi valita haluavatko he kantaa järjestelmän sisältämän riskin vai eivät. Mau 2004

19 Infra suunnittelustrategiana Infrastrusture landscape Kaupunkikokemus muodostuu ihmisten, asioiden ja informaation liikkeestä ja vaihdannasta Arkkitehtuuri on yhä enemmän kytkeytynyt infrastruktuuriin ja virtoihin Infrastructure, architecture and landscape amalgamate to become one complex (Angelil ja Klingmann 1999)

20 Suunnittelutyökalut

21 Verkostollinen analyysi Verkostourbanismi-malli Flow Function Form Alppi&Ylä-Anttila (2007), Dupuy (1991)

22 Verkostokaupunki Ilmiöt Taloudellisten toimintojen desentralisaatio, aktiviteettien hajautuminen Kasvava mobiliteetti, monimutkaistuva liikkuminen Tila-aika suhteen muutokset (Davoudi 2003) Suunnittelu Suunnittelusta integraatioon ja koordinaatioon, pitämään yhdessä eri osista koostuvaa yhteiskuntaa. (Hautamäki 2001) Strategisen suunnittelun nousu: planning by goals rather than planning by rules (Castells 1999, Healey 1997) Suunnittelun pitää tunnistaa linkit virtojen ja noodien välillä sekä se, mikä virtaa verkoston läpi (Hajer ja Zonneveld 2000, Innes 2005, Graham 2005) Suunnittelun pitäisi pystyä hyödyntämään kunkin paikan saavutettavuusominaisuudet: hitaus ja nopeus, yksityinen tai kollektiivinen, fyysinen tai virtuaalinen. (Bertolini 2005) virtojen tila ja paikkojen tila (Castells) Uudet keskukset muodostuvat multimodaalisiin solmuihin joissa fyysiset ja virtuaaliset virrat kohtaavat. (Bertolini, Castells, Mitchell 1995) Urbaani sentraliteetti (keskeisyys) voidaan luoda uudelleen monikeskuksisessa rakenteessa ilman oletettua hierarkiaa keskusten välillä. (Castells 1999)

23 Fyysis-verkostollinen analyysi Node-Place -model

24 Fyysinen analyysi Netzstadt -malli Mittakaavat: - National - Regional - Communal - Local Osatekijät: - Borders - Infrastructure - Settlement - Agriculture - Waters - Forests (Oswald & Baccini 2003)

25 Netzstadt

26 Netzstadt -malli Netzstadt-malli kuvaa urbaanin systeemin muodostuvan kolmesta elementistä: - Noodit ovat sijainteja, joissa on ihmisten, tavaroiden ja informaation tihentymä - Yhteydet (linkit) edustavat ihmisten, tavaroiden ja informaation virtoja - Rajat ovat tilallisia, ajallisia tai organisationaalisia verkoston jakolinjoja Näiden elementtien muodostama systeemi on avoin, se jatkuu systeemin tarkastelurajojen ulkopuolelle. Systeemiä voidaan tarkastella viidessä eri mittakaavassa: - Rakennus - Kaupunginosa - Kunta - Seutu - Valtio

27 Netzstadt -malli - Identification Urbaanin systeemin ominaisuudet on oltava tunnistettavia. Tunnistettavuus helpottaa suunnistamista ajassa ja paikassa sekä luo järjestystä. - Diversity Urbaanin systeemin toiminnot voidaan esittää eri tavoilla. Siinä pitää olla vaihtelua miten ihmiset syötetään, kuljetetaan, miten asunnot rakennetaan tai kulutustuotteet valmistetaan. Liika morfologinen vaihtelu kuitenkin estää yhtenäisyyden syntymisen - Flexibility Kyky muuttua. Systeemin on aika ajoin uudistuttava. Liika joustava systeemi johtaa epätasapainoon, liika jäykkyys estää muutoksen. Liittyy erityisesti esim. kesantomaiden käyttöön tai uusien alueiden rakentamiseen. - Degree of self-sufficiency Omavaraisuus. Kestävään kehitykseen liittyvä alueellisen omavaraisuden näkökulma. - Resource efficiency Toinen kestävän kehityksen näkökulma. Kuinka tehokkaasti resurssit hyödynnetään. Nämä kriteerit ovat eri tavoin sovellettavissa Netzstadt-mallin eri mittakaavoissa.

28 Netzstadt -malli

29 Netzstadt -malli Jokaisessa mittakaavassa voidaan käytää samoja verkoston kuvauksen elementtejä; noodeja, linkkejä ja rajoja. Systeemi on sisäkkäinen: pienemmän mittakaavan verkosto muodostaa isomman mittakaavan tason noodin. Suunittelussa pitää ottaa huomioon tarkasteltavan mittakaavan lähimmät seuraavat mittakaavat. Isomman tason verkosto muodostaa pienemmän tarkastelutason (observation perimeter) ja suunnittelutason vaikutukset on huomioitava myös pienemmän mittakaavan verkostossa.

30 Netzstadt -malli Miten urbaani systeemi syntyy? Ihmisten toiminnan kautta. Ihmistoiminnot puolestaan koostuvat tuhansista erilaisista prosesseista, jotka voivat tapahtua mitä erilaisimmissa paikoissa ja myös samoissa paikoissa samanaikaisesti. Jotta kulttuurisesti erilaiset urbaanit systeemit olisivat vertailukelpoisia, ihmistoiminnat on pelkistäen jaettu neljään pääluokkaan (vrt. funktionalistinen toimintojen jaottelu): - To Nourish and Recover Syöminen, kattaen kaikki prosessit, välineet ja alueet, jotka tarvitaan tuottamisessa, jakelussa ja kuluttamisessa sekä syömisen liittyvä ihmisen metabolismi. Virkistys ja siihen liittyvät prosessit, välineet ja alueet. - To Clean Ihmisten, vaatteiden, rakennusten, katujen ym. puhdistaminen ja siihen liittyvät prosessit, välineet ja alueet. - To Reside and Work Asumiseen ja työssä käyntiin liittyvän rakentamisen ja ylläpidon prosessit, välineet ja alueet. - To Transport and Communicate Ihmisten, tavaroiden ja informaation välittämiseen liittyvät prosessit, välineet ja alueet.

31 Netzstadt -malli Elementtien tunnistamisen ja määrittelyn sekä niiden arvioinnin (synteesi ja laatukriteerit) jälkeen tarvitaan morfologisia indikaattoreita kuvaamaan alueen arkkitehtuuria (architecture of the territory & attributes). Indikaattorien avulla kuvataan verkoston osien noodit, rajat, yhteydet yksityiskohtaisempia ominaisuuksia. Indikaattoreiden avulla: - tunnistetaan alueen heikkoudet ja vahvuudet - tarkkaillaan ja kontrolloidaan urbaania laatua rekonstruktioprosessissa - luodaan suunnittelulle tavoitteita Netzstadt-metodin indikaattorit perustuvat empiiriseen tutkimukseen ja yhtä lukuun ottamatta ovat ennen julkaisemattomia

32 Netzstadt -malli Morphological Indicators: building density / rakentamistiheys

33 Netzstadt -malli

34 Netzstadt -malli

35 Netzstadt -malli Morphological Indicators: shredding / riekaleisuus

36 Netzstadt -malli Morphological Indicators: granulation / rakeisuus

37 Netzstadt -malli Morphological Indicators: granulation / rakeisuus

38 Netzstadt -malli Morphological Indicators: accessibility / saavutettavuus

39 Netzstadt -malli Morphological Indicators: accessibility / saavutettavuus

40 Netzstadt -malli 3.3 Physiological tools Fysiologiset indikaattorit Tiheys: - asukastiheys - työpaikkojen tiheys - palveluiden tiheys - instituutioiden tiheys Virrat: - työntekijöiden virrat - opiskelijoiden virrat - kuluttajien virrat - informaatiovirrat (Fysiologiset ja morfologiset tekijät eivät ole suoraan toisistaan riippuvaisia.)

41 Netzstadt -malli Netzstadt-metodin tavoitteena on: - urbaania muotoa kehitetään sen kaikissa mittakaavoissa (morfologia) - luodaan globaaleihin ja seudullisiin olosuhteisiin sopiva metabolia (fysiologia) - saavutetaan sellainen ymmärrys urbaanista systeemistä, joka mahdollistaa kyberneettiset (itseään tarkkailevat ja korjaavat) prosessit Netzstadt-metodi ei itsessään generoi suunnitelmia, vaan tukee analyysiä ja strukturoi suunnittelutyötä. Netzstadt-metodi ei kehitä uusia laatutavoitteita urbaanille systeemille. Siksi tarvitaan normatiivisia voimia eli demokraattista päätöksen tekoa osallistumisprosesseissa. Metodin avulla tavoitteet voidaan siirtää systeemin kontekstiin.

42 Fyysinen analyysi Netzstadt -malli Esimerkkejä tasojen analyysistä Netzstadt-menetelmällä (TTY ): - kaupunkirakenneanalyysit (tihentymät ja virrat, indikaattorit) - potentiaalien kartoitus (urbaani kesanto, täydennys, eheytys) - arviointi, laatukriteerit - kehittämisstrategiat ja visiot

43

44 Harjoitustyöt

45

VATT VALMISTELURAPORTIT

VATT VALMISTELURAPORTIT VATT VALMISTELURAPORTIT 17 Kaupunkialueiden maankäyttö ja taloudellinen kehitys maapolitiikan vaikutuksista tuottavuuteen sekä työ- ja asuntomarkkinoiden toimivuuteen Heikki A. Loikkanen Valtion taloudellinen

Lisätiedot

Autoriippuvainen yhdyskunta ja sen vaihtoehdot Vesa Kanninen Panu Kontio Raine Mäntysalo Mika Ristimäki (toim.)

Autoriippuvainen yhdyskunta ja sen vaihtoehdot Vesa Kanninen Panu Kontio Raine Mäntysalo Mika Ristimäki (toim.) Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja B 101 Espoo 2010 Autoriippuvainen yhdyskunta ja sen vaihtoehdot Vesa Kanninen Panu Kontio Raine Mäntysalo Mika Ristimäki (toim.) Jakelu:

Lisätiedot

HLJ 2011 Saavutettavuustarkastelut, SAVU

HLJ 2011 Saavutettavuustarkastelut, SAVU 18 2012 HLJ 2011 Saavutettavuustarkastelut, SAVU HLJ 2011 Saavutettavuustarkastelut, SAVU HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A, Helsinki PL 100, 00077 HSL puhelin

Lisätiedot

Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen Kokonaisuudesta irrallaan oleva hanke ei jää elämään Hyvinvointihankkeiden vaikutusten arviointi

Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen Kokonaisuudesta irrallaan oleva hanke ei jää elämään Hyvinvointihankkeiden vaikutusten arviointi Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 68 Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen Kokonaisuudesta irrallaan oleva hanke ei jää elämään Hyvinvointihankkeiden vaikutusten arviointi Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen

Lisätiedot

Systeemiset innovaatiot ja sosiotekninen muutos

Systeemiset innovaatiot ja sosiotekninen muutos VTT TIEDOTTEITA 2593 Mika Nieminen, Ville Valovirta & Antti Pelkonen Systeemiset innovaatiot ja sosiotekninen muutos Kirjallisuuskatsaus VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2593 Systeemiset innovaatiot ja

Lisätiedot

ELÄMYKSELLISEEN YHTEISÖLLISYYTEEN

ELÄMYKSELLISEEN YHTEISÖLLISYYTEEN Sirkka Heinonen, Sofi Kurki, Leena-Maija Laurén ja Juho Ruotsalainen ELÄMYKSELLISEEN YHTEISÖLLISYYTEEN Elävä esikaupunki -hankkeen tulevaisuusklinikka Perspective 27.10.2011 TUTUeJULKAIISUJA 12/2011 Sirkka

Lisätiedot

Tajua Mut! -toimintamalli lasten ja nuorten tukena

Tajua Mut! -toimintamalli lasten ja nuorten tukena Sitran selvityksiä 83 Tajua Mut! -toimintamalli lasten ja nuorten tukena Kyllä mua saa auttaa! Ketään ei jätetä! Joulukuu 2014 Sitra 2014 Sitran selvityksiä 83 ISBN 978-951-563-894-6 (nid.) ISBN 978-951-563-895-3

Lisätiedot

KAUPPAKESKUKSET OSANA KESTÄVÄÄ KULUTUSTA JA KAUPUNKIRAKENNETTA

KAUPPAKESKUKSET OSANA KESTÄVÄÄ KULUTUSTA JA KAUPUNKIRAKENNETTA AALTO-YLIOPISTO/REAL ESTATE RESEARCH GROUP REG AALTO-YLIOPISTO/YHDYSKUNTASUUNNITTELUN TUTKIMUS- JA KOULUTUSKESKUS YTK TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO/EDGE TURUN KAUPPAKORKEAKOULU/TALOUSMAANTIEDE KAUPPAKESKUKSET

Lisätiedot

Kiinteistön käyttäjälähtöinen suunnittelu ja suunnittelun

Kiinteistön käyttäjälähtöinen suunnittelu ja suunnittelun Aalto-yliopisto Perustieteiden korkeakoulu Tuotantotalouden koulutusohjelma Jere Viljanen Kiinteistön käyttäjälähtöinen suunnittelu ja suunnittelun hankinta Diplomityö Otaniemessä 19. joulukuuta 2013 Valvoja:

Lisätiedot

Maatilan talouskeskuksen toiminnallinen ja maisemallinen suunnittelu

Maatilan talouskeskuksen toiminnallinen ja maisemallinen suunnittelu MTT:n selvityksiä 87 Maatilan talouskeskuksen toiminnallinen ja maisemallinen suunnittelu Tapani Kivinen Teknologia MTT:n selvityksiä 87 67 s Maatilan talouskeskuksen toiminnallinen ja maiselmallinen suunnittelu

Lisätiedot

- luonnon prosesseihin sitoutuva asuinaluesuunnitelma Mikkelin Riuttaan

- luonnon prosesseihin sitoutuva asuinaluesuunnitelma Mikkelin Riuttaan ELÄMÄÄ METSÄSSÄ - luonnon prosesseihin sitoutuva asuinaluesuunnitelma Mikkelin Riuttaan Diplomityö Maiju Suomi 2013 Valvoja: Pekka Heikkinen Ohjaaja: Kimmo Lylykangas Aalto-yliopisto, Taiteiden ja suunnittelun

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän rakennetun ympäristön kehitysnäkymät

Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän rakennetun ympäristön kehitysnäkymät ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2427 Satu Paiho, Toni Ahlqvist, Kalevi Piira, Janne Porkka, Pekka Siltanen & Pekka Tuomaala Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän rakennetun ympäristön kehitysnäkymät VTT

Lisätiedot

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland Varsinais-Suomen maakuntastrategia

Lisätiedot

Ilkka Lehtola. Maaseudun toimintaympäristön. liikkuminen. Kirjallisuuskatsaus. Tiehallinnon selvityksiä 18/2007

Ilkka Lehtola. Maaseudun toimintaympäristön. liikkuminen. Kirjallisuuskatsaus. Tiehallinnon selvityksiä 18/2007 Ilkka Lehtola Maaseudun toimintaympäristön muutos ja liikkuminen Kirjallisuuskatsaus Tiehallinnon selvityksiä 18/2007 Ilkka Lehtola Maaseudun toimintaympäristön muutos ja liikkuminen Kirjallisuuskatsaus

Lisätiedot

Opiskelijoiden mentaaliset mallit ohjelmien suorituksesta ohjelmoinnin peruskurssilla. Vesa Vainio

Opiskelijoiden mentaaliset mallit ohjelmien suorituksesta ohjelmoinnin peruskurssilla. Vesa Vainio Opiskelijoiden mentaaliset mallit ohjelmien suorituksesta ohjelmoinnin peruskurssilla Vesa Vainio Kognitiotieteen pro gradu -tutkielma Psykologian laitos Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Helsingin yliopisto

Lisätiedot

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa

Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni 2015 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Brändin merkitys sosiaalisessa mediassa Jaakkola, Okko; Juutinen, Joni

Lisätiedot

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät www.finnsight2015.fi ISBN 951-715-610-3 Tekes PL 69 (Kyllikinportti 2) 00101

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja Sitra 2014 Sitra 2014 Käsikirjan kirjoittajat: Katja Klemola, Etelä-Karjalan sosiaali-

Lisätiedot

STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö

STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö STRATEGINEN JOHTAMINEN Case A-klinikkasäätiö Johanna Mononen Pro gradu -tutkielma Sosiaalihallintotiede Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Toukokuu 2013 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Yhdistävä luonto: ekosysteemipalvelut Suomessa

Yhdistävä luonto: ekosysteemipalvelut Suomessa Olli Saastamoinen, Matleena Kniivilä, Janne Alahuhta, Kyösti Arovuori, Anna-Kaisa Kosenius, Paula Horne, Antti Otsamo & Matti Vaara Yhdistävä luonto: ekosysteemipalvelut Suomessa Publications of the University

Lisätiedot

Hankkeista käytännöksi onko tuotteistamisesta tukea?

Hankkeista käytännöksi onko tuotteistamisesta tukea? Hankkeista käytännöksi onko tuotteistamisesta tukea? Leena Vainio Tutkimuspäällikkö, ETK Hämeen ammattikorkeakoulu leena.vainio@hamk.fi Marja Toivonen Tutkimusprofessori,FT VTT marja.toivonen@vtt.fi Tiivistelmä

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

GERONTECHNOLOGY: A SHIFT FROM PATIENT TO CONSUMER?

GERONTECHNOLOGY: A SHIFT FROM PATIENT TO CONSUMER? BMGT95.833 July 1995 GERONTECHNOLOGY: A SHIFT FROM PATIENT TO CONSUMER? Jan A.M. Graafmans Herman Bouma James L. Fozard Paper presented at the conference A city for all & training for living and working

Lisätiedot

Uhka vai mahdollisuus moniammatillista yhteistyötä kehittämässä

Uhka vai mahdollisuus moniammatillista yhteistyötä kehittämässä Uhka vai mahdollisuus moniammatillista yhteistyötä kehittämässä Kaarina Isoherranen AKATEEMINEN VÄITÖSKIRJA Helsingin yliopiston Valtiotieteellisen tiedekunnan luvalla VTL Kaarina Isoherrasen väitöskirja

Lisätiedot

Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten Espoossa 28.2.2011

Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten Espoossa 28.2.2011 Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Rakennustekniikan laitos Sanna Lukkarinen ASUNTO-OSAKEYHTIÖN LISÄRAKENTAMISEN TALOUDELLINEN KAN- NATTAVUUS Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi

Lisätiedot

Tilannekuvasta täsmäjohtamiseen Johtamisen tietovirrat kriisin hallinnan verkostossa

Tilannekuvasta täsmäjohtamiseen Johtamisen tietovirrat kriisin hallinnan verkostossa LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 81/2005 Tilannekuvasta täsmäjohtamiseen Johtamisen tietovirrat kriisin hallinnan verkostossa Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2005 KUVAILULEHTI Julkaisun

Lisätiedot

Kasvuparadigman muutos

Kasvuparadigman muutos Kasvuparadigman muutos Innovaatiotoiminnan uudet trendit Eija Ahola ja Anna-Maija Rautiainen (toim.) Tekesin katsaus 250/2009 Kasvuparadigman muutos Innovaatiotoiminnan uudet trendit Eija Ahola ja Anna-Maija

Lisätiedot

Oppimisen muuttuva maasto

Oppimisen muuttuva maasto 0 Kansallinen ennakointiverkosto Oppimisen muuttuva maasto Taloudellisesta taantumasta nousuun oppimista kehittämällä Toim. Antti Hautamäki ISBN 978-951-563-670-6 Helsinki 2008 Oppiminen ja koulutus tulevaisuustyöryhmän

Lisätiedot

SUOMEN MAASEUTU Phalaris arundinacea

SUOMEN MAASEUTU Phalaris arundinacea 2015 SUOMEN MAASEUTU Maaseudun kehittämistyön toimintaympäristön tulevaisuus Phalaris arundinacea Vielä 50-luvulla kaupunki oli synnin pesä ja maaseutu onnela. Kyse on mielikuvien valtataistelusta. Tiivistelmä

Lisätiedot

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista VTT WORKING PAPERS 137 Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista ISBN 978-951-38-7476-6 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp) ISSN 1459-7683

Lisätiedot