KOTIHOIDON KEHITTÄMINEN / KOTIHOIDON HENKILÖSTÖLISÄYKSET JA TÄRKEIMMÄT TYÖ- JA TEHTÄVÄKUVAMUUTOKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOTIHOIDON KEHITTÄMINEN / KOTIHOIDON HENKILÖSTÖLISÄYKSET JA TÄRKEIMMÄT TYÖ- JA TEHTÄVÄKUVAMUUTOKSET 1.1.2010 31.12.2011"

Transkriptio

1 KOTIHOIDON KEHITTÄMINEN / KOTIHOIDON HENKILÖSTÖLISÄYKSET JA TÄRKEIMMÄT TYÖ- JA TEHTÄVÄKUVAMUUTOKSET Kotipalvelu muuttuu kotihoidoksi (kotisairaanhoidolliset tehtävät lisääntyvät). Sirkan nimike muuttuu kotipalveluohjaajasta kotihoidon ohjaajaksi. Leila aloittaa työt nimikkeellä Rantakodin vastaava sh ja jatkaa sovitusti maaliskuun 2010 loppuun. 2. J-vuoro lisätään VT:lle: maanantaista perjantaihin 3. Leilan työtä jatketaan sovitusti heinäkuun 2010 loppuun tehtävänimikkeellä Rantakodin vastaava sh. Leila aloittaa opiskelun eikä ole kokoaikaisesti työssä (ylempi AMK tutkinto). Keväällä 2010 tiimien kehittämisryhmät kokoontuivat useita kertoja aiheena 2009 kehityskeskustelujen tulokset, mukana Sirkka ja Leila sekä jokaisesta ryhmästä 2 hoitajaa Kehittämistavoite: Kotihoidon tärkeimmät kehittämiskohteet tunnistetaan ja kehittämistyöt käynnistetään (kohdassa 4 esillä tärkeimmät). J-vuoro lisätään VT:lle: joka päivä. (VT = vanhustentalojen kotihoito) 4. Kehittämistavoite 1: käynnistetään VT:n lääkkeenjakohuoneen remontti ja uudistetaan lääkehoito kokonaan VT:lla: mm. J-vuoron tehtäväkuvan kehittäminen erityisesti lääkehoidon osalta -> Työskentelytilat toimivammaksi ja lääkehoidon turvallisuuden parantaminen. Kehittämistavoite 2: Kehitetään RK:n ( RK = Rantakoti) raportointia ja otetaan käyttöön viestilaput -> Aamuisin päästään heti asiakastyöhön ja aamupalatarjoilu voidaan aloittaa heti 8.00 (aikaisemmin raportointiin meni paljon aikaa ja aamupalan tarjoilu venyi yhdeksään. Lounaan tarjoilu alkoi jo 11.00). Kehittämistavoite 3: Käynnistetään työnohjaus Rantakodilla. Tuetaan hoitohenkilökunnan yhteistyötä ja työn kehittämistä. Avoimemman ja rakentavamman keskustelukulttuurin aikaansaaminen. Kehittämistavoite 4: Pyritään lisäämään VT:n ja KK:n yhteistyötä (KK = kirkonkylän kotihoito). Tarv. KK avustaa VT:a aamutoimissa. Kaikki tavoitteet 4:sta lukuun ottamatta toteutuivat. Henkilöstö ei ollut vielä valmis yhteistyöhön. Kokonaistavoite: asiakaslähtöisemmän hoidon kehittäminen 5. Hilmo ohjelma otetaan käyttöön sähköisessä muodossa (ennen Arja Puominen huolehtinut paperiversiona). Mediatri- vastaavia koulutetaan ottamaan vastuuta mm. hilmosta. Kotisairaanhoidolliset tehtävät asiakkaiden hoidon osalta lisääntyvät kaikissa tiimeissä (asiakkaita n. 130) -> Koulutetaan uusia verikokeiden ottajia. Kehittämistavoitteena: turvataan kotisairaanhoidollisten töiden sujuminen kaikissa tiimeissä. Asiakkaiden tarpeet huomioidaan, asiakaslähtöisyys (Ranuan toimintamallissa ei ole sairaanhoitajia tiimien vastaavina joten tehtävistä huolehtivat lähihoitajat = lähihoitajien kotisairaanhoidollisen osaaminen vahvistaminen). Kokonaistavoite: kotihoidon työntekijöiden osaamisen kehittäminen, vastuun ottaminen työstä. 6. Potilastietojärjestelmän lääkityslista otetaan käyttöön. Leila kouluttaa henkilöstön (henkilökohtainen ohjaus). Kehittämistavoitteena: yhteistyön lisääntyminen sähköisessä muodossa tk:n kanssa. Asiakasturvallisuuden lisääntyminen lääkehoidon osalta. Moniammatillisen yhteistyön kehittäminen. RK:n osalta lounasruokailua siirretään myöhäisemmäksi klo Kehittämistavoitteena: asiakkaiden ruokailuaikoja kehitetään ja huomioidaan asiakaslähtöisyys. (ruoka-ajat olleet liian lähekkäin: aamupala liian myöhään ja lounas liian aikaisten, jolloin ruokailuaikojen väli 2 tuntia, ei täytä valtakunnallista

2 ohjeistusta vanhusten ruokailusta!). Kokonaistavoite: asiakaslähtöisyys ja henkilökunnan osaamisen kehittäminen. 7. Sekä kirkonkylän (KK) että vanhustentalojen (VT) henkilöstömääriä lisätään iltaan. Yhteinen iltavuorolainen (Q) jää pois ja molempiin ryhmiin tulee 2 iltatyöntekijää lisääntyneiden asiakasmäärien vuoksi. 8. Leilan työtä jatketaan sovitusti joulukuun 2010 loppuun. Tehtävänimike muuttuu kotihoidon vastaavaksi sh:ksi (8/2010). VT:n pyykkihuoltoa kehitetään -> hankitaan uudet koneet, pyykkäys asiakkaille maksulliseksi, asiakkaiden omat pyykkipulverit jäävät pois. Kehittämistavoitteena: kotihoidon palvelujärjestelmän kehittäminen nykyaikaisempaan muotoon. 9. RK:lla otetaan osastokartta käyttöön. Henkilökunta koulutetaan ja ATK-laitteet uusitaan. kehittämistavoitteena: Vihkoon kirjaaminen jää RK:lla pois. Sähköisen kirjaamisen kehittäminen ja yhteistyö tk:n kanssa (valmistaudutaan rakenteiseen kirjaamiseen). RK:n henkilökunta aloittaa työnohjauksen, joka kestää kesäkuulle 2011 (Leila mukana). Siirrytään omahoitajaparityöskentelyyn (kaikille asiakkaille nimetään 2 omahoitajaa). Kehittämistavoitteena: hoitajien kesken yhteistyö asiakkaiden hoidon osalta lisääntyy. Haipro ilmoitukset muuttuvat sähköiseen muotoon. Henkilökunta koulutetaan ohjelmiston käyttämiseen. Leila käsittelee tehdyt ilmoitukset ja lähettää eteenpäin Peisalle. Asiakkaiden määrät lisääntyvät nopeasti KK:llä ja VT:lla. Osastolla jonoa. Kehittämistavoitteena: Leila ja Sirkka huomioivat tilanteen asiakasmäärien osalta, valmistaudutaan selvitystöihin. 10. Asiakasmäärät lisääntyvät edelleen, asiakkaiden hoitoisuus kasvaa ja asiakkaiden toimintakyky heikkenee nopeasti kaikissa tiimeissä. Hoitohenkilökunnan selviytyminen tehtävissä vaikeutuu. Kehittämistavoitteena: Sirkka ja Leila käynnistävät selvitystyöt ja viestittävät kotihoidon ongelmat kunnan ylemmälle tasolle (KSH-palaverit, SAS-palaverit, lautakunta). 11. Leilan työsopimus päättyi 12/10. Hän jatkaa sovitusti siihen asti kun vakituinen ottaa tehtävän vastaan. HOPS:n teon kehittäminen alkaa (jatketaan siitä, mihin LAKAVA-hankkeessa jäätiin). Tavoitteena on, että omahoitajat hallitsevat hops:n tekemisen ja päivittämisen (päivitykset toukokuu ja marraskuu). Leila kouluttaa ja ohjaa henkilöstöä. Kehittämistavoitteena: hoitajat oppivat kirjaamaan sähköisesti ja suunnittelemaan hoitoa kokonaisvaltaisesti (valmistautuminen rakenteiseen kirjaamiseen). Henkilöstölisäys: Vanhustentaloille lisätään henkilökuntaa: kolme työntekijää jokaiseen aamuun. 12.Sirkan ja Leilan viestittämään hätähuutoon vastataan. Henkilöstölisäys: Kunnanhallituksen myöntämä ylimääräinen työntekijä otetaan käyttöön. Kehittämistavoitteena: työnkuvan kehittäminen (J-vuoro) koko kotihoidon avuksi. RK:n asukkaille turvamaksu. Rantakodin turvajärjestelmä vaatinut säännöllistä korjausta ja huoltoa. Kehittämistavoitteena: kotihoidon palvelujärjestelmän nykyaikaistaminen. Ilmaisia palveluja ei ole kenelläkään. Henkilöstöä lisätään vanhustentaloille: toinen työntekijä pesuvuoroihin.

3 13. Henkilöstölisäys: ylimääräinen siivooja iltavuoroon VT ja RK -> Kehittämistavoitteena: iltatiskit jäävät hoitohenkilökunnalta pois, siivooja avustaa ruoan jaossa, syöttämisessä -> hoitajilla jää enemmän aikaa asiakkaille. Kovat pakkaset jatkuvat pitkään > hankitaan lämpimät ulkotakit VT:n työvuoroihin. Sotaveteraanien siivooja aloittaa työt -> siivousasiakkaita siirtyy kotihoidon siivoojilta pois. 14. Leila tulee valituksi vakituiseksi kotihoidon vastaavaksi hoitajaksi ja tehtävä muuttuu viraksi. Kehittämistavoitteena: perehtyminen ja opiskelu tuleviin viranhaltijan tehtäviin. J-vuoro siirtyy huolehtimaan koko kotihoidon lääkekuljetuksista, resepteistä ja hoitotarvikehankinnoista (J-vuoroa kehitetään edelleen). Kehittämistavoitteena: KK:llä jää asiakastyöhön enemmän aikaa, kun lääkekuljetukset jäävät heiltä pois. Henkilöstölisäys: KK:lle ylimääräinen työntekijä aamuun lisääntyneiden asiakasmäärien vuoksi (sotaveteraanien tekijä, jää myöhemmin kesällä pois asiakaskunnan vähentyessä). Titania-vastaavat (Suvi ja Tarja) alkavat opettelemaan listan tekoa. Sovittu asiasta kunnassa käydyssä palaverissa. Kehittämistavoitteena: turvataan työvuorolistojen valmistuminen kaikissa olosuhteissa. Listojen teko on ollut yksin Leilan varassa (vaarana jos Leila sairastuu, kuka tekee listat?). Kasvavien henkilöstömäärien ja useiden ryhmien vuoksi listan teko vaikeutuu. 15. RK:lle saneerataan huuhteluhuone ja hankitaan huuhtelukone -> koulutukset. Kehittämistavoitteena: yleisen siisteyden ja hygieniatason ylläpitämisen parantaminen. Käynnistetään ruuanjakelupisteen kehittäminen ja saneeraus -> ruuan jakelu uudistuu erityisesti RK:n ja VT:n osalta. Kehittämistavoitteena: säästetään sekä keittiöhenkilökunnan että hoitajien aikaa. Kaikki ruuat annostellaan yhdestä jakelupisteestä (aiemmin jakelupisteitä oli kaksi ja jakelupisteiden täyttäminen, huolto ja siivous veivät aikaa). 16. Iltasiivooja aloittaa työt RK:n lounaan jaolla, on mukana syöttämisessä ja jälkien siivouksessa. Kehittämistavoitteena: lisätään käsipareja ruokahuoltoon -> hoitajilla jää enemmän aikaa asiakkaille joiden toimintakyky on heikentynyt. Lounasruokailuaikaa voidaan edelleen siirtää alkavaksi myöhemmin. Ajaksi määritellään nyt klo > asiakaslähtöisyyden kehittäminen. Päästään lähemmäs valtakunnallisia tavoitteita ruokailuaikojen suhteen. Lisääntyneiden asiakasmäärien vuoksi koulutetaan uusia RAVA-vastaavia (Eila, Suvi, Tarja, Merja, Jonna H.) entisten lisäksi (Hillevi ja Heli). Kehittämistavoitteena: kasvavien henkilöstö- ja asiakasmäärien vuoksi lisätään vastuuhenkilöitä. Osallistutaan RAVA-poikkileikkaukseen toukokuussa -11. Siivoushenkilökunta ja heidän työn organisointi siirtyy Leilalle. Kehittämistavoitteena: siivoustyön kokonaisvaltainen kehittäminen käynnistetään. Siivoushenkilökunnan työpanosta lisätään RK:n siivouksessa (huomioidaan uudet hygieniahjeet LKS:stä, hygieniahoitajat vierailevat ESBL tapausten vuoksi). 17. Henkilöstölisäys: Toinen yöhoitaja (5/11)-> Kehittämistavoitteena: Rantakodin yksinyökötys päättyy, toinen yökkö apuna VT:n ilta- ja aamutoimissa, yhteistyötä tehdään asiakkaiden nostoissa ja siirroissa = parityöskentely aloitetaan. Seniorikodilla toiminta käynnistyy ja uudet hoitajat (4) aloittavat työt. Seniorikodin yökötys käynnistyy. Vastaava sh aloittaa viranhaltijapäätösten tekemisen ja henkilöstöjohtamisen (5/11). Kehittämistavoitteensa: henkilöstöä koskevat paperiasiat (listat, lomat ym.) siirtyvät yhden työntekijän vastuulle ja Rantakodin tiloihin (ennen paperit Sirkan toimistolla tk:ssa) ->

4 helpottaa listan tekoa ym. asioita kun paperit yhdessä paikassa. ESBL-tapausten vuoksi lisätään tuntuvasti vaatehankintoja. Nimetään turvavastaava (Seppo, myöhemmin lisätään Markku) vastaamaan kotihoidon turvallisuusasioista ja turvallisuussuunnitelmien päivityksestä yhteistyössä Leilan kanssa. Kehittämistavoitteena: turvallisuuteen liittyvät asiat kehittyvät, turvallisuussuunnitelman päivitykset. Lisääntyneiden asiakasmäärien vuoksi nimetään uusia mediatri-vastaavia (Helena ja Merja) entisten lisäksi (Hillevi, Heli, Jonna H., Soili ja Suvi). Kehittämistavoitteena: pystytään vastaamaan tuleviin haasteisiin esim. kotihoidon laskutusten osalta. Vastuuhenkilöt ohjaavat ja kouluttavat muuta henkilökuntaa sekä päivittävät mediatri- ohjeita. 18. ESBL-tapaukset puhututtavat kesällä 2011: näytteiden ottamiset, koulutukset, henkilökunnan. suojautuminen, siivoukset jne. Päädytään siihen, että RK:n hoitajien vaatteiden peseminen keskitetään pesulaan. Toinen sotaveteraanien siivooja aloittaa työt -> lisää siivousasiakkaita siirtyy kotihoidon siivoojilta pois. Rantakodille kaipaillaan omaa laitoshuoltajaa. Muuttuneiden tilanteiden vuoksi lähdetään töitä organisoimaan uudella tavalla niin, että siivoustyön panostusta voidaan siirtää Rantakodille. 19. Kevan tutkimus. Leilan koulu päättyy (ylempi AMK-tutkinto). Hankitaan henkilökunnalle lisää työvaatteita. Kehittämistavoitteena: kaikilla RK:n hoitajille 4 vaatekertaa -> vaatteet pestään pesulassa. 20. Siivoushenkilökunnan työpanosta lisätään ruokahuoltoon hoitohenkilökunnan tueksi RK:lle. Kehittämistavoite: Hoitajilla jää enemmän aikaa asiakkaille, kun siivooja mukana aamupalan jaossa -> jakavat ruoka-annoksia, syöttävät, siivoavat jäljet jne. Vastaava sh käynnistää ensimmäisen kerran kehityskeskustelut koko henkilöstölle (tekee kirjalliset yhteenvedot tuloksista ja pitää tiimikohtaiset kehittämisiltapäivät). Vanhustentalojen henkilökunta aloittaa työnohjauksen, joka kestää kesäkuulle 2012 (Leila mukana). Siivoushenkilökunnalle hankitaan uusi lattioiden konetuslaite, lisätään myös muita siivousvälineitä tarpeen mukaan. 21. Perehdytysohjelmien teko käynnistetään RK:lta, myöhemmin VT:lla ja KK:llä. Koko työyhteisö mukana perehdytysohjelman laadinnassa. Kehittämistavoitteet: Lääkevastaavaksi nimetään Eila -> lääkehoidon päivitys, muu lääkehoitoon liittyvä kehittäminen koko kotihoidossa yhteistyössä Leilan kanssa. Siivoustyön vastaavaksi Eija -> käynnistää siivous- ja ruokahuollon suunnitelman teon yhteistyössä Leilan kanssa. Turvallisuussuunnitelmien teko käynnistyy, myös Seniorikoti (Seppo ja Markku yhteistyössä Leilan kanssa). Muut ohjelmat. Tehtävät kesken, valmistumisaikataulu kevät 2012 RK ja VT, loppuvuosi KK:lä. Kehittämistavoite: tiimeissä vakituinen henkilökunta pohtii omaa työtä -> oman työn eri muodot kirkastuvat ja selkiytyvät kaikille. Laaditaan perehdytysohjelma jolla turvataan uusien työntekijöiden ja opiskelijoiden perehtyminen työhön. KOTIHOIDON HENKILÖSTÖLISÄYKSET JA TÄRKEIMMÄT TYÖ- JA TEHTÄVÄKUVAMUUTOKSET

5 KOTIHOIDON KEHITTÄMISTYÖT Kevan tutkimustulokset työhyvinvoinnista puretaan hyvinvointipajoissa ja käynnistetään sen jälkeen kotihoidon kehittämistyöryhmän työskentely. Ryhmä kokoontuu 10 kertaa ja kokoontumisista laaditaan raportti. Työryhmässä tulee esille selkeitä työyhteisön ongelmakohtia joihin työryhmän jäsenet etsivät ratkaisuja. Kehittämistavoite: Raportti valmistuu keväällä 2012 (toimitettu kuntaan). Kehittämistyöryhmä jatkaa toimintaansa. Keskitytään siihen että työyhteisössä on yhteiset pelisäännöt joiden mukaan toimitaan. Päätöksiä asioista tehdään demokraattisesti, ei pelkästään voimakastahtoisten työntekijöiden toimesta. Siivoustyön suunnitelma valmistuu. 23 Leila aloittaa opinnot (vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne). Posken hallinnoima hanke johon tulee mukaan 16 kunnasta yksi edustaja. Kirkonkylän työntekijöille hankitaan talven pakkasiin ulkoilupuvut. 24 Keväällä 2012 sovitaan kehittämishankkeen aloittamisesta kotihoidossa (Posken hallinnoima). Hanketyöntekijäksi valitaan Eila Sarajärvi. Leilan avustuksella vanhustyön kehittämishankkeen tavoitteet kirkastetaan. Kehittämistavoite: Keskeiseksi tavoitteeksi asetetaan kotihoidon työajan käytön kehittäminen ja tiimien yhteistyön lisääntyminen sekä Rantakodilla riittävä henkilöstömitoituksen turvaaminen. Sosiaalipuolen osiossa tavoitteeksi tulee sosiaalityön nivominen osaksi kotihoitoa. Jatketaan siivoushenkilökunnan työnkuvan kehittämistä. Hanke käynnistyy 8/2012. Hanke etenee syksyllä 2012 takkuisasti (eri osapuolilla eriävät näkökannat tavoitteista), mutta lopputuloksena saadaan kehitettyä kotihoitoon uudenlainen toimintamalli, jossa tiimit tekevät keskenään yhteistyötä. Tiimikierto lisääntyy ja useampi työntekijä tutustuu ja perehtyy toisen tiimin työhön (ennen vastustettiin, ei haluttu mennä toiseen tiimiin auttamaan). Hanke päättyi 2/2013. Hyvät tulokset kehittämistöistä näkyivät jo kesällä Kehittämistavoite: Vuonna 2010 aloitettu tiimien yhteistyön kehittäminen saatettiin tämän hankkeen avulla virallisesti käyntiin. Välttämättömät toimenpiteet jatkossa: henkilöstön saatavuus mm. äkillisiin poissaoloihin vaikeutuu jatkossa, pätevää henkilöstöä ei välttämättä ole saatavilla, tiimien yhteistyö välttämätöntä. Lisäksi ajankohtaiseksi kehittämiskohteeksi joka kunnassa tulee kotihoidon työajan käyttö ja sen kehittäminen = työajan käytöstä pyritään prosentuaalisesti lisäämään asiakkaalle annettavaa aikaa vähintään %. Uuden vanhuspalvelulain mukaan henkilöstömääriä seurataan mm. laitoshoidossa kuten Rantakodilla. 25 Henkilökunta alkaa itse huolehtia sijaishankinnoista iltaisin ja viikonloppuisin (ennen Leila ja Sirkka huolehtineet tai Arja Puominen). Muutos herätti kovasti vastustusta henkilökunnassa. Perusturvajohtaja vieraili työyhteisössä keskustelemassa asiasta henkilökunnan kanssa. Tiimien yhteistyön kehittäminen nousee nyt tärkeään rooliin. Henkilökunta sopii keskenään kuka auttaa missäkin tilanteessa jos sijaisia ei ole saatavilla. Välillä ei sijaisia tarvita kun asiakkaita paljon pois (esim. kirkonkylällä asiakkaat sairaalassa, kuntoutuksessa, omaiset hoitavat jne.) joten toisesta tiimistä tullaan paikkaamaan henkilöstövajaus toiseen tiimiin. Aina ei siis palkata sijaista jos ei todellista tarvetta tai sijaisia ei ole mistä ottaa. KK:n ryhmässä otetaan käyttöön valmiiksi laaditut asiakaslistat. Työvuoroon tuleva työntekijä saa valmiin listan tehtävistä töistä. Asiakkaiden osoitteet ym. tiedot kirjattu listalle mikä helpottaa mm. sijaisten työskentely

6 (ei tarvitse arvailla missä asiakas asuu, mitä hänen luonaan pitää tehdä jne.). Listojen pohjat valmiina koneella ja niitä päivitetään sitä mukaa kun on tarvetta. Kehittämistavoite: työ- ja toimintatapojen uudelleen organisointi taloudellisuus- ja kustannustehokkuus huomioiden. 26 Hoitohenkilökunnalta siirretään elokuussa 2012 lääkkeiden, reseptien ja hoitotarvikkeiden kuljetus pois kuljetuspalvelulle ja vapautunut aika ohjataan asiakastyöhön (siirretään henkilöstöä Rantakodille jossa asiakkaiden toimintakyky heikentynyt tuntuvasti). KK:n ryhmässä jätetään pois vihkoon kirjaaminen (muissa ryhmissä toteutunut 2010). Kehittämistavoite: palveluprosessin kehittäminen ja töiden uudelleen organisointi. Rantakodille saadaan näin lisäapua aamuihin ja ruokailujen yhteyteen sekä illan kiireisimpään aikaan kolmas työntekijä auttamaan parityöskentelyssä. Yhteneväiset toimintalinjat koko kotihoidossa kirjaamisen osalta. 27 Kiinnitetään huomioita Rantakodin henkilöstömitoitukseen ja pyritään keskittämään henkilöstöä niin, että turvataan valtakunnallinen tavoite henkilöstömäärissä (vähintään 0,5). Kunnanhallituksen myöntämä ylimääräinen työntekijä vakinaistetaan keväällä Syksyllä 2012 sovitaan että 1 siivoustyöntekijä/hoitoapulainen ruokahuoltoon vakinaistetaan Rantakodille saadaan aidattu piha-alue jonne asiakkaat voivat vapaasti mennä ulkoilemaan. Voimaa vanhuuteen hankkeen toimintoja kehitetään ja ulkoilutusystävät aloittavat toiminnan. Kehittämistavoite: vahvistetaan henkilöstömääriä eniten perushoitoa tarvitseville, viriketoiminnan ja ulkoilun turvaaminen. 28 Kirkonkylän ja seniorikodin työnohjaus alkaa 9/2012. Kehittämistavoite: henkilökunnalle mahdollistetaan hankkeen aikana työnohjaus jossa voidaan keskustella kehitettävistä asioista ja työn muutoksista. Rantakoti aloittaa työnohjauksen 1 /2013 (Leila mukana). Kehittämistavoite: töiden uudelleen organisointi ja sopeutuminen muuttuvaan työnkuvaan ja yhteistyön tekemiseen muiden tiimien kanssa. 29 Perehdytysohjelma valmistuu, lääkehoidon suunnitelma valmistuu. Palo- ja pelastussuunnitelman valmistelut käynnistyvät. 30 Leila ottaa kehittämiskohteeksi omassa hankkeessa HOPS:n jatkokehittämisen. Loppuvuodesta 2013 hops pohja uudistetaan ja huomioidaan tulevat vanhuslain vaatimukset. Leila ohjaa ja kouluttaa henkilökuntaa. Uudet hops pohjat käyttöön 2013 alusta. Sotaveteraanien hankkeeseen ei saada jatkajaa ja siivoukset ontuvat. Kehittämistavoitteet: hoito- ja palvelusuunnitelman uudistuksella pyritään löytämään tehokkaasti tarpeet ja asiakaslähtöiset tavoitteet (ei hoitajalähtöinen) ja niihin sopivat menetelmät. Palvelutarpeen kartoitus ja hoidon kokonaissuunnittelu kirkastetaan. Toiminnalla pyritään valtakunnallisten ohjeistusten toteuttamiseen palveluohjauksessa ja hoidon suunnittelussa. 31 Perusturvajohtaja hankkii valmennuskoulutusta perusturvaan. Kotihoito lähtee mukaan ja Tamoran kautta käynnistetään valmennuskoulutusta 1/2013. (Ranuan hyvän elämän vallankumous). Tavoitteena on kirkastaa työtä asiakaslähtöisemmäksi, pyritään pois laitosmaisesta toimintakulttuurista. Nettisivu avataan jonne viedään tietoa kuvien avulla toiminnan kehittämisestä (Leila huolehtii). Perusturvalautakunta on mukana tukemassa kehittämistöitä. Lääkkeiden annosjakelupussitukseen liittyvä selvitys käynnistyy. Kehittämistavoite: kodinomaisen ja asiakaslähtöisen hoitokulttuurin juurruttaminen Ranualaiseen vanhustyöhön. Lääkkeiden jakaminen apteekin palvelun kautta. 32 Henkilöstö valitsee kehittämistyöryhmän puh.joh. Markun ja sihteeriksi Helenan keväällä Sirkka jää keväällä 2013 työstä pois. Eila sijaistaa kevään aikana. Leilan koulutus (johtamisen kehittämisrakenne)

7 päättyy 5/2013. Merja aloittaa osittaisena tekemään Sirkalta vapautuvia töitä. Siivoustyöhön vakinaistetaan yksi työntekijä. Veteraanien siivous siirtyy yksityiselle. Titaniavastaavat lopettavat toiminnan ja listanteko jää yksin Leilan vastuulle. 33 Palo- ja pelastussuunnitelma valmistuu. Palo ja pelastuskoulutus päivitetään. 34 6/2013 Tamoran koulutus jatkuu. Sovitaan yksikön kuperkeikan käynnistämisestä. Tavoitteena on siirtyä asiakaslähtöiseen päivärytmiin aluksi Rantakodilla. Henkilöstö aloittaa omien työvuorojen suunnittelun Rantakodilla. Henkilöstö on tiiviisti mukana toimintojen kehittämisessä. Toiminta käynnistyy virallisesti Sitä ennen tehdään valmistelutöitä vanhuspalvelulaki astuu voimaan. Uusi laatusuositus kuntiin 7/ ,

Mobiili- kotihoito. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa

Mobiili- kotihoito. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa Mobiili- kotihoito Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa 1.10.13-30.9.14 Tieran Mobiili kotihoito Tiera on kuntatoimijoiden omistama valtakunnallinen yhteistyöverkosto Tiera

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 14.10.2013

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä Akaan lapsiperhepalvelujen kehittämishanke Onnistunut työ tekee hyvää

Hyvinvointia työstä Akaan lapsiperhepalvelujen kehittämishanke Onnistunut työ tekee hyvää Sosiaalialan asiantuntijapäivät 15.3.2016 Hyvinvointia työstä Akaan lapsiperhepalvelujen kehittämishanke Onnistunut työ tekee hyvää Elina Anttila, perusturvajohtaja ja Sirkka Rousu, yliopettaja Metropolia

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA IKÄIHMISTEN HYVÄKSI. Turvallinen kunta seminaari 18.4.2013 Hamina Yrjö Heimonen Hyvinkään kaupunki

VAPAAEHTOISTOIMINTA IKÄIHMISTEN HYVÄKSI. Turvallinen kunta seminaari 18.4.2013 Hamina Yrjö Heimonen Hyvinkään kaupunki VAPAAEHTOISTOIMINTA IKÄIHMISTEN HYVÄKSI Turvallinen kunta seminaari 18.4.2013 Hamina Yrjö Heimonen Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYNEIDEN TURVALLISUUS Hyvinkään kaupungin turvallisuussuunnitelman 2013-2016 ja

Lisätiedot

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE LIITE 3 1(7) VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE Kanta-Kauhavan kotihoito K u n t a y h t y m ä K a k s i n e u v o i n e n I k ä i h m i s t e n p a l v e l u t K o t i h o i t o K a n t a - K a u h a v a 3 /

Lisätiedot

Sisäinen hanke/suunnitelma

Sisäinen hanke/suunnitelma Sisäinen hanke/suunnitelma 10.2.2015 Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman tavoitteena mm. ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan toiminnan vahvistaminen, kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Ohjelman

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas.

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. RANUAN KUNTA/Perusturva Yleinen info. 1 Tervetuloa palveluasumiseen! Asukasvalintakäsittely

Lisätiedot

VUODEN 2015 ONGELMAT JA RATKAISUT LIITE: KOTIHOIDON SAP-TYÖSKENTELY (LUONNOS )

VUODEN 2015 ONGELMAT JA RATKAISUT LIITE: KOTIHOIDON SAP-TYÖSKENTELY (LUONNOS ) SASsiirrossa ja miten se ratkaistaan VUODEN 2015 ONGELMAT JA RATKAISUT LIITE: KOTIHOIDON SAP-TYÖSKENTELY (LUONNOS 8.12.2015) Etelän sosiaali- ja lähityön GeroMetro-kehittämisryhmä HELSINGIN SOSIAALI- JA

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin kotihoidon RAI käyttöönottosuunnitelma 17.3.2014

Seinäjoen kaupungin kotihoidon RAI käyttöönottosuunnitelma 17.3.2014 Seinäjoen kaupungin kotihoidon RAI käyttöönottosuunnitelma 17.3.2014 1. RAI- arviointijärjestelmän käyttöönoton tarkoitus ja tavoitteet Seinäjoella tarvitaan yhtenäinen ja luotettava arviointijärjestelmä

Lisätiedot

SenioriKaste. Johtajat

SenioriKaste. Johtajat SenioriKaste Johtajat 2.11.2015 Hanketyöskentely Hanke tukee kuntien omaa kehittämistyötä Järjestämällä mm. kaikille yhteisiä työkokouksia (vertaistuki ja hyvien käytäntöjen jakaminen), seminaareja, koulutuksia

Lisätiedot

VÄLITTÖMÄN ASIAKASTYÖAJAN LISÄÄMINEN / Siuntion kotihoito

VÄLITTÖMÄN ASIAKASTYÖAJAN LISÄÄMINEN / Siuntion kotihoito VÄLITTÖMÄN ASIAKASTYÖAJAN LISÄÄMINEN / Siuntion kotihoito SIUNTION KOTIHOITO Asukkaita Siuntiossa 6 170 hlöä. Siuntion kotihoidossa asiakkaita n. 80 hlöä Säännöllisen kotihoidon asiakkaita n. 50 hlöä Henkilökunta:

Lisätiedot

Uudistuvat työnkuvat -hanke

Uudistuvat työnkuvat -hanke Uudistuvat työnkuvat -hanke Jyväskylän kaupunki / vanhus- ja vammaispalvelut Ulla Halonen, projektipäällikkö Tavoitteet: Hankkeen tarkoituksena on ollut kehittää sairaanhoitajien, lähihoitajien ja laitoshuoltajien

Lisätiedot

Paljon tukea tarvitsevat - paljon palveluja käyttävät - hanke

Paljon tukea tarvitsevat - paljon palveluja käyttävät - hanke Paljon tukea tarvitsevat - paljon palveluja käyttävät - hanke POSKE:n kehittämishanke, jossa 4 osahanketta: Lappi, Kainuu, Länsi-Pohja, Keski-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaan toiminnallisen osakokonaisuuden

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

VASTUUHOITAJUUS KOTIHOIDOSSA HOITOTYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMA opinnäyte osana kotihoidon kehittämistä

VASTUUHOITAJUUS KOTIHOIDOSSA HOITOTYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMA opinnäyte osana kotihoidon kehittämistä VASTUUHOITAJUUS KOTIHOIDOSSA HOITOTYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMA opinnäyte osana kotihoidon kehittämistä TUIJA HELANNE, sairaanhoitaja SARA HAIMI-LIIKKANEN, kehittämiskoordinaattori Tausta ja tarkoitus Kotkan

Lisätiedot

Hoitotyön tuottavuus ja vaikuttavuus 2013 ja 2014

Hoitotyön tuottavuus ja vaikuttavuus 2013 ja 2014 Hoitotyön tuottavuus ja vaikuttavuus 2013 ja 2014 hallintoylihoitaja Merja Miettinen KUJOn seminaari 13-14.2.2014 Hallituksen seminaari 27.-28.2.2014 2013 Tuottavuusohjelma jatkuu 2014-2016 Vähennetään

Lisätiedot

Hyvinvointia ja laatua vanhuspalvelulain toimeenpano -hanke

Hyvinvointia ja laatua vanhuspalvelulain toimeenpano -hanke KAINUUN SOTE KUNTAYHTYMÄ Hyvinvointia ja laatua vanhuspalvelulain toimeenpano -hanke Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon toimintasuunnitelma Marja-Liisa Ruokolainen Eija Tolonen, Jaana Mäklin, Lahja

Lisätiedot

KOTONA KOKONAINEN ELÄMÄ OHJELMAN LÄNSI- JA KESKI-UUDENMAAN OSAKOKONAISUUS ( Oma koti )

KOTONA KOKONAINEN ELÄMÄ OHJELMAN LÄNSI- JA KESKI-UUDENMAAN OSAKOKONAISUUS ( Oma koti ) KOTONA KOKONAINEN ELÄMÄ OHJELMAN LÄNSI- JA KESKI-UUDENMAAN OSAKOKONAISUUS ( Oma koti ) 25.10.2013 Kehittämiskoordinaattori Tuula Ekholm Tavoite: Ikääntynyt voi halutessaan asua kotona Osakokonaisuuden

Lisätiedot

Ikäihmisten kotihoidon toimintamalli ja kirjaamisen edellytykset (Iki-hanke)

Ikäihmisten kotihoidon toimintamalli ja kirjaamisen edellytykset (Iki-hanke) Ikäihmisten kotihoidon toimintamalli ja kirjaamisen edellytykset (Iki-hanke) Hankkeen osapuolet: Liedon kunta Uusikaupunki Raision kaupunki Raision kaupunki toimii hankkeen hallinnoivana osapuolena Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Kotkan kotihoidon kehittäminen: vastuuhoitajuudella lisäarvoa asiakkaalle

Kotkan kotihoidon kehittäminen: vastuuhoitajuudella lisäarvoa asiakkaalle Kotkan kotihoidon kehittäminen: vastuuhoitajuudella lisäarvoa asiakkaalle Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori Lappeenranta 9.10.2013 Kotihoito on ennaltaehkäiseviä ja toimintakykyä edistäviä

Lisätiedot

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto 25.08.2016 Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto Päiväkodissamme noudatetaan Siilinjärven kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelmaa. Yhteisöllisen oppilashuollon tarkoituksena on luoda

Lisätiedot

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunta Nuorisopalvelut xx.xx.2015 Johdanto Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki, Kuntien nuorisotyö ja

Lisätiedot

Posan kehittämisosio JUURRUTTAMISSUUNNITELMALOMAKE. Yhteisvoimin kotona -hanke

Posan kehittämisosio JUURRUTTAMISSUUNNITELMALOMAKE. Yhteisvoimin kotona -hanke Yhteisvoimin kotona -hanke Posan kehittämisosio JUURRUTTAMISSUUNNITELMALOMAKE Toimenpide/ toimintamalli/ kehitettävä käytäntö tms. 1. Gerontologinen kokonaisarviointi 2. Moniammatillinen arviointiryhmä

Lisätiedot

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014-2016 Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta WEBROPOL -KYSELY Kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta

Lisätiedot

LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2017

LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2017 LAADUNHALLINNAN VUOSISUUNNITELMA 2017 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Laadunohjausryhmä hyväksynyt 19.1.2017 J Y V Ä S K Y LÄ N Y LI O PI S T O 26.1.2017 YLEISTÄ Jyväskylän yliopiston laadunhallinta määritellään

Lisätiedot

Karungin palvelukoti. Asukasopas. Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen.

Karungin palvelukoti. Asukasopas. Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen. Karungin palvelukoti Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen. Sitten kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten

Lisätiedot

Kotiutuskäytännöt Kokemäellä

Kotiutuskäytännöt Kokemäellä Kotiutuskäytännöt Kokemäellä Kotihoidon näkökulmia kotiutukseen Kokemäen nykytilanteesta Vuonna 2013 alkuvuodesta ollut viimeksi tk sairaalassa pitkäaikaisia potilaita Tk sairaalassa keskim. 10 kokemäkeläistä

Lisätiedot

Päivitys Kotihoitotoimiston sisäänkäynti terveyskeskuksen etupihan puolelta. Kotihoito. Ilomantsin kunta

Päivitys Kotihoitotoimiston sisäänkäynti terveyskeskuksen etupihan puolelta. Kotihoito. Ilomantsin kunta 2016 Päivitys 5.8.2016 Kotihoitotoimiston sisäänkäynti terveyskeskuksen etupihan puolelta Kotihoito Ilomantsin kunta 1 Kotihoito Ilomantsin kunnassa Kotihoidolla tuetaan ihmisiä selviytymään jokapäiväisistä

Lisätiedot

Vuosikello Kotihoito. Perusturvakuntayhtymä Akseli

Vuosikello Kotihoito. Perusturvakuntayhtymä Akseli Vuosikello Kotihoito Kuntayhtymätason/ikäihmisten linjan vuosikello Tammikuu Heinäkuu Helmikuu Tilinpäätös Elokuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Vko 15 Rava poikkileikkaustutkimus/ Ympärivrk. hoito

Lisätiedot

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ/ Palvelukuvaus. Kilpailutuksen kohteena on puitesopimus aikaperusteisesta ostopalvelusta

TARJOUSPYYNTÖ/ Palvelukuvaus. Kilpailutuksen kohteena on puitesopimus aikaperusteisesta ostopalvelusta A. Kotihoitopalvelut 1. Toimintaympäristö 1.1 Kotihoidon palvelut 1/7 Kotihoito kuuluu perusturvan toimialan, ikäihmisten hyvinvointipalveluiden tulosalueen kotona selviytymistä tukevien palveluiden tulosyksikköön.

Lisätiedot

JIK-RTG STRATEGIA 2013-2014 TULOSKORTTI 30.5.2013 ASIAKAS KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ TOIMENPIDE MITTARI VASTUUTAHO

JIK-RTG STRATEGIA 2013-2014 TULOSKORTTI 30.5.2013 ASIAKAS KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ TOIMENPIDE MITTARI VASTUUTAHO JIK-RTG STRATEGIA 2013-2014 TULOSKORTTI 30.5.2013 ASIAKAS PALVELUIDEN LAATU JA SAATAVUUS kuvausten järjestäminen poikkeustilanteissa; käytäntö, sijaisen hankkiminen lähipalvelu tutkimuksiin ajanvarauksella

Lisätiedot

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ennaltaehkäisevä kuntoutus toimintakyvyn hiipuessa Akuuttiin sairastumiseen liittyvä kuntoutus OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TIEDONKULKU RAKENTEET Riskitekijöiden

Lisätiedot

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015

KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 KASTE / Kotona kokonainen elämä Tulokset 2015 Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori Etelä-Kymenlaakson toiminnallinen osakokonaisuus Asiakaspalaute osallistava haastattelu Vanhuspalvelulaissa (2013)

Lisätiedot

NÄKY - Uudenlainen toimintatapa edistää ikääntyneen toimintakykyä

NÄKY - Uudenlainen toimintatapa edistää ikääntyneen toimintakykyä NÄKY - Uudenlainen toimintatapa edistää ikääntyneen toimintakykyä Metropolia Ammattikorkeakoulu Kuntoutuksen ylempi ammattikorkeakoulu tutkinto Kajsa Sten, optometristi Mikä on NÄKY? NÄKY on Ikääntyneen

Lisätiedot

HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen

HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen Suunnittelu & Valmistelu Toimeenpano Vakiinnuttaminen HKL johtoryhmä työpaja 13.5.2015 1 Uuden johtamisjärjestelmän suunnittelu ja valmistelu 1. Projektin tavoitteet,

Lisätiedot

Ketterä suomalainen tietojärjestelmätoimittaja palveluksessasi.

Ketterä suomalainen tietojärjestelmätoimittaja palveluksessasi. Ketterä suomalainen tietojärjestelmätoimittaja palveluksessasi. 40 vuotta asiantuntijuutta Meillä on 40 vuoden kokemus sosiaali ja terveydenhuollosta. Haluamme jatkossakin kehittää parhaita ratkaisuja

Lisätiedot

Osuvuutta osaamiseen. Osaaminen näkyväksi työpajatyöskentelyllä

Osuvuutta osaamiseen. Osaaminen näkyväksi työpajatyöskentelyllä Osuvuutta osaamiseen Osaaminen näkyväksi työpajatyöskentelyllä 2 3 Sisällys Osaaminen ja sen johtaminen Osaaminen ja sen johtaminen Työpaikan tärkein voimavara on osaava henkilöstö. Osaamisen varmistaminen

Lisätiedot

NURMIJÄRVI-ETEVA -PILOTIN ARVIOINTI 21.8.2012

NURMIJÄRVI-ETEVA -PILOTIN ARVIOINTI 21.8.2012 NURMIJÄRVI-ETEVA -PILOTIN ARVIOINTI 21.8.2012 Review-menetelmää soveltaen Nurmijärvi-Eteva pilotti toteutettiin 9/2011 8/2012 1 Mikä on Review? Review on asiakaspalaverin muoto, jossa henkilö itse on prosessin

Lisätiedot

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa 20.10.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kotikuntoutus (EKSOTE)

Lisätiedot

Käytännön näkökulma Toipumisorientaatioon asumispalvelun arjessa. Lilinkotisäätiö

Käytännön näkökulma Toipumisorientaatioon asumispalvelun arjessa. Lilinkotisäätiö Käytännön näkökulma Toipumisorientaatioon asumispalvelun arjessa Lilinkotisäätiö Recovery orietation vastaus Lilinkotisäätiön asumispalveluissa on pitkään kehitetty - asukkaiden päätöksentekomallia - yhteisöllisiä

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman,

Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman, Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman, Järvenpään kaupunki radanvarteen rakennettu asukkaita 41 000 kaksi terveysasemaa Asiakasvastaava täydennyskoulutus 30op

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset

TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat - Kierros I klo 10.15-11.10 (55 min) - Kierros II klo 11.15 11.45 (35 min) - Kierros III klo 11.50 12.20

Lisätiedot

Sosiaali ja terveydenhuollon. palvelujen suunnitteluun kehittämiseen ja arviointiin

Sosiaali ja terveydenhuollon. palvelujen suunnitteluun kehittämiseen ja arviointiin Kehittäjäasiakastoiminta i t i i t Sosiaali ja terveydenhuollon palvelujenkäyttäjien l osallistumista i t palvelujen suunnitteluun kehittämiseen ja arviointiin Velvoitteet vanhustyössä Vanhuspalvelulaki

Lisätiedot

Näkökulma Lapin uudistuksen etenemiseen. Kaisa Kostamo-Pääkkö Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Näkökulma Lapin uudistuksen etenemiseen. Kaisa Kostamo-Pääkkö Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Näkökulma Lapin uudistuksen etenemiseen Kaisa Kostamo-Pääkkö Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Sote-uudistuksesta Mikä uudessa sote-mallissa on sosiaalihuollon näkökulmasta hyvää? Järjestämisvastuu

Lisätiedot

Palaute RAI-vertailukehittämisen seminaarista: Kuntoutumisen mahdollisuudet Helsinki Congress Paasitorni 3.4.2014

Palaute RAI-vertailukehittämisen seminaarista: Kuntoutumisen mahdollisuudet Helsinki Congress Paasitorni 3.4.2014 1 Palaute RAI-vertailukehittämisen seminaarista: Kuntoutumisen mahdollisuudet Helsinki Congress Paasitorni 3.4.2014 YHTEINEN AAMUPÄIVÄ: Kuntoutumisen mahdollisuuksista totta Puheenjohtajana ylilääkäri

Lisätiedot

Leanilla potilasturvallisuutta tehohoitoon

Leanilla potilasturvallisuutta tehohoitoon Leanilla potilasturvallisuutta tehohoitoon Päivi Peltola, Marko Hyvönen, Arto Immonen, Anna-Marja Karhunen, Timo Kellokoski, Juha Koskenkari, Marja Lämsä, Susanna Mustonen, Maarit Yliniemi Tehohoitopaikka

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

EP Ikä-sote 29.4.2016. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen

EP Ikä-sote 29.4.2016. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen EP Ikä-sote 29.4.2016 Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen 2 -Onni asuu kotona VISIO Jokaisen vastuu omasta hyvinvoinnistaan, omaehtoinen toiminta ja omahoito, 3- sektori ja vapaaehtoistoiminta, sähköiset

Lisätiedot

Kokkolan Työvoiman Palvelukeskuksen Kokkolan toimipaikan toimintasuunnitelma vuodelle 2011

Kokkolan Työvoiman Palvelukeskuksen Kokkolan toimipaikan toimintasuunnitelma vuodelle 2011 1 Liite A 6 Kokkolan Työvoiman Palvelukeskuksen Kokkolan toimipaikan toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Jessica Sundström, johtava sosiaalityöntekijä Juha Joki, vastaava työvoimaohjaaja Johdanto Työvoiman

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Oheismateriaali ltk 20.10.2015 JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Alajärvi, Vimpeli, Soini 1 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TUKIPALVELUT... 3 2. Ateriapalvelu... 3 3. Kauppapalvelu... 4 4. Kylvetyspalvelu...

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla 2 Johdanto Tämän hoitotyön toimintaohjelman tavoitteena on toimia suunnannäyttäjänä alueelliselle kehittämiselle ja yhteistyölle ennakoiden tulevia

Lisätiedot

IKÄIHMINEN TOIMIJANA VANHUSPALVELULAIN TOIMEENPANOA POHJOIS-SUOMESSA Ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala

IKÄIHMINEN TOIMIJANA VANHUSPALVELULAIN TOIMEENPANOA POHJOIS-SUOMESSA Ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala IKÄIHMINEN TOIMIJANA VANHUSPALVELULAIN TOIMEENPANOA POHJOIS-SUOMESSA 2013-2014 Ohjausryhmä 20.5.2014 Projektipäällikkö Leila Mukkala Hankeen tilannekatsaus kunnissa ja kuntayhtymissä Hanketyön päättävät

Lisätiedot

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden

Lisätiedot

Intensiivikurssi uusille opiskelijoille

Intensiivikurssi uusille opiskelijoille Insinöörikoulutuksen ja tietojenkäsittelyn tärkeät päivät 2013 2014 heinäkuu elokuu 26 29 syyskuuta Elokuu 2013 27 30 28 31 elokuu 291 302 313 syyskuu 14 25 36 47 58 69 10 7 11 8 12 9 10 13 11 14 12 15

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA. Aika: 25.01.2016 klo 9-10.50. Kartanokoti, Haverintie 27, 21900 Yläne. Paikka:

PÖYTYÄN KUNTA. Aika: 25.01.2016 klo 9-10.50. Kartanokoti, Haverintie 27, 21900 Yläne. Paikka: 25.01.2016 1. Aika: 25.01.2016 klo 9-10.50 Paikka: Kartanokoti, Haverintie 27, 21900 Yläne Paikalla: Veikko Rantala, Auranmaan kansalliset seniorit Seppo Eskola, Pöytyän sotaveteraanit Jaakko Mäkelä, Eläkeliiton

Lisätiedot

Asiakasvastaava toiminta Koulutus, hanke ja tutkimus. Marjatta Luukkanen

Asiakasvastaava toiminta Koulutus, hanke ja tutkimus. Marjatta Luukkanen Asiakasvastaava toiminta Koulutus, hanke ja tutkimus Marjatta Luukkanen Helsingin sanomat 12.3 2+15 13.10.2015 Korhonen, Lassila, Luukkanen 2 Asiakasvastaava-toiminnan taustaa Toimiva terveyskeskus toimenpideohjelma

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula selvityshenkilö Organisaatiotoimikunta 7.2.2011 Valmistelun lähtökohtia: tuetaan toimintakykyä ja

Lisätiedot

OJUSNIITYN TIEDOTE OMAISILLE

OJUSNIITYN TIEDOTE OMAISILLE OJUSNIITYN TIEDOTE OMAISILLE 1. OJUSNIITTY 2. HENKILÖKUNTA JA PUHELINNUMEROT 3. PÄIVÄRYTMI 4. OJUSNIITYN TOIMINTA- AJATUSTA 5. OMAHOITAJUUS 6. HOITO- JA PALVELUSUUNNITELMA 7. RAHA-ASIOIDEN HOITO 8. VAATEHUOLTO

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN TARKOITUKSELLINEN ARKI KIVELÄN MONIPUOLISESSA PALVELUKESKUKSESSA

IKÄIHMISTEN TARKOITUKSELLINEN ARKI KIVELÄN MONIPUOLISESSA PALVELUKESKUKSESSA IKÄIHMISTEN TARKOITUKSELLINEN ARKI KIVELÄN MONIPUOLISESSA PALVELUKESKUKSESSA Kehittämisprojekti Logoterapeuttisen ajattelun hyödyntämisestä muistisairaiden hoidossa Kaija Ketonen & Kirsi Salmi 10.2.2015

Lisätiedot

TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON

TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON UUDISTAMISOHJELMA Päivitetty 13.9.2013 Hyväksytty: Kaupunginhallitus 15.10.2013 249 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...1 Työskentelyn vaiheet... 2 2 UUDISTAMISOHJELMAN PÄÄLINJAT...3 2.1

Lisätiedot

Oulun kotihoidon kehittäminen kuntouttava kotihoito ja toiminnanohjauksen pilotointi. Saarela Sirpa, kehittämiskoordinaattori

Oulun kotihoidon kehittäminen kuntouttava kotihoito ja toiminnanohjauksen pilotointi. Saarela Sirpa, kehittämiskoordinaattori Oulun kotihoidon kehittäminen kuntouttava kotihoito ja toiminnanohjauksen pilotointi Saarela Sirpa, kehittämiskoordinaattori Oulun kotihoito Kaupungin oma kotihoito antoi vuonna 2015 asiakkaille palvelua

Lisätiedot

Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu

Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu Länsi-Pohjan Ikäihminen toimijana-hankkeen aikataulu (Alustava aikataulu, täydentyy sitä mukaa kun kuntien kanssa saadaan sovittua asioista) Hankeaika: 1.10.2013-31.10.2014 (+ 30.9.2013) Syyskuu Länsi-Pohjan

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Paikka: Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs neuvotteluhuone, Kajaani

Paikka: Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs neuvotteluhuone, Kajaani Kainuun ikäihmisten neuvottelukunta (2009-2012) Muistio 1/2010 Aika: 11.2.2010 klo 10.30 13.10 Paikka: Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs neuvotteluhuone, Kajaani 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Palaute RAI-vertailukehittämisen seminaarista: Kohti parempaa asiakas- ja asukasturvallisuutta Helsinki Congress Paasitorni 3.10.

Palaute RAI-vertailukehittämisen seminaarista: Kohti parempaa asiakas- ja asukasturvallisuutta Helsinki Congress Paasitorni 3.10. 1 Palaute RAI-vertailukehittämisen seminaarista: Kohti parempaa asiakas- ja asukasturvallisuutta Helsinki Congress Paasitorni 3.10.2013 YHTEINEN AAMUPÄIVÄ: Turvallisuus on yhteinen asia Puheenjohtaja ylilääkäri

Lisätiedot

TOIMIVA KOTIHOITO LAPPIIN HANKE

TOIMIVA KOTIHOITO LAPPIIN HANKE TOIMIVA KOTIHOITO LAPPIIN HANKE 1.9.2016 31.12.2016 Info ja suunnittelukokous 11.8.2016 Päivän tavoite: Keskustella ikäihmisten palvelujen kehittämistarpeista, tutustua toimijoihin ja hakea hankekumppanuutta

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Hankepäällikkö Marja Heikkilä Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Eläköön elämä ja työ V Laajavuori

Lisätiedot

Kunnan odotukset tilaajana

Kunnan odotukset tilaajana 22.11.2012 Kunnan odotukset tilaajana Sairaalapäivät 2012 Mikko Komulainen Lahden kaupunki Sosiaali- ja terveystoimiala 1 Sisältö I. Taustaa II. Ohjaus- ja palvelurakenteet III. Potilasvirtatutkimus IV.

Lisätiedot

Perusturvan toimialan esitykset toimien perustamisesta ja muuttamisesta

Perusturvan toimialan esitykset toimien perustamisesta ja muuttamisesta Perusturvalautakunta 67 29.09.2010 Perusturvan toimialan esitykset toimien perustamisesta ja muuttamisesta PETUR 67 Vuoden 2011 talousarvion laatimisen yhteydessä on pyydetty toimialoja esittämään myös

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA HUKKATYÖAJAN VÄHENTÄMINEN/POISTAMINEN KASTE/OMA KOTI -OSAKOKONAISUUDEN LOPPUSEMINAARI 16.9.2015

SIUNTION KUNTA HUKKATYÖAJAN VÄHENTÄMINEN/POISTAMINEN KASTE/OMA KOTI -OSAKOKONAISUUDEN LOPPUSEMINAARI 16.9.2015 SIUNTION KUNTA HUKKATYÖAJAN VÄHENTÄMINEN/POISTAMINEN KASTE/OMA KOTI -OSAKOKONAISUUDEN LOPPUSEMINAARI 16.9.2015 Hukkatyön vähentäminen Siuntion kotihoidossa 2013 Lähdettiin liikkeelle työpäivän kuvauksilla

Lisätiedot

Palvelutarpeen arviointiprosessi - Yhdessä olemme enemmän

Palvelutarpeen arviointiprosessi - Yhdessä olemme enemmän Palvelutarpeen arviointiprosessi - Yhdessä olemme enemmän Asiakas ja omainen Palvelutarpeen arviointiin ohjautuminen Palvelutarpeen arviointi ja palveluohjaus Säännöllisen kotihoidon asiakkuus alkaa Moniammatillinen

Lisätiedot

Hankekuvaus Hankkeen osa-alueet ympärivuorokautista Koordinoivan toiminnan

Hankekuvaus Hankkeen osa-alueet ympärivuorokautista Koordinoivan toiminnan Hankekuvaus Hanke Turvallisuus kotona vuorokauden ympäri alkoi elokuussa 2010. Kaksivuotinen hanke on Kristiinankaupungin oma ja sen osarahoittajana toimii Pohjanmaan liitto. Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin kotihoidon sisältö

Hämeenlinnan kaupungin kotihoidon sisältö Liite 2 / Ikla 16.9.2015 47 Hämeenlinnan kaupungin kotihoidon sisältö Visio IKLA (Palvelusuuunnitelma 2014-2017) Hämeenlinnassa asuvat Suomen tyytyväisimmät ja toimintakykyisimmät ikäihmiset Ikäihmisten

Lisätiedot

HOITOA JA HUOLENPITOA KOTISOHVALLE TULEVAISUUDEN ETÄMAHDOLLISUUDET

HOITOA JA HUOLENPITOA KOTISOHVALLE TULEVAISUUDEN ETÄMAHDOLLISUUDET HOITOA JA HUOLENPITOA KOTISOHVALLE TULEVAISUUDEN ETÄMAHDOLLISUUDET Leila Mukkala projektipäällikkö / Ikäihminen toimijana hanke 6.11.2014 GERIATRIN ETÄKONSULTAATIOPALVELUT Tavoitteena Geriatrian erikoislääkärinpalvelut

Lisätiedot

Tervetuloa Kerttuliin. Muuttajalle ja hänen läheisilleen

Tervetuloa Kerttuliin. Muuttajalle ja hänen läheisilleen Tervetuloa Kerttuliin Muuttajalle ja hänen läheisilleen TERVETULOA KerttuliIN! Toivotamme teidät lämpimästi tervetulleeksi joukkoomme. Kerttuli sijaitsee Aurajoen rannan tuntumassa, osoitteessa Hovioikeudenkatu

Lisätiedot

SOTE-ENNAKOINTI varhaiskasvatuksen tulevaisuuden

SOTE-ENNAKOINTI varhaiskasvatuksen tulevaisuuden SOTE-ENNAKOINTI varhaiskasvatuksen tulevaisuuden ennakointi Marja-Liisa Vesterinen, Ullamaija Kauppinen ja Maria Lankoski VARHAISKASVATUSHENKILÖSTÖN NYKYISET TEHTÄVÄT, TYÖNJAKO JA OSAAMINEN SOTE-ENNAKOINNIN

Lisätiedot

Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT

Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä. Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Turvallisuus osana ikäihmisten palveluiden kehittämistä Kehitysjohtaja Merja Tepponen, TtT Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa - kärkihankkeen tavoitteet Kärkihanke

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 3/2015 21

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 3/2015 21 ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 3/2015 21 Kokousaika 12.5.2015 kello 18.00 18.31 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali, Koulutie 2 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja Ilkka

Lisätiedot

Saamelaisten toimintamallien juurruttaminen ja levittäminen

Saamelaisten toimintamallien juurruttaminen ja levittäminen Saamelaisten toimintamallien juurruttaminen ja levittäminen palveluissa Edellytykset yy ja haasteet Inari 20.9.2013 Mirja Laiti Työkalupakin arviointia Kokonaisuudessaan erinomainen työväline henkilöstön

Lisätiedot

Lastensuojelun, perhetyön ja -neuvonnan, terveyskeskuksen ja koulun erityishenkilöstön työpaja

Lastensuojelun, perhetyön ja -neuvonnan, terveyskeskuksen ja koulun erityishenkilöstön työpaja 1 Onnistunut työ tekee hyvää: Akaan kaupungin lasten, nuorten ja perheiden palvelujen sekä henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämishanke 2014-2016. Lastensuojelun, perhetyön ja -neuvonnan, terveyskeskuksen

Lisätiedot

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Vanhustyö 2015 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Lähde: Laatusuositus 2013 2 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi Seitsemän teema-aluetta ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Satu Loippo 27.3.2013 Satu Loippo 1 Vanhuspalvelulain tarkoitus 1 Tuetaan ikääntyneen väestön

Lisätiedot

Muistibarometri Muistihoidon kehityksestä kunnissa suunta on oikea mutta vauhti ei riitä. Kuntamarkkinat 14.9.

Muistibarometri Muistihoidon kehityksestä kunnissa suunta on oikea mutta vauhti ei riitä. Kuntamarkkinat 14.9. Muistibarometri 2015 Muistihoidon kehityksestä kunnissa suunta on oikea mutta vauhti ei riitä Kuntamarkkinat 14.9.2016 Olli Lehtonen Keskivaikeaa tai vaikeaa muistisairautta sairastavien määrä Suomessa

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Vasu2017. Järvenpään kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaprojekti

Vasu2017. Järvenpään kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaprojekti Vasu2017 Järvenpään kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaprojekti Mervi Tuominen 29.11.2016 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Yhdenmukaisuus esiopetussuunnitelman ja perusopetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

KEHITTÄJÄASIAKASTOIMINTA

KEHITTÄJÄASIAKASTOIMINTA KEHITTÄJÄASIAKASTOIMINTA Asiakkaiden osallisuuden lisääminen palvelujen toteutuksessa, suunnittelussa ja kehittämisessä Kehittäjäasiakkaat tuovat palvelujen suunnittelun omat kokemuksensa ja kehittämisehdotuksensa

Lisätiedot

Palvelut järjestetään monimuotoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

Palvelut järjestetään monimuotoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Ryhmän nimi: Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMINTAA OHJAAVAT TAVOITTEET TOIMENPITEET JA SEURANTA TOTEUTUMINEN 25.4.2016 1. Sujuvat arjen palvelut Kuntalaiset saavat lain edellyttämät sotepalvelut Palvelut

Lisätiedot

VAMN 21 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 22 VAMN 22 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 22

VAMN 21 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 22 VAMN 22 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 22 5/2012 26.11.2012 Asiat VAMN 21 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 22 VAMN 22 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 22 VAMN 23 VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN TARKISTUS 23 VAMN 24 VAMMAISNEUVOSTON ESITTEEN

Lisätiedot

Paljon tukea tarvitsevat-paljon palveluita käyttävät - hanke Toimintasuunnitelma hankeosiottain

Paljon tukea tarvitsevat-paljon palveluita käyttävät - hanke Toimintasuunnitelma hankeosiottain Paljon tukea tarvitsevat-paljon palveluita käyttävät - hanke 2015-2017 Toimintasuunnitelma hankeosiottain 25.4.2016 Kainuun toiminnallinen osakokonaisuus Kainuun toiminnallinen osakokonaisuus Kainuun

Lisätiedot

Kysely tutkimuspäiväkodeille tammikuussa Tuulikki Venninen

Kysely tutkimuspäiväkodeille tammikuussa Tuulikki Venninen Kysely tutkimuspäiväkodeille tammikuussa 2010 1. Lapset tulevat t kuulluksi k Oletko valmis kuulemaan lapsia? Työskenteletkö tkö niin, että se mahdollistaa kuulemisen? Onko tiimisi yleisenä toimintatapana

Lisätiedot

Sivu 1/5 OMAISHOIDON HOITO- JA PALVELUSUUNNITELMA Päivämäärä Hoidettavan nimi Ulla Ahkera Hoidettavan henkilötunnus 111111-1111 Hoidettavan osoite Ahertajantie 6 912121 Kuusioja Hoidettavan puhelinnumero

Lisätiedot