KOTIHOIDON KEHITTÄMINEN / KOTIHOIDON HENKILÖSTÖLISÄYKSET JA TÄRKEIMMÄT TYÖ- JA TEHTÄVÄKUVAMUUTOKSET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOTIHOIDON KEHITTÄMINEN / KOTIHOIDON HENKILÖSTÖLISÄYKSET JA TÄRKEIMMÄT TYÖ- JA TEHTÄVÄKUVAMUUTOKSET 1.1.2010 31.12.2011"

Transkriptio

1 KOTIHOIDON KEHITTÄMINEN / KOTIHOIDON HENKILÖSTÖLISÄYKSET JA TÄRKEIMMÄT TYÖ- JA TEHTÄVÄKUVAMUUTOKSET Kotipalvelu muuttuu kotihoidoksi (kotisairaanhoidolliset tehtävät lisääntyvät). Sirkan nimike muuttuu kotipalveluohjaajasta kotihoidon ohjaajaksi. Leila aloittaa työt nimikkeellä Rantakodin vastaava sh ja jatkaa sovitusti maaliskuun 2010 loppuun. 2. J-vuoro lisätään VT:lle: maanantaista perjantaihin 3. Leilan työtä jatketaan sovitusti heinäkuun 2010 loppuun tehtävänimikkeellä Rantakodin vastaava sh. Leila aloittaa opiskelun eikä ole kokoaikaisesti työssä (ylempi AMK tutkinto). Keväällä 2010 tiimien kehittämisryhmät kokoontuivat useita kertoja aiheena 2009 kehityskeskustelujen tulokset, mukana Sirkka ja Leila sekä jokaisesta ryhmästä 2 hoitajaa Kehittämistavoite: Kotihoidon tärkeimmät kehittämiskohteet tunnistetaan ja kehittämistyöt käynnistetään (kohdassa 4 esillä tärkeimmät). J-vuoro lisätään VT:lle: joka päivä. (VT = vanhustentalojen kotihoito) 4. Kehittämistavoite 1: käynnistetään VT:n lääkkeenjakohuoneen remontti ja uudistetaan lääkehoito kokonaan VT:lla: mm. J-vuoron tehtäväkuvan kehittäminen erityisesti lääkehoidon osalta -> Työskentelytilat toimivammaksi ja lääkehoidon turvallisuuden parantaminen. Kehittämistavoite 2: Kehitetään RK:n ( RK = Rantakoti) raportointia ja otetaan käyttöön viestilaput -> Aamuisin päästään heti asiakastyöhön ja aamupalatarjoilu voidaan aloittaa heti 8.00 (aikaisemmin raportointiin meni paljon aikaa ja aamupalan tarjoilu venyi yhdeksään. Lounaan tarjoilu alkoi jo 11.00). Kehittämistavoite 3: Käynnistetään työnohjaus Rantakodilla. Tuetaan hoitohenkilökunnan yhteistyötä ja työn kehittämistä. Avoimemman ja rakentavamman keskustelukulttuurin aikaansaaminen. Kehittämistavoite 4: Pyritään lisäämään VT:n ja KK:n yhteistyötä (KK = kirkonkylän kotihoito). Tarv. KK avustaa VT:a aamutoimissa. Kaikki tavoitteet 4:sta lukuun ottamatta toteutuivat. Henkilöstö ei ollut vielä valmis yhteistyöhön. Kokonaistavoite: asiakaslähtöisemmän hoidon kehittäminen 5. Hilmo ohjelma otetaan käyttöön sähköisessä muodossa (ennen Arja Puominen huolehtinut paperiversiona). Mediatri- vastaavia koulutetaan ottamaan vastuuta mm. hilmosta. Kotisairaanhoidolliset tehtävät asiakkaiden hoidon osalta lisääntyvät kaikissa tiimeissä (asiakkaita n. 130) -> Koulutetaan uusia verikokeiden ottajia. Kehittämistavoitteena: turvataan kotisairaanhoidollisten töiden sujuminen kaikissa tiimeissä. Asiakkaiden tarpeet huomioidaan, asiakaslähtöisyys (Ranuan toimintamallissa ei ole sairaanhoitajia tiimien vastaavina joten tehtävistä huolehtivat lähihoitajat = lähihoitajien kotisairaanhoidollisen osaaminen vahvistaminen). Kokonaistavoite: kotihoidon työntekijöiden osaamisen kehittäminen, vastuun ottaminen työstä. 6. Potilastietojärjestelmän lääkityslista otetaan käyttöön. Leila kouluttaa henkilöstön (henkilökohtainen ohjaus). Kehittämistavoitteena: yhteistyön lisääntyminen sähköisessä muodossa tk:n kanssa. Asiakasturvallisuuden lisääntyminen lääkehoidon osalta. Moniammatillisen yhteistyön kehittäminen. RK:n osalta lounasruokailua siirretään myöhäisemmäksi klo Kehittämistavoitteena: asiakkaiden ruokailuaikoja kehitetään ja huomioidaan asiakaslähtöisyys. (ruoka-ajat olleet liian lähekkäin: aamupala liian myöhään ja lounas liian aikaisten, jolloin ruokailuaikojen väli 2 tuntia, ei täytä valtakunnallista

2 ohjeistusta vanhusten ruokailusta!). Kokonaistavoite: asiakaslähtöisyys ja henkilökunnan osaamisen kehittäminen. 7. Sekä kirkonkylän (KK) että vanhustentalojen (VT) henkilöstömääriä lisätään iltaan. Yhteinen iltavuorolainen (Q) jää pois ja molempiin ryhmiin tulee 2 iltatyöntekijää lisääntyneiden asiakasmäärien vuoksi. 8. Leilan työtä jatketaan sovitusti joulukuun 2010 loppuun. Tehtävänimike muuttuu kotihoidon vastaavaksi sh:ksi (8/2010). VT:n pyykkihuoltoa kehitetään -> hankitaan uudet koneet, pyykkäys asiakkaille maksulliseksi, asiakkaiden omat pyykkipulverit jäävät pois. Kehittämistavoitteena: kotihoidon palvelujärjestelmän kehittäminen nykyaikaisempaan muotoon. 9. RK:lla otetaan osastokartta käyttöön. Henkilökunta koulutetaan ja ATK-laitteet uusitaan. kehittämistavoitteena: Vihkoon kirjaaminen jää RK:lla pois. Sähköisen kirjaamisen kehittäminen ja yhteistyö tk:n kanssa (valmistaudutaan rakenteiseen kirjaamiseen). RK:n henkilökunta aloittaa työnohjauksen, joka kestää kesäkuulle 2011 (Leila mukana). Siirrytään omahoitajaparityöskentelyyn (kaikille asiakkaille nimetään 2 omahoitajaa). Kehittämistavoitteena: hoitajien kesken yhteistyö asiakkaiden hoidon osalta lisääntyy. Haipro ilmoitukset muuttuvat sähköiseen muotoon. Henkilökunta koulutetaan ohjelmiston käyttämiseen. Leila käsittelee tehdyt ilmoitukset ja lähettää eteenpäin Peisalle. Asiakkaiden määrät lisääntyvät nopeasti KK:llä ja VT:lla. Osastolla jonoa. Kehittämistavoitteena: Leila ja Sirkka huomioivat tilanteen asiakasmäärien osalta, valmistaudutaan selvitystöihin. 10. Asiakasmäärät lisääntyvät edelleen, asiakkaiden hoitoisuus kasvaa ja asiakkaiden toimintakyky heikkenee nopeasti kaikissa tiimeissä. Hoitohenkilökunnan selviytyminen tehtävissä vaikeutuu. Kehittämistavoitteena: Sirkka ja Leila käynnistävät selvitystyöt ja viestittävät kotihoidon ongelmat kunnan ylemmälle tasolle (KSH-palaverit, SAS-palaverit, lautakunta). 11. Leilan työsopimus päättyi 12/10. Hän jatkaa sovitusti siihen asti kun vakituinen ottaa tehtävän vastaan. HOPS:n teon kehittäminen alkaa (jatketaan siitä, mihin LAKAVA-hankkeessa jäätiin). Tavoitteena on, että omahoitajat hallitsevat hops:n tekemisen ja päivittämisen (päivitykset toukokuu ja marraskuu). Leila kouluttaa ja ohjaa henkilöstöä. Kehittämistavoitteena: hoitajat oppivat kirjaamaan sähköisesti ja suunnittelemaan hoitoa kokonaisvaltaisesti (valmistautuminen rakenteiseen kirjaamiseen). Henkilöstölisäys: Vanhustentaloille lisätään henkilökuntaa: kolme työntekijää jokaiseen aamuun. 12.Sirkan ja Leilan viestittämään hätähuutoon vastataan. Henkilöstölisäys: Kunnanhallituksen myöntämä ylimääräinen työntekijä otetaan käyttöön. Kehittämistavoitteena: työnkuvan kehittäminen (J-vuoro) koko kotihoidon avuksi. RK:n asukkaille turvamaksu. Rantakodin turvajärjestelmä vaatinut säännöllistä korjausta ja huoltoa. Kehittämistavoitteena: kotihoidon palvelujärjestelmän nykyaikaistaminen. Ilmaisia palveluja ei ole kenelläkään. Henkilöstöä lisätään vanhustentaloille: toinen työntekijä pesuvuoroihin.

3 13. Henkilöstölisäys: ylimääräinen siivooja iltavuoroon VT ja RK -> Kehittämistavoitteena: iltatiskit jäävät hoitohenkilökunnalta pois, siivooja avustaa ruoan jaossa, syöttämisessä -> hoitajilla jää enemmän aikaa asiakkaille. Kovat pakkaset jatkuvat pitkään > hankitaan lämpimät ulkotakit VT:n työvuoroihin. Sotaveteraanien siivooja aloittaa työt -> siivousasiakkaita siirtyy kotihoidon siivoojilta pois. 14. Leila tulee valituksi vakituiseksi kotihoidon vastaavaksi hoitajaksi ja tehtävä muuttuu viraksi. Kehittämistavoitteena: perehtyminen ja opiskelu tuleviin viranhaltijan tehtäviin. J-vuoro siirtyy huolehtimaan koko kotihoidon lääkekuljetuksista, resepteistä ja hoitotarvikehankinnoista (J-vuoroa kehitetään edelleen). Kehittämistavoitteena: KK:llä jää asiakastyöhön enemmän aikaa, kun lääkekuljetukset jäävät heiltä pois. Henkilöstölisäys: KK:lle ylimääräinen työntekijä aamuun lisääntyneiden asiakasmäärien vuoksi (sotaveteraanien tekijä, jää myöhemmin kesällä pois asiakaskunnan vähentyessä). Titania-vastaavat (Suvi ja Tarja) alkavat opettelemaan listan tekoa. Sovittu asiasta kunnassa käydyssä palaverissa. Kehittämistavoitteena: turvataan työvuorolistojen valmistuminen kaikissa olosuhteissa. Listojen teko on ollut yksin Leilan varassa (vaarana jos Leila sairastuu, kuka tekee listat?). Kasvavien henkilöstömäärien ja useiden ryhmien vuoksi listan teko vaikeutuu. 15. RK:lle saneerataan huuhteluhuone ja hankitaan huuhtelukone -> koulutukset. Kehittämistavoitteena: yleisen siisteyden ja hygieniatason ylläpitämisen parantaminen. Käynnistetään ruuanjakelupisteen kehittäminen ja saneeraus -> ruuan jakelu uudistuu erityisesti RK:n ja VT:n osalta. Kehittämistavoitteena: säästetään sekä keittiöhenkilökunnan että hoitajien aikaa. Kaikki ruuat annostellaan yhdestä jakelupisteestä (aiemmin jakelupisteitä oli kaksi ja jakelupisteiden täyttäminen, huolto ja siivous veivät aikaa). 16. Iltasiivooja aloittaa työt RK:n lounaan jaolla, on mukana syöttämisessä ja jälkien siivouksessa. Kehittämistavoitteena: lisätään käsipareja ruokahuoltoon -> hoitajilla jää enemmän aikaa asiakkaille joiden toimintakyky on heikentynyt. Lounasruokailuaikaa voidaan edelleen siirtää alkavaksi myöhemmin. Ajaksi määritellään nyt klo > asiakaslähtöisyyden kehittäminen. Päästään lähemmäs valtakunnallisia tavoitteita ruokailuaikojen suhteen. Lisääntyneiden asiakasmäärien vuoksi koulutetaan uusia RAVA-vastaavia (Eila, Suvi, Tarja, Merja, Jonna H.) entisten lisäksi (Hillevi ja Heli). Kehittämistavoitteena: kasvavien henkilöstö- ja asiakasmäärien vuoksi lisätään vastuuhenkilöitä. Osallistutaan RAVA-poikkileikkaukseen toukokuussa -11. Siivoushenkilökunta ja heidän työn organisointi siirtyy Leilalle. Kehittämistavoitteena: siivoustyön kokonaisvaltainen kehittäminen käynnistetään. Siivoushenkilökunnan työpanosta lisätään RK:n siivouksessa (huomioidaan uudet hygieniahjeet LKS:stä, hygieniahoitajat vierailevat ESBL tapausten vuoksi). 17. Henkilöstölisäys: Toinen yöhoitaja (5/11)-> Kehittämistavoitteena: Rantakodin yksinyökötys päättyy, toinen yökkö apuna VT:n ilta- ja aamutoimissa, yhteistyötä tehdään asiakkaiden nostoissa ja siirroissa = parityöskentely aloitetaan. Seniorikodilla toiminta käynnistyy ja uudet hoitajat (4) aloittavat työt. Seniorikodin yökötys käynnistyy. Vastaava sh aloittaa viranhaltijapäätösten tekemisen ja henkilöstöjohtamisen (5/11). Kehittämistavoitteensa: henkilöstöä koskevat paperiasiat (listat, lomat ym.) siirtyvät yhden työntekijän vastuulle ja Rantakodin tiloihin (ennen paperit Sirkan toimistolla tk:ssa) ->

4 helpottaa listan tekoa ym. asioita kun paperit yhdessä paikassa. ESBL-tapausten vuoksi lisätään tuntuvasti vaatehankintoja. Nimetään turvavastaava (Seppo, myöhemmin lisätään Markku) vastaamaan kotihoidon turvallisuusasioista ja turvallisuussuunnitelmien päivityksestä yhteistyössä Leilan kanssa. Kehittämistavoitteena: turvallisuuteen liittyvät asiat kehittyvät, turvallisuussuunnitelman päivitykset. Lisääntyneiden asiakasmäärien vuoksi nimetään uusia mediatri-vastaavia (Helena ja Merja) entisten lisäksi (Hillevi, Heli, Jonna H., Soili ja Suvi). Kehittämistavoitteena: pystytään vastaamaan tuleviin haasteisiin esim. kotihoidon laskutusten osalta. Vastuuhenkilöt ohjaavat ja kouluttavat muuta henkilökuntaa sekä päivittävät mediatri- ohjeita. 18. ESBL-tapaukset puhututtavat kesällä 2011: näytteiden ottamiset, koulutukset, henkilökunnan. suojautuminen, siivoukset jne. Päädytään siihen, että RK:n hoitajien vaatteiden peseminen keskitetään pesulaan. Toinen sotaveteraanien siivooja aloittaa työt -> lisää siivousasiakkaita siirtyy kotihoidon siivoojilta pois. Rantakodille kaipaillaan omaa laitoshuoltajaa. Muuttuneiden tilanteiden vuoksi lähdetään töitä organisoimaan uudella tavalla niin, että siivoustyön panostusta voidaan siirtää Rantakodille. 19. Kevan tutkimus. Leilan koulu päättyy (ylempi AMK-tutkinto). Hankitaan henkilökunnalle lisää työvaatteita. Kehittämistavoitteena: kaikilla RK:n hoitajille 4 vaatekertaa -> vaatteet pestään pesulassa. 20. Siivoushenkilökunnan työpanosta lisätään ruokahuoltoon hoitohenkilökunnan tueksi RK:lle. Kehittämistavoite: Hoitajilla jää enemmän aikaa asiakkaille, kun siivooja mukana aamupalan jaossa -> jakavat ruoka-annoksia, syöttävät, siivoavat jäljet jne. Vastaava sh käynnistää ensimmäisen kerran kehityskeskustelut koko henkilöstölle (tekee kirjalliset yhteenvedot tuloksista ja pitää tiimikohtaiset kehittämisiltapäivät). Vanhustentalojen henkilökunta aloittaa työnohjauksen, joka kestää kesäkuulle 2012 (Leila mukana). Siivoushenkilökunnalle hankitaan uusi lattioiden konetuslaite, lisätään myös muita siivousvälineitä tarpeen mukaan. 21. Perehdytysohjelmien teko käynnistetään RK:lta, myöhemmin VT:lla ja KK:llä. Koko työyhteisö mukana perehdytysohjelman laadinnassa. Kehittämistavoitteet: Lääkevastaavaksi nimetään Eila -> lääkehoidon päivitys, muu lääkehoitoon liittyvä kehittäminen koko kotihoidossa yhteistyössä Leilan kanssa. Siivoustyön vastaavaksi Eija -> käynnistää siivous- ja ruokahuollon suunnitelman teon yhteistyössä Leilan kanssa. Turvallisuussuunnitelmien teko käynnistyy, myös Seniorikoti (Seppo ja Markku yhteistyössä Leilan kanssa). Muut ohjelmat. Tehtävät kesken, valmistumisaikataulu kevät 2012 RK ja VT, loppuvuosi KK:lä. Kehittämistavoite: tiimeissä vakituinen henkilökunta pohtii omaa työtä -> oman työn eri muodot kirkastuvat ja selkiytyvät kaikille. Laaditaan perehdytysohjelma jolla turvataan uusien työntekijöiden ja opiskelijoiden perehtyminen työhön. KOTIHOIDON HENKILÖSTÖLISÄYKSET JA TÄRKEIMMÄT TYÖ- JA TEHTÄVÄKUVAMUUTOKSET

5 KOTIHOIDON KEHITTÄMISTYÖT Kevan tutkimustulokset työhyvinvoinnista puretaan hyvinvointipajoissa ja käynnistetään sen jälkeen kotihoidon kehittämistyöryhmän työskentely. Ryhmä kokoontuu 10 kertaa ja kokoontumisista laaditaan raportti. Työryhmässä tulee esille selkeitä työyhteisön ongelmakohtia joihin työryhmän jäsenet etsivät ratkaisuja. Kehittämistavoite: Raportti valmistuu keväällä 2012 (toimitettu kuntaan). Kehittämistyöryhmä jatkaa toimintaansa. Keskitytään siihen että työyhteisössä on yhteiset pelisäännöt joiden mukaan toimitaan. Päätöksiä asioista tehdään demokraattisesti, ei pelkästään voimakastahtoisten työntekijöiden toimesta. Siivoustyön suunnitelma valmistuu. 23 Leila aloittaa opinnot (vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne). Posken hallinnoima hanke johon tulee mukaan 16 kunnasta yksi edustaja. Kirkonkylän työntekijöille hankitaan talven pakkasiin ulkoilupuvut. 24 Keväällä 2012 sovitaan kehittämishankkeen aloittamisesta kotihoidossa (Posken hallinnoima). Hanketyöntekijäksi valitaan Eila Sarajärvi. Leilan avustuksella vanhustyön kehittämishankkeen tavoitteet kirkastetaan. Kehittämistavoite: Keskeiseksi tavoitteeksi asetetaan kotihoidon työajan käytön kehittäminen ja tiimien yhteistyön lisääntyminen sekä Rantakodilla riittävä henkilöstömitoituksen turvaaminen. Sosiaalipuolen osiossa tavoitteeksi tulee sosiaalityön nivominen osaksi kotihoitoa. Jatketaan siivoushenkilökunnan työnkuvan kehittämistä. Hanke käynnistyy 8/2012. Hanke etenee syksyllä 2012 takkuisasti (eri osapuolilla eriävät näkökannat tavoitteista), mutta lopputuloksena saadaan kehitettyä kotihoitoon uudenlainen toimintamalli, jossa tiimit tekevät keskenään yhteistyötä. Tiimikierto lisääntyy ja useampi työntekijä tutustuu ja perehtyy toisen tiimin työhön (ennen vastustettiin, ei haluttu mennä toiseen tiimiin auttamaan). Hanke päättyi 2/2013. Hyvät tulokset kehittämistöistä näkyivät jo kesällä Kehittämistavoite: Vuonna 2010 aloitettu tiimien yhteistyön kehittäminen saatettiin tämän hankkeen avulla virallisesti käyntiin. Välttämättömät toimenpiteet jatkossa: henkilöstön saatavuus mm. äkillisiin poissaoloihin vaikeutuu jatkossa, pätevää henkilöstöä ei välttämättä ole saatavilla, tiimien yhteistyö välttämätöntä. Lisäksi ajankohtaiseksi kehittämiskohteeksi joka kunnassa tulee kotihoidon työajan käyttö ja sen kehittäminen = työajan käytöstä pyritään prosentuaalisesti lisäämään asiakkaalle annettavaa aikaa vähintään %. Uuden vanhuspalvelulain mukaan henkilöstömääriä seurataan mm. laitoshoidossa kuten Rantakodilla. 25 Henkilökunta alkaa itse huolehtia sijaishankinnoista iltaisin ja viikonloppuisin (ennen Leila ja Sirkka huolehtineet tai Arja Puominen). Muutos herätti kovasti vastustusta henkilökunnassa. Perusturvajohtaja vieraili työyhteisössä keskustelemassa asiasta henkilökunnan kanssa. Tiimien yhteistyön kehittäminen nousee nyt tärkeään rooliin. Henkilökunta sopii keskenään kuka auttaa missäkin tilanteessa jos sijaisia ei ole saatavilla. Välillä ei sijaisia tarvita kun asiakkaita paljon pois (esim. kirkonkylällä asiakkaat sairaalassa, kuntoutuksessa, omaiset hoitavat jne.) joten toisesta tiimistä tullaan paikkaamaan henkilöstövajaus toiseen tiimiin. Aina ei siis palkata sijaista jos ei todellista tarvetta tai sijaisia ei ole mistä ottaa. KK:n ryhmässä otetaan käyttöön valmiiksi laaditut asiakaslistat. Työvuoroon tuleva työntekijä saa valmiin listan tehtävistä töistä. Asiakkaiden osoitteet ym. tiedot kirjattu listalle mikä helpottaa mm. sijaisten työskentely

6 (ei tarvitse arvailla missä asiakas asuu, mitä hänen luonaan pitää tehdä jne.). Listojen pohjat valmiina koneella ja niitä päivitetään sitä mukaa kun on tarvetta. Kehittämistavoite: työ- ja toimintatapojen uudelleen organisointi taloudellisuus- ja kustannustehokkuus huomioiden. 26 Hoitohenkilökunnalta siirretään elokuussa 2012 lääkkeiden, reseptien ja hoitotarvikkeiden kuljetus pois kuljetuspalvelulle ja vapautunut aika ohjataan asiakastyöhön (siirretään henkilöstöä Rantakodille jossa asiakkaiden toimintakyky heikentynyt tuntuvasti). KK:n ryhmässä jätetään pois vihkoon kirjaaminen (muissa ryhmissä toteutunut 2010). Kehittämistavoite: palveluprosessin kehittäminen ja töiden uudelleen organisointi. Rantakodille saadaan näin lisäapua aamuihin ja ruokailujen yhteyteen sekä illan kiireisimpään aikaan kolmas työntekijä auttamaan parityöskentelyssä. Yhteneväiset toimintalinjat koko kotihoidossa kirjaamisen osalta. 27 Kiinnitetään huomioita Rantakodin henkilöstömitoitukseen ja pyritään keskittämään henkilöstöä niin, että turvataan valtakunnallinen tavoite henkilöstömäärissä (vähintään 0,5). Kunnanhallituksen myöntämä ylimääräinen työntekijä vakinaistetaan keväällä Syksyllä 2012 sovitaan että 1 siivoustyöntekijä/hoitoapulainen ruokahuoltoon vakinaistetaan Rantakodille saadaan aidattu piha-alue jonne asiakkaat voivat vapaasti mennä ulkoilemaan. Voimaa vanhuuteen hankkeen toimintoja kehitetään ja ulkoilutusystävät aloittavat toiminnan. Kehittämistavoite: vahvistetaan henkilöstömääriä eniten perushoitoa tarvitseville, viriketoiminnan ja ulkoilun turvaaminen. 28 Kirkonkylän ja seniorikodin työnohjaus alkaa 9/2012. Kehittämistavoite: henkilökunnalle mahdollistetaan hankkeen aikana työnohjaus jossa voidaan keskustella kehitettävistä asioista ja työn muutoksista. Rantakoti aloittaa työnohjauksen 1 /2013 (Leila mukana). Kehittämistavoite: töiden uudelleen organisointi ja sopeutuminen muuttuvaan työnkuvaan ja yhteistyön tekemiseen muiden tiimien kanssa. 29 Perehdytysohjelma valmistuu, lääkehoidon suunnitelma valmistuu. Palo- ja pelastussuunnitelman valmistelut käynnistyvät. 30 Leila ottaa kehittämiskohteeksi omassa hankkeessa HOPS:n jatkokehittämisen. Loppuvuodesta 2013 hops pohja uudistetaan ja huomioidaan tulevat vanhuslain vaatimukset. Leila ohjaa ja kouluttaa henkilökuntaa. Uudet hops pohjat käyttöön 2013 alusta. Sotaveteraanien hankkeeseen ei saada jatkajaa ja siivoukset ontuvat. Kehittämistavoitteet: hoito- ja palvelusuunnitelman uudistuksella pyritään löytämään tehokkaasti tarpeet ja asiakaslähtöiset tavoitteet (ei hoitajalähtöinen) ja niihin sopivat menetelmät. Palvelutarpeen kartoitus ja hoidon kokonaissuunnittelu kirkastetaan. Toiminnalla pyritään valtakunnallisten ohjeistusten toteuttamiseen palveluohjauksessa ja hoidon suunnittelussa. 31 Perusturvajohtaja hankkii valmennuskoulutusta perusturvaan. Kotihoito lähtee mukaan ja Tamoran kautta käynnistetään valmennuskoulutusta 1/2013. (Ranuan hyvän elämän vallankumous). Tavoitteena on kirkastaa työtä asiakaslähtöisemmäksi, pyritään pois laitosmaisesta toimintakulttuurista. Nettisivu avataan jonne viedään tietoa kuvien avulla toiminnan kehittämisestä (Leila huolehtii). Perusturvalautakunta on mukana tukemassa kehittämistöitä. Lääkkeiden annosjakelupussitukseen liittyvä selvitys käynnistyy. Kehittämistavoite: kodinomaisen ja asiakaslähtöisen hoitokulttuurin juurruttaminen Ranualaiseen vanhustyöhön. Lääkkeiden jakaminen apteekin palvelun kautta. 32 Henkilöstö valitsee kehittämistyöryhmän puh.joh. Markun ja sihteeriksi Helenan keväällä Sirkka jää keväällä 2013 työstä pois. Eila sijaistaa kevään aikana. Leilan koulutus (johtamisen kehittämisrakenne)

7 päättyy 5/2013. Merja aloittaa osittaisena tekemään Sirkalta vapautuvia töitä. Siivoustyöhön vakinaistetaan yksi työntekijä. Veteraanien siivous siirtyy yksityiselle. Titaniavastaavat lopettavat toiminnan ja listanteko jää yksin Leilan vastuulle. 33 Palo- ja pelastussuunnitelma valmistuu. Palo ja pelastuskoulutus päivitetään. 34 6/2013 Tamoran koulutus jatkuu. Sovitaan yksikön kuperkeikan käynnistämisestä. Tavoitteena on siirtyä asiakaslähtöiseen päivärytmiin aluksi Rantakodilla. Henkilöstö aloittaa omien työvuorojen suunnittelun Rantakodilla. Henkilöstö on tiiviisti mukana toimintojen kehittämisessä. Toiminta käynnistyy virallisesti Sitä ennen tehdään valmistelutöitä vanhuspalvelulaki astuu voimaan. Uusi laatusuositus kuntiin 7/ ,

KOTIHOITOKESKUS KEMISSÄ

KOTIHOITOKESKUS KEMISSÄ KOTIHOITOKESKUS KEMISSÄ KEMI - KOTI KAUPUNGISSA V. 2012 asukkaita 22 257; 75 vuotta täyttäneitä 10,3 %. Koko maassa 8,3 %. Maapinta-ala 95 m²; rajalta rajalle 20 km. Kotona ja kodinomaisissa olosuhteissa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 25 19.01.2015. 25 Asianro 8193/01.01.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 25 19.01.2015. 25 Asianro 8193/01.01.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 115 16.12.2014 25 Asianro 8193/01.01.00/2014 Tehtävien lakkauttaminen ja virkojen perustaminen perusturvan palvelualueella 1.1.2015

Lisätiedot

KOTIKUNTOUTUS. Jämsän Terveys Oy Kotihoito ja tavallinen palveluasuminen Kotihoidon palveluvastaava Riitta Pasanen

KOTIKUNTOUTUS. Jämsän Terveys Oy Kotihoito ja tavallinen palveluasuminen Kotihoidon palveluvastaava Riitta Pasanen KOTIKUNTOUTUS Jämsän Terveys Oy Kotihoito ja tavallinen palveluasuminen Kotihoidon palveluvastaava Riitta Pasanen JÄMSÄN TERVEYS OY Pihlajalinnan ja Jämsän kaupungin perustama yhteisyritys 1.9.2015 Kotihoito:

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 25.10.2013

Lisätiedot

Vastuutyöntekijä - toimintamallin kehittäminen Vantaalla Ikäpalo-hankkeessa 20.10.2014. Aila Halonen

Vastuutyöntekijä - toimintamallin kehittäminen Vantaalla Ikäpalo-hankkeessa 20.10.2014. Aila Halonen Vastuutyöntekijä - toimintamallin kehittäminen Vantaalla Ikäpalo-hankkeessa 20.10.2014 Aila Halonen Vastuutyöntekijä toimintamallin kehittäminen Vanhuspalvelulain 17 :n mukaisesti kunnan on nimettävä 1.1.2015

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA IKÄIHMISTEN HYVÄKSI. Turvallinen kunta seminaari 18.4.2013 Hamina Yrjö Heimonen Hyvinkään kaupunki

VAPAAEHTOISTOIMINTA IKÄIHMISTEN HYVÄKSI. Turvallinen kunta seminaari 18.4.2013 Hamina Yrjö Heimonen Hyvinkään kaupunki VAPAAEHTOISTOIMINTA IKÄIHMISTEN HYVÄKSI Turvallinen kunta seminaari 18.4.2013 Hamina Yrjö Heimonen Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYNEIDEN TURVALLISUUS Hyvinkään kaupungin turvallisuussuunnitelman 2013-2016 ja

Lisätiedot

Jäävätkö asiakkaalle myönnetyt palvelut toteutumatta?

Jäävätkö asiakkaalle myönnetyt palvelut toteutumatta? Jäävätkö asiakkaalle myönnetyt palvelut toteutumatta? KOTIHOIDON HENKILÖSTÖMITOITUS Vanhuspalvelulaki säätää, että toimintayksikössä on oltava henkilöstö, jonka määrä, koulutus ja tehtävärakenne vastaavat

Lisätiedot

Mobiili kotihoito. Toiminnanohjausjärjestelmän j j käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa 1101330 1.10.13 30.9.14

Mobiili kotihoito. Toiminnanohjausjärjestelmän j j käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa 1101330 1.10.13 30.9.14 Mobiili kotihoito Toiminnanohjausjärjestelmän j j käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa 1101330 1.10.13 30.9.14 14 Vanhuspalvelulain toimeenpanoa Ikälaissa 13, 14, 19, 21 14 19 21 ikääntyneen henkilön tulee

Lisätiedot

Jämsä-Kuhmoinen Sote-yhteistoiminta-alue Leila Rutanen Vanhusten avohoidon johtaja

Jämsä-Kuhmoinen Sote-yhteistoiminta-alue Leila Rutanen Vanhusten avohoidon johtaja Jämsä-Kuhmoinen Sote-yhteistoiminta-alue Leila Rutanen Vanhusten avohoidon johtaja Kaupunki ja vanhaintuki Kotipalveluohjaajat Kodinhoitajat Kotiavustajat Lähihoitajat Kotipalvelun asiakkaat Vanhusten

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä Akaan lapsiperhepalvelujen kehittämishanke Onnistunut työ tekee hyvää

Hyvinvointia työstä Akaan lapsiperhepalvelujen kehittämishanke Onnistunut työ tekee hyvää Sosiaalialan asiantuntijapäivät 15.3.2016 Hyvinvointia työstä Akaan lapsiperhepalvelujen kehittämishanke Onnistunut työ tekee hyvää Elina Anttila, perusturvajohtaja ja Sirkka Rousu, yliopettaja Metropolia

Lisätiedot

Mobiili- kotihoito. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa

Mobiili- kotihoito. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa Mobiili- kotihoito Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa 1.10.13-30.9.14 Tieran Mobiili kotihoito Tiera on kuntatoimijoiden omistama valtakunnallinen yhteistyöverkosto Tiera

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas.

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. RANUAN KUNTA/Perusturva Yleinen info. 1 Tervetuloa palveluasumiseen! Asukasvalintakäsittely

Lisätiedot

Leila Mukkala Ranuan kunta

Leila Mukkala Ranuan kunta Leila Mukkala Ranuan kunta Kotihoidossa aluksi care-ohjelma ja kannettavat tietokoneet käytössä 2000-luvun alkupuolella l ll ja tk:ssa Mediatri i potilastietojärjestelmä Ohjelmat eivät kommunikoineet i

Lisätiedot

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE LIITE 3 1(7) VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE Kanta-Kauhavan kotihoito K u n t a y h t y m ä K a k s i n e u v o i n e n I k ä i h m i s t e n p a l v e l u t K o t i h o i t o K a n t a - K a u h a v a 3 /

Lisätiedot

Muistisairaan asiakkaan kuntoutumisen tukeminen kotihoidossa. Saarela Sirpa, palveluesimies, Oulun kaupunki

Muistisairaan asiakkaan kuntoutumisen tukeminen kotihoidossa. Saarela Sirpa, palveluesimies, Oulun kaupunki Muistisairaan asiakkaan kuntoutumisen tukeminen kotihoidossa Saarela Sirpa, palveluesimies, Oulun kaupunki Kotihoito Oulun kotihoito on jaettu neljään palvelualueeseen: Eteläinen kotihoito, Pohjoinen kotihoito,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 14.10.2013

Lisätiedot

Ikäihminen toimijana hanke

Ikäihminen toimijana hanke Ikäihminen toimijana hanke Väliarviointi 4/2014 Johtoryhmä 28.4.2014 LAPPI: väliarviointi 4/2014 Hanketyönä on kunnissa kirjattu vanhussuunnitelma (5 ) ikääntyneen väestön tukemiseksi. Vanhusneuvoston

Lisätiedot

2.12.2011 Anne Heikkilä

2.12.2011 Anne Heikkilä Kotkan kotihoito Kotkassa asukkaita n. 57 000 Kotihoidon tiimejä alueella yhteensä 9 Lisäksi Kotiutustiimi, Kotisairaala, Omaishoidon tiimi ja Vammaispalvelun tiimi Henkilökuntaa kotihoidon palveluksessa

Lisätiedot

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Yrityksen nimi Y tunnus Toimintayksikön nimi (jos yrityksessä useita toimintayksiköitä)

Lisätiedot

VÄLITTÖMÄN ASIAKASTYÖAJAN LISÄÄMINEN

VÄLITTÖMÄN ASIAKASTYÖAJAN LISÄÄMINEN VÄLITTÖMÄN ASIAKASTYÖAJAN LISÄÄMINEN JOHDANTO Hanko, Inkoo, Siuntio, Lohja, PTKY Karviainen, Järvenpää ja Hyvinkää ovat mukana Kaste osaohjelmassa Kotona Kokonainen Elämä. Kunnat muodostavat toiminnallisen

Lisätiedot

JOROISTEN VARHAISKASVATUKSEN PEDAGOGISEN JOHTAMISEN SUUNNITELMA

JOROISTEN VARHAISKASVATUKSEN PEDAGOGISEN JOHTAMISEN SUUNNITELMA JOROISTEN VARHAISKASVATUKSEN PEDAGOGISEN JOHTAMISEN SUUNNITELMA VUOSI/ KUUKAUSI PEDAGOGISEN JOHTAMISEN TEHTÄVÄ/TOIMINTO TEHTÄVÄN/TOIMINNON TARKOITUS KÄYTÖSSÄ OLEVA TYÖMENETELMÄ SEURANTA / ARVIOINTI KUUKAUSITTAIN

Lisätiedot

Asiakaslähtöisempää kotihoitoa kehittämässä

Asiakaslähtöisempää kotihoitoa kehittämässä Asiakaslähtöisempää kotihoitoa kehittämässä 12.6.2017 1 Mistä lähdimme Kunnassa on kolme taajamaa, missä kotihoito toimii Toiminnassa on ollut eroavaisuuksia eri alueiden välillä Käytännön tasolla yhteistyö

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Ruuhkahuippujen purkaminen. Järvenpään kotihoito Kotihoidon päällikkö Tiina Palmu

Ruuhkahuippujen purkaminen. Järvenpään kotihoito Kotihoidon päällikkö Tiina Palmu Ruuhkahuippujen purkaminen Järvenpään kotihoito Kotihoidon päällikkö Tiina Palmu Järvenpään kaupunki Tiina Palmu 16.9.2015 Järvenpään kaupungin kotihoito tavoitteena on asiakkaan kotona selviytymisen tukeminen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus 1.5.2013 31.10.2015 Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori

Lisätiedot

Prosessikansio. Kotihoidon asiakasprosessi. Prosessin vastuuhenkilö: Prosessin kuvaus pvä / päivitys pvä LIITE 3

Prosessikansio. Kotihoidon asiakasprosessi. Prosessin vastuuhenkilö: Prosessin kuvaus pvä / päivitys pvä LIITE 3 LIITE 3 Prosessikansio Kotihoidon asiakasprosessi Prosessin vastuuhenkilö: Kotihoidon ohjaajat Riitta-Liisa Stolt ja Irmeli Elo Prosessin kuvaus pvä / päivitys pvä 29.8.2007 8.10.2007 7.11.2007 29.1.2008

Lisätiedot

VUODEN 2015 ONGELMAT JA RATKAISUT LIITE: KOTIHOIDON SAP-TYÖSKENTELY (LUONNOS )

VUODEN 2015 ONGELMAT JA RATKAISUT LIITE: KOTIHOIDON SAP-TYÖSKENTELY (LUONNOS ) SASsiirrossa ja miten se ratkaistaan VUODEN 2015 ONGELMAT JA RATKAISUT LIITE: KOTIHOIDON SAP-TYÖSKENTELY (LUONNOS 8.12.2015) Etelän sosiaali- ja lähityön GeroMetro-kehittämisryhmä HELSINGIN SOSIAALI- JA

Lisätiedot

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa.

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa. Kotihoidon id myöntämisen perusteet 1.4.2014 alkaen - Rovaniemi Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen kohdentumista t (oikea-aikaisuus, i saavutettavuus), tt varattujen voimavarojen

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin kotihoidon RAI käyttöönottosuunnitelma 17.3.2014

Seinäjoen kaupungin kotihoidon RAI käyttöönottosuunnitelma 17.3.2014 Seinäjoen kaupungin kotihoidon RAI käyttöönottosuunnitelma 17.3.2014 1. RAI- arviointijärjestelmän käyttöönoton tarkoitus ja tavoitteet Seinäjoella tarvitaan yhtenäinen ja luotettava arviointijärjestelmä

Lisätiedot

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1 Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011 Annikki Niiranen 1 Potilasturvallisuus ja laadunhallinta kehittämistyön keskiössä Johtaminen korostuu Johdon vastuu toiminnasta Henkilöstön

Lisätiedot

Hyvinvointia ja laatua vanhuspalvelulain toimeenpano -hanke

Hyvinvointia ja laatua vanhuspalvelulain toimeenpano -hanke KAINUUN SOTE KUNTAYHTYMÄ Hyvinvointia ja laatua vanhuspalvelulain toimeenpano -hanke Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon toimintasuunnitelma Marja-Liisa Ruokolainen Eija Tolonen, Jaana Mäklin, Lahja

Lisätiedot

Lakkautettava virka/työsuhteen tehtävänimike 1.7.2008. ari (000318) 1.7.2008

Lakkautettava virka/työsuhteen tehtävänimike 1.7.2008. ari (000318) 1.7.2008 Toimiala Tulosalue Sosiaali- ja terveystoimiala Terveyden- sairaudenhoitopalvelut sekä Vanhuspalvelut Tulosalueen esitys 1. Vastuualue Tulosyksikkö Viran-/toimenhaltijan nimi Operatiivine n Osasto 7 Ohtonen

Lisätiedot

Sisäinen hanke/suunnitelma

Sisäinen hanke/suunnitelma Sisäinen hanke/suunnitelma 10.2.2015 Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman tavoitteena mm. ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan toiminnan vahvistaminen, kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Ohjelman

Lisätiedot

VÄLITTÖMÄN ASIAKASTYÖAJAN LISÄÄMINEN / Siuntion kotihoito

VÄLITTÖMÄN ASIAKASTYÖAJAN LISÄÄMINEN / Siuntion kotihoito VÄLITTÖMÄN ASIAKASTYÖAJAN LISÄÄMINEN / Siuntion kotihoito SIUNTION KOTIHOITO Asukkaita Siuntiossa 6 170 hlöä. Siuntion kotihoidossa asiakkaita n. 80 hlöä Säännöllisen kotihoidon asiakkaita n. 50 hlöä Henkilökunta:

Lisätiedot

Vanhuspalvelulain seurantakyselyjen yhteenvedot / Keski-Suomi

Vanhuspalvelulain seurantakyselyjen yhteenvedot / Keski-Suomi Vanhuspalvelulain seurantakyselyjen yhteenvedot / Keski-Suomi Syksy 2014 (vko 38) ja syksy 2016 (vko 44) Koonnut I&O muutosagentti Tuija Koivisto Vanhuspalvelulain seurantakyselyt THL on toteuttanut vanhuspalvelulain

Lisätiedot

Henkilöstöjohtaja Kirsi Sillanpää HYKS-sairaanhoitoalue 4/.2010. Sairaanhoitajien saatavuuden turvaaminen tulevaisuudessa

Henkilöstöjohtaja Kirsi Sillanpää HYKS-sairaanhoitoalue 4/.2010. Sairaanhoitajien saatavuuden turvaaminen tulevaisuudessa Henkilöstöjohtaja Kirsi Sillanpää HYKS-sairaanhoitoalue 4/.2010 Sairaanhoitajien saatavuuden turvaaminen tulevaisuudessa HYKSin Operatiivisessa tulosyksikössä toteutettava pilottihanke ulkomaisen työvoiman

Lisätiedot

Uudistuvat työnkuvat -hanke

Uudistuvat työnkuvat -hanke Uudistuvat työnkuvat -hanke Jyväskylän kaupunki / vanhus- ja vammaispalvelut Ulla Halonen, projektipäällikkö Tavoitteet: Hankkeen tarkoituksena on ollut kehittää sairaanhoitajien, lähihoitajien ja laitoshuoltajien

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki projektipäällikkö Paulina Koivuniemi ja projektityöntekijä Terttu Teppo

Rovaniemen kaupunki projektipäällikkö Paulina Koivuniemi ja projektityöntekijä Terttu Teppo Case: Tiera mobiilikotihoito Rovaniemen kaupunki projektipäällikkö Paulina Koivuniemi ja projektityöntekijä Terttu Teppo Suuri pinta ala Rovaniemi 31.12.2012 Väestö 60 877 asukasta pinta-ala 8 017,2 km

Lisätiedot

Hoitotyön tuottavuus ja vaikuttavuus 2013 ja 2014

Hoitotyön tuottavuus ja vaikuttavuus 2013 ja 2014 Hoitotyön tuottavuus ja vaikuttavuus 2013 ja 2014 hallintoylihoitaja Merja Miettinen KUJOn seminaari 13-14.2.2014 Hallituksen seminaari 27.-28.2.2014 2013 Tuottavuusohjelma jatkuu 2014-2016 Vähennetään

Lisätiedot

Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen Miten asutaan? Tehostetussa palveluasumisessa asiakkaat asuvat omissa kodeissaan työntekijöiden ja asiakkaiden yhteistilan välittömässä läheisyydessä. Asiakkaan kotona tapahtuvassa

Lisätiedot

PEDAGOGINEN JOHTAJUUS

PEDAGOGINEN JOHTAJUUS PEDAGOGINEN JOHTAJUUS Pedagogisen johtajuuden päätavoite on lapsen hyvä kasvu, oppiminen ja hyvinvointi. Pedagogisella johtajuudella tarkoitetaan laajasti ymmärrettynä oppimiskulttuurin kehittämistä, organisaation

Lisätiedot

Asukkaaksi Hopeasiltaan

Asukkaaksi Hopeasiltaan Asukkaaksi Hopeasiltaan Käytännön opas uudelle Hopeasillan asukkaalle, omaisille ja läheisille YLEISTÄ Hopeasillan vanhainkoti on rakennettu vuonna 1965 ja peruskorjattu vuonna 1995. Hopeasillassa on 59

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 46 21.05.2015 Kaupunginhallitus 244 08.06.2015. Vanhustyön henkilöstöjärjestelyt 1636/01.01.01/2015 SOSLA 21.05.

Sosiaalilautakunta 46 21.05.2015 Kaupunginhallitus 244 08.06.2015. Vanhustyön henkilöstöjärjestelyt 1636/01.01.01/2015 SOSLA 21.05. Sosiaalilautakunta 46 21.05.2015 Kaupunginhallitus 244 08.06.2015 Vanhustyön henkilöstöjärjestelyt 1636/01.01.01/2015 SOSLA 21.05.2015 46 Kaupunginvaltuuston 2.3.2015 hyväksymä Ikäystävällinen Uusikaupunki

Lisätiedot

SenioriKaste. Johtajat

SenioriKaste. Johtajat SenioriKaste Johtajat 2.11.2015 Hanketyöskentely Hanke tukee kuntien omaa kehittämistyötä Järjestämällä mm. kaikille yhteisiä työkokouksia (vertaistuki ja hyvien käytäntöjen jakaminen), seminaareja, koulutuksia

Lisätiedot

Resurssipoolin rakentaminen

Resurssipoolin rakentaminen Resurssipoolin rakentaminen Oma koti osakokonaisuuden loppuseminaari 16.9.2015 Projektipäällikkö Sirkku Kallio 2 Kouvolan kaupunki Kuuden kunnan liitos v. 2009 Asukkaita n. 86 500 Junalla n. 1h Venäjän

Lisätiedot

Ikäihmisten kotihoidon toimintamalli ja kirjaamisen edellytykset (Iki-hanke)

Ikäihmisten kotihoidon toimintamalli ja kirjaamisen edellytykset (Iki-hanke) Ikäihmisten kotihoidon toimintamalli ja kirjaamisen edellytykset (Iki-hanke) Hankkeen osapuolet: Liedon kunta Uusikaupunki Raision kaupunki Raision kaupunki toimii hankkeen hallinnoivana osapuolena Varsinais-Suomen

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

Paljon tukea tarvitsevat - paljon palveluja käyttävät - hanke

Paljon tukea tarvitsevat - paljon palveluja käyttävät - hanke Paljon tukea tarvitsevat - paljon palveluja käyttävät - hanke POSKE:n kehittämishanke, jossa 4 osahanketta: Lappi, Kainuu, Länsi-Pohja, Keski-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaan toiminnallisen osakokonaisuuden

Lisätiedot

KOTIHOIDON TOIMINTAKULTTUURIMUUTOS

KOTIHOIDON TOIMINTAKULTTUURIMUUTOS KOTIHOIDON TOIMINTAKULTTUURIMUUTOS KOTIHOIDON PIIRISSÄ OLEVAT IKÄIHMISET TARVE- TOIM.OHJAUS- JÄRJESTELMÄ Toiminnan tavoitteena asiakaslähtöinen, ennakoiva ja oikea-aikainen palveluketju. Toimintamalli

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET 1 ASIAKKAAKSI TULEMINEN Päivätoimintaan tullaan palvelutarpeenarvioinnin kautta, jolloin kartoitetaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan selviytyminen päivittäiseistä

Lisätiedot

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa. 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa. 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kotikuntoutus (EKSOTE)

Lisätiedot

LIIKUNTASOPIMUSPROSESSI

LIIKUNTASOPIMUSPROSESSI LIIKUNTASOPIMUSPROSESSI PALVELUNTARVEARVIOKÄYNNILLÄ Käynnin yhteydessä kerrotaan liikuntasopimuksesta. Annetaan liikuntasopimusesite mahdolliselle tulevalle kotihoidon asiakkaalle. Asiakas saa yhdessä

Lisätiedot

TOIMINTAMALLIT ASIAKKAAN KUNTOUTUMISEN TUKENA Riskimittari & tehostettu kotikuntoutus Sparrauspäivä 2 Kuusa

TOIMINTAMALLIT ASIAKKAAN KUNTOUTUMISEN TUKENA Riskimittari & tehostettu kotikuntoutus Sparrauspäivä 2 Kuusa TOIMINTAMALLIT ASIAKKAAN KUNTOUTUMISEN TUKENA Riskimittari & tehostettu kotikuntoutus Sparrauspäivä 2 Kuusa 19.9.2017 Anne-Mari Hakala & Eija Janhunen Mikä on riskimittari? Rai-pohjainen Excel-työkalu

Lisätiedot

Vastuutyöntekijä (Johtajat tr 3.3.)

Vastuutyöntekijä (Johtajat tr 3.3.) Liite 1. Vastuutyöntekijä (Johtajat tr 3.3.) Viime kerralla keskusteltua - Mihin ongelmiin vastuutyöntekijä vastaisi? - Löytyisikö ongelmiin ratkaisuja palvelujärjestelmän toimintatapoja kehittämällä?

Lisätiedot

VASTUUHOITAJUUDEN TOIMINTAMALLI KARVIAINEN JA LOHJA

VASTUUHOITAJUUDEN TOIMINTAMALLI KARVIAINEN JA LOHJA VASTUUHOITAJUUDEN TOIMINTAMALLI JA 16.9.2015 LÄHTÖTILANNE JA TAVOITTEET VASTUUHOITAJUUS KÄYTÖSSÄ, MUTTA TOIMINTAMALLIT TIIMEISSÄ ERILAISET TAVOITTEET TOIMINTAMALLIN YHDENMUKAISTAMINEN TYÖNKUVAN SELKIYTYMINEN

Lisätiedot

Kuntoutus ja ennaltaehkäisy. TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso

Kuntoutus ja ennaltaehkäisy. TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso KOKONAISUUS A: Kotiin vietävien palvelujen sisältö ja kohdentuminen Kuntoutus ja ennaltaehkäisy TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso Eija Janhunen TAVOITTEENA MAAKUNNALLINEN IDEAALIMALLI KUNTOUTTAVAN

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TUKEA KOTONA ASUMISEEN

YHTEISTYÖLLÄ TUKEA KOTONA ASUMISEEN YHTEISTYÖLLÄ TUKEA KOTONA ASUMISEEN - kotihoidon asiakkaan aktivoinnin suunnitelma Susanna Sovio, Kanta-Hämeen POLKKA -hanke 2009 2011 Oppaan kirjoittaja: Kuvittaja: Tekstintoimittaja: Susanna Sovio Tuula

Lisätiedot

Tilaohjelma 2014 Ympäristöpalvelut PS 19.3.2014

Tilaohjelma 2014 Ympäristöpalvelut PS 19.3.2014 Tilaohjelma 2014 Ympäristöpalvelut PS 19.3.2014 Terveyskeskuksen valmistavan keittiön muuttaminen jakelukeittiöksi Nykyinen keittiö on suunniteltu jakelukeittiöksi terveyskeskuksen perusparannushankkeessa

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

Juurruttamissuunnitelmat. Sparrauspäivä Kuusa, Varjolan tila

Juurruttamissuunnitelmat. Sparrauspäivä Kuusa, Varjolan tila Juurruttamissuunnitelmat Sparrauspäivä 6.9.2017 Kuusa, Varjolan tila Toimintamallit asiakasprosessissa Hankkeen kehitystoimenpiteet ja toimintamallit kohdistuvat asiakkaan hoitoketjun eri vaiheisiin Toimintamallit

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella?

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Maisema-seminaari 23.04.2009 Helsinki Tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta Ikäihmisten palvelujen ydinprosessi Tampereen kaupunki

Lisätiedot

Ennaltaehkäisevien ja kuntoutumista tukevien toimintatapojen sekä kehittämistarpeiden kartoitus

Ennaltaehkäisevien ja kuntoutumista tukevien toimintatapojen sekä kehittämistarpeiden kartoitus Ennaltaehkäisevien ja kuntoutumista tukevien toimintatapojen sekä kehittämistarpeiden kartoitus Kotihoidon, tukipalveluiden ja palveluohjauksen henkilökunnalle syksyllä 2014 1. Ikä Vastaajien määrä: 86

Lisätiedot

TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA Tutkinnon osa SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN Tutkinnon osan suorittaja Nimi

Lisätiedot

Kotkan kotihoidon kehittäminen: vastuuhoitajuudella lisäarvoa asiakkaalle

Kotkan kotihoidon kehittäminen: vastuuhoitajuudella lisäarvoa asiakkaalle Kotkan kotihoidon kehittäminen: vastuuhoitajuudella lisäarvoa asiakkaalle Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori Lappeenranta 9.10.2013 Kotihoito on ennaltaehkäiseviä ja toimintakykyä edistäviä

Lisätiedot

Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen

Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen Vastuuhoitajan asiakaspalaute keskustelu asiakkaan osallisuus omien palveluiden kehittämiseen Sara Haimi-Liikkanen Kehittämiskoordinaattori KASTE / Kotona kokonainen elämä / Etelä-Kymenlaakson osakokonaisuus

Lisätiedot

Posan kehittämisosio JUURRUTTAMISSUUNNITELMALOMAKE. Yhteisvoimin kotona -hanke

Posan kehittämisosio JUURRUTTAMISSUUNNITELMALOMAKE. Yhteisvoimin kotona -hanke Yhteisvoimin kotona -hanke Posan kehittämisosio JUURRUTTAMISSUUNNITELMALOMAKE Toimenpide/ toimintamalli/ kehitettävä käytäntö tms. 1. Gerontologinen kokonaisarviointi 2. Moniammatillinen arviointiryhmä

Lisätiedot

Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena

Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena Monialainen yhteistyö kotona asumisen tukena Anna Haverinen Vanhustyön johtaja, Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut 29.9.2014 Ikäihmisten palvelujen tavoitteita Ikäihmiset ovat tyytyväisiä elämäänsä, kokevat

Lisätiedot

TILAT: TOIMINTA JA SITÄ OHJAAVAT ARVOT: Ryhmäperhepäiväkoti Rentukka sijaitsee Hömmön asuinalueella osoitteessa Kivikkokuja 1.

TILAT: TOIMINTA JA SITÄ OHJAAVAT ARVOT: Ryhmäperhepäiväkoti Rentukka sijaitsee Hömmön asuinalueella osoitteessa Kivikkokuja 1. -3 < 1 (Y1 1 henkilökohtaisten tavaroiden söi lyttäm istö varten. käytettävissään kolme leikkitilaa sekä lepohuoneet. Jokaiselle lapselle osoitetaan oma loketo Ulkoillessa meiltä on käytössämvne viihtyisä

Lisätiedot

KOTONA KOKONAINEN ELÄMÄ OHJELMAN LÄNSI- JA KESKI-UUDENMAAN OSAKOKONAISUUS ( Oma koti )

KOTONA KOKONAINEN ELÄMÄ OHJELMAN LÄNSI- JA KESKI-UUDENMAAN OSAKOKONAISUUS ( Oma koti ) KOTONA KOKONAINEN ELÄMÄ OHJELMAN LÄNSI- JA KESKI-UUDENMAAN OSAKOKONAISUUS ( Oma koti ) 25.10.2013 Kehittämiskoordinaattori Tuula Ekholm Tavoite: Ikääntynyt voi halutessaan asua kotona Osakokonaisuuden

Lisätiedot

Asiakkaat ovat ihmisiä - eivät prosentteja

Asiakkaat ovat ihmisiä - eivät prosentteja Asiakkaat ovat ihmisiä - eivät prosentteja Selvitys superilaisten työstä kotihoidossa ja kotihoitotyön kehittämisestä Työskentely kuntana Salo verrattuna koko aineistoon SINISELLÄ koko aineisto 2408 vastaajaa

Lisätiedot

Viranomaisen näkökulma: Järkevän lääkehoidon hyvät käytännöt valtakunnalliseksi toiminnaksi. Miten tästä yhdessä eteenpäin?

Viranomaisen näkökulma: Järkevän lääkehoidon hyvät käytännöt valtakunnalliseksi toiminnaksi. Miten tästä yhdessä eteenpäin? Viranomaisen näkökulma: Järkevän lääkehoidon hyvät käytännöt valtakunnalliseksi toiminnaksi. Miten tästä yhdessä eteenpäin? Antti Mäntylä, kehittämispäällikkö 19.3.2015 Järkevän lääkehoidon toteutumisen

Lisätiedot

VASTUUHOITAJUUS KOTIHOIDOSSA HOITOTYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMA opinnäyte osana kotihoidon kehittämistä

VASTUUHOITAJUUS KOTIHOIDOSSA HOITOTYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMA opinnäyte osana kotihoidon kehittämistä VASTUUHOITAJUUS KOTIHOIDOSSA HOITOTYÖNTEKIJÖIDEN NÄKÖKULMA opinnäyte osana kotihoidon kehittämistä TUIJA HELANNE, sairaanhoitaja SARA HAIMI-LIIKKANEN, kehittämiskoordinaattori Tausta ja tarkoitus Kotkan

Lisätiedot

Kunnallisen kotihoidon johtaminen ja laatu. Äänekosken kaupunki Arjen tuki palvelujohtaja Hannele Koski 22.10.2014

Kunnallisen kotihoidon johtaminen ja laatu. Äänekosken kaupunki Arjen tuki palvelujohtaja Hannele Koski 22.10.2014 Äänekosken kaupunki Arjen tuki palvelujohtaja Hannele Koski 22.10.2014 Palvelujen laatu tarkoittaa kykyä vastata asiakkaiden selvitettyihin palvelutarpeisiin järjestelmällisesti, vaikuttavasti, säännösten

Lisätiedot

Ikäihmisten neuvosto Pöytäkirja 1 (5)

Ikäihmisten neuvosto Pöytäkirja 1 (5) Ikäihmisten neuvosto Pöytäkirja 1 (5) IKÄIHMISTEN NEUVOSTON KOKOUS 7 / 2014 Aika: 30.9.2014 klo 15.30 17.30 Paikka: Aurinkomäen vanhainkoti, Mäntymäentie 1, Pornainen Läsnä: Ahosniemi Hilkka Hämäläinen

Lisätiedot

MAAKUNNALLINEN ASIAKASLÄHTÖINEN TAVOITTEELLINEN TOIMINTAMALLI JUURRUTTAMISSUUNNITELMIEN PERUSTANA

MAAKUNNALLINEN ASIAKASLÄHTÖINEN TAVOITTEELLINEN TOIMINTAMALLI JUURRUTTAMISSUUNNITELMIEN PERUSTANA Aila Pikkarainen, JAMK ja Anne Kaarnasaari, NHG / 6.9.2017 MAAKUNNALLINEN ASIAKASLÄHTÖINEN TAVOITTEELLINEN TOIMINTAMALLI JUURRUTTAMISSUUNNITELMIEN PERUSTANA Päivän toimintatapa Aivot rakastavat tekemistä,

Lisätiedot

KOTIHOITOMAKSUT: Ltk 1.1.2012 Kotona annettava palvelu (kotipalvelu, kotisairaanhoito, 3)

KOTIHOITOMAKSUT: Ltk 1.1.2012 Kotona annettava palvelu (kotipalvelu, kotisairaanhoito, 3) MÄNTYHARJUN KUNTA/ PERUSTURVAPALVELUT Liite 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 MAKSUN AIHE SOVELTAMISOHJE PÄÄTTÄJÄ VOIMASSA ALKAEN KOTIHOITOMAKSUT: Ltk 1.1.2012 Kotona annettava palvelu

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

Kotiutuskäytännöt Kokemäellä

Kotiutuskäytännöt Kokemäellä Kotiutuskäytännöt Kokemäellä Kotihoidon näkökulmia kotiutukseen Kokemäen nykytilanteesta Vuonna 2013 alkuvuodesta ollut viimeksi tk sairaalassa pitkäaikaisia potilaita Tk sairaalassa keskim. 10 kokemäkeläistä

Lisätiedot

Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen

Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen 1 Sosiaali- ja terveystoimiala Koti- ja laitoshoidon palvelut Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.4.2014 36 2 Ikäihmisten päivätoiminnan tarkoitus

Lisätiedot

TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO

TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO TEKNISEN KESKUKSEN RAKENNEMUUTOSSELVITYKSEN TOIMEENPANOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminnalliset muutokset... 1 2. Hallinnolliset - ja sopimusmuutokset... 1 3. Henkilöstöä koskevat muutokset... 1

Lisätiedot

OSAKE- KOKEMUKSIA TAMPEREELTA

OSAKE- KOKEMUKSIA TAMPEREELTA 1 OSAKE- KOKEMUKSIA TAMPEREELTA Piia Tienhaara Seminaari 23.11.2017: Miten nostaa SOTE- asiakas keskiöön? 2 TAUSTAA Selvitys Tampereen kaupungille vuonna 2015 Haastattelut 2016 ( Finnish Service Alliance

Lisätiedot

Asenne ja osaaminen kohdalleen Vaasan vanhustyössä Raportti muutoskoulutuksesta vuosina 2010-2013

Asenne ja osaaminen kohdalleen Vaasan vanhustyössä Raportti muutoskoulutuksesta vuosina 2010-2013 Asenne ja osaaminen kohdalleen Vaasan vanhustyössä Raportti muutoskoulutuksesta vuosina 2010-2013 Regina Nurmi KL, yliopettaja, koulutuspäällikkö Vaasan ammattikorkeakoulu Koulutuksen tausta Vaasan amk:n

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT 2014 SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄKESKUKSEN TOIMINTA-AJATUS: Iloa ja eloa ikääntyneen arkeen. Omien voimavarojen mukaan, yhdessä ja yksilöllisesti. PÄIVÄKESKUS JOHDANTO

Lisätiedot

Kehittämishanke vanhuspalvelujen strategisen johtamisen tukena

Kehittämishanke vanhuspalvelujen strategisen johtamisen tukena Kehittämishanke vanhuspalvelujen strategisen johtamisen tukena Case: Muutosvoimaa vanhustyön osaamiseen/ Vantaa Matti Lyytikäinen Vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja, Vantaa 16.3.2011 Hankkeen lähtökohdat

Lisätiedot

Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014. 1.4.2014 Heli Vesaranta

Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014. 1.4.2014 Heli Vesaranta Kotikuntoutuksen kehittäminen 2013-2014 Kotikuntoutuksen taustaa Vanhuspalvelulaki ja sitä tukeva laatusuositus Tampereen kaupungin strategia ja hyvinvointisuunnitelma TampereSenior- hanke Ikäihmisten

Lisätiedot

NURMIJÄRVI-ETEVA -PILOTIN ARVIOINTI 21.8.2012

NURMIJÄRVI-ETEVA -PILOTIN ARVIOINTI 21.8.2012 NURMIJÄRVI-ETEVA -PILOTIN ARVIOINTI 21.8.2012 Review-menetelmää soveltaen Nurmijärvi-Eteva pilotti toteutettiin 9/2011 8/2012 1 Mikä on Review? Review on asiakaspalaverin muoto, jossa henkilö itse on prosessin

Lisätiedot

Lemin Vanamokodin asukkaiden omaisille ja läheisille tiedotus- ja keskustelutilaisuus tiistaina 1.12.2015 klo 17.00

Lemin Vanamokodin asukkaiden omaisille ja läheisille tiedotus- ja keskustelutilaisuus tiistaina 1.12.2015 klo 17.00 Lemin Vanamokodin asukkaiden omaisille ja läheisille tiedotus- ja keskustelutilaisuus tiistaina 1.12.2015 klo 17.00 Mukana infossa Saimaan Tukipalvelut Oy:n edustaja Lauritsalan apteekin edustajat Eksoten

Lisätiedot

TÄRKEÄÄ KESKUSTELUA. Viisi uutta arvotakuuta sinulle, joka saat kotiapua.

TÄRKEÄÄ KESKUSTELUA. Viisi uutta arvotakuuta sinulle, joka saat kotiapua. TÄRKEÄÄ KESKUSTELUA Viisi uutta arvotakuuta sinulle, joka saat kotiapua. Sinulla on oikeus arvokkaaseen elämään. Sosiaalipalvelulaissa on kansallinen arvopohja, joka kattaa vanhustenhuollon koko Ruotsissa.

Lisätiedot

Karungin palvelukoti. Asukasopas. Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen.

Karungin palvelukoti. Asukasopas. Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen. Karungin palvelukoti Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen. Sitten kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten

Lisätiedot

Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti Pöytyän kansanterveystyön

Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti Pöytyän kansanterveystyön SELVITYS TALOUSTOIMIKUNNALLE PERUSTURVAPALVELUT/Eeva-Sirkku Pöyhönen TOTEUTUNEET SÄÄSTÖT 2014 2015 Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti

Lisätiedot

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1 Kim Polamo Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Työnohjauksen tulos näkyy taseessa.* * Vähentyneinä poissaoloina, parempana työilmapiirinä ja hyvinä asiakassuhteina... kokemuksen

Lisätiedot

Hoitokoti Sateenkaari

Hoitokoti Sateenkaari Hoitokoti Sateenkaari Järvi-Pohjanmaan perusturva ALAJÄRVI Hoitokoti Sateenkaari sijaitsee Alajärvellä ja on Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen (Alajärvi, Soini ja Vimpeli) perusturvalautakunnan alainen

Lisätiedot

SenioriKaste Lapin JOHTAJAT PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA

SenioriKaste Lapin JOHTAJAT PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA SenioriKaste Lapin toiminnallinen osakokonaisuus JOHTAJAT 9.4.2015 PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LEILA MUKKALA Vanhuspalvelulaki Kunnalla on velvollisuus lli järjestää j hyvinvointia, i terveyttä, toimintakykyä ja

Lisätiedot

Kokeilun käynnistämisen valmistelu: Ohjelmaan ensimmäisen vaiheen strategisen ja operatiivisen toiminnan valmistelu

Kokeilun käynnistämisen valmistelu: Ohjelmaan ensimmäisen vaiheen strategisen ja operatiivisen toiminnan valmistelu TOIMINTASUUNNITELMA 2017-2018 1. LIITE OHJELMASUUNNITELMAAN Vuosi 2017 Kokonaisuus Toimenpiteet Kuukausi Tammikuu Vaihe 1 : - Ohjelman strategisen viitekehyksen selvittäminen ja alustava suunnittelu seudun

Lisätiedot

Onnistunut työ tekee hyvää: Akaan kaupungin lasten, nuorten ja perheiden palvelujen sekä henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämishanke 2014-2016

Onnistunut työ tekee hyvää: Akaan kaupungin lasten, nuorten ja perheiden palvelujen sekä henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämishanke 2014-2016 Onnistunut työ tekee hyvää: Akaan kaupungin lasten, nuorten ja perheiden palvelujen sekä henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämishanke 2014-2016 Akaa kaupunki ja Sirkka Rousu/Pystymetsä Oy 2015 1 Tarve FAKTAT

Lisätiedot

Hyvinvointineuvola Hämeenlinnassa

Hyvinvointineuvola Hämeenlinnassa Hyvinvointineuvola Hämeenlinnassa Projekti 1.9.2009-31.10.2011 Tavoitteet: 1. Perhettä voidaan tukea psykososiaalisissa ongelmissa lähellä ja nopeasti 2. Neuvolan palveluvalikko laajenee ja työskentely

Lisätiedot

Kykyviisari. Työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmän hyödyntäminen asiakastyössä

Kykyviisari. Työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmän hyödyntäminen asiakastyössä Kykyviisari Työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmän hyödyntäminen asiakastyössä Kykyviisari sopii kaikille työikäisille Kykyviisari on työ- ja toimintakyvyn arviointimenetelmä kaikille työikäisille,

Lisätiedot

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014-2016 Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta WEBROPOL -KYSELY Kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta

Lisätiedot

Kuntouttava työote Rovaniemellä

Kuntouttava työote Rovaniemellä Kuntouttava työote Rovaniemellä Kuntoutumista edistäviä elementtejä Moniammatillinen tiimityöskentely Koko henkilöstö on sitoutunut moniammatilliseen, tavoitteelliseen toimintamalliin Ikäihmisen kuntoutumismahdollisuus

Lisätiedot