KOTIHOIDON KEHITTÄMINEN / KOTIHOIDON HENKILÖSTÖLISÄYKSET JA TÄRKEIMMÄT TYÖ- JA TEHTÄVÄKUVAMUUTOKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOTIHOIDON KEHITTÄMINEN / KOTIHOIDON HENKILÖSTÖLISÄYKSET JA TÄRKEIMMÄT TYÖ- JA TEHTÄVÄKUVAMUUTOKSET 1.1.2010 31.12.2011"

Transkriptio

1 KOTIHOIDON KEHITTÄMINEN / KOTIHOIDON HENKILÖSTÖLISÄYKSET JA TÄRKEIMMÄT TYÖ- JA TEHTÄVÄKUVAMUUTOKSET Kotipalvelu muuttuu kotihoidoksi (kotisairaanhoidolliset tehtävät lisääntyvät). Sirkan nimike muuttuu kotipalveluohjaajasta kotihoidon ohjaajaksi. Leila aloittaa työt nimikkeellä Rantakodin vastaava sh ja jatkaa sovitusti maaliskuun 2010 loppuun. 2. J-vuoro lisätään VT:lle: maanantaista perjantaihin 3. Leilan työtä jatketaan sovitusti heinäkuun 2010 loppuun tehtävänimikkeellä Rantakodin vastaava sh. Leila aloittaa opiskelun eikä ole kokoaikaisesti työssä (ylempi AMK tutkinto). Keväällä 2010 tiimien kehittämisryhmät kokoontuivat useita kertoja aiheena 2009 kehityskeskustelujen tulokset, mukana Sirkka ja Leila sekä jokaisesta ryhmästä 2 hoitajaa Kehittämistavoite: Kotihoidon tärkeimmät kehittämiskohteet tunnistetaan ja kehittämistyöt käynnistetään (kohdassa 4 esillä tärkeimmät). J-vuoro lisätään VT:lle: joka päivä. (VT = vanhustentalojen kotihoito) 4. Kehittämistavoite 1: käynnistetään VT:n lääkkeenjakohuoneen remontti ja uudistetaan lääkehoito kokonaan VT:lla: mm. J-vuoron tehtäväkuvan kehittäminen erityisesti lääkehoidon osalta -> Työskentelytilat toimivammaksi ja lääkehoidon turvallisuuden parantaminen. Kehittämistavoite 2: Kehitetään RK:n ( RK = Rantakoti) raportointia ja otetaan käyttöön viestilaput -> Aamuisin päästään heti asiakastyöhön ja aamupalatarjoilu voidaan aloittaa heti 8.00 (aikaisemmin raportointiin meni paljon aikaa ja aamupalan tarjoilu venyi yhdeksään. Lounaan tarjoilu alkoi jo 11.00). Kehittämistavoite 3: Käynnistetään työnohjaus Rantakodilla. Tuetaan hoitohenkilökunnan yhteistyötä ja työn kehittämistä. Avoimemman ja rakentavamman keskustelukulttuurin aikaansaaminen. Kehittämistavoite 4: Pyritään lisäämään VT:n ja KK:n yhteistyötä (KK = kirkonkylän kotihoito). Tarv. KK avustaa VT:a aamutoimissa. Kaikki tavoitteet 4:sta lukuun ottamatta toteutuivat. Henkilöstö ei ollut vielä valmis yhteistyöhön. Kokonaistavoite: asiakaslähtöisemmän hoidon kehittäminen 5. Hilmo ohjelma otetaan käyttöön sähköisessä muodossa (ennen Arja Puominen huolehtinut paperiversiona). Mediatri- vastaavia koulutetaan ottamaan vastuuta mm. hilmosta. Kotisairaanhoidolliset tehtävät asiakkaiden hoidon osalta lisääntyvät kaikissa tiimeissä (asiakkaita n. 130) -> Koulutetaan uusia verikokeiden ottajia. Kehittämistavoitteena: turvataan kotisairaanhoidollisten töiden sujuminen kaikissa tiimeissä. Asiakkaiden tarpeet huomioidaan, asiakaslähtöisyys (Ranuan toimintamallissa ei ole sairaanhoitajia tiimien vastaavina joten tehtävistä huolehtivat lähihoitajat = lähihoitajien kotisairaanhoidollisen osaaminen vahvistaminen). Kokonaistavoite: kotihoidon työntekijöiden osaamisen kehittäminen, vastuun ottaminen työstä. 6. Potilastietojärjestelmän lääkityslista otetaan käyttöön. Leila kouluttaa henkilöstön (henkilökohtainen ohjaus). Kehittämistavoitteena: yhteistyön lisääntyminen sähköisessä muodossa tk:n kanssa. Asiakasturvallisuuden lisääntyminen lääkehoidon osalta. Moniammatillisen yhteistyön kehittäminen. RK:n osalta lounasruokailua siirretään myöhäisemmäksi klo Kehittämistavoitteena: asiakkaiden ruokailuaikoja kehitetään ja huomioidaan asiakaslähtöisyys. (ruoka-ajat olleet liian lähekkäin: aamupala liian myöhään ja lounas liian aikaisten, jolloin ruokailuaikojen väli 2 tuntia, ei täytä valtakunnallista

2 ohjeistusta vanhusten ruokailusta!). Kokonaistavoite: asiakaslähtöisyys ja henkilökunnan osaamisen kehittäminen. 7. Sekä kirkonkylän (KK) että vanhustentalojen (VT) henkilöstömääriä lisätään iltaan. Yhteinen iltavuorolainen (Q) jää pois ja molempiin ryhmiin tulee 2 iltatyöntekijää lisääntyneiden asiakasmäärien vuoksi. 8. Leilan työtä jatketaan sovitusti joulukuun 2010 loppuun. Tehtävänimike muuttuu kotihoidon vastaavaksi sh:ksi (8/2010). VT:n pyykkihuoltoa kehitetään -> hankitaan uudet koneet, pyykkäys asiakkaille maksulliseksi, asiakkaiden omat pyykkipulverit jäävät pois. Kehittämistavoitteena: kotihoidon palvelujärjestelmän kehittäminen nykyaikaisempaan muotoon. 9. RK:lla otetaan osastokartta käyttöön. Henkilökunta koulutetaan ja ATK-laitteet uusitaan. kehittämistavoitteena: Vihkoon kirjaaminen jää RK:lla pois. Sähköisen kirjaamisen kehittäminen ja yhteistyö tk:n kanssa (valmistaudutaan rakenteiseen kirjaamiseen). RK:n henkilökunta aloittaa työnohjauksen, joka kestää kesäkuulle 2011 (Leila mukana). Siirrytään omahoitajaparityöskentelyyn (kaikille asiakkaille nimetään 2 omahoitajaa). Kehittämistavoitteena: hoitajien kesken yhteistyö asiakkaiden hoidon osalta lisääntyy. Haipro ilmoitukset muuttuvat sähköiseen muotoon. Henkilökunta koulutetaan ohjelmiston käyttämiseen. Leila käsittelee tehdyt ilmoitukset ja lähettää eteenpäin Peisalle. Asiakkaiden määrät lisääntyvät nopeasti KK:llä ja VT:lla. Osastolla jonoa. Kehittämistavoitteena: Leila ja Sirkka huomioivat tilanteen asiakasmäärien osalta, valmistaudutaan selvitystöihin. 10. Asiakasmäärät lisääntyvät edelleen, asiakkaiden hoitoisuus kasvaa ja asiakkaiden toimintakyky heikkenee nopeasti kaikissa tiimeissä. Hoitohenkilökunnan selviytyminen tehtävissä vaikeutuu. Kehittämistavoitteena: Sirkka ja Leila käynnistävät selvitystyöt ja viestittävät kotihoidon ongelmat kunnan ylemmälle tasolle (KSH-palaverit, SAS-palaverit, lautakunta). 11. Leilan työsopimus päättyi 12/10. Hän jatkaa sovitusti siihen asti kun vakituinen ottaa tehtävän vastaan. HOPS:n teon kehittäminen alkaa (jatketaan siitä, mihin LAKAVA-hankkeessa jäätiin). Tavoitteena on, että omahoitajat hallitsevat hops:n tekemisen ja päivittämisen (päivitykset toukokuu ja marraskuu). Leila kouluttaa ja ohjaa henkilöstöä. Kehittämistavoitteena: hoitajat oppivat kirjaamaan sähköisesti ja suunnittelemaan hoitoa kokonaisvaltaisesti (valmistautuminen rakenteiseen kirjaamiseen). Henkilöstölisäys: Vanhustentaloille lisätään henkilökuntaa: kolme työntekijää jokaiseen aamuun. 12.Sirkan ja Leilan viestittämään hätähuutoon vastataan. Henkilöstölisäys: Kunnanhallituksen myöntämä ylimääräinen työntekijä otetaan käyttöön. Kehittämistavoitteena: työnkuvan kehittäminen (J-vuoro) koko kotihoidon avuksi. RK:n asukkaille turvamaksu. Rantakodin turvajärjestelmä vaatinut säännöllistä korjausta ja huoltoa. Kehittämistavoitteena: kotihoidon palvelujärjestelmän nykyaikaistaminen. Ilmaisia palveluja ei ole kenelläkään. Henkilöstöä lisätään vanhustentaloille: toinen työntekijä pesuvuoroihin.

3 13. Henkilöstölisäys: ylimääräinen siivooja iltavuoroon VT ja RK -> Kehittämistavoitteena: iltatiskit jäävät hoitohenkilökunnalta pois, siivooja avustaa ruoan jaossa, syöttämisessä -> hoitajilla jää enemmän aikaa asiakkaille. Kovat pakkaset jatkuvat pitkään > hankitaan lämpimät ulkotakit VT:n työvuoroihin. Sotaveteraanien siivooja aloittaa työt -> siivousasiakkaita siirtyy kotihoidon siivoojilta pois. 14. Leila tulee valituksi vakituiseksi kotihoidon vastaavaksi hoitajaksi ja tehtävä muuttuu viraksi. Kehittämistavoitteena: perehtyminen ja opiskelu tuleviin viranhaltijan tehtäviin. J-vuoro siirtyy huolehtimaan koko kotihoidon lääkekuljetuksista, resepteistä ja hoitotarvikehankinnoista (J-vuoroa kehitetään edelleen). Kehittämistavoitteena: KK:llä jää asiakastyöhön enemmän aikaa, kun lääkekuljetukset jäävät heiltä pois. Henkilöstölisäys: KK:lle ylimääräinen työntekijä aamuun lisääntyneiden asiakasmäärien vuoksi (sotaveteraanien tekijä, jää myöhemmin kesällä pois asiakaskunnan vähentyessä). Titania-vastaavat (Suvi ja Tarja) alkavat opettelemaan listan tekoa. Sovittu asiasta kunnassa käydyssä palaverissa. Kehittämistavoitteena: turvataan työvuorolistojen valmistuminen kaikissa olosuhteissa. Listojen teko on ollut yksin Leilan varassa (vaarana jos Leila sairastuu, kuka tekee listat?). Kasvavien henkilöstömäärien ja useiden ryhmien vuoksi listan teko vaikeutuu. 15. RK:lle saneerataan huuhteluhuone ja hankitaan huuhtelukone -> koulutukset. Kehittämistavoitteena: yleisen siisteyden ja hygieniatason ylläpitämisen parantaminen. Käynnistetään ruuanjakelupisteen kehittäminen ja saneeraus -> ruuan jakelu uudistuu erityisesti RK:n ja VT:n osalta. Kehittämistavoitteena: säästetään sekä keittiöhenkilökunnan että hoitajien aikaa. Kaikki ruuat annostellaan yhdestä jakelupisteestä (aiemmin jakelupisteitä oli kaksi ja jakelupisteiden täyttäminen, huolto ja siivous veivät aikaa). 16. Iltasiivooja aloittaa työt RK:n lounaan jaolla, on mukana syöttämisessä ja jälkien siivouksessa. Kehittämistavoitteena: lisätään käsipareja ruokahuoltoon -> hoitajilla jää enemmän aikaa asiakkaille joiden toimintakyky on heikentynyt. Lounasruokailuaikaa voidaan edelleen siirtää alkavaksi myöhemmin. Ajaksi määritellään nyt klo > asiakaslähtöisyyden kehittäminen. Päästään lähemmäs valtakunnallisia tavoitteita ruokailuaikojen suhteen. Lisääntyneiden asiakasmäärien vuoksi koulutetaan uusia RAVA-vastaavia (Eila, Suvi, Tarja, Merja, Jonna H.) entisten lisäksi (Hillevi ja Heli). Kehittämistavoitteena: kasvavien henkilöstö- ja asiakasmäärien vuoksi lisätään vastuuhenkilöitä. Osallistutaan RAVA-poikkileikkaukseen toukokuussa -11. Siivoushenkilökunta ja heidän työn organisointi siirtyy Leilalle. Kehittämistavoitteena: siivoustyön kokonaisvaltainen kehittäminen käynnistetään. Siivoushenkilökunnan työpanosta lisätään RK:n siivouksessa (huomioidaan uudet hygieniahjeet LKS:stä, hygieniahoitajat vierailevat ESBL tapausten vuoksi). 17. Henkilöstölisäys: Toinen yöhoitaja (5/11)-> Kehittämistavoitteena: Rantakodin yksinyökötys päättyy, toinen yökkö apuna VT:n ilta- ja aamutoimissa, yhteistyötä tehdään asiakkaiden nostoissa ja siirroissa = parityöskentely aloitetaan. Seniorikodilla toiminta käynnistyy ja uudet hoitajat (4) aloittavat työt. Seniorikodin yökötys käynnistyy. Vastaava sh aloittaa viranhaltijapäätösten tekemisen ja henkilöstöjohtamisen (5/11). Kehittämistavoitteensa: henkilöstöä koskevat paperiasiat (listat, lomat ym.) siirtyvät yhden työntekijän vastuulle ja Rantakodin tiloihin (ennen paperit Sirkan toimistolla tk:ssa) ->

4 helpottaa listan tekoa ym. asioita kun paperit yhdessä paikassa. ESBL-tapausten vuoksi lisätään tuntuvasti vaatehankintoja. Nimetään turvavastaava (Seppo, myöhemmin lisätään Markku) vastaamaan kotihoidon turvallisuusasioista ja turvallisuussuunnitelmien päivityksestä yhteistyössä Leilan kanssa. Kehittämistavoitteena: turvallisuuteen liittyvät asiat kehittyvät, turvallisuussuunnitelman päivitykset. Lisääntyneiden asiakasmäärien vuoksi nimetään uusia mediatri-vastaavia (Helena ja Merja) entisten lisäksi (Hillevi, Heli, Jonna H., Soili ja Suvi). Kehittämistavoitteena: pystytään vastaamaan tuleviin haasteisiin esim. kotihoidon laskutusten osalta. Vastuuhenkilöt ohjaavat ja kouluttavat muuta henkilökuntaa sekä päivittävät mediatri- ohjeita. 18. ESBL-tapaukset puhututtavat kesällä 2011: näytteiden ottamiset, koulutukset, henkilökunnan. suojautuminen, siivoukset jne. Päädytään siihen, että RK:n hoitajien vaatteiden peseminen keskitetään pesulaan. Toinen sotaveteraanien siivooja aloittaa työt -> lisää siivousasiakkaita siirtyy kotihoidon siivoojilta pois. Rantakodille kaipaillaan omaa laitoshuoltajaa. Muuttuneiden tilanteiden vuoksi lähdetään töitä organisoimaan uudella tavalla niin, että siivoustyön panostusta voidaan siirtää Rantakodille. 19. Kevan tutkimus. Leilan koulu päättyy (ylempi AMK-tutkinto). Hankitaan henkilökunnalle lisää työvaatteita. Kehittämistavoitteena: kaikilla RK:n hoitajille 4 vaatekertaa -> vaatteet pestään pesulassa. 20. Siivoushenkilökunnan työpanosta lisätään ruokahuoltoon hoitohenkilökunnan tueksi RK:lle. Kehittämistavoite: Hoitajilla jää enemmän aikaa asiakkaille, kun siivooja mukana aamupalan jaossa -> jakavat ruoka-annoksia, syöttävät, siivoavat jäljet jne. Vastaava sh käynnistää ensimmäisen kerran kehityskeskustelut koko henkilöstölle (tekee kirjalliset yhteenvedot tuloksista ja pitää tiimikohtaiset kehittämisiltapäivät). Vanhustentalojen henkilökunta aloittaa työnohjauksen, joka kestää kesäkuulle 2012 (Leila mukana). Siivoushenkilökunnalle hankitaan uusi lattioiden konetuslaite, lisätään myös muita siivousvälineitä tarpeen mukaan. 21. Perehdytysohjelmien teko käynnistetään RK:lta, myöhemmin VT:lla ja KK:llä. Koko työyhteisö mukana perehdytysohjelman laadinnassa. Kehittämistavoitteet: Lääkevastaavaksi nimetään Eila -> lääkehoidon päivitys, muu lääkehoitoon liittyvä kehittäminen koko kotihoidossa yhteistyössä Leilan kanssa. Siivoustyön vastaavaksi Eija -> käynnistää siivous- ja ruokahuollon suunnitelman teon yhteistyössä Leilan kanssa. Turvallisuussuunnitelmien teko käynnistyy, myös Seniorikoti (Seppo ja Markku yhteistyössä Leilan kanssa). Muut ohjelmat. Tehtävät kesken, valmistumisaikataulu kevät 2012 RK ja VT, loppuvuosi KK:lä. Kehittämistavoite: tiimeissä vakituinen henkilökunta pohtii omaa työtä -> oman työn eri muodot kirkastuvat ja selkiytyvät kaikille. Laaditaan perehdytysohjelma jolla turvataan uusien työntekijöiden ja opiskelijoiden perehtyminen työhön. KOTIHOIDON HENKILÖSTÖLISÄYKSET JA TÄRKEIMMÄT TYÖ- JA TEHTÄVÄKUVAMUUTOKSET

5 KOTIHOIDON KEHITTÄMISTYÖT Kevan tutkimustulokset työhyvinvoinnista puretaan hyvinvointipajoissa ja käynnistetään sen jälkeen kotihoidon kehittämistyöryhmän työskentely. Ryhmä kokoontuu 10 kertaa ja kokoontumisista laaditaan raportti. Työryhmässä tulee esille selkeitä työyhteisön ongelmakohtia joihin työryhmän jäsenet etsivät ratkaisuja. Kehittämistavoite: Raportti valmistuu keväällä 2012 (toimitettu kuntaan). Kehittämistyöryhmä jatkaa toimintaansa. Keskitytään siihen että työyhteisössä on yhteiset pelisäännöt joiden mukaan toimitaan. Päätöksiä asioista tehdään demokraattisesti, ei pelkästään voimakastahtoisten työntekijöiden toimesta. Siivoustyön suunnitelma valmistuu. 23 Leila aloittaa opinnot (vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne). Posken hallinnoima hanke johon tulee mukaan 16 kunnasta yksi edustaja. Kirkonkylän työntekijöille hankitaan talven pakkasiin ulkoilupuvut. 24 Keväällä 2012 sovitaan kehittämishankkeen aloittamisesta kotihoidossa (Posken hallinnoima). Hanketyöntekijäksi valitaan Eila Sarajärvi. Leilan avustuksella vanhustyön kehittämishankkeen tavoitteet kirkastetaan. Kehittämistavoite: Keskeiseksi tavoitteeksi asetetaan kotihoidon työajan käytön kehittäminen ja tiimien yhteistyön lisääntyminen sekä Rantakodilla riittävä henkilöstömitoituksen turvaaminen. Sosiaalipuolen osiossa tavoitteeksi tulee sosiaalityön nivominen osaksi kotihoitoa. Jatketaan siivoushenkilökunnan työnkuvan kehittämistä. Hanke käynnistyy 8/2012. Hanke etenee syksyllä 2012 takkuisasti (eri osapuolilla eriävät näkökannat tavoitteista), mutta lopputuloksena saadaan kehitettyä kotihoitoon uudenlainen toimintamalli, jossa tiimit tekevät keskenään yhteistyötä. Tiimikierto lisääntyy ja useampi työntekijä tutustuu ja perehtyy toisen tiimin työhön (ennen vastustettiin, ei haluttu mennä toiseen tiimiin auttamaan). Hanke päättyi 2/2013. Hyvät tulokset kehittämistöistä näkyivät jo kesällä Kehittämistavoite: Vuonna 2010 aloitettu tiimien yhteistyön kehittäminen saatettiin tämän hankkeen avulla virallisesti käyntiin. Välttämättömät toimenpiteet jatkossa: henkilöstön saatavuus mm. äkillisiin poissaoloihin vaikeutuu jatkossa, pätevää henkilöstöä ei välttämättä ole saatavilla, tiimien yhteistyö välttämätöntä. Lisäksi ajankohtaiseksi kehittämiskohteeksi joka kunnassa tulee kotihoidon työajan käyttö ja sen kehittäminen = työajan käytöstä pyritään prosentuaalisesti lisäämään asiakkaalle annettavaa aikaa vähintään %. Uuden vanhuspalvelulain mukaan henkilöstömääriä seurataan mm. laitoshoidossa kuten Rantakodilla. 25 Henkilökunta alkaa itse huolehtia sijaishankinnoista iltaisin ja viikonloppuisin (ennen Leila ja Sirkka huolehtineet tai Arja Puominen). Muutos herätti kovasti vastustusta henkilökunnassa. Perusturvajohtaja vieraili työyhteisössä keskustelemassa asiasta henkilökunnan kanssa. Tiimien yhteistyön kehittäminen nousee nyt tärkeään rooliin. Henkilökunta sopii keskenään kuka auttaa missäkin tilanteessa jos sijaisia ei ole saatavilla. Välillä ei sijaisia tarvita kun asiakkaita paljon pois (esim. kirkonkylällä asiakkaat sairaalassa, kuntoutuksessa, omaiset hoitavat jne.) joten toisesta tiimistä tullaan paikkaamaan henkilöstövajaus toiseen tiimiin. Aina ei siis palkata sijaista jos ei todellista tarvetta tai sijaisia ei ole mistä ottaa. KK:n ryhmässä otetaan käyttöön valmiiksi laaditut asiakaslistat. Työvuoroon tuleva työntekijä saa valmiin listan tehtävistä töistä. Asiakkaiden osoitteet ym. tiedot kirjattu listalle mikä helpottaa mm. sijaisten työskentely

6 (ei tarvitse arvailla missä asiakas asuu, mitä hänen luonaan pitää tehdä jne.). Listojen pohjat valmiina koneella ja niitä päivitetään sitä mukaa kun on tarvetta. Kehittämistavoite: työ- ja toimintatapojen uudelleen organisointi taloudellisuus- ja kustannustehokkuus huomioiden. 26 Hoitohenkilökunnalta siirretään elokuussa 2012 lääkkeiden, reseptien ja hoitotarvikkeiden kuljetus pois kuljetuspalvelulle ja vapautunut aika ohjataan asiakastyöhön (siirretään henkilöstöä Rantakodille jossa asiakkaiden toimintakyky heikentynyt tuntuvasti). KK:n ryhmässä jätetään pois vihkoon kirjaaminen (muissa ryhmissä toteutunut 2010). Kehittämistavoite: palveluprosessin kehittäminen ja töiden uudelleen organisointi. Rantakodille saadaan näin lisäapua aamuihin ja ruokailujen yhteyteen sekä illan kiireisimpään aikaan kolmas työntekijä auttamaan parityöskentelyssä. Yhteneväiset toimintalinjat koko kotihoidossa kirjaamisen osalta. 27 Kiinnitetään huomioita Rantakodin henkilöstömitoitukseen ja pyritään keskittämään henkilöstöä niin, että turvataan valtakunnallinen tavoite henkilöstömäärissä (vähintään 0,5). Kunnanhallituksen myöntämä ylimääräinen työntekijä vakinaistetaan keväällä Syksyllä 2012 sovitaan että 1 siivoustyöntekijä/hoitoapulainen ruokahuoltoon vakinaistetaan Rantakodille saadaan aidattu piha-alue jonne asiakkaat voivat vapaasti mennä ulkoilemaan. Voimaa vanhuuteen hankkeen toimintoja kehitetään ja ulkoilutusystävät aloittavat toiminnan. Kehittämistavoite: vahvistetaan henkilöstömääriä eniten perushoitoa tarvitseville, viriketoiminnan ja ulkoilun turvaaminen. 28 Kirkonkylän ja seniorikodin työnohjaus alkaa 9/2012. Kehittämistavoite: henkilökunnalle mahdollistetaan hankkeen aikana työnohjaus jossa voidaan keskustella kehitettävistä asioista ja työn muutoksista. Rantakoti aloittaa työnohjauksen 1 /2013 (Leila mukana). Kehittämistavoite: töiden uudelleen organisointi ja sopeutuminen muuttuvaan työnkuvaan ja yhteistyön tekemiseen muiden tiimien kanssa. 29 Perehdytysohjelma valmistuu, lääkehoidon suunnitelma valmistuu. Palo- ja pelastussuunnitelman valmistelut käynnistyvät. 30 Leila ottaa kehittämiskohteeksi omassa hankkeessa HOPS:n jatkokehittämisen. Loppuvuodesta 2013 hops pohja uudistetaan ja huomioidaan tulevat vanhuslain vaatimukset. Leila ohjaa ja kouluttaa henkilökuntaa. Uudet hops pohjat käyttöön 2013 alusta. Sotaveteraanien hankkeeseen ei saada jatkajaa ja siivoukset ontuvat. Kehittämistavoitteet: hoito- ja palvelusuunnitelman uudistuksella pyritään löytämään tehokkaasti tarpeet ja asiakaslähtöiset tavoitteet (ei hoitajalähtöinen) ja niihin sopivat menetelmät. Palvelutarpeen kartoitus ja hoidon kokonaissuunnittelu kirkastetaan. Toiminnalla pyritään valtakunnallisten ohjeistusten toteuttamiseen palveluohjauksessa ja hoidon suunnittelussa. 31 Perusturvajohtaja hankkii valmennuskoulutusta perusturvaan. Kotihoito lähtee mukaan ja Tamoran kautta käynnistetään valmennuskoulutusta 1/2013. (Ranuan hyvän elämän vallankumous). Tavoitteena on kirkastaa työtä asiakaslähtöisemmäksi, pyritään pois laitosmaisesta toimintakulttuurista. Nettisivu avataan jonne viedään tietoa kuvien avulla toiminnan kehittämisestä (Leila huolehtii). Perusturvalautakunta on mukana tukemassa kehittämistöitä. Lääkkeiden annosjakelupussitukseen liittyvä selvitys käynnistyy. Kehittämistavoite: kodinomaisen ja asiakaslähtöisen hoitokulttuurin juurruttaminen Ranualaiseen vanhustyöhön. Lääkkeiden jakaminen apteekin palvelun kautta. 32 Henkilöstö valitsee kehittämistyöryhmän puh.joh. Markun ja sihteeriksi Helenan keväällä Sirkka jää keväällä 2013 työstä pois. Eila sijaistaa kevään aikana. Leilan koulutus (johtamisen kehittämisrakenne)

7 päättyy 5/2013. Merja aloittaa osittaisena tekemään Sirkalta vapautuvia töitä. Siivoustyöhön vakinaistetaan yksi työntekijä. Veteraanien siivous siirtyy yksityiselle. Titaniavastaavat lopettavat toiminnan ja listanteko jää yksin Leilan vastuulle. 33 Palo- ja pelastussuunnitelma valmistuu. Palo ja pelastuskoulutus päivitetään. 34 6/2013 Tamoran koulutus jatkuu. Sovitaan yksikön kuperkeikan käynnistämisestä. Tavoitteena on siirtyä asiakaslähtöiseen päivärytmiin aluksi Rantakodilla. Henkilöstö aloittaa omien työvuorojen suunnittelun Rantakodilla. Henkilöstö on tiiviisti mukana toimintojen kehittämisessä. Toiminta käynnistyy virallisesti Sitä ennen tehdään valmistelutöitä vanhuspalvelulaki astuu voimaan. Uusi laatusuositus kuntiin 7/ ,

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry SISÄLLYS YLEISTÄ 3 HOITOKOTI VENLA 4 RYHMÄKOTI KAISLA 5 SYLVI-KOTI 5 PÄIVÄPAIKKA VILLA 6 ASUINKOTI KOTIKUNNAS 8 SOTAINVALIDIEN ASUINKOTI 8 SAIRAANHOIDON

Lisätiedot

VANHUSTEN KOTIHOIDON TUOTTEISTUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA

VANHUSTEN KOTIHOIDON TUOTTEISTUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA VANHUSTEN KOTIHOIDON TUOTTEISTUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA 05/2005 11/2006 LOPPURAPORTTI Päivi Lehtinen - Sari Koski - Kari Natunen 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 3 1. HANKKEEN KULKU 4 1.1 TOIMINTYMPÄRISTÖ 4

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. TOIMINTAYKSIKÖN PERUSTIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kunnan nimi Nokian kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. TOIMINTAYKSIKÖN PERUSTIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Vihnuskoti osasto A Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

KOTIPALVELUN TUOTTEISTUS HÄMEENLINNAN SEUDULLA 2006-2007 TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN HANKKEEN OSARAPORTTI

KOTIPALVELUN TUOTTEISTUS HÄMEENLINNAN SEUDULLA 2006-2007 TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN HANKKEEN OSARAPORTTI HÄMEENLINNAN SEUTUKUNTA ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS KOTIPALVELUN TUOTTEISTUS HÄMEENLINNAN SEUDULLA 2006-2007 TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN HANKKEEN OSARAPORTTI Ritva Harjula Projektipäällikkö

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUASUMISEN TUOTTEISTUS HÄMEENLINNAN SEUDULLA 2005-2006 TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN HANKKEEN OSARAPORTTI

VANHUSTEN PALVELUASUMISEN TUOTTEISTUS HÄMEENLINNAN SEUDULLA 2005-2006 TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN HANKKEEN OSARAPORTTI HÄMEENLINNAN SEUTUKUNTA ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS VANHUSTEN PALVELUASUMISEN TUOTTEISTUS HÄMEENLINNAN SEUDULLA 2005-2006 TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN HANKKEEN OSARAPORTTI Ritva Harjula Projektipäällikkö

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. TOIMINTAYKSIKÖN PERUSTIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kunnan nimi Nokian kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

HOIVAN STRATEGIA 2009-2016 PÄIVITYS KEVÄT 2014. Johtoryhmä 9.4.2014 YT-ryhmä 16.5.2014 Johtokunta 23.5.2014

HOIVAN STRATEGIA 2009-2016 PÄIVITYS KEVÄT 2014. Johtoryhmä 9.4.2014 YT-ryhmä 16.5.2014 Johtokunta 23.5.2014 HOIVAN STRATEGIA 2009-2016 PÄIVITYS KEVÄT 2014 Johtoryhmä 9.4.2014 YT-ryhmä 16.5.2014 Johtokunta 23.5.2014 1 Strategian päivitystyössä kolme työryhmää, päivityskokouksissa mukana olivat: Ennaltaehkäisevät

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö Palvelumuoto

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020

JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020 JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020 Kuva: Iivolan palvelukeskus Käsitelty Juankosken sosiaalilautakunnassa 22.10.2009 35 Vahvistettu Juankosken kaupunginvaltuustossa 29/12.2009

Lisätiedot

Yhdistyksemme vietti 20-vuotis juhlaa 12.4. 2014 Tapiolan kirkossa. Juhla oli lämminhenkinen ja sai paljon kiitosta osallistujilta.

Yhdistyksemme vietti 20-vuotis juhlaa 12.4. 2014 Tapiolan kirkossa. Juhla oli lämminhenkinen ja sai paljon kiitosta osallistujilta. PALVELUKOTI MÄNTYRANNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 YLEISTÄ Uudenmaan Vanhustenhuollon Kannatusyhdistys ry. ylläpitää Palvelukoti Mäntyrantaa. Palvelukoti Mäntyranta on muistihäiriöisille asukkaille,

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT SIIKAINEN Metsätähden palvelukeskus Asumis- ja laitospalvelut 27.1.2015 Sisällys 1. Omavalvontasuunnitelman laatiminen 2. Määritelmät 3. Posan asumis- ja laitospalveluiden

Lisätiedot

Kotihoidon omavalvontasuunnitelma

Kotihoidon omavalvontasuunnitelma Kotihoidon omavalvontasuunnitelma Järvenpään kaupunki Vahvistettu 12.11.2014 Päivitetty 18.8.2015 Sisällys 1 PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT... 1 2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET...

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Attendo Oy Palveluntuottajan Y-tunnus: 1755463-2 Kunnan nimi: Kuntayhtymän

Lisätiedot

Rantasalmen vanhustenhuollon strategia 2012 2020

Rantasalmen vanhustenhuollon strategia 2012 2020 JJR-KUNNAT Perusturva Rantasalmi Rantasalmen vanhustenhuollon strategia 2012 2020 Vanhusstrategian työryhmä Perusturvan Yhteislautakunta 121/1.12.2011 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 2 1 TAUSTAA 4 2 IKÄÄNTYNEIDEN

Lisätiedot

Tietoa, taitoa ja tahtoa vanhustyöhön - hanke. Loppuraportti 1.11.2007-31.8.2009

Tietoa, taitoa ja tahtoa vanhustyöhön - hanke. Loppuraportti 1.11.2007-31.8.2009 Tietoa, taitoa ja tahtoa vanhustyöhön - hanke Loppuraportti 1.11.2007-31.8.2009 Mervi Pääkkö 22.9.2009 Jos luulet olevasi liian pieni vaikuttamaan asioihin, yritä nukkua suljetussa huoneessa, jossa on

Lisätiedot

2006 2015 KOKEMÄEN KAUPUNKI

2006 2015 KOKEMÄEN KAUPUNKI Vanhusstrategia 2006 2015 KOKEMÄEN KAUPUNKI 1 JOHDANTO...4 2 PALVELUSTRATEGIAN ARVOT JA PERIAATTEET...5 3 VÄESTÖTILANNE 31.12.2004 SEKÄ VÄESTÖENNUSTE V. 2015...5 4 IKÄIHMISTEN PALVELUJA KOSKEVAT SUOSITUKSET...7

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja X Palvelujentuottaja Nimi: Kangasniemen Vanhainkoti Palveluntuottajan Y-tunnus: 0164690-3 X Kunta Kunnan

Lisätiedot

TOIMINTAKYKYISENÄ IKÄÄNTYMINEN- JUURRUTTAMISHANKE KESKI-SATAKUNNAN PILOTTI 1.10.2012 30.9.2013

TOIMINTAKYKYISENÄ IKÄÄNTYMINEN- JUURRUTTAMISHANKE KESKI-SATAKUNNAN PILOTTI 1.10.2012 30.9.2013 TOIMINTAKYKYISENÄ IKÄÄNTYMINEN- JUURRUTTAMISHANKE KESKI-SATAKUNNAN PILOTTI 1.10.2012 30.9.2013 Kotihoidon yhteistyöprosessien kehittäminen Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän alueella Kaija

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT JÄMIJÄRVEN VANHAINKOTI

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT JÄMIJÄRVEN VANHAINKOTI OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT JÄMIJÄRVEN VANHAINKOTI Palvelutalot 27.1.2015 Sisällys 1. Omavalvontasuunnitelman laatiminen 2. Määritelmät 3. Posan asumispalveluiden omavalvontasuunnitelman laatiminen

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT KANKAANPÄÄ Lohikon Palvelukoti Asumispalvelut Hopeapuro 27.1.2015 Sisällys 1. Omavalvontasuunnitelman laatiminen 2. Määritelmät 3. Posan asumis- ja laitospalveluiden

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT. POMARKKU Vanhainkoti Pääskyrinne. Asumis- ja laitospalvelut Muistola Hoivala

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT. POMARKKU Vanhainkoti Pääskyrinne. Asumis- ja laitospalvelut Muistola Hoivala OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT POMARKKU Vanhainkoti Pääskyrinne Asumis- ja laitospalvelut Muistola Hoivala 27.1.2015 Sisällys 1. Omavalvontasuunnitelman laatiminen 2. Määritelmät 3. Posan asumis-

Lisätiedot

KOTISAIRAANHOIDON JA KOTIPALVELUN YHTEISTYÖ -työntekijöiden kuvaamana

KOTISAIRAANHOIDON JA KOTIPALVELUN YHTEISTYÖ -työntekijöiden kuvaamana KOTISAIRAANHOIDON JA KOTIPALVELUN YHTEISTYÖ -työntekijöiden kuvaamana Marja Immonen - Vuokko Strengell Opinnäytetyö, kevät 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

HOIVAKOTI WILMA OMAVALVONTASUUNNITELMA 2012

HOIVAKOTI WILMA OMAVALVONTASUUNNITELMA 2012 HOIVAKOTI WILMA OMAVALVONTASUUNNITELMA 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINNAN ORGANISOINTI, TOIMINTAEDELLYTYSTEN TURVAAMINEN JA ASIAKASRAKENNE 1.1 Toiminta- ajatus, strateginen suunnittelu ja suunnitelman toteuttaminen

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Uudenmaan Seniorikodit Oy Palveluntuottajan Y-tunnus: 2177631-8

Lisätiedot

LAUKAAN VANHUSTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2002-2006. Elämä antaa meille takaisin sen, minkä me annamme toisillemme

LAUKAAN VANHUSTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2002-2006. Elämä antaa meille takaisin sen, minkä me annamme toisillemme LAUKAAN VANHUSTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2002-2006 VOIMIA VANHUUTEEN Elämä antaa meille takaisin sen, minkä me annamme toisillemme Sosiaali- ja terveystoimi Hyväksytty: Sosiaali- ja terveyslautakunnassa 29.11.2001

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Attendo Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä, jolle

Lisätiedot

1 JOHDANTO... 3 2 LAIT, LAATUSUOSITUKSET JA MUUT LINJAUKSET... 4 3 NYKYTILAN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS...

1 JOHDANTO... 3 2 LAIT, LAATUSUOSITUKSET JA MUUT LINJAUKSET... 4 3 NYKYTILAN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS... SALON KAUPUNGIN VANHUSPALVELUIDEN SUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 2(31) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 LAIT, LAATUSUOSITUKSET JA MUUT LINJAUKSET... 4 3 NYKYTILAN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS... 5 3.1

Lisätiedot

Suonenjoki. Suonenjoki

Suonenjoki. Suonenjoki SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hoitokoti Poppeli Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

PALVELUKOTI VANTAAN KERTTULI OMAVALVONTASUUNNITELMA

PALVELUKOTI VANTAAN KERTTULI OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUKOTI VANTAAN KERTTULI OMAVALVONTASUUNNITELMA 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINNAN ORGANISOINTI, TOIMINTAEDELLYTYSTEN TURVAAMINEN JA ASIAKASRAKENNE... 3 1.1 Toiminta- ajatus, strateginen suunnittelu

Lisätiedot