SISÄLLYSLUETTELO 1.1 JOHDANTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO 1.1 JOHDANTO"

Transkriptio

1 YLÖJÄRVEN KESKUSTAN YLEISSUUNNITELMA I TYÖVAIHEEN RAPORTTI

2

3 1.1 JOHDANTO SISÄLLYSLUETTELO Ylöjärven keskustan yleissuunnitelmatyön ensimmäinen vaihe oli touko-elokuussa Työn pohjana on syksyllä 2011 ratkenneen Ylöjärven ydinkeskustan suunnittelukilpailun voittajaehdotus Ylös, ulos ja lenkille. Ehdotusta on kehitetty palkintolautakunnan jatkotoimenpideohjeiden mukaan. Muista kilpailuehdotuksista on poimittu kehittämiskelpoisia ajatuksia. Työ alkoi kahdella ideatyöpajalla. Työpajoissa saatiin yksityiskohtaisempiakin ideoita, joihin palataan vielä keskustan tarkemmassa suunnittelussa. Merkittävin viesti oli kuitenkin se, että suunnitelma on pääpirteissään oikean suuntainen. Johtoajatuksena on työpajojen perusteella pidettävä keskeisten paikkojen nykyistä parempaa saavutettavuutta ja monipuolisia virkistysmahdollisuuksia ja asuntotarjontaa. Kun näihin teemoihin vastataan mm. joukkoliikennettä ja pyöräilyä ja jalankulkua tukevilla ratkaisuilla ja tiivistyvällä ja eheytyvällä rakenteella, kehittyy Ylöjärven kaupunkirakenne kestävän kehityksen mukaisesti. Keskustan yleissuunnitelmatyön ensimmäisen vaiheen tavoite on ollut rakennettavien alueiden rajojen ja painopisteiden asettaminen ja Ylöjärven kehityskuvaa tukeva raitiovaunulinja. Kilpailutyö perustui oletukseen paikallisjunayhteydestä, mutta raitiovaunu on sittemmin todettu toimivammaksi ja taloudellisemmaksi ratkaisuksi. Sen reitti määrittelee keskustan kehittymisen painopisteet ja alueiden luonteet. Ensimmäisessä suunnitteluvaiheessa on tarkasteltu kilpailutyötä tarkemmin, millaisiksi keskustan nykyiset ja uudet naapurustot muodostuvat tehokkuudeltaan, ilmeeltään, toiminnoiltaan ja identiteetiltään. Oleellista on synnyttää näiden alueiden tulevaisuudesta yhteinen, inspiroiva mielikuva. Tehokkuuslaskelmat ovat pohjana mm. liikenteen simuloinnille, jonka avulla suunnitelman toimivuutta tarkastetaan seuraavassa vaiheessa. Ensimmäisen vaihe päättyy syyskuussa 2012 kolmanteen ideatyöpajaan, joka on lähtölaukaus jatkosuunnitteluun. Työn seuraavassa vaiheessa yleissuunnitelmaa tarkennetaan. Työstä on vastannut arkkitehtitoimisto Harris-Kjisikissä arkkitehti Ilkka Törmä avustajinaan arkkitehdit Sofia de Vocht ja Hannu Louna. Työtä ovat valvoneet professori Trevor Harris ja professori, tohtori Hennu Kjisik. Liikennekonsulttina työssä on ollut Jouni Ikäheimo Trafix Oy:stä. Ylöjärven kaupungin suunnittelutyöryhmänä on ollut kaavoitusinsinööri Seppo Reiskanen ja kaavoitusarkkitehdit Vesa Ylitapio ja Arto Huovila. Helsingissä Johdanto Keskustan vahvuuksia ja mahdollisuuksia Keskustan heikkouksia ja uhkia Palkintolautakunnan suunnitteluohjeet Ylöjärven piirteitä Ylöjärven kehityskuva ja tavoitteita sen saavuttamiseksi Keskustan suunnittelun ideatyöpajat Raitiolinjan suunnitteluprosessi Raitiolinja ja palvelualue Ehdotus Ylöjärven autopysäköintipolitiikaksi Havainnekuvat ja laskelmat kilpailusta ja 1. vaiheesta Toiminnot Merkittävät alueet ja kevyen liikenteen yhteydet Liikenneyhteydet Liike- ja toimitilojen sijoittuminen Viheralueet, puistot ja aukiot Keijärven virkistysreitit Rakentamisen vaiheistus Aronranta Täydentyvä Soppeenmäki ja Soppeenranta Pallotien alue Sinivainio 40 Hennu Kjisik YLÖJÄRVEN KESKUSTAN YLEISSUUNNITELMA I TYÖVAIHEEN RAPORTTI

4 1. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT Suunnittelun lähtökohtana on ollut tulkinta keskustan vahvuuksista, mahdollisuuksista, heikkouksista ja uhkista sekä Ylöjärven tulevaisuuden kehityssuunista, poiminnat Tampereen seudun rakennemallin tavoitteista, palkintolautakunnan ohjeet ja viranomaisille ja muille osallisille pidetyt työpajat. 2 YLÖJÄRVEN KESKUSTAN YLEISSUUNNITELMA I TYÖVAIHEEN RAPORTTI

5 1.1 KESKUSTAN VAHVUUKSIA JA MAHDOLLISUUKSIA VAHVUUKSIEN JA MAHDOLLISUUKSIEN TUKEMINEN SUUNNITELMASSA Järvi ja harju virkistyskäytössä ja maisemassa ovat merkittäviä vahvuuksia ja niitä on mahdollista hyödyntää vieläkin paremmin: KASVAVA VÄKILUKU, SUHTEELLISEN PALJON LAPSIA JA NUORIA: ELÄMÄÄ JA MONIPUOLISUUTTA TOIMINNOISSA JA KAUPUNKIKUVASSA MYÖS ELÄKKEELLÄ OLEVA VÄESTÖ VIETTÄÄ AIKAA JA HARRASTAA PALJON KOTIYMPÄRISTÖSSÄ POHJANMAALLE Aronranta ja Keijärven eteläosassa veden päälle ulottuvat korttelit tuovat kaupunkitilat veden äärelle ja järven ympäri kulkevasta reitistä tulee jatkuvampi. Suunnitelmassa on ideoitu myös mahdollisuuksia järveä kiertäville virkistysreiteille. Reitit harjulle paranevat mm. Soppeenmäen halki kulkevien puistokäytävien ja Vaasantien ylitysten ansiosta. Sijainti liikenteen solmukohdassa on vahvuus, joka voimistuu entisestään. Suunniteltu moottoritie ja raitiotie ovat uusia mahdollisuuksia: TAMPEREEN KEHYSKUNTIIN JA PÄÄKAUPUNKISEUDULLE SEUDULLINEN JA VALTAKUNNALLINEN LIIKENTEEN SOLMUKOHTA, UUDET JOUKKOLIIKENNEYHTEYDET TAMPEREELLE HISTORIALLISET KERROSTUMAT suunnitelmassa moottoritiestä, raitiotiestä ja kevyen liikenteen reiteistä on muodostettu Elovainion kauppakeskittymän yhteyteen liikennemuotojen solmukohta. Toinen vastaava solmukohta on Kuruntien ja Vaasantien risteys. Täydentyvä kaupunkirakenne kytkee solmukohdat toisiinsa. Uusi lukio sijoittuu Vaasantien ja junaradan väliin muodostaa ja nykyisen koulun ja oppimiskeskusten kanssa kampusalueen. Lähelle kehittyy urheilupuisto. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet säilyvät vahvuutena: JÄRVI VIRKISTYSALUEENA JA MAISEMASSA Pappila avautuu suoremmin Kuruntielle ja Mikkola sekä Saurio Mikkolantiellä saavat entistä korostuneemman aseman Keijärvelle viettävien puistojen keskellä. Soppeenmäen puutaloalueet säilyvät. Kasvava väkiluku ja ikärakenne ovat vahvuuksia. Keskustaan sijoittuu lisää palveluasumista. Yhdessä kampusalueen kanssa ne aktivoivat kaupunkielämää keskustassa. HARJU VIRKISTYSALUEENA JA MAISEMASSA 1:15000 YLÖJÄRVEN KESKUSTAN YLEISSUUNNITELMA I TYÖVAIHEEN RAPORTTI

6 1.2 KESKUSTAN HEIKKOUKSIA JA UHKIA HEIKKOUKSEN JA UHKIEN LIEVENTÄMINEN SUUNNITELMASSA Liikenneyhteydet ovat vahvuus, mutta estevaikutustensa takia myös keskeinen keskustan toiminnallinen heikkous. Uhkana on liikennemäärien kasvaminen ja estevaikutuksen ja melun voimistuminen. Sitä on lievennetty seuraavasti: Junaradan yli kulkee uusi silta Asematieltä Pallotielle. Suunniteltu valtatie nousee Elovainion kohdalla sillaksi ja kaupunkirakenne pääsee kulkemaan jatkuvana sen ali. Vaasantiellä on enemmän ylityksiä, jotka myös rauhoittavat liikennettä. Rakentaminen ja istutukset Vaasantiellä lieventävät vaikutelmaa leveästä liikenneväylästä ja estävä melun leviämistä laajemmalle. Kolminapainen keskusta (Kirkonseutu, Soppeenmäki ja kehittyvä Elovainio) on heikkous. IKÄÄNTYVÄ VÄESTÖ: PALVELUT JA ESTEETTÖMYYS TEIDEN JA RADAN ESTEVAIKUTUS, MELU JA MAISEMAKUVA, KASVAVAT LIIKENNEMÄÄRÄT Aronranta vahvistaa Ylöjärven painopistettä Keijärven rannalla ja liittää Kirkonseudun ja Soppeenmäen paremmin toisiinsa. RADAN JA TEIDEN PIRSTALOIMA KESKUSTA Keskustan oleellisia paikkoja ja palveluja yhdistävät raitiotie ja pyöräilyn ja jalankulun laatureitit. Tämä tukee erityisesti nuorien ja ikääntyneiden liikkumista ja paikallisten palveluiden käyttöä. Keijärven etelärannat tulevat saadaan käyttöön, kun korttelit ulottuvat Soppenmäeltä rantaan. Aronrannasta Pappilanniemen kautta Räikän rantaan kulkevaa reittiä selkeytetään. OSA RANTA- ALUEISTA VAIKEASTI SAAVUTETTAVISSA JA KÄYTETTÄVISSÄ KESKUSTA JA KESKEISET PALVELUT (KIRJASTO, TERVEYSASEMA YM.) OVAT ERIYTYNEET KOLMEEN SUUNTAAN 1: YLÖJÄRVEN KESKUSTAN YLEISSUUNNITELMA I TYÖVAIHEEN RAPORTTI

7 1.3 PALKINTOLAUTAKUNNAN SUUNNITTELUOHJEET VASTAUKSIA SUUNNITTELUOHJEISIIN Kilpailuehdotuksen punainen lanka, nykyisen kaupunkirakenteen monipuolinen ja herkkä täydentäminen, hyödyntäminen ja ymmärtäminen, tulee säilyttää jatkotyön aikana. Kilpailualueen yksi tärkeistä kehittämiskohteista on Keijärven ranta-alue, johon ranta-asemakortteli muodostaa Yläjärven keskustalle aivan uuden painopisteen. Hybridikorttelin vieminen aivan rantaan, radan päälle, vaikuttaa liian rajulta verrattuna esim. ranta-aseman korttelin hienopiirteisyyteen. Ajatus järvimaiseman laajasta hyödyntämisestä on kuitenkin käyttökelpoinen idea, jota voidaan kehittää eteenpäin. Kirjaston pohjoispuolella sijaitseva alue on ehdotuksessa jäänyt hyödyntämättä. Elovainion aseman toteutumiseksi on suositeltavaa tutkia Elon kauppakeskuksen länsipuoiisten alueiden tehokkaampaa rakentamista pien-rivitalojen sijaan. Tosin tiivis-matala -tyyppiset kaupunkipientalokorttelit voivat hyvin vastata tulevaisuuden asumisen tarpeisiin. Elovainiolie suunniteltu kaupan- ja vapaa-ajankeskus vihreine kansija amfirakenteineen vaikuttaa liian raskaalta, vaihtoehtoisia ratkaisuja kaivataan. Soppeenmäen teollisuusalueen uusiokäyttö asumisen alueena on perusteltua harjun alueen pohjaveden laadun turvaamiseksi. Soppeenmäen pientaloasutuksen säilyttäminen on lähtökohtana jatkosuunnittelulle. Aronrantaan on lisätty enemmän asuinrakennustyyppejä: pientaloja, pistetaloja ja puoliumpinaisia kortteleita. Rantaan viettävää katua on rajattu selkeämmäksi. Aronrantaan on tutkittu n k-m 2 :n liiketilayksikön sijoittumista, sen sijaan että se sijottuisi Elovainioon, mikä vahvistaisi Aronranta- Soppeenmäen asemaa Ylöjärven keskustana. Keijärven etelärannalla radan yli ulottuvista kortteleista on kehitetty matalampi, kevyempi versio. Kirjaston pohjoispuolella olevalle pellolle on ehdotettu täydentävää asuinrakentamista, myös nykyisen kaupan korttelin kehittämistä monikäyttöiseksi. Elovainion asuinrakentamista on lisätty ja kerrostalojen määrää lisätty. Elovainion kauppa-aluetta on kevennetty. Rakennusten ja suunnitellun moottorien ylittävä, kansirakenteinen puisto on muutettu: kaupparakennukset, kadut ja puisto jatkuvat nyt sillaksi korotetun moottoritien ali. Soppeenmäen teollisuusalue on muutettu melko tiiviiksi pientaloalueeksi, jossa voisi edelleen olla vähemmän pinta-alaa vaativaa toimitilaa. Keskuspuisto on säilytetty keskustaa jäsentävänä puistona, mutta se on kapeampi: esimeriksi asuinkortteleita hautausmaan pohjoispuolella on laajennettu ja jäähallin ympäristöä kehitettu urheilupuistona. Kuruntien varelle on lisätty uudisrakentamista välillä Aronranta-Räikkä ja Leija-kirjaston pohjoispuolella. Raitiovaunulle ehdotettu reitti koukkaisi Kuruntien sillan kautta, mikä muuttaa kadun luonnetta Soppeenmäen ja Aronrannan välillä. Asemantien ympäristöön sijoittuva Keskuspuisto on arvoltaan tärkeä ja merkitykseltään kokoava ratkaisu. Kuruntien luonteen uudelleentarkastelu/asuntorakentamisen lisääminen. YLÖJÄRVEN KESKUSTAN YLEISSUUNNITELMA I TYÖVAIHEEN RAPORTTI

8 PALKINTOLAUTAKUNNAN SUUNNITTELUOHJEET 1:10000 RAKENTAMISTA VAI SÄILYVÄ PELTOMAISEMA? TEHOKASTA RAKENTAMISTA ELOVAINION ASEMAN LÄHELLÄ LISÄÄ RAKENTAMISTA ELOVAINION ASEMAN LÄHELLÄ KEVYEMPIÄ VAIHTOEHTOJA KAUPPA- JA URHEILUPUISTOLLE KURUNTIEN LUONTEEN TARKASTELU JA RAKENTAMISEN LISÄÄMINEN TIEN VARRELLA KESKUSPUISTO KOKOAVANA ELEMENTTINÄ RAUTATIEN JA VAASANTIEN VÄLISEN KIILAN HYÖDYNTÄMINEN TEOLLISUUSALUEESTA ASUINALUEEKSI? SOPPEENMÄEN PIENTALOASUTUS SÄILYY RANTAKORTTELIA KEHITETÄÄN UUTENA PAINOPISTEENÄ KILPAILUEHDOTUKSEN NYKYISEN KAUPUNKIRAKENTEEN MONIPUOLINEN JA HERKKÄ TÄYDENTÄMINEN TULEE SÄILYTTÄÄ PUNAISENA LANKANA JÄRVIMAISEMAN HYÖDYNTÄMINEN KEHITTÄMISKELPONEN IDEA, MUTTA RADAN YLI RAKENTAMINEN LIIAN RAJUA 6 YLÖJÄRVEN KESKUSTAN YLEISSUUNNITELMA I TYÖVAIHEEN RAPORTTI

9 1.4 YLÖJÄRVEN PIIRTEITÄ Ylöjärvi on voimakkaasti kasvava (vuosittainen väkiluvun muutos 1 ja 2 prosentin välillä 1 ) väestön ikärakenteeltaan nuori (0-14-vuotiaiden osuus 22.3%, koko maa 16.5 % 1 ) omistuspohjaisen pien- ja rivitaloasumisen kaupunki (vuokra-asunnoissa asuvien määrä 14,7%, muu maa 30,4, rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus 82%, muu maa 54,4 1 ) osittain Tampereen palvelujen ja työpaikkojen varassa (omassa kunnassa työssäkäyvien osuus 38,4 %, koko maa 60,3 %, Ylöjärvellä asioidaan omassa kunnassa vähemmän kuin Tampereella 2 ) polysentrinen (entisessä Kurussa noin 2500 asukasta, entisessä Viljakkalassa noin 2100, Metsäkylässä noin 3000, Vuorentaustassa n. 3000, Siivikkalassa noin 3000, keskustaan jää asukasta 1,3 ) halvempi vaihtoehto asumiseen (kerrostalojen hinnat 76 % Tampereen hinnoista, rivi- ja pientalojen hinnat 84 % 4 ) autoilukaupunki (liikenteen hiilidioksidipäästöt ovat 169 % Tampereen liikenteen hiilidioksidipäästöistä per capita ja 108 % koko maan liikenteen hiilidioksidipäästöistä per capita 5 ) monelle myös mökkikunta (kesämökkien lukumäärällä 4302 Ylöjärvi on suomen 14. mökkirikkain kunta 1 ) 1. TILASTOKESKUS,VERTAILE KUNTIA 2. SYKE, TNS Gallup, SVT 2O11 3. YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN TAAJAMA-ALUEIDEN KEHITYSKUVA 2030, Seppo Reiskanen 4. TILASTOKESKUS, Asunto-osakehuoneistojen keskimääräiset kauppahinnat( /m²) 5. Tilastokeskus, Kasvihuonekaasujen inventaario YLÖJÄRVEN KESKUSTAN YLEISSUUNNITELMA I TYÖVAIHEEN RAPORTTI

10 1.5 YLÖJÄRVEN KEHITYSKUVA JA TAVOITTEITA SEN SAAVUTTAMISEKSI PIIRRE VÄHENEE PIIRRE PYSYY SAMANA PIIRRE VOIMISTUU 2030 YLÖJÄRVI VOI OLLA... voimakkaasti kasvava Ylöjärvi kehittyy entistä houkuttelevammaksi asuinpaikaksi Tampereen seudulla väestön ikärakenteeltaan nuori Kaupungin kasvu nuorentaa ikärakennetta omistuspohjaisen pien- ja rivitaloasumisen kaupunki Asuntotarjonta keskustassa monipuolistuu: Ylöjärvelle on erilaisia asumismuotoja ja ympäristöjä osittain Tampereen palvelujen ja työpaikkojen varassa Asukasmäärän kasvaessa myös paikallinen liiketoiminta kasvaa polysentrinen Keskusta voimistuu, eheytyy ja on sujuvammin saavutettava halvempi vaihtoehto asumiseen Ylöjärvi tarjoaa edelleen Tamperetta edullisemman, mutta myös laadultaan kilpailevan vaihtoehdon asumiselle autoilukaupunki Raitiovaunu ja sujuvat pyöräily- ja jalankulkureitit kasvattavat joukko- ja kevyen liikenteen osuutta monelle myös mökkikunta 8 YLÖJÄRVEN KESKUSTAN YLEISSUUNNITELMA I TYÖVAIHEEN RAPORTTI

11 KESKEISET TAVOITTEET KESKUSTAN SUUNNITTELULLE POIMINTOJA TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN RAKENNESUUNNITELMA 2030:STÄ 1, ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030:STÄ 2 JA ILMASTOSTRATEGIA 2030:STÄ 3 SAAVUTETTAVUUS Verkottunut ja tasapainoisesti keskitetty ja hajautettu rakenne Kaupunki keskittyy joukkoliikenteen varrelle Laadukkaat pyöräilyreitit ja kävely-ympäristöt Selkeästi hahmottuva kaupunkikuva MAANKÄYTTÖÖN JA YHDYSKUNTARAKENTEESEEN LIITTYVÄT TOIMENPITEET Yhdyskuntarakennetta tiivistetään. Keskustoihin sijoitetaan runsaasti keskitehokasta rakentamista Maankäyttö keskitetään keskustoihin ja joukko- ja kevyen liikenteen reittien varrelle. LIIKENTEESEEN LIITTYVÄT TOIMENPITEET Pyritään järjestämään toiminnot niin, että ne ovat asiakkaiden saavutettavissa joukkoliikenteellä, kävellen ja pyöräillen Joukkoliikenne sekä kävely ja pyöräily nostetaan suunnittelussa ensisijaisiksi liikkumismuodoiksi MONIPUOLISUUS Asuntotarjontaa eri elämäntavoille ja tulotasoille Monipuoliset virkistysmahdollisuudet Kattavat palvelut RAKENNUKSIIN JA RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT TOIMENPITEET Erilaisten asuntotyyppien ja hallintamuotojen osuutta lisätään, erityisryhmien asumistarpeita ennakoidaan Lisätään rakennusten muuntojoustavuutta ja muunneltavuutta sekä tilatehokkuutta hyvällä suunnittelulla Energiatehokasta rakentamista lisätään ja rakennusten energiatehokkuutta parannetaan SOPEUTUMISTOIMET Selvitetään rakennettujen alueiden rankkasadetulvariskit ja suunnitellaan varautumistoimenpiteet Vesien ohjaus suunnitellaan ottaen huomioon lisääntyvät sademäärät ja rankkasateet YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISYYS Selvitetään pohjaveden pilaantumisen riski ja suunnitellaan toimenpiteet sen estämiseksi. Vähäpäästöinen liikkuminen on etusijalla Rakentaminen perustuu uusiutuviin energianlähteisiin ja materiaaleihin Hulevedet käsitellään luonnollisesti KESKUSTAN SUUNNITTELUN IDEATYÖPAJAT Sujuva joukko- ja kevyt liikenne Keskustan kaupunkimaiset naapurustot monipuolistavat pientalo-asutusta Keskusta ja Keijärvi tarjoavat virkistysmahdollisuuksia ja helposti saavutettavia palveluja 1 Tampereen kaupunkiseutu, Pöyry. (2010). 2 Tampereen kaupunkiseutu, Net Effect. (2010). 3 Tampereen kaupunkiseutu, Sito. (2010). YLÖJÄRVEN KESKUSTAN YLEISSUUNNITELMA I TYÖVAIHEEN RAPORTTI

12 1.6 KESKUSTAN SUUNNITTELUN IDEATYÖPAJAT Menetelmä Ylöjärven kaupungintalolla pidettiin kaksi keskustan suunnittelun ideapajaa. Toiseen osallistui kaupungin ja maakunnan virkamiehiä, toiseen paikallisia asukkaita ja seudullisten yritysten ja yhteisöjen edustajia. Kolmas keskustan suunnittelun ideapaja, johon osallistui luottamushenkilöitä, pidettiin 10.9 Ylöjävellä. Ideointia lähestyttiin neljän eri asukasryhmän näkökulmasta: lapset ja nuoret perheet ja työikäiset iäkkäät ja eläkeläiset yritykset ja yhteisöt Erilaisiin asukasryhmiin eläytyen pohdittiin neljää Ylöjärven keskustan aihetta: virkistys liikenne asuminen palvelut Työpajoissa käytettiin idealappuja, keskustan suunnittelukilpailun voittaneen ehdotuksen karttaa ja mielikuvakortteja. Mielikuvakortteihin oli valittu kuvia erilaisista kaupunkiympäristöistä ja toiminnoista ja niissä erottuivat myös edellä mainitut asukasryhmät ja teemat. Osallistujat valitsivat korteista mieleisensä kertomaan itselleen merkityksellistä tulevaisuuden Ylöjärven piirteistä. Lopuksi kaikki osallistujat keskustelivat yhdessä. Johtopäätökset ideapajojen annista Eniten valituissa korteissa korostuvat ensimmäisenä liikkumisvälineet: raitiovaunu ja pyöräily. Muutenkin kaupungin toiminnallisuus tuli valituimmissa korteissa ja keskusteluissa vahvasti esiin: terveyspalvelut, koulu, tori, kahvila, hiihto ja mäenlasku. Kolmanneksi valituin kortti on urbaanit asuintalot veden äärellä. Keijärven rannan monipuolinen hyödyntäminen nousi keskusteluissa usein esiin. Rantakaupunkikortti kertoo siitä, että työpajalaiset suhtautuivat ennakkoluulottomasti veden äärelle rakentamiseen, kunhan rantakadusta pääsevät nauttimaan kaikki kaupunkilaiset. Yhdentoista valituimman kortin joukossa toinen rakennusta kuvaava kortti oli vanha puutalo. Se valittiin kuvaamaan perinteiden vaalimista ja korostamista keskustan kehittämisen yhteydessä. Keskustaa uudistettaessa vanhoja rakennuskohteita tulee muistaa korostaa. Historialliset kerrostumat luovat paikallista identiteettiä. Asuminen Keskustaan toivotaan monipuolista kaupunkimaista, hyvien joukkoliikenneyhteyksien ja palveluiden lähelle keskittyvää asumista vastapainona haja-asutusalueille. Asumisen yhteisöllisyyttä tulisi tukea suunnitteluratkaisuilla. Keskustaan ehdotetaan niin kortteleiden yhteispihoja, joissa lapset voivat tutustua, kuin myös kaupunkipientaloja, joissa yhdistyvät kaupunkiasumisen edut ja oman talon tai tontin vapaus. Veden äärelle voi kehittää omalaatuista, vetovoimaista asumista, joka aktivoi samalla rannan virkistyskäyttöä. Yhteisöllinen palveluasuminen sopii hyvin aivan keskustaan. Virkistys Ylöjärven puistoilta halutaan monipuolisia liikunta- ja oleskelumahdollisuuksia. Palloilukenttien ja ulkoilureittien ylläpidon ohella nuorten laajenevalle harrastekirjolle annetaan tilaa. Liikuntakentät voivat olla monikäyttöisempiä. Rakennettujen puistojen lisäksi on kevyemmin hoidettuja viheralueita ja toiminnallisten puistojen lisäksi paikkoja vapaamuotoisemmalle oleskelulle. Keijärvi on Ylöjärven virkistyskeidas. Paikoin rakentaminen aktivoi rantaraittia, toisaalta veden äärellä on tilaa tapahtumille ja arkivirkistäytymiselle. Järvi ja harju tarjoavat myös mainiot mahdollisuudet talviliikuntaan. Keskustaan toivotaan elävää torialuetta erityisesti eläkeläisille yhteisöllinen kohtaamispaikka palveluineen olisi iloksi. Nykyiseltä Soppeenmäen torilta puuttuvat edellytykset kivijalkaliiketoimintaan. Liikkuminen Keskustan sisäisissä kevyen liikenteen yhteyksissä nähtiin kehittämiseen varaa, erityisesti Elon kauppakeskuksen suuntaan. Varsinkin lapsille ja nuorille sujuvat ja turvalliset kevyen liikenteen kodin, koulun ja harrastusten väliset yhteydet ovat oleellisia. Iäkkäille tärkeitä ovat esteettömät, levähdyspaikoin varustetut kävely-yhteydet palveluihin. Kaupallisten palveluiden tulee olla kävelyetäisyydellä Joukkoliikenne on tärkeä kaikille asukkaille, mutta korostetusti nuorille, jotka liikkuvat paljon, mutta eivät vielä voi omistaa ajokorttia. Laadukas joukkoliikenne lisäisi Ylöjärven vetovoimaisuutta niin asuin- kuin työ- ja pistäytymispaikkanakin. Laatu edellyttää joukkoliikenteeltä selkeyttä, saavutettavuutta ja nopeutta. Vaikka kevyt ja joukkoliikenne saivatkin keskusteluissa pääpainon, muistutettiin, että myös kasvavan autoliikenteen sujuvuudesta tulee huolehtia kehittyvillä kauppa-, työpaikka- ja palvelualueilla. Liityntäpysäköinnillä helpottaa julkisen liikenteen käyttöä. Palvelut Palveluiden kehittäminen Ylöjärven keskustassa tekee siitä houkuttelevan asuinalueen. Lähipalveluiden esimerkiksi lähikauppojen saavutettavuus on kuitenkin turvattava muuallakin. Monipuolisen ulkoilmavirkistäytymisen lisäksi keskustaan toivottiin tiloja harrastamiselle, esimerkiksi rakennusta kulttuuritoiminnalle ja tapahtumille. Kunnallisten tilojen iltakäytön tukeminen voisi edesauttaa harrastustoimintaa. Vaikutukset suunnitteluun Raitiovaunun reitin tarkastelu on ollut työn keskeisimpiä aiheita. Suunnittelussa on etsitty reitti, joka vahvistaa Ylöjärven nykyistä, Soppeenmäen keskustaa on kävelyetäisyydellä valta-osasta uusia asuinalueita ja palveluita (koulu, urheilupuisto) tuo Elovainion kauppa- ja toimitilakeskittymät joukkoliikenteen varrelle on suhteellisen suoraviivainen ja nopea Toimintojen keskittämistä Soppeenmäki-Aronranta-Elovainio-akselille on kehitetty kilpailuvaiheesta. Näin ne yhdistyvät hyvin saavutettavaksi, helminauhaksi, jotka halkovat selkeät, laadukkaasti toteuttettavat pyöräilyn- ja jalankulun pääreitit. Asuinalueille on suunniteltu alueita, joissa yhdistyvät erilaiset kerrostalot, kytketyt pientalot ja erillispientalot. Jäähallin ympäristöä Keskuspuistossa on kehitetty Urheilupuistona ja Keijärven ympärille on suunniteltu täydentäviä virkistysreittejä. 10 YLÖJÄRVEN KESKUSTAN YLEISSUUNNITELMA I TYÖVAIHEEN RAPORTTI

13 Työpajoissa valitut mielikuvakortit Mielikuvakortin valintakerrat: YLÖJÄRVEN KESKUSTAN YLEISSUUNNITELMA I TYÖVAIHEEN RAPORTTI

14 2. RAITIOLINJA JA KAUPUNKIRAKENNE Raitiovaunun reitin tarkastelu on ollut työn keskeisimpiä aiheita. Suunnittelussa on etsitty reitti, joka vahvistaa Ylöjärven nykyistä, Soppeenmäen keskustaa on kävelyetäisyydellä valta-osasta uusia asuinalueita ja palveluita (koulu, urheilupuisto) tuo Elovainion kauppa- ja toimitilakeskittymät joukkoliikenteen piiriin on suhteellisen suoraviivainen ja nopea 12 YLÖJÄRVEN KESKUSTAN YLEISSUUNNITELMA I TYÖVAIHEEN RAPORTTI

15 RAITIOVAUNUN LINJAUSVAIHTOEHTOJA JA KESKUSTAN RAKENNEMALLEJA 2.1 RAITIOLINJAN SUUNNITTELUPROSESSI KAUPUNKIKEHÄLINJAUS RADANVARSIKAUPUNKILINJAUS (WSP:N LUONNOS) Suunnitelman kehittyminen PUISTO KAUPUNGIN KESKUKSENA -LINJAUS 1 Raitiotiestä oli olemassa Ramboll Finland Oy:n luonnostelema alustava reitti. Sen oheen kehitettiin vertailun vuoksi kolme muuta reittivaihtoehtoa - Bulevardikaupunki, Puisto kaupungin keskuksena ja Kaupunkikehä, jotka korostaisivat erilaisia ominaisuuksia kaupungissa ja painottaisivat tiiviin rakentamisen vyöhykkeen hieman eri kohtiin (kuva 1). BULEVARDIKAUPUNGIN LINJAUS Näistä reitistä valittiin jatkotyöstöön reitti Puisto kaupungin keskuksena, joka yhdistää keskustaa hyvin itä-länsisuunnassa ja aiheuttamatta kuitenkaan laajoja katurakennustöitä Vaasantiellä. Reittiä muokattiin niin, että koukkaa moottoritiesillan ali Elovainion puolella ja palaa junaradan pohjoispuolelle kohdasta, jossa sillan rakentaminen on maastomuotojen puolesta helpointa (kuva 2). Toimintojen keskittämistä Soppeenmäki-Aronranta-Elovainio-akselille on kehitetty kilpailuvaiheesta. Näin ne yhdistyvät hyvin saavutettavaksi, helminauhaksi, jota yhdistää raitiovaunun lisäksi selkeät, laadukkaasti toteutettavat pyöräilyn- ja jalankulun pääreitit. Reittiä säädettiin lopuksi vielä kulkemaan suoremmin Elon kauppakeskuksen ohi ja Kuruntien sillalta Elotielle. Pysäkki Räikässä jää pois, mutta suorempi reitti on nopeampi eikä junaradan ylitystä pitkine ramppeineen tarvita Asematien kohdalla (kuva 3). Raitiolinjan varrella tavoiteltava asukasmäärä 2 Raitiovaunupysäkkien palvelusäteiksi otettiin 400m eli noin 4-10 minuutin kävelymatka ja 800m eli muutaman minuutin pyörämatka. Turun kaupunkiseudun rakennemalli selvityksessä (Trafix Oy) oli esitetty kannattavaksi asukasmääräksi asukasta raitiotien linjakilometriä kohden 400m etäisyydellä pysäkistä, josta saatiin vertailukohta laskelmille. Toinen vertailukohta on Future of Urban Transport. Learning from Success and Weakness (Carmen Hass-Klau, Graham Crampton, 2002), jossa todetaan, että 600m etäisyydellä raitiotiestä tulee olla vähintään asukasta linjakilometriä kohden. Edellä mainitut ylittyvät tässä esitetyn keskustan yleissuunnitelman tehokkuuksilla helposti. Suunniteluissa ja nykyisissä asuinkortteleissa noin 400m etäisyydellä raitiotiestä olisi asukkaita arviolta ja asuinkortteleiden tehokkuus keskimäärin noin 0,9, kun Turun rakennemallin mukainen ehto täyttyisi keskimääräisellä tehokkuudella 0,5-0,6. Tämä tarkastelu kuitenkin koskee vain Ylöjärven keskustaa. Asukasmäärät tulee selvittää koko raitiolinjan pituudelta, jotta riittävä asukaspohja saadaan arvioitua. Keskustan ulkopuolisilla osuuksilla raitiolinjan varren asukasmäärät jäänevät pienemmiksi. Siksi tässä raportissa on päädytty ehdottamaan toistaiseksi, että keskustassa 400m säteellä pysäkeistä tavoiteltaisiin edellä mainitut vertailuarvot reilusti täyttävää asuinkorttelitehokkuutta, yli 0,8:aa. YLÖJÄRVEN KESKUSTAN YLEISSUUNNITELMA I TYÖVAIHEEN RAPORTTI

16 RAITIOLINJA 1:10000 Raitiolinja ja pysäkki 3 14 YLÖJÄRVEN KESKUSTAN YLEISSUUNNITELMA I TYÖVAIHEEN RAPORTTI

17 1:15000 RADANVARSIKAUPUNKI (WSP:N LUONNOS) RADANVARSIKAUPUNKI (RAMBOLLIN LUONNOS) + Kulkee kummankin kilpailuehdotuksessa esitetyn juna-aseman kautta + Kulkee terveysaseman ja sairaalan editse + Kulkee jäähallin ja muiden keskuspuiston aktiviteettien ohi + Suoraviivaisin reitti Tehokkain rakentaminen sijoittuu rautatien melun ja estevaikutuksen piiriin Uudistuva, tehokkaasti rakennettava alue Tiivistyvä alue Sivuaa vähän Elovainiota ja kulkee kaukana Soppeenmäen teollisuusalueesta Jos juna-asemat rakennetaan, raitiotie ei oleellisesti laajenna joukkoliikenteen saavutettavuutta Kauppakeskus- / tiva-kauppa- / toimitila-alue Pysäkki 400m / n. 6min kävelyetäisyys pysäkiltä Tiivis rakentamien radan lähellä antaisi aihetta radan kattamiseen. Kuva: Theresienhöhe, rautatien kattava puistokansi Münchenissä Maisema-arkkitehti: Topotek1. (Kuvan lähde: de/) YLÖJÄRVEN KESKUSTAN YLEISSUUNNITELMA I TYÖVAIHEEN RAPORTTI

18 BULEVARDIKAUPUNKI 1:15000 BULEVARDIKAUPUNKI + Vaasantie muuttuu katumaisemmaksi raitiovaunun rakentamisen yhteydessä + Linja kulkee Soppeenmäen teollisuusalueen vierestä, jolloin alueen tehokkaampi rakentaminen on perustellumpaa + Kattaa lähes kaikki suunnitellut uudistuvat alueet elonvainion asemavarausta lukuun ottamatta Kirkonseutu ei ole reitillä, kaupungin painopiste siirtyy Vaasantien varrelle Koukkaus Soppeenmäen kautta mahdollistaisi sen tehokkamman kehittämisen Tehokkain rakentaminen sijoittuu Vaasantien melun ja estevaikutuksen piiriin Uudistuva, tehokkaasti rakennettava alue Tiivistyvä alue Vilkasliikenteinen Mäkelänkatu Helsingissä voisi olla esikuva Vaasantielle. (Kuvan lähde: CC moggie68, Kauppakeskus- / tiva-kauppa- / toimitila-alue Pysäkki 400m / n. 6min kävelyetäisyys pysäkiltä 16 YLÖJÄRVEN KESKUSTAN YLEISSUUNNITELMA I TYÖVAIHEEN RAPORTTI

19 PUISTO 1:15000KAUPUNGIN KESKUKSENA PUISTO KAUPUNGIN KESKUKSENA + Korostaa ja aktivoi keskuspuistoa alueen kokoavana paikkana urheiluhalleineen ja kauppoineen + Kulkee terveysaseman ja sairaalan edestä + Kattaa lähes kaikki kilpailuehdotuksessa suunnitellut uudet alueet elonvainion asemavarausta lukuun ottamatta + Kulkee Elovainion kauppa-alueen vierestä Reitti kulkee asuinalueen laidalla, puiston toiselta reunalta 200 metrin matka pysäkille Nørrebro Parken ja muut kapeat puistoväylät ja aukiot yhdistävät eri kaupunginosia Kööpenhaminassa. (Kuvan lähde: CC: Eur0trash, Uudistuva, tehokkaasti rakennettava alue Tiivistyvä alue Kauppakeskus- / tiva-kauppa- / toimitila-alue Pysäkki 400m / n. 6min kävelyetäisyys pysäkiltä YLÖJÄRVEN KESKUSTAN YLEISSUUNNITELMA I TYÖVAIHEEN RAPORTTI

20 KAUPUNKIKEHÄ 1:15000 KAUPUNKIKEHÄ + Kattaa laajasti koko keskustan alueet ja palvelut (mm. kirjasto) + Vahvistaa Kuruntietä Ylöjärven selkärankana + Vaasantie muuttuu katumaisemmaksi + Kulkee kummankin kilpailuehdotuksessa esitetyn juna-aseman kautta Uudistuva, tehokkaasti rakennettava alue + Kulkee Elovainion kauppa-alueen vierestä Tiivistyvä alue Kauppakeskus- / tiva-kauppa- / toimitila-alue Pysäkki 400m / n. 6min kävelyetäisyys pysäkiltä Raitiolinja päättyy Ylöjärven keskustaan Kuruntie ja muut kadut voisivat muuttua raitiotien myötä vilkkaammiksi ja viihtyisämmiksi, kuten Zaragozassa on suunnitteilla (arkkitehti Aldayjover. (Kuvan lähde: 18 YLÖJÄRVEN KESKUSTAN YLEISSUUNNITELMA I TYÖVAIHEEN RAPORTTI

21 400 M:N ETÄISYYDELLÄ PYSÄKEISTÄ 2.2 RAITIOLINJA JA PALVELUALUE Uutta asuinkerrosalaa n k-m 2 Asuinkortteleiden (nykyiset ja uudet) keskimääräinen tehokkuus 0, uutta asukasta, jos yhtä asukasta kohden lasketaan 50 k-m M:N ETÄISYYDELLÄ PYSÄKEISTÄ Uutta asuinkerrosalaa n k-m uutta asukasta, jos yhtä asukasta kohden lasketaan 50 k-m 2 Raitiotie ja pysäkki 400m ja 800m etäisyys pysäkeistä Tiiviisti rakennettavat uudet naapurustot n. 400m etäisyydellä raitiovaunupysäkeistä, asuinkortteleiden tehokkuus 0,8 Täydennysrakennettavat nykyiset naapurustot n. 400m etäisyydellä raitiovaunupysäkeistä, asuinkortteleiden tehokkuus 0,8 Uudet naapurustot, asuinkortteleiden tehokkuus 0,3-0.8 Täydennysrakennettavat naapurustot, asuinkortteleiden tehokkuus 0,3-0.8 Kauppa-, toimitila-alueet ja urheilupuisto YLÖJÄRVEN KESKUSTAN YLEISSUUNNITELMA I TYÖVAIHEEN RAPORTTI

Mänttä-Vilppulan kehityskuva. Rakennemallivaihtoehdot ja vertailu 28.4.2011

Mänttä-Vilppulan kehityskuva. Rakennemallivaihtoehdot ja vertailu 28.4.2011 Mänttä-Vilppulan kehityskuva Rakennemallivaihtoehdot ja vertailu 28.4.2011 RAKENNEMALLIVAIHTOEHDOT Rakennemallivaihtoehtojen kautta etsitään Mänttä-Vilppulalle paras mahdollinen tulevaisuuden aluerakenne

Lisätiedot

RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY

RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / 20.5.2016 ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY kartta.hel.fi Fonecta Johdanto Rastilan keskuksesta valmistellaan viitesuunnitelmaa asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ!

ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! Katunäkymä Näkymä asunnosta Järvinäkymä Kuva: Kaisa Paavilainen LINJA-AUTOASEMAN ALUE ENGELINRANTA 2016 HÄMEENLINNA FINLAND 27.05.2016 ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! Hämeenlinnan

Lisätiedot

Rakennesuunnitelma 2040

Rakennesuunnitelma 2040 Rakennesuunnitelma 2040 Seutuhallituksen työpaja 28.5.2014 TYÖ- SUUNNITELMA TAVOIT- TEET VAIHTO- EHDOT LINJA- RATKAISU LUONNOS EHDOTUS Linjaratkaisu, sh. 23.4.2014 Linjaratkaisuehdotus perustuu tarkasteluun,

Lisätiedot

TOIMITILARAKENTAMINEN PALVELUTALO LIIKENNE JA PYSÄKÖINTI

TOIMITILARAKENTAMINEN PALVELUTALO LIIKENNE JA PYSÄKÖINTI JOUSENPUISTON ASEMAKAAVALLINEN ESISELVITYS 2 TAUSTAA Tehtävänä oli selvittää Jousenpuiston korttelin asemakaavallinen perusratkaisu Jousenpuiston metroaseman sijoittuessa alueen pohjoisreunaan. Alueesta

Lisätiedot

Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012. Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi

Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012. Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi Vaasan keskustastrategia Kysely kaupunkilaisille rakennemallivaihtoehtoihin liittyen 2.-27.5.2012 Vaihtoehtojen esittely kyselyn taustaksi 2.5.2012 Keskustastrategian rakennemallivaihtoehdot 3 kpl maankäytön

Lisätiedot

Sipoon Jokilaakso. Sipooseen! Sijoita kasvavaan. Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa. www.sipoonjokilaakso.fi

Sipoon Jokilaakso. Sipooseen! Sijoita kasvavaan. Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa. www.sipoonjokilaakso.fi Sipoon Jokilaakso Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa Sijoita kasvavaan Sipooseen! www.sipoonjokilaakso.fi Sipoon Jokilaakson etuja ovat sijainti, luonto ja palvelut Sipoon Jokilaakso 2 Nikkilän keskustan

Lisätiedot

Lähiökehältä osaksi joukkoliikennekaupunkia Case Oulun Kaukovainio

Lähiökehältä osaksi joukkoliikennekaupunkia Case Oulun Kaukovainio Lähiökehältä osaksi joukkoliikennekaupunkia Case Oulun Kaukovainio Hilkka Piippo, Plaana Oy Antti Määttä, Oulun kaupunki 1 6000 Kaukovainion kaupunginosan väestö ikäluokittain 5000 4000 3000 2000 1000

Lisätiedot

Keskusta-alueet ja vähittäiskauppa kaupunkiseuduilla sekä näkökulmia asutuksen ja palveluverkon muutoksiin. Antti Rehunen ja Ville Helminen SYKE

Keskusta-alueet ja vähittäiskauppa kaupunkiseuduilla sekä näkökulmia asutuksen ja palveluverkon muutoksiin. Antti Rehunen ja Ville Helminen SYKE Keskusta-alueet ja vähittäiskauppa kaupunkiseuduilla sekä näkökulmia asutuksen ja palveluverkon muutoksiin Antti Rehunen ja Ville Helminen SYKE TÄYDENNYSRAKENTAMISEN SEMINAARI 28.5.2014 Keskusta-alueiden

Lisätiedot

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS Neulaniemen rakennemallien kuvaus VE1 Vuoristotie Malli pohjautuu kahteen tieyhteyteen muuhun kaupunkirakenteeseen. Savilahdesta tieyhteys

Lisätiedot

Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020. Asukastyöpaja I: maankäyttö, asuminen, liikenne ja ympäristö Nurmijärvellä. Klaukkalan koulu 30.1.

Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020. Asukastyöpaja I: maankäyttö, asuminen, liikenne ja ympäristö Nurmijärvellä. Klaukkalan koulu 30.1. Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020 Asukastyöpaja I: maankäyttö, asuminen, liikenne ja ympäristö Nurmijärvellä Klaukkalan koulu 30.1.2014 Vaihe 1A. Osallistujia pyydettiin kertomaan, millaiset olisivat

Lisätiedot

Kaikki hankkeesta julkaistu materiaali löytyy Heinolan kaupungin nettisivuilta. Kommentteja aiheista voi antaa 15.2.2011 asti.

Kaikki hankkeesta julkaistu materiaali löytyy Heinolan kaupungin nettisivuilta. Kommentteja aiheista voi antaa 15.2.2011 asti. - 2 - VIERUMÄELLE ASUNTOJA, ASUKKAITA JA TYÖNTEKIJÖITÄ 1 YHTEENVETO - TYÖVIHOT 1 ja 2 ( yht. 21 kpl) - HAASTATTELUT - ASUKASILTA 25.11.2010 Kaikki hankkeesta julkaistu materiaali löytyy Heinolan kaupungin

Lisätiedot

TURKU YHTEISÖLLISTÄ ASUMISTA JYRKKÄLÄN ALUEELLE MONIKKO -HANKE

TURKU YHTEISÖLLISTÄ ASUMISTA JYRKKÄLÄN ALUEELLE MONIKKO -HANKE TURKU YHTEISÖLLISTÄ ASUMISTA JYRKKÄLÄN ALUEELLE MONIKKO -HANKE TA P I O K A N G A S A H O 2 6. 1 0. 2 0 11 L Ä H TÖ KO H DAT S U UNNIT TE LUA LU E Lähdin suunnittelussa liikkeelle tutkimalla pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

SÄRKÄNNIEMEN YLEISSUUNNITELMA, LIIKENNE 19.10.2015

SÄRKÄNNIEMEN YLEISSUUNNITELMA, LIIKENNE 19.10.2015 SÄRKÄNNIEMEN YLEISSUUNNITELMA, LIIKENNE 19.10.2015 YLEISSUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA LIIKENTEELLISET TAVOITTEET Rantatunnelin valmistuminen vähentää merkittävästi kaupungin länsi-itä suuntaista liikennettä.

Lisätiedot

RATAPIHAKORTTELIT. Keski-Pasila Ratapihakorttelit. OAS- vaihe toukokuu 2012 Asukastilaisuus Pasilan kirjastossa

RATAPIHAKORTTELIT. Keski-Pasila Ratapihakorttelit. OAS- vaihe toukokuu 2012 Asukastilaisuus Pasilan kirjastossa Keski-Pasila Ratapihakorttelit RATAPIHAKORTTELIT OAS- vaihe toukokuu 2012 Asukastilaisuus Pasilan kirjastossa 30.5.2012 Asukastilaisuus Laiturilla 3.9.2013 Suunnitteluperiaatteet Kslk lokakuu 2013 Keski-Pasilan

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017

KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017 1 (8) KH 25.3.2013 KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA, MAANKÄYTÖNSUUNNITTELU 2 (8) STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT / MAANKÄYTÖNSUUNNITTELU Ekologinen, kasvava puutarhakaupunki

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Kulttuurikorttelin liikerakennushanke. Lausunto

Kankaanpään kaupunki. Kulttuurikorttelin liikerakennushanke. Lausunto Kankaanpään kaupunki Kulttuurikorttelin liikerakennushanke Lausunto 10.10.2014 Kankaanpään kulttuurikorttelin liikerakennushanke Kankaanpään ydinkeskustaan suunnitellaan Kulttuurikortteli 20:een liikerakennushanketta.

Lisätiedot

Vaasan keskustan liikenneselvitys Pyöräily ja pysäköinti

Vaasan keskustan liikenneselvitys Pyöräily ja pysäköinti Vaasan keskustan liikenneselvitys Pyöräily ja pysäköinti Maiju Lintusaari Tero Rahkonen 8.10.2015 Sito Parhaan ympäristön tekijät Suunnittelualue Vaasa ja pyöräily 3 Keskustan saavutettavuus pyörällä 4

Lisätiedot

KAITAAN KAUPUNKIRAKENTEELLINEN TARKASTELU , tarkistettu Sanna Jauhiainen

KAITAAN KAUPUNKIRAKENTEELLINEN TARKASTELU , tarkistettu Sanna Jauhiainen KAITAAN KAUPUNKIRAKENTEELLINEN TARKASTELU 15.5.2015, tarkistettu 10.6.2015 Sanna Jauhiainen 2 KAITAA NYKYISIN 1. Kaitaan keskus (Iivisniemi), metron tuleva pääsisäänkäynti 2. Iivisniemen nykyinen keskusta

Lisätiedot

KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014

KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014 KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014 LIIKENNE-ENNUSTEET ja LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT Kivistön kaupunkikeskuksen suunnittelun yhteydessä on laadittu HSL:n tuoreimpia liikennemalleja hyödyntäen

Lisätiedot

ALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMAN SISÄLTÖ

ALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMAN SISÄLTÖ ALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1 Rakennemallin mitoitus Varsinainen tarkastelu kahden vaihtoehdon välillä, joissa kummassakin pohjana valittu yhdyskuntarakenne (VE 1 + VE 3) Alenevan kehityksen trendi

Lisätiedot

Suunnittelukilpailut & verkko-osallistuminen Sipoon Jokilaakso Sibbesborgin kestävän yhdyskunnan kilpailu

Suunnittelukilpailut & verkko-osallistuminen Sipoon Jokilaakso Sibbesborgin kestävän yhdyskunnan kilpailu Suunnittelukilpailut & verkko-osallistuminen Sipoon Jokilaakso Sibbesborgin kestävän yhdyskunnan kilpailu 8.5.2012 Pilvi Nummi-Sund kaavoittaja, Sipoon kunta Uusia tuoreita ideoita Vaihtoehtoja vertailtavaksi

Lisätiedot

KÄSIKYNKKÄ AKAAN TOIJALAN KESKUSTAN ARKKITEHTUURIKILPAILU KÄSIKYNKKÄ RAKEISUUS 1 / 10 000 LIITTYMINEN YMPÄRISTÖÖN 1 / 5 000 KÄSIKYNKKÄKORTTELI

KÄSIKYNKKÄ AKAAN TOIJALAN KESKUSTAN ARKKITEHTUURIKILPAILU KÄSIKYNKKÄ RAKEISUUS 1 / 10 000 LIITTYMINEN YMPÄRISTÖÖN 1 / 5 000 KÄSIKYNKKÄKORTTELI KÄSKYNKKÄ AKAAN TOJALAN KESKUSTAN ARKKTEHTUURKLPALU RAKESUUS 1 / 10 000 KÄSKYNKKÄ LTTYMNEN YMPÄRSTÖÖN 1 / 5 000 Julkiset rakennukset Asema Sekoittunut: opiskelija-asunnot ja / tai majoituspalvelut sekä

Lisätiedot

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA VÄESTÖ JA YHDYSKUNTARAKENNE

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA VÄESTÖ JA YHDYSKUNTARAKENNE EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA VÄESTÖ JA YHDYSKUNTARAKENNE Sisältö Väestökehitys ja -ennuste Väestön ikärakenteen muutoksia Asutuksen sijoittuminen Asukasmäärän

Lisätiedot

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS Naantalissa Luolalan kaupunginosassa on korttelissa 7 tontit 4, 5 ja 6 osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi kaavamerkinnällä (K-1). Korttelialueelle

Lisätiedot

KUOPION ASEMANSEUDUN KONSEPTISUUNNITELMA KUOPION PORTTI

KUOPION ASEMANSEUDUN KONSEPTISUUNNITELMA KUOPION PORTTI KUOPION ASEMANSEUDUN KUOPION PORTTI 19.5.2016 KUOPION ASEMANSEUDUN KUOPION PORTTI Monipuolinen kokonaisuus Lähtökohtana koko hankealueella moderni hybridirakentaminen, jossa asumisen osuus noin 1/3 Liikenteen

Lisätiedot

Kaupunkiseudun maankäytön tavoitteet Rakennesuunnitelma 2040

Kaupunkiseudun maankäytön tavoitteet Rakennesuunnitelma 2040 Kaupunkiseudun maankäytön tavoitteet Rakennesuunnitelma 2040 Seutufoorumi 27.11.2013 Kimmo Kurunmäki seutusuunnittelupäällikkö Lähtökohtia Rakennesuunnitelmalle 2040 Seutustrategia 2020 Vetovoimainen Tampereen

Lisätiedot

Saavutettavuustarkastelut

Saavutettavuustarkastelut HLJ 2011 Saavutettavuustarkastelut SAVU Saavutettavuustarkastelut SAVU Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman HLJ 2011 jatkotyönä tehdyissä saavutettavuustarkasteluissa (SAVU) on kehitetty analyysityökalu,

Lisätiedot

Esimerkki muuttuvasta asemanseudusta: Kerasta 20 minuutin kaupunki. Ville Ahvikko ELIAS asemanseutuseminaari

Esimerkki muuttuvasta asemanseudusta: Kerasta 20 minuutin kaupunki. Ville Ahvikko ELIAS asemanseutuseminaari Esimerkki muuttuvasta asemanseudusta: Kerasta 20 minuutin kaupunki Ville Ahvikko ELIAS asemanseutuseminaari 28.1.2016 Leppävaara Vision keskeisin alue Keran juna-asema Keran alue kuvattuna kohti Leppävaaraa,

Lisätiedot

Pyöräilyä ja kävelyä kaavoihin kangistumatta

Pyöräilyä ja kävelyä kaavoihin kangistumatta Pyöräilyä ja kävelyä kaavoihin kangistumatta 8.12.2010, Oulu Bussiyhteyksiin perustuva joukkoliikenne -seminaari Pasi Metsäpuro Tampereen teknillinen yliopisto Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos Liikennesuunnittelun

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PYHÄJOEN STRATEGINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PARHALAHTI PYHÄJOEN KESKUSTA - hallinto ja palvelut (viheralueet ja väylät yhdistävät) - asuminen - ympäristöstä selkeästi erottuva kokonaisuus, joka osittain

Lisätiedot

KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS

KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS KY 2014 H3 ASEMAKAAVASELOSTUS Ramsinkeskuksen asemakaava Olli Ojatalo 1. Perus ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Ramsinniemi, Vuosaari Helsinki Ramsinkeskuksen asemakaava Olli Ojatalo, maisema-arkkitehtuurin

Lisätiedot

Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa. 12.1.2012 Jarek Kurnitski

Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa. 12.1.2012 Jarek Kurnitski Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa SIJAINTI 50 km SUUNNITTELUALUE ENERGIAMALLIT: KONSEPTIT Yhdyskunnan energiatehokkuuteen vaikuttaa usea eri tekijä. Mikään yksittäinen tekijä ei

Lisätiedot

Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013

Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013 Mitoituksen päivitys 2013 1 Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013 Vuoreksen kaupunginosa on lähtenyt jo rakentumaan. Vuoreskeskus on ensimmäisiltä osiltaan rakentunut ja myös muita

Lisätiedot

Lohjan kauppakeskus Melba TULE TEKEMÄÄN VAIKUTUS KAUPUNKIKUVAAN.

Lohjan kauppakeskus Melba TULE TEKEMÄÄN VAIKUTUS KAUPUNKIKUVAAN. Lohjan kauppakeskus Melba TULE TEKEMÄÄN VAIKUTUS KAUPUNKIKUVAAN. Kauppakeskus Melba SOITA VAIKKA HETI! 02071 58218 Jesper Lindgren Kiinteistökehitysjohtaja jesper.lindgren@lemminkainen.com elävöittää Lohjan

Lisätiedot

REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1

REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1 REITTITARKASTELU - KESKUSTASTA ITÄÄN 1 KEVYEN LIIKENTEEN REITTITARKASTELUT KESKUSTASTA ITÄÄN - ESISELVITYS 1. Työn sisältö ja tarkoitus Keskustasta itään suuntautuva reitti kulkee Lapinniemestä Rauhaniementien

Lisätiedot

Viher-Nikkilä. A-36.1152 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa2

Viher-Nikkilä. A-36.1152 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa2 Viher-Nikkilä 00 A-36.115 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa SELOSTUS Suunnittelemamme alueen valintaan vaikuttivat monet tekijät. Päädyimme alueeseen, joka sijaitsee lähellä Nikkilän keskustaa ja

Lisätiedot

Saavutettavuusanalyysit Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen valmistelussa

Saavutettavuusanalyysit Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen valmistelussa Saavutettavuusanalyysit Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen valmistelussa 29.3.2012 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Saavutettavuus joukkoliikenteellä, kävellen tai pyörällä 2008 Vyöhyke: I II III

Lisätiedot

Keskus- ja palveluverkko. UZ3 työpaja 1.6.2015 Ville Helminen

Keskus- ja palveluverkko. UZ3 työpaja 1.6.2015 Ville Helminen Keskus- ja palveluverkko UZ3 työpaja 1.6.2015 Ville Helminen Keskus- ja palveluverkko Keskusverkko muodostuu valtakunnantasolle sekä yhdyskuntarakennetasolle Valtakunnantasolla kyse on kaupunkiseutujen

Lisätiedot

Mikäli haluatte alueelle lisärakentamista, minne uusi rakentaminen tulee suunnata?

Mikäli haluatte alueelle lisärakentamista, minne uusi rakentaminen tulee suunnata? Mikäli haluatte alueelle lisärakentamista, minne uusi rakentaminen tulee suunnata? TASAISESTI KOKO SUUNNITTELUALUEELLE NYKYISEEN ASUTUKSEEN TUKEUTUEN JA MAISEMAAN SOVELTUEN KYLÄKESKUSTAA PAINOTTAEN, MUUALLE

Lisätiedot

Puutarhakaupunki tänään, Viherympäristöliitto, Rakennusfoorumi

Puutarhakaupunki tänään, Viherympäristöliitto, Rakennusfoorumi Puutarhakaupunki tänään, Viherympäristöliitto, Rakennusfoorumi Vantaan Kartanonkoski viihtyisää asuinympäristöä! Puutarhakaupungin arkkitehtuurikilpailun visiosta, kaupunkisuunnittelusta Viheralueiden

Lisätiedot

Tehdashistorian elementtejä

Tehdashistorian elementtejä Tehdashistorian elementtejä Vanhaa paperitehtaan esineistöä otetaan talteen ja säilytetään tulevaa käyttöä varten. Esineet voidaan käyttää osana ympäristörakentamista tai paperitehtaan uutta sisustusta.

Lisätiedot

Kauhavan keskustan. tulisi mielestäsi pyrkiä säilyttämään ja kunnostamaan. mielestäsi matkailun tai virkistyksen kannalta kiinnostava

Kauhavan keskustan. tulisi mielestäsi pyrkiä säilyttämään ja kunnostamaan. mielestäsi matkailun tai virkistyksen kannalta kiinnostava Kuvaile Kauhavan keskustan unelmatilaa Miten kuvailisit Kauhavan nykyistä keskustaa Väljyys Viihtyisyys TurvallisuusMissä asumisen alueita kehittäisit Kauhavan keskustassa ja miten? Missä olisi hyvä sijainti

Lisätiedot

Asuintonttien pysäköintipaikkamäärien laskentaohjeilla on seuraavat Helsingin pysäköintipolitiikasta johdetut tavoitteet:

Asuintonttien pysäköintipaikkamäärien laskentaohjeilla on seuraavat Helsingin pysäköintipolitiikasta johdetut tavoitteet: ASUINTONTTIEN PYSÄKÖINTIPAIKKAMÄÄRIEN LASKENTAOHJEET Laskentaohjeen tavoitteet Asuintonttien pysäköintipaikkamäärien laskentaohjeilla on seuraavat Helsingin pysäköintipolitiikasta johdetut tavoitteet:

Lisätiedot

Ap-normit. Toimikunnat

Ap-normit. Toimikunnat Ap-normit Toimikunnat 20.11.2014 Lausuntopyyntö toimikunnille Kuntakehitys ja kuntakehityslautakunta selvittävät mahdollisuuksia päivittää käytettäviä autopaikkanormeja Määritetään aluekohtaisesti kuinka

Lisätiedot

Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa. Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014

Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa. Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014 Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014 Näkökulmia vähittäiskauppaan ja yhdyskuntarakenteen vyöhykkeisiin 1 Vähittäiskaupan toimipaikkojen sijoittuminen

Lisätiedot

TAIKURIN HATTU NAANTALIN KESKUSTAKORTTELIEN SUUNNITTELUKILPAILU. Rakeisuus 1:2000. Näkymä Aurinkotien suunnasta kohti Kuparivuorta.

TAIKURIN HATTU NAANTALIN KESKUSTAKORTTELIEN SUUNNITTELUKILPAILU. Rakeisuus 1:2000. Näkymä Aurinkotien suunnasta kohti Kuparivuorta. Rakeisuus 1:2000 Naantalin keskustakorttelien suunnittelukilpailu Taikurin hattu Suunnitteluyön tavoitteena on ydinkeskustan keskeisten korttelien ja katualueiden rakentaminen korkeatasoiseksi ja viihtyisäksi

Lisätiedot

Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012. Ryhmätyöt

Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012. Ryhmätyöt Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012 Ryhmätyöt Ryhmä 1 Kulkusiltoja Ylöjärven puolelle Nykyinen kadunvarsipysäköinti on liian ahdas Runkokadun mutkassa Pysäköintilaitos parantaa

Lisätiedot

Nimimerkki KUNNARI Ehdotuksen yleisteema on moderni puutarhakaupunki. Kaupunkirakenteellinen ydintehtävä on ykköspesän luominen, pesäpalloterminologiaa lainaten. Moderni ja kestävä puutarhakaupunki on

Lisätiedot

SEELAKE ON HYVÄ ALKU SUUNNITTELULLE

SEELAKE ON HYVÄ ALKU SUUNNITTELULLE Urbaani Tampere ry - lisää kaupunkia Tampereelle 27.3.2015 KANNANOTTO ETELÄPUISTON SEELAKE-SUUNNITELMAAN SEELAKE ON HYVÄ ALKU SUUNNITTELULLE Eteläpuisto on yksi tulevien vuosien keskeisimmistä täydennysrakentamishankkeista

Lisätiedot

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Kooste mielipiteistä: Virkistys Karperönjärvi on virkistyksen kannalta

Lisätiedot

Asuminen vihreäksi. Espoon Vihreät asumispolitiikasta

Asuminen vihreäksi. Espoon Vihreät asumispolitiikasta Asuminen vihreäksi Espoon Vihreät asumispolitiikasta Hyvä asuminen on taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää. Luonnon monimuotoisuus on säilytettävä, vaikka asuminen oman tilansa vaatiikin.

Lisätiedot

Tervetuloa Sipoon Jokilaaksoon! Lisätietoja: www.sipoonjokilaakso.fi

Tervetuloa Sipoon Jokilaaksoon! Lisätietoja: www.sipoonjokilaakso.fi Tervetuloa Sipoon Jokilaaksoon! Sipoon Jokilaakson ja Nikkilän sijainti Helsingin keskustaan 35 km, Porvooseen noin 25 km ja Keravalle noin 10 km Kerava-Porvoo radan varrella Joukkoliikenneyhteydet Nikkilästä

Lisätiedot

Kaupunkirakenteen ja maankäytön suunnittelun yhteys kasvihuonekaasupäästöihin

Kaupunkirakenteen ja maankäytön suunnittelun yhteys kasvihuonekaasupäästöihin Kaupunkirakenteen ja maankäytön suunnittelun yhteys kasvihuonekaasupäästöihin Kuopio 15.11.2011 Leo Kosonen Hankepäällikkö KUOPION KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISMAHDOLLISUUDET v 2020 MENNESSÄ

Lisätiedot

STRATEGINEN YLEISKAAVA KESKUSTAN KAUPUNKIKUVA JA VIHERVERKOSTO -TARKASTELU RAUMAN KAUPUNKI ERIKSSON ARKKITEHDIT OY ERIARC FORUM 27.8.

STRATEGINEN YLEISKAAVA KESKUSTAN KAUPUNKIKUVA JA VIHERVERKOSTO -TARKASTELU RAUMAN KAUPUNKI ERIKSSON ARKKITEHDIT OY ERIARC FORUM 27.8. ERIKSSON ARKKITEHDIT OY ERIARC FORUM RAUMAN KAUPUNKI STRATEGINEN YLEISKAAVA KESKUSTAN KAUPUNKIKUVA JA VIHERVERKOSTO -TARKASTELU 27.8.2010 www.eriarc.fi 1 JOHDANTO 1.1 Selvitysalue Selvityksessä on tarkasteltu

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro A 2641, Mukkula, Mukkulankatu 19, 21, 23 (Isku)

Asemakaavan muutos nro A 2641, Mukkula, Mukkulankatu 19, 21, 23 (Isku) ALUSTAVA SELOSTUS A-2641 / D/3409/10.02.03.00.04/2015 1(8) SELOSTUSTIIVISTELMÄ RATKAISUN PÄÄPERIAATTEISTA Asemakaavan muutos nro A 2641, Mukkula, Mukkulankatu 19, 21, 23 (Isku) TAVOITTEET Asemakaavamuutos

Lisätiedot

Vantaan keskustojen kehittäminen

Vantaan keskustojen kehittäminen Vantaan keskustojen kehittäminen Asukastilaisuus Myyrmäen yritystilaisuus 2.11.2016 Kilterin 17.11.2016 koulu Anne Olkkola Lea Varpanen, kehittämispäällikkö Kansainvälinen Vantaa, maailma lähellä 6.8.2015

Lisätiedot

Kuva 18: Havainnekuva 1:2500, vaihtoehto A. Kuva 19: Nikkilän matkakeskus, bussiliikenteen liikennöintiperiaate, vaihtoehto A.

Kuva 18: Havainnekuva 1:2500, vaihtoehto A. Kuva 19: Nikkilän matkakeskus, bussiliikenteen liikennöintiperiaate, vaihtoehto A. A Kuva 18: Havainnekuva 1:2500, vaihtoehto A Kuva 19: Nikkilän matkakeskus, bussiliikenteen liikennöintiperiaate, vaihtoehto A Vaihtoehto A krs-m2 Asunto 114 300 Liike + Market 19 800 Koulun laaj.+ uimahalli

Lisätiedot

Numeroidut maankäyttöalueet Kartalta löytyvät numeroidut uudet asuntoalueet

Numeroidut maankäyttöalueet Kartalta löytyvät numeroidut uudet asuntoalueet Numeroidut maankäyttöalueet Kartalta löytyvät numeroidut uudet asuntoalueet 91 LIITE 1 VAIHTOEHTOJEN VERTAILUA VAIHTOEHTO A Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen OYK eheyttää ja tiivistää yhdyskuntarakennetta

Lisätiedot

Pieksämäen strateginen OYK. Kehityssuuntia 11.9.2013

Pieksämäen strateginen OYK. Kehityssuuntia 11.9.2013 Pieksämäen strateginen OYK Kehityssuuntia 11.9.2013 Tausta-analyysi Miksikö haluan muuttaa Pieksämäelle? Potentiaaliset syyt Siellä on työtä Siellä on liike-/työtiloja Siellä on työvoimaa Se on lapsuuteni

Lisätiedot

Asumisen näkymiä Helsingin seudulla. ARY-seminaari 9.12.2008 Osmo Soininvaara

Asumisen näkymiä Helsingin seudulla. ARY-seminaari 9.12.2008 Osmo Soininvaara Asumisen näkymiä Helsingin seudulla ARY-seminaari 9.12.2008 Osmo Soininvaara Oikeisiin paikkoihin vai haluttuihin Missä ihmiset halauvat asua? Missä heidän pitäisi haluta? Onko ristiriitaa suunnittelijoiden

Lisätiedot

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013

KOSKEN Tl KUNTA. Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS. Työ: 26478. Tampere 7.11.2013 KOSKEN Tl KUNTA Keskustaajaman ja Koivukylän osayleiskaavojen liikenneselvitys LUONNOS Työ: 26478 Tampere 7.11.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 Y-tunnus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KESKUSTA LIIKENNE- JA PYSÄKÖINTISELVITYS 02/2016 LEMPÄÄLÄN KESKUSTA 2016/02/23

LEMPÄÄLÄN KESKUSTA LIIKENNE- JA PYSÄKÖINTISELVITYS 02/2016 LEMPÄÄLÄN KESKUSTA 2016/02/23 LEMÄÄLÄN KESKUSTA LIIKENNE- JA YSÄKÖINTISELVITYS 02/2016 LEMÄÄLÄN KESKUSTA SISÄLTÖ 1. Lähtökohdat 1.1 Suunnittelualue 3. Kaava-alueen pysäköinnin mitoitus 3.1. Asemakaavaluonnoksissa käytetyt pysäköintinormit

Lisätiedot

HELSINKI HIGH-RISE SUUNNITTELUOHJELMA. Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu. (Beta) www.helsinkihighrise.fi

HELSINKI HIGH-RISE SUUNNITTELUOHJELMA. Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu. (Beta) www.helsinkihighrise.fi 1 HELSINKI HIGH-RISE Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu www.helsinkihighrise.fi (Beta) SUUNNITTELUOHJELMA 2 SUUNNITTELUOHJELMA Luonnos 1.12.2014 Suunnitteluvaatimukset ja -ohjeet Suunnitelmalle on alla

Lisätiedot

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto. LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.. LIITE 2. Sysmän kirkonseudun kulttuurimaisema. RKY aluerajaus, Museovirasto 2009. LIITE 3. Asukaskyselyn

Lisätiedot

NURMEKSEN ASEMAPUISTON ALUEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 14/ 10/ 2009 JENNI LEINONEN OULUN YLIOPISTO

NURMEKSEN ASEMAPUISTON ALUEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 14/ 10/ 2009 JENNI LEINONEN OULUN YLIOPISTO NURMEKSEN ASEMAPUISTON ALUEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 14/ 10/ 2009 JENNI LEINONEN OULUN YLIOPISTO ALUEEN RAKEISUUSKAAVIO - SYVENTYMISALUE PUNAISELLA ALUESUUNNITELMALUONNOS PAIKOITUS - VÄHINTÄÄN 1 AUTOPAIKKA

Lisätiedot

ALPHA-PROJEKTI Instruments for Assessing Levels of Physical Activity and fitness

ALPHA-PROJEKTI Instruments for Assessing Levels of Physical Activity and fitness ALPHA-PROJEKTI Instruments for Assessing Levels of Physical Activity and fitness Lähiympäristö ja siinä liikkuminen (pitkä kyselylomake) Tässä lomakkeessa kysytään käsityksiänne asuntonne lähiympäristöstä

Lisätiedot

Asuntomessut Hyvinkäällä 2013. Marraskuu 2011

Asuntomessut Hyvinkäällä 2013. Marraskuu 2011 Asuntomessut Hyvinkäällä 2013 Marraskuu 2011 LE ISEVIL M U H KÄÄN HYVIN LE NOUSEE IL LUE HARJU JAN ASUINA A UUDEN HYVINKÄÄ Hyvinkää maalattiin maailmankartalle vuonna 1917. Tuohon aikaan kunnan katuja

Lisätiedot

Jokelan puutarhakaupungin ideasuunnitelma Arkkitehtitoimisto A-KONSULTIT Oy

Jokelan puutarhakaupungin ideasuunnitelma Arkkitehtitoimisto A-KONSULTIT Oy ASUINRAKENNUS JOKELASSA periaatekaavioita Tiivis katutila 2-kerroksinen rakennusmassa erottaa katutilan piha-alueesta. Lähimpänä kävelytietä on 1-kerroksinen työhuoneiden rivistö, joka rytmittää pitkää

Lisätiedot

UUDISTUVA ÄÄNEKOSKEN YDINKESKUSTA

UUDISTUVA ÄÄNEKOSKEN YDINKESKUSTA UUDSTUVA ÄÄNEKOSKEN YDNKESKUSTA Työpaja, vaihtoehdot 15.4.2015 UUDSTUVA ÄÄNEKOSKEN YDNKESKUSTA KOTAKENNÄÄNTE LÄHTÖTLANNE 2015 Havainnekuva 1:2000 SAMMONKATU KULTTUURTALO (PANOTALO) VÄNÄMÖNKATU KALEVANKATU

Lisätiedot

KERA Tulevaisuuspyörä

KERA Tulevaisuuspyörä KERA Tulevaisuuspyörä Työpaja 11.6.2013 Valtuustotalo Kimmo Rönkä Movense Oy TYÖPAJA: TULEVAISUUSPYÖRÄ ryhmien teemat 1. Houkutteleva korttelikaupunki ja käveltävä ympäristö (kirjurit: Ritva Helminen-Halkola,

Lisätiedot

MUISTIO J. Rinta-Piirto 4.6.2008 Seinäjoen Itikanmäki Liikenne-ennuste ja arvioita toimivuuksista Lähtökohtia Seinäjoen Itikanmäen alueelle on suunnitteilla uutta maankäyttöä. Tavoitteena on muuttaa joen

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKIRAKENNE (KARA) 2030-LUVULLE. Tiivistelmä

KUOPION KAUPUNKIRAKENNE (KARA) 2030-LUVULLE. Tiivistelmä KUOPION KAUPUNKIRAKENNE (KARA) 2030-LUVULLE Tiivistelmä Strategisen maankäytön palvelut 8.6.2015 Kuopion strategia vuoteen 2020 Kuopion kasvusopimus Kuopion väestöennuste vuoteen 2030 Kaupunkirakennesuunnitelma

Lisätiedot

RANTAKORTTELEIDEN TUTKIELMAT SIPOON KUNNAN ERIKSNÄSIN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS

RANTAKORTTELEIDEN TUTKIELMAT SIPOON KUNNAN ERIKSNÄSIN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Sipoon kunta Kaavoitus RANTORTTELEDEN TUTKELMAT SPOON KUNNAN ERKSNÄSN OSAYLESKAAVAEHDOTUS 6.10.2014 SERUM ARKKTEHDT OY NLSÄNKATU 11-13 F 6 FN-00510 HELSNK FNLAND WWW.SERUM.F Perusratkaisu Kortteleiden

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus

HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus 22.4.2013, Helsinki, Laituri Pekka Normo, Ympäristöministeriö VÄHITTÄISKAUPAN PALVELUT - KESKUSTA-ALUEET, LÄHIKAUPAT,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030. Pekka Hinkkanen 20.4.2010

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030. Pekka Hinkkanen 20.4.2010 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2030 Pekka Hinkkanen 20.4.2010 Ohjelman lähtökohdat: Asuntopoliittisen ohjelman konkreettisia tavoitteita ovat mm.: Asuntotuotannossa varaudutaan 91 000

Lisätiedot

VITAPOLIS. Alue- ja hankekehityssuunnitelma

VITAPOLIS. Alue- ja hankekehityssuunnitelma VITAPOLIS Alue- ja hankekehityssuunnitelma Vitapolis Uudenlainen palveleva asuinalue Vitapolis on ainutlaatuinen palvelu- ja asumisympäristö Muuramessa lähellä Jyväskylää, jossa yhdistyvät kaikki elämälle

Lisätiedot

Kiinteistökehityshankkeista uutta vetovoimaa Kiinteistöhankkeet ja keskustan elinvoimaisuus

Kiinteistökehityshankkeista uutta vetovoimaa Kiinteistöhankkeet ja keskustan elinvoimaisuus Kiinteistökehityshankkeista uutta vetovoimaa Kiinteistöhankkeet ja keskustan elinvoimaisuus Apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo, Hämeenlinna SISÄLLYSLUETTELO 1. Hämeenlinna 3-7 2. Mitkä asiat tukevat/

Lisätiedot

VALTATIE 3 HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU

VALTATIE 3 HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU VALTATIE 3 HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU HÄMEENKYRÖ-YLÖJÄRVI LINJAUSVAIHTOEHTOJEN VERTAILU Tarkastus Päivämäärä 3.4.2010 Laatija Jouni Lehtomaa Tarkastaja Hyväksyjä Kuvaus Valtatien

Lisätiedot

Lohjan kauppakeskus Melba TULE TEKEMÄÄN VAIKUTUS KAUPUNKIKUVAAN.

Lohjan kauppakeskus Melba TULE TEKEMÄÄN VAIKUTUS KAUPUNKIKUVAAN. Lohjan kauppakeskus Melba TULE TEKEMÄÄN VAIKUTUS KAUPUNKIKUVAAN. Kauppakeskus Melba LISÄTIETOJA 02071 56199 Tuomas Sundell Kiinteistökehityspäällikkö tuomas.sundell@lemminkainen.com elävöittää Lohjan kaupunkikuvaa

Lisätiedot

KRITEERI 1: Ihmisten ja yritysten lukumäärä Turun keskustassa kasvaa.

KRITEERI 1: Ihmisten ja yritysten lukumäärä Turun keskustassa kasvaa. Turun raitiotien ensimmäisen vaiheen yleissuunnitelma TAVOITTEET Muistio 5.4.2013 TAVOITE 1: KAUPUNGIN KILPAILUKYKY, KASVU JA KESKUSTAN VETOVOIMA NOUSE- VAT ARVOVALINTA: Turun keskusta on kaupungille ja

Lisätiedot

KAUPPA, PALVELUT JA UUSI YLEISKAAVA

KAUPPA, PALVELUT JA UUSI YLEISKAAVA KAUPPA, PALVELUT JA UUSI YLEISKAAVA 26.11.2012 Yleiskaavan aloituspamaus 14.1.2013 Väestönkasvu 21.1.2013 Asuminen 4.2.2013 Liikenne 25.2.2013 Virkistys- ja vapaa-aika 4.3.2013 Elinkeinot ja kilpailukyky

Lisätiedot

Vähittäiskaupan näkymät Myyrmäessä. Myyrmäen yritystilaisuus Joni Heikkola, yleiskaavasuunnittelija

Vähittäiskaupan näkymät Myyrmäessä. Myyrmäen yritystilaisuus Joni Heikkola, yleiskaavasuunnittelija Vähittäiskaupan näkymät Myyrmäessä Myyrmäen yritystilaisuus 17.11.2016 Joni Heikkola, yleiskaavasuunnittelija Vähittäiskaupan nykytila Myyrmäessä Myyrmäen keskusta toimii kaupallisena keskuksena Länsi-

Lisätiedot

Kivistön kaupunkikeskus / kaupunkikuvallinen konseptikäsikirja 13.10.2014

Kivistön kaupunkikeskus / kaupunkikuvallinen konseptikäsikirja 13.10.2014 Cederqvist & Jäntti 1 2 3 Alueen yleiskuvaus, 01.1 Sijainti ja kaupunkirakenne 4 Asemapiirros Kivistön kaupunkikeskus / kaupunkikuvallinen konseptikäsikirja 13.10.2014 Alueen yleiskuvaus, 01.1 Sijainti

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2015 2019

KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2015 2019 KH 23.3.2015 KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2015 2019 TEKNINEN TOIMIALA, MAANKÄYTÖNSUUNNITTELU 1 (8) STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT / MAANKÄYTÖNSUUNNITTELU Ekologinen, kasvava puutarhakaupunki ja tiivis

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 3.8.2015 Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nahinlahden alue, 7. (Myllykylä) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä

Lisätiedot

RIIHIMÄKI PELTOSAARI TOIMITILAKORTTELIN LUONNOSSUUNNITELMA 20.1.2014 B L O K A R K K IT EHDIT

RIIHIMÄKI PELTOSAARI TOIMITILAKORTTELIN LUONNOSSUUNNITELMA 20.1.2014 B L O K A R K K IT EHDIT RIIHIMÄKI PELTOSAARI TOIMITILAKORTTELIN LUONNOSSUUNNITELMA B L O K A R K K IT EHDIT E 1 - vaihe 1 Peltosaaren toimitilakorttelin luonnossuunnitelma vaihtoehto 1 I II 1 / 2 91.95 8:16 8:53 II 1 / 2 Peltosaaren

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille

LAPUAN KAUPUNKI. Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat. Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille LAPUAN KAUPUNKI Kaupunkikeskustan ja sen ympäristön osayleiskaavat Kysely kaava-alueen asukkaille ja muille kaupunkilaisille Hyvä Lapuan keskustaajaman / kylien asukas! Lapuan kaupunki on käynnistänyt

Lisätiedot

MELLUNKYLÄN RENESSANSSI

MELLUNKYLÄN RENESSANSSI MELLUNKYLÄN RENESSANSSI Keskustelutilaisuus 9.3. klo 17 Mitä Kontulaan kuuluu? Nykytilanteesta lähtötietojen valossa, Satu Tarula, yleiskaavasuunnittelija PehmoGIS asukaskyselyn tuloksia Mellunkylän kehittämistavoitteet

Lisätiedot

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU

KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 12.3.2010 MUISTIO Hannu Sainio 1(7) KEINUSAAREN ALUEEN LIIKENNETARKASTELU 1. Lähtökohtia Keinusaaren alue rajautuu Viipurintien, Keinusaarentien, Vanajantien, Kutalanjoen ja rautatien väliin. Keinusaari

Lisätiedot

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6. Kirkkokatu 9 Asemakaavan muutos, 689 Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.2015 Tontin sijainti Heinolan keskustassa Lähtökohdat Korttelin 20 tontille

Lisätiedot

Tule mukaan suunnittelemaan kotipaikkaasi! Tulevaisuuden Höyhtyä, suunnittelutapahtuma 3 Karjasillan koululla keskiviikkona 11.9.2013 klo 17.30 20.

Tule mukaan suunnittelemaan kotipaikkaasi! Tulevaisuuden Höyhtyä, suunnittelutapahtuma 3 Karjasillan koululla keskiviikkona 11.9.2013 klo 17.30 20. Tule mukaan suunnittelemaan kotipaikkaasi! Tulevaisuuden Höyhtyä, suunnittelutapahtuma 3 Karjasillan koululla keskiviikkona 11.9.2013 klo 17.30 20.00 Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut järjestää

Lisätiedot

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta Asemakaavan muutos Rajamäki, Kylänpää Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta 29.9.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 2. Kaupan nykytilanne Rajamäellä... 4 3. Kaupan liiketilatarve

Lisätiedot

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 29.4.2016 1( 5) Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma AK 0183 Torin ympäristö, 1. (Keskusta) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu-

Lisätiedot

Kuntalaisfoorumi Järvenpään keskustan kehittäminen ja rantapuisto. Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula

Kuntalaisfoorumi Järvenpään keskustan kehittäminen ja rantapuisto. Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula Kuntalaisfoorumi Järvenpään keskustan kehittäminen ja rantapuisto Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula Keskustan kehittäminen ja Rantapuisto 1. Tilaisuuden avaus 2. Järvenpään keskusta kehittäminen, ennen ja

Lisätiedot

Ote ja tiivistelmä Lohjan keskustan kaupallisesta selvityksestä 2006

Ote ja tiivistelmä Lohjan keskustan kaupallisesta selvityksestä 2006 Ote ja tiivistelmä Lohjan keskustan kaupallisesta selvityksestä 2006 Lohjan keskustan kaupallinen selvitys 2006 KESKUSTAN KAUPALLISEN RAKENTEEN KEHITTÄMINEN Lohja 11.09.2006 LOHJAN KAUPUNKI TUOMAS SANTASALO

Lisätiedot

TYÖVIHKO 2 - 2 - VIERUMÄELLE ASUNTOJA, ASUKKAITA JA TYÖNTEKIJÖITÄ 1 MITÄ MIELTÄ OLET? www.heinola.fi / maankäytöntehostaminen

TYÖVIHKO 2 - 2 - VIERUMÄELLE ASUNTOJA, ASUKKAITA JA TYÖNTEKIJÖITÄ 1 MITÄ MIELTÄ OLET? www.heinola.fi / maankäytöntehostaminen - 2 - VRUMÄELLE ASUNTOJA, ASUKKAITA JA TYÖNTEKIJÖITÄ 1 KERRO MLIPITEESI JA IDEASI - TÄYTÄ JA PALAUTA TYÖVIHKO 16.12.2010 MNESSÄ! Postita vihko osoitteeseen Arkkitehtitoimisto A-Konsultit Ratakatu 19 B

Lisätiedot

Oulu. Perustietoa!Oulusta! Suunnittelualue:!Kaukovainion! kaupunginosa! Kaukovainio!

Oulu. Perustietoa!Oulusta! Suunnittelualue:!Kaukovainion! kaupunginosa! Kaukovainio! Oulu Kaukovainio PerustietoaOulusta Oulussaasui1.1.2009yhteensä137061henkilöä asukastiheyson97,2asukastaperkm 2 henkilöautotiheyson457ajoneuvoa/tuhattaasukasta kohden Suunnittelualue:Kaukovainion kaupunginosa

Lisätiedot

Vihreä Helsingin seutu 2050 Viherajatuksia Greater Helsinki Vision 2050 - kilpailussa. Arkkitehti, taiteen maisteri Ilona Mansikka, SITO

Vihreä Helsingin seutu 2050 Viherajatuksia Greater Helsinki Vision 2050 - kilpailussa. Arkkitehti, taiteen maisteri Ilona Mansikka, SITO Vihreä Helsingin seutu 2050 Viherajatuksia Greater Helsinki Vision 2050 - kilpailussa Arkkitehti, taiteen maisteri Ilona Mansikka, SITO Greater Helsinki Vision 2050 - seutuvisioprosessi Kilpailun tavoitteena

Lisätiedot