Vetovoimainen järjestötoiminta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vetovoimainen järjestötoiminta"

Transkriptio

1 Vetovoimainen järjestötoiminta - onko järjestön menestys valinta? Kiril Häyrinen

2 Mikä tekee järjestöstä vetovoimaisen? - ja voimmeko siihen itse mitenkään vaikuttaa?????????

3 Tukiliiton tarkoituksena on * valtakunnallisena keskusliittona * yhteistyössä jäsenyhdistystensä kanssa * edistää kehitysvammaisten ihmisten * ja heidän perheidensä * yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta * ja elämänlaatua.

4 Toimintaympäristö Sidosryhmät ja verkostot - Keitä me tarvitsemme toimintamme toteuttamiseen, mitä heiltä tarvitsemme ja mitä pystymme heille antamaan. Kehittämistoiminta: strategia, suunnittelu, arviointi, kehittäminen Talous Hallinto ja johtaminen Viestintä Tukitoiminta Vaikuttaminen Kansalais- ja palvelutoim. organisointi Sisäinen tuki Varsinainen toiminta Kansalaistoiminta Palvelutoiminta Vapaaehtoistoiminta Ohjaus ja neuvonta Ehkäisevä työ Harrastus - ja virkistystoiminta Vertaistoiminta Tiedonvälitys Asiantuntijuus Vaikuttamistoiminta Koulutus Hankkeet ja projektit Palvelun tuottaminen Kohderyhmät ja heidän tarpeensa - Ketkä tarvitsevat meidän toiminnan tarkoituksen mukaisia toimintoja ja palveluita ja mitä sellaista he tarvitsevat, jota voisimme tarjota.

5 Mitä tiedämme nykyisestä ja tulevasta toimintaympäristöstämme?

6 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa suunnitelmaa, jolla pyritään saavuttamaan tavoiteltu päämäärä. Strategian päämääränä kilpailumarkkinoilla on saavuttaa kilpailuetua suhteessa kilpailijoihin. Strategia liittyy erityisesti organisaatioiden johtamiseen (wikipedia)

7 Strategia

8 Strategia: Vetovoimaetu Vetovoimakyky (=syy harkita) Vetovoimaetu (=syy valita) (PHS)

9 Strategia: Arvot Lausuttu Ilmentyvä Yhteisö Strategia Toiminta Yksilö Normit Käytös (Häyrinen 2007)

10 Strategia: nelikenttä

11 Kohderyhmät Koko väestö Kohderyhmät => Paljonko heitä on, keitä he ovat, missä he ovat? => Mitä he tarvitsevat ja minkälainen elämäntilanne heillä on? => Miten saamme ainakin jotkut heistä mukaan? Jäsenet => Mitä he meiltä odottavat? => Mitä he pystyvät meille antamaan? Koko väestö Vapaaehtoiset => Miten organisoimme vapaaehtoistoimintamme, jotta saamme vapaaehtoisia? Kohderyhmät Jäsenet Vapaaehtoiset

12 Potentiaalinen kohderyhmä samalla resurssimäärällä Toiminnan tarkoitusten luontainen potentiaali vaihtelee - toisella toimialalla saadaan enemmän ihmisiä mukaan samalla resurssimäärällä kuin toisella. A B C D E

13 Mikä yhdistää vetovoimaisia järjestöjä? Vetovoima eli brändi Tunnettu, arvostettu, haluttu Elinvoima Vapaaehtoisuus Määrittely, rekrytointi ja johtaminen: perehdytys, jatkuva koulutus, tuki, kiittäminen ja kunniakas lopettaminen Nonformaali oppiminen Opitun tunnistaminen, koulutuspolut ja -ohjelmat sekä suorituspalkinnot Yhteisö ja Identiteetti Arvot, asusteet, tuotteet, vertaisuus ja jatkuva kommunikointi eri toimijoiden välillä Viestintä Monikanavainen, nykyaikainen ja toimintaan sidottu sisältörikas, monisuuntainen ja visuaalisesti näyttävä Jäsenhankinta Aktiivinen jäsenhankinta erilaisin kampanjoin ja matala kynnys tutustua toimintaan Vaikuttaminen Suunnitelmallinen, oikea aikainen ja paikkainen, oma ydinosaaminen kärkenä Hallinto Sujuva ja tarkoituksenmukainen Talous Vakaa, riittävä, omavarainen ja monilähteinen Johtaminen Strateginen, innostava, tukeva, kommunikoiva, sisäinen myynti Arviointi ja kehittäminen Jatkuva ja monipuolinen arviointi ja kehittäminen

14 Mikä yhdistää vetovoimaisia järjestöjä? Vetovoima eli brändi Tunnettu, arvostettu, haluttu Elinvoima Toiminta ja palvelut Kohderyhmien tarpeisiin vastaava toiminta ja palvelut. Toimintamallit Koulutetut, ohjeistetut sisällöltään ja materiaaleiltaan valmiit vapaaehtoisille ja työntekijöille toteutettavaksi Vapaaehtoisuus Määrittely, rekrytointi ja johtaminen: perehdytys, jatkuva koulutus, tuki, kiittäminen ja kunniakas lopettaminen Nonformaali oppiminen Opitun tunnistaminen, koulutuspolut ja -ohjelmat sekä suorituspalkinnot Yhteisö ja Identiteetti Arvot, asusteet, tuotteet, vertaisuus ja jatkuva kommunikointi eri toimijoiden välillä Viestintä Monikanavainen, nykyaikainen ja toimintaan sidottu sisältörikas, monisuuntainen ja visuaalisesti näyttävä Jäsenhankinta Aktiivinen jäsenhankinta erilaisin kampanjoin ja matala kynnys tutustua toimintaan Vaikuttaminen Suunnitelmallinen, oikea aikainen ja paikkainen, oma ydinosaaminen kärkenä Hallinto Sujuva ja tarkoituksenmukainen Talous Vakaa, riittävä, omavarainen ja monilähteinen Johtaminen Strateginen, innostava, tukeva, kommunikoiva, sisäinen myynti Arviointi ja kehittäminen Jatkuva ja monipuolinen arviointi ja kehittäminen

15 Toimintamallien kehittäminen Toimintamallin konseptointi Suunnittelemalla vai kokeilemalla? Materiaalit, ohjeistus- salkut Vastuuhenkilöiden rekrytointi ja koulutus Vastuuhenkilöiden tukeminen Arviointi ja kehittäminen

16 Järjestön roolit Valtakunnallinen liitto * Toimintamallien konseptoinnin koordinointi * Toiminta salkkujen toteutus ja levittäminen * Toimintamallien arviointi ja kehittäminen Järjestö Alueellinen piiri * Toimintamallien toteuttamisen tuen alueellinen koordinointi * Vastuuhenkilöiden rekrytointi ja tukeminen * Toimintamallien arviointi ja kehittäminen Paikallinen yhdistys * Vastuuhenkilöiden rekrytointi ja tukeminen * Toimintamallien käytännön toteutus * Toimintamallien arviointi ja kehittäminen

17 Vetovoimainen järjestötoiminta Kohderyhmät Tarve ja elämäntilanne A Edistää kehitys- Toiminto 1 Sisältö, toimintamuoto, mielikuva ja tavoitettavuus. vammaisten ihmisten ja heidän Toiminto 2 Sisältö, toimintamuoto, mielikuva ja tavoitettavuus. Tarve ja elämäntilanne B perheidensä yhteiskunnallista Toiminto 3 Sisältö, toimintamuoto, mielikuva ja tavoitettavuus. Tarve ja elämäntilanne C yhdenvertaisuutta ja elämänlaatua. Toiminto 4 Sisältö, toimintamuoto, mielikuva ja tavoitettavuus. Tarve ja elämäntilanne D

18 Vetovoimainen järjestötoiminta I Sisältö ja toimintamuoto Marketing mix (Neil Borden) Tuote (product) Social marketing (Patrick Ladbury) Miellyttävää ja hyödyllistä (fun, benefits) Kohderyhmän tarpeisiin juuri oikea sisältö mielekkäällä ja tarkoituksenmukaisella toimintatavalla. II Mielikuva Mainonta (promotion) Suosittua ja normatiivista (popular, normal) Kohderyhmän tavoittavalla monipuolisella viestinnällä välitetty oikea mielikuva toiminnasta. III Tavoitettavuus Hinta ja paikka (price, place) Helppoa (easy) Kohderyhmälle oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa tapahtuva toiminta, johon on fyysisesti ja sosiaalisesti helppo osallistua.

19 Kenen tarpeisiin toiminnalla ja palveluilla vastataan? Toiminnan tarkoituspykälän mukainen kohderyhmä Toiminnan toteuttamisen mahdollistava kohderyhmä Kohderyhmä Vapaaehtoiset Järjestö Luottamushenkilöt, aktiivit, sidosryhmät, inressitahot, rahoittajat

20 Mitä tavoittelette mikä riittää teille? Kun jäsen ryhtyy luottamushenkilöksi? Kun jäsenenne ottaa yhdistyksessä vapaaehtoisia vastuutehtäviä hoitaakseen? Kun kohderyhmänne liittyy jäseneksenne? Kun kohderyhmänne osallistuu johonkin teidän organisoimaan toimintaan tai palveluun? Kun kohderyhmänne hyötyy tekemästänne vaikuttamistyöstä tai tiedontuotannosta? (Pitääkö heidän olla lisäksi tietoisia, että se oli teidän ansiotanne?) Kun kohderyhmänne kuuluva henkilö kokee olevansa osa isompaa yhteisöä En ole yksin

21 Menestyäkseen järjestön on pystyttävä 1. Tunnistamaan tarkoituspykälässä mainittua toimintaansa tarvitsevat ihmiset. => Segmentointia ja yhteistä pohdintaa esim. erilaisia tilastoja apuna käyttäen. 2. Selvittämään tarkemmin heidän nimenomaiset tarpeet. => Olemassa olevan tutkitun tiedon hyödyntämistä tai varta vasten tehtävää tutkimustyötä. 3. Tuottamaan heille hyödyllistä ja hauskaa sisältöä, oikealla tavalla, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan ja oikeaan hintaan. => Koko järjestön yhteisten toimintamallien tuottamista rajoitteista vapaalla kokeilevalla ideoinnilla, joka konseptoituu tiukasti rajatuiksi, sisäisesti koulutetuiksi ja jaetuksi toimintamalleiksi. 4. Tavoittamaan heidät. => Moni- ja molemminpuolista nykyaikaista viestintää ja markkinointia.

22 Järjestön menestys on valinta 1. Toiminnan tarkoitus Kehity tai lopeta 2. Toimintaympäristö Taistele tai jää odottamaan 3. Kohderyhmät ja tarpeet Selvitä tai sulje silmäsi 4. Toiminta ja palvelut Muuta tai siedä seuraukset 5. Viestintä ja markkinointi Näy tai pysy pimennossa 6. Osallistumisen kynnykset Madalla tai ole välittämättä 7. Toimintamallit Tuottakaa yhdessä tai toivokaa parasta 8. Vapaaehtoistoiminnan johtaminen Johda tai anna tapahtua

23 Mitä hallituksena tiedämme päätöksentekomme pohjaksi? Toimintaympäristö * Minkälainen on toimintaympäristömme? * Mitä muutoksia siinä on tiedossa lähiaikoina tai kauempana tulevaisuudessa? Kohderyhmät * Keitä ovat kohderyhmämme? * Mitä sellaista he voisivat tarjota, jota voisimme heille antaa? * Mistä ja miten heidät tavoitamme? Jäsenet * Mitä henkilöjäsenemme yhdistyksiltämme tarvitsevat? * Mitä he pystyvät järjestöllemme antamaan mm. vapaaehtoisina? * Minkälaista tukea jäsenyhdistyksemme tarvitsevat meiltä liittona? * Mihin suuntaan jäsenemme haluavat järjestöämme viedä? Strategia * Mihin meidän tulee erityisesti keskittyä tässä toimintaympäristössä kohderyhmien tarpeet huomioiden?

24 Mitä hallituksena tiedämme päätöksentekomme pohjaksi? Talous * Minkälainen on tulevaisuutemme nykyisellä rahoitusmallilla ja tuloilla? * Miten ajantasaisesti tiedämme taloutemme toteutumisesta? Toiminta * Miten hyvin toimintamme vastaa kohderyhmien tarpeisiin ja elämäntilanteeseen? * Kuinka hyvin toiminnastamme tiedetään? * Miten onnistunutta toimintamme on? Henkilöstö * Minkälaista osaamista tarvitsemme? Miten kehitämme sitä? * Miten toimimme hyvinä työnantajina? Verkostot ja vaikuttaminen * Minkälainen kumppani olemme? * Keiden kanssa teemme yhteistyötä? * Kuinka vaikutusvaltaisia olemme?

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Vapaaehtoistoiminnan johtaminen Kiril Häyrinen 14.5.2014 Vapaaehtoistoiminta on merkittävää Vapaaehtoistoiminnan avulla yhteiskunnassa tapahtuu monia merkittäviä asioita,

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Toimintasuunnitelma 2014. Liittokokous 25.5.2013

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Toimintasuunnitelma 2014. Liittokokous 25.5.2013 Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Toimintasuunnitelma 2014 Liittokokous 25.5.2013 1 Toimintasuunnitelma 2014 Kehitysvammaisten Tukiliitto Esitys Liittokokous 25.5.2013 YLEISTÄ VUODESTA 2014 - UUDISTUVA JÄRJESTÖ

Lisätiedot

OPAS KOKONAIS- TOIMINNAN ARVIOINTIIN Arvioiva toimintakulttuuri järjestöarkeen

OPAS KOKONAIS- TOIMINNAN ARVIOINTIIN Arvioiva toimintakulttuuri järjestöarkeen Aalto-Kallio Mervi, Haake Niina & Saarinen Erja (toim.) OPAS KOKONAIS- TOIMINNAN ARVIOINTIIN Arvioiva toimintakulttuuri järjestöarkeen Sisällys Kiitokset...3 Kirjoittajat ja haastateltavat...4 Avainsanoja...5

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ

ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ SISÄLLYSLUETTELO 1 Itsearviointi kehittämisen välineenä... 3 2 Aloita laatimalla arviointisuunnitelma...4 3 Keskeisiä käsitteitä ja ohjeita itsearviointiin

Lisätiedot

Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla

Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla toimintalinjaus 2011 2014 Olemme rohkea ja luotettava auttaja kotona ja maailmalla Suomen Punainen Risti 2011 emilia fagerlund suomen punaisen ristin toimintalinjaus vuosille 2011 2014 1 1 Suomen Punaisen

Lisätiedot

olemme RoHKea ja luotettava auttaja Kotona ja maailmalla

olemme RoHKea ja luotettava auttaja Kotona ja maailmalla toimintalinjaus 2011 2014 olemme RoHKea ja luotettava auttaja Kotona ja maailmalla Suomen Punainen Risti 2011 emilia FaGerlunD suomen punaisen ristin toimintalinjaus vuosille 2011 2014 1 1 sisältö saatesanat...4

Lisätiedot

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Hämeen Partiopiiri ry Maaliskuu 2013 Kysymykset & kommentit: loistolippukunta@hp.partio.fi Tässä ohjeessa kerrotaan, mitä Loisto-laatutyökalu lippukunnalle

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto 4. 1. Omaisyhdistysten toiminnasta 5. 2. Markkinointiviestintä 6. 2.1 Markkinointiviestinnän merkityksestä yhdistyksille 7

Sisällysluettelo. Johdanto 4. 1. Omaisyhdistysten toiminnasta 5. 2. Markkinointiviestintä 6. 2.1 Markkinointiviestinnän merkityksestä yhdistyksille 7 Sisällysluettelo sivu Johdanto 4 1. Omaisyhdistysten toiminnasta 5 2. Markkinointiviestintä 6 2.1 Markkinointiviestinnän merkityksestä yhdistyksille 7 2.2 Markkinointiviestinnän suunnittelu 8 2.3 Markkinointiviestinnän

Lisätiedot

VALIKKOVERKOSTOT vapaaehtoistyötä varten - yhteistyötä kolmannen sektorin ja kuntien ytimessä

VALIKKOVERKOSTOT vapaaehtoistyötä varten - yhteistyötä kolmannen sektorin ja kuntien ytimessä Järjestö: Kansalaisareena ry yhteistyökumppaneineen toukokuu 2015 VALIKKOVERKOSTOT vapaaehtoistyötä varten - yhteistyötä kolmannen sektorin ja kuntien ytimessä Kohdennettu (Ak) -toiminta-avustushakemus

Lisätiedot

Ratsastuksen seurakehittäjän ABC. Ratsastuksen. seurakehittäjän ABC. opas seurakehittämisen maailmaan

Ratsastuksen seurakehittäjän ABC. Ratsastuksen. seurakehittäjän ABC. opas seurakehittämisen maailmaan Ratsastuksen seurakehittäjän ABC opas seurakehittämisen maailmaan 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Mitä ihmettä on seurakehittäminen? 4 3. Seurakehittämisen periaatteet, seurakehittäjän rooli 5 4. Vapaaehtoisuus

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Ei vain tätä päivää varten OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto, tausta ja asetelma 4 3. Toteutus,

Lisätiedot

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen

PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen PAUKUISTA PEUKKUIHIN Järjestelmä yhdistysten vapaaehtoistoiminnan sosiaalisen hyödyn mittaamiseen OK-opintokeskus ja Suomen Parkinson-liitto ry 2012-2013 1 PAUKUISTA PEUKKUIHIN -MALLI Paukuista peukkuihin

Lisätiedot

ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA

ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA oppaan on RAY:n tilaamana laatinut Evalue Praxis Oy Espoo 2004 Sisällysluettelo: 1. Johdanto...3 2. Lähtökohtia arvioivaan ajatteluun...6 2.1. Arvioiva ajattelu on

Lisätiedot

ja viestintää kohti toimivaa työelämäyhteistyötä Heli Aarnisalo Jenni Iivonen Pilvi Lempiäinen (toim.)

ja viestintää kohti toimivaa työelämäyhteistyötä Heli Aarnisalo Jenni Iivonen Pilvi Lempiäinen (toim.) ja viestintää kohti toimivaa työelämäyhteistyötä Heli Aarnisalo & Jenni Iivonen Pilvi Lempiäinen (toim.) Kirjoittajat: Aarnisalo Heli (FM) Iivonen Jenni (VTM) Lempiäinen Pilvi (VTM) Javarus Tanja (HTM)

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hallituksen hyväksymä 26.9.2013, vuosikokoukseen 17.11.2013 Adoptioperheet ry, Adoptivfamiljer rf tukee toiminnallaan adoptioprosessin eri vaiheissa olevia perheitä vertaistuella,

Lisätiedot

MUISTIO Eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmä Vapaaehtoistoiminnan tulevaisuuden suunnittelutilaisuus

MUISTIO Eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmä Vapaaehtoistoiminnan tulevaisuuden suunnittelutilaisuus MUISTIO Eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmä Vapaaehtoistoiminnan tulevaisuuden suunnittelutilaisuus Aika: 29.1.2010, klo 9-12 Paikka: Eduskunta, A116 Paikalla: Aalto-Matturi Sari, neuvotteleva virkamies,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa 1 Suomen lasten ja nuorten säätiö Yrjönkatu 29 A 00100 Helsinki saatio@nuori.fi www.nuori.fi 2 SISÄLTÖ ALKUSANAT... 4 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2009

TOIMINTASUUNNITELMA 2009 TOIMINTASUUNNITELMA 2009 Kehitysvammaisten Tukiliitto ry SISÄLTÖ TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2009...3 VISIO 2010...4 PAINOPISTEALUEET 2009...4 KANSALAISTOIMINTA...4 EDUNVALVONTA JA YHTEISKUNTASUHTEET...6

Lisätiedot

Palveluverkoston kehittämisen työkirja. Katri Valkokari, Tiina Valjakka, Taru Hakanen, Eija Kupi, Ilari Kaarela

Palveluverkoston kehittämisen työkirja. Katri Valkokari, Tiina Valjakka, Taru Hakanen, Eija Kupi, Ilari Kaarela Palveluverkoston kehittämisen työkirja Katri Valkokari, Tiina Valjakka, Taru Hakanen, Eija Kupi, Ilari Kaarela Copyright VTT 2014 JULKAISIJA UTGIVARE PUBLISHER VTT, Vuorimiehentie 3, PL 1000, 02044 VTT

Lisätiedot

TYÖKIRJA. Yritysverkoston strateginen kehittäminen. Katri Valkokari, Taru Hakanen, Merja Airola

TYÖKIRJA. Yritysverkoston strateginen kehittäminen. Katri Valkokari, Taru Hakanen, Merja Airola TYÖKIRJA Yritysverkoston strateginen kehittäminen Katri Valkokari, Taru Hakanen, Merja Airola Copyright VTT 2007 JULKAISIJA UTGIVARE PUBLISHER VTT, Vuorimiehentie 3, PL 1000, 02044 VTT puh. vaihde 020

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta KEHITTYY

Vapaaehtoistoiminta KEHITTYY Vapaaehtoistoiminta KEHITTYY Vapaaehtoistoiminta KEHITTYY Anne Laimio Sari Välimäki Kustantaja: Keski-Suomen Sosiaaliturvayhdistys www.kssotu.fi Kirjoittajat: Anne Laimio Sari Välimäki Graafinen suunnittelu,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 OLEMME ROHKEA JA LUOTETTAVA AUTTAJA KOTONA JA MAAILMALLA Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Iloa auttamisesta Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri Saatesanat Kesäkuussa 2014 Turussa pidettyä Punaisen

Lisätiedot

Marttaliiton strategia 2012 2016

Marttaliiton strategia 2012 2016 Hyväksytty Marttaliiton hallituksessa 28.9.2011 Esitelty syyskokouksessa 22.10.2011 Marttaliiton strategia 2012 2016 Sisältö 1. Johdanto 1 2. Missio, visio, arvot ja lupaus 2 3. Keskeiset tavoitteet ja

Lisätiedot

Kyselyn yhteenvetoa. KVANK Työn ja päivätoiminnan valiokunta 3.2.2015

Kyselyn yhteenvetoa. KVANK Työn ja päivätoiminnan valiokunta 3.2.2015 Kyselyn yhteenvetoa KVANK Työn ja päivätoiminnan valiokunta 3.2.2015 Mitkä tekijät mielestäsi edistävät näiden tavoitteiden toteutumista? Yksilöllisyys Asiakkaan toiveiden kuunteleminen Asiakkaiden henkilökohtaiset

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä

Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 23 Anne Birgitta Pessi, Tomi Oravasaari Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä Tutkimus RAY:n avustamien sosiaali- ja terveysjärjestöjen vapaaehtoistoiminnasta AVUSTUSTOIMINNAN

Lisätiedot

Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa. Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas

Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa. Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas Oppaan kirjoittamisesta on vastannut Kuntaliiton kokoama työryhmä Tony Hagerlund,

Lisätiedot

Kerhotoiminnan opas yhdistyksille. Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen

Kerhotoiminnan opas yhdistyksille. Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen Kerhotoiminnan opas yhdistyksille Opas MLL:n kerhotoiminnan järjestämiseen, toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää

Lisätiedot