Creo Koulutusesite 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Creo Koulutusesite 2013"

Transkriptio

1 Creo Koulutusesite 2013

2 Laaja valikoima erilaisia Creo -kursseja Esitteessä on kuvailtu lyhyesti vakiokurssimme sekä niiden sisältö. Nämä PTC:n sertifioimat perus- ja erikoiskurssit löytyvät kotisivuiltamme osoitteesta Kaikkia kurssejamme on mahdollista räätälöidä yrityksesi tarpeisiin, otathan yhteyttä ja tiedustele myös tukirahoitusmahdollisuutta. Lisätietoja koulutuksista ja kursseista: p Peruskurssi (intensiivi) Kurssilla opitaan kaikki perusasiat, joita tarvitaan osien ja kokoonpanojen 3D-suunnitteluun. Kolmen päivän aikana tutustaan ohjelman käyttöliittymään ja perustyökaluihin sekä harjoitellaan osamallinnusta, piirustusten työstämistä sekä kokoonpanojen luontia. Kurssin kesto (3) 5 päivää. 3D-piirremallintamisen perusteet, muotopiirteiden luominen ja muokkaaminen (reikä, viiste, pyöristys, päästö, kuori), sketcherin käyttö, pursotuspiirteet, apugeometrian hyödyntäminen, sweep- ja blend-piirteet, piirteiden monistaminen ja kopiointi, kalvojen (layer) hallinta, virhetilanteista toipuminen, komponenttien paikoitus kokoonpanoon, kokoonpanojen hallinta, mallien ja kokoonpanojen analysointi, katsaus 2D-työpiirustusten tekemiseen. Ohutlevysuunnittelu Kurssilla opitaan oikeaoppiset mallinnusmenetelmät, levitysten tekeminen sekä havainnollisten ohutlevypiirustusten tuottaminen. Kurssin kesto 2 päivää. Ohutlevymallintamisen perusteet, -geometrian luonti ja levittäminen, ohutlevyleikkaukset, pakotukset, taivutukset, venymien hallinta sekä piirustusten teko. Työ- ja kokoonpanopiirustukset Kurssilla opitaan hyödyntämään tehokkaasti Creon monipuolisia piirustusominaisuuksia. Piirustusten perusteet, kuvantojen luonti, mitoittaminen, tolerointi, tekstikenttien käyttö, mallin parametrien näyttäminen piirustuksissa, piirustuksen layerit, symbolien käyttö, taulukot ja listaukset, piirustusten luonti osakatalogeista, piirustusasetusten hallinta, suurten piirustusten hallinta. Mallintaminen pinnoilla Creon monipuolisia pintamallinnusominaisuuksia jotka helpottavat geometrisesti vaativien tuotteiden mallintamista. Kurssilla opitaan myös tuotujen IGEStiedostojen jatkojalostamista. Kurssin kesto 2 päivää. Matemaattisen pintamallinnuksen perusteet, pisteet ja koordinaatistot, ohjauskäyrien luonti, matemaattiset pintapiirteet, edistyneemmät pintapiirteet, pintojen analysointi, pintojen muokkaaminen, solidigeometrian luonti pintojen avulla, IGES-tiedostojen jatkojalostus.

3 Liikkuvien mekanismien suunnittelu Kurssilla opitaan oikea tapa mallintaa mekanismeja sisältäviä kokoonpanoja, liikemäärityksien ja -analyysien teko sekä analyysien lopputulosten tarkastelu. Kurssin kesto 1 päivä. Mekanismisuunnittelun esittely, mekanismiliitosten luominen, liikkeen sekä analyysin määrittäminen, analyysien lopputulosten tulkinta. Osamallinnuksen jatkokurssi Kurssilla tutustutaan Creo -mallinnuksen tehotyökaluihin ja opitaan piirremallinnusta pintaa syvemmältä. Lisäksi käydään läpi mm. osaperheet, Pro/PROGRAM, muuttuvat poikkileikkauksiset advanced sweep -piirteet ja kehittyneet blend-piirteet. Kurssia suositellaan kaikille, jotka tarvitsevat ohjelmistoa päivittäiseen suunnittelutyöhön. Kurssin kesto 2 päivää. Vaativat sketcheritoiminnot, vaativat päästöt, pyöristykset ja viisteet, vaativat sweep- ja blend-piirteet, vaativat monistustoiminnot, käyttäjän omien piirteiden luonti ja käyttö (UDF). Creo Pääkäyttäjän kurssi Kurssilla opitaan tehokas Creo -suunnitteluympäristön hallinta sekä yrityksen tarpeisiin soveltuvien templatetiedostojen luominen. Kurssin käyneet osaavat järjestelmän eri asennustavat, työryhmän asetuksien hallinnoinnin sekä kaikki muut järjestelmän ylläpidossa ja käyttöympäristön optimoinnissa tarvittavat perustaidot. Kurssin kesto 2 päivää. Pro/E -ohjelmiston asennus, käyttöasetuksien ja standardien hallinta, käyttöliittymän konfigurointi, makrot, PTC:n web-työkalut, piirustuspohjat ja templatet, yrityksen piirustussymbolien luonti, kirjastojen luonti ja hallinta, laitteistovaatimuksien läpikäynti, FLEXnet-lisenssipalvelun asennus ja päivitys, FLEXnet-lisenssiserverin konfigurointi (VPN, lisenssin lainaus, käyttäjäryhmät, estot, varaukset), lisenssin vapautus, yleisimmät ongelmatilanteet asennuksessa, lisäarvo-ohjelmien ja mallikirjastojen asennus ja ylläpito (Link-It, Start Up Tools). Creo Pääkäyttäjän kurssi II (ModelCheck) Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti Creon pääkäyttäjille ja järjestelmän valvojille. Kurssilla opitaan monipuolisen ModelCheck-3D-mallien laaduntarkastustyökalun toimintaperiaatteet ja konfigurointi yrityskohtaisiin tarpeisiin. Kurssin kesto 1 päivä. Kokoonpanojen erikoiskurssi (AAX) Kurssilla käsitellään Creo top-down -mallinnustekniikat, kokoonpanojen yksinkertaistukset ja referenssien hallinta ja opitaan tuotteen modulaarisuutta tukeva mallintaminen sekä tehokkaat tavat hallita jopa tuhansien osien kokoonpanoja. Kurssilla käsiteltävän ohjelman ominaisuuksiin tarvitaan Advanced Assembly (AAX) -erikoismoduli. Kurssit on myös mahdollista räätälöidä vastaamaan juuri teidän yrityksenne tarpeita. Kysy lisää! Top-Down mallinnusprosessi, skeleton-mallien luominen ja käyttö, suunnitteluinformaation jakaminen, kokoonpanorakenteen analysointi ja muokkaaminen, monimutkaisten osien hallinta, mallien keventäminen, osien vaihtaminen ja korvaaminen kevennetyllä mallilla sekä suurten kokoonpanojen hallinta. Econocap.com Äyritie 20, Vantaa p PTC PLATINUM PARTNER

4 Mekanismien simulointi Kurssilla opitaan simuloimaan voimien aiheuttamia liikkeitä sekä liikkeen aiheuttamia voimia, kiihtyvyyksiä ja tukireaktioita, työskentely dynaamisten mekanismien kanssa, liikemääritysten teko voimilla, nopeuksilla ja kiihtyvyyksillä, liike- ja voimasimulointi sekä lopputulosten tarkastelu ja selvitettyjen voimien siirto lujuuslaskennan lähtötilanteeksi. Kurssin kesto 1 päivä. Mekanismidynamiikkasimuloinnin esittely, 3D-mallin dynamiikkamääritykset, dynamiikkamallin analysointi, lopputulosten tarkastelu sekä harjoitustyöt. Vapailla pinnoilla muotoilu (ISDX) Kurssilla opitaan Creo Interactive Surface Design (ISDX) -erikoismoduulin tehokkaiden muotopintaominaisuuksien hyödyntäminen tuotteen muotoilussa. Kurssin kesto 2 päivää. Creo Simulate Lujuus- ja lämpöanalyysit Kurssilla opitaan tekemään tuotteen lujuus- ja lämpöanalyysejä Creo Simulate -erikoismodulilla. Kurssin kesto 5 päivää. Kaapelointisuunnittelu (PCX) Kurssilla opitaan tekemään 3D-kaapelointisuunnittelua Creo Piping and Cabling (PCX) -erikoismoduulin mallinnustyökaluilla. Putkistosuunnittelu (PCX) Kurssilla opitaan tekemään 3D-putkistosuunnittelua Pro/ENGINEER Piping and Cabling (PCX) -erikoismoduulin mallinnustyökaluilla. Putkistosuunnittelun perusteet, putkistolinjojen reititys ja konfigurointi, putkistokokoonpanojen rakenteen hallinta, liitosten määrittäminen, tietokantojen määrittely putkille ja liitoksille, putkistojen luonti projektikohtaisten reunaehtojen puitteissa, prosessi- ja instrumentointikaavioiden luonti, putkistomallien päivittäminen, piirustusten ja Isogen-datan luonti. Sähkökaaviot (Schematics) Kurssilla opitaan 2D-kytkentä-, johdotus- ja piirilevykaavioiden tekeminen Creo Routed System Designer (RSD) -erikoismoduulilla. Kurssilaisella ei tarvitse olla tuntemusta Creo 3D-suunnittelusta. Lujuus- ja lämmönjohtumisanalyysien perusteet, mallin geometrian optimointi lujuusanalyysien avulla, idealisointitavat, mallien yksinkertaistaminen analyysia varten, materiaaliominaisuuksien määrittäminen, analyysin reunaehtojen määrittäminen, kuormitusten määrittäminen, analyysin laskenta, tulosten tarkkuuden arviointi sekä esimerkkejä tyypillisistä analyyseista. Creo Simulate Lujuuslaskennan intensiivikurssi Kurssilla opitaan tekemään tuotteen lujuusanalyysejä Creo Simulate -erikoismodulilla. Muottisuunnittelu Kurssilla opitaan käyttämään Creo-muottisunnittelumoduulia tehokkaasti läpi koko ketjun, aina muottimallin luomisesta ja analysoinnista valmiin muotin avaukseen asti. Tarkoituksena on muottimoduulin sisältämien erikoispiirteiden tehokas ja oikeaoppinen hyödyntäminen, esimerkiksi automaattisen jakotason luominen. Kesto 2 päivää. Muottisuunnittelun esittely, muottimallin analysointi, muottimallin luominen, luistin luominen, jakotason luominen, muottikomponenttien luominen, muottipiirteiden luominen, muotin täyttö ja avaus, harjoitustyöt. Lujuusanalyysin perusteet, mallin geometrian optimointi lujuusanalyysien avulla, idealisointitavat, mallien yksinkertaistaminen analyysia varten, materiaaliominaisuuksien määrittäminen, analyysin reunaehtojen määrittäminen, kuormitusten määrittäminen, analyysin laskenta, tulosten tarkkuuden arviointi sekä esimerkkejä tyypillisistä analyyseista.

5 2.0. -versiokoulutus Kurssilla tutustutaan version uusiin ominaisuuksiin. Se soveltuu suunnittelijoille joilla on käyttökokemusta aikaisemmista Creo-versioista. Kurssin kesto 2 päivää. NC-koneistus (3-5 -akselinen jyrsintä) Kurssilla opitaan tekniikat, joita tarvitaan 3-akselisesta aina 5-akselisen NC-jyrsimen ohjelmoimiseen 3D-mallin avulla. Kurssilla opetellaan koneistusratojen sekä tuotantoympäristön mallintaminen, työkierroista CL-koodin tuottaminen sekä CL:n postprosessointi NC-koodiksi. Kurssin kesto 5 päivää. Creo Direct Perusteet Kurssilla opitaan hyödyntämään Creo Directin käyttöliittymää, eri lähestymistapoja suoraan mallintamiseen sekä luonnosten muuttamismahdollisuuksia 3D-muotoon. Lisäksi opitaan eri komponenttien sijoittaminen kokoonpanoon hyödyntäen olemassa olevaa geomateriaa. Kurssin kesto 1 päivä. Flexible Modeling Kurssilla opitaan käyttämään Flexible Modeling -työkalua ja muokkaamaan parametrisia malleja. Kurssilla käsitellään erilaisia pintoja, työkalujen monipuolista hyödyntämistä sekä erilaisia sovelluksia. Kurssin kesto 1 päivä. Joustavan mallintamisen ymmärtäminen, työkalujen ja muokkausmahdollisuuksien monipuolinen hyödyntäminen, sekä editointityökalut. Freestyle Kurssilla opitaan hyödyntämään nopeasti ja helposti Freestyle -ympäristöä erityyppisten muotojen muokkaamisessa. Kurssin kesto 1 päivä. Freestyle -toiminnallisuuksien ymmärtäminen ja hyödyntäminen, mallien luominen. Suoramallinnuksen lähestymistavan ymmärtäminen geometriaa luodessa, rajoittamaton 2D-geometria, 3D-mallien työstäminen, mm. reikien ja kerrosten mallintaminen, luonnostelutekniikat sekä eri työkalujen tehokas käyttö. Lisätietoja koulutuksista ja kursseista: p Econocap.com Äyritie 20, Vantaa p PTC PLATINUM PARTNER

Windchill -koulutusesite 2014

Windchill -koulutusesite 2014 Windchill -koulutusesite 2014 Laaja valikoima erilaisia Windchill -kursseja Esitteessä on kuvailtu lyhyesti vakiokurssimme sekä niiden sisältö. Nämä PTC:n sertifioimat perus- ja erikoiskurssit löytyvät

Lisätiedot

Tervetuloa kursseille!

Tervetuloa kursseille! ... Yhteystiedot... 1 Kurssiluettelo... 2 Kurssikalenteri..3 Yrityskohtaiset kurssit..4 Kurssikuvaukset..5-10 Kurssikuvaukset kesä-syksy 2012 Sebicon Oy Bentley Institute kouluttaja Tervetuloa kursseille!

Lisätiedot

Toimittajat ja palvelut

Toimittajat ja palvelut Yritysesittelyt Toimittajat ja palvelut Seuraavilla sivuilla Suomen merkittävät CAD/CAM/CAE/PLM/ BIM-alan toimittajat ja palveluntarjoajat esittelevät lyhyesti yritystään, tuotteitaan ja palveluitaan.

Lisätiedot

CAD/CAM/PLM/BIM-alan yritykset Suomessa

CAD/CAM/PLM/BIM-alan yritykset Suomessa Yritysesittelyt CAD/CAM/PLM/BIM-alan yritykset Suomessa Seuraavilla sivuilla Suomen merkittävät CAD/CAM/CAE/PLM/BIM-alan toimittajat ja palveluntarjoajat esittelevät lyhyesti yritystään, tuotteitaan ja

Lisätiedot

CREO Elements/Pro 3D-suunnittelu valmistuksen ehdoilla

CREO Elements/Pro 3D-suunnittelu valmistuksen ehdoilla Creo Elements/Pro 5.0 3/271 CREO Elements/Pro 3D-suunnittelu valmistuksen ehdoilla Osa 1/4 CAD Jouni Ahola ISBN 978-952-5901-26-9 (PDF) Copyright Jouni Ahola Huhtikuu 2012 Kustantaja Klaava Media / Andalys

Lisätiedot

Future Training Center 3ds max peruskurssi

Future Training Center 3ds max peruskurssi 3ds max peruskurssi Kurssin käynyt tuntee 3ds maxin toimintatavan ja osaa luoda sillä kolmiulotteisia malleja, kuvatiedostoja ja animaatioita. Kurssi sopii henkilöille, jotka ovat aloittamassa 3ds maxin

Lisätiedot

Ilmoittaudu kursseille jo tänään!

Ilmoittaudu kursseille jo tänään! Osaaminen on valttia! Koulutuskalenteri kevät 2015 Järjestäjä Esimerkiksi näitä koulutuksia tarjolla Sivu AEL AutoCAD, SketchUp, Mastercam 41 An-Cadsolutions Oy Rhinoceros, OpenHouse, progecad, AutoCAD

Lisätiedot

2/04. ESRI Finland U U T I S E T. ArcGIS-tuoteperheen uudet jäsenet

2/04. ESRI Finland U U T I S E T. ArcGIS-tuoteperheen uudet jäsenet 2/04 ESRI Finland U U T I S E T ArcGIS-tuoteperheen uudet jäsenet 3 Geologian tutkimuskeskukselle geologisten karttojen tuotantojärjestelmä 6 ArcGIS-tuoteperheen uudet jäsenet 9 ArcIMS 9.0 10 Uudistuksia,

Lisätiedot

Tuomo Järvenpää Kuovitie 12 A 1 90540 OULU 040-8407231 BETONISILTOJEN SUUNNITTELU REVIT STRUCTURE -TIETOMALLIN AVULLA

Tuomo Järvenpää Kuovitie 12 A 1 90540 OULU 040-8407231 BETONISILTOJEN SUUNNITTELU REVIT STRUCTURE -TIETOMALLIN AVULLA Tuomo Järvenpää Kuovitie 12 A 1 90540 OULU 040-8407231 BETONISILTOJEN SUUNNITTELU REVIT STRUCTURE -TIETOMALLIN AVULLA Diplomityö, jonka aiheen Oulun yliopiston Konetekniikan osasto on hyväksynyt 25.08.2010.

Lisätiedot

KOULUTTAUDU CADSIIN.

KOULUTTAUDU CADSIIN. KOULUTTAUDU CADSIIN. Yes, I CADS. KOULUTUSTA TÄSMÄLLISIIN TARPEISIINNE Jos koulutuksemme ajankohdat, aiheet tai laajuus eivät sovi tarpeisiinne, järjestämme koulutusta myös räätälöitynä paikan päällä.

Lisätiedot

Integroitu 3D CAD/CAM/CAE -ohjelmisto

Integroitu 3D CAD/CAM/CAE -ohjelmisto PALVELUT JA TUKI PROSESSIT JA ALOITTEET OHJELMISTOTUOTTEET TEOLLISUUSRATKAISUT PALVELUT JA TUKI PROSESSIT JA ALOITTEET OHJELMISTOTUOTTEET TEOLLISUUSRATKAISUT Integroitu 3D CAD/CAM/CAE -ohjelmisto Yksi

Lisätiedot

Vain muutamalla klikkauksella CAD-tiedostojen muutosten tunnistus ja työstöratojen päivitys

Vain muutamalla klikkauksella CAD-tiedostojen muutosten tunnistus ja työstöratojen päivitys Lis ät w ieto w. ja M os as oi te tte rc am ess.fi a w Vain muutamalla klikkauksella CAD-tiedostojen muutosten tunnistus ja työstöratojen päivitys Tehokas mallintaminen uusi mallinnusydin tekee työstä

Lisätiedot

Siltojen 3D-suunnittelu- ja mittausprosessin kehittäminen ja käyttöönottaminen (Älykäs silta)

Siltojen 3D-suunnittelu- ja mittausprosessin kehittäminen ja käyttöönottaminen (Älykäs silta) Rauno Heikkilä, Antti Karjalainen, Pekka Pulkkinen, Esa Haapa-aho, Mauno Jokinen, Aarno Oinonen, Mika Jaakkola Siltojen 3D-suunnittelu- ja mittausprosessin kehittäminen ja käyttöönottaminen Tiehallinnon

Lisätiedot

3D -TYÖYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN CASE-YRITYKSESSÄ

3D -TYÖYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN CASE-YRITYKSESSÄ 3D -TYÖYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN CASE-YRITYKSESSÄ LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ala Kone- ja tuotantotekniikka Mekatroniikka Opinnäytetyö Syksy 2010 Kalle Huovila Lahden ammattikorkeakoulu Kone- ja

Lisätiedot

Inventor 2012 perusteet. opetusmateriaali

Inventor 2012 perusteet. opetusmateriaali opetusmateriaali Inventor 2012 perusteet Tietoa materiaalista Autodesk Inventor 2012 perusteet Käyttäjä Käyttäjä Koulutuskeskus Tavastia PL 30, 13101 Hämeenlinna Vaihde 03 65811 www.kktavastia.fi Future

Lisätiedot

OPINTONEUVONTA ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen tietotekniikan syksyn kursseille alkaa ke 14.8.02 kello 9, puh. 2611552. Katso tarkat ohjeet s. 3!

OPINTONEUVONTA ILMOITTAUTUMINEN. Ilmoittautuminen tietotekniikan syksyn kursseille alkaa ke 14.8.02 kello 9, puh. 2611552. Katso tarkat ohjeet s. 3! Yhä useammat yhteiskunnan palvelut siirtyvät tietoverkkoihin, joten kaikkien kansalaisten tulisi osata käyttää tietokonetta ja tietoverkkoja ja siten tietotekniikan hallinnasta tulee kaikille välttämätön

Lisätiedot

The professional s choice for Building Services. Nortamonkatu 1, 26100 Rauma, Finland Tel. +358 (0)2 8387 6000 mail@progman.fi www.magicad.

The professional s choice for Building Services. Nortamonkatu 1, 26100 Rauma, Finland Tel. +358 (0)2 8387 6000 mail@progman.fi www.magicad. Nortamonkatu 1, 26100 Rauma, Finland Tel. +358 (0)2 8387 6000 mail@progman.fi www.magicad.fi MagiCAD is a registered trademark of Progman Oy. Progman acknowledges the rights of other holders of brand names,

Lisätiedot

Tietotekniikka. Tietotekniikka 131. Ilmoittautuminen ti 9.12. klo 11 alkaen ks. s. 5

Tietotekniikka. Tietotekniikka 131. Ilmoittautuminen ti 9.12. klo 11 alkaen ks. s. 5 Tietotekniikka 131 Tietotekniikka Ilmoittautuminen ti 9.12. klo 11 alkaen ks. s. 5 Opintoneuvontaa ilmoittautumisten aikaan ks. s. 5 opetuskaudella ks. s. 168 Perustietoja kursseista Tietotekniikan kurssit

Lisätiedot

Vain muutamalla klikkauksella Tehokas mallintaminen

Vain muutamalla klikkauksella Tehokas mallintaminen Katso yksityiskohtaisempia tietoja osoitteesta www.mastercam.fi/mill CNC Software, Inc. kantaa vastuunsa ympäristöystävällisyyden kehittämisessä. Näin tuetaan sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää kehitystä

Lisätiedot

1/04. ESRI Finland. ArcGIS 9

1/04. ESRI Finland. ArcGIS 9 1/04 ESRI Finland U U T I S E T ArcGIS 9 ESRI Finland Oy palveluksessanne 4 Paikkatietoteknologian kehittyminen maakunnan liittojen työvälineeksi 6 ArcGIS 9.0 Jan Jyrki ESRI Finland muuttaa! Uusi osoite

Lisätiedot

Automaattiset työstöradat

Automaattiset työstöradat Lisätietoja www.mastercam.fi\router Vain muutamalla klikkauksella Tehokas mallintaminen NC Software, Inc. kantaa vastuunsa ympäristöystävällisyyden kehittämisessä. Näin tuetaan sosiaalisesti ja ekologisesti

Lisätiedot

Jari Kaarela ROBOTIN ETÄOHJELMOINNIN KÄYTTÖÖNOTON VAIHEET ROBOTISOIDUSSA OHUTLEVYN SÄRMÄYKSESSÄ

Jari Kaarela ROBOTIN ETÄOHJELMOINNIN KÄYTTÖÖNOTON VAIHEET ROBOTISOIDUSSA OHUTLEVYN SÄRMÄYKSESSÄ Jari Kaarela ROBOTIN ETÄOHJELMOINNIN KÄYTTÖÖNOTON VAIHEET ROBOTISOIDUSSA OHUTLEVYN SÄRMÄYKSESSÄ Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen

Lisätiedot

MYSQL:N HALLINTATYÖKALUJEN VERTAILU

MYSQL:N HALLINTATYÖKALUJEN VERTAILU MYSQL:N HALLINTATYÖKALUJEN VERTAILU Antti Janhonen Teemu Lindgren Mika Manninen Huhtikuu 2008 Tämä työ on tehty Creative Commons -lisenssin alla 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO......3 2 YLEISTÄ ASENNUKSESTA......4

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Kone- ja tuotantotekniikka / koneautomaatio. Tommi Rämö PIKAMALLINNUKSEN SOVELLUKSET JA TOIMINNAN KEHITTÄMINEN

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Kone- ja tuotantotekniikka / koneautomaatio. Tommi Rämö PIKAMALLINNUKSEN SOVELLUKSET JA TOIMINNAN KEHITTÄMINEN KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Kone- ja tuotantotekniikka / koneautomaatio Tommi Rämö PIKAMALLINNUKSEN SOVELLUKSET JA TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö 2010 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Open source -sisällönhallintajärjestelmät

Open source -sisällönhallintajärjestelmät TEKNILLINEN KORKEAKOULU Viestintätekniikan harjoitustyöt AS-75.3206 Open source -sisällönhallintajärjestelmät Loppuraportti 16.10.2006 Tuomas Piispanen tuomas.piispanen [at] gmail.com Johdanto Tämä harjoitustyö

Lisätiedot

Aava Platform -konseptin arviointi

Aava Platform -konseptin arviointi TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-05250-10 Aava Platform -konseptin arviointi Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Juho Eskeli, Päivi Parviainen luottamuksellinen 2 (26) Raportin nimi Aava Platform konseptin arviointi

Lisätiedot

ANNI JOKINEN 3D-OHJELMISTOT VAATETUSTEOLLISUUDESSA. Diplomityö

ANNI JOKINEN 3D-OHJELMISTOT VAATETUSTEOLLISUUDESSA. Diplomityö ANNI JOKINEN 3D-OHJELMISTOT VAATETUSTEOLLISUUDESSA Diplomityö Tarkastaja: professori Heikki Mattila Tarkastaja ja aihe hyväksytty Automaatio, kone- ja materiaalitekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

WWW-SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

WWW-SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknistaloudellinen tiedekunta Tuotantotalouden koulutusohjelma Diplomityö Olli Makkonen WWW-SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Työn tarkastaja: Professori Marko

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tietotekniikan tutkinto-ohjelman opinto-opas 2006-2007

SISÄLLYSLUETTELO. Tietotekniikan tutkinto-ohjelman opinto-opas 2006-2007 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. OSASTON ESITTELY...5 1.1 Yleistä...5 1.2 Hallinto ja yhteystiedot...7 1.3 Toimikunnat ja työryhmät...7 1.4 Laboratoriot...8 1.5 Tietotekniikan talon kirjasto...9 2. TUTKINTOJEN TAVOITTEET

Lisätiedot

Massaräätälöinti ohjelmistotuotannossa kustannustehokkuuden näkökulmasta. Perttu Hallikainen

Massaräätälöinti ohjelmistotuotannossa kustannustehokkuuden näkökulmasta. Perttu Hallikainen Massaräätälöinti ohjelmistotuotannossa kustannustehokkuuden näkökulmasta Perttu Hallikainen Tampereen yliopisto Informaatiotieteiden yksikkö Tietojenkäsittelyoppi Pro gradu -tutkielma Ohjaaja: Mikko Ruohonen

Lisätiedot