PTC Creo Koulutusesite 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PTC Creo Koulutusesite 2014"

Transkriptio

1 PTC Creo Koulutusesite 2014

2 Laaja valikoima erilaisia Creo-kursseja Esitteessä on kuvailtu koulutustarjontamme sekä niiden sisältö. Nämä PTC:n sertifioimat kurssit löytyvät kotisivuiltamme. Kaikkia koulutuksiamme on mahdollista räätälöidä yksilöllisesti yrityksesi tarpeisiin. Otathan yhteyttä ja tiedustele myös tukirahoitusmahdollisuutta. Lisätietoja koulutuksista ja kursseista: p Peruskoulutukset. Creo Peruskoulutus (intensiivi) (5/3 pv) Kurssilla opitaan Creo Parametric-ohjelmiston tehokasta käyttöä ja tutustutaan Creon tärkeimpiin mallinnusmenetelmiin. Aihealueisiin kuuluvat mm. sketsaus, osamallinnus, kokoonpanot ja piirustukset. Kurssi sisältää myös kattavan suunnitteluprojektin, jossa läpikäydään edellämainittuja asioita. Kurssin suoritettuasi olet valmis työskentelemään tehokkaasti suunitteluprojektien parissa ohjelmaa käyttäen. Saat lisäksi pikakatsauksen Freestyle -muotoilutoiminnallisuuteen. - Johdanto Creo Parametricin suunnitteluprosesseihin - Käyttöliittymä tutuksi - Mallien ja piirteiden muokkaaminen - Osamallinnuksen menetelmät - Kokoonpanojen luonti - Työ- ja kokoonpanopiirustukset - Mallin analysointi - Ongelmatilanteiden ratkaisu - Mallinnusprojekti Ei esitietovaatimuksia. Creo Ohutlevysuunnittelukoulutus (2 pv) Kurssilla opitaan kattavasti ohutlevyosien luonti Creo Parametric-ohjelmalla. Aihealueisiin kuuluvat erilaisten ohutlevyosien mallintaminen sekä piirustusten tekeminen. Kurssin suoritettuasi osaat suunnitella ohutlevyosia, luoda levityksiä sekä dokumentoida ne piirrustuksiin tuotannon tarvitsemilla tavoilla. - Ohutlevysuunnittelun eteneminen - Ohutlevymallin luonti, muunto ja näkymät - Ohutlevyn levitykset ja levityspituuden laskenta - Seinämien luonti - Helpotukset - Suoristus ja takaisintaivutus - Ohutlevyn taivutuspiirteet - Ohutlevyn suunnitteluinformaatio - Ohutlevysuunnittelun parametrit - Ohutlevypiirrustukset, -mitoitukset ja -merkinnät Creo Peruskoulutus Kurssi sopii kaikille, jotka työskentelevät ohutlevysuunnittelun parissa. Kurssi sopii aloitteleville käyttäjille työnkuvasta riippumatta.

3 Creo Liikkuvien mekanismien suunnittelukoulutus (1 pv) Kurssilla opitaan mallintamaan erilaisia liikepohjaisia (kinemaattisia) mekanismeja, luomaan analyyseja sekä arvioimaan saatuja tuloksia. Kurssille osallistuville suositellaan myös mekanismien simuloinnin jatkokurssia, jossa liikkeisiin yhdistetään lisäksi erilaisia voimia. - Johdanto mekanismien suunnitteluprosessiin - Mekanismien liitokset - Liikkeen määrittely ja analysointi - Tulosten arviointi Kurssia suositellaan kaikille jotka työssään tarvitsevat mekanismisuunnittelua. Creo Päivityskoulutus SolidWorks -käyttäjälle (3 pv) Kurssilla opitaan Creo Parametric-ohjelmiston tehokasta käyttöä ja tutustutaan Creon tärkeimpiin mallinnusmenetelmiin. Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti entisille SolidWorks -käyttäjille, jotka haluavat jatkaa sujuvasti työskentelyä Creo -ohjelmistolla. - Johdanto Creo Parametric -ohjelmiston suunnitteluprosesseihin - Käyttöliittymä tutuksi - Mallien ja piirteiden muokkaaminen - Osamallinnuksen menetelmät - Kokoonpanojen luonti - Työ- ja kokoonpanopiirustukset - Ongelmatilanteiden ratkaisu - Mallinnusprojekti SolidWorksin peruskäyttötaidot. Kurssi sopii kaikille aloitteleville käyttäjille työnkuvasta riippumatta. Jatkokoulutukset. Creo 2.0 Versiokoulutus (1 pv) Kurssilla keskitytään Creo Parametric 2.0-ohjelmiston uudistuksiin sekä opitaan hyödyntämään uudistettua käyttöliittymää tehokkaasti. - Uusi käyttöliittymä - Uudistusten läpikäynti - Sketcher - Piirteet - Leikkaukset - Kokoonpano - Ohutlevy - Piirustukset - Analyysityökalut - Command Finder - Freestyle - Helpottunut Resolve-käyttäytyminen Pro/ENGINEER- tai Creo Elements/Pro-ohjelmiston käyttökokemus.. Kurssi soveltuu kaikille Creo 2.0 -versioon siirtyville. Creo Kokoonpanokoulutus (AAX) (3 pv) Kurssilla opitaan hallitsemaan monimutkaisia kokoonpanoja Creo Parametric-ohjelmassa. Kokoonpanomodulin työkaluilla parannetaan työtehokkuutta sekä parannetaan suorituskykyä suurten kokoonpanojen kanssa. Kurssilla opitaan perusteet kokoonpanojen rakenteiden luontiin sekä skeletonin tekoon, jotka molemmat ovat tehokkaita tapoja Top Down Design-suunnittelussa. - Kehittyneet paikoituskäskyt - Komponenttikohtaisten paikoituskäskyjen luominen ja käyttäminen - Asennettaessa muuttuvien komponenttien luonti ja käyttäminen (esim. jousi) - Kokoonpanojen uudelleenjärjesteleminen ja peilaus - Kokoonpanopiirteiden ja shrinkwrapin käyttö - Komponenttien korvaaminen kokoonpanoissa - Perusteet yksinkertaistetuille esitysmuodoille - Poikkileikkauksien luonti, esitysmuotojen käyttö, kalvojen käyttö sekä yhdistettyjen näkymien käyttö - Kehittyneemmät yksinkertaistetut esitysmuodot - Kokoonpanorakenteiden ja rankamallien luonti Kurssi soveltuu kaikille luonnostelijoille, tuote-, layoutsekä teollisuussuunnittelijoille. econocap.com Äyritie 20, Vantaa p

4 Creo Osamallinnuksen jatkokoulutus (3 pv) Kurssilla perehdytään Creo Parametric-ohjelmiston vaativiin mallinnusmenetelmiin sekä opetellaan hyödyntämään peruskurssilla tutuksi tulleita työkaluja monipuolisemmin. Lisäksi opitaan myös relaatioiden, parametrien ja olemassa olevan geometrian käyttöä. Edistyneiden mallinnustapojen kautta pystytään nopeuttamaan ja parantamaan tuotesuunnittelua. - Edistyneet luonnostelutekniikat - Reikien, päästöjen, ripojen ja viisteiden käyttö - Relaatiot ja parametrit - Edistyneet sweep-piirteet - Family tablet - Geometrian käyttö ja kopiointi Kurssi soveltuu luonnostelijoille ja tuotesekä teollisuussuunnittelijoille. Creo Flexible Modeling -koulutus (1 pv) Kurssilla opitaan 3D-mallien (parametriset- ja tuontigeometriamallit) suoraa muokkaamista Flexible Modeling-työkaluilla. Kurssin jälkeen käyttäjä hallitsee malligeometrian suoran muokkaamisen ja virtaviivaisen työskentelyn tuontigeometrian kanssa. - Johdanto Flexible Modeling-työkaluihin - Parametristen mallien muokkaus - Piirteiden tunnistus - Tuontitiedostojen muokkaus Kurssia suositellaan kaikille suunnittelijoille. Creo Pintamallinnuskoulutus (3 pv) Kurssilla opitaan erilaisia tapoja monipuolisten pintojen luontiin. Pintoja luodaan hyödyntäen käyriä ja olemassa olevaa geometriaa. Lisäksi opitaan erilaiset pintajatkuvuudet. Aihealueisiin kuuluvat pintojen editointityökalut sekä pintojen analysointi. Lisäksi opetellaan solidimallin luonti pinnoista. Creo Työ- ja kokoonpanopiirustuskoulutus (3 pv) Kurssilla opitaan tekemään teknisiä piirustuksia Creo Parametric-ohjelmalla. Aihealueisiin kuuluvat mm. piirustusten merkintä ja mitoitus. Kurssin jälkeen osaat luoda nopeasti ja tehokkaasti valmistukseen soveltuvia piirustuksia. Kurssin suoritettuasi osaat luoda monimutkaisia malleja mm. matemaattisia pintoja hyväksikäyttäen. - Pintamallinnus ja sen terminologia - Edistykselliset valintatekniikat - Kehittyneet datum -piirteet - Kehittyneiden luonnostelutekniikoiden käyttäminen - Pintamallinnustyökalut - Boundary-pinnat - Sweep-pinnat - Helical Sweep-pinnat - Swept Blend-pinnat - Pintojen analysointityökalut - Pintojen käsittely trim/extend/ merge/offset-komennoilla - Solidimallien rakentaminen ja muokkaaminen pintoja käyttäen - Mastermallitekniikan harjoitus Kurssi soveltuu muotoilijoille ja tuote-, teollisuus- sekä konseptisuunnittelijoille. Kurssilla opitaan myös ylläpitäjälle suunnattujen yrityskohtaisten älykkäiden piirustuspohjien luonti (template/formats). - Piirustuksen luontitavat - Kuvantojen luonti - Mitoitukset ja merkinnät - Monimallipiirustukset - Monisivuiset piirustukset - Tolerointi - Symboleiden luonti - Kuvantojen hallinta ja merkintöjen näkyvyys layereitten avulla - Taulukot ja osaluettelot - Piirustuspohjien luonti - Piirustuksen asetukset Kurssi sopii kaikille jotka luovat, muokkavat tai ylläpitävät piirustuksia.

5 Erikoiskoulutukset. Creo Pääkäyttäjäkoulutus (1 pv) Kurssilla läpikäydään Creo Parametric -ohjelmiston asentaminen ja konfigurointi sekä ylläpidon vaatimat toimenpiteet. Lisäksi keskitytään laitteistovaatimuksiin, asetuksien konfigurointiin sekä lisenssipalvelun toimintaan. - Johdatus asennukseen - Lisenssiserverin asennus, päivitys, poisto ja hallinta - Käyttöjärjestelmä ja laitteistovaatimukset - Creo 2.0 -version asennus - Prolib -asennus - Asetusten hallinta - PTC:n web-työkalut Ei esitietovaatimuksia, ohjelmiston tuntemus eduksi. Yrityksen pääkäyttäjä, jolla on vastuu Creo -järjestelmän ylläpidosta ja päivityksistä. Creo Mallin laadun varmistuskoulutus (1 pv) Kaikkiin toimittamiimme Creo-lisensseihin sisältyy ModelCheck-työkalu jolla voidaan tarkastaa yrityksen tuottamien mallien vastaavuus sovittuihin suunnittelustandardeihin. Kurssi mahdollistaa ModelCheckin tehokkaan käyttöönoton, konfiguroinnin ja toiminnallisuuksien testaaminen. ModelCheck koulutuksestamme saat säännöstörungon, joka on käyttöönotettavissa sellaisenaan tai joka voidaan halutessaan muokata omia tarpeita paremmin vastaavaksi. - ModelCheckin käyttöönotto - Peruskonfiguraation asennus - Asetusten määrittely ja tekeminen - Toiminnallisuuksien testaaminen ja tarvittavat korjaukset Creo Peruskoulutus tai vastaava osaaminen suotavaa. Kurssi soveltuu yritysten pääkäyttäjille, tai kaikille, jotka ovat vastuussa mallinnuksen laadusta. Creo Vapailla pinnoilla suunnittelu -koulutus (ISDX) (2 pv) Kurssilla opitaan Creo Parametric-ohjelmiston style-piirteen käyttöä eli vapailla pinnoilla muotoilua. Lisäksi opitaan työkalut monimutkaisten pintamallien luomiseen. - Johdatus vapailla pinnoilla mallintamiseen (Style) - Style-piirteen - rakenne, käyttö ja kohteet - prosessin kuvaus ja kulku - käyrät ja -pinnat - Analyysit - Pintaliitosjatkuvuudet - Integrointi solidiin geometriaan Kurssia suositellaan kaikille suunnittelijoille, jotka tarvitsevat monimuotoisia pintoja. Lisätietoja koulutuksista ja kursseista: p econocap.com Äyritie 20, Vantaa p

6 Creo Lujuus- ja lämpöanalyysikoulutus (5 pv) Kurssilla opetellaan käyttämään tehokkaasti Creo Simulate -lujuuslaskentaohjelmaa. Koulutuksesta saadaan tarvittavat tiedot staattisia-, värähtely- ja lämpösimulointeja varten. Lisäksi opitaan käyttämään optimointityökaluja. Ohjelma on suunnattu kaikille suunnittelijoille, joiden tulee ottaa työssään huomioon lujuudelliset-, värähtely- tai lämpöominaisuudet. - Johdatus simulointiprosessiin - Materiaalien määrittely ja ominaisuudet - Mallien yksinkertaistaminen - Reunaehtojen käyttö - Analysoinnit ja optimoinnit - Lopputulosten tarkastelu ja raportointi Lujuuslaskennan perustietämys suotavaa Creo Sähkökaavioiden suunnittelukoulutus (3 pv) Kurssilla opitaan tekemään kaavioita sähkö- ja putkistosuunnittelua varten. Lisäksi perehdytään kaaviosuunnitteluympäristön rakentamiseen sekä kirjastokomponenttien määrittelyyn ja niiden käyttämiseen. - Johdatus kytkentäkaaviosuunnitteluun - Kaaviosuunnitteluympäristön määrittely ja rakentaminen - Kirjastokomponenttien lisääminen - Lohko-, piiri- ja kytkentäkaavioiden määrittely ja käyttäminen - Prosessisuunnittelun kaavioiden tekeminen - Kaaviotiedon hyödyntäminen 3D-suunnittelussa Ei esitietovaatimuksia. Kurssia suositellaan yritysten suunnittelijoille, jotka tarvitsevat työssään kaaviosuunnittelua. Kurssia suositellaan yleisesti yritysten mekaniikkasuunnittelijoille. Creo Mekanismien simulointikoulutus (1 pv) Kurssilla opetellaan simuloimaan voimien aiheuttamia liikkeitä kokoonpanoissa sekä analysoimaan liikkeiden aiheuttamia voimia, kiihtyvyyksiä ja tukireaktioita. Lopputulosten tarkastelun lisäksi opitaan miten lasketut voimat jaetaan käytettäviksi lujuuslaskennan puolella. - Johdatus mekanismien simulointiprosessiin - Dynaamisten elementtien lisääminen mekanismiin - Mallin analysointi - Tulosten arviointi Creo Liikkuvien mekanismien suunnittelukoulutus. Kurssia suositellaan yritysten suunnittelijoille, joiden tuotteet sisältävät dynaamisia mekanismeja. Creo Lujuuslaskennan intensiivikoulutus (3 pv) Kurssilla opetellaan tiivistetyssä muodossa käyttämään tehokkaasti Creo Simulate-lujuuslaskentaohjelmaa. Koulutuksesta saadaan tarvittavat tiedot staattisia-, värähtely- ja lämpösimulointeja varten. Lisäksi opitaan käyttämään optimointityökaluja. Ohjelma on suunnattu kaikille suunnittelijoille, joiden tulee ottaa työssään huomioon lujuudelliset-, värähtelytai lämpöominaisuudet. - Johdatus simulointiprosessiin - Materiaalien määrittely ja ominaisuudet - Mallien yksinkertaistaminen - Reunaehtojen käyttö - Analysoinnit ja optimoinnit - Lopputulosten tarkastelu ja raportointi Lujuuslaskennan perustietämys suotavaa. Kurssia suositellaan yleisesti yritysten mekaniikkasuunnittelijoille.

7 Creo Kaapelointisuunnittelukoulutus (3 pv) Kurssilla opitaan luomaan ja reitittämään johdinsarjoja. Lisäksi perehdytään kaapelointisuunnitteluympäristön määrittelyyn, luomiseen ja käyttämiseen. Johdotus opetellaan myös skematiikkatietoja hyväksikäyttäen. Kurssin aikana opitaan levittämään johdinsarjoja ja tuottamaan tarvittavat dokumentit. - Johdatus kaapelointisuunnitteluun - Kaapelisuunnitteluympäristön rakentaminen - Kaapeleiden reititys ja määrittely - Liittimien tekeminen - Fyysisten liittimien ja sähkökaavioiden yhdistäminen - Levityskuvien, kytkentätiedon ja osaluettelodokumentaation tekeminen Creo Putkistosuunnittelukoulutus (3 pv) Kurssilla läpikäydään ja opetellaan putkistosuunnittelua Creo Parametricin PCX-putkistosuunnittelumodulilla. Lisäksi perehdytään sekä manuaaliseen että spesifikaatioihin pohjautuvaan suunnitteluun. - Johdatus putkistojen suunnitteluprosessiin - Manuaaliset ja spesifikaatio-ohjatut putkistot - Venttiilien, laippojen ym. käyttö kokoonpanoissa - Raportointi ja piirustukset Creo Peruskoulutus Kurssia suositellaan kaikille suunnittelijoille, jotka tarvitsevat työssään putkistosuunnittelua. Kurssia suositellaan kaikille suunnittelijoille, jotka ovat tekemisissä kaapelointisuunnittelun kanssa. Creo NC-koneistuskoulutus (5 pv) Kurssilla opetellaan 2,5-3-akselista koneistusta, työkalujen ja koneistusympäristön mallintamista, erilaisia koneistustapoja, eri kiinnityksiä sekä näiden parametrointeja. - Johdatus 2,5-,3 -akseliseen koneistukseen - Koneistuskokoonpanot - Työkalut, operaatiot, sekvenssit ja parametrit - Erilaiset koneistustavat; esim. rouhinta, otsatasaus, pintakoneistukset, trajektorikoneistukset, viimeistelyt, poraukset ja kierteytykset - APT-koodin kirjoitus ja postprosessointi Pintamallinnusosaaminen suotavaa. Kurssia suositellaan kaikille, jotka tekevät työstöratoja koneistuskeskuksille. Creo Direct Peruskoulutus (1 pv) Kurssilla tutustutaan suoramallinnukseen Creo Direct -ohjelmaa käyttäen. Kurssilta saat hyvät taidot monimutkaistenkin mallien muokkaamiseen suoramallinnustyökaluilla. Lisäksi opetellaan myös uusien mallien luomista sketseistä yksinkertaisiin kokoonpanoihin. - Johdanto ohjelman käyttöön - Suoramallintamisen perusteet - Olemassaolevan geometrian käyttäminen ja muokkaaminen - Kokoonpanot Creo Direct -ohjelmassa Ei esitietovaatimuksia. Kurssia suositellaan suunnittelijoille, mutta myös muissa rooleissa olevat henkilöt hyötyvät kurssin sisällöstä. econocap.com Äyritie 20, Vantaa p

8 Creo Muottisuunnittelukoulutus (2 pv) Kurssilla perehdytään muottien suunnitteluun Creo Parametricohjelmistolla. Harjoituksissa opetellaan muotin tekemisessä tarpeelliset menetelmät, kuten muottijakoa sekä jakotasojen, luistien ja nostimien tekoa. - Johdatus muottisuunnitteluun - Mallin valmistelu; päästöt, pyöristykset, syöttötäytteet ja analyysipiirteet - Kutistumat, aihiot, volumet (pintatilavuudet), jakotasot, splittaus sekä komponenteiksi jakaminen - Muotin avausanalyysi, välykset/leikkaus tarkastelu, päästötarkastelu, kanavistot, jäähdytykset, ulostyöntötapit sekä raportointi Pintamallinnusosaaminen suotavaa. Kurssia suositellaan kaikille suunnittelijoille, jotka ovat tekemisissä muottisuunnittelun kanssa. Lisätietoja koulutuksista ja kursseista: p

Creo Koulutusesite 2013

Creo Koulutusesite 2013 Creo Koulutusesite 2013 Laaja valikoima erilaisia Creo -kursseja Esitteessä on kuvailtu lyhyesti vakiokurssimme sekä niiden sisältö. Nämä PTC:n sertifioimat perus- ja erikoiskurssit löytyvät kotisivuiltamme

Lisätiedot

Windchill -koulutusesite 2014

Windchill -koulutusesite 2014 Windchill -koulutusesite 2014 Laaja valikoima erilaisia Windchill -kursseja Esitteessä on kuvailtu lyhyesti vakiokurssimme sekä niiden sisältö. Nämä PTC:n sertifioimat perus- ja erikoiskurssit löytyvät

Lisätiedot

CREO Elements/Pro 3D-suunnittelu valmistuksen ehdoilla

CREO Elements/Pro 3D-suunnittelu valmistuksen ehdoilla Creo Elements/Pro 5.0 3/271 CREO Elements/Pro 3D-suunnittelu valmistuksen ehdoilla Osa 1/4 CAD Jouni Ahola ISBN 978-952-5901-26-9 (PDF) Copyright Jouni Ahola Huhtikuu 2012 Kustantaja Klaava Media / Andalys

Lisätiedot

CAD/CAM/PLM/BIM-alan yritykset Suomessa

CAD/CAM/PLM/BIM-alan yritykset Suomessa Yritysesittelyt CAD/CAM/PLM/BIM-alan yritykset Suomessa Seuraavilla sivuilla Suomen merkittävät CAD/CAM/CAE/PLM/BIM-alan toimittajat ja palveluntarjoajat esittelevät lyhyesti yritystään, tuotteitaan ja

Lisätiedot

Toimittajat ja palvelut

Toimittajat ja palvelut Yritysesittelyt Toimittajat ja palvelut Seuraavilla sivuilla Suomen merkittävät CAD/CAM/CAE/PLM/ BIM-alan toimittajat ja palveluntarjoajat esittelevät lyhyesti yritystään, tuotteitaan ja palveluitaan.

Lisätiedot

Tuomo Järvenpää Kuovitie 12 A 1 90540 OULU 040-8407231 BETONISILTOJEN SUUNNITTELU REVIT STRUCTURE -TIETOMALLIN AVULLA

Tuomo Järvenpää Kuovitie 12 A 1 90540 OULU 040-8407231 BETONISILTOJEN SUUNNITTELU REVIT STRUCTURE -TIETOMALLIN AVULLA Tuomo Järvenpää Kuovitie 12 A 1 90540 OULU 040-8407231 BETONISILTOJEN SUUNNITTELU REVIT STRUCTURE -TIETOMALLIN AVULLA Diplomityö, jonka aiheen Oulun yliopiston Konetekniikan osasto on hyväksynyt 25.08.2010.

Lisätiedot

Integroitu 3D CAD/CAM/CAE -ohjelmisto

Integroitu 3D CAD/CAM/CAE -ohjelmisto PALVELUT JA TUKI PROSESSIT JA ALOITTEET OHJELMISTOTUOTTEET TEOLLISUUSRATKAISUT PALVELUT JA TUKI PROSESSIT JA ALOITTEET OHJELMISTOTUOTTEET TEOLLISUUSRATKAISUT Integroitu 3D CAD/CAM/CAE -ohjelmisto Yksi

Lisätiedot

1/04. ESRI Finland. ArcGIS 9

1/04. ESRI Finland. ArcGIS 9 1/04 ESRI Finland U U T I S E T ArcGIS 9 ESRI Finland Oy palveluksessanne 4 Paikkatietoteknologian kehittyminen maakunnan liittojen työvälineeksi 6 ArcGIS 9.0 Jan Jyrki ESRI Finland muuttaa! Uusi osoite

Lisätiedot

PUUSEPÄNALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET Luonnos 11.6.2014

PUUSEPÄNALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET Luonnos 11.6.2014 1 PUUSEPÄNALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET Luonnos 11.6.2014 Opetushallitus 2014 2 S I S Ä L T Ö I PUUSEPÄNALAN ERIKOISAMMATTI -tutkinnon osat ja muodostuminen ------------------- 3 II Puusepänalan

Lisätiedot

PUUSEPÄNALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2015

PUUSEPÄNALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2015 Näyttötutkinnon perusteet PUUSEPÄNALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2015 Määräys 100/011/2014 Määräykset ja ohjeet 2014:93 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2014:93 ISBN 978-952-13-5982-8 (pdf)

Lisätiedot

Vain muutamalla klikkauksella CAD-tiedostojen muutosten tunnistus ja työstöratojen päivitys

Vain muutamalla klikkauksella CAD-tiedostojen muutosten tunnistus ja työstöratojen päivitys Lis ät w ieto w. ja M os as oi te tte rc am ess.fi a w Vain muutamalla klikkauksella CAD-tiedostojen muutosten tunnistus ja työstöratojen päivitys Tehokas mallintaminen uusi mallinnusydin tekee työstä

Lisätiedot

Future Training Center 3ds max peruskurssi

Future Training Center 3ds max peruskurssi 3ds max peruskurssi Kurssin käynyt tuntee 3ds maxin toimintatavan ja osaa luoda sillä kolmiulotteisia malleja, kuvatiedostoja ja animaatioita. Kurssi sopii henkilöille, jotka ovat aloittamassa 3ds maxin

Lisätiedot

2/04. ESRI Finland U U T I S E T. ArcGIS-tuoteperheen uudet jäsenet

2/04. ESRI Finland U U T I S E T. ArcGIS-tuoteperheen uudet jäsenet 2/04 ESRI Finland U U T I S E T ArcGIS-tuoteperheen uudet jäsenet 3 Geologian tutkimuskeskukselle geologisten karttojen tuotantojärjestelmä 6 ArcGIS-tuoteperheen uudet jäsenet 9 ArcIMS 9.0 10 Uudistuksia,

Lisätiedot

Ilmoittaudu kursseille jo tänään!

Ilmoittaudu kursseille jo tänään! Osaaminen on valttia! Koulutuskalenteri kevät 2015 Järjestäjä Esimerkiksi näitä koulutuksia tarjolla Sivu AEL AutoCAD, SketchUp, Mastercam 41 An-Cadsolutions Oy Rhinoceros, OpenHouse, progecad, AutoCAD

Lisätiedot

Aava Platform -konseptin arviointi

Aava Platform -konseptin arviointi TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-05250-10 Aava Platform -konseptin arviointi Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Juho Eskeli, Päivi Parviainen luottamuksellinen 2 (26) Raportin nimi Aava Platform konseptin arviointi

Lisätiedot

HUHTIKUU 2005. Vianovanews. Systems Finland Oy:n asiakaslehti. Infra tietomalli-projekti. Uusi brändi. Novapoint 16.10 uudet ominaisuudet

HUHTIKUU 2005. Vianovanews. Systems Finland Oy:n asiakaslehti. Infra tietomalli-projekti. Uusi brändi. Novapoint 16.10 uudet ominaisuudet Vianovanews Systems Finland Oy:n asiakaslehti HUHTIKUU 2005 Infra tietomalli-projekti Uusi brändi Novapoint 16.10 uudet ominaisuudet Julkaisija Vianova Systems Finland Oy Hannuntie 6, 02360 Espoo Vaihde

Lisätiedot

SOLIDWORKS-TYÖYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN

SOLIDWORKS-TYÖYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN SOLIDWORKS-TYÖYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Materiaali- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma Muovitekniikan suuntautumisvaihtoehto Opinnäytetyö Kevät 2005 Samu Niveri Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Tervetuloa kursseille!

Tervetuloa kursseille! ... Yhteystiedot... 1 Kurssiluettelo... 2 Kurssikalenteri..3 Yrityskohtaiset kurssit..4 Kurssikuvaukset..5-10 Kurssikuvaukset kesä-syksy 2012 Sebicon Oy Bentley Institute kouluttaja Tervetuloa kursseille!

Lisätiedot

The professional s choice for Building Services. Nortamonkatu 1, 26100 Rauma, Finland Tel. +358 (0)2 8387 6000 mail@progman.fi www.magicad.

The professional s choice for Building Services. Nortamonkatu 1, 26100 Rauma, Finland Tel. +358 (0)2 8387 6000 mail@progman.fi www.magicad. Nortamonkatu 1, 26100 Rauma, Finland Tel. +358 (0)2 8387 6000 mail@progman.fi www.magicad.fi MagiCAD is a registered trademark of Progman Oy. Progman acknowledges the rights of other holders of brand names,

Lisätiedot

Automaattiset työstöradat

Automaattiset työstöradat Lisätietoja www.mastercam.fi\router Vain muutamalla klikkauksella Tehokas mallintaminen NC Software, Inc. kantaa vastuunsa ympäristöystävällisyyden kehittämisessä. Näin tuetaan sosiaalisesti ja ekologisesti

Lisätiedot

KOULUTTAUDU CADSIIN.

KOULUTTAUDU CADSIIN. KOULUTTAUDU CADSIIN. Yes, I CADS. KOULUTUSTA TÄSMÄLLISIIN TARPEISIINNE Jos koulutuksemme ajankohdat, aiheet tai laajuus eivät sovi tarpeisiinne, järjestämme koulutusta myös räätälöitynä paikan päällä.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU TEKNOLOGIA KOULUTUS- JA T&K-PALVELUTARJONTA 2010

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU TEKNOLOGIA KOULUTUS- JA T&K-PALVELUTARJONTA 2010 JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU TEKNOLOGIA KOULUTUS- JA T&K-PALVELUTARJONTA 2010 TEKNOLOGIAYKSIKKÖ TERVETULOA TEKNOLOGIAYKSIKKÖÖN! Teknologiayksikkö on organisoinut toimintansa työelämän rajapintojen ja

Lisätiedot

Uusi Dell Storage PS6610 -sarja tarjoaa lähes 3,5-kertaisen kapasiteetin ja seitsenkertaisen suorituskyvyn aikaisempiin sukupolviin verrattuna.

Uusi Dell Storage PS6610 -sarja tarjoaa lähes 3,5-kertaisen kapasiteetin ja seitsenkertaisen suorituskyvyn aikaisempiin sukupolviin verrattuna. Delliltä tallennusratkaisuja Uusi Dell Storage PS6610 -sarja tarjoaa lähes 3,5-kertaisen kapasiteetin ja seitsenkertaisen suorituskyvyn aikaisempiin sukupolviin verrattuna. Dell Storage SCv2000 -sarja

Lisätiedot

Siltojen 3D-suunnittelu- ja mittausprosessin kehittäminen ja käyttöönottaminen (Älykäs silta)

Siltojen 3D-suunnittelu- ja mittausprosessin kehittäminen ja käyttöönottaminen (Älykäs silta) Rauno Heikkilä, Antti Karjalainen, Pekka Pulkkinen, Esa Haapa-aho, Mauno Jokinen, Aarno Oinonen, Mika Jaakkola Siltojen 3D-suunnittelu- ja mittausprosessin kehittäminen ja käyttöönottaminen Tiehallinnon

Lisätiedot

DIGITAL TOOLS FOR PRODUCT DEVELOPMENT

DIGITAL TOOLS FOR PRODUCT DEVELOPMENT TEKNIIKKA JA LIIKENNE DIGITAL TOOLS FOR PRODUCT DEVELOPMENT DIGIBRANCH- HANKKEEN LOPPURAPORTTI TOIMITTANEET Antti Alonen ja Esa Hietikko Digital Tools for Product Development DigiBranch hankkeen loppuraportti

Lisätiedot

MYSQL:N HALLINTATYÖKALUJEN VERTAILU

MYSQL:N HALLINTATYÖKALUJEN VERTAILU MYSQL:N HALLINTATYÖKALUJEN VERTAILU Antti Janhonen Teemu Lindgren Mika Manninen Huhtikuu 2008 Tämä työ on tehty Creative Commons -lisenssin alla 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO......3 2 YLEISTÄ ASENNUKSESTA......4

Lisätiedot

3D -TYÖYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN CASE-YRITYKSESSÄ

3D -TYÖYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN CASE-YRITYKSESSÄ 3D -TYÖYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN CASE-YRITYKSESSÄ LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ala Kone- ja tuotantotekniikka Mekatroniikka Opinnäytetyö Syksy 2010 Kalle Huovila Lahden ammattikorkeakoulu Kone- ja

Lisätiedot

Voisiko kokoonpanoteollisuuden HSK olla työpaikkasuunnittelun laatujärjestelmä?

Voisiko kokoonpanoteollisuuden HSK olla työpaikkasuunnittelun laatujärjestelmä? Työsuojelurahaston tutkimusohjelma Hyvä suunnittelukäytäntö työpaikkasuunnittelun kehittämiseen Projekti: Suunnittelun ergonomisen laadun parantaminen kokoonpanoteollisuudessa Työraportti 8 Tampere 10.1.1994

Lisätiedot

Suunnittelumallien systemaattinen yhdistäminen

Suunnittelumallien systemaattinen yhdistäminen Suunnittelumallien systemaattinen yhdistäminen Jussi Lehikoinen 23.5.2007 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Suunnittelumallit esittävät aiemmin hyväksi havaittuja

Lisätiedot

Jari Kaarela ROBOTIN ETÄOHJELMOINNIN KÄYTTÖÖNOTON VAIHEET ROBOTISOIDUSSA OHUTLEVYN SÄRMÄYKSESSÄ

Jari Kaarela ROBOTIN ETÄOHJELMOINNIN KÄYTTÖÖNOTON VAIHEET ROBOTISOIDUSSA OHUTLEVYN SÄRMÄYKSESSÄ Jari Kaarela ROBOTIN ETÄOHJELMOINNIN KÄYTTÖÖNOTON VAIHEET ROBOTISOIDUSSA OHUTLEVYN SÄRMÄYKSESSÄ Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen

Lisätiedot