Autoalan suhdannekatsaus, kevät 2016

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Autoalan suhdannekatsaus, kevät 2016"

Transkriptio

1 Edunvalvonta on joukkuelaji TUTKIMUSYKSIKÖN JULKAISUJA Autoalan suhdannekatsaus, kevät 1 /1 AUTOALALLA PIENTÄ PIRISTYMISTÄ TYÖLLISYYS PARANEE TÄNÄ VUONNA AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT Uusia henkilöautoja rekisteröitiin viime vuonna kaikkiaan Se on noin 5 autoa vähemmän kuin mitä myynti oli keskimäärin ennen vuonna alkanutta taloustaantumaa. Myöskin tänä vuonna henkilöautomyynti kasvaa hieman. Ennustamme, että tämän vuoden aikana tullaan myymään hieman yli uutta autoa. Tämä määrä ei riitä uusimaan autokantaamme, vaan se edelleen vanhenee. AUTOALAN TYÖLLISYYS Vuonna moottoriajoneuvojen kauppa, huolto ja korjaus työllistivät noin 7 henkeä. Työttömien määrä kasvoi myös viime vuoden aikana. Kasvu on kuitenkin hidastunut ja joillakin alueilla työttömien määrä on vähentynyt viime vuodesta. Tänä vuonna alan työllisten määrä tulee olemaan hieman suurempi kuin viime vuonna. HUOLLON JA KORJAUSTOIMINNAN NÄKYMÄT Vanheneva autokanta kaipaa tietenkin enemmän huoltoja korjaamopalveluita, mutta se ei riitä parantamaan alan kannattavuutta. Kuuden viime vuoden aikana autoalalta on jäänyt myymättä yhteensä noin 19 uutta autoa verrattuna taantumaa edeltävään aikaan. Se on pois aktiivisesta huoltokannasta. Viime vuoden lopun myynnin kasvu parantaa hieman huoltotoiminnan työllisyysnäkymiä tälle vuodelle. ANSIOKEHITYS Viime vuonna autoalan reaaliansiot nousivat kaikissa henkilöstöryhmissä vähintään, prosenttia. Vuoteen sisältyi kaksi sopimuskorotusta, joiden yhteisvaikutus oli vajaan prosentin. Tänä vuonna ansiokehitys on varsin maltillista. Ansioita voivat nostaa vain paikallisesti sovitut korotukset, työn vaativuuden nousu tai provisiopalkkiot. KUVIO 1. Henkilöautojen ensirekisteröinnit vuosina 1e KUVIO. Autoalan työlliset vuosina 1e e e Lähteet: Tilastokeskus, Metalliliiton tutkimusyksikkö Lähteet: Tilastokeskus, Metalliliiton tutkimusyksikkö AUTOALAN SUHDANNEKATSAUS kevät 1 1

2 KEHITYS VUOSINA SEKÄ ALKUVUONNA 1 Autoalan suhdannekatsaus on osa Metalliliiton yritys- ja toimialakohtaista seurantaa. Katsauksen tarkoituksena on toimia eräänä perustana vertailtaessa yksittäisten yritysten kehitystä koko toimialan kehitykseen. Tärkeimmät käyttäjä- ja kohderyhmät ovat liiton hallinto ja toimisto sekä luottamusmiehet. Katsausta voidaan käyttää osana Murikan järjestämää yritystoimintaan liittyvää koulutusta. Katsauksessa tarkastellaan autoalan kehitystä vuosina keskeisten tunnuslukujen avulla sekä luodaan katsaus vuoden 1 tilanteeseen ja lähiajan näkymiin. Autoalan taloudellista kehitystä kuvaavia tilinpäätöslukuja ei vielä ole viime vuodelta saatavissa, joten arvioita vuoden alan kannattavuudesta tai vakaavaraisuudesta ei ole mahdollista tehdä. Sen sijaan vuoden arviot löytyvät syksyllä julkistetusta toimialakatsauksesta. Autojen myynnin kehitys Vuonna rekisteröitiin kaikkiaan 1 19 uutta henkilöautoa. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli noin kaksi prosenttia. Viime vuoden lopulla autokauppa vilkastui romutuspalkkion ansiosta. Vuosina eli ennen vuonna alkanutta taloustaantumaa, henkilöautoja rekisteröitiin keskimäärin vuosittain noin 5 autoa. Tästä määrästä jäätiin siis noin. Alan yleinen arvio on, että autokannan uusiminen edellyttäisi suurin piirtein noin 5 auton vuosimyyntiä. Henkilöautojen ensirekisteröintien määrä on tänä vuonna kasvanut,7 prosenttia viime vuodesta. Vuoden alusta maaliskuun loppuun mennessä on rekisteröity uutta henkilöautoa. Alkuvuoden ensirekisteröineissä näkyy romutuspalkkion aikaan saama viime vuoden lopun autokaupan kasvu, erityisesti tammi- ja KUVIO 3. Henkilöautojen ensirekisteröinnit kuukausittain vuosina ja 1 sekä keskimäärin vuosina helmikuun ensirekisteröinneissä. Vuoden kahden ensimmäisen kuukauden aikana rekisteröitiin lähes viidennes (1 ) enemmän uusia autoja kuin vuonna. Maaliskuussa 1 rekisteröintimäärä kasvoi viisi prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Kuviossa 3 on esitetty kuukausittaiset ensirekisteröinnit viime vuodelta ja tämän vuoden kolmelta ensimmäiseltä kuukaudelta. Lisäksi kuviossa on vertailun vuoksi keskimääräiset rekisteröinnit vuosilta. Kuvio 1 etusivulla havainnollistaa vuoden 9 henkilöautomyynnin rajua pudotusta ja sen jälkeistä kahden seuraavan vuoden kasvua. Viime vuonna kasvua oli reilu kaksi prosenttia. Tänä vuonna myynti jatkaa kasvuaan. Autoalan Keskusliitto ry:n antaman ennusteen mukaan tänä vuonna tullaan myymään noin uutta henkilöautoa. Me arvioimme, että tänä vuonna rekisteröidään noin 1 uutta henkilöautoa. Kokonaisuudessaan kaikkien kaupallisten ajoneuvojen myynti on alemmalla tasolla kuin mitä se on ollut keskimäärin -luvulla (Kuvio ). Viime vuonna rekisteröitiin noin kuusi prosenttia enemmän kaupallisia ajoneuvoja kuin vuonna. Pakettiautojen ensirekisteröintien määrä kasvoi viime vuonna lähes kahdeksan prosenttia. Kuorma-autojen rekisteröinnit kasvoivat kuusi prosenttia. Linja-autojen ensirekisteröinnit laskivat prosenttia vuodesta. Vuonna ensirekisteröitiin 31 pakettiautoa. Tänä vuonna tammi-maaliskuussa pakettiautoja on rekisteröity noin 1 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona, yhteensä 3 31 kappaletta. Pakettiautoista lähes 9 prosenttia ensirekisteröidään yritykselle tai yhteisölle. Pakettiautojen ensirekisteröinnit ovat kasvaneet kahden vuoden ajan, mutta taso on prosenttia alhaisempi kuin vuosien vuosikeskiarvo. Tämä tarkoittaa lähes 3 autoa. Tämän vuoden tammi-huhtikuussa on rekisteröity kuorma-autoja yhteensä noin 37 prosenttia enemmän kuin vastaavana aikana vuonna. Rekisteröintimäärät vaihtelevat huomattavasti eri kuukausina mutta alkuvuonna myynti on kasvanut selvästi joka kuukausi. KUVIO. Kaupallisten ajoneuvojen ensirekisteröinnit vuosina 1e Viimeinen havainto 3/1 Lähde: Tilastokeskus vuosien keskiarvo Pakettiautot Kuorma-autot Linja-autot e Lähde: Tilastokeskus, Metalliliitton tutkimusyksikkö METALLI LIITTO 1

3 Vuosina ja 9 rekisteröitiin lähes linjaautoa. Sen jälkeen myynti väheni selvästi, mutta vuonna rekisteröitiin ennätykselliset 9 uutta linja-autoa. Viime vuonna myynti supistui 5 autoon. Tämän vuoden tammi-maaliskuussa linja-autojen ensirekisteröinnit ovat vähentyneet lähes viidenneksen (1 ) viime vuodesta. Euroopan kehitys Euroopassa automyynti laski vuosikaudet voimakkaasti vuoden jälkeen. Vuonna automyynti kääntyi kasvuun. Ennen taantuman alkamista vuonna 7 EUmaissa rekisteröitiin 1 miljoonaa henkilöautoa, mikä oli 1, miljoonaa enemmän kuin viime vuonna. Viime vuonna uusi henkilöautoja myytiin noin miljoonaa. Euroopan automyynti kasvoi viime vuonna lähes 1 prosenttia. Automyynniltään suurimmissa maissa kasvu oli Saksassa,9, Isossa Britanniassa,3, Ranskassa,, Italiassa, ja Espanjassa,9 prosenttia. Pohjoismaista Ruotsissa myytiin,5, Tanskassa 1 ja Norjassa lähes viisi prosenttia enemmän henkilöautoja kuin edellisenä vuonna. Euroopassa uusien henkilöautojen kokonaismyynti ylsi tämän vuoden tammi-maaliskuussa noin 3, miljoonaan, mikä on prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Myynti kasvoi lähes kaikissa EU-maissa. Eniten se kasvoi Italiassa, 1 prosenttia. Ranskassa kasvua oli ja Isossa-Britanniassa ja Saksassa noin 5 prosenttia. Myynti laski ainoastaan Alankomaissa ja Kreikassa, molemmissa yli 1 prosenttia. Euroopassa raskaita kuorma-autoja myytiin viime vuonna 5, prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tämän vuoden tammi-helmikuussa raskaiden kuorma-autojen myynti on lähtenyt selkeään kasvuun. Niitä on myyty noin kahdeksan prosenttia enemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna. Ranskaa lukuun ottamatta kaikissa suurissa EU-maissa myynti on kasvanut. Isossa-Britanniassa kasvuluvut ovat suurimmat (55 ), Espanjassa 1 Italiassa ja Saksassa prosenttia. Ranskassa laskua on ollut 1 prosenttia. Euroopan myyntitilastojen lähteenä on käytetty ACEA European Automobile manufuctures Assosiation KUVIO 5. Moottoriajoneuvojen vähittäiskaupan liikevaihdon ja määrän kehitys, trendisarjat, indeksi (1=1) AUTOALAN TALOUDELLINEN KEHITYS Liikevaihdon kehitys Liikevaihdon kehitystä lukuun ottamatta muita taloudellista kehitystä kuvaavien tunnuslukuja ei viime vuoden osalta ole vielä saatavissa, joten tässä katsauksessa on mukana vain liikevaihto- ja määräindeksit. Tilastokeskuksen kerääminen tietojen mukaan sekä autojen vähittäiskaupan että huolto- ja korjaamotoiminnan liikevaihdot kasvoivat tasaisesti koko -luvun alun aina vuoden 7 lopulle asti. Moottoriajoneuvojen vähittäiskaupan myynti alkoi laskea talvella ja oli huonoimmillaan talvella 9. Kesän jälkeen myynti alkoi jälleen kasvaa ja kiihtyi sen jälkeen ja ohitti vuoden lopulla vuoden alun tason (Kuvio 5). Huhtikuussa toteutunut autoveromuutos aiheutti alkuvuoden kasvupiikin ja sen jälkeen liikevaihto romahti. Tämän jälkeen automyynnin liikevaihto on kasvanut tasaisesti ja kasvu kiihtyi viime syksynä. Moottoriajoneuvojen vähittäiskaupassa liikevaihdon ja myyntimäärän muutokset ovat samansuuntaisia, eikä hinnoissa ole ollut suuria muutoksia. Huollon ja korjauksen liikevaihto palautui taantumaa edeltäneelle tasolle varsin nopeasti (Kuvio ). Sen sijaan huoltojen määrä on edelleen selvästi taantumaa alemmalla tasolla. Tämä on näkynyt alan työllisyyden heikkenemisenä ja työttömien määrän kasvuna. Hintojen nousu on syynä siihen, ettei huolto- ja korjaustoiminnan liikevaihto ole supistunut määrän rinnalla. Vuodesta 5 moottoriajoneuvojen huollon ja korjauksen hinnat ovat nousseet prosenttia. Vuodesta 1 hinnat nousivat lähes prosenttia. Viime vuonna huoltohinnat nousivat,5 prosenttia. Huollon ja korjauksen hinnat ovat nousseet vuodesta 5 lähes kaksi kertaa enemmän kuin elinkustannukset. Huollon ja korjauksen liikevaihto ja määrä ovat olleet lievässä kasvussa viime vuoden alkupuolelta lähtien. KUVIO. Moottoriajoneuvojen huollon ja korjauksen liikevaihdon ja määrän kehitys, trendisarjat, indeksi (1=1) Määrä, trendi Liikevaihto, trendi Määrä Liikevaihto Määrä Liikevaihto 7 9 Viimeinen havainto 1/1 Lähde: Tilastokeskus Viimeinen havainto 1/1 Lähde: Tilastokeskus 1 1 AUTOALAN SUHDANNEKATSAUS, kevät 1 3

4 AUTOALAN TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS Autoalan työllisyys Moottoriajoneuvojen kauppa, huolto ja korjaus työllistivät vuonna noin 7 henkeä. Työllisten määrä nousi tasaisesti vuosituhannen alusta ollen vuonna 7 noin 5 henkeä. Kahtena seuraavana vuonna työllisten määrä vähentyi, mutta lähti uudelleen nousuun vuonna 1. Viime vuonna työllisten määrä väheni. Tänä vuonna työllisten määrä kasvaa hieman. Yritysrekisterin vuositilaston mukaan noin /3 henkilöstöstä työskentelee huollossa ja korjaustoiminnassa. Työttömyys Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston muuttuneen ammattiluokituksen takia emme enää saa luotettavaa tietoa autoalan toimihenkilöiden työttömyydestä. Sen vuoksi esittelemme vain työntekijäammateissa työskentelevien työttömyysluvut. Työ- ja elinkeinoministeriön tietojen mukaan autokorjaamoalan työttömien määrä väheni tasaisesti vuoden loppua kohden. Sen jälkeen työttömyys kasvoi ja eniten työttömiä oli vuoden 9 joulukuun lopussa, jolloin heitä oli 3 7. Sen jälkeen työttömyys laski kahden vuoden ajan. Vuodesta autokorjaamoalan työttömien määrä on tasaisesti kasvanut. Alalla oli viime helmikuun lopussa 3 työtöntä työnhakijaa eli 17 enemmän kuin vuoden helmikuun lopulla (Kuvio 7). Työttömien työnhakijoiden määrä on kasvanut kaikissa ammattiryhmissä. Määrällisesti eniten on kasvanut työttömien autonasentajien määrä. Työttömien raskaan kaluston asentajien määrä on kasvanut suhteellisesti eniten, lähes prosenttia (Kuvio ). Alueellisesti työttömien työnhakijoiden määrä on vuodessa kasvanut eniten Satakunnassa (Kuvio 9). Siellä työnhakijoiden määrä kasvoi lähes 7 prosenttia. Eniten työnhakijoita oli Uudellamaalla, jossa oli helmikuun lopussa 1 työnhakijaa. Työttömien työnhakijoiden määrä laski viidellä alueella. Lapissa työnhakijoiden määrä laski suhteellisesti eniten, lähes kuusi prosenttia. Arvio työllisyyskehityksestä 1 Alan työllisyyskehitys on selvästi heikentynyt vuodesta lähtien. Arvioimme, että uusien autojen myynnin lievä kasvu parantaa alan työllisyyttä hieman tänä vuonna. AKL:n tuoreen suhdannebarometrin mukaan 1 prosenttia alan yrityksistä pitää todennäköisenä, että he joutuvat vähentämään työvoimaansa tänä vuonna joko irtisanomalla, lomauttamalla tai osa-aikaistamalla. Seitsemän prosenttia yrityksistä arvioi lisäävänsä työvoimaa tänä vuonna. Valtaosalla yrityksistä työllisyyden arvioidaan pysyvän ennallaan. KUVIO 7. Autoalan työttömät työnhakijat kuukausittain vuosina 1, viimeinen havainto / henkilöä Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö KUVIO. Autoalan työttömät työnhakijat ammattiryhmittäin helmikuun lopussa vuosina ja 1 Autonasentaja, huoltokorjaamo Autopeltiseppä Automaalari Huoltokorjaamo-työntekijä Asentaja, raskas autokalusto Autosähköasentaja Helmikuu 1 yht. 3 henkilöä Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö Helmikuu yht. henkilöä KUVIO 9. Autoalan työttömien työnhakijoiden lukumäärät helmikuussa alueittain (suluissa)sekä määrän muutos helmikuu 1, Satakunta () Pohjanmaa () Pohjois-Savo (17) Etelä-Pohjanmaa () Varsinais-Suomi (99) Uusimaa (1) Pohjois-Pohjanmaa (391) Pirkanmaa () Kaakkois-Suomi (37) Keski-Suomi (1) Pohjois-Karjala (9) Etelä-Savo (179) Häme (91) Kainuu (7) Lappi (1) Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö METALLI LIITTO 1

5 AUTOALAN PALKKAKEHITYS Työntekijöiden perustuntiansioiden kehitys Autokorjaamotyöntekijöiden keskimääräinen tuntiansio aika-, urakka- ja palkkiotyössä oli vuoden neljännellä neljänneksellä 175 senttiä tunnissa. Kuviossa 1 on esitetty perustuntiansioiden nimellis- ja reaalimuutokset vuodesta vuoteen, kunkin vuoden neljänneltä neljännekseltä verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Kun käytännön tuntipalkkoja verrataan palkkatilastoon, kannattaa vertailu tehdä perustuntiansioon. Nämä tuntipalkat eivät sisällä vuorotyö-, olosuhde- ja työajan tasaamislisiä. Perustuntiansiokehitys poikkeaa siten virallisissa tilastoissa esitetyistä ansiokehitysluvuista. Autokorjaamotyöntekijöiden reaaliansiot laskivat vuosina yhteensä,9 prosenttia. Viime vuonna nimellisansiot nousivat 3, ja reaaliansiot hintojen laskun myötä,1 prosenttia. Viime vuonna työntekijöiden määrä palkkatilastossa laski neljä prosenttia. Lisäksi urakkapalkkojen osuus sekä palkkaryhmä A:n työntekijöiden määrä ja tehdyt työtunnit kasvoivat. Viime vuoden palkkatilastoihin sisältyy kaksi yleiskorotusta, joiden yhteenlaskettu vaikutus on noin yksi prosentti. Toimihenkilöiden ansiokehitys Autoalan Keskusliitto ry: jäsenryitysten palveluksessa olevien toimihenkilöiden edellinen palkkoja koskeva tiedustelu tehtiin vuonna poikkeuksellisesti syyskuussa. Tämän jälkeen on toteutettu kaksi yleiskorotusta, jotka ovat korottaneet palkkoja yhteensä noin yhden prosentin. Viime vuoden palkkatiedustelu toteutettiin marraskuussa. Keskiansiot ovat säännöllisen työajan ansioita. Niihin sisältyvät rahapalkan lisäksi vuorotyölisät, säännöllisestä sunnuntaityöstä maksetut korotukset ja luontoisedut. Provisiot ja vastaavat harvemmin kuin kuukausittain maksetut erät ovat mukana kuukausikeskimäärinä. Lisäja ylityökorvaukset eivät sisälly keskiansioihin. Vuonna konttorihenkilöstön säännöllisen työajan keskiansio oli 9 euroa kuukaudessa. Kuviossa on esitetty säännöllisen työajan nimellis- ja reaaliansiokehitys vuodesta 5 vuoteen. Nimellisansiot kasvoivat, ja reaaliansiot, prosenttia vuodesta Vuonna myyntihenkilöstön säännöllisen työajan keskiansio oli 57 euroa kuukaudessa. Kuviossa on esitetty säännöllisen työajan nimellis- ja reaaliansiokehitys vuodesta 5 vuoteen. Nimellisansiot kasvoivat 1 ja reaaliansiot 1, prosenttia vuodesta. Autokaupan kehitys vaikuttaa voimakkaasti myyntihenkilöstön ansiokehitykseen, koska yleisesti heidän palkkansa on sidottu myyntiprovisioihin. Viime syksyn myynnin kasvu vaikutti myyntihenkilöstön ansiokehitykseen. KUVIO 1. Autokorjaamotyöntekijöiden perustuntiansioiden vuosimuutokset, kunkin vuoden neljäs neljännes KUVIO. Konttorihenkilöstön säännöllisen työajan kuukausiansioiden vuosimuutokset Nimellismuutos, Reaalimuutos, 1 KUVIO. Myyntihenkilöstön säännöllisen työajan kuukausiansioiden vuosimuutokset Nimellismuutos, Reaalimuutos, 1 Nimellismuutos, Reaalimuutos, * Vuoden tieto tammikuulta ja vuoden tieto syyskuulta AUTOALAN SUHDANNEKATSAUS, kevät 1 5

6 Varaosa-, varasto- ja palveluhenkilöstön säännöllisen työajan keskiansio oli 7 euroa kuukaudessa. Kuviossa on kuvattu nimellis- ja reaaliansiokehitys vuodesta 5 vuoteen. Nimellisansiot kasvoivat 3,9 ja reaaliansiot, prosenttia vuodesta. Reaaliansiot kasvoivat viime vuonna lähes yhtä paljon kuin vuonna 7. AUTOALAN LÄHIAJAN NÄKYMÄT Viimeisen seitsemän vuoden aikana henkilöautoja on rekisteröity selvästi vähemmän kuin ennen taantuman alkamista vuonna. Vuonna päästiin jo auton myyntimäärään, mutta sen jälkeen uusien autojen kauppa jälleen supistui. Viimeiset kolme vuotta autokauppa on kasvanut, joskin vähän mutta tasaisesti. Tänä vuonna AKL:n arvion mukaan uusia henkilöautoja tullaan rekisteröimään noin. Meidän ennusteemme on hieman varovaisempi. Arvioimme, että uusia autoja tullaan rekisteröimään noin 1. Viime syksyn romutuskampanja kasvatti kuluttajien uuden auton ostoaikeita, joka näkyi rekisteröintien kasvuna. Alkuvuodesta ostoaikeet ovat jälleen kääntyneet laskuun, joten myynnin kasvu tuskin jatkuu yhtä vahvana tänä vuonna. Tuorein tieto alan näkymistä on Metalliliiton tutkimusyksikön pääluottamusmiehiltä sähköpostikyselyllä saatu arvio. Kysely tehtiin ensimmäisen kerran loka-marraskuussa 9 ja se on toistettu sen jälkeen vuosittain. Kysely lähettiin maaliskuun lopussa 75 autoalan pääluottamusmiehelle, joista vastasi kyselyymme. Kyselyn vastuksia on painotettu toimipaikan henkilöstömäärällä. Kyselyn perusteella alan lähiaikojen näkymät ovat hieman parantumassa. Vastaajista kolmannes arvioi toimipaikan automyynnin kasvavan seuraavan puolen vuoden aikana. Ainoastaan prosentti vastaajista katsoi automyynnin supistuvan. Vastaajista 7 prosenttia arvioi toimipaikan huolto- ja korjaustoiminnan määrän kasvavan ja neljä prosenttia vähenevän. Lähes neljännes vastaajista katsoi työllisyyden paranevan ja neljä KUVIO. Varaosa-, varasto- ja palveluhenkilöstön säännöllisen työajan kuukausiansioiden vuosimuutokset Nimellismuutos, Reaalimuutos, * Vuoden tieto tammikuulta ja vuoden tieto syyskuulta prosenttia arvio työllisyyden heikkenevän seuraavan kuuden kuukauden aikana. Noin 7 prosenttia vastaajista arvioi työllisyyden pysyvän ennallaan. Arviot ovat tässä kyselyssä selvästi myönteisempiä vuosikausiin. AKL:n tekemän suhdannebarometrin mukaan yli neljännes (7 ) autokauppiaista uskoo, että korjaamon työtarjonta vähenee kuluvana vuonna. Näkemys on selvästi myönteisempi kuin viime vuonna, jolloin reilusti yli puolet ( ) uskoi töiden vähenemiseen. Myös korjaamojen kannattavuus kokonaisuutena on paranemassa, sillä reilu kolmannes (3 ) uskoo korjaamon kannattavuuden paranevan ja lähes neljäsosa (3 ) heikkenevän. Tulevaisuudessa alalla tullaan näkemään uudenlaisia liiketoimintamalleja. Verkossa tapahtuva myynti tulee olemaan yhä vahvemmin automyynnissä mukana. Aikaisemmin jälkimarkkinointiin on verkossa tarjottu palvelua, joka etsii asiakkaalle parhaan huoltotarjouksen. Nyt myös uusien autojen ostamiseen tarjotaan vastaavaa verkkopalvelua. Ne kilpailuttavat kuluttajan toimeksiannosta autoliikkeitä uuden auton hankinnassa. Jälkimarkkinointi tulee silti edelleenkin olemaan tärkeää, sillä se on ollut viime vuosina autokaupan kannattavin alue Jukka Saviluoto, vastaava tutkija METALLI LIITTO 1

Metalliteollisuuden palkkakehitys 4. nelj. 2014

Metalliteollisuuden palkkakehitys 4. nelj. 2014 TUTKIMUSYKSIKÖN JULKAISUJA /15 Metalliteollisuuden palkkakehitys. nelj. YLEISTÄ PALKKARYHMITTÄISIÄ TIETOJA NIMELLISANSIOKEHITYS REAALIANSIOKEHITYS 3 MUUT ALAT 3 IDENTTISTEN HENKILÖT AUTOKAUPAN TOIMIHENKILÖT

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 3/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 3/214 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Metalliteollisuuden palkkakehitys 4. nelj. 2011

Metalliteollisuuden palkkakehitys 4. nelj. 2011 TUTKIMUSYKSIKÖN JULKISUJ / Metalliteollisuuden palkkakehitys. nelj. RELINSIOT LSKIVT METLLISS J KOKO TEOLLISUUDESS Tässä palkkakatsauksessa esitettävät palkkatiedot perustuvat Elinkeinoelämän Keskusliiton

Lisätiedot

Metalliteollisuuden palkkakehitys 2. nelj. 2013

Metalliteollisuuden palkkakehitys 2. nelj. 2013 TUTKIMUSYKSIKÖN JULKISUJ / Metalliteollisuuden palkkakehitys. nelj. METLLIN RELINSIOT NOUSIVT, PROSENTTI VUODESS Tässä palkkakatsauksessa esitettävät palkkatiedot perustuvat Elinkeinoelämän Keskusliiton

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain Teknologiateollisuus ELY-alueittain 2014e Alueiden osuudet alan koko liikevaihdosta ja henkilöstöstä Suomessa Uusimaa Pirkanmaa Varsinais-Suomi Pohjois-Pohjanmaa

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 14.10.2014 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan määrä pysynee ennallaan

Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan määrä pysynee ennallaan Suhdannebarometri Helmikuu 2010 Häme Helmikuu 2015 Teollisuus ja rakentaminen Suhdannetilanne on viime kuukausien paranemisesta huolimatta heikko Tuotanto vähentynee kuluvan vuoden alussa - henkilökunnan

Lisätiedot

Metalliteollisuuden palkkakehitys

Metalliteollisuuden palkkakehitys Tutkimusyksikkö Metalliteollisuuden palkkakehitys Vuoden. neljännes Tässä palkkakatsauksessa esitettävät palkkatiedot perustuvat Elinkeinoelämän Keskusliiton (EK) jäsenyrityksistään keräämiin palkkatilastoihin

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN YLEINEN PERUSTURVA TAMMIKUUSSA 2001

TYÖTTÖMIEN YLEINEN PERUSTURVA TAMMIKUUSSA 2001 Tiedustelut Anne Laakkonen, puh. 00 9 9..00 TYÖTTÖMIEN YLEINEN PERUSTURVA TAMMIKUUSSA 00 Tammi- Muutos Muutos Vuonna kuussa edell. tammikuusta 000 Etuudet, milj. mk 5, 9,5 0, 5 708, Peruspäivärahat 6,

Lisätiedot

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Yleistä selvityksestä Tässä esityksessä kuvataan hankkeen

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 26.10.2015 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 1 Osa 1: Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuoden 215 ensimmäisellä puoliskolla. Heinä-syyskuussa liikevaihdon väheneminen oli 1,2

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Huhtikuu 2015

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Huhtikuu 2015 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Huhtikuu 2015 Toimialarakenne kauppakamarialue 2012, yht. n. 110 000 työllistä 7 % 32 % 23 % 6 % Alkutuotanto Teollisuus Rakentaminen Kauppa Yksityiset

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015. 13.5.2015, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015. 13.5.2015, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015 13.5.2015, Lasse Krogell Yritysrakenne 2007-2013 TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

10.6.2011. Pankkibarometri II/2011 Ulla Halonen

10.6.2011. Pankkibarometri II/2011 Ulla Halonen 10.6.2011 barometri II/2011 Ulla Halonen barometri II/2011 Sisältö Sivu Yhteenveto 2 Kotitaloudet 3 Yritykset 5 Alueelliset tiedot 7 Finanssialan Keskusliitto kysyy barometrin avulla pankinjohtajien käsitystä

Lisätiedot

Kuluttajien mielialat ja kulutuksen muutokset-seminaari Helsinki 26.11.2009 UUSIMAALAINEN KULUTTAJANA

Kuluttajien mielialat ja kulutuksen muutokset-seminaari Helsinki 26.11.2009 UUSIMAALAINEN KULUTTAJANA Kuluttajien mielialat ja kulutuksen muutokset-seminaari Helsinki 26.11.9 UUSIMAALAINEN KULUTTAJANA 26.11.9 Kuluttajabarometri Puhelinhaastattelututkimus Kuluttajien taloudelliset mielialat, odotukset ja

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta TEMissä huhtikuu 2013

Nuorisotakuun seuranta TEMissä huhtikuu 2013 Nuorisotakuun seuranta TEMissä huhtikuu 2013 Työttömät työnhakijat alle 25v. ja 25-29v vastavalmistuneet (TEM/työnvälitystilasto 1220.) Alle 25v 2012 2013 Muutos % Huhtikuun lopussa 28 233 34 817 + 23,32

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2013

Lappeenrannan toimialakatsaus 2013 Lappeenrannan toimialakatsaus 2013 14.10.2013 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN KEHITYS ALUEITTAIN: Teknologiateollisuuden yrityksien liikevaihdon lasku hiukan taittunut alkuvuonna.

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN KEHITYS ALUEITTAIN: Teknologiateollisuuden yrityksien liikevaihdon lasku hiukan taittunut alkuvuonna. TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN KEHITYS ALUEITTAIN: Teknologiateollisuuden yrityksien liikevaihdon lasku hiukan taittunut alkuvuonna Vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä teknologiateollisuuden yritysten liikevaihto

Lisätiedot

Matkailun tulo- ja työllisyysvertailu. Kooste Tilastokeskuksen asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tilastoista 2015

Matkailun tulo- ja työllisyysvertailu. Kooste Tilastokeskuksen asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tilastoista 2015 Matkailun tulo- ja työllisyysvertailu Kooste Tilastokeskuksen asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tilastoista 2015 Rakennetiedot Henkilöstömäärä Liikevaihto Yritykset (YTR) Toimipaikat (YTR) 2012 2013 2012

Lisätiedot

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 TutkimusYksikön julkaisuja 1/2012 Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 perälauta suosituin korotusvaihtoehdoista JOHDANTO Metallityöväen Liitto ry ja Teknologiateollisuus ry sopivat lokakuussa 2011

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Yleisimmät akavalaistutkinnot 2014/9 ja 2015/9 Ekonomisti Heikki Taulu Koko maa -1000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 6271 678 6949 3597 798 4395 2848

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Yleisimmät akavalaistutkinnot 2014/6 ja 2015/6 Ekonomisti Heikki Taulu Koko maa 6255 696 6951 3602 860 4462 3621 482 4103 2632 340 2972 2289 306 2595 2103 460 2563

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2014

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2014 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2014 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, ELYkeskuksen ja Pohjanmaan kauppakamarin omaan aineistoon. Toimialarakenne

Lisätiedot

Koko maa -6 % Varsinais-Suomi. Pohjois-Pohjanmaa. Uusimaa -4 % Pirkanmaa -8 % Kaakkois-Suomi. Varsinais-Suomi -11 % Pohjois-Savo

Koko maa -6 % Varsinais-Suomi. Pohjois-Pohjanmaa. Uusimaa -4 % Pirkanmaa -8 % Kaakkois-Suomi. Varsinais-Suomi -11 % Pohjois-Savo TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN KEHITYS ALUEITTAIN: Teknologiateollisuuden yrityksien liikevaihdon lasku näyttäisi taittuneen viime vuoden loppupuolella - Kolmas vuosineljännes monilla alueilla edellistä parempi

Lisätiedot

Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain

Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain 2/12 215/12 Ekonomisti Heikki Taulu 45 4 35 25 Työttömien määrän suhteelliset muutokset koulutustason mukaan, koko maa Tutkijakoulutus 15 5 2/12 3/12

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. verrattuna liikevaihto laski. 0,3 prosenttia. Vuoden 2013 marraskuuhun

Henkilöstöpalvelut. verrattuna liikevaihto laski. 0,3 prosenttia. Vuoden 2013 marraskuuhun Liikevaihtotiedustelu zhenkilöstöpalvelualan kokonaisliikevaihto joulukuussa hieman vuoden takaista suurempi Tiedustelun tiedot on tarkoitettu jäsenliiton sisäiseen käyttöön, eikä niitä saa julkaista ilman

Lisätiedot

AKL Suhdannebarometri kevät 2013 Autoalan Keskusliitto ry Puheenjohtaja Pekka Helander

AKL Suhdannebarometri kevät 2013 Autoalan Keskusliitto ry Puheenjohtaja Pekka Helander AKL Suhdannebarometri kevät 23 Autoalan Keskusliitto ry Puheenjohtaja Pekka Helander Yleistä tutkimuksesta Tämänvuotinen AKL suhdannebarometri toteutettiin puhelinhaastatteluina 8-11.3 välisenä aikana.

Lisätiedot

Pirkanmaan työllisyyskatsaus Tammikuu 2014

Pirkanmaan työllisyyskatsaus Tammikuu 2014 NÄKYMIÄ HELMIKUU 2014 PIRKANMAAN ELY-KESKUS Pirkanmaan työllisyyskatsaus Tammikuu 2014 Julkaisuvapaa tiistaina 25.2.2014 klo 9.00 Pirkanmaan tilanne ennallaan Työttömien työnhakijoiden määrä oli lähes

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstövuokraus. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalveluiden. oli henkilöstövuokrauspalvelut.

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstövuokraus. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalveluiden. oli henkilöstövuokrauspalvelut. Liikevaihtotiedustelu zhenkilöstöpalvelualan kokonaisliikevaihto kesäkuussa selvästi vuoden takaista suurempi Tiedustelun tiedot on tarkoitettu jäsenliiton sisäiseen käyttöön, eikä niitä saa julkaista

Lisätiedot

Matkailun tulo- ja työllisyysvertailu. Kooste Tilastokeskuksen asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tilastoista

Matkailun tulo- ja työllisyysvertailu. Kooste Tilastokeskuksen asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tilastoista Matkailun tulo- ja työllisyysvertailu Kooste Tilastokeskuksen asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tilastoista 2014 Rakennetiedot Henkilöstömäärä Liikevaihto Yritykset (YTR) Toimipaikat (YTR) 2010 2012 2011

Lisätiedot

Satakunnan työllisyyskatsaus 10/2015

Satakunnan työllisyyskatsaus 10/2015 NÄKYMIÄ LOKAKUU 2015 SATAKUNNAN ELY-KESKUS Satakunnan työllisyyskatsaus 10/2015 Julkaisuvapaa tiistaina 24.11.2015 klo 9.00 Avoimet työpaikat lisääntyivät vuoden takaisesta Satakunnassa Työnhakijat Satakunnan

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015. 26.2.2015, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015. 26.2.2015, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015 26.2.2015, Lasse Krogell Yritysrakenne TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Vuosi Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2010

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2010 ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2010 Erikoiskaupan Liiton toteuttamassa Erikoiskaupan suhdannekyselyssä kartoitettiin erikoiskaupan yritysten näkemyksiä siitä, miten myynnin, henkilöstön, varastojen ja

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2011

Lappeenrannan toimialakatsaus 2011 Lappeenrannan toimialakatsaus 2011 21.10.2011 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Odotukset loppuvuoden liikevaihdon kehityksestä ovat positiiviset. Liikevaihdon arvioidaan kasvavan 6,3 prosenttia.

Henkilöstöpalvelut. Odotukset loppuvuoden liikevaihdon kehityksestä ovat positiiviset. Liikevaihdon arvioidaan kasvavan 6,3 prosenttia. Liikevaihtotiedustelu Henkilöstöpalvelujen liikevaihto on yhä vuoden takaista pienempi. Tiedustelun tiedot on tarkoitettu jäsenliiton sisäiseen käyttöön, eikä niitä saa julkaista ilman lupaa. Henkilöstön

Lisätiedot

MARA. EU-maat ja Aasia paikkasivat venäläisten yöpymisten laskua Euroopan talouskasvu tarttui Suomen matkailuun 18.2.2016

MARA. EU-maat ja Aasia paikkasivat venäläisten yöpymisten laskua Euroopan talouskasvu tarttui Suomen matkailuun 18.2.2016 EU-maat ja Aasia paikkasivat venäläisten yöpymisten laskua Euroopan talouskasvu tarttui Suomen matkailuun 18.2.216 Euroopan talouskasvu tarttui Suomen matkailuun aasialaisten yöpymiset kasvavat kovaa vauhtia

Lisätiedot

Kokkolan uusi K-citymarket avattiin 11.4.2013. Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2013 25.4.2013 Pääjohtaja Matti Halmesmäki

Kokkolan uusi K-citymarket avattiin 11.4.2013. Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2013 25.4.2013 Pääjohtaja Matti Halmesmäki Kokkolan uusi K-citymarket avattiin 11.4.2013 Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2013 25.4.2013 Pääjohtaja Matti Halmesmäki Myynti alkuvuonna odotetun mukainen, liikevoitto suunniteltua parempi Keskon liikevaihto

Lisätiedot

Teollisuustuotanto väheni marraskuussa 15,2 prosenttia vuoden takaisesta

Teollisuustuotanto väheni marraskuussa 15,2 prosenttia vuoden takaisesta Tilastokeskus - Teollisuustuotanto väheni marraskuussa 15,2 prosenttia vuoden takais... http://www.stat.fi/til/ttvi/2009/11/ttvi_2009_11_2010-01-08_tie_001.html?tulosta Page 1 of 3 Teollisuustuotanto väheni

Lisätiedot

Satakunnan työllisyyskatsaus 3/2015

Satakunnan työllisyyskatsaus 3/2015 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2015 SATAKUNNAN ELY-KESKUS Satakunnan työllisyyskatsaus 3/2015 Julkaisuvapaa torstaina 23.4.2015 klo 9.00 Työttömien määrää alentunut maaliskuussa Satakunnassa Työnhakijat Satakunnan

Lisätiedot

Kaupan näkymät 2012 2013. Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät

Kaupan näkymät 2012 2013. Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan näkymät 2012 2013 Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan myynti 2011 Liikevaihto yht. 127 mrd. euroa (pl. alv) 13% 13% 29 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa

Lisätiedot

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016 Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1 kevät 2016 Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Uusimaa 4968 6690 11658 593 753 1346 5561 7443 13004 Varsinais- 1333 1974 3307 104 104 208 1437

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014. 4.12.2014, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014. 4.12.2014, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2014 4.12.2014, Lasse Krogell Yritysrakenne TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Vuosi Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

Autotuojat ry:n esittely ja autoalan ajankohtaisia asioita

Autotuojat ry:n esittely ja autoalan ajankohtaisia asioita Autotuojat ry:n esittely ja autoalan ajankohtaisia asioita Antti Ruhanen Puheenjohtaja Autotuojat ry 25.6.2015 1 Autotuojat ry Perustettu 1925, nykyinen nimi vuodesta 1955 Edustaa käytännössä 100 % Suomen

Lisätiedot

Pk-yritysten rooli Suomessa 1

Pk-yritysten rooli Suomessa 1 - 1 - Pk-yritysten rooli Suomessa 1 - Yritysten määrä on kasvanut - Yritystoiminta maakunnittain - Pk-yritykset tärkeitä työllistäjiä - Tutkimus- ja kehityspanostukset sekä innovaatiot - Pk-sektorin rooli

Lisätiedot

MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA

MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA Kuva: Antero Saari Kuva: Toni Mailanen Kuva: Toni Mailanen MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA IV neljännes (loka-marraskuu) 2014 Kuva: Marianne Ståhl 23.2.2015 KONSERNIHALLINTO Timo Aro ja Timo Widbom Kuva: Toni

Lisätiedot

Kylvöaikomukset 2009. Vilja-alan yhteistyöryhmä 13.3.2008. Petri Pethman Työnro. 76442. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy

Kylvöaikomukset 2009. Vilja-alan yhteistyöryhmä 13.3.2008. Petri Pethman Työnro. 76442. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Kylvöaikomukset 2009 Vilja-alan yhteistyöryhmä 13.3.2008 Petri Pethman Työnro. 76442 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Toukokuu 2013. 28.5.2013, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Toukokuu 2013. 28.5.2013, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Toukokuu 2013 28.5.2013, Lasse Krogell Yritysrakenne 2011 TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Liikevaihto Henkilöstö Yrityksiä Henkilöstö 1.000

Lisätiedot

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Tikkurila Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 212 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä katsauksessa esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Toimiala- ja tilastokatsaus toukokuu 2011

Toimiala- ja tilastokatsaus toukokuu 2011 Toimiala- ja tilastokatsaus toukokuu 2011 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja ETLAn sekä Pohjanmaan kauppakamarin omaan aineistoon. Toimialarakenne

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2013

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2013 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2013 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja ETLAn sekä Pohjanmaan kauppakamarin omaan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.10.2015

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.10.2015 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 215 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.1.215 1 KESKEISET TAPAHTUMAT Q3 Toimenpiteet päivittäistavarakaupan kilpailukyvyn vahvistamiseksi ovat edenneet suunnitellusti ja toimialan

Lisätiedot

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 1/2013

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 1/2013 1 ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 1/2013 Erikoiskaupan Liiton toteuttamassa Erikoiskaupan suhdannekyselyssä kartoitettiin erikoiskaupan ketjujen näkemyksiä siitä, miten myynnin, henkilöstön, varastojen ja

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2015. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 29.4.2015

Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2015. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 29.4.2015 Osavuosikatsaus Tammi-maaliskuu 2015 Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 29.4.2015 1 Keskeiset tapahtumat Päivittäistavarakaupan myynti kasvoi hieman ja kannattavuus säilyi hyvällä tasolla Rauta- ja

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 2

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 2 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 2 Osa 2: Kaupungin eri osa-alueet 1) Liikevaihdon kehitys kaupungin eri osissa on ollut erilainen. Kasvu vuoden 2 alkupuoliskolla oli kaikilla alueilla hyvin samantyyppinen,

Lisätiedot

Palkkatilasto. Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2010

Palkkatilasto. Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2010 Palkkatilasto Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2010 Palkkatilasto Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2010 2 TUNTIPALKKATILASTO 4. neljännekseltä 2010 EK 2011 Sisältö 5 Tiivistelmä 6 Palkat nousivat

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Joulukuu 2013. 20.12.2013, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Joulukuu 2013. 20.12.2013, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Joulukuu 2013 20.12.2013, Lasse Krogell Alan Yritysrakenne TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Tilastokeskus julkaisi marraskuun lopulla tiedot

Lisätiedot

Palkkatilasto. Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2014

Palkkatilasto. Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2014 Palkkatilasto Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2014 Palkkatilasto Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2014 Sisältö 3 Tiivistelmä 4 Palkat nousivat teollisuuden työntekijöillä vajaan prosentin 7 Keskimääräinen

Lisätiedot

Työttömyysasteen kehitys (12 kk liukuva keskiarvo) suurimmissa maakunnissa ajalla 2007 2013 (heinä)

Työttömyysasteen kehitys (12 kk liukuva keskiarvo) suurimmissa maakunnissa ajalla 2007 2013 (heinä) Maakunnan tila 1 Työttömyysasteen kehitys (12 kk liukuva keskiarvo) suurimmissa maakunnissa ajalla 27 213 (heinä) 14,5 14, 13,5 13, 12,5 12, 11,5 11, 1,5 1, 9,5 9, 8,5 8, 7,5 7, 6,5 6, 5,5 5, Luku alueen

Lisätiedot

TIETOJA ELINTARVIKEYRITYKSISTÄ SUOMESSA JA KOUVOLASSA

TIETOJA ELINTARVIKEYRITYKSISTÄ SUOMESSA JA KOUVOLASSA TIETOJA ELINTARVIKEYRITYKSISTÄ SUOMESSA JA KOUVOLASSA Elintarvikeyrityksen toimialoittain 7/2014 Teurastus ja lihanjalostus Vihannesten sekä marjojen ja hedelmien jalostus Maidon jatkojalostus Ruoka-Kouvola

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: JOULUKUU 2008 puh. 010 604 8051 ja 010 604 8050 Julkistettavissa 20.1.2009 klo 9.00

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: JOULUKUU 2008 puh. 010 604 8051 ja 010 604 8050 Julkistettavissa 20.1.2009 klo 9.00 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: JOULUKUU 2008 puh. 010 604 8051 ja 010 604 8050 Julkistettavissa 20.1.2009 klo 9.00 www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 400 '000 350 300 250 (1)

Lisätiedot

Asiakastilaisuus 2.3.2011 Mira Kuussaari. Tilastokeskuksen tuottamat kaupan tilastot

Asiakastilaisuus 2.3.2011 Mira Kuussaari. Tilastokeskuksen tuottamat kaupan tilastot Kaupan Suhdanteet Asiakastilaisuus Tilastokeskuksen tuottamat kaupan tilastot Kaupan liikevaihtokuvaaja- ja myynnin määrä, kk Kaupan palkkasummakuvaajat, kk Kaupan varastotilastot, neljännesvuosi Kaupan

Lisätiedot

Pitkäaikaistyöttömyydestä Uudenmaan ELY-keskuksen alueella

Pitkäaikaistyöttömyydestä Uudenmaan ELY-keskuksen alueella Pitkäaikaistyöttömyydestä Uudenmaan ELY-keskuksen alueella Jaakko Pesola Yksikön päällikkö Uudenmaan ELY-keskus www.ely-keskus.fi/uusimaa Metropolialueen sosiaalisen eheyden koordinaatioryhmän kokous 22.10.2010

Lisätiedot

Pankkibarometri 1/2008 26.3.2008

Pankkibarometri 1/2008 26.3.2008 Pankkibarometri 1/2008.3.2008 -barometri.3.2008 Sisältö Sivu Yhteenveto 1 Kotitaloudet 2 Yritykset Alueelliset tiedot 6 Finanssialan Keskusliitto kysyy Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien käsitystä

Lisätiedot

Lähiruoka Pirkanmaalla - viljelijäkyselyn tuloksia

Lähiruoka Pirkanmaalla - viljelijäkyselyn tuloksia Lähiruoka Pirkanmaalla - viljelijäkyselyn tuloksia 22.8.2012 Petri Pethman Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1 Maatilojen Kehitysnäkymät 2020 Pirkanmaan lähiruoka Maatilojen kehitysnäkymät 2020 tutkimuksen

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 Anetjärvi Mikko Karvonen Kaija Ojala Satu Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

Pk-yritysten rooli Suomessa 1

Pk-yritysten rooli Suomessa 1 Pk-yritysten rooli Suomessa 1 1 Yritysten määrä on kasvanut 2 Yritystoiminta maakunnittain 3 Pk-yritykset tärkeitä työllistäjiä 4 Tutkimus- ja kehityspanostukset sekä innovaatiot 5 Pk-sektorin rooli kansantaloudessa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu vuonna 2013 käyttöönotettuja uusia tai uudistettuja

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjyyskatsaus 2007

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjyyskatsaus 2007 Etelä-Pohjanmaan Yrittäjyyskatsaus 2007 Yrittäjyysohjelma Etelä-Pohjanmaa Yrittäjyyskatsauksen tavoitteet Tarkastella poikkileikkauksena keväällä 2007, miltä Etelä-Pohjanmaan maakunta yrittäjyyden näkökulmasta

Lisätiedot

Perustettu 1962 Aulis Ripatin toimesta Yritys tällä hetkellä Lpr talousalueen vanhin yksityinen yhtäjaksoisesti toiminut autoliike Päämiehet:

Perustettu 1962 Aulis Ripatin toimesta Yritys tällä hetkellä Lpr talousalueen vanhin yksityinen yhtäjaksoisesti toiminut autoliike Päämiehet: Perustettu 1962 Aulis Ripatin toimesta Yritys tällä hetkellä Lpr talousalueen vanhin yksityinen yhtäjaksoisesti toiminut autoliike Päämiehet: Aro-Yhtymä Oy, Nissan Europe (valmistaja) ja Simetron Group

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana

Keski-Suomen Aikajana Keski-Suomen Aikajana Aikajanassa kuvataan ja analysoidaan Keski-Suomen maakunnan yritystoimintaa ja aluetaloutta tuoreilla, luotettavilla ja havainnollisilla indikaattoreilla, painotuksena Keski-Suomen

Lisätiedot

Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät

Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät Lähteet: Tilastokeskus (TK) Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA) Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) Yritysharavahaastattelut Pohjanmaan työllisten päätoimialarakenne

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: TOUKOKUU 2009 puh. 010 604 8050 ja 010 604 8051 Julkistettavissa 23.6.2009 klo 9.

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: TOUKOKUU 2009 puh. 010 604 8050 ja 010 604 8051 Julkistettavissa 23.6.2009 klo 9. TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: TOUKOKUU 29 puh. 1 64 85 ja 1 64 851 Julkistettavissa 23.6.29 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) 21 '2 '3 '4

Lisätiedot

SUHDANNEKUVA, PTT-KATSAUS 1/2007

SUHDANNEKUVA, PTT-KATSAUS 1/2007 PELLERVON TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS PTT LEHDISTÖTIEDOTE Julkaisuvapaa 6.3.7 klo 9.3 SUHDANNEKUVA, PTT-KATSAUS 1/7 Työvoimapulan edessä ei pidä antautua Uusi hallituskausi alkaa suhdannehuipun jälkimainingeissa.

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Tulot ja kulutus 2015 Kuluttajabarometri: taulukot 2015, syyskuu Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Tulot ja kulutus 2015 Kuluttajabarometri: taulukot 2015, joulukuu Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja

Lisätiedot

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2012

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2012 ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2012 Erikoiskaupan Liiton toteuttamassa Erikoiskaupan suhdannekyselyssä kartoitettiin erikoiskaupan ketjujen/monimyymäläyritysten näkemyksiä siitä, miten myynnin, henkilöstön,

Lisätiedot

Nopeat alueelliset ja toimialoittaiset suhdannetiedot

Nopeat alueelliset ja toimialoittaiset suhdannetiedot Nopeat alueelliset ja toimialoittaiset suhdannetiedot Tiina Herttuainen (09) 1734 3619 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Turku 13.05.2009 13.05.2009 A 1 Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden

Lisätiedot

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY Erikoiskaupan Liiton toteuttamassa Erikoiskaupan suhdannekyselyssä kartoitettiin erikoiskaupan yritysten näkemyksiä siitä, miten myynnin, henkilöstön, varastojen ja markkinointipanostusten

Lisätiedot

Nopeat alueelliset ja toimialoittaiset suhdannetiedot

Nopeat alueelliset ja toimialoittaiset suhdannetiedot Nopeat alueelliset ja toimialoittaiset suhdannetiedot Tiina Herttuainen (09) 1734 3619 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Jyväskylä 1.12.2009 1.12.2009 A 1 Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 7/2013

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 7/2013 Työttömät VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus /2013 Julkaisuvapaa tiistaina 20.8. 2013 klo 9.00 Työttömyyden kasvaa yhä Varsinais-Suomessa Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistoissa

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 12/2015

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 12/2015 Työttömät VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 12/2015 Julkaisuvapaa keskiviikkona 27.1.2016 klo 9.00 Nuorten miesten työttömyys vähenee Varsinais-Suomessa Varsinais-Suomen työ-

Lisätiedot

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit Liikenne ja matkailu 0 Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 0, huhtikuu Huhtikuussa 0 ensirekisteröitiin 4 05 uutta henkilöautoa Huhtikuussa 0 rekisteröitiin 5 uutta ajoneuvoa, joista autoja oli 4 60.

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto

Rakennus- ja asuntotuotanto Rakentaminen 2010 Rakennus- ja asuntotuotanto 2010, helmikuu Rakennuslupien kuutiomäärä kasvoi helmikuussa Vuoden 2010 helmikuussa rakennuslupia myönnettiin yhteensä 2,5 miljoonalle kuutiometrille, mikä

Lisätiedot

Näkymät vähemmän negatiiviset Mara-alalle neljäs vaikea vuosi

Näkymät vähemmän negatiiviset Mara-alalle neljäs vaikea vuosi Näkymät vähemmän negatiiviset Mara-alalle neljäs vaikea vuosi Jouni Vihmo, ekonomisti 25.6.215 Suhdannenäkymät parantuneet hieman reaalitaloudessa ei selvää käännettä ylöspäin 4 Päätoimialojen suhdannenäkymät,

Lisätiedot

Palkkatilasto. Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2014

Palkkatilasto. Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2014 Palkkatilasto Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2014 Palkkatilasto Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2014 Sisältö 3 Tiivistelmä 4 Ansiot nousivat reilun prosentin lokakuusta 2013 syyskuuhun 2014 7 Keskimääräinen

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2011 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2011, marraskuu 60 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 -60 Kuluttajien luottamusindikaattorin osatekijät

Lisätiedot

Kylvöaikomukset 2010. Vilja-alan yhteistyöryhmä 1.2.2010. Petri Pethman Työnro. 77723. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. ISO 9001 -sertifioitu

Kylvöaikomukset 2010. Vilja-alan yhteistyöryhmä 1.2.2010. Petri Pethman Työnro. 77723. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. ISO 9001 -sertifioitu ISO 9001 -sertifioitu Kylvöaikomukset 2010 Vilja-alan yhteistyöryhmä 1.2.2010 Petri Pethman Työnro. 77723 Johdanto Tutkimus on jatkoa vilja-alan yhteistyöryhmän aiempina vuosina Suomen Gallup Elintarviketieto

Lisätiedot

Pankkibarometri III/2011 26.9.2011

Pankkibarometri III/2011 26.9.2011 Pankkibarometri III/2011 1 Pankkibarometri III/2011 Sisältö Sivu Yhteenveto 2 Kotitaloudet 3 Yritykset 5 Alueelliset tiedot 7 Finanssialan Keskusliitto kysyy Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien käsityksiä

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Sami Pakarinen Kimmo Anttonen Huhtikuu 2016 Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne hyvin tyydyttävä Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne jatkunee tänä vuonna

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2014 27.10.2014 Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund

Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2014 27.10.2014 Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2014 Talous- ja rahoitusjohtaja Kesko Oyj:n toimitusjohtajaksi Mikko Helander Kesko Oyj:n hallitus on nimittänyt Kesko Oyj:n toimitusjohtajaksi ja Keskokonsernin pääjohtajaksi

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2011

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2011 Kauppa 2012 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2011 Kuvio 1. Viennin ja tuonnin arvot maakunnittain v. 2011 Figur 1. Export och import efter landskap år 2011 Uusimaa - Nyland Itä-Uusimaa

Lisätiedot

Investointitiedustelu

Investointitiedustelu Investointitiedustelu Kesäkuu 2015 Investointitiedustelu Kesäkuu 2015 Sisältö Johdanto... 3 Tiivistelmä... 3 Tiedustelumenetelmä, esitettävät kysymykset ja kattavuus... 3 Teollisuuden ja energia-alan

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2015. 21.12.2015, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2015. 21.12.2015, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2015 21.12.2015, Lasse Krogell Yritysrakenne. Vuoden 2014 luvut ovat ennakkotietoja. TOL 181 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013

Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013 Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-,

Lisätiedot

Satakunnan työllisyyskatsaus 3/2012

Satakunnan työllisyyskatsaus 3/2012 NÄKYMIÄ HUHTIKUU 2012 SATAKUNNAN ELY-KESKUS Satakunnan työllisyyskatsaus 3/2012 Julkaisuvapaa tiistaina 24.4.2012 klo 9.00 Työttömyys laskenut Satakunnassa Työnhakijat Satakunnan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit Liikenne ja matkailu 05 Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 05, helmikuu Helmikuussa 05 ensirekisteröitiin 7 989 uutta henkilöautoa Helmikuussa 05 rekisteröitiin 03 uutta ajoneuvoa, joista autoja oli

Lisätiedot

Moottoriajoneuvokanta 2014

Moottoriajoneuvokanta 2014 Liikenne ja matkailu 2015 Moottoriajoneuvokanta 2014 Ajoneuvokanta kasvoi vuonna 2014 Ajoneuvorekisterissä oli vuoden 2014 päättyessä 6 014 610 ajoneuvoa, joista liikennekäytössä oli 5 043 523 ajoneuvoa.

Lisätiedot

Aluetiedon lähteitä - Aluekatsaukset, AlueOnline ja SeutuNet. Leena Jäntti 12.10.2011

Aluetiedon lähteitä - Aluekatsaukset, AlueOnline ja SeutuNet. Leena Jäntti 12.10.2011 Aluetiedon lähteitä - Aluekatsaukset, AlueOnline ja SeutuNet Leena Jäntti 12.10.2011 Aluekatsaukset tilastokeskus.fi/aluekatsaus Kerran vuodessa ilmestyviä kokoomajulkaisuja Valmiit diagrammit ja teemakartat

Lisätiedot