Palvelupaletti -hanke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palvelupaletti -hanke"

Transkriptio

1 Palvelupaletti -hanke Aihe Projektiryhmän kokous 7/2012 Paikka ja aika Kauhava, kaupungintalo, alakerran kokoustila. Maanantai , klo Läsnä Marja-Liisa Somppi, puheenjohtaja x Jussi Pahkajärvi, varapuheenjohtaja - Reijo Kärnä x Seija Teittinen - Päivi Lappinen, varajäsen x Marita Neiro x Eija Ala-Toppari-Peltola x Marita Mattila, projektipäällikkö, sihteeri x 1 Kokouksen avaus. Puheenjohtaja Marja-Liisa Somppi avasi kokouksen. Todettiin, että Päivi Lappinen osallistuu kokoukseen Seija Teittisen varajäsenenä. Kohdassa Muut asiat päätettiin ottaa käsiteltäväksi vs. vanhuspalvelujen johtaja Marita Neiron selvitys Valviran valvontaohjelmat-seminaarista, jossa esimerkkinä esiteltiin Vaasan vanhustenhuollon palvelurakenneuudistusta. 2 Edellisen kokouksen pöytäkirja. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 3 Palvelupaletti-hankkeen ajankohtaiskatsaus kaupunginhallitukselle Kauhavan kaupunginhallitus kutsui projektipäällikön kaupunginhallituksen kokoukseen antamaan Palvelupalettihanketta koskeva ajankohtaiskatsaus ja selvittämään millä tavoin peruspalvelujen palvelurakenne järjestäen saavutetaan nykymuotoista rakennetta ja toimintatapaa kustannustehokkaampi vaihtoehto. Kaupunginhallitukselle esiteltiin alkuvuoden aikana tehty toiminta, joka esiteltiin myös ohjausryhmälle pidetyssä kokouksessa. Kaupunginhallituksen päätös , pykälä 210, Palvelupalettihanketta koskeva ajankohtaiskatsaus: "Jatkotoimina odotetaan konkreettisia säästö- ja kehittämisehdotuksia, jotka mahdollistavat mahdollisimman hyvin perusturvapalvelujen kustannustehokkuuden ja yksityistämisen. Palvelusetelin käyttöönottoa edistetään ja tässä työssä hyödynnetään mm. Etelä-Pohjanmaan yrittäjien

2 palvelusetelityöpajaa ja sen tuloksia." Kauhavan kaupunginhallituksen pykälä kokonaisuudessaan, liite 1. Merkitään tiedoksi ja projektin toiminnassa huomioon otettavaksi Kauhavan kaupunginhallituksen kokouksessaan tekemä päätös. Merkittiin tiedoksi Kauhavan kaupunginhallituksen päätös ja huomioidaan se hankkeen toiminnassa. Kaupunginhallituksen päätös annetaan tiedoksi myös Palvelupaletti-hankkeen ohjausryhmälle. 4 Varhaiskasvatus Keskustelu varhaiskasvatusjohtaja Mirja Kivikankaan kanssa Kaksineuvoisen yhteistoiminta-alueella on: - päiväkoteja 9 - ryhmäperhepäiväkoteja 5 - perhepäivähoitajia 85 Työntekijöitä on kaikkiaan noin Lapsia päivähoidon piirissä on noin 650. Kauhavalla valmistellaan noin 100 paikkaisen päiväkodin rakentamista. Kotihoidontuen piirissä maaliskuussa 2012 Kauhavalla oli 394 lasta, Lappajärvellä 67 lasta ja Evijärvellä 63 lasta. Kauhavan kaupunki maksaa lasten päivähoitoon liittyvää yksityisen hoidon kuntalisää kokeiluluonteisesti vuonna Hoitomuodon ja iän perusteella maksettava tuki on e/kk. Yksityisen hoidon kuntalisää maksetaan noin 20 lapsesta. Kauhavalla valmistellaan noin 100 paikkaisen päiväkodin rakentamista. Hoitopaikkaan on subjektiivinen oikeus. Kuntayhtymän alueella kaikille löytyy hoitopaikka. Erityisesti hoitopaikkaa toivotaan päiväkodista. Varhaiskasvatusjohtaja kertoo, että perhekeskustyyppiselle toiminnalle (avoin varhaiskasvatus) Kauhavan alueella olisi tarvetta. Aikaisemmin tällaista toimintaa on Kauhavalla ollut ja siinä yhteydessä on toiminut osapäiväryhmä. Toiminta on ollut suosittua. Perhepäivähoitajien työaikamuutos on lisännyt huomattavasti lasten varahoitojärjestelyjä. Useat perhepäivähoitajat eläköityvät lähivuosina. Varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelu, hallinto ja ohjaus siirretään sosiaali- ja terveysministeriöstä opetus- ja kulttuuriministeriöön vuoden 2013 alusta. Muutoksella tavoitellaan mm. kasvatuksen kokonaisvaltaisuuden lisäämistä, varhaiskasvatuksen ja opetustyön yhteistyön parantamista ja monipuolistumista, koulu- ja päiväkotiverkon suunnittelun helpottamista ja tilankäyttö, taloudellisuutta, monipuolisia perhepalveluja, tiedonsiirron helpottamista ja varhaista puuttumista. Alueellamme asiaa valmistelemaan on nimetty työryhmä: sivistyslautakunnan pj. Marja-Terttu Hautanen-Jokela (pj.), sivistystoimen hallintopäällikkö Raimo Peltola (sihteeri), sivistysjohtaja Eija Karhu, sosiaalipalvelujen johtaja Eija Ala-Toppari-Peltola, varhaiskasvatusjohtaja Mirja Kivikangas, Kaksineuvoisen luottamushenkilöinä Sari Jussila ja Jani Takamaa, kaupungin luottamushenkilöinä Ville Virrankoski ja Marketta

3 Kangas ja lisäksi Evijärvi ja Lappajärvi ovat nimenneet omat edustajansa toimikuntaan. Toimikunnan selvitystyön on määrä olla valmiina elokuun loppuun mennessä. Toteutuessaan päivähoidon siirtäminen sosiaalitoimen alaisuudesta sivistystoimen hallinnonalaan tulee olemaan hallinnollisesti suuri muutos, jonka sopivasta ajankohdasta työryhmä antanee lausuntonsa. Kauhavalla on maksettu yksityisen hoidon kuntalisää, päätös on määräaikainen ja koskee vain vuotta Varhaiskasvatuksen palvelusetelille tulisi laskea arvo. Vasta sen jälkeen voidaan tehdä päätöksiä varhaiskasvatuksen palvelusetelin mahdollisesta käyttöön ottamisesta. Kuntalaiset ovat olleet yhteyksissä Palvelupaletti-hankkeeseen ja tiedustelleet otetaanko alueella käyttöön varhaiskasvatuksen palveluseteli. Koska palvelusetelin käyttöön otto ei tällä hetkellä ole mahdollista, tulisi yksityisen hoidon kuntalisän maksamista toistaiseksi jatkaa. Järvi-Pohjanmaalla perhepäivähoidon seudullisesta palvelusetelistä on tehty päätös tänä keväänä, Seinäjoella palveluseteli on otettu käyttöön varhaiskasvatuksessa ja Lapualla varhaiskasvatuksen palveluseteli otettaneen käyttöön vuoden vaihteessa. Perhekeskustyyppiseen avoimen varhaiskasvatuksen toimintaan ei tällä hetkellä ole resursseja. Yhteisöillä ja järjestöillä on tämän tyyppistä toimintaa, esimerkiksi perhekerhoja ja perhekahviloita on. Toimintaa kannustetaan jatkamaan. Päivähoito tulee siirtymään sosiaalitoimen alaisuudesta sivistystoimen alaisuuteen. Asiaa käsitelleen työryhmän lausunto ei ole vielä valmistunut. Epävirallisten tietojen mukaan työryhmän mielestä siirto tulisi tapahtua koulujen lukuvuoden alkaessa 1.8., joko vuonna 2013 tai Projektiryhmä päätti, että varhaiskasvatuksen palvelusetelin arvoa laskemaan kootaan tiimi, johon hanketyöntekijän lisäksi kutsutaan Kaksineuvoisen talousjohtaja Seija Peitso ja varhaiskasvatusjohtaja Mirja Kivikangas. Lisäksi esitetään, että varhaiskasvatusjohtaja nimeää tiimiin yhden perhepäivähoidon ohjaajan. Yksityisen hoidon kuntalisästä on kokemusta vasta vuoden 2012 ajalta. Yksityisen hoidon kuntalisä ja sen vaikuttavuus on myös huomioitava jatkossa, kun vertaillaan päivähoidon järjestämistapoja. Yksityisen hoidon kuntalisällä on tärkeä merkitys esimerkiksi tilanteessa, jossa perheet palkkaavat hoitajan suoraan kotiin. Yksityisen hoidon kuntalisän jatkamista tulisi edelleen jatkaa. Yhteisöjen ja järjestöjen ylläpitämiä perhekerhoja ja perhekahviloita pidetään tärkeinä ja toivotaan toimintojen edelleen jatkuvan. 5 Lastensuojelun haasteellinen työsarka

4 Keskustelu johtavan sosiaalityöntekijä Terhi Järven kanssa Kuntayhtymän alueella Evijärven lastensuojelun menokehitys on maakunnan keskitason yläpuolella ja valtakunnallisestikin korkea. Kuntayhtymän aikana sijoituksia ei juurikaan ole tehty, mutta olemassa olevat sijoitukset ovat pitkäaikaisia. Evijärvellä leimallista on, että perheissä on monenlaisia ongelmia myös sukupolven ketjussa. Kuntayhtymän aikana Evijärvellä on ollut käytettävissä lastensuojelun tukitoimia enemmän kuin aikaisemmin. Koko kuntayhtymän alueella perhetyötä tehdään ennaltaehkäisevänä työnä. Lapsiperheiden kotipalvelua on saatavissa koko kuntayhtymän alueella. Lisäksi on Neuvokas-työtä, josta ollaan myös maakunnassa kiinnostuneita. Neuvokas on tiivistä yhteistyötä neuvolan terveydenhoitajien, ja vuodesta 2011 alusta myös päivähoidon kanssa. Heiltä tulee lähete sosiaalityöhön, tehdään yhteinen kotikäynti perheeseen, sovitaan tavoitteet, tehdään kirjalliset suunnitelmat. Kokonaisuus on hyvin suunnitelmallista. Neuvokas-toiminta on onnistunutta. Kuntayhtymä suhtautuu myönteisesti työntekijöitten kouluttautumiseen. Täydennyskoulutus on tärkeää, sillä viikoittain on kirjeenvaihtoa eri oikeusasteiden kanssa, laaditaan erilaisia vastineita ja lausuntapyyntöjä. Lapsiperheiden kotipalvelussa on laskettu arvo palvelusetelille. Palveluseteliä ei kuitenkaan ole vielä otettu käyttöön. Sosiaalitoimessa tehdään kuitenkin palveluohjausta eli lapsiperheille välitetään tietoa saatavana olevista palveluista, joita perheet voivat mahdollisuuksiensa mukaan itse hankkia. Selvitetään mahdollisuuksia lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelin käyttöön ottamiseksi. Projektiryhmän jäsen, sosiaalipalvelujen johtaja Eija Ala-Toppari-Peltola täsmensi, että lapsiperheiden kotipalvelua on tehnyt yksi perhetyöntekijä osana tehtäväkuvaansa. Hänen osa-aikaista työtään ei voi käyttää sellaisena pohjana, josta voitaisiin tehdä laskelmia palvelusetelin hinnan määrittämiseksi, vaikka Kaksineuvoisen palvelusetelikoulutushankkeessa laskelmia esimerkinomaisesti tehtiinkin. Perhetyöhön palveluseteli ei sen sijaan sovi lainkaan. Sosiaalipalvelujen johtaja esitti, että sosiaalitoimi kehittää perhetyötä kokonaisuudessaan omana toimintanaan. Projektiryhmä hyväksyi esityksen yksimielisesti. 6 Vapaa-aikatoimi luo hyvinvointia Keskustelu Kauhavan vapaa-aikatoimen henkilöstön kanssa 9.5., etsivän nuorisotyöntekijä Satu Skinnari-Luoman kanssa 18.4., Evijärven liikuntatoimen työntekijän Antti Saaren kanssa ja Lappajärven monipalveluauton esittely 4.4. Työntekijäresurssit: Kauhava: vapaa-aikapäällikkö, vs. kulttuurityön ohjaaja, vs.

5 museointendentti, 2 liikunnan ohjaaja, nuoriso-ohjaaja, taidetalon työntekijä, etsivä nuorisotyöntekijä. Evijärvi: liikunta- ja urheilualueitten hoitaja. Lappajärvi: osa-aikainen kulttuurisihteeri, osa-aikainen liikuntasihteeri. Evijärvi ja Lappajärvi ovat mukana Järvi-Pohjanmaan nuorisopalvelun hallinnoimissa etsivä nuorisotyö- ja nuorisotiedotus -hankkeissa. Alueella työskentelee kaksi etsivää nuorisotyöntekijää. Vapaa-aikasektorin toiminta tukee hyvinvointia. Kokonaisuuden kannalta ongelmana kuitenkin on, että ne, jotka ovat aktiivisia vapaa-aikapuolen palvelujen käyttäjinä, ovat aktiivisia muutenkin. Osallistaminen ja osallistumiseen kannustaminen on tärkeää kaikille ikäryhmille. Nuorille nuorisotilojen olemassa olo on tärkeää, tilakysymys on pääosin kunnossa jokaisella paikkakunnalla, toiminta järjestetään kuntien / kaupungin omana työnä tai ostopalveluna. Etsivän nuorisotyöntekijän näkyminen koululla ja nuorisotiloissa antaa mahdollisuuden vapaamuotoiseen keskusteluun. Kun organisaatioon saadaan koulupsykologi, hänen ajoittainen jalkautuminen nuorisotiloihin on myös tärkeää. Evijärven vapaa-aikatoimessa on yksi työntekijä, hänen työnkuvansa on varsin laaja. Kuntalaisten liikkumisen kannalta kuntosali Klubi 97:n toiminta on paikkakunnalla erittäin merkityksellistä. Kuntosalille myydään pääsääntöisesti perhelippuja vuodeksi kerrallaan. Vuosilipun ostaneet saavat avaimen, jolla tiloihin pääsee harrastamaan koska tahansa. Kansalaisopiston kanssa yhteistyössä järjestetään muun muassa ikäihmisten liikuntatuokioita kertalippuhinnalla. Lappajärven monipalveluauto on mielenkiintoinen kokeilu ja toteutuu, mikäli hankkeeseen saadaan valtionosuus, joka olisi puolet euron auton hinnasta. Autoon sijoitetaan kylmätilaa alla oleviin tavaratiloihin, jolloin autolla voitaisiin kuljettaa kaupasta etukäteen tilatut kauppatavarat kirjastoautopysäkeille. Lappajärven asukkaista n. 60 prosentti asuu Nissin ulkopuolella. Kirjastopalvelujen ja kauppa-asioitten lisäksi monipalveluauton toiminta palvelisi haja-asutusalueitten asukkaita myös muilla tavoilla, joita toiminnan yhteyteen voitaisiin sovittaa. Vapaa-aikatoimessa eri yhdistysten toiminnalla on tärkeä merkitys. Yhdistysten rooli on sitä suurempi, mitä vähemmän kunnalla tai kaupungilla on työntekijöitä vapaa-aikatoimessa. Yhteistyöverkoston luominen kunnan ja 3. sektorin välille on erittäin tärkeää. Selvitetään mitä mahdollisuuksia kunnilla / kaupungilla olisi toimita yhteistyöroolissaan myös kouluttajana tai muulla tavoin kannustaa terveysliikunnan pariin. Evijärven Kuntoklubin toiminta on hyvä esimerkki siitä, miten kuntalaisia on saatu aktivoitua liikunnan pariin. Seurakuntien, potilasjärjestöjen sekä erilaisten muiden 3. sektorin toimijoitten toiminta kuntalaisten vapaa-ajanpalveluiden järjestäjänä ja liikuttajana on erittäin merkittävää toimintaa, jonka toivotaan jatkuvan

6 edelleen ja yhteistyötä kuntien ja kaupungin vapaa-aikatoimien kanssa tulisi edelleen kehittää. 4H-yhdiststen oma toiminta sekä kuntien ja kaupungin ostopalveluna toteutettu toiminta on paikkakuntien nuorten kannalta erittäin tärkeää. Lappajärven monipalveluauton toiminnasta odotetaan kokemuksia mielenkiinnolla. Nuorisotilojen toiminnassa parasta on se, että nuoret pääsevät itse vaikuttamaan tilojen sisustukseen ja toimintaan, jolloin tilat ja toiminta koetaan omiksi. Huolestuttavaa on päihteiden ja huumeiden käyttö Kaksineuvoisen alueen nuorten keskuudessa. Erityisesti ongelma koskettaa vuotiaita nuoria. Toimeentulotukiasiakkaista suuri osa kuuluu juuri tähän ikäryhmään. Nuorille tulisi löytää tekemistä ja toimintaa. Erityisnuorisotyön tekemiseen tulisi satsata ja löytää resursseja. Kaksineuvoisen sosiaalitoimi on yhteistyössä Seamkin kanssa käynnistämässä tutkimusta, jonka kohderyhmänä on juuri tämä ikäryhmä. Tutkimuksessa haetaan vastauksia siihen, mitä nuoret itse ajattelevat elämästään ja tulevaisuudestaan. 7 Kylpylän käytön kompensointi Alueen kunnissa ei ole kunnallista uimahallia, mutta Kauhavalla ja Lappajärvellä sijaitsee yksityiset kylpylät, joissa myös kuntalaisilla on mahdollisuus käydä uimassa. Kylpylän lippuhinnat ovat kuitenkin korkeammat kuin kunnallisten uimahallien liput, siksi kuntalaisilta on, ainakin Kauhavalla, tullut toiveita kunnallisesta uimahallista. Kunnallista uimahallia ei kuitenkaan ole taloudellisesti järkevää rakentaa, koska palvelua on tarjolla, sen sijaan kunnat voisivat toimillaan kannustaa ja tukea kuntalaisia käyttämään kylpylän uimahallipalveluita. Toimintamalli antaa mahdollisuuden entistä monipuolisempaan liikuntaan ja uimahallin käyttö olisi kustannuksiltaan kunnallisten uimahallien lippuhinnan tasoa. Kauhavalla kuntapäättäjät ovat jo aikaisemmin pohtineet kylpylälippujen hinnan kompensoimista. Käytännössä kuntalaiset voisivat käydä kylpylässä kuntalaishinnalla, joka olisi kylpylän normaalihintaa halvempi ja kunta maksaisi yritykselle lippuhinnassa olevan erotuksen. Kylpylä laskuttaisi käyntien kustannukset esimerkiksi kuukausittain. Kuntalaiset saisivat alennuksen lippuhinnasta kirjastokortilla. Härmän kuntokeskuksessa ajatukseen suhtaudutaan myönteisesti. Samoin Lappajärven Kivitipussa nähdään asia hyvänä ja käyttökelpoisena. Kivitipussa jo nyt eläkeläiset pääsevät normaalihintaa edullisemmin uimaan. Kivitipussa on perustamisvaiheessa oleva allasosaston peruskorjaus ja laajentaminen. Kivitipun tarkoituksena on anoa hankkeeseen myös liikuntapaikkarakentamiseen tarkoitettuja varoja, joten heille tämän tyyppinen yhteistyö olisi erittäin positiivista. Kauhavan ja Lappajärven vapaa-aikatoimelle tiedotetaan käydyistä keskusteluista Härmän kuntokeskuksen ja Kylpylä Kivitipun kanssa kylpylälippujen hinnan kompensoimiseksi. Kuntalaisuus todennetaan kirjastokortilla ja kylpylä laskuttaisi kuntaa kerran kuukaudessa.

7 Kuntien vapaa-aikatoimet päättävät ottavatko he toimintamallin käyttöönsä ja käyvät itse neuvottelut hintoihin ja muihin käytännön asioihin liittyvistä seikoista. Merkitään tiedoksi selvitys mahdollisesta kylpylälippujen kompensoimisesta. Tiedoksi merkitään myös Lappajärven ja Kauhavan vapaa-aikatoimille tehty yhteydenotto ja mahdollinen toteuttaminen heidän harkintansa mukaan. Asiasta tehty selvitys annetaan tiedoksi myös Evijärven kunnan vapaa-aikatoimelle mahdollisesti toteutettavaksi harkintansa mukaan. Keskusteltiin olisiko eläkeläisten kuntosalin käytössä mahdollisuus vastaavan kaltaisen mallin hyödyntämiseen. 8 Ikäneuvola aloittanut toimintansa Kuntayhtymä Kaksineuvoisen Ikäneuvola on aloittanut toimintansa syyskuun alussa kolmen työntekijän voimin. Kaksineuvoisessa on hiottu toimintaa alueelle sopivaan muotoon. Ikäneuvola on ikäihmisille suunnattu matalan kynnyksen palvelu, jossa tehdään konkreettisesti palvelutyötä ja ennaltaehkäisevää työtä. Ikäneuvolasta saa muun muassa tietoa ikäihmisille suunnatuista palveluista. Ikäneuvola tekee yhteistyötä muiden palvelutuottajien kanssa. Projektipäällikkö on hoitotyön johtajan ja kuntayhtymän johtajan kanssa käydyssä keskustelussa muistuttanut, että ikäneuvolan toimintamallia luotaessa olisi kiinnitettävä erityistä huomiota matalan kynnyksen toimintaan ja helppoon lähestyttävyyteen. Merkitään tiedoksi ikäneuvolan toiminnan käynnistyminen. Merkittiin tiedoksi ikäneuvolan toiminnan käynnistyminen. Terveys- ja hoitosuunnitelmia tehdään ikäneuvolassakin, samoin toimintaan sisältyy hyvinvointia edistävät kotikäynnit. Ikäneuvolaan voi mennä ilman ajanvarausta, jatkokäynteihin annetaan käyntiaika. Toiminnan uskotaan vähentävän lääkärissä käyntejä. Ikäneuvolassa työskentelevät terveydenhoitajat Pirjo Mäkynen, Pamela Rintala ja geronomi Katariina Joutsen. Ensi vuodelle suunnitelmissa on muistihoitajan toimen täyttäminen. 9 Syyskaudelle suunniteltua toimintaa Palvelupaletti-hanke on päättänyt järjestää alueella toimiville hankkeille yhteisen tilaisuuden, jossa hankkeet voisivat luoda yhteistyöverkostoaan. Toiminnasta toivotaan jatkuvaaja siksi tilaisuuden järjestely on tehty yhteistyössä Kauhavan Kehityskeskuksen kanssa. Ensimmäinen Hankekahvit-tilaisuus on Ravintola Tuppiroskassa keskiviikkona 5.9. klo 14. Tilaisuuteen on lähetetty kutsu yli kolmellekymmenelle alueella toimivalle hankkeelle. Projektipäällikkö on valmistellut kaikille avointa Tietoa palvelusetelistätilaisuutta. Tilaisuus on klo 18 Yrittäjäopiston tiloissa, pienessä auditoriossa. Tilaisuuden alustava ohjelma liitteenä.

8 Liite 2. Aisapari-viikko ja Kauhava-viikko järjestetään samaan aikaan Palvelupaletti-hanketta on pyydetty yhteistyöhön. Viikolla mukana oleminen tuo hankkeelle näkyvyyttä ja on esimerkkinä yhteistyöstä ja verkottumisesta, jota hankkeessa tuodaan esiin. Alustavasti on sovittu, että viikolla esitellään Ikäneuvolan toimintaa ja yhteistyössä jonkin kylän kanssa järjestetään palvelupäivä. Lisäksi klo 13 Härmän kuntokeskuksessa järjestetään "Osaaminen palveluiksi osuuskunnassa" -tilaisuus, jossa tuodaan esiin osuuskunnallista yrittäjyyttä. Osuustoiminnasta tilaisuudessa luennoi projektipäällikkö Tytti Klén Ruralia-instituutista. Käytännön osuustoimintayrittäjyydestä kertovat Osuuskunta Työkarhujen ja Artesaaniosuuskunta Pohjanmaan edustajat. Merkitään tulevat tapahtumat tiedoksi. Merkittiin tulevat tapahtumat tiedoksi. 9 Tiedotusasiat Projektipäällikkö on osallistunut seuraaviin tilaisuuksiin: - Kauhavan talousseminaari Green Care - meillä ja maailmalla, Sedu Aikuiskoulutus, Maaseutu, Ilmajoki. - Alavudella toimiva Palveluita kotiin -hankkeen projektipäällikkö Anu Palomäki oli hankkeen vieraana Aisapari-viikon ja Kauhava-viikon neuvottelutilaisuus Alueellinen hankkeiden tapaaminen, , Lehtimäki. - "Lähiyhteisö lasten, nuorten ja perheiden tukena"-työpaja, ELLA, Etelä- Pohjanmaan lapsiperhepalvelut -kehittämishankkeen järjestämä tilaisuus, , Kauhava. Kauhavan kaupunginhallitus on kokouksessaan täydentänyt Palvelustrategiatyöpajan työryhmää. Työryhmään on nimetty Kauhavalta Esa Jokiaho, Jari Syväjärvi, Hannu Mars, Jarkko Korkiakanas, Harri Mattila ja Helena Mantere. Työryhmään nimettiin lisäksi Marita Mattila, Petri Hietamäki ja Harri Ojanperä. Työpaja toteutetaan yhteistyössä Etelä- Pohjanmaan Yrittäjien kanssa. Kauhavan kaupunginhallitus suhtautui kokouksessaan myönteisesti Palvelupaletti-hankkeen jatkohakemuksen ja lähtee mukaan edellyttäen, että myös Evijärven ja Lappajärven kunnat hyväksyvät sen. Merkitään tiedoksi. Merkittiin em. asiat tiedoksi.

9 10 Muut asiat - Vs. vanhuspalvelujen johtaja Marita Neiro ja sosiaalipalvelujen johtaja Eija Ala-Toppari-Peltola ovat olleet Valviran valvontaohjelmat -seminaarissa. Yhden alustuksen aiheena oli "Vanhusten huollon rakenteet, mitä tapahtuu kun Valviran mitoitukset ja ohjeet huomioidaan palvelurakenteen suunnittelussa ja kehittämisessä." Koti- ja laitoshoidon johtaja Matti Paloneva esitteli Vaasan vanhustenhuollon palvelurakenneuudistusta. Vaasan kaupunki ja Aalto-yliopistossa toimiva Sosiaali- ja terveydenhuolloin tekniikan ja rakentamisen instituutti (Sotera) käynnistivät keväällä 2011 kaksiosaisen tutkimushankkeen, jolla haetaan ratkaisua Vaasan väestön ikääntymisen mukanaan tuomiin asumisen ja palvelurakenteen ongelmiin. Tutkimuksen ensimmäinen osa käsittää nykyisten palvelurakennusten inventoinnin ja Vaasan vanhusväestön määrän ja kasvun inventoinnin. Tutkimuksen toisessa osassa haetaan ratkaisumalleja vanhusväestön kasvulle. Siinä kuvataan uusi palvelukonsepti ja tehdään konseptin sovellutuksia kaupungin erilaisille alueille: urbaani keskustamiljöö, taajamakeskittymä, pienimittakaavainen rakennusalue. Tutkimus valmistuu vuoden 2012 lopulla. Sihteeri selvittää paljonko vastaavan asian toteuttaminen maksaisi Kaksineuvoisen alueella ja miten se olisi käytännössä toteutettavissa. - Seuraava kokous Seuraava kokous pidetään kello Jos jatkorahoitus selviää, pidetään ajankohtana ohjausryhmän kokous, muussa tapauksessa projektiryhmän kokous. 11 Kokouksen päättäminen Allekirjoitukset Puheenjohtaja päätti kokouksen kello Marja-Liisa Somppi puheenjohtaja Marita Mattila sihteeri

Palvelupaletti -hanke

Palvelupaletti -hanke Palvelupaletti -hanke Aihe Projektiryhmän kokous 8/2012 Paikka ja aika Kauhava, kaupungintalon alakerran kokoustila, tiistaina 2.10.2012 kello 9.00-11.10. Läsnä Marja-Liisa Somppi, puheenjohtaja Jussi

Lisätiedot

Palvelupaletti -hanke

Palvelupaletti -hanke Palvelupaletti -hanke Aihe Projektiryhmän kokous 9/2012 Paikka ja aika Kauhava, kaupungintalon alakerran kokoustila, tiistaina 11.12.2012 kello 9.00-10.40. Läsnä Marja-Liisa Somppi, puheenjohtaja x Jussi

Lisätiedot

Palvelupaletti -hanke

Palvelupaletti -hanke Palvelupaletti -hanke Aihe Ohjausryhmän kokous III/2012 Paikka ja aika Kauhava, kaupunginhallituksen kokoushuone. Perjantai 2.11.2012 klo 9.00-10.25. Läsnä Pahkajärvi Jussi, puheenjohtaja Kauhava x Ahvenniemi

Lisätiedot

Palvelupaletti -hanke

Palvelupaletti -hanke Palvelupaletti -hanke Aihe Paikka ja aika Ohjausryhmän kokous II/2012, Suomen Yrittäjäopiston pieni auditorio, luokka 371, 3. kerros. Keskiviikko 30.5.2012 klo 12.00-12.50. Läsnä Pahkajärvi Jussi, puheenjohtaja

Lisätiedot

Palvelupaletti -hanke

Palvelupaletti -hanke Palvelupaletti -hanke Aihe Paikka ja aika Projektiryhmän kokous 4/2012 Kauhavan terveysasema, kokoushuone, Perkkalaisen entinen työhuone, tiistaina 3.4.2012 klo 8.30-10.30. Läsnä Marja-Liisa Somppi, puheenjohtaja

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 13

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Vanhusneuvosto 22.04.2015 AIKA 22.04.2015 klo 10:00-12:00 PAIKKA Tupasvilla, Kortesjärvi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Tupasvillan tehostettuun palveluasumiseen

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan SOTE työvaliokunta. Asialista/ Pöytäkirja. Asia Sivu

Etelä-Pohjanmaan SOTE työvaliokunta. Asialista/ Pöytäkirja. Asia Sivu 1 Kokoustiedot SOTE työvaliokunnan kokous Kokousaika To klo 12.00 14.37 Kokouspaikka Frami D1, kokoustila Mega, Seinäjoki Käsiteltävät asiat 34 41 Asia Sivu 34 Kokouksen avaus... 3 35 Kokousmuistio 13.3.2017

Lisätiedot

Ikäihminen kehittäjänä Aijjoos-kumppanuushanke II RISTO-kehittämishankkeen työpaja 5.12.2013. Järjestön logo tähän

Ikäihminen kehittäjänä Aijjoos-kumppanuushanke II RISTO-kehittämishankkeen työpaja 5.12.2013. Järjestön logo tähän Ikäihminen kehittäjänä Aijjoos-kumppanuushanke II RISTO-kehittämishankkeen työpaja 5.12.2013 1 Yhteistyökumppanit Hallinnoijana Kauhavan Seudun Vanhustenkotiyhdistys ry Rahoittajana Raha-automaattiyhdistys

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 1/2015 23.1.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 1/2015 23.1.2015 Aika: klo 9 10.11 Paikka: Ryhmähuone 3, Virastotalon 5. krs. Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Marko Ojala vs.vapaa-aikajohtaja Ylöjärvi

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan SOTE työvaliokunta. Asialista/ Pöytäkirja. Asia Sivu

Etelä-Pohjanmaan SOTE työvaliokunta. Asialista/ Pöytäkirja. Asia Sivu 1 Kokoustiedot SOTE työvaliokunnan kokous Kokousaika Ma klo 12.00 12.38 Kokouspaikka Watt & Edison, Frami B, 2.krs, Seinäjoki Käsiteltävät asiat 26 33 Asia Sivu 26 Kokouksen avaus... 3 27 Kokousmuistio

Lisätiedot

Vantaan vanhusneuvoston toimintasuunnitelma 2018

Vantaan vanhusneuvoston toimintasuunnitelma 2018 Vantaan vanhusneuvosto Hyväksytty 18.1.2018 Vantaan vanhusneuvoston toimintasuunnitelma 2018 Kuntalain 27 ja vanhuspalvelulaina 11 mukaan vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Kokousmuistiot , ja Työryhmien tilannekatsaus 5

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Kokousmuistiot , ja Työryhmien tilannekatsaus 5 Asialista/ Pöytäkirja Nro 2/2016 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 14.00 15.40 Kokouspaikka Frami D, Siru&Bitti Käsitellyt asiat 1-8 Pykälä Asia 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokousmuistiot 13.1.2016, 5.2.2016 ja

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME: SIVISTYSTOIMEN JA SOTE- PALVELUIDEN YHTEISTYÖ

PÄIJÄT-HÄME: SIVISTYSTOIMEN JA SOTE- PALVELUIDEN YHTEISTYÖ PÄIJÄT-HÄME: SIVISTYSTOIMEN JA SOTE- PALVELUIDEN YHTEISTYÖ TÄMÄN VUOKSI SISOTE 1. Palapeli nimeltä Lapsen elämä: - Lapsi päivähoidossa klo 7-17, missä ja miten klo 17-07? Ja lomat, viikonloput? - Lapsi

Lisätiedot

16.5.2012 klo 18.00-18.40

16.5.2012 klo 18.00-18.40 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2012 Sivistyslautakunta Sivu 1 (10) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka 16.5.2012 klo 18.00-18.40 Matti Lohen koulu Emma Ilomäki Axel Hämäläinen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 1/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 1/ Aika: 15.2.2017 klo 13 Paikka: Tampella, Kelloportinkatu 1 B. 3 krs. kokoushuone Valimo Osallistujat: Aalto-Ropo Anni varhaiskasvatuksen johtaja Kangasala, pj Vesa Marjo varhaiskasvatuksen johtaja Ylöjärvi

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 34

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 34 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 34 Vanhusneuvosto 16.11.2015 AIKA 16.11.2015 klo 13:00-14:45 PAIKKA Iltakello, Kauhava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 Iltakellon tehostetun palveluasumisen yksiköihin

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki avasi kokouksen klo 14.00 Todettiin osallistujat liitteen 1 mukaisesti.

Kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki avasi kokouksen klo 14.00 Todettiin osallistujat liitteen 1 mukaisesti. Aika: 6.10.2015 klo 14.00 15.00 Paikka: Seinäjoki Areena, Kirkkokatu 23, 60220 Seinäjoki Kokoustila 140B Läsnä: läsnäolijat (liite 1) 1. Kokouksen avaus / todetaan läsnäolijat Kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 25

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 25 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 25 Vanhusneuvosto 26.08.2014 AIKA 26.08.2014 klo 10:00-13:05 PAIKKA Helmiranta, Kauhava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen avaus 27 22 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Ajankohtaisfoorumi Kommenttipuheenvuoro Pirjo Matikainen

Ajankohtaisfoorumi Kommenttipuheenvuoro Pirjo Matikainen Ajankohtaisfoorumi 29.11.2012 Kommenttipuheenvuoro Pirjo Matikainen Varhaiskasvatus on peruspalvelukuntayhtymä Kallion ja Selänteen alueella organisoitu sosiaali- ja terveyspalveluihin kuuluen näiden palveluiden

Lisätiedot

LASTENSUOJELU LOIMAALLA ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ SEKÄ SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET PALVELUT - AVO- JA SIJAISHUOLTO - JÄLKIHUOLTO

LASTENSUOJELU LOIMAALLA ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ SEKÄ SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET PALVELUT - AVO- JA SIJAISHUOLTO - JÄLKIHUOLTO LASTENSUOJELU LOIMAALLA 2017 - ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ SEKÄ SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET PALVELUT - AVO- JA SIJAISHUOLTO - JÄLKIHUOLTO ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ - Jo peruspalveluissa tulisi tehdä valtaosa ennaltaehkäisevästä

Lisätiedot

Kuhmon vanhusneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Kuhmon vanhusneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2014 1 Kuhmon vanhusneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Vuoden 2014 alusta vanhusneuvostot ovat lakisääteisiä Kuhmon vanhusneuvoston toiminta on käynnistynyt vuonna 2002 eli vanhusneuvosto on toiminut

Lisätiedot

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Liite 23 Opetus- ja kasvatusltk 27.11.2014 Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Kuntaliitto (Lahtinen & Selkee) on vuonna 2014 tehnyt selvityksen varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

TOIMINTAMALLIT YLÄ-SAVON HYVINVOINTIJOHTAMISESSA

TOIMINTAMALLIT YLÄ-SAVON HYVINVOINTIJOHTAMISESSA TOIMINTAMALLIT YLÄ-SAVON HYVINVOINTIJOHTAMISESSA Kohti sähköistä hyvinvointikertomusta 25.10.2011 Kaarina Kursukangas-Hourula 28.10.2011 1 Nykyinen toimintamalli V. 2010 alusta Iisalmen, Kiuruveden, Sonkajärven

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Pöytäkirja 1 (12) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Aika 19.4.2016 kello 18:00-19:53 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2011 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 2/2011 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 2/2011 Aika 14.3.2011, klo 12.00 13.35 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Leena Viitasaari Tampere puheenjohtaja (x) Kirsi Vattulainen

Lisätiedot

NAANTALIN, MERIMASKUN, RYMÄTTYLÄN JA VELKUAN KUNTALIITOS Selvitystoimikunnan kokous. puheenjohtaja (X = paikalla) Heini Jalkanen Jarkko Kanerva

NAANTALIN, MERIMASKUN, RYMÄTTYLÄN JA VELKUAN KUNTALIITOS Selvitystoimikunnan kokous. puheenjohtaja (X = paikalla) Heini Jalkanen Jarkko Kanerva 1 NAANTALIN, MERIMASKUN, RYMÄTTYLÄN JA VELKUAN KUNTALIITOS Selvitystoimikunnan kokous Aika 1.4.2008 kello 18.00 19.00 Paikka Naantalin kaupungintalo, valtuustosali Osallistujat Jäsenet: Naantali: Markku

Lisätiedot

Hanke/EAKR/Seinäjoen seudun ilmastostrategia/projektiryhmän pöytäkirja 10.1.2012

Hanke/EAKR/Seinäjoen seudun ilmastostrategia/projektiryhmän pöytäkirja 10.1.2012 LAPUAN KAUPUNKI Ympäristöosasto Poutuntie 8 62100 Lapua Pöytäkirja Mirva Korpi/Niina Huovari 11.1.2012 Hanke/EAKR/Seinäjoen seudun ilmastostrategia/projektiryhmän pöytäkirja 10.1.2012 Aika: 10.1.2012,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (7) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (7) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/216 1 (7) 25 Helsingin kaupungin päättämä varhaiskasvatuksen laajuus ja yksityisen hoidon tuen Helsinki-lisä 1.8.216 alkaen HEL 216-2236 T 2 5 1 Päätös päätti, että yksityisen

Lisätiedot

Palvelupaletti -hanke

Palvelupaletti -hanke Palvelupaletti -hanke Aihe Projektiryhmän kokous 5/2012 Paikka ja aika Läsnä Kauhava, Kaksineuvoisen pieni kokoustila, Perkkalaisen entinen työhuone, torstai 26.4.2012. klo 8.30-11.08. Marja-Liisa Somppi,

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 3/2010 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 3/2010 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 3/2010 Aika 9.4.2010, klo 12.00 14.15 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Leena Viitasaari Tampere puheenjohtaja (x) Anni Aalto Ropo Kangasala

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Hotelli/Ravintola Alma, Näyttämökabinetti. Pykälä Asia Sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Kokousmuistio 10.5.

Asialista/ Pöytäkirja. Hotelli/Ravintola Alma, Näyttämökabinetti. Pykälä Asia Sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Kokousmuistio 10.5. Asialista/ Pöytäkirja Nro 4/2016 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 08.30 Kokouspaikka Hotelli/Ravintola Alma, Näyttämökabinetti Käsitellyt asiat Pykälä Asia 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokousmuistio 10.5.2016

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13 10.02.2016 Sivu 1 / 1 522/2016 02.05.00 13 Muutokset lasten yksityisten hoidon tukea koskevaan lainsäädäntöön sekä niiden vaikutus Espoon yksityisen hoidon tuen järjestelyihin ja kuntalisään Valmistelijat

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN 3. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (strategia) vuosille 2012; versio 26.11.2009 Kriittinen Yleisiin kasvuoloihin vaikuttaminen

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. 22 SOTE-valmistelun kansallinen tilanne 4

Asialista/ Pöytäkirja. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. 22 SOTE-valmistelun kansallinen tilanne 4 Asialista/ Pöytäkirja Nro 5/2015 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 12.35 13.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia 21 Kokouksen avaus 3 22 SOTE-valmistelun kansallinen

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone. Hellsten Aino jäsen

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone. Hellsten Aino jäsen ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika 10.02.2010 klo 18.00 Paikka Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone Läsnä jäsenet Puhakka Osmo kirkkoherra Anttila Maire jäsen

Lisätiedot

Ikäihminen kehittäjänä - käytännön esimerkkejä ja kokemuksia osallisuudesta

Ikäihminen kehittäjänä - käytännön esimerkkejä ja kokemuksia osallisuudesta Ikäihminen kehittäjänä - käytännön esimerkkejä ja kokemuksia osallisuudesta Asiakkaan ääni kuuluviin sosiaali- ja terveyspalveluihin osallistumalla -seminaari 6.9.2012, Kokkola Ikäihminen kehittäjänä Ikäihmiset

Lisätiedot

Otetaanko perheet puheeksi?

Otetaanko perheet puheeksi? Otetaanko perheet puheeksi? Vanhempien mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämishanke peruspalveluissa 13.6.2012 Minna Asplund Kaisa Humaljoki Mielen avain Sosiaali- ja terveysministeriön Kaste hanke

Lisätiedot

Asianro 308/ / Palvelusetelin käyttöönotto päivähoidossa

Asianro 308/ / Palvelusetelin käyttöönotto päivähoidossa Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 308/12.01.06/2012 120 Palvelusetelin käyttöönotto päivähoidossa Tiivistelmä Kaupunginhallitus on kokouksessaan 20.8.2012 303 päättänyt pyytää sivistyslautakunnalta

Lisätiedot

Nivalan nuorisovaltuusto esittäytyy klo 18.00. Nivalan kaupunki. Kaupunginvaltuusto 27.5.2015. Esityslista 4/2015

Nivalan nuorisovaltuusto esittäytyy klo 18.00. Nivalan kaupunki. Kaupunginvaltuusto 27.5.2015. Esityslista 4/2015 -3, KV 27.5.2015 18:30 Nivalan nuorisovaltuusto esittäytyy klo 18.00 Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 27.5.2015 Esityslista 4/2015 Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Soilille p. 040-344 7205 tai

Lisätiedot

Lappeenrannan lasten ja nuorten hyvinvointiselonteko V:n ( ) loppuraportti

Lappeenrannan lasten ja nuorten hyvinvointiselonteko V:n ( ) loppuraportti Kaupunginhallitus 90 20.02.2017 Kaupunginvaltuusto 32 27.03.2017 Lappeenrannan lasten ja nuorten hyvinvointiselonteko V:n (2015 2017) loppuraportti 1329/12.00.00.04/2014 KH 90 Valmistelija/lisätiedot:

Lisätiedot

Rautalammin lukio, Rautalampi 29.8.2014

Rautalammin lukio, Rautalampi 29.8.2014 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/ 2014 Sivistyslautakunta Sivu 1 (12) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 20.8.2014 klo 16.30-18.05 Rautalammin kirjasto Anu Hotti Riitta

Lisätiedot

Ajankohtaista opetus- ja kulttuuriministeriöstä

Ajankohtaista opetus- ja kulttuuriministeriöstä Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjastopäivät 2015 Ajankohtaista opetus- ja kulttuuriministeriöstä Hannu Sulin Helsinki 24.11.2015 HE valtion vuoden 2016 talousarvioksi Valtionavustukset yleisten kirjastojen

Lisätiedot

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 1 RYMÄTTYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 Seurakuntaneuvosto 20.1.2010 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 20.1.2010 klo 17-18.20 Paikka: Seurakuntakoti Läsnä: Sirén Petri puheenjohtaja Heino,

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015 Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi Ikääntyminen voimavarana seminaari SYO, Kauhava 3.5.2011 Ikäpoliittinen ohjelma v. 2011-2015 Visio:

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/2013 1.11.2013

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/2013 1.11.2013 Aika: 1.11.2013 klo 13.00-15.00 Paikka: Kuntayhtymän väliaikainen kokoustila, Satakunnankatu 18 A 1. krs. (Kartta liitteenä extranetissä) Osallistujat: Autio Irma varhaiskasvatuksen johtaja Ylöjärvi, pj

Lisätiedot

Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa

Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa Hanketta hallinnoi Rovaniemen kaupunki Toteutuksesta vastaa Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Mukana Lapin

Lisätiedot

Hollolan kunnantalo, Virastotie 3. Kokoushuone Toivola. Katriina Haapakangas. Kärkölän järjestöedustaja,

Hollolan kunnantalo, Virastotie 3. Kokoushuone Toivola. Katriina Haapakangas. Kärkölän järjestöedustaja, Hollolan kunta / Muistio 1/2013 1 (5) n kokous Aika Tiistai 5.3.2013 kello 18.00 Paikka Hollolan kunnantalo, Virastotie 3. Kokoushuone Toivola. Läsnä Armas Hacklin Eija Koivuniemi Tiina Aarto Marjatta

Lisätiedot

15 Kokouksen työjärjestys ja pöytäkirjantarkastajien valinta. 19 Terveiset yhteisöllisen asumisen seminaarista sekä Ikäkoti kuntoon - seminaarista

15 Kokouksen työjärjestys ja pöytäkirjantarkastajien valinta. 19 Terveiset yhteisöllisen asumisen seminaarista sekä Ikäkoti kuntoon - seminaarista Mikkeli Pöytäkirja 2/2017 1 (16) Aika 14.03.2017, klo 13:00-15:05 Paikka Lounashuoneen kabinetti, kaupungin virastotalo Käsitellyt asiat 13 Kokouksen avaus 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 15

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Ikä-Sote - Kotona asumista tukevat palvelut työryhmä 1

Etelä-Pohjanmaan Ikä-Sote - Kotona asumista tukevat palvelut työryhmä 1 Etelä-Pohjanmaan Ikä-Sote - Kotona asumista tukevat palvelut työryhmä 1 Muistio Kotona asumista tukevat palvelut Aika: perjantai 19.2.2016 klo 9-13 Kokouspaikka: Kauhajoen kaupungintalo Läsnä: Hannele

Lisätiedot

Forssan seudun Green Care - klusterihanke

Forssan seudun Green Care - klusterihanke Forssan seudun Green Care - klusterihanke 2016 2017 Yliopettaja Päivi Homan-Helenius, Hämeen ammattikorkeakoulu, Hoitotyön koulutusohjelma, Forssa Museo Militarian Tykkihalli, Linnankasarmi, Hämeenlinna

Lisätiedot

2 KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO Harri Kaukinen avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon, jossa todettiin yllämainitut läsnä oleviksi.

2 KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO Harri Kaukinen avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon, jossa todettiin yllämainitut läsnä oleviksi. PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2015 AIKA keskiviikkona 14.1.2015 klo 19 PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo LÄSNÄ jäsenet Ali-Rontti Ilkka Auranen Harri Hutko Sinikka Järvelä Jari Kallio Reino

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ (12 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ (12 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (12 ) Vammaisneuvosto 14.10.2015 AIKA 14.10.2015 klo 09:00-10:35 PAIKKA Keskustan palvelutalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 10 Pöytäkirjan

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 5/2011 19.8.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 5/2011 19.8.2011 AIKA PERJANTAI 19.8.2011 KLO 12.00 14.05 PAIKKA KOKOUSHUONE KARUSELLI, VANHA KIRJASTOTALO KESKUSTORI 4, 1. KRS. OSALLISTUJAT Viitasaari Leena päivähoidon johtaja Tampere, pj. Aalto Ropo Anni päivähoidon

Lisätiedot

Huom, kokous alkaa klo 18:30! Nivalan kaupunki

Huom, kokous alkaa klo 18:30! Nivalan kaupunki -3, KH 9.11.2015 18:30 Huom, kokous alkaa klo 18:30! Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 9.11.2015 Esityslista 25/2015 -2, KH 9.11.2015 18:30 Kokousaika Maanantai 9.11.2015 klo 18.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 8/2016

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 8/2016 Kokouskutsu/esityslista 1 (10) Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 8/2016 Aika 10.10.2016 kello 09:00 Paikka Läsnäolijat Rauman kaupungintalo, Kanalinranta 3, valtuuston kokoushuone, sisäänkäynti kanaalin

Lisätiedot

POHJOINEN SOTE JA TUOTTAMISEN RAKENTEET Muistio 3/15

POHJOINEN SOTE JA TUOTTAMISEN RAKENTEET Muistio 3/15 POHJOINEN SOTE JA TUOTTAMISEN RAKENTEET Muistio 3/15 10.9.15 LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT Aika 10.9.2015 klo 13-15 Paikka Läsnä Psykiatrian klinikka, kirjasto Pekka Kauppinen, pj, Jyta Pirjo Matikainen,

Lisätiedot

Vs. stj:n esitys: Lautakunta käy lähetekeskustelun Sivistystoimen strategian toimeenpanon suunnittelua varten.

Vs. stj:n esitys: Lautakunta käy lähetekeskustelun Sivistystoimen strategian toimeenpanon suunnittelua varten. Sivistyslautakunta 22 26.02.2015 Sivistyslautakunta 52 28.04.2015 Sivistyslautakunta 66 28.05.2015 Sivistyslautakunta 78 27.08.2015 Sivistystoimen strategian toimeenpano 3356/01.017/2014 SIVLK 22 Siikajoen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 1 (6) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/4 29.04.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 1 (6) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/4 29.04.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 1 (6) Päätettävä tässä kokouksessa 4 Varhaiskasvatuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi lasten päivähoidosta annetun

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT. 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 3 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

KÄSITELTÄVÄT ASIAT. 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 3 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 / 2015 KOKOUSAIKA 17.2.2015 klo 19 KOKOUSPAIKKA Nurmon seurakuntakoti KÄSITELTÄVÄT ASIAT LIITE nro 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Sivu. 1 Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 3. 2 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/ Sivu. 1 Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 3. 2 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2017 1 Siun soten -neuvottelukunta Aika 21.06.2017 klo 16:15-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Syrjäkatu 12 Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN KUNTAJAKOSELVITYS

KESKI-SATAKUNNAN KUNTAJAKOSELVITYS 1 KESKI-SATAKUNNAN KUNTAJAKOSELVITYS TYÖVALIOKUNNAN KOKOUS / 2 AIKA: 20.1.2014 klo 9.00 PAIKKA: Luvian kunnantalo TYÖVALIOKUNNAN KOKOONPANO Jaana Karrimaa, Harjavalta Markku Rauta, Harjavalta Reijo Nummikari,

Lisätiedot

Kokouksen pöytäkirja Nuorisovaltuusto Härmäntie 18, Härmä

Kokouksen pöytäkirja Nuorisovaltuusto Härmäntie 18, Härmä KAUHAVAN KAUPUNKI Kokouksen pöytäkirja Nuorisovaltuusto 2.4.2012 Härmäntie 18, 62300 Härmä Paikalla Nuorisovaltuutetut Sofia Kankaansyrjä Mirella Hautala Niko Hautala Jesse Kortesoja Ville-Veikko Laituri

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Kirkkoneuvosto

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTO Kokous 3/2017 Aika Torstai 9.3.2017 klo 17.30 18.03 Paikka Mäntyharjun seurakuntakeskuksessa Läsnä Poissa Jäsenet Ann-Maarit Joenperä, puheenjohtaja Ari Hartonen Kristiina Häkkänen Panu

Lisätiedot

Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Varhaiskasvatus ja opetus Terhi Päivärinta Johtaja, opetus ja kulttuuri Kuntatalo 4.2.2015 Nykyinen yhteistyö Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2011-2024 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2011 2024 1 (4) JOHDANTO Strategia kattaa kuluvan valtuustokauden lopun ja kolme seuraavaa valtuustokautta. Tavoitteena

Lisätiedot

Pauli Salonpää x Marjatta Suominen x. Marketta Rouvinen - Juhani Räihä Olavi Tuikkanen x * Hellevi Pekkarinen *poistui kokouksesta 15.

Pauli Salonpää x Marjatta Suominen x. Marketta Rouvinen - Juhani Räihä Olavi Tuikkanen x * Hellevi Pekkarinen *poistui kokouksesta 15. KINNULAN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Kokousaika 21.9.2017 kello 15 16 Kokouspaikka Kunnanvirasto, neuvotteluhuone Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) pj x = läsnä - = poissa

Lisätiedot

Rautalammin lukio, Rautalampi 28.3.2013

Rautalammin lukio, Rautalampi 28.3.2013 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2013 Sivistyslautakunta Sivu 1 (15) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka 27.3.2013 klo 16.00-16.46 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen Helena

Lisätiedot

Miten osallisuudella edistetään mielenterveyttä ja päihteettömyyttä

Miten osallisuudella edistetään mielenterveyttä ja päihteettömyyttä Miten osallisuudella edistetään mielenterveyttä ja päihteettömyyttä Marja-Liisa Nevala Aijjoos-kumppanuushanke Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät 11.-12.10.2011 Aijjoos-kumppanuushanke 4 yhdistystä:

Lisätiedot

Ikäihminen kehittäjänä. Marja-Liisa Nevala Aijjoos-hanke Hehko-seminaari 22.3.2010

Ikäihminen kehittäjänä. Marja-Liisa Nevala Aijjoos-hanke Hehko-seminaari 22.3.2010 Ikäihminen kehittäjänä Marja-Liisa Nevala Aijjoos-hanke Hehko-seminaari 22.3.2010 Aijjoos-kumppanuushanke 4 yhdistystä: hallinnoivana Kauhavan Seudun Vanhustenkotiyhdistys ry, Härmän Vanhustentukisäätiö,

Lisätiedot

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin omistajaneuvottelut / omistajaohjauskannanotto

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin omistajaneuvottelut / omistajaohjauskannanotto Kaupunginhallitus 360 05.10.2015 Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin omistajaneuvottelut / omistajaohjauskannanotto 381/00.01.00/2015 Kaupunginhallitus 05.10.2015 360 Valmistelu: Seutuhallitus on kokouksessaan

Lisätiedot

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(5) VUOSIKOKOUS 31.3.2015 Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Paikka Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B Osallistujat Fordell Pertti Juntunen Raija Kauppinen Esko Kallio

Lisätiedot

VERKOTTUVAT PERHEPALVELUT

VERKOTTUVAT PERHEPALVELUT VERKOTTUVAT PERHEPALVELUT - KOHTI PERHEKESKUSTA 11.6.2013 Pori, lastenpsykiatri Antti Haavisto RAUMA Asukkaita vajaa 40 000 Ikäluokka n 450 Alle kouluikäisiä n 3000, 7-14-v n 3000 PERUSTAA Lapsen hyvinvoinnin

Lisätiedot

Laillisuus ja Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Laillisuus ja Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 8/2017 121 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 31.10.2017 klo 16:00-18:59 Kokouspaikka Kunnantalo, kokoushuone 111 Saapuvilla olleet jäsenet Oikarinen Eira puheenjohtaja Pekkala Aslak I varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna 15.06.2016 Sivu 1 / 1 2626/2016 02.05.01 101 Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Titta Tossavainen, puh. 09 816 23300 Anne

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Kokoustiedot Aika: perjantaina 2.10.2015 klo 14.00 15.45 Paikka: Mikkelin kaupungintalo (Raatihuonenkatu 8-10), kaupunginhallituksen kokoushuone (2. krs) Paikalla:

Lisätiedot

POHJALAISMAAKUNTIEN VANHUSTYÖN KEHITTÄMISKESKUS HANKE OSANA VÄLI-SUOMEN IKÄKASTETTA. Päivi Niiranen HEHKO seminaari 22.3.

POHJALAISMAAKUNTIEN VANHUSTYÖN KEHITTÄMISKESKUS HANKE OSANA VÄLI-SUOMEN IKÄKASTETTA. Päivi Niiranen HEHKO seminaari 22.3. POHJALAISMAAKUNTIEN VANHUSTYÖN KEHITTÄMISKESKUS HANKE OSANA VÄLI-SUOMEN IKÄKASTETTA Päivi Niiranen HEHKO seminaari 22.3.2010 Seinäjoki Ikäkasteen toiminta-alue IKÄKASTE- ÄLDRE-KASTE koostuu kuudesta osahankkeesta

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Forssan seudun Green Care klusterihankkeen 2016 2017 aloitusseminaari 16.2.2016 Yliopettaja Päivi Homan-Helenius HAMK ja tutkija Anja Yli-Viikari

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) KOKOUSTIEDOT Aika 1.3.2012 klo 17-19.10 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen

Lisätiedot

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Sopivaa tukea oikeaan aikaan Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi Juha Sipilän hallituksen 26 kärkihankkeesta. Muutosta tehdään - kohti lapsi-

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 2/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 2/ Aika: klo 9-11.00 Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A 2.krs Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Marko Ojala vs.vapaa-aikajohtaja Ylöjärvi

Lisätiedot

Parvikabinetti, Hotelli-Ravintola Alma (Ruukintie 4, Seinäjoki) Kokouksen jälkeen yhteinen lounas. Asia Sivu

Parvikabinetti, Hotelli-Ravintola Alma (Ruukintie 4, Seinäjoki) Kokouksen jälkeen yhteinen lounas. Asia Sivu 1 Kokoustiedot SOTE työvaliokunnan kokous Kokousaika Ke klo 9.00 10.55 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 49 55 Parvikabinetti, Hotelli-Ravintola Alma (Ruukintie 4, Seinäjoki) Kokouksen jälkeen yhteinen lounas

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21 17.02.2016 Sivu 1 / 1 522/2016 02.05.00 21 Muutokset lasten yksityisten hoidon tukea koskevaan lainsäädäntöön sekä niiden vaikutus Espoon yksityisen hoidon tuen järjestelyihin ja kuntalisään Valmistelijat

Lisätiedot

Maria-Katariinan talo, Kehityspoliklinikan kokoushuone

Maria-Katariinan talo, Kehityspoliklinikan kokoushuone KESKI-POHJANMAAN ERIKOISAIRAANHOITO- PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Aika 16.04.2015 Klo 14:00-15:50 Paikka Maria-Katariinan talo, Kehityspoliklinikan kokoushuone SISÄLLYSLUETTELO Sivu 12 Kokouksen avaus 4 13 Kokouksen

Lisätiedot

Pirkanmaan Lapen eteneminen. Ohjausryhmän kokous

Pirkanmaan Lapen eteneminen. Ohjausryhmän kokous Pirkanmaan Lapen eteneminen Ohjausryhmän kokous 3.4.2017 1 18.5.2017 Hankkeen etenemisen tilanne Täydennetty ja saatuun valtionavustukseen sopeutettu hankehakemus toimitettu Sosiaali- ja terveysministeriöön

Lisätiedot

32 Talousarvion toteutumisen seuranta 2017, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta

32 Talousarvion toteutumisen seuranta 2017, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Mikkeli Pöytäkirja 4/2017 1 (10) Aika 26.04.2017, klo 16:59-18:01 Paikka Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone, 2. krs. Käsitellyt asiat 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 29 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Jatkokokousaika Jatkokokouspaikka Keskiviikko 9.10.2013 klo 15.00 16.05 Kaupungintalon kahvihuone, Harjukatu 23, 3. kerros OSALLISTUJAT

Lisätiedot

Hyvinvointineuvola Hämeenlinnassa

Hyvinvointineuvola Hämeenlinnassa Hyvinvointineuvola Hämeenlinnassa Projekti 1.9.2009-31.10.2011 Tavoitteet: 1. Perhettä voidaan tukea psykososiaalisissa ongelmissa lähellä ja nopeasti 2. Neuvolan palveluvalikko laajenee ja työskentely

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska)

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Varhaiskasvatuspalvelut (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Puheenvuoron sisältö Peruspalvelukuntayhtymä Kallion esittelyä Varhaiskasvatuspalveluiden esittelyä Kehittämistyö varhaiskasvatuspalveluissa

Lisätiedot

KASPERI II - Väli-Suomen lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen kehittämishanke

KASPERI II - Väli-Suomen lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen kehittämishanke KASPERI II - Väli-Suomen lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen kehittämishanke Ohjausryhmän kokous Muistio 3/2012 AIKA: 7.9.2012 klo 9.15-12.05 PAIKKA: Kokouskeskus Juvenes, Åkerlundinkatu 1, Kokoustila

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Vammaisneuvosto 21.03.2016 AIKA 21.03.2016 klo 18:00-19:06 PAIKKA Helmirannan kokoustila, Helminkuja 3, 62200 Kauhava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Valtakunnallisen

Lisätiedot

LAPANEN lapsiperheiden liikunnan avulla tapahtuva hyvinvoinnin edistäminen

LAPANEN lapsiperheiden liikunnan avulla tapahtuva hyvinvoinnin edistäminen LAPANEN lapsiperheiden liikunnan avulla tapahtuva hyvinvoinnin edistäminen RAHOITUS opetus- ja kulttuuriministeriö ( veikkausvoittovarat) rahoituksen myönsi AVI hanke on kolmivuotinen rahoitus haetaan

Lisätiedot

Lasten ja Nuorten ohjelma

Lasten ja Nuorten ohjelma Lasten ja Nuorten ohjelma RVS LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN RYHMIEN VÄLISEN SOPIMUKSEN OHJELMALLE ASETTAMAT TAVOITTEET Panostetaan lapsiperheiden koti- ja perhepalveluihin. Tavoitteena on saada lasten

Lisätiedot

Moniammatillinen yhteistyö ja oppilashuolto Vihdissä

Moniammatillinen yhteistyö ja oppilashuolto Vihdissä Moniammatillinen yhteistyö ja oppilashuolto Vihdissä Vihdissä tehtyjä linjauksia Päiväkodit ja koulut pyritään rakentamaan samaan yhteyteen aina kun se on mahdollista Äitiys- ja lastenneuvolat rakennetaan

Lisätiedot

LÄNSI-LAPIN ALUETYÖRYHMÄN KOKOUS 1/2013

LÄNSI-LAPIN ALUETYÖRYHMÄN KOKOUS 1/2013 LÄNSI-LAPIN ALUETYÖRYHMÄN KOKOUS 1/2013 Aika: Perjantai 30.8.2013 klo 10.00 11.30 Paikka: Tornion kaupunki, sosiaalitoimiston neuvotteluhuone Osallistujat: Pia Rantaiso sosiaaliohjaaja Tornion kaupunki/sosiaalitoimi,

Lisätiedot

6 Toimielin, luottamushenkilö ja viranhaltija voi päättää sille johtosäännöllä siirretyn toimivallan siirtämisestä alaiselleen viranomaiselle.

6 Toimielin, luottamushenkilö ja viranhaltija voi päättää sille johtosäännöllä siirretyn toimivallan siirtämisestä alaiselleen viranomaiselle. 1 Nurmeksen kaupunki Luettelo Kaupunginkanslia 13.3.2014 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN Hallintosääntö: 6 Toimielin, luottamushenkilö ja viranhaltija voi päättää sille johtosäännöllä siirretyn toimivallan siirtämisestä

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Kokouksen pöytäkirja Nuorisovaltuusto 06.03.2014 Alahärmän palvelupiste. Paikalla. Nuorisovaltuutetut

KAUHAVAN KAUPUNKI Kokouksen pöytäkirja Nuorisovaltuusto 06.03.2014 Alahärmän palvelupiste. Paikalla. Nuorisovaltuutetut KAUHAVAN KAUPUNKI Kokouksen pöytäkirja Nuorisovaltuusto 06.03.2014 Alahärmän palvelupiste Paikalla Nuorisovaltuutetut Hanna-Mari Palomäki Jutta Risikko (pj.) Jenni Mäenpää Tero Peltokangas Samuli Koivula

Lisätiedot

Linnavirta Heikki Jäsen. Lemberg Monica Jäsen. Puistosalo Pekka Jäsen Perämäki Pasi. Partanen Henri Jäsen

Linnavirta Heikki Jäsen. Lemberg Monica Jäsen. Puistosalo Pekka Jäsen Perämäki Pasi. Partanen Henri Jäsen PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 17:00-19:16 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene Puheenjohtaja Räsänen Joona Pajuoja Matti Virtanen Nina Rintanen

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Keskiviikko 10.4.2013 klo 13.00 14.26 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Esa

Lisätiedot

SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS

SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2010 SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS Aika: tiistaina 20.4.2010 klo 9.00 9.40 Paikka: Nivala, Sapuskan kabinetti 1 Jäsenet (alleviivatut paikalla) Maija-Liisa Veteläinen Raimo Kaisto Riitta Hokkanen

Lisätiedot