Palvelupaletti -hanke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palvelupaletti -hanke"

Transkriptio

1 Palvelupaletti -hanke Aihe Ohjausryhmän kokous III/2012 Paikka ja aika Kauhava, kaupunginhallituksen kokoushuone. Perjantai klo Läsnä Pahkajärvi Jussi, puheenjohtaja Kauhava x Ahvenniemi Eero, varapj. Lappajärvi x Heikkilä Mikko Kauhava x Karhu Eija Kauhava - Koivisto Anne Kauhava - Salo Liisa Kauhava x Takamaa Juha Kauhava - Ylinen Keijo Kauhava - Ala-Toppari-Peltola Eija Ky Kaksineuvoinen x Neiro Marita Ky Kaksineuvoinen - Rintala Raimo Ky Kaksineuvoinen - Somppi Marja-Liisa, varajäsen, projektiryhmän pj. x Karhula Petra Evijärvi - Kultalahti Terhi Evijärvi - Lappinen Päivi Evijärvi - Siukola Karoliina Evijärvi - Sulkakoski Ilmari Evijärvi - Teittinen Seija Evijärvi x Kärnä Reijo Lappajärvi x Löytömäki Elina Lappajärvi x Puro Tarja Lappajärvi x Tiainen Virpi Lappajärvi - Valo Mikko Lappajärvi - Pajula Kirsi E-P:n Liitto x Mattila Marita projektipäällikkö x 1 Kokouksen avaus ja projektin yhteyshenkilön vaihtumisen toteaminen Puheenjohtaja avaa kokouksen.

2 Kaupunginjohtaja on viranhaltijapäätöksellä nimennyt Palvelupaletti -hankkeen vastuuhenkilöksi Tuomo Lehtiniemen tilalle Liisa Salon. Puheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin, että Palvelupaletti-hankkeen vastuuhenkilönä toimi alkaen Liisa Salo. 2 Edellisen kokouksen pöytäkirja Edellisen kokouksen pöytäkirja on lähetetty sähköpostitse kommentoitavaksi. Pöytäkirjaan ei ole jätetty muutoskommentteja. Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 3 Edellisen kokouksen jälkeinen toiminta Ohjausryhmän edellinen kokous pidettiin Tuossa kokouksessa esiin nousseiksi kehittämiskohteiksi merkittiin: - terveysasemaverkon tarkastelu - Kauhavan terveysaseman ja mielenterveyskuntoutujien päivätoiminnan ja tukiasuntojen kiinteistöt - poikkihallinnollisen yhteistyön kehittäminen - ikäneuvolatoiminta - Aijjoos-hankkeessa kehitettyjen toimintamallien jatkaminen ja edelleen kehittäminen - palvelupäiväkäytännön luominen osaksi vanhuspalveluita - palvelusetelitoiminnan selvittäminen Kuntayhtymä Kaksineuvoisessa Ikäneuvolatoiminta alkoi syyskuun alussa. Ikäneuvolan yksi toimintamuodoista on vakiinnuttaa koko Kaksineuvoisen alueelle Aijjoos-hankkeessa aloitettu Henkilökohtaiset kotikäynnit 75- vuotiaille -toiminta. Palvelupäiväkäytännöistä hankitaan kokemuksia Aisapari-viikolla yhdessä Aisaparin ja Kyläyhdistys Tempauksen kanssa järjestettävässä tilaisuudessa. Palvelusetelistä on järjestetty kaksi tiedotustilaisuutta, tuotu esiin osuuskuntamuotoista yrittäjyyttä sekä viranhaltijoitten kanssa aloitettu palvelusetelin hinnan laskeminen varhaiskasvatukseen. Muiden edellä mainittujen kohtien työstäminen jatkuu. Seuraavassa tarkempi selvitys edellisen kokouksen jälkeisestä toiminnasta: 1. Projektiryhmän kokoukset

3 Projektiryhmä on kokoontunut kolme kertaa: 14.6., 3.9., Tietoa ja kehittämisideoita on viranhaltijoita haastattelemalla hankittu: - Varhaiskasvatusjohtaja Lastensuojelun johtava sosiaalityöntekijä Jatkohakemus hankkeelle Ohjausryhmä päätti kokouksessaan hakea projektille jatkoa vuodelle Kokouksessaan Kauhavan kaupunginhallitus 20.8., Evijärven kunnanhallitus ja Lappajärven kunnanhallitus ovat tehneet myönteisen päätöksen projektin jatkamisesta ja rahoittamisesta omalta osaltaan. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen rahoitusosuus hakkeeseen tulee kuntien kautta. 3. Nettikysely kuntalaisille Palvelupaletti -hanke järjesti Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen asukkaille nettikyselyn sosiaali- ja terveyspalveluista sekä vastaavan sisältöisen maahanmuuttajille suunnatun kyselyn yhteistyössä Järvilakeuden kansalaisopiston kanssa. Nettikyselyyn oli mahdollisuus vastata Evijärven, Kauhavan, Lappajärven ja Kuntayhtymä Kaksineuvoisen sivujen kautta Kyselyyn vastasi kaksitoista henkilöä. Maahanmuuttajille suunnattu kysely toteutettiin Järvilakeuden kansalaisopiston järjestämän kielikoulutuksen yhteydessä kevään aikana. Kyselyyn vastasi 18 henkilöä. Evijärven ja Lappajärven kotisivuilla kysely oli hyvin esillä, linkki kyselyyn oli heti etusivulla. Kauhavan ja Kaksineuvoisen sivuilta kyselyn linkki oli vaikeampi löytää. Pienen vastusmäärän vuoksi tuloksista ei voi vetää suuria toimintalinjoja, mutta yksittäisten palvelujen käyttäjien mielipiteinä vastaukset ovat arvokkaita. Käyttäjämielipiteen saamisen lisäksi kyselyllä on oma merkityksensä kuntalaisten aktivoimisessa vuorovaikutteisuuteen. Tiivistelmä vastauksista Kyselyyn vastanneista seitsemän oli vuotiaita, ja vuotiaita oli yhteensä neljä. Pääosa vastaajia olivat työssäkäyviä, kaikki olivat perheellisiä. Vastausten mukaan tietoja sosiaali- ja terveyspalveluista haetaan netistä ja kuntien ja kuntayhtymän kotisivuilta, lehdistä ja myös soittamalla suoraan asianomaiselle henkilölle. Lähialueelta saatavia sosiaali- ja terveyspalveluita toivottiin jatkossakin olevan kaikki nykyisin saatavat palvelut sekä lisäksi lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut ja koulupsykologi. Kauempaa vastaajien mielestä voitaisiin hakea yö- ja viikonloppupäivystys, työterveyspalvelut, edunvalvonta ja erikoissairaanhoito. Puolet vastaajista oli tyytyväisiä ajanvarausjärjestelmään. Ajanvarausjärjestelmään tyytymättömät kaipasivat parannusta aamuajanvarausjärjestelmään, siihen, että aikaa oli yli päätään vaikea saada ja lisäksi toivottiin myös nettiajanvarausmahdollisuutta. Sosiaali- ja terveyspalveluitten kehittämiseksi toivottiin parannusta asiakaspalveluun. Lisäksi toivottiin palvelujen toimivan koko alueella, ajanvarausta toivottiin kehitettävän ja ennaltaehkäisevään toimintaan

4 toivottiin kiinnitettävän enemmän huomiota. Maahanmuuttajien vastaukset Kyselyyn vastanneet maahanmuuttajat olivat asuneet pääosin alle kaksi vuotta. Vastaajista 7 asui yksin ja 11 perheensä kanssa. He arvioivat osaavansa suomea tyydyttävästi. Vastaajien paikkakuntajakauma oli 1 Alajärvi, 5 Lappajärvi, 2 Evijärvi, 10 Kauhava. Maahanmuuttajista hieman yli puolet kertoi saaneensa riittävästi tietoa palveluista. Paras tapa tiedottamiseen heidän mielestään on sähköposti. Kaikki vastaajat totesivat viihtyvänsä Suomessa hyvin tai erittäin hyvin. Hieman yli puolet vastaajista kertoi osallistuneensa erilaisiin tapahtumiin. Mieluisimpina harrastuksia olivat kalastus, erilaiset liikunnalliset harrastukset, kielten opiskelu, lukeminen, tanssi ja musiikki, tietokone, ruokakurssit ja kotityöt. 4. Tietoa palvelusetelistä -tilaisuudet ja Palvelupaletti -hanke on järjestänyt kaksi Tietoa palvelusetelistä -tilaisuutta. Ensimmäinen tilaisuus: virka-aikana järjestetty tilaisuus oli suunnattu erityisesti viranhaltijoille, työntekijöille, luottamushenkilöille mutta myös kuntalaisille. Tilaisuuteen osallistui 24 henkilöä. Tietoa palvelujen tuottamistavoista - Kunnan oma palvelutuotanto vs. ostopalvelut -aiheesta alusti Veli Puttonen Promana Oy:stä, palvelusetelikoodinaattori Sari Saarikoski kertoi palvelusetelin käyttöönottamisesta Vaasan seudulla. Kommenttipuheenvuorossaan kuntayhtymän johtaja Antti Perkkalainen kertoi Kaksineuvoisen palvelujen kehittämissuunnitelmista ja kehitysjohtaja Hannu Mars käsitteli palveluseteliä kaupungin ja kuntien näkökulmasta. Toinen tilaisuus: illalla järjestetty tilaisuus oli suunnattu kaikille asiasta kiinnostuneille, tilaisuuteen osallistui 35 henkilöä. Tilaisuudessa Veli Puttonen Promana Oy:stä piti vastaavan alustuksen kuin ensimmäisessäkin tilaisuudessa, myös Kaksineuvoisen kuntayhtymän johtaja Antti Perkkalainen ja kehitysjohtaja Hannu Mars kommentoivat illan alustuksia kuten aikaisemmassakin tilaisuudessa. Lisäksi tässä tilaisuudessa kokemuksia palvelusetelin käyttöönottamisessa kertoivat hoivapalveluiden johtaja Tarja Palomäki ja avopalveluohjaaja Reetta Kananoja JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymästä. Toimitusjohtaja Minna Sillanpää Etelä-Pohjanmaan yrittäjistä käytti puheenvuoron ja Kaarina Lahti Kaarinan kotipalvelu -yrityksestä kertoi kokemuksia yrittäjyydestä hyvinvointialalla. Molemmat tilaisuudet avasi ja juontajana toimi ohjausryhmän puheenjohtaja Jussi Pahkajärvi. Molemmissa tilaisuuksissa käytiin vilkasta keskustelua. 5. Selvitys kylpylälippujen hinnan kompensointimahdollisuudesta Kaikenikäisille liikunta on erittäin tärkeää. Uiminen on hyvä liikuntamuoto, mutta kunnallista uimahallia ei Kaksineuvoisen alueen kunnissa ole. Palvelupaletti -hankkeessa on selvitetty mahdollisuutta kompensoida alueella sijaitsevien kylpylöitten käyntimaksuja siten, että kuntalaiset voisivat käyttää kylpylää samaan tapaan ja saman suuruisin kustannuksin kuin kunnallista uimahallia. Esityksen mukaan kuntalainen pääsisi

5 kylpylään kuntalaishinnalla näyttämällä kirjastokorttia. Kylpylä laskuttaisi kylpylälipun ja kuntalaishinnan erotuksen kaupungilta tai kunnalta. Kauhavalaisten osalta asiaa on selvitetty Härmän kylpylän kanssa ja lappajärveläisten osalta Kylpylä Kivitipun kanssa. Evijärvellä ei vastaavan kaltaista kylpylää toimi, mutta selvityksen periaatteet on saatettu tiedoksi myös Evijärven vapaa-aikatoimelle. Selvitys kylpylälippujen hinnan kompensointimahdollisuudesta on toimitettu kaupungin ja kuntien vapaa-aikatoimien tietoon. Vapaaaikatoimet voivat toteuttaa lippujen hinnan kompensoinnin harkintansa mukaan ja neuvotella muista asiaan liittyvistä käytännön toimista suoraan kylpylöitten kanssa. 6. Hankkeiden verkottuminen Palvelupaletti -hanke järjesti Hankekahvit -tilaisuuden 5.9. yhteistyössä Kauhavan kehityskeskuksen kanssa. Hankekahveille kutsuttiin Kauhavan, Evijärven ja Lappajärven alueilla toimivien hankkeiden hanketyöntekijöitä. Tilaisuuteen osallistui 24 henkilöä 21 eri hankkeesta. Tilaisuudessa hanketyöntekijät tutustuivat toisiinsa ja kertoivat hankkeissa toteutetuista hyvistä käytännöistä. Mielipiteitä tilaisuuden järjestämisestä koottiin palautelomakkeella, lomakkeen palautti 13 henkilöä. Suuri osa vastanneista ilmoitti, että sai luotua kontakteja hyvin tai jonkin verran, yksi ei vastannut mitään, yksi ei osannut vielä sanoa. Useimpien vastaajien mielestä oli hyvä, että tilaisuudessa oli mukana erilaisia hankkeita (sosiaali- ja terveyspuolen hankkeita, elinkeinoelämän hankkeita, koulutukseen liittyviä hankkeita). Muutamat vastaajat pitivät kokoontumista hyvänä, mutta toivoivat kokoontumisia jatkossa aihepiireittäin. Kaikki vastaajat olivat sitä mieltä, että tapahtumaa kannatta jatkaa jossain muodossa. Ensimmäinen tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Kauhavan kehityskeskuksen kanssa. Kehityskeskus on lupautunut järjestämään vastaavia tilaisuuksia jatkossa 1-2 kertaa vuodessa. Useimpien vastaajien mielestä hankkeitten tulisi näkyä kuntien kotisivuilla, muutamat vastaajat mainitsivat, että hankkeissa kaikki esilletulo on hyvästä ja osa tiedonkulkua. Kotisivuilla voisi olla tieto hankkeesta, sen kestosta ja yhteystiedot hankevetäjään. Joku vastaajista esitti myös hankemessujen järjestämistä. 7. Ajankohtaiskatsaus Kauhavan kaupunginhallitukselle Kauhavan kaupunginhallitus kutsui projektipäällikön kaupunginhallituksen kokoukseen kertomaan millä tavoin perusturvapalvelujen palvelurakenne järjestäen saavutetaan nykymuotoista rakennetta ja toimintatapaa kustannustehokkaampi vaihtoehto. Projektipäällikkö toi kaupunginhallitukselle tiedoksi pidetyn ohjausryhmän 4 "Projektin toiminnassa saadut tulokset". 8. Mukana palvelustrategiatyöpajassa Kauhavan kaupunginhallitus on kokouksessaan täydentänyt Etelä-Pohjanmaan yrittäjät ry:n kanssa yhteistyössä

6 järjestettävän palvelustrategiatyöryhmän kokoonpanoa ja nimesi työryhmään Palvelupaletti -hankkeen projektipäällikkö Marita Mattilan. Muut Kauhavan nimeämät työryhmän jäsenet ovat Esa Jokiaho, Jari Syvjärvi, Hannu Mars, Jarkko Korkiakangas, Harri Mattila, Helena Mantere, Harri Ojanperä ja Petri Hietamäki. Palvelustrategiatyöryhmässä kehitetään käsikirja kunnan palvelustrategian laatimiseen ja pilottikuntana on Kauhava. Palvelustrategiatyöryhmän päätösseminaari pidetään alustavan tiedon mukaan Kauhavalla Tiimi varhaiskasvatuksen palvelusetelin laskemiseksi Projektiryhmä päätti koota tiimin varhaiskasvatuksen palvelusetelin hinnan laskemiseksi. Tiimi, johon kuuluvat projektipäällikkö sekä Kaksineuvoisesta talousjohtaja Seija Peitso, varhaiskasvatusjohtaja Mirja Kivikangas ja sosiaalipalvelujen johtaja Eija Ala-Toppari-Peltola, on kokoontunut Seuraava kokoontuminen on Elämästä kiinni taiteen kautta -hanke Projektipäällikkö on ollut mukana yhteistyössä Kauhavan kaupungin kirjastotoimenjohtajan, kulttuuriohjaajan, etsivän nuorisotyöntekijän ja kaupungin työnsuunnittelijan kanssa ideoimassa ja hakemassa opetus- ja kulttuuriministeriöltä haettavaa harkinnanvaraista avustusta Elämästä kiinni taiteen kautta -projektiin, joka on suunnattu syrjäytymisvaarassa oleville tai jo syrjäytyneille nuorille. Mikäli avustusta saadaan toiminta toteutetaan kaupungin organisaation normaalin toiminnan kautta ja nuoria tavoitetaan toimintaan etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan kautta. 11. Selvitys vanhusten palveluyksiköitten tilojen ja palvelurakenteen inventoinnista Vanhuspalvelun menot Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueella ovat maakunnan keskitason yläpuolella. Kulurakenne pyritään saamaan maakunnan keskitasoon purkamalla laitospainotteisuutta ja kiinnittämällä huomiota kotipalveluihin ja kotona asumisen tukemiseen. Vaasassa on meneillään vanhustenhuollon palvelurakenneuudistus, joka sisältää muun muassa nykyisten palvelurakennusten inventoinnin, vanhusväestön määrän ja kasvun inventoinnin sekä uuden palvelukonseptin kuvaamisen. Toiminta perustuu Ikähoiva -työryhmän mietintöön. Vaasassa hanke toteutetaan yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa. Palvelupaletti -hankkeessa on selvitetty vastaavan kartoituksen tekemistä Kaksineuvoisen alueella sekä selvitelty kartoituksen kustannuksia. Projektipäälliköllä ja projektiryhmän puheenjohtaja Marja-Liisa Sompilla oli mahdollisuus osallistua Vaasan koti- ja laitoshoidon esimiesten ja johdon muutospäivään, jossa hanketta esiteltiin Vaasan kaupungin sisäisessä koulutustilaisuudessa. 12. Palvelupäivä Palvelupaletti -hanke järjesti yhteistyössä Kyläseura Tempauksen, Kankaan kirja ja kunto ry:n, Aisapari ry:n Hinku-hankkeen, Kauhavalla toteutettavan Sedun lähihoitajakoulutuksen ja E-P:n muistiyhdistyksen kanssa Kylän palvelupäivä -tapahtuman Ylihärmän Kankaalla Kylässä asuville vanhuksille järjestettiin mahdollisuus yhteiseen ruokailuun kylätalolla, lisäksi tilaisuudessa oli liikuntaa, opastusta

7 kuntosalilaitteiden käyttöön, verenpaineen ja verensokerin mittausta sekä esiteltiin Kulttuurista muistoja -hanketta. Lisäksi paikalla oli Ekorosk Oy:n edustaja tiedottamassa jäteasioista. Tilaisuudella pyrittiin aktivoimaan kylässä asuvia ikäihmisiä osallistumaan. Samalla kartoitettiin suhtautumista ko. tapahtumaan mikäli se olisi kylän säännöllistä toimintaa, mitä palvelupäivään toivottaisiin sisältyvän ja mikä taho ottaisi tapahtuman käytännön järjestelyt hoitaakseen. Tapahtumasta saaduista kokemuksista haetaan mallia koko Kaksineuvoisen alueelle mahdollisesti vastaavan kaltaisten palvelupäivien järjestämiseen. 13. Osuustoiminnallinen yrittäjyys -tilaisuus Palvelusetelin käyttöön ottaminen edellyttää riittävää yritystoimintaa käyttöön otettavalla toimialalla ja toisaalta yrityksiä ei synny, ellei ole varmuutta siitä, että yrittäjä työllistyy. Osuustoiminnallinen yrittäjyys on yksi keino yritystoiminnan synnyttämiseksi alueella. Osuustoiminnallisesta yrittäjyydestä ei kuitenkaan ole riittävästi tietoa, vaikka vuotta 2012 vietetään erityisesti osuustoiminnan kansainvälisenä teemavuotena. Palvelupaletti -hanke on järjestellyt Osaaminen palveluiksi osuuskunnissa -tilaisuutta, joka pidetään Härmän kuntokeskuksessa. Tilaisuus on järjestelty yhteistyössä Kehittämisyhdistys Aisapari ry:n kanssa. Projektipäällikkö Tytti Klén Ruralia-instituutista alustaa osuustoimintayrittäjyydestä. Käytännön esimerkkejä saadaan jo 15 vuotta toimineelta Osuuskunta Työkarhuilta, joka on tietyllä tavalla myös vuokratyövoimaa välittävä yritys sekä Sedun opiskelijoitten perustamalta Artesaaniosuuskunta Pohjanmaalta. 14. Projektipäällikkö on osallistunut erilaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin - Keskustelu johtava sosiaalityöntekijä Terhi Järven kanssa Kauhavan kaupungin talousseminaari , Kauhava. - Green Care - meillä ja maailmalla, Sedu Aikuiskoulutus, Maaseutu, Ilmajoki. - Palveluita kotiin -hankkeen projektipäällikkö Anu Palomäki oli hankkeen vieraana Aisapari- ja Kauhava-viikkojen suunnittelutilaisuus Alueellinen hankkeiden tapaaminen , Lehtimäki. - "Lähiyhteisö lasten, nuorten ja perheiden tukena" -työpaja, ELLA, Etelä- Pohjanmaan lapsiperhepalvelut -kehittämishankkeen järjestämä tilaisuus, , Kauhava. - Kauhavan kaupunginhallituksen kokous, Palvelupaletti-hankkeen ajankohtaiskatsaus Palvelustrategia työpaja, E-P:n yrittäjien ja kuntien yhteinen hanke palvelustrategiakäsikirjan laatimiseksi, ja , Seinäjoki. - Yritetään kylissä - palvelut ja vaikuttaminen lähiyhteisössä, , Kauhajoki. - Kuntapalvelujen tulevaisuus - mukana palvelusetelin käyttöönotto päivähoidossa - seminaari, , Alajärvi. - Hyvinvointia edistävät kotikäynnit, Aijjoos-hankkeen järjestämä Hehkoseminaari, , Kauhava. - Palveluita kotiin-hankeen projektipäällikkö Anu Palomäen ja Järvi- Pohjanmaan palvelutuotannon kehittämispilotti-hankkeen

8 projektipäällikkö Marja-Liisa Vainionpää olivat hankkeen vieraina Koti- ja laitoshoidon esimiesten ja johdon muutospäivä, kutsuttuna Vaasan kaupungin sisäiseen tilaisuuteen yhdessä projektiryhmän puheenjohtajan, hoitotyönjohtaja Marja-Liisa Sompin kanssa, , Vaasa. - Yhteisötalous ja yhteiskunnallinen yrittäjyys -koulutustilaisuus, , Kokkola. Merkitään tiedoksi edellisen kokouksen jälkeinen toiminta. Projektiryhmän pöytäkirjat liitteenä, liitteet 1-3. Merkittiin tiedoksi edellisen kokouksen jälkeinen toiminta. Todettiin, että toimintakenttä on laaja ja hankkeessa asiaa on viety eteenpäin monelta eri näkökulmalta. Jatkossa toimintaa tiivistetään. Hankkeen kärkenä on palvelurakenteen muuttaminen siten, että palvelujen järjestäjänä tulevaisuudessa olisivat kuntien ja kuntayhtymän lisäksi myös yksityiset ja järjestöt. Yksi keskeisimmistä tavoitteista on palvelusetelin käyttöön ottaminen. 4 Vanhusten palveluyksiköitten tilojen ja palvelurakenteen inventointi Vaasassa on meneillään yhteistyössä Aalto-yliopistossa toimivan Sosiaalija terveydenhuollon tekniikan ja rakentamisen instituutin (Soteran) kanssa toteutettava hanke, jossa haetaan ratkaisuja Vaasan väestön ikääntymisen mukanaan tuomiin asumisen ja palvelurakenteen ongelmiin. Lisäksi Sotera selvitti Vaasassa kuntoutuksen nykytilan ja tekee ehdotuksen kuntoutusorganisaatioksi. Vaasan koti- ja laitoshoidon johtaja Matti Palonevan mukaan Vaasan hankkeen perusajatukset vanhustenhuollon tulevasta suunnasta pohjautuvat Ikähoiva -työryhmän muistioon. Projektiryhmä päätti kokouksessaan , että Palvelupaletti -hankkeessa selvitetään paljonko vastaavan selvitystyön toteuttaminen maksaisi Kaksineuvoisen alueella ja miten se olisi käytännössä toteutettavissa. Emeritusprofessori Erkki Vauramon kanssa käydyissä keskusteluissa on käynyt ilmi, että tutkimuksessa saatua aineistoa käytetään väitöskirjatyön pohjana. Aalto-yliopisto olisi kiinnostunut vastaavan kartoituksen tekemisestä Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueella, koska he näkevät alueen aktiivisena maaseutualueena. Kuitenkin väitöskirjan aikataulu on riippumaton mahdollisesta Kauhavan projektista. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen on vuokralla Kauhavan kaupungin, Evijärven ja Lappajärven kuntien omistamissa tiloissa, poikkeuksena Kauhavan terveyskeskuksen ja Kortesjärven terveysaseman kiinteistöt, jotka ovat Kaksineuvoisen omassa omistuksessa. Kauhavan kiinteistöpäällikkö Jorma Ylirinne kertoi, että kaupunki on

9 teettänyt kaupungin omistamissa sosiaali- ja terveyspuolen kiinteistöissä talousarvion puitteissa muutamia kuntoarvioita joka vuosi yhteistyössä A- Insinöörit -yrityksen kanssa. Kuntoarvioissa rakennukset on käyty läpi rakennusteknisesti, sähköalan ja lvi-alan ammattilaisten arvioinnein, rakennuksesta on tehty asiakas/käyttäjäkysely, on kartoitettu rakennuksen historiaa sekä lisäksi tehty pitkäntähtäyksen suunnitelma (käyttöarvio tulevan 10 vuoden ajalle). Evijärvellä tarkoituksena on varata ensi vuoden talousarvioon määräraha muun muassa terveyskeskuksen / Antinrinteen kuntokartoituksen tekemiseen. Lappajärvellä terveysaseman kuntokartoitus on osittain tehty 2-3 vuotta sitten. Tausta-aineistona vanhusten palvelurakenneinventoinnissa on myös Kaksineuvoisen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille Vaasan kaltaisen vanhusten palveluyksiköitten tilojen ja palvelurakenteen inventoinnin selvitystyössä Kaksineuvoisen alueella olisi kaksi henkilöä. Emeritusprofessori Vauramon mukaan vanhuspalveluyksiköitten lisäksi kartoitukseen tulisi ottaa mukaan terveyskeskuksen vuodeosasto. Karkean avion mukaan selvitystyöhön ja siitä tehtävän raportin kirjoittamiseen menisi aikaa yhteensä noin 50 työpäivää. Aalto-yliopiston tuntihinta on euroa. Karkeasti selvityksen kustannus olisi noin euroa. Uudessa vanhuspalvelulaissa pyrkimyksenä on vanhainkotiajattelusta luopuminen. Tulevassa laissa ikäihminen nähdään itsenäisenä toimijana, koko toimintamalli tukee itsenäistä selviytymistä omassa elinympäristössä. Palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen yksiköitä tulee myös tarkastella kuntoutumisen ja itsenäisen selviytymisen kannalta. Tilojen on oltava myös Valviran ohjeistuksen mukaisia. Vanhusten palveluyksiköitten tilojen ja palvelurakenteen inventoinnissa ohjataan ikäihmisten asumista kuntoutuksen ja virkkeellisyyden näkökulmasta. Palvelupaletti-hankkeen taloudelliset resurssit eivät riitä ko. selvityksen teettämiseen. Ohjausryhmä keskustelee vanhuspalveluyksiköitten tilojen ja palvelurakenteen inventoinnin tarpeellisuudesta ja mahdollisista käytännön toimista. Liitteenä Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen vanhuspalveluyksiköt, liite 4. Ohjasryhmässä todettiin, että selvitys on mielenkiintoinen, koska siinä on samaan raporttiin yhdistetty kiinteistöjä koskeva tieto sekä tieto toiminnan sisällön vaatimuksista tulevaisuudessa. Tämä koskee sekä julkista palvelutuotantoa että myös yksityistä palvelutuotantoa, sillä ko. selvityksessä olevat asiat nousevat esille tulevaisuudessa muun muassa toimilupia haettaessa. Lisäksi on huomioitava, että yksityiset yrittäjät tai yhdistykset eivät suoraan juurikaan omista kiinteistöjä, vaan ovat niissä vuokralla. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueelle on tehty Ikäpoliittinen ohjelma ja lisäksi osaan alueen vanhuspalvelujen yksiköistä on tehty rakennusten kuntokartoitus.

10 Kunnissa on tuotu esiin ja herätetty mielenkiintoa rakenteellisten uudistusten tekemiseen. Se vaatii tämän hetken tilanteen selvittämistä ja tulevaisuuden vaatimusten huomioimista. Siksi tämä asia on hankkeessa tuotu esille ja keskusteluun. Palvelupaletti-hankkeen näkökulmasta asia on tärkeä ja keskeinen osa hanketta. Päätettiin kartoittaa tarkemmin selvityksen kustannukset, jonka jälkeen hanke tekee kunnille ehdotuksen selvityksen toteuttamisesta ja perustelee rahoitustarpeen. Puheenjohtaja Jussi Pahkajärvi poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana kello 10. Kokouksen puheenjohtajana jatkoi varapuheenjohtaja Eero Ahvenniemi. 5 Projektin toteutus ja mahdollinen muutostarve Palvelupaletti-hankke päättyy Hankkeelle on haettu jatkoa saakka. Evijärvi, Kauhava ja Lappajärvi ovat myöntäneet kuntarahaosuuden. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen on mukana hankkeessa osakaskuntiensa kautta. Etelä-Pohjanmaan liitto on käsitellyt kokouksessaan hankkeelle tulleen tiedon mukaan hanke on saanut jatkorahoituksen vuoden 2013 loppuun. Virallista päätöstä asiasta ei ole vielä tullut. Kauhavan kaupunginhallitus kutsui projektipäällikön kaupunginhallituksen kokoukseen kertomaan millä tavoin perusturvapalvelujen palvelurakenne järjestäen saavutetaan nykymuotoista rakennetta ja toimintatapaa kustannustehokkaampi vaihtoehto. Projektipäällikkö toi kaupunginhallitukselle tiedoksi pidetyn ohjausryhmän 4 Projektin toiminnassa saadut tulokset. Kauhavan kaupunginhallituksen päätöksessä todetaan: "Jatkotoimina Palvelupaletti -hankkeelta odotetaan konkreettisia säästö- ja kehittämisehdotuksia, jotka mahdollistavat mahdollisimman hyvin peruturvapalvelujen kustannustehokkuuden ja yksityistämisen. Palvelusetelin käyttöönottoa edistetään ja tässä työssä hyödynnetään mm. Etelä-Pohjanmaan yrittäjien palvelusetelityöpajaa ja sen tuloksia." Merkitään tiedoksi Evijärven, Lappajärven ja Kauhavan myönteiset päätökset hankkeen jatkamiseksi ja Etelä-Pohjanmaan liitolta tullut, vielä vahvistamaton tieto hankkeen jatkorahoituksesta vuoden 2013 loppuun ja päättää mahdollisista projektin muutostarpeista. Merkittiin tiedoksi Etelä-Pohjanmaan liitolta saatu alustava tieto hankkeen jatkosta vuoden 2013 loppuun. Hanketta viedään eteenpäin nykyisellä toimintamallilla. Ohjausryhmä esittää osakaskunnille, että ohjausryhmän kokoonpano pidetään samana koko hankkeen ajan.

11 6 Toimintasuunnitelma seuraavan kokoukseen saakka Toimintasuunnitelma seuraavaan ohjausryhmän kokoukseen saakka liitteenä. Liite 5. Merkittiin tiedoksi toimintasuunnitelma seuraavaan kokoukseen saakka. 7 Selvitys projektin taloustilanteesta Alkuvuoden toiminta projektissa painottui keskusteluihin ja kartoitusten tekemiseen sosiaali- ja terveyssektorin toiminnasta. Etelä-Pohjanmaan liitolle on jätetty maksatushakemus maksatuskaudelta Etelä-Pohjanmaan liitto on maksanut tekemän päätöksen mukaan ,39 euroa. Toteuttajan projektikirjanpitoon hyväksyttyjä rahoituseriä (kuntarahoitus) hyväksyttiin 7 983,17 euroa. Syyskuun loppuun 2012 saakka henkilöstökustannuksia on ollut ,58 euroa, välillisten kustannusten osuus on 20 prosenttia henkilöstökuluista eli 6 699,91 euroa ja ostopalveluiden osuus 1 424,57 euroa. Alkuvuoden osalta hankkeessa tehtiin perusselvitystyötä, eikä ostopalveluihin kulunut varoja. Heinä - syyskuun osalta ostopalveluissa on kuluja, jotka eivät vielä näy kustannusseurannassa. Selvitys projektin taloustilanteesta saakka. Projektin taloustilanne, liite 6. Merkittiin tiedoksi projektin taloustilanne. 8 Seuraava ohjausryhmän kokous Päätetään seuraavan ohjausryhmän kokouksen ajankohta ja paikka. Seuraava ohjausryhmän kokous pidetään perjantaina klo 9 Kauhavan kaupunginhallituksen kokoushuoneessa. 9 Muut asiat Muita asioita ei ollut. 10 Kokouksen päättäminen

12 Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello Allekirjoitukset Jussi Pahkajärvi Eero Ahvenniemi Marita Mattila puheenjohtaja varapuheenjohtaja sihteeri

Palvelupaletti -hanke

Palvelupaletti -hanke Palvelupaletti -hanke Aihe Projektiryhmän kokous 8/2012 Paikka ja aika Kauhava, kaupungintalon alakerran kokoustila, tiistaina 2.10.2012 kello 9.00-11.10. Läsnä Marja-Liisa Somppi, puheenjohtaja Jussi

Lisätiedot

Palvelupaletti -hanke

Palvelupaletti -hanke Palvelupaletti -hanke Aihe Paikka ja aika Ohjausryhmän kokous II/2012, Suomen Yrittäjäopiston pieni auditorio, luokka 371, 3. kerros. Keskiviikko 30.5.2012 klo 12.00-12.50. Läsnä Pahkajärvi Jussi, puheenjohtaja

Lisätiedot

Palvelupaletti -hanke

Palvelupaletti -hanke Palvelupaletti -hanke Aihe Projektiryhmän kokous 9/2012 Paikka ja aika Kauhava, kaupungintalon alakerran kokoustila, tiistaina 11.12.2012 kello 9.00-10.40. Läsnä Marja-Liisa Somppi, puheenjohtaja x Jussi

Lisätiedot

Palvelupaletti -hanke

Palvelupaletti -hanke Palvelupaletti -hanke Aihe Projektiryhmän kokous 7/2012 Paikka ja aika Kauhava, kaupungintalo, alakerran kokoustila. Maanantai 3.9.2012, klo 14.00-16.45. Läsnä Marja-Liisa Somppi, puheenjohtaja x Jussi

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 13

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Vanhusneuvosto 22.04.2015 AIKA 22.04.2015 klo 10:00-12:00 PAIKKA Tupasvilla, Kortesjärvi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Tupasvillan tehostettuun palveluasumiseen

Lisätiedot

Palvelupaletti -hanke

Palvelupaletti -hanke Palvelupaletti -hanke Aihe Paikka ja aika Projektiryhmän kokous 4/2012 Kauhavan terveysasema, kokoushuone, Perkkalaisen entinen työhuone, tiistaina 3.4.2012 klo 8.30-10.30. Läsnä Marja-Liisa Somppi, puheenjohtaja

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Hotelli/Ravintola Alma, Näyttämökabinetti. Pykälä Asia Sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Kokousmuistio 10.5.

Asialista/ Pöytäkirja. Hotelli/Ravintola Alma, Näyttämökabinetti. Pykälä Asia Sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Kokousmuistio 10.5. Asialista/ Pöytäkirja Nro 4/2016 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 08.30 Kokouspaikka Hotelli/Ravintola Alma, Näyttämökabinetti Käsitellyt asiat Pykälä Asia 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokousmuistio 10.5.2016

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 34

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 34 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 34 Vanhusneuvosto 16.11.2015 AIKA 16.11.2015 klo 13:00-14:45 PAIKKA Iltakello, Kauhava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 Iltakellon tehostetun palveluasumisen yksiköihin

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan SOTE työvaliokunta. Asialista/ Pöytäkirja. Asia Sivu

Etelä-Pohjanmaan SOTE työvaliokunta. Asialista/ Pöytäkirja. Asia Sivu 1 Kokoustiedot SOTE työvaliokunnan kokous Kokousaika To klo 12.00 14.37 Kokouspaikka Frami D1, kokoustila Mega, Seinäjoki Käsiteltävät asiat 34 41 Asia Sivu 34 Kokouksen avaus... 3 35 Kokousmuistio 13.3.2017

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Vanhusneuvosto AIKA 13.05.2015 kello 09:00-11:06 PAIKKA Kartanonmäki ruokasalin kabinetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Kokouspaikka Frami D1, Kokoustila Mega, Tiedekatu 2. Pykälä Asia Sivu. 1 Kokouksen avaus 3

Asialista/ Pöytäkirja. Kokouspaikka Frami D1, Kokoustila Mega, Tiedekatu 2. Pykälä Asia Sivu. 1 Kokouksen avaus 3 Asialista/ Pöytäkirja Nro 2/2016 1 Kokoustiedot Kokousaika 5.4.2016 kello 13.00 Kokouspaikka Frami D1, Kokoustila Mega, Tiedekatu 2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokousmuistio tarkastus

Lisätiedot

Ikäihminen kehittäjänä - käytännön esimerkkejä ja kokemuksia osallisuudesta

Ikäihminen kehittäjänä - käytännön esimerkkejä ja kokemuksia osallisuudesta Ikäihminen kehittäjänä - käytännön esimerkkejä ja kokemuksia osallisuudesta Asiakkaan ääni kuuluviin sosiaali- ja terveyspalveluihin osallistumalla -seminaari 6.9.2012, Kokkola Ikäihminen kehittäjänä Ikäihmiset

Lisätiedot

Ikäihminen kehittäjänä Aijjoos-kumppanuushanke II RISTO-kehittämishankkeen työpaja 5.12.2013. Järjestön logo tähän

Ikäihminen kehittäjänä Aijjoos-kumppanuushanke II RISTO-kehittämishankkeen työpaja 5.12.2013. Järjestön logo tähän Ikäihminen kehittäjänä Aijjoos-kumppanuushanke II RISTO-kehittämishankkeen työpaja 5.12.2013 1 Yhteistyökumppanit Hallinnoijana Kauhavan Seudun Vanhustenkotiyhdistys ry Rahoittajana Raha-automaattiyhdistys

Lisätiedot

Kielellisten palvelujen toimikunta PÖYTÄKIRJA 2/2015

Kielellisten palvelujen toimikunta PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kielellisten palvelujen toimikunta 03.09.2015 PÖYTÄKIRJA 2/2015 12 Kokouksen avaus 13 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 14 Pöytäkirjan tarkastaminen 15 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Vanhusneuvosto 26.01.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja Tarja Salosen puheenvuoro 2 Vuoden 2014 toimintakertomuksen hyväksyminen

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 25

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 25 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 25 Vanhusneuvosto 26.08.2014 AIKA 26.08.2014 klo 10:00-13:05 PAIKKA Helmiranta, Kauhava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen avaus 27 22 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Iso kokoushuone, Ylivieska

Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Iso kokoushuone, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 2/2013 1 Veteraaniasiain neuvottelukunta Aika 19.11.2013 klo 09:30-11:00 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Iso kokoushuone, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Kokousmuistiot , ja Työryhmien tilannekatsaus 5

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Kokousmuistiot , ja Työryhmien tilannekatsaus 5 Asialista/ Pöytäkirja Nro 2/2016 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 14.00 15.40 Kokouspaikka Frami D, Siru&Bitti Käsitellyt asiat 1-8 Pykälä Asia 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokousmuistiot 13.1.2016, 5.2.2016 ja

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011-2015 Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi Ikääntyminen voimavarana seminaari SYO, Kauhava 3.5.2011 Ikäpoliittinen ohjelma v. 2011-2015 Visio:

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Pöytäkirja 1 (12) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Aika 19.4.2016 kello 18:00-19:53 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

Palvelupaletti -hanke

Palvelupaletti -hanke Palvelupaletti -hanke Aihe Projektiryhmän kokous 5/2012 Paikka ja aika Läsnä Kauhava, Kaksineuvoisen pieni kokoustila, Perkkalaisen entinen työhuone, torstai 26.4.2012. klo 8.30-11.08. Marja-Liisa Somppi,

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Vanhusneuvosto 20.03.2015 AIKA 20.03.2015 10:00-11:15 PAIKKA Ikäihmisten päivätoiminta Opintie 5 Joroinen KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kauhavan terveysasema, Perkkalaisen entinen työhuone, maanantaina 26.3.2012 klo 10-11.55.

Kauhavan terveysasema, Perkkalaisen entinen työhuone, maanantaina 26.3.2012 klo 10-11.55. Palvelupaletti-hanke Aihe Projektiryhmän kokous 3/2012 Paikka ja aika Kauhavan terveysasema, Perkkalaisen entinen työhuone, maanantaina 26.3.2012 klo 10-11.55. Läsnä Marja-Liisa Somppi, puheenjohtaja Jussi

Lisätiedot

Hallitus 4/2014. Keskiviikko 23.4.2014 klo 15.40 16.05. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski

Hallitus 4/2014. Keskiviikko 23.4.2014 klo 15.40 16.05. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Hallitus 4/2014 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Keskiviikko 23.4.2014 klo 15.40 16.05 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie

Lisätiedot

KASPERI II - Väli-Suomen lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen kehittämishanke

KASPERI II - Väli-Suomen lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen kehittämishanke KASPERI II - Väli-Suomen lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen kehittämishanke Ohjausryhmän kokous Muistio 3/2012 AIKA: 7.9.2012 klo 9.15-12.05 PAIKKA: Kokouskeskus Juvenes, Åkerlundinkatu 1, Kokoustila

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan SOTE työvaliokunta. Asialista/ Pöytäkirja. Asia Sivu

Etelä-Pohjanmaan SOTE työvaliokunta. Asialista/ Pöytäkirja. Asia Sivu 1 Kokoustiedot SOTE työvaliokunnan kokous Kokousaika Ma klo 12.00 12.38 Kokouspaikka Watt & Edison, Frami B, 2.krs, Seinäjoki Käsiteltävät asiat 26 33 Asia Sivu 26 Kokouksen avaus... 3 27 Kokousmuistio

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 6/ (7)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 6/ (7) EURAN KUNTA Pöytäkirja 6/2016 1 (7) Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 16:00-17:48 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Kallio Juha puheenjohtaja Kemppainen Jukka jäsen Pesonen

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Kokouspaikka Frami D, Kokoustila Mega, Tiedekatu 2. Pykälä Asia Sivu. 1 Kokouksen avaus 3

Asialista/ Pöytäkirja. Kokouspaikka Frami D, Kokoustila Mega, Tiedekatu 2. Pykälä Asia Sivu. 1 Kokouksen avaus 3 Asialista/ Pöytäkirja Nro 3/2015 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 13.00 Kokouspaikka Frami D, Kokoustila Mega, Tiedekatu 2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia 1 Kokouksen avaus 3 2 Työvaliokunnan pöytäkirja 25.11.2015

Lisätiedot

Ikäihminen kehittäjänä. Marja-Liisa Nevala Aijjoos-hanke Hehko-seminaari 22.3.2010

Ikäihminen kehittäjänä. Marja-Liisa Nevala Aijjoos-hanke Hehko-seminaari 22.3.2010 Ikäihminen kehittäjänä Marja-Liisa Nevala Aijjoos-hanke Hehko-seminaari 22.3.2010 Aijjoos-kumppanuushanke 4 yhdistystä: hallinnoivana Kauhavan Seudun Vanhustenkotiyhdistys ry, Härmän Vanhustentukisäätiö,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistuksia koskeva kysely Kysely suunnattiin kaikille Manner-Suomen kunnille sekä sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Aika: Keskiviikko klo Paikka: Lahden kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sisällysluettelo. Aika: Keskiviikko klo Paikka: Lahden kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PAKETTI KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI Ohjausryhmä 3/2010 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 14.35 15.30 Paikka: Lahden kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 6/

PÖYTÄKIRJA 6/ Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 6/2011 6.9.2011 -- SIVU 54 ILMOITUSASIAT 2 56 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO 2 57 SEURAKUNNAN TYÖRYHMIEN JÄSENTEN NIMEÄMINEN 3 59 SEURAKUNTANEUVOSTON JÄSENEN PUHEENVUORO 4 60

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Aika: Keskiviikko klo Paikka: Lahden kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sisällysluettelo. Aika: Keskiviikko klo Paikka: Lahden kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PAKETTI KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI Ohjausryhmä 1/2011 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 12.00 13.30 Paikka: Lahden kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 7/2009 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ MUISTIO 7/2009 PÄIVÄHOIDON TYÖRYHMÄ MUISTIO 7/2009 Aika 20.11.2009, alkaen klo 12.00 13.34 Paikka Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimisto Satakunnankatu 18 A, 2. krs Osallistujat Leena Viitasaari Tampere puheenjohtaja (x) Anni Aalto

Lisätiedot

Paikka Peruspalvelukuntayhtymä Kallio, Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Paikka Peruspalvelukuntayhtymä Kallio, Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 2/2014 1 Veteraaniasiain neuvottelukunta Aika 23.09.2014 klo 09:30-11:15 Paikka Peruspalvelukuntayhtymä Kallio, Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 1/2016 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 1/2016 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 1/2016 sivu 1 Kokoustiedot Aika: perjantaina 18.3.2016 klo 13.00 15.00 Paikka: Mikkelin kaupungintalo (Raatihuoneenkatu 8-10), kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Läsnä:

Lisätiedot

Miten osallisuudella edistetään mielenterveyttä ja päihteettömyyttä

Miten osallisuudella edistetään mielenterveyttä ja päihteettömyyttä Miten osallisuudella edistetään mielenterveyttä ja päihteettömyyttä Marja-Liisa Nevala Aijjoos-kumppanuushanke Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät 11.-12.10.2011 Aijjoos-kumppanuushanke 4 yhdistystä:

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 3/2015 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Vanhusneuvosto Aika 25.08.2015 klo 09:30-11:30 Paikka Yrjö ja Hanna kodit Kirkkonummen Valkokulta osoitteessa Vernerintie 9, 02430 Masala Läsnäolijat Niemeläinen

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2017 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2017 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2017 sivu 1 Kokoustiedot Aika: perjantaina 15.9.2017 klo 13 14.35 Paikka: Mikkelin kaupungintalo (Raatihuoneenkatu 8-10), kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Paikalla:

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 SIVU 01/2015

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 SIVU 01/2015 KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 SIVU 01/2015 AIKA Tiistaina 27. lokakuuta 2015 klo 14 16.55 PAIKKA Seurakuntakeskuksen kokoushuone, Orivesi LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. HAIKKA Juha,

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 Nuorisovaltuusto 21.05.2013 AIKA 21.5.2013 klo 12.00 PAIKKA Yläaste, Saint Gilles Croix de vie KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty.

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty. TAMPEREEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 1/2016 Vanhusneuvosto 1 Vanhusneuvoston kokous Aika Keskiviikko 20.1.2016 klo 13.00 15.30 Paikka Keskusvirastotalo, rh 1, 5. krs Osallistujat Päätöksentekijät Ojala Arja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/ Aika: 26.10.2016 klo 13-14.53. Paikka: Pirkkalan sivistystoimen hallinnon kokoushuone, Suupantie 6 C 2.krs., Pirkkala Osallistujat: Almusa Liisa varhaiskasvatuspäällikkö Pirkkala, pj Aalto-Ropo Anni varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN. Sote työvaliokunta

IKÄIHMISTEN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN. Sote työvaliokunta IKÄIHMISTEN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN Sote työvaliokunta 5.2.2016 Anna-Kaisa Pusa, koollekutsuja, Kuntayhtymän johtaja / Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Kati Mäkelä, Ikäihmisten palvelujohtaja / Kuntayhtymä

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki avasi kokouksen klo 14.00 Todettiin osallistujat liitteen 1 mukaisesti.

Kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki avasi kokouksen klo 14.00 Todettiin osallistujat liitteen 1 mukaisesti. Aika: 6.10.2015 klo 14.00 15.00 Paikka: Seinäjoki Areena, Kirkkokatu 23, 60220 Seinäjoki Kokoustila 140B Läsnä: läsnäolijat (liite 1) 1. Kokouksen avaus / todetaan läsnäolijat Kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 1/2015 23.1.2015

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VAPAA-AIKATYÖRYHMÄ MUISTIO 1/2015 23.1.2015 Aika: klo 9 10.11 Paikka: Ryhmähuone 3, Virastotalon 5. krs. Osallistujat: Lauri Savisaari tilaajapäällikkö Tampere pj. Toimi Jaatinen tuotantojohtaja Tampere Marko Ojala vs.vapaa-aikajohtaja Ylöjärvi

Lisätiedot

VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2

VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 1/2014 18.2.2014 Asiat VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANH 3 VANH 4 VANH 5 VANH 6 VANHUSPALVELUJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA TOIMENPIDEOHJELMA

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 7/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 7/2016 Pöytäkirja 1 (12) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 7/2016 Aika 17.5.2016 kello 18:00-19:48 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

Ikäihmisten Neuvosto. Toimintakertomus 2016

Ikäihmisten Neuvosto. Toimintakertomus 2016 Ikäihmisten Neuvosto Toimintakertomus 2016 1 Sisällys YLEISTÄ... 2 JÄSENET... 3 TYÖVALIOKUNTA... 4 KOKOUKSET... 4 TAPAHTUMAT, KOULUTUKSET... 5 2 YLEISTÄ Ikäihmisten Neuvostolla oli historiansa kuudestoista

Lisätiedot

Ehdotus: Vanhusneuvosto päättää, että muistiot voidaan laittaa nettiin puheenjohtajan ja sihteerin varmennuksin.

Ehdotus: Vanhusneuvosto päättää, että muistiot voidaan laittaa nettiin puheenjohtajan ja sihteerin varmennuksin. Muistio Kauhajoen vanhusneuvoston kokouksesta 26.5.2015 klo 13.00 15.50 Paikka: Kauhajoen kaupungintalo,kaupunginhallituksen kokoushuone. 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja Marja Aalto avasi kokouksen ja

Lisätiedot

Ikäihmisten elämänhallinnan ja

Ikäihmisten elämänhallinnan ja Ikäihmisten elämänhallinnan ja hyvinvoinnin tukeminen (IKÄEHYT) 1.3.2011 31.8.2013 Hyvinvoinnin Lappi http://some.lappia.fi/blogs/ikaehyt/ Esitys päivitetty 30.1.2012 Hankkeen tausta Väestön ikääntyminen

Lisätiedot

Perusturvakeskus, Turuntie 639, Riihikoski

Perusturvakeskus, Turuntie 639, Riihikoski PÖYTYÄN KUNTA VANHUSNEUVOSTO 24.10.2017 1. Aika: 24.10.2017 klo 9.00 10.00 Paikka: Paikalla: Perusturvakeskus, Turuntie 639, 21870 Riihikoski Veikko Rantala, Auranmaan kansalliset seniorit Seppo Eskola,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTÄKIRJA 4/ Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 4/2012 8.5.2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIVU 29 ILMOITUSASIAT 2 30 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO

Lisätiedot

VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANH 3 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS

VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANH 3 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 1/2017 27.2.2017 Asiat VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANH 3 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2016 3 VANH 4 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTASUUNNITELMA

Lisätiedot

VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANH 3 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA

VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANH 3 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1/2011 23.2.2011 Asiat VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANH 3 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 3 VANH 4 KANGASALAN KUNNAN PALVELUVERKON

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj.

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 01/2015. LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. KIINTEISTÖ JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 SIVU 01/2015 AIKA Keskiviikkona 30. syyskuuta 2015 klo 12 14.15 PAIKKA Seurakuntakeskuksen kokoushuone, Orivesi LÄSNÄ AAKULA Kari kirkkoneuvoston varapj. HAIKKA

Lisätiedot

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros.

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros. Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 1/2010 Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun

Lisätiedot

Maaseutuparlamentti 2017 Leppävirralla. Merja Kaija kyläasiamies

Maaseutuparlamentti 2017 Leppävirralla. Merja Kaija kyläasiamies Maaseutuparlamentti 2017 Leppävirralla Merja Kaija kyläasiamies Maaseutuparlamentti Maaseutupolitiikan neuvosto (MANE), Suomen Kylätoiminta ry, Pohjois- Savon Kylät ry ja Maaseutuverkostopalvelut ovat

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Vammaisneuvosto 21.03.2016 AIKA 21.03.2016 klo 18:00-19:06 PAIKKA Helmirannan kokoustila, Helminkuja 3, 62200 Kauhava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Valtakunnallisen

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Jatkokokousaika Jatkokokouspaikka Keskiviikko 9.10.2013 klo 15.00 16.05 Kaupungintalon kahvihuone, Harjukatu 23, 3. kerros OSALLISTUJAT

Lisätiedot

8 Kokouksen avaus sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta ja läsnäolijoiden toteaminen

8 Kokouksen avaus sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta ja läsnäolijoiden toteaminen Tampere Pöytäkirja 2/2017 1 (11) Aika 02.11.2017, klo 13:00-15:40 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat 8 Kokouksen avaus sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta ja läsnäolijoiden toteaminen

Lisätiedot

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI PÖYTÄKIRJA 26.5.2010 Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

POLVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

POLVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 POLVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Vanhus- ja vammaisneuvosto 15.01.2018 Aika 15.01.2018 klo 10:00-13:55 Paikka Iso seurakuntatalo, Pappilantie 6 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Hämeenlinnan vanhusneuvosto

Hämeenlinnan vanhusneuvosto Hämeenlinnan vanhusneuvosto 1 n toiminta lakisääteistä Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaalija terveyspalveluista, 28.12.2012/980 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980

Lisätiedot

SOTE- ja maakuntauudistuksen kuntajohtajafoorumin kokous

SOTE- ja maakuntauudistuksen kuntajohtajafoorumin kokous 1 Kokoustiedot SOTE- ja maakuntauudistuksen kuntajohtajafoorumin kokous Kokousaika Pe klo 12.00 lounas, klo 12.30 alkaen kokous Kokouspaikka Hotelli-Ravintola Alma, näyttämökabinetti (Ruukintie 4, Seinäjoki)

Lisätiedot

Vaikuttamistoimielinten toimintaohjeet kh

Vaikuttamistoimielinten toimintaohjeet kh Ohje 1 / 5 Vaikuttamistoimielinten toimintaohjeet kh 23.10.2017 Alaotsikko Nuorisovaltuusto Vanhusneuvosto Vammaisneuvosto Lapsiperheraati Elinkeinoasioiden raati Kylä- ja kaupunginosaraati Kaupunginhallitus

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen. 4 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

1 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen. 4 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Puumala Pöytäkirja 1/2017 1 (11) Aika 21.09.2017, klo 15:58-17:11 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone, kunnantalo Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 1/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU VARHAISKASVATUKSEN TYÖRYHMÄ MUISTIO 1/ Aika: 15.2.2017 klo 13 Paikka: Tampella, Kelloportinkatu 1 B. 3 krs. kokoushuone Valimo Osallistujat: Aalto-Ropo Anni varhaiskasvatuksen johtaja Kangasala, pj Vesa Marjo varhaiskasvatuksen johtaja Ylöjärvi

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 8/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 8/2016 Pöytäkirja 1 (9) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 8/2016 Aika 7.6.2016 kello 18:00-19:13 Paikka n kaupunginhalllituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

Hollolan kunnantalo, Virastotie 3. Kokoushuone Toivola. Katriina Haapakangas. Kärkölän järjestöedustaja,

Hollolan kunnantalo, Virastotie 3. Kokoushuone Toivola. Katriina Haapakangas. Kärkölän järjestöedustaja, Hollolan kunta / Muistio 1/2013 1 (5) n kokous Aika Tiistai 5.3.2013 kello 18.00 Paikka Hollolan kunnantalo, Virastotie 3. Kokoushuone Toivola. Läsnä Armas Hacklin Eija Koivuniemi Tiina Aarto Marjatta

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Ikä-Sote - Kotona asumista tukevat palvelut työryhmä 1

Etelä-Pohjanmaan Ikä-Sote - Kotona asumista tukevat palvelut työryhmä 1 Etelä-Pohjanmaan Ikä-Sote - Kotona asumista tukevat palvelut työryhmä 1 Muistio Kotona asumista tukevat palvelut Aika: perjantai 19.2.2016 klo 9-13 Kokouspaikka: Kauhajoen kaupungintalo Läsnä: Hannele

Lisätiedot

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66 LAURITSALAN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 (6) Hallituskatu 15, PL 1018 53301 LAPPEENRANTA PUH. 05 6126401, 6126406 Aika Keskiviikkona 16.4.2008 klo 17.30 18.25 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Keskuskatu 1.

Lisätiedot

Aika: Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros.

Aika: Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros. Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 5/2012 Aika: Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 Paikka: Turun

Lisätiedot

MUONION KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Sosiaalitoimi Puthaanrannantie 15 99300 MUONIO 22.4.2014

MUONION KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Sosiaalitoimi Puthaanrannantie 15 99300 MUONIO 22.4.2014 MUONION KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Puthaanrannantie 15 99300 MUONIO MUONION VANHUSNEUVOSTON KOKOUS Aika. klo 14.00 15.25 Paikka ston kokoushuone Läsnä Poissa Kutsutut/osallistujat x Yrjö Perkkiö

Lisätiedot

Veikko Ekman, Haapajärveltä. Satu Pinola, Kärsämäeltä. Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä. Markus Muuttola, Reisjärveltä

Veikko Ekman, Haapajärveltä. Satu Pinola, Kärsämäeltä. Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä. Markus Muuttola, Reisjärveltä SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS ESITYSLISTA 1/2013 Aika: perjantai 15.2.2013 klo 9.00 10.35 Paikka: Haapajärvi, hallituksen kokoushuone Jäsenet (alleviivatut paikalla) Maija-Liisa Veteläinen Raimo Kaisto Riitta

Lisätiedot

Hallitus 11/2015. Torstai klo Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Piilolantie 17, Äänekoski

Hallitus 11/2015. Torstai klo Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Hallitus 11/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Torstai 10.12.2015 klo 10.30 11.26 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Piilolantie 17, Äänekoski ASIAT Liite

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (9) Tarkastuslautakunta. Paikka Kuopion Energia Oy:n kokoushuone, Snellmaninkatu 25

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (9) Tarkastuslautakunta. Paikka Kuopion Energia Oy:n kokoushuone, Snellmaninkatu 25 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 (9) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 11:00-13:20 Paikka Kuopion Energia Oy:n kokoushuone, Snellmaninkatu 25 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen,

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA No 5 / OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA No 5 / OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA No 5 / 2013 Hallitus Päivämäärä 22.11.2013 Sivut 1 ( 8 ) _ KOKOUSAIKA Perjantai 22.11.2013 klo 9.00 10.46 _ KOKOUSPAIKKA Valtuustosali, Savukosken kunnanvirasto _ OSALLISTUJAT

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Sivu 1 KOKOUKSEN AVAUS 3 2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 4 3 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI

Sivu 1 KOKOUKSEN AVAUS 3 2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 4 3 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 08.02.2016 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 1 KOKOUKSEN AVAUS 3 2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 4 3 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA Pöytäkirja 4/2014 vammaisneuvosto

LAUKAAN KUNTA Pöytäkirja 4/2014 vammaisneuvosto KOKOUSAIKA 13.8.2014, klo 12:47-14:27 KOKOUSPAIKKA Toininranta, Honkaniementie 35, Laukaa SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset jäsenet: Jan Hänninen (puheenjohtaja) Helka Lahtinen (varapuheenjohtaja)

Lisätiedot

Vähemmistökielinen lautakunta. jäsen jäsen jäsen hallituksen edustaja puheenjohtaja varapuheenjohtaja Risto Kukon varajäsen sihteeri

Vähemmistökielinen lautakunta. jäsen jäsen jäsen hallituksen edustaja puheenjohtaja varapuheenjohtaja Risto Kukon varajäsen sihteeri Pöytäkirja sivu 1(5) nro 1/2017 Elin: Vähemmistökielinen lautakunta Aika: 17.5.2017, klo 14.00 15.45 Paikka: Vaasan keskussairaala, X-talon 6. kerroksen kokoushuone Päätöksentekijät Läsnäolijat: Ingves

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta 13.5.2015

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta 13.5.2015 MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2015 sivu 1 Kokoustiedot Aika: keskiviikkona 13.5.2015 klo 14.05 16.00 Paikka: Mikkelin kaupungintalo (Raatihuonenkatu 8-10), kaupunginhallituksen kokoushuone (2. krs) Jäsenet:

Lisätiedot

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/3 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6

SUOMEN KOTISEUTULIITTO ESITYSLISTA 2015/3 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6 Hallitus 25.3.2015 Sivu 1 / 6 Aika: Keskiviikko 25.3.2015 klo 11.45 14.30 Paikka: Suomen Kotiseutuliiton toimisto Läsnä Puheenjohtaja: Kirsi Moisander ( ) Varapuheenjohtaja: Raimo Sailas ( ) Jäsenet: Annukka

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 MAASEUTUJAOSTON KOKOUS

KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 MAASEUTUJAOSTON KOKOUS KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 KOKOUSTIEDOT MAASEUTUJAOSTON KOKOUS Aika: klo 9.00 12.15 Paikka: Kukkaismäen maaseutumatkailutila, Jämsän Juokslahti,

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 2 PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA 39 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 2 PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA 39 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 40 37 Nuorisovaltuusto 22.5.2014 AIKA 22.5.2014 klo 16.30 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 39 2 PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN

Lisätiedot

Pauli Salonpää x Marjatta Suominen x. Marketta Rouvinen - Juhani Räihä Olavi Tuikkanen x * Hellevi Pekkarinen *poistui kokouksesta 15.

Pauli Salonpää x Marjatta Suominen x. Marketta Rouvinen - Juhani Räihä Olavi Tuikkanen x * Hellevi Pekkarinen *poistui kokouksesta 15. KINNULAN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Kokousaika 21.9.2017 kello 15 16 Kokouspaikka Kunnanvirasto, neuvotteluhuone Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) pj x = läsnä - = poissa

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA. Aika: klo Palvelukeskus Kotikarpalo, Talvitie 1, KYRÖ

PÖYTYÄN KUNTA. Aika: klo Palvelukeskus Kotikarpalo, Talvitie 1, KYRÖ 31.01.2017 1. Aika: 31.1.2017 klo 9.10 10.10 Paikka: Palvelukeskus Kotikarpalo, Talvitie 1, 21800 KYRÖ Paikalla: Veikko Rantala, Auranmaan kansalliset seniorit Seppo Eskola, Pöytyän sotaveteraanit Jaakko

Lisätiedot

15 Kokouksen työjärjestys ja pöytäkirjantarkastajien valinta. 19 Terveiset yhteisöllisen asumisen seminaarista sekä Ikäkoti kuntoon - seminaarista

15 Kokouksen työjärjestys ja pöytäkirjantarkastajien valinta. 19 Terveiset yhteisöllisen asumisen seminaarista sekä Ikäkoti kuntoon - seminaarista Mikkeli Pöytäkirja 2/2017 1 (16) Aika 14.03.2017, klo 13:00-15:05 Paikka Lounashuoneen kabinetti, kaupungin virastotalo Käsitellyt asiat 13 Kokouksen avaus 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 15

Lisätiedot

Green Care- seminaarisarja 27.11.2012 Peruspalvelujohtaja Tarja Oikarinen-Nybacka

Green Care- seminaarisarja 27.11.2012 Peruspalvelujohtaja Tarja Oikarinen-Nybacka Green Care- seminaarisarja 27.11.2012 Peruspalvelujohtaja Tarja Oikarinen-Nybacka Peruspalveluliikelaitos sosiaali- ja terveydenhuollon toimijana Vastannut Halsua, Kannus, Kaustinen, Lestijärvi, Perho,

Lisätiedot

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Haastattelukysely 12.9.2011 Lanun aukiolla SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS VERSO 11. marraskuuta 2011 Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta

Lisätiedot

Vuohijärven luonto- ja kulttuuritalo, Näkkimistötie 1, Vuohijärvi

Vuohijärven luonto- ja kulttuuritalo, Näkkimistötie 1, Vuohijärvi Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 14 Vapaa-ajan asukastoimikunta 13.05.2016 Aika 13.05.2016 klo 16:00-18:45 Paikka Läsnä Vuohijärven luonto- ja kulttuuritalo, Näkkimistötie 1, 47900 Vuohijärvi Luettelon

Lisätiedot

Aika: Keskiviikko klo Kokoushuone 201, Virastotalo Harjukatu 21, Nokia

Aika: Keskiviikko klo Kokoushuone 201, Virastotalo Harjukatu 21, Nokia VAMMAISNEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 5.4.2017 klo 16.45 Paikka: Kokoushuone 201, Virastotalo Harjukatu 21, 37100 Nokia Läsnä: Vilho Siltanen puheenjohtaja Pentti Matikka varapuheenjohtaja (poistui

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2013 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2013 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Jatkokokousaika Maanantai 2.12.2013 klo 13.00 15.22 Jatkokokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23 OSALLISTUJAT

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 4/2016 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 4/2016 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 4/2016 Seurakuntaneuvoston kokous Aika: keskiviikkona 17.8.2016 klo 18 19.21 Paikka: Seurakuntatalo, Mykkäläntie 6, 73100 Lapinlahti Osallistujat: Jäsenet: Jäntti

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/ (9) Juankosken pitäjäraati

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/ (9) Juankosken pitäjäraati Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Julkinen Kokoustiedot Aika tiistai klo 18:00-20:20 Paikka Säyneisen nuorisoseurantalo Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Päivi Marttila, puheenjohtaja Anu Jestoi,

Lisätiedot

Vanhusneuvosto Pöytäkirja 1 / 2016

Vanhusneuvosto Pöytäkirja 1 / 2016 Pöytäkirja 1 / 2016 Aika: Torstai 22.1.2016 klo 13.30 Paikka: Läsnä: Mikkelin Omaishoitajat ja Läheiset ry Mikonkatu 5, 50100 MIKKELI Hannu Karttunen, puheenjohtaja Mirja Tarssanen, varapuheenjohtaja Pirkko

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu. 34 Kokouksen avaus Pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen 5

LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu. 34 Kokouksen avaus Pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen 5 LIEKSAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Yhteistyötoimikunta AIKA 23.10.2017 klo 15:09-17:07 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus 3 35 Kokouksen

Lisätiedot

Kokousaika Ke klo Kokouspaikka Seinäjoki Areena, Komia-kabinetti (Kirkkokatu 23, Seinäjoki) Käsiteltävät asiat :t 1 8.

Kokousaika Ke klo Kokouspaikka Seinäjoki Areena, Komia-kabinetti (Kirkkokatu 23, Seinäjoki) Käsiteltävät asiat :t 1 8. 1 Kokoustiedot Kokousaika Ke klo 9.05 11.25 Kokouspaikka Seinäjoki Areena, Komia-kabinetti (Kirkkokatu 23, Seinäjoki) Käsiteltävät asiat :t 1 8 Asia Sivu 1 Kokouksen avaus... 3 2 Järjestäytyminen... 4

Lisätiedot

LÄNSI-LAPIN ALUETYÖRYHMÄN KOKOUS 1/2013

LÄNSI-LAPIN ALUETYÖRYHMÄN KOKOUS 1/2013 LÄNSI-LAPIN ALUETYÖRYHMÄN KOKOUS 1/2013 Aika: Perjantai 30.8.2013 klo 10.00 11.30 Paikka: Tornion kaupunki, sosiaalitoimiston neuvotteluhuone Osallistujat: Pia Rantaiso sosiaaliohjaaja Tornion kaupunki/sosiaalitoimi,

Lisätiedot