Palvelupaletti -hanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palvelupaletti -hanke"

Transkriptio

1 Palvelupaletti -hanke Aihe Ohjausryhmän kokous III/2012 Paikka ja aika Kauhava, kaupunginhallituksen kokoushuone. Perjantai klo Läsnä Pahkajärvi Jussi, puheenjohtaja Kauhava x Ahvenniemi Eero, varapj. Lappajärvi x Heikkilä Mikko Kauhava x Karhu Eija Kauhava - Koivisto Anne Kauhava - Salo Liisa Kauhava x Takamaa Juha Kauhava - Ylinen Keijo Kauhava - Ala-Toppari-Peltola Eija Ky Kaksineuvoinen x Neiro Marita Ky Kaksineuvoinen - Rintala Raimo Ky Kaksineuvoinen - Somppi Marja-Liisa, varajäsen, projektiryhmän pj. x Karhula Petra Evijärvi - Kultalahti Terhi Evijärvi - Lappinen Päivi Evijärvi - Siukola Karoliina Evijärvi - Sulkakoski Ilmari Evijärvi - Teittinen Seija Evijärvi x Kärnä Reijo Lappajärvi x Löytömäki Elina Lappajärvi x Puro Tarja Lappajärvi x Tiainen Virpi Lappajärvi - Valo Mikko Lappajärvi - Pajula Kirsi E-P:n Liitto x Mattila Marita projektipäällikkö x 1 Kokouksen avaus ja projektin yhteyshenkilön vaihtumisen toteaminen Puheenjohtaja avaa kokouksen.

2 Kaupunginjohtaja on viranhaltijapäätöksellä nimennyt Palvelupaletti -hankkeen vastuuhenkilöksi Tuomo Lehtiniemen tilalle Liisa Salon. Puheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin, että Palvelupaletti-hankkeen vastuuhenkilönä toimi alkaen Liisa Salo. 2 Edellisen kokouksen pöytäkirja Edellisen kokouksen pöytäkirja on lähetetty sähköpostitse kommentoitavaksi. Pöytäkirjaan ei ole jätetty muutoskommentteja. Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 3 Edellisen kokouksen jälkeinen toiminta Ohjausryhmän edellinen kokous pidettiin Tuossa kokouksessa esiin nousseiksi kehittämiskohteiksi merkittiin: - terveysasemaverkon tarkastelu - Kauhavan terveysaseman ja mielenterveyskuntoutujien päivätoiminnan ja tukiasuntojen kiinteistöt - poikkihallinnollisen yhteistyön kehittäminen - ikäneuvolatoiminta - Aijjoos-hankkeessa kehitettyjen toimintamallien jatkaminen ja edelleen kehittäminen - palvelupäiväkäytännön luominen osaksi vanhuspalveluita - palvelusetelitoiminnan selvittäminen Kuntayhtymä Kaksineuvoisessa Ikäneuvolatoiminta alkoi syyskuun alussa. Ikäneuvolan yksi toimintamuodoista on vakiinnuttaa koko Kaksineuvoisen alueelle Aijjoos-hankkeessa aloitettu Henkilökohtaiset kotikäynnit 75- vuotiaille -toiminta. Palvelupäiväkäytännöistä hankitaan kokemuksia Aisapari-viikolla yhdessä Aisaparin ja Kyläyhdistys Tempauksen kanssa järjestettävässä tilaisuudessa. Palvelusetelistä on järjestetty kaksi tiedotustilaisuutta, tuotu esiin osuuskuntamuotoista yrittäjyyttä sekä viranhaltijoitten kanssa aloitettu palvelusetelin hinnan laskeminen varhaiskasvatukseen. Muiden edellä mainittujen kohtien työstäminen jatkuu. Seuraavassa tarkempi selvitys edellisen kokouksen jälkeisestä toiminnasta: 1. Projektiryhmän kokoukset

3 Projektiryhmä on kokoontunut kolme kertaa: 14.6., 3.9., Tietoa ja kehittämisideoita on viranhaltijoita haastattelemalla hankittu: - Varhaiskasvatusjohtaja Lastensuojelun johtava sosiaalityöntekijä Jatkohakemus hankkeelle Ohjausryhmä päätti kokouksessaan hakea projektille jatkoa vuodelle Kokouksessaan Kauhavan kaupunginhallitus 20.8., Evijärven kunnanhallitus ja Lappajärven kunnanhallitus ovat tehneet myönteisen päätöksen projektin jatkamisesta ja rahoittamisesta omalta osaltaan. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen rahoitusosuus hakkeeseen tulee kuntien kautta. 3. Nettikysely kuntalaisille Palvelupaletti -hanke järjesti Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen asukkaille nettikyselyn sosiaali- ja terveyspalveluista sekä vastaavan sisältöisen maahanmuuttajille suunnatun kyselyn yhteistyössä Järvilakeuden kansalaisopiston kanssa. Nettikyselyyn oli mahdollisuus vastata Evijärven, Kauhavan, Lappajärven ja Kuntayhtymä Kaksineuvoisen sivujen kautta Kyselyyn vastasi kaksitoista henkilöä. Maahanmuuttajille suunnattu kysely toteutettiin Järvilakeuden kansalaisopiston järjestämän kielikoulutuksen yhteydessä kevään aikana. Kyselyyn vastasi 18 henkilöä. Evijärven ja Lappajärven kotisivuilla kysely oli hyvin esillä, linkki kyselyyn oli heti etusivulla. Kauhavan ja Kaksineuvoisen sivuilta kyselyn linkki oli vaikeampi löytää. Pienen vastusmäärän vuoksi tuloksista ei voi vetää suuria toimintalinjoja, mutta yksittäisten palvelujen käyttäjien mielipiteinä vastaukset ovat arvokkaita. Käyttäjämielipiteen saamisen lisäksi kyselyllä on oma merkityksensä kuntalaisten aktivoimisessa vuorovaikutteisuuteen. Tiivistelmä vastauksista Kyselyyn vastanneista seitsemän oli vuotiaita, ja vuotiaita oli yhteensä neljä. Pääosa vastaajia olivat työssäkäyviä, kaikki olivat perheellisiä. Vastausten mukaan tietoja sosiaali- ja terveyspalveluista haetaan netistä ja kuntien ja kuntayhtymän kotisivuilta, lehdistä ja myös soittamalla suoraan asianomaiselle henkilölle. Lähialueelta saatavia sosiaali- ja terveyspalveluita toivottiin jatkossakin olevan kaikki nykyisin saatavat palvelut sekä lisäksi lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut ja koulupsykologi. Kauempaa vastaajien mielestä voitaisiin hakea yö- ja viikonloppupäivystys, työterveyspalvelut, edunvalvonta ja erikoissairaanhoito. Puolet vastaajista oli tyytyväisiä ajanvarausjärjestelmään. Ajanvarausjärjestelmään tyytymättömät kaipasivat parannusta aamuajanvarausjärjestelmään, siihen, että aikaa oli yli päätään vaikea saada ja lisäksi toivottiin myös nettiajanvarausmahdollisuutta. Sosiaali- ja terveyspalveluitten kehittämiseksi toivottiin parannusta asiakaspalveluun. Lisäksi toivottiin palvelujen toimivan koko alueella, ajanvarausta toivottiin kehitettävän ja ennaltaehkäisevään toimintaan

4 toivottiin kiinnitettävän enemmän huomiota. Maahanmuuttajien vastaukset Kyselyyn vastanneet maahanmuuttajat olivat asuneet pääosin alle kaksi vuotta. Vastaajista 7 asui yksin ja 11 perheensä kanssa. He arvioivat osaavansa suomea tyydyttävästi. Vastaajien paikkakuntajakauma oli 1 Alajärvi, 5 Lappajärvi, 2 Evijärvi, 10 Kauhava. Maahanmuuttajista hieman yli puolet kertoi saaneensa riittävästi tietoa palveluista. Paras tapa tiedottamiseen heidän mielestään on sähköposti. Kaikki vastaajat totesivat viihtyvänsä Suomessa hyvin tai erittäin hyvin. Hieman yli puolet vastaajista kertoi osallistuneensa erilaisiin tapahtumiin. Mieluisimpina harrastuksia olivat kalastus, erilaiset liikunnalliset harrastukset, kielten opiskelu, lukeminen, tanssi ja musiikki, tietokone, ruokakurssit ja kotityöt. 4. Tietoa palvelusetelistä -tilaisuudet ja Palvelupaletti -hanke on järjestänyt kaksi Tietoa palvelusetelistä -tilaisuutta. Ensimmäinen tilaisuus: virka-aikana järjestetty tilaisuus oli suunnattu erityisesti viranhaltijoille, työntekijöille, luottamushenkilöille mutta myös kuntalaisille. Tilaisuuteen osallistui 24 henkilöä. Tietoa palvelujen tuottamistavoista - Kunnan oma palvelutuotanto vs. ostopalvelut -aiheesta alusti Veli Puttonen Promana Oy:stä, palvelusetelikoodinaattori Sari Saarikoski kertoi palvelusetelin käyttöönottamisesta Vaasan seudulla. Kommenttipuheenvuorossaan kuntayhtymän johtaja Antti Perkkalainen kertoi Kaksineuvoisen palvelujen kehittämissuunnitelmista ja kehitysjohtaja Hannu Mars käsitteli palveluseteliä kaupungin ja kuntien näkökulmasta. Toinen tilaisuus: illalla järjestetty tilaisuus oli suunnattu kaikille asiasta kiinnostuneille, tilaisuuteen osallistui 35 henkilöä. Tilaisuudessa Veli Puttonen Promana Oy:stä piti vastaavan alustuksen kuin ensimmäisessäkin tilaisuudessa, myös Kaksineuvoisen kuntayhtymän johtaja Antti Perkkalainen ja kehitysjohtaja Hannu Mars kommentoivat illan alustuksia kuten aikaisemmassakin tilaisuudessa. Lisäksi tässä tilaisuudessa kokemuksia palvelusetelin käyttöönottamisessa kertoivat hoivapalveluiden johtaja Tarja Palomäki ja avopalveluohjaaja Reetta Kananoja JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymästä. Toimitusjohtaja Minna Sillanpää Etelä-Pohjanmaan yrittäjistä käytti puheenvuoron ja Kaarina Lahti Kaarinan kotipalvelu -yrityksestä kertoi kokemuksia yrittäjyydestä hyvinvointialalla. Molemmat tilaisuudet avasi ja juontajana toimi ohjausryhmän puheenjohtaja Jussi Pahkajärvi. Molemmissa tilaisuuksissa käytiin vilkasta keskustelua. 5. Selvitys kylpylälippujen hinnan kompensointimahdollisuudesta Kaikenikäisille liikunta on erittäin tärkeää. Uiminen on hyvä liikuntamuoto, mutta kunnallista uimahallia ei Kaksineuvoisen alueen kunnissa ole. Palvelupaletti -hankkeessa on selvitetty mahdollisuutta kompensoida alueella sijaitsevien kylpylöitten käyntimaksuja siten, että kuntalaiset voisivat käyttää kylpylää samaan tapaan ja saman suuruisin kustannuksin kuin kunnallista uimahallia. Esityksen mukaan kuntalainen pääsisi

5 kylpylään kuntalaishinnalla näyttämällä kirjastokorttia. Kylpylä laskuttaisi kylpylälipun ja kuntalaishinnan erotuksen kaupungilta tai kunnalta. Kauhavalaisten osalta asiaa on selvitetty Härmän kylpylän kanssa ja lappajärveläisten osalta Kylpylä Kivitipun kanssa. Evijärvellä ei vastaavan kaltaista kylpylää toimi, mutta selvityksen periaatteet on saatettu tiedoksi myös Evijärven vapaa-aikatoimelle. Selvitys kylpylälippujen hinnan kompensointimahdollisuudesta on toimitettu kaupungin ja kuntien vapaa-aikatoimien tietoon. Vapaaaikatoimet voivat toteuttaa lippujen hinnan kompensoinnin harkintansa mukaan ja neuvotella muista asiaan liittyvistä käytännön toimista suoraan kylpylöitten kanssa. 6. Hankkeiden verkottuminen Palvelupaletti -hanke järjesti Hankekahvit -tilaisuuden 5.9. yhteistyössä Kauhavan kehityskeskuksen kanssa. Hankekahveille kutsuttiin Kauhavan, Evijärven ja Lappajärven alueilla toimivien hankkeiden hanketyöntekijöitä. Tilaisuuteen osallistui 24 henkilöä 21 eri hankkeesta. Tilaisuudessa hanketyöntekijät tutustuivat toisiinsa ja kertoivat hankkeissa toteutetuista hyvistä käytännöistä. Mielipiteitä tilaisuuden järjestämisestä koottiin palautelomakkeella, lomakkeen palautti 13 henkilöä. Suuri osa vastanneista ilmoitti, että sai luotua kontakteja hyvin tai jonkin verran, yksi ei vastannut mitään, yksi ei osannut vielä sanoa. Useimpien vastaajien mielestä oli hyvä, että tilaisuudessa oli mukana erilaisia hankkeita (sosiaali- ja terveyspuolen hankkeita, elinkeinoelämän hankkeita, koulutukseen liittyviä hankkeita). Muutamat vastaajat pitivät kokoontumista hyvänä, mutta toivoivat kokoontumisia jatkossa aihepiireittäin. Kaikki vastaajat olivat sitä mieltä, että tapahtumaa kannatta jatkaa jossain muodossa. Ensimmäinen tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Kauhavan kehityskeskuksen kanssa. Kehityskeskus on lupautunut järjestämään vastaavia tilaisuuksia jatkossa 1-2 kertaa vuodessa. Useimpien vastaajien mielestä hankkeitten tulisi näkyä kuntien kotisivuilla, muutamat vastaajat mainitsivat, että hankkeissa kaikki esilletulo on hyvästä ja osa tiedonkulkua. Kotisivuilla voisi olla tieto hankkeesta, sen kestosta ja yhteystiedot hankevetäjään. Joku vastaajista esitti myös hankemessujen järjestämistä. 7. Ajankohtaiskatsaus Kauhavan kaupunginhallitukselle Kauhavan kaupunginhallitus kutsui projektipäällikön kaupunginhallituksen kokoukseen kertomaan millä tavoin perusturvapalvelujen palvelurakenne järjestäen saavutetaan nykymuotoista rakennetta ja toimintatapaa kustannustehokkaampi vaihtoehto. Projektipäällikkö toi kaupunginhallitukselle tiedoksi pidetyn ohjausryhmän 4 "Projektin toiminnassa saadut tulokset". 8. Mukana palvelustrategiatyöpajassa Kauhavan kaupunginhallitus on kokouksessaan täydentänyt Etelä-Pohjanmaan yrittäjät ry:n kanssa yhteistyössä

6 järjestettävän palvelustrategiatyöryhmän kokoonpanoa ja nimesi työryhmään Palvelupaletti -hankkeen projektipäällikkö Marita Mattilan. Muut Kauhavan nimeämät työryhmän jäsenet ovat Esa Jokiaho, Jari Syvjärvi, Hannu Mars, Jarkko Korkiakangas, Harri Mattila, Helena Mantere, Harri Ojanperä ja Petri Hietamäki. Palvelustrategiatyöryhmässä kehitetään käsikirja kunnan palvelustrategian laatimiseen ja pilottikuntana on Kauhava. Palvelustrategiatyöryhmän päätösseminaari pidetään alustavan tiedon mukaan Kauhavalla Tiimi varhaiskasvatuksen palvelusetelin laskemiseksi Projektiryhmä päätti koota tiimin varhaiskasvatuksen palvelusetelin hinnan laskemiseksi. Tiimi, johon kuuluvat projektipäällikkö sekä Kaksineuvoisesta talousjohtaja Seija Peitso, varhaiskasvatusjohtaja Mirja Kivikangas ja sosiaalipalvelujen johtaja Eija Ala-Toppari-Peltola, on kokoontunut Seuraava kokoontuminen on Elämästä kiinni taiteen kautta -hanke Projektipäällikkö on ollut mukana yhteistyössä Kauhavan kaupungin kirjastotoimenjohtajan, kulttuuriohjaajan, etsivän nuorisotyöntekijän ja kaupungin työnsuunnittelijan kanssa ideoimassa ja hakemassa opetus- ja kulttuuriministeriöltä haettavaa harkinnanvaraista avustusta Elämästä kiinni taiteen kautta -projektiin, joka on suunnattu syrjäytymisvaarassa oleville tai jo syrjäytyneille nuorille. Mikäli avustusta saadaan toiminta toteutetaan kaupungin organisaation normaalin toiminnan kautta ja nuoria tavoitetaan toimintaan etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan kautta. 11. Selvitys vanhusten palveluyksiköitten tilojen ja palvelurakenteen inventoinnista Vanhuspalvelun menot Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueella ovat maakunnan keskitason yläpuolella. Kulurakenne pyritään saamaan maakunnan keskitasoon purkamalla laitospainotteisuutta ja kiinnittämällä huomiota kotipalveluihin ja kotona asumisen tukemiseen. Vaasassa on meneillään vanhustenhuollon palvelurakenneuudistus, joka sisältää muun muassa nykyisten palvelurakennusten inventoinnin, vanhusväestön määrän ja kasvun inventoinnin sekä uuden palvelukonseptin kuvaamisen. Toiminta perustuu Ikähoiva -työryhmän mietintöön. Vaasassa hanke toteutetaan yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa. Palvelupaletti -hankkeessa on selvitetty vastaavan kartoituksen tekemistä Kaksineuvoisen alueella sekä selvitelty kartoituksen kustannuksia. Projektipäälliköllä ja projektiryhmän puheenjohtaja Marja-Liisa Sompilla oli mahdollisuus osallistua Vaasan koti- ja laitoshoidon esimiesten ja johdon muutospäivään, jossa hanketta esiteltiin Vaasan kaupungin sisäisessä koulutustilaisuudessa. 12. Palvelupäivä Palvelupaletti -hanke järjesti yhteistyössä Kyläseura Tempauksen, Kankaan kirja ja kunto ry:n, Aisapari ry:n Hinku-hankkeen, Kauhavalla toteutettavan Sedun lähihoitajakoulutuksen ja E-P:n muistiyhdistyksen kanssa Kylän palvelupäivä -tapahtuman Ylihärmän Kankaalla Kylässä asuville vanhuksille järjestettiin mahdollisuus yhteiseen ruokailuun kylätalolla, lisäksi tilaisuudessa oli liikuntaa, opastusta

7 kuntosalilaitteiden käyttöön, verenpaineen ja verensokerin mittausta sekä esiteltiin Kulttuurista muistoja -hanketta. Lisäksi paikalla oli Ekorosk Oy:n edustaja tiedottamassa jäteasioista. Tilaisuudella pyrittiin aktivoimaan kylässä asuvia ikäihmisiä osallistumaan. Samalla kartoitettiin suhtautumista ko. tapahtumaan mikäli se olisi kylän säännöllistä toimintaa, mitä palvelupäivään toivottaisiin sisältyvän ja mikä taho ottaisi tapahtuman käytännön järjestelyt hoitaakseen. Tapahtumasta saaduista kokemuksista haetaan mallia koko Kaksineuvoisen alueelle mahdollisesti vastaavan kaltaisten palvelupäivien järjestämiseen. 13. Osuustoiminnallinen yrittäjyys -tilaisuus Palvelusetelin käyttöön ottaminen edellyttää riittävää yritystoimintaa käyttöön otettavalla toimialalla ja toisaalta yrityksiä ei synny, ellei ole varmuutta siitä, että yrittäjä työllistyy. Osuustoiminnallinen yrittäjyys on yksi keino yritystoiminnan synnyttämiseksi alueella. Osuustoiminnallisesta yrittäjyydestä ei kuitenkaan ole riittävästi tietoa, vaikka vuotta 2012 vietetään erityisesti osuustoiminnan kansainvälisenä teemavuotena. Palvelupaletti -hanke on järjestellyt Osaaminen palveluiksi osuuskunnissa -tilaisuutta, joka pidetään Härmän kuntokeskuksessa. Tilaisuus on järjestelty yhteistyössä Kehittämisyhdistys Aisapari ry:n kanssa. Projektipäällikkö Tytti Klén Ruralia-instituutista alustaa osuustoimintayrittäjyydestä. Käytännön esimerkkejä saadaan jo 15 vuotta toimineelta Osuuskunta Työkarhuilta, joka on tietyllä tavalla myös vuokratyövoimaa välittävä yritys sekä Sedun opiskelijoitten perustamalta Artesaaniosuuskunta Pohjanmaalta. 14. Projektipäällikkö on osallistunut erilaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin - Keskustelu johtava sosiaalityöntekijä Terhi Järven kanssa Kauhavan kaupungin talousseminaari , Kauhava. - Green Care - meillä ja maailmalla, Sedu Aikuiskoulutus, Maaseutu, Ilmajoki. - Palveluita kotiin -hankkeen projektipäällikkö Anu Palomäki oli hankkeen vieraana Aisapari- ja Kauhava-viikkojen suunnittelutilaisuus Alueellinen hankkeiden tapaaminen , Lehtimäki. - "Lähiyhteisö lasten, nuorten ja perheiden tukena" -työpaja, ELLA, Etelä- Pohjanmaan lapsiperhepalvelut -kehittämishankkeen järjestämä tilaisuus, , Kauhava. - Kauhavan kaupunginhallituksen kokous, Palvelupaletti-hankkeen ajankohtaiskatsaus Palvelustrategia työpaja, E-P:n yrittäjien ja kuntien yhteinen hanke palvelustrategiakäsikirjan laatimiseksi, ja , Seinäjoki. - Yritetään kylissä - palvelut ja vaikuttaminen lähiyhteisössä, , Kauhajoki. - Kuntapalvelujen tulevaisuus - mukana palvelusetelin käyttöönotto päivähoidossa - seminaari, , Alajärvi. - Hyvinvointia edistävät kotikäynnit, Aijjoos-hankkeen järjestämä Hehkoseminaari, , Kauhava. - Palveluita kotiin-hankeen projektipäällikkö Anu Palomäen ja Järvi- Pohjanmaan palvelutuotannon kehittämispilotti-hankkeen

8 projektipäällikkö Marja-Liisa Vainionpää olivat hankkeen vieraina Koti- ja laitoshoidon esimiesten ja johdon muutospäivä, kutsuttuna Vaasan kaupungin sisäiseen tilaisuuteen yhdessä projektiryhmän puheenjohtajan, hoitotyönjohtaja Marja-Liisa Sompin kanssa, , Vaasa. - Yhteisötalous ja yhteiskunnallinen yrittäjyys -koulutustilaisuus, , Kokkola. Merkitään tiedoksi edellisen kokouksen jälkeinen toiminta. Projektiryhmän pöytäkirjat liitteenä, liitteet 1-3. Merkittiin tiedoksi edellisen kokouksen jälkeinen toiminta. Todettiin, että toimintakenttä on laaja ja hankkeessa asiaa on viety eteenpäin monelta eri näkökulmalta. Jatkossa toimintaa tiivistetään. Hankkeen kärkenä on palvelurakenteen muuttaminen siten, että palvelujen järjestäjänä tulevaisuudessa olisivat kuntien ja kuntayhtymän lisäksi myös yksityiset ja järjestöt. Yksi keskeisimmistä tavoitteista on palvelusetelin käyttöön ottaminen. 4 Vanhusten palveluyksiköitten tilojen ja palvelurakenteen inventointi Vaasassa on meneillään yhteistyössä Aalto-yliopistossa toimivan Sosiaalija terveydenhuollon tekniikan ja rakentamisen instituutin (Soteran) kanssa toteutettava hanke, jossa haetaan ratkaisuja Vaasan väestön ikääntymisen mukanaan tuomiin asumisen ja palvelurakenteen ongelmiin. Lisäksi Sotera selvitti Vaasassa kuntoutuksen nykytilan ja tekee ehdotuksen kuntoutusorganisaatioksi. Vaasan koti- ja laitoshoidon johtaja Matti Palonevan mukaan Vaasan hankkeen perusajatukset vanhustenhuollon tulevasta suunnasta pohjautuvat Ikähoiva -työryhmän muistioon. Projektiryhmä päätti kokouksessaan , että Palvelupaletti -hankkeessa selvitetään paljonko vastaavan selvitystyön toteuttaminen maksaisi Kaksineuvoisen alueella ja miten se olisi käytännössä toteutettavissa. Emeritusprofessori Erkki Vauramon kanssa käydyissä keskusteluissa on käynyt ilmi, että tutkimuksessa saatua aineistoa käytetään väitöskirjatyön pohjana. Aalto-yliopisto olisi kiinnostunut vastaavan kartoituksen tekemisestä Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueella, koska he näkevät alueen aktiivisena maaseutualueena. Kuitenkin väitöskirjan aikataulu on riippumaton mahdollisesta Kauhavan projektista. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen on vuokralla Kauhavan kaupungin, Evijärven ja Lappajärven kuntien omistamissa tiloissa, poikkeuksena Kauhavan terveyskeskuksen ja Kortesjärven terveysaseman kiinteistöt, jotka ovat Kaksineuvoisen omassa omistuksessa. Kauhavan kiinteistöpäällikkö Jorma Ylirinne kertoi, että kaupunki on

9 teettänyt kaupungin omistamissa sosiaali- ja terveyspuolen kiinteistöissä talousarvion puitteissa muutamia kuntoarvioita joka vuosi yhteistyössä A- Insinöörit -yrityksen kanssa. Kuntoarvioissa rakennukset on käyty läpi rakennusteknisesti, sähköalan ja lvi-alan ammattilaisten arvioinnein, rakennuksesta on tehty asiakas/käyttäjäkysely, on kartoitettu rakennuksen historiaa sekä lisäksi tehty pitkäntähtäyksen suunnitelma (käyttöarvio tulevan 10 vuoden ajalle). Evijärvellä tarkoituksena on varata ensi vuoden talousarvioon määräraha muun muassa terveyskeskuksen / Antinrinteen kuntokartoituksen tekemiseen. Lappajärvellä terveysaseman kuntokartoitus on osittain tehty 2-3 vuotta sitten. Tausta-aineistona vanhusten palvelurakenneinventoinnissa on myös Kaksineuvoisen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille Vaasan kaltaisen vanhusten palveluyksiköitten tilojen ja palvelurakenteen inventoinnin selvitystyössä Kaksineuvoisen alueella olisi kaksi henkilöä. Emeritusprofessori Vauramon mukaan vanhuspalveluyksiköitten lisäksi kartoitukseen tulisi ottaa mukaan terveyskeskuksen vuodeosasto. Karkean avion mukaan selvitystyöhön ja siitä tehtävän raportin kirjoittamiseen menisi aikaa yhteensä noin 50 työpäivää. Aalto-yliopiston tuntihinta on euroa. Karkeasti selvityksen kustannus olisi noin euroa. Uudessa vanhuspalvelulaissa pyrkimyksenä on vanhainkotiajattelusta luopuminen. Tulevassa laissa ikäihminen nähdään itsenäisenä toimijana, koko toimintamalli tukee itsenäistä selviytymistä omassa elinympäristössä. Palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen yksiköitä tulee myös tarkastella kuntoutumisen ja itsenäisen selviytymisen kannalta. Tilojen on oltava myös Valviran ohjeistuksen mukaisia. Vanhusten palveluyksiköitten tilojen ja palvelurakenteen inventoinnissa ohjataan ikäihmisten asumista kuntoutuksen ja virkkeellisyyden näkökulmasta. Palvelupaletti-hankkeen taloudelliset resurssit eivät riitä ko. selvityksen teettämiseen. Ohjausryhmä keskustelee vanhuspalveluyksiköitten tilojen ja palvelurakenteen inventoinnin tarpeellisuudesta ja mahdollisista käytännön toimista. Liitteenä Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen vanhuspalveluyksiköt, liite 4. Ohjasryhmässä todettiin, että selvitys on mielenkiintoinen, koska siinä on samaan raporttiin yhdistetty kiinteistöjä koskeva tieto sekä tieto toiminnan sisällön vaatimuksista tulevaisuudessa. Tämä koskee sekä julkista palvelutuotantoa että myös yksityistä palvelutuotantoa, sillä ko. selvityksessä olevat asiat nousevat esille tulevaisuudessa muun muassa toimilupia haettaessa. Lisäksi on huomioitava, että yksityiset yrittäjät tai yhdistykset eivät suoraan juurikaan omista kiinteistöjä, vaan ovat niissä vuokralla. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueelle on tehty Ikäpoliittinen ohjelma ja lisäksi osaan alueen vanhuspalvelujen yksiköistä on tehty rakennusten kuntokartoitus.

10 Kunnissa on tuotu esiin ja herätetty mielenkiintoa rakenteellisten uudistusten tekemiseen. Se vaatii tämän hetken tilanteen selvittämistä ja tulevaisuuden vaatimusten huomioimista. Siksi tämä asia on hankkeessa tuotu esille ja keskusteluun. Palvelupaletti-hankkeen näkökulmasta asia on tärkeä ja keskeinen osa hanketta. Päätettiin kartoittaa tarkemmin selvityksen kustannukset, jonka jälkeen hanke tekee kunnille ehdotuksen selvityksen toteuttamisesta ja perustelee rahoitustarpeen. Puheenjohtaja Jussi Pahkajärvi poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana kello 10. Kokouksen puheenjohtajana jatkoi varapuheenjohtaja Eero Ahvenniemi. 5 Projektin toteutus ja mahdollinen muutostarve Palvelupaletti-hankke päättyy Hankkeelle on haettu jatkoa saakka. Evijärvi, Kauhava ja Lappajärvi ovat myöntäneet kuntarahaosuuden. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen on mukana hankkeessa osakaskuntiensa kautta. Etelä-Pohjanmaan liitto on käsitellyt kokouksessaan hankkeelle tulleen tiedon mukaan hanke on saanut jatkorahoituksen vuoden 2013 loppuun. Virallista päätöstä asiasta ei ole vielä tullut. Kauhavan kaupunginhallitus kutsui projektipäällikön kaupunginhallituksen kokoukseen kertomaan millä tavoin perusturvapalvelujen palvelurakenne järjestäen saavutetaan nykymuotoista rakennetta ja toimintatapaa kustannustehokkaampi vaihtoehto. Projektipäällikkö toi kaupunginhallitukselle tiedoksi pidetyn ohjausryhmän 4 Projektin toiminnassa saadut tulokset. Kauhavan kaupunginhallituksen päätöksessä todetaan: "Jatkotoimina Palvelupaletti -hankkeelta odotetaan konkreettisia säästö- ja kehittämisehdotuksia, jotka mahdollistavat mahdollisimman hyvin peruturvapalvelujen kustannustehokkuuden ja yksityistämisen. Palvelusetelin käyttöönottoa edistetään ja tässä työssä hyödynnetään mm. Etelä-Pohjanmaan yrittäjien palvelusetelityöpajaa ja sen tuloksia." Merkitään tiedoksi Evijärven, Lappajärven ja Kauhavan myönteiset päätökset hankkeen jatkamiseksi ja Etelä-Pohjanmaan liitolta tullut, vielä vahvistamaton tieto hankkeen jatkorahoituksesta vuoden 2013 loppuun ja päättää mahdollisista projektin muutostarpeista. Merkittiin tiedoksi Etelä-Pohjanmaan liitolta saatu alustava tieto hankkeen jatkosta vuoden 2013 loppuun. Hanketta viedään eteenpäin nykyisellä toimintamallilla. Ohjausryhmä esittää osakaskunnille, että ohjausryhmän kokoonpano pidetään samana koko hankkeen ajan.

11 6 Toimintasuunnitelma seuraavan kokoukseen saakka Toimintasuunnitelma seuraavaan ohjausryhmän kokoukseen saakka liitteenä. Liite 5. Merkittiin tiedoksi toimintasuunnitelma seuraavaan kokoukseen saakka. 7 Selvitys projektin taloustilanteesta Alkuvuoden toiminta projektissa painottui keskusteluihin ja kartoitusten tekemiseen sosiaali- ja terveyssektorin toiminnasta. Etelä-Pohjanmaan liitolle on jätetty maksatushakemus maksatuskaudelta Etelä-Pohjanmaan liitto on maksanut tekemän päätöksen mukaan ,39 euroa. Toteuttajan projektikirjanpitoon hyväksyttyjä rahoituseriä (kuntarahoitus) hyväksyttiin 7 983,17 euroa. Syyskuun loppuun 2012 saakka henkilöstökustannuksia on ollut ,58 euroa, välillisten kustannusten osuus on 20 prosenttia henkilöstökuluista eli 6 699,91 euroa ja ostopalveluiden osuus 1 424,57 euroa. Alkuvuoden osalta hankkeessa tehtiin perusselvitystyötä, eikä ostopalveluihin kulunut varoja. Heinä - syyskuun osalta ostopalveluissa on kuluja, jotka eivät vielä näy kustannusseurannassa. Selvitys projektin taloustilanteesta saakka. Projektin taloustilanne, liite 6. Merkittiin tiedoksi projektin taloustilanne. 8 Seuraava ohjausryhmän kokous Päätetään seuraavan ohjausryhmän kokouksen ajankohta ja paikka. Seuraava ohjausryhmän kokous pidetään perjantaina klo 9 Kauhavan kaupunginhallituksen kokoushuoneessa. 9 Muut asiat Muita asioita ei ollut. 10 Kokouksen päättäminen

12 Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello Allekirjoitukset Jussi Pahkajärvi Eero Ahvenniemi Marita Mattila puheenjohtaja varapuheenjohtaja sihteeri

Palvelupaletti -hanke

Palvelupaletti -hanke Palvelupaletti -hanke Aihe Paikka ja aika Ohjausryhmän kokous II/2012, Suomen Yrittäjäopiston pieni auditorio, luokka 371, 3. kerros. Keskiviikko 30.5.2012 klo 12.00-12.50. Läsnä Pahkajärvi Jussi, puheenjohtaja

Lisätiedot

Palvelupaletti -hanke

Palvelupaletti -hanke Palvelupaletti -hanke Aihe Projektiryhmän kokous 9/2012 Paikka ja aika Kauhava, kaupungintalon alakerran kokoustila, tiistaina 11.12.2012 kello 9.00-10.40. Läsnä Marja-Liisa Somppi, puheenjohtaja x Jussi

Lisätiedot

Sote palveluverkkotyöryhmä

Sote palveluverkkotyöryhmä Sote palveluverkkotyöryhmä LOPPURAPORTTI 29.10.2014 Sisällysluettelo 1. Työryhmän työskentelyn tavoitteet... 3 1.1 Työryhmän kokoonpano ja työskentely... 3 2. Nykyinen palveluverkko ja toimipisteet...

Lisätiedot

Kauhavan terveysasema, Perkkalaisen entinen työhuone, maanantaina 26.3.2012 klo 10-11.55.

Kauhavan terveysasema, Perkkalaisen entinen työhuone, maanantaina 26.3.2012 klo 10-11.55. Palvelupaletti-hanke Aihe Projektiryhmän kokous 3/2012 Paikka ja aika Kauhavan terveysasema, Perkkalaisen entinen työhuone, maanantaina 26.3.2012 klo 10-11.55. Läsnä Marja-Liisa Somppi, puheenjohtaja Jussi

Lisätiedot

Loppuraportti KEPEET (kehittyvät perhepalvelut, ehkäisevä työ) hanke 1.1.2007 31.3.2009 Kaakkois-Pirkanmaan seutukunta

Loppuraportti KEPEET (kehittyvät perhepalvelut, ehkäisevä työ) hanke 1.1.2007 31.3.2009 Kaakkois-Pirkanmaan seutukunta Loppuraportti KEPEET (kehittyvät perhepalvelut, ehkäisevä työ) hanke 1.1.2007 31.3.2009 Kaakkois-Pirkanmaan seutukunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 1 2. Hankkeen taustaa 2 KEHITTÄJÄ-SOSIONOMISTA KEPEET

Lisätiedot

VÄLIRAPORTTI: Toimintakykyisenä ikääntyminen hanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 / KASTE

VÄLIRAPORTTI: Toimintakykyisenä ikääntyminen hanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 / KASTE VÄLIRAPORTTI: Toimintakykyisenä ikääntyminen hanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 / KASTE Vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa Outi Korpelainen Projektikoordinaattori

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 53. Kauhavan kaupungintalo, valtuustosali

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 53. Kauhavan kaupungintalo, valtuustosali KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 53 Kaupunginvaltuusto 10.05.2010 AIKA 10.05.2010 klo 19:30-21:35 PAIKKA Kauhavan kaupungintalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 12/2015 196. Kunnanhallitus 22.06.2015. Aika 22.06.2015 klo 18:00-19:40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lappajärven kunta Pöytäkirja 12/2015 196. Kunnanhallitus 22.06.2015. Aika 22.06.2015 klo 18:00-19:40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Lappajärven kunta Pöytäkirja 12/2015 196 Kunnanhallitus 22.06.2015 Aika 22.06.2015 klo 18:00-19:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 104-117 Otsikko Sivu 104 Kaavatoimikunnan

Lisätiedot

Liite 7 KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN

Liite 7 KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN Liite 7 KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 2. Perustiedot henkilöstöstä... 4 2.1 Henkilöstön määrä 31.12.2013... 4 2.2 Henkilöstön

Lisätiedot

ELLA Sirpa Tuomela-Jaskari ja Auli Romppainen Taitto & etusivun kuva: Anne Lampimäki

ELLA Sirpa Tuomela-Jaskari ja Auli Romppainen Taitto & etusivun kuva: Anne Lampimäki ELLA Sirpa Tuomela-Jaskari ja Auli Romppainen Taitto & etusivun kuva: Anne Lampimäki SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 5 2. MITÄ HYVÄLLÄ KÄYTÄNNÖLLÄ TARKOITETAAN?... 5 3. MITEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT KERÄTTIIN?...

Lisätiedot

Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista. Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista

Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista. Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista Sisällysluettelo Johdanto 4 OSALLISUUS RAKENTEISSA 7 Oppilaskunnan hallituksen vaalit 8 Oppilaskunta opettajien

Lisätiedot

Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014 2016

Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014 2016 Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014 2016 Väliraportti 1/ 30.11.2014 ajalta 1.2.2014 31.10.2014 Liisa Ahonen hankejohtaja 1 Sisällysluettelo 1. Hankkeen tausta ja lähtökohdat... 3 2. Hankkeen

Lisätiedot

Pienyritykset kuntapalveluiden tuottajina PPP -toimintamalli maaseudun yritystoiminnan edistäjänä (1.9.2008 30.4.2010)

Pienyritykset kuntapalveluiden tuottajina PPP -toimintamalli maaseudun yritystoiminnan edistäjänä (1.9.2008 30.4.2010) Pienyritykset kuntapalveluiden tuottajina PPP -toimintamalli maaseudun yritystoiminnan edistäjänä (1.9.2008 30.4.2010) Hankkeen diaarinumero: 3034/505/2007 Loppuraportti 28.2.2010 Projektipäällikkö Sanna

Lisätiedot

5.2.1 Kunnan palveluja käyttäviin kohdistuva kartoitus... 10. 5.2.2 Omaishoitajiin kohdistuva kartoitus... 16

5.2.1 Kunnan palveluja käyttäviin kohdistuva kartoitus... 10. 5.2.2 Omaishoitajiin kohdistuva kartoitus... 16 Sisällysluettelo 1. Hankkeen lähtökohta... 3 2. Hankkeen tavoitteet ja tarkoitus... 3 3. Henkilöstö... 4 3.1 Hankehenkilöstö... 4 3.2 Ohjausryhmä... 4 3.3 Työryhmä... 5 4. Julkisuus ja viestintä... 6 5.

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2010

Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2010 Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2010 www.vantaa.fi/arviointikertomus Tarkastuslautakunta 5.5.2011 Sisältö TIIVISTELMÄ... 1 1 TARKASTUSLAUTAKUNTA... 5 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät... 5 1.2 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMA. Vanhustenhuollon pitkän tähtäimen suunnitelman 2002 2030. Päivitysosa vuosille 2013 2016

HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMA. Vanhustenhuollon pitkän tähtäimen suunnitelman 2002 2030. Päivitysosa vuosille 2013 2016 HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMA Vanhustenhuollon pitkän tähtäimen suunnitelman 2002 2030 Päivitysosa vuosille 2013 2016 Sisällys JOHDANTO... 3 OSA 1. HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMAN TAUSTOJA... 4 1. IKÄOHJELMAN TAUSTALLA

Lisätiedot

Kaakon SOTE-INTO. Päätösseminaarissa kerrattiin onnistumisia ja tähyttiin tulevaan s. 3. Henkka auttaa avustajan löytymisessä s. 6

Kaakon SOTE-INTO. Päätösseminaarissa kerrattiin onnistumisia ja tähyttiin tulevaan s. 3. Henkka auttaa avustajan löytymisessä s. 6 Kaakon SOTE-INTO Lokakuu 2010 www.eksote.fi/kaakonsote Päätösseminaarissa kerrattiin onnistumisia ja tähyttiin tulevaan s. 3 Henkka auttaa avustajan löytymisessä s. 6 Lääkehoito kuntoon s. 12 2 Kaakon

Lisätiedot

Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011 2015

Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011 2015 KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN PERUSTURVAN EDELLÄKÄVIJÄ Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011 2015 1 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Ikäpoliittinen ohjelma 2011 2015 Evijärven kunta Kauhavan kaupunki Lappajärven

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISTEN HYVÄN ELÄMÄN PERUSTEET- HANKE

KEHITYSVAMMAISTEN HYVÄN ELÄMÄN PERUSTEET- HANKE KEHITYSVAMMAISTEN HYVÄN ELÄMÄN PERUSTEET- HANKE Kehitysvammaisten Hyvän Elämän Perusteet - hankkeen loppuraportti Heli Perälä Projektinvetäjä Seinäjoen Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry. SISÄLTÖ 1. MISTÄ

Lisätiedot

Esimerkkilaskelma palvelusetelin käytön taloudellisista vaikutuksista ja mahdollisuuksista

Esimerkkilaskelma palvelusetelin käytön taloudellisista vaikutuksista ja mahdollisuuksista Esimerkkilaskelma palvelusetelin käytön taloudellisista 1 Esimerkkilaskelma palvelusetelin käytön taloudellisista vaikutuksista ja mahdollisuuksista Suomen Yrittäjät 27.3.2015 2 Esimerkkilaskelma palvelusetelin

Lisätiedot

KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009

KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009 KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009 LOPPURAPORTTI Marjo Hattunen & Satu Tanttu SISÄLLYS 2 1 Johdanto 3 2 Hankkeen tausta 4 3 Hanketyön eteneminen 4 4 Hankkeen

Lisätiedot

Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2. Loppuraportti

Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2. Loppuraportti Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2 Hankenumero 11445 Loppuraportti Seinäjoen Matkailuyrittäjät ry Sanna Jyllilä www.seinajokimatkailu.com 1 YHTEENVETO HANKKEESTA Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2 on jatkoa

Lisätiedot

PAIKALLISEN KEHITTÄMISEN JA LÄHIDEMOKRATIAN HANKERAPORTTI. 22.09.2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Kaija Tuuri

PAIKALLISEN KEHITTÄMISEN JA LÄHIDEMOKRATIAN HANKERAPORTTI. 22.09.2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Kaija Tuuri PAIKALLISEN KEHITTÄMISEN JA LÄHIDEMOKRATIAN HANKERAPORTTI 22.09.2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Kaija Tuuri Sisällysluettelo Esipuhe.................................................................................

Lisätiedot

PROJEKTISTA YRITTÄJYYTEEN

PROJEKTISTA YRITTÄJYYTEEN PROJEKTISTA YRITTÄJYYTEEN Petri Pikkarainen Opinnäytetyö, syksy 2006 Diakonia- ammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikkö Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) 2 Tiivistelmä Petri Pikkarainen. Projektista

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan osahanke. Loppuraportti. Tiina Kallionalusta ja Merja Paulasaari (2013)

Etelä-Pohjanmaan osahanke. Loppuraportti. Tiina Kallionalusta ja Merja Paulasaari (2013) Etelä-Pohjanmaan osahanke Loppuraportti Tiina Kallionalusta ja Merja Paulasaari (2013) 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 ETELÄ-POHJANMAAN OSAHANKKEEN ORGANISOITUMINEN, LÄHTÖKOHDAT JA TOIMINTA... 5 3

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 9/2013

KUNNANHALLITUS 9/2013 KUNNANHALLITUS 9/2013 Aika Maanantai 5.8.2013 klo 18.00 21.48 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski

Lisätiedot

Selvitys palvelusetelin käyttöönotosta

Selvitys palvelusetelin käyttöönotosta Selvitys palvelusetelin käyttöönotosta Kevät 2011 Eeva Juntunen 2 Sisällysluettelo Esipuhe 3 Tiivistelmä 4 Summary 5 Johdanto 6 1 Selvityksen toteuttaminen 7 1.1 Palveluiden jakaantuminen selvityksessä

Lisätiedot

TEHOKKAAT JA YHDENVERTAISET KOTIHOITOPALVELUT IKÄIHMISTEN ARJEN TUKENA

TEHOKKAAT JA YHDENVERTAISET KOTIHOITOPALVELUT IKÄIHMISTEN ARJEN TUKENA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 197 TUTKIMUKSIA Maija-Liisa Aronpää, Hannele Lampo & Petri Vähäkangas (toim.) TEHOKKAAT JA YHDENVERTAISET KOTIHOITOPALVELUT IKÄIHMISTEN ARJEN TUKENA Pumppu-hanke,

Lisätiedot

KOHO Vanhusten kotihoidon kehittämishanke 1.10.2004 31.10.2006 LOPPURAPORTTI

KOHO Vanhusten kotihoidon kehittämishanke 1.10.2004 31.10.2006 LOPPURAPORTTI KOHO Vanhusten kotihoidon kehittämishanke 1.10.2004 31.10.2006 LOPPURAPORTTI Sodankylän kunta Vanhustyö 2 SISÄLLYS 1. SODANKYLÄN KUNNAN KOTIHOIDON KEHITTÄMINEN 3 1.1 KOHO hankkeen taustaa... 3 1.2 KOTOSA

Lisätiedot

RISTO-hanke 16.9.2013 31.10.2014

RISTO-hanke 16.9.2013 31.10.2014 RISTO-hanke 16.9.2013 31.10.2014 Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn KOUVOLAN TOIMINNALLISEN OSAKOKONAISUUDEN LOPPURAPORTTI Laatijat: Tommi Reiman ja Jaana Venäläinen 2 Kannen kuva otettu

Lisätiedot