Palvelupaletti -hanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palvelupaletti -hanke"

Transkriptio

1 Palvelupaletti -hanke Aihe Ohjausryhmän kokous III/2012 Paikka ja aika Kauhava, kaupunginhallituksen kokoushuone. Perjantai klo Läsnä Pahkajärvi Jussi, puheenjohtaja Kauhava x Ahvenniemi Eero, varapj. Lappajärvi x Heikkilä Mikko Kauhava x Karhu Eija Kauhava - Koivisto Anne Kauhava - Salo Liisa Kauhava x Takamaa Juha Kauhava - Ylinen Keijo Kauhava - Ala-Toppari-Peltola Eija Ky Kaksineuvoinen x Neiro Marita Ky Kaksineuvoinen - Rintala Raimo Ky Kaksineuvoinen - Somppi Marja-Liisa, varajäsen, projektiryhmän pj. x Karhula Petra Evijärvi - Kultalahti Terhi Evijärvi - Lappinen Päivi Evijärvi - Siukola Karoliina Evijärvi - Sulkakoski Ilmari Evijärvi - Teittinen Seija Evijärvi x Kärnä Reijo Lappajärvi x Löytömäki Elina Lappajärvi x Puro Tarja Lappajärvi x Tiainen Virpi Lappajärvi - Valo Mikko Lappajärvi - Pajula Kirsi E-P:n Liitto x Mattila Marita projektipäällikkö x 1 Kokouksen avaus ja projektin yhteyshenkilön vaihtumisen toteaminen Puheenjohtaja avaa kokouksen.

2 Kaupunginjohtaja on viranhaltijapäätöksellä nimennyt Palvelupaletti -hankkeen vastuuhenkilöksi Tuomo Lehtiniemen tilalle Liisa Salon. Puheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin, että Palvelupaletti-hankkeen vastuuhenkilönä toimi alkaen Liisa Salo. 2 Edellisen kokouksen pöytäkirja Edellisen kokouksen pöytäkirja on lähetetty sähköpostitse kommentoitavaksi. Pöytäkirjaan ei ole jätetty muutoskommentteja. Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 3 Edellisen kokouksen jälkeinen toiminta Ohjausryhmän edellinen kokous pidettiin Tuossa kokouksessa esiin nousseiksi kehittämiskohteiksi merkittiin: - terveysasemaverkon tarkastelu - Kauhavan terveysaseman ja mielenterveyskuntoutujien päivätoiminnan ja tukiasuntojen kiinteistöt - poikkihallinnollisen yhteistyön kehittäminen - ikäneuvolatoiminta - Aijjoos-hankkeessa kehitettyjen toimintamallien jatkaminen ja edelleen kehittäminen - palvelupäiväkäytännön luominen osaksi vanhuspalveluita - palvelusetelitoiminnan selvittäminen Kuntayhtymä Kaksineuvoisessa Ikäneuvolatoiminta alkoi syyskuun alussa. Ikäneuvolan yksi toimintamuodoista on vakiinnuttaa koko Kaksineuvoisen alueelle Aijjoos-hankkeessa aloitettu Henkilökohtaiset kotikäynnit 75- vuotiaille -toiminta. Palvelupäiväkäytännöistä hankitaan kokemuksia Aisapari-viikolla yhdessä Aisaparin ja Kyläyhdistys Tempauksen kanssa järjestettävässä tilaisuudessa. Palvelusetelistä on järjestetty kaksi tiedotustilaisuutta, tuotu esiin osuuskuntamuotoista yrittäjyyttä sekä viranhaltijoitten kanssa aloitettu palvelusetelin hinnan laskeminen varhaiskasvatukseen. Muiden edellä mainittujen kohtien työstäminen jatkuu. Seuraavassa tarkempi selvitys edellisen kokouksen jälkeisestä toiminnasta: 1. Projektiryhmän kokoukset

3 Projektiryhmä on kokoontunut kolme kertaa: 14.6., 3.9., Tietoa ja kehittämisideoita on viranhaltijoita haastattelemalla hankittu: - Varhaiskasvatusjohtaja Lastensuojelun johtava sosiaalityöntekijä Jatkohakemus hankkeelle Ohjausryhmä päätti kokouksessaan hakea projektille jatkoa vuodelle Kokouksessaan Kauhavan kaupunginhallitus 20.8., Evijärven kunnanhallitus ja Lappajärven kunnanhallitus ovat tehneet myönteisen päätöksen projektin jatkamisesta ja rahoittamisesta omalta osaltaan. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen rahoitusosuus hakkeeseen tulee kuntien kautta. 3. Nettikysely kuntalaisille Palvelupaletti -hanke järjesti Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen asukkaille nettikyselyn sosiaali- ja terveyspalveluista sekä vastaavan sisältöisen maahanmuuttajille suunnatun kyselyn yhteistyössä Järvilakeuden kansalaisopiston kanssa. Nettikyselyyn oli mahdollisuus vastata Evijärven, Kauhavan, Lappajärven ja Kuntayhtymä Kaksineuvoisen sivujen kautta Kyselyyn vastasi kaksitoista henkilöä. Maahanmuuttajille suunnattu kysely toteutettiin Järvilakeuden kansalaisopiston järjestämän kielikoulutuksen yhteydessä kevään aikana. Kyselyyn vastasi 18 henkilöä. Evijärven ja Lappajärven kotisivuilla kysely oli hyvin esillä, linkki kyselyyn oli heti etusivulla. Kauhavan ja Kaksineuvoisen sivuilta kyselyn linkki oli vaikeampi löytää. Pienen vastusmäärän vuoksi tuloksista ei voi vetää suuria toimintalinjoja, mutta yksittäisten palvelujen käyttäjien mielipiteinä vastaukset ovat arvokkaita. Käyttäjämielipiteen saamisen lisäksi kyselyllä on oma merkityksensä kuntalaisten aktivoimisessa vuorovaikutteisuuteen. Tiivistelmä vastauksista Kyselyyn vastanneista seitsemän oli vuotiaita, ja vuotiaita oli yhteensä neljä. Pääosa vastaajia olivat työssäkäyviä, kaikki olivat perheellisiä. Vastausten mukaan tietoja sosiaali- ja terveyspalveluista haetaan netistä ja kuntien ja kuntayhtymän kotisivuilta, lehdistä ja myös soittamalla suoraan asianomaiselle henkilölle. Lähialueelta saatavia sosiaali- ja terveyspalveluita toivottiin jatkossakin olevan kaikki nykyisin saatavat palvelut sekä lisäksi lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut ja koulupsykologi. Kauempaa vastaajien mielestä voitaisiin hakea yö- ja viikonloppupäivystys, työterveyspalvelut, edunvalvonta ja erikoissairaanhoito. Puolet vastaajista oli tyytyväisiä ajanvarausjärjestelmään. Ajanvarausjärjestelmään tyytymättömät kaipasivat parannusta aamuajanvarausjärjestelmään, siihen, että aikaa oli yli päätään vaikea saada ja lisäksi toivottiin myös nettiajanvarausmahdollisuutta. Sosiaali- ja terveyspalveluitten kehittämiseksi toivottiin parannusta asiakaspalveluun. Lisäksi toivottiin palvelujen toimivan koko alueella, ajanvarausta toivottiin kehitettävän ja ennaltaehkäisevään toimintaan

4 toivottiin kiinnitettävän enemmän huomiota. Maahanmuuttajien vastaukset Kyselyyn vastanneet maahanmuuttajat olivat asuneet pääosin alle kaksi vuotta. Vastaajista 7 asui yksin ja 11 perheensä kanssa. He arvioivat osaavansa suomea tyydyttävästi. Vastaajien paikkakuntajakauma oli 1 Alajärvi, 5 Lappajärvi, 2 Evijärvi, 10 Kauhava. Maahanmuuttajista hieman yli puolet kertoi saaneensa riittävästi tietoa palveluista. Paras tapa tiedottamiseen heidän mielestään on sähköposti. Kaikki vastaajat totesivat viihtyvänsä Suomessa hyvin tai erittäin hyvin. Hieman yli puolet vastaajista kertoi osallistuneensa erilaisiin tapahtumiin. Mieluisimpina harrastuksia olivat kalastus, erilaiset liikunnalliset harrastukset, kielten opiskelu, lukeminen, tanssi ja musiikki, tietokone, ruokakurssit ja kotityöt. 4. Tietoa palvelusetelistä -tilaisuudet ja Palvelupaletti -hanke on järjestänyt kaksi Tietoa palvelusetelistä -tilaisuutta. Ensimmäinen tilaisuus: virka-aikana järjestetty tilaisuus oli suunnattu erityisesti viranhaltijoille, työntekijöille, luottamushenkilöille mutta myös kuntalaisille. Tilaisuuteen osallistui 24 henkilöä. Tietoa palvelujen tuottamistavoista - Kunnan oma palvelutuotanto vs. ostopalvelut -aiheesta alusti Veli Puttonen Promana Oy:stä, palvelusetelikoodinaattori Sari Saarikoski kertoi palvelusetelin käyttöönottamisesta Vaasan seudulla. Kommenttipuheenvuorossaan kuntayhtymän johtaja Antti Perkkalainen kertoi Kaksineuvoisen palvelujen kehittämissuunnitelmista ja kehitysjohtaja Hannu Mars käsitteli palveluseteliä kaupungin ja kuntien näkökulmasta. Toinen tilaisuus: illalla järjestetty tilaisuus oli suunnattu kaikille asiasta kiinnostuneille, tilaisuuteen osallistui 35 henkilöä. Tilaisuudessa Veli Puttonen Promana Oy:stä piti vastaavan alustuksen kuin ensimmäisessäkin tilaisuudessa, myös Kaksineuvoisen kuntayhtymän johtaja Antti Perkkalainen ja kehitysjohtaja Hannu Mars kommentoivat illan alustuksia kuten aikaisemmassakin tilaisuudessa. Lisäksi tässä tilaisuudessa kokemuksia palvelusetelin käyttöönottamisessa kertoivat hoivapalveluiden johtaja Tarja Palomäki ja avopalveluohjaaja Reetta Kananoja JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymästä. Toimitusjohtaja Minna Sillanpää Etelä-Pohjanmaan yrittäjistä käytti puheenvuoron ja Kaarina Lahti Kaarinan kotipalvelu -yrityksestä kertoi kokemuksia yrittäjyydestä hyvinvointialalla. Molemmat tilaisuudet avasi ja juontajana toimi ohjausryhmän puheenjohtaja Jussi Pahkajärvi. Molemmissa tilaisuuksissa käytiin vilkasta keskustelua. 5. Selvitys kylpylälippujen hinnan kompensointimahdollisuudesta Kaikenikäisille liikunta on erittäin tärkeää. Uiminen on hyvä liikuntamuoto, mutta kunnallista uimahallia ei Kaksineuvoisen alueen kunnissa ole. Palvelupaletti -hankkeessa on selvitetty mahdollisuutta kompensoida alueella sijaitsevien kylpylöitten käyntimaksuja siten, että kuntalaiset voisivat käyttää kylpylää samaan tapaan ja saman suuruisin kustannuksin kuin kunnallista uimahallia. Esityksen mukaan kuntalainen pääsisi

5 kylpylään kuntalaishinnalla näyttämällä kirjastokorttia. Kylpylä laskuttaisi kylpylälipun ja kuntalaishinnan erotuksen kaupungilta tai kunnalta. Kauhavalaisten osalta asiaa on selvitetty Härmän kylpylän kanssa ja lappajärveläisten osalta Kylpylä Kivitipun kanssa. Evijärvellä ei vastaavan kaltaista kylpylää toimi, mutta selvityksen periaatteet on saatettu tiedoksi myös Evijärven vapaa-aikatoimelle. Selvitys kylpylälippujen hinnan kompensointimahdollisuudesta on toimitettu kaupungin ja kuntien vapaa-aikatoimien tietoon. Vapaaaikatoimet voivat toteuttaa lippujen hinnan kompensoinnin harkintansa mukaan ja neuvotella muista asiaan liittyvistä käytännön toimista suoraan kylpylöitten kanssa. 6. Hankkeiden verkottuminen Palvelupaletti -hanke järjesti Hankekahvit -tilaisuuden 5.9. yhteistyössä Kauhavan kehityskeskuksen kanssa. Hankekahveille kutsuttiin Kauhavan, Evijärven ja Lappajärven alueilla toimivien hankkeiden hanketyöntekijöitä. Tilaisuuteen osallistui 24 henkilöä 21 eri hankkeesta. Tilaisuudessa hanketyöntekijät tutustuivat toisiinsa ja kertoivat hankkeissa toteutetuista hyvistä käytännöistä. Mielipiteitä tilaisuuden järjestämisestä koottiin palautelomakkeella, lomakkeen palautti 13 henkilöä. Suuri osa vastanneista ilmoitti, että sai luotua kontakteja hyvin tai jonkin verran, yksi ei vastannut mitään, yksi ei osannut vielä sanoa. Useimpien vastaajien mielestä oli hyvä, että tilaisuudessa oli mukana erilaisia hankkeita (sosiaali- ja terveyspuolen hankkeita, elinkeinoelämän hankkeita, koulutukseen liittyviä hankkeita). Muutamat vastaajat pitivät kokoontumista hyvänä, mutta toivoivat kokoontumisia jatkossa aihepiireittäin. Kaikki vastaajat olivat sitä mieltä, että tapahtumaa kannatta jatkaa jossain muodossa. Ensimmäinen tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Kauhavan kehityskeskuksen kanssa. Kehityskeskus on lupautunut järjestämään vastaavia tilaisuuksia jatkossa 1-2 kertaa vuodessa. Useimpien vastaajien mielestä hankkeitten tulisi näkyä kuntien kotisivuilla, muutamat vastaajat mainitsivat, että hankkeissa kaikki esilletulo on hyvästä ja osa tiedonkulkua. Kotisivuilla voisi olla tieto hankkeesta, sen kestosta ja yhteystiedot hankevetäjään. Joku vastaajista esitti myös hankemessujen järjestämistä. 7. Ajankohtaiskatsaus Kauhavan kaupunginhallitukselle Kauhavan kaupunginhallitus kutsui projektipäällikön kaupunginhallituksen kokoukseen kertomaan millä tavoin perusturvapalvelujen palvelurakenne järjestäen saavutetaan nykymuotoista rakennetta ja toimintatapaa kustannustehokkaampi vaihtoehto. Projektipäällikkö toi kaupunginhallitukselle tiedoksi pidetyn ohjausryhmän 4 "Projektin toiminnassa saadut tulokset". 8. Mukana palvelustrategiatyöpajassa Kauhavan kaupunginhallitus on kokouksessaan täydentänyt Etelä-Pohjanmaan yrittäjät ry:n kanssa yhteistyössä

6 järjestettävän palvelustrategiatyöryhmän kokoonpanoa ja nimesi työryhmään Palvelupaletti -hankkeen projektipäällikkö Marita Mattilan. Muut Kauhavan nimeämät työryhmän jäsenet ovat Esa Jokiaho, Jari Syvjärvi, Hannu Mars, Jarkko Korkiakangas, Harri Mattila, Helena Mantere, Harri Ojanperä ja Petri Hietamäki. Palvelustrategiatyöryhmässä kehitetään käsikirja kunnan palvelustrategian laatimiseen ja pilottikuntana on Kauhava. Palvelustrategiatyöryhmän päätösseminaari pidetään alustavan tiedon mukaan Kauhavalla Tiimi varhaiskasvatuksen palvelusetelin laskemiseksi Projektiryhmä päätti koota tiimin varhaiskasvatuksen palvelusetelin hinnan laskemiseksi. Tiimi, johon kuuluvat projektipäällikkö sekä Kaksineuvoisesta talousjohtaja Seija Peitso, varhaiskasvatusjohtaja Mirja Kivikangas ja sosiaalipalvelujen johtaja Eija Ala-Toppari-Peltola, on kokoontunut Seuraava kokoontuminen on Elämästä kiinni taiteen kautta -hanke Projektipäällikkö on ollut mukana yhteistyössä Kauhavan kaupungin kirjastotoimenjohtajan, kulttuuriohjaajan, etsivän nuorisotyöntekijän ja kaupungin työnsuunnittelijan kanssa ideoimassa ja hakemassa opetus- ja kulttuuriministeriöltä haettavaa harkinnanvaraista avustusta Elämästä kiinni taiteen kautta -projektiin, joka on suunnattu syrjäytymisvaarassa oleville tai jo syrjäytyneille nuorille. Mikäli avustusta saadaan toiminta toteutetaan kaupungin organisaation normaalin toiminnan kautta ja nuoria tavoitetaan toimintaan etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan kautta. 11. Selvitys vanhusten palveluyksiköitten tilojen ja palvelurakenteen inventoinnista Vanhuspalvelun menot Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueella ovat maakunnan keskitason yläpuolella. Kulurakenne pyritään saamaan maakunnan keskitasoon purkamalla laitospainotteisuutta ja kiinnittämällä huomiota kotipalveluihin ja kotona asumisen tukemiseen. Vaasassa on meneillään vanhustenhuollon palvelurakenneuudistus, joka sisältää muun muassa nykyisten palvelurakennusten inventoinnin, vanhusväestön määrän ja kasvun inventoinnin sekä uuden palvelukonseptin kuvaamisen. Toiminta perustuu Ikähoiva -työryhmän mietintöön. Vaasassa hanke toteutetaan yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa. Palvelupaletti -hankkeessa on selvitetty vastaavan kartoituksen tekemistä Kaksineuvoisen alueella sekä selvitelty kartoituksen kustannuksia. Projektipäälliköllä ja projektiryhmän puheenjohtaja Marja-Liisa Sompilla oli mahdollisuus osallistua Vaasan koti- ja laitoshoidon esimiesten ja johdon muutospäivään, jossa hanketta esiteltiin Vaasan kaupungin sisäisessä koulutustilaisuudessa. 12. Palvelupäivä Palvelupaletti -hanke järjesti yhteistyössä Kyläseura Tempauksen, Kankaan kirja ja kunto ry:n, Aisapari ry:n Hinku-hankkeen, Kauhavalla toteutettavan Sedun lähihoitajakoulutuksen ja E-P:n muistiyhdistyksen kanssa Kylän palvelupäivä -tapahtuman Ylihärmän Kankaalla Kylässä asuville vanhuksille järjestettiin mahdollisuus yhteiseen ruokailuun kylätalolla, lisäksi tilaisuudessa oli liikuntaa, opastusta

7 kuntosalilaitteiden käyttöön, verenpaineen ja verensokerin mittausta sekä esiteltiin Kulttuurista muistoja -hanketta. Lisäksi paikalla oli Ekorosk Oy:n edustaja tiedottamassa jäteasioista. Tilaisuudella pyrittiin aktivoimaan kylässä asuvia ikäihmisiä osallistumaan. Samalla kartoitettiin suhtautumista ko. tapahtumaan mikäli se olisi kylän säännöllistä toimintaa, mitä palvelupäivään toivottaisiin sisältyvän ja mikä taho ottaisi tapahtuman käytännön järjestelyt hoitaakseen. Tapahtumasta saaduista kokemuksista haetaan mallia koko Kaksineuvoisen alueelle mahdollisesti vastaavan kaltaisten palvelupäivien järjestämiseen. 13. Osuustoiminnallinen yrittäjyys -tilaisuus Palvelusetelin käyttöön ottaminen edellyttää riittävää yritystoimintaa käyttöön otettavalla toimialalla ja toisaalta yrityksiä ei synny, ellei ole varmuutta siitä, että yrittäjä työllistyy. Osuustoiminnallinen yrittäjyys on yksi keino yritystoiminnan synnyttämiseksi alueella. Osuustoiminnallisesta yrittäjyydestä ei kuitenkaan ole riittävästi tietoa, vaikka vuotta 2012 vietetään erityisesti osuustoiminnan kansainvälisenä teemavuotena. Palvelupaletti -hanke on järjestellyt Osaaminen palveluiksi osuuskunnissa -tilaisuutta, joka pidetään Härmän kuntokeskuksessa. Tilaisuus on järjestelty yhteistyössä Kehittämisyhdistys Aisapari ry:n kanssa. Projektipäällikkö Tytti Klén Ruralia-instituutista alustaa osuustoimintayrittäjyydestä. Käytännön esimerkkejä saadaan jo 15 vuotta toimineelta Osuuskunta Työkarhuilta, joka on tietyllä tavalla myös vuokratyövoimaa välittävä yritys sekä Sedun opiskelijoitten perustamalta Artesaaniosuuskunta Pohjanmaalta. 14. Projektipäällikkö on osallistunut erilaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin - Keskustelu johtava sosiaalityöntekijä Terhi Järven kanssa Kauhavan kaupungin talousseminaari , Kauhava. - Green Care - meillä ja maailmalla, Sedu Aikuiskoulutus, Maaseutu, Ilmajoki. - Palveluita kotiin -hankkeen projektipäällikkö Anu Palomäki oli hankkeen vieraana Aisapari- ja Kauhava-viikkojen suunnittelutilaisuus Alueellinen hankkeiden tapaaminen , Lehtimäki. - "Lähiyhteisö lasten, nuorten ja perheiden tukena" -työpaja, ELLA, Etelä- Pohjanmaan lapsiperhepalvelut -kehittämishankkeen järjestämä tilaisuus, , Kauhava. - Kauhavan kaupunginhallituksen kokous, Palvelupaletti-hankkeen ajankohtaiskatsaus Palvelustrategia työpaja, E-P:n yrittäjien ja kuntien yhteinen hanke palvelustrategiakäsikirjan laatimiseksi, ja , Seinäjoki. - Yritetään kylissä - palvelut ja vaikuttaminen lähiyhteisössä, , Kauhajoki. - Kuntapalvelujen tulevaisuus - mukana palvelusetelin käyttöönotto päivähoidossa - seminaari, , Alajärvi. - Hyvinvointia edistävät kotikäynnit, Aijjoos-hankkeen järjestämä Hehkoseminaari, , Kauhava. - Palveluita kotiin-hankeen projektipäällikkö Anu Palomäen ja Järvi- Pohjanmaan palvelutuotannon kehittämispilotti-hankkeen

8 projektipäällikkö Marja-Liisa Vainionpää olivat hankkeen vieraina Koti- ja laitoshoidon esimiesten ja johdon muutospäivä, kutsuttuna Vaasan kaupungin sisäiseen tilaisuuteen yhdessä projektiryhmän puheenjohtajan, hoitotyönjohtaja Marja-Liisa Sompin kanssa, , Vaasa. - Yhteisötalous ja yhteiskunnallinen yrittäjyys -koulutustilaisuus, , Kokkola. Merkitään tiedoksi edellisen kokouksen jälkeinen toiminta. Projektiryhmän pöytäkirjat liitteenä, liitteet 1-3. Merkittiin tiedoksi edellisen kokouksen jälkeinen toiminta. Todettiin, että toimintakenttä on laaja ja hankkeessa asiaa on viety eteenpäin monelta eri näkökulmalta. Jatkossa toimintaa tiivistetään. Hankkeen kärkenä on palvelurakenteen muuttaminen siten, että palvelujen järjestäjänä tulevaisuudessa olisivat kuntien ja kuntayhtymän lisäksi myös yksityiset ja järjestöt. Yksi keskeisimmistä tavoitteista on palvelusetelin käyttöön ottaminen. 4 Vanhusten palveluyksiköitten tilojen ja palvelurakenteen inventointi Vaasassa on meneillään yhteistyössä Aalto-yliopistossa toimivan Sosiaalija terveydenhuollon tekniikan ja rakentamisen instituutin (Soteran) kanssa toteutettava hanke, jossa haetaan ratkaisuja Vaasan väestön ikääntymisen mukanaan tuomiin asumisen ja palvelurakenteen ongelmiin. Lisäksi Sotera selvitti Vaasassa kuntoutuksen nykytilan ja tekee ehdotuksen kuntoutusorganisaatioksi. Vaasan koti- ja laitoshoidon johtaja Matti Palonevan mukaan Vaasan hankkeen perusajatukset vanhustenhuollon tulevasta suunnasta pohjautuvat Ikähoiva -työryhmän muistioon. Projektiryhmä päätti kokouksessaan , että Palvelupaletti -hankkeessa selvitetään paljonko vastaavan selvitystyön toteuttaminen maksaisi Kaksineuvoisen alueella ja miten se olisi käytännössä toteutettavissa. Emeritusprofessori Erkki Vauramon kanssa käydyissä keskusteluissa on käynyt ilmi, että tutkimuksessa saatua aineistoa käytetään väitöskirjatyön pohjana. Aalto-yliopisto olisi kiinnostunut vastaavan kartoituksen tekemisestä Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueella, koska he näkevät alueen aktiivisena maaseutualueena. Kuitenkin väitöskirjan aikataulu on riippumaton mahdollisesta Kauhavan projektista. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen on vuokralla Kauhavan kaupungin, Evijärven ja Lappajärven kuntien omistamissa tiloissa, poikkeuksena Kauhavan terveyskeskuksen ja Kortesjärven terveysaseman kiinteistöt, jotka ovat Kaksineuvoisen omassa omistuksessa. Kauhavan kiinteistöpäällikkö Jorma Ylirinne kertoi, että kaupunki on

9 teettänyt kaupungin omistamissa sosiaali- ja terveyspuolen kiinteistöissä talousarvion puitteissa muutamia kuntoarvioita joka vuosi yhteistyössä A- Insinöörit -yrityksen kanssa. Kuntoarvioissa rakennukset on käyty läpi rakennusteknisesti, sähköalan ja lvi-alan ammattilaisten arvioinnein, rakennuksesta on tehty asiakas/käyttäjäkysely, on kartoitettu rakennuksen historiaa sekä lisäksi tehty pitkäntähtäyksen suunnitelma (käyttöarvio tulevan 10 vuoden ajalle). Evijärvellä tarkoituksena on varata ensi vuoden talousarvioon määräraha muun muassa terveyskeskuksen / Antinrinteen kuntokartoituksen tekemiseen. Lappajärvellä terveysaseman kuntokartoitus on osittain tehty 2-3 vuotta sitten. Tausta-aineistona vanhusten palvelurakenneinventoinnissa on myös Kaksineuvoisen Ikäpoliittinen ohjelma vuosille Vaasan kaltaisen vanhusten palveluyksiköitten tilojen ja palvelurakenteen inventoinnin selvitystyössä Kaksineuvoisen alueella olisi kaksi henkilöä. Emeritusprofessori Vauramon mukaan vanhuspalveluyksiköitten lisäksi kartoitukseen tulisi ottaa mukaan terveyskeskuksen vuodeosasto. Karkean avion mukaan selvitystyöhön ja siitä tehtävän raportin kirjoittamiseen menisi aikaa yhteensä noin 50 työpäivää. Aalto-yliopiston tuntihinta on euroa. Karkeasti selvityksen kustannus olisi noin euroa. Uudessa vanhuspalvelulaissa pyrkimyksenä on vanhainkotiajattelusta luopuminen. Tulevassa laissa ikäihminen nähdään itsenäisenä toimijana, koko toimintamalli tukee itsenäistä selviytymistä omassa elinympäristössä. Palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen yksiköitä tulee myös tarkastella kuntoutumisen ja itsenäisen selviytymisen kannalta. Tilojen on oltava myös Valviran ohjeistuksen mukaisia. Vanhusten palveluyksiköitten tilojen ja palvelurakenteen inventoinnissa ohjataan ikäihmisten asumista kuntoutuksen ja virkkeellisyyden näkökulmasta. Palvelupaletti-hankkeen taloudelliset resurssit eivät riitä ko. selvityksen teettämiseen. Ohjausryhmä keskustelee vanhuspalveluyksiköitten tilojen ja palvelurakenteen inventoinnin tarpeellisuudesta ja mahdollisista käytännön toimista. Liitteenä Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen vanhuspalveluyksiköt, liite 4. Ohjasryhmässä todettiin, että selvitys on mielenkiintoinen, koska siinä on samaan raporttiin yhdistetty kiinteistöjä koskeva tieto sekä tieto toiminnan sisällön vaatimuksista tulevaisuudessa. Tämä koskee sekä julkista palvelutuotantoa että myös yksityistä palvelutuotantoa, sillä ko. selvityksessä olevat asiat nousevat esille tulevaisuudessa muun muassa toimilupia haettaessa. Lisäksi on huomioitava, että yksityiset yrittäjät tai yhdistykset eivät suoraan juurikaan omista kiinteistöjä, vaan ovat niissä vuokralla. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueelle on tehty Ikäpoliittinen ohjelma ja lisäksi osaan alueen vanhuspalvelujen yksiköistä on tehty rakennusten kuntokartoitus.

10 Kunnissa on tuotu esiin ja herätetty mielenkiintoa rakenteellisten uudistusten tekemiseen. Se vaatii tämän hetken tilanteen selvittämistä ja tulevaisuuden vaatimusten huomioimista. Siksi tämä asia on hankkeessa tuotu esille ja keskusteluun. Palvelupaletti-hankkeen näkökulmasta asia on tärkeä ja keskeinen osa hanketta. Päätettiin kartoittaa tarkemmin selvityksen kustannukset, jonka jälkeen hanke tekee kunnille ehdotuksen selvityksen toteuttamisesta ja perustelee rahoitustarpeen. Puheenjohtaja Jussi Pahkajärvi poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana kello 10. Kokouksen puheenjohtajana jatkoi varapuheenjohtaja Eero Ahvenniemi. 5 Projektin toteutus ja mahdollinen muutostarve Palvelupaletti-hankke päättyy Hankkeelle on haettu jatkoa saakka. Evijärvi, Kauhava ja Lappajärvi ovat myöntäneet kuntarahaosuuden. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen on mukana hankkeessa osakaskuntiensa kautta. Etelä-Pohjanmaan liitto on käsitellyt kokouksessaan hankkeelle tulleen tiedon mukaan hanke on saanut jatkorahoituksen vuoden 2013 loppuun. Virallista päätöstä asiasta ei ole vielä tullut. Kauhavan kaupunginhallitus kutsui projektipäällikön kaupunginhallituksen kokoukseen kertomaan millä tavoin perusturvapalvelujen palvelurakenne järjestäen saavutetaan nykymuotoista rakennetta ja toimintatapaa kustannustehokkaampi vaihtoehto. Projektipäällikkö toi kaupunginhallitukselle tiedoksi pidetyn ohjausryhmän 4 Projektin toiminnassa saadut tulokset. Kauhavan kaupunginhallituksen päätöksessä todetaan: "Jatkotoimina Palvelupaletti -hankkeelta odotetaan konkreettisia säästö- ja kehittämisehdotuksia, jotka mahdollistavat mahdollisimman hyvin peruturvapalvelujen kustannustehokkuuden ja yksityistämisen. Palvelusetelin käyttöönottoa edistetään ja tässä työssä hyödynnetään mm. Etelä-Pohjanmaan yrittäjien palvelusetelityöpajaa ja sen tuloksia." Merkitään tiedoksi Evijärven, Lappajärven ja Kauhavan myönteiset päätökset hankkeen jatkamiseksi ja Etelä-Pohjanmaan liitolta tullut, vielä vahvistamaton tieto hankkeen jatkorahoituksesta vuoden 2013 loppuun ja päättää mahdollisista projektin muutostarpeista. Merkittiin tiedoksi Etelä-Pohjanmaan liitolta saatu alustava tieto hankkeen jatkosta vuoden 2013 loppuun. Hanketta viedään eteenpäin nykyisellä toimintamallilla. Ohjausryhmä esittää osakaskunnille, että ohjausryhmän kokoonpano pidetään samana koko hankkeen ajan.

11 6 Toimintasuunnitelma seuraavan kokoukseen saakka Toimintasuunnitelma seuraavaan ohjausryhmän kokoukseen saakka liitteenä. Liite 5. Merkittiin tiedoksi toimintasuunnitelma seuraavaan kokoukseen saakka. 7 Selvitys projektin taloustilanteesta Alkuvuoden toiminta projektissa painottui keskusteluihin ja kartoitusten tekemiseen sosiaali- ja terveyssektorin toiminnasta. Etelä-Pohjanmaan liitolle on jätetty maksatushakemus maksatuskaudelta Etelä-Pohjanmaan liitto on maksanut tekemän päätöksen mukaan ,39 euroa. Toteuttajan projektikirjanpitoon hyväksyttyjä rahoituseriä (kuntarahoitus) hyväksyttiin 7 983,17 euroa. Syyskuun loppuun 2012 saakka henkilöstökustannuksia on ollut ,58 euroa, välillisten kustannusten osuus on 20 prosenttia henkilöstökuluista eli 6 699,91 euroa ja ostopalveluiden osuus 1 424,57 euroa. Alkuvuoden osalta hankkeessa tehtiin perusselvitystyötä, eikä ostopalveluihin kulunut varoja. Heinä - syyskuun osalta ostopalveluissa on kuluja, jotka eivät vielä näy kustannusseurannassa. Selvitys projektin taloustilanteesta saakka. Projektin taloustilanne, liite 6. Merkittiin tiedoksi projektin taloustilanne. 8 Seuraava ohjausryhmän kokous Päätetään seuraavan ohjausryhmän kokouksen ajankohta ja paikka. Seuraava ohjausryhmän kokous pidetään perjantaina klo 9 Kauhavan kaupunginhallituksen kokoushuoneessa. 9 Muut asiat Muita asioita ei ollut. 10 Kokouksen päättäminen

12 Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello Allekirjoitukset Jussi Pahkajärvi Eero Ahvenniemi Marita Mattila puheenjohtaja varapuheenjohtaja sihteeri

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Vanhusneuvosto AIKA 13.05.2015 kello 09:00-11:06 PAIKKA Kartanonmäki ruokasalin kabinetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Kokouspaikka Frami D1, Kokoustila Mega, Tiedekatu 2. Pykälä Asia Sivu. 1 Kokouksen avaus 3

Asialista/ Pöytäkirja. Kokouspaikka Frami D1, Kokoustila Mega, Tiedekatu 2. Pykälä Asia Sivu. 1 Kokouksen avaus 3 Asialista/ Pöytäkirja Nro 2/2016 1 Kokoustiedot Kokousaika 5.4.2016 kello 13.00 Kokouspaikka Frami D1, Kokoustila Mega, Tiedekatu 2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokousmuistio tarkastus

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Pöytäkirja 1 (12) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Aika 19.4.2016 kello 18:00-19:53 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 6/

PÖYTÄKIRJA 6/ Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 6/2011 6.9.2011 -- SIVU 54 ILMOITUSASIAT 2 56 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO 2 57 SEURAKUNNAN TYÖRYHMIEN JÄSENTEN NIMEÄMINEN 3 59 SEURAKUNTANEUVOSTON JÄSENEN PUHEENVUORO 4 60

Lisätiedot

Ikäihminen kehittäjänä - käytännön esimerkkejä ja kokemuksia osallisuudesta

Ikäihminen kehittäjänä - käytännön esimerkkejä ja kokemuksia osallisuudesta Ikäihminen kehittäjänä - käytännön esimerkkejä ja kokemuksia osallisuudesta Asiakkaan ääni kuuluviin sosiaali- ja terveyspalveluihin osallistumalla -seminaari 6.9.2012, Kokkola Ikäihminen kehittäjänä Ikäihmiset

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Aika: Keskiviikko klo Paikka: Lahden kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sisällysluettelo. Aika: Keskiviikko klo Paikka: Lahden kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PAKETTI KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI Ohjausryhmä 1/2011 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 12.00 13.30 Paikka: Lahden kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

KASPERI II - Väli-Suomen lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen kehittämishanke

KASPERI II - Väli-Suomen lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen kehittämishanke KASPERI II - Väli-Suomen lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen kehittämishanke Ohjausryhmän kokous Muistio 3/2012 AIKA: 7.9.2012 klo 9.15-12.05 PAIKKA: Kokouskeskus Juvenes, Åkerlundinkatu 1, Kokoustila

Lisätiedot

Maaseutuparlamentti 2017 Leppävirralla. Merja Kaija kyläasiamies

Maaseutuparlamentti 2017 Leppävirralla. Merja Kaija kyläasiamies Maaseutuparlamentti 2017 Leppävirralla Merja Kaija kyläasiamies Maaseutuparlamentti Maaseutupolitiikan neuvosto (MANE), Suomen Kylätoiminta ry, Pohjois- Savon Kylät ry ja Maaseutuverkostopalvelut ovat

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTÄKIRJA 4/ Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 4/2012 8.5.2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIVU 29 ILMOITUSASIAT 2 30 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Aika: Keskiviikko klo Paikka: Lahden kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sisällysluettelo. Aika: Keskiviikko klo Paikka: Lahden kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PAKETTI KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI Ohjausryhmä 3/2010 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 14.35 15.30 Paikka: Lahden kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Kokouspaikka Frami D, Kokoustila Mega, Tiedekatu 2. Pykälä Asia Sivu. 1 Kokouksen avaus 3

Asialista/ Pöytäkirja. Kokouspaikka Frami D, Kokoustila Mega, Tiedekatu 2. Pykälä Asia Sivu. 1 Kokouksen avaus 3 Asialista/ Pöytäkirja Nro 3/2015 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 13.00 Kokouspaikka Frami D, Kokoustila Mega, Tiedekatu 2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia 1 Kokouksen avaus 3 2 Työvaliokunnan pöytäkirja 25.11.2015

Lisätiedot

VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2

VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 1/2014 18.2.2014 Asiat VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANH 3 VANH 4 VANH 5 VANH 6 VANHUSPALVELUJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA TOIMENPIDEOHJELMA

Lisätiedot

Hollolan kunnantalo, Virastotie 3. Kokoushuone Toivola. Katriina Haapakangas. Kärkölän järjestöedustaja,

Hollolan kunnantalo, Virastotie 3. Kokoushuone Toivola. Katriina Haapakangas. Kärkölän järjestöedustaja, Hollolan kunta / Muistio 1/2013 1 (5) n kokous Aika Tiistai 5.3.2013 kello 18.00 Paikka Hollolan kunnantalo, Virastotie 3. Kokoushuone Toivola. Läsnä Armas Hacklin Eija Koivuniemi Tiina Aarto Marjatta

Lisätiedot

Hallitus 11/2015. Torstai klo Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Piilolantie 17, Äänekoski

Hallitus 11/2015. Torstai klo Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Hallitus 11/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Torstai 10.12.2015 klo 10.30 11.26 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Piilolantie 17, Äänekoski ASIAT Liite

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Jatkokokousaika Jatkokokouspaikka Keskiviikko 9.10.2013 klo 15.00 16.05 Kaupungintalon kahvihuone, Harjukatu 23, 3. kerros OSALLISTUJAT

Lisätiedot

Vanhusneuvosto Pöytäkirja 1 / 2016

Vanhusneuvosto Pöytäkirja 1 / 2016 Pöytäkirja 1 / 2016 Aika: Torstai 22.1.2016 klo 13.30 Paikka: Läsnä: Mikkelin Omaishoitajat ja Läheiset ry Mikonkatu 5, 50100 MIKKELI Hannu Karttunen, puheenjohtaja Mirja Tarssanen, varapuheenjohtaja Pirkko

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tarkastuslautakunta Marianne Karttinen jäsen Markku Niskanen

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tarkastuslautakunta Marianne Karttinen jäsen Markku Niskanen NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Kokousaika Torstai 8.10.2015 klo 13.00 14.40 Kokouspaikka Kokoushuone Tapsa, Harjukatu 23 OSALLISTUJAT Esa Martikkala puheenjohtaja

Lisätiedot

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI PÖYTÄKIRJA 26.5.2010 Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Vammaisneuvosto 21.03.2016 AIKA 21.03.2016 klo 18:00-19:06 PAIKKA Helmirannan kokoustila, Helminkuja 3, 62200 Kauhava KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Valtakunnallisen

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 8/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 8/2016 Pöytäkirja 1 (9) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 8/2016 Aika 7.6.2016 kello 18:00-19:13 Paikka n kaupunginhalllituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

Vuohijärven luonto- ja kulttuuritalo, Näkkimistötie 1, Vuohijärvi

Vuohijärven luonto- ja kulttuuritalo, Näkkimistötie 1, Vuohijärvi Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 14 Vapaa-ajan asukastoimikunta 13.05.2016 Aika 13.05.2016 klo 16:00-18:45 Paikka Läsnä Vuohijärven luonto- ja kulttuuritalo, Näkkimistötie 1, 47900 Vuohijärvi Luettelon

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA No 5 / OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA No 5 / OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA No 5 / 2013 Hallitus Päivämäärä 22.11.2013 Sivut 1 ( 8 ) _ KOKOUSAIKA Perjantai 22.11.2013 klo 9.00 10.46 _ KOKOUSPAIKKA Valtuustosali, Savukosken kunnanvirasto _ OSALLISTUJAT

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Ikä-Sote - Kotona asumista tukevat palvelut työryhmä 1

Etelä-Pohjanmaan Ikä-Sote - Kotona asumista tukevat palvelut työryhmä 1 Etelä-Pohjanmaan Ikä-Sote - Kotona asumista tukevat palvelut työryhmä 1 Muistio Kotona asumista tukevat palvelut Aika: perjantai 19.2.2016 klo 9-13 Kokouspaikka: Kauhajoen kaupungintalo Läsnä: Hannele

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 Nuorisovaltuusto 02.04.2013 AIKA 2.4.2013 klo 14.00 PAIKKA Yläaste KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 3 NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 15.10.2015 klo 18:00-19.28 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT. 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 3 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

KÄSITELTÄVÄT ASIAT. 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 3 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 / 2015 KOKOUSAIKA 17.2.2015 klo 19 KOKOUSPAIKKA Nurmon seurakuntakoti KÄSITELTÄVÄT ASIAT LIITE nro 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 MAASEUTUJAOSTON KOKOUS

KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 MAASEUTUJAOSTON KOKOUS KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN MAASEUTUJAOSTO Sivu 1 PÖYTÄKIRJA N:o 1/2002 KOKOUSTIEDOT MAASEUTUJAOSTON KOKOUS Aika: klo 9.00 12.15 Paikka: Kukkaismäen maaseutumatkailutila, Jämsän Juokslahti,

Lisätiedot

Veikko Ekman, Haapajärveltä. Satu Pinola, Kärsämäeltä. Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä. Markus Muuttola, Reisjärveltä

Veikko Ekman, Haapajärveltä. Satu Pinola, Kärsämäeltä. Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä. Markus Muuttola, Reisjärveltä SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS ESITYSLISTA 1/2013 Aika: perjantai 15.2.2013 klo 9.00 10.35 Paikka: Haapajärvi, hallituksen kokoushuone Jäsenet (alleviivatut paikalla) Maija-Liisa Veteläinen Raimo Kaisto Riitta

Lisätiedot

106 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Käsittelyjärjestys...3

106 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Käsittelyjärjestys...3 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 17.10.2013 PÖYTÄKIRJA Nro 11/2013 KOKOUSAIKA Torstaina 17.10.2013 kello 8.30 10.05 KOKOUSPAIKKA Cursor Oy, Eagle-talo, Kyminlinnantie 6, Kotka 106 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA

VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 1/2012 7.2.2012 Asiat VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANH 3 VANH 4 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 3 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTASUUNNITELMAN

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11 Aika 31.1.2017 kello 18.30 18.50 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif Ahvenjärvi Seppo Nurminen-Pulkkinen Enni Elo Irmeli Pihkala Isto Elo Joonas Poutiainen Upe

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 13.06.2013 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

7.5.2012 VANH 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 9 VANH 9 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 9

7.5.2012 VANH 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 9 VANH 9 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 9 2/2012 7.5.2012 Asiat VANH 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 9 VANH 9 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 9 VANH 10 KUULTO -KUNTIEN KULTTUURITOIMINNAN KEHITTÄMISHANKE 10 VANH 11 VUODEN 2012 TOIMINTASUUNNITELMAN

Lisätiedot

KH 127 Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh

KH 127 Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh Kaupunginhallitus 127 23.03.2015 Tuula Partasen ym. valtuustoaloite vuosittaisen määräärahan varaamiseksi Lappeenrannan kaupungin testamenttirahaston varoista kolmannen sektorin toimijoiden tekemän hyvinvoinnin

Lisätiedot

Vammaispalvelujen valtakunnallisen kehittämishankkeen Kainuun osahankkeen ohjausryhmä. Scandic Kajanuksen kokoustila 9, Koskikatu 3 Kajaani

Vammaispalvelujen valtakunnallisen kehittämishankkeen Kainuun osahankkeen ohjausryhmä. Scandic Kajanuksen kokoustila 9, Koskikatu 3 Kajaani 1 (5) Vammaispalvelujen valtakunnallisen kehittämishankkeen Kainuun osahankkeen ohjausryhmä Aika 7.12.2010 klo 12.00 14.40 Paikka Osallistujat: Scandic Kajanuksen kokoustila 9, Koskikatu 3 Kajaani Horttana

Lisätiedot

Vanhusneuvostokysely 2012

Vanhusneuvostokysely 2012 Vanhusneuvostokysely 2012 Kysely numero 4/83/2012 Marraskuu 2012 Kunta Tässä kyselyssä vanhusneuvostolla tarkoitetaan vanhusneuvostoja, vastaavia muulla nimellä toimivia yhteistyöelimiä (esimerkiksi ikäihmisten

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2010 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2010 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2010 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.10.2010 klo 13.00 14.30 Paikka Nokian kaupungin valtuustosali, Harjukatu 23 OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 18 Projektinjohtajan määräaikaisen toimen täyttäminen Muut asiat 6

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 18 Projektinjohtajan määräaikaisen toimen täyttäminen Muut asiat 6 Asialista/ Pöytäkirja Nro 4/2015 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 10.00 11.10 Kokouspaikka Alvarinkulma, 2. kerros Käsitellyt asiat Pykälä Asia 17 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 3 18 Projektinjohtajan

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ aika Maanantai 19.12.2016 klo 14.05 15.33 paikka Varsinais-Suomen liitto (Ratapihankatu 36, Turku), nh. Tammi läsnäolijat Pöytäkirjan

Lisätiedot

Vuosikokouspöytäkirja

Vuosikokouspöytäkirja Vuosikokouspöytäkirja RKL Naisten klubin vuosikokous 2012 Paikka: Aika: Läsnä: Hanasaaren kurssikeskus kokoustila Stig (2 krs.) lauantaina 17. marraskuuta 2012 klo 16.00 alkaen, Helena Railama, Marja Aaltonen,

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN. Sote työvaliokunta

IKÄIHMISTEN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN. Sote työvaliokunta IKÄIHMISTEN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN Sote työvaliokunta 5.2.2016 Anna-Kaisa Pusa, koollekutsuja, Kuntayhtymän johtaja / Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Kati Mäkelä, Ikäihmisten palvelujohtaja / Kuntayhtymä

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Vapaa-ajan asukastoimikunta Aika klo 14:00-16:00

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Vapaa-ajan asukastoimikunta Aika klo 14:00-16:00 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 28 Vapaa-ajan asukastoimikunta 23.09.2016 Aika 23.09.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Läsnä Karjalan prikaati, Varuskuntatie 230, Vekaranjärvi Luettelon mukaan Pykälät 20-26

Lisätiedot

Kokouksen pöytäkirja Nuorisovaltuusto Härmäntie 18, Härmä

Kokouksen pöytäkirja Nuorisovaltuusto Härmäntie 18, Härmä KAUHAVAN KAUPUNKI Kokouksen pöytäkirja Nuorisovaltuusto 2.4.2012 Härmäntie 18, 62300 Härmä Paikalla Nuorisovaltuutetut Sofia Kankaansyrjä Mirella Hautala Niko Hautala Jesse Kortesoja Ville-Veikko Laituri

Lisätiedot

POHJOINEN SOTE JA TUOTTAMISEN RAKENTEET Muistio 3/15

POHJOINEN SOTE JA TUOTTAMISEN RAKENTEET Muistio 3/15 POHJOINEN SOTE JA TUOTTAMISEN RAKENTEET Muistio 3/15 10.9.15 LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT Aika 10.9.2015 klo 13-15 Paikka Läsnä Psykiatrian klinikka, kirjasto Pekka Kauppinen, pj, Jyta Pirjo Matikainen,

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

5 1 kpl TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2016 SEKÄ TALOUSARVIO VUOSILLE

5 1 kpl TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2016 SEKÄ TALOUSARVIO VUOSILLE Aika Tiistai 3.11.2015 klo 18.00 19.48 Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 1.9.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 62 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

Palvelutalo Kotikarpalo, Talvitie 1, Kyrö

Palvelutalo Kotikarpalo, Talvitie 1, Kyrö 27.11.2013 1. Aika: Keskiviikko 27.11.2013 klo 10 12.30 Paikka: Palvelutalo Kotikarpalo, Talvitie 1, 21800 Kyrö Paikalla: Veikko Rantala, Auranmaan kansalliset seniorit Seppo Eskola, Pöytyän sotaveteraanit

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Kokoustiedot Aika: perjantaina 2.10.2015 klo 14.00 15.45 Paikka: Mikkelin kaupungintalo (Raatihuonenkatu 8-10), kaupunginhallituksen kokoushuone (2. krs) Paikalla:

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakennehanke Esityslista 2/2013

Kunta- ja palvelurakennehanke Esityslista 2/2013 Kunta- ja palvelurakennehanke Esityslista 2/2013 Turun kaupunkiseudun kuntakokous Kokousaika Tiistai 27.8.2012 klo 16.30 Kokouspaikka Turun kaupungintalo, Aurakatu 2 Asialuettelo 1 Avaus ja läsnäolijoiden

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Tiistaina klo 19.30 19.43 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa Kautonen

Lisätiedot

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. Tytti Hyytiä Petri Puukki Timo Räsänen. Esa Mierlahti poistui 8 pykälän aikana

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. Tytti Hyytiä Petri Puukki Timo Räsänen. Esa Mierlahti poistui 8 pykälän aikana Sivu 1 / 7 UUDENKAUPUNGIN KAPPELINEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: torstai 21.1.2016 klo 17.30-19.06 Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6 OSALLISTUJAT: Päätöksentekijät:

Lisätiedot

klo kunnanvirastossa

klo kunnanvirastossa KOKOUSAIKA Maanantai 29.2.2016 klo 18:00 19:50 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 51 52 53 54 55 Liite 10 56 57 58 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Tiedoksi merkittävät

Lisätiedot

POHJALAISMAAKUNTIEN VANHUSTYÖN KEHITTÄMISKESKUS HANKE OSANA VÄLI-SUOMEN IKÄKASTETTA. Päivi Niiranen HEHKO seminaari 22.3.

POHJALAISMAAKUNTIEN VANHUSTYÖN KEHITTÄMISKESKUS HANKE OSANA VÄLI-SUOMEN IKÄKASTETTA. Päivi Niiranen HEHKO seminaari 22.3. POHJALAISMAAKUNTIEN VANHUSTYÖN KEHITTÄMISKESKUS HANKE OSANA VÄLI-SUOMEN IKÄKASTETTA Päivi Niiranen HEHKO seminaari 22.3.2010 Seinäjoki Ikäkasteen toiminta-alue IKÄKASTE- ÄLDRE-KASTE koostuu kuudesta osahankkeesta

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 9.12.2014 klo 15:08 16:30 Paikka Satakunnan keskussairaala Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 40 41 Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan

Lisätiedot

Aika Tiistai klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone, Lappeenranta. Käsiteltävät asiat:

Aika Tiistai klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone, Lappeenranta. Käsiteltävät asiat: LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika Tiistai 10.2.2015 klo 17.00 18.38 Paikka Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone, Lappeenranta Käsiteltävät asiat: 16 KOKOUKSEN AVAUS 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 Tarkastuslautakunta OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja. Markku Niskanen Mika Peltokorpi

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 Tarkastuslautakunta OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja. Markku Niskanen Mika Peltokorpi NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Maanantai 24.9.2012 klo 13.00 14.59 Nokian paloasema, Öljytie 3, 37150 Nokia OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTAUUDISTUS MUISTIO 1/2016. Asia Otsikko Sivu

KAINUUN MAAKUNTAUUDISTUS MUISTIO 1/2016. Asia Otsikko Sivu AIKA Perjantai 9.12.2016 klo 9:00 10.27 PAIKKA Kainuun liitto, 2. krs. neuvotteluhuone Kanerva, Kauppakatu 1, Kajaani KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokoonpanon toteaminen ja

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 4/2005 HALLITUKSEN KOKOUS Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki 1(5) Aika 6.4.2005 Paikka Läsnä Poissa Suomen Lakimiesliiton Ylähuone, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Olli Kärkkäinen, hallituksen

Lisätiedot

Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi.

Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi. 19.1.2010 HANKEHAKU Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi. Rahoitushakemukset on jätettävä viimeistään 5.2.2010

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 27.9.2016 1 LIIKUNNALLISEN ELÄMÄNTAVAN PAIKALLISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSET VUONNA 2017 2 AVUSTUKSEN TARKOITUS JA PERIAATTEET Liikunnallisen elämäntavan o Liikunnallisen

Lisätiedot

Oulun kaupungin vanhusneuvoston kokous 1/2013

Oulun kaupungin vanhusneuvoston kokous 1/2013 Pöytäkirja 1/2013 1(5) Oulun kaupungin vanhusneuvoston kokous 1/2013 Aika: ke 27.3.2013 klo 13.00 16.00 Paikka: Kaupungintalo, Oulu, Kirkkokatu 2a, kokoushuone 120 Läsnä: Antero Juntunen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010 Kirkkoneuvosto 19.7.2010 76 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010 KOKOUSAIKA maanantai 19. päivänä heinäkuuta 2010 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen

Lisätiedot

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 6/2016

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 6/2016 Muistio 1 (11) Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 6/2016 Aika 13.6.2016 kello 09:00-10:17 Paikka Karviatalo, Tyyni Tuulionk.12, Karvia Muistion vakuudeksi Rainer Lehti puheenjohtaja Maija Arola sihteeri

Lisätiedot

Valmistelija: kehitysjohtaja Anu Vuorinen, puh: Palvelukoti Kiikanpalon ja Simon palvelukotiyhdistys ry:n toiminta

Valmistelija: kehitysjohtaja Anu Vuorinen, puh: Palvelukoti Kiikanpalon ja Simon palvelukotiyhdistys ry:n toiminta Yhtymähallitus 58 11.05.2011 Yhtymähallitus 148 12.10.2011 Yhtymähallitus 203 14.12.2011 Kiikanpalon kunnallistaminen Simossa YhtHall 58 11.5.2011 Johtotiimi 27.4.2011 Valmistelija: kehitysjohtaja Anu

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 Sivu 1

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 Sivu 1 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouksen aika Ke 3.6.2015 klo 18 19:20 Paikka Väärninsaaren leirikeskus Osallistujat: Jäsenet Varajäsenet

Lisätiedot

Kuhmon vanhusneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Kuhmon vanhusneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2014 1 Kuhmon vanhusneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Vuoden 2014 alusta vanhusneuvostot ovat lakisääteisiä Kuhmon vanhusneuvoston toiminta on käynnistynyt vuonna 2002 eli vanhusneuvosto on toiminut

Lisätiedot

Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone, Espoonkatu 5

Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone, Espoonkatu 5 Espoon kaupunki terveyslautakunnan sosiaali- ja Pöytäkirja 11.05.2016 Sivu 1 / 8 Kokoustiedot Aika 11.05.2016 keskiviikko klo 17:00-19:15 Paikka Valtuustotalo, kokoomuksen ryhmähuone, Espoonkatu 5 Saapuvilla

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1. Kaupungintalo, Teknisen toimen kokoushuone (2 krs.)

ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1. Kaupungintalo, Teknisen toimen kokoushuone (2 krs.) ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 1 Aika 26.3.2015 klo 18.00 - Paikka Osanottajat Kaupungintalo, Teknisen toimen kokoushuone (2 krs.) Karjalainen Riitta pj. Mölsä Jukka vpj. Koivunen Tuula j. Venesjärvi

Lisätiedot

Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 5/2016

Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 5/2016 Nuorisotutkimusseuran hallituksen kokous 5/2016 Aika: 25.10.2016 klo 13.00 15.30 (kokouslounas klo 12 13) Paikka: Ravintola Makun pieni kabinetti, Ratamestarinkatu 11, Helsinki Päätösluettelo 1 Kokouksen

Lisätiedot

Pöytäkirja Lappeenrannan kirkon alasali, Mannerheiminkatu 1, Lappeenranta (HUOM! PAIKKA)

Pöytäkirja Lappeenrannan kirkon alasali, Mannerheiminkatu 1, Lappeenranta (HUOM! PAIKKA) 5-2016 Aika Torstai 26.5.2016 klo 17.00 (kahvit klo 16.45) Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Paikka Lappeenrannan kirkon alasali, Mannerheiminkatu 1, Lappeenranta (HUOM! PAIKKA) ASIALISTA

Lisätiedot

Neuvotteluhuone 2, (6.krs), keskusvirastotalo. 21 Pöytäkirjan tarkastus ja puhe- ja läsnäolo-oikeuksien myöntäminen

Neuvotteluhuone 2, (6.krs), keskusvirastotalo. 21 Pöytäkirjan tarkastus ja puhe- ja läsnäolo-oikeuksien myöntäminen Tampere Pöytäkirja 3/2016 1 (11) Aika 23.11.2016, klo 13:00-15:30 Paikka Neuvotteluhuone 2, (6.krs), keskusvirastotalo Käsitellyt asiat 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle Kaupungin talouskatsaus Tarkastuslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2017

Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle Kaupungin talouskatsaus Tarkastuslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2017 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 Aika 24.8.2016 klo 15:00 17:30 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 61 62 63 64 65 66 Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle 2016

Lisätiedot

Kielellisten palvelujen toimikunta PÖYTÄKIRJA 2/2014

Kielellisten palvelujen toimikunta PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kielellisten palvelujen toimikunta 20.08.2014 PÖYTÄKIRJA 2/2014 11 Kokouksen avaus 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 13 Pöytäkirjan tarkastajat 14 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

KASPERI II - Väli-Suomen lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen kehittämishanke

KASPERI II - Väli-Suomen lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen kehittämishanke KASPERI II - Väli-Suomen lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen kehittämishanke Ohjausryhmän kokous Muistio 2/2012 AIKA: 6.6.2012 klo 9.00-11.30 PAIKKA: Pikassos Oy:n Tampereen toimisto, Åkerlundinkatu

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 1 Kokoustiedot Aika: 5.5.2009 klo 13.00 13.57 Paikka: Jyväskylän Paviljonki Messukatu 10, Jyväskylä Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 4/2009 2 Sisällysluettelo Sivu

Lisätiedot

Aika Perjantai klo SDP ryhmähuone, Valtuustotalo. Emilia Tiainen. Pasi Laitala. Terhi Pippuri

Aika Perjantai klo SDP ryhmähuone, Valtuustotalo. Emilia Tiainen. Pasi Laitala. Terhi Pippuri KESTÄVÄ KEHITYS OHJELMA, OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika Perjantai 19.12.2014 klo 13.10-15.10 Paikka Kutsutut jäsenet Nuorisovaltuutettu Ohjelmapäällikkö Pysyvät asiantuntijat Viestintävastaava SDP ryhmähuone,

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA. Aika: 25.01.2016 klo 9-10.50. Kartanokoti, Haverintie 27, 21900 Yläne. Paikka:

PÖYTYÄN KUNTA. Aika: 25.01.2016 klo 9-10.50. Kartanokoti, Haverintie 27, 21900 Yläne. Paikka: 25.01.2016 1. Aika: 25.01.2016 klo 9-10.50 Paikka: Kartanokoti, Haverintie 27, 21900 Yläne Paikalla: Veikko Rantala, Auranmaan kansalliset seniorit Seppo Eskola, Pöytyän sotaveteraanit Jaakko Mäkelä, Eläkeliiton

Lisätiedot

POSION VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS

POSION VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS POSION VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTO TOIMINTAKERTOMUS 2015 2 VAMMAIS-JA VANHUSNEUVOSTON KOKOONPANO 2015 Pirkko Mäkelä, puheenjohtaja 23.6.2015 lähtien, Eläkeliiton Posion yhdistys ry Sari Ylisirniö, sihteeri23.6.2015

Lisätiedot

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2012

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2012 ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2012 Aika: Torstaina 27.9.2012 kello 18.00 19.30 Paikka: Kosken Tl kunnantalo. Saapuvilla: läsnä poissa Puheenjohtaja Pertti Kujala x Varapuheenjohtaja Jutta Kivikallio

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja

Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen ja Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2014 1 Veteraaniasiain neuvottelukunta Aika 21.01.2014 klo 09:30-11:30 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Vanhusneuvosto 03.03.2016 AIKA 03.03.2016 13:00-14:45 PAIKKA Kunnanvirasto kokoushuone 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2

Lisätiedot

HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN KOHEESIO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA PÖYTÄKIRJA Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1. :t Liite Asiat Sivu

HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN KOHEESIO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA PÖYTÄKIRJA Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1. :t Liite Asiat Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1 Kokousaika klo 13.00 15.30 Kokouspaikka Riihimäen kaupungintalo, kokoushuone 2 :t Liite Asiat Sivu 33 KOKOUKSEN AVAUS JA OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN 3 34 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

VANH 9 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 10 VANH 10 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 10 VANH 11 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTASUUNNITELMA 11

VANH 9 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 10 VANH 10 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 10 VANH 11 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTASUUNNITELMA 11 2/2011 28.4.2011 Asiat VANH 9 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 10 VANH 10 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 10 VANH 11 VANHUSNEUVOSTON TOIMINTASUUNNITELMA 11 VANH 12 ELÄKELÄISYHDISTYSTEN TOIMINTA-AVUSTUS

Lisätiedot

Käyttäjädemokratiatyöryhmän esittely

Käyttäjädemokratiatyöryhmän esittely Käyttäjädemokratiatyöryhmän esittely Demokratiapäivän asukastilaisuus 14.10.2014 Leena Kostiainen apulaispormestari käyttäjädemokratiatyöryhmän puheenjohtaja Sisällys työryhmän toimeksianto ja kokoonpano

Lisätiedot

Tornionjoen-Muonionjoen tulvariskien hallintasuunnitelman yhteensovittaminen Ruotsin Haaparannan tulvariskien hallintasuunnitelman kanssa

Tornionjoen-Muonionjoen tulvariskien hallintasuunnitelman yhteensovittaminen Ruotsin Haaparannan tulvariskien hallintasuunnitelman kanssa Tornionjoen tulvaryhmän 9. kokouksen pöytäkirja 15.09.2015 LAPELY/5/07.02/2012 Paikka: Pellon kunnantalo Aika: 15.9.2015 klo 10:00 Tornionjoen tulvaryhmän 9. kokouksen pöytäkirja 1 Kokouksen avaus 2 Läsnäolijoiden

Lisätiedot

SOPIMUS HYVINVOINTIALAN LIITTO RY:N PERUSTAMISESTA

SOPIMUS HYVINVOINTIALAN LIITTO RY:N PERUSTAMISESTA SOPIMUS HYVINVOINTIALAN LIITTO RY:N PERUSTAMISESTA Sosiaalialan Työnantajat ry (myöhemmin Sosta) ja Terveyspalvelualan liitto ry (myöhemmin TPL) ovat selvittäneet liittojen toimintojen yhdistämistä ja

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA...135

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA...135 133 Nuorisovaltuuston kokous PÖYTÄKIRJA AIKA 5.9.2016 Klo 16.45 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...135 2 KOKOUKSEN AVAUS...135 3 PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta Marianne Karttinen

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta Marianne Karttinen NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Kokousaika Kokouspaikka Tiistai 16.2.2016 klo 13.00 15.31 Nokian lukio, Kylmänojankatu 3, 37100 Nokia OSALLISTUJAT Esa Martikkala

Lisätiedot

KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS

KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS KAARINAN JA PIIKKIÖN KUNTALIITOS Hyvinvointipalvelut Info 29.2.2008 Mitä muutos tarkoittaa Minulle? (Niskanen ja Murto 2000) Mitkä ovat muutoksen vaikutukset minuun? Miten muutos vaikuttaa työhöni? Miten

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 KIRKKOVALTUUSTO

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 KIRKKOVALTUUSTO JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2015 Kokousaika 17.12.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Joutsan seurakuntakoti Käsiteltävät asiat 38 Kokouksen avaus 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 40 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 12/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 12/2016 Kokouskutsu/esityslista 1 (12) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 12/2016 Aika 15.11.2016 kello 18:00 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolijat Vasama Juha Lehtonen Harri Heino Oili

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/ / 7. Maaseutuelinkeinolautakunta Aika klo 18:00-19:40. Toivakan kunnanvirasto

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/ / 7. Maaseutuelinkeinolautakunta Aika klo 18:00-19:40. Toivakan kunnanvirasto Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2011 1 / 7 Maaseutuelinkeinolautakunta 11.10.2011 Aika 11.10.2011 klo 18:00-19:40 Paikka Toivakan kunnanvirasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA Omenamäen palvelukeskus Tulliportinkatu 4 06100 Porvoo Puh 040 676 1414 www.porvoo.fi/ruori Ikäihmisten palveluohjaus yhdessä paikassa! Tervetuloa! TAUSTALLA VANHUSPALVELULAKI

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.25 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot