Ohjausryhmän 1. kokous, NURMIJÄRVEN LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohjausryhmän 1. kokous, 15.9.2009 NURMIJÄRVEN LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA"

Transkriptio

1 Ohjausryhmän 1. kokous, NURMIJÄRVEN LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA

2 Liikenneturvallisuustyön lähtökohtia 2

3 Mitä liikenneturvallisuus on? Liikenneturvallisuus muodostuu liikenneympäristön turvallisuudesta, käytössä olevien liikennevälineiden turvallisuudesta sekä tienkäyttäjän tekemistä ratkaisuista ja käyttäytymisestä. Teknisillä keinoilla voidaan luoda käytettävissä olevien taloudellisten resurssien mukaisesti mahdollisimman hyvät puitteet turvalliselle liikkumiselle. Esim. suunnittelemalla ja toteuttamalla toimiva liikennejärjestelmä, joka vähentää liikkumistarvetta kunnossapidon keinoin tai valvomalla liikennevälineiden kuntoa. Viime kädessä turvallisuus on kuitenkin kiinni liikkujan omista ratkaisuista ja tilannearvioista. 3

4 Valtakunnallinen liikenneturvallisuustavoite v toteutuma v asetettu tavoite v asetettu tavoite 500 Kuolleet Vuosi 4

5 Liikenneturvallisuustyön tasot -valtion päättäjät - LVM, liikenneturvallisuusasiain neuvottelukunta, virastot -lääninhallitus - liikenneturvallisuusasiain neuvottelukunta Liikenneturva, Tiehallinto, Poliisi Täällä määritellään työn onnistuminen -maakuntahallinto -maakunnallinen liikenneturvallisuusryhmä -seutuhallinto - seudullinen liikenneturvallisuusryhmä -kunnan päättäjät -kunnan liikenneturvallisuusryhmä -vapaaehtoisjärjestöt, yritykset, paikalliset toimijat Tavoite on, että liikkuja -pysyy hengissä -osaa liikkua turvallisesti -ei vaaranna muita 5

6 Liikenneturvallisuustyön kenttä 6

7 Kattava liikenneturvallisuustyö 7

8 Liikenneturvallisuussuunnitelma 8

9 Liikenneturvallisuussuunnitelmatyön tavoitteet Luoda selkeä käsitys liikenneturvallisuuden nykytilasta ja keskeisistä liikenneturvallisuuden ongelmista Nurmijärvellä. Laatia sopiva ja toteuttamismahdollisuuksiltaan realistinen suunnitelma: liikenneympäristön kehittämiseen liikennekasvatustyöhön 9

10 Suunnitelmaprosessi 10

11 Työvaiheet 1. Lähtökohdat, liikenneympäristön ja liikenneturvallisuustyön nykytilan kartoittaminen 2. Onnettomuusanalyysi, asukaskysely, asiantuntijahaastattelut ongelma-analyysi 3. Tavoitteet 4. Liikenneympäristön parantamissuunnitelma 5. Liikennekasvatustyön kehittäminen 6. Seuranta + tiedotus, raportointi 11

12 1. Lähtökohdat, liikenneympäristön ja liikennekasvatustyön nykytilan kartoittaminen Suunnittelutyössä määritellään ja analysoidaan Nurmijärven liikenneturvallisuuden nykytila ja liikenneturvallisuusongelmat Nykytilaa selvitetään mm. seuraavien lähtöaineistojen ja kerättävien tietojen perusteella: Aikaisemmat suunnitelmat ja toimenpide-ehdotukset Maankäyttö- ja liikenneolosuhteet, väestö Onnettomuustiedot Asukaskysely (kuntalaisten mielipiteet liikenneturvallisuuden tilasta ja kehittämistarpeista, vaaranpaikkakartoitus) Liikenneturvallisuusaloitteet Lähiaikoina toteutukseen tulevat hankkeet Asiantuntijahaastattelut ja kysely hallintokunnille Kunnan liikenneturvallisuusryhmän, lautakuntien tms. muistiot 12

13 2. Ongelma-analyysi Muodostetaan seuraavien osa-alueiden pohjalta: Nykytila-analyysi Onnettomuusanalyysi (tapahtuneet onnettomuudet) Asukaskysely (tienkäyttäjien kokemukset ja mielipiteet) Asiantuntijahaastattelut work-shop (asiantuntijoiden käsitykset) Laaditaan yhteenveto liikenneväylien liikenneturvallisuuden nykytilasta ja määritellään ongelmakohteet Tiivis ja havainnollinen kokonaisuus nykytilasta Listataan ongelmakohteet Maastotarkastelut (ongelmakohteet ja esteettömyys) 13

14 3. Tavoitteet Liikenneturvallisuuden kehittämistavoitteet pohjautuvat: Valtakunnallisiin tavoitteisiin Nykytila-analyysiin (lähtötilanne, liikenneturvallisuusongelmat ja liikenneturvallisuustyön tila) Tavoitteet sekä määrällisiä että toiminnallisia Esim. eri hallintokuntien toiminta liikenneturvallisuustyössä Liikenneonnettomuuksien vähentämistavoitteet (henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet) vuodelle 2015 Tavoitteita määritettäessä otettava huomioon eri tahojen näkökulmat Liikkujaryhmät Hallintokunnat 14

15 4. Liikenneympäristön parantamissuunnitelma Ongelma-analyysin pohjalta laaditaan toimenpideohjelma liikenneympäristön parantamiseksi Keskeisten keinojen esittely Sekä lyhyellä että pidemmällä aikavälillä toteutettavat toimenpiteet Esteettömän liikkumisen näkökulma Korostetaan erityisesti pienehköjä toimenpiteitä Nopea toteutus ja alhaiset kustannukset Laaditaan kiireellisyysluokitus ja kustannusarvio Selvitetään toimenpiteiden turvallisuusvaikutukset Heva-vähenemien laskenta TARVA-ohjelmalla 15

16 5. Liikennekasvatustyön kehittäminen; Tavoitteet ja toteutus KVT-työ vaikuttaminen eri tienkäyttäjien liikennekäyttäytymiseen koulutuksen, valistuksen ja tiedotuksen keinoin Tavoitteena kehittää jatkuvaa yhteistyötä eri hallintokuntien ja muiden organisaatioiden välillä Tehdään rinnan fyysisiin toimenpiteisiin tähtäävän liikenneturvallisuussuunnitelman kanssa Kunnan liikenneturvallisuusryhmän työn käynnistäminen Hallintokuntien kysely KVT-seminaari / suunnitelman aloituksesta informoiva seminaari Liikenneturvallisuusryhmän kokoukset (yhteensä 3 kpl), joissa KVT-työ aloitetaan (laaditaan hallintokuntien ja liikenneturvallisuusryhmän toimintasuunnitelmat) Liikennekasvatussuunnitelma 16

17 5. Liikennekasvatustyön kehittäminen; Toimintasuunnitelmien laatiminen Pohditaan ja etsitään painopistealueita, joihin eri ikäryhmien koulutuksessa ja ohjaamisessa on kiinnitettävä huomiota Näiden pohjalta hallintokuntaryhmissä laaditaan toimintasuunnitelmat Liikenneturvallisuusryhmän toimintasuunnitelma laaditaan, kun hallintokuntakohtaiset toimintasuunnitelmat on lyöty lukkoon Toimenpiteet valitaan siten, että ne tukevat yhteisesti sovittuja liikenneturvallisuustavoitteita ja sopivat kunnan toimintakulttuuriin. Hyvä esimerkki: Liikenneopetustilaisuus, mopokerho ja liikennekilpailu (yhteistyössä Mc club Härmän kanssa), joiden avulla opastetaan lapsille ja nuorille turvallista liikennekäyttäytymistä (Alahärmän kunta) Hyvä esimerkki: Jokainen seudun koulu laatii koulukohtaisen liikenneturvallisuussuunnitelman sisältäen liikennekasvatuksen, kouluympäristön, yhteistyön ja liikennekulttuurin huomioimisen (Kouvolan seudun kuntaseitsikko) Hyvä esimerkki: Syksyisin tarkistetaan kotikäynneillä asiakkaiden (mm. vanhukset, vammaiset, liikuntarajoitteiset) turvavälineiden kunto ja käyttö (heijastimet ja liukuesteet). Ennakoivilla kotikäynneillä kiinnitetään huomio turvavälineisiin ja niiden käyttöön. (Kouvolan seudun kuntaseitsikko) Hyvä esimerkki: 1-luokkalaisen kouluuntulotarkastuksessa kouluterveydenhoitaja käy läpi koulumatkan turvallisuuteen liittyviä asioita ja opastaa lasta itsenäiseen selviytymiseen liikenteessä (Luopioisten kunta) 17

18 6. Seuranta Liikenneturvallisuusryhmä koordinoi ja seuraa liikenneturvallisuustyötä myös suunnitelman valmistumisen jälkeen Liikenneturvallisuusryhmän/hallintokuntien toimintasuunnitelmat Liikenneympäristön toimenpidesuunnitelma Ohjausryhmän ja liikenneturvallisuusryhmän suunnitelmatyön päätöskokouksissa sovitaan liikenneturvallisuustyön jatkumisesta, toiminnan seurannan työnjaosta sekä aikataulusta Työn jatkuvuuden kannalta liikenneturvallisuussuunnitelman toteutumisen seuranta on erityisen tärkeää! 18

19 Vuorovaikutus ja tiedottaminen Tiedotteet suunnittelutyön aloittamisesta ja suunnitelman valmistumisesta Hankkeen www-sivut Asukaskysely Liikenneturvallisuusryhmän kokoontumiset (3 kpl) Seminaarit ja tiedotustilaisuudet (2 kpl) 19

20 Suunnitelman esittelyseminaarit Liikenneturvallisuussuunnitelmasta järjestetään kaksi seminaaria 1. Nykytila-analyysin valmistuttua liikennekasvatusseminaari / Suunnitelman aloituksesta informoiva seminaari kaikille kuntalaisille 2. Suunnitelman loppuvaiheessa suunnitelman esittelyseminaari Seminaareihin kutsutaan mm. Hallintokuntien edustajia Luottamushenkilöitä Muiden yhteistyötahojen (nuorisovaltuusto, vanhus- ja vammaisneuvosto) edustajia Suurimpien työnantajien, kansalaisjärjestöjen ja kyläyhdistysten edustajia Tiedotusvälineiden edustajia Kuntalaisia (?) 20

21 Projektin internet-sivut Yhteystiedot Liikenneturvallisuuskysely Työn sisältö ja aikataulu Kokoukset ja seminaarit Liikenneympäristö KVT Tiedotus Raportointi Esimerkki liitu-suunnitelmatyön nettisivuista Turunmaan seudulla 21

22 Aikataulu ja kokousten sisältö 22

23 Käynnissä olevat ja lähiajan työvaiheet 23

24 Työn seuraavat askeleet (1/2) Lähtötietojen toimittaminen konsultille Onnettomuusanalyysin laatiminen Asukaskysely Sähköinen kysely internetissä Paperilomakkeet Liikenneturvallisuussuunnitelmatyöstä tiedottaminen Tiedotustilaisuus, jossa esitellään onnettomuusanalyysin tuloksia Kyselyn avaaminen Lehdistötiedote 24

25 Liikenneturvallisuuskysely kuntalaisille Kyselypatteristo laadittu Raaseporin / Turunmaan seudun kyselyiden pohjalta Kyselyn toteutus Sähköisenä Webropol+karttapalaute -ohjelmilla (linkki mm. projektin, kunnan ja Tiehallinnon sivuille) Kirjallisena paperilomakkeilla (kunnantalo, kirjastot) Pyritään saavuttamaan mahdollisimman korkea ja laajasti eri liikkuja- ja ikäryhmistä koostuva vastaajamäärä (tiedotus ja lomakkeiden jako mm. kouluille ja vanhainkoteihin) Kyselyn vastausaika 1 kk (lokakuun ajan) 25

26 Työn seuraavat askeleet (2/2) Asukaskyselyn analysointi KVT-työnaloitus Kysely liikenneturvallisuustyön nykytilasta hallintokunnille Liikenneturvallisuusryhmän 2. kokous Seuraava ohjausryhmän kokous tammikuussa 2010 Asiantuntijahaastattelut / work-shop (vaaranpaikat) ongelma-analyysin valmistuttua Maastokäynnit keväällä 26

27 Hallintokuntien ja muiden yhteistyötahojen osallistuminen liikenneturvallisuustyöhön Nimetään liikenneturvallisuusryhmään / täydennetään ryhmää mm. seuraavien tahojen edustajilla: Neuvolat Päivähoito Perusopetus 0-6 Perusopetus aste Nuoriso ja vapaa-aika Työsuojelu/työterveys Vanhustyö Tekninen Nuorisovaltuusto Vammaisneuvosto Vanhusneuvosto Poliisi Tiehallinto Liikenneturva Merkittävä työnantaja kunnassa? Muu taho? Hallintokuntien edustajille ja tarvittaville muille tahoille kysely liikenneturvallisuustyön nykytilasta Tavoitteena selvittää liikenneturvallisuustyön tämän hetkinen tila Nurmijärvellä eri tahoilla toimivien näkökulmasta 27

28 Hallintokuntien ja muiden yhteistyötahojen osallistuminen liikenneturvallisuustyöhön Laaditaan analyysi asukkaille sekä hallintokuntien edustajille suunnattujen kyselyiden tulosten sekä liikenneturvallisuusryhmien kokousmuistioiden perusteella Aloitetaan liikenneturvallisuusryhmän toimintasuunnitelman laatiminen liikenneturvallisuusryhmän 2. kokouksessa Konsultti laatii esityksiä kullekin hallintokunnalle Ryhmän jäsenet jatkavat toimintasuunnitelmien laatimistyötä kokouksen jälkeen kotitehtävillä Konsultti laatii alustavan toimintasuunnitelman palautettujen kotitehtävien pohjalta Toimintasuunnitelma viimeistellään ryhmän 3. kokouksessa 28

29 Kiitos! 29

Turunmaan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Turunmaan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Turunmaan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Turunmaan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Tiehallinto Turku 2009 ISSN 1457-991X TIEH tieh-nro Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut)

Lisätiedot

YLIHÄRMÄN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2005

YLIHÄRMÄN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2005 YLIHÄRMÄN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2005 OSA A: KUNTIEN YHTEINEN OSA HÄRMÄNMAAN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2005 Tiehallinto, Vaasan tiepiiri 2005 Kartat: Genimap Oy Karttaikkuna Oy TIEHALLINTO

Lisätiedot

Pyhännän liikenneturvallisuussuunnitelma LUONNOS 13.1.2014

Pyhännän liikenneturvallisuussuunnitelma LUONNOS 13.1.2014 Pyhännän liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 LUONNOS 13.1.2014 RAPORTTEJA X 2015 HAAPAVEDEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2014 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Taitto: Mervi

Lisätiedot

Hirvensalmen, Mikkelin, Mäntyharjun, Pertunmaan Puumalan, ja Ristiinan liikenneturvallisuussuunnitelma

Hirvensalmen, Mikkelin, Mäntyharjun, Pertunmaan Puumalan, ja Ristiinan liikenneturvallisuussuunnitelma Hirvensalmen, Mikkelin, Mäntyharjun, Pertunmaan Puumalan, ja Ristiinan liikenneturvallisuussuunnitelma Hirvensalmen, Mikkelin, Mäntyharjun, Pertunmaan, Puumalan ja Ristiinan liikenneturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

Uuden Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma 2008 (Seinäjoki, Nurmo ja Ylistaro)

Uuden Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma 2008 (Seinäjoki, Nurmo ja Ylistaro) Uuden Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma 2008 (Seinäjoki, Nurmo ja Ylistaro) Seinäjoen, Nurmon ja Ylistaron liikenneturvallisuussuunnitelma 3 Uuden Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

Haapaveden liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 RAPORTTEJA 118 2014

Haapaveden liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 RAPORTTEJA 118 2014 Haapaveden liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 RAPORTTEJA 118 2014 Haapaveden liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 CHRISTEL KAUTIALA MIKA RÄSÄNEN EIJA YLI-HALKOLA HANNA PUOLIMATKA EILA KÖNGÄS 3 RAPORTTEJA

Lisätiedot

Siikalatvan liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 RAPORTTEJA 115 2014

Siikalatvan liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 RAPORTTEJA 115 2014 Siikalatvan liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 RAPORTTEJA 115 2014 Siikalatvan liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 CHRISTEL KAUTIALA MIKA RÄSÄNEN EIJA YLI-HALKOLA HANNA PUOLIMATKA EILA KÖNGÄS 3 RAPORTTEJA

Lisätiedot

Ylä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma

Ylä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma Ylä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma TIEH 1000146-07 2007 Ylä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma Juupajoen kunta Kurun kunta Mäntän kaupunki Oriveden kaupunki Ruoveden kunta Vilppulan

Lisätiedot

Kainuun maakunnan liikenneturvallisuussuunnitelma 2009

Kainuun maakunnan liikenneturvallisuussuunnitelma 2009 Kainuun maakunnan liikenneturvallisuussuunnitelma 2009 Kainuun maakunnan liikenneturvallisuussuunnitelma 2009 Tiehallinto Oulu 2009 Raportin valokuvat: Mikko Lautala, Linea Konsultit Oy TIEH 1000252-09

Lisätiedot

Alkusanat...3. Liikenneturvallisuuskysely...4. Liikenneonnettomuudet Kiuruvedellä...5. Liikenneturvallisuustyön tavoitteet...7

Alkusanat...3. Liikenneturvallisuuskysely...4. Liikenneonnettomuudet Kiuruvedellä...5. Liikenneturvallisuustyön tavoitteet...7 KIURUVEDEN liikenneturvallisuussuunnitelma Koulutus, valistus ja tiedotus 2004 SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat...3 Liikenneturvallisuuskysely...4 Liikenneonnettomuudet Kiuruvedellä...5 Liikenneturvallisuustyön

Lisätiedot

JOHDANTO... 4 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TAVOITTEET... 7 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN VUOSITEEMAT... 8 TOIMINTASUUNNITELMA... 10 SEURANTA...

JOHDANTO... 4 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TAVOITTEET... 7 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN VUOSITEEMAT... 8 TOIMINTASUUNNITELMA... 10 SEURANTA... UTAJÄRVEN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA Utajärven kunta Kesäkuu 2002 SISÄLLYSLUETTELO LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 JOHDANTO... 4 LIIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA... 5 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Jyväskylän liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys 2010

Jyväskylän liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys 2010 Jyväskylän liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys 2010 Jyväskylän liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys 2010 Jyväskylän kaupunki Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Jyväskylä

Lisätiedot

KESKI-KARJALAN SEUDUN LIIKENNESUUNNITELMA OSARAPORTTI: LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

KESKI-KARJALAN SEUDUN LIIKENNESUUNNITELMA OSARAPORTTI: LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN KEHITTÄMISSUUNNITELMA KESKI-KARJALAN SEUDUN LIIKENNESUUNNITELMA OSARAPORTTI: LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Kiteen kaupunki Rääkkylän kunta Kesälahden kunta Tohmajärven kunta Itä-Suomen lääninhallitus Savo-Karjalan

Lisätiedot

Suonenjoen liikenneturvallisuussuunnitelma

Suonenjoen liikenneturvallisuussuunnitelma Suonenjoen liikenneturvallisuussuunnitelma Suonenjoen kaupunki Suonenjoen liikenneturvallisuussuunnitelma TIEHALLINTO Savo-Karjalan tiepiiri Kuopio 2006 Kansikuva: Ns. Laineen kulman risteys Herralantieltä

Lisätiedot

5. Liikenneturvallisuuden toimintasuunnitelma osaksi hallintokuntien toimintasuunnitelmaa, miten?... 20

5. Liikenneturvallisuuden toimintasuunnitelma osaksi hallintokuntien toimintasuunnitelmaa, miten?... 20 SISÄLTÖ Alkusanat 1. Liikenneturvallisuustyön organisointi... 3 1.1 Liikenneturvallisuustyöryhmän kokoonpano... 3 1.2 Ryhmän toimintamalli...3 2. Liikenneturvallisuuden nykytila... 4 3. Liikenneturvallisuustyön

Lisätiedot

4 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN KEHITTÄMINEN

4 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN KEHITTÄMINEN 29 4 Tässä luvussa on esitetty käsikirjamaisesti yleisiä, käytössä olevia ja hyviä liikenneturvallisuustyön muotoja. 4.1 Liikenneturvallisuustyön tarkoitus ja ohjaus Liikennekasvatuksella pyritään vaikuttamaan

Lisätiedot

Etelä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma

Etelä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma Etelä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma 2007 Etelä-Pirkanmaan liikenneturvallisuussuunnitelma 2007 Tiehallinto Akaan kaupunki Kylmäkosken kunta Urjalan kunta Valkeakosken kaupunki Kansikuva:

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN KOULUTUS-, VALISTUS- JA TIEDOTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009-2013

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN KOULUTUS-, VALISTUS- JA TIEDOTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009-2013 TERVOLAN KUNTA LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN KOULUTUS-, VALISTUS- JA TIEDOTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009-2013 Marraskuu 2009 Tervolan kunta Lääninhallitus Liikenneturva Tiehallinto Poliisi 2 TERVOLAN KUNTA LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN

Lisätiedot

Mäntsälän liikenneturvallisuussuunnitelma MAIJA KRANKKA KAISA MÄKINEN KATJA TUOMOLA JARKKO KUKKOLA

Mäntsälän liikenneturvallisuussuunnitelma MAIJA KRANKKA KAISA MÄKINEN KATJA TUOMOLA JARKKO KUKKOLA Mäntsälän liikenneturvallisuussuunnitelma MAIJA KRANKKA KAISA MÄKINEN KATJA TUOMOLA JARKKO KUKKOLA RAPORTTEJA XX 2013 MÄNTSÄLÄN LIIKENNETURVALLISUUS SUUNNITELMA Uude nma a n e li nke ino-, liike nne- ja

Lisätiedot

Pietarsaaren seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 KVT-työ toimintasuunnitelmat, Liite 4

Pietarsaaren seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 KVT-työ toimintasuunnitelmat, Liite 4 Liikennekasvatus-, valistus- ja tiedotustyön toimintasuunnitelmat kohderyhmittäin Liikennekasvatus-, valistus- ja tiedotustyön suunnitelmat on koottu kohderyhmittäin seuraaville ryhmille: Alle kouluikäiset

Lisätiedot

HELSINGIN LIIKENNETURVALLISUUDEN KEHIT- TÄMISOHJELMA. Luonnos 28.10.2014

HELSINGIN LIIKENNETURVALLISUUDEN KEHIT- TÄMISOHJELMA. Luonnos 28.10.2014 HELSINGIN LIIKENNETURVALLISUUDEN KEHIT- TÄMISOHJELMA Luonnos 28.10.2014 1 ESIPUHE Helsingin liikkumisen kehittämisohjelmassa (LIIKE) on tarkasteltu liikkumisen ja liikenteen kokonaisuutta strategisella,

Lisätiedot

Outokummun liikenneturvallisuussuunnitelma

Outokummun liikenneturvallisuussuunnitelma Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Outokummun kaupunki Outokummun liikenneturvallisuussuunnitelma 04/2011 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja Outokummun liikenneturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

Porvoon liikenneturvallisuussuunnitelma

Porvoon liikenneturvallisuussuunnitelma Porvoon liikenneturvallisuussuunnitelma 2007 Porvoon liikenneturvallisuussuunnitelma 2007 Porvoon kaupunki Tiehallinto Helsinki 2007 Kannen kuva: Reijo Helaakoski TIEH 1000155-07 (painotuote) TIEH 1000155-v-07

Lisätiedot

Iisalmen koulutus-, valistus- ja tiedotussuunnitelma. päivitystyö

Iisalmen koulutus-, valistus- ja tiedotussuunnitelma. päivitystyö Iisalmen koulutus-, valistus- ja tiedotussuunnitelma päivitystyö Kannen kuva: Jyrki Könttä Iisalmen KVT-suunnitelman pävitys 3 Sisällysluettelo 1 Johdanto...5 2 llisuuden nykytila...6 2.1 Liikenneonnettomuudet...6

Lisätiedot

HELSINGIN LIIKENNETURVALLISUUDEN KEHIT- TÄMISOHJELMA

HELSINGIN LIIKENNETURVALLISUUDEN KEHIT- TÄMISOHJELMA HELSINGIN LIIKENNETURVALLISUUDEN KEHIT- TÄMISOHJELMA 1 ESIPUHE Helsingin liikkumisen kehittämisohjelmassa (LIIKE) on tarkasteltu liikkumisen ja liikenteen kokonaisuutta strategisella, koko kaupungin tasolla.

Lisätiedot

Oriveden kaupungin ja Juupajoen kunnan TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2011 2015

Oriveden kaupungin ja Juupajoen kunnan TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2011 2015 Oriveden kaupungin ja Juupajoen kunnan TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2011 2015 Hyväksytty Oriveden kaupunginvaltuustossa 29.11.2010 Tarkistettu Oriveden kaupunginvaltuustossa Sisällysluettelo 1 JOHDANTO JA TURVALLISUUSSUUNNITTELUN

Lisätiedot

Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma. Lapinlahti. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja

Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma. Lapinlahti. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma Lapinlahti Pohjois-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskuksen julkaisuja 17/2011 Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma Lapinlahti 17/2011 Pohjois-Savon

Lisätiedot

Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Raportteja 72 2013 Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Rautalampi Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Rautalampi RAPORTTEJA 72 2013 KUOPION SEUDUN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Juha Oksanen avasi kokouksen. Juha Oksanen toimi puheenjohtajana ja Terhi Svenns sihteerinä.

Juha Oksanen avasi kokouksen. Juha Oksanen toimi puheenjohtajana ja Terhi Svenns sihteerinä. MUISTIO Projekti Nurmijärven liikenneturvallisuussuunnitelma Asiakas Uudenmaan ELY-keskus ja Nurmijärven kunta Muistio nro Ohjausryhmän kokous 2 Päivämäärä ja 15.02.2010, Nurmijärven kunnantalo (Keskustie

Lisätiedot

Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Raportteja 70 2013 Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Juankoski Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Juankoski RAPORTTEJA 70 2013 KUOPION SEUDUN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA JUANKOSKI

Lisätiedot