Pietarsaaren seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 KVT-työ toimintasuunnitelmat, Liite 4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pietarsaaren seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 KVT-työ toimintasuunnitelmat, Liite 4"

Transkriptio

1 Liikennekasvatus-, valistus- ja tiedotustyön toimintasuunnitelmat kohderyhmittäin Liikennekasvatus-, valistus- ja tiedotustyön suunnitelmat on koottu kohderyhmittäin seuraaville ryhmille: Alle kouluikäiset (päivähoito ja neuvola) Alakoulut ja vapaa-aika (yläkoulut, 2. aste, nuorisotyö) Työikäiset Ikäihmiset ja vajaakuntoiset Suunnitelmissa on esitetty toimenpiteen /toiminnan kuvauksen lisäksi alustava vastuutaho sekä toteutuksen ajankohta. Toimintaa on esitetty eri tahojen toteuttamana, joten saman tahon toimenpiteitä voi sisältyä useisiin suunnitelmiin. Suunnitelmien alussa ensimmäisessä osiossa on esitetty vuosille ajoittuva toiminta ja toimenpiteet. Niiden jälkeen on koottu pidemmän aikavälin toimenpiteitä, joita on tarkoitus toteuttaa vuoden 2015 jälkeen. Suunnitelmataulukoiden ensimmäinen osio on siis kulloinenkin toimintasuunnitelma, ja jälkimmäinen osa toimii työkalupakkina ja vinkkivarastona tulevien vuosien toiminnan suunnitteluun. Jatkossa kukin hallintokunta/yksikkö valmistelee liikenneturvallisuustoimintaansa noin vuodeksi eteenpäin. Toimenpiteet voivat olla vuosittain toistuvia, näistä suunnitelmista valittavia tai kokonaan uusia toimintamalleja. Tärkeintä on laatia suunnitelma, jonka toteuttamiseen sen laatijat voivat sitoutua. Suunnitelman tulee olla riittävän konkreettinen ja realistinen, mutta myös aktiiviseen ja pitkäjänteiseen työhön kannustava.

2 Alle kouluikäiset (päivähoito ja neuvola) Kohderyhmä Tavoite ja toteutustapa Järjestäjä, vastuutaho Ajoitus Vuosien toiminta Liikenneturvallisuustyö: n kokouksissa kerrotaan valmistuneesta liikenneturvallisuussuunnitelmasta ja käydään läpi oman kohderyhmän toimintasuunnitelma vuosille Koko henkilöstö tulee tietoiseksi suunnitelmasta. Suunnitelmasta tiedotetaan myös perhepäivähoitajia. Kunnan liikenneturvallisuusryhmä, varhaiskasvatuksen henkilöstö (johto) Syksy 2014 Samalla kerrotaan saatavilla olevasta materiaalista (esim. Liikenneturvan nettisivut). Materiaalin hankinta päiväkoteihin ja perhepäivähoitoon: Kunnassa tarkistetaan ja hankitaan kaikkiin päiväkoteihin säännöllisesti ajanmukaista valistus- ja opetusmateriaalia liikennekasvatusta varten (esim. Liikenneturvan esitteet, julisteet). Uudet materiaalit esitellään koko henkilöstölle. Sovitaan materiaalin jakamisesta (esim. vanhemmille Lapsi liikenteessä -opas ja -tehtävävihko?). Varhaiskasvatus Yhteistyötahona Liikenneturva Vuosittain, alkaen syksyllä 2014 ja vanhemmat Hyvän esimerkin näyttäminen liikenteessä: ja vanhemmat liikkuvat rauhallisesti ja liikennesääntöjen mukaan, käyttävät pyöräilykypärää sekä heijastinta tai heijastinliiviä. Muistutetaan aikuisia tästä. Lapset Jatkuva liikennekasvatus päiväkodin arjessa: Kävelyretkillä lasten kanssa opetellaan ja kerrataan turvallista liikennekäyttäytymistä ja liikennesääntöjä. Turvaliivit ovat aina käytössä sekä lapsilla että aikuisilla, ja lapsia muistutetaan pimeällä näkymisen tärkeydestä. Vanhemmat Tiedotus vanhemmille: Vanhemmille toimitettavaan kuukausikirjeeseen lisätään lyhyt tietoisku ajankohtaisesta liikenneturvallisuusaiheesta (esim. pyöräilykypärän käyttö, pimeällä tai liukkaalla kelillä liikkuminen, turvavyön käyttö).

3 Vanhemmat Liikenneturvallisuusteema tai -osa vanhempainilloissa: Keskustelut vanhempainilloissa, aiheena kaikki turvavyön käytöstä heijastimiin. muistuttaa vanhempia siitä, että lapset haetaan aina päiväkodin pihasta, lapsia ei päästetä yksin parkkipaikalle autossa odottaville vanhemmille. Muistutuksia myös liikennesäännöistä sekä vanhempien roolista toimia esimerkkinä lapsille. Esim. Pyöräilykypärä voi olla ajankohtainen aihe. Liikenneturva voi tulla vierailulle vanhempainiltoihin ja pitää puheenvuoron tai lähettää materiaalia. Lapset ja Heijastinliivit: henkilökunta Heijastinliivien hankinta tarvittaessa päiväkoteihin ja ryhmäperhepäiväkoteihin sekä perhepäiväkoteihin jota toimivat omassa kodissa. Heijastinliivejä käytetään aina liikkuessa päiväkodin ulkopuolella (sekä lapset että henkilökunta) yhteistyössä Liikenneturvan kanssa. Henkilökunta Kevät/syksy 2015 Lapset Heijastinkampanja päiväkodeissa: valistaa lapsia heijastimien merkityksestä. Jotta koetaan ero heijastimien käyttöön ja käyttämättä jättämiseen. näyttää heijastimien valaisulla näiden eron. järjestää lapsille heijastinjahdin jossa lapset saavat etsiä heijastimia pimeässä huoneessa taskulampun avulla. Päiväkotihenkilökunta Syksy/talvi Pidemmän aikavälin toiminta Liikenneturvallisuustyön suunnittelu ja seuranta: Tuleva toiminta suunnitellaan kokoamalla toimintaohjelma seuraavalle vuodelle. Suunnitelma on tiivis ja konkreettinen sisältäen vain toteutettavissa olevat toimenpiteet. Kukin yksikkö toimittaa oman esityksensä, josta johto kokoaa koko hallinnonalan suunnitelman. Suunnitelma käydään läpi jokaisessa hallinnonalan yksikössä. Hallinnonalan johto, hallinnonalan yhteyshenkilö liikenneturvallisuusryhmässä Vuosittain, syksyllä

4 Personal Lapset ja vanhemmat koulutus: Liikenneturvallisuusaiheinen koko perheen te ta/-päivä päiväkodissa: Päivähoitojohto Aiheina voivat olla järjestää mm. pimeällä seudullisen liikkuminen tai kunnallisen (heijastin, koulutuksen turvaliivi), kaikille lasten päivähoitajille kuljettaminen autossa ja perhepäivähoitajille. (turvaistuin, turvavyö) Liikenneturvan tai pyöräily kouluttajat (kypärä, pitävät säännöt). koulutuksen. Toteutus esimerkiksi rasteina, jotka perheet kiertävät omaan tahtiin. Mukaan voidaan pyytää esimerkiksi Liikenneturvan kouluttaja, paikallinen autokoulu, poliisi tai pelastuslaitos. Paikallinen kuljetusyritys voi olla mukana havainnollistamassa lapsille pienten liikkujien näkyvyyttä isosta ajoneuvosta. (johto) yhteistyössä Liikenneturvan Yhteistyötahoina kanssa esim. Liikenneturva, poliisi, pelastuslaitos Kerran Kevät / joka syksy 5 vuosi Lapset ja vanhemmat Turvalliset päiväkoti- ja koulumatkat: Pienistä liikkujista muistutetaan mediassa ennen koulun ja päiväkotien toiminnan alkua. Syksyllä toiminnan alkaessa koulujen ja päiväkotien läheisyydessä olevien suojateiden kohdalla aikuiset ovat turvaamassa ylitystä ja muistuttamassa läsnäolollaan suojatieturvallisuudesta., vanhemmat, kunnan liikenneturvallisuusryhmä Yhteistyötahoina poliisi, Liikenneturva Syksy (elokuu) n liikennekasvatus ja valistus: Liikenneturvallisuus on teemana henkilöstökokouksissa. Liikenneturvan kouluttajat voivat osallistua kokouksiin. (johto) yhteistyössä Liikenneturvan kanssa Pari kertaa vuodessa Lapset ja henkilöstö Turvallinen liikenneympäristö: Vaaralliset kohdat päiväkodin liikenneympäristössä kartoitetaan (henkilöstö ja vanhemmat). Liikenneturvan valmiita materiaaleja voidaan käyttää. Kartoituksen jälkeen pidetään yhteistyökokous teknisen sektorin kanssa. Päivähoidon henkilöstö sekä tekninen sektori Kerran vuodessa

5 Alakoulut Kohderyhmä Tavoite ja toteutustapa Järjestäjä, vastuutaho Ajoitus Vuosien toiminta Liikenneturvallisuustyö: n kokouksissa kerrotaan valmistuneesta liikenneturvallisuussuunnitelmasta ja käydään läpi oman kohderyhmän toimintasuunnitelma vuosille Koko henkilöstö tulee tietoiseksi suunnitelmasta. Samalla kerrotaan saatavilla olevasta materiaalista (esim. Liikenneturvan nettisivut). Kunnan liikenneturvallisuusryhmä, sivistystoimen henkilöstö (johto) Syksy 2014 Materiaalin hankinta kouluille: Kunnassa tarkistetaan ja hankitaan kaikille kouluille säännöllisesti ajanmukaista ja oppilaiden ikätason huomioivaa opetusmateriaalia Sivistystoimi Yhteistyötahona Liikenneturva Vuosittain, alkaen syksyllä 2014 liikennekasvatusta varten. Uusi materiaali esitetään kaikille opettajille. Opiskelijat Jatkuva liikennekasvatus kouluissa: Pyöräily- ja kävelyretkiä erilaisiin tapahtumiin, tässä yhteydessä liikennekasvatustapahtumiin. tarkistavat, että kaikilla on esim. heijastin, heijastinliivi, pyöräilykypärä. esittävät myös kysymyksiä/tiedottavat esim. liikennesäännöistä, kylteistä. Opiskelijat ja opettajat Kansallinen liikenneturvallisuusviikko (viikko 37): Koulut osallistuvat kansalliseen liikenneturvallisuusviikkoon tiedottamalla ja valistamalla opiskelijoita liikenneturvallisuudesta sekä järjestämällä tapahtumia. Elokuu 2014 ja 2015

6 Opiskelijat Heijastimet: valistaa lapsia heijastimien merkityksestä. Jotta koetaan ero heijastimien käyttöön ja käyttämättä jättämiseen. näyttää heijastimien valaisulla näiden eron. Liikenneturvan materiaalia hyödynnetään kouluissa., vanhempainyhdistys, liikenneturvallisuusryhmä/- komitea, yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa Syksy/talvi , Koulussa järjestetään heijastinjahti jossa oppilaat saavat etsiä heijastimia pimeässä luokkahuoneessa taskulampun avulla Pyöräilykypärän käytön lisääminen: muistuttavat kaikkien luokkien oppilaita kypärän käytön tärkeydestä. Havainnollistamisessa voi hyödyntää Liikenneturvan materiaalia ja välineitä (esim. munakypärä). Yhteistyötahoina Liikenneturva, paikalliset yritykset ja pyöräilyyhdistykset Kevät 2015 Kypärän käyttöön liittyen tehdään julisteita, jotka laitetaan koulun seinille ja äänestetään paras juliste. Palkintona on esim. pyöräilykypärä. Oppilaat ja opettajat Turvallisen pyöräilyn edistäminen: Alakoulut osallistuvat valtakunnalliseen pyöräilyviikkoon mm. Pyörällä kouluun teemapäivänä. Myös opettajat ja muu henkilökunta tulee mahdollisuuksien mukaan pyörällä kouluun. Viikon aikana muistutetaan pyöräilykypärän käytöstä ja pyöräilyn säännöistä. Ylempien luokkien kanssa tehdään Liikenneturvan sääntövisa. 5. Luokkalaisilla on vosittainen pyöräilypäivä Toukokuu 2015

7 Pidemmän aikavälin toiminta Liikenneturvallisuustyön suunnittelu ja seuranta: Tuleva toiminta suunnitellaan kokoamalla toimintaohjelma seuraavalle vuodelle. Suunnitelma on tiivis ja konkreettinen sisältäen vain toteutettavissa olevat toimenpiteet. Kukin yksikkö toimittaa oman esityksensä, josta johto kokoaa koko hallinnonalan suunnitelman. Suunnitelma käydään läpi jokaisessa hallinnonalan yksikössä. Hallinnonalan johto, hallinnonalan yhteyshenkilö liikenneturvallisuusryhmässä Vuosittain, syksyllä Opettajien koulutus: Opettajille järjestetään koulutuspäivä, jossa kouluttajana on Liikenneturva. Sivistystoimi Yhteistyötahona Liikenneturva Muutaman vuoden välein Oppilaat Jatkuva liikennekasvatus kouluissa: Koulun aamunavauksen teemana on turvallinen liikennekäyttäytyminen. Aiheina voi olla mm. turvallinen pyöräily (keväällä) sekä pimeällä näkymisen turvallisuus (syksyllä). Oppilaat Turvalliset koulumatkat: Pienistä liikkujista muistutetaan mediassa ennen koulun alkua. Syksyllä koulun alkaessa koulujen läheisyydessä olevien suojateiden kohdalla aikuiset ovat turvaamassa ylitystä ja muistuttamassa läsnäolollaan suojatieturvallisuudesta., vanhemmat, kunnan liikenneturvallisuusryhmä Yhteistyötahoina poliisi, Liikenneturva Syksy (elokuu) Oppilaat ja vanhemmat Turvallinen pyöräily: Lasten ja vanhempien kanssa tehdään sopimus, että lasten pyörät laitetaan kuntoon., vanhempainyhdistys Yhteistyötahoina Ekorosk ja muut paikalliset yritykset Kevät Sovitaan yhteistyöstä paikallisen jätteenkäsittelylaitoksen Ekoroskin kanssa. Kunnostuskelpoisia polkupyöriä lahjoitetaan kouluille, jotta myös kuljetusoppilaat voivat pyöräillä koulupäivän aikana tehtävät matkat. Pyörät kunnostetaan yhdessä opettajien sekä koti- ja kouluyhdistyksen kanssa. Koulu järjestää polkupyörien katsastuspäivän.

8 Oppilaat Heijastimet: Heijastimia jaetaan oppilaille. tarkistavat jälkeenpäin, että oppilaat myös käyttävät niitä., vanhempainyhdistys, liikenneturvallisuusryhmä/- komitea Yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa Syksy/talvi Kilpailu siitä mikä luokka käyttää eniten heijastimia. Oppilaat huomioivat kuinka moni oppilas tai koulun henkilöstöstä käyttävät heijastimia, ja analysoivat tuloksia. Oppilaat ja vanhemmat Liikenneturvallisuusaiheinen teemapäivä oppilaille ja vanhemmille: Koti- ja kouluyhdistys järjestää yhdessä koulun kanssa teemapäivän, jossa on oppilaiden, vanhempien ja opettajien yhdessäoloa teeman mukaisesti. Teemana voi olla esim. pyöräily (mm. kypärän käyttö, ajotaitorata, pyörien kunnostus). Mukaan voidaan pyytää esimerkiksi Liikenneturvan kouluttaja, paikallinen autokoulu, poliisi tai pelastuslaitos., vanhempainyhdistys Yhteistyötahoina esim. Liikenneturva, poliisi, pelastuslaitos Kevät / syksy Oppilaat Bussilla liikkumisen turvallisuuden parantaminen: Bussifirman kanssa järjestetään tilaisuus/info, jossa havainnollistetaan lapsille turvallista pysäkille kulkua, bussiin siirtymistä, lasten näkyvyyttä bussista katsottuna, jarrutusta sekä heijastimen näkyvyyttä pimeällä. Mukana ovat mm. Liikenneturva ja poliisi. Koulut, vanhempainyhdistys Yhteistyötahona bussiyritykset ja Liikenneturva Syksy / talvi

9 Oppilaat, Pietarsaaren seudun Koulumatkat: liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 Opetustoimi yhteistyössä KVT-työ toimintasuunnitelmat, Parin vuoden Liite välein 4 / kun vanhemmat, Laaditaan yhteiset pelisäännöt koulukuljetuksiin ja saattoliikenteeseen Liikenneturvan, ELY-keskuksen ja uusia sopimuksia tehdään opettajat, liittyen. Säännöt koskevat oppilaita, vanhempien, opettajia ja kuljettajia. poliisin kanssa koulukuljetukset Koulukuljetuksie n järjestäjät Koulukuljetukset: Kunta tai seutu järjestää koulutustilaisuuden koulukuljetuksia järjestäville. Sopimuksessa tulisi lukea, että kuljetuksia järjestävän täytyy osallistua koulutukseen jonka kunta pitää. Esim. Liikenneturva, poliisi tai ELY-keskus pitää puhevuoron koulutuksessa. Opetustoimi yhteistyössä Liikenneturvan, ELY-keskuksen ja poliisin kanssa Parin vuoden välein / kun uusia sopimuksia tehdään

10 ja vapaa-aika (Yläkoulut, 2. asteen koulut, nuorisotyö) Kohderyhmä Tavoite ja toteutustapa Järjestäjä, vastuutaho Ajoitus Vuosien toiminta Liikenneturvallisuustyö: n kokouksissa kerrotaan valmistuneesta liikenneturvallisuussuunnitelmasta ja käydään läpi oman kohderyhmän toimintasuunnitelma vuosille Koko henkilöstö tulee tietoiseksi suunnitelmasta. Suunnitelmasta tiedotetaan myös perhepäivähoitajia. Kunnan liikenneturvallisuusryhmä, sivistystoimi sekä liikunta- ja nuorisotoimen henkilöstö (johto) Syksy 2014 Samalla kerrotaan saatavilla olevasta materiaalista (esim. Liikenneturvan nettisivut). Materiaalin hankinta kouluille ja nuorisotoimeen: Kunnassa tarkistetaan ja hankitaan kaikille kouluille ja nuorisotoimen tiloihin säännöllisesti ajanmukaista ja oppilaiden ikätason huomioivaa opetusmateriaalia liikennekasvatusta varten. Uudet materiaalit esitellään kaikille opettajille. Sivistystoimi Yhteistyötahona Liikenneturva Vuosittain, alkaen syksyllä 2014 Oppilaat Jatkuva liikennekasvatus kouluissa: Pyöräily- ja kävelyretkiä erilaisiin tapahtumiin, tässä yhteydessä liikennekasvatustapahtumiin. tarkistavat, että kaikilla on esim. heijastin, heijastinliivi, pyöräilykypärä. esittävät myös kysymyksiä/tiedottavat esim. liikennesäännöistä, kylteistä Pimeällä pyöräilyn turvallisuus: Pyöräilylamppujen jakelu ja tarkkailu, että nuoret myös käyttävät niitä. Kansallinen heijastinpäivä on hyvä kampanjailta., vanhempainyhdistys, nuorisotoimi, liikenneturvallisuusryhmä/- komitea Yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa Syksy 2014

11 Pyöräilykypärän käytön lisääminen: muistuttavat kaikkien luokkien oppilaita kypärän käytön tärkeydestä. Havainnollistamisessa voi hyödyntää Liikenneturvan materiaalia ja välineitä., nuorisotoimi Yhteistyötahoina Liikenneturva, paikalliset yritykset ja pyöräilyyhdistykset Kevät 2015, pyöräilyviikko toukokuussa Pidetään info yläkouluilla pyöräilykypärän käytöstä. Vierailijana esim. pyöräily-yhdistyksen edustaja. Kypärän käyttöön liittyen tehdään julisteita, jotka laitetaan koulun/nuorisotilan seinille ja äänestetään paras juliste. Palkintona on esim. pyöräilykypärä. Oppilaat ja opettajat Turvallisen pyöräilyn edistäminen: Yläkoulut sekä toisen asteen koulut osallistuvat valtakunnalliseen pyöräilyviikkoon mm. Pyörällä kouluun teemapäivänä. Myös opettajat ja muu henkilökunta tulee mahdollisuuksien mukaan pyörällä kouluun. Viikon aikana muistutetaan pyöräilykypärän käytöstä ja pyöräilyn säännöistä. Toukokuu 2015 Turvallinen mopoilu: Yläkouluilla pidetään mopoiluun liittyvä info, aiheina mm. liikennekäyttäytyminen, mopon virittäminen, liikennesäännöt. Vierailijana esimerkiksi poliisi tai Liikenneturvan kouluttaja. (rehtori) Yhteistyötahoina poliisi, Liikenneturva Kevät 2015

12 Liikennekasvatus nuorten tapahtumissa ja tilaisuuksissa: Nuorisorektori, nuorisovaltuusto Liikennekasvatusta Liikenneturvan materiaalin avulla (ennakointi, ajatusten kirjoittaminen) esim. nuorisotaloilla. Yhteistyötahoina poliisi, Liikenneturva Esitys liikenneturvallisuudesta ja liikennekäyttäytymisestä (esim. mopedi, pyöräilykypärä) nuorisotaloilla. Esityksen voi pitää vieras jonka tulisi olla nuori ja ehkä tunnettu siitä, että nuoret kuuntelevat häntä ja oppivat sitä kautta enemmän. Järjestetään pyörien huoltoilta nuortenillassa. Vieraina voivat olla paikallisen pyöräliikkeen ja pyöräily-yhdistyksen edustajat. Samalla muistutetaan kypärän käytöstä. Pidemmän aikavälin toiminta Liikenneturvallisuustyön suunnittelu ja seuranta: Tuleva toiminta suunnitellaan kokoamalla toimintaohjelma seuraavalle vuodelle. Suunnitelma on tiivis ja konkreettinen sisältäen vain toteutettavissa olevat toimenpiteet. Kukin yksikkö toimittaa oman esityksensä, josta johto kokoaan koko hallinnonalan suunnitelman. Suunnitelma käydään läpi jokaisessa hallinnonalan yksikössä. Hallinnonalan johto, hallinnonalan yhteyshenkilö liikenneturvallisuusryhmässä Vuosittain, syksyllä Opettajien koulutus: Opettajille järjestetään koulutuspäivä, jossa kouluttajana on Liikenneturva. Sivistystoimi Yhteistyötahona Liikenneturva Muutaman vuoden välein

13 Oppilaat Jatkuva liikennekasvatus kouluissa: Koulun aamunavauksen teemana on turvallinen liikennekäyttäytyminen. Aiheina voi olla mm. turvallinen pyöräily (keväällä) sekä pimeällä näkymisen turvallisuus (syksyllä). Oppilaat, opettajat, vanhemmat, koulukuljetuks et Koulumatkat: Laaditaan yhteiset pelisäännöt koulukuljetuksiin ja saattoliikenteeseen liittyen. Säännöt koskevat oppilaita, vanhempien, opettajia ja kuljettajia. Sivistystoimi, koulut, vanhemmat Tarkkailu vuosittain Koulukuljetusli ikennöijät Koulukuljetukset: Kunta tai seutu järjestää koulutustilaisuuden koulukuljetusliikennöijille. Sopimuksessa tulisi lukea, että koulukuljetusliikennöijän täytyy osallistua koulutukseen jonka kunta järjestää. Esim. Liikenneturva, poliisi ja ELYkeskus pitävät puhevuoron koulutuksessa. Sivistystoimi Yhteistyötahoina Liikenneturva, ELYkeskus, poliisi Parin vuuoden välein / kun uusia sopimuksia tehdään Turvalliset harrastusmatkat: Liikennekasvatusta tehdään paikallisten seurojen ja yhdistysten toiminnassa (mm. turvalliset harrastematkat). Hyödynnetään Liikenneturvan Turvallisesti harrastuksiin esitettä. Kannustetaan nuoria tulemaan harrastuksiin pyörällä tai kävellen. Liikunta- ja nuorisotoimen yhteyshenkilö liikenneturvallisuusryhmässä, paikalliset seurat ja yhdistykset Yhteistyötahona Liikenneturva Oppilaat Turvallinen ympäristö: Tekninen toimi, koulut Vuosittain Siirrettäviä nopeusnäyttötauluja sijoitetaan koulujen läheisyyteen. taulu ei näytä ylinopeutta. Aineisto lähetetään kouluille, jossa oppilaat voivat hyödyntää materiaalia esim. matematiikassa. Aineistoa voidaan myös esittää vanhempainilloissa.

14 Oppilaat ja vanhemmat Turvallinen pyöräily: Oppilaiden ja vanhempien kanssa tehdään sopimus, että pyörät laitetaan kuntoon., vanhempainyhdistys, seurat ja järjestöt Yhteistyötahoina Ekorosk ja muut paikalliset yritykset Kevät Sovitaan yhteistyöstä paikallisen jätteenkäsittelylaitoksen Ekoroskin kanssa. Kunnostuskelpoisia polkupyöriä lahjoitetaan kouluille, jotta myös kuljetusoppilaat voivat pyöräillä koulupäivän aikana tehtävät matkat. Pyörät kunnostetaan yhdessä opettajien sekä koti- ja kouluyhdistyksen kanssa. Koulu järjestää polkupyörien katsastuspäivän. Pyöräilykypärän käytön lisääminen: Tuunataan pyöräilykypäriä ja valitaan hienoin kypärä, joka arvontaan oppilaiden kesken. Yhteistyötahoina Liikenneturva, paikalliset yritykset ja pyöräilyyhdistykset Kevät 2015, pyöräilyviikko toukokuussa Kisa kypärän käytöstä luokkien välillä paras luokka palkitaan. Turvallinen mopoilu: 7. ja 8. luokkalaisten vanhempainillan yhteydessä pidetään tietoisku turvallisesta mopoilusta ja vanhempien vastuusta nuorten mopoilussa. (rehtori) Yhteistyötahoina poliisi, Liikenneturva Kevät / syksy Pimeällä liikkumisen turvallisuus: Heijastimien jakelu ja tarkkailu, että oppilaat myös käyttävät niitä. Kansallinen heijastinpäivä 1.10 on hyvä kampanjailta., vanhempainyhdistys, nuorisosektori, liikenneturvallisuusryhmä/-komitea Yhteistyötahoina paikalliset yritykset Syksy Liikennekasvatus nuorten tapahtumissa ja tilaisuuksissa: Yhteistyömallin ja muotojen luominen paikallisten autokoulujen ja poliisin kanssa. Nuorisosektori, nuorisovaltuusto, autokoulut Liikenneturvallisuuspäivä: Optima järjestää liikenneturvallisuuspäivän. Optima yhteistyössä poliisin, pelastuslaitoksen ja Liikenneturvan kanssa Vuosittain

15 Työikäiset Målgrupp / Kohderyhmä Mål och förverkligande / Tavoite ja toteutustapa Anordnare, ansvarig / Järjestäjä, vastuutaho Tidpunkt / Ajoitus Verksamhet åren / Vuosien toiminta Kunnan henkilöstö Liikenneturvallisuustyö: n kokouksissa kerrotaan valmistuneesta liikenneturvallisuussuunnitelmasta ja käydään läpi oman kohderyhmän toimintasuunnitelma vuosille Koko henkilöstö tulee tietoiseksi suunnitelmasta. Samalla kerrotaan saatavilla olevasta materiaalista (esim. Liikenneturvan nettisivut). Kunnan liikenneturvallisuusryhmä, teknisen toimen henkilöstö (johto) Syksy 2014 Kaikki asukkaat Tiedotus liikenneturvallisuustyöstä: Valmistunutta liikenneturvallisuussuunnitelmaa esitellään paikallisessa mediassa. Kerrotaan työn painopisteistä (pyöräilyn edistäminen ja sen turvallisuuden parantaminen, mopoilun turvallisuuden lisääminen, teiden ja katujen kunnossapidon kehittäminen). Esitellään kunnan liikenneturvallisuusryhmä. Kunnan liikenneturvallisuusryhmä Syksy 2014 Kunnan henkilöstö Tiedotus ajankohtaisista liikenneturvallisuusaiheista: Tilataan Liikenneturvan maksuton sähköinen Liikennevinkki-uutiskirje kaikille kunnan työntekijöille. Kunnan liikenneturvallisuusryhmä, hallinnonalojen yhteyshenkilöt Syksy/kevät Tilataan Liikenneturvan maksuton Liikennevilkku-asiakaslehti kaikkiin kunnan yksiköihin (jos ei ole jo tilattu). Kunnan henkilöstö Pyöräilyn edistäminen ja turvallisuus: Kunta ja sen yksiköt viettävät Valtakunnallista pyöräilyviikkoa. Pyörällä töihin -teemapäivänä kannustetaan tulemaan pyörällä töihin. Liikenneturvallisuusryhmä, yhteistyössä Liikenneturva, poliisi Pyöräilyviikko toukokuussa 2015 Viikon aikana muistutetaan pyöräilykypärän käytön tärkeydestä (esim. tiedotuksen ja Liikenneturvalta tilattavien julisteiden kautta). Yksiköt voivat palkita kaikki pyöräilykypärää käyttävät tai kisata keskenään kypärän käytön aktiivisuudesta. Muistutetaan pyöräilyn säännöistä. Työpaikoilla voidaan tehdä Liikenneturvan sääntövisa ja jakaa Jalan ja pyörällä -opasta. Säännöistä tiedotetaan mediassa. Sääntövisan kysymykset voidaan lisätä myös kuntien nettisivuille pyöräilyviikolla.

16 Kaikki asukkaat Pimeällä liikkumisen turvallisuus: Kunnan liikenneturvallisuusryhmä järjestää Käytä heijastinta -kampanjan tai tapahtuman. Kansallinen heijastinpäivä on hyvä ajankohta käynnistää kampanjan. Kampanjan täytyy olla näkyvä mediassa, myös julkkis voi olla mukana kampanjassa. Kunnan liikenneturvallisuusryhmä Syksy (Lokakuu) 2014 ja 2015 Liikenneturvallisuusryhmä voi esittäytyä kadulla ja jakaa heijastimia (heijastimia esim. paikallisista yrityksistä). Pidemmän aikavälin toiminta Liikenneturvallisuustyön suunnittelu ja seuranta: Tuleva toiminta suunnitellaan kokoamalla toimintaohjelma seuraavalle vuodelle. Suunnitelma on tiivis ja konkreettinen sisältäen vain toteutettavissa olevat toimenpiteet. Kukin yksikkö toimittaa oman esityksensä, josta johto kokoaa koko hallinnonalan suunnitelman. Suunnitelma käydään läpi jokaisessa hallinnonalan yksikössä. Hallinnonalan johto, hallinnonalan yhteyshenkilö liikenneturvallisuusryhmässä Vuosittain, syksyllä Kunnan henkilöstö Pyöräilyn turvallisuus: Liikenneturvallisuusryhmä järjestää tempauksen pyöräilyviikon Kansallisena pyöräilypäivänä (lauantai). Mukana voivat olla mm. poliisi, Liikenneturva ja paikallinen pyöräliike. Aiheena ovat pyöräilykypärä, pyöräilyn säännöt ja varusteet. Liikenneturvallisuusryhmä, paikalliset yritykset, yhteistyössä Liikenneturva, poliisi Pyöräilyviikko toukokuussa Syksyllä tiedotetaan pyörän valojen käytöstä hämärän ajan lisääntyessä sekä pyöräilykypärän käytöstä. Yritykset palkitsevat työntekijöitään pyöräilyn turvavarusteiden käytöstä. Kaikki kuntalaiset Liikenneturvallisuustiedotus: Ajankohtaista liikenneturvallisuustiedotusta jaetaan mediassa. Eräs hyvä ajankohta on liikennejärjestelyiden muuttamisen yhteydessä. Esimerkiksi jonkin kevyen liikenteen järjestelyn valmistuessa voidaan tiedottaa pyöräilystä ja pyöräilykypärän käyttämisestä. Kiertoliittymien yhteydessä voidaan muistuttaa kiertoliittymässä ajamisen säännöistä. Tekninen toimi, kunnan liikenneturvallisuusryhmä Kunnan henkilöstö n liikenneturvallisuusosaamisen ylläpito: Laaditaan tiedotteita liikenneturvallisuusasioista henkilökuntalehtiin työpaikoilla. Aiheena ovat mm. työmaiden turvallisuus ja asianmukaiset liikenteenohjaustoimet, suojavaatteiden käyttö, ajaminen liukkaalla, rattijuoppous/alkolukko, työnantajan ja oman auton huolto jne. (johto) Yhteistyötahona Liikenneturva

17 Välitetään myös Liikenneturvan tiedotteita työpaikoilla edelleen ja nostetaan uutiseksi paikallisella tasolla. Tieturva-koulutuksen ainakin teknisen toimen henkilöstölle. Moottoriajoneuvolla liikkuvat kuntalaiset Turvallinen liikenneympäristö: Viedään siirrettäviä nopeusnäyttötauluja mm. koulujen, päiväkotien ja palvelukotien läheisyyteen. Laskentatulokset toimitetaan poliisille ja niistä tiedotetaan mediassa. Nopeusvalvonta kohdistetaan mittausten perusteella oikeaan paikkaan ja oikeaan aikaan. Tekninen toimi Yhteistyötahona poliisi Koulujen läheisyydessä olleiden taulujen tulokset toimitetaan kouluille, jotta oppilaat voivat käsitellä niitä esim. matematiikan tunnilla ja tuloksia voidaan esitellä vanhemmille. Koulut Moottoriajoneuvolla liikkuvat kuntalaiset Kaikki asukkaat Ajokunto: Ajokuntoon liittyvien asioiden esiin nostaminen, esim. mitä merkitystä on sillä, että ajaa vaikka on väsynyt. Muistutuksia matkapuhelimen käytöstä ajatessa. Talvijalankulun turvallisuus: Tiedotetaan mediassa liukastumistapaturmien ehkäisystä. Työpaikoilla ja tapahtumissa pidetään liukueste- ja jalkine-esittelyitä. MHF (Motorförarnas helnykterhetsförening), Liikenneturva Liikenneturvallisuusryhmä, paikalliset yritykset Syksy / talvi

18 Ikäihmiset ja vajaakuntoiset Kohderyhmä Tavoite ja toteutustapa Järjestäjä, vastuutaho Ajoitus Vuosien toiminta Liikenneturvallisuustyö: n kokouksissa kerrotaan valmistuneesta liikenneturvallisuussuunnitelmasta ja käydään läpi oman kohderyhmän toimintasuunnitelma vuosille Koko henkilöstö tulee tietoiseksi suunnitelmasta. Samalla kerrotaan saatavilla olevasta materiaalista (esim. Liikenneturvan nettisivut). Kunnan liikenneturvallisuusryhmä, perusturvan henkilöstö (johto) Syksy 2014 Vanhukset Turvallisen liikkumisen edistäminen: Kotikäyntien yhteydessä muistutetaan ikäihmisiä turvavarusteiden ja apuvälineiden käytöstä sekä opastetaan turvalliseen liikkumiseen. Perusturvan henkilöstö, yhteistyössä Liikenneturva, vanhusten viikko lokakuussa Ikäihmisten kanssa tehdään käytännön harjoituksia turvavarusteiden käytöstä avustajien kanssa esim. vanhusten viikolla. Samalla jaetaan esim. turvaliivejä tai heijastimia. Vanhukset Liukkaan kelin liikkuminen: Ikäihmisiä muistutetaan hyvistä talvijalkineista sekä liukuesteiden hankinnasta ikäihmisten kokoontumisissa (esim. vanhusneuvoston tai eläkejärjestöjen kokoontumisissa). Liikenneturvan kouluttaja pitää puheenvuoron ja jakaa materiaalia. Vanhusneuvoston ja järjestöjen yhteyshenkilöt, yhteistyössä esim. Liikenneturva, kunnan liikuntatoimi, paikallinen suutari Syksy / talvi Vanhukset Turvallinen talvikauden liikenneympäristö: Ikäihmisille tarjotaan mahdollisuus hakea hiekoitussoraa kunnan osoittamasta paikasta. Asiasta tiedotetaan mm. ikäihmisten kokoontumisissa ja kotikäynneillä. Tekninen toimi, perusturva Syksy / talvi , syksy 2015 Vanhukset Turvallisen pyöräilyn edistäminen: Pidetään tietoisku turvallisesta pyöräilystä ikäihmisten kokoontumisissa (esim. vanhusneuvoston tai eläkejärjestöjen kokoontumisissa). Aiheena on mm. pyöräilykypärän käyttö. Liikenneturvan kouluttaja pitää puheenvuoron ja jakaa materiaalia. Vanhusneuvoston ja järjestöjen yhteyshenkilöt, yhteistyössä esim. Liikenneturva Kevät 2015 Pidemmän aikavälin toiminta Liikenneturvallisuustyön suunnittelu ja seuranta: Tuleva toiminta suunnitellaan kokoamalla toimintaohjelma seuraavalle Hallinnonalan johto, hallinnonalan yhteyshenkilö Vuosittain, syksyllä

19 vuodelle. Suunnitelma on tiivis ja konkreettinen sisältäen vain toteutettavissa olevat toimenpiteet. Kukin yksikkö toimittaa oman esityksensä, josta johto kokoaa koko hallinnonalan suunnitelman. Suunnitelma käydään läpi jokaisessa yksikössä. liikenneturvallisuusryhmässä Liikenneturvallisuusmateriaalin ja osaamisen ylläpito: Perusturvan henkilöstölle järjestetään koulutus. ä opastetaan liikkumaan turvallisesti sekä ottamaan liikenneturvallisuusasiat huomioon kohdatessaan työssään iäkkäitä ja vajaakuntoisia. (johto), yhteistyössä Liikenneturva Koulutus viiden vuoden välein, materiaalin tarkistus vuosittain Vanhukset Ajokunto: Kunta järjestää Ikäautoilijan kuntokurssin yhdessä Liikenneturvan kanssa. Perusturva, yhteistyössä Liikenneturva Muutaman vuoden välein Vanhukset ja liikuntarajoitteiset Liikenneturvallisuusinfo: Tietoa ajankohtaisista liikenneturvallisuusasioista 75 vuotta täyttäneille palvelujen johdon kautta. Palvelujen johto, vanhusneuvoston ja järjestöjen yhteyshenkilöt, yhteistyössä esim. Liikenneturva Tiedotus ja valistus ikäihmisten kokoontumisissa (vanhusneuvosto, eläkejärjestöjen kokoontumiset). Tietoa liikuntarajoitteisille neuvontatoimen kautta Vanhukset ja liikuntarajoitteiset Turvallinen liikenneympäristö: Vanhus- ja vammaisneuvosto sekä päättäjät ja tekninen toimi pitävät yhteispalaverin, jossa käydään läpi liikenneympäristön liikkumisongelmia. Vanhus- ja vammaisneuvosto, tekninen toimi Vuosittain

Kohderyhmä Tavoite ja toteutustapa Järjestäjä / vastuutaho Ajoitus. Päiväkodit

Kohderyhmä Tavoite ja toteutustapa Järjestäjä / vastuutaho Ajoitus. Päiväkodit Alle kouluikäiset (varhaiskasvatus ja neuvolat) Kohderyhmä Tavoite ja toteutustapa Järjestäjä / vastuutaho Ajoitus Varhaiskasvatuksen ja neuvoloiden henkilökunta Lapset Liikenneturvallisuusmateriaalin

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustyön rakenteet, liikennekasvatus ja viestintä VIROLAHDEN TOIMENPIDEKORTTI (KAAKON KAKSIKON YHTEISET TOIMET)

Liikenneturvallisuustyön rakenteet, liikennekasvatus ja viestintä VIROLAHDEN TOIMENPIDEKORTTI (KAAKON KAKSIKON YHTEISET TOIMET) llisuustyön rakenteet, liikennekasvatus ja viestintä VIROLAHDEN TOIMENPIDEKORTTI (KAAKON KAKSIKON YHTEISET TOIMET) LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN RAKENTEET 1/2 Poikkihallinnollisen liikenneturvallisuustyöryhmän

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustyön rakenteet, liikennekasvatus ja viestintä PYHTÄÄN TOIMENPIDEKORTTI

Liikenneturvallisuustyön rakenteet, liikennekasvatus ja viestintä PYHTÄÄN TOIMENPIDEKORTTI llisuustyön rakenteet, liikennekasvatus ja viestintä PYHTÄÄN TOIMENPIDEKORTTI LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN RAKENTEET 1/2 Pyhtään liikenneturvallisuustyöryhmän toiminnan kehittäminen; - Kokousten teemoittelu

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustyön rakenteet, liikennekasvatus ja viestintä HAMINAN TOIMENPIDEKORTTI

Liikenneturvallisuustyön rakenteet, liikennekasvatus ja viestintä HAMINAN TOIMENPIDEKORTTI llisuustyön rakenteet, liikennekasvatus ja viestintä HAMINAN TOIMENPIDEKORTTI LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN RAKENTEET 1/2 Poikkihallinnollisen liikenneturvallisuustyöryhmän perustaminen Tekniset Muut hallintokunnat

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustyön rakenteet, liikennekasvatus ja viestintä KOTKAN TOIMENPIDEKORTTI

Liikenneturvallisuustyön rakenteet, liikennekasvatus ja viestintä KOTKAN TOIMENPIDEKORTTI llisuustyön rakenteet, liikennekasvatus ja viestintä KOTKAN TOIMENPIDEKORTTI LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN RAKENTEET 1/2 Kotkan liikenneturvallisuustyöryhmän toiminnan kehittäminen; - vain yksi työryhmä, työryhmän

Lisätiedot

Sinä teet suojatien kampanja

Sinä teet suojatien kampanja Sinä teet suojatien kampanja Kouluissa, päiväkodeissa, työyksiköissä ja järjestöissä toteutettava kampanja, jonka tarkoituksena on nostaa esiin laajasti suojatiehen ja tien ylittämiseen liittyviä keskeisiä

Lisätiedot

Ylä-Pirkanmaan seudun liikenneturvallisuuskoordinaattori. Hankkeen tuloksia vuonna 2014 MÄNTTÄ-VILPPULA

Ylä-Pirkanmaan seudun liikenneturvallisuuskoordinaattori. Hankkeen tuloksia vuonna 2014 MÄNTTÄ-VILPPULA Ylä-Pirkanmaan seudun liikenneturvallisuuskoordinaattori Hankkeen tuloksia vuonna 2014 MÄNTTÄ-VILPPULA TAUSTA Ylä-Pirkanmaan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2013 Liikenneturvallisuustavoitteet ja

Lisätiedot

Lapin liikenneturvallisuustoimija

Lapin liikenneturvallisuustoimija Lapin liikenneturvallisuustoimija Työn esittely 12.5.2016 Noora Airaksinen Teemu Kinnunen Lappi toimija-alueena Kaksi toimija-aluetta: Länsi Itä Kemi-Tornion seutukunta (n. 60 300 as.) Kemi, Keminmaa,

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi.. LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet koulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 107 koulua * 1 kunnasta (.. mennessä) 800 700 7 00 00 400 0 0 100 1 0 Alakoulut

Lisätiedot

Keski-Suomen liikenneturvallisuusstrategian valmistelu

Keski-Suomen liikenneturvallisuusstrategian valmistelu Keski-Suomen liikenneturvallisuusstrategian valmistelu Aluepäällikkö Leena Piippa, Liikenneturva 1 Strategia Liikenneturvallisuusstrategia on asiakirja, jossa on määritelty: Visio maakunnan liikenneturvallisuudesta

Lisätiedot

Edvin Laineen koulun liikenneopas

Edvin Laineen koulun liikenneopas Edvin Laineen koulun liikenneopas Sisällysluettelo 1 Jalankulkija liikenteessä 2 Polkupyöräilijä liikenteessä 3 Koulukuljetukset 4 Saattoliikenne 5 Pihaliikenteen vaarat 6 Koulumatkan vaaranpaikkoja 7

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Päätösseminaari

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Päätösseminaari Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Päätösseminaari DI Noora Airaksinen, Sito Oy Kahden vuoden aikana on kokeiltu lukuisia toimenpiteitä toimivia ja vähemmän toimivia Yhteistyöverkosto on laajentunut ja tiivistynyt.

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi Alakoulut 0..0 LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet alakoulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 7 alakoulua (0.. mennessä) Liikkuva koulu -tiimissä Opettajainkokouksessa

Lisätiedot

VIISAAN LIIKKUMISEN EDISTÄMINEN KUNNASSA TOIMINTAESIMERKKEJÄ ERI HALLINTOKUNTIIN

VIISAAN LIIKKUMISEN EDISTÄMINEN KUNNASSA TOIMINTAESIMERKKEJÄ ERI HALLINTOKUNTIIN π Kunnan toiminta ja palvelut tavoittavat jokaisen suomalaisen jossakin elämänvaiheessa, mikä on hyvä perusta liikenneturvallisuustyölle. π Kunnan liikenneturvallisuustyö on pitkäjänteistä perustyötä,

Lisätiedot

VIISAAN LIIKKUMISEN EDISTÄMINEN KUNNASSA

VIISAAN LIIKKUMISEN EDISTÄMINEN KUNNASSA MONTA TOIMIJAA JA LAAJA TYÖKALUPAKKI Kunnan toiminta ja palvelut tavoittavat jokaisen suomalaisen jossakin elämänvaiheessa, mikä on hyvä perusta liikenneturvallisuustyölle. Kunnan liikenneturvallisuustyö

Lisätiedot

Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen seudullinen liikenneturvallisuusryhmä Kokous

Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen seudullinen liikenneturvallisuusryhmä Kokous Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen seudullinen liikenneturvallisuusryhmä Kokous 3. 22.9.2015 1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen 1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen 2. Edellisen

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT 1. Kunta 2. Koulu 3. Koulumuoto, jota arviointi koskee Alakoulu Yläkoulu Yhtenäiskoulun kaikki luokat Yhtenäiskoulun luokat 1 6 Yhtenäiskoulun luokat 7 9

Lisätiedot

1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA

1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven 7 1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA 1.1 Työn tavoitteet Hyvä liikenneturvallisuus syntyy monista tekijöistä. Liikenneonnettomuuksien

Lisätiedot

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKENNETURVALLISUUSTYÖ KUNNISSA

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKENNETURVALLISUUSTYÖ KUNNISSA EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKENNETURVALLISUUSTYÖ KUNNISSA Liikenneturvallisuustyön nykytila 1/6 Vuoden 2000 liikenneturvallisuussuunnitelma toteaa:

Lisätiedot

Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa

Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa LIKES-tutkimuskeskus 5.11.2015 Arvioinnin täyttäneet koulut, yhteensä 18 Myllymäen koulu Kesämäenrinteen koulu Joutsenon koulu Voisalmen koulu Ravattilan

Lisätiedot

Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen seudullinen liikenneturvallisuusryhmä Kokous 2. 17.3.2015

Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen seudullinen liikenneturvallisuusryhmä Kokous 2. 17.3.2015 Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen seudullinen liikenneturvallisuusryhmä Kokous 2. 17.3.2015 1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen 1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen 2. Edellisen

Lisätiedot

RAUMAN SEUDUN KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMAT TAVOITTEET JA PAINOTUKSET

RAUMAN SEUDUN KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMAT TAVOITTEET JA PAINOTUKSET RAUMAN SEUDUN KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMAT TAVOITTEET JA PAINOTUKSET 25.11.2016 Rauman seudun kuntien liikenneturvallisuussuunnitelmat VISIO JA MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET (SEUDULLISET) 28.12.2016

Lisätiedot

TerveysInfo. Heijastin Opaskortti heijastimien käytöstä. Ikä kuski mikä kuski Yleisesittely iäkkäistä kuljettajista. Liikenneturva

TerveysInfo. Heijastin Opaskortti heijastimien käytöstä. Ikä kuski mikä kuski Yleisesittely iäkkäistä kuljettajista. Liikenneturva TerveysInfo Autoillen kaiken ikää Ennakoivan ajamisen opas autoilijoille kertoo ikääntymisen vaikutuksista ajamiseen ja ajokykyyn.tietoa iäkkäille tyypillisistä vaaratilanteista ja onnettomuuksista sekä

Lisätiedot

Pyöräilevän ja kävelevän koulubussin kuljettajan käsikirja

Pyöräilevän ja kävelevän koulubussin kuljettajan käsikirja Pyöräilevän ja kävelevän koulubussin kuljettajan käsikirja Pyöräilevän ja kävelevän koulubussin kuljettajan käsikirja Pyöräilevässä ja kävelevässä koulubussissa lapset kulkevat aikuisen johdolla ennalta

Lisätiedot

Oikeus liikkua omin jaloin Kangasalla myös bussipysäkille Nostot liikkumisenohjauksen teemoista 2015

Oikeus liikkua omin jaloin Kangasalla myös bussipysäkille Nostot liikkumisenohjauksen teemoista 2015 Oikeus liikkua omin jaloin Kangasalla myös bussipysäkille 2015 Nostot liikkumisenohjauksen teemoista 2015 Kangasalan kestävän liikenteen toiminta Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma hyväksyttiin kunnanhallituksessa

Lisätiedot

Cross-Border Road Traffic Safety (CBRTS) Project

Cross-Border Road Traffic Safety (CBRTS) Project Cross-Border Road Traffic Safety (CBRTS) Project South-East Finland Russia ENPI CBC (European Neigbourhood and Partnership Instrument, Cross-Border Cooperation), 2007-2013 Päiväkotipilotti Vanhempien kysely

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustoimija palveluksessanne!

Liikenneturvallisuustoimija palveluksessanne! Liikenneturvallisuustoimija palveluksessanne! Vuosina 2016-2018 Oulun ympäryskuntien liikenneturvallisuustoimijana toimii: Juha Heltimo (Strafica Oy) Puhelin: 050 369 4604 Sähköposti: juha.heltimo@strafica.fi

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 2. Liikenneturvallisuusvisio ja -tavoitteet

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 2. Liikenneturvallisuusvisio ja -tavoitteet Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 2. Liikenneturvallisuusvisio ja -tavoitteet 1.9.2015 Valtakunnallinen liikenneturvallisuusvisio ja - tavoitteet Turvallisuusvisio: Kenenkään ei tarvitse kuolla

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelmat. 5. Hyväksyminen ja seuranta

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelmat. 5. Hyväksyminen ja seuranta Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelmat 5. Hyväksyminen ja seuranta 1.9.2015 Suunnitelman hyväksyminen Liikenneturvallisuussuunnitelman toteutumisen kannalta kunnan päätöksentekijöiden tuki on äärimmäisen

Lisätiedot

HÄTÄTILANTEET. Vastaa kysymyksiin. Katso kuvaa 1. Mitkä hätätilanteet ovat kuvissa?

HÄTÄTILANTEET. Vastaa kysymyksiin. Katso kuvaa 1. Mitkä hätätilanteet ovat kuvissa? HÄTÄTILANTEET Vastaa kysymyksiin Katso kuvaa 1. Mitkä hätätilanteet ovat kuvissa? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. HÄTÄNUMERO A. Mihin numeroon soitat, kun tarvitset nopeasti apua? HÄTÄNUMERO ON. B. Kuka auttaa

Lisätiedot

Lapin liikenneturvallisuustoimija

Lapin liikenneturvallisuustoimija Lapin liikenneturvallisuustoimija Lapin liikenneturvallisuusfoorumi 16.11.2016 Noora Airaksinen Teemu Kinnunen Lappi toimija-alueena Kaksi toimija-aluetta: Länsiosa, toimijana Ramboll Kemi-Tornion seutukunta

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. RUTAKON KOULUN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 2. JALANKULKIJANA LIIKENTEESSÄ... 4

SISÄLLYSLUETTELO 1. RUTAKON KOULUN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 2. JALANKULKIJANA LIIKENTEESSÄ... 4 kuva SISÄLLYSLUETTELO 1. RUTAKON KOULUN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 2. JALANKULKIJANA LIIKENTEESSÄ... 4 3. PYÖRÄILIJÄNÄ LIIKENTEESSÄ... 5 3.1 PYÖRÄN VARUSTEET... 5 3.2. OHJEITA PYÖRÄIJÄLLE... 6 4.

Lisätiedot

Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut Eva Storgårds 1

Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut Eva Storgårds 1 Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut 7.4.2011 Eva Storgårds 1 Visio Perustehtävä Kaupungin missio eli perustehtävä on palvelujen järjestäminen kansalaisille suomen ja ruotsin kielellä

Lisätiedot

Kolhuitta kouluun liikenneturvallisuusrastien liitteet

Kolhuitta kouluun liikenneturvallisuusrastien liitteet Kolhuitta kouluun liikenneturvallisuusrastien liitteet Liite Sivut Merkkinä liikenteessä 1-20 Tienkäyttäjänä liikenteessä (2 liitettä) 21-22 Pyörällä liikenteessä (6 liitettä) 23-28 Polkupyörän varusteet

Lisätiedot

Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma

Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma Yhteenveto Iisalmessa, Kiuruvedellä, Lapinlahdella ja Pielavedellä tehdyistä asukas- ja koululaiskyselyistä KYSELYT JA HAASTATTELUT Asukas- ja koululaiskyselyt

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNGIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2016 TAVOITTEET JA PAINOPISTEALUEET

LOHJAN KAUPUNGIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2016 TAVOITTEET JA PAINOPISTEALUEET LOHJAN KAUPUNGIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2016 TAVOITTEET JA PAINOPISTEALUEET Lohjan kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma 2016 VISIO JA MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET 2.1.2017 VISIO TURVALLISESTA LIIKKUMISESTA

Lisätiedot

ideaa KODIN JA KOULUN PÄIVÄ

ideaa KODIN JA KOULUN PÄIVÄ 13 ideaa KODIN JA KOULUN PÄIVÄ Kodin ja Koulun Päivä on valtakunnallinen tapahtuma, jota vietetään sadoissa kouluissa kautta maan. Päivä lujittaa kodin ja koulun yhteistyötä, tarjoaa tilaisuuksia myönteiselle

Lisätiedot

SIPOON LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA 2/2012

SIPOON LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA 2/2012 SIPOON LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA 2/2012 Miksi liikenneturvallisuussuunnitelma? Selvitetään liikenneturvallisuuden ja liikennekäyttäytymisen nykytila Määritetään liikenneturvallisuustavoitteet Määritellään

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN LIIKENNETURVALLISUUSKOORDINAATTORI 2016-2017

KANTA-HÄMEEN LIIKENNETURVALLISUUSKOORDINAATTORI 2016-2017 KANTA-HÄMEEN LIIKENNETURVALLISUUSKOORDINAATTORI 2016-2017 KOORDINAATTORITYÖN SISÄLTÖ Työhön sisältyy kuntien liikenneturvallisuustyön aktivointi, yhteistyön kehittäminen ja kuntien henkilöstön liikenneturvallisuustietämyksen

Lisätiedot

Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa)

Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa) !"# "" $%$%%$&' Kysely avoinna 5.4. - 5.5.2009 Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa) Vastauksia yhteensä: 560 kävellen 4 46 78 polkupyörällä 32 27 364 mopolla/moottoripyörällä 7 24 6 henkilöautolla

Lisätiedot

Turvallisuuden toimenpideohjelma, Loviisan kaupunki

Turvallisuuden toimenpideohjelma, Loviisan kaupunki Turvallisuuden toimenpideohjelma, Loviisan kaupunki 2015-2017 Hyvinvointiohjausryhmä ja -työryhmä [Valitse pvm.] Kohde-ryh mä Kunnan asukkaat Lapset ja nuoret Tavoite Toimenpide Vastuutaho Aikataulu Seuranta

Lisätiedot

Maahanmuuttajat Suomen tieliikenteessä. Anna-Liisa Tarvainen Rovaniemi

Maahanmuuttajat Suomen tieliikenteessä. Anna-Liisa Tarvainen Rovaniemi Maahanmuuttajat Suomen tieliikenteessä Anna-Liisa Tarvainen Rovaniemi 16.11. Lähde: Tilastokeskus ja, vuosi 2015 ennakkotietoja Kansalaisuus onnettomuuksissa 2015 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN LIIKENNETURVALLISUUSFOORUMI

KANTA-HÄMEEN LIIKENNETURVALLISUUSFOORUMI KANTA-HÄMEEN LIIKENNETURVALLISUUSFOORUMI Hämeenlinna 14.3.2016 RYHMÄKESKUSTELU - EVÄITÄ KUNTIEN VUODEN 2016 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖLLE Kokemusten ja hyvien käytäntöjen jakaminen hallinnonalakohtaisissa

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2016

Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2016 Liikkumisen ohjaus Varsinais-Suomessa 2016 Paula Väisänen, VALONIA Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus/varsinais-suomen liitto 22.3.2016 Koko Turku liikkuu -kampanja

Lisätiedot

Kainuun liikenneturvallisuustoimija Vuosikertomus 2015

Kainuun liikenneturvallisuustoimija Vuosikertomus 2015 Kainuun liikenneturvallisuustoimija Kainuun liikenneturvallisuustoimija Vuosikertomus 2015 11.12.2015 Toimijamalli ja liikenneturvallisuustyön organisointi Kainuun maakunnan ja Kainuun kuntien liikenneturvallisuustyön

Lisätiedot

Puhtaasti liikkeelle Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuden teemavuosi 2009

Puhtaasti liikkeelle Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuden teemavuosi 2009 Puhtaasti liikkeelle Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuden teemavuosi 2009 Ympäristötoiminnan neuvottelupäivä Marketta Karhu Oulun seudun ympäristötoimi Maakunnallinen ympäristötietoisuuden yhteistyöalkoi

Lisätiedot

Liikenneturvan liikenneturvallisuustyö. Antero Lammi Koulutuspäällikkö

Liikenneturvan liikenneturvallisuustyö. Antero Lammi Koulutuspäällikkö Liikenneturvan liikenneturvallisuustyö Antero Lammi Koulutuspäällikkö Liikenneturva liikenneturvallisuuden puolestapuhuja Olemme liikenneturvallisuusalan keskusjärjestö ja huolehdimme meille laissa osoitetuista

Lisätiedot

Koulumatka mitataan kotipihalta koulun tai päiväkodin pihalle lyhintä mahdollista kulkukelpoista reittiä (pyörä- ja kävelytiet mukaan lukien) pitkin.

Koulumatka mitataan kotipihalta koulun tai päiväkodin pihalle lyhintä mahdollista kulkukelpoista reittiä (pyörä- ja kävelytiet mukaan lukien) pitkin. 1 ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUSPERIAATTEET (KULJETUSSÄÄNTÖ) 1.8.2011 ALKAEN YLEISET PERIAATTEET Perusopetuslain 32 :n mukaan koulumatkoilla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen, mikäli - perusopetusta

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Joensuun seudulla liikkumisen ohjauksen toimenpitein ( )

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Joensuun seudulla liikkumisen ohjauksen toimenpitein ( ) Taulukko 1. Hankkeen yleiset tiedot. I Hanke: Hankkeen nimi ja kuvaus (mm. kesto ja tyyppi) Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Joensuun seudulla liikkumisen ohjauksen toimenpitein (2012-2013) Hanke on toiminnallinen:

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 3. Liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen edistämisen yhtenäiset periaatteet

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 3. Liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen edistämisen yhtenäiset periaatteet Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 3. Liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen edistämisen yhtenäiset periaatteet 1.9.2015 Nopeusrajoitusjärjestelmän yhtenäistäminen (asuinalueille

Lisätiedot

Liikkuva Koulu - koko kaupungin yhteinen asia. Oulu Juho Silvasti

Liikkuva Koulu - koko kaupungin yhteinen asia. Oulu Juho Silvasti Liikkuva Koulu - koko kaupungin yhteinen asia Oulu 7.9. 2015 Juho Silvasti Liikkuva Kalajoki- Hyvinvointia meille kaikille Kaikki koulut mukana Liikkuva koulu- toiminnassa 7 alakoulua 1 yläkoulu 1 yhtenäiskoulu

Lisätiedot

YHTEENVETO 1/3. Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Koulukyselyn tulokset 29.9.2014

YHTEENVETO 1/3. Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Koulukyselyn tulokset 29.9.2014 Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Koulukyselyn tulokset 29.9.2014 YHTEENVETO 1/3 Koulukysely suoritettiin 1. 19.9.2014 ja kysely onnistui erinomaisesti. Vastausmäärä oli 1299 kpl, mikä

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ 1. 1. JOHDANTO 5 1.1 Tausta ja tavoitteet 5 1.2 Työn sisältö ja toteutustapa 5

TIIVISTELMÄ 1. 1. JOHDANTO 5 1.1 Tausta ja tavoitteet 5 1.2 Työn sisältö ja toteutustapa 5 Kirkkonummen peruskoulujen liikenneturvallisuusselvitys 2011 TIIVISTELMÄ Kirkkonummen peruskoulujen liikenneturvallisuusselvityksen tavoitteena oli kartoittaa kunnan peruskoulujen lähiympäristöjen liikenneturvallisuuspuutteet

Lisätiedot

Hallinnonalojen (eri palvelujen) välinen yhteistyö koulujen liikunnallistamisen edistämisessä

Hallinnonalojen (eri palvelujen) välinen yhteistyö koulujen liikunnallistamisen edistämisessä Hallinnonalojen (eri palvelujen) välinen yhteistyö koulujen liikunnallistamisen edistämisessä Lisää oppitunteja opetussuunnitelmaan Lisää kerhotunteja Lisää valinnaisuutta Painotteisuutta ( palvelee vain

Lisätiedot

Terveempi Itä-Suomihanke. Ilomantsin malli

Terveempi Itä-Suomihanke. Ilomantsin malli Terveempi Itä-Suomihanke Ilomantsin malli Vikkelä-hanke Terveempi Itä-Suomi- hankkeen (TERVIS) pohjalta toteutettava Ilomantsin malli, VIKKELÄ- hanke. Painottuu Ilomantsin kunnan alueella lapsiperheiden

Lisätiedot

Pelastustaitokampanja Nou Hätä! alkaa taas vuodenvaihteessa. Varaa nyt aikaa 8. luokkalaisten turvallisuusopetukseen.

Pelastustaitokampanja Nou Hätä! alkaa taas vuodenvaihteessa. Varaa nyt aikaa 8. luokkalaisten turvallisuusopetukseen. Pelastustaitokampanja Nou Hätä! 2011 alkaa taas vuodenvaihteessa. Varaa nyt aikaa 8. luokkalaisten turvallisuusopetukseen. Oppilaat leikkivät tulella usein siksi, ettei ole muutakaan tekemistä. Monikaan

Lisätiedot

KODIN JA KOULUN PÄIVÄ KODIN JA KOULUN PÄIVÄ

KODIN JA KOULUN PÄIVÄ KODIN JA KOULUN PÄIVÄ KODIN JA KOULUN PÄIVÄ KODIN JA KOULUN PÄIVÄ Päivä oli hieno, pahvimukit loppuivat nopeasti, vanhemmat tulivat upeasti mukaan. Rehtori 3 KODIN JA KOULUN PÄIVÄ Kodin ja Koulun Päivä kohtaamisia hyvien asioiden

Lisätiedot

KEMPELEEN LIIKENNE- TURVALLLISSUUNNITELMA ASUKASKYSELY JA ONNETTOMUUSANALYYSI

KEMPELEEN LIIKENNE- TURVALLLISSUUNNITELMA ASUKASKYSELY JA ONNETTOMUUSANALYYSI KEMPELEEN LIIKENNE- TURVALLLISSUUNNITELMA ASUKASKYSELY JA ONNETTOMUUSANALYYSI ASUKAS- JA KOULULAISKYSELY TOTEUTUS Toteutettiin 19.4-24.5.2013 Asukaskyselyyn vastasi 456 henkilöä ja koululaiskyselyyn 116

Lisätiedot

Koulujen liikkumissuunnitelmat, HSL:n kummikouluohjelma ja Matkakummi

Koulujen liikkumissuunnitelmat, HSL:n kummikouluohjelma ja Matkakummi Koulujen liikkumissuunnitelmat, HSL:n kummikouluohjelma ja Matkakummi 1 Sisältö: 1. Koulujen liikkumissuunnitelmat 2. Kummikoulut 3. Matkakummi 2 1. Koulujen liikkumissuunnitelmat Koulun liikkumissuunnitelma

Lisätiedot

LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA. Esittelykalvot: Koulukysely

LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA. Esittelykalvot: Koulukysely LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA Esittelykalvot: Koulukysely 9.6.2015 YHTEENVETO 1/3 Koulukysely suoritettiin 4. 22.5.2015 (3 vk) ja kysely onnistui erinomaisesti. Vastausmäärä

Lisätiedot

Nuorten kuljettajien liikenneturvallisuuden arviointi -työryhmä. Työryhmän puheenjohtaja, liikenneneuvos Anneli Tanttu

Nuorten kuljettajien liikenneturvallisuuden arviointi -työryhmä. Työryhmän puheenjohtaja, liikenneneuvos Anneli Tanttu Nuorten kuljettajien liikenneturvallisuuden arviointi -työryhmä Työryhmän puheenjohtaja, liikenneneuvos Anneli Tanttu Työryhmän tavoitteita ja tehtäviä Arvioida konkreettisia toimenpiteitä, joilla parannettaisiin

Lisätiedot

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä

MUISTIO. Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET. 1. Lähtökohdat. 2. Vastausten osuus kunnan oppilasmäärästä MUISTIO Projekti Kempeleen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneturvallisuuskysely KOULULAISET Päivämäärä 06/06/2013 1. Lähtökohdat Kempeleen ja Lumijoen liikenneturvallisuuskysely toteutettiin internetissä

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Kampanjoinnilla vaikuttaminen. Viestintäpäällikkö Kaisa Hara

Kampanjoinnilla vaikuttaminen. Viestintäpäällikkö Kaisa Hara Kampanjoinnilla vaikuttaminen Viestintäpäällikkö Kaisa Hara 21.5.2014 Liikenneturva Edistää tieliikenteen turvallisuutta vaikuttamalla liikennekäyttäytymiseen Keinoina viestintä, valistus ja koulutus Valtakunnallinen

Lisätiedot

Ajankohtaista koulukuljetuksista

Ajankohtaista koulukuljetuksista Ajankohtaista koulukuljetuksista Karhukuntien liikenneturvallisuusja koulukuljetusseminaari 4. 5.10.2012 Kai Leppimäki, Porin kaupungin koulutusvirasto Porin koulutoimen kuljetusoppilaat Tilastopäivän

Lisätiedot

KAIKKI IHAN KAIKKI toiminta koulussa

KAIKKI IHAN KAIKKI toiminta koulussa KAIKKI IHAN KAIKKI toiminta koulussa Kaikki ihan kaikki toiminnan tavoite Tavoitteena on vaikuttaa positiivisesti yhteisön ilmapiiriin ja erityisesti aikuisten, opettajien, vanhempien ja muun henkilökunnan

Lisätiedot

KOLIKO Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä 1.8.2011 31.12.2013

KOLIKO Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä 1.8.2011 31.12.2013 KOLIKO Koulun liikuntakoordinaattorit liikettä lisäämässä 1.8.2011 31.12.2013 lisää liikettä koulupäivän aikana rakenteilla, asenteilla, yhteistyöllä! FAKTAA HANKKEESTA - Hallinnoija Hämeen Liikunta ja

Lisätiedot

Liikkuva koulu. Hankkeesta ohjelmaksi 2012-2015

Liikkuva koulu. Hankkeesta ohjelmaksi 2012-2015 Liikkuva koulu Hankkeesta ohjelmaksi 2012-2015 11.9.2012 Mikä on Liikkuva koulu? YLE Keski-Pohjanmaa: http://yle.fi/uutiset/valitunneilla_peuhaus_kasvatt aa_lapsen_liikuntakakkua/6283397 Koulun liikuntaolosuhteiden

Lisätiedot

TUKEVASTI ALKUUN, VAHVASTI KASVUUN -HANKE Paula Jaatinen ja Tuulikki Leinonen, opiskelijat Metropolia ammattikorkeakoulu

TUKEVASTI ALKUUN, VAHVASTI KASVUUN -HANKE Paula Jaatinen ja Tuulikki Leinonen, opiskelijat Metropolia ammattikorkeakoulu 61 TUKEVASTI ALKUUN, VAHVASTI KASVUUN -HANKE Paula Jaatinen ja Tuulikki Leinonen, opiskelijat Metropolia ammattikorkeakoulu Kvartti-malli LAPSEN TUKEMINEN SIIRTYMÄVAIHEESSA Malli koostuu kahdesta osasta:

Lisätiedot

Nuorten Akatemian ja Liikenneturvan yhteistyöhanke 2016

Nuorten Akatemian ja Liikenneturvan yhteistyöhanke 2016 Nuorten Akatemian ja Liikenneturvan yhteistyöhanke 2016 - Yhteistyötä vuodesta 2012 - Tuetaan 13-24 vuotiaiden nuorien omia liikenneturvallisuusprojekteja rahallisesti - Vuonna 2016 haetaan etenkin videoprojekteja

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan turvallisuuspäivä. Turvallisuus on yhteinen etumme

Pohjois-Karjalan turvallisuuspäivä. Turvallisuus on yhteinen etumme Pohjois-Karjalan turvallisuuspäivä Kontiolahti 7.5.2013 Turvallisuus on yhteinen etumme Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto 7.5.2013 1 KAMU kaikki mukaan

Lisätiedot

tarvitaan - mitä ELY-keskus tekee? Marko Kelkka ja Sonja Heikkinen

tarvitaan - mitä ELY-keskus tekee? Marko Kelkka ja Sonja Heikkinen Mihin liikenneturvallisuustyötä tarvitaan - mitä ELY-keskus tekee? Marko Kelkka ja Sonja Heikkinen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- Kanta-Hämeen ja ympäristökeskus liikenneturvallisuusfoorumi 14.3.2016

Lisätiedot

HANKKEEN TAUSTA JA TAVOITTEET

HANKKEEN TAUSTA JA TAVOITTEET Järvenpään liikkumisen ohjauksen valtionapuhanke Tulosten esittely 15.5.2014 Marja-Terttu Sikiö / Destia Oy HANKKEEN TAUSTA JA TAVOITTEET Järvenpään kaupunki haki valtionavustusta liikkumisen ohjauksen

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020 Lausuntopyynnön esittelyn tueksi TAVOITE: TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN Linjaa terveyden edistämisen alueellisen koordinaation painopisteet Pirkanmaalla

Lisätiedot

AAMUNAVAUKSEN TEEMA: LIIKUNTA RAVINTO LEPO MUU, MIKÄ? AIHE: KESTO: VIIKON HAASTE (huomioi valitsemanne teema): AAMUNAVAUKSEEN TARVITTAVAT VÄLINEET:

AAMUNAVAUKSEN TEEMA: LIIKUNTA RAVINTO LEPO MUU, MIKÄ? AIHE: KESTO: VIIKON HAASTE (huomioi valitsemanne teema): AAMUNAVAUKSEEN TARVITTAVAT VÄLINEET: AAMUNAVAUKSEN TEEMA: LIIKUNTA RAVINTO LEPO MUU, MIKÄ? AIHE: KESTO: VIIKON HAASTE (huomioi valitsemanne teema): AAMUNAVAUKSEEN TARVITTAVAT VÄLINEET: Hyvää huomenta kaikille! Tänään puhutaan kouluruokailusta.

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Peilaus minä ja muut. Tavoite. Peilaus

Peilaus minä ja muut. Tavoite. Peilaus Peilaus minä ja muut Tavoite Tavoitteena on tuoda esille nuorten liikennekäyttäytymiseen vaikuttavia seikkoja. Erityisesti pyritään tuomaan näkyviin riskikäyttäytymiseen vaikuttavia harhakäsityksiä, joukkoharhoja.

Lisätiedot

22 vastausta. Tiivistelmä. Olen. Vuosiluokkani on. Alakouluni oli. Muokkaa tätä lomaketta. Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot

22 vastausta. Tiivistelmä. Olen. Vuosiluokkani on. Alakouluni oli. Muokkaa tätä lomaketta. Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot vastausta Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot vesa.raasumaa@gmail.com Muokkaa tätä lomaketta Tiivistelmä Olen 5% Tyttö 5 % Poika 5 % 5% Vuosiluokkani on 8,% 3,8% 7. 5 % 8. 8. % 9. 7 3.8 % 5% Alakouluni

Lisätiedot

Valokuva. Liikkujan viikko 2016 Kampanjamateriaali valtakunnallisen teemapäivän jalkauttamiseksi kunnissa, kouluissa ja työpaikoilla

Valokuva. Liikkujan viikko 2016 Kampanjamateriaali valtakunnallisen teemapäivän jalkauttamiseksi kunnissa, kouluissa ja työpaikoilla Valokuva Liikkujan viikko 2016 Kampanjamateriaali valtakunnallisen teemapäivän jalkauttamiseksi kunnissa, kouluissa ja työpaikoilla Mikä on Liikkujan viikko? Liikkujan viikko on eurooppalainen teemaviikko,

Lisätiedot

SINÄ TEET TURVALLISEN SUOJATIEN RIIHIMÄELLÄ

SINÄ TEET TURVALLISEN SUOJATIEN RIIHIMÄELLÄ SINÄ TEET TURVALLISEN SUOJATIEN RIIHIMÄELLÄ Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen kuntien seudullinen liikenneturvallisuusryhmä yhdessä Liikenneturvan ja poliisin kanssa jalkautuivat tarkkailemaan

Lisätiedot

Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen sairaanhoitopiirin työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset

Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen sairaanhoitopiirin työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen sairaanhoitopiirin työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset Ville Voltti 13.11.2014 Työmatkojen kulkutapajakauma, keskussairaala 0 % 8 % Auto, yksin Auto, kimppakyyti

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TUTKIJALAUTAKUNTIEN TUTKIMAT KOULUIKÄISTEN ONNETTOMUUDET ELY-seminaari Kalle Parkkari

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TUTKIJALAUTAKUNTIEN TUTKIMAT KOULUIKÄISTEN ONNETTOMUUDET ELY-seminaari Kalle Parkkari LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TUTKIJALAUTAKUNTIEN TUTKIMAT KOULUIKÄISTEN ONNETTOMUUDET 2000 2013 10.6.2015 ELY-seminaari Kalle Parkkari Liikenneonnettomuuksien tutkinnassa selvitetään Mitä tapahtui (Kuvaus ja

Lisätiedot

VIHDIN KUNNAN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖRYHMÄ

VIHDIN KUNNAN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖRYHMÄ TOIMINTASUUNNITELMA VIHDIN KUNNAN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖRYHMÄ 2015 2016 Liikenneturvallisuustyöryhmä aktivoi, tukee ja edistää liikenneturvallisuutta Vihdin kunnassa. Vihdin kunta haluaa luoda edellytyksiä

Lisätiedot

Liikkuva koulu nyt ja tulevaisuudessa kärkihankkeen tavoitteet ja toimenpiteet

Liikkuva koulu nyt ja tulevaisuudessa kärkihankkeen tavoitteet ja toimenpiteet Liikkuva koulu nyt ja tulevaisuudessa kärkihankkeen tavoitteet ja toimenpiteet Liikkuva koulu nyt ja tulevaisuudessa Yleisesti Liikkuvasta koulusta Kärkihankkeen toteutukseen liittyvät toimenpiteet Toimenpiteitä

Lisätiedot

Nuorten Akatemian ja Liikenneturvan yhteistyöhanke 2016

Nuorten Akatemian ja Liikenneturvan yhteistyöhanke 2016 Nuorten Akatemian ja Liikenneturvan yhteistyöhanke 2016 - Yhteistyötä vuodesta 2012 - Tuetaan 13-24 vuotiaiden nuorien omia liikenneturvallisuusprojekteja rahallisesti - Vuonna 2016 haetaan etenkin videoprojekteja

Lisätiedot

Opastusta ja vinkkejä kuntien liikenneturvallisuustyöhön. LIIKENNE JA MAANKÄYTTÖ 2015 Juha Heltimo, Strafica Oy Annu Korhonen Linea Konsultit Oy

Opastusta ja vinkkejä kuntien liikenneturvallisuustyöhön. LIIKENNE JA MAANKÄYTTÖ 2015 Juha Heltimo, Strafica Oy Annu Korhonen Linea Konsultit Oy Opastusta ja vinkkejä kuntien liikenneturvallisuustyöhön LIIKENNE JA MAANKÄYTTÖ 2015 Juha Heltimo, Strafica Oy Annu Korhonen Linea Konsultit Oy Esityksen sisältö Opas kuntien liikenneturvallisuustyöhön

Lisätiedot

Oppilaiden luontainen energisyys halutaan nähdä voimavarana, joka oikein kanavoituna tuottaa sekä hyviä oppimistuloksia että koulussa viihtymistä.

Oppilaiden luontainen energisyys halutaan nähdä voimavarana, joka oikein kanavoituna tuottaa sekä hyviä oppimistuloksia että koulussa viihtymistä. Siilinjärvi Hankkeessa mukana alakoulu Siilinlahti ja yläkoulu Ahmo Haasteena kehittää kahden ison koulun (n. 1200 oppilasta) liikunnallista toimintakulttuuria ja yhteistyötä Liikuntamyönteisen kasvun

Lisätiedot

Oulun eteläisen alueen liikenneturvallisuustoimija. Vuoden 2016 toimintasuunnitelma (5)

Oulun eteläisen alueen liikenneturvallisuustoimija. Vuoden 2016 toimintasuunnitelma (5) 27.1.2016 1 (5) Oulun eteläisen alueen liikenneturvallisuustoimija Vuoden 2016 toimintasuunnitelma Lähtökohdat ja toimijatyön organisointi Pohjois-Pohjamaan ELY-keskuksen alueen liikenneturvallisuustoimijan

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2015 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2015 1 14.10.2015 Aika 14.10.2015 klo 14:00-16:55 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Onko harvaan asuttu maaseutu turvassa?

Onko harvaan asuttu maaseutu turvassa? 8.9.2015 Onko harvaan asuttu maaseutu turvassa? Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston puheenjohtaja Seminaarin teema Mikä on turvallisuuden nykytila ja haasteet harvaan asutulla

Lisätiedot

SALLI Salon liikkuvat lapset -kehittämishanke

SALLI Salon liikkuvat lapset -kehittämishanke SALLI Salon liikkuvat lapset -kehittämishanke Anna Karlsson varhaiskasvatuspalveluiden esimies 4.10.2016 Salo lukuina: Asukkaita 53 656 Kunnallisia päiväkoteja ~40 ja niissä hoitopaikkoja 2233 Perhepäivähoitajia

Lisätiedot

Ikäihmisten arjen turvaa

Ikäihmisten arjen turvaa Ikäihmisten arjen turvaa Ongelmia ja ratkaisuja Krista Kirjavainen Toukokuu 2013 KAMU kaikki mukaan turvallisuustyöhön Itä-Suomen turvallisuuden toimeenpanosuunnitelma KAMUn tarkoituksena tukea ja kannustaa

Lisätiedot

Liikkuva koulu Paasitorni Palvelujohtaja Mika Mäkelä

Liikkuva koulu Paasitorni Palvelujohtaja Mika Mäkelä Liikkuva koulu Paasitorni 1.12.2016 Palvelujohtaja Mika Mäkelä Aika ennen https://www.youtube.com/watch?v=gsaalcjnns Liikkuva koulu laajenee kohti aktiivisia opiskeluyhteisöjä HENKILÖSTÖ TAITOJEN KEHITTÄMINEN

Lisätiedot

1 TERVEELLISEN ELÄMÄN TOIMINTAMALLI -HANKKEEN TAVOITTEET JA ARVI- OINTIKRITEERIT

1 TERVEELLISEN ELÄMÄN TOIMINTAMALLI -HANKKEEN TAVOITTEET JA ARVI- OINTIKRITEERIT Terve Elämä! -kampanjan toimintasuunnitelma 2009-2010 Projektikoordinaattori Tanja Ali-Yrkkö 1.6.2009 1 TERVEELLISEN ELÄMÄN TOIMINTAMALLI -HANKKEEN TAVOITTEET JA ARVI- OINTIKRITEERIT Sivistystoimen johtaman

Lisätiedot

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

Liikkuva koulu hanke. Seminaari Helsinki Tuija Tammelin tutkimusjohtaja LIKES tutkimuskeskus

Liikkuva koulu hanke. Seminaari Helsinki Tuija Tammelin tutkimusjohtaja LIKES tutkimuskeskus Liikkuva koulu hanke Ttki Tutkimustuloksia tlki Seminaari Helsinki 5.10.2011 Tuija Tammelin tutkimusjohtaja LIKES tutkimuskeskus Pilottihankkeiden tutkimus ja seuranta Tavoitteena on selvittää miten hanke

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Ikäihmisten oma kokemus liikkumisen turvallisuudesta Etelä-Savossa

Ikäihmisten oma kokemus liikkumisen turvallisuudesta Etelä-Savossa Ikäihmisten oma kokemus liikkumisen turvallisuudesta Etelä-Savossa Alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus (ATH) ja keskustelu Pieksämäen vanhusneuvoston kanssa 9.9.2014 Sisäisen turvallisuuden teematilaisuus

Lisätiedot

Liite 10, Hallintokuntien toimintasuunnitelmat vuosille 2011-2012

Liite 10, Hallintokuntien toimintasuunnitelmat vuosille 2011-2012 Liite 10, Hallintokuntien toimintasuunnitelmat vuosille 2011-2012 - Äitiysneuvola - Lasten neuvola - Päivähoito - Koulutoimi - Kouluterveydenhoito - Nuorisotoimi - Työsuojelu - Vammaispalvelut - Vanhustyö

Lisätiedot

TULOSLIITE JULKAISUUN

TULOSLIITE JULKAISUUN TULOSLIITE JULKAISUUN Tuija Tammelin, Jouni Kallio, Katja Rajala, Harto Hakonen ja Kaarlo Laine. Muutoksia Liikkuvissa kouluissa 0 0. Oppilaat liikkujina ja koulun ak!vitee"en suunni#elijoina. LIKES-tutkimuskeskus

Lisätiedot