Pietarsaaren seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 KVT-työ toimintasuunnitelmat, Liite 4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pietarsaaren seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 KVT-työ toimintasuunnitelmat, Liite 4"

Transkriptio

1 Liikennekasvatus-, valistus- ja tiedotustyön toimintasuunnitelmat kohderyhmittäin Liikennekasvatus-, valistus- ja tiedotustyön suunnitelmat on koottu kohderyhmittäin seuraaville ryhmille: Alle kouluikäiset (päivähoito ja neuvola) Alakoulut ja vapaa-aika (yläkoulut, 2. aste, nuorisotyö) Työikäiset Ikäihmiset ja vajaakuntoiset Suunnitelmissa on esitetty toimenpiteen /toiminnan kuvauksen lisäksi alustava vastuutaho sekä toteutuksen ajankohta. Toimintaa on esitetty eri tahojen toteuttamana, joten saman tahon toimenpiteitä voi sisältyä useisiin suunnitelmiin. Suunnitelmien alussa ensimmäisessä osiossa on esitetty vuosille ajoittuva toiminta ja toimenpiteet. Niiden jälkeen on koottu pidemmän aikavälin toimenpiteitä, joita on tarkoitus toteuttaa vuoden 2015 jälkeen. Suunnitelmataulukoiden ensimmäinen osio on siis kulloinenkin toimintasuunnitelma, ja jälkimmäinen osa toimii työkalupakkina ja vinkkivarastona tulevien vuosien toiminnan suunnitteluun. Jatkossa kukin hallintokunta/yksikkö valmistelee liikenneturvallisuustoimintaansa noin vuodeksi eteenpäin. Toimenpiteet voivat olla vuosittain toistuvia, näistä suunnitelmista valittavia tai kokonaan uusia toimintamalleja. Tärkeintä on laatia suunnitelma, jonka toteuttamiseen sen laatijat voivat sitoutua. Suunnitelman tulee olla riittävän konkreettinen ja realistinen, mutta myös aktiiviseen ja pitkäjänteiseen työhön kannustava.

2 Alle kouluikäiset (päivähoito ja neuvola) Kohderyhmä Tavoite ja toteutustapa Järjestäjä, vastuutaho Ajoitus Vuosien toiminta Liikenneturvallisuustyö: n kokouksissa kerrotaan valmistuneesta liikenneturvallisuussuunnitelmasta ja käydään läpi oman kohderyhmän toimintasuunnitelma vuosille Koko henkilöstö tulee tietoiseksi suunnitelmasta. Suunnitelmasta tiedotetaan myös perhepäivähoitajia. Kunnan liikenneturvallisuusryhmä, varhaiskasvatuksen henkilöstö (johto) Syksy 2014 Samalla kerrotaan saatavilla olevasta materiaalista (esim. Liikenneturvan nettisivut). Materiaalin hankinta päiväkoteihin ja perhepäivähoitoon: Kunnassa tarkistetaan ja hankitaan kaikkiin päiväkoteihin säännöllisesti ajanmukaista valistus- ja opetusmateriaalia liikennekasvatusta varten (esim. Liikenneturvan esitteet, julisteet). Uudet materiaalit esitellään koko henkilöstölle. Sovitaan materiaalin jakamisesta (esim. vanhemmille Lapsi liikenteessä -opas ja -tehtävävihko?). Varhaiskasvatus Yhteistyötahona Liikenneturva Vuosittain, alkaen syksyllä 2014 ja vanhemmat Hyvän esimerkin näyttäminen liikenteessä: ja vanhemmat liikkuvat rauhallisesti ja liikennesääntöjen mukaan, käyttävät pyöräilykypärää sekä heijastinta tai heijastinliiviä. Muistutetaan aikuisia tästä. Lapset Jatkuva liikennekasvatus päiväkodin arjessa: Kävelyretkillä lasten kanssa opetellaan ja kerrataan turvallista liikennekäyttäytymistä ja liikennesääntöjä. Turvaliivit ovat aina käytössä sekä lapsilla että aikuisilla, ja lapsia muistutetaan pimeällä näkymisen tärkeydestä. Vanhemmat Tiedotus vanhemmille: Vanhemmille toimitettavaan kuukausikirjeeseen lisätään lyhyt tietoisku ajankohtaisesta liikenneturvallisuusaiheesta (esim. pyöräilykypärän käyttö, pimeällä tai liukkaalla kelillä liikkuminen, turvavyön käyttö).

3 Vanhemmat Liikenneturvallisuusteema tai -osa vanhempainilloissa: Keskustelut vanhempainilloissa, aiheena kaikki turvavyön käytöstä heijastimiin. muistuttaa vanhempia siitä, että lapset haetaan aina päiväkodin pihasta, lapsia ei päästetä yksin parkkipaikalle autossa odottaville vanhemmille. Muistutuksia myös liikennesäännöistä sekä vanhempien roolista toimia esimerkkinä lapsille. Esim. Pyöräilykypärä voi olla ajankohtainen aihe. Liikenneturva voi tulla vierailulle vanhempainiltoihin ja pitää puheenvuoron tai lähettää materiaalia. Lapset ja Heijastinliivit: henkilökunta Heijastinliivien hankinta tarvittaessa päiväkoteihin ja ryhmäperhepäiväkoteihin sekä perhepäiväkoteihin jota toimivat omassa kodissa. Heijastinliivejä käytetään aina liikkuessa päiväkodin ulkopuolella (sekä lapset että henkilökunta) yhteistyössä Liikenneturvan kanssa. Henkilökunta Kevät/syksy 2015 Lapset Heijastinkampanja päiväkodeissa: valistaa lapsia heijastimien merkityksestä. Jotta koetaan ero heijastimien käyttöön ja käyttämättä jättämiseen. näyttää heijastimien valaisulla näiden eron. järjestää lapsille heijastinjahdin jossa lapset saavat etsiä heijastimia pimeässä huoneessa taskulampun avulla. Päiväkotihenkilökunta Syksy/talvi Pidemmän aikavälin toiminta Liikenneturvallisuustyön suunnittelu ja seuranta: Tuleva toiminta suunnitellaan kokoamalla toimintaohjelma seuraavalle vuodelle. Suunnitelma on tiivis ja konkreettinen sisältäen vain toteutettavissa olevat toimenpiteet. Kukin yksikkö toimittaa oman esityksensä, josta johto kokoaa koko hallinnonalan suunnitelman. Suunnitelma käydään läpi jokaisessa hallinnonalan yksikössä. Hallinnonalan johto, hallinnonalan yhteyshenkilö liikenneturvallisuusryhmässä Vuosittain, syksyllä

4 Personal Lapset ja vanhemmat koulutus: Liikenneturvallisuusaiheinen koko perheen te ta/-päivä päiväkodissa: Päivähoitojohto Aiheina voivat olla järjestää mm. pimeällä seudullisen liikkuminen tai kunnallisen (heijastin, koulutuksen turvaliivi), kaikille lasten päivähoitajille kuljettaminen autossa ja perhepäivähoitajille. (turvaistuin, turvavyö) Liikenneturvan tai pyöräily kouluttajat (kypärä, pitävät säännöt). koulutuksen. Toteutus esimerkiksi rasteina, jotka perheet kiertävät omaan tahtiin. Mukaan voidaan pyytää esimerkiksi Liikenneturvan kouluttaja, paikallinen autokoulu, poliisi tai pelastuslaitos. Paikallinen kuljetusyritys voi olla mukana havainnollistamassa lapsille pienten liikkujien näkyvyyttä isosta ajoneuvosta. (johto) yhteistyössä Liikenneturvan Yhteistyötahoina kanssa esim. Liikenneturva, poliisi, pelastuslaitos Kerran Kevät / joka syksy 5 vuosi Lapset ja vanhemmat Turvalliset päiväkoti- ja koulumatkat: Pienistä liikkujista muistutetaan mediassa ennen koulun ja päiväkotien toiminnan alkua. Syksyllä toiminnan alkaessa koulujen ja päiväkotien läheisyydessä olevien suojateiden kohdalla aikuiset ovat turvaamassa ylitystä ja muistuttamassa läsnäolollaan suojatieturvallisuudesta., vanhemmat, kunnan liikenneturvallisuusryhmä Yhteistyötahoina poliisi, Liikenneturva Syksy (elokuu) n liikennekasvatus ja valistus: Liikenneturvallisuus on teemana henkilöstökokouksissa. Liikenneturvan kouluttajat voivat osallistua kokouksiin. (johto) yhteistyössä Liikenneturvan kanssa Pari kertaa vuodessa Lapset ja henkilöstö Turvallinen liikenneympäristö: Vaaralliset kohdat päiväkodin liikenneympäristössä kartoitetaan (henkilöstö ja vanhemmat). Liikenneturvan valmiita materiaaleja voidaan käyttää. Kartoituksen jälkeen pidetään yhteistyökokous teknisen sektorin kanssa. Päivähoidon henkilöstö sekä tekninen sektori Kerran vuodessa

5 Alakoulut Kohderyhmä Tavoite ja toteutustapa Järjestäjä, vastuutaho Ajoitus Vuosien toiminta Liikenneturvallisuustyö: n kokouksissa kerrotaan valmistuneesta liikenneturvallisuussuunnitelmasta ja käydään läpi oman kohderyhmän toimintasuunnitelma vuosille Koko henkilöstö tulee tietoiseksi suunnitelmasta. Samalla kerrotaan saatavilla olevasta materiaalista (esim. Liikenneturvan nettisivut). Kunnan liikenneturvallisuusryhmä, sivistystoimen henkilöstö (johto) Syksy 2014 Materiaalin hankinta kouluille: Kunnassa tarkistetaan ja hankitaan kaikille kouluille säännöllisesti ajanmukaista ja oppilaiden ikätason huomioivaa opetusmateriaalia Sivistystoimi Yhteistyötahona Liikenneturva Vuosittain, alkaen syksyllä 2014 liikennekasvatusta varten. Uusi materiaali esitetään kaikille opettajille. Opiskelijat Jatkuva liikennekasvatus kouluissa: Pyöräily- ja kävelyretkiä erilaisiin tapahtumiin, tässä yhteydessä liikennekasvatustapahtumiin. tarkistavat, että kaikilla on esim. heijastin, heijastinliivi, pyöräilykypärä. esittävät myös kysymyksiä/tiedottavat esim. liikennesäännöistä, kylteistä. Opiskelijat ja opettajat Kansallinen liikenneturvallisuusviikko (viikko 37): Koulut osallistuvat kansalliseen liikenneturvallisuusviikkoon tiedottamalla ja valistamalla opiskelijoita liikenneturvallisuudesta sekä järjestämällä tapahtumia. Elokuu 2014 ja 2015

6 Opiskelijat Heijastimet: valistaa lapsia heijastimien merkityksestä. Jotta koetaan ero heijastimien käyttöön ja käyttämättä jättämiseen. näyttää heijastimien valaisulla näiden eron. Liikenneturvan materiaalia hyödynnetään kouluissa., vanhempainyhdistys, liikenneturvallisuusryhmä/- komitea, yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa Syksy/talvi , Koulussa järjestetään heijastinjahti jossa oppilaat saavat etsiä heijastimia pimeässä luokkahuoneessa taskulampun avulla Pyöräilykypärän käytön lisääminen: muistuttavat kaikkien luokkien oppilaita kypärän käytön tärkeydestä. Havainnollistamisessa voi hyödyntää Liikenneturvan materiaalia ja välineitä (esim. munakypärä). Yhteistyötahoina Liikenneturva, paikalliset yritykset ja pyöräilyyhdistykset Kevät 2015 Kypärän käyttöön liittyen tehdään julisteita, jotka laitetaan koulun seinille ja äänestetään paras juliste. Palkintona on esim. pyöräilykypärä. Oppilaat ja opettajat Turvallisen pyöräilyn edistäminen: Alakoulut osallistuvat valtakunnalliseen pyöräilyviikkoon mm. Pyörällä kouluun teemapäivänä. Myös opettajat ja muu henkilökunta tulee mahdollisuuksien mukaan pyörällä kouluun. Viikon aikana muistutetaan pyöräilykypärän käytöstä ja pyöräilyn säännöistä. Ylempien luokkien kanssa tehdään Liikenneturvan sääntövisa. 5. Luokkalaisilla on vosittainen pyöräilypäivä Toukokuu 2015

7 Pidemmän aikavälin toiminta Liikenneturvallisuustyön suunnittelu ja seuranta: Tuleva toiminta suunnitellaan kokoamalla toimintaohjelma seuraavalle vuodelle. Suunnitelma on tiivis ja konkreettinen sisältäen vain toteutettavissa olevat toimenpiteet. Kukin yksikkö toimittaa oman esityksensä, josta johto kokoaa koko hallinnonalan suunnitelman. Suunnitelma käydään läpi jokaisessa hallinnonalan yksikössä. Hallinnonalan johto, hallinnonalan yhteyshenkilö liikenneturvallisuusryhmässä Vuosittain, syksyllä Opettajien koulutus: Opettajille järjestetään koulutuspäivä, jossa kouluttajana on Liikenneturva. Sivistystoimi Yhteistyötahona Liikenneturva Muutaman vuoden välein Oppilaat Jatkuva liikennekasvatus kouluissa: Koulun aamunavauksen teemana on turvallinen liikennekäyttäytyminen. Aiheina voi olla mm. turvallinen pyöräily (keväällä) sekä pimeällä näkymisen turvallisuus (syksyllä). Oppilaat Turvalliset koulumatkat: Pienistä liikkujista muistutetaan mediassa ennen koulun alkua. Syksyllä koulun alkaessa koulujen läheisyydessä olevien suojateiden kohdalla aikuiset ovat turvaamassa ylitystä ja muistuttamassa läsnäolollaan suojatieturvallisuudesta., vanhemmat, kunnan liikenneturvallisuusryhmä Yhteistyötahoina poliisi, Liikenneturva Syksy (elokuu) Oppilaat ja vanhemmat Turvallinen pyöräily: Lasten ja vanhempien kanssa tehdään sopimus, että lasten pyörät laitetaan kuntoon., vanhempainyhdistys Yhteistyötahoina Ekorosk ja muut paikalliset yritykset Kevät Sovitaan yhteistyöstä paikallisen jätteenkäsittelylaitoksen Ekoroskin kanssa. Kunnostuskelpoisia polkupyöriä lahjoitetaan kouluille, jotta myös kuljetusoppilaat voivat pyöräillä koulupäivän aikana tehtävät matkat. Pyörät kunnostetaan yhdessä opettajien sekä koti- ja kouluyhdistyksen kanssa. Koulu järjestää polkupyörien katsastuspäivän.

8 Oppilaat Heijastimet: Heijastimia jaetaan oppilaille. tarkistavat jälkeenpäin, että oppilaat myös käyttävät niitä., vanhempainyhdistys, liikenneturvallisuusryhmä/- komitea Yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa Syksy/talvi Kilpailu siitä mikä luokka käyttää eniten heijastimia. Oppilaat huomioivat kuinka moni oppilas tai koulun henkilöstöstä käyttävät heijastimia, ja analysoivat tuloksia. Oppilaat ja vanhemmat Liikenneturvallisuusaiheinen teemapäivä oppilaille ja vanhemmille: Koti- ja kouluyhdistys järjestää yhdessä koulun kanssa teemapäivän, jossa on oppilaiden, vanhempien ja opettajien yhdessäoloa teeman mukaisesti. Teemana voi olla esim. pyöräily (mm. kypärän käyttö, ajotaitorata, pyörien kunnostus). Mukaan voidaan pyytää esimerkiksi Liikenneturvan kouluttaja, paikallinen autokoulu, poliisi tai pelastuslaitos., vanhempainyhdistys Yhteistyötahoina esim. Liikenneturva, poliisi, pelastuslaitos Kevät / syksy Oppilaat Bussilla liikkumisen turvallisuuden parantaminen: Bussifirman kanssa järjestetään tilaisuus/info, jossa havainnollistetaan lapsille turvallista pysäkille kulkua, bussiin siirtymistä, lasten näkyvyyttä bussista katsottuna, jarrutusta sekä heijastimen näkyvyyttä pimeällä. Mukana ovat mm. Liikenneturva ja poliisi. Koulut, vanhempainyhdistys Yhteistyötahona bussiyritykset ja Liikenneturva Syksy / talvi

9 Oppilaat, Pietarsaaren seudun Koulumatkat: liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 Opetustoimi yhteistyössä KVT-työ toimintasuunnitelmat, Parin vuoden Liite välein 4 / kun vanhemmat, Laaditaan yhteiset pelisäännöt koulukuljetuksiin ja saattoliikenteeseen Liikenneturvan, ELY-keskuksen ja uusia sopimuksia tehdään opettajat, liittyen. Säännöt koskevat oppilaita, vanhempien, opettajia ja kuljettajia. poliisin kanssa koulukuljetukset Koulukuljetuksie n järjestäjät Koulukuljetukset: Kunta tai seutu järjestää koulutustilaisuuden koulukuljetuksia järjestäville. Sopimuksessa tulisi lukea, että kuljetuksia järjestävän täytyy osallistua koulutukseen jonka kunta pitää. Esim. Liikenneturva, poliisi tai ELY-keskus pitää puhevuoron koulutuksessa. Opetustoimi yhteistyössä Liikenneturvan, ELY-keskuksen ja poliisin kanssa Parin vuoden välein / kun uusia sopimuksia tehdään

10 ja vapaa-aika (Yläkoulut, 2. asteen koulut, nuorisotyö) Kohderyhmä Tavoite ja toteutustapa Järjestäjä, vastuutaho Ajoitus Vuosien toiminta Liikenneturvallisuustyö: n kokouksissa kerrotaan valmistuneesta liikenneturvallisuussuunnitelmasta ja käydään läpi oman kohderyhmän toimintasuunnitelma vuosille Koko henkilöstö tulee tietoiseksi suunnitelmasta. Suunnitelmasta tiedotetaan myös perhepäivähoitajia. Kunnan liikenneturvallisuusryhmä, sivistystoimi sekä liikunta- ja nuorisotoimen henkilöstö (johto) Syksy 2014 Samalla kerrotaan saatavilla olevasta materiaalista (esim. Liikenneturvan nettisivut). Materiaalin hankinta kouluille ja nuorisotoimeen: Kunnassa tarkistetaan ja hankitaan kaikille kouluille ja nuorisotoimen tiloihin säännöllisesti ajanmukaista ja oppilaiden ikätason huomioivaa opetusmateriaalia liikennekasvatusta varten. Uudet materiaalit esitellään kaikille opettajille. Sivistystoimi Yhteistyötahona Liikenneturva Vuosittain, alkaen syksyllä 2014 Oppilaat Jatkuva liikennekasvatus kouluissa: Pyöräily- ja kävelyretkiä erilaisiin tapahtumiin, tässä yhteydessä liikennekasvatustapahtumiin. tarkistavat, että kaikilla on esim. heijastin, heijastinliivi, pyöräilykypärä. esittävät myös kysymyksiä/tiedottavat esim. liikennesäännöistä, kylteistä Pimeällä pyöräilyn turvallisuus: Pyöräilylamppujen jakelu ja tarkkailu, että nuoret myös käyttävät niitä. Kansallinen heijastinpäivä on hyvä kampanjailta., vanhempainyhdistys, nuorisotoimi, liikenneturvallisuusryhmä/- komitea Yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa Syksy 2014

11 Pyöräilykypärän käytön lisääminen: muistuttavat kaikkien luokkien oppilaita kypärän käytön tärkeydestä. Havainnollistamisessa voi hyödyntää Liikenneturvan materiaalia ja välineitä., nuorisotoimi Yhteistyötahoina Liikenneturva, paikalliset yritykset ja pyöräilyyhdistykset Kevät 2015, pyöräilyviikko toukokuussa Pidetään info yläkouluilla pyöräilykypärän käytöstä. Vierailijana esim. pyöräily-yhdistyksen edustaja. Kypärän käyttöön liittyen tehdään julisteita, jotka laitetaan koulun/nuorisotilan seinille ja äänestetään paras juliste. Palkintona on esim. pyöräilykypärä. Oppilaat ja opettajat Turvallisen pyöräilyn edistäminen: Yläkoulut sekä toisen asteen koulut osallistuvat valtakunnalliseen pyöräilyviikkoon mm. Pyörällä kouluun teemapäivänä. Myös opettajat ja muu henkilökunta tulee mahdollisuuksien mukaan pyörällä kouluun. Viikon aikana muistutetaan pyöräilykypärän käytöstä ja pyöräilyn säännöistä. Toukokuu 2015 Turvallinen mopoilu: Yläkouluilla pidetään mopoiluun liittyvä info, aiheina mm. liikennekäyttäytyminen, mopon virittäminen, liikennesäännöt. Vierailijana esimerkiksi poliisi tai Liikenneturvan kouluttaja. (rehtori) Yhteistyötahoina poliisi, Liikenneturva Kevät 2015

12 Liikennekasvatus nuorten tapahtumissa ja tilaisuuksissa: Nuorisorektori, nuorisovaltuusto Liikennekasvatusta Liikenneturvan materiaalin avulla (ennakointi, ajatusten kirjoittaminen) esim. nuorisotaloilla. Yhteistyötahoina poliisi, Liikenneturva Esitys liikenneturvallisuudesta ja liikennekäyttäytymisestä (esim. mopedi, pyöräilykypärä) nuorisotaloilla. Esityksen voi pitää vieras jonka tulisi olla nuori ja ehkä tunnettu siitä, että nuoret kuuntelevat häntä ja oppivat sitä kautta enemmän. Järjestetään pyörien huoltoilta nuortenillassa. Vieraina voivat olla paikallisen pyöräliikkeen ja pyöräily-yhdistyksen edustajat. Samalla muistutetaan kypärän käytöstä. Pidemmän aikavälin toiminta Liikenneturvallisuustyön suunnittelu ja seuranta: Tuleva toiminta suunnitellaan kokoamalla toimintaohjelma seuraavalle vuodelle. Suunnitelma on tiivis ja konkreettinen sisältäen vain toteutettavissa olevat toimenpiteet. Kukin yksikkö toimittaa oman esityksensä, josta johto kokoaan koko hallinnonalan suunnitelman. Suunnitelma käydään läpi jokaisessa hallinnonalan yksikössä. Hallinnonalan johto, hallinnonalan yhteyshenkilö liikenneturvallisuusryhmässä Vuosittain, syksyllä Opettajien koulutus: Opettajille järjestetään koulutuspäivä, jossa kouluttajana on Liikenneturva. Sivistystoimi Yhteistyötahona Liikenneturva Muutaman vuoden välein

13 Oppilaat Jatkuva liikennekasvatus kouluissa: Koulun aamunavauksen teemana on turvallinen liikennekäyttäytyminen. Aiheina voi olla mm. turvallinen pyöräily (keväällä) sekä pimeällä näkymisen turvallisuus (syksyllä). Oppilaat, opettajat, vanhemmat, koulukuljetuks et Koulumatkat: Laaditaan yhteiset pelisäännöt koulukuljetuksiin ja saattoliikenteeseen liittyen. Säännöt koskevat oppilaita, vanhempien, opettajia ja kuljettajia. Sivistystoimi, koulut, vanhemmat Tarkkailu vuosittain Koulukuljetusli ikennöijät Koulukuljetukset: Kunta tai seutu järjestää koulutustilaisuuden koulukuljetusliikennöijille. Sopimuksessa tulisi lukea, että koulukuljetusliikennöijän täytyy osallistua koulutukseen jonka kunta järjestää. Esim. Liikenneturva, poliisi ja ELYkeskus pitävät puhevuoron koulutuksessa. Sivistystoimi Yhteistyötahoina Liikenneturva, ELYkeskus, poliisi Parin vuuoden välein / kun uusia sopimuksia tehdään Turvalliset harrastusmatkat: Liikennekasvatusta tehdään paikallisten seurojen ja yhdistysten toiminnassa (mm. turvalliset harrastematkat). Hyödynnetään Liikenneturvan Turvallisesti harrastuksiin esitettä. Kannustetaan nuoria tulemaan harrastuksiin pyörällä tai kävellen. Liikunta- ja nuorisotoimen yhteyshenkilö liikenneturvallisuusryhmässä, paikalliset seurat ja yhdistykset Yhteistyötahona Liikenneturva Oppilaat Turvallinen ympäristö: Tekninen toimi, koulut Vuosittain Siirrettäviä nopeusnäyttötauluja sijoitetaan koulujen läheisyyteen. taulu ei näytä ylinopeutta. Aineisto lähetetään kouluille, jossa oppilaat voivat hyödyntää materiaalia esim. matematiikassa. Aineistoa voidaan myös esittää vanhempainilloissa.

14 Oppilaat ja vanhemmat Turvallinen pyöräily: Oppilaiden ja vanhempien kanssa tehdään sopimus, että pyörät laitetaan kuntoon., vanhempainyhdistys, seurat ja järjestöt Yhteistyötahoina Ekorosk ja muut paikalliset yritykset Kevät Sovitaan yhteistyöstä paikallisen jätteenkäsittelylaitoksen Ekoroskin kanssa. Kunnostuskelpoisia polkupyöriä lahjoitetaan kouluille, jotta myös kuljetusoppilaat voivat pyöräillä koulupäivän aikana tehtävät matkat. Pyörät kunnostetaan yhdessä opettajien sekä koti- ja kouluyhdistyksen kanssa. Koulu järjestää polkupyörien katsastuspäivän. Pyöräilykypärän käytön lisääminen: Tuunataan pyöräilykypäriä ja valitaan hienoin kypärä, joka arvontaan oppilaiden kesken. Yhteistyötahoina Liikenneturva, paikalliset yritykset ja pyöräilyyhdistykset Kevät 2015, pyöräilyviikko toukokuussa Kisa kypärän käytöstä luokkien välillä paras luokka palkitaan. Turvallinen mopoilu: 7. ja 8. luokkalaisten vanhempainillan yhteydessä pidetään tietoisku turvallisesta mopoilusta ja vanhempien vastuusta nuorten mopoilussa. (rehtori) Yhteistyötahoina poliisi, Liikenneturva Kevät / syksy Pimeällä liikkumisen turvallisuus: Heijastimien jakelu ja tarkkailu, että oppilaat myös käyttävät niitä. Kansallinen heijastinpäivä 1.10 on hyvä kampanjailta., vanhempainyhdistys, nuorisosektori, liikenneturvallisuusryhmä/-komitea Yhteistyötahoina paikalliset yritykset Syksy Liikennekasvatus nuorten tapahtumissa ja tilaisuuksissa: Yhteistyömallin ja muotojen luominen paikallisten autokoulujen ja poliisin kanssa. Nuorisosektori, nuorisovaltuusto, autokoulut Liikenneturvallisuuspäivä: Optima järjestää liikenneturvallisuuspäivän. Optima yhteistyössä poliisin, pelastuslaitoksen ja Liikenneturvan kanssa Vuosittain

15 Työikäiset Målgrupp / Kohderyhmä Mål och förverkligande / Tavoite ja toteutustapa Anordnare, ansvarig / Järjestäjä, vastuutaho Tidpunkt / Ajoitus Verksamhet åren / Vuosien toiminta Kunnan henkilöstö Liikenneturvallisuustyö: n kokouksissa kerrotaan valmistuneesta liikenneturvallisuussuunnitelmasta ja käydään läpi oman kohderyhmän toimintasuunnitelma vuosille Koko henkilöstö tulee tietoiseksi suunnitelmasta. Samalla kerrotaan saatavilla olevasta materiaalista (esim. Liikenneturvan nettisivut). Kunnan liikenneturvallisuusryhmä, teknisen toimen henkilöstö (johto) Syksy 2014 Kaikki asukkaat Tiedotus liikenneturvallisuustyöstä: Valmistunutta liikenneturvallisuussuunnitelmaa esitellään paikallisessa mediassa. Kerrotaan työn painopisteistä (pyöräilyn edistäminen ja sen turvallisuuden parantaminen, mopoilun turvallisuuden lisääminen, teiden ja katujen kunnossapidon kehittäminen). Esitellään kunnan liikenneturvallisuusryhmä. Kunnan liikenneturvallisuusryhmä Syksy 2014 Kunnan henkilöstö Tiedotus ajankohtaisista liikenneturvallisuusaiheista: Tilataan Liikenneturvan maksuton sähköinen Liikennevinkki-uutiskirje kaikille kunnan työntekijöille. Kunnan liikenneturvallisuusryhmä, hallinnonalojen yhteyshenkilöt Syksy/kevät Tilataan Liikenneturvan maksuton Liikennevilkku-asiakaslehti kaikkiin kunnan yksiköihin (jos ei ole jo tilattu). Kunnan henkilöstö Pyöräilyn edistäminen ja turvallisuus: Kunta ja sen yksiköt viettävät Valtakunnallista pyöräilyviikkoa. Pyörällä töihin -teemapäivänä kannustetaan tulemaan pyörällä töihin. Liikenneturvallisuusryhmä, yhteistyössä Liikenneturva, poliisi Pyöräilyviikko toukokuussa 2015 Viikon aikana muistutetaan pyöräilykypärän käytön tärkeydestä (esim. tiedotuksen ja Liikenneturvalta tilattavien julisteiden kautta). Yksiköt voivat palkita kaikki pyöräilykypärää käyttävät tai kisata keskenään kypärän käytön aktiivisuudesta. Muistutetaan pyöräilyn säännöistä. Työpaikoilla voidaan tehdä Liikenneturvan sääntövisa ja jakaa Jalan ja pyörällä -opasta. Säännöistä tiedotetaan mediassa. Sääntövisan kysymykset voidaan lisätä myös kuntien nettisivuille pyöräilyviikolla.

16 Kaikki asukkaat Pimeällä liikkumisen turvallisuus: Kunnan liikenneturvallisuusryhmä järjestää Käytä heijastinta -kampanjan tai tapahtuman. Kansallinen heijastinpäivä on hyvä ajankohta käynnistää kampanjan. Kampanjan täytyy olla näkyvä mediassa, myös julkkis voi olla mukana kampanjassa. Kunnan liikenneturvallisuusryhmä Syksy (Lokakuu) 2014 ja 2015 Liikenneturvallisuusryhmä voi esittäytyä kadulla ja jakaa heijastimia (heijastimia esim. paikallisista yrityksistä). Pidemmän aikavälin toiminta Liikenneturvallisuustyön suunnittelu ja seuranta: Tuleva toiminta suunnitellaan kokoamalla toimintaohjelma seuraavalle vuodelle. Suunnitelma on tiivis ja konkreettinen sisältäen vain toteutettavissa olevat toimenpiteet. Kukin yksikkö toimittaa oman esityksensä, josta johto kokoaa koko hallinnonalan suunnitelman. Suunnitelma käydään läpi jokaisessa hallinnonalan yksikössä. Hallinnonalan johto, hallinnonalan yhteyshenkilö liikenneturvallisuusryhmässä Vuosittain, syksyllä Kunnan henkilöstö Pyöräilyn turvallisuus: Liikenneturvallisuusryhmä järjestää tempauksen pyöräilyviikon Kansallisena pyöräilypäivänä (lauantai). Mukana voivat olla mm. poliisi, Liikenneturva ja paikallinen pyöräliike. Aiheena ovat pyöräilykypärä, pyöräilyn säännöt ja varusteet. Liikenneturvallisuusryhmä, paikalliset yritykset, yhteistyössä Liikenneturva, poliisi Pyöräilyviikko toukokuussa Syksyllä tiedotetaan pyörän valojen käytöstä hämärän ajan lisääntyessä sekä pyöräilykypärän käytöstä. Yritykset palkitsevat työntekijöitään pyöräilyn turvavarusteiden käytöstä. Kaikki kuntalaiset Liikenneturvallisuustiedotus: Ajankohtaista liikenneturvallisuustiedotusta jaetaan mediassa. Eräs hyvä ajankohta on liikennejärjestelyiden muuttamisen yhteydessä. Esimerkiksi jonkin kevyen liikenteen järjestelyn valmistuessa voidaan tiedottaa pyöräilystä ja pyöräilykypärän käyttämisestä. Kiertoliittymien yhteydessä voidaan muistuttaa kiertoliittymässä ajamisen säännöistä. Tekninen toimi, kunnan liikenneturvallisuusryhmä Kunnan henkilöstö n liikenneturvallisuusosaamisen ylläpito: Laaditaan tiedotteita liikenneturvallisuusasioista henkilökuntalehtiin työpaikoilla. Aiheena ovat mm. työmaiden turvallisuus ja asianmukaiset liikenteenohjaustoimet, suojavaatteiden käyttö, ajaminen liukkaalla, rattijuoppous/alkolukko, työnantajan ja oman auton huolto jne. (johto) Yhteistyötahona Liikenneturva

17 Välitetään myös Liikenneturvan tiedotteita työpaikoilla edelleen ja nostetaan uutiseksi paikallisella tasolla. Tieturva-koulutuksen ainakin teknisen toimen henkilöstölle. Moottoriajoneuvolla liikkuvat kuntalaiset Turvallinen liikenneympäristö: Viedään siirrettäviä nopeusnäyttötauluja mm. koulujen, päiväkotien ja palvelukotien läheisyyteen. Laskentatulokset toimitetaan poliisille ja niistä tiedotetaan mediassa. Nopeusvalvonta kohdistetaan mittausten perusteella oikeaan paikkaan ja oikeaan aikaan. Tekninen toimi Yhteistyötahona poliisi Koulujen läheisyydessä olleiden taulujen tulokset toimitetaan kouluille, jotta oppilaat voivat käsitellä niitä esim. matematiikan tunnilla ja tuloksia voidaan esitellä vanhemmille. Koulut Moottoriajoneuvolla liikkuvat kuntalaiset Kaikki asukkaat Ajokunto: Ajokuntoon liittyvien asioiden esiin nostaminen, esim. mitä merkitystä on sillä, että ajaa vaikka on väsynyt. Muistutuksia matkapuhelimen käytöstä ajatessa. Talvijalankulun turvallisuus: Tiedotetaan mediassa liukastumistapaturmien ehkäisystä. Työpaikoilla ja tapahtumissa pidetään liukueste- ja jalkine-esittelyitä. MHF (Motorförarnas helnykterhetsförening), Liikenneturva Liikenneturvallisuusryhmä, paikalliset yritykset Syksy / talvi

18 Ikäihmiset ja vajaakuntoiset Kohderyhmä Tavoite ja toteutustapa Järjestäjä, vastuutaho Ajoitus Vuosien toiminta Liikenneturvallisuustyö: n kokouksissa kerrotaan valmistuneesta liikenneturvallisuussuunnitelmasta ja käydään läpi oman kohderyhmän toimintasuunnitelma vuosille Koko henkilöstö tulee tietoiseksi suunnitelmasta. Samalla kerrotaan saatavilla olevasta materiaalista (esim. Liikenneturvan nettisivut). Kunnan liikenneturvallisuusryhmä, perusturvan henkilöstö (johto) Syksy 2014 Vanhukset Turvallisen liikkumisen edistäminen: Kotikäyntien yhteydessä muistutetaan ikäihmisiä turvavarusteiden ja apuvälineiden käytöstä sekä opastetaan turvalliseen liikkumiseen. Perusturvan henkilöstö, yhteistyössä Liikenneturva, vanhusten viikko lokakuussa Ikäihmisten kanssa tehdään käytännön harjoituksia turvavarusteiden käytöstä avustajien kanssa esim. vanhusten viikolla. Samalla jaetaan esim. turvaliivejä tai heijastimia. Vanhukset Liukkaan kelin liikkuminen: Ikäihmisiä muistutetaan hyvistä talvijalkineista sekä liukuesteiden hankinnasta ikäihmisten kokoontumisissa (esim. vanhusneuvoston tai eläkejärjestöjen kokoontumisissa). Liikenneturvan kouluttaja pitää puheenvuoron ja jakaa materiaalia. Vanhusneuvoston ja järjestöjen yhteyshenkilöt, yhteistyössä esim. Liikenneturva, kunnan liikuntatoimi, paikallinen suutari Syksy / talvi Vanhukset Turvallinen talvikauden liikenneympäristö: Ikäihmisille tarjotaan mahdollisuus hakea hiekoitussoraa kunnan osoittamasta paikasta. Asiasta tiedotetaan mm. ikäihmisten kokoontumisissa ja kotikäynneillä. Tekninen toimi, perusturva Syksy / talvi , syksy 2015 Vanhukset Turvallisen pyöräilyn edistäminen: Pidetään tietoisku turvallisesta pyöräilystä ikäihmisten kokoontumisissa (esim. vanhusneuvoston tai eläkejärjestöjen kokoontumisissa). Aiheena on mm. pyöräilykypärän käyttö. Liikenneturvan kouluttaja pitää puheenvuoron ja jakaa materiaalia. Vanhusneuvoston ja järjestöjen yhteyshenkilöt, yhteistyössä esim. Liikenneturva Kevät 2015 Pidemmän aikavälin toiminta Liikenneturvallisuustyön suunnittelu ja seuranta: Tuleva toiminta suunnitellaan kokoamalla toimintaohjelma seuraavalle Hallinnonalan johto, hallinnonalan yhteyshenkilö Vuosittain, syksyllä

19 vuodelle. Suunnitelma on tiivis ja konkreettinen sisältäen vain toteutettavissa olevat toimenpiteet. Kukin yksikkö toimittaa oman esityksensä, josta johto kokoaa koko hallinnonalan suunnitelman. Suunnitelma käydään läpi jokaisessa yksikössä. liikenneturvallisuusryhmässä Liikenneturvallisuusmateriaalin ja osaamisen ylläpito: Perusturvan henkilöstölle järjestetään koulutus. ä opastetaan liikkumaan turvallisesti sekä ottamaan liikenneturvallisuusasiat huomioon kohdatessaan työssään iäkkäitä ja vajaakuntoisia. (johto), yhteistyössä Liikenneturva Koulutus viiden vuoden välein, materiaalin tarkistus vuosittain Vanhukset Ajokunto: Kunta järjestää Ikäautoilijan kuntokurssin yhdessä Liikenneturvan kanssa. Perusturva, yhteistyössä Liikenneturva Muutaman vuoden välein Vanhukset ja liikuntarajoitteiset Liikenneturvallisuusinfo: Tietoa ajankohtaisista liikenneturvallisuusasioista 75 vuotta täyttäneille palvelujen johdon kautta. Palvelujen johto, vanhusneuvoston ja järjestöjen yhteyshenkilöt, yhteistyössä esim. Liikenneturva Tiedotus ja valistus ikäihmisten kokoontumisissa (vanhusneuvosto, eläkejärjestöjen kokoontumiset). Tietoa liikuntarajoitteisille neuvontatoimen kautta Vanhukset ja liikuntarajoitteiset Turvallinen liikenneympäristö: Vanhus- ja vammaisneuvosto sekä päättäjät ja tekninen toimi pitävät yhteispalaverin, jossa käydään läpi liikenneympäristön liikkumisongelmia. Vanhus- ja vammaisneuvosto, tekninen toimi Vuosittain

KESKI-KARJALAN SEUDUN LIIKENNESUUNNITELMA OSARAPORTTI: LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

KESKI-KARJALAN SEUDUN LIIKENNESUUNNITELMA OSARAPORTTI: LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN KEHITTÄMISSUUNNITELMA KESKI-KARJALAN SEUDUN LIIKENNESUUNNITELMA OSARAPORTTI: LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Kiteen kaupunki Rääkkylän kunta Kesälahden kunta Tohmajärven kunta Itä-Suomen lääninhallitus Savo-Karjalan

Lisätiedot

4 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN KEHITTÄMINEN

4 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN KEHITTÄMINEN 29 4 Tässä luvussa on esitetty käsikirjamaisesti yleisiä, käytössä olevia ja hyviä liikenneturvallisuustyön muotoja. 4.1 Liikenneturvallisuustyön tarkoitus ja ohjaus Liikennekasvatuksella pyritään vaikuttamaan

Lisätiedot

Kainuun viisaan liikkumisen suunnitelma 13.12.2013

Kainuun viisaan liikkumisen suunnitelma 13.12.2013 Kainuun viisaan liikkumisen suunnitelma 13.12.2013 Sisältö Taustaa ja kyselytuloksia Tavoitteet Liikkumisen ohjauksen organisointi ja suuntaviivat Toimenpidekokonaisuudet (1-7), aineistot ja linkit Liitteet:

Lisätiedot

Jyväskylän liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys 2010

Jyväskylän liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys 2010 Jyväskylän liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys 2010 Jyväskylän liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys 2010 Jyväskylän kaupunki Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Jyväskylä

Lisätiedot

ALLE KOULUIKÄISET LAPSET

ALLE KOULUIKÄISET LAPSET 0 5 6 9 10 14 15 17 18 20 21 24 25 34 35 64 65 74 75 uhria/vuosi/ikäryhmän 100 000 asukasta Aikuisten velvollisuus on luoda lapsille mahdollisuuksia turvalliselle itsenäiselle liikkumiselle Liikkuminen

Lisätiedot

Uuden Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma 2008 (Seinäjoki, Nurmo ja Ylistaro)

Uuden Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma 2008 (Seinäjoki, Nurmo ja Ylistaro) Uuden Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma 2008 (Seinäjoki, Nurmo ja Ylistaro) Seinäjoen, Nurmon ja Ylistaron liikenneturvallisuussuunnitelma 3 Uuden Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

HELSINGIN LIIKENNETURVALLISUUDEN KEHIT- TÄMISOHJELMA. Luonnos 28.10.2014

HELSINGIN LIIKENNETURVALLISUUDEN KEHIT- TÄMISOHJELMA. Luonnos 28.10.2014 HELSINGIN LIIKENNETURVALLISUUDEN KEHIT- TÄMISOHJELMA Luonnos 28.10.2014 1 ESIPUHE Helsingin liikkumisen kehittämisohjelmassa (LIIKE) on tarkasteltu liikkumisen ja liikenteen kokonaisuutta strategisella,

Lisätiedot

toteuman seuranta Saatu palaute vuosittain Toimialajohtajat, toimialajohtajat henkilöstö, 2012 alkaen Kuntalaiset, sidosryhmät,

toteuman seuranta Saatu palaute vuosittain Toimialajohtajat, toimialajohtajat henkilöstö, 2012 alkaen Kuntalaiset, sidosryhmät, SAVONLINNAN SEUDUN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2012 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2014 Enonkoski: TEKNINEN-, VAPAA-AIKATOIMI JA KAAVOITUS Tekijän/ryhmän nimet: Kunnaninsinööri/Enonkosken

Lisätiedot

Selvitys lasten liikennekäyttäytymisestä

Selvitys lasten liikennekäyttäytymisestä Juha Heltimo Selvitys lasten liikennekäyttäytymisestä Uudenmaan tiepiiri Juha Heltimo Selvitys lasten liikennekäyttäytymisestä Uudenmaan tiepiiri Tiehallinto Helsinki 2009 Kansikuva: kyselyyn vastanneiden

Lisätiedot

HELSINGIN LIIKENNETURVALLISUUDEN KEHIT- TÄMISOHJELMA

HELSINGIN LIIKENNETURVALLISUUDEN KEHIT- TÄMISOHJELMA HELSINGIN LIIKENNETURVALLISUUDEN KEHIT- TÄMISOHJELMA 1 ESIPUHE Helsingin liikkumisen kehittämisohjelmassa (LIIKE) on tarkasteltu liikkumisen ja liikenteen kokonaisuutta strategisella, koko kaupungin tasolla.

Lisätiedot

Kainuun maakunnan liikenneturvallisuussuunnitelma 2009

Kainuun maakunnan liikenneturvallisuussuunnitelma 2009 Kainuun maakunnan liikenneturvallisuussuunnitelma 2009 Kainuun maakunnan liikenneturvallisuussuunnitelma 2009 Tiehallinto Oulu 2009 Raportin valokuvat: Mikko Lautala, Linea Konsultit Oy TIEH 1000252-09

Lisätiedot

OPAS KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖHÖN

OPAS KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖHÖN OPAS KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖHÖN Liikenneministeriö Tielaitos Kuntaliitto Liikenneturva TURVALLISUUSONGELMAT ERI IKÄRYHMISSÄ Graafinen suunnittelu: Nyanssi Studiot Oy / Pekka Karell Kuvitus: Oy

Lisätiedot

Hailuodon kunnan liikenneturvallisuussuunnitelmat Liikenneympäristö ja liikennekasvatus

Hailuodon kunnan liikenneturvallisuussuunnitelmat Liikenneympäristö ja liikennekasvatus Hailuodon kunnan liikenneturvallisuussuunnitelmat Liikenneympäristö ja liikennekasvatus Hailuodon kunta Hailuodon liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneympäristö ja liikennekasvatus Tiehallinto, Oulun

Lisätiedot

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön 1 Kestävän kehityksen hyvät käytännöt paivähoidon käyttöön Tähän esitteeseen on koottu kaikki 4V-hankkeessa vuosina 2008-2010 kootut hyvät käytännöt

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE Loppuraportti SISÄLLYS Johdanto... 3 Toteutuneet toimenpiteet... 3 1. Toimenpideohjelma tunnetuksi... 4 2. Monialainen työryhmä... 5 3. Lapsi- ja nuorisovaikutusten arviointi...

Lisätiedot

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt koulujen käyttöön

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt koulujen käyttöön Kestävän kehityksen hyvät käytännöt koulujen käyttöön 1 Kestävän kehityksen hyvät käytännöt koulujen käyttöön Tähän esitteeseen on koottu kaikki 4V-hankkeessa vuosina 2008-2010 kootut hyvät käytännöt asiasanalla

Lisätiedot

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminnan käyttöön

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminnan käyttöön Kestävän kehityksen hyvät käytännöt lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminnan käyttöön 1 Kestävän kehityksen hyvät käytännöt lasten ja nuorten vapaa-ajantoiminnan käyttöön Tähän esitteeseen on koottu kaikki

Lisätiedot

PORIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA

PORIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA ISSN 0358-576X ISBN 978-952-5414-81-3 PORIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2010 PORIN KAUPUNKI PORIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2010 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / Turun

Lisätiedot

ASKEL HYVÄÄN LIIKKUMISEEN. Liikkumisen ohjauksen kehittäminen Hyvinkäällä Koontimuistio 23.6.2011

ASKEL HYVÄÄN LIIKKUMISEEN. Liikkumisen ohjauksen kehittäminen Hyvinkäällä Koontimuistio 23.6.2011 ASKEL HYVÄÄN LIIKKUMISEEN Liikkumisen ohjauksen kehittäminen Hyvinkäällä Koontimuistio 23.6.2011 ASKEL HYVÄÄN LIIKKUMISEEN LIIKKUMISEN OHJAUKSEN KEHITTÄMINEN HYVINKÄÄLLÄ SISÄLTÖ JOHDANTO A. TOIMENPITEIDEN

Lisätiedot

- kokeilu Espoossa ja Leppävirralla

- kokeilu Espoossa ja Leppävirralla Ikäihmiset etsivät vaaranpaikkoja liikenteestä - kokeilu Espoossa ja Leppävirralla LIIKENNETURVA Aulikki Schrey 2005 Ikäihmiset etsivät vaaranpaikkoja liikenteestä Kokeilu Espoossa ja Leppävirralla Aulikki

Lisätiedot

Meidän juttu. Nuoret tapahtuman järjestäjinä

Meidän juttu. Nuoret tapahtuman järjestäjinä Meidän juttu Nuoret tapahtuman järjestäjinä Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

ELLA Sirpa Tuomela-Jaskari ja Auli Romppainen Taitto & etusivun kuva: Anne Lampimäki

ELLA Sirpa Tuomela-Jaskari ja Auli Romppainen Taitto & etusivun kuva: Anne Lampimäki ELLA Sirpa Tuomela-Jaskari ja Auli Romppainen Taitto & etusivun kuva: Anne Lampimäki SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 5 2. MITÄ HYVÄLLÄ KÄYTÄNNÖLLÄ TARKOITETAAN?... 5 3. MITEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT KERÄTTIIN?...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 1.1. Keskeiset toiminnalliset osa-alueet 4 2. Valonia asiantuntijaorganisaationa 5 2.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 2.2. Kuntien ja

Lisätiedot

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014 Sisältö TAUSTAA... 2 YHDISTYKSEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMAT... 2 YHTEISTYÖ VANTAAN KAUPUNGIN KANSSA... 2 SWOT-ANALYYSI... 2 VANVARYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 4 SUUNNITELMAN PAINOPISTEALUEET... 4 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Ympäristötietokeskuksen toimintamalli

Ympäristötietokeskuksen toimintamalli Ympäristötietokeskuksen toimintamalli 2 Ympäristöviestintää yhteistyönä Hämeessä HÄMY-hanke Riihimäen kaupunki ympäristölautakunta 2005 Kannen kuva Juha Ilkka SISÄLLYS Johdannoksi 1. PERUSTIEDOT YMPÄRISTÖTIETOKESKUKSESTA...

Lisätiedot

Outokummun liikenneturvallisuussuunnitelma

Outokummun liikenneturvallisuussuunnitelma Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Outokummun kaupunki Outokummun liikenneturvallisuussuunnitelma 04/2011 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja Outokummun liikenneturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

Turvallisuuskävelyt. Opas järjestäjille ja osallistujille

Turvallisuuskävelyt. Opas järjestäjille ja osallistujille Turvallisuuskävelyt Opas järjestäjille ja osallistujille Tehdään yhdessä turvallista, tasa-arvoista ja viihtyisää elinympäristöä Monet eri tahot vastaavat yksittäisen alueen elinympäristöstä, minkä vuoksi

Lisätiedot

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa 6.5.2012 Sisältö 1. Taustaksi 3 2. Varhaiskasvatuksen kokonaisuus

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Vuosikokous 24.4.2013 Pyöräilykuntien verkosto ry on kasvava kuntien, valtionhallinnon, yritysten, järjestöjen ja muiden tahojen välinen yhteistyöverkosto. Verkoston päätavoite

Lisätiedot