Pietarsaaren seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 KVT-työ toimintasuunnitelmat, Liite 4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pietarsaaren seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 KVT-työ toimintasuunnitelmat, Liite 4"

Transkriptio

1 Liikennekasvatus-, valistus- ja tiedotustyön toimintasuunnitelmat kohderyhmittäin Liikennekasvatus-, valistus- ja tiedotustyön suunnitelmat on koottu kohderyhmittäin seuraaville ryhmille: Alle kouluikäiset (päivähoito ja neuvola) Alakoulut ja vapaa-aika (yläkoulut, 2. aste, nuorisotyö) Työikäiset Ikäihmiset ja vajaakuntoiset Suunnitelmissa on esitetty toimenpiteen /toiminnan kuvauksen lisäksi alustava vastuutaho sekä toteutuksen ajankohta. Toimintaa on esitetty eri tahojen toteuttamana, joten saman tahon toimenpiteitä voi sisältyä useisiin suunnitelmiin. Suunnitelmien alussa ensimmäisessä osiossa on esitetty vuosille ajoittuva toiminta ja toimenpiteet. Niiden jälkeen on koottu pidemmän aikavälin toimenpiteitä, joita on tarkoitus toteuttaa vuoden 2015 jälkeen. Suunnitelmataulukoiden ensimmäinen osio on siis kulloinenkin toimintasuunnitelma, ja jälkimmäinen osa toimii työkalupakkina ja vinkkivarastona tulevien vuosien toiminnan suunnitteluun. Jatkossa kukin hallintokunta/yksikkö valmistelee liikenneturvallisuustoimintaansa noin vuodeksi eteenpäin. Toimenpiteet voivat olla vuosittain toistuvia, näistä suunnitelmista valittavia tai kokonaan uusia toimintamalleja. Tärkeintä on laatia suunnitelma, jonka toteuttamiseen sen laatijat voivat sitoutua. Suunnitelman tulee olla riittävän konkreettinen ja realistinen, mutta myös aktiiviseen ja pitkäjänteiseen työhön kannustava.

2 Alle kouluikäiset (päivähoito ja neuvola) Kohderyhmä Tavoite ja toteutustapa Järjestäjä, vastuutaho Ajoitus Vuosien toiminta Liikenneturvallisuustyö: n kokouksissa kerrotaan valmistuneesta liikenneturvallisuussuunnitelmasta ja käydään läpi oman kohderyhmän toimintasuunnitelma vuosille Koko henkilöstö tulee tietoiseksi suunnitelmasta. Suunnitelmasta tiedotetaan myös perhepäivähoitajia. Kunnan liikenneturvallisuusryhmä, varhaiskasvatuksen henkilöstö (johto) Syksy 2014 Samalla kerrotaan saatavilla olevasta materiaalista (esim. Liikenneturvan nettisivut). Materiaalin hankinta päiväkoteihin ja perhepäivähoitoon: Kunnassa tarkistetaan ja hankitaan kaikkiin päiväkoteihin säännöllisesti ajanmukaista valistus- ja opetusmateriaalia liikennekasvatusta varten (esim. Liikenneturvan esitteet, julisteet). Uudet materiaalit esitellään koko henkilöstölle. Sovitaan materiaalin jakamisesta (esim. vanhemmille Lapsi liikenteessä -opas ja -tehtävävihko?). Varhaiskasvatus Yhteistyötahona Liikenneturva Vuosittain, alkaen syksyllä 2014 ja vanhemmat Hyvän esimerkin näyttäminen liikenteessä: ja vanhemmat liikkuvat rauhallisesti ja liikennesääntöjen mukaan, käyttävät pyöräilykypärää sekä heijastinta tai heijastinliiviä. Muistutetaan aikuisia tästä. Lapset Jatkuva liikennekasvatus päiväkodin arjessa: Kävelyretkillä lasten kanssa opetellaan ja kerrataan turvallista liikennekäyttäytymistä ja liikennesääntöjä. Turvaliivit ovat aina käytössä sekä lapsilla että aikuisilla, ja lapsia muistutetaan pimeällä näkymisen tärkeydestä. Vanhemmat Tiedotus vanhemmille: Vanhemmille toimitettavaan kuukausikirjeeseen lisätään lyhyt tietoisku ajankohtaisesta liikenneturvallisuusaiheesta (esim. pyöräilykypärän käyttö, pimeällä tai liukkaalla kelillä liikkuminen, turvavyön käyttö).

3 Vanhemmat Liikenneturvallisuusteema tai -osa vanhempainilloissa: Keskustelut vanhempainilloissa, aiheena kaikki turvavyön käytöstä heijastimiin. muistuttaa vanhempia siitä, että lapset haetaan aina päiväkodin pihasta, lapsia ei päästetä yksin parkkipaikalle autossa odottaville vanhemmille. Muistutuksia myös liikennesäännöistä sekä vanhempien roolista toimia esimerkkinä lapsille. Esim. Pyöräilykypärä voi olla ajankohtainen aihe. Liikenneturva voi tulla vierailulle vanhempainiltoihin ja pitää puheenvuoron tai lähettää materiaalia. Lapset ja Heijastinliivit: henkilökunta Heijastinliivien hankinta tarvittaessa päiväkoteihin ja ryhmäperhepäiväkoteihin sekä perhepäiväkoteihin jota toimivat omassa kodissa. Heijastinliivejä käytetään aina liikkuessa päiväkodin ulkopuolella (sekä lapset että henkilökunta) yhteistyössä Liikenneturvan kanssa. Henkilökunta Kevät/syksy 2015 Lapset Heijastinkampanja päiväkodeissa: valistaa lapsia heijastimien merkityksestä. Jotta koetaan ero heijastimien käyttöön ja käyttämättä jättämiseen. näyttää heijastimien valaisulla näiden eron. järjestää lapsille heijastinjahdin jossa lapset saavat etsiä heijastimia pimeässä huoneessa taskulampun avulla. Päiväkotihenkilökunta Syksy/talvi Pidemmän aikavälin toiminta Liikenneturvallisuustyön suunnittelu ja seuranta: Tuleva toiminta suunnitellaan kokoamalla toimintaohjelma seuraavalle vuodelle. Suunnitelma on tiivis ja konkreettinen sisältäen vain toteutettavissa olevat toimenpiteet. Kukin yksikkö toimittaa oman esityksensä, josta johto kokoaa koko hallinnonalan suunnitelman. Suunnitelma käydään läpi jokaisessa hallinnonalan yksikössä. Hallinnonalan johto, hallinnonalan yhteyshenkilö liikenneturvallisuusryhmässä Vuosittain, syksyllä

4 Personal Lapset ja vanhemmat koulutus: Liikenneturvallisuusaiheinen koko perheen te ta/-päivä päiväkodissa: Päivähoitojohto Aiheina voivat olla järjestää mm. pimeällä seudullisen liikkuminen tai kunnallisen (heijastin, koulutuksen turvaliivi), kaikille lasten päivähoitajille kuljettaminen autossa ja perhepäivähoitajille. (turvaistuin, turvavyö) Liikenneturvan tai pyöräily kouluttajat (kypärä, pitävät säännöt). koulutuksen. Toteutus esimerkiksi rasteina, jotka perheet kiertävät omaan tahtiin. Mukaan voidaan pyytää esimerkiksi Liikenneturvan kouluttaja, paikallinen autokoulu, poliisi tai pelastuslaitos. Paikallinen kuljetusyritys voi olla mukana havainnollistamassa lapsille pienten liikkujien näkyvyyttä isosta ajoneuvosta. (johto) yhteistyössä Liikenneturvan Yhteistyötahoina kanssa esim. Liikenneturva, poliisi, pelastuslaitos Kerran Kevät / joka syksy 5 vuosi Lapset ja vanhemmat Turvalliset päiväkoti- ja koulumatkat: Pienistä liikkujista muistutetaan mediassa ennen koulun ja päiväkotien toiminnan alkua. Syksyllä toiminnan alkaessa koulujen ja päiväkotien läheisyydessä olevien suojateiden kohdalla aikuiset ovat turvaamassa ylitystä ja muistuttamassa läsnäolollaan suojatieturvallisuudesta., vanhemmat, kunnan liikenneturvallisuusryhmä Yhteistyötahoina poliisi, Liikenneturva Syksy (elokuu) n liikennekasvatus ja valistus: Liikenneturvallisuus on teemana henkilöstökokouksissa. Liikenneturvan kouluttajat voivat osallistua kokouksiin. (johto) yhteistyössä Liikenneturvan kanssa Pari kertaa vuodessa Lapset ja henkilöstö Turvallinen liikenneympäristö: Vaaralliset kohdat päiväkodin liikenneympäristössä kartoitetaan (henkilöstö ja vanhemmat). Liikenneturvan valmiita materiaaleja voidaan käyttää. Kartoituksen jälkeen pidetään yhteistyökokous teknisen sektorin kanssa. Päivähoidon henkilöstö sekä tekninen sektori Kerran vuodessa

5 Alakoulut Kohderyhmä Tavoite ja toteutustapa Järjestäjä, vastuutaho Ajoitus Vuosien toiminta Liikenneturvallisuustyö: n kokouksissa kerrotaan valmistuneesta liikenneturvallisuussuunnitelmasta ja käydään läpi oman kohderyhmän toimintasuunnitelma vuosille Koko henkilöstö tulee tietoiseksi suunnitelmasta. Samalla kerrotaan saatavilla olevasta materiaalista (esim. Liikenneturvan nettisivut). Kunnan liikenneturvallisuusryhmä, sivistystoimen henkilöstö (johto) Syksy 2014 Materiaalin hankinta kouluille: Kunnassa tarkistetaan ja hankitaan kaikille kouluille säännöllisesti ajanmukaista ja oppilaiden ikätason huomioivaa opetusmateriaalia Sivistystoimi Yhteistyötahona Liikenneturva Vuosittain, alkaen syksyllä 2014 liikennekasvatusta varten. Uusi materiaali esitetään kaikille opettajille. Opiskelijat Jatkuva liikennekasvatus kouluissa: Pyöräily- ja kävelyretkiä erilaisiin tapahtumiin, tässä yhteydessä liikennekasvatustapahtumiin. tarkistavat, että kaikilla on esim. heijastin, heijastinliivi, pyöräilykypärä. esittävät myös kysymyksiä/tiedottavat esim. liikennesäännöistä, kylteistä. Opiskelijat ja opettajat Kansallinen liikenneturvallisuusviikko (viikko 37): Koulut osallistuvat kansalliseen liikenneturvallisuusviikkoon tiedottamalla ja valistamalla opiskelijoita liikenneturvallisuudesta sekä järjestämällä tapahtumia. Elokuu 2014 ja 2015

6 Opiskelijat Heijastimet: valistaa lapsia heijastimien merkityksestä. Jotta koetaan ero heijastimien käyttöön ja käyttämättä jättämiseen. näyttää heijastimien valaisulla näiden eron. Liikenneturvan materiaalia hyödynnetään kouluissa., vanhempainyhdistys, liikenneturvallisuusryhmä/- komitea, yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa Syksy/talvi , Koulussa järjestetään heijastinjahti jossa oppilaat saavat etsiä heijastimia pimeässä luokkahuoneessa taskulampun avulla Pyöräilykypärän käytön lisääminen: muistuttavat kaikkien luokkien oppilaita kypärän käytön tärkeydestä. Havainnollistamisessa voi hyödyntää Liikenneturvan materiaalia ja välineitä (esim. munakypärä). Yhteistyötahoina Liikenneturva, paikalliset yritykset ja pyöräilyyhdistykset Kevät 2015 Kypärän käyttöön liittyen tehdään julisteita, jotka laitetaan koulun seinille ja äänestetään paras juliste. Palkintona on esim. pyöräilykypärä. Oppilaat ja opettajat Turvallisen pyöräilyn edistäminen: Alakoulut osallistuvat valtakunnalliseen pyöräilyviikkoon mm. Pyörällä kouluun teemapäivänä. Myös opettajat ja muu henkilökunta tulee mahdollisuuksien mukaan pyörällä kouluun. Viikon aikana muistutetaan pyöräilykypärän käytöstä ja pyöräilyn säännöistä. Ylempien luokkien kanssa tehdään Liikenneturvan sääntövisa. 5. Luokkalaisilla on vosittainen pyöräilypäivä Toukokuu 2015

7 Pidemmän aikavälin toiminta Liikenneturvallisuustyön suunnittelu ja seuranta: Tuleva toiminta suunnitellaan kokoamalla toimintaohjelma seuraavalle vuodelle. Suunnitelma on tiivis ja konkreettinen sisältäen vain toteutettavissa olevat toimenpiteet. Kukin yksikkö toimittaa oman esityksensä, josta johto kokoaa koko hallinnonalan suunnitelman. Suunnitelma käydään läpi jokaisessa hallinnonalan yksikössä. Hallinnonalan johto, hallinnonalan yhteyshenkilö liikenneturvallisuusryhmässä Vuosittain, syksyllä Opettajien koulutus: Opettajille järjestetään koulutuspäivä, jossa kouluttajana on Liikenneturva. Sivistystoimi Yhteistyötahona Liikenneturva Muutaman vuoden välein Oppilaat Jatkuva liikennekasvatus kouluissa: Koulun aamunavauksen teemana on turvallinen liikennekäyttäytyminen. Aiheina voi olla mm. turvallinen pyöräily (keväällä) sekä pimeällä näkymisen turvallisuus (syksyllä). Oppilaat Turvalliset koulumatkat: Pienistä liikkujista muistutetaan mediassa ennen koulun alkua. Syksyllä koulun alkaessa koulujen läheisyydessä olevien suojateiden kohdalla aikuiset ovat turvaamassa ylitystä ja muistuttamassa läsnäolollaan suojatieturvallisuudesta., vanhemmat, kunnan liikenneturvallisuusryhmä Yhteistyötahoina poliisi, Liikenneturva Syksy (elokuu) Oppilaat ja vanhemmat Turvallinen pyöräily: Lasten ja vanhempien kanssa tehdään sopimus, että lasten pyörät laitetaan kuntoon., vanhempainyhdistys Yhteistyötahoina Ekorosk ja muut paikalliset yritykset Kevät Sovitaan yhteistyöstä paikallisen jätteenkäsittelylaitoksen Ekoroskin kanssa. Kunnostuskelpoisia polkupyöriä lahjoitetaan kouluille, jotta myös kuljetusoppilaat voivat pyöräillä koulupäivän aikana tehtävät matkat. Pyörät kunnostetaan yhdessä opettajien sekä koti- ja kouluyhdistyksen kanssa. Koulu järjestää polkupyörien katsastuspäivän.

8 Oppilaat Heijastimet: Heijastimia jaetaan oppilaille. tarkistavat jälkeenpäin, että oppilaat myös käyttävät niitä., vanhempainyhdistys, liikenneturvallisuusryhmä/- komitea Yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa Syksy/talvi Kilpailu siitä mikä luokka käyttää eniten heijastimia. Oppilaat huomioivat kuinka moni oppilas tai koulun henkilöstöstä käyttävät heijastimia, ja analysoivat tuloksia. Oppilaat ja vanhemmat Liikenneturvallisuusaiheinen teemapäivä oppilaille ja vanhemmille: Koti- ja kouluyhdistys järjestää yhdessä koulun kanssa teemapäivän, jossa on oppilaiden, vanhempien ja opettajien yhdessäoloa teeman mukaisesti. Teemana voi olla esim. pyöräily (mm. kypärän käyttö, ajotaitorata, pyörien kunnostus). Mukaan voidaan pyytää esimerkiksi Liikenneturvan kouluttaja, paikallinen autokoulu, poliisi tai pelastuslaitos., vanhempainyhdistys Yhteistyötahoina esim. Liikenneturva, poliisi, pelastuslaitos Kevät / syksy Oppilaat Bussilla liikkumisen turvallisuuden parantaminen: Bussifirman kanssa järjestetään tilaisuus/info, jossa havainnollistetaan lapsille turvallista pysäkille kulkua, bussiin siirtymistä, lasten näkyvyyttä bussista katsottuna, jarrutusta sekä heijastimen näkyvyyttä pimeällä. Mukana ovat mm. Liikenneturva ja poliisi. Koulut, vanhempainyhdistys Yhteistyötahona bussiyritykset ja Liikenneturva Syksy / talvi

9 Oppilaat, Pietarsaaren seudun Koulumatkat: liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 Opetustoimi yhteistyössä KVT-työ toimintasuunnitelmat, Parin vuoden Liite välein 4 / kun vanhemmat, Laaditaan yhteiset pelisäännöt koulukuljetuksiin ja saattoliikenteeseen Liikenneturvan, ELY-keskuksen ja uusia sopimuksia tehdään opettajat, liittyen. Säännöt koskevat oppilaita, vanhempien, opettajia ja kuljettajia. poliisin kanssa koulukuljetukset Koulukuljetuksie n järjestäjät Koulukuljetukset: Kunta tai seutu järjestää koulutustilaisuuden koulukuljetuksia järjestäville. Sopimuksessa tulisi lukea, että kuljetuksia järjestävän täytyy osallistua koulutukseen jonka kunta pitää. Esim. Liikenneturva, poliisi tai ELY-keskus pitää puhevuoron koulutuksessa. Opetustoimi yhteistyössä Liikenneturvan, ELY-keskuksen ja poliisin kanssa Parin vuoden välein / kun uusia sopimuksia tehdään

10 ja vapaa-aika (Yläkoulut, 2. asteen koulut, nuorisotyö) Kohderyhmä Tavoite ja toteutustapa Järjestäjä, vastuutaho Ajoitus Vuosien toiminta Liikenneturvallisuustyö: n kokouksissa kerrotaan valmistuneesta liikenneturvallisuussuunnitelmasta ja käydään läpi oman kohderyhmän toimintasuunnitelma vuosille Koko henkilöstö tulee tietoiseksi suunnitelmasta. Suunnitelmasta tiedotetaan myös perhepäivähoitajia. Kunnan liikenneturvallisuusryhmä, sivistystoimi sekä liikunta- ja nuorisotoimen henkilöstö (johto) Syksy 2014 Samalla kerrotaan saatavilla olevasta materiaalista (esim. Liikenneturvan nettisivut). Materiaalin hankinta kouluille ja nuorisotoimeen: Kunnassa tarkistetaan ja hankitaan kaikille kouluille ja nuorisotoimen tiloihin säännöllisesti ajanmukaista ja oppilaiden ikätason huomioivaa opetusmateriaalia liikennekasvatusta varten. Uudet materiaalit esitellään kaikille opettajille. Sivistystoimi Yhteistyötahona Liikenneturva Vuosittain, alkaen syksyllä 2014 Oppilaat Jatkuva liikennekasvatus kouluissa: Pyöräily- ja kävelyretkiä erilaisiin tapahtumiin, tässä yhteydessä liikennekasvatustapahtumiin. tarkistavat, että kaikilla on esim. heijastin, heijastinliivi, pyöräilykypärä. esittävät myös kysymyksiä/tiedottavat esim. liikennesäännöistä, kylteistä Pimeällä pyöräilyn turvallisuus: Pyöräilylamppujen jakelu ja tarkkailu, että nuoret myös käyttävät niitä. Kansallinen heijastinpäivä on hyvä kampanjailta., vanhempainyhdistys, nuorisotoimi, liikenneturvallisuusryhmä/- komitea Yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa Syksy 2014

11 Pyöräilykypärän käytön lisääminen: muistuttavat kaikkien luokkien oppilaita kypärän käytön tärkeydestä. Havainnollistamisessa voi hyödyntää Liikenneturvan materiaalia ja välineitä., nuorisotoimi Yhteistyötahoina Liikenneturva, paikalliset yritykset ja pyöräilyyhdistykset Kevät 2015, pyöräilyviikko toukokuussa Pidetään info yläkouluilla pyöräilykypärän käytöstä. Vierailijana esim. pyöräily-yhdistyksen edustaja. Kypärän käyttöön liittyen tehdään julisteita, jotka laitetaan koulun/nuorisotilan seinille ja äänestetään paras juliste. Palkintona on esim. pyöräilykypärä. Oppilaat ja opettajat Turvallisen pyöräilyn edistäminen: Yläkoulut sekä toisen asteen koulut osallistuvat valtakunnalliseen pyöräilyviikkoon mm. Pyörällä kouluun teemapäivänä. Myös opettajat ja muu henkilökunta tulee mahdollisuuksien mukaan pyörällä kouluun. Viikon aikana muistutetaan pyöräilykypärän käytöstä ja pyöräilyn säännöistä. Toukokuu 2015 Turvallinen mopoilu: Yläkouluilla pidetään mopoiluun liittyvä info, aiheina mm. liikennekäyttäytyminen, mopon virittäminen, liikennesäännöt. Vierailijana esimerkiksi poliisi tai Liikenneturvan kouluttaja. (rehtori) Yhteistyötahoina poliisi, Liikenneturva Kevät 2015

12 Liikennekasvatus nuorten tapahtumissa ja tilaisuuksissa: Nuorisorektori, nuorisovaltuusto Liikennekasvatusta Liikenneturvan materiaalin avulla (ennakointi, ajatusten kirjoittaminen) esim. nuorisotaloilla. Yhteistyötahoina poliisi, Liikenneturva Esitys liikenneturvallisuudesta ja liikennekäyttäytymisestä (esim. mopedi, pyöräilykypärä) nuorisotaloilla. Esityksen voi pitää vieras jonka tulisi olla nuori ja ehkä tunnettu siitä, että nuoret kuuntelevat häntä ja oppivat sitä kautta enemmän. Järjestetään pyörien huoltoilta nuortenillassa. Vieraina voivat olla paikallisen pyöräliikkeen ja pyöräily-yhdistyksen edustajat. Samalla muistutetaan kypärän käytöstä. Pidemmän aikavälin toiminta Liikenneturvallisuustyön suunnittelu ja seuranta: Tuleva toiminta suunnitellaan kokoamalla toimintaohjelma seuraavalle vuodelle. Suunnitelma on tiivis ja konkreettinen sisältäen vain toteutettavissa olevat toimenpiteet. Kukin yksikkö toimittaa oman esityksensä, josta johto kokoaan koko hallinnonalan suunnitelman. Suunnitelma käydään läpi jokaisessa hallinnonalan yksikössä. Hallinnonalan johto, hallinnonalan yhteyshenkilö liikenneturvallisuusryhmässä Vuosittain, syksyllä Opettajien koulutus: Opettajille järjestetään koulutuspäivä, jossa kouluttajana on Liikenneturva. Sivistystoimi Yhteistyötahona Liikenneturva Muutaman vuoden välein

13 Oppilaat Jatkuva liikennekasvatus kouluissa: Koulun aamunavauksen teemana on turvallinen liikennekäyttäytyminen. Aiheina voi olla mm. turvallinen pyöräily (keväällä) sekä pimeällä näkymisen turvallisuus (syksyllä). Oppilaat, opettajat, vanhemmat, koulukuljetuks et Koulumatkat: Laaditaan yhteiset pelisäännöt koulukuljetuksiin ja saattoliikenteeseen liittyen. Säännöt koskevat oppilaita, vanhempien, opettajia ja kuljettajia. Sivistystoimi, koulut, vanhemmat Tarkkailu vuosittain Koulukuljetusli ikennöijät Koulukuljetukset: Kunta tai seutu järjestää koulutustilaisuuden koulukuljetusliikennöijille. Sopimuksessa tulisi lukea, että koulukuljetusliikennöijän täytyy osallistua koulutukseen jonka kunta järjestää. Esim. Liikenneturva, poliisi ja ELYkeskus pitävät puhevuoron koulutuksessa. Sivistystoimi Yhteistyötahoina Liikenneturva, ELYkeskus, poliisi Parin vuuoden välein / kun uusia sopimuksia tehdään Turvalliset harrastusmatkat: Liikennekasvatusta tehdään paikallisten seurojen ja yhdistysten toiminnassa (mm. turvalliset harrastematkat). Hyödynnetään Liikenneturvan Turvallisesti harrastuksiin esitettä. Kannustetaan nuoria tulemaan harrastuksiin pyörällä tai kävellen. Liikunta- ja nuorisotoimen yhteyshenkilö liikenneturvallisuusryhmässä, paikalliset seurat ja yhdistykset Yhteistyötahona Liikenneturva Oppilaat Turvallinen ympäristö: Tekninen toimi, koulut Vuosittain Siirrettäviä nopeusnäyttötauluja sijoitetaan koulujen läheisyyteen. taulu ei näytä ylinopeutta. Aineisto lähetetään kouluille, jossa oppilaat voivat hyödyntää materiaalia esim. matematiikassa. Aineistoa voidaan myös esittää vanhempainilloissa.

14 Oppilaat ja vanhemmat Turvallinen pyöräily: Oppilaiden ja vanhempien kanssa tehdään sopimus, että pyörät laitetaan kuntoon., vanhempainyhdistys, seurat ja järjestöt Yhteistyötahoina Ekorosk ja muut paikalliset yritykset Kevät Sovitaan yhteistyöstä paikallisen jätteenkäsittelylaitoksen Ekoroskin kanssa. Kunnostuskelpoisia polkupyöriä lahjoitetaan kouluille, jotta myös kuljetusoppilaat voivat pyöräillä koulupäivän aikana tehtävät matkat. Pyörät kunnostetaan yhdessä opettajien sekä koti- ja kouluyhdistyksen kanssa. Koulu järjestää polkupyörien katsastuspäivän. Pyöräilykypärän käytön lisääminen: Tuunataan pyöräilykypäriä ja valitaan hienoin kypärä, joka arvontaan oppilaiden kesken. Yhteistyötahoina Liikenneturva, paikalliset yritykset ja pyöräilyyhdistykset Kevät 2015, pyöräilyviikko toukokuussa Kisa kypärän käytöstä luokkien välillä paras luokka palkitaan. Turvallinen mopoilu: 7. ja 8. luokkalaisten vanhempainillan yhteydessä pidetään tietoisku turvallisesta mopoilusta ja vanhempien vastuusta nuorten mopoilussa. (rehtori) Yhteistyötahoina poliisi, Liikenneturva Kevät / syksy Pimeällä liikkumisen turvallisuus: Heijastimien jakelu ja tarkkailu, että oppilaat myös käyttävät niitä. Kansallinen heijastinpäivä 1.10 on hyvä kampanjailta., vanhempainyhdistys, nuorisosektori, liikenneturvallisuusryhmä/-komitea Yhteistyötahoina paikalliset yritykset Syksy Liikennekasvatus nuorten tapahtumissa ja tilaisuuksissa: Yhteistyömallin ja muotojen luominen paikallisten autokoulujen ja poliisin kanssa. Nuorisosektori, nuorisovaltuusto, autokoulut Liikenneturvallisuuspäivä: Optima järjestää liikenneturvallisuuspäivän. Optima yhteistyössä poliisin, pelastuslaitoksen ja Liikenneturvan kanssa Vuosittain

15 Työikäiset Målgrupp / Kohderyhmä Mål och förverkligande / Tavoite ja toteutustapa Anordnare, ansvarig / Järjestäjä, vastuutaho Tidpunkt / Ajoitus Verksamhet åren / Vuosien toiminta Kunnan henkilöstö Liikenneturvallisuustyö: n kokouksissa kerrotaan valmistuneesta liikenneturvallisuussuunnitelmasta ja käydään läpi oman kohderyhmän toimintasuunnitelma vuosille Koko henkilöstö tulee tietoiseksi suunnitelmasta. Samalla kerrotaan saatavilla olevasta materiaalista (esim. Liikenneturvan nettisivut). Kunnan liikenneturvallisuusryhmä, teknisen toimen henkilöstö (johto) Syksy 2014 Kaikki asukkaat Tiedotus liikenneturvallisuustyöstä: Valmistunutta liikenneturvallisuussuunnitelmaa esitellään paikallisessa mediassa. Kerrotaan työn painopisteistä (pyöräilyn edistäminen ja sen turvallisuuden parantaminen, mopoilun turvallisuuden lisääminen, teiden ja katujen kunnossapidon kehittäminen). Esitellään kunnan liikenneturvallisuusryhmä. Kunnan liikenneturvallisuusryhmä Syksy 2014 Kunnan henkilöstö Tiedotus ajankohtaisista liikenneturvallisuusaiheista: Tilataan Liikenneturvan maksuton sähköinen Liikennevinkki-uutiskirje kaikille kunnan työntekijöille. Kunnan liikenneturvallisuusryhmä, hallinnonalojen yhteyshenkilöt Syksy/kevät Tilataan Liikenneturvan maksuton Liikennevilkku-asiakaslehti kaikkiin kunnan yksiköihin (jos ei ole jo tilattu). Kunnan henkilöstö Pyöräilyn edistäminen ja turvallisuus: Kunta ja sen yksiköt viettävät Valtakunnallista pyöräilyviikkoa. Pyörällä töihin -teemapäivänä kannustetaan tulemaan pyörällä töihin. Liikenneturvallisuusryhmä, yhteistyössä Liikenneturva, poliisi Pyöräilyviikko toukokuussa 2015 Viikon aikana muistutetaan pyöräilykypärän käytön tärkeydestä (esim. tiedotuksen ja Liikenneturvalta tilattavien julisteiden kautta). Yksiköt voivat palkita kaikki pyöräilykypärää käyttävät tai kisata keskenään kypärän käytön aktiivisuudesta. Muistutetaan pyöräilyn säännöistä. Työpaikoilla voidaan tehdä Liikenneturvan sääntövisa ja jakaa Jalan ja pyörällä -opasta. Säännöistä tiedotetaan mediassa. Sääntövisan kysymykset voidaan lisätä myös kuntien nettisivuille pyöräilyviikolla.

16 Kaikki asukkaat Pimeällä liikkumisen turvallisuus: Kunnan liikenneturvallisuusryhmä järjestää Käytä heijastinta -kampanjan tai tapahtuman. Kansallinen heijastinpäivä on hyvä ajankohta käynnistää kampanjan. Kampanjan täytyy olla näkyvä mediassa, myös julkkis voi olla mukana kampanjassa. Kunnan liikenneturvallisuusryhmä Syksy (Lokakuu) 2014 ja 2015 Liikenneturvallisuusryhmä voi esittäytyä kadulla ja jakaa heijastimia (heijastimia esim. paikallisista yrityksistä). Pidemmän aikavälin toiminta Liikenneturvallisuustyön suunnittelu ja seuranta: Tuleva toiminta suunnitellaan kokoamalla toimintaohjelma seuraavalle vuodelle. Suunnitelma on tiivis ja konkreettinen sisältäen vain toteutettavissa olevat toimenpiteet. Kukin yksikkö toimittaa oman esityksensä, josta johto kokoaa koko hallinnonalan suunnitelman. Suunnitelma käydään läpi jokaisessa hallinnonalan yksikössä. Hallinnonalan johto, hallinnonalan yhteyshenkilö liikenneturvallisuusryhmässä Vuosittain, syksyllä Kunnan henkilöstö Pyöräilyn turvallisuus: Liikenneturvallisuusryhmä järjestää tempauksen pyöräilyviikon Kansallisena pyöräilypäivänä (lauantai). Mukana voivat olla mm. poliisi, Liikenneturva ja paikallinen pyöräliike. Aiheena ovat pyöräilykypärä, pyöräilyn säännöt ja varusteet. Liikenneturvallisuusryhmä, paikalliset yritykset, yhteistyössä Liikenneturva, poliisi Pyöräilyviikko toukokuussa Syksyllä tiedotetaan pyörän valojen käytöstä hämärän ajan lisääntyessä sekä pyöräilykypärän käytöstä. Yritykset palkitsevat työntekijöitään pyöräilyn turvavarusteiden käytöstä. Kaikki kuntalaiset Liikenneturvallisuustiedotus: Ajankohtaista liikenneturvallisuustiedotusta jaetaan mediassa. Eräs hyvä ajankohta on liikennejärjestelyiden muuttamisen yhteydessä. Esimerkiksi jonkin kevyen liikenteen järjestelyn valmistuessa voidaan tiedottaa pyöräilystä ja pyöräilykypärän käyttämisestä. Kiertoliittymien yhteydessä voidaan muistuttaa kiertoliittymässä ajamisen säännöistä. Tekninen toimi, kunnan liikenneturvallisuusryhmä Kunnan henkilöstö n liikenneturvallisuusosaamisen ylläpito: Laaditaan tiedotteita liikenneturvallisuusasioista henkilökuntalehtiin työpaikoilla. Aiheena ovat mm. työmaiden turvallisuus ja asianmukaiset liikenteenohjaustoimet, suojavaatteiden käyttö, ajaminen liukkaalla, rattijuoppous/alkolukko, työnantajan ja oman auton huolto jne. (johto) Yhteistyötahona Liikenneturva

17 Välitetään myös Liikenneturvan tiedotteita työpaikoilla edelleen ja nostetaan uutiseksi paikallisella tasolla. Tieturva-koulutuksen ainakin teknisen toimen henkilöstölle. Moottoriajoneuvolla liikkuvat kuntalaiset Turvallinen liikenneympäristö: Viedään siirrettäviä nopeusnäyttötauluja mm. koulujen, päiväkotien ja palvelukotien läheisyyteen. Laskentatulokset toimitetaan poliisille ja niistä tiedotetaan mediassa. Nopeusvalvonta kohdistetaan mittausten perusteella oikeaan paikkaan ja oikeaan aikaan. Tekninen toimi Yhteistyötahona poliisi Koulujen läheisyydessä olleiden taulujen tulokset toimitetaan kouluille, jotta oppilaat voivat käsitellä niitä esim. matematiikan tunnilla ja tuloksia voidaan esitellä vanhemmille. Koulut Moottoriajoneuvolla liikkuvat kuntalaiset Kaikki asukkaat Ajokunto: Ajokuntoon liittyvien asioiden esiin nostaminen, esim. mitä merkitystä on sillä, että ajaa vaikka on väsynyt. Muistutuksia matkapuhelimen käytöstä ajatessa. Talvijalankulun turvallisuus: Tiedotetaan mediassa liukastumistapaturmien ehkäisystä. Työpaikoilla ja tapahtumissa pidetään liukueste- ja jalkine-esittelyitä. MHF (Motorförarnas helnykterhetsförening), Liikenneturva Liikenneturvallisuusryhmä, paikalliset yritykset Syksy / talvi

18 Ikäihmiset ja vajaakuntoiset Kohderyhmä Tavoite ja toteutustapa Järjestäjä, vastuutaho Ajoitus Vuosien toiminta Liikenneturvallisuustyö: n kokouksissa kerrotaan valmistuneesta liikenneturvallisuussuunnitelmasta ja käydään läpi oman kohderyhmän toimintasuunnitelma vuosille Koko henkilöstö tulee tietoiseksi suunnitelmasta. Samalla kerrotaan saatavilla olevasta materiaalista (esim. Liikenneturvan nettisivut). Kunnan liikenneturvallisuusryhmä, perusturvan henkilöstö (johto) Syksy 2014 Vanhukset Turvallisen liikkumisen edistäminen: Kotikäyntien yhteydessä muistutetaan ikäihmisiä turvavarusteiden ja apuvälineiden käytöstä sekä opastetaan turvalliseen liikkumiseen. Perusturvan henkilöstö, yhteistyössä Liikenneturva, vanhusten viikko lokakuussa Ikäihmisten kanssa tehdään käytännön harjoituksia turvavarusteiden käytöstä avustajien kanssa esim. vanhusten viikolla. Samalla jaetaan esim. turvaliivejä tai heijastimia. Vanhukset Liukkaan kelin liikkuminen: Ikäihmisiä muistutetaan hyvistä talvijalkineista sekä liukuesteiden hankinnasta ikäihmisten kokoontumisissa (esim. vanhusneuvoston tai eläkejärjestöjen kokoontumisissa). Liikenneturvan kouluttaja pitää puheenvuoron ja jakaa materiaalia. Vanhusneuvoston ja järjestöjen yhteyshenkilöt, yhteistyössä esim. Liikenneturva, kunnan liikuntatoimi, paikallinen suutari Syksy / talvi Vanhukset Turvallinen talvikauden liikenneympäristö: Ikäihmisille tarjotaan mahdollisuus hakea hiekoitussoraa kunnan osoittamasta paikasta. Asiasta tiedotetaan mm. ikäihmisten kokoontumisissa ja kotikäynneillä. Tekninen toimi, perusturva Syksy / talvi , syksy 2015 Vanhukset Turvallisen pyöräilyn edistäminen: Pidetään tietoisku turvallisesta pyöräilystä ikäihmisten kokoontumisissa (esim. vanhusneuvoston tai eläkejärjestöjen kokoontumisissa). Aiheena on mm. pyöräilykypärän käyttö. Liikenneturvan kouluttaja pitää puheenvuoron ja jakaa materiaalia. Vanhusneuvoston ja järjestöjen yhteyshenkilöt, yhteistyössä esim. Liikenneturva Kevät 2015 Pidemmän aikavälin toiminta Liikenneturvallisuustyön suunnittelu ja seuranta: Tuleva toiminta suunnitellaan kokoamalla toimintaohjelma seuraavalle Hallinnonalan johto, hallinnonalan yhteyshenkilö Vuosittain, syksyllä

19 vuodelle. Suunnitelma on tiivis ja konkreettinen sisältäen vain toteutettavissa olevat toimenpiteet. Kukin yksikkö toimittaa oman esityksensä, josta johto kokoaa koko hallinnonalan suunnitelman. Suunnitelma käydään läpi jokaisessa yksikössä. liikenneturvallisuusryhmässä Liikenneturvallisuusmateriaalin ja osaamisen ylläpito: Perusturvan henkilöstölle järjestetään koulutus. ä opastetaan liikkumaan turvallisesti sekä ottamaan liikenneturvallisuusasiat huomioon kohdatessaan työssään iäkkäitä ja vajaakuntoisia. (johto), yhteistyössä Liikenneturva Koulutus viiden vuoden välein, materiaalin tarkistus vuosittain Vanhukset Ajokunto: Kunta järjestää Ikäautoilijan kuntokurssin yhdessä Liikenneturvan kanssa. Perusturva, yhteistyössä Liikenneturva Muutaman vuoden välein Vanhukset ja liikuntarajoitteiset Liikenneturvallisuusinfo: Tietoa ajankohtaisista liikenneturvallisuusasioista 75 vuotta täyttäneille palvelujen johdon kautta. Palvelujen johto, vanhusneuvoston ja järjestöjen yhteyshenkilöt, yhteistyössä esim. Liikenneturva Tiedotus ja valistus ikäihmisten kokoontumisissa (vanhusneuvosto, eläkejärjestöjen kokoontumiset). Tietoa liikuntarajoitteisille neuvontatoimen kautta Vanhukset ja liikuntarajoitteiset Turvallinen liikenneympäristö: Vanhus- ja vammaisneuvosto sekä päättäjät ja tekninen toimi pitävät yhteispalaverin, jossa käydään läpi liikenneympäristön liikkumisongelmia. Vanhus- ja vammaisneuvosto, tekninen toimi Vuosittain

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 KUNTA: HALLINTOKUNTA/SEKTORI: VESILAHTI SIVISTYSTOIMI / luokka-asteet 1.-6. KOHDE- Opettajat Liikennekasvatuksen merkityksen sisäistäminen,

Lisätiedot

Kohderyhmä Tavoite ja toteutustapa Järjestäjä / vastuutaho Ajoitus. Päiväkodit

Kohderyhmä Tavoite ja toteutustapa Järjestäjä / vastuutaho Ajoitus. Päiväkodit Alle kouluikäiset (varhaiskasvatus ja neuvolat) Kohderyhmä Tavoite ja toteutustapa Järjestäjä / vastuutaho Ajoitus Varhaiskasvatuksen ja neuvoloiden henkilökunta Lapset Liikenneturvallisuusmateriaalin

Lisätiedot

Draaman keinoin liikenteessä kampanja 2009-2010

Draaman keinoin liikenteessä kampanja 2009-2010 Draaman keinoin liikenteessä kampanja 2009-2010 1 Draaman keinoin liikenteessä Ammattioppilaitokset Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla (9) 2000 nuorta (74% M) 2/3 oli 17-18 v 95% ei ota jos ajaa 83% käyttää

Lisätiedot

ESIMERKKEJÄ LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMISTA HALLINTOKUNTA/SEKTORI: TERVEYSTOIMI/ äitiys- ja lastenneuvolat

ESIMERKKEJÄ LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMISTA HALLINTOKUNTA/SEKTORI: TERVEYSTOIMI/ äitiys- ja lastenneuvolat KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMAT ESIMERKKEJÄ LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMISTA HALLINTO/SEKTORI: TERVEYSTOIMI/ äitiys- ja lastenneuvolat KOHDE- terveydenhoit llisuustiet ämyksen lisääminen

Lisätiedot

Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Aloitusseminaari 29.5.2013

Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Aloitusseminaari 29.5.2013 Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Aloitusseminaari 29.5.2013 Asialista 1. Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelman sisältö 2. Liikenneturvallisuustyön haasteet ja tavoitteet 3. Kävelyn

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustyö. Kirkkonummella

Liikenneturvallisuustyö. Kirkkonummella Liikenneturvallisuustyö Kirkkonummella Kalvosarjan sisältö 1. Liikenneturvallisuustilanne Liikenneonnettomuudet Koettu liikenneturvallisuus Koetut t liikenneturvallisuuspuutteet lli tt t 2. Liikenneturvallisuustyö

Lisätiedot

NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORISSA

NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORISSA NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORISSA Kuninkaanhaan koulun liikenneturvallisuuskysely 2014 Yhteenveto oppilaiden vastauksista ja ajatuksista www.ts.fi 1/11 Leena-Maria Törmälä, Ramboll Finland

Lisätiedot

Turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnittelua kuntarajat ylittävänä yhteistyönä

Turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnittelua kuntarajat ylittävänä yhteistyönä Turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnittelua kuntarajat ylittävänä yhteistyönä Kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmat Suomessa työpaja Sonja Heikkinen 8.10.2014 Valtakunnallisia liikennepoliittisia

Lisätiedot

ESIMERKKEJÄ LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMISTA HALLINTOKUNTA/SEKTORI: SIVISTYSTOIMI / luokka-asteet 1.-6.

ESIMERKKEJÄ LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMISTA HALLINTOKUNTA/SEKTORI: SIVISTYSTOIMI / luokka-asteet 1.-6. KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMAT ESIMERKKEJÄ LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMISTA HALLINTO/SEKTORI: SIVISTYSTOIMI / luokka-asteet 1.-6. KOHDE- Liikennekasvatuksen merkityksen sisäistäminen,

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN ORGANISOINTI

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN ORGANISOINTI <PVM> LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN ORGANISOINTI Liikkenneturvallisuustyön organisointi 1. Liikenneturvallisuustyön valtakunnallinen organisointi 2. Liikenneturvallisuustyön valtakunnalliset toimijatahot 3.

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2012

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2012 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2012 KUNTA: HALLINTOKUNTA/SEKTORI: LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ: LEMPÄÄLÄ SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI / PÄIVÄHOITO, TERVEYSTOIMI, VANHUSTYÖ, VAMMAISPALVELU

Lisätiedot

Keski-Karjalan viisaan liikkumisen suunnitelma

Keski-Karjalan viisaan liikkumisen suunnitelma Keski-Karjalan viisaan liikkumisen suunnitelma Kitee, Rääkkylä ja Tohmajärvi LIIKENNETURVALLISUUSTYÖ Yleistä Liikenneturvallisuustyötä ohjaava visio: Kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti

Lisätiedot

Liikenneturvallisuuskasvatus sisällytetään kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan.

Liikenneturvallisuuskasvatus sisällytetään kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan. VARHAISKASVATUS KOHDE-RYHMÄ Liikenneturvallisuustietouden osaamisen ylläpito Liikenneturvallisuuskasvatus sisällytetään kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan. Henkilökunnalle järjestetään koulutus 3-5 vuoden

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN ORGANISOINTI. Kunnan liikenneturvallisuusryhmä 9.10.2013/OAM

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN ORGANISOINTI. Kunnan liikenneturvallisuusryhmä 9.10.2013/OAM LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN ORGANISOINTI Kunnan liikenneturvallisuusryhmä 9.10.2013/OAM Liikennekasvatustyötä tekevät kuntaorganisaatiossa HALLINTOKUNTA TAI TOIMIJA TOIMINTA ASIAT, JOIHIN VAIKUTETAAN KOHDE

Lisätiedot

Liikenneturvallisuuskasvatus sisällytetään kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan.

Liikenneturvallisuuskasvatus sisällytetään kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan. VARHAISKASVATUS Liikenneturvallisuustietouden osaamisen ylläpito Liikenneturvallisuuskasvatus sisällytetään kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan. Henkilökunnalle järjestetään koulutus 3-5 vuoden välein.

Lisätiedot

ESIMERKKEJÄ LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMISTA HALLINTOKUNTA/SEKTORI: TERVEYSTOIMI /terveyskeskus ja vastaanotto

ESIMERKKEJÄ LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMISTA HALLINTOKUNTA/SEKTORI: TERVEYSTOIMI /terveyskeskus ja vastaanotto HALLINTO/SEKTORI: TERVEYSTOIMI /terveyskeskus ja vastaanotto Terveydenhoitajat Lääkärit llisuustietämyksen Henkilökunnan koulutus (terveydentilan vaikutus liikenneturvallisuuteen, lääkkeiden vaikutus toimintakykyyn),

Lisätiedot

toteuman seuranta Saatu palaute vuosittain Toimialajohtajat, toimialajohtajat henkilöstö, 2012 alkaen Kuntalaiset, sidosryhmät,

toteuman seuranta Saatu palaute vuosittain Toimialajohtajat, toimialajohtajat henkilöstö, 2012 alkaen Kuntalaiset, sidosryhmät, SAVONLINNAN SEUDUN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2012 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2014 Enonkoski: TEKNINEN-, VAPAA-AIKATOIMI JA KAAVOITUS Tekijän/ryhmän nimet: Kunnaninsinööri/Enonkosken

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 1 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 KUNTA: HALLINTOKUNTA/SEKTORI: PIRKKALA TEKNINEN TOIMI JA KAAVOITUS Liikenneturvallisuuden ylläpito sekä liikennekulttuurin Liikenneturvallisuushankkeiden

Lisätiedot

Turvallisesti harrastuksiin. Vinkkejä nuorten ryhmien ohjaajille ja vanhemmille

Turvallisesti harrastuksiin. Vinkkejä nuorten ryhmien ohjaajille ja vanhemmille Turvallisesti harrastuksiin Vinkkejä nuorten ryhmien ohjaajille ja vanhemmille Harrastusmatkojen turvallisuus mukaan toimintaan harrastuksiin liittyy runsaasti sekä lyhyitä matkoja kodin ja harrastuspaikan

Lisätiedot

Ohjausryhmän 1. kokous, 15.9.2009 NURMIJÄRVEN LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA

Ohjausryhmän 1. kokous, 15.9.2009 NURMIJÄRVEN LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA Ohjausryhmän 1. kokous, 15.9.2009 NURMIJÄRVEN LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA Liikenneturvallisuustyön lähtökohtia 2 Mitä liikenneturvallisuus on? Liikenneturvallisuus muodostuu liikenneympäristön turvallisuudesta,

Lisätiedot

ALUEELLISEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TILANNEKATSAUS

ALUEELLISEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TILANNEKATSAUS ALUEELLISEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TILANNEKATSAUS 24.9.2013 Kajaani Timo Mäkikyrö Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus/ Timo Mäkikyrö 18.10.2013 1 Pohjois-Pohjanmaan ELY:n Liikenne -vastuualueen toimialue Rovaniemi

Lisätiedot

Työpaja: Verkostoituminen Liikkuvissa kouluissa älä tee kaikkea yksin

Työpaja: Verkostoituminen Liikkuvissa kouluissa älä tee kaikkea yksin Työpaja: Verkostoituminen Liikkuvissa kouluissa älä tee kaikkea yksin Jukka Karvinen, Liikkuva koulu Ville Laivamaa, Lappeen koulun rehtori (aluerehtori) TYÖPAJAN KUVAUS: Koulujen välisen vuorovaikutuksen

Lisätiedot

henkilökunta Vanhemmat Varhaiskasvatuksen Hoidon alkaessa, vanhempainilloissa Jokainen henkilökunnasta tietää, miten vaaratilanteissa

henkilökunta Vanhemmat Varhaiskasvatuksen Hoidon alkaessa, vanhempainilloissa Jokainen henkilökunnasta tietää, miten vaaratilanteissa Sulkavan kunta/ Sivistystoimi, Varhaiskasvatus Tekijän/ryhmän nimet: Mariannika Auvinen Varhaiskasvatuksen henkilöstö Jokainen henkilökunnasta tietää, miten vaaratilanteissa toimitaan, käydään läpi yksikkökohtaiset

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 2. Liikenneturvallisuusvisio ja -tavoitteet

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 2. Liikenneturvallisuusvisio ja -tavoitteet Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 2. Liikenneturvallisuusvisio ja -tavoitteet 1.9.2015 Valtakunnallinen liikenneturvallisuusvisio ja - tavoitteet Turvallisuusvisio: Kenenkään ei tarvitse kuolla

Lisätiedot

MÖYSÄN KOULUN LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA

MÖYSÄN KOULUN LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA MÖYSÄN KOULUN LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA LIIKENNEKASVATUS Koulun liikennekasvatuksen tavoitteena on liikenteen sääntöjen opettaminen ja turvallisten toimintatapojen oppiminen. Lisäksi tuetaan turvallista

Lisätiedot

Vastuu on meidän! Ansvaret är vårt!

Vastuu on meidän! Ansvaret är vårt! Lions Clubs International MD 107 Finland Vastuu on meidän! Ansvaret är vårt! Aktiviteetti lionsklubeille Netin turvallinen käyttö perheissä 1 Leijonien oma palveluaktiviteetti! Netin turvallinen käyttö

Lisätiedot

Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen seudullinen liikenneturvallisuusryhmä Kokous 2. 17.3.2015

Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen seudullinen liikenneturvallisuusryhmä Kokous 2. 17.3.2015 Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen seudullinen liikenneturvallisuusryhmä Kokous 2. 17.3.2015 1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen 1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen 2. Edellisen

Lisätiedot

Nuoret ja liikenneturvallisuus

Nuoret ja liikenneturvallisuus Nuoret ja liikenneturvallisuus Pohjois Pohjanmaan ja Kainuun liikenneturvallisuusseminaari Örnis bilar / Carl Johan de Geer Jan Lööf Professori Jorma Mäntynen, Tampereen teknillinen yliopisto Aluepäällikkö

Lisätiedot

Päämajakoulu LIIKENNE- TURVALLISUUS- SUUNNITELMA

Päämajakoulu LIIKENNE- TURVALLISUUS- SUUNNITELMA Päämajakoulu LIIKENNE- TURVALLISUUS- SUUNNITELMA 2008 SÄILYTÄ TÄMÄ!!! PÄÄMAJAKOULUN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 1. Yleinen liikennekasvatus Liikenneturvallisuussuunnitelma on laadittu oppilaiden koulumatkojen

Lisätiedot

HAKIJAN HAKEMUS HAKEMUSTYYPPI: Kaupunginkanslia: yleisavustushakemus

HAKIJAN HAKEMUS HAKEMUSTYYPPI: Kaupunginkanslia: yleisavustushakemus HAKIJAN HAKEMUS HAKEMUSTYYPPI: Kaupunginkanslia: yleisavustushakemus Esitysvalmistelussa 189 575 25.4.2014 Saapunut 25.4.2014 10:24:51 Päivitetty Muutostiedot Hakijan perustiedot Vuodelle (*): 2015 Rekisterinumero

Lisätiedot

MUKKULAN PERUSKOULUN LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA KEVÄT 2009. Kati Niiranen Sanna Ruponen

MUKKULAN PERUSKOULUN LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA KEVÄT 2009. Kati Niiranen Sanna Ruponen MUKKULAN PERUSKOULUN LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA KEVÄT 2009 Kati Niiranen Sanna Ruponen MUKKULAN PERUSKOULUN LIIKENNETURVALLISUUSUUNNITELMA Turvalliset koulumatkat ja lähiympäristö Oppilaat ja vanhemmat

Lisätiedot

Oppilas oppii tärkeimmät liikennemerkit ja liikennesäännöt. Oppilas ymmärtää, miksi liikenteessä on tärkeää olla varovainen.

Oppilas oppii tärkeimmät liikennemerkit ja liikennesäännöt. Oppilas ymmärtää, miksi liikenteessä on tärkeää olla varovainen. Opettajalle TAVOITE Oppilas oppii tärkeimmät liikennemerkit ja liikennesäännöt. LIIKENNE Oppilas ymmärtää, miksi liikenteessä on tärkeää olla varovainen. Hän oppii myös, miten on varustauduttava pyöräillessä,

Lisätiedot

Liite 2 (1/9) KASVATUS, VALISTUS JA TIEDOTUSTYÖN YLEISIÄ PARANTAMISKEINOJA 1.1 Johdanto Liikenneturvallisuutta voidaan parantaa tehostamalla koulutusta, valistusta ja tiedotusta. Ihmisen asenteisiin ja

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 4c. Liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelma

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 4c. Liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelma Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 4c. Liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelma 1.9.2015 Liikenneturvallisuustyö on yhteistyötä Tieliikenteen turvallisuusongelmien ratkaisemisessa liikenneympäristön

Lisätiedot

Pyöräilevän ja kävelevän koulubussin kuljettajan käsikirja

Pyöräilevän ja kävelevän koulubussin kuljettajan käsikirja Pyöräilevän ja kävelevän koulubussin kuljettajan käsikirja Pyöräilevän ja kävelevän koulubussin kuljettajan käsikirja Pyöräilevässä ja kävelevässä koulubussissa lapset kulkevat aikuisen johdolla ennalta

Lisätiedot

Kunnan sisäinen yhteistyö. luokanopettaja Tapio Ala-Rautalahti Ikaalisten kaupunki Kilvakkalan koulu

Kunnan sisäinen yhteistyö. luokanopettaja Tapio Ala-Rautalahti Ikaalisten kaupunki Kilvakkalan koulu Kunnan sisäinen yhteistyö luokanopettaja Tapio Ala-Rautalahti Ikaalisten kaupunki Kilvakkalan koulu Liikkuva koulu -ohjelma terveelliset elämäntavat oppimisvalmiudet osallisuus kouluviihtyvyys hyvinvointi

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Viisaasti työmatkaliikenteessä liikkumisen ohjaus työpaikoilla

Viisaasti työmatkaliikenteessä liikkumisen ohjaus työpaikoilla Viisaasti työmatkaliikenteessä liikkumisen ohjaus työpaikoilla Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Noora Airaksinen / Sito 4.9.2012 Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Laaditaan Ely-keskuksen

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN LIIKENNETURVALLISUUSKOORDINAATTORI 2016-2017

KANTA-HÄMEEN LIIKENNETURVALLISUUSKOORDINAATTORI 2016-2017 KANTA-HÄMEEN LIIKENNETURVALLISUUSKOORDINAATTORI 2016-2017 KOORDINAATTORITYÖN SISÄLTÖ Työhön sisältyy kuntien liikenneturvallisuustyön aktivointi, yhteistyön kehittäminen ja kuntien henkilöstön liikenneturvallisuustietämyksen

Lisätiedot

9.3 TERVEYSTOIMEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖ esimerkkejä

9.3 TERVEYSTOIMEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖ esimerkkejä 9. LKENNETURVALLSUUSTYÖN TOMNTAMALLT TOMNTA MÄÄRTELLÄÄN TOMNTASUUNNTELMASSA Toimintasuunnitelmasta käytävä ilmi Toiminnan kohderyhmä Toiminnan tavoitteet Keinot, miten toimitaan Kuka toteuttaa esitetyt

Lisätiedot

5. SUUNNITTELUN ULOTTAMINEN KOKO KUNTAAN, ORGANISAATIO 5.1 LIIKENNETURVALLISUUSRYHMÄN TOIMINTA TOIMINNAN TAVOITTEET Jatkuvan liikenneturvallisuustyön ylläpitäminen kunnassa Liikenneturvallisuustyön painoarvon

Lisätiedot

Tiedottaminen LIIKKUVAN ARJEN DESIGN LAD & METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU MONICA COTA LINDA VAN STIPHOUT CAMILLA ROUFFIANGE-AHMAD

Tiedottaminen LIIKKUVAN ARJEN DESIGN LAD & METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU MONICA COTA LINDA VAN STIPHOUT CAMILLA ROUFFIANGE-AHMAD Tiedottaminen LIIKKUVAN ARJEN DESIGN LAD & METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU MONICA COTA LINDA VAN STIPHOUT CAMILLA ROUFFIANGE-AHMAD TYÖRYHMÄ MONICA COTA LINDA VAN STIPHOUT sisustusarkkitehtuuri sisustusarkkitehtuuri

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. RUTAKON KOULUN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 2. JALANKULKIJANA LIIKENTEESSÄ... 4

SISÄLLYSLUETTELO 1. RUTAKON KOULUN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 2. JALANKULKIJANA LIIKENTEESSÄ... 4 kuva SISÄLLYSLUETTELO 1. RUTAKON KOULUN LIIKENNEKASVATUSSUUNNITELMA... 3 2. JALANKULKIJANA LIIKENTEESSÄ... 4 3. PYÖRÄILIJÄNÄ LIIKENTEESSÄ... 5 3.1 PYÖRÄN VARUSTEET... 5 3.2. OHJEITA PYÖRÄIJÄLLE... 6 4.

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN LIIKENNETURVALLISUUSFOORUMI

KANTA-HÄMEEN LIIKENNETURVALLISUUSFOORUMI KANTA-HÄMEEN LIIKENNETURVALLISUUSFOORUMI Hämeenlinna 14.3.2016 RYHMÄKESKUSTELU - EVÄITÄ KUNTIEN VUODEN 2016 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖLLE Kokemusten ja hyvien käytäntöjen jakaminen hallinnonalakohtaisissa

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2011

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2011 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2011 KUNTA: HALLINTOKUNTA/SEKTORI: LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄT: NOKIA PERUSTURVAKESKUS Sirpa Antinmaa, Mari Ollinpoika ja Katja Uitus- KOHDE- Koko perusturvakeskuksen

Lisätiedot

1 LIIKENNEKASVATUS-, VALISTUS- JA TIEDOTUSTYÖN YLEISIÄ PARANTAMISKEINOJA

1 LIIKENNEKASVATUS-, VALISTUS- JA TIEDOTUSTYÖN YLEISIÄ PARANTAMISKEINOJA 1 LIIKENNEKASVATUS-, VALISTUS- JA TIEDOTUSTYÖN YLEISIÄ PARANTAMISKEINOJA 1.1 Johdanto Liikenneturvallisuutta voidaan parantaa tehostamalla koulutusta, valistusta ja tiedotusta. Ihmisen asenteisiin ja käyttäytymiseen

Lisätiedot

TULEN JA MENEN TIELLÄ TAITAVASTI

TULEN JA MENEN TIELLÄ TAITAVASTI TULEN JA MENEN TIELLÄ TAITAVASTI Ylämyllyn koulun liikenneturvallisuussuunnitelma TURVALLISTA KOULUMATKAA SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 3 Vinkkejä vanhemmille 4 Liikennekasvatuksen teemat 5 Jalankulkijana

Lisätiedot

Turvallisuuskasvatusilta päiväkodissa

Turvallisuuskasvatusilta päiväkodissa Mannerheimin Lastensuojeluliitto Lapsen turvaksi -hanke (2007 2009) Turvallisuuskasvatusilta päiväkodissa Päiväkodin antama turvallisuuskasvatus on osa varhaiskasvatusta. Lasta opastetaan toimimaan ja

Lisätiedot

Kainuun liikenneturvallisuustoimija Vuosikertomus 2014

Kainuun liikenneturvallisuustoimija Vuosikertomus 2014 Kainuun liikenneturvallisuustoimija Kainuun liikenneturvallisuustoimija Vuosikertomus 2014 22.12.2014 Toimijamalli ja liikenneturvallisuustyön organisointi Kainuun maakunnan ja Kainuun kuntien liikenneturvallisuustyön

Lisätiedot

Itä-Suomessa edellisvuotta vähemmän liikennekuolemia

Itä-Suomessa edellisvuotta vähemmän liikennekuolemia ITÄ-SUOMEN LIIKENNETURVALLISUUSKATSAUS 2013 Itä-Suomessa edellisvuotta vähemmän liikennekuolemia Itä-Suomessa liikenneonnettomuuksissa kuolleet vähenivät merkittävästi edellisvuodesta, ja niitä oli Liikenneturvan

Lisätiedot

Viisaita valintoja. liikkumiseen kunnassasi

Viisaita valintoja. liikkumiseen kunnassasi Viisaita valintoja liikkumiseen kunnassasi Matkaketjuissa on järkeä Sujuva + turvallinen + terveellinen + taloudellinen + ympäristöä säästävä = VIISAS LIIKKUMINEN Viisaasti voi liikkua jalan, pyörällä,

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Porissa

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Porissa Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Porissa Kevyen liikenteen olosuhteet Porissa o o o o o o o Kattava kevyen liikenteen verkosto: kevyen liikenteen väyliä 289 km Vuosittain rakennetaan uusia kevyen liikenteen

Lisätiedot

LIIKENNEKASVATUS

LIIKENNEKASVATUS <PVM> LIIKENNEKASVATUS Liikennekasvatus 1. Liikennekasvatus 2. Turvallisuus taataan perustuslaissa 3. Liikenneonnettomuus on monen tekijän tulos 4. Kunnan liikenneturvallisuustyön suunnitelma 5. Liikennekasvatussuunnitelman

Lisätiedot

Jalankulkijoiden liukastumiset

Jalankulkijoiden liukastumiset Liikenneturvan selvityksiä 3/2014 Jalankulkijoiden liukastumiset -kyselytuloksia 2013 Leena Pöysti Leena Pöysti Jalankulkijoiden liukastumiset -kyselytuloksia 2013 Liikenneturvan selvityksiä 3/2014 Liikenneturva

Lisätiedot

Turvallinen kunta - käytäntöjä ja kokemuksia Kouvolan kaupungin turvallisuustyöstä

Turvallinen kunta - käytäntöjä ja kokemuksia Kouvolan kaupungin turvallisuustyöstä Turvallinen kunta - käytäntöjä ja kokemuksia Kouvolan kaupungin turvallisuustyöstä Turvallinen kunta Safe Community Kouvolan kaupunki/ Hyvinvointipalvelut Kim Strömmer Valtakunnallinen tapaturmien ehkäisyn

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ 1. 1. JOHDANTO 5 1.1 Tausta ja tavoitteet 5 1.2 Työn sisältö ja toteutustapa 5

TIIVISTELMÄ 1. 1. JOHDANTO 5 1.1 Tausta ja tavoitteet 5 1.2 Työn sisältö ja toteutustapa 5 Kirkkonummen peruskoulujen liikenneturvallisuusselvitys 2011 TIIVISTELMÄ Kirkkonummen peruskoulujen liikenneturvallisuusselvityksen tavoitteena oli kartoittaa kunnan peruskoulujen lähiympäristöjen liikenneturvallisuuspuutteet

Lisätiedot

Reisjärven liikenneturvallisuussuunnitelma

Reisjärven liikenneturvallisuussuunnitelma Reisjärven liikenneturvallisuussuunnitelma Reisjärven kunta 2005 2 Reisjärven liikenneturvallisuussuunnitelma SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 3 2. NYKYTILANNE 4 - Koko Suomi 4 - Reisjärvi 4 3. TAVOITTEET 6 - Valtakunnalliset

Lisätiedot

ideaa KODIN JA KOULUN PÄIVÄ

ideaa KODIN JA KOULUN PÄIVÄ 13 ideaa KODIN JA KOULUN PÄIVÄ Kodin ja Koulun Päivä on valtakunnallinen tapahtuma, jota vietetään sadoissa kouluissa kautta maan. Päivä lujittaa kodin ja koulun yhteistyötä, tarjoaa tilaisuuksia myönteiselle

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 VISIO 1 + 2 Jokaisella koululaisella on mahdollisuus liikkua monipuolisesti koulupäivän

Lisätiedot

ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA. Esittelykalvot: Asukaskyselyn vastausten analyysi 25.1.2016

ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA. Esittelykalvot: Asukaskyselyn vastausten analyysi 25.1.2016 ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA Esittelykalvot: Asukaskyselyn vastausten analyysi 25.1.2016 YHTEENVETO 1/3 Asukaskyselyyn saatiin yli 2000 vastausta, pääosa vastaajista naisia ja iältään

Lisätiedot

Keminmaan kunnan liikenneturvallisuustyön koulutus-, valistus- ja tiedotussuunnitelma vuosille

Keminmaan kunnan liikenneturvallisuustyön koulutus-, valistus- ja tiedotussuunnitelma vuosille Keminmaan kunnan liikenneturvallisuustyön koulutus-, valistus- ja tiedotussuunnitelma vuosille 2011-2015 Keminmaan kunta 2011 2 3 Keminmaan kunnan liikenneturvallisuustyön koulutus-, valistus-, ja tiedotussuunnitelma

Lisätiedot

Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa)

Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa) !"# "" $%$%%$&' Kysely avoinna 5.4. - 5.5.2009 Vastaaijen liikkuminen ( max. 2 kulkutapaa) Vastauksia yhteensä: 560 kävellen 4 46 78 polkupyörällä 32 27 364 mopolla/moottoripyörällä 7 24 6 henkilöautolla

Lisätiedot

Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Killon päiväkoti Tällä paikalla on avattu Killon lastenseimi toukokuussa 1950 Killon uusi päiväkoti valmistui vuoden 2004 alusta Päiväkoti vihittiin käyttöön

Lisätiedot

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH

Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH Kaavin koulukeskuksen liikennesuunnitelma OLLI MÄKELÄ PILVI LESCH 10.10.2013 Sisältö 1 Lähtökohdat... 7 2 Nykytila... 9 3 Suunnitelman sisältö... 14 3.1 Toimenpiteet... 14 3.2 Liikennejärjestelyt: nykyiset

Lisätiedot

ESIOPETUSKULJETUKSET

ESIOPETUSKULJETUKSET 31.1.2008 ESIOPETUSKULJETUKSET Perusopetuslaissa määritellään ehdot, joiden täyttyessä kunta järjestää oppilaalle esiopetuskuljetuksen. Muiden kuin kunnan kuljetukseen oikeutettujen oppilaiden huoltajat

Lisätiedot

Liikunta lasten ja nuorten terveyden edistäjänä

Liikunta lasten ja nuorten terveyden edistäjänä Liikunta lasten ja nuorten terveyden edistäjänä V Valtakunnallinen kansanterveyspäivä 15.1.2009 Helsinki Tuija Tammelin Erikoistutkija, FT, LitM Työterveyslaitos, Oulu Lasten ja nuorten fyysinen aktiivisuus,

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 3. Liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen edistämisen yhtenäiset periaatteet

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 3. Liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen edistämisen yhtenäiset periaatteet Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 3. Liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen edistämisen yhtenäiset periaatteet 1.9.2015 Nopeusrajoitusjärjestelmän yhtenäistäminen (asuinalueille

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen keinovalikoima Helsingin seudulla

Liikkumisen ohjauksen keinovalikoima Helsingin seudulla Liikkumisen ohjauksen keinovalikoima Helsingin seudulla Väylät ja liikenne 2012 Tarja Jääskeläinen, HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Liikkumisen ohjaus edistää kestävää liikkumista kannustamalla

Lisätiedot

ESIMERKKEJÄ LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMISTA HALLINTOKUNTA/SEKTORI: SIVISTYSTOIMI / luokka-asteet 1.-6.

ESIMERKKEJÄ LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMISTA HALLINTOKUNTA/SEKTORI: SIVISTYSTOIMI / luokka-asteet 1.-6. KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMAT ESIMERKKEJÄ LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMISTA HALLINTO/SEKTORI: SIVISTYSTOIMI / luokka-asteet 1.-6. KOHDE- Opettajat Liikennekasvatuksen merkityksen

Lisätiedot

Liite 10, Hallintokuntien toimintasuunnitelmat vuosille 2011-2012

Liite 10, Hallintokuntien toimintasuunnitelmat vuosille 2011-2012 Liite 10, Hallintokuntien toimintasuunnitelmat vuosille 2011-2012 - Äitiysneuvola - Lasten neuvola - Päivähoito - Koulutoimi - Kouluterveydenhoito - Nuorisotoimi - Työsuojelu - Vammaispalvelut - Vanhustyö

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA PÄIVÄKODIN ARVOT OIKEAN JA VÄÄRÄN TIEDOSTAMINEN HYVÄT TAVAT ERILAISUUDEN HYVÄKSYMINEN REHELLISYYS LÄHEISYYS LÄMPÖ TURVALLISUUS PÄIVÄKODISSAMME TOIMII 3 RYHMÄÄ: NEPPARIT: 6-vuotiaiden

Lisätiedot

Kolhuitta kouluun -liikenneturvallisuusrastit

Kolhuitta kouluun -liikenneturvallisuusrastit Kolhuitta kouluun -liikenneturvallisuusrastit 1 Tähän on koottu vuosiluokkien 0-6 liikenneopetukseen soveltuvia liikenneturvallisuusrasteja. Liikennerastien kuvauksissa on ohjeet toteutukseen eri luokka-asteilla.

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 Ilpo Tervonen, 18.8.2015 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Hillatien koulussa on turvallinen ja kaikkia kannustava työskentely-ympäristö,

Lisätiedot

3 Asialista Hyväksyttiin aiemmin lähetetty asialista kokouksen asialistaksi.

3 Asialista Hyväksyttiin aiemmin lähetetty asialista kokouksen asialistaksi. Sääksjärven koulun vanhempainyhdistys ry MUISTIO Johtokunnan kokous Aika: 29.10.2013 klo 18 Paikka: Läsnä: Sääksjärven koulu Johanna Laitinen (pj) Katja Rajala (siht.) Claudia Reitkivi Jani Järvinen Milena

Lisätiedot

7. NYKYTILAN ANALYSOINTI TAVOITTEENA kokonaiskuvan saaminen kunnan liikenneturvallisuustilanteesta 7.1 TYÖN LÄHTÖKOHTANA KÄYTETTÄVÄT AIKAISEMMAT SUUNNITELMAT Valtakunnalliset, lääni- tai aluekohtaiset

Lisätiedot

Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia. Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4.

Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia. Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4. Tuntevatko pyöräilijät ja autoilijat väistämissääntönsä? kyselytutkimuksen tuloksia Liikenneturvan tutkijaseminaari Salla Karvinen 24.4.2012 Väistämisvelvollisuus pyörätien jatkeella muuttui vuonna 1997

Lisätiedot

Vuoden 2012 toiminnan arviointi

Vuoden 2012 toiminnan arviointi Vuoden 2012 toiminnan arviointi Alatyöryhmien toiminnalliset tavoitteet Liikenneturvallisuus-alatyöryhmän erityistavoitteet Seudullisen liikenneturvallisuussuunnitelman laadinnan saattaminen loppuun ja

Lisätiedot

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi Perusopetuksen arviointi Koulun turvallisuus 2010 oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010 Tietotuotanto ja laadunarviointi Tampere Kyselyn taustaa Zef kysely tehtiin tuotannon toimeksiannosta vuosiluokkien

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu 1. LUKUVUODEN 2013-2014 TYÖ JA LOMA-AJAT Syyslukukausi 12.8.2013 (ma) - 21.12.2013 (lauantai) Syysloma 14.10.-20.10.2013

Lisätiedot

Koulumatka mitataan kotipihalta koulun tai päiväkodin pihalle lyhintä mahdollista kulkukelpoista reittiä (pyörä- ja kävelytiet mukaan lukien) pitkin.

Koulumatka mitataan kotipihalta koulun tai päiväkodin pihalle lyhintä mahdollista kulkukelpoista reittiä (pyörä- ja kävelytiet mukaan lukien) pitkin. 1 ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUSPERIAATTEET (KULJETUSSÄÄNTÖ) 1.8.2011 ALKAEN YLEISET PERIAATTEET Perusopetuslain 32 :n mukaan koulumatkoilla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen, mikäli - perusopetusta

Lisätiedot

Mitä lapsiperheiden vanhemmille kuuluu?

Mitä lapsiperheiden vanhemmille kuuluu? Mitä lapsiperheiden vanhemmille kuuluu? Lapsiperheiden liikunnan edistäminen Pirkanmaalla Riitta Luoto Tutkimusjohtaja, LT, dos UKK-instituutti Lapsiperheiden hyvinvointi Mitä lapsiperheille kuuluu? Lapsiperhetutkimusten

Lisätiedot

PARASTA OHJELMISTA! VALTAKUNNALLISET OHJELMAT LASTEN JA NUORTEN LIIKKUMISEN LISÄÄMISEEN

PARASTA OHJELMISTA! VALTAKUNNALLISET OHJELMAT LASTEN JA NUORTEN LIIKKUMISEN LISÄÄMISEEN PARASTA OHJELMISTA! VALTAKUNNALLISET OHJELMAT LASTEN JA NUORTEN LIIKKUMISEN LISÄÄMISEEN Lisää liikettä! Perusopetuksen opetussuunnitelma ja varhaiskasvatuslaki edellyttävät lasten ja nuorten aktiivisuuden

Lisätiedot

Kasvusopimus / MAL-työpaja viisikkokaupungeille. Liikenteen kysymyksiä, Joensuu. Ari Varonen 23.11.2012

Kasvusopimus / MAL-työpaja viisikkokaupungeille. Liikenteen kysymyksiä, Joensuu. Ari Varonen 23.11.2012 Kasvusopimus / MAL-työpaja viisikkokaupungeille Liikenteen kysymyksiä, Joensuu Ari Varonen 23.11.2012 Joensuun seutu Joensuun seudun ljs valmistui v. 2007, jonka perusteella on tehty aiesopimus vuosille

Lisätiedot

Yli 55-vuotiaat; - tuntuuko liikenne turvattomalta? Liikenneturvan ja Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n yhteisselvitys

Yli 55-vuotiaat; - tuntuuko liikenne turvattomalta? Liikenneturvan ja Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n yhteisselvitys Liikenneturvan selvityksiä 2/2015 Yli 55-vuotiaat; - tuntuuko liikenne turvattomalta? Liikenneturvan ja Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n yhteisselvitys Leena Pöysti Leena Pöysti Yli 55-vuotiaat;

Lisätiedot

Apip henkilöstö on mukana päivähoidon ja koulun työhyvinvointiohjelmassa osallistuen sen tarjoamiin palveluihin.

Apip henkilöstö on mukana päivähoidon ja koulun työhyvinvointiohjelmassa osallistuen sen tarjoamiin palveluihin. KH 29.1.2013 LIITE Paltamon perusopetuksen aamu ja iltapäivätoiminnan laatukäsikirja 1 Johtaminen Perusopetuksen aamu ja iltapäivätoiminnan koordinoinnista, arvioinnista ja valvonnasta vastaa Paltamon

Lisätiedot

4 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN KEHITTÄMINEN

4 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN KEHITTÄMINEN 29 4 Tässä luvussa on esitetty käsikirjamaisesti yleisiä, käytössä olevia ja hyviä liikenneturvallisuustyön muotoja. 4.1 Liikenneturvallisuustyön tarkoitus ja ohjaus Liikennekasvatuksella pyritään vaikuttamaan

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN KOULUTUS-, VALISTUS- JA TIEDOTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2018

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN KOULUTUS-, VALISTUS- JA TIEDOTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2018 TERVOLAN KUNTA LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN KOULUTUS-, VALISTUS- JA TIEDOTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2018 Maaliskuu 2014 Tervolan kunta Liikenneturva ELY-keskus Poliisi 2 TERVOLAN KUNTA LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN

Lisätiedot

Puhtaasti liikkeelle Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuden teemavuosi 2009

Puhtaasti liikkeelle Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuden teemavuosi 2009 Puhtaasti liikkeelle Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuden teemavuosi 2009 Ympäristötoiminnan neuvottelupäivä Marketta Karhu Oulun seudun ympäristötoimi Maakunnallinen ympäristötietoisuuden yhteistyöalkoi

Lisätiedot

Liikkuva koulu. Hankkeesta ohjelmaksi 2012-2015

Liikkuva koulu. Hankkeesta ohjelmaksi 2012-2015 Liikkuva koulu Hankkeesta ohjelmaksi 2012-2015 11.9.2012 Mikä on Liikkuva koulu? YLE Keski-Pohjanmaa: http://yle.fi/uutiset/valitunneilla_peuhaus_kasvatt aa_lapsen_liikuntakakkua/6283397 Koulun liikuntaolosuhteiden

Lisätiedot

Liite 1. Porin seudun onnettomuusanalyysi

Liite 1. Porin seudun onnettomuusanalyysi Liite 1. Porin seudun onnettomuusanalyysi Henkilövahinko-onnettomuuksien määrä asukaslukuun suhteutettuna Porin seudulla, Satakunnassa ja MannerSuomessa vuosina 2003 2012 (kaikki väylät). (Lähde: Tilastokeskus).

Lisätiedot

Terveysliikunnan palveluketju mitä on yhteistyö käytännössä? Työpaja 3

Terveysliikunnan palveluketju mitä on yhteistyö käytännössä? Työpaja 3 Terveysliikunnan palveluketju mitä on yhteistyö käytännössä? Työpaja 3 Työpajan vetäjä: Sampsa Kivistö /HLU 1 Työpaja 3: Hallintokuntien välisen yhteistyön kehittäminen ja vakiinnuttaminen Tehtävä 1: ESITTÄYTYMINEN

Lisätiedot

Ruukin ja Linjamäen koulujen. TURVALLISUUSVUOSI lv. 2007-2008

Ruukin ja Linjamäen koulujen. TURVALLISUUSVUOSI lv. 2007-2008 Ruukin ja Linjamäen koulujen TURVALLISUUSVUOSI lv. 2007-2008 "Tavoitteena turvallisuustietoinen Koulutie" Ruukin koulu, Koulutie 7 Päätavoitteemme on ehkäistä ja rajoittaa onnettomuuksien ja vahinkojen

Lisätiedot

HELMAN turvallisuustyöpaja 27.10.2015

HELMAN turvallisuustyöpaja 27.10.2015 HELMAN turvallisuustyöpaja 27.10.2015 1. IHMISTURVA, aiemmin HELMASSA ideoitua Aktiivisuus, sosiaaliset suhteet, osaamisen jakaminen ja käytännön apu Lähipiiri: lapset, omaiset, sukulaiset, ystävät Naapurit:

Lisätiedot

YHTEENVETO 1/3. Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Koulukyselyn tulokset 29.9.2014

YHTEENVETO 1/3. Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Koulukyselyn tulokset 29.9.2014 Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Koulukyselyn tulokset 29.9.2014 YHTEENVETO 1/3 Koulukysely suoritettiin 1. 19.9.2014 ja kysely onnistui erinomaisesti. Vastausmäärä oli 1299 kpl, mikä

Lisätiedot

Miehikkälä: Alue 1 Vastaajia 23

Miehikkälä: Alue 1 Vastaajia 23 EK-ARTU -hanke Arjen turva kysely Miehikkälä: Alue 1 Vastaajia 23 Miehikkälän kirkonkylä: Miehikkälä 12, Saivikkala 11 7.2.2013 1 Taustatietoja vastaajista (23) Naisia vastaajista 14 Miehiä vastaajista

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma. Viestintä Ohjausryhmän tiedottaja Tarja Nordman toimii viestinnän suunnittelun koordinaattorina toimii Savuton sairaala viestintätiimin puheenjohtajana tuottaa

Lisätiedot

KEMPELEEN LIIKENNE- TURVALLLISSUUNNITELMA ASUKASKYSELY JA ONNETTOMUUSANALYYSI

KEMPELEEN LIIKENNE- TURVALLLISSUUNNITELMA ASUKASKYSELY JA ONNETTOMUUSANALYYSI KEMPELEEN LIIKENNE- TURVALLLISSUUNNITELMA ASUKASKYSELY JA ONNETTOMUUSANALYYSI ASUKAS- JA KOULULAISKYSELY TOTEUTUS Toteutettiin 19.4-24.5.2013 Asukaskyselyyn vastasi 456 henkilöä ja koululaiskyselyyn 116

Lisätiedot

HANKKEEN TAUSTA JA TAVOITTEET

HANKKEEN TAUSTA JA TAVOITTEET Järvenpään liikkumisen ohjauksen valtionapuhanke Tulosten esittely 15.5.2014 Marja-Terttu Sikiö / Destia Oy HANKKEEN TAUSTA JA TAVOITTEET Järvenpään kaupunki haki valtionavustusta liikkumisen ohjauksen

Lisätiedot