Koulutus ja tutkimus. Pohjolan pelastus? Utbildning och forskning Nordens räddning? klo / kl

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koulutus ja tutkimus. Pohjolan pelastus? Utbildning och forskning Nordens räddning? 8. 6. 2010 klo / kl. 14 19"

Transkriptio

1 Koulutus ja tutkimus Pohjolan pelastus? Utbildning och forskning Nordens räddning? klo / kl

2 Koulutus ja tutkimus Pohjolan pelastus? Pohjoismaiden tuotantorakenteet ovat radikaalien muutosten kourissa. Perinteisen teollisuustuotannon merkitys vähenee. Pieninä maina, jotka ovat vahvasti riippuvaisia ulkomaankaupastaan, Pohjoismaat ovat nyt yhä riippuvaisempia pitkälle kehitetyistä tuotteista ja palveluista. Tämä vaatii koulutusta, tutkimusta ja innovaatioita vielä suuremmassa määrin kuin tähän mennessä. Kaikissa Pohjoismaissa keskustellaan yliopistojen ja korkeakoulujen roolista sekä yritysten yhteistyöstä koulutusja tutkimuslaitosten kanssa. Mihin tulisi nyt panostaa? Mitä yhteistyötä voidaan kehittää? Minkälaisia uusia malleja tarvitaan? Näitä ja muita aiheeseen liittyviä kysymyksiä pohditaan Pohjola-Nordenin seminaarissa, joka järjestetään yhteistyössä Pohjoismaiden Investointipankin kanssa Vuorineuvos Martin Saarikangas on niittänyt kansainvälistä mainetta mm. maamme telakkateollisuuden keulakuvana. Hän toimi kansanedustajana vuosina ja on ollut myös kokoomuksen vastuuhenkilönä eduskunnan talousvaliokunnassa. Saarikangas on Pohjola-Nordenin elinkeinoelämän toimikunnan puheenjohtaja. Bergsrådet Martin Saarikangas är internationellt känd bl.a. som en galjonsfigur för varvsindustrin i Finland. Han var riksdagsledamot åren och har varit Samlingspartiets ansvarsperson i riksdagens ekonomiutskott. Saarikangas är ordförande för Pohjola-Nordens näringslivsutskott. Anita Lehikoinen on opetusministeriön korkeakoulu- ja tiedeyksikön johtaja. Tällä hetkellä Lehikoinen vastaa yliopistoihin, ammattikorkeakouluihin ja tiedelaitoksiin liittyvistä kysymyksistä. Korkeakoulutukseen ja tutkimukseen liittyvien asioiden parissa hän on työskennellyt vuodesta Anita Lehikoinen är direktör för högskole- och forskningsenheten vid undervisningsministeriet. För närvarande hör frågor som gäller universitet, yrkeshögskolor och forskningsinstitut till hennes ansvars område. Lehikoinen har arbetat med högskole- och forsningsfrågor sedan år Henna Virkkunen valittiin eduskuntaan vuonna 2007 ja on toiminut Suomen opetusministerinä Matti Vanhasen toisessa hallituksessa vuodesta Virkkunen on Keski-Suomen maakuntavaltuuston jäsen vuodesta Hän on Kokoomuksen varapuheenjohtaja ja Kokoomuksen Naisten Liiton puheenjohtaja. Henna Virkkunen blev Finlands undervisningsminister i Matti Vanhanens andra regering år 2008 efter att ha valts in i riksdagen år Virkkunen har suttit i Mellersta Finlands landskapsfullmäktige sedan Hon är viceordförande i Samlingspartiet och ordförande för Samlingspartiets Kvinnoförbund. Carola Lindholm on inspiroiva kouluttaja alueinaan johtaminen ja organisaatioiden kehittäminen. Hän on toiminut konsulttina vuodesta 1993 lähtien, jolloin hän perusti yrityksensä Carolin. Hän on myös työskennellyt mm Pohjoismaisen ministerineuvoston alaisuudessa toimivan Aikuisten oppimisen pohjoismaisen verkoston (NVL) ja Vapaan sivistystyön yhteisjärjestön kanssa (VSY). Carola Lindholm är en inspirerande föreläsare inom organisationsutveckling och ledarskapsutbildning. Hon har verkat som konsult sedan 1993 genom sitt företag Carolin och har bland annat arbetat med Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (underordnad Nordiska ministerrådet) och Samverkande bildningsorganisationerna (VSY-SBO). Dan Brändström on tehnyt pitkän ja merkittävän uran yliopistomaailmassa, niin tutkijana, opettajana kuin hallinnoijanakin. Hän on ollut mm Uumajan yliopiston johtaja ja Ruotsin valtionpankin juhlarahaston toimitusjohtaja. Hän on myös johtanut useita Ruotsin valtion tutkimuspoliittisia selvityksiä. Dan Brändström on Kuninkaallisen insinööritiedeakatemian ja Kuninkaallisen tiedeakatemian jäsen sekä Kuninkaallisen kirjallisuusakatemian kunniajäsen. Dan Brändström har en långvarig och betydande erfarenhet av såväl forskning som undervisning och administration inom universitetsvärlden. Han har varit bl.a. universitetsdirektör vid Umeå universitet och VD för Riksbankens jubileumsfond samt lett en rad statliga forskningspolitiska utredningar i Sverige. Dan Brändström är ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och Kungliga Vetenskapsakademien samt hedersledamot av Kungliga Vitterhetsakademien. elinkeinoelämän toimikunta näringslivsutskottet Pohjola-Nordenin elinkeinoelämän toimikunta kokoontuu 3 5 kertaa vuodessa, keskustelee ajankohtaisista pohjoismaisista elinkeinoelämää koskevista kysymyksistä ja valvoo seminaari- ja kurssitoimintaa. Pohjola-Nordens näringslivsutskott möts 3 5 ggr i året och diskuterar aktuella nordiska näringslivsfrågor och har överinseende över seminarie- och kursverksamheten.

3 Utbildning och forskning Nordens räddning? Produktionsstrukturerna i Norden genomgår radikala förändringar. Den traditionella industriproduktionen minskar i betydelse. Som små länder som är starkt beroende av sin utrikeshandel blir Norden allt mer beroende av långt utvecklade produkter och tjänster av olika slag. För detta behövs utbildning, forskning och innovationer i ännu högre grad än tidigare. I alla nordiska länder pågår en debatt om universitetens och högskolornas roll samt om företagens samarbete med utbildningen och forskningen. Vilka satsningar måste göras? Vilket samarbete kan utvecklas? Vilka nya modeller behövs? Dessa och liknande frågor står i fokus på Pohjola-Nordens seminarium, som arrangeras i samarbete med Nordiska Investeringsbanken Thomas Wilhelmsson on toiminut Helsingin yliopiston rehtorina vuodesta 2008 lähtien. Ennen sitä hän oli siviili- kauppaoikeuden professori sekä yliopiston vararehtori. Wilhelmsson on toiminut myös Eurooppalaisen oikeuden ja poliittisen yhteisön perusteet -huippuyksikön varajohtajana sekä johtanut oikeustieteellisen tiedekunnan tutkijakoulua. Hän on toiminut useiden lakia valmistelevien valiokuntien puheenjohtajana Suomessa sekä jäsenenä EU-lakeja valmistelevissa valiokunnissa. Thomas Wilhelmsson är rektor för Helsingfors universitet sedan Före det var han professor i civil- och handelsrätt samt prorektor för universitetet. Wilhelmsson har också varit biträdande chef för spetsforskningsenheten Foundations of European Law and Polity och lett forskarskolan vid juridiska fakulteten. Han har varit ordförande för flera utskott för lagberedning i Finland och ledamot i utskott som berett EU-lagar. Henrik Wolff on ammattikorkeakoulu Arcadan rehtorina ja ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston, ARENEn, varapuheenjohtajana hyvin perillä Suomen korkeammasta ammatillisesta koulutuksesta. Hän on myös suomenruotsalaisen teknillisen tiedeakatemian, STV:n, preeses ja Korkeakouluasteen koulutuksen pohjoismaisen yhteistyön neuvonantajaryhmän jäsen sekä European Network for Universities of Applied Sciences puheenjohtaja. Henrik Wolff är som rektor för Arcada och vice ordförande i yrkeshögskolornas rektorsråd ARENE väl insatt i den högre yrkesutbildningen i Finland. Han är också preses för Svenska tekniska vetenskaps akademien i Finland och medlem i Rådgivningsgruppen för nordiskt samarbete inom högre utbildning samt ordförande för European Network for Universities of Applied Sciences. Kalle Heikkinen on suorittanut tutkinnot Helsingin yliopistossa, Texasin yliopistossa Austinissa sekä Harvardin yliopistossa. Urallaan hän on toiminut sekä journalistina että tutkijana. Viime vuosina hän on keskittynyt yritysten strategiseen kehittämiseen. Tällä hetkellä hän on Nordic Adviser Group -konsulttitoimiston johtava partneri. Vuonna 2009 Heikkinen nimitettiin koko Harvardin yliopiston alumnihallitukseen ja saman yliopiston Euroopan alumnitoiminnan johtoon. Kalle Heikkinen har avlagt examina vid Helsingfors universitet, Texas universitet i Austin samt vid Harvard universitet. Under sin karriär har han verkat både som journalist och forskare. Under senare år har han koncentrerat sig på strategisk utveckling i företag. För närvarande är han ledande partner i konsultbyrån Nordic Adviser Group. År 2009 utnämndes Heikkinen till alumnistyrelsen för hela Harvard universitet och samtidigt till ledare för universitetets alumniverksamhet i Europa. Robin Bade on luova ja intohimoinen, uuden, kasvavan alan yrittäjä. Activeark Oy, jonka hän perusti jo opiskeluaikanaan, on kasvanut huomattavaksi, 70 työntekijän toimijaksi digitaalisen markkinoinnin ja viestinnän alalla. Robin Bade är en kreativ och passionerad entreprenör i en modern tillväxtbransch. Företaget Activeark Ab, som han grundade redan under studietiden, har med sina 70 anställda vuxit till en betydande aktör som erbjuder effektiva lösningar inom digital marknadsföring och kommunikation. Johnny Åkerholm on Pohjoismaiden Investointipankin toimitusjohtaja. Hän on toiminut pitkään rahoitus- ja pankkialan johtotehtävissä sekä Suomessa että ulkomailla mm. Suomen Pankin ja Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin EBRD:n palveluksessa. Johnny Åkerholm är verkställande direktör för Nordiska Investeringsbanken i Helsingfors. Han har lång erfarenhet av finans- och bankväsendet, bl.a. från Finlands Bank och Europeiska återuppbyggnads- och utvecklingsbanken EBRD. Kokoonpano/Sammansättning 2010: Puheenjohtaja / Ordförande Vuorineuvos / Bergsrådet Martin Saarikangas Toimitusjohtaja / Verkställande direktör Ulf Sundqvist Toimitusjohtaja / Verkställande direktör Leif Fagernäs Toimitusjohtaja/ Verkställande direktör Johnny Åkerholm Carola Teir-Lehtinen Vuorineuvos / Bergsrådet Stig Gustavson Pääsihteeri / Generalsekreterare Anders Rusk Senior partner, Head of M&A Johan Aalto Hallituksen puheenjohtaja / Styrelseordförande Pekka Luoma Projektipäällikkö / Projektchef Simo Rundgren Varatoimitusjohtaja / Vice verkställande direktör Jukka Perttula Pääsihteeri / Generalsekreterare Larserik Häggman Markkinointipäällikkö / Marknadsföringschef Kjell Skoglund

4 OHJELMA PROGRAM 14:00 SEMINAARIN AVAUS Vuorineuvos Martin Saarikangas, Pohjola-Nordenin elinkeinoelämän toimikunta YLIOPISTOUUDISTUS SUOMESSA Johtaja Anita Lehikoinen, Opetusministeriö HUOMISPÄIVÄN VAATIMUKSET Opetusministeri Henna Virkkunen, Suomen hallitus Kahvi POHJOISMAIDEN PERUSTANA LAAJA SIVISTYS HRD-konsultti Carola Lindholm, Konsulttiyritys Carolin RUOTSIN UUDISTUSSUUNNITELMAT Professori Dan Brändström YLIOPISTOT JA ELINKEINOELÄMÄ Rehtori Thomas Wilhelmsson, Helsingin yliopisto Paneelikeskustelu: KUINKA LÖYTÄÄ HYVIÄ INNOVAATIOITA? Harvardin yliopiston alumnihallituksen jäsen, Euroopan alumnitoiminnan johtaja Kalle Heikkinen, Harvard Alumni Rehtori Henrik Wolff, Arcada Toimitusjohtaja Robin Bade, Activeark YHTEENVETO Toimitusjohtaja Johnny Åkerholm, NIB Buffet SEMINARIET ÖPPNAS Bergsrådet Martin Saarikangas, Pohjola-Nordens näringslivsutskott UNIVERSITETSREFORMEN I FINLAND Direktör Anita Lehikoinen, Undervisningsministeriet MORGONDAGENS KRAV Undervisningsminister Henna Virkkunen, Finlands regering Kaffe BRED BILDNING DEN GRUND NORDEN STÅR PÅ HRD-konsult Carola Lindholm, Konsultföretaget Carolin DE SVENSKA REFORMPLANERNA Professor Dan Brändström UNIVERSITET OCH NÄRINGSLIV Rektor Thomas Wilhelmsson, Helsingfors universitet Paneldiskussion: HUR FÅ FRAM GODA INNOVATIONER? Medlem av alumnistyrelsen vid Harvard universitet, ledaren för alumniverksamheten i Europa Kalle Heikkinen, Harvard Alumni Rektor Henrik Wolff, Arcada VD Robin Bade, Activeark SAMMANFATTNING VD Johnny Åkerholm, NIB Buffé 19:00

5 Yhteistyökumppanit Samarbetspartner Ruotsin suurlähetystö Sveriges ambassad Norjan suurlähetystö Norges ambassad Tanskan suurlähetystö Danmarks ambassad Islannin suurlähetystö Islands ambassad Mediayhteistyökumppanit / Mediasamarbetspartner

6 Järjestäjät/Arrangörer Koulutus ja tutkimus Pohjolan pelastus? Aika: Tiistai 8. kesäkuuta 2010 klo Paikka: Pohjoismaiden Investointipankki, Fabianinkatu 34, Helsinki Järjestäjä: Pohjola-Norden ry Kohderyhmät: Elinkeinoelämän johtohenkilöt, virkamiehet ja luottamushenkilöt, järjestöjen edustajat sekä poliitikot Seminaarikielet: Suomi ja ruotsi (simultaanitulkkaus) Osallistumismaksu: 200 eur Seminaarin puheenjohtaja: Vuorineuvos Martin Saarikangas Ilmoittautumiset: mennessä osoitteeseen Mainitse viestissä: etunimi, sukunimi, toimi, edustamasi yritys/organisaatio, laskutusosoite, puhelinnumero. Paikkoja rajoitetusti, varaukset ilmoittautumisjärjestyksessä, vahvistukset lähetetään sähköpostitse ilmoittautumisajan umpeuduttua. Lisätietoja: Markkinointipäällikkö Kjell Skoglund , Utbildning och forskning Nordens räddning? Tidpunkt: Tisdagen den 8 juni 2010 kl Plats: Nordiska Investeringsbanken, Fabiansgatan 34, Helsingfors Målgrupp: Ledande personer inom näringslivet, tjänstemän och förtroendevalda, representanter för fackföreningar och andra organisationer samt politiker Seminariespråk: Finska och svenska (simultantolkning) Deltagaravgift: 200 eur Seminariets ordförande: Anmälan: Information: Bergsrådet Martin Saarikangas Senast på adressen Ange: förnamn, efternamn, befattning, företag/organisation, faktureringsadress, telefon Begränsat antal platser, reserveras i anmälningsordning. Bekräftelse sänds per e-post när anmälningstiden gått ut. Marknadsföringschef Kjell Skoglund , Pohjola-Norden Fredrikinkatu 61 A 11 / Fredriksgatan Helsinki / Helsingfors Puhelin / telefon (09) Faksi / Fax (09)

Pohjoismainen energiapolitiikka? En nordisk energipolitik?

Pohjoismainen energiapolitiikka? En nordisk energipolitik? Pohjoismainen energiapolitiikka? En nordisk energipolitik? 8.6.2011 klo/kl. 14-19 Pohjoismainen energiapolitiikka? Vielä pitkään voimme laskea sen varaan, että osa maailman tärkeimmistä energialähteistä

Lisätiedot

Pohjoismaiden eläkkeet ja eläkerahat Pensioner så in i Norden

Pohjoismaiden eläkkeet ja eläkerahat Pensioner så in i Norden Pohjoismaiden eläkkeet ja eläkerahat Pensioner så in i Norden 24. 11. 2010 klo / kl. 13 19.30 Pohjoismaiden eläkkeet ja eläkerahat Pohjoismaiden ja Euroopan väestönkehitys lisää eläkejärjestelmäämme kohdistuvia

Lisätiedot

Pohjoismaat ja Venäjän markkinat. Norden och den ryska marknaden. 10. 11. 2009 klo / kl. 13 19

Pohjoismaat ja Venäjän markkinat. Norden och den ryska marknaden. 10. 11. 2009 klo / kl. 13 19 Pohjoismaat ja Venäjän markkinat Norden och den ryska marknaden 10. 11. 2009 klo / kl. 13 19 Pohjoismaat ja Venäjän markkinat Suomen kaupankäynti Venäjän kanssa on viime vuosina kasvanut huomattavasti.

Lisätiedot

Pohjoismaat ja tulevaisuuden mobiiliviestintä Norden och framtidens mobilkommunikation

Pohjoismaat ja tulevaisuuden mobiiliviestintä Norden och framtidens mobilkommunikation Pohjoismaat ja tulevaisuuden mobiiliviestintä Norden och framtidens mobilkommunikation 15.5.2012 klo/kl. 15 20 Pohjoismaat ja tulevaisuuden mobiiliviestintä Mikä eilen oli uutta on huomenna vanhaa viestinnän

Lisätiedot

Tekes, Anton Kalland 28.5.2013. Johdon moninaisuus. muutakin kuin naiskiintiöitä? Mångfald i ledningen. mer än kvinnokvoter? svenska.

Tekes, Anton Kalland 28.5.2013. Johdon moninaisuus. muutakin kuin naiskiintiöitä? Mångfald i ledningen. mer än kvinnokvoter? svenska. 28.5.2013 Johdon moninaisuus muutakin kuin naiskiintiöitä? Mångfald i ledningen mer än kvinnokvoter? suomi svenska Tekes, Anton Kalland Ohjelma Seminaari etnisen, maantieteellisen sekä sukupuoleen, ikään

Lisätiedot

Arbete och arbetskraft i Norden. Työtä ja työvoimaa Pohjolassa. Program. Ohjelma 13:00 13:00 19:30 19:30

Arbete och arbetskraft i Norden. Työtä ja työvoimaa Pohjolassa. Program. Ohjelma 13:00 13:00 19:30 19:30 Työtä ja työvoimaa Pohjolassa Ohjelma 13:00 SEMINAARIN AVAUS Opetusneuvos Anders Rusk Pohjola-Norden ry:n puheenjohtaja VOIKO TALOUS KASVAA KUN TYÖVOIMAN SAATAVUUS ON RAJALLINEN? Pääministeri Jyrki Katainen,

Lisätiedot

12.-14.11.2011. Pohjola-Nordenin jäsenhankintaristeily Pohjola-Nordens. medlemsvärvningskryssning

12.-14.11.2011. Pohjola-Nordenin jäsenhankintaristeily Pohjola-Nordens. medlemsvärvningskryssning 12.-14.11.2011 Pohjola-Nordenin jäsenhankintaristeily Pohjola-Nordens medlemsvärvningskryssning Christel Raunio Liittojohtaja, Finlands svenska Marthaförbund Aiempi työkokemus: aikuiskoulutusjohtaja, vararehtori,

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2006 ÅRSBERÄTTELSE

VUOSIKERTOMUS 2006 ÅRSBERÄTTELSE 006 VUOSIKERTOMUS 2006 ÅRSBERÄTTELSE SISÄLLYS INNEHÅLL 9 10 19 30 3 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS STYRELSEORDFÖRANDENS ÖVERSIKT Kokkolan seudun kehitysyhtiö täyttää viisi vuotta Karlebynejdens utvecklingsbolag

Lisätiedot

3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET

3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET 3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET Kilpailukyvyn säilyminen edellyttää uudistumista Vi behöver förnya oss för att förbli konkurrenskraftiga 2 Asiakastyytyväisyys kiinnostaa yrityksiä Kundnöjdhet intresserar

Lisätiedot

Forskningspolitiskt program för Helsingfors universitet

Forskningspolitiskt program för Helsingfors universitet Helsingin yliopiston tutkimuspoliittinen ohjelma 2007 2009 Helsingin yliopiston tutkimuspoliittinen ohjelma 2007 2009 Forskningspolitiskt program för Helsingfors universitet 2007 2009 Research Policy of

Lisätiedot

En seminarieserie för livsmedelsbranschens framtid

En seminarieserie för livsmedelsbranschens framtid Värdeladdad mat En seminarieserie för livsmedelsbranschens framtid Håller din produkt för framtiden? Vad kräver morgondagens konsument? Är dina produkter klimatvänliga? Ruoan lisäarvot Seminaarisarja elintarvikealan

Lisätiedot

Pohjola-Norden. Iloinen Perhetapahtuma Turussa Familjejippo i Åbo. Alueen vanhat rakennukset tarjosivat. De gamla byggnaderna på området

Pohjola-Norden. Iloinen Perhetapahtuma Turussa Familjejippo i Åbo. Alueen vanhat rakennukset tarjosivat. De gamla byggnaderna på området Varsinais-Suomen ja Satakunnan piiri 1 Pohjola-Norden Varsinais-Suomen ja Satakunnan piiri Distriktet för Egentliga Finland och Satakunda Juni 2011 Kesäkuu 2011 Iloinen Perhetapahtuma Turussa Familjejippo

Lisätiedot

VAASANSEUDUN KEHITYS OY:N TIEDOTUSLEHTI - VASAREGIONENS UTVECKLING AB:S INFORMATIONSTIDNING. Monien mahdollisuuksien maailmanluonnonperintökohde

VAASANSEUDUN KEHITYS OY:N TIEDOTUSLEHTI - VASAREGIONENS UTVECKLING AB:S INFORMATIONSTIDNING. Monien mahdollisuuksien maailmanluonnonperintökohde FORUM2/2007 VAASANSEUDUN KEHITYS OY:N TIEDOTUSLEHTI - VASAREGIONENS UTVECKLING AB:S INFORMATIONSTIDNING s. 3 Monien mahdollisuuksien maailmanluonnonperintökohde Möjligheternas världsnaturarv s. 12 s. 8

Lisätiedot

Keskipohjola -komitea Mittnordenkommittén

Keskipohjola -komitea Mittnordenkommittén Keskipohjola -komitea Mittnordenkommittén Vuosikertomus/Årsberättelse 2005 Sisältö PUHEENJOHTAJAKAUDEN VAIHTUESSA (Martti Ahokas)...3 KESKIPOHJOLAN ALUE...4 KESKIPOHJOLAN VUOSIKERTOMUS 2005...4 TYÖRYHMIEN

Lisätiedot

Liiketoimintaosaamisen tutkimusohjelma Forskningsprogrammet i affärskunnande Research Programme on Business Know-how (LIIKE 2)

Liiketoimintaosaamisen tutkimusohjelma Forskningsprogrammet i affärskunnande Research Programme on Business Know-how (LIIKE 2) Liiketoimintaosaamisen tutkimusohjelma Forskningsprogrammet i affärskunnande Research Programme on Business Know-how (LIIKE 2) Ohjelmamuistio Programbeskrivning Programme memorandum Helsinki 2005 1 Layout:

Lisätiedot

1/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET

1/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET 1/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET Yritysneuvontaa yhdeltä luukulta All företagsrådgivning under samma tak 4 Suklaantekijäksi sattumalta Chokladmakare av en slump 11 Koulu on kylän sielu Skolan är byns själ

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2004 VASA STADS INFORMATIONSTIDNING

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2004 VASA STADS INFORMATIONSTIDNING VSSS HJO VS OPO VS H V ÄGSVSPO Y YYSO Y FÖGSO VSSD HYS OY YÖHÖ VSGOS VCG B D S VSH VS PG DOSH 1/2004 VS SDS FOOSDG ktiivinen elinkeinopolitiikka hyvinvoinnin edistäjänä Vaasan kaupunki on päivittänyt strategiansa

Lisätiedot

Asta Manninen Helsinki ja Helsingin seutu millä kehitysuralla? 3 Helsingfors och Helsingforsregionen på vilken kurs?

Asta Manninen Helsinki ja Helsingin seutu millä kehitysuralla? 3 Helsingfors och Helsingforsregionen på vilken kurs? SISÄLLYS INNEHÅLL Asta Manninen Helsinki ja Helsingin seutu millä kehitysuralla? 3 Helsingfors och Helsingforsregionen på vilken kurs? Seppo Laakso Helsingin seudun aluetalous eurooppalaisesta näkökulmasta

Lisätiedot

Helsingin yliopiston rahastot ja lahjoittajat Helsingfors universitets fonder och donatorer

Helsingin yliopiston rahastot ja lahjoittajat Helsingfors universitets fonder och donatorer Helsingin yliopiston rahastot ja lahjoittajat Helsingfors universitets fonder och donatorer Helsingin yliopisto toimii aktiivisesti ihmiskunnan hyvinvoinnin ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan puolesta.

Lisätiedot

FORUM1/2005. s.8. Logsetilta hightechia Keski- Euroopan ja Kanadan metsiin s.10 Högteknologiska Logset-maskiner för Europas och Kanadas skogar s.

FORUM1/2005. s.8. Logsetilta hightechia Keski- Euroopan ja Kanadan metsiin s.10 Högteknologiska Logset-maskiner för Europas och Kanadas skogar s. FORUM1/2005 VAASANSEUDUN KEHITYS OY:N TIEDOTUSLEHTI - VASAREGIONENS UTVECKLING AB:S INFORMATIONSTIDNING Logsetilta hightechia Keski- Euroopan ja Kanadan metsiin s.10 Högteknologiska Logset-maskiner för

Lisätiedot

UUSI KAUPUNGIN- VALTUUSTO NYA STADSFULL- MÄKTIGE VAASAN TALOUS 2009 VASAS EKONOMI 2009 NUORISO- VALTUUSTO UNGDOMSFULL- MÄKTIGE SÄHKÖINEN ASIOINTI

UUSI KAUPUNGIN- VALTUUSTO NYA STADSFULL- MÄKTIGE VAASAN TALOUS 2009 VASAS EKONOMI 2009 NUORISO- VALTUUSTO UNGDOMSFULL- MÄKTIGE SÄHKÖINEN ASIOINTI UUSI KAUPUNGIN- VALTUUSTO NYA STADSFULL- MÄKTIGE VAASAN TALOUS 2009 VASAS EKONOMI 2009 NUORISO- VALTUUSTO UNGDOMSFULL- MÄKTIGE SÄHKÖINEN ASIOINTI ELEKTRONISK KOMMUNIKATION LUKIJAKYSELY LÄSARENKÄT VAASAN

Lisätiedot

OPTINEN ALA SUOMESSA DEN OPTISKA BRANSCHEN I FINLAND 2009-2010 OPTITIETO OY

OPTINEN ALA SUOMESSA DEN OPTISKA BRANSCHEN I FINLAND 2009-2010 OPTITIETO OY OPTINEN ALA SUOMESSA DEN OPTISKA BRANSCHEN I FINLAND 2009-2010 OPTITIETO OY Safilo Design, Safilo Nordic Ab 2 Sisältö Innehåll sivu/sida sivu/sida Sisällysluettelo Innehållsförteckning 3 Pääkirjoitus 5

Lisätiedot

Vaasan seudusta kertovaa viestiä yhtenäistetään. Ett fungerande vägnät är viktigt för industrin. Tuulivoimalla on tulevaisuutta

Vaasan seudusta kertovaa viestiä yhtenäistetään. Ett fungerande vägnät är viktigt för industrin. Tuulivoimalla on tulevaisuutta Pohjanmaan Kauppakamarilehti - Österbottens Handelskammartidning CONNECTING BUSINESS 3 /09 Ett fungerande vägnät är viktigt för industrin Tuulivoimalla on tulevaisuutta Vaasan seudusta kertovaa viestiä

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 ÅRSBERÄTTELSE

VUOSIKERTOMUS 2010 ÅRSBERÄTTELSE VUOSIKERTOMUS 2010 ÅRSBERÄTTELSE SISÄLLYS INNEHÅLL 10 14 16 19 3 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS STYRELSEORDFÖRANDENS ÖVERSIKT KOSEKin vuosi 2010 Året 2010 för KOSEK 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VERKSTÄLLANDE

Lisätiedot

Nyhetsposten ~ Uutisposti

Nyhetsposten ~ Uutisposti Nyheter från Österbottens förbund Uutisia Pohjanmaan liitosta Nyhetsposten ~ Uutisposti Nr. / Nro 6 2008 16.6.2008 sida / sivu 1 (7) Vasa kunde vara huvudort för det nya Västra Finlands skatteverk Landskapsstyrelsen

Lisätiedot

Lääketieteellisen tekniikan koulutuksen ja tutkimuksen selvitys

Lääketieteellisen tekniikan koulutuksen ja tutkimuksen selvitys Opetusministeriö Undervisningsministeriet Koulutus Tiede Lääketieteellisen tekniikan koulutuksen ja tutkimuksen selvitys Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2005:12 Selvitysmiehet Toivo

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN KARTOITUS REHTOREIDEN TYÖSTÄ JA TÄYDENNYSKOULUTUKSESTA

KANSAINVÄLINEN KARTOITUS REHTOREIDEN TYÖSTÄ JA TÄYDENNYSKOULUTUKSESTA KANSAINVÄLINEN KARTOITUS REHTOREIDEN TYÖSTÄ JA TÄYDENNYSKOULUTUKSESTA Raportit ja selvitykset 2012:11 Opetushallitus Raportit ja selvitykset 2012:11 ISBN 978-952-13-5109-9 (pdf) ISSN-L 1798-8918 ISSN 1798-8926

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU MÖTESKALLELSE

KOKOUSKUTSU MÖTESKALLELSE Vaasan Golf r.y. / Vasa Golf r.f. KOKOUSKUTSU MÖTESKALLELSE Oy Kråklund Golf Ab:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 24.04.2014 klo 18.00 klubitalolla, Golfkentäntie 61, Vaasa Oy Kråklund Golf

Lisätiedot

VUOSIKIRJA 2011-2012 ÅRSBOK. Yrkeskunskap. som inte rostar

VUOSIKIRJA 2011-2012 ÅRSBOK. Yrkeskunskap. som inte rostar VUOSIKIRJA 2011-2012 ÅRSBOK Yrkeskunskap som inte rostar Vaasan ammattiopisto, 12. toimintavuosi Vaasan ammattiopisto on Vaasan kaupungin omistama kaksikielinen oppilaitos. Suomen ja ruotsin lisäksi opetusta

Lisätiedot

SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart

SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart 1 15 SAKARI LEHMUSKALLIO: Merimiespappi ojentaa käden merellä s. 14 17 SAKARI LEHMUSKALLIO: Sjömansprästen sträcker ut handen till havet s. 18 21 SuomenMerenkulku ILMESTYNYT

Lisätiedot