Pohjoismaiden eläkkeet ja eläkerahat Pensioner så in i Norden

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjoismaiden eläkkeet ja eläkerahat Pensioner så in i Norden"

Transkriptio

1 Pohjoismaiden eläkkeet ja eläkerahat Pensioner så in i Norden klo / kl

2 Pohjoismaiden eläkkeet ja eläkerahat Pohjoismaiden ja Euroopan väestönkehitys lisää eläkejärjestelmäämme kohdistuvia paineita. Samalla kerättyjen eläkevarojen hallinnointi nousee yhä tärkeämmäksi. Eläkejärjestelmiä on Pohjoismaissa uudistettu useamman kerran viime vuosien aikana, mutta kuitenkin yhä keskustellaan varojen riittävyydestä. Erilaisia vaihtoehtoja rahojen sijoittamiseksi on esitetty ja myös työuran pidentämistä on vaadittu. Mikä on eläkkeidemme laita tulevaisuudessa? Tarvitaanko suuria eläkemaksujen korotuksia? Mitä tuottovaatimuksia kerätyille varoille tulisi asettaa? Mikä kansantaloudellinen merkitys eläkerahastoilla voi olla? Muun muassa näitä kysymyksiä pohditaan, kun Pohjola-Norden kokoaa elinkeinoelämän ja järjestöjen edustajia syysseminaariinsa. Luennoitsijat / Föreläsare Anders Rusk on Pohjola-Nordenin puheenjohtaja. Hän on aikaisemmin ollut Opetusalan ammattijärjestön, OAJ:n, järjestöjohtaja ja toimii nyt Pohjoismaiden opettajajärjestöjen neuvottelukunnan pääsihteerinä. Anders Rusk är ordförande i Pohjola-Norden. Rusk har tidigare varit organisationsdirektör vid Undervisningssektorns fackorganisation OAJ och är idag generalsekreterare för Nordiska Lärarorganisationers Samråd. Mari Kiviniemi on Suomen pääministeri ja Keskustapuolueen puheenjohtaja. Hän on ollut kansanedustaja vuodesta 2005 ja on vastannut useasta ministerinsalkusta ennen kuin hänet nimettiin pääministeriksi kesäkuussa Kiviniemi oli aktiivinen Pohjola-Nordenissa jo nuoruusvuosinaan ja on toiminut mm. liittohallituksen varapuheenjohtajana. Mari Kiviniemi är Finlands statsminister och ordförande för Centerpartiet. Hon har varit riksdagsledamot sedan år 2005 och har innehaft ett flertal ministerposter innan hon blev statsminister i juni Kiviniemi var aktiv inom Pohjola-Norden redan i ungdomsåren och har bl.a. varit vice ordförande i förbundsstyrelsen. Maarit Feldt-Ranta valittiin eduskuntaan vuonna 2007, jolloin hän toimi Sosialidemokraattisen puolueen puoluesihteerinä. Eduskuntatyön lisäksi hänellä on useita yhteiskunnallisia tehtäviä, mm. Suomen Kuntaliitto r.y:n hallituksen jäsenenä ja Raaseporin kaupunginvaltuuston varapuheenjohtajana. Feldt-Ranta on Pohjola- Nordenin liittohallituksen jäsen ja hän kuuluu myös Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskuntaan. Maarit Feldt-Ranta valdes in i riksdagen år 2007 medan hon arbetade som partisekreterare för Socialdemokratiska partiet. Utöver arbetet i riksdagen har hon ett flertal samhälleliga uppdrag, bl.a. som styrelseledamot i Finlands Kommunförbund r.f. och vice ordförande i Raseborgs stadsfullmäktige. Feldt-Ranta är ledamot i Pohjola-Nordens förbundsstyrelse och hör till Finlands delegation i Nordiska rådet. Jan Vapaavuori on Suomen asuntoministeri, pohjoismainen yhteistyöministeri ja ministeri valtioneuvoston kansliassa. Hän on ollut Kokoomuksen kansanedustaja vuodesta 2003 ja Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen vuodesta Jan Vapaavuori är Finlands bostadsminister, nordisk samarbetsminister samt minister i statsrådets kansli. Han har varit riksdagsledamot för Samlingspartiet sedan år 2003 och fullmäktigledamot i Helsingfors sedan Matti Vuoria on Keskinäisen työeläkeyhtiön Varman toimitusjohtaja. Hän on aikaisemmin toiminut mm. kauppa- ja teollisuusministeriön kansliapäällikkönä ja Fortum Oyj:n hallituksen puheenjohtajana. Useiden luottamustehtävien joukosta poimittakoon tässä yhteydessä Arvopaperimarkkinayhdistyksen puheenjohtajuus sekä Työeläkevakuuttajat TELA ry:n ja Finanssialan Keskusliitto ry:n hallituksen jäsenyys. Matti Vuoria är VD för Ömsesidiga arbetspensionsbolaget Varma. Han har tidigare verkat bl.a. som kanslichef vid handels- och industriministeriet och som styrelseordförande för Fortum Oyj. Bland ett flertal förtroendeuppdrag kan här nämnas att Vuoria är ordförande för Värdepappersmarknadsföreningen samt styrelsemedlem i Arbetspensionsförsäkrarna TELA r.f. och Finansbranschens Centralförbund r.f. Kerstin Hessius on Ruotsin pääomamarkkinoista erittäin laajan kokemuksen omaava kansantaloustieteilijä. Hän on aikaisemmin toiminut mm. Ruotsin valtionpankin varajohtajana ja Tukholman pörssin toimitusjohtajana. Syksystä 2004 lähtien hän on toiminut eläkerahaston Tredje AP-fondenin toimitusjohtajana. Viime vuodenvaihteessa rahaston hallinnoima omaisuus oli 206,5 miljardia kruunua (yli 20 milj. eur). Kerstin Hessius är en nationalekonom med mycket bred erfarenhet av den svenska kapitalmarknaden. Hon har tidigare varit bl.a. vice riksbankschef och VD för Stockholmsbörsen. Sedan hösten 2004 är hon VD för Tredje AP-fonden, som vid förra årsskiftet förvaltade 206,5 miljarder kronor (över 20 milj. eur).

3 Pensioner så in i Norden Den demografiska utvecklingen i Norden och Europa ökar pressen på våra pensionssystem. Samtidigt blir förvaltningen av de insamlade pensionsmedlen allt viktigare. Flera reformer av pensionssystemen har genomförts i Norden under senare år men fortsättningsvis diskuteras det om hur väl pengarna kommer att räcka till. Det har framförts olika förslag om hur medlen bör placeras och ställts krav på att tiden i arbetslivet måste förlängas. Hur ser det ut med våra pensioner i framtiden? Kommer det att krävas stora premiehöjningar? Vilka avkastningskrav ska ställas på de insamlade medlen? Vilken samhällsekonomisk betydelse kan pensionsfonderna ha? Bland annat dessa frågor kommer upp när Pohjola-Norden vid höstens seminarium samlar representanter för näringsliv och organisationer. Axel West Pedersen toimii tutkijana NOVAssa, joka on yksi Norjan suurimpia yhteiskuntatieteellisiä tutkimuslaitoksia. Novassa harjoitetaan hyvinvointitutkimusta ja keskitytään ihmisen koko elämänkaareen, lapsuudesta vanhuuteen. West Pedersen työskentelee usean sosiaalipoliittisen hankkeen parissa ja hän on erikoistunut tulonjakoeroihin, eläköitymiskäyttäytymiseen, eläkejärjestelmiin ja eurooppalaiseen sosiaaliturvaan. Axel West Pedersen är forskare vid NOVA, som är ett av Norges största samhällsvetenskapliga forskningsinstitut. Vid institutet koncentrerar man sig på välfärdsforskning och studier av människans livscykel från barndom till ålderdom. West Pedersen arbetar med ett flertal socialpolitiska projekt och hans kompetensområden är skillnader i inkomstfördelningen, pensioneringsbeteende, pensionssystem och social trygghet i Europa. Torfinn Slåen kuuluu Suomen kokeneimpiin yritysvalmentajiin. Vuodesta 1985 hän on työskennellyt niin isojen yritysten kuin pienempienkin organisaatioiden kanssa sekä Suomessa että kansainvälisesti. Torfinn Slåen on kirjoittanut kolme kirjaa tuloksenteosta ja hänen ajatuksensa ovat jo vaikuttaneet tuhansien suomalaisten käsityksiin työnteosta. Torfinn Slåen är en av de mest erfarna arbetslivscoacharna i Finland. Sedan år 1985 har han arbetat med såväl stora företag som små organisationer både i Finland och internationellt. Torfinn Slåen har skrivit tre böcker om hur man når resultat och hans tankar har redan påverkat tusentals finländares uppfattning om arbete. Ann Selin on Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n puheenjohtaja. Hänellä on lukuisia luottamustehtäviä joista mainittakoon mm. SAK:n hallituksen jäsenyys, Union Network International UNIn hallituksen ja työvaliokunnan jäsenyys, Eläke-Tapiolan hallituksen varapuheenjohtajuus ja VVO-yhtymä Oyj hallituksen jäsenyys. Ann Selin är ordförande för Servicefacket PAM r.f. Hon har ett flertal förtroendeuppdrag bl.a. som styrelsemedlem i FFC, styrelseledamot och arbetsutskottsmedlem i Union Network International, UNI, vice ordförande i styrelsen för Pensions-Tapiola och styrelseledamot i VVO-koncernen. Sixten Korkman on Suomen kansainvälisesti tunnetuimpia ekonomisteja ja yhteiskunnallisia keskustelijoita. Hän on aikaisemmin toiminut pääjohtajana Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristössä ja valtiovarainministeriön ylijohtajana. Viimeiset viisi vuotta Korkman on toiminut ETLAn ja EVAn toimitusjohtajana. Sixten Korkman är en av Finlands internationellt mest kända nationalekonomer och samhällsdebattörer. Han har tidigare varit generaldirektör vid sekretariatet för EU:s ministerråd (Ecofin) och överdirektör vid finansministeriets nationalekonomiska avdelning. Under de fem senaste åren har Korkman arbetat som VD för Näringslivets forskningsinstitut ETLA och Näringslivets delegation EVA. Jussi Laitinen on Aktia Oyj:n toimitusjohtaja. Hänellä on yli 30 vuoden kokemus kansainvälisestä työstä pankkija rahoitusalalla, ja hän on myös toiminut mm. eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen sijoitusjohtajana sekä Merita-Nordbankenin eri johtotehtävissä. Jussi Laitinen är verkställande direktör på Aktia Abp. Han har över 30-års internationell erfarenhet från bank- och finansbranschen och har tidigare arbetat bl.a. som investeringsdirektör för Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen och innehaft olika chefspositioner i Merita-Nordbanken. Vuorineuvos Martin Saarikangas on yksi Suomen liike-elämän huippusuorittajista, joka on luonut pitkän uran työelämässä mm. Suomen telakkateollisuuden keulakuvana ja myöhemmin myös kansanedustajana. Saarikangas on Pohjola-Nordenin elinkeinoelämän toimikunnan puheenjohtaja. Bergsrådet Martin Saarikangas hör till dem som åstadkommit topprestationer i finländskt affärsliv. Han har dessutom haft en lång karriär i arbetslivet bl.a. som en galjonsfigur för varvsindustrin i Finland och senare som riksdagsledamot. Saarikangas är ordförande för Pohjola-Nordens näringslivsutskott.

4 Ohjelma / Program Pohjoismaiden eläkkeet ja eläkerahat Pensioner så in i Norden Seminaarin puheenjohtaja Kansanedustaja Maarit Feldt-Ranta Suomen eduskunta Seminariets ordförande Riksdagsledamot Maarit Feldt-Ranta Finlands riksdag SEMINAARIN AVAUS Puheenjohtaja Anders Rusk Pohjola-Norden ry 13:00 SEMINARIET ÖPPNAS Ordförande Anders Rusk Pohjola-Norden rf ELÄKEPOLITIIKKA JA ELÄKERAHASTOPOLITIIKKA Pääministeri Mari Kiviniemi Suomen hallitus Ministeri Jan Vapaavuori Suomen hallitus ELÄKEYHTIÖMALLI Toimitusjohtaja Matti Vuoria Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma RUOTSIN ELÄKEMALLI Toimitusjohtaja Kerstin Hessius Tredje AP-fonden NORJAN ELÄKEMALLI Tutkija Axel West Pedersen Nova, Norja Kahvi SOPIVA ELÄKEIKÄ? Yritysneuvoja Torfinn Slåen Innomieli Oy AY-LIIKKEEN NÄKEMYS Puheenjohtaja Ann Selin Palvelualojen ammattiliitto PAM ry VALTA JA ELÄKKEET Toimitusjohtaja Sixten Korkman Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla EKONOMISTIN POHDINTA RAHASTOJEN MERKITYKSESTÄ Toimitusjohtaja Jussi Laitinen Aktia pankki YHTEENVETO Vuorineuvos Martin Saarikangas Pohjola-Nordenin elinkeinotoimikunnan puheenjohtaja Buffet (n. klo 17.00) Isäntä: Nordea PENSIONSPOLITIK OCH PENSIONSFONDSPOLITIK Statsminister Mari Kiviniemi Finlands regering Minister Jan Vapaavuori Finlands regering PENSIONSBOLAGSMODELLEN VD Matti Vuoria Det ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma SVERIGES PENSIONSMODELL VD Kerstin Hessius Tredje AP-fonden NORGES PENSIONSMODELL Forskare Axel West Pedersen Nova, Norge Kaffe LÄMPLIG PENSIONSÅLDER? Arbetslivscoach Torfinn Slåen Innomieli Ab FACKETS SYN Ordförande Ann Selin Servicefacket PAM r.f. MAKTEN ÖVER PENSIONERNA VD Sixten Korkman Näringslivets forskningsinstitut Etla EN EKONOMISTS FUNDERINGAR KRING FONDERNAS BETYDELSE VD Jussi Laitinen Aktia bank SAMMANFATTNING Bergsrådet Martin Saarikangas ordförande för Pohjola-Nordens näringslivsutskott Buffé (ca kl ) Värd: Nordea 19:30

5 Yhteistyökumppanit Yhteistyökumppanit / Samarbetspartner Samarbetspartner Ruotsin suurlähetystö Sveriges ambassad Norjan suurlähetystö Norges ambassad Tanskan suurlähetystö Danmarks ambassad Islannin suurlähetystö Islands ambassad Mediayhteistyökumppanit Mediasamarbetspartner

6 Bussiaikataulut Paikkavaraukset busseihin sekä seminaari-ilmoittautumiset omaan piiritoimistoon mennessä Lähtö Ilmoittautuminen ja reitti Paluu alk. klo Varsinais-Suomi p Bussi 1 klo Turku, linja-autoasema klo Tuomiokirkon pysäkki klo Paraisten liittymä Perillä Turussa n. klo Pohjanmaa p Bussi 2 klo Oravaisten ABC matkalla ruokatauko 30 min (omakustanteinen) klo Vöyri, linja-autoasema klo Vaasa, kaupungintalo klo (lyhyt tauko) Närpiön Teboil Rantahovi klo Lappvärtin ABC Perillä Oravaisissa n Bussi 3 klo Kokkola, linja-autoasema matkalla ruokatauko 30 min (omakustanteinen) klo Pietarsaari, linja-autoasema klo Kauhavan ABC klo Lapuan ABC klo (lyhyt tauko) Seinäjoen ABC klo Jalasjärven ABC Perillä Kokkolassa n. klo Häme p Bussi 4 klo Tampere, keskustori, Vanha kirkko klo Lempäälä, klo Hämeenlinna klo Riihimäki Perillä Tampereella n. klo Bussi 5 klo Lahti; Renkomäki ABC Perillä Lahdessa n. klo Keski-Suomi p Bussi 5 klo 8.00 Jyväskylä, matkakeskus matkalla ruokatauko 30 min (omakustanteinen) klo 8.15 Muuramen Shell klo Jämsän Shell, Perillä Jyväskylässä n. klo Kuopio p Bussi 5 klo 6.00 Kuopio, Osuuspankin torikonttorin edestä matkalla ruokatauko 30 min (omakustanteinen) klo 6.40 Suonenjoki, matkahuolto Perillä Kuopiossa n. klo Bussi 6 klo 7.15 Varkaus, linja-autoasema Perillä Varkaudessa n. klo Etelä-Savo p Bussi 6 klo Juvan ABC matkalla ruokatauko 30 min (omakustanteinen) klo 9.15 Mikkeli, Matkakeskus Perillä Juvalla n. klo Pohjois-Karjala p Bussi 6 klo 5.30 Joensuu, linja-autoasema Perillä Joensuussa n. klo matkalla ruokatauko 30 min (omakustanteinen) Kaakkois-Suomi p Bussi 6 klo Kouvola, Matkakeskuksen tilausajolaituri Perillä Kouvolassa n. klo klo Kotka, Karhulan linja-autoasema Perillä Kotkassa n. klo Uusimaa p Bussi 7 klo Tammisaari, Raatihuoneentori klo Karjaa, kanavatori Perillä Tammisaaressa n. klo Lähtö Ilmoittautuminen ja reitti Paluu alk. klo Oulu p Bussi 8 klo 9.00 Oulu, linja-autoasema Matkalla 3 omakustanteista ruoka- ja kahvitaukoa Perillä Helsingissä klo Perillä klo 5.30 Oulussa Lappi p Bussi 8 klo 6.00 Rovaniemi, linja-autoasema Matkalla 3 omakustanteista ruoka- ja kahvitaukoa (Linja-auto voi pysähtyä Kemissä tarvittaessa, tarkemmat reittitiedot piiritoimistosta) Perillä Helsingissä klo Perillä klo 8.00 Rovaniemellä Bussireitteihin liittyvät tiedustelut; Anne Tuomainen

7 Busstidtabeller Platsbokning till bussarna och anmälan till seminariet görs till det egna distriktskontoret senast Start Anmälan och rutt Retur 24.11, start kl Egentliga Finland tfn Buss 1 kl Åbo, busstationen kl Domkyrkans hållplats kl Pargaskorsningen Framme i Åbo ca kl Österbotten tfn Buss 2 Under resan hålls en matpaus på 30 min kl Oravais ABC kl Vörå, busstationen kl Vasa, stadshuset kl (kort paus) Närpes, Strandhovet kl Lappfjärds ABC Framme i Oravais ca Buss 3 Under resan hålls en matpaus på 30 min kl Karleby, busstationen kl Jakobstad, busstationen kl Kauhava ABC kl Lappo ABC kl (kort paus) Seinäjoki ABC kl Jalasjärvi ABC Framme i Karleby ca kl Tavastland tfn Buss 4 kl Tammerfors, Centraltorget, Gamla kyrkan kl Lempäälä, kl Tavastehus kl Riihimäki Framme i Tammerfors ca kl Buss 5 kl Lahtis; Renkomäki ABC Framme i Lahtis ca kl Mellersta Finland tfn Buss 5 Under resan hålls en matpaus på 30 min kl Jyväskylä, resecentret kl Muurame Shell kl Jämsä Shell, Framme i Jyväskylä ca kl Kuopio tfn Buss 5 Under resan hålls en matpaus på 30 min kl Kuopio, Andelsbankens torgkontor kl Suonenjoki, matkahuolto Framme i Kuopio ca kl Buss 6 kl Varkaus, busstationen Framme i Varkaus ca kl Södra Savolax tfn Buss 6 Under resan hålls en matpaus på 30 min kl Juva ABC kl S:t Michel, Resecentret Framme i Juva ca kl Norra Karelen tfn Buss 6 Under resan hålls en matpaus på 30 min kl Joensuu, busstationen Framme i Joensuu ca kl Sydöstra Finland tfn Buss 6 kl Kouvola, Resecentrets charterplattform Framme i Kouvola ca kl kl Kotka, Karhula busstation Framme i Kotka ca kl Nyland tfn Buss 7 kl Ekenäs, Rådhustorget kl Karis, Kanaltorget Framme i Ekenäs ca kl Start Anmälan och rutt Retur 24.11, start kl Uleåborg tfn Buss 8 3 st mat- och kaffepauser under resan kl Uleåborg, busstationen Framme i Helsingfors kl Framme i Uleåborg kl Lappland tfn Buss 8 kl Rovaniemi, busstationen 3 st mat- och kaffepauser under resan (på egen (Bussen stannar vid behov i Kemi, noggrannare information om bussrutten från distr.kontoret) bekostnad) Framme i Helsingfors kl Framme i Rovaniemi kl Förfrågningar angående bussrutterna: Anne Tuomainen

8 Pohjola-Norden Fredrikinkatu 61 A 11 / Fredriksgatan Helsinki / Helsingfors Puhelin / telefon (09) Faksi / Fax (09) Pohjoismaiden eläkkeet ja eläkerahat Aika: Keskiviikko 24. marraskuuta 2010 klo Paikka: Scandic Marina Congress Center, Europaea-sali, Katajanokanlaituri 6, Helsinki Kohderyhmät: Elinkeinoelämän johtohenkilöt, virkamiehet ja luottamushenkilöt, järjestöjen edustajat sekä poliitikot Seminaarikielet: Suomi ja ruotsi (simultaanitulkkaus) Osallistumismaksu: 300 Seminaarin puheenjohtaja: Ilmoittautumiset: Lisätietoja: Kansanedustaja Maarit Feldt-Ranta pe mennessä osoitteeseen Mainitse viestissä: etunimi, sukunimi, toimi, edustamasi yritys/organisaatio, laskutusosoite, puhelinnumero Markkinointipäällikkö Kjell Skoglund , Pensioner så in i Norden Tidpunkt: Onsdagen den 24 november 2010 kl Plats: Scandic Marina Congress Center, Europaea-salen, Skatuddskajen 6, Helsingfors Målgrupp: Ledande personer inom näringslivet, tjänstemän och förtroendevalda, representanter för fackföreningar och andra organisationer samt politiker Seminariespråk: Finska och svenska (simultantolkning) Deltagaravgift: 300 Seminariets ordförande: Anmälan: Information: Riksdagsledamot Maarit Feldt-Ranta Senast fre på adressen Ange: förnamn, efternamn, befattning, företag/organisation, faktureringsadress, telefon Marknadsföringschef Kjell Skoglund , elinkeinoelämän toimikunta näringslivsutskottet Kokoonpano 2010 Sammansättning 2010 Pohjola-Nordenin elinkeinoelämän toimikunta kokoontuu 3 5 kertaa vuodessa, keskustelee ajankohtai sista pohjoismaisista elinkeinoelämää koskevista kysymyksistä ja valvoo seminaari- ja kurssitoimintaa. Pohjola-Nordens näringslivsutskott möts 3 5 ggr i året och diskuterar aktuella nordiska näringslivsfrågor och har överinseende över seminarie- och kursverksamheten. Puheenjohtaja / Ordförande Vuorineuvos / Bergsrådet Martin Saarikangas Toimitusjohtaja / Verkställande direktör Ulf Sundqvist Toimitusjohtaja / Verkställande direktör Leif Fagernäs Toimitusjohtaja/ Verkställande direktör Johnny Åkerholm Carola Teir-Lehtinen Vuorineuvos / Bergsrådet Stig Gustavson Pääsihteeri / Generalsekreterare Anders Rusk Senior partner Johan Aalto Hallituksen puheenjohtaja / Styrelseordförande Pekka Luoma Projektinjohtaja / Projektdirektör Simo Rundgren Varatoimitusjohtaja / Vice verkställande direktör Jukka Perttula Pääsihteeri / Generalsekreterare Larserik Häggman Markkinointipäällikkö / Marknadsföringschef Kjell Skoglund

Pohjoismaiden eläkkeet ja eläkerahat Pensioner så in i Norden

Pohjoismaiden eläkkeet ja eläkerahat Pensioner så in i Norden Pohjoismaiden eläkkeet ja eläkerahat Pensioner så in i Norden 24. 11. 2010 klo / kl. 13 19.30 Pohjoismaiden eläkkeet ja eläkerahat Pohjoismaiden ja Euroopan väestönkehitys lisää eläkejärjestelmäämme kohdistuvia

Lisätiedot

Arbete och arbetskraft i Norden. Työtä ja työvoimaa Pohjolassa. Program. Ohjelma 13:00 13:00 19:30 19:30

Arbete och arbetskraft i Norden. Työtä ja työvoimaa Pohjolassa. Program. Ohjelma 13:00 13:00 19:30 19:30 Työtä ja työvoimaa Pohjolassa Ohjelma 13:00 SEMINAARIN AVAUS Opetusneuvos Anders Rusk Pohjola-Norden ry:n puheenjohtaja VOIKO TALOUS KASVAA KUN TYÖVOIMAN SAATAVUUS ON RAJALLINEN? Pääministeri Jyrki Katainen,

Lisätiedot

Pohjoismainen energiapolitiikka? En nordisk energipolitik?

Pohjoismainen energiapolitiikka? En nordisk energipolitik? Pohjoismainen energiapolitiikka? En nordisk energipolitik? 8.6.2011 klo/kl. 14-19 Pohjoismainen energiapolitiikka? Vielä pitkään voimme laskea sen varaan, että osa maailman tärkeimmistä energialähteistä

Lisätiedot

Koulutus ja tutkimus. Pohjolan pelastus? Utbildning och forskning Nordens räddning? 8. 6. 2010 klo / kl. 14 19

Koulutus ja tutkimus. Pohjolan pelastus? Utbildning och forskning Nordens räddning? 8. 6. 2010 klo / kl. 14 19 Koulutus ja tutkimus Pohjolan pelastus? Utbildning och forskning Nordens räddning? 8. 6. 2010 klo / kl. 14 19 Koulutus ja tutkimus Pohjolan pelastus? Pohjoismaiden tuotantorakenteet ovat radikaalien muutosten

Lisätiedot

Pohjoismaat ja Venäjän markkinat. Norden och den ryska marknaden. 10. 11. 2009 klo / kl. 13 19

Pohjoismaat ja Venäjän markkinat. Norden och den ryska marknaden. 10. 11. 2009 klo / kl. 13 19 Pohjoismaat ja Venäjän markkinat Norden och den ryska marknaden 10. 11. 2009 klo / kl. 13 19 Pohjoismaat ja Venäjän markkinat Suomen kaupankäynti Venäjän kanssa on viime vuosina kasvanut huomattavasti.

Lisätiedot

Pohjoismaat ja tulevaisuuden mobiiliviestintä Norden och framtidens mobilkommunikation

Pohjoismaat ja tulevaisuuden mobiiliviestintä Norden och framtidens mobilkommunikation Pohjoismaat ja tulevaisuuden mobiiliviestintä Norden och framtidens mobilkommunikation 15.5.2012 klo/kl. 15 20 Pohjoismaat ja tulevaisuuden mobiiliviestintä Mikä eilen oli uutta on huomenna vanhaa viestinnän

Lisätiedot

Tekes, Anton Kalland 28.5.2013. Johdon moninaisuus. muutakin kuin naiskiintiöitä? Mångfald i ledningen. mer än kvinnokvoter? svenska.

Tekes, Anton Kalland 28.5.2013. Johdon moninaisuus. muutakin kuin naiskiintiöitä? Mångfald i ledningen. mer än kvinnokvoter? svenska. 28.5.2013 Johdon moninaisuus muutakin kuin naiskiintiöitä? Mångfald i ledningen mer än kvinnokvoter? suomi svenska Tekes, Anton Kalland Ohjelma Seminaari etnisen, maantieteellisen sekä sukupuoleen, ikään

Lisätiedot

12.-14.11.2011. Pohjola-Nordenin jäsenhankintaristeily Pohjola-Nordens. medlemsvärvningskryssning

12.-14.11.2011. Pohjola-Nordenin jäsenhankintaristeily Pohjola-Nordens. medlemsvärvningskryssning 12.-14.11.2011 Pohjola-Nordenin jäsenhankintaristeily Pohjola-Nordens medlemsvärvningskryssning Christel Raunio Liittojohtaja, Finlands svenska Marthaförbund Aiempi työkokemus: aikuiskoulutusjohtaja, vararehtori,

Lisätiedot

Verksamhetsberättelse - Toimintakertomus2010

Verksamhetsberättelse - Toimintakertomus2010 Verksamhetsberättelse - Toimintakertomus2010 Pohjola - Nordens distrikt i Österbotten r.f - Nordiskt informationskontor i Vasa Pohjola-Norden Pohjanmaan piiri ry - Pohjoismainen tiedotustoimisto Vaasa

Lisätiedot

Sinikka Bohlin, puheenjohtaja Föreningen Norden, aikaisemmin kansanedustaja ja Pohjoismaisen neuvoston presidentti.

Sinikka Bohlin, puheenjohtaja Föreningen Norden, aikaisemmin kansanedustaja ja Pohjoismaisen neuvoston presidentti. Sinikka Bohlin, ordförande Föreningen Norden Sverige Sinikka Bohlin, Ordförande för Föreningen Norden, Sverige. Tidigare riksdagsledamot och president för Nordiska rådet. Sinikka Bohlin, puheenjohtaja

Lisätiedot

Voidaan hyvin meren, hyvän työn ja työyhteisön siivittäminä. Helena Jaatinen. Vi mår bra sporrade av havet, ett bra jobb och arbetsgemenskapen

Voidaan hyvin meren, hyvän työn ja työyhteisön siivittäminä. Helena Jaatinen. Vi mår bra sporrade av havet, ett bra jobb och arbetsgemenskapen Merenkulkuneuvos Paavo Wihurille merenkulun turvallisuuspalkinto Sea Sunday Sjöfartsrådet Paavo Wihuri erhöll sjöfartens säkerhetspris Sea Sunday s. 14 Merimieseläkekassan asiakaslehti Sjömanspensionskassans

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Centralförbundet för de gamlas väl ry. 978-951-806-211-3 (paino) 978-951-806-212-0 (pdf ) Vanhustyön keskusliitto, kuva-arkisto

Vuosikertomus 2013. Centralförbundet för de gamlas väl ry. 978-951-806-211-3 (paino) 978-951-806-212-0 (pdf ) Vanhustyön keskusliitto, kuva-arkisto Vuosikertomus Årsberättelse 2013 Julkaisija: ISBN Toimitus: Kansikuva: Kuvat: Taitto: Vanhustyön keskusliitto Centralförbundet för de gamlas väl ry 978-951-806-211-3 (paino) 978-951-806-212-0 (pdf ) Leena

Lisätiedot

Jään taikaa POHJOLA-NORDEN. Jukkasjärvellä. Ishotellet i Jukkasjärvi. Förbundet fick en ny strategi. Oslon työläiskorttelit kutsuvat

Jään taikaa POHJOLA-NORDEN. Jukkasjärvellä. Ishotellet i Jukkasjärvi. Förbundet fick en ny strategi. Oslon työläiskorttelit kutsuvat POHJOLA-NORDEN -LEHTI / TIDNINGEN 4/2009 + Ishotellet i Jukkasjärvi Anders Rusk liiton puheenjohtajaksi Förbundet fick en ny strategi Oslon työläiskorttelit kutsuvat Jään taikaa Jukkasjärvellä Osoitteemme

Lisätiedot

PYHÄ YRJÄNÄ S:t GÖRAN

PYHÄ YRJÄNÄ S:t GÖRAN PYHÄ YRJÄNÄ S:t GÖRAN Julkaisija: Suomen Pyhän Yrjänän Partiokillat S:t Görans Scoutgillen i Finland ry. Kansainvälisen kiltajärjestön jäsen / medlem av den internationella gilleorganisationen International

Lisätiedot

UUSI KAUPUNGIN- VALTUUSTO NYA STADSFULL- MÄKTIGE VAASAN TALOUS 2009 VASAS EKONOMI 2009 NUORISO- VALTUUSTO UNGDOMSFULL- MÄKTIGE SÄHKÖINEN ASIOINTI

UUSI KAUPUNGIN- VALTUUSTO NYA STADSFULL- MÄKTIGE VAASAN TALOUS 2009 VASAS EKONOMI 2009 NUORISO- VALTUUSTO UNGDOMSFULL- MÄKTIGE SÄHKÖINEN ASIOINTI UUSI KAUPUNGIN- VALTUUSTO NYA STADSFULL- MÄKTIGE VAASAN TALOUS 2009 VASAS EKONOMI 2009 NUORISO- VALTUUSTO UNGDOMSFULL- MÄKTIGE SÄHKÖINEN ASIOINTI ELEKTRONISK KOMMUNIKATION LUKIJAKYSELY LÄSARENKÄT VAASAN

Lisätiedot

Suomen JÄSENLEHTI MEDLEMSTIDNING. Taideyhdistys FINSKA KONSTFÖRENINGEN

Suomen JÄSENLEHTI MEDLEMSTIDNING. Taideyhdistys FINSKA KONSTFÖRENINGEN Suomen JÄSENLEHTI MEDLEMSTIDNING Taideyhdistys FINSKA KONSTFÖRENINGEN 1 14 1 JÄSENEDUT Vapaa pääsy Suomen Taideyhdistyksen järjestämiin näyttelyihin kaikkialla Suomessa Alennushintainen sisäänpääsy Helsingin

Lisätiedot

LUOTSILIITON Ä ÄNENK ANNAT TAJA ORGAN FÖR LOTSFÖRBUNDET

LUOTSILIITON Ä ÄNENK ANNAT TAJA ORGAN FÖR LOTSFÖRBUNDET LUOTSILIITON Ä ÄNENK ANNAT TAJA ORGAN FÖR LOTSFÖRBUNDET KANNEN ALKUPERÄINEN KUVA: TOMMI SJÖBLOM Pääkirjoitus Uusia tuulia, karikoita luotsaus jatkuu We care how we carry Kuljetamme vuosittain yli 40 miljoonaa

Lisätiedot

Fran tidig insats till yrkesval Tuettuna varhaiskasvatuksesta ammattiin

Fran tidig insats till yrkesval Tuettuna varhaiskasvatuksesta ammattiin Fran tidig insats till yrkesval Tuettuna varhaiskasvatuksesta ammattiin I Nordisk specialpedagogisk konferens i Åbo den 20-21.9.2013 I I Pohjoismainen erityiskasvatuksen konferenssi TURUSSA 20.-21.9. I

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2006 ÅRSBERÄTTELSE

VUOSIKERTOMUS 2006 ÅRSBERÄTTELSE 006 VUOSIKERTOMUS 2006 ÅRSBERÄTTELSE SISÄLLYS INNEHÅLL 9 10 19 30 3 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS STYRELSEORDFÖRANDENS ÖVERSIKT Kokkolan seudun kehitysyhtiö täyttää viisi vuotta Karlebynejdens utvecklingsbolag

Lisätiedot

FORUM3/2005. s. 16. s. 23. s. 4. s. 10. Urheiluakatemia kannustaa nuoria tuloksiin urheilussa ja opinnoissa

FORUM3/2005. s. 16. s. 23. s. 4. s. 10. Urheiluakatemia kannustaa nuoria tuloksiin urheilussa ja opinnoissa FORUM3/2005 VAASANSEUDUN KEHITYS OY:N TIEDOTUSLEHTI - VASAREGIONENS UTVECKLING AB:S INFORMATIONSTIDNING Urheiluakatemia kannustaa nuoria tuloksiin urheilussa ja opinnoissa Idrottsakademin sporrar till

Lisätiedot

Emoyhtiön ongelmat eivät liity Hairstore Graniin Frisersalongen i Grankulla har rena papper

Emoyhtiön ongelmat eivät liity Hairstore Graniin Frisersalongen i Grankulla har rena papper Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 13/ 3. 23.11.2009 Suomen suurin kampaamoketju Hairstore tuomittiin jälleen uudesta työrikoksesta. Kuvassa kampaaja

Lisätiedot

Den XVIII nordiska hals- och muncancerkongressen i Tammerfors 7.-8.8.2008

Den XVIII nordiska hals- och muncancerkongressen i Tammerfors 7.-8.8.2008 1 2008 XVIII Pohjoismainen kurkku- ja suusyöpäkongressi Tampereella 7.-8.8.2008 Den XVIII nordiska hals- och muncancerkongressen i Tammerfors 7.-8.8.2008 NUMERO 1 2008 ISSN 0786-3268 Sisällysluettelo Kurkku-

Lisätiedot

*******************************************************************************************************

******************************************************************************************************* MITTNORDENKOMMITTÉNS ÅRSBERÄTTELSE 2006 KESKIPOHJOLA-KOMITEAN VUOSIKERTOMUS INNEHÅLL OM MITTNORDEN FRÅN ORDFÖRANDEN Björn Sandal MITTNORDENKOMMITTÉNS ÅRSBERÄTTELSE 2006 - kommitténs verksamhet - beredningsgruppen

Lisätiedot

POHJOLA-NORDEN -LEHTI / TIDNINGEN 4 / 2008 + Naja Marie Aidt. Teemana ruoka Mat som tema. Majakkamatka päättyy Ruotsiin

POHJOLA-NORDEN -LEHTI / TIDNINGEN 4 / 2008 + Naja Marie Aidt. Teemana ruoka Mat som tema. Majakkamatka päättyy Ruotsiin POHJOLA-NORDEN -LEHTI / TIDNINGEN 4 / 2008 + Måltidens hus i Norden Majakkamatka päättyy Ruotsiin Eläkettä toisesta Pohjoismaasta? Naja Marie Aidt Teemana ruoka Mat som tema 2 Pohjola-Norden 4 / 2008 Vision:

Lisätiedot

POHJOLA-NORDEN. Arken s. 44. Nakskov Fjord s. 52. Toimittajat Hurtigruttenilla s. 26 -LEHTI / TIDNINGEN 2 / 2008 + Lyckad semester utomlands s.

POHJOLA-NORDEN. Arken s. 44. Nakskov Fjord s. 52. Toimittajat Hurtigruttenilla s. 26 -LEHTI / TIDNINGEN 2 / 2008 + Lyckad semester utomlands s. POHJOLA-NORDEN -LEHTI / TIDNINGEN 2 / 2008 + Lyckad semester utomlands s. 58 Arken s. 44 Kesän kulttuuria s. 10 Osallistu jäsenfoorumiin Delta i medlemsforumet s. 8-9 Nakskov Fjord s. 52 Toimittajat Hurtigruttenilla

Lisätiedot

Tukholma POHJOLA-NORDEN. Silmiä hivelevä -LEHTI / TIDNINGEN 1/2009. Lofootit - Atlantin helminauha. Alla hittar till Kämp. Pepperkakeutstilling i Oslo

Tukholma POHJOLA-NORDEN. Silmiä hivelevä -LEHTI / TIDNINGEN 1/2009. Lofootit - Atlantin helminauha. Alla hittar till Kämp. Pepperkakeutstilling i Oslo POHJOLA-NORDEN -LEHTI / TIDNINGEN 1/2009 + Silmiä hivelevä Tukholma Lofootit - Atlantin helminauha Alla hittar till Kämp Pepperkakeutstilling i Oslo Suomen sota Pohjolan synty BILJETTER: må-fr kl. 12

Lisätiedot

1/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET

1/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET 1/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET Yritysneuvontaa yhdeltä luukulta All företagsrådgivning under samma tak 4 Suklaantekijäksi sattumalta Chokladmakare av en slump 11 Koulu on kylän sielu Skolan är byns själ

Lisätiedot

RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS mahdollistaa. Penningautomatföreningen skapar möjligheter

RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS mahdollistaa. Penningautomatföreningen skapar möjligheter RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS mahdollistaa Penningautomatföreningen skapar möjligheter Vuosikertomus Årsredovisning 1999 1 Sisällys Innehåll 2 RAY lyhyesti Kort om RAY 4 Toimitusjohtajan katsaus Verkställande

Lisätiedot

Oy Victor Ek Ab Oy Victor Ek Ab 5

Oy Victor Ek Ab Oy Victor Ek Ab 5 OY victor ek ab 1885-2010 sisällys innehåll Esipuhe Förord Henkilökuva Personporträtt Victor Ek Kauppaneuvos Victor Ekin aika Tiden under kommerserådet Yrityksestä osakeyhtiöksi Företaget blir aktiebolag

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2004 VASA STADS INFORMATIONSTIDNING

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2004 VASA STADS INFORMATIONSTIDNING VSSS HJO VS OPO VS H V ÄGSVSPO Y YYSO Y FÖGSO VSSD HYS OY YÖHÖ VSGOS VCG B D S VSH VS PG DOSH 1/2004 VS SDS FOOSDG ktiivinen elinkeinopolitiikka hyvinvoinnin edistäjänä Vaasan kaupunki on päivittänyt strategiansa

Lisätiedot