Pohjoismainen energiapolitiikka? En nordisk energipolitik?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjoismainen energiapolitiikka? En nordisk energipolitik?"

Transkriptio

1 Pohjoismainen energiapolitiikka? En nordisk energipolitik? klo/kl

2 Pohjoismainen energiapolitiikka? Vielä pitkään voimme laskea sen varaan, että osa maailman tärkeimmistä energialähteistä sijaitsee Pohjois-Euroopassa. Öljy- ja kaasuvaroja on ennen kaikkea Norjan ja Venäjän rannikon edustalla. Pohjoismaita leimaa korkea energiankulutus ja merkittävä korkeateknologia. Täällä on kehitetty kauaskantoista yhteistyötä sähköalalla, ja valtioiden rooli energiantuotannossa ja -jakelussa on keskeinen. Uuden energiateknologian alalla Pohjoismaat edustavat merkittävää osaamista, eivätkä maat pahemmin kilpaile keskenään. Energiaratkaisut ovat kuitenkin hyvin kansallisia (protektionistisia), mikä selvästi rajoittaa kehitystä. Onko yhteistyötä mahdollista laajentaa? Onko pohjoismainen energiapolitiikka mahdollisuus? Ajavatko globaalit toimijat ylitsemme? Luennoitsijat / Föreläsare Opetusneuvos Anders Rusk on Pohjola-Norden ry:n puheenjohtaja ja toimii työkseen Pohjoismaisten opettajajärjestöjen yhteisneuvoston, NLS:n, pääsihteerinä. Rusk on urallaan toiminut monta vuotta sekä opettajana että Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n johtotehtävissä. Undervisningsrådet Anders Rusk är ordförande för Pohjola-Norden rf. och till vardags generalsekreterare i Nordiska Lärarorganisationers Samråd, NLS. Rusk har ett mångårigt förflutet både som lärare och som anställd i ledande uppgifter inom Undervisningssektorns Fackorganisation, OAJ. Esa Härmälä on tunnettu suomalainen maa- ja metsätalousalan vaikuttaja, joka nimitettiin työ- ja elinkeinoministeriön energiaosaston johtajaksi syyskuussa Ministeriön ylijohtajaksi hän siirtyi Euroopan lannoiteteollisuusyhdistys EFMA:n toimitusjohtajan paikalta. Ennen sitä hän toimi Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliiton, MTK:n puheenjohtajana. Esa Härmälä är känd som en finländsk aktör inom jord- och skogsbrukssektorn. Han utnämndes till avdelningschef för arbets- och näringsministeriets energiavdelning i september Innan han tillträdde posten som överdirektör vid ministeriet arbetade han som verkställande direktör för Europeiska konstgödselindustriförbundet EFMA och före det som direktionsordförande för lantbrukarcentralen MTK rf. Paavo Lipponen tunnetaan entisenä SDP:n puoluejohtajana, Suomen pääministerinä ja eduskunnan puhemiehenä. Valtiollisen ja parlamentaarisen uransa jälkeen Lipponen on toiminut aktiivisesti monissa yhteiskunnallisissa hankkeissa. Hänen aloitteestaan perustettiin Pohjoisen ulottuvuuden yhteistyö Euroopan unionin ja Venäjän välille. Hän on myös toiminut energiayhtiöiden, kuten Nord Stream AG:n, konsulttina. Paavo Lipponen är känd som tidigare partiledare för socialdemokraterna, Finlands statsminister och riksdagens talman. Efter sin karriär som statsman och parlamentariker har Lipponen verkat aktivt i många samhälleliga projekt. På hans initiativ inleddes samarbetet inom den nordliga dimensionen mellan EU och Ryssland. Han har även varit konsult för energibolag, som Nord Stream AG. Håkon Taule on Thema Consulting Groupin perustaja ja osakas. Konsulttiyritys keskittyy energiapolitiikan ja pohjoismaisen markkinakehityksen strategisiin kysymyksiin. Håkon Taule on työskennellyt konsulttina 15 vuotta ja viimeiset 10 vuotta pohjoismaisten voima-alan yritysten johdon strategisena neuvonantajana. Hän on johtanut useita alan yritys- ja viranomaishankkeita, joissa on paneuduttu Pohjoismaiden energia- ja markkinakehitykseen sekä yhteisen energiapolitiikan kehittämiseen. Håkon Taule är grundläggare och delägare i Thema Consulting Group, som arbetar med strategiska frågor inom energipolitik och den nordiska marknadsutvecklingen. Håkon Taule har 15 års erfarenhet som konsult och de tio senaste åren har han arbetat som strategisk rådgivare för företagsledningen i nordiska kraftbolag. Han har lett ett flertal företags- och myndighetsprojekt, som riktat in sig på energi- och marknadsutvecklingen i Norden samt på att utveckla en gemensam energipolitik. Torbjörn Wahlborg johtaa 1. tammikuuta 2011 alkaen Vattenfall Business Division Distribution and Sales -liiketoimintadivisioonaa. Vuonna 2010 hänen johdossaan oli Vattenfall Business Group Nordic. Tämän lisäksi hänellä on pitkä kokemus useista johtamistehtävistä Vattenfallin Puolan toiminnoissa. Torbjörn Wahlborgin liiketoimintadivisioonaan kuuluu kaikki asiakasta lähellä olevat palvelut, kuten asiakaspalvelu, lämpö, sähkönjakelu ja -myynti yrityksille ja kotitalouksille sekä energiakysymyksiin liittyvät palvelut. Wahlborgilla on yli 15 vuoden kokemus Vattenfallissa. Torbjörn Wahlborg är chef för Vattenfalls Business Division Distribution and Sales sedan 1 januari Han var under 2010 chef för Business Group Norden och har innan dess en lång erfarenhet från ett flertal chefstjänster inom Vattenfalls polska verksamhet. Inom Torbjörn Wahlborgs division finns alla kundnära aktiviteter som kundtjänst, värme, distribution, försäljning till företag och hushåll samt tjänster som rör energifrågor. Han har över 15 års erfarenhet av arbete i Vattenfall.

3 En nordisk energipolitik? Nordeuropa kommer för en lång tid framöver att hysa några av de viktigaste energikällorna i världen. Olje- och gasresurser finns det framför allt utanför Norges och Rysslands kuster. Utmärkande för Norden är en hög energikonsumtion och betydande högteknologi. De nordiska länderna har utvecklat ett långtgående samarbete inom elbranschen, och staterna har en central roll i energiproduktionen och -distributionen. Inom den nya energiteknologin representerar våra länder en betydande kompetens, utan att ändå behöva konkurrera med varandra. Energilösningarna är ändå mycket nationella (protektionistiska), vilket helt klart hämmar utvecklingen. Är det möjligt att utvidga samarbetet? Utgör den nordiska energipolitiken en möjlighet? Kör de globala aktörerna över oss? Lennart Hjalmarsson on kansantalouden professori Göteborgin yliopiston kauppakorkeakoulussa. Hänen erikoisalansa on teollisuustalous, ja hän on pitkälti omistautunut energiatalouden ja erityisesti sähkömarkkinaongelmien tutkimiseen, josta hän on julkaissut suuren määrän artikkeleita ja kirjoja. Lennart Hjalmarsson on kansainvälisesti tunnettu ja usein käytetty konsultti energia- ja ympäristöasioissa. Hän on myös osallistunut monien valtiollisten energia-alan selvitysten laatimiseen. Lennart Hjalmarsson är professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Han har specialiserat sig på industriell ekonomi och har ägnat sig mycket åt energiekonomi, speciellt elmarknadsproblem, och har publicerat ett stort antal artiklar och böcker om temat. Lennart Hjalmarsson är en internationellt erkänd och ofta anlitad konsult inom energi- och miljöområdet. Han har även medverkat i ett stort antal statliga utredningar inom energiområdet. Anja Silvennoinen on UPM-Kymmene Oyj:n energialiiketoiminnasta vastaava johtaja vuodesta Hän on aikaisemmin toiminut eri tehtävissä energiateollisuuden palveluksessa, liikkeenjohdon konsultoinnissa ja kauppa- ja teollisuusministeriössä. Anja Silvennoisella on useita luottamustehtäviä mm. energia-alan yhtiöissä. Hän on myös Puolustustaloudellisen suunnittelukunnan energiasektorin jäsen, valtioneuvoston asettaman huoltovarmuusneuvoston jäsen sekä CEPI:n (Confederation of European Paper Industries) Energiakomitean varapuheenjohtaja. Anja Silvennoinen är ansvarig direktör för energiaffärsverksamheten vid UPM-Kymmene Oyj sedan år Hon har tidigare arbetat med olika uppdrag inom energiindustrin, som företagsledningskonsult och vid handels- och industriministeriet. Anja Silvennoinen har ett flertal förtroendeuppdrag i bl.a. energibolag. Hon är också medlem i Försvarsekonomiska planeringskommissionens energisektion, i statsrådets försörjningsberedskapsråd samt vice ordförande för CEPI:s (Confederation of European Paper Industries) Energikommitté. Harro Pitkänen toimii Pohjoismaiden Investointipankin kehitysjohtajana sekä vt. lainaosaston johtajana Helsingissä. Hän on kokenut rahoitusalan asiantuntija ja on aikaisemmin toiminut mm. Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiön, NEFCO:n, johtajana. Harro Pitkänen är utvecklingschef och t.f. utlåningsdirektör vid Nordiska Investeringsbanken i Helsingfors. Han har lång erfarenhet av finansieringsverksamhet och har bl.a. varit direktör för Nordiska Miljöfinansieringsbolaget NEFCO. Seminaarin puheenjohtaja / Seminariets ordförande Vuorineuvos Martin Saarikangas on yksi Suomen liike-elämän huippusuorittajista, joka on luonut pitkän uran työelämässä mm. Suomen telakkateollisuuden keulakuvana ja myöhemmin myös kansanedustajana. Saarikangas on Pohjola-Nordenin elinkeinoelämän toimikunnan puheenjohtaja. Bergsrådet Martin Saarikangas hör till dem som åstadkommit topprestationer i finländskt affärsliv. Han har dessutom haft en lång karriär i arbetslivet bl.a. som en galjonsfigur för varvsindustrin i Finland och senare som riksdagsledamot. Saarikangas är ordförande för Pohjola-Nordens näringslivsutskott.

4 Ohjelma / Program Seminaarin puheenjohtaja Vuorineuvos Martin Saarikangas, Pohjola Nordenin elinkeinoelämän toimikunnan puheenjohtaja Pohjoismainen energiapolitiikka? En nordisk energipolitik? Seminariets ordförande Bergsrådet Martin Saarikangas, ordförande för Pohjola-Nordens näringslivsutskott 14:00 SEMINAARIN AVAUS Opetusneuvos Anders Rusk, Pohjola-Norden r.y:n puheenjohtaja ÖPPNING AV SEMINARIET Undervisningsrådet Anders Rusk, Pohjola-Norden r.f:s ordförande SUOMEN ENERGIAPOLITIIKKA JA POHJOISMAINEN YHTEISTYÖ Ylijohtaja Esa Härmälä Työ- ja elinkeinoministeriön energiaosasto DEN FINLÄNDSKA ENERGIPOLITIKEN OCH DET NORDISKA SAMARBETET Överdirektör Esa Härmälä Arbets- och näringsministeriets energiavdelning POHJOISMAINEN ENERGIAPOLITIIKKA - ONKO SITÄ? Ent. pääministeri Paavo Lipponen Nord Stream AG Konsultti ja osakas Håkon Taule THEMA Consulting Group FINNS DET EN NORDISK ENERGIPOLITIK? F.d. statsminister Paavo Lipponen Nord Stream AG Konsult och partner Håkon Taule THEMA Consulting Group Kahvi Kaffe TULEVAISUUDEN ENERGIARATKAISUT Johtaja Torbjörn Wahlborg Vattenfall Business Division Distribution and Sales FRAMTIDENS ENERGILÖSNINGAR Direktör Torbjörn Wahlborg Vattenfall Business Division Distribution and Sales VIHREÄ PARADOKSI Professori Lennart Hjalmarsson, Göteborgin yliopiston kauppakorkeakoulu DEN GRÖNA PARADOXEN Professor Lennart Hjalmarsson, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet RASKAAN TEOLLISUUDEN TARPEET Energiajohtaja Anja Silvennoinen, UPM Kymmene Oyj DEN TUNGA INDUSTRINS BEHOV Energidirektör Anja Silvennoinen, UPM Kymmene Oyj YHTEENVETO Johtaja Harro Pitkänen Pohjoismaiden Investointipankki SAMMANFATTNING Direktör Harro Pitkänen Nordiska Investeringsbanken Buffet klo Isäntä: Pohjoismaiden Investointipankki Buffé kl Värd: Nordiska Investeringsbanken 19:00

5 Yhteistyökumppanit Yhteistyökumppanit / Samarbetspartner Samarbetspartner Ruotsin suurlähetystö Sveriges ambassad Norjan suurlähetystö Norges ambassad Tanskan suurlähetystö Danmarks ambassad Islannin suurlähetystö Islands ambassad Mediayhteistyökumppanit Mediasamarbetspartner

6 Pohjola-Norden Fredrikinkatu 61 A 11 / Fredriksgatan Helsinki / Helsingfors Pohjoismainen energiapolitiikka? Aika: Keskiviikko 8. kesäkuuta 2011 klo Paikka: Pohjoismaiden Investointipankki, Fabianinkatu 34, Helsinki Järjestäjä: Pohjola-Norden ry Kohderyhmät: Elinkeinoelämän johtohenkilöt, virkamiehet ja luottamushenkilöt, järjestöjen edustajat sekä poliitikot Seminaarikielet: Suomi ja ruotsi (simultaanitulkkaus) Osallistumismaksu: 300 eur Seminaarin puheenjohtaja: Ilmoittautumiset: Lisätietoja: Vuorineuvos Martin Saarikangas Ilmoittautuminen mennessä lomakkeella Mainitse viestissä: etunimi, sukunimi, toimi, edustamasi yritys/organisaatio, laskutusosoite, puhelinnumero. Paikkoja rajoitetusti, varaukset ilmoittautumisjärjestyksessä, vahvistukset lähetetään sähköpostitse ilmoittautumisajan umpeuduttua. Markkinointipäällikkö Kjell Skoglund , En nordisk energipolitik? Tidpunkt: Onsdagen den 8 juni 2011 kl Plats: Nordiska Investeringsbanken, Fabiansgatan 34, Helsingfors Målgrupp: Ledande personer inom näringslivet, tjänstemän och förtroendevalda, representanter för fackföreningar och andra organisationer samt politiker Seminariespråk: Finska och svenska (simultantolkning) Deltagaravgift: 300 eur Seminariets ordförande: Anmälan: Information: Bergsrådet Martin Saarikangas Anmälan senast den 20 maj 2011 på adressen Ange: förnamn, efternamn, befattning, företag/organisation, faktureringsadress, telefon Begränsat antal platser, reserveras i anmälningsordning. Bekräftelse sänds per e-post när anmälningstiden gått ut. Marknadsföringschef Kjell Skoglund , elinkeinoelämän toimikunta näringslivsutskottet Kokoonpano 2011 Sammansättning 2011 Pohjola-Nordenin elinkeinoelämän toimikunta kokoontuu 3 5 kertaa vuodessa, keskustelee ajankohtai sista pohjoismaisista elinkeinoelämää koskevista kysymyksistä ja valvoo seminaari- ja kurssitoimintaa. Pohjola-Nordens näringslivsutskott möts 3 5 ggr i året och diskuterar aktuella nordiska näringslivsfrågor och har överinseende över seminarie- och kursverksamheten. Puheenjohtaja / Ordförande Vuorineuvos / Bergsrådet Martin Saarikangas Toimitusjohtaja / Verkställande direktör Ulf Sundqvist Asiamies / Ombudsman Leif Fagernäs Toimitusjohtaja/ Verkställande direktör Johnny Åkerholm Carola Teir-Lehtinen Vuorineuvos / Bergsrådet Stig Gustavson Pääsihteeri / Generalsekreterare Anders Rusk Senior partner Johan Aalto Hallituksen puheenjohtaja / Styrelseordförande Pekka Luoma Projektinjohtaja / Projektdirektör Simo Rundgren Varatoimitusjohtaja / Vice verkställande direktör Jukka Perttula Pääsihteeri / Generalsekreterare Larserik Häggman Markkinointipäällikkö / Marknadsföringschef Kjell Skoglund

Pohjoismaat ja Venäjän markkinat. Norden och den ryska marknaden. 10. 11. 2009 klo / kl. 13 19

Pohjoismaat ja Venäjän markkinat. Norden och den ryska marknaden. 10. 11. 2009 klo / kl. 13 19 Pohjoismaat ja Venäjän markkinat Norden och den ryska marknaden 10. 11. 2009 klo / kl. 13 19 Pohjoismaat ja Venäjän markkinat Suomen kaupankäynti Venäjän kanssa on viime vuosina kasvanut huomattavasti.

Lisätiedot

Tekes, Anton Kalland 28.5.2013. Johdon moninaisuus. muutakin kuin naiskiintiöitä? Mångfald i ledningen. mer än kvinnokvoter? svenska.

Tekes, Anton Kalland 28.5.2013. Johdon moninaisuus. muutakin kuin naiskiintiöitä? Mångfald i ledningen. mer än kvinnokvoter? svenska. 28.5.2013 Johdon moninaisuus muutakin kuin naiskiintiöitä? Mångfald i ledningen mer än kvinnokvoter? suomi svenska Tekes, Anton Kalland Ohjelma Seminaari etnisen, maantieteellisen sekä sukupuoleen, ikään

Lisätiedot

12.-14.11.2011. Pohjola-Nordenin jäsenhankintaristeily Pohjola-Nordens. medlemsvärvningskryssning

12.-14.11.2011. Pohjola-Nordenin jäsenhankintaristeily Pohjola-Nordens. medlemsvärvningskryssning 12.-14.11.2011 Pohjola-Nordenin jäsenhankintaristeily Pohjola-Nordens medlemsvärvningskryssning Christel Raunio Liittojohtaja, Finlands svenska Marthaförbund Aiempi työkokemus: aikuiskoulutusjohtaja, vararehtori,

Lisätiedot

Pohjola-Norden. Iloinen Perhetapahtuma Turussa Familjejippo i Åbo. Alueen vanhat rakennukset tarjosivat. De gamla byggnaderna på området

Pohjola-Norden. Iloinen Perhetapahtuma Turussa Familjejippo i Åbo. Alueen vanhat rakennukset tarjosivat. De gamla byggnaderna på området Varsinais-Suomen ja Satakunnan piiri 1 Pohjola-Norden Varsinais-Suomen ja Satakunnan piiri Distriktet för Egentliga Finland och Satakunda Juni 2011 Kesäkuu 2011 Iloinen Perhetapahtuma Turussa Familjejippo

Lisätiedot

OPTINEN ALA SUOMESSA DEN OPTISKA BRANSCHEN I FINLAND 2009-2010 OPTITIETO OY

OPTINEN ALA SUOMESSA DEN OPTISKA BRANSCHEN I FINLAND 2009-2010 OPTITIETO OY OPTINEN ALA SUOMESSA DEN OPTISKA BRANSCHEN I FINLAND 2009-2010 OPTITIETO OY Safilo Design, Safilo Nordic Ab 2 Sisältö Innehåll sivu/sida sivu/sida Sisällysluettelo Innehållsförteckning 3 Pääkirjoitus 5

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2004 VASA STADS INFORMATIONSTIDNING

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2004 VASA STADS INFORMATIONSTIDNING VSSS HJO VS OPO VS H V ÄGSVSPO Y YYSO Y FÖGSO VSSD HYS OY YÖHÖ VSGOS VCG B D S VSH VS PG DOSH 1/2004 VS SDS FOOSDG ktiivinen elinkeinopolitiikka hyvinvoinnin edistäjänä Vaasan kaupunki on päivittänyt strategiansa

Lisätiedot

*******************************************************************************************************

******************************************************************************************************* MITTNORDENKOMMITTÉNS ÅRSBERÄTTELSE 2006 KESKIPOHJOLA-KOMITEAN VUOSIKERTOMUS INNEHÅLL OM MITTNORDEN FRÅN ORDFÖRANDEN Björn Sandal MITTNORDENKOMMITTÉNS ÅRSBERÄTTELSE 2006 - kommitténs verksamhet - beredningsgruppen

Lisätiedot

Fran tidig insats till yrkesval Tuettuna varhaiskasvatuksesta ammattiin

Fran tidig insats till yrkesval Tuettuna varhaiskasvatuksesta ammattiin Fran tidig insats till yrkesval Tuettuna varhaiskasvatuksesta ammattiin I Nordisk specialpedagogisk konferens i Åbo den 20-21.9.2013 I I Pohjoismainen erityiskasvatuksen konferenssi TURUSSA 20.-21.9. I

Lisätiedot

Merenkulku on Suomelle elintärkeää Sjöfarten är livsviktig för Finland. Positiivisuutta peliin! Positivitet i spelet! 2 3/2011

Merenkulku on Suomelle elintärkeää Sjöfarten är livsviktig för Finland. Positiivisuutta peliin! Positivitet i spelet! 2 3/2011 2 3/2011 MERIMIESELÄKEKASSAN ASIAKASLEHTI I SJÖMANSPENSIONSKASSANS KUNDTIDNING Merenkulku on Suomelle elintärkeää Sjöfarten är livsviktig för Finland Positiivisuutta peliin! Positivitet i spelet! 1 2 3/2011

Lisätiedot

Den XVIII nordiska hals- och muncancerkongressen i Tammerfors 7.-8.8.2008

Den XVIII nordiska hals- och muncancerkongressen i Tammerfors 7.-8.8.2008 1 2008 XVIII Pohjoismainen kurkku- ja suusyöpäkongressi Tampereella 7.-8.8.2008 Den XVIII nordiska hals- och muncancerkongressen i Tammerfors 7.-8.8.2008 NUMERO 1 2008 ISSN 0786-3268 Sisällysluettelo Kurkku-

Lisätiedot

Keskipohjola -komitea Mittnordenkommittén

Keskipohjola -komitea Mittnordenkommittén Keskipohjola -komitea Mittnordenkommittén Vuosikertomus/Årsberättelse 2005 Sisältö PUHEENJOHTAJAKAUDEN VAIHTUESSA (Martti Ahokas)...3 KESKIPOHJOLAN ALUE...4 KESKIPOHJOLAN VUOSIKERTOMUS 2005...4 TYÖRYHMIEN

Lisätiedot

3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET

3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET 3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET Kilpailukyvyn säilyminen edellyttää uudistumista Vi behöver förnya oss för att förbli konkurrenskraftiga 2 Asiakastyytyväisyys kiinnostaa yrityksiä Kundnöjdhet intresserar

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 ÅRSBERÄTTELSE

VUOSIKERTOMUS 2010 ÅRSBERÄTTELSE VUOSIKERTOMUS 2010 ÅRSBERÄTTELSE SISÄLLYS INNEHÅLL 10 14 16 19 3 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS STYRELSEORDFÖRANDENS ÖVERSIKT KOSEKin vuosi 2010 Året 2010 för KOSEK 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VERKSTÄLLANDE

Lisätiedot

UUSI KAUPUNGIN- VALTUUSTO NYA STADSFULL- MÄKTIGE VAASAN TALOUS 2009 VASAS EKONOMI 2009 NUORISO- VALTUUSTO UNGDOMSFULL- MÄKTIGE SÄHKÖINEN ASIOINTI

UUSI KAUPUNGIN- VALTUUSTO NYA STADSFULL- MÄKTIGE VAASAN TALOUS 2009 VASAS EKONOMI 2009 NUORISO- VALTUUSTO UNGDOMSFULL- MÄKTIGE SÄHKÖINEN ASIOINTI UUSI KAUPUNGIN- VALTUUSTO NYA STADSFULL- MÄKTIGE VAASAN TALOUS 2009 VASAS EKONOMI 2009 NUORISO- VALTUUSTO UNGDOMSFULL- MÄKTIGE SÄHKÖINEN ASIOINTI ELEKTRONISK KOMMUNIKATION LUKIJAKYSELY LÄSARENKÄT VAASAN

Lisätiedot

SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart

SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart 3 15 Merikapteeni Sampsa Sihvola Mepan ruorissa s. 5 8 Sjökapten Sampsa Sihvola i SSB:s roder s. 9 11 J vuosikertomus 2014 J årsberättelse 2014 J vuosikertomus 2014 J årsberättelse

Lisätiedot

Vaasan seudusta kertovaa viestiä yhtenäistetään. Ett fungerande vägnät är viktigt för industrin. Tuulivoimalla on tulevaisuutta

Vaasan seudusta kertovaa viestiä yhtenäistetään. Ett fungerande vägnät är viktigt för industrin. Tuulivoimalla on tulevaisuutta Pohjanmaan Kauppakamarilehti - Österbottens Handelskammartidning CONNECTING BUSINESS 3 /09 Ett fungerande vägnät är viktigt för industrin Tuulivoimalla on tulevaisuutta Vaasan seudusta kertovaa viestiä

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2006 ÅRSBERÄTTELSE

VUOSIKERTOMUS 2006 ÅRSBERÄTTELSE 006 VUOSIKERTOMUS 2006 ÅRSBERÄTTELSE SISÄLLYS INNEHÅLL 9 10 19 30 3 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS STYRELSEORDFÖRANDENS ÖVERSIKT Kokkolan seudun kehitysyhtiö täyttää viisi vuotta Karlebynejdens utvecklingsbolag

Lisätiedot

1/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET

1/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET 1/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET Yritysneuvontaa yhdeltä luukulta All företagsrådgivning under samma tak 4 Suklaantekijäksi sattumalta Chokladmakare av en slump 11 Koulu on kylän sielu Skolan är byns själ

Lisätiedot

FORUM2/2008. s. 3. s. 22. s. 8. Tavarat liikkuvat monilla tavoin Varor transporteras på många sätt

FORUM2/2008. s. 3. s. 22. s. 8. Tavarat liikkuvat monilla tavoin Varor transporteras på många sätt FORUM2/2008 VAASANSEUDUN KEHITYS OY:N TIEDOTUSLEHTI - VASAREGIONENS UTVECKLING AB:S INFORMATIONSTIDNING s. 3 Tavarat liikkuvat monilla tavoin Varor transporteras på många sätt s. 22 Tapahtumistaan seutu

Lisätiedot

Grönlanti tulevaisuuden öljymahti? POHJOLA-NORDEN. Storlien klassisk turistort Nordisk träff i Tavastehus 6 8 augusti

Grönlanti tulevaisuuden öljymahti? POHJOLA-NORDEN. Storlien klassisk turistort Nordisk träff i Tavastehus 6 8 augusti POHJOLA-NORDEN -LEHTI / TIDNINGEN 2/2010 + Storlien klassisk turistort Nordisk träff i Tavastehus 6 8 augusti Meänmaa-hanke kurkottaa yli rajojen Kesän kulttuuritapahtumat Grönlanti tulevaisuuden öljymahti?

Lisätiedot

POHJOLA-NORDEN. Muutatko toiseen Pohjoismaahan? Lue vinkit s. 24-25. Vuoden teema - Årets tema 1808-1809 s. 4, 11, 12, 14 & 62

POHJOLA-NORDEN. Muutatko toiseen Pohjoismaahan? Lue vinkit s. 24-25. Vuoden teema - Årets tema 1808-1809 s. 4, 11, 12, 14 & 62 POHJOLA-NORDEN -LEHTI / TIDNINGEN 1 / 2008 + Muutatko toiseen Pohjoismaahan? Lue vinkit s. 24-25 Vuoden teema - Årets tema 1808-1809 s. 4, 11, 12, 14 & 62 Nordens fyrar - Island från havet s. 40 Kulttuurikevät

Lisätiedot

LUOTSILIITON Ä ÄNENK ANNAT TAJA ORGAN FÖR LOTSFÖRBUNDET

LUOTSILIITON Ä ÄNENK ANNAT TAJA ORGAN FÖR LOTSFÖRBUNDET LUOTSILIITON Ä ÄNENK ANNAT TAJA ORGAN FÖR LOTSFÖRBUNDET KANNEN ALKUPERÄINEN KUVA: TOMMI SJÖBLOM Pääkirjoitus Uusia tuulia, karikoita luotsaus jatkuu We care how we carry Kuljetamme vuosittain yli 40 miljoonaa

Lisätiedot

FORUM1/2005. s.8. Logsetilta hightechia Keski- Euroopan ja Kanadan metsiin s.10 Högteknologiska Logset-maskiner för Europas och Kanadas skogar s.

FORUM1/2005. s.8. Logsetilta hightechia Keski- Euroopan ja Kanadan metsiin s.10 Högteknologiska Logset-maskiner för Europas och Kanadas skogar s. FORUM1/2005 VAASANSEUDUN KEHITYS OY:N TIEDOTUSLEHTI - VASAREGIONENS UTVECKLING AB:S INFORMATIONSTIDNING Logsetilta hightechia Keski- Euroopan ja Kanadan metsiin s.10 Högteknologiska Logset-maskiner för

Lisätiedot

Vuosikertomus. Årsberättelse

Vuosikertomus. Årsberättelse Vuosikertomus 2010 Årsberättelse Venealan Keskusliitto Finnboat ry Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf Hyvät jäsenet, Maailmantalous kääntyi vuonna 2010 selvästi kohti parempaa. Myös venealalla tapahtui

Lisätiedot

Oy Katternö Ab. Oy Herrfors Ab. styrelsemedlem/ hallituksen jäsen. p Anne Ekstrand Oy Herrfors Ab Oy Perhonjoki Ab styrelsemedlem/ hallituksen jäsen

Oy Katternö Ab. Oy Herrfors Ab. styrelsemedlem/ hallituksen jäsen. p Anne Ekstrand Oy Herrfors Ab Oy Perhonjoki Ab styrelsemedlem/ hallituksen jäsen 25 t Alf Stenvik Oy Katternö Ab Oy Herrfors Ab styrelsemedlem/ hallituksen jäsen t Göran Backstedt Oy Herrfors Ab styrelsemedlem/ hallituksen jäsen Tuula Loikkanen u Oy Katternö Ab Oy Herrfors Ab styrelsemedlem/

Lisätiedot

POHJOLA-NORDEN. Arken s. 44. Nakskov Fjord s. 52. Toimittajat Hurtigruttenilla s. 26 -LEHTI / TIDNINGEN 2 / 2008 + Lyckad semester utomlands s.

POHJOLA-NORDEN. Arken s. 44. Nakskov Fjord s. 52. Toimittajat Hurtigruttenilla s. 26 -LEHTI / TIDNINGEN 2 / 2008 + Lyckad semester utomlands s. POHJOLA-NORDEN -LEHTI / TIDNINGEN 2 / 2008 + Lyckad semester utomlands s. 58 Arken s. 44 Kesän kulttuuria s. 10 Osallistu jäsenfoorumiin Delta i medlemsforumet s. 8-9 Nakskov Fjord s. 52 Toimittajat Hurtigruttenilla

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU MÖTESKALLELSE

KOKOUSKUTSU MÖTESKALLELSE Vaasan Golf r.y. / Vasa Golf r.f. KOKOUSKUTSU MÖTESKALLELSE Oy Kråklund Golf Ab:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 24.04.2014 klo 18.00 klubitalolla, Golfkentäntie 61, Vaasa Oy Kråklund Golf

Lisätiedot

SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart

SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart 1 15 SAKARI LEHMUSKALLIO: Merimiespappi ojentaa käden merellä s. 14 17 SAKARI LEHMUSKALLIO: Sjömansprästen sträcker ut handen till havet s. 18 21 SuomenMerenkulku ILMESTYNYT

Lisätiedot

Voidaan hyvin meren, hyvän työn ja työyhteisön siivittäminä. Helena Jaatinen. Vi mår bra sporrade av havet, ett bra jobb och arbetsgemenskapen

Voidaan hyvin meren, hyvän työn ja työyhteisön siivittäminä. Helena Jaatinen. Vi mår bra sporrade av havet, ett bra jobb och arbetsgemenskapen Merenkulkuneuvos Paavo Wihurille merenkulun turvallisuuspalkinto Sea Sunday Sjöfartsrådet Paavo Wihuri erhöll sjöfartens säkerhetspris Sea Sunday s. 14 Merimieseläkekassan asiakaslehti Sjömanspensionskassans

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012. Årsredovising. www.novago.fi

Vuosikertomus 2012. Årsredovising. www.novago.fi Vuosikertomus 2012 Årsredovising Yhden päivänvarjon alle on nyt koottu Länsi-Uudenmaan alueen yrityskehityspalvelut, olipa kyseessä yrityksen perustaminen, liiketoiminnan kehittäminen, omistajanvaihdos

Lisätiedot