Pohjoismaiden eläkkeet ja eläkerahat Pensioner så in i Norden

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjoismaiden eläkkeet ja eläkerahat Pensioner så in i Norden"

Transkriptio

1 Pohjoismaiden eläkkeet ja eläkerahat Pensioner så in i Norden klo / kl

2 Pohjoismaiden eläkkeet ja eläkerahat Pohjoismaiden ja Euroopan väestönkehitys lisää eläkejärjestelmäämme kohdistuvia paineita. Samalla kerättyjen eläkevarojen hallinnointi nousee yhä tärkeämmäksi. Eläkejärjestelmiä on Pohjoismaissa uudistettu useamman kerran viime vuosien aikana, mutta kuitenkin yhä keskustellaan varojen riittävyydestä. Erilaisia vaihtoehtoja rahojen sijoittamiseksi on esitetty ja myös työuran pidentämistä on vaadittu. Mikä on eläkkeidemme laita tulevaisuudessa? Tarvitaanko suuria eläkemaksujen korotuksia? Mitä tuottovaatimuksia kerätyille varoille tulisi asettaa? Mikä kansantaloudellinen merkitys eläkerahastoilla voi olla? Muun muassa näitä kysymyksiä pohditaan, kun Pohjola-Norden kokoaa elinkeinoelämän ja järjestöjen edustajia syysseminaariinsa. Luennoitsijat / Föreläsare Anders Rusk on Pohjola-Nordenin puheenjohtaja. Hän on aikaisemmin ollut Opetusalan ammattijärjestön, OAJ:n, järjestöjohtaja ja toimii nyt Pohjoismaiden opettajajärjestöjen neuvottelukunnan pääsihteerinä. Anders Rusk är ordförande i Pohjola-Norden. Rusk har tidigare varit organisationsdirektör vid Undervisningssektorns fackorganisation OAJ och är idag generalsekreterare för Nordiska Lärarorganisationers Samråd. Jan Vapaavuori (Kok.) on Suomen asuntoministeri, pohjoismainen yhteistyöministeri ja Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen. Jan Vapaavuori (Saml.) är Finlands bostadsminister, nordisk samarbetsminister och stadsfullmäktigeledamot i Helsingfors. Matti Vuoria on Keskinäisen työeläkeyhtiön Varman toimitusjohtaja. Hän on aikaisemmin toiminut mm. kauppa- ja teollisuusministeriön kansliapäällikkönä ja Fortum Oyj:n hallituksen puheenjohtajana. Useiden luottamustehtävien joukosta poimittakoon tässä yhteydessä Arvopaperimarkkinayhdistyksen puheenjohtajuus sekä Työeläkevakuuttajat TELA ry:n ja Finanssialan Keskusliitto ry:n hallituksen jäsenyys. Matti Vuoria är VD för Ömsesidiga arbetspensionsbolaget Varma. Han har tidigare verkat bl.a. som kanslichef vid handels- och industriministeriet och som styrelseordförande för Fortum Oyj. Bland ett flertal förtroendeuppdrag kan här nämnas att Vuoria är ordförande för Värdepappersmarknadsföreningen samt styrelsemedlem i Arbetspensionsförsäkrarna TELA r.f. och Finansbranschens Centralförbund r.f. Torfinn Slåen kuuluu Suomen kokeneimpiin yritysvalmentajiin. Vuodesta 1985 hän on työskennellyt niin isojen yritysten kuin pienempienkin organisaatioiden kanssa sekä Suomessa että kansainvälisesti. Torfinn Slåen on kirjoittanut kolme kirjaa tuloksenteosta ja hänen ajatuksensa ovat jo vaikuttaneet tuhansien suomalaisten käsityksiin työnteosta. Torfinn Slåen är en av de mest erfarna arbetslivscoacharna i Finland. Sedan år 1985 har han arbetat med såväl stora företag som små organisationer både i Finland och internationellt. Torfinn Slåen har skrivit tre böcker om hur man når resultat och hans tankar har redan påverkat tusentals finländares uppfattning om arbete.

3 Pensioner så in i Norden Den demografiska utvecklingen i Norden och Europa ökar pressen på våra pensionssystem. Samtidigt blir förvaltningen av de insamlade pensionsmedlen allt viktigare. Flera reformer av pensionssystemen har genomförts i Norden under senare år men fortsättningsvis diskuteras det om hur väl pengarna kommer att räcka till. Det har framförts olika förslag om hur medlen bör placeras och ställts krav på att tiden i arbetslivet måste förlängas. Hur ser det ut med våra pensioner i framtiden? Kommer det att krävas stora premiehöjningar? Vilka avkastningskrav ska ställas på de insamlade medlen? Vilken samhällsekonomisk betydelse kan pensionsfonderna ha? Bland annat dessa frågor kommer upp när Pohjola-Norden vid höstens seminarium samlar representanter för näringsliv och organisationer. Sixten Korkman on Suomen kansainvälisesti tunnetuimpia ekonomisteja ja yhteiskunnallisia keskustelijoita. Hän on aikaisemmin toiminut pääjohtajana Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristössä ja valtiovarainministeriön ylijohtajana. Viimeiset viisi vuotta Korkman on toiminut ETLAn ja EVAn toimitusjohtajana. Sixten Korkman är en av Finlands internationellt mest kända nationalekonomer och samhällsdebattörer. Han har tidigare varit generaldirektör vid sekretariatet för EU:s ministerråd (Ecofin) och överdirektör vid finansministeriets nationalekonomiska avdelning. Under de fem senaste åren har Korkman arbetat som VD för Näringslivets forskningsinstitut ETLA och Näringslivets delegation EVA. Jussi Laitinen on Aktia Oyj:n toimitusjohtaja. Hänellä on yli 30 vuoden kokemus kansainvälisestä työstä pankkija rahoitusalalla, ja hän on myös toiminut mm. eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen sijoitusjohtajana sekä Merita-Nordbankenin eri johtotehtävissä. Jussi Laitinen är verkställande direktör på Aktia Abp. Han har över 30-års internationell erfarenhet från bank- och finansbranschen och har tidigare arbetat bl.a. som investeringsdirektör för Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen och innehaft olika chefspositioner i Merita-Nordbanken. Vuorineuvos Martin Saarikangas on yksi Suomen liike-elämän huippusuorittajista, joka on luonut pitkän uran työelämässä mm. Suomen telakkateollisuuden keulakuvana ja myöhemmin myös kansanedustajana. Saarikangas on Pohjola-Nordenin elinkeinoelämän toimikunnan puheenjohtaja. Bergsrådet Martin Saarikangas hör till dem som åstadkommit topprestationer i finländskt affärsliv. Han har dessutom haft en lång karriär i arbetslivet bl.a. som en galjonsfigur för varvsindustrin i Finland och senare som riksdagsledamot. Saarikangas är ordförande för Pohjola-Nordens näringslivsutskott.

4 OHJELMA PROGRAM Pohjoismaiden eläkkeet ja eläkerahat Pensioner så in i Norden 13:00 SEMINAARIN AVAUS Puheenjohtaja Anders Rusk, Pohjola-Norden ry ELÄKEPOLITIIKKA JA ELÄKERAHASTOPOLITIIKKA Ministeri Jan Vapaavuori Suomen hallitus ELÄKEYHTIÖMALLI Toimitusjohtaja Matti Vuoria Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Kahvi SOPIVA ELÄKEIKÄ? Yritysneuvoja Torfinn Slåen Innomieli Oy AY-LIIKKEEN ELÄKEPOLIITTINEN LINJA SEMINARIET ÖPPNAS Ordförande Anders Rusk Pohjola-Norden rf PENSIONSPOLITIK OCH PENSIONSFONDSPOLITIK Minister Jan Vapaavuori Finlands regering PENSIONSBOLAGSMODELLEN VD Matti Vuoria Det ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma Kaffe LÄMPLIG PENSIONSÅLDER? Arbetslivscoach Torfinn Slåen Innomieli Ab FACKETS PENSIONSPOLITISKA LINJE ELINKEINOELÄMÄN NÄKEMYS Toimitusjohtaja Sixten Korkman Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla EKONOMISTIN POHDINTA RAHASTOJEN MERKITYKSESTÄ Toimitusjohtaja Jussi Laitinen Aktia pankki YHTEENVETO Vuorineuvos Martin Saarikangas Pohjola-Nordenin elinkeinotoimikunnan puheenjohtaja Buffet (n. klo 17.00) Isäntä: Nordea NÄRINGSLIVETS SYN VD Sixten Korkman Näringslivets forskningsinstitut Etla EN EKONOMISTS FUNDERINGAR KRING FONDERNAS BETYDELSE VD Jussi Laitinen Aktia bank SAMMANFATTNING Bergsrådet Martin Saarikangas ordförande för Pohjola-Nordens näringslivsutskott Buffé (ca kl ) Värd: Nordea 19:30

5 Yhteistyökumppanit Samarbetspartner Ruotsin suurlähetystö Sveriges ambassad Norjan suurlähetystö Norges ambassad Tanskan suurlähetystö Danmarks ambassad Islannin suurlähetystö Islands ambassad Mediayhteistyökumppanit Mediasamarbetspartner

6 Pohjola-Norden Fredrikinkatu 61 A 11 / Fredriksgatan Helsinki / Helsingfors Puhelin / telefon (09) Faksi / Fax (09) Pohjoismaiden eläkkeet ja eläkerahat Aika: Keskiviikko 24. marraskuuta 2010 klo Paikka: Scandic Marina Congress Center, Europaea-sali, Katajanokanlaituri 6, Helsinki Kohderyhmät: Elinkeinoelämän johtohenkilöt, virkamiehet ja luottamushenkilöt, järjestöjen edustajat sekä poliitikot Seminaarikielet: Suomi ja ruotsi (simultaanitulkkaus) Osallistumismaksu: 200 Seminaarin puheenjohtaja:?? Ilmoittautumiset: pe mennessä osoitteeseen Mainitse viestissä: etunimi, sukunimi, toimi, edustamasi yritys/organisaatio, laskutusosoite, puhelinnumero Lisätietoja: Markkinointipäällikkö Kjell Skoglund , Pensioner så in i Norden Tidpunkt: Onsdagen den 24 november 2010 kl Plats: Scandic Marina Congress Center, Europaea-salen, Skatuddskajen 6, Helsingfors Målgrupp: Ledande personer inom näringslivet, tjänstemän och förtroendevalda, representanter för fackföreningar och andra organisationer samt politiker Seminariespråk: Finska och svenska (simultantolkning) Deltagaravgift: 200 Seminariets ordförande:?? Anmälan: Senast fre på adressen Ange: förnamn, efternamn, befattning, företag/organisation, faktureringsadress, telefon Information: Marknadsföringschef Kjell Skoglund , elinkeinoelämän toimikunta näringslivsutskottet Kokoonpano 2010 Sammansättning 2010 Pohjola-Nordenin elinkeinoelämän toimikunta kokoontuu 3 5 kertaa vuodessa, keskustelee ajankohtai sista pohjoismaisista elinkeinoelämää koskevista kysymyksistä ja valvoo seminaari- ja kurssitoimintaa. Pohjola-Nordens näringslivsutskott möts 3 5 ggr i året och diskuterar aktuella nordiska näringslivsfrågor och har överinseende över seminarie- och kursverksamheten. Puheenjohtaja / Ordförande Vuorineuvos / Bergsrådet Martin Saarikangas Toimitusjohtaja / Verkställande direktör Ulf Sundqvist Toimitusjohtaja / Verkställande direktör Leif Fagernäs Toimitusjohtaja/ Verkställande direktör Johnny Åkerholm Carola Teir-Lehtinen Vuorineuvos / Bergsrådet Stig Gustavson Pääsihteeri / Generalsekreterare Anders Rusk Senior partner, Head of M&A Johan Aalto Hallituksen puheenjohtaja / Styrelseordförande Pekka Luoma Projektinjohtaja / Projektdirektör Simo Rundgren Varatoimitusjohtaja / Vice verkställande direktör Jukka Perttula Pääsihteeri / Generalsekreterare Larserik Häggman Markkinointipäällikkö / Marknadsföringschef Kjell Skoglund

Pohjoismaat ja Venäjän markkinat. Norden och den ryska marknaden. 10. 11. 2009 klo / kl. 13 19

Pohjoismaat ja Venäjän markkinat. Norden och den ryska marknaden. 10. 11. 2009 klo / kl. 13 19 Pohjoismaat ja Venäjän markkinat Norden och den ryska marknaden 10. 11. 2009 klo / kl. 13 19 Pohjoismaat ja Venäjän markkinat Suomen kaupankäynti Venäjän kanssa on viime vuosina kasvanut huomattavasti.

Lisätiedot

12.-14.11.2011. Pohjola-Nordenin jäsenhankintaristeily Pohjola-Nordens. medlemsvärvningskryssning

12.-14.11.2011. Pohjola-Nordenin jäsenhankintaristeily Pohjola-Nordens. medlemsvärvningskryssning 12.-14.11.2011 Pohjola-Nordenin jäsenhankintaristeily Pohjola-Nordens medlemsvärvningskryssning Christel Raunio Liittojohtaja, Finlands svenska Marthaförbund Aiempi työkokemus: aikuiskoulutusjohtaja, vararehtori,

Lisätiedot

Voidaan hyvin meren, hyvän työn ja työyhteisön siivittäminä. Helena Jaatinen. Vi mår bra sporrade av havet, ett bra jobb och arbetsgemenskapen

Voidaan hyvin meren, hyvän työn ja työyhteisön siivittäminä. Helena Jaatinen. Vi mår bra sporrade av havet, ett bra jobb och arbetsgemenskapen Merenkulkuneuvos Paavo Wihurille merenkulun turvallisuuspalkinto Sea Sunday Sjöfartsrådet Paavo Wihuri erhöll sjöfartens säkerhetspris Sea Sunday s. 14 Merimieseläkekassan asiakaslehti Sjömanspensionskassans

Lisätiedot

Fran tidig insats till yrkesval Tuettuna varhaiskasvatuksesta ammattiin

Fran tidig insats till yrkesval Tuettuna varhaiskasvatuksesta ammattiin Fran tidig insats till yrkesval Tuettuna varhaiskasvatuksesta ammattiin I Nordisk specialpedagogisk konferens i Åbo den 20-21.9.2013 I I Pohjoismainen erityiskasvatuksen konferenssi TURUSSA 20.-21.9. I

Lisätiedot

LUOTSILIITON Ä ÄNENK ANNAT TAJA ORGAN FÖR LOTSFÖRBUNDET

LUOTSILIITON Ä ÄNENK ANNAT TAJA ORGAN FÖR LOTSFÖRBUNDET LUOTSILIITON Ä ÄNENK ANNAT TAJA ORGAN FÖR LOTSFÖRBUNDET KANNEN ALKUPERÄINEN KUVA: TOMMI SJÖBLOM Pääkirjoitus Uusia tuulia, karikoita luotsaus jatkuu We care how we carry Kuljetamme vuosittain yli 40 miljoonaa

Lisätiedot

Emoyhtiön ongelmat eivät liity Hairstore Graniin Frisersalongen i Grankulla har rena papper

Emoyhtiön ongelmat eivät liity Hairstore Graniin Frisersalongen i Grankulla har rena papper Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 13/ 3. 23.11.2009 Suomen suurin kampaamoketju Hairstore tuomittiin jälleen uudesta työrikoksesta. Kuvassa kampaaja

Lisätiedot

Pohjola-Norden. Iloinen Perhetapahtuma Turussa Familjejippo i Åbo. Alueen vanhat rakennukset tarjosivat. De gamla byggnaderna på området

Pohjola-Norden. Iloinen Perhetapahtuma Turussa Familjejippo i Åbo. Alueen vanhat rakennukset tarjosivat. De gamla byggnaderna på området Varsinais-Suomen ja Satakunnan piiri 1 Pohjola-Norden Varsinais-Suomen ja Satakunnan piiri Distriktet för Egentliga Finland och Satakunda Juni 2011 Kesäkuu 2011 Iloinen Perhetapahtuma Turussa Familjejippo

Lisätiedot

PYHÄ YRJÄNÄ S:t GÖRAN

PYHÄ YRJÄNÄ S:t GÖRAN PYHÄ YRJÄNÄ S:t GÖRAN Julkaisija: Suomen Pyhän Yrjänän Partiokillat S:t Görans Scoutgillen i Finland ry. Kansainvälisen kiltajärjestön jäsen / medlem av den internationella gilleorganisationen International

Lisätiedot

Den XVIII nordiska hals- och muncancerkongressen i Tammerfors 7.-8.8.2008

Den XVIII nordiska hals- och muncancerkongressen i Tammerfors 7.-8.8.2008 1 2008 XVIII Pohjoismainen kurkku- ja suusyöpäkongressi Tampereella 7.-8.8.2008 Den XVIII nordiska hals- och muncancerkongressen i Tammerfors 7.-8.8.2008 NUMERO 1 2008 ISSN 0786-3268 Sisällysluettelo Kurkku-

Lisätiedot

POHJOLA-NORDEN. Muutatko toiseen Pohjoismaahan? Lue vinkit s. 24-25. Vuoden teema - Årets tema 1808-1809 s. 4, 11, 12, 14 & 62

POHJOLA-NORDEN. Muutatko toiseen Pohjoismaahan? Lue vinkit s. 24-25. Vuoden teema - Årets tema 1808-1809 s. 4, 11, 12, 14 & 62 POHJOLA-NORDEN -LEHTI / TIDNINGEN 1 / 2008 + Muutatko toiseen Pohjoismaahan? Lue vinkit s. 24-25 Vuoden teema - Årets tema 1808-1809 s. 4, 11, 12, 14 & 62 Nordens fyrar - Island från havet s. 40 Kulttuurikevät

Lisätiedot

*******************************************************************************************************

******************************************************************************************************* MITTNORDENKOMMITTÉNS ÅRSBERÄTTELSE 2006 KESKIPOHJOLA-KOMITEAN VUOSIKERTOMUS INNEHÅLL OM MITTNORDEN FRÅN ORDFÖRANDEN Björn Sandal MITTNORDENKOMMITTÉNS ÅRSBERÄTTELSE 2006 - kommitténs verksamhet - beredningsgruppen

Lisätiedot

1/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET

1/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET 1/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET Yritysneuvontaa yhdeltä luukulta All företagsrådgivning under samma tak 4 Suklaantekijäksi sattumalta Chokladmakare av en slump 11 Koulu on kylän sielu Skolan är byns själ

Lisätiedot

UUSI KAUPUNGIN- VALTUUSTO NYA STADSFULL- MÄKTIGE VAASAN TALOUS 2009 VASAS EKONOMI 2009 NUORISO- VALTUUSTO UNGDOMSFULL- MÄKTIGE SÄHKÖINEN ASIOINTI

UUSI KAUPUNGIN- VALTUUSTO NYA STADSFULL- MÄKTIGE VAASAN TALOUS 2009 VASAS EKONOMI 2009 NUORISO- VALTUUSTO UNGDOMSFULL- MÄKTIGE SÄHKÖINEN ASIOINTI UUSI KAUPUNGIN- VALTUUSTO NYA STADSFULL- MÄKTIGE VAASAN TALOUS 2009 VASAS EKONOMI 2009 NUORISO- VALTUUSTO UNGDOMSFULL- MÄKTIGE SÄHKÖINEN ASIOINTI ELEKTRONISK KOMMUNIKATION LUKIJAKYSELY LÄSARENKÄT VAASAN

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2004 VASA STADS INFORMATIONSTIDNING

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2004 VASA STADS INFORMATIONSTIDNING VSSS HJO VS OPO VS H V ÄGSVSPO Y YYSO Y FÖGSO VSSD HYS OY YÖHÖ VSGOS VCG B D S VSH VS PG DOSH 1/2004 VS SDS FOOSDG ktiivinen elinkeinopolitiikka hyvinvoinnin edistäjänä Vaasan kaupunki on päivittänyt strategiansa

Lisätiedot

Grönlanti tulevaisuuden öljymahti? POHJOLA-NORDEN. Storlien klassisk turistort Nordisk träff i Tavastehus 6 8 augusti

Grönlanti tulevaisuuden öljymahti? POHJOLA-NORDEN. Storlien klassisk turistort Nordisk träff i Tavastehus 6 8 augusti POHJOLA-NORDEN -LEHTI / TIDNINGEN 2/2010 + Storlien klassisk turistort Nordisk träff i Tavastehus 6 8 augusti Meänmaa-hanke kurkottaa yli rajojen Kesän kulttuuritapahtumat Grönlanti tulevaisuuden öljymahti?

Lisätiedot

SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart

SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart 3 15 Merikapteeni Sampsa Sihvola Mepan ruorissa s. 5 8 Sjökapten Sampsa Sihvola i SSB:s roder s. 9 11 J vuosikertomus 2014 J årsberättelse 2014 J vuosikertomus 2014 J årsberättelse

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU MÖTESKALLELSE

KOKOUSKUTSU MÖTESKALLELSE Vaasan Golf r.y. / Vasa Golf r.f. KOKOUSKUTSU MÖTESKALLELSE Oy Kråklund Golf Ab:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 24.04.2014 klo 18.00 klubitalolla, Golfkentäntie 61, Vaasa Oy Kråklund Golf

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2006 ÅRSBERÄTTELSE

VUOSIKERTOMUS 2006 ÅRSBERÄTTELSE 006 VUOSIKERTOMUS 2006 ÅRSBERÄTTELSE SISÄLLYS INNEHÅLL 9 10 19 30 3 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS STYRELSEORDFÖRANDENS ÖVERSIKT Kokkolan seudun kehitysyhtiö täyttää viisi vuotta Karlebynejdens utvecklingsbolag

Lisätiedot

Kari Välimäki Avoimuus ja läpinäkyvyys on erityisen tärkeää

Kari Välimäki Avoimuus ja läpinäkyvyys on erityisen tärkeää Golf on merenkulkijoiden laji Golf är sjöfararnas gren s. 12 Merimieseläkekassan asiakaslehti Sjömanspensionskassans kundtidning 4/2012 Kari Välimäki Avoimuus ja läpinäkyvyys on erityisen tärkeää Öppenhet

Lisätiedot

Tukholma POHJOLA-NORDEN. Silmiä hivelevä -LEHTI / TIDNINGEN 1/2009. Lofootit - Atlantin helminauha. Alla hittar till Kämp. Pepperkakeutstilling i Oslo

Tukholma POHJOLA-NORDEN. Silmiä hivelevä -LEHTI / TIDNINGEN 1/2009. Lofootit - Atlantin helminauha. Alla hittar till Kämp. Pepperkakeutstilling i Oslo POHJOLA-NORDEN -LEHTI / TIDNINGEN 1/2009 + Silmiä hivelevä Tukholma Lofootit - Atlantin helminauha Alla hittar till Kämp Pepperkakeutstilling i Oslo Suomen sota Pohjolan synty BILJETTER: må-fr kl. 12

Lisätiedot

HANGON KUVATAITEILIJAT HANGÖ BILDKONSTNÄRER RY

HANGON KUVATAITEILIJAT HANGÖ BILDKONSTNÄRER RY Syyskuu / September HANGON KUVATAITEILIJAT HANGÖ BILDKONSTNÄRER RY Jäsentiedote / Medlemsbulletin 4/2010 Kuva Veijo Niemi Hangon Kuvataiteilijat Hangö Bildkonstnärer ry www.hankoart.net Astreantie 2 Astreavägen

Lisätiedot

KiVassa koulussa viihdytään ja voidaan hyvin I KiVa skolan trivs alla och mår bra

KiVassa koulussa viihdytään ja voidaan hyvin I KiVa skolan trivs alla och mår bra Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 10/7. 27.9.2010 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla CHRISTINA JÄRVI Tunnelitie avataan liikenteelle

Lisätiedot

Potilas. Suomen. lehti. Lehti terveyspalvelujen käyttäjille. Lehti terveyspalvelujen käyttäjille. 2/2007 toukokuu

Potilas. Suomen. lehti. Lehti terveyspalvelujen käyttäjille. Lehti terveyspalvelujen käyttäjille. 2/2007 toukokuu Potilas lehti 2/2007 toukokuu Lehti terveyspalvelujen käyttäjille Lehti terveyspalvelujen käyttäjille 1 Potilas lehti Potilasliiton jäsenyhdistykset Aivolisäke-potilasyhdistys Sella ry Pj. Juha Kapustamäki

Lisätiedot

Keskipohjola -komitea Mittnordenkommittén

Keskipohjola -komitea Mittnordenkommittén Keskipohjola -komitea Mittnordenkommittén Vuosikertomus/Årsberättelse 2005 Sisältö PUHEENJOHTAJAKAUDEN VAIHTUESSA (Martti Ahokas)...3 KESKIPOHJOLAN ALUE...4 KESKIPOHJOLAN VUOSIKERTOMUS 2005...4 TYÖRYHMIEN

Lisätiedot

ohjelma : s. 3 : program Koko kansan markkinat Marknad för alla Juontajana : Cesar [ex Buu-klubbis] konferencier

ohjelma : s. 3 : program Koko kansan markkinat Marknad för alla Juontajana : Cesar [ex Buu-klubbis] konferencier Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 7/ Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Hulluja tarjouksia Galna erbjudanden Move Kids Dance

Lisätiedot

Merenkulku historian muutosvoima. Sjöfarten historiens förändringskraft. Hei, me nuorruttiin! Hejsan, vi blev yngre! Albatrossen 1/2009

Merenkulku historian muutosvoima. Sjöfarten historiens förändringskraft. Hei, me nuorruttiin! Hejsan, vi blev yngre! Albatrossen 1/2009 MERIMIESELÄKEKASSAN ASIAKASLEHTI SJÖMANSPENSIONSKASSANS KUNDTIDNING Albatrossen 1/2009 Merenkulku historian muutosvoima Sjöfarten historiens förändringskraft Hei, me nuorruttiin! Hejsan, vi blev yngre!

Lisätiedot

Kauniaisten paikallislehti. Julöppning. Ilotulitus!

Kauniaisten paikallislehti. Julöppning. Ilotulitus! Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 14/20.11. 10.12.2012 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Joulunavaus kaupungintalolla 16.00

Lisätiedot

Oy Victor Ek Ab Oy Victor Ek Ab 5

Oy Victor Ek Ab Oy Victor Ek Ab 5 OY victor ek ab 1885-2010 sisällys innehåll Esipuhe Förord Henkilökuva Personporträtt Victor Ek Kauppaneuvos Victor Ekin aika Tiden under kommerserådet Yrityksestä osakeyhtiöksi Företaget blir aktiebolag

Lisätiedot

Suomella on oltava merenkulkualan

Suomella on oltava merenkulkualan Merenkulun tervaskannot Konepäällikkö Juhani Puonti hallitsee moottorien maailman s. 24 Sjöfartens krutgubbar Maskinchef Juhani Puonti behärskar motorernas värld s. 26 MERIMIESELÄKEKASSAN ASIAKASLEHTI

Lisätiedot

POHJOLA-NORDEN -LEHTI / TIDNINGEN 4 / 2008 + Naja Marie Aidt. Teemana ruoka Mat som tema. Majakkamatka päättyy Ruotsiin

POHJOLA-NORDEN -LEHTI / TIDNINGEN 4 / 2008 + Naja Marie Aidt. Teemana ruoka Mat som tema. Majakkamatka päättyy Ruotsiin POHJOLA-NORDEN -LEHTI / TIDNINGEN 4 / 2008 + Måltidens hus i Norden Majakkamatka päättyy Ruotsiin Eläkettä toisesta Pohjoismaasta? Naja Marie Aidt Teemana ruoka Mat som tema 2 Pohjola-Norden 4 / 2008 Vision:

Lisätiedot