Pohjoismaat ja Venäjän markkinat. Norden och den ryska marknaden klo / kl

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjoismaat ja Venäjän markkinat. Norden och den ryska marknaden. 10. 11. 2009 klo / kl. 13 19"

Transkriptio

1 Pohjoismaat ja Venäjän markkinat Norden och den ryska marknaden klo / kl

2 Pohjoismaat ja Venäjän markkinat Suomen kaupankäynti Venäjän kanssa on viime vuosina kasvanut huomattavasti. Investointejakin on tehty, mutta suhteellisen vähän. Muiden Pohjoismaiden kaupankäynti Venäjän kanssa on vaisumpaa. Kuitenkin lähellämme oleva suuri ja kasvava Venäjän markkina-alue kiinnostaa kaikkia Pohjoismaita. Euroopan unionin Itämeri-strategia on osa pohjoista ulottuvuutta. Mitä mieltä Pohjoismaissa ollaan siitä, mitä idän suunnassa tapahtuu? Mitkä investointitakuut ovat välttämättömiä, jotta taloudellista yhteistyötä voitaisiin laajentaa? Missä määrin poliittinen kehitys vaikuttaa talouteen? Nämä ja monet muut kysymykset ovat valokeilassa Pohjola-Nordenin Venäjä-seminaarissa marraskuun 10. päivänä Puheenjohtaja/Ordförande Ulrika Romantschuk on Fazer-konsernin viestintäjohtaja. Hän aloitti tehtävässä tammikuussa Ennen Fazerille tuloaan hän toimi 10 vuotta vastaavissa tehtävissä Aktia Säästöpankki Oyj:ssa ja Pohjoismaiden Investointipankissa. Ulrika Romantschuk är Fazer-koncernens kommunikationsdirektör sedan januari år Tidigare arbetade hon under 10 år med motsvarande uppgifter inom banking på Aktia Sparbank Abp och Nordiska Investeringsbanken. Luennoitsijat / Föreläsare Vuorineuvos Martin Saarikangas on niittänyt kansainvälistä mainetta mm. maamme telakkateollisuuden keulakuvana. Hän toimi kansanedustajana vuosina ja on ollut myös Kokoomuksen vastuuhenkilönä eduskunnan talousvaliokunnassa. Saarikangas on Pohjola-Nordenin elinkeinoelämän toimikunnan puheenjohtaja. Bergsrådet Martin Saarikangas är internationellt känd bl.a. som en galjonsfigur för varvsindustrin i Finland. Han var riksdagsledamot åren och har varit Samlingspartiets ansvarsperson i riksdagens ekonomiutskott. Saarikangas är ordförande för Pohjola-Nordens näringslivsutskott. Kuva: Lehtikuva Oy/Valtioneuvoston kanslia. Alexander Stubb (kok) nimitettiin Suomen ulkoasiainministeriksi huhtikuussa Tätä ennen hän toimi Euroopan parlamentin jäsenenä Hän on filosofian tohtori kansainvälisessä politiikassa (London School of Economics) ja on julkaissut lukuisia EU-aiheisia kirjoja. Alexander Stubb (Saml) utnämndes till Finlands utrikesminister i april Före det var han ledamot i Europaparlamentet under åren Han har doktorerat i internationell politik vid London School of Economics och har publicerat ett flertal böcker om EU-frågor. René Nyberg valittiin johtamaan suomalaisten suuryritysten perustamaa East Office of Finnish Industries -toimistoa huhtikuussa Siihen saakka hän oli ulkoministeriön palveluksessa vuodesta 1971 Moskovassa, Leningradissa, Brysselissä, Bonnissa, Wienissä ja Berliinissä. Vuonna 2000 hänet nimettiin Suomen suurlähettilääksi Moskovaan, josta hän siirtyi Suomen suurlähettilääksi Berliiniin vuosiksi Nyberg on Venäjän kaupan ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija. René Nyberg valdes i april 2008 att leda East Office of Finnish Industries, som grundats av finländska storföretag. Under åren var han i utrikesministeriets tjänst i Moskva, Leningrad, Bryssel, Bonn, Wien och Berlin. År 2000 utnämndes han till Finlands ambassadör i Moskva och senare till Finlands ambassadör i Berlin för åren Nyberg är expert på rysk handel och säkerhetspolitik. elinkeinoelämän toimikunta näringslivsutskottet Pohjola-Nordenin elinkeinoelämän toimikunta kokoontuu 3 5 kertaa vuodessa, keskustelee ajankohtaisista pohjoismaisista elinkeinoelämää koskevista kysymyksistä ja valvoo seminaari- ja kurssitoimintaa. Pohjola-Nordens näringslivsutskott möts 3 5 ggr i året och diskuterar aktuella nordiska näringslivsfrågor och har överinseende över seminarie- och kursverksamheten.

3 Norden och den ryska marknaden Finlands handel med Ryssland har ökat kraftigt under senare år. Samtidigt har en del investeringar gjorts, men i rätt liten skala. För övriga nordiska länders del är handeln med Ryssland mer blygsam. Den stora, växande och närliggande ryska marknaden är dock av stort intresse för hela Norden. Europeiska unionens Östersjöstrategi är en del av den nordliga dimensionen. Hur ser de nordiska länderna på det som sker österut? Vilka investeringsgarantier är nödvändiga för ett utvidgat ekonomiskt samarbete? I vilken grad inverkar den politiska utvecklingen på ekonomin? Dessa och många andra frågor står i fokus vid Pohjola-Nordens seminarium om Ryssland den 10 november Kristina Persson on ruotsalainen poliitikko ja ekonomi. Hän on edustanut sosiaalidemokraatteja Ruotsin valtiopäivillä vuosina 1991 ja Persson oli Jämtlannin läänin maaherra ja valtionpankin varajohtaja Vuodesta 2007 alkaen hän on toiminut puheenjohtajana sekä Norden -yhdistyksessä että Global Utmaning -järjestössä, jonka missiona on hakea, analysoida ja levittää tietoa globalisaatiosta. Kristina Persson är svensk politiker och ekonom. Hon har representerat socialdemokraterna i riksdagen 1991 och Persson var landshövding i Jämtlands län och vice riksbankschef Hon är sedan 2007 ordförande i Föreningen Norden samt i organisationen Global Utmaning, vars mission är att ta fram, analysera och sprida kunskap om globaliseringen. Kuva: Ralf Åström Varatuomari Hannu Penttilä aloitti uransa Stockmannilla yhtiön lakimiehenä ja eteni tavaratalojohtajaksi, tavarataloryhmän johtajaksi, yhtiön varatoimitusjohtajaksi sekä vuodesta 2001 alkaen toimitusjohtajaksi. Penttilän johdolla Stockmann on kansainvälistynyt nopeasti ja menestyksellisesti. Penttilä toimii vastuullisissa tehtävissä monissa kaupan ja talouselämän järjestöissä, mm. Keskuskauppakamarin puheenjohtajana. Vicehäradshövding Hannu Penttilä inledde sin karriär hos Stockmann som bolagsjurist, blev sedan varuhusdirektör, direktör för varuhusgruppen, vice verkställande direktör för bolaget och från och med år 2001 är han verkställande direktör. Under Penttiläs ledning har Stockmann internationaliserats framgångsrikt och i snabb takt. Penttilä har också ansvarsfulla organisationsuppdrag relaterade till handel och ekonomi, han är bl.a. ordförande för Centralhandelskammaren. Tapio Kuula siirtyi Fortum Oyj:n toimitusjohtajaksi toukokuussa Fortumin johtoryhmän jäsen hän on ollut vuodesta 1997 ja hän on myös toiminut usean voima- ja lämpöyhtiön sekä jakeluyhtiön hallituksen johdossa sekä Suomessa että ulkomailla. Tapio Kuula on Teollisuuden Voima Oy:n (TVO) hallituksen varapuheenjohtaja, OAO Fortumin hallituksen puheenjohtaja ja työeläkevakuutusyhtiö Varman hallintoneuvoston jäsen. Tapio Kuula är verkställande direktör för Fortum Abp sedan maj Han har varit medlem av Fortums ledningsgrupp sedan 1997 och har också verkat på ledande styrelseplats i ett flertal kraft- och värmebolag samt distributionsbolag både i Finland och utomlands. Tapio Kuula är styrelsens vice ordförande i Teollisuuden Voima Oy (TVO), styrelseordförande i OAO Fortum och medlem av förvaltningsrådet i arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma. Björn Carlson on Baltic Sea säätiön perustaja ja hallituksen puheenjohtaja. Hän perusti säätiön syksyllä 2005 antamalla tarkoitukseen Ruotsin kautta aikojen suurimman yksittäisen lahjoituksen. Itsenäisen säätiön varoilla rahoitetaan uutta luovia, innovatiivisia hankkeita, jotka lisäävät tietoa Itämerestä ja johtavat konkreettisiin toimenpiteisiin. Toimintansa aikana säätiö on myöntänyt yli 65 miljoonaa kruunua yli 30 hankkeeseen. Björn Carlson grundade stiftelsen Baltic Sea 2020 genom den största enskilda donationen som någonsin gjorts i Sverige. Han är också styrelseordförande för den oberoende stiftelsen, vars tillgångar ska finansiera projekt som är nydanande och innovativa, som bidrar till att förbättra kunnandet om Östersjön och leder till konkreta åtgärder. Hittills har stiftelsen beviljat över 65M SEK till över 30 olika projekt. Leif Fagernäs, OTK, on ollut Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtaja vuodesta 2004 lähtien. Tätä ennen hän oli ulkoasiainhallinnon palveluksessa eri tehtävissä 32 vuoden ajan, mm. Suomen suurlähettiläänä Saksassa. Jur.kand. Leif Fagernäs är verkställande direktör för Finlands Näringsliv sedan år Före det hade han olika uppdrag inom utrikesförvaltningen under 32 års tid, bl.a. som Finlands ambassadör i Tyskland. Kokoonpano/Sammansättning 2009: Puheenjohtaja / Ordförande Vuorineuvos / Bergsrådet Martin Saarikangas Toimitusjohtaja / Verkställande direktör Ulf Sundqvist Toimitusjohtaja / Verkställande direktör Leif Fagernäs Toimitusjohtaja/ Verkställande direktör Johnny Åkerholm Corporate Vice President Sustainability Carola Teir-Lehtinen Vuorineuvos / Bergsrådet Stig Gustavson Neuvotteleva virkamies / Konsultativa tjänstemannen Barbro Widing Diplomi-insinööri / Diplomingenjör Reinhold Enqvist Diplomiekonomi / Diplomekonom Roland Herberts Hallituksen puheenjohtaja / Styrelseordförande Pekka Luoma Projektipäällikkö / Projektchef Simo Rundgren Varatoimitusjohtaja / Vice verkställande direktör Jukka Perttula Pääsihteeri / Generalsekreterare Larserik Häggman Markkinointipäällikkö / Marknadsföringschef Kjell Skoglund

4 Seminaarin puheenjohtaja: Viestintäjohtaja Ulrika Romantschuk Fazer-konserni Seminariets ordförande: Kommunikationsdirektör Ulrika Romantschuk Fazer-koncernen OHJELMA PROGRAM 13:00 SEMINAARIN AVAUS Vuorineuvos Martin Saarikangas, Pohjola-Nordenin elinkeinoelämän toimikunnan puheenjohtaja EU:N ITÄMERISTRATEGIA - TALOUDELLINEN JA POLIITTINEN KEHITYS Ulkoasiainministeri Alexander Stubb Suomen hallitus VENÄJÄN TALOUDELLISET NÄKYMÄT Toimitusjohtaja René Nyberg East Office of Finnish Industries Oy Kahvi ILMASTONMUUTOS, POHJOLA JA VENÄJÄ Puheenjohtaja Kristina Persson Norden ja Global Utmaning VENÄJÄ YRITYKSEN INVESTOINTIKOHTEENA VENÄLÄISET KULUTTAJINA Toimitusjohtaja Hannu Penttilä Stockmann Toimitusjohtaja Tapio Kuula Fortum Oyj SAASTUNEEN ITÄMEREN TILA JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Björn Carlson Björn Carlsons Östersjöstiftelse YHTEENVETO Toimitusjohtaja Leif Fagernäs Elinkeinoelämän keskusliitto, EK SEMINARIET ÖPPNAS Bergsrådet Martin Saarikangas, Ordförande för Pohjola-Nordens näringslivsutskott EU:S ÖSTERSJÖSTRATEGI OCH DEN EKONOMISKA OCH POLITISKA UTVECKLINGEN Utrikesminister Alexander Stubb Finlands regering RYSSLANDS EKONOMISKA UTSIKTER VD René Nyberg East Office of Finnish Industries Ab Kaffe KLIMATFÖRÄNDRINGEN, NORDEN OCH RYSSLAND Ordförande Kristina Persson Norden och Global Utmaning FÖRETAGSINVESTERINGAR I RYSSLAND RYSSEN SOM KONSUMENT VD Hannu Penttilä Stockmann VD Tapio Kuula Fortum Abp DEN FÖRORENADE ÖSTERSJÖN TILLSTÅND OCH FRAMTIDSUTSIKTER Björn Carlson Björn Carlsons Östersjöstiftelse SAMMANFATTNING VD Leif Fagernäs Finlands Näringsliv EK Buffet Buffé 19:00

5 Yhteistyökumppanit Samarbetspartner Ruotsin Suurlähetystö Sveriges Ambassad Norjan Suurlähetystö Norges Ambassad Tanskan Suurlähetystö Danmarks Ambassad Islannin suurlähetystö Islands ambassad Mediayhteistyökumppanit / Mediasamarbetspartner

6 Järjestäjä/Arrangör: Pohjoismaat ja Venäjän markkinat Aika: Tiistai 10. marraskuuta 2009 klo Paikka: Scandic Marina Congress Center, Europaea-sali, Katajanokanlaituri 6, Helsinki Kohderyhmät: Elinkeinoelämän johtohenkilöt, virkamiehet ja luottamushenkilöt, järjestöjen edustajat sekä poliitikot Seminaarikielet: Suomi ja ruotsi (simultaanitulkkaus) Osallistumismaksu: 200 Seminaarin puheenjohtaja: Viestintäjohtaja Ulrika Romantschuk, Fazer-konserni Ilmoittautumiset: Ti mennessä osoitteeseen Mainitse viestissä: etunimi, sukunimi, toimi, edustamasi yritys/organisaatio, laskutusosoite, puhelinnumero Lisätietoja: Markkinointipäällikkö Kjell Skoglund (09) , , Norden och den ryska marknaden Tidpunkt: Tisdagen den 10 november 2009 kl Plats: Scandic Marina Congress Center, Europaea-salen, Skatuddskajen 6, Helsingfors Målgrupp: Ledande personer inom näringslivet, tjänstemän och förtroendevalda, representanter för fackföreningar och andra organisationer samt politiker Seminariespråk: Finska och svenska (simultantolkning) Deltagaravgift: 200 Seminariets ordförande: Anmälan: Information: Kommunikationsdirektör Ulrika Romantschuk, Fazer-koncernen Senast ti på adressen Ange: förnamn, efternamn, befattning, företag / organisation, faktureringsadress, telefon Marknadsföringschef Kjell Skoglund (09) , , Pohjola-Norden Sibeliuksenkatu / Sibeliusgatan 9 A Helsinki / Helsingfors Puhelin / telefon (09) Faksi / Fax (09)

Oy Victor Ek Ab Oy Victor Ek Ab 5

Oy Victor Ek Ab Oy Victor Ek Ab 5 OY victor ek ab 1885-2010 sisällys innehåll Esipuhe Förord Henkilökuva Personporträtt Victor Ek Kauppaneuvos Victor Ekin aika Tiden under kommerserådet Yrityksestä osakeyhtiöksi Företaget blir aktiebolag

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2006 ÅRSBERÄTTELSE

VUOSIKERTOMUS 2006 ÅRSBERÄTTELSE 006 VUOSIKERTOMUS 2006 ÅRSBERÄTTELSE SISÄLLYS INNEHÅLL 9 10 19 30 3 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS STYRELSEORDFÖRANDENS ÖVERSIKT Kokkolan seudun kehitysyhtiö täyttää viisi vuotta Karlebynejdens utvecklingsbolag

Lisätiedot

Pohjola-Norden. Iloinen Perhetapahtuma Turussa Familjejippo i Åbo. Alueen vanhat rakennukset tarjosivat. De gamla byggnaderna på området

Pohjola-Norden. Iloinen Perhetapahtuma Turussa Familjejippo i Åbo. Alueen vanhat rakennukset tarjosivat. De gamla byggnaderna på området Varsinais-Suomen ja Satakunnan piiri 1 Pohjola-Norden Varsinais-Suomen ja Satakunnan piiri Distriktet för Egentliga Finland och Satakunda Juni 2011 Kesäkuu 2011 Iloinen Perhetapahtuma Turussa Familjejippo

Lisätiedot

LUOTSILIITON Ä ÄNENK ANNAT TAJA ORGAN FÖR LOTSFÖRBUNDET

LUOTSILIITON Ä ÄNENK ANNAT TAJA ORGAN FÖR LOTSFÖRBUNDET LUOTSILIITON Ä ÄNENK ANNAT TAJA ORGAN FÖR LOTSFÖRBUNDET KANNEN ALKUPERÄINEN KUVA: TOMMI SJÖBLOM Pääkirjoitus Uusia tuulia, karikoita luotsaus jatkuu We care how we carry Kuljetamme vuosittain yli 40 miljoonaa

Lisätiedot

Voidaan hyvin meren, hyvän työn ja työyhteisön siivittäminä. Helena Jaatinen. Vi mår bra sporrade av havet, ett bra jobb och arbetsgemenskapen

Voidaan hyvin meren, hyvän työn ja työyhteisön siivittäminä. Helena Jaatinen. Vi mår bra sporrade av havet, ett bra jobb och arbetsgemenskapen Merenkulkuneuvos Paavo Wihurille merenkulun turvallisuuspalkinto Sea Sunday Sjöfartsrådet Paavo Wihuri erhöll sjöfartens säkerhetspris Sea Sunday s. 14 Merimieseläkekassan asiakaslehti Sjömanspensionskassans

Lisätiedot

Merenkulku on Suomelle elintärkeää Sjöfarten är livsviktig för Finland. Positiivisuutta peliin! Positivitet i spelet! 2 3/2011

Merenkulku on Suomelle elintärkeää Sjöfarten är livsviktig för Finland. Positiivisuutta peliin! Positivitet i spelet! 2 3/2011 2 3/2011 MERIMIESELÄKEKASSAN ASIAKASLEHTI I SJÖMANSPENSIONSKASSANS KUNDTIDNING Merenkulku on Suomelle elintärkeää Sjöfarten är livsviktig för Finland Positiivisuutta peliin! Positivitet i spelet! 1 2 3/2011

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU MÖTESKALLELSE

KOKOUSKUTSU MÖTESKALLELSE Vaasan Golf r.y. / Vasa Golf r.f. KOKOUSKUTSU MÖTESKALLELSE Oy Kråklund Golf Ab:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 24.04.2014 klo 18.00 klubitalolla, Golfkentäntie 61, Vaasa Oy Kråklund Golf

Lisätiedot

Grönlanti tulevaisuuden öljymahti? POHJOLA-NORDEN. Storlien klassisk turistort Nordisk träff i Tavastehus 6 8 augusti

Grönlanti tulevaisuuden öljymahti? POHJOLA-NORDEN. Storlien klassisk turistort Nordisk träff i Tavastehus 6 8 augusti POHJOLA-NORDEN -LEHTI / TIDNINGEN 2/2010 + Storlien klassisk turistort Nordisk träff i Tavastehus 6 8 augusti Meänmaa-hanke kurkottaa yli rajojen Kesän kulttuuritapahtumat Grönlanti tulevaisuuden öljymahti?

Lisätiedot

Vesa Keskinen Katse välillä taaksepäin 3 Vi blickar tillbaka också

Vesa Keskinen Katse välillä taaksepäin 3 Vi blickar tillbaka också SISÄLLYS INNEHÅLL Vesa Keskinen Katse välillä taaksepäin 3 Vi blickar tillbaka också Laura Kolbe Helsinki eurooppalaisena pääkaupunkina 6 Helsingfors som europeisk huvudstad Anja Kervanto Nevanlinna Kaupunkikuvan

Lisätiedot

Tukholma POHJOLA-NORDEN. Silmiä hivelevä -LEHTI / TIDNINGEN 1/2009. Lofootit - Atlantin helminauha. Alla hittar till Kämp. Pepperkakeutstilling i Oslo

Tukholma POHJOLA-NORDEN. Silmiä hivelevä -LEHTI / TIDNINGEN 1/2009. Lofootit - Atlantin helminauha. Alla hittar till Kämp. Pepperkakeutstilling i Oslo POHJOLA-NORDEN -LEHTI / TIDNINGEN 1/2009 + Silmiä hivelevä Tukholma Lofootit - Atlantin helminauha Alla hittar till Kämp Pepperkakeutstilling i Oslo Suomen sota Pohjolan synty BILJETTER: må-fr kl. 12

Lisätiedot

Vaasan seudusta kertovaa viestiä yhtenäistetään. Ett fungerande vägnät är viktigt för industrin. Tuulivoimalla on tulevaisuutta

Vaasan seudusta kertovaa viestiä yhtenäistetään. Ett fungerande vägnät är viktigt för industrin. Tuulivoimalla on tulevaisuutta Pohjanmaan Kauppakamarilehti - Österbottens Handelskammartidning CONNECTING BUSINESS 3 /09 Ett fungerande vägnät är viktigt för industrin Tuulivoimalla on tulevaisuutta Vaasan seudusta kertovaa viestiä

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2004 VASA STADS INFORMATIONSTIDNING

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI 1/2004 VASA STADS INFORMATIONSTIDNING VSSS HJO VS OPO VS H V ÄGSVSPO Y YYSO Y FÖGSO VSSD HYS OY YÖHÖ VSGOS VCG B D S VSH VS PG DOSH 1/2004 VS SDS FOOSDG ktiivinen elinkeinopolitiikka hyvinvoinnin edistäjänä Vaasan kaupunki on päivittänyt strategiansa

Lisätiedot

*******************************************************************************************************

******************************************************************************************************* MITTNORDENKOMMITTÉNS ÅRSBERÄTTELSE 2006 KESKIPOHJOLA-KOMITEAN VUOSIKERTOMUS INNEHÅLL OM MITTNORDEN FRÅN ORDFÖRANDEN Björn Sandal MITTNORDENKOMMITTÉNS ÅRSBERÄTTELSE 2006 - kommitténs verksamhet - beredningsgruppen

Lisätiedot

Keskipohjola -komitea Mittnordenkommittén

Keskipohjola -komitea Mittnordenkommittén Keskipohjola -komitea Mittnordenkommittén Vuosikertomus/Årsberättelse 2005 Sisältö PUHEENJOHTAJAKAUDEN VAIHTUESSA (Martti Ahokas)...3 KESKIPOHJOLAN ALUE...4 KESKIPOHJOLAN VUOSIKERTOMUS 2005...4 TYÖRYHMIEN

Lisätiedot

3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET

3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET 3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET Kilpailukyvyn säilyminen edellyttää uudistumista Vi behöver förnya oss för att förbli konkurrenskraftiga 2 Asiakastyytyväisyys kiinnostaa yrityksiä Kundnöjdhet intresserar

Lisätiedot

POHJOLA-NORDEN. Muutatko toiseen Pohjoismaahan? Lue vinkit s. 24-25. Vuoden teema - Årets tema 1808-1809 s. 4, 11, 12, 14 & 62

POHJOLA-NORDEN. Muutatko toiseen Pohjoismaahan? Lue vinkit s. 24-25. Vuoden teema - Årets tema 1808-1809 s. 4, 11, 12, 14 & 62 POHJOLA-NORDEN -LEHTI / TIDNINGEN 1 / 2008 + Muutatko toiseen Pohjoismaahan? Lue vinkit s. 24-25 Vuoden teema - Årets tema 1808-1809 s. 4, 11, 12, 14 & 62 Nordens fyrar - Island från havet s. 40 Kulttuurikevät

Lisätiedot

Finlands Sjömans-Union önskar alla medlemmar

Finlands Sjömans-Union önskar alla medlemmar Nº4/ 2010 kesäkuu merimies sjömannen SUOMEN MERIMIES-UNIONI SMU RY // FINLANDS SJÖMANS-UNION FSU RF Finlands Sjömans-Union önskar alla medlemmar Suomen Merimies-Unioni toivottaa kaikille jäsenilleen STOP

Lisätiedot

1/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET

1/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET 1/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET Yritysneuvontaa yhdeltä luukulta All företagsrådgivning under samma tak 4 Suklaantekijäksi sattumalta Chokladmakare av en slump 11 Koulu on kylän sielu Skolan är byns själ

Lisätiedot

UUSI KAUPUNGIN- VALTUUSTO NYA STADSFULL- MÄKTIGE VAASAN TALOUS 2009 VASAS EKONOMI 2009 NUORISO- VALTUUSTO UNGDOMSFULL- MÄKTIGE SÄHKÖINEN ASIOINTI

UUSI KAUPUNGIN- VALTUUSTO NYA STADSFULL- MÄKTIGE VAASAN TALOUS 2009 VASAS EKONOMI 2009 NUORISO- VALTUUSTO UNGDOMSFULL- MÄKTIGE SÄHKÖINEN ASIOINTI UUSI KAUPUNGIN- VALTUUSTO NYA STADSFULL- MÄKTIGE VAASAN TALOUS 2009 VASAS EKONOMI 2009 NUORISO- VALTUUSTO UNGDOMSFULL- MÄKTIGE SÄHKÖINEN ASIOINTI ELEKTRONISK KOMMUNIKATION LUKIJAKYSELY LÄSARENKÄT VAASAN

Lisätiedot

SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart

SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart 3 15 Merikapteeni Sampsa Sihvola Mepan ruorissa s. 5 8 Sjökapten Sampsa Sihvola i SSB:s roder s. 9 11 J vuosikertomus 2014 J årsberättelse 2014 J vuosikertomus 2014 J årsberättelse

Lisätiedot

Emoyhtiön ongelmat eivät liity Hairstore Graniin Frisersalongen i Grankulla har rena papper

Emoyhtiön ongelmat eivät liity Hairstore Graniin Frisersalongen i Grankulla har rena papper Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 13/ 3. 23.11.2009 Suomen suurin kampaamoketju Hairstore tuomittiin jälleen uudesta työrikoksesta. Kuvassa kampaaja

Lisätiedot

Merenkulku historian muutosvoima. Sjöfarten historiens förändringskraft. Hei, me nuorruttiin! Hejsan, vi blev yngre! Albatrossen 1/2009

Merenkulku historian muutosvoima. Sjöfarten historiens förändringskraft. Hei, me nuorruttiin! Hejsan, vi blev yngre! Albatrossen 1/2009 MERIMIESELÄKEKASSAN ASIAKASLEHTI SJÖMANSPENSIONSKASSANS KUNDTIDNING Albatrossen 1/2009 Merenkulku historian muutosvoima Sjöfarten historiens förändringskraft Hei, me nuorruttiin! Hejsan, vi blev yngre!

Lisätiedot

Kauniaisten paikallislehti. Julöppning. Ilotulitus!

Kauniaisten paikallislehti. Julöppning. Ilotulitus! Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 14/20.11. 10.12.2012 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Joulunavaus kaupungintalolla 16.00

Lisätiedot

Vuosikertomus. Årsberättelse

Vuosikertomus. Årsberättelse Vuosikertomus 2010 Årsberättelse Venealan Keskusliitto Finnboat ry Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf Hyvät jäsenet, Maailmantalous kääntyi vuonna 2010 selvästi kohti parempaa. Myös venealalla tapahtui

Lisätiedot

Årsredovisning Vuosikertomus

Årsredovisning Vuosikertomus Årsredovisning Vuosikertomus 2010 Österbottens Kötts anskaffningsområde Maxmo Maksamaa Korsholm Mustasaari Vasa Vaasa Larsmo Luoto Jakobstad Pietarsaari Nykarleby Uusikaarlepyy Korsnäs Korsnäs Närpes Närpiö

Lisätiedot

Vuosikertomus. Årsberättelse

Vuosikertomus. Årsberättelse Vuosikertomus 2012 Årsberättelse Venealan Keskusliitto Finnboat ry Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf Hyvät jäsenet, Kulunut vuosi ei tuonut kovin suurta helpotusta venealan maailmanlaajuiseen tilanteeseen.

Lisätiedot

Kauniaisten paikallislehti

Kauniaisten paikallislehti Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 11/2.10. 15.10.2012 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla TEIKARI & HUKKINEN n 18-vuotiaat granilaiset

Lisätiedot

LUOTSILIITON ÄÄNENKANNATTAJA ORGAN FÖR LOTSFÖRBUNDET

LUOTSILIITON ÄÄNENKANNATTAJA ORGAN FÖR LOTSFÖRBUNDET 2009 LUOTSILIITON ÄÄNENKANNATTAJA ORGAN FÖR LOTSFÖRBUNDET 3 KANNEN KUVA: PETER SILVENDOIN Pääkirjoitus Finnpilotin kurssi on käännettävä oikealle suunnalle TEKSTI ANTTI RAUTAVA Noin vuosi sitten alkanut

Lisätiedot

Futisleikkejä päiväkotilapsille

Futisleikkejä päiväkotilapsille Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 6/3. 23.5.2011 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Fotbollslek för dagisbarnen SIDAN ARKISTO

Lisätiedot

Vuosikertomus Årsberättelse 12.2006 2007

Vuosikertomus Årsberättelse 12.2006 2007 Vuosikertomus Årsberättelse 12.2006 2007 Sisältö Innehåll Kanteleen Voima Oy:n hieman erikoisen nimen taustalla on useita taustoja. Yhtiöhän on perustettu omistajiensa kotimaiseen polttoaineeseen tukeutuvaksi

Lisätiedot