Huomioitavaa yksityisen sektorin palkkatiedustelun ammattien ilmoittamisessa!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Huomioitavaa yksityisen sektorin palkkatiedustelun ammattien ilmoittamisessa!"

Transkriptio

1 Yksityisen sektorin palkkatiedustelu 2010 Tilastokeskuksen yleinen ammattiluokitus Tuntipalkkaiset Kuukausipalkkaiset Huomioitavaa yksityisen sektorin palkkatiedustelun ammattien ilmoittamisessa! Kaikilla tuntipalkkaisilla on käytössä Tilastokeskuksen yleinen ammattiluokitus (S). Tilastokeskuksen yleisen ammattiluokituksen (S) ammatit ilmoitetaan tarkimmalla mahdollisella tasolla. Kuukausipalkkaisilla käytetään ensisijaisesti toimialakohtaista ammattinimikkeistöä (B ja C ), paitsi toimialoilla 493, 494, 59, 68, 69, 72, 75, 843, 86, 90, 91, 93, 94, 95 ja 96, joilla käytetään ainoastaan Tilastokeskuksen yleistä ammattiluokitusta (S). Kuukausipalkkaisille on määritelty ammattikoodisto toimialan mukaan. Tarvittaessa kuukausipalkkaisilla voidaan käyttää Tilastokeskuksen yleistä ammattiluokitusta (S).

2 Tilastokeskuksen yleinen ammattiluokitus...3 Ammattiluokituksen rakenne...3 Ammattiluokituksen käyttö...4 Ammattikoodit Johtajat ja ylimmät virkamiehet Ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat Yritysten ja muiden toimintayksiköiden johtajat Pienyritysten johtajat Erityisasiantuntijat Matemaattis-luonnontieteelliset ja tekniikan erityisasiantuntijat Maa- ja metsätaloustieteiden ja terveydenhuollon erityisasiantuntijat Opettajat ja muut opetusalan erityisasiantuntijat Muiden alojen erityisasiantuntijat Asiantuntijat Luonnontieteen ja tekniikan asiantuntijat Maa- ja metsätaloustieteiden ja terveydenhuollon asiantuntijat Liikenneopettajat ym Liikealan ja muiden palvelualojen asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Toimistotyöntekijät Asiakaspalvelutyöntekijät Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät Palvelu- ja suojelutyöntekijät ym Mallit, myyjät ja tuote-esittelijät Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät Kaivos-, louhos- ja rakennustyöntekijät Konepaja- ja valimotyöntekijät sekä asentajat ja korjaajat Hienomekaniikan ja taideteollisuuden työntekijät Muut valmistustyöntekijät Prosessi- ja kuljetustyöntekijät Prosessityöntekijät Teollisuustuotteiden valmistajat ja kokoonpanijat Kuljettajat, vesiliikennetyöntekijät ym Muut työntekijät Muut palvelutyöntekijät Maa- ja metsätalouden avustavat työntekijät Teollisuuden ja rakentamisen avustavat työntekijät

3 Tilastokeskuksen yleinen ammattiluokitus Yksityisen sektorin vuoden 2010 palkkatiedusteluun ilmoitetaan tuntipalkkaisten sekä järjestöjen- ja tutkimustoiminta-alan kuukausipalkkaisten ammatit Tilastokeskuksen Ammattiluokitus 2001:n mukaan. Tarvittaessa luokitus on myös käytössä kuukausipalkkaisilla. Luokitus perustuu Euroopan unionin ammattiluokitukseen ISCO-88 (COM). Ammattiluokituksen avulla laaditaan tilastoja väestön ammattirakenteesta ja palkoista. Saman ammattiluokituksen käyttö eri tilastoissa, tutkimuksissa ja rekistereissä mahdollistaa vertailukelpoisten tilastojen tuottamisen ammattirakenteesta eri aikoina ja eri alueilla. Ammattikoodia määriteltäessä voitte käyttää apuna Tilastokeskuksen hakukonetta, johon on linkki sähköiseltä lomakkeelta tai se löytyy osoitteesta: Ammattikoodit tulee ilmoittaa luokituksen 4-numero tai 5-numerotasolla ja koodin ensimmäinen merkki on S (esim. kirjanpitäjät S3433). Ammattiluokituksen rakenne Ammattiluokituksessa on kymmenen pääryhmää. Pääryhmät 2-9 on muodostettu ammattitaidontason perusteella. Niiden sisällä ammatit jaetaan erikoistumisalan mukaan. Pääryhmien 4-8 ammatit ovat kaikki samalla ammattitaidon tasolla. Pääryhmälle 1 (Johtajat ja ylimmät virkamiehet) ei määritellä ammattitaidon tasoa. Pääluokat ja kunkin pääluokan edellyttämä ammattitaidon taso Pääluokat Ammattitaidon taso 1 Johtajat ja ylimmät virkamiehet - 2 Erityisasiantuntijat 4 3 Asiantuntijat 3 4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 2 5 Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät 2 6 Maanviljelijät 2 7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 2 8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 2 9 Muut työntekijät 1 Ammattitaidon tasot: 1. taso - koskee peruskoulutusta, joka yleensä aloitetaan 5-7-vuotiaana. Koulutus kestää noin viisi vuotta. 2. taso - toisen asteen koulutuksen ensimmäinen ja toinen vaihe. Ensimmäinen vaihe koulutuksesta aloitetaan vuotiaana ja se kestää noin kolme vuotta. Toinen vaihe aloitetaan vuotiaana. Myös se kestää kolme vuotta. Työpaikkakoulutus tai työkokemus saattaa olla välttämätöntä, joskus oppisopimuskoulutuksen muodossa. Työpaikkakoulutus ja työkokemus täydentävät muodollista koulutusta tai korvaavat sen osittain tai joissakin tapauksissa kokonaan. 3. taso - koulutus, joka aloitetaan vuotiaana. Koulutus kestää neljä vuotta ja johtaa tutkintoon, joka kuitenkaan ei vastaa alinta korkeakoulututkintoa. 4. taso - koulutus, joka aloitetaan vuotiaana. Koulutus kestää 3-4 vuotta tai pidempään ja johtaa alimpaan korkeakoulututkintoon, perustutkintoon tai vastaavaan. Esimerkiksi sellaiset ammatit, joiden harjoittaminen vaatii keskimäärin yliopistossa tai korkeakoulussa suoritettua ns. ylempää tutkintoa (maisteri, lisensiaatti, tohtori) kuuluvat tasolle 4 eli kyseiset. ammatit kuuluvat pääluokkaan 2 Erityisasiantuntijat. 3

4 Vaikka koulutustaso onkin ammattien luokittelun taustalla, henkilöitä luokiteltaessa tulee ottaa huomioon, että vastaavan ammattitaidon tason voi hankkia myös työkokemuksen kautta. Toisaalta henkilö voidaan luokitella muodollista koulutustaan alemmalle ammattitaidon tasolle työtehtävien vaativuuden mukaan. Lisäksi on muistettava, että henkilön tekemä työ eli ammatti saattaa poiketa olennaisesti hänen muodollisesta koulutuksestaan (esim. eläkkeellä oleva upseeri yrityksen henkilöstöpäällikkönä). Ammattiluokituksen käyttö Ammatilla tarkoitetaan työtä, jota henkilö tekee riippumatta hänen ammattiasemastaan (palkansaaja - yrittäjä), koulutuksestaan tai työpaikan toimialasta. Niinpä tehtaassa työskentelevän tekstinkäsittelijän ammatti on sama kuin virastossa työskentelevän tekstinkäsittelijän, jos heidän työtehtävänsä vaativat samaa ammattitaitoa. Ammattiryhmän määräytyminen perustuu työtehtävien laatuun, vaativuuteen ja ammattitaitoon, joka on hankittu työssä tai koulutuksen kautta. Ammattiluokituksessa on pyritty ottamaan huomioon työn edellyttämä tai työntekijän ammattitaito. Luokituksen perustana on kaksi pääkäsitettä: työtehtävien laatu eli ammatti ja ammattitaito. Luokituksen rakenteen määrittelee ammattitaito, jolla on kaksi ulottuvuutta: taso ja erikoistumisala. Ammattitaidon taso kuvaa työtehtävien monimuotoisuutta ja laajuutta, erikoistumisala puolestaan niitä osaamisalueita, työkaluja, koneita tai materiaaleja, joita käytetään tai tuotteiden ja palvelujen laatua. Ammattiluokitus on JHS-standardi (JHS 150). Julkaisut: Ammattiluokitus Helsinki: Tilastokeskus, (Käsikirjoja / Tilastokeskus, 14) Liite 1, Hakemisto. Helsinki: Tilastokeskus, (Käsikirjoja / Tilastokeskus, 14) Liite 3, Tiivistelmä. Helsinki: Tilastokeskus, (Käsikirjoja / Tilastokeskus, 14) Ammattiryhmien tarkemmat määritelmät löytyvät Tilastokeskuksen nettisivuilta osoitteesta: 4

5 Ammattikoodit 1 Johtajat ja ylimmät virkamiehet 11 Ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat 111 Ylimmät virkamiehet S1110 S11101 S11102 S11103 Ylimmät virkamiehet Valtion keskushallinnon johtajat Valtion piiri- ja paikallishallinnon johtajat Kuntien ja kaupunkien johtajat 114 Järjestöjen johtajat S1141 S1142 S1143 Puolueiden johtajat Työmarkkina- ja elinkeinoelämän järjestöjen johtajat Muiden järjestöjen johtajat 12 Yritysten ja muiden toimintayksiköiden johtajat 121 Pääjohtajat ja toimitusjohtajat S1210 Pääjohtajat ja toimitusjohtajat 122 Tuotanto- ja linjajohtajat S1221 S1222 S1223 S1224 S1225 S1226 S12261 S12269 S1227 S1228 S1229 S12291 S12292 S12293 S12294 S12299 Maa- ja metsätalouden johtajat Teollisuuden tuotantojohtajat Rakennusalan tuotantojohtajat Kaupan ym. johtajat Hotellinjohtajat ja ravintolapäälliköt Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen johtajat Laivan päälliköt (iso alus) Muut kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen johtajat Yrityspalvelu- ym. yritysten johtajat Siivous- ja kauneudenhoitoalan ym. alojen johtajat Muiden yritysten ja toimintayksiköiden johtajat Opetusalan johtajat ja rehtorit Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan johtajat Liikunta- ja vapaa-aikatoiminnan johtajat Kulttuurijohtajat Muut tuotanto- ja linjajohtajat 123 Asiantuntijajohtajat S1231 S1232 S1233 S1234 S1235 S1236 S1237 S1239 Talous- ja hallintojohtajat Henkilöstöjohtajat Myynti- ja markkinointijohtajat Mainos- ja tiedotusjohtajat Osto- ja varastopäälliköt Tietotekniikkajohtajat Tutkimus- ja kehitysjohtajat Muut asiantuntijajohtajat 5

6 13 Pienyritysten johtajat 131 Pienyritysten johtajat S1311 S1312 S1313 S1314 S1315 S1316 S1317 S1318 S1319 Maa- ja metsätalousalan pienyritysten johtajat Pienteollisuuden johtajat Rakennusalan pienyritysten johtajat Kaupan ym. alojen pienyritysten johtajat Hotelli- ja ravintola-alan pienyritysten johtajat Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen pienyritysten johtajat Yrityspalvelutoiminnan pienyritysten johtajat Siivous- ja kauneudenhoitoalan ym. pienyritysten johtajat Muut pienyritysten johtajat 2 Erityisasiantuntijat 21 Matemaattis-luonnontieteelliset ja tekniikan erityisasiantuntijat 211 Fysiikan ja kemian erityisasiantuntijat S2111 S2112 S2113 S2114 Fyysikot ja astronomit Meteorologit Kemistit Geologit ja geofyysikot 212 Matematiikan ja tilastotieteen erityisasiantuntijat S2121 S2122 Matematiikan erityisasiantuntijat Tilastotieteen erityisasiantuntijat 213 Tietotekniikan erityisasiantuntijat S2131 S2139 Tietotekniikan suunnittelijat ja ohjelmoijat Muut tietotekniikan erityisasiantuntijat 214 Arkkitehdit ja muut tekniikan erityisasiantuntijat S2141 S2142 S2143 S2144 S2145 S2146 S2147 S2148 S2149 Talonrakennusalan erityisasiantuntijat Maankäytön ja yhdyskuntarakentamisen erityisasiantuntijat Sähkötekniikan erityisasiantuntijat Elektroniikan ja informaatiotekniikan erityisasiantuntijat Konetekniikan erityisasiantuntijat Puunjalostuksen ja kemian prosessitekniikan erityisasiantuntijat Vuoriteollisuuden prosessitekniikan erityisasiantuntijat Kartoituksen ja maanmittauksen erityisasiantuntijat Muut tekniikan erityisasiantuntijat 22 Maa- ja metsätaloustieteiden ja terveydenhuollon erityisasiantuntijat 221 Maa- ja metsätaloustieteiden ym. erityisasiantuntijat S2211 S2212 S22121 S22122 Biologit, kasvitieteilijät, eläintieteilijät ym. Farmakologit, patologit ym. Farmakologit, biokemistit ym. Patologit 6

7 S2213 S22131 S22132 Maa- ja metsätalouden erityisasiantuntijat Maatalous-, puutarha- ja kalatalousalan erityisasiantuntijat Metsäalan erityisasiantuntijat 222 Lääkärit, proviisorit ja muut terveydenhuollon erityisasiantuntijat S2221 S22211 S22212 S22213 S2222 S2223 S2224 S2229 Lääkärit Ylilääkärit Erikoislääkärit ja osastonlääkärit Muut lääkärit Hammaslääkärit Eläinlääkärit Proviisorit Muut terveydenhuollon erityisasiantuntijat 223 Ylihoitajat ja osastonhoitajat S2230 S22301 S22302 Ylihoitajat ja osastonhoitajat Ylihoitajat Osastonhoitajat 23 Opettajat ja muut opetusalan erityisasiantuntijat 231 Yliopisto- ja korkeakouluopettajat S2310 S23101 S23102 S23103 Yliopisto- ja korkeakouluopettajat Professorit Lehtorit ja yliassistentit Assistentit ja tuntiopettajat 232 Aineenopettajat ja lehtorit S2321 S23211 S23212 S23213 S23214 S23215 S23219 S2322 S23221 S23222 S2323 Peruskoulun ja lukion lehtorit ja tuntiopettajat Matemaattisten aineiden opettajat Äidinkielenopettajat Kieltenopettajat Humanististen ja luonnontieteellisten aineiden opettajat Taito- ja taideaineiden opettajat Muut peruskoulun ja lukion lehtorit ja tuntiopettajat Ammattikorkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten opettajat Ammattikorkeakoulujen yliopettajat ja lehtorit Ammatillisten oppilaitosten lehtorit Muiden oppilaitosten opettajat sekä yksityisopettajat 233 Luokanopettajat ja lastentarhanopettajat S2331 S2332 Luokanopettajat Lastentarhanopettajat 234 Erityisopettajat S2340 Erityisopettajat 235 Muut opetusalan erityisasiantuntijat S2351 S23511 S23512 Muut opettajat ja koulutussuunnittelijat Koulutuspäälliköt, -suunnittelijat ja kouluttajat Puhe- ja esiintymistaidon opettajat 7

8 S2352 S2359 Tarkastajat ja opetusmenetelmien erityisasiantuntijat Opinto-ohjaajat 24 Muiden alojen erityisasiantuntijat 241 Liike-elämän ja järjestöalan erityisasiantuntijat S2411 S2412 S2419 S24191 S24192 S24193 S24194 Tilintarkastajat, kamreerit ym. Henkilöstösuunnittelijat ym. Muut liike-elämän ja järjestöalan erityisasiantuntijat Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat Tiedottajat Kuluttajaneuvojat ym. Järjestöalan erityisasiantuntijat 242 Lainopilliset erityisasiantuntijat S2421 S2422 S2429 Asianajajat ja syyttäjät Tuomioistuinlakimiehet Muut lainopilliset erityisasiantuntijat 243 Arkiston- ja kirjastonhoitajat sekä museoalan erityisasiantuntijat S2431 S24311 S24312 S2432 Arkistonhoitajat ja museoalan erityisasiantuntijat Arkistonhoitajat Museoalan erityisasiantuntijat Kirjastonhoitajat, informaatikot ym. 244 Yhteiskunta- ja sosiaalialan erityisasiantuntijat S2441 S2442 S2443 S2444 S2445 S24451 S24452 S24453 S2446 S24461 S24462 Ekonomistit Yhteiskunta- ja kulttuuritutkijat Historioitsijat ym. Kielentutkijat, kääntäjät ja tulkit Psykologit, psykoterapeutit ja puheterapeutit Psykologit Psykoterapeutit Puheterapeutit Sosiaalialan erityisasiantuntijat Sosiaalityöntekijät Sosiaalialan suunnittelijat 245 Toimittajat, taiteilijat ym. S2451 S24511 S24512 S24513 S24514 S24515 S2452 S24521 S24522 S24523 S2453 S2454 S2455 S24551 S24552 Toimittajat, kirjailijat ym. Päällikkötoimittajat Lehden- ja kustannustoimittajat sekä kriitikot Radio- ja tv-toimittajat Mainostoimittajat Kirjailijat ja dramaturgit Kuvataiteilijat, taideteollisen alan suunnittelijat ym. Kuvataiteilijat Graafiset suunnittelijat Taideteollisen alan suunnittelijat ja taiteilijat Klassisen musiikin säveltäjät, muusikot ja laulajat Tanssitaiteilijat Näyttelijät ja ohjaajat Näyttelijät Teatteri- ja elokuvaohjaajat 8

9 246 Papit ym. uskonnollisen elämän erityisasiantuntijat S2460 Papit ym. uskonnollisen elämän erityisasiantuntijat 247 Julkisen alan erityisasiantuntijat S2470 S24701 S24702 Julkisen alan erityisasiantuntijat Valtionhallinnon erityisasiantuntijat Kunnallishallinnon erityisasiantuntijat 3 Asiantuntijat 31 Luonnontieteen ja tekniikan asiantuntijat 311 Fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiantuntijat S3111 S3112 S31121 S31122 S31123 S3113 S3114 S3115 S3116 S3117 S3118 S3119 S31191 S31192 S31193 S31199 Luonnontieteen tekniset asiantuntijat Rakennusalan ja yhdyskuntarakentamisen asiantuntijat Talonrakennusalan asiantuntijat Maankäytön ja yhdyskuntarakentamisen asiantuntijat Kartoituksen ja maanmittauksen asiantuntijat Sähkötekniikan asiantuntijat Elektroniikan ja informaatiotekniikan asiantuntijat Konetekniikan asiantuntijat Puunjalostuksen ja kemian prosessitekniikan asiantuntijat Vuoriteollisuuden prosessitekniikan asiantuntijat Tekniset piirtäjät Mekaanisen metsäteollisuuden ym. tekniikan asiantuntijat Mekaanisen metsäteollisuuden tekniikan asiantuntijat Graafisen tekniikan asiantuntijat Tekstiili- ja vaatetusalan tekniikan asiantuntijat Muut teknisten alojen asiantuntijat 312 Tietotekniikan tukihenkilöt, operaattorit ym. S3120 Tietotekniikan tukihenkilöt, operaattorit ym. 313 Optisten ja elektronisten laitteiden käyttäjät S3131 S3132 S3139 Kuvaajat, kuvanauhoittajat ja äänittäjät Radio- ja tv-tarkkailijat Muut optisten ja elektronisten laitteiden käyttäjät 314 Meri-, lento- ja satamaliikenteen päälliköt ja ohjaajat S3141 S3142 S3143 S3144 S31441 S31442 S3145 Alusten konepäälliköt ja konemestarit Perämiehet ja pienten alusten päälliköt Lentokapteenit ja -perämiehet Lento- ja satamaliikenteen ohjaajat Lennonjohtajat ym. Satamaliikenteen ohjaajat Lentoturvallisuusteknikot ym. 315 Turvallisuuden ja laadun tarkastajat S3151 Rakennus- ja palotarkastajat 9

10 S3152 S31521 S31522 Työsuojelu- ja tuoteturvallisuuden tarkastajat Työsuojelutarkastajat Katsastajat, tuoteturvallisuuden ja laadun tarkastajat 32 Maa- ja metsätaloustieteiden ja terveydenhuollon asiantuntijat 321Maa- ja metsätaloustieteiden asiantuntijat S3211 S3212 S32121 S32122 S3213 Laborantit ym. Agrologit ja metsätalousteknikot Agrologit Metsätalousteknikot Maatalous-, puutarha- ja kalastusalan neuvojat 322 Terveydenhuollon asiantuntijat (lukuun ottamatta sairaanhoitoa) S3222 S32221 S32222 S3223 S3224 S3225 S3226 S32261 S32262 S32269 S3227 S3228 S3229 Terveystarkastajat ja ympäristönsuojelutyöntekijät Terveystarkastajat Ympäristönsuojelutyöntekijät Ravitsemusalan asiantuntijat Optikot Hammashuoltajat Fysioterapeutit, toimintaterapeutit ym. Fysioterapeutit Toimintaterapeutit Muut terapeutit Seminologit ym. Farmaseutit Luontaisparantajat 323 Sairaanhoitajat, kätilöt ym. S3231 S32311 S32312 S32313 S32314 S32315 S3232 Sairaanhoitajat ym. Sairaanhoitajat Terveydenhoitajat Röntgenhoitajat Laboratoriohoitajat Kuulontutkijat Kätilöt 33 Liikenneopettajat ym. 334 Liikenneopettajat ym. S3340 Liikenneopettajat, kampaamo- ja kosmetologikoulujen opettajat ym. 34 Liikealan ja muiden palvelualojen asiantuntijat 341 Myynnin ja rahoituksen asiantuntijat S3411 S3412 S3413 S34131 S34132 Arvopaperi- ja valuuttakauppiaat Vakuutusalan asiamiehet Kiinteistönvälittäjät ja isännöitsijät Kiinteistönvälittäjät Isännöitsijät 10

11 S3414 S3415 S34151 S34152 S34153 S3416 S3417 S3419 S34191 S34192 S34193 S34194 Matkailuasiamiehet ja matkanjärjestäjät Myyntineuvottelijat, -edustajat ja -sihteerit Myyntineuvottelijat ja myyntiedustajat Myynti- ja vientisihteerit Tukkumyyjät Ostajat Vahinkotarkastajat ja huutokaupanpitäjät Myynnin ja rahoituksen esimiehet Pankkien ja postien esimiehet Myymälänhoitajat ja pienkauppiaat Huoltoasemanhoitajat Toimistonhoitajat 342 Liike-elämän palvelujen välittäjät S3421 S3422 S3423 S3429 Kauppa-agentit Huolitsijat ja tullaajat Työnvälittäjät Muut liike-elämän palvelujen välittäjät 343 Hallinnolliset toimihenkilöt S3431 S3432 S3433 S3434 Johdon sihteerit, osastosihteerit ym. Oikeudenkäyntiasiamiehet ja ulosottomiehet Kirjanpitäjät ym. Tilastonlaatijat, haastattelijat ym. 344 Tullivirkamiehet, raja- ja merivartijat, verovalmistelijat ym. S3441 S34411 S34412 S3442 S3443 Tullivirkamiehet ja raja- ja merivartijat Tullivirkamiehet Raja- ja merivartijat Verovalmistelijat ja -tarkastajat Sosiaaliturva toimihenkilöt 345 Komisariot ja ylikonstaapelit S3450 Komisariot ja ylikonstaapelit 346 Sosiaalialan ohjaajat ym. S3460 S34601 S34602 S34603 Sosiaalialan ohjaajat ym. Sosiaalialan ohjaajat ja kasvattajat Nuoriso-ohjaajat Työn- ja askartelunohjaajat 347 Taidealan asiantuntijat, viihdetaiteilijat, urheilijat ym. S3471 S34711 S34712 S3472 S3473 S3474 S3475 S34751 S34752 Taidealan asiantuntijat, kuvaussihteerit ym. Taide- ja taideteollisen alan asiantuntijat Kuvaussihteerit ym. Juontajat, kuuluttajat ym. Viihdemuusikot, laulajat, tanssijat ym. Klovnit, taikurit, akrobaatit ym. Urheilijat, urheiluvalmentajat, liikunnanohjaajat ym. Urheilijat ja urheiluvalmentajat Urheilu- ja liikunnanohjaajat 11

12 348 Seurakuntatyöntekijät S3480 S34801 S34809 Diakonit ja seurakuntatyöntekijät Diakonit ja diakonissat Muut seurakuntatyöntekijät 4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 41 Toimistotyöntekijät 411 Sihteerit, tekstinkäsittelijät ym. S4112 S4113 S4114 S4115 Tekstinkäsittelijät Tallentajat Laskuttajat Sihteerit 412 Palkanlaskijat, vakuutuskäsittelijät ym. S4121 S4122 Palkanlaskijat, kassanhoitajat ym. Vakuutusalan konttoritoimihenkilöt 413 Kuljetuksen ja varastoinnin toimistotyöntekijät S4131 S4133 S41331 S41339 Varastonhoitajat ym. Raideliikenteen ohjaajat ja muut kuljetuksen toimistotyöntekijät Raideliikenteen ohjaajat Muut kuljetuksen ja huolinnan toimistotyöntekijät 414 Kirjastojen, postitoimistojen ym. työntekijät S4141 S4142 S41421 S41422 Kirjasto-, arkisto- ja museotyöntekijät Postinkäsittelijät ja toimistovahtimestarit Postinkantajat ja -lajittelijat Toimistovahtimestarit 419 Muut toimistotyöntekijät S4190 Muut toimistotyöntekijät 41 Asiakaspalvelutyöntekijät 421 Rahaliikenteen asiakaspalvelutyöntekijät S4211 S4212 S4213 S4214 S4215 Lipunmyyjät Posti- ja pankkitoimihenkilöt Bingo- ja kasinopelien hoitajat ym. Panttilainaajat Maksujenperijät 422 Muut asiakaspalvelutyöntekijät S4221 S4222 S4223 Matkatoimistovirkailijat Vastaanoton ja neuvonnan hoitajat Puhelinvaihteenhoitajat ja hälytyspäivystäjät 12

13 S42231 S42232 Puhelinvaihteenhoitajat Hälytyspäivystäjät 5 Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät 51 Palvelu- ja suojelutyöntekijät ym. 511 Matkustuspalvelutyöntekijät S5111 S5112 S5113 Lentoemännät, purserit ym. Konduktöörit, rahastajat ym. Matkaoppaat ja matkanjohtajat 512 Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät S5121 S51211 S51212 S5122 S5123 Ravintola-, suurtalous- ym. esimiehet Ravintola- ja suurtalousesimiehet Siivoustyönjohtajat Kokit, keittäjät ja kylmäköt Tarjoilutyöntekijät 513 Perus- ja lähihoitajat, lasten- ja kodinhoitajat ym. S5131 S51311 S51312 S5132 S51321 S51322 S51323 S51324 S51325 S51326 S51327 S5133 S51331 S51332 S5139 S51391 S51399 Lastenhoitotyöntekijät Lastenhoitajat ja päiväkotiapulaiset Perhepäivähoitajat ym. Perushoitajat, lähihoitajat ym. Perushoitajat ja lähihoitajat Mielenterveyshoitajat Lääkintävahtimestari-sairaankuljettajat Kehitysvammaistenhoitajat Hammashoitajat Sosiaalialan hoitajat Välinehuoltajat Kodinhoitajat, henkilökohtaiset avustajat ym. Kodinhoitajat ja kotiavustajat Henkilökohtaiset avustajat ym. Apteekkien lääketyöntekijät ym. Apteekkien lääketyöntekijät Eläinlääkintäavustajat 514 Henkilökohtaisen palvelun työntekijät S5141 S51411 S51412 S51413 S51419 S5143 S51431 S51432 S5149 Kampaajat, parturit, kosmetologit ym. Kampaajat ja parturit Kauneudenhoitajat Kuntohoitajat, jalkojenhoitajat ym. Kylvettäjät ym. Hautauspalvelutyöntekijät Hautaustoimistonhoitajat ym. Muut hautaustyöntekijät Muut henkilökohtaisen palvelun työntekijät 516 Suojelu- ja vartiointityöntekijät S5161 S5162 S5163 Palomiehet Poliisit Vanginvartijat 13

14 S5169 Valvojat ja vartijat 52 Mallit, myyjät ja tuote-esittelijät 521 Mallit S5210 Mallit 522 Myyjät ja tuote-esittelijät S5220 S52201 S52202 S52203 Myyjät ja tuote-esittelijät Tuote-esittelijät Myyjät ja myymäläkassanhoitajat Erikoismyyjät 6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 61 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 611 Pelto- ja puutarhaviljelijät S6111 S61111 S61112 S6112 S61121 S61122 S61123 Peltoviljelijät ja peltoviljelytyöntekijät Peltoviljelijät Peltoviljelytyönjohtajat ja -työntekijät Puutarha- ja kasvihuoneviljelijät ja -työntekijät Puutarha- ja kasvihuoneviljelijät Puutarha- ja kasvihuonetyönjohtajat Puutarha- ja kasvihuonetyöntekijät 612 Eläintenkasvattajat ja -hoitajat S6121 S6122 S6123 S6129 Eläintenkasvattajat Eläintenhoitajat Maatalouslomittajat Muut eläintenhoitajat 613 Yhdistetyn maanviljelyn ja eläintenhoidon harjoittajat ja työntekijät S6130 Yhdistetyn maanviljelyn ja eläintenhoidon harjoittajat ja työntekijät 614 Metsurit ja metsätyöntekijät S6140 Metsurit ja metsätyöntekijät 615 Kalanviljelijät, kalastajat ja metsästäjät S6151 S61511 S61512 S6152 S6154 Kalanviljely-yrittäjät ja -työntekijät Kalanviljely-yrittäjät Kalanviljelytyönjohtajat ja -työntekijät Kalastajat Riistanhoitajat ja metsästäjät 14

15 7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 71 Kaivos-, louhos- ja rakennustyöntekijät 711 Kaivostyöntekijät, panostajat, kivenhakkaajat ym. S7111 S7112 S7113 Kaivos- ja louhostyöntekijät Panostajat ja räjäyttäjät Kivenhakkaajat ja -leikkaajat ym. 712 Rakennustyöntekijät ym. S7121 S7122 S7123 S7124 S7129 Rakennustyöntekijät Muurarit ja laatoittajat Raudoittajat Kirvesmiehet Muut rakennustyöntekijät ja -korjaajat ym. 713 Rakennusten viimeistelytyöntekijät S7131 S7132 S7133 S7134 S7135 S7136 S7137 S7139 Kattoasentajat ja -korjaajat Lattianpäällystystyöntekijät Rappaajat Eristäjät Lasinasentajat Putkiasentajat Rakennussähköasentajat Muut rakennusten viimeistelytyöntekijät 714 Maalarit ja rakennuspuhdistajat S7141 S71411 S71412 S7143 Maalarit Rakennusmaalarit Auto- ja muut maalarit Rakennuspuhdistajat ja nuohoojat 72 Konepaja- ja valimotyöntekijät sekä asentajat ja korjaajat 721 Valimotyöntekijät, hitsaajat, levysepät ym. S7211 S7212 S7213 S7214 S7215 S7216 Muovaajat ja keernantekijät Hitsaajat ja kaasuleikkaajat Ohutlevysepät Paksulevysepät ja rautarakennetyöntekijät Kaapelin- ja köysienasentajat Vedenalaistyöntekijät 722 Sepät, työkaluntekijät ja koneenasettajat S7221 S7222 S7223 S7224 Sepät Työkaluntekijät ja lukkosepät Koneenasettajat ja koneistajat Konehiojat, kiillottajat ja teroittajat 723 Koneasentajat ja -korjaajat S7231 Moottoriajoneuvojen ja työkoneiden asentajat ja korjaajat 15

16 S7232 S7233 Lentokoneasentajat ja -korjaajat Maatalous- ja teollisuuskoneasentajat ja -korjaajat 724 Sähkö-, elektroniikka- ja tietoliikennelaitteiden asentajat ja korjaajat S7241 S7242 S72421 S72422 S72423 S7244 S7245 Sähkölaitteiden asentajat ja korjaajat Elektroniikkalaitteiden asentajat ja korjaajat Tietokoneasentajat ja -korjaajat Automaatioasentajat ja -korjaajat Elektroniikka-asentajat ja -korjaajat Tietoliikenneasentajat ja -korjaajat Linja-asentajat ja -korjaajat 73 Hienomekaniikan ja taideteollisuuden työntekijät 731 Hienomekaanikot S7311 S7312 S7313 Instrumentintekijät ja instrumenttiasentajat Soittimien tekijät ja virittäjät Jalokivi-, kulta- ja hopeasepät 732 Savenvalajat, lasihyttityöntekijät ym. S7321 S7322 S7323 S7324 Saven- ja tiilenvalajat ja dreijaajat Lasinpuhaltajat ja -leikkaajat ym. Lasinkaivertajat ja -etsaajat Koristelijat, lasittajat ym. 733 Puu-, tekstiili-, nahka- ym. käsityötuotteiden tekijät S7330 Puu-, tekstiili-, nahka- ym. käsityötuotteiden tekijät 734 Painopinnan valmistajat, tekstiilipainajat ym. S7341 S7342 S7343 S7344 S7345 S7346 Latojat ja asemoijat Painopinnan valmistajat Kaivertajat ja syövyttäjät Valokuvalaboratorioiden työntekijät Kirjansitomotyöntekijät Silkki- ja tekstiilipainajat 74 Muut valmistustyöntekijät 741 Teurastajat, leipurit, meijeristit ym. S7411 S7412 S7413 S7414 S7415 S7416 Teurastajat, kalankäsittelijät ym. Leipurit ja kondiittorit Meijeristit, juustomestarit ym. Hedelmä- ja vihannestuotteiden valmistajat Ruokien ja juomien laaduntarkkailijat Tupakkatuotteiden valmistajat 742 Puutavaran käsittelijät, puusepät ym. S7421 S7422 S7423 Puutavaran käsittelijät Huonekalu- ja koristepuusepät Konepuusepät 16

17 S7424 Korin- ja harjantekijät ym. 743 Kutojat, vaatturit ym. S7431 S7432 S7433 S7434 S7435 S7436 S7437 Kehrääjät, karstaajat ym. Kutojat, neulojat ym. Vaatturit, pukuompelijat ja hatuntekijät Turkkurit Leikkaajat ja mallimestarit Koru- ja muut tekstiiliompelijat Verhoilijat 744 Turkisten ja nahkojen muokkaajat sekä suutarit S7441 S7442 Turkisten muokkaajat ja nahkurit Suutarit, jalkinemallintekijät ym. 8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 81 Prosessityöntekijät 811 Kaivos- ja louhintatyön koneenkäyttäjät S8111 S8112 S8113 Vaunuporarit Rikastustyöntekijät Iskuporaajat ja syväkairaajat 812 Metalliteollisuuden prosessityöntekijät S8121 S8122 S8123 S8124 Sulatto- ja sulatusuunityöntekijät Metallurgiset muokkaajat Lämpökäsittelijät Langan- ja putkenvetäjät 813 Lasi- ja keramiikkateollisuuden työntekijät S8131 S8139 Lasi- ja keramiikkauunienhoitajat Muut lasi- ja keramiikkateollisuuden työntekijät 814 Puunjalostuksen ja paperinvalmistuksen prosessityöntekijät S8141 S8142 S8143 Sahausprosessinhoitajat Paperimassan ja hakkeen teolliset valmistajat Paperin ja kartongin teolliset valmistajat 815 Kemianteollisuuden prosessinhoitajat S8150 Kemianteollisuuden prosessinhoitajat 816 Voimalaitosten, vesilaitosten ym. koneenhoitajat S8161 S8162 S8163 Voimalaitosten koneenhoitajat Lämmityskattiloiden hoitajat Jätteenpoltto- ja vedenpuhdistuslaitosten koneenhoitajat 17

18 817 Teollisuusrobottien hoitajat S8170 Teollisuusrobottien hoitajat 82 Teollisuustuotteiden valmistajat ja kokoonpanijat 821 Metalli- ja mineraalituotteiden teolliset valmistajat S8211 S8212 Metallin koneelliset työstäjät Betoni- ym. tuotteiden teolliset valmistajat 822 Kemiallisten tuotteiden teolliset valmistajat S8221 S8222 S8223 S8224 S8229 Lääkkeiden ja hygieniatuotteiden teolliset valmistajat Ammusten ja räjähteiden teolliset valmistajat Metallien teolliset päällystäjät ja viimeistelijät Valokuvatuotteiden teolliset valmistajat Muut kemiallisten tuotteiden teolliset valmistajat 823 Kumi- ja muovituotteiden teolliset valmistajat S8231 S8232 Kumituotteiden teolliset valmistajat Muovituotteiden teolliset valmistajat 824 Puutuotteiden teolliset valmistajat S8240 Puutuotteiden teolliset valmistajat 825 Painajat, jälkikäsittelijät ja paperituotteiden teolliset valmistajat S8251 S8252 S8253 Painokoneen hoitajat Jälkikäsittelijät Paperituotteiden teolliset valmistajat 826 Tekstiili-, turkis- ja nahkatuotteiden teolliset valmistajat S8261 S8262 S8263 S8264 S8265 S8266 S8269 Kuitujenvalmistus-, kehruu- ja puolauskoneiden hoitajat Kutoma- ja neulekoneiden hoitajat Ompelukoneiden hoitajat Pesu-, valkaisu- ja värjäyskoneiden hoitajat Turkisten ja nahkojen teolliset käsittelijät Jalkineiden, laukkujen ym. teolliset valmistajat Muut tekstiili-, turkis- ja nahkatuotteiden teolliset valmistajat 827 Elintarvikkeiden ja tupakkatuotteiden teolliset valmistajat S8271 S8272 S8273 S8274 S8275 S8276 S8277 S8278 S8279 Liha- ja kalajalosteiden teolliset valmistajat Maitotaloustuotteiden teolliset valmistajat Jauhotuotteiden ja mausteiden teolliset valmistajat Leipomo- ja suklaatuotteiden teolliset valmistajat Hedelmä-, vihannes- ym. tuotteiden teolliset valmistajat Sokerin teolliset valmistajat Teen, kahvin ja kaakaon teolliset valmistajat Oluen, viinin ja muiden juomien teolliset valmistajat Tupakkatuotteiden teolliset valmistajat 18

19 828 Teollisuustuotteiden kokoonpanijat S8281 S8282 S8283 S8284 S8285 S8286 Konepaja- ja metallituotteiden kokoonpanijat Sähkölaitteiden kokoonpanijat Elektronisten laitteiden kokoonpanijat Metalli-, kumi- ja muovituotteiden teolliset kokoonpanijat Puu- ym. tuotteiden teolliset kokoonpanijat Kartonki-, tekstiili- ym. tuotteiden teolliset kokoonpanijat 829 Muut teolliset valmistajat ja kokoonpanijat S8290 Muut teolliset valmistajat ja kokoonpanijat 83 Kuljettajat, vesiliikennetyöntekijät ym. 831 Veturin- ja moottorivaununkuljettajat S8311 S8312 Veturin- ja moottorivaununkuljettajat Vaihdetyöhenkilöstö 832 Moottoriajoneuvojen kuljettajat S8321 S8322 S8323 S8324 Moottoripyörälähetit ym. Henkilö- ja pakettiautonkuljettajat Linja-auton- ja raitiovaununkuljettajat Kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajat 833 Työkoneiden kuljettajat S8331 S8332 S8333 S8334 Maa- ja metsätaloustyökoneiden kuljettajat Maanrakennus- ym. koneiden kuljettajat Nosturinkuljettajat Trukin- ja siirtokoneenkuljettajat 834 Kansi- ja konemiehistö ym. vesiliikenteen työntekijät S8340 Kansi- ja konemiehistö ym. vesiliikenteen työntekijät 9 Muut työntekijät 91 Muut palvelutyöntekijät 911 Katu- ja kotimyyjät ym. S9111 S9113 Katumyyjät ym. Puhelinmyyjät ja kotimyyjät 912Kengänkiillottajat ym. S9120 Kengänkiillottajat ym. 913 Sairaala-, hoito- ja keittiöapulaiset, siivoojat ym. S9131 S9132 Kotiapulaiset ym. Sairaala-, hoito- ja keittiöapulaiset sekä siivoojat 19

20 S91321 S91322 S91323 S9133 Sairaala- ja hoitoapulaiset Siivoojat Keittiöapulaiset Puhdistajat ja prässääjät 914 Kiinteistötyöntekijät, ikkunanpesijät ym. S9141 S9142 Kiinteistöhuoltomiehet Ajoneuvojen ja ikkunoiden pesijät ym. 915 Lähetit, ovenvartijat ja mittareiden lukijat S9151 S9152 S9153 Sanomalehtien ja mainosten jakajat ja lähetit Ovenvartijat ja vahtimestarit Sähkö- ja vesimittareiden lukijat ym. 916 Puhdistustyöntekijät S9161 S9162 Jäte- ja kaatopaikkatyöntekijät Kadunlakaisijat ym. 92 Maa- ja metsätalouden avustavat työntekijät 921 Maa- ja metsätalouden avustavat työntekijät S9210 Maa- ja metsätalouden avustavat työntekijät 93 Teollisuuden ja rakentamisen avustavat työntekijät 931 Kaivos- ja rakennusalan ym. alojen avustavat työntekijät S9311 S9312 S9313 Kaivosten avustavat työntekijät Maa- ja vesirakennusalan avustavat työntekijät Rakennusalan avustavat työntekijät 932 Pakkaajat ja muut avustavat teollisuustyöntekijät ym. S9320 Pakkaajat, lajittelijat ym. 933 Rahdinkäsittelijät, varastotyöntekijät ym. S9330 Rahdinkäsittelijät, varastotyöntekijät ym. 20

Pirkanmaalla ammattiopiston perustutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa

Pirkanmaalla ammattiopiston perustutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa Pirkanmaalla ammattiopiston perustutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa Tarkastelussa on yhteensä vuosina 2005-2009 suoritetut perustutkinnot. Sijoittumista katsotaan vuoden 2009

Lisätiedot

Rekrytointitarpeiden ennakointi vuoteen 2025. Rovaniemen kaupunki Heikki Miettinen 8.2.2012,

Rekrytointitarpeiden ennakointi vuoteen 2025. Rovaniemen kaupunki Heikki Miettinen 8.2.2012, Rekrytointitarpeiden ennakointi vuoteen 2025 Rovaniemen kaupunki Heikki Miettinen 8.2.2012, Määritelmät: Rekrytointitarpeen laskenta Henkilöstötarpeen ennakointi perustuu palvelua käyttävän väestön ennustettuun

Lisätiedot

Joensuun selvitysalue yhteensä

Joensuun selvitysalue yhteensä Rekrytointitarpeiden ennakointi (ART) Joensuun selvitysalue yhteensä 25.6.2013 Heikki Miettinen Rekrytointitarpeen laskenta Joensuun selvitysalue = Joensuun kaupungin, Kontiolahden kunnan, Liperin kunnan,

Lisätiedot

Rekrytointitarpeiden ennakointi vuoteen 2025 Sulkava. Heikki Miettinen ja Sari Pertola 21.4.2010

Rekrytointitarpeiden ennakointi vuoteen 2025 Sulkava. Heikki Miettinen ja Sari Pertola 21.4.2010 Rekrytointitarpeiden ennakointi vuoteen 2025 Sulkava Heikki Miettinen ja Sari Pertola 21.4.2010 Yhteenveto: Rekrytointitarve Vuoden 2008 lopussa Sulkavan kunnan henkilöstömäärä (KuEL+VEL ilman pelastushenkilöstöä)

Lisätiedot

Rekrytointitarpeiden ennakointi (ART) Jyväskylän selvitysalue, kuntakohtaiset laskelmat 27.9.2013 Heikki Miettinen

Rekrytointitarpeiden ennakointi (ART) Jyväskylän selvitysalue, kuntakohtaiset laskelmat 27.9.2013 Heikki Miettinen Rekrytointitarpeiden ennakointi (ART) Jyväskylän selvitysalue, kuntakohtaiset laskelmat 27.9.2013 Heikki Miettinen Henkilöstötarpeen muutoksen ja eläköitymisen lukuohje (1) Laskelman perustana ovat palvelutarpeiden

Lisätiedot

cupore Suomen kulttuuri- ja taideammatit tilastollisessa tarkastelussa 1995 2000 maakunnittain Samu Lagerström

cupore Suomen kulttuuri- ja taideammatit tilastollisessa tarkastelussa 1995 2000 maakunnittain Samu Lagerström cupore Julkaisuja 4 2004 Samu Lagerström Suomen kulttuuri- ja taideammatit tilastollisessa tarkastelussa 1995 2000 maakunnittain cupore KULTTUURIPOLIITTISEN TUTKIMUKSEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ Samu Lagerström

Lisätiedot

Pirkanmaalla AMK-tutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa

Pirkanmaalla AMK-tutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa Pirkanmaalla AMK-tutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa Tarkastelussa on vuosina 2005-2009 suoritetut tutkinnot yhteenlaskettuna. Sijoittumista katsotaan vuoden 2009 lopussa. Tutkintotiedot

Lisätiedot

Rekrytointitarpeiden ennakointi. Kaskinen, Kristiinankaupunki ja Närpiö yhdessä. 8.10.2014 Heikki Miettinen

Rekrytointitarpeiden ennakointi. Kaskinen, Kristiinankaupunki ja Närpiö yhdessä. 8.10.2014 Heikki Miettinen Rekrytointitarpeiden ennakointi Kaskinen, Kristiinankaupunki ja Närpiö yhdessä 8.10.2014 Heikki Miettinen Laskelmat kuvaavat: a) eläkkeelle siirtymistä ja b) henkilöstötarpeiden ennakoitua muutosta korvaavan

Lisätiedot

Tilastokeskus Käsikirjoja 14

Tilastokeskus Käsikirjoja 14 Tilastokeskus Käsikirjoja 14 Am m attiluokitus 2001 Tilastokeskus Käsikirjoja 14 S tatistikcen tralen Handböcker Statistics Finland Handbooks Ammattiluokitus 2001 Helsinki 2001 Tiedustelut: Anne Väänänen

Lisätiedot

Rekrytointitarpeiden ennakointi. Vaasan selvitysalue, 7 kuntaa. 9.10.2014 Heikki Miettinen

Rekrytointitarpeiden ennakointi. Vaasan selvitysalue, 7 kuntaa. 9.10.2014 Heikki Miettinen Rekrytointitarpeiden ennakointi Vaasan selvitysalue, 7 kuntaa 9.10.2014 Heikki Miettinen Laskelmat kuvaavat: a) eläkkeelle siirtymistä ja b) henkilöstötarpeiden ennakoitua muutosta korvaavan rekrytointitarpeen

Lisätiedot

Avoimia Työttömiä Montako hakijaa Ammatti paikkoja keskimäärin keskimäärin per työpaikka?

Avoimia Työttömiä Montako hakijaa Ammatti paikkoja keskimäärin keskimäärin per työpaikka? Ammatti Työttömiä Avoimia Montako hakijaa paikkoja keskimäärin keskimäärin per työpaikka? Ahtaajat ja trukinkuljettajat ym. 1152 84 13,71 Ajoneuvojen pesijät 6 9 0,67 Ajo-opettajat 53 25 2,12 Aliupseerit

Lisätiedot

Avoimia Työttömiä Montako hakijaa Ammatti paikkoja keskimäärin keskimäärin per työpaikka?

Avoimia Työttömiä Montako hakijaa Ammatti paikkoja keskimäärin keskimäärin per työpaikka? Ammatti Työttömiä Avoimia Montako hakijaa paikkoja keskimäärin keskimäärin per työpaikka? Astrologit, ennustajat ym. 0 10 0,00 Hedelmäpuiden ja pensaiden yms. kasvattajat 0 1 0,00 Katumyyjät (elintarvikkeet)

Lisätiedot

Tilastokeskus. Käsikirjoja 14. Ammattiluokitus 1997

Tilastokeskus. Käsikirjoja 14. Ammattiluokitus 1997 Tilastokeskus Käsikirjoja 14 Ammattiluokitus 1997 Tilastokeskus Statistikcentralen Statistics Finland Käsikirjoja 14 Handböcker Handbooks Ammattiluokitus 1997 Helsinki - Helsingfors 1997 Tiedustelut: Puhelin/telefon:

Lisätiedot

Työpaikkojen ammattirakenne Helsingissä

Työpaikkojen ammattirakenne Helsingissä HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2009 tilastoja 41 Työpaikkojen ammattirakenne Helsingissä Erityisasiantuntijat suurin ammattiryhmä Helsingin työpaikkojen ammattirakenteelle on ominaista erityisasiantuntija-

Lisätiedot

Rekrytointitarpeiden laskenta

Rekrytointitarpeiden laskenta Rekrytointitarpeiden laskenta Henkilöstön tarve kehittyy kuten palvelutarve Vaihtoehtoisessa laskelmassa henkilötyön tuottavuus paranee valitulla tasolla (esim. 0,5 %/v) Palvelutarve-ennuste perustuu ennustettuun

Lisätiedot

Kuntatyöntekijöiden eläkepoistumaennuste vuosille , pohjautuen vakuutettujen määrään

Kuntatyöntekijöiden eläkepoistumaennuste vuosille , pohjautuen vakuutettujen määrään KU-SELVITYS/Hallinto, henkilöstö ja tukipalvelut -työryhmän loppuraportti LIITE 1 Kuntatyöntekijöiden maennuste vuosille 2014-, pohjautuen vakuutettujen määrään 31.12. Aineisto koottu Kevan tilastointiluokituksen

Lisätiedot

Rekrytointitarpeiden ennakointi. Keski-Savon selvitysalue 9.6.2014 Heikki Miettinen

Rekrytointitarpeiden ennakointi. Keski-Savon selvitysalue 9.6.2014 Heikki Miettinen Rekrytointitarpeiden ennakointi Keski-Savon selvitysalue 9.6.2014 Heikki Miettinen Laskelmat kuvaavat: a) eläkkeelle siirtymistä ja b) henkilöstötarpeiden ennakoitua muutosta korvaavan rekrytointitarpeen

Lisätiedot

Rekrytointitarpeiden ennakointi. Raahen selvitysalue 22.9.2014 Heikki Miettinen

Rekrytointitarpeiden ennakointi. Raahen selvitysalue 22.9.2014 Heikki Miettinen Rekrytointitarpeiden ennakointi Raahen selvitysalue 22.9.2014 Heikki Miettinen Laskelmat kuvaavat: a) eläkkeelle siirtymistä ja b) henkilöstötarpeiden ennakoitua muutosta korvaavan rekrytointitarpeen Tämän

Lisätiedot

Ammattiryhmittäiset erot suuret 55 vuotta täyttäneiden palkansaajien osuuksissa

Ammattiryhmittäiset erot suuret 55 vuotta täyttäneiden palkansaajien osuuksissa Väestö 2009 Työssäkäynti 2007 Ammatti ja sosioekonominen asema Ammattiryhmittäiset erot suuret 55 vuotta täyttäneiden palkansaajien osuuksissa Vuoden 2007 lopussa palkansaajista 55 vuotta täyttäneitä oli

Lisätiedot

I Tilastokeskus Käsikirjoja 14. Ammattiluokitus 1997 Liite 2. A m m attiluokitusten 1987ja 1997 väliset m uunnosavaim et

I Tilastokeskus Käsikirjoja 14. Ammattiluokitus 1997 Liite 2. A m m attiluokitusten 1987ja 1997 väliset m uunnosavaim et I Tilastokeskus Käsikirjoja 14 Ammattiluokitus 1997 Liite 2. A m m attiluokitusten 1987ja 1997 väliset m uunnosavaim et & SK tfi/en litziv r V Statistics Finland Handbockar Handbooks Ammattiluokitus 1997

Lisätiedot

Joka kolmas työskentelee hyvin nais- tai miesvaltaisessa ammattiryhmässä

Joka kolmas työskentelee hyvin nais- tai miesvaltaisessa ammattiryhmässä Väestö 2010 Työssäkäynti 2008 Ammatti ja sosioekonominen asema Joka kolmas työskentelee hyvin nais- tai miesvaltaisessa ammattiryhmässä Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan ammattiryhmät ovat voimakkaasti

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, II/2016

Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, II/2016 NÄKYMIÄ SYYSKUU 2016 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, II/2016 Pula-ammattien listalla aikaisempaa enemmän teollisuuden ja rakentamisen ammatteja Hämeen työ- ja elinkeinotoimistossa

Lisätiedot

Nuori tasa-arvo Koulutuksesta ammattiin. Ritva Kaukonen 14.9.2011

Nuori tasa-arvo Koulutuksesta ammattiin. Ritva Kaukonen 14.9.2011 Nuori tasa-arvo Ritva Kaukonen Tarkastelun kohteena: Tutkinto vuonna 2004 peruskoulusta, lukiosta, toisen asteen ammatillisesta peruskoulutuksesta, ammattikorkeakoulusta tai yliopistosta (maisteri tai

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ammattibarometri, I / 2016

Kaakkois-Suomen ammattibarometri, I / 2016 paluu Kaakkois-Suomen ammattibarometri, I / 2016 *Pullonkaulaongelma Pullonkaulaongelmalla tarkoitetaan tilannetta, jossa työvoiman puute paikallisilla työmarkkinoilla muodostuu esteeksi toimipaikkojen/toimintojen

Lisätiedot

Palvelu- ja rekrytointitarpeiden ennakointi. Sastamala

Palvelu- ja rekrytointitarpeiden ennakointi. Sastamala Palvelu- ja rekrytointitarpeiden ennakointi Sastamala 21.8.2007 Mallin pohjatiedot Kuntajako 2007 Väestöennusteet vuoteen 2025 (Tilastokeskus) Talous- ja toimintatilasto 2005 (Tilastokeskus) Verotustiedot

Lisätiedot

Hämeen ammattibarometri I/2017

Hämeen ammattibarometri I/2017 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2017 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ammattibarometri I/2017 Pulaa hitsaajista ja sosiaalityön erityisasiantuntijoista, ylitarjontaa sihteereistä Hämeen työ- ja elinkeinotoimistossa tehtiin

Lisätiedot

Huomioitavaa yksityisen sektorin palkkatiedustelun ammattien ilmoittamisessa!

Huomioitavaa yksityisen sektorin palkkatiedustelun ammattien ilmoittamisessa! Y k s i t y i s e n s e k t o r i n p a l k k a t i e d u s t e l u 2 0 1 4 Tilastokeskuksen yleinen ammattiluokitus Tuntipalkkaiset Kuukausipalkkaiset Huomioitavaa yksityisen sektorin palkkatiedustelun

Lisätiedot

Turun kaupungin tasa-arvoraportti Khhal 10.12.2007

Turun kaupungin tasa-arvoraportti Khhal 10.12.2007 1 Turun kaupungin tasa-arvoraportti Khhal 10.12.2007 1. Johdanto Raportti on tehty Tilastokeskuksen kuntasektorin palkka-aineiston avulla. Aineisto koostuu kuntien toimittamasta palkka-aineistosta johon

Lisätiedot

Näissä ammateissa on suurin alkoholiriski Naiset ja miehet, duunarit ja asiantuntijat eläke- ja kuolinsyytilastojen valossa

Näissä ammateissa on suurin alkoholiriski Naiset ja miehet, duunarit ja asiantuntijat eläke- ja kuolinsyytilastojen valossa Näissä ammateissa on suurin alkoholiriski Naiset ja miehet, duunarit ja asiantuntijat eläke- ja kuolinsyytilastojen valossa VTT Tiina Pensola, Tiina.Pensola@Kuntoutussaatio.fi Ammateittainen työkyvyttömyyseläkkeiden

Lisätiedot

LIITETAULUKKO 1. Tutkimuksessa käytetyt ammattikoodit (-luokat) ja -nimikkeet

LIITETAULUKKO 1. Tutkimuksessa käytetyt ammattikoodit (-luokat) ja -nimikkeet LIITETAULUKKO 1 Tutkimuksessa käytetyt ammattikoodit (-luokat) ja -nimikkeet 2 Liitetaulukko 1. Tutkimuksessa käytetyt ammattikoodit (-luokat) ja -nimikkeet. Luokka Ammattinimike 0 TEKNILLINEN, LUONNONTIETEELLINEN,

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen alueen Hämeen TE-toimiston ammattibarometri III/2013, yhteenveto tuloksista

Hämeen ELY-keskuksen alueen Hämeen TE-toimiston ammattibarometri III/2013, yhteenveto tuloksista Hämeen ELY-keskuksen alueen Hämeen TE-toimiston ammattibarometri III/2013, yhteenveto tuloksista 11.10.2013 jesse.marola@ely-keskus.fi Puh. 0295 025 159 Hämeen ELY-keskus 11.10.2013 1 Lokakuu 2013, pulaa

Lisätiedot

cupore Suomen kulttuuri- ja taideammatit tilastollisessa tarkastelussa 1995 2000 Samu Lagerström KULTTUURIPOLIITTISEN TUTKIMUKSEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ

cupore Suomen kulttuuri- ja taideammatit tilastollisessa tarkastelussa 1995 2000 Samu Lagerström KULTTUURIPOLIITTISEN TUTKIMUKSEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ cupore Julkaisuja 3 2004 Samu Lagerström Suomen kulttuuri- ja taideammatit tilastollisessa tarkastelussa 1995 2000 cupore KULTTUURIPOLIITTISEN TUTKIMUKSEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ Samu Lagerström Suomen kulttuuri-

Lisätiedot

Rekrytointitarpeiden ennakointi Porin selvitysalue. 27.11.2014 Heikki Miettinen

Rekrytointitarpeiden ennakointi Porin selvitysalue. 27.11.2014 Heikki Miettinen Rekrytointitarpeiden ennakointi Porin selvitysalue 27.11.2014 Heikki Miettinen Laskelmat kuvaavat: a) eläkkeelle siirtymistä ja b) henkilöstötarpeiden ennakoitua muutosta korvaavan rekrytointitarpeen Tämän

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen alueen Hämeen TE-toimiston ammattibarometri II/2013, yhteenveto tuloksista

Hämeen ELY-keskuksen alueen Hämeen TE-toimiston ammattibarometri II/2013, yhteenveto tuloksista Hämeen ELY-keskuksen alueen Hämeen TE-toimiston ammattibarometri II/2013, yhteenveto tuloksista 18.06.2013 jesse.marola@ely-keskus.fi Puh. 0295 025 159 Hämeen ELY-keskus 18.6.2013 1 Kesäkuu 2013, pulaa

Lisätiedot

AMMATTILAISIA LIIKKEELLÄ

AMMATTILAISIA LIIKKEELLÄ SEPPO MONTÉN, SANNA RANTO, MINNA SALORINNE, JUHA SUOKAS AMMATTILAISIA LIIKKEELLÄ Helsingin työpaikat ammattitilastoissa 33 TILASTOJA 2011 TIEDUSTELUT FÖRFÄGNINGAR INQUIRIES Seppo Montén p. tel. 09 310

Lisätiedot

Lapin kuntien henkilöstönäkymät

Lapin kuntien henkilöstönäkymät LAPIN KUNTAPÄIVÄ - Tornio 20.9.2011 Lapin kuntien henkilöstönäkymät Marjo Säärelä kunta-asiantuntija Lapin liitto Työllisyystilanne Viimeisten 15 vuoden aikana työttömyys noin puolittunut 27 %:sta 12,7

Lisätiedot

Onko segregaatio vähentynyt tilastojen mukaan? Miehet ja naiset työelämässä 2020 Vaasa 3.10.2012

Onko segregaatio vähentynyt tilastojen mukaan? Miehet ja naiset työelämässä 2020 Vaasa 3.10.2012 Onko segregaatio vähentynyt tilastojen mukaan? Miehet ja naiset työelämässä 2020 Vaasa 3.0.202 Hanna Sutela Tilastokeskus Horisontaalinen segregaatio: ammatillinen, toimialoittainen, (työnantajasektorin

Lisätiedot

Hämeen ammattibarometri II/2017

Hämeen ammattibarometri II/2017 NÄKYMIÄ SYYSKUU 2017 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ammattibarometri II/2017 Pulaa hitsaajista, CNC-osaajista ja sosiaalityön erityisasiantuntijoista, ylitarjontaa sihteereistä Hämeen työ- ja elinkeinotoimistossa

Lisätiedot

Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantotilanne eri ammateissa TE -toimistojen arvio syyskuussa 2016

Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantotilanne eri ammateissa TE -toimistojen arvio syyskuussa 2016 KATSAUS 27.9.2016 Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantotilanne eri ammateissa TE -toimistojen arvio syyskuussa 2016 Työ- ja elinkeinotoimistoissa on syys - lokakuussa 2016 tehty arvio noin 200 ammatin

Lisätiedot

Naisjohtajien osuus kasvanut eniten julkisella sektorilla

Naisjohtajien osuus kasvanut eniten julkisella sektorilla Väestö 2011 Työssäkäynti 2009 Ammatti ja sosioekonominen asema Naisjohtajien osuus kasvanut eniten julkisella sektorilla Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan naisten osuus johtotehtävissä kasvaa,

Lisätiedot

Rekrytointitarpeiden ennakointi (ART) Jyväskylän selvitysalue yhteensä Heikki Miettinen

Rekrytointitarpeiden ennakointi (ART) Jyväskylän selvitysalue yhteensä Heikki Miettinen Rekrytointitarpeiden ennakointi (ART) Jyväskylän selvitysalue yhteensä 27.9.2013 Heikki Miettinen Rekrytointitarpeen laskenta Jyväskylän selvitysalueen kuntien yhteensä Palomiehiä ei ole mukana laskelmissa

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS. Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. Syyskuu Salo / Salon seutukunta. Tommi Virtanen

TILANNEKATSAUS. Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. Syyskuu Salo / Salon seutukunta. Tommi Virtanen TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset Syyskuu 2017 Salo / Salon seutukunta Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT TILANNE VERRATTUNA VUODENTAKAISEEN SYYSKUU 2017 VÄKILUKU 53 107-526 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen alueen TE-toimistojen ammattibarometri III/2012, yhteenveto tuloksista 15.10.2012 (arvioinnit tehty 5.10.

Hämeen ELY-keskuksen alueen TE-toimistojen ammattibarometri III/2012, yhteenveto tuloksista 15.10.2012 (arvioinnit tehty 5.10. Hämeen ELY-keskuksen alueen TE-toimistojen ammattibarometri III/2012, yhteenveto tuloksista 15.10.2012 (arvioinnit tehty 5.10.2012 mennessä) sanna.paakkunainen@ely-keskus.fi Puh. 0295 025 159 Hämeen ELY-keskus

Lisätiedot

Ajojärjestelijä. Ahtaaja. Ajoneuvoasentaja. Arkkitehti. Apteekkari. Ammattiurheilija. Arkeologi. Apuvälineteknikko. Asentaja.

Ajojärjestelijä. Ahtaaja. Ajoneuvoasentaja. Arkkitehti. Apteekkari. Ammattiurheilija. Arkeologi. Apuvälineteknikko. Asentaja. Ahtaaja Ajojärjestelijä Ajoneuvoasentaja Arkkitehti Ammattiurheilija Apteekkari Apuvälineteknikko Arkeologi Arkistonhoitaja Asentaja Asfalttityöntekijä Asiakaspalvelija Asianajaja Assistentti Autokorinkorjaaja

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS. Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. Elokuu Salo / Salon seutukunta. Tommi Virtanen

TILANNEKATSAUS. Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. Elokuu Salo / Salon seutukunta. Tommi Virtanen TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset Elokuu 2017 Salo / Salon seutukunta Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT TILANNE VERRATTUNA VUODENTAKAISEEN ELOKUU 2017 VÄKILUKU 53 188-453 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset marraskuu 2016

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset marraskuu 2016 TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset marraskuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 560-388 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 15,7-0,3 ALLE 25 VUOTIAAT 415-9 TYÖVOIMA

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. syyskuu Salon seutukunta / Salo

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. syyskuu Salon seutukunta / Salo TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset syyskuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 656-409 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 14,9-0,4 ALLE 25 VUOTIAAT 425-13 TYÖVOIMA

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset lokakuu 2016

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset lokakuu 2016 TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset lokakuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 656-409 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 15,1-0,3 ALLE 25 VUOTIAAT 415-41 TYÖVOIMA

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. joulukuu Salon seutukunta / Salo

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. joulukuu Salon seutukunta / Salo TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset joulukuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 560-388 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 17,5-0,8 ALLE 25 VUOTIAAT 548-23 TYÖVOIMA

Lisätiedot

Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantotilanne eri ammateissa TE -toimistojen arvio syys - lokakuussa 2014

Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantotilanne eri ammateissa TE -toimistojen arvio syys - lokakuussa 2014 KATSAUS 17.10.2014 Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantotilanne eri ammateissa TE -toimistojen arvio syys - lokakuussa 2014 Työ- ja elinkeinotoimistoissa on syys - lokakuun vaihteessa tehty arvio noin

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset maaliskuu 2017

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset maaliskuu 2017 TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset maaliskuu 2017 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 483-306 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 15,0-1,5 ALLE 25 VUOTIAAT 415-39 TYÖVOIMA

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset helmikuu 2017

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset helmikuu 2017 TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset helmikuu 2017 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 491-320 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 16,0-1,4 ALLE 25 VUOTIAAT 438-50 TYÖVOIMA

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. tammikuu Salon seutukunta / Salo

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. tammikuu Salon seutukunta / Salo TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset tammikuu 2017 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 491-320 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 16,3-1,1 ALLE 25 VUOTIAAT 452-25 TYÖVOIMA

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS. Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. marraskuu Salo. Tommi Virtanen

TILANNEKATSAUS. Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. marraskuu Salo. Tommi Virtanen TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset marraskuu 2017 Salo TYÖMARKKINAT TILANNE VERRATTUNA VUODENTAKAISEEN marraskuu 2017 VÄKILUKU 53 107-526 TYÖVOIMA 24 670-368 TYÖTTÖMÄT 3 118-810 TYÖTTÖMYYS-

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS. Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. heinäkuu Salo / Salon seutukunta. Tommi Virtanen

TILANNEKATSAUS. Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. heinäkuu Salo / Salon seutukunta. Tommi Virtanen TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset heinäkuu 2017 Salo / Salon seutukunta Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT TILANNE VERRATTUNA VUODENTAKAISEEN HEINÄKUU 2017 VÄKILUKU 53 334-470 TYÖTTÖMYYS-

Lisätiedot

Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantotilanne eri ammateissa TE -toimistojen arvio lokakuussa 2015

Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantotilanne eri ammateissa TE -toimistojen arvio lokakuussa 2015 KATSAUS 14.10.2015 Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantotilanne eri ammateissa TE -toimistojen arvio lokakuussa 2015 Työ- ja elinkeinotoimistoissa on syys- lokakuun vaihteessa tehty arvio noin 200

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, II/2015

Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, II/2015 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2015 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, II/2015 Hämeen pula- ja ylitarjonta-ammatit nyt netissä kaikkien luettavissa Työ- ja elinkeinoministeriön Ammattibarometri-järjestelmään

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Muistiot. Työmarkkinoiden polarisaatio Suomessa

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Muistiot. Työmarkkinoiden polarisaatio Suomessa Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Muistiot 33 Työmarkkinoiden polarisaatio Suomessa Matti Mitrunen Muistiot 33 toukokuu 2013 VATT MUISTIOT 33 Työmarkkinoiden polarisaatio Suomessa Matti Mitrunen Valtion

Lisätiedot

Tilastokeskuksen yleinen ammattiluokitus, AML2010

Tilastokeskuksen yleinen ammattiluokitus, AML2010 Tilastokeskuksen yleinen ammattiluokitus, AML2010 Tuntipalkkaiset Kuukausipalkkaiset Yksityisen sektorin palkkatiedustelu Tilastokeskuksen yleistä ammattiluokitusta (Y alkuiset ammatit) käytetään kaikilla

Lisätiedot

Kuntien henkilöstön rekrytointitarve seutukunnittain Kuopion seutukunta

Kuntien henkilöstön rekrytointitarve seutukunnittain Kuopion seutukunta Kuntien henkilöstön rekrytointitarve 2005-2020 seutukunnittain Kuopion seutukunta Heikki Miettinen/30.12.2005 Kuntien henkilöstön rekrytointitarve 2005-2020 seutukunnittain Henkilöstötarpeen ennakointi

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS. Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. lokakuu Salo. Tommi Virtanen

TILANNEKATSAUS. Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. lokakuu Salo. Tommi Virtanen TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset lokakuu 2017 Salo TYÖMARKKINAT TILANNE VERRATTUNA VUODENTAKAISEEN lokakuu 2017 VÄKILUKU 53 107-526 TYÖVOIMA 24 670-368 TYÖTTÖMÄT 3 132-653 TYÖTTÖMYYS-

Lisätiedot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Päivitetty 1.9.2016 Hallintosääntö 16 : virkoihin ja työsuhteisiin vaadittavasta kelpoisuudesta päättää hallitus. 1. Lääkärihenkilöstö Amanuenssi Apulaisylilääkäri

Lisätiedot

Rekrytointitarpeiden ennakointi. Jämsä Kuhmoinen selvitysalue Heikki Miettinen

Rekrytointitarpeiden ennakointi. Jämsä Kuhmoinen selvitysalue Heikki Miettinen Rekrytointitarpeiden ennakointi Jämsä Kuhmoinen selvitysalue 19.12.2014 Heikki Miettinen Laskelmat kuvaavat: a) eläkkeelle siirtymistä ja b) henkilöstötarpeiden ennakoitua muutosta korvaavan rekrytointitarpeen

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. huhtikuu Salon seutukunta / Salo

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. huhtikuu Salon seutukunta / Salo TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset huhtikuu 2017 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 483-306 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 13,9-1,8 ALLE 25 VUOTIAAT 348-64 TYÖVOIMA

Lisätiedot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Päivitetty 23.2.2017 Hallintosääntö 16 : virkoihin ja työsuhteisiin vaadittavasta kelpoisuudesta päättää hallitus. 1. Lääkärihenkilöstö Amanuenssi Apulaisylilääkäri

Lisätiedot

Laadullinen työllistyminen, keskustelutilaisuus taustatilastoja

Laadullinen työllistyminen, keskustelutilaisuus taustatilastoja Laadullinen työllistyminen, keskustelutilaisuus 30.11. - taustatilastoja Ammattiasema - maisterin tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen ammattiluokituksen mukaan 2014 - yksi vuosi valmistumisesta Kasvatusalat

Lisätiedot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Päivitetty 19.4.2017 Hallintosääntö 16 : virkoihin ja työsuhteisiin vaadittavasta kelpoisuudesta päättää hallitus. 1. Lääkärihenkilöstö Amanuenssi Apulaisylilääkäri

Lisätiedot

Sijoittumistilastot ja tulevaisuuden ammatit. Koulutustarve-ennakoinnin asiantuntijaryhmä Mikael Andolin Pirkanmaan ennakointipalvelu

Sijoittumistilastot ja tulevaisuuden ammatit. Koulutustarve-ennakoinnin asiantuntijaryhmä Mikael Andolin Pirkanmaan ennakointipalvelu Sijoittumistilastot ja tulevaisuuden ammatit Koulutustarve-ennakoinnin asiantuntijaryhmä 14.6.2012 Mikael Andolin Pirkanmaan ennakointipalvelu Väestöennuste (15-19-v.) Pirkanmaalla 2008-2020 Pirkanmaan

Lisätiedot

Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantotilanne eri ammateissa TE -toimistojen arvio touko - kesäkuussa 2015

Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantotilanne eri ammateissa TE -toimistojen arvio touko - kesäkuussa 2015 KATSAUS 12.6.2015 Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantotilanne eri ammateissa TE -toimistojen arvio touko - kesäkuussa 2015 Työ- ja elinkeinotoimistoissa on touko - kesäkuun vaihteessa tehty arvio

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät, kevät Melolinna Heikki

Alueelliset kehitysnäkymät, kevät Melolinna Heikki Alueelliset kehitysnäkymät, kevät 2017 24.4.2017 Yritysnäkökulma, Kaakkois-Suomi PK-yritysten suhdannenäkymät: 52 % uskoo suhdanteiden pysyvän ennallaan (koko maa 47 %), paranemista ennakoi 38 % (koko

Lisätiedot

LAHDEN JA SUURIMPIEN KAUPUNKIEN TYÖTTÖMYYS 2015

LAHDEN JA SUURIMPIEN KAUPUNKIEN TYÖTTÖMYYS 2015 Tekninen ja ympäristötoimiala I Pauli Mero 18.6.215 LAHDEN JA SUURIMPIEN KAUPUNKIEN TYÖTTÖMYYS 215 TYÖTTÖMÄT KTETUMPIA, PITKÄAIKAISTYÖTTÖMÄT YHÄ NUOREMPIA Kansainvälinen lama nosti myös Lahden työttömyysasteen

Lisätiedot

Palvelu- ja rekrytointitarpeen

Palvelu- ja rekrytointitarpeen Palvelu- ja rekrytointitarpeen ennakointi 23.3.2007 Merimasku, Naantali, Rymättylä ja Velkua sekä Naantalin ktt ky yhdessä Oletus:Verovähennyksiä ei koroteta Rymättylän väestöennuste on muokattu Kuulumme

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, III/2013

Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, III/2013 NÄKYMIÄ LOKAKUU 2013 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, III/2013 Pulaa hakijoista vain kahdeksassa ammattiryhmässä Hämeen työ- ja elinkeinotoimistossa on syys-lokakuun vaihteessa

Lisätiedot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Päivitetty 16.6.2017 Hallintosääntö 16 : virkoihin ja työsuhteisiin vaadittavasta kelpoisuudesta päättää hallitus. 1. Lääkärihenkilöstö Amanuenssi Apulaisylilääkäri

Lisätiedot

Liperin kunnan sosiaali- ja terveystoimen kelpoisuusehdot 1.7.2015

Liperin kunnan sosiaali- ja terveystoimen kelpoisuusehdot 1.7.2015 Liperin kunnan sosiaali- ja terveystoimen kelpoisuusehdot 1.7.2015 Fysioterapeutti vastaava aikaisempi rekisteröinti. Sosiaali- ja terveysalan fysioterapeutin (AMK) ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi

Lisätiedot

arkeologi arkkitehti taiteilija astronautti kirjailija yleisurheilija Info4Migrants Flashcards: Ammatteja

arkeologi arkkitehti taiteilija astronautti kirjailija yleisurheilija Info4Migrants Flashcards: Ammatteja 1 Info4Migrants Flashcards: Ammatteja aerobicsohjaaja arkeologi arkkitehti taiteilija astronautti yleisurheilija kirjailija 2 lastenvahti leipuri rosvo parturi baarimestari koripalloilija kosmetologi mehiläishoitaja

Lisätiedot

Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantotilanne eri ammateissa TE -toimistojen arvio tammi - helmikuussa 2015

Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantotilanne eri ammateissa TE -toimistojen arvio tammi - helmikuussa 2015 KATSAUS 20.2.2015 Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantotilanne eri ammateissa TE -toimistojen arvio tammi - helmikuussa 2015 Työ- ja elinkeinotoimistoissa on tammi - helmikuun vaihteessa tehty arvio

Lisätiedot

biotekniikan insinööri

biotekniikan insinööri ajojärjestelijä ajoneuvoasentaja analyytikko arkeologi arkistonhoitaja asfalttityöntekijä asianajaja asiantuntija assistentti autokorikorjaaja automaalari automaatioasentaja automyyjä baarimestari biokemisti

Lisätiedot

Opetus- ja kasvatushenkilöstön työolosuhteiden laadullinen kehittäminen 27.5.2008

Opetus- ja kasvatushenkilöstön työolosuhteiden laadullinen kehittäminen 27.5.2008 Opetus- ja kasvatushenkilöstön työolosuhteiden laadullinen kehittäminen 27.5.2008 Pauli Forma, VTT, dos. Tutkimus- ja kehittämisjohtaja Kuntien eläkevakuutus Esitelmän näkökulmat Työolot, työkyky ja työhyvinvointi

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 27.1.2010 20.

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 27.1.2010 20. 1 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 27.1.2010 20. Tarkistettu kelpoisuusrekisteri tulee voimaan 1.3.2010 lukien Kelpoisuutena

Lisätiedot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Päivitetty 29.11.2017 Hallintosääntö 16 : virkoihin ja työsuhteisiin vaadittavasta kelpoisuudesta päättää hallitus. 1. Lääkärihenkilöstö Amanuenssi Apulaisylilääkäri

Lisätiedot

27.1.2009 / Liite 19. vähintään opistoasteinen tutkinto Koulu- tai opistoasteen tutkinto. tai terveydenhuoltoalan opistoasteinen tutkinto

27.1.2009 / Liite 19. vähintään opistoasteinen tutkinto Koulu- tai opistoasteen tutkinto. tai terveydenhuoltoalan opistoasteinen tutkinto Perusturvapalvelut KELPOISUUSEHDOT 2009 Perusturvalautakunta 27.1.2009 / Liite 19 Nimike Atk-suunnittelija Mikrotukihenkilö Avohuollon ohjaaja Erikoishammaslääkäri Farmaseutti Fysioterapeutti Hallintopäällikkö

Lisätiedot

Kunta-alan eläkepoistuma 2010 2030

Kunta-alan eläkepoistuma 2010 2030 Kunta-alan eläkepoistuma 2010 2030 Kuntien eläkevakuutuksen raportteja 2/2009 Tuomo Halmeenmäki Kunta-alan eläkepoistuma 2010 2030 KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS HELSINKI 2009 ISBN 978-952-5317-86-2 (nid.) ISBN

Lisätiedot

Uusien työllisten sijoittuminen ammatteihin 2012

Uusien työllisten sijoittuminen ammatteihin 2012 Väestö Työssäkäynti Ammatti ja sosioekonominen asema Uusien työllisten sijoittuminen ammatteihin Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan vuonna työmarkkinoille tuli noin uutta työllistä. Opiskelijoita

Lisätiedot

Eläköitymisen haasteet SOTE-alalla Etelä-Pohjanmaalla

Eläköitymisen haasteet SOTE-alalla Etelä-Pohjanmaalla Eläköitymisen haasteet SOTE-alalla Etelä-Pohjanmaalla 5.5.2011 9.5.2011 1 Lähde: Tilastokeskus, väestöennusteet Eläkeikäisten osuus maakunnan väestöstä on kasvussa. Yli 65-vuotiaiden osuus lähentelee 30

Lisätiedot

Perusopetus / Pajuluoman koulu Luokanopettaja (2) virka 1.8.2012 40 600 - uudet virat, kustannuslisäys 97 500 /vuosi

Perusopetus / Pajuluoman koulu Luokanopettaja (2) virka 1.8.2012 40 600 - uudet virat, kustannuslisäys 97 500 /vuosi Henkilöstösuunnitelma 2012 2015 Hj 29.8.2011, 136 Seinäjoen kaupungin henkilöstösuunnitelman 2012 2015 valmistelu edellyttää henkilöstöresurssin kokonaisarviointia. Valmistelun lähtökohtana on, että henkilöstölisäykset

Lisätiedot

Katsaus Kaakkois-Suomen kehitysnäkymiin

Katsaus Kaakkois-Suomen kehitysnäkymiin Katsaus Kaakkois-Suomen kehitysnäkymiin Tarja Paananen 26.3.2015 Työttömien määrän muutos vuosi 2013 vuosi 2014, % Savitaipale Parikkala Luumäki Miehikkälä Imatra Ruokolahti Hamina Kotka Kouvola Koko maa

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen alueelliset kehitysnäkymät

Kaakkois-Suomen alueelliset kehitysnäkymät Kaakkois-Suomen alueelliset kehitysnäkymät Tarja Paananen 4.10.2016 Missä mennään? Globaalitalouskasvu perustuu ennen kaikkea kulutukselle ja palveluille. Maailmankaupan ja teollisten investointien kehitys

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 26.1.2012 8.

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 26.1.2012 8. 1 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 26.1.2012 8. Tarkistettu kelpoisuusrekisteri tulee voimaan 1.3.2012 lukien Kelpoisuutena

Lisätiedot

Kuntasektorilla säännöllisen työajan ansio oli kuukausipalkkaisilla 2 778 euroa lokakuussa 2010

Kuntasektorilla säännöllisen työajan ansio oli kuukausipalkkaisilla 2 778 euroa lokakuussa 2010 Palkat ja työvoimakustannukset Kuntasektorin palkat, lokakuu Kuntasektorilla säännöllisen työajan ansio oli kuukausipalkkaisilla euroa lokakuussa Korjattu.. Lukuja on korjattu tuntipalkkaisten osalta,

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KY. Kelpoisuutena virkoihin ja vaaditaan tässä asiakirjassa määritetyt kelpoisuudet.

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KY. Kelpoisuutena virkoihin ja vaaditaan tässä asiakirjassa määritetyt kelpoisuudet. 1 (9) POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KY Kelpoisuutena virkoihin ja vaaditaan tässä asiakirjassa määritetyt kelpoisuudet. Virkaan tai tehtävään on kuitenkin aina kelpoinen henkilö,

Lisätiedot

Kotoutuminen, maahanmuuttajat. Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta Liisa Larja

Kotoutuminen, maahanmuuttajat. Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta Liisa Larja Kotoutuminen, maahanmuuttajat Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta Liisa Larja 9.3.2017 % Naisten heikko työllistyminen painaa ulkomaalaistaustaisten työllisyysastetta alas 80 70 60 Työllisyysaste

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, II/2012

Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, II/2012 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2012 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, II/2012 Julkaisuvapaa 26.6.2012 Terveys-, sosiaali- ja opetusalan osaajista edelleen pulaa Hämeen TE-toimistojen touko-kesäkuun

Lisätiedot

Ammattiluokat, urbaanisuus ja asuminen

Ammattiluokat, urbaanisuus ja asuminen Ammattiluokat, urbaanisuus ja asuminen I Vaihtoehtoja suomalaiseen kaupunkiasumiseen Jukka Hirvonen Tiivistelmä Artikkelissa tarkastellaan ammattiluokkien asumisen urbaanisuutta Tilastokeskuksen alueellisten

Lisätiedot

Vastaamalla olet mukana kehittämässä työyhteisöäsi. Tässä muutamia ohjeita kyselyn täyttämiseen.

Vastaamalla olet mukana kehittämässä työyhteisöäsi. Tässä muutamia ohjeita kyselyn täyttämiseen. Tervetuloa vastaamaan kyselyyn! Vastaamalla olet mukana kehittämässä työyhteisöäsi. Tässä muutamia ohjeita kyselyn täyttämiseen. kyselyyn vastataan vain yhden kerran valitse kokemukseesi parhaiten sopivat

Lisätiedot

Vieraskieliset työttömät Espoossa. Tuija Soininen

Vieraskieliset työttömät Espoossa. Tuija Soininen Vieraskieliset työttömät Espoossa Tuija Soininen 20.5.2015 Vieraskieliset työnhakijat työllisyyskoodeittain Työllisyyskoodi 2015 Maaliskuu %-osuus 00 Työllistetty 248 3,5 % 01 Työssä yleisillä työmarkk.

Lisätiedot

- Yhdenmukaistamista on vielä käsiteltävä valmistelutoimikunnassa/alatyöryhmien välillä.

- Yhdenmukaistamista on vielä käsiteltävä valmistelutoimikunnassa/alatyöryhmien välillä. 2.5.2012 Henkilöstökoonti; Pöytyä, Aura, Pöytyän kttky Vak. Ma Yht. Hallinto ja talous 79 5 84 Perusturva 242 4 246 Varhaiskasvatus 102 18 120 Sivistys 173 65 238 Tekninen 108 2 110 Yhteensä 703 94 797

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö 2008

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö 2008 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report terveyspalvelujen henkilöstö 2008 Reijo Ailasmaa +358 20 610 7062 reijo.ailasmaa@thl.fi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL 30 (Mannerheimintie 166,

Lisätiedot

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTO

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTO SALON SEUDUN AMMATTIOPISTO KOULUTUSYKSIKÖT KATE ammattiopisto RAKU TEPA SSKKY.FI 2 OPINTOJEN RAKENNE ov = opintoviikko 1 ov = 40 tuntia 40 ov = 1 vuosi 120 ov = 3 vuotta SSKKY.FI 3 TYÖSSÄOPPIMINEN JA NÄYTÖT

Lisätiedot

Työvoimantarve ja ennakointi Lappi ja Oulun ympäristö

Työvoimantarve ja ennakointi Lappi ja Oulun ympäristö Työvoimantarve ja ennakointi Lappi ja Oulun ympäristö Pentti Koskela / Antti Pöyry Lähteet: EK, suhdannebarometri 7.11.12; Koko Suomi: Suhdannebarometri Pitkäkestoiseen suhdannelaskuun! Lähteet: EK, suhdannebarometri

Lisätiedot