Huomioitavaa yksityisen sektorin palkkatiedustelun ammattien ilmoittamisessa!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Huomioitavaa yksityisen sektorin palkkatiedustelun ammattien ilmoittamisessa!"

Transkriptio

1 Y k s i t y i s e n s e k t o r i n p a l k k a t i e d u s t e l u Tilastokeskuksen yleinen ammattiluokitus Tuntipalkkaiset Kuukausipalkkaiset Huomioitavaa yksityisen sektorin palkkatiedustelun ammattien ilmoittamisessa! Kaikilla tuntipalkkaisilla käytetään Tilastokeskuksen yleistä ammattiluokitusta (Y). Ammatit ilmoitetaan tarkimmalla mahdollisella tasolla. Kuukausipalkkaisilla käytetään Tilastokeskuksen yleistä ammattiluokitusta (Y) toimialoilla 493, 494, 59, 68, 69, 72, 75, 843, 86, 90, 91, 93, 94, 95 ja 96. Muilla toimialoilla käytetään alakohtaisia ammattinimikkeistöjä B tai C. Kuukausipalkkaisille on määritelty ammattikoodisto toimialan mukaan. Tarvittaessa kuukausipalkkaisilla voidaan käyttää Tilastokeskuksen yleistä ammattiluokitusta (Y).

2 Sisällysluettelo Tilastokeskuksen yleinen ammattiluokitus... 3 Ammattiluokituksen käyttö... 3 Ammattiluokituksen rakenne... 3 AMMATTILUOKITUS Johtajat... 5 Y11 Johtajat, ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat... 5 Y12 Hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat... 5 Y13 Tuotantotoiminnan ja yhteiskunnan peruspalvelujen johtajat... 5 Y14 Hotelli- ja ravintola-alan, vähittäiskaupan ja muiden palvelualojen johtajat Erityisasiantuntijat... 6 Y21 Luonnontieteiden ja tekniikan erityisasiantuntijat... 6 Y22 Terveydenhuollon erityisasiantuntijat... 7 Y23 Opettajat ja muut opetusalan erityisasiantuntijat... 7 Y24 Liike-elämän ja hallinnon erityisasiantuntijat... 8 Y25 Tieto- ja viestintäteknologian erityisasiantuntijat... 8 Y26 Lainopilliset, sosiaalialan ja kulttuurialan erityisasiantuntijat Asiantuntijat... 9 Y31 Luonnontieteiden ja tekniikan asiantuntijat... 9 Y32 Terveydenhuollon asiantuntijat Y33 Liike-elämän ja hallinnon asiantuntijat Y34 Lainopilliset avustajat sekä sosiaali- ja kulttuurialan asiantuntijat Y35 Informaatio- ja tietoliikenneteknologian asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Y41 Toimistotyöntekijät Y42 Asiakaspalvelutyöntekijät Y43 Laskennan ja varastoinnin toimistotyöntekijät Y44 Muut toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Palvelu- ja myyntityöntekijät Y51 Palvelutyöntekijät Y52 Myyjät, kauppiaat ym Y53 Hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijät Y54 Suojelu- ja vartiointityöntekijät Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym Y61 Maanviljelijät ja eläintenkasvattajat ym Y62 Metsä- ja kalatalouden työntekijät Y63 Kotitarveviljelijät, -kalastajat ja -metsästäjät Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät Y71 Rakennustyöntekijät ym. (pl. sähköasentajat) Y72 Konepaja- ja valimotyöntekijät sekä asentajat ja korjaajat Y73 Käsityötuotteiden valmistajat, hienomekaanikot sekä painoalan työntekijät Y74 Sähkö- ja elektroniikka-alan työntekijät Y75 Elintarvike-, puutyö- ja vaatetus- ja jalkinealan valmistustyöntekijät ym Prosessi- ja kuljetustyöntekijät Y81 Prosessityöntekijät Y82 Teollisuustuotteiden kokoonpanijat Y83 Kuljetustyöntekijät Muut työntekijät Y91 Siivoojat, kotiapulaiset ja muut puhdistustyöntekijät Y92 Maa-, metsä- ja kalatalouden avustavat työntekijät Y93 Teollisuuden ja rakentamisen avustavat työntekijät Y94 Avustavat keittiö- ja ruokatyöntekijät Y95 Katumyyjät, kengänkiillottajat ym Y96 Katujen puhtaanapidon ja jätehuollon työntekijät ym

3 Tilastokeskuksen yleinen ammattiluokitus Ammattiluokituksen käyttö Yksityisen sektorin vuoden 2014 palkkatiedusteluun ilmoitetaan tuntipalkkaisten sekä koodiston kannessa luetelluilla toimialoilla kuukausipalkkaisten ammatit Tilastokeskuksen Ammattiluokitus 2010:n mukaan. Luokitusta voidaan käyttää kuukausipalkkaisilla muillakin toimialoilla täydentämään alakohtaista ammattikoodistoa. Ammattiluokitus perustuu Euroopan unionin ammattiluokitukseen ISCO08 (COM). Ammattiluokituksen avulla laaditaan tilastoja väestön ammattirakenteesta ja palkoista. Saman ammattiluokituksen käyttö eri tilastoissa, tutkimuksissa ja rekistereissä mahdollistaa vertailukelpoisten tilastojen tuottamisen ammattirakenteesta eri aikoina ja eri alueilla. Ammattikoodia määriteltäessä voitte käyttää apuna Tilastokeskuksen hakukonetta, johon on linkki sähköiseltä lomakkeelta tai se löytyy osoitteesta: Ammattikoodit tulee ilmoittaa luokituksen 4-, tai 5-numero tasolla. Koodin ensimmäinen merkki on Y (esim. kirjanpitäjä Y3313) Ammattiluokituksen rakenne Ammattiluokituksessa on kymmenen pääryhmää. Pääryhmät on muodostettu ammattitaidon tason perusteella. Niiden sisällä ammatit jaetaan erikoistumisalan mukaan. Pääryhmien 4-8 ammatit ovat kaikki samalla ammattitaidon tasolla. Pääryhmän 1 ammatit ovat ammattitaidon tasolla 3 ja 4. Pääluokat ja kunkin pääluokan edellyttämä ammattitaidon taso Pääluokat Ammattitaidon taso 1 Johtajat Erityisasiantuntijat 4 3 Asiantuntijat 3 4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 2 5 Palvelu- ja myyntityöntekijät 2 6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 2 7 Rakennus-, korjaus ja valmistustyöntekijät 2 8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 2 9 Muut työntekijät 1 0 Sotilaat 1,2 + 4 Ammattitaidon tasot: Taitotaso 1 Taitotasolle 1 kuuluvissa ammateissa edellytetään yksinkertaisten tai rutiiniluonteisten fyysisten tai manuaalisten tehtävien suorittamista. Niissä voidaan vaatia käsityökalujen tai yksinkertaisten koneiden kuten pölynimurin käyttöä. Monissa ammateissa vaaditaan myös fyysistä voimaa ja kestävyyttä. Tehtäviin voi kuulua siivoamista, kaivamista, tavaroiden lajittelua, varastointia tai kokoamista käsin (joskus myös koneistetun toiminnan yhteydessä), ei-moottoroitujen kulkuneuvojen ajamista; hedelmien, vihannesten yms. poimimista. Taitotaso 2 Taitotasolle 2 luokiteltaviin ammatteihin kuuluu koneiden ja elektronisten laitteiden käyttöä, ajoneuvojen kuljettamista, sähkölaitteiden ja mekaanisten laitteiden huoltoa ja korjausta, informaation käsittelyä, järjestämistä ja varastointia. Lähes kaikissa taitotason 2 ammateissa olennainen vaatimus on kyky omaksua kirjallista tietoa, kuten turvallisuusohjeita, kirjata tehdyt työt ja suorittaa laskutoimituksia. Monissa ammateissa vaaditaan suhteellisen hyviä kirjallisia ja suullisia taitoja sekä ihmissuhdetaitoja. Joissakin ammateissa näitä taitoja edellytetään suurimmassa osassa työtä. Monissa ammateissa vaaditaan sorminäppäryyttä. 3

4 Vaadittava osaaminen ja taidot hankitaan suorittamalla vähintään ylemmän perusasteen koulutus (IS- CED, koulutusaste 2). Monissa ammateissa edellytetään kuitenkin keskiasteen koulutusta: joko ammatillisen perustutkinnon (ISCED, koulutusaste 3) suorittamista, johon voi sisältyä merkittävässä määrässä myös ammatillisesti erikoistunutta koulutusta ja työssä kouluttautumista tai erikoisammattitutkinnon suorittamista (ISCED, koulutusaste 4). Joissakin tapauksissa kokemus ja työssä oppiminen saattavat korvata muodollista oppimista. Taitotasolle 2 kuuluvia ammatteja ovat lihakauppiaat, bussinkuljettajat, sihteerit, taloushallinnon toimistotyöntekijät, ompelijat, myyjät, kampaajat, rakennussähkömiehet, automekaanikot. Taitotaso 3 Taitotasolle 3 luokiteltaviin ammatteihin kuuluu tyypillisesti monimutkaisten teknisten ja käytännön tehtävien hoitaminen, jotka edellyttävät tietyn erikoisalan asiasisältöjen, tekniikan ja menettelytapojen osaamista. Näissä ammateissa vaaditaan tavallisesti hyviä kirjallisia taitoja, laskutaitoa sekä hyviä ihmissuhdetaitoja. Tällaisiin taitoihin kuuluu kyky ymmärtää monimutkaista kirjallista materiaalia, kyky laatia raportteja sekä viestiä suullisesti vaikeissakin tilanteissa. Vaadittava osaaminen ja taidot hankitaan tavallisesti opiskelemalla alimman korkea-asteen oppilaitoksissa (ISCED koulutusaste 5b), Joissakin tapauksissa kattava ja relevantti työkokemus sekä pitkäaikainen työssä kouluttautuminen saattavat korvata muodollista koulutusta. Taitotasolle 3 luokiteltaviin ammatteihin kuuluvat esimerkiksi kaupan alan johtajat, lääketieteellisen kuvantamis- ja laitetekniikan asiantuntijat asianajosihteerit, myyntiedustajat, sairaankuljetuksen ensihoitajat, informaatio- ja tietoliikenneteknologian teknikot ja radio- ja tv-lähetysten teknisiä tehtäviä hoitavat asiantuntijat. Taitotaso 4 Taitotasolle 4 luokiteltavissa ammateissa edellytetään monimutkaisten ongelmien ratkaisua sekä päätöksentekoa, joka perustuu kattavaan teoreettiseen tietoon ja tietyn erikoisalan asiasisältöjen osaamiseen. Tehtäviin sisältyy tietyn erikoisalan tietämystä syventävää analysointia ja tutkimusta, sairauksien diagnosointia ja hoitamista, osaamisen välittämistä muille, rakenteiden ja laitteistojen sekä tuotantoprosessien ja rakentamisien suunnittelua. Tämän taitotason ammatit vaativat yleensä erittäin hyvää kirjallista esityskykyä ja vaativaa laskutaitoa sekä erinomaisia ihmissuhdetaitoja. Tällaisia taitoja ovat kyky ymmärtää monimutkaista kirjallista materiaalia sekä kyky ilmaista ja välittää monimutkaisia asioita viestimissä, kirjoissa ja raporteissa sekä suullisesti. Vaadittava osaaminen ja taidot hankitaan yleensä korkeakouluasteen tai tutkijakoulutusasteen kautta (ISCED koulutusaste 5a tai koulutusaste 6). Ammattiin pääsy edellyttää yleensä asianmukaisia muodollisia valmiuksia. Joskus kokemus ja työssä kouluttautuminen saattavat korvata muodollista koulutusta. Taitotasolle 4 luokiteltaviin ammatteihin kuuluvat esimerkiksi myynti- ja markkinointi johtajat, peruskoulun ja lukion opettajat, lääkärit, ylihoitajat ja it- systeemianalyytikot. Ammattiluokitus 2010 kokonaisuudessaan löytyy Tilastokeskuksen internet -sivuilta osoitteesta: Julkaisu: Ammattiluokitus 2010, Helsinki Tilastokeskus 2011 (Käsikirjoja /Tilastokeskus, 14) 4

5 Ammattiluokitus 1 Johtajat Y11 Y111 Y1111 Y1112 Y11121 Y11122 Y1113 Y1114 Y11141 Y11142 Y112 Y1120 Y12 Y121 Y1211 Y1212 Y1213 Y1219 Y122 Y1221 Y1222 Y1223 Y13 Y131 Y1311 Y1312 Y132 Y1321 Y1322 Y1323 Y1324 Y133 Y1330 Y134 Y1341 Y1342 Y1343 Y1344 Johtajat, ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat Ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat Lainsäätäjät Julkishallinnon ylimmät virkamiehet Valtion keskushallinnon johtajat Alue- ja paikallishallinnon johtajat ja ylimmät virkamiehet Heimo- ja kyläpäälliköt Järjestöjen johtajat Työmarkkina- ja elinkeinoelämän järjestöjen johtajat Muiden järjestöjen johtajat Toimitusjohtajat ja pääjohtajat Toimitusjohtajat ja pääjohtajat Hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat Liiketoiminta- ja hallintojohtajat Talousjohtajat Henkilöstöjohtajat Politiikka- ja suunnittelujohtajat Muut hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat Myynti-, markkinointi- ja kehitysjohtajat Myynti- ja markkinointijohtajat Mainos- ja tiedotusjohtajat Tutkimus- ja kehitysjohtajat Tuotantotoiminnan ja yhteiskunnan peruspalvelujen johtajat Maa-, metsä- ja kalatalouden johtajat Maa- ja metsätalouden johtajat Vesiviljely- ja kalatalouden johtajat Teollisuuden tuotantojohtajat sekä kaivos-, rakennus- ja jakelu-johtajat Teollisuuden tuotantojohtajat Kaivostoiminnan tuotantojohtajat Rakennustoiminnan tuotantojohtajat Hankinta- ja jakelujohtajat Tieto- ja viestintäteknologiajohtajat Tieto- ja viestintäteknologiajohtajat Yhteiskunnan peruspalvelujen sekä rahoitus- ja vakuutuspalvelujen johtajat Lastenhoidon johtajat Terveydenhuollon johtajat Vanhustenhuollon johtajat Sosiaalihuollon johtajat 5

6 Y1345 Y1346 Y1349 Y14 Y141 Y1411 Y1412 Y142 Y1420 Y143 Y1431 Y1439 Opetusalan johtajat Rahoitus- ja vakuutuspalvelujen johtajat Muut yhteiskunnan palvelujen johtajat Hotelli- ja ravintola-alan, vähittäiskaupan ja muiden palvelualojen johtajat Hotellin- ja ravintolanjohtajat Hotellinjohtajat Ravintolanjohtajat Vähittäis- ja tukkukaupan johtajat Vähittäis- ja tukkukaupan johtajat Muiden palvelualojen johtajat Urheilu-, vapaa-aika- ja kulttuurikeskusten johtajat Muut palvelualojen johtajat 2 Erityisasiantuntijat Y21 Y211 Y2111 Y2112 Y2113 Y2114 Y212 Y2120 Y213 Y2131 Y2132 Y21321 Y21322 Y2133 Y214 Y2141 Y2142 Y2143 Y2144 Y2145 Y2146 Y2149 Y215 Y2151 Y2152 Y2153 Y21531 Y21532 Y216 Y2161 Y2162 Luonnontieteiden ja tekniikan erityisasiantuntijat Luonnon- ja geotieteen erityisasiantuntijat Fyysikot ja astronomit Meteorologit Kemistit Geologit ja geofyysikot Matematiikan ja tilastotieteen erityisasiantuntijat Matemaatikot, aktuaarit ja tilastotieteilijät Biotieteiden erityisasiantuntijat Biologit, kasvi- ja eläintieteilijät ym. erityisasiantuntijat Maa-, metsä- ja kalatalouden erityisasiantuntijat Maa- ja kalatalouden erityisasiantuntijat Metsätalouden erityisasiantuntijat Ympäristön- ja luonnonsuojelun erityisasiantuntijat Tekniikan erityisasiantuntijat (pl. sähköteknologia) Teollisen valmistuksen ja tuotantotekniikan erityisasiantuntijat Maa- ja vesirakentamisen erityisasiantuntijat Ympäristötekniikan erityisasiantuntijat Konetekniikan erityisasiantuntijat Puunjalostuksen ja kemian prosessitekniikan erityisasiantuntijat Kaivosteollisuuden, metallurgian ym. erityisasiantuntijat Muut tekniikan erityisasiantuntijat Sähköteknologian erityisasiantuntijat Sähkötekniikan erityisasiantuntijat Elektroniikan erityisasiantuntijat ICT-alan erityisasiantuntijat Tietoliikenneteknologian tutkijat Tietotekniikka-alan tutkijat Arkkitehdit, suunnittelijat ja maanmittaajat Talonrakennuksen arkkitehdit Maisema-arkkitehdit 6

7 Y2163 Y2164 Y2165 Y2166 Y22 Y221 Y2211 Y2212 Y22121 Y22122 Y222 Y2221 Y22211 Y22212 Y2222 Y223 Y2230 Y224 Y2240 Y225 Y2250 Y226 Y2261 Y2262 Y2263 Y2264 Y2265 Y2266 Y2269 Y23 Y231 Y2310 Y23101 Y23102 Y23103 Y23104 Y23105 Y23106 Y232 Y2320 Y233 Y2330 Y23301 Y23302 Y23303 Y23304 Tuote- ja vaatesuunnittelijat Yhdyskunta- ja liikennesuunnittelijat Kartoituksen ja maanmittauksen erityisasiantuntijat Graafiset ja multimediasuunnittelijat Terveydenhuollon erityisasiantuntijat Lääkärit Yleislääkärit Ylilääkärit ja erikoislääkärit Ylilääkärit Erikoislääkärit Hoitotyön erityisasiantuntijat Ylihoitajat ja osastonhoitajat Ylihoitajat Osastonhoitajat Johtavat kätilöt Perinteisen ja vaihtoehtohoidon erityisasiantuntijat Perinteisen ja vaihtoehtohoidon erityisasiantuntijat Muiden terveyspalvelujen tuottajat Muiden terveyspalvelujen tuottajat Eläinlääkärit Eläinlääkärit Muut terveydenhuollon erityisasiantuntijat Hammaslääkärit Proviisorit Ympäristöterveyden ja työsuojelun erityisasiantuntijat Fysioterapian erityisasiantuntijat Ravitsemusalan erityisasiantuntijat Kuulontutkijat ja puheterapeutit Muut muualla luokittelemattomat terveydenhuollon erityisasian-tuntijat Opettajat ja muut opetusalan erityisasiantuntijat Yliopisto- ja korkeakouluopettajat Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettajat Professorit Lehtorit ja yliassistentit (yliopisto) Assistentit ja tuntiopettajat (yliopisto) Yliopettajat (AMK) Lehtorit (AMK) Tuntiopettajat ym. (AMK) Ammatillisen koulutuksen opettajat Ammatillisen koulutuksen opettajat Lukion ja peruskoulun yläluokkien opettajat Lukion ja peruskoulun yläluokkien opettajat Matemaattisten aineiden opettajat Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajat Taito- ja taideaineiden opettajat Muut peruskoulun yläluokkien ja lukion opettajat 7

8 Y234 Y2341 Y23411 Y23412 Y2342 Y235 Y2351 Y2352 Y2353 Y2354 Y2355 Y2356 Y2359 Y23591 Y23592 Y24 Y241 Y2411 Y2412 Y2413 Y242 Y2421 Y2422 Y2423 Y2424 Y243 Y2431 Y2432 Y2433 Y2434 Y25 Y251 Y2511 Y2512 Y2513 Y2514 Y2519 Y252 Y2521 Y2522 Y2523 Y2529 Y26 Y261 Y2611 Y2612 Y2619 Peruskoulun alaluokkien opettajat ja lastentarhanopettajat Peruskoulun alaluokkien opettajat Luokanopettajat Aineenopettajat (peruskoulun alaluokat) Lastentarhanopettajat Muut opetusalan erityisasiantuntijat Opetusmenetelmien erityisasiantuntijat Erityisopettajat Muut kieltenopettajat Muut musiikin opettajat Muut taideaineiden opettajat Muut tietotekniikan opettajat ja kouluttajat Opinto-ohjaajat ja muut opetuksen erityisasiantuntijat Opinto-ohjaajat Muut opetuksen erityisasiantuntijat Liike-elämän ja hallinnon erityisasiantuntijat Rahoitusalan erityisasiantuntijat Laskentatoimen erityisasiantuntijat ja tilintarkastajat Rahoitus- ja sijoitusneuvojat Rahoitusanalyytikot Hallinnon erityisasiantuntijat Johtamisen ja organisaatioiden erityisasiantuntijat Hallinnon ja elinkeinojen kehittämisen erityisasiantuntijat Henkilöstöhallinnon erityisasiantuntijat ja urasuunnittelijat Henkilöstön kehittämisen erityisasiantuntijat ja kouluttajat Myynnin, markkinoinnin ja tiedotuksen erityisasiantuntijat Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat Tiedottajat Myynti-insinöörit ja lääke-esittelijät (pl. tieto- ja viestintätekniikka) Tieto- ja viestintätekniikan myynnin erityisasiantuntijat Tieto- ja viestintäteknologian erityisasiantuntijat Systeemityön erityisasiantuntijat Sovellusarkkitehdit Sovellussuunnittelijat Web- ja multimediakehittäjät Sovellusohjelmoijat Muut ohjelmisto- ja sovelluskehittäjät Tietokantojen,- verkkojen ja järjestelmäohjelmistojen erityisasian-tuntijat Tietokantasuunnittelijat ja -vastaavat Tietojärjestelmien ylläpitäjät Tietoverkkojen erityisasiantuntijat Muut tietokanta- ja tietoverkkojen erityisasiantuntijat Lainopilliset, sosiaalialan ja kulttuurialan erityisasiantuntijat Lainopilliset erityisasiantuntijat Asianajajat Tuomioistuinlakimiehet Muut lainopilliset erityisasiantuntijat 8

9 Y262 Y2621 Y26211 Y26212 Y2622 Y263 Y2631 Y2632 Y2633 Y2634 Y2635 Y26351 Y26352 Y2636 Y264 Y2641 Y2642 Y26421 Y26422 Y26423 Y2643 Y265 Y2651 Y2652 Y2653 Y2654 Y2655 Y2656 Y2659 Kirjaston- ja arkistonhoitajat sekä museoalan erityisasiantuntijat Arkistonhoitajat ja museoalan erityisasiantuntijat Arkistonhoitajat Museoalan erityisasiantuntijat Kirjastonhoitajat, informaatikot ym. Yhteiskunta- ja sosiaalialan sekä uskonnollisen elämän erityisasi-antuntijat Ekonomistit Yhteiskunta- ja kulttuuritutkijat Historioitsijat, politiikan tutkijat ja filosofit Psykologit Sosiaalityön erityisasiantuntijat Sosiaalityöntekijät ym. Sosiaalialan suunnittelijat ym. Papit ym. uskonnollisen elämän erityisasiantuntijat Toimittajat, kirjailijat ja kielitieteilijät Kirjailijat ym. Toimittajat Toimituspäälliköt ja -sihteerit, ohjelmapäälliköt Lehtien yms. toimittajat Radio- ja tv-toimittajat Kääntäjät, tulkit ja muut kielitieteilijät Taiteilijat Kuvataiteilijat Muusikot, laulajat ja säveltäjät Tanssitaiteilijat ja koreografit Ohjaajat ja tuottajat Näyttelijät Juontajat, kuuluttajat ym. Muut taiteilijat 3 Asiantuntijat Y31 Y311 Y3111 Y3112 Y31121 Y31122 Y31123 Y3113 Y3114 Y3115 Y3116 Y3117 Y3118 Y3119 Y312 Y3121 Y3122 Y3123 Y313 Y3131 Luonnontieteiden ja tekniikan asiantuntijat Fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiantuntijat Luonnontieteen tekniset asiantuntijat Rakentamisen asiantuntijat Talonrakentamisen asiantuntijat Maa- ja vesirakentamisen asiantuntijat Kartoituksen ja maanmittauksen asiantuntijat Sähkötekniikan asiantuntijat Elektroniikan asiantuntijat Konetekniikan asiantuntijat Kemian prosessitekniikan asiantuntijat Kaivosteollisuuden ja metallurgian asiantuntijat Tekniset piirtäjät Muut fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiantuntijat Työnjohtajat kaivos-, teollisuus- ja rakennustoiminnassa Kaivostyönjohtajat Teollisuuden työnjohtajat Rakennusalan työnjohtajat Prosessinvalvonnan asiantuntijat Voimalaitosten prosessinhoitajat 9

10 Y3132 Y3133 Y3134 Y3135 Y3139 Y314 Y3141 Y3142 Y3143 Y315 Y3151 Y3152 Y31521 Y31522 Y31523 Y3153 Y3154 Y3155 Y32 Y321 Y3211 Y3212 Y3213 Y3214 Y32141 Y32142 Y322 Y3221 Y32211 Y32212 Y3222 Y323 Y3230 Y324 Y3240 Y325 Y3251 Y3252 Y3253 Y3254 Y3255 Y3257 Y3258 Y3259 Y32591 Y32592 Jätteenpoltto- ja vedenpuhdistuslaitosten prosessinhoitajat Kemianteollisuuden prosessinhoitajat Öljy- ja maakaasujalostamon prosessinhoitajat Metallien jalostuksen prosessinhoitajat Muut prosessinvalvonnan asiantuntijat Biotieteiden asiantuntijat Laborantit ym. Maa- ja kalatalousteknikot Metsätalousteknikot Laiva-, lento- ja satamaliikenteen päälliköt ja ohjaajat Laivojen konepäälliköt ja -mestarit Vesiliikenteen perämiehet ja päälliköt Isojen alusten päälliköt ja perämiehet Pienten alusten päälliköt Satamaliikenteen ohjaajat ja satamakapteenit Lentokapteenit ja -perämiehet Lennonjohtajat Lennonvalvonnan tekniset asiantuntijat Terveydenhuollon asiantuntijat Terveydenhuollon tekniset asiantuntijat Lääketieteellisen kuvantamis- ja laitetekniikan asiantuntijat Bioanalyytikot (terveydenhuolto) Farmaseutit Hammas- ja apuvälineteknikot Hammasteknikot Apuvälineteknikot Sairaanhoitajat, kätilöt ym. Sairaanhoitajat ym. Sairaanhoitajat Terveydenhoitajat Kätilöt Luontais- ja vaihtoehtohoitajat Luontais- ja vaihtoehtohoitajat Seminologit ym. Seminologit ym. Muut terveydenhuollon asiantuntijat Suuhygienistit Potilas- ja terveystietojen käsittelijät Terveysneuvojat Optikot Fysioterapeutit ym. Terveys- ja työsuojelutarkastajat Sairaankuljetuksen ensihoitajat Muut muualla luokittelemattomat terveydenhuollon asiantuntijat Toimintaterapeutit Muut terapeutit 10

11 Y33 Y331 Y3311 Y3312 Y3313 Y3314 Y3315 Y332 Y3321 Y3322 Y3323 Y3324 Y333 Y3331 Y3332 Y3333 Y3334 Y33341 Y33342 Y3339 Y334 Y3341 Y3342 Y3343 Y3344 Y335 Y3351 Y3352 Y3353 Y3354 Y3355 Y3359 Y34 Y341 Y3411 Y34111 Y34112 Y34113 Y3412 Y34121 Y34122 Y34123 Y3413 Y34131 Y34139 Y342 Y3421 Y3422 Y3423 Liike-elämän ja hallinnon asiantuntijat Rahoitus-, vakuutus- ja laskentatoimen asiantuntijat Arvopaperi- ja valuuttakauppiaat Luotto- ja laina-asiantuntijat Kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijat Tilastointi- ja matematiikka-asiantuntijat Arvioitsijat ja vahinkotarkastajat Myynti- ja ostoagentit Vakuutusalan palvelumyyjät Myyntiedustajat Sisäänostajat Kaupanvälittäjät Yrityspalveluiden välittäjät Huolitsijat, tulli- ja laivanselvittäjät Konferenssi- ja tapahtumajärjestäjät Työnvälittäjät Kiinteistönvälittäjät ja isännöitsijät Kiinteistönvälittäjät Isännöitsijät Muut liike-elämän asiantuntijat Hallinnolliset ja erikoistuneet sihteerit Toimistotyön esimiehet Asianajosihteerit Johdon sihteerit ja osastosihteerit Toimistosihteerit (terveydenhuolto) Julkishallinnon valmistelu- ja valvontavirkamiehet Tulli- ja rajavirkamiehet Verovalmistelijat ja -tarkastajat Sosiaaliturvaetuuksien käsittelijät Lupavirkamiehet Komisariot ja ylikonstaapelit Muut julkishallinnon valmistelu- ja valvontavirkamiehet Lainopilliset avustajat sekä sosiaali- ja kulttuurialan asiantuntijat Lainopilliset asiantuntijat sekä sosiaalialan ja seurakunnan työntekijät Lainopilliset avustajat ja järjestöalan asiantuntijat Oikeudenkäyntiasiamiehet ja ulosottomiehet Asiamiehet, toimitsijat ym. järjestöalan asiantuntijat Kuluttajaneuvojat ym. Sosiaalialan ohjaajat ja neuvojat ym. Sosiaalialan ohjaajat Nuorisotyön ohjaajat (ei srk.) Työn- ja askarteluohjaajat Seurakuntatyöntekijät Diakonit ja diakonissat Muut seurakuntatyöntekijät Urheilijat, urheiluvalmentajat, liikunnanohjaajat ym. Urheilijat Urheiluvalmentajat ja toimitsijat Liikunnan ja vapaa-ajan ohjaajat 11

12 Y343 Y3431 Y3432 Y3433 Y3434 Y3435 Y34351 Y34359 Y35 Y351 Y3511 Y3512 Y3513 Y3514 Y352 Y3521 Y3522 Taide- ja kulttuurialan asiantuntijat sekä keittiöpäälliköt Valokuvaajat Sisustussuunnittelijat ym. Gallerioiden, museoiden ja kirjastojen tekniset työntekijät Keittiöpäälliköt Muut taide- ja kulttuurialan asiantuntijat Kuvaussihteerit ja muut näyttämötekniset asiantuntijat Muut taide- ja kulttuurialan tekniset asiantuntijat Informaatio- ja tietoliikenneteknologian asiantuntijat Informaatio- ja tietoliikenneteknologian teknikot sekä käyttäjätukihenkilöt Käytön operaattorit Käytön tukihenkilöt Tietoverkkoteknikot Webmasterit ja -teknikot Teleliikenne- sekä radio- ja tv-teknikot Lähetys- ja audiovisuaaliteknikot Televiestinnän tekniset asiantuntijat 4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Y41 Y411 Y4110 Y412 Y4120 Y413 Y4131 Y4132 Y42 Y421 Y4211 Y4212 Y4213 Y4214 Y422 Y4221 Y4222 Y4223 Y4224 Y4225 Y4226 Y4227 Y4229 Y42291 Y42299 Toimistotyöntekijät Toimistoavustajat Toimistoavustajat Yleissihteerit Yleissihteerit Tekstinkäsittelijät ja tallentajat Tekstinkäsittelijät Tallentajat Asiakaspalvelutyöntekijät Rahaliikenteen asiakaspalvelutyöntekijät Pankki- ym. toimihenkilöt Vedonvälittäjät, bingo- ja kasinopelin hoitajat ym. Panttilainaajat Maksujenperijät Muut asiakaspalvelutyöntekijät Matkatoimistovirkailijat Puhelinpalveluneuvojat Puhelinvaihteenhoitajat Hotellin vastaanottovirkailijat Informaatiopisteen asiakasneuvojat Vastaanoton ja neuvonnan hoitajat Tutkimus- ja markkinatutkimushaastattelijat Muualla luokittelemattomat asiakaspalvelutyöntekijät Hälytyspäivystäjät Muut muualla luokittelemattomat asiakaspalvelutyöntekijät 12

13 Y43 Y431 Y4311 Y4312 Y4313 Y432 Y4321 Y4322 Y4323 Y43231 Y43239 Y44 Y441 Y4411 Y4412 Y44121 Y44122 Y4413 Y4414 Y4415 Y4416 Y4419 Laskennan ja varastoinnin toimistotyöntekijät Palkanlaskijat, vakuutuskäsittelijät ym. Taloushallinnon toimistotyöntekijät Tilasto-, rahoitus- ja vakuutusalan toimistotyöntekijät Palkanlaskijat Kuljetuksen ja varastoinnin toimistotyöntekijät Varastonhoitajat ym. Tuotannon valmistelijat Kuljetuksen toimistotyöntekijät Raideliikenteen ohjaajat, ajojärjestelijät ym. Muut kuljetuksen ja huolinnan toimistotyöntekijät Muut toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Muut toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Kirjastotyöntekijät Postinkantajat ja -lajittelijat Postinkantajat Toimistovahtimestarit Koodaajat, oikolukijat ym. Kirjurit ym. Arkistotyöntekijät Henkilöstöhallinnon avustavat toimistotyöntekijät Muut muualla luokittelemattomat toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 5 Palvelu- ja myyntityöntekijät Y51 Y511 Y5111 Y5112 Y5113 Y512 Y5120 Y51201 Y51202 Y513 Y5131 Y5132 Y514 Y5141 Y5142 Y515 Y5151 Y5152 Y5153 Y516 Y5161 Y5162 Palvelutyöntekijät Matkustuspalvelutyöntekijät, konduktöörit ja oppaat Lentoemännät, purserit ym. Konduktöörit, lipuntarkastajat ym. Matkaoppaat Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät Kokit, keittäjät ja kylmäköt Ravintolaesimiehet ja vuoropäälliköt Tarjoilutyöntekijät Tarjoilijat Baarimestarit Kampaajat, parturit, kosmetologit ym. Kampaajat ja parturit Kosmetologit ym. Kiinteistöhuollon ja siivoustyön esimiehet Siivoustyön esimiehet toimistoissa, hotelleissa ja muissa laitoksissa Yksityiskotien taloudenhoitajat Kiinteistöhuollon työntekijät Muut henkilökohtaisen palvelun työntekijät Astrologit, ennustajat ym. Henkilökohtaiset palvelijat 13

14 Y5163 Y51631 Y51632 Y5164 Y5165 Y5169 Y52 Y521 Y5211 Y5212 Y522 Y5221 Y5222 Y5223 Y523 Y5230 Y524 Y5241 Y5242 Y5243 Y5244 Y5245 Y5246 Y5249 Y53 Y531 Y5311 Y53111 Y53112 Y53113 Y5312 Y532 Y5321 Y53211 Y53212 Y53213 Y53219 Y5322 Y53221 Y53222 Y5329 Y53291 Y53292 Y53293 Y53294 Hautauspalvelutyöntekijät Hautaustoimistonhoitajat ym. Muut hautaustyöntekijät Eläintenhoitajat ja lemmikkieläinten trimmaajat Ajo-opettajat Muualla luokittelemattomat henkilökohtaisen palvelun työntekijät Myyjät, kauppiaat ym. Katu- ja torikauppiaat Kioski- ja torimyyjät Katumyyjät (elintarvikkeet) Myyjät ja kauppiaat Kauppiaat (pienyrittäjät) Myymäläesimiehet Myyjät Kassanhoitajat ja lipunmyyjät Kassanhoitajat ja lipunmyyjät Muut myyntityöntekijät Mallit Tuote-esittelijät Suoramyyjät Puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjät Huoltamotyöntekijät Kahvila- ja baarimyyjät Muut muualla luokittelemattomat myyntityöntekijät Hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijät Lastenhoitajat ja koulunkäyntiavustajat Lastenhoitotyöntekijät Päiväkotien ja muiden laitosten lastenhoitajat ym. Perhepäivähoitajat Lastenkerhojen ohjaajat ym. Koulunkäyntiavustajat Lähihoitajat, muut terveydenhuollon työntekijät ja kodinhoitajat Lähihoitajat Mielenterveyshoitajat Kehitysvammaisten hoitajat Sosiaalialan hoitajat Muut lähihoitajat Kodinhoitajat (kotipalvelutoiminta) Kotityöpalvelutyöntekijät Henkilökohtaiset avustajat, omaishoitajat ym. Muut terveydenhuoltoalan työntekijät Hammashoitajat Välinehuoltajat Apteekkien lääketyöntekijät Hierojat ja kuntohoitajat 14

15 Y54 Y541 Y5411 Y5412 Y5413 Y5414 Y5419 Suojelu- ja vartiointityöntekijät Suojelu- ja vartiointityöntekijät Palomiehet Poliisit Vanginvartijat Vartijat Muut suojelu- ja vartiointityöntekijät 6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. Y61 Y611 Y6111 Y61111 Y61112 Y6112 Y6113 Y61131 Y61132 Y6114 Y612 Y6121 Y61211 Y61212 Y61213 Y61214 Y6122 Y6123 Y6129 Y61291 Y61299 Y613 Y6130 Y62 Y621 Y6210 Y622 Y6221 Y62211 Y62212 Y6222 Y6223 Y6224 Y63 Y631 Y6310 Maanviljelijät ja eläintenkasvattajat ym. Pelto- ja puutarhaviljelijät Pelto- ja avomaaviljelijät Peltoviljelijät Peltoviljelytyönjohtajat ja -työntekijät Hedelmäpuiden ja pensaiden yms. kasvattajat Puutarhurit, kasvihuoneviljelijät ja -työntekijät Puutarhurit ja kasvihuoneviljelijät Puutarha- ja kasvihuonetyönjohtajat ja - työntekijät Yhdistetyn maan- ja vihannesviljelyn tai puutarhanhoidon ym. harjoittajat Eläintenkasvattajat Liha- ja lypsykarjan kasvattajat sekä muiden kotieläinten kasvattajat Karjankasvattajat ym. Karjanhoitajat ym. Lemmikkieläinten kasvattajat Maatalouslomittajat Siipikarjankasvattajat Mehiläistenhoitajat ym. Muut eläinten kasvattajat ja hoitajat Turkiseläinten ja porojen kasvattajat Muualla luokittelemattomat eläintenhoitajat Yhdistetyn maanviljelyn ja eläintenkasvatuksen harjoittajat Yhdistetyn maanviljelyn ja eläintenkasvatuksen harjoittajat Metsä- ja kalatalouden työntekijät Metsurit ja metsätyöntekijät Metsurit ja metsätyöntekijät Kalanviljelijät, kalastajat ja metsästäjät Kalanviljelijät ja -viljelytyöntekijät Kalanviljely-yrittäjät Kalanviljelytyönjohtajat ja -työntekijät Kalastajat Syvänmerenkalastajat Riistanhoitajat ja metsästäjät Kotitarveviljelijät, -kalastajat ja -metsästäjät Kotitarveviljelijät Kotitarveviljelijät 15

16 Y632 Y6320 Y633 Y6330 Y634 Y6340 Kotitarvekarjankasvattajat Kotitarvekarjankasvattajat Kotitarveviljelijät ja -karjankasvattajat Kotitarveviljelijät ja -karjankasvattajat Kotitarvekalastajat ja -metsästäjät Kotitarvekalastajat ja -metsästäjät 7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät Y71 Y711 Y7111 Y7112 Y7113 Y7114 Y7115 Y7119 Y712 Y7121 Y7122 Y7123 Y7124 Y7125 Y7126 Y7127 Y713 Y7131 Y7132 Y7133 Y72 Y721 Y7211 Y7212 Y7213 Y7214 Y7215 Y722 Y7221 Y7222 Y7223 Y7224 Y723 Y7231 Y7232 Y7233 Y7234 Rakennustyöntekijät ym. (pl. sähköasentajat) Rakennustyöntekijät ym. Talonrakentajat Muurarit ym. Kivenhakkaajat ja -leikkaajat ym. Betonirakentajat ja raudoittajat Kirvesmiehet ja rakennuspuusepät Muut rakennustyöntekijät Rakennusten viimeistelytyöntekijät Kattoasentajat ja -korjaajat Lattianpäällystystyöntekijät Rappaajat Eristäjät Lasinasentajat Putkiasentajat Ilmastointi- ja jäähdytyslaiteasentajat Maalarit ja rakennuspuhdistajat Rakennusmaalarit ym. Ruiskumaalaajat ja -lakkaajat Rakennuspuhdistajat ja nuohoojat Konepaja- ja valimotyöntekijät sekä asentajat ja korjaajat Valimotyöntekijät, hitsaajat, levysepät ym. Muotin- ja keernantekijät Hitsaajat ja kaasuleikkaajat Ohutlevysepät Paksulevysepät ja rautarakennetyöntekijät Kaapelin- ja köysienasentajat Sepät, työkaluntekijät ja koneenasettajat Sepät Työkaluntekijät ja lukkosepät Koneenasettajat ja koneistajat Konehiojat, kiillottajat ja teroittajat Koneasentajat ja -korjaajat Moottoriajoneuvojen asentajat ja korjaajat Lentokoneasentajat ja -korjaajat Maatalous- ja teollisuuskoneasentajat ja -korjaajat Polkupyöränkorjaajat ym. 16

17 Y73 Y731 Y7311 Y7312 Y7313 Y7314 Y7315 Y7316 Y7317 Y7318 Y7319 Y732 Y7321 Y7322 Y7323 Y74 Y741 Y7411 Y7412 Y7413 Y742 Y7421 Y74211 Y74212 Y7422 Y75 Y751 Y7511 Y7512 Y7513 Y7514 Y7515 Y7516 Y752 Y7521 Y7522 Y7523 Y753 Y7531 Y7532 Y7533 Y7534 Y7535 Y7536 Y754 Y7541 Y7542 Käsityötuotteiden valmistajat, hienomekaanikot sekä painoalan työntekijät Käsityötuotteiden valmistajat ja hienomekaanikot Kellosepät ja muut hienomekaanisten instrumenttien tekijät ja korjaajat Soittimien tekijät ja virittäjät Koru-, kulta- ja hopeasepät Saven- ja tiilenvalajat ja dreijaajat Lasinpuhaltajat, -leikkaajat, -hiojat ja -viimeistelijät Kaivertajat, etsaajat ja koristemaalarit Puu-, kori- yms. käsityötuotteiden tekijät Tekstiili-, nahka- yms. käsityötuotteiden tekijät Muut käsityöntekijät Painoalan työntekijät Painopinnanvalmistajat Painajat Jälkikäsittelijät ja sitomotyöntekijät Sähkö- ja elektroniikka-alan työntekijät Sähkölaitteiden asentajat ja korjaajat Rakennussähköasentajat Muut sähköasentajat Linja-asentajat ja -korjaajat Elektroniikka- ja tietoliikenneasentajat ja -korjaajat Elektroniikka- ja automaatiolaitteiden asentajat ja korjaajat Elektroniikka-asentajat ja -korjaajat Automaatioasentajat ja -korjaajat Tieto- ja viestintäteknologian asentajat ja korjaajat Elintarvike-, puutyö- ja vaatetus- ja jalkinealan valmistustyöntekijät ym. Lihanleikkaajat, leipurit, meijeristit ym. Lihanleikkaajat, kalankäsittelijät ym. Leipurit ja kondiittorit Meijeristit, juustomestarit ym. Hedelmä- ja vihannestuotteiden valmistajat Ruokien ja juomien laaduntarkkailijat Tupakkatuotteiden valmistajat Puutavaran käsittelijät, puusepät ym. Raakapuun käsittelijät Huonekalupuusepät ym. Konepuusepät Vaatetusalan työntekijät ym. Vaatturit, pukuompelijat, turkkurit ja hatuntekijät Leikkaajat ja mallimestarit Koru- ja muut tekstiiliompelijat Verhoilijat Turkisten muokkaajat ja nahkurit Suutarit ym. Muut pääluokkaan 7 luokiteltavat työntekijät Vedenalaistyöntekijät Panostajat ja räjäyttäjät 17

18 Y7543 Y7544 Y7549 Luokittelijat ja laaduntarkkailijat (pl. ruoat ja juomat) Savupuhdistajat, tuholais- ja rikkakasvintorjujat Muut pääluokkaan 7 muualla luokittelemattomat työntekijät 8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät Y81 Y811 Y8111 Y8112 Y8113 Y8114 Y812 Y8121 Y8122 Y813 Y8131 Y8132 Y814 Y8141 Y8142 Y8143 Y815 Y8151 Y8152 Y8153 Y8154 Y8155 Y8156 Y8157 Y8159 Y816 Y8160 Y817 Y8171 Y8172 Y818 Y8181 Y8182 Y81821 Y81822 Y8183 Y8189 Y82 Y821 Y8211 Y8212 Prosessityöntekijät Kaivos- ja louhintatyön koneenkäyttäjät Kaivos- ja louhostyöntekijät Rikastustyöntekijät Iskuporaajat ja syväkairaajat Betonituote- ym. teollisuuden prosessityöntekijät Metalliteollisuuden prosessityöntekijät ja viimeistelijät Metalliteollisuuden prosessityöntekijät Metallien teolliset päällystäjät ja viimeistelijät Kemianteollisuuden ja valokuvatuotteiden valmistuksen prosessi-työntekijät Kemianteollisuuden prosessityöntekijät ym. Valokuvatuotteiden valmistuksen prosessityöntekijät Kumi-, muovi- ja paperituotteiden valmistuksen prosessityöntekijät Kumituoteteollisuuden prosessityöntekijät Muovituoteteollisuuden prosessityöntekijät Paperituoteteollisuuden prosessityöntekijät Tekstiili-, turkis- ja nahkatuoteteollisuuden prosessityöntekijät Kuitujenkäsittely-, kehruu- ja puolauskoneiden hoitajat Kutoma- ja neulekoneiden hoitajat Teollisuusompelijat Valkaisu-, värjäys- ja puhdistuskoneiden hoitajat Turkisten ja nahkojen teolliset käsittelijät, värjääjät ym. Jalkine- ja laukkuteollisuuden prosessityöntekijät Pesulatyöntekijät Muut tekstiili-, turkis- ja nahkatuoteteollisuuden prosessityöntekijät Elintarviketeollisuuden prosessityöntekijät Elintarviketeollisuuden prosessityöntekijät Sahatavaran sekä paperin ja kartongin valmistuksen prosessityöntekijät Paperimassan sekä paperin ja kartongin valmistuksen prosessi-työntekijät Puu- ja sahatavaran prosessityöntekijät Muut prosessityöntekijät Lasi- ja keramiikkateollisuuden uunienhoitajat Höyrykoneiden ja lämmityskattiloiden hoitajat, lämmittäjät ym. Voima- ja jätteenkäsittelylaitosten laitosmiehet Muut laitosmiehet ym. Pakkaus-, pullotus- ja etiköintikoneiden hoitajat Muut muualla luokittelemattomat prosessityöntekijät Teollisuustuotteiden kokoonpanijat Teollisuustuotteiden kokoonpanijat Konepaja- ja metallituotteiden kokoonpanijat Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kokoonpanijat 18

19 Y8219 Y83 Y831 Y8311 Y8312 Y832 Y8321 Y8322 Y833 Y8331 Y8332 Y834 Y8341 Y8342 Y8343 Y8344 Y83441 Y83442 Y835 Y8350 Muut teollisuustuotteiden kokoonpanijat Kuljetustyöntekijät Raideliikenteen kuljettajat ja työntekijät Veturinkuljettajat Jarru-, turvalaite- ja vaihdetyöntekijät Henkilö- ja pakettiauton- sekä moottoripyöränkuljettajat Moottoripyörälähetit yms. Henkilö-, taksi- ja pakettiautonkuljettajat Raskaiden moottoriajoneuvojen kuljettajat Linja-auton- ja raitiovaununkuljettajat Kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajat Työkoneiden kuljettajat Maa- ja metsätaloustyökoneiden kuljettajat Maansiirtokoneiden ym. kuljettajat Nosturinkuljettajat Ahtaajat ja trukinkuljettajat ym. Ahtaajat Trukinkuljettajat ym. Kansimiehistö ym. vesiliikenteen työntekijät Kansimiehistö ym. vesiliikenteen työntekijät 9 Muut työntekijät Y91 Y911 Y9111 Y9112 Y91121 Y91122 Y91123 Y91124 Y91129 Y912 Y9121 Y9122 Y9123 Y9129 Y92 Y921 Y9211 Y9212 Y9213 Y9214 Y9215 Y9216 Siivoojat, kotiapulaiset ja muut puhdistustyöntekijät Koti-, hotelli- ja toimistosiivoojat ym. Kotiapulaiset ja -siivoojat Toimisto- ja laitossiivoojat ym. Toimistosiivoojat ym. Hotellisiivoojat Sairaala- ja laitosapulaiset Päiväkotiapulaiset Muut muualla luokittelemattomat siivoojat Ajoneuvojen puhdistajat, ikkunanpesijät ym. Puhdistajat ja prässääjät Ajoneuvojen pesijät Ikkunanpesijät Muut puhdistustyöntekijät Maa-, metsä- ja kalatalouden avustavat työntekijät Maa-, metsä- ja kalatalouden avustavat työntekijät Maanviljelyn avustavat työntekijät Karjankasvatuksen avustavat työntekijät Yhdistetyn maanviljelyn ja karjankasvatuksen avustavat työnteki-jät Avustavat puutarhatyöntekijät Metsätalouden avustavat työntekijät Kalatalouden ja vesiviljelyn avustavat työntekijät 19

20 Y93 Y931 Y9311 Y9312 Y9313 Y932 Y9321 Y9329 Y933 Y9331 Y9332 Y9333 Y9334 Y94 Y941 Y9411 Y9412 Y95 Y951 Y9510 Y952 Y9520 Y96 Y961 Y9611 Y9612 Y9613 Y962 Y9621 Y9622 Y9623 Y9624 Y9629 Teollisuuden ja rakentamisen avustavat työntekijät Avustavat kaivos- ja rakennustyöntekijät Kaivosten avustavat työntekijät Maa- ja vesirakentamisen avustavat työntekijät Rakennusalan avustavat työntekijät Valmistusalan avustavat työntekijät Käsinpakkaajat Muut valmistusalan avustavat työntekijät Rahdinkäsittelijät ja varastotyöntekijät ym. Käsivetoisten- ja poljinkulkuneuvojen kuljettajat Eläinvetoisten kulkuneuvojen kuljettajat Rahdinkäsittelijät, varastotyöntekijät ym. Hyllyjen täyttäjät Avustavat keittiö- ja ruokatyöntekijät Avustavat keittiö- ja ruokatyöntekijät Pikaruokatyöntekijät Avustavat keittiötyöntekijät Katumyyjät, kengänkiillottajat ym. Mainosten jakajat, kengänkiillottajat ym. Mainosten jakajat, kengänkiillottajat ym. Katumyyjät (pl. elintarvikkeet) Katumyyjät (pl. elintarvikkeet) Katujen puhtaanapidon ja jätehuollon työntekijät ym. Jätehuoltotyöntekijät Jätteiden kerääjät Jätteiden lajittelijat Kadunlakaisijat ym. Sanomalehtien jakajat, lähetit ym. Sanomalehtien jakajat, lähetit ja kantajat Satunnaistöiden tekijät Mittareiden lukijat ym. Vedenhakijat ja polttopuun kerääjät Muut muualla luokittelemattomat työntekijät 20

Kaakkois-Suomen ammattibarometri, I / 2016

Kaakkois-Suomen ammattibarometri, I / 2016 paluu Kaakkois-Suomen ammattibarometri, I / 2016 *Pullonkaulaongelma Pullonkaulaongelmalla tarkoitetaan tilannetta, jossa työvoiman puute paikallisilla työmarkkinoilla muodostuu esteeksi toimipaikkojen/toimintojen

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, II/2016

Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, II/2016 NÄKYMIÄ SYYSKUU 2016 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, II/2016 Pula-ammattien listalla aikaisempaa enemmän teollisuuden ja rakentamisen ammatteja Hämeen työ- ja elinkeinotoimistossa

Lisätiedot

Pirkanmaalla ammattiopiston perustutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa

Pirkanmaalla ammattiopiston perustutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa Pirkanmaalla ammattiopiston perustutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa Tarkastelussa on yhteensä vuosina 2005-2009 suoritetut perustutkinnot. Sijoittumista katsotaan vuoden 2009

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset marraskuu 2016

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset marraskuu 2016 TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset marraskuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 560-388 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 15,7-0,3 ALLE 25 VUOTIAAT 415-9 TYÖVOIMA

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. syyskuu Salon seutukunta / Salo

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. syyskuu Salon seutukunta / Salo TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset syyskuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 656-409 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 14,9-0,4 ALLE 25 VUOTIAAT 425-13 TYÖVOIMA

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset lokakuu 2016

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset lokakuu 2016 TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset lokakuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 656-409 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 15,1-0,3 ALLE 25 VUOTIAAT 415-41 TYÖVOIMA

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. joulukuu Salon seutukunta / Salo

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. joulukuu Salon seutukunta / Salo TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset joulukuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 560-388 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 17,5-0,8 ALLE 25 VUOTIAAT 548-23 TYÖVOIMA

Lisätiedot

Rekrytointitarpeiden ennakointi vuoteen 2025. Rovaniemen kaupunki Heikki Miettinen 8.2.2012,

Rekrytointitarpeiden ennakointi vuoteen 2025. Rovaniemen kaupunki Heikki Miettinen 8.2.2012, Rekrytointitarpeiden ennakointi vuoteen 2025 Rovaniemen kaupunki Heikki Miettinen 8.2.2012, Määritelmät: Rekrytointitarpeen laskenta Henkilöstötarpeen ennakointi perustuu palvelua käyttävän väestön ennustettuun

Lisätiedot

Joensuun selvitysalue yhteensä

Joensuun selvitysalue yhteensä Rekrytointitarpeiden ennakointi (ART) Joensuun selvitysalue yhteensä 25.6.2013 Heikki Miettinen Rekrytointitarpeen laskenta Joensuun selvitysalue = Joensuun kaupungin, Kontiolahden kunnan, Liperin kunnan,

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, II/2015

Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, II/2015 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2015 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, II/2015 Hämeen pula- ja ylitarjonta-ammatit nyt netissä kaikkien luettavissa Työ- ja elinkeinoministeriön Ammattibarometri-järjestelmään

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen alueelliset kehitysnäkymät

Kaakkois-Suomen alueelliset kehitysnäkymät Kaakkois-Suomen alueelliset kehitysnäkymät Tarja Paananen 4.10.2016 Missä mennään? Globaalitalouskasvu perustuu ennen kaikkea kulutukselle ja palveluille. Maailmankaupan ja teollisten investointien kehitys

Lisätiedot

Vieraskieliset työttömät Espoossa. Tuija Soininen

Vieraskieliset työttömät Espoossa. Tuija Soininen Vieraskieliset työttömät Espoossa Tuija Soininen 20.5.2015 Vieraskieliset työnhakijat työllisyyskoodeittain Työllisyyskoodi 2015 Maaliskuu %-osuus 00 Työllistetty 248 3,5 % 01 Työssä yleisillä työmarkk.

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset maaliskuu 2017

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset maaliskuu 2017 TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset maaliskuu 2017 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 483-306 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 15,0-1,5 ALLE 25 VUOTIAAT 415-39 TYÖVOIMA

Lisätiedot

Uusien työllisten sijoittuminen ammatteihin 2012

Uusien työllisten sijoittuminen ammatteihin 2012 Väestö Työssäkäynti Ammatti ja sosioekonominen asema Uusien työllisten sijoittuminen ammatteihin Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan vuonna työmarkkinoille tuli noin uutta työllistä. Opiskelijoita

Lisätiedot

LAHDEN JA SUURIMPIEN KAUPUNKIEN TYÖTTÖMYYS 2015

LAHDEN JA SUURIMPIEN KAUPUNKIEN TYÖTTÖMYYS 2015 Tekninen ja ympäristötoimiala I Pauli Mero 18.6.215 LAHDEN JA SUURIMPIEN KAUPUNKIEN TYÖTTÖMYYS 215 TYÖTTÖMÄT KTETUMPIA, PITKÄAIKAISTYÖTTÖMÄT YHÄ NUOREMPIA Kansainvälinen lama nosti myös Lahden työttömyysasteen

Lisätiedot

Pirkanmaalla AMK-tutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa

Pirkanmaalla AMK-tutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa Pirkanmaalla AMK-tutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa Tarkastelussa on vuosina 2005-2009 suoritetut tutkinnot yhteenlaskettuna. Sijoittumista katsotaan vuoden 2009 lopussa. Tutkintotiedot

Lisätiedot

Katsaus Kaakkois-Suomen kehitysnäkymiin

Katsaus Kaakkois-Suomen kehitysnäkymiin Katsaus Kaakkois-Suomen kehitysnäkymiin Tarja Paananen 26.3.2015 Työttömien määrän muutos vuosi 2013 vuosi 2014, % Savitaipale Parikkala Luumäki Miehikkälä Imatra Ruokolahti Hamina Kotka Kouvola Koko maa

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen alueen TE-toimistojen ammattibarometri III/2012, yhteenveto tuloksista 15.10.2012 (arvioinnit tehty 5.10.

Hämeen ELY-keskuksen alueen TE-toimistojen ammattibarometri III/2012, yhteenveto tuloksista 15.10.2012 (arvioinnit tehty 5.10. Hämeen ELY-keskuksen alueen TE-toimistojen ammattibarometri III/2012, yhteenveto tuloksista 15.10.2012 (arvioinnit tehty 5.10.2012 mennessä) sanna.paakkunainen@ely-keskus.fi Puh. 0295 025 159 Hämeen ELY-keskus

Lisätiedot

Kuntien ja valtion työntekijöiden eläköitymisennuste

Kuntien ja valtion työntekijöiden eläköitymisennuste Kuntien ja valtion työntekijöiden eläköitymisennuste 2017 2036 Kuntien ja valtion työntekijöiden eläköitymisennuste 2017 2036 ISBN 978-952-5933-45-1 (nid.) ISBN 978-952-5933-46-8 (PDF) Helsinki 2016 Sisältö

Lisätiedot

Kuntien ja valtion työntekijöiden eläköitymisennuste

Kuntien ja valtion työntekijöiden eläköitymisennuste Kuntien ja valtion työntekijöiden eläköitymisennuste 2016 2035 Kuntien ja valtion työntekijöiden eläköitymisennuste 2016 2035 ISBN 978-952-5933-39-0 (nid.) ISBN 978-952-5933-40-6 (PDF) Helsinki 2016 Sisältö

Lisätiedot

Lapin kuntien henkilöstönäkymät

Lapin kuntien henkilöstönäkymät LAPIN KUNTAPÄIVÄ - Tornio 20.9.2011 Lapin kuntien henkilöstönäkymät Marjo Säärelä kunta-asiantuntija Lapin liitto Työllisyystilanne Viimeisten 15 vuoden aikana työttömyys noin puolittunut 27 %:sta 12,7

Lisätiedot

Kuntatyöntekijöiden eläkepoistumaennuste vuosille , pohjautuen vakuutettujen määrään

Kuntatyöntekijöiden eläkepoistumaennuste vuosille , pohjautuen vakuutettujen määrään KU-SELVITYS/Hallinto, henkilöstö ja tukipalvelut -työryhmän loppuraportti LIITE 1 Kuntatyöntekijöiden maennuste vuosille 2014-, pohjautuen vakuutettujen määrään 31.12. Aineisto koottu Kevan tilastointiluokituksen

Lisätiedot

Kuntien henkilöstön rekrytointitarve seutukunnittain Kuopion seutukunta

Kuntien henkilöstön rekrytointitarve seutukunnittain Kuopion seutukunta Kuntien henkilöstön rekrytointitarve 2005-2020 seutukunnittain Kuopion seutukunta Heikki Miettinen/30.12.2005 Kuntien henkilöstön rekrytointitarve 2005-2020 seutukunnittain Henkilöstötarpeen ennakointi

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, III/2014

Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, III/2014 NÄKYMIÄ LOKAKUU 2014 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, III/2014 Ammattibarometri ja ForeAmmatti kertovat ISCO-ammattiluokituksen ammattien työmarkkinanäkymistä lähitulevaisuudessa

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, III/2013

Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, III/2013 NÄKYMIÄ LOKAKUU 2013 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, III/2013 Pulaa hakijoista vain kahdeksassa ammattiryhmässä Hämeen työ- ja elinkeinotoimistossa on syys-lokakuun vaihteessa

Lisätiedot

Kotoutuminen, maahanmuuttajat. Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta Liisa Larja

Kotoutuminen, maahanmuuttajat. Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta Liisa Larja Kotoutuminen, maahanmuuttajat Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta Liisa Larja 9.3.2017 % Naisten heikko työllistyminen painaa ulkomaalaistaustaisten työllisyysastetta alas 80 70 60 Työllisyysaste

Lisätiedot

Eläkeuudistus 2017. 19.5.2016 Tehy PPSHP ja Tehy OuKa. Päivi Lilleberg paivi.lilleberg@keva.fi

Eläkeuudistus 2017. 19.5.2016 Tehy PPSHP ja Tehy OuKa. Päivi Lilleberg paivi.lilleberg@keva.fi Eläkeuudistus 2017 19.5.2016 Tehy PPSHP ja Tehy OuKa Päivi Lilleberg paivi.lilleberg@keva.fi Keva työeläkekentässä Sijoitusten arvo, mrd euroa 2015 Maksutulo, mrd euroa 2015 50 45 40 35 30 25 20 15 10

Lisätiedot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Päivitetty 1.9.2016 Hallintosääntö 16 : virkoihin ja työsuhteisiin vaadittavasta kelpoisuudesta päättää hallitus. 1. Lääkärihenkilöstö Amanuenssi Apulaisylilääkäri

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, I/2016

Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, I/2016 NÄKYMIÄ HUHTIKUU 2016 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, I/2016 Ylitarjonta-ammattien määrä kasvoi ja pula-ammattien määrä väheni Hämeessä Hämeen työ- ja elinkeinotoimistossa tehtiin

Lisätiedot

Pirkanmaan työllisyyskatsaus Syyskuu 2015

Pirkanmaan työllisyyskatsaus Syyskuu 2015 NÄKYMIÄ LOKAKUU 215 PIRKANMAAN ELY-KESKUS Pirkanmaan työllisyyskatsaus Syyskuu 215 Julkaisuvapaa tiistaina 2.1.215 klo 9. Pirkanmaan työttömyys samalla tasolla kuin syyskuussa 1997 Työttömyys oli kasvanut

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, II/2012

Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, II/2012 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2012 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, II/2012 Julkaisuvapaa 26.6.2012 Terveys-, sosiaali- ja opetusalan osaajista edelleen pulaa Hämeen TE-toimistojen touko-kesäkuun

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, I/2014

Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, I/2014 NÄKYMIÄ HELMIKUU 2014 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, I/2014 Pulaa hakijoista vain muutamassa ammattinimikkeessä Hämeen työ- ja elinkeinotoimistossa on helmikuussa tehty arvio

Lisätiedot

Tilastotietoja evankelisluterilaisen. eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja:

Tilastotietoja evankelisluterilaisen. eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja: Tilastotietoja evankelisluterilaisen kirkon eläkkeistä ja vakuutetuista Lisätietoja: tilastot@keva.fi Saapuneiden kirkon eläkehakemusten määrä eläkelajeittain vuosina 2015 ja 2014 Eläkelaji 2015 2014 Muutos,

Lisätiedot

Kysynnän ja tarjonnan kohtaanto nykyisillä ja tulevilla työmarkkinoilla. Tilannetta ja näkymiä keväällä 2016

Kysynnän ja tarjonnan kohtaanto nykyisillä ja tulevilla työmarkkinoilla. Tilannetta ja näkymiä keväällä 2016 Kysynnän ja tarjonnan kohtaanto nykyisillä ja tulevilla työmarkkinoilla Tilannetta ja näkymiä keväällä 2016 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja TEM raportteja 19/2016 Kysynnän ja tarjonnan kohtaanto

Lisätiedot

AMMATTILAISIA LIIKKEELLÄ

AMMATTILAISIA LIIKKEELLÄ SEPPO MONTÉN, SANNA RANTO, MINNA SALORINNE, JUHA SUOKAS AMMATTILAISIA LIIKKEELLÄ Helsingin työpaikat ammattitilastoissa 33 TILASTOJA 2011 TIEDUSTELUT FÖRFÄGNINGAR INQUIRIES Seppo Montén p. tel. 09 310

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 27.1.2010 20.

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 27.1.2010 20. 1 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 27.1.2010 20. Tarkistettu kelpoisuusrekisteri tulee voimaan 1.3.2010 lukien Kelpoisuutena

Lisätiedot

ICT-sektorin työttömyystilanne Pohjois-Pohjanmaalla - joulukuu

ICT-sektorin työttömyystilanne Pohjois-Pohjanmaalla - joulukuu ICT-sektorin työttömyystilanne Pohjois-Pohjanmaalla - joulukuu 2015 - Jarkko Pietilä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Taustaksi ICT-sektorin määritys perustuu vahvasti valintoihin mitä aloja, luokkia tai

Lisätiedot

Tilastotietoja VaEL-eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja: tilastot@keva.fi

Tilastotietoja VaEL-eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja: tilastot@keva.fi Tilastotietoja VaEL-eläkkeistä ja vakuutetuista Lisätietoja: tilastot@keva.fi Kevassa tehdyt VaEL-eläke- ja etuuspäätökset lajeittain 2015 ja 2014 Eläkelaji Kaikki eläkeasiat, kpl 2015 2014 Muutos, % Vanhuuseläkkeet¹

Lisätiedot

Laadullinen työllistyminen, keskustelutilaisuus taustatilastoja

Laadullinen työllistyminen, keskustelutilaisuus taustatilastoja Laadullinen työllistyminen, keskustelutilaisuus 30.11. - taustatilastoja Ammattiasema - maisterin tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen ammattiluokituksen mukaan 2014 - yksi vuosi valmistumisesta Kasvatusalat

Lisätiedot

ICT-sektorin työttömyystilanne Pohjois-Pohjanmaalla - heinäkuu Jarkko Pietilä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

ICT-sektorin työttömyystilanne Pohjois-Pohjanmaalla - heinäkuu Jarkko Pietilä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ICT-sektorin työttömyystilanne Pohjois-Pohjanmaalla - heinäkuu 2015 - Jarkko Pietilä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 27.8.2015 Taustaksi ICT-sektorin määritys perustuu vahvasti valintoihin mitä aloja, luokkia

Lisätiedot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Päivitetty 23.2.2017 Hallintosääntö 16 : virkoihin ja työsuhteisiin vaadittavasta kelpoisuudesta päättää hallitus. 1. Lääkärihenkilöstö Amanuenssi Apulaisylilääkäri

Lisätiedot

ARVAA MIKÄ AMMATTI -sanaselityspeli. AMMATTIPELI kysymysnopalla. puutarhuri. poliisi

ARVAA MIKÄ AMMATTI -sanaselityspeli. AMMATTIPELI kysymysnopalla. puutarhuri. poliisi ARVAA MIKÄ AMMATTI -sanaselityspeli Arvaa mikä ammatti -pelin korteissa on 60 suomalaisille tuttua ammattia. Tulosta sopiva määrä kortteja. Kortteja on runsaasti, ja alussa on helpompia sanoja. Lopussa

Lisätiedot

I Tilastokeskus Käsikirjoja 14. Ammattiluokitus 1997 Liite 2. A m m attiluokitusten 1987ja 1997 väliset m uunnosavaim et

I Tilastokeskus Käsikirjoja 14. Ammattiluokitus 1997 Liite 2. A m m attiluokitusten 1987ja 1997 väliset m uunnosavaim et I Tilastokeskus Käsikirjoja 14 Ammattiluokitus 1997 Liite 2. A m m attiluokitusten 1987ja 1997 väliset m uunnosavaim et & SK tfi/en litziv r V Statistics Finland Handbockar Handbooks Ammattiluokitus 1997

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 26.1.2012 8.

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 26.1.2012 8. 1 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 26.1.2012 8. Tarkistettu kelpoisuusrekisteri tulee voimaan 1.3.2012 lukien Kelpoisuutena

Lisätiedot

- Yhdenmukaistamista on vielä käsiteltävä valmistelutoimikunnassa/alatyöryhmien välillä.

- Yhdenmukaistamista on vielä käsiteltävä valmistelutoimikunnassa/alatyöryhmien välillä. 2.5.2012 Henkilöstökoonti; Pöytyä, Aura, Pöytyän kttky Vak. Ma Yht. Hallinto ja talous 79 5 84 Perusturva 242 4 246 Varhaiskasvatus 102 18 120 Sivistys 173 65 238 Tekninen 108 2 110 Yhteensä 703 94 797

Lisätiedot

Perusopetus / Pajuluoman koulu Luokanopettaja (2) virka 1.8.2012 40 600 - uudet virat, kustannuslisäys 97 500 /vuosi

Perusopetus / Pajuluoman koulu Luokanopettaja (2) virka 1.8.2012 40 600 - uudet virat, kustannuslisäys 97 500 /vuosi Henkilöstösuunnitelma 2012 2015 Hj 29.8.2011, 136 Seinäjoen kaupungin henkilöstösuunnitelman 2012 2015 valmistelu edellyttää henkilöstöresurssin kokonaisarviointia. Valmistelun lähtökohtana on, että henkilöstölisäykset

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, II/2013

Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, II/2013 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2013 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, II/2013 Työvoiman kysynnän ja tarjonnan ammatillinen kohdentuminen parantunut Hämeen työ- ja elinkeinotoimistossa on touko-kesäkuun

Lisätiedot

Opinvipinää

Opinvipinää Opinvipinää 4.11.2016 Haku Lappiaan Yhteishaku www.opintopolku.fi 21.2. 14.3.2017 Kaikilla aloilla myös yo-paikkoja Jatkuva haku suoraan oppilaitokseen Yhteishakuaikana keskitetysti, jos jo aiempi ammatti

Lisätiedot

23.2.2016 Matti Paavonen 1

23.2.2016 Matti Paavonen 1 1 Kasvu antaa pelivaraa talouden ongelmat on silti ratkaistava 23.2.2016, Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, ekonomisti 2 IV/2015: Palvelujen volyymi kasvoi 2,1 % Toimialojen tuotannon volyymin

Lisätiedot

3. 50 vuotta täyttäneet työttömät työnhakijat Kaakkois-Suomen työmarkkinoilla

3. 50 vuotta täyttäneet työttömät työnhakijat Kaakkois-Suomen työmarkkinoilla Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa laaditaan työmarkkinoita käsitteleviä raportteja ja analyyseja. Seuranta- ja ennakointitiedon

Lisätiedot

KELPOISUUSLUETTELO. Kaikilta esimiesasemassa olevilta edellytetään riittävää johtamistaitoa.

KELPOISUUSLUETTELO. Kaikilta esimiesasemassa olevilta edellytetään riittävää johtamistaitoa. 1 KELPOISUUSLUETTELO Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus ja lautakunta päättävät henkilöstöltä vaadittavista kelpoisuusehdoista. Henkilöstöltä vaadittavasta kelpoisuudesta pidetään erillistä luetteloa.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstön kansainvälinen liikkuvuus 2009

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstön kansainvälinen liikkuvuus 2009 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstön kansainvälinen liikkuvuus 2009 Reijo Ailasmaa +358 29 524 7062 reijo.ailasmaa@thl.fi Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2016

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2016 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALITTUJEN ALIMMAT PISTEMÄÄRÄT 2016 Pisteytys perustuu yhteishaun yleiseen pistelaskuun, ellei toisin mainita. Yleisessä pistelaskussa voi saada maksimissaan 40 pistettä. Yhdellä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien. Kelpoisuus- ja kielitaito- vaatimukset

Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien. Kelpoisuus- ja kielitaito- vaatimukset Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien Kelpoisuus- ja kielitaito- vaatimukset 28.4.2015 1. Soveltamisala Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien kelpoisuus- ja kielitaitovaatimukset.

Lisätiedot

Pirkanmaan työllisyyskatsaus Lokakuu 2015

Pirkanmaan työllisyyskatsaus Lokakuu 2015 NÄKYMIÄ MARRASKUU 215 PIRKANMAAN ELY-KESKUS Pirkanmaan työllisyyskatsaus Lokakuu 215 Julkaisuvapaa tiistaina 24.11.215 klo 9. Pirkanmaan työttömyyden kasvu oli hidastunut Vastaavasti työttömien työnhakijoiden

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2016 KT Kuntatyönantajat 8000 7000 6000 Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2015 7 380 5000 4000 3000 2000 2 743 3

Lisätiedot

Rekrytointitarpeiden ennakointi (ART) Jyväskylän selvitysalue yhteensä Heikki Miettinen

Rekrytointitarpeiden ennakointi (ART) Jyväskylän selvitysalue yhteensä Heikki Miettinen Rekrytointitarpeiden ennakointi (ART) Jyväskylän selvitysalue yhteensä 27.9.2013 Heikki Miettinen Rekrytointitarpeen laskenta Jyväskylän selvitysalueen kuntien yhteensä Palomiehiä ei ole mukana laskelmissa

Lisätiedot

TIETEEN TILA Tohtoreiden sijoittuminen työelämässä: toimialoittainen tarkastelu

TIETEEN TILA Tohtoreiden sijoittuminen työelämässä: toimialoittainen tarkastelu TIETEEN TILA 2016 Tohtoreiden sijoittuminen työelämässä: toimialoittainen tarkastelu 19.12.2016 Lisätietoja: www.aka.fi/tieteentila Suunnittelu ja johdon tuki -yksikkö Suomen Akatemia 1 Tohtoreiden sijoittumisaineisto

Lisätiedot

Pirkanmaan työllisyyskatsaus Joulukuu 2015

Pirkanmaan työllisyyskatsaus Joulukuu 2015 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 216 PIRKANMAAN ELY-KESKUS Pirkanmaan työllisyyskatsaus Joulukuu 215 Julkaisuvapaa keskiviikkona 27.1.216 klo 9. Pirkanmaan työllisyystilanne kehittyy parempaan suuntaan Laskennallisesti

Lisätiedot

Pirkanmaan työllisyyskatsaus Marraskuu 2015

Pirkanmaan työllisyyskatsaus Marraskuu 2015 NÄKYMIÄ JOULUKUU 215 PIRKANMAAN ELY-KESKUS Pirkanmaan työllisyyskatsaus Marraskuu 215 Julkaisuvapaa tiistaina 22.12.215 klo 9. Pirkanmaan tilanne lähes ennallaan Työttömien työnhakijoiden kokonaismäärä

Lisätiedot

Alue-ennuste, työllisyys VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014

Alue-ennuste, työllisyys VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014 Alue-ennuste, työllisyys VATT Toimiala Online syysseminaari 21.11. Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 1, työllisyyden kumulatiivinen %-muutos -4-6 -8-1 -12-14 Metsätalous

Lisätiedot

Sijoittumistilastot ja tulevaisuuden ammatit. Koulutustarve-ennakoinnin asiantuntijaryhmä Mikael Andolin Pirkanmaan ennakointipalvelu

Sijoittumistilastot ja tulevaisuuden ammatit. Koulutustarve-ennakoinnin asiantuntijaryhmä Mikael Andolin Pirkanmaan ennakointipalvelu Sijoittumistilastot ja tulevaisuuden ammatit Koulutustarve-ennakoinnin asiantuntijaryhmä 14.6.2012 Mikael Andolin Pirkanmaan ennakointipalvelu Väestöennuste (15-19-v.) Pirkanmaalla 2008-2020 Pirkanmaan

Lisätiedot

Ansiotasot ja ansiokehitys sopimusaloittain syyskuussa vuonna 2015

Ansiotasot ja ansiokehitys sopimusaloittain syyskuussa vuonna 2015 Sivu 1 (5) Teollisuus Toimihenkilöt 38 949 3 290 1,3 1,9 Ylemmät toimihenkilöt 56 376 4 858 0,6 2,1 Elintarviketeollisuus Tekniset ja konttoritoimihenkilöt 4 510 3 320 2,9 2,1 Ylemmät toimihenkilöt 3 186

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa "AVAA SATAKUNNAN OPINOVI" AIKUISOHJAUS TYÖELÄMÄN VOIMAVARANA -SEMINAARI 19.1.2010 Projektitutkija Saku Vähäsantanen Turun kauppakorkeakoulu, Porin

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN KOULUTUSVASTUUT. Humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto. Koulutusvastuu Nykytila Muutosesitys. tulkki (AMK) Diak Humak

AMMATTIKORKEAKOULUJEN KOULUTUSVASTUUT. Humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto. Koulutusvastuu Nykytila Muutosesitys. tulkki (AMK) Diak Humak AMMATTIKORKEAKOULUJEN KOULUTUSVASTUUT Koulutusvastuu Nykytila Muutosesitys Humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto tulkki (AMK) yhteisöpedagogi (AMK) Diak Humak Centria Humak esittää luopumista 1

Lisätiedot

mm. ammattiryhmittäin ja koulutuksen mukaan. Mukana on myös seutukuntakohtaista tilastotietoa.

mm. ammattiryhmittäin ja koulutuksen mukaan. Mukana on myös seutukuntakohtaista tilastotietoa. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa laaditaan työmarkkinoita käsitteleviä raportteja ja analyyseja. Seuranta- ja ennakointitiedon

Lisätiedot

Rekrytointitarpeiden ennakointi. Jämsä Kuhmoinen selvitysalue Heikki Miettinen

Rekrytointitarpeiden ennakointi. Jämsä Kuhmoinen selvitysalue Heikki Miettinen Rekrytointitarpeiden ennakointi Jämsä Kuhmoinen selvitysalue 19.12.2014 Heikki Miettinen Laskelmat kuvaavat: a) eläkkeelle siirtymistä ja b) henkilöstötarpeiden ennakoitua muutosta korvaavan rekrytointitarpeen

Lisätiedot

Pohjois-Savon työllisyyskatsaus 12/2015

Pohjois-Savon työllisyyskatsaus 12/2015 Työttömät työnhakijat NÄKYMIÄ JOULUKUU 2015 POHJOIS-SAVON ELY-KESKUS Pohjois-Savon työllisyyskatsaus 12/2015 Julkaisuvapaa keskiviikko 27.1.2016 klo 9.00 Työttömät työnhakijat Pohjois-Savossa kuukausittain

Lisätiedot

Tieteenaloittaiset tilastot: Lääke- ja terveystieteet

Tieteenaloittaiset tilastot: Lääke- ja terveystieteet Tieteen tila 212 Tieteenaloittaiset tilastot: Lääke- ja terveystieteet Tässä dokumentissa tarkastellaan lääketieteiden aloista peruslääketieteitä; kliinisiä lääketieteitä; hammaslääketieteitä; lääketieteen

Lisätiedot

Pohjois-Savon työllisyyskatsaus 11/2015. Pohjois-Savon työllisyyskatsaus 8/2013

Pohjois-Savon työllisyyskatsaus 11/2015. Pohjois-Savon työllisyyskatsaus 8/2013 Työttömät työnhakijat NÄKYMIÄ MARRASKUU 2015 POHJOIS-SAVON ELY-KESKUS Pohjois-Savon työllisyyskatsaus 11/2015 Julkaisuvapaa tiistai 22.12.2015 klo 9.00 Työttömät työnhakijat Pohjois-Savossa kuukausittain

Lisätiedot

Pirkanmaan työllisyyskatsaus Marraskuu 2014

Pirkanmaan työllisyyskatsaus Marraskuu 2014 NÄKYMIÄ JOULUKUU 2014 PIRKANMAAN ELY-KESKUS Pirkanmaan työllisyyskatsaus Marraskuu 2014 Julkaisuvapaa tiistaina 23.12.2014 klo 9.00 Pirkanmaan työttömyys edelleen korkealla tasolla valtakunnallisesti Marraskuussa

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa laaditaan työmarkkinoita käsitteleviä raportteja ja analyyseja. Seuranta- ja ennakointitiedon

Lisätiedot

Pirkanmaan työllisyyskatsaus Maaliskuu 2015

Pirkanmaan työllisyyskatsaus Maaliskuu 2015 NÄKYMIÄ HUHTIKUU 2015 PIRKANMAAN ELY-KESKUS Pirkanmaan työllisyyskatsaus Maaliskuu 2015 Julkaisuvapaa tiistaina 23.4.2015 klo 9.00 Pirkanmaalla työttömyys jatkaa laskusuunnassa maaliskuussa Maaliskuussa

Lisätiedot

Pirkanmaan työllisyyskatsaus Kesäkuu 2015

Pirkanmaan työllisyyskatsaus Kesäkuu 2015 NÄKYMIÄ HEINÄKUU 215 PIRKANMAAN ELY-KESKUS Pirkanmaan työllisyyskatsaus Kesäkuu 215 Julkaisuvapaa tiistaina 21.7.215 klo 9. Pirkanmaalla työttömyyden kehitys kesän nousutunnelmissa Vuoden 215 ensimmäisen

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Avautuvat työpaikat (ammattirakenteen muutos + poistumat )

Avautuvat työpaikat (ammattirakenteen muutos + poistumat ) KM 9.5.2007 Kärkineliö-maakunnat Avautuvat työpaikat (ammattirakenteen muutos + poistumat ) Taulukko 1.1 Avautuvat työpaikat 2005-2020, henkeä vuodessa Laskennallinen ikäluokan riittävyys avautuviin työpaikkoihin.

Lisätiedot

Maaliskuun työllisyyskatsaus 3/2015

Maaliskuun työllisyyskatsaus 3/2015 NÄKYMIÄ MAALISKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 0295 021 117 Maaliskuun työllisyyskatsaus 3/ Julkaisuvapaa torstaina 23.4. klo 9.00 Työttömiä työnhakijoita 14,9 % enemmän kuin vuotta

Lisätiedot

Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantotilanne eri ammateissa, TE-toimistojen arvio kesäkuussa 2014

Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantotilanne eri ammateissa, TE-toimistojen arvio kesäkuussa 2014 KATSAUS 16.6.2014 Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantotilanne eri ammateissa, TE-toimistojen arvio kesäkuussa 2014 Työ- ja elinkeinotoimistoissa on touko-kesäkuun vaihteessa tehty arvio keskeisten

Lisätiedot

Pirkanmaan työllisyyskatsaus Helmikuu 2015

Pirkanmaan työllisyyskatsaus Helmikuu 2015 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2015 PIRKANMAAN ELY-KESKUS Pirkanmaan työllisyyskatsaus Helmikuu 2015 Julkaisuvapaa tiistaina 24.3.2015 klo 9.00 Pirkanmaalla työttömyys pieneen laskuun helmikuussa Helmikuussa työttömien

Lisätiedot

Yleisin ansio kuntasektorilla euroa kuukaudessa

Yleisin ansio kuntasektorilla euroa kuukaudessa Palkat ja työvoimakustannukset 06 Kuntasektorin palkat 05, lokakuu Yleisin ansio kuntasektorilla 00 400 euroa kuukaudessa Vuonna 05 kuntasektorilla työskentelevän kokoaikaisen, täyttä palkkaa saaneen kuukausipalkkaisen

Lisätiedot

Pirkanmaan työllisyyskatsaus Joulukuu 2014

Pirkanmaan työllisyyskatsaus Joulukuu 2014 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2015 PIRKANMAAN ELY-KESKUS Pirkanmaan työllisyyskatsaus Joulukuu 2014 Julkaisuvapaa tiistaina 20.1.2015 klo 9.00 Pirkanmaalla yli 38 000 työtöntä työnhakijaa Joulukuussa työttömien työnhakijoiden

Lisätiedot

Pirkanmaan työllisyyskatsaus Toukokuu 2015

Pirkanmaan työllisyyskatsaus Toukokuu 2015 NÄKYMIÄ KESÄKUU 215 PIRKANMAAN ELY-KESKUS Pirkanmaan työllisyyskatsaus Toukokuu 215 Julkaisuvapaa keskiviikkona 24.6.215 klo 9. Pirkanmaalla työttömyyden kehitys jatkaa laskusuunnassa Vuoden 215 ensimmäisten

Lisätiedot

2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan

2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan 1 % 5 % 4 % 1 % 2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan 1 % 2 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 % C Teollisuus G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016 KEHITTÄMINEN JA HALLINTO Kehittäminen työllisyyskoordinaattori 1 1 1 kaupunginjohtaja 1 1 1 1 1 hallinto- ja henkilöstöjohtaja 1 1 1 1 1 talous- ja hankintajohtaja 1 1 1 1 1 Yhteensä 3 0 3 3 0 1 4 0 4

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta. elinkeinoelämän näkökulmasta

Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta. elinkeinoelämän näkökulmasta Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta elinkeinoelämän näkökulmasta Mirja Mirja Hannula Elinkeinoelämän keskusliitto EK EK

Lisätiedot

postityöntekijä resurssiopettaja

postityöntekijä resurssiopettaja HUMANISTINEN Pääaine tai koulutusohjelma Englannin kieli Englannin kieli ja kulttuuri Englannin kieli ja kääntäminen Ammatti- tai virkanimike myyntiassistentti postityöntekijä resurssiopettaja asiakasneuvoja

Lisätiedot

V0054 1 yhtenäiskoulun rehtorin virka VA. V0011 2 luokanopettaja VA. V0012 3 luokanopettaja VA. V0017 4 luokanopettaja VA. V0019 5 luokanopettaja VA

V0054 1 yhtenäiskoulun rehtorin virka VA. V0011 2 luokanopettaja VA. V0012 3 luokanopettaja VA. V0017 4 luokanopettaja VA. V0019 5 luokanopettaja VA Virka/toimi Toimen/viran nimike /MA Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 0,4 toimistosihteeri T 0,5 toimistosihteeri V0033 1 koulukuraattori T 2 koulupsykologi Yhtenäiskoulu, ala-aste V0054 1 yhtenäiskoulun

Lisätiedot

MERKONOMIEN TYÖLLISYYSNÄKYMÄT. Liiketalouden kehittämispäivät Mervi Angerma-Niittylä

MERKONOMIEN TYÖLLISYYSNÄKYMÄT. Liiketalouden kehittämispäivät Mervi Angerma-Niittylä MERKONOMIEN TYÖLLISYYSNÄKYMÄT Liiketalouden kehittämispäivät 13.-14.4.2011 Mervi Angerma-Niittylä KAUPPA LUO VARALLISUUTTA YHTEISKUNTAAN Bruttokansantuoteosuudet 2009 1,6 2,7 3,0 3,6 19,7 15,6 9,0 9,9

Lisätiedot

Pohjois-Savon työllisyyskatsaus 3/2015. Pohjois-Savon työllisyyskatsaus 10/2013

Pohjois-Savon työllisyyskatsaus 3/2015. Pohjois-Savon työllisyyskatsaus 10/2013 Työttömät työnhakijat NÄKYMIÄ MAALISKUU 2015 POHJOIS-SAVON ELY-KESKUS Pohjois-Savon työllisyyskatsaus 3/2015 Julkaisuvapaa torstai 23.4.2015 klo 9.00 18000 Pohjois-Savon työllisyyskatsaus 10/2013 16000

Lisätiedot

Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko)

Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko) Vuosi 2009 Laskentapäivänä voimassa olevat ryhmälomautukset (koskee vähintään 10 henkilöä ja on määräaikainen tai lyhennetty työviikko) Koko maa 2009 Ryhmälomautettujen henkilöiden lukumäärä Laskentapäivä

Lisätiedot

Satakunnan työllisyyskatsaus 9/2015

Satakunnan työllisyyskatsaus 9/2015 NÄKYMIÄ SYYSKUU 2015 SATAKUNNAN ELY-KESKUS Satakunnan työllisyyskatsaus 9/2015 Julkaisuvapaa tiistaina 20.10.2015 klo 9.00 Työttömien määrä vähentyi hieman syyskuussa Satakunnassa Työnhakijat Satakunnan

Lisätiedot

Nykyinen ammatti-, tehtävä- tai virkanimike (5 vuotta valmistumisen jälkeen) pääaineittain (väh. 5 havaintoa/pääaine Tutkinnon pääaine Biokemia

Nykyinen ammatti-, tehtävä- tai virkanimike (5 vuotta valmistumisen jälkeen) pääaineittain (väh. 5 havaintoa/pääaine Tutkinnon pääaine Biokemia Nykyinen ammatti-, tehtävä- tai virkanimike (5 vuotta valmistumisen jälkeen) pääaineittain (väh. 5 havaintoa/pääaine Tutkinnon pääaine Biokemia Biotieteet Biologia Englannin kielen kääntäminen ja tulkkaus

Lisätiedot

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Yhteishaku, kevät 2016 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Mitä ysin jälkeen? Peruskoulun jälkeen voit hakea ammattioppilaitokseen hakea lukioon suorittaa 3-4 vuodessa ammatillisen

Lisätiedot

PALKKATILASTO. Kiinteä kuukausipalkka. % lkm lkm

PALKKATILASTO. Kiinteä kuukausipalkka. % lkm lkm Sivu 1(6) lukumäärät ja muutosprosentit identtisistä henkilöistä (merkitty -otsikolla) (* Teollisuus ilman 2009 2010 Muutos 2009 2010 Muutos 2009 2010 Muutos 2009 2010 Muutos Tekniset ja konttoritoimihenkilöt

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU KORKEAKOULUJEN YHTEISHAKU VALINTAKOEPÄIVÄT sivu 1/5

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU KORKEAKOULUJEN YHTEISHAKU VALINTAKOEPÄIVÄT sivu 1/5 VALINTAKOEPÄIVÄT sivu 1/5 Kulttuuriala Medianomi (AMK), 42 23.5. ja 24.5. (2 pv) päivät Valintakokeeseen kutsuttavien määrä yhteistyö Kaikki hakukelpoiset etukäteisnäytön hyväksytysti suorittaneet hakijat

Lisätiedot

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Uusi SeutUra -hanke Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Pielisen Karjalan vahvat klusterit Tässä aineistossa on tarkasteltu Pielisen Karjalan eli

Lisätiedot

Lokakuun työllisyyskatsaus 10/2015

Lokakuun työllisyyskatsaus 10/2015 NÄKYMIÄ LOKAKUU UUDENMAAN ELY-KESKUS Lisätiedot: Jouni Nupponen p. 0295 021 117 Lokakuun työllisyyskatsaus 10/ Julkaisuvapaa tiistaina 24.11. klo 9.00 Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita vajaa 5

Lisätiedot

Satakunnan työllisyyskatsaus 10/2012

Satakunnan työllisyyskatsaus 10/2012 NÄKYMIÄ LOKAKUU 2012 SATAKUNNAN ELY-KESKUS Satakunnan työllisyyskatsaus 10/2012 Julkaisuvapaa tiistaina 20.11.2012 klo 9.00 Työttömyys lisääntynyt myös Satakunnassa Työnhakijat Satakunnan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot