Huomioitavaa yksityisen sektorin palkkatiedustelun ammattien ilmoittamisessa!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Huomioitavaa yksityisen sektorin palkkatiedustelun ammattien ilmoittamisessa!"

Transkriptio

1 Y k s i t y i s e n s e k t o r i n p a l k k a t i e d u s t e l u Tilastokeskuksen yleinen ammattiluokitus Tuntipalkkaiset Kuukausipalkkaiset Huomioitavaa yksityisen sektorin palkkatiedustelun ammattien ilmoittamisessa! Kaikilla tuntipalkkaisilla käytetään Tilastokeskuksen yleistä ammattiluokitusta (Y). Ammatit ilmoitetaan tarkimmalla mahdollisella tasolla. Kuukausipalkkaisilla käytetään Tilastokeskuksen yleistä ammattiluokitusta (Y) toimialoilla 493, 494, 59, 68, 69, 72, 75, 843, 86, 90, 91, 93, 94, 95 ja 96. Muilla toimialoilla käytetään alakohtaisia ammattinimikkeistöjä B tai C. Kuukausipalkkaisille on määritelty ammattikoodisto toimialan mukaan. Tarvittaessa kuukausipalkkaisilla voidaan käyttää Tilastokeskuksen yleistä ammattiluokitusta (Y).

2 Sisällysluettelo Tilastokeskuksen yleinen ammattiluokitus... 3 Ammattiluokituksen käyttö... 3 Ammattiluokituksen rakenne... 3 AMMATTILUOKITUS Johtajat... 5 Y11 Johtajat, ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat... 5 Y12 Hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat... 5 Y13 Tuotantotoiminnan ja yhteiskunnan peruspalvelujen johtajat... 5 Y14 Hotelli- ja ravintola-alan, vähittäiskaupan ja muiden palvelualojen johtajat Erityisasiantuntijat... 6 Y21 Luonnontieteiden ja tekniikan erityisasiantuntijat... 6 Y22 Terveydenhuollon erityisasiantuntijat... 7 Y23 Opettajat ja muut opetusalan erityisasiantuntijat... 7 Y24 Liike-elämän ja hallinnon erityisasiantuntijat... 8 Y25 Tieto- ja viestintäteknologian erityisasiantuntijat... 8 Y26 Lainopilliset, sosiaalialan ja kulttuurialan erityisasiantuntijat Asiantuntijat... 9 Y31 Luonnontieteiden ja tekniikan asiantuntijat... 9 Y32 Terveydenhuollon asiantuntijat Y33 Liike-elämän ja hallinnon asiantuntijat Y34 Lainopilliset avustajat sekä sosiaali- ja kulttuurialan asiantuntijat Y35 Informaatio- ja tietoliikenneteknologian asiantuntijat Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Y41 Toimistotyöntekijät Y42 Asiakaspalvelutyöntekijät Y43 Laskennan ja varastoinnin toimistotyöntekijät Y44 Muut toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Palvelu- ja myyntityöntekijät Y51 Palvelutyöntekijät Y52 Myyjät, kauppiaat ym Y53 Hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijät Y54 Suojelu- ja vartiointityöntekijät Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym Y61 Maanviljelijät ja eläintenkasvattajat ym Y62 Metsä- ja kalatalouden työntekijät Y63 Kotitarveviljelijät, -kalastajat ja -metsästäjät Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät Y71 Rakennustyöntekijät ym. (pl. sähköasentajat) Y72 Konepaja- ja valimotyöntekijät sekä asentajat ja korjaajat Y73 Käsityötuotteiden valmistajat, hienomekaanikot sekä painoalan työntekijät Y74 Sähkö- ja elektroniikka-alan työntekijät Y75 Elintarvike-, puutyö- ja vaatetus- ja jalkinealan valmistustyöntekijät ym Prosessi- ja kuljetustyöntekijät Y81 Prosessityöntekijät Y82 Teollisuustuotteiden kokoonpanijat Y83 Kuljetustyöntekijät Muut työntekijät Y91 Siivoojat, kotiapulaiset ja muut puhdistustyöntekijät Y92 Maa-, metsä- ja kalatalouden avustavat työntekijät Y93 Teollisuuden ja rakentamisen avustavat työntekijät Y94 Avustavat keittiö- ja ruokatyöntekijät Y95 Katumyyjät, kengänkiillottajat ym Y96 Katujen puhtaanapidon ja jätehuollon työntekijät ym

3 Tilastokeskuksen yleinen ammattiluokitus Ammattiluokituksen käyttö Yksityisen sektorin vuoden 2014 palkkatiedusteluun ilmoitetaan tuntipalkkaisten sekä koodiston kannessa luetelluilla toimialoilla kuukausipalkkaisten ammatit Tilastokeskuksen Ammattiluokitus 2010:n mukaan. Luokitusta voidaan käyttää kuukausipalkkaisilla muillakin toimialoilla täydentämään alakohtaista ammattikoodistoa. Ammattiluokitus perustuu Euroopan unionin ammattiluokitukseen ISCO08 (COM). Ammattiluokituksen avulla laaditaan tilastoja väestön ammattirakenteesta ja palkoista. Saman ammattiluokituksen käyttö eri tilastoissa, tutkimuksissa ja rekistereissä mahdollistaa vertailukelpoisten tilastojen tuottamisen ammattirakenteesta eri aikoina ja eri alueilla. Ammattikoodia määriteltäessä voitte käyttää apuna Tilastokeskuksen hakukonetta, johon on linkki sähköiseltä lomakkeelta tai se löytyy osoitteesta: Ammattikoodit tulee ilmoittaa luokituksen 4-, tai 5-numero tasolla. Koodin ensimmäinen merkki on Y (esim. kirjanpitäjä Y3313) Ammattiluokituksen rakenne Ammattiluokituksessa on kymmenen pääryhmää. Pääryhmät on muodostettu ammattitaidon tason perusteella. Niiden sisällä ammatit jaetaan erikoistumisalan mukaan. Pääryhmien 4-8 ammatit ovat kaikki samalla ammattitaidon tasolla. Pääryhmän 1 ammatit ovat ammattitaidon tasolla 3 ja 4. Pääluokat ja kunkin pääluokan edellyttämä ammattitaidon taso Pääluokat Ammattitaidon taso 1 Johtajat Erityisasiantuntijat 4 3 Asiantuntijat 3 4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 2 5 Palvelu- ja myyntityöntekijät 2 6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 2 7 Rakennus-, korjaus ja valmistustyöntekijät 2 8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 2 9 Muut työntekijät 1 0 Sotilaat 1,2 + 4 Ammattitaidon tasot: Taitotaso 1 Taitotasolle 1 kuuluvissa ammateissa edellytetään yksinkertaisten tai rutiiniluonteisten fyysisten tai manuaalisten tehtävien suorittamista. Niissä voidaan vaatia käsityökalujen tai yksinkertaisten koneiden kuten pölynimurin käyttöä. Monissa ammateissa vaaditaan myös fyysistä voimaa ja kestävyyttä. Tehtäviin voi kuulua siivoamista, kaivamista, tavaroiden lajittelua, varastointia tai kokoamista käsin (joskus myös koneistetun toiminnan yhteydessä), ei-moottoroitujen kulkuneuvojen ajamista; hedelmien, vihannesten yms. poimimista. Taitotaso 2 Taitotasolle 2 luokiteltaviin ammatteihin kuuluu koneiden ja elektronisten laitteiden käyttöä, ajoneuvojen kuljettamista, sähkölaitteiden ja mekaanisten laitteiden huoltoa ja korjausta, informaation käsittelyä, järjestämistä ja varastointia. Lähes kaikissa taitotason 2 ammateissa olennainen vaatimus on kyky omaksua kirjallista tietoa, kuten turvallisuusohjeita, kirjata tehdyt työt ja suorittaa laskutoimituksia. Monissa ammateissa vaaditaan suhteellisen hyviä kirjallisia ja suullisia taitoja sekä ihmissuhdetaitoja. Joissakin ammateissa näitä taitoja edellytetään suurimmassa osassa työtä. Monissa ammateissa vaaditaan sorminäppäryyttä. 3

4 Vaadittava osaaminen ja taidot hankitaan suorittamalla vähintään ylemmän perusasteen koulutus (IS- CED, koulutusaste 2). Monissa ammateissa edellytetään kuitenkin keskiasteen koulutusta: joko ammatillisen perustutkinnon (ISCED, koulutusaste 3) suorittamista, johon voi sisältyä merkittävässä määrässä myös ammatillisesti erikoistunutta koulutusta ja työssä kouluttautumista tai erikoisammattitutkinnon suorittamista (ISCED, koulutusaste 4). Joissakin tapauksissa kokemus ja työssä oppiminen saattavat korvata muodollista oppimista. Taitotasolle 2 kuuluvia ammatteja ovat lihakauppiaat, bussinkuljettajat, sihteerit, taloushallinnon toimistotyöntekijät, ompelijat, myyjät, kampaajat, rakennussähkömiehet, automekaanikot. Taitotaso 3 Taitotasolle 3 luokiteltaviin ammatteihin kuuluu tyypillisesti monimutkaisten teknisten ja käytännön tehtävien hoitaminen, jotka edellyttävät tietyn erikoisalan asiasisältöjen, tekniikan ja menettelytapojen osaamista. Näissä ammateissa vaaditaan tavallisesti hyviä kirjallisia taitoja, laskutaitoa sekä hyviä ihmissuhdetaitoja. Tällaisiin taitoihin kuuluu kyky ymmärtää monimutkaista kirjallista materiaalia, kyky laatia raportteja sekä viestiä suullisesti vaikeissakin tilanteissa. Vaadittava osaaminen ja taidot hankitaan tavallisesti opiskelemalla alimman korkea-asteen oppilaitoksissa (ISCED koulutusaste 5b), Joissakin tapauksissa kattava ja relevantti työkokemus sekä pitkäaikainen työssä kouluttautuminen saattavat korvata muodollista koulutusta. Taitotasolle 3 luokiteltaviin ammatteihin kuuluvat esimerkiksi kaupan alan johtajat, lääketieteellisen kuvantamis- ja laitetekniikan asiantuntijat asianajosihteerit, myyntiedustajat, sairaankuljetuksen ensihoitajat, informaatio- ja tietoliikenneteknologian teknikot ja radio- ja tv-lähetysten teknisiä tehtäviä hoitavat asiantuntijat. Taitotaso 4 Taitotasolle 4 luokiteltavissa ammateissa edellytetään monimutkaisten ongelmien ratkaisua sekä päätöksentekoa, joka perustuu kattavaan teoreettiseen tietoon ja tietyn erikoisalan asiasisältöjen osaamiseen. Tehtäviin sisältyy tietyn erikoisalan tietämystä syventävää analysointia ja tutkimusta, sairauksien diagnosointia ja hoitamista, osaamisen välittämistä muille, rakenteiden ja laitteistojen sekä tuotantoprosessien ja rakentamisien suunnittelua. Tämän taitotason ammatit vaativat yleensä erittäin hyvää kirjallista esityskykyä ja vaativaa laskutaitoa sekä erinomaisia ihmissuhdetaitoja. Tällaisia taitoja ovat kyky ymmärtää monimutkaista kirjallista materiaalia sekä kyky ilmaista ja välittää monimutkaisia asioita viestimissä, kirjoissa ja raporteissa sekä suullisesti. Vaadittava osaaminen ja taidot hankitaan yleensä korkeakouluasteen tai tutkijakoulutusasteen kautta (ISCED koulutusaste 5a tai koulutusaste 6). Ammattiin pääsy edellyttää yleensä asianmukaisia muodollisia valmiuksia. Joskus kokemus ja työssä kouluttautuminen saattavat korvata muodollista koulutusta. Taitotasolle 4 luokiteltaviin ammatteihin kuuluvat esimerkiksi myynti- ja markkinointi johtajat, peruskoulun ja lukion opettajat, lääkärit, ylihoitajat ja it- systeemianalyytikot. Ammattiluokitus 2010 kokonaisuudessaan löytyy Tilastokeskuksen internet -sivuilta osoitteesta: Julkaisu: Ammattiluokitus 2010, Helsinki Tilastokeskus 2011 (Käsikirjoja /Tilastokeskus, 14) 4

5 Ammattiluokitus 1 Johtajat Y11 Y111 Y1111 Y1112 Y11121 Y11122 Y1113 Y1114 Y11141 Y11142 Y112 Y1120 Y12 Y121 Y1211 Y1212 Y1213 Y1219 Y122 Y1221 Y1222 Y1223 Y13 Y131 Y1311 Y1312 Y132 Y1321 Y1322 Y1323 Y1324 Y133 Y1330 Y134 Y1341 Y1342 Y1343 Y1344 Johtajat, ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat Ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat Lainsäätäjät Julkishallinnon ylimmät virkamiehet Valtion keskushallinnon johtajat Alue- ja paikallishallinnon johtajat ja ylimmät virkamiehet Heimo- ja kyläpäälliköt Järjestöjen johtajat Työmarkkina- ja elinkeinoelämän järjestöjen johtajat Muiden järjestöjen johtajat Toimitusjohtajat ja pääjohtajat Toimitusjohtajat ja pääjohtajat Hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat Liiketoiminta- ja hallintojohtajat Talousjohtajat Henkilöstöjohtajat Politiikka- ja suunnittelujohtajat Muut hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat Myynti-, markkinointi- ja kehitysjohtajat Myynti- ja markkinointijohtajat Mainos- ja tiedotusjohtajat Tutkimus- ja kehitysjohtajat Tuotantotoiminnan ja yhteiskunnan peruspalvelujen johtajat Maa-, metsä- ja kalatalouden johtajat Maa- ja metsätalouden johtajat Vesiviljely- ja kalatalouden johtajat Teollisuuden tuotantojohtajat sekä kaivos-, rakennus- ja jakelu-johtajat Teollisuuden tuotantojohtajat Kaivostoiminnan tuotantojohtajat Rakennustoiminnan tuotantojohtajat Hankinta- ja jakelujohtajat Tieto- ja viestintäteknologiajohtajat Tieto- ja viestintäteknologiajohtajat Yhteiskunnan peruspalvelujen sekä rahoitus- ja vakuutuspalvelujen johtajat Lastenhoidon johtajat Terveydenhuollon johtajat Vanhustenhuollon johtajat Sosiaalihuollon johtajat 5

6 Y1345 Y1346 Y1349 Y14 Y141 Y1411 Y1412 Y142 Y1420 Y143 Y1431 Y1439 Opetusalan johtajat Rahoitus- ja vakuutuspalvelujen johtajat Muut yhteiskunnan palvelujen johtajat Hotelli- ja ravintola-alan, vähittäiskaupan ja muiden palvelualojen johtajat Hotellin- ja ravintolanjohtajat Hotellinjohtajat Ravintolanjohtajat Vähittäis- ja tukkukaupan johtajat Vähittäis- ja tukkukaupan johtajat Muiden palvelualojen johtajat Urheilu-, vapaa-aika- ja kulttuurikeskusten johtajat Muut palvelualojen johtajat 2 Erityisasiantuntijat Y21 Y211 Y2111 Y2112 Y2113 Y2114 Y212 Y2120 Y213 Y2131 Y2132 Y21321 Y21322 Y2133 Y214 Y2141 Y2142 Y2143 Y2144 Y2145 Y2146 Y2149 Y215 Y2151 Y2152 Y2153 Y21531 Y21532 Y216 Y2161 Y2162 Luonnontieteiden ja tekniikan erityisasiantuntijat Luonnon- ja geotieteen erityisasiantuntijat Fyysikot ja astronomit Meteorologit Kemistit Geologit ja geofyysikot Matematiikan ja tilastotieteen erityisasiantuntijat Matemaatikot, aktuaarit ja tilastotieteilijät Biotieteiden erityisasiantuntijat Biologit, kasvi- ja eläintieteilijät ym. erityisasiantuntijat Maa-, metsä- ja kalatalouden erityisasiantuntijat Maa- ja kalatalouden erityisasiantuntijat Metsätalouden erityisasiantuntijat Ympäristön- ja luonnonsuojelun erityisasiantuntijat Tekniikan erityisasiantuntijat (pl. sähköteknologia) Teollisen valmistuksen ja tuotantotekniikan erityisasiantuntijat Maa- ja vesirakentamisen erityisasiantuntijat Ympäristötekniikan erityisasiantuntijat Konetekniikan erityisasiantuntijat Puunjalostuksen ja kemian prosessitekniikan erityisasiantuntijat Kaivosteollisuuden, metallurgian ym. erityisasiantuntijat Muut tekniikan erityisasiantuntijat Sähköteknologian erityisasiantuntijat Sähkötekniikan erityisasiantuntijat Elektroniikan erityisasiantuntijat ICT-alan erityisasiantuntijat Tietoliikenneteknologian tutkijat Tietotekniikka-alan tutkijat Arkkitehdit, suunnittelijat ja maanmittaajat Talonrakennuksen arkkitehdit Maisema-arkkitehdit 6

7 Y2163 Y2164 Y2165 Y2166 Y22 Y221 Y2211 Y2212 Y22121 Y22122 Y222 Y2221 Y22211 Y22212 Y2222 Y223 Y2230 Y224 Y2240 Y225 Y2250 Y226 Y2261 Y2262 Y2263 Y2264 Y2265 Y2266 Y2269 Y23 Y231 Y2310 Y23101 Y23102 Y23103 Y23104 Y23105 Y23106 Y232 Y2320 Y233 Y2330 Y23301 Y23302 Y23303 Y23304 Tuote- ja vaatesuunnittelijat Yhdyskunta- ja liikennesuunnittelijat Kartoituksen ja maanmittauksen erityisasiantuntijat Graafiset ja multimediasuunnittelijat Terveydenhuollon erityisasiantuntijat Lääkärit Yleislääkärit Ylilääkärit ja erikoislääkärit Ylilääkärit Erikoislääkärit Hoitotyön erityisasiantuntijat Ylihoitajat ja osastonhoitajat Ylihoitajat Osastonhoitajat Johtavat kätilöt Perinteisen ja vaihtoehtohoidon erityisasiantuntijat Perinteisen ja vaihtoehtohoidon erityisasiantuntijat Muiden terveyspalvelujen tuottajat Muiden terveyspalvelujen tuottajat Eläinlääkärit Eläinlääkärit Muut terveydenhuollon erityisasiantuntijat Hammaslääkärit Proviisorit Ympäristöterveyden ja työsuojelun erityisasiantuntijat Fysioterapian erityisasiantuntijat Ravitsemusalan erityisasiantuntijat Kuulontutkijat ja puheterapeutit Muut muualla luokittelemattomat terveydenhuollon erityisasian-tuntijat Opettajat ja muut opetusalan erityisasiantuntijat Yliopisto- ja korkeakouluopettajat Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettajat Professorit Lehtorit ja yliassistentit (yliopisto) Assistentit ja tuntiopettajat (yliopisto) Yliopettajat (AMK) Lehtorit (AMK) Tuntiopettajat ym. (AMK) Ammatillisen koulutuksen opettajat Ammatillisen koulutuksen opettajat Lukion ja peruskoulun yläluokkien opettajat Lukion ja peruskoulun yläluokkien opettajat Matemaattisten aineiden opettajat Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajat Taito- ja taideaineiden opettajat Muut peruskoulun yläluokkien ja lukion opettajat 7

8 Y234 Y2341 Y23411 Y23412 Y2342 Y235 Y2351 Y2352 Y2353 Y2354 Y2355 Y2356 Y2359 Y23591 Y23592 Y24 Y241 Y2411 Y2412 Y2413 Y242 Y2421 Y2422 Y2423 Y2424 Y243 Y2431 Y2432 Y2433 Y2434 Y25 Y251 Y2511 Y2512 Y2513 Y2514 Y2519 Y252 Y2521 Y2522 Y2523 Y2529 Y26 Y261 Y2611 Y2612 Y2619 Peruskoulun alaluokkien opettajat ja lastentarhanopettajat Peruskoulun alaluokkien opettajat Luokanopettajat Aineenopettajat (peruskoulun alaluokat) Lastentarhanopettajat Muut opetusalan erityisasiantuntijat Opetusmenetelmien erityisasiantuntijat Erityisopettajat Muut kieltenopettajat Muut musiikin opettajat Muut taideaineiden opettajat Muut tietotekniikan opettajat ja kouluttajat Opinto-ohjaajat ja muut opetuksen erityisasiantuntijat Opinto-ohjaajat Muut opetuksen erityisasiantuntijat Liike-elämän ja hallinnon erityisasiantuntijat Rahoitusalan erityisasiantuntijat Laskentatoimen erityisasiantuntijat ja tilintarkastajat Rahoitus- ja sijoitusneuvojat Rahoitusanalyytikot Hallinnon erityisasiantuntijat Johtamisen ja organisaatioiden erityisasiantuntijat Hallinnon ja elinkeinojen kehittämisen erityisasiantuntijat Henkilöstöhallinnon erityisasiantuntijat ja urasuunnittelijat Henkilöstön kehittämisen erityisasiantuntijat ja kouluttajat Myynnin, markkinoinnin ja tiedotuksen erityisasiantuntijat Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat Tiedottajat Myynti-insinöörit ja lääke-esittelijät (pl. tieto- ja viestintätekniikka) Tieto- ja viestintätekniikan myynnin erityisasiantuntijat Tieto- ja viestintäteknologian erityisasiantuntijat Systeemityön erityisasiantuntijat Sovellusarkkitehdit Sovellussuunnittelijat Web- ja multimediakehittäjät Sovellusohjelmoijat Muut ohjelmisto- ja sovelluskehittäjät Tietokantojen,- verkkojen ja järjestelmäohjelmistojen erityisasian-tuntijat Tietokantasuunnittelijat ja -vastaavat Tietojärjestelmien ylläpitäjät Tietoverkkojen erityisasiantuntijat Muut tietokanta- ja tietoverkkojen erityisasiantuntijat Lainopilliset, sosiaalialan ja kulttuurialan erityisasiantuntijat Lainopilliset erityisasiantuntijat Asianajajat Tuomioistuinlakimiehet Muut lainopilliset erityisasiantuntijat 8

9 Y262 Y2621 Y26211 Y26212 Y2622 Y263 Y2631 Y2632 Y2633 Y2634 Y2635 Y26351 Y26352 Y2636 Y264 Y2641 Y2642 Y26421 Y26422 Y26423 Y2643 Y265 Y2651 Y2652 Y2653 Y2654 Y2655 Y2656 Y2659 Kirjaston- ja arkistonhoitajat sekä museoalan erityisasiantuntijat Arkistonhoitajat ja museoalan erityisasiantuntijat Arkistonhoitajat Museoalan erityisasiantuntijat Kirjastonhoitajat, informaatikot ym. Yhteiskunta- ja sosiaalialan sekä uskonnollisen elämän erityisasi-antuntijat Ekonomistit Yhteiskunta- ja kulttuuritutkijat Historioitsijat, politiikan tutkijat ja filosofit Psykologit Sosiaalityön erityisasiantuntijat Sosiaalityöntekijät ym. Sosiaalialan suunnittelijat ym. Papit ym. uskonnollisen elämän erityisasiantuntijat Toimittajat, kirjailijat ja kielitieteilijät Kirjailijat ym. Toimittajat Toimituspäälliköt ja -sihteerit, ohjelmapäälliköt Lehtien yms. toimittajat Radio- ja tv-toimittajat Kääntäjät, tulkit ja muut kielitieteilijät Taiteilijat Kuvataiteilijat Muusikot, laulajat ja säveltäjät Tanssitaiteilijat ja koreografit Ohjaajat ja tuottajat Näyttelijät Juontajat, kuuluttajat ym. Muut taiteilijat 3 Asiantuntijat Y31 Y311 Y3111 Y3112 Y31121 Y31122 Y31123 Y3113 Y3114 Y3115 Y3116 Y3117 Y3118 Y3119 Y312 Y3121 Y3122 Y3123 Y313 Y3131 Luonnontieteiden ja tekniikan asiantuntijat Fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiantuntijat Luonnontieteen tekniset asiantuntijat Rakentamisen asiantuntijat Talonrakentamisen asiantuntijat Maa- ja vesirakentamisen asiantuntijat Kartoituksen ja maanmittauksen asiantuntijat Sähkötekniikan asiantuntijat Elektroniikan asiantuntijat Konetekniikan asiantuntijat Kemian prosessitekniikan asiantuntijat Kaivosteollisuuden ja metallurgian asiantuntijat Tekniset piirtäjät Muut fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiantuntijat Työnjohtajat kaivos-, teollisuus- ja rakennustoiminnassa Kaivostyönjohtajat Teollisuuden työnjohtajat Rakennusalan työnjohtajat Prosessinvalvonnan asiantuntijat Voimalaitosten prosessinhoitajat 9

10 Y3132 Y3133 Y3134 Y3135 Y3139 Y314 Y3141 Y3142 Y3143 Y315 Y3151 Y3152 Y31521 Y31522 Y31523 Y3153 Y3154 Y3155 Y32 Y321 Y3211 Y3212 Y3213 Y3214 Y32141 Y32142 Y322 Y3221 Y32211 Y32212 Y3222 Y323 Y3230 Y324 Y3240 Y325 Y3251 Y3252 Y3253 Y3254 Y3255 Y3257 Y3258 Y3259 Y32591 Y32592 Jätteenpoltto- ja vedenpuhdistuslaitosten prosessinhoitajat Kemianteollisuuden prosessinhoitajat Öljy- ja maakaasujalostamon prosessinhoitajat Metallien jalostuksen prosessinhoitajat Muut prosessinvalvonnan asiantuntijat Biotieteiden asiantuntijat Laborantit ym. Maa- ja kalatalousteknikot Metsätalousteknikot Laiva-, lento- ja satamaliikenteen päälliköt ja ohjaajat Laivojen konepäälliköt ja -mestarit Vesiliikenteen perämiehet ja päälliköt Isojen alusten päälliköt ja perämiehet Pienten alusten päälliköt Satamaliikenteen ohjaajat ja satamakapteenit Lentokapteenit ja -perämiehet Lennonjohtajat Lennonvalvonnan tekniset asiantuntijat Terveydenhuollon asiantuntijat Terveydenhuollon tekniset asiantuntijat Lääketieteellisen kuvantamis- ja laitetekniikan asiantuntijat Bioanalyytikot (terveydenhuolto) Farmaseutit Hammas- ja apuvälineteknikot Hammasteknikot Apuvälineteknikot Sairaanhoitajat, kätilöt ym. Sairaanhoitajat ym. Sairaanhoitajat Terveydenhoitajat Kätilöt Luontais- ja vaihtoehtohoitajat Luontais- ja vaihtoehtohoitajat Seminologit ym. Seminologit ym. Muut terveydenhuollon asiantuntijat Suuhygienistit Potilas- ja terveystietojen käsittelijät Terveysneuvojat Optikot Fysioterapeutit ym. Terveys- ja työsuojelutarkastajat Sairaankuljetuksen ensihoitajat Muut muualla luokittelemattomat terveydenhuollon asiantuntijat Toimintaterapeutit Muut terapeutit 10

11 Y33 Y331 Y3311 Y3312 Y3313 Y3314 Y3315 Y332 Y3321 Y3322 Y3323 Y3324 Y333 Y3331 Y3332 Y3333 Y3334 Y33341 Y33342 Y3339 Y334 Y3341 Y3342 Y3343 Y3344 Y335 Y3351 Y3352 Y3353 Y3354 Y3355 Y3359 Y34 Y341 Y3411 Y34111 Y34112 Y34113 Y3412 Y34121 Y34122 Y34123 Y3413 Y34131 Y34139 Y342 Y3421 Y3422 Y3423 Liike-elämän ja hallinnon asiantuntijat Rahoitus-, vakuutus- ja laskentatoimen asiantuntijat Arvopaperi- ja valuuttakauppiaat Luotto- ja laina-asiantuntijat Kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijat Tilastointi- ja matematiikka-asiantuntijat Arvioitsijat ja vahinkotarkastajat Myynti- ja ostoagentit Vakuutusalan palvelumyyjät Myyntiedustajat Sisäänostajat Kaupanvälittäjät Yrityspalveluiden välittäjät Huolitsijat, tulli- ja laivanselvittäjät Konferenssi- ja tapahtumajärjestäjät Työnvälittäjät Kiinteistönvälittäjät ja isännöitsijät Kiinteistönvälittäjät Isännöitsijät Muut liike-elämän asiantuntijat Hallinnolliset ja erikoistuneet sihteerit Toimistotyön esimiehet Asianajosihteerit Johdon sihteerit ja osastosihteerit Toimistosihteerit (terveydenhuolto) Julkishallinnon valmistelu- ja valvontavirkamiehet Tulli- ja rajavirkamiehet Verovalmistelijat ja -tarkastajat Sosiaaliturvaetuuksien käsittelijät Lupavirkamiehet Komisariot ja ylikonstaapelit Muut julkishallinnon valmistelu- ja valvontavirkamiehet Lainopilliset avustajat sekä sosiaali- ja kulttuurialan asiantuntijat Lainopilliset asiantuntijat sekä sosiaalialan ja seurakunnan työntekijät Lainopilliset avustajat ja järjestöalan asiantuntijat Oikeudenkäyntiasiamiehet ja ulosottomiehet Asiamiehet, toimitsijat ym. järjestöalan asiantuntijat Kuluttajaneuvojat ym. Sosiaalialan ohjaajat ja neuvojat ym. Sosiaalialan ohjaajat Nuorisotyön ohjaajat (ei srk.) Työn- ja askarteluohjaajat Seurakuntatyöntekijät Diakonit ja diakonissat Muut seurakuntatyöntekijät Urheilijat, urheiluvalmentajat, liikunnanohjaajat ym. Urheilijat Urheiluvalmentajat ja toimitsijat Liikunnan ja vapaa-ajan ohjaajat 11

12 Y343 Y3431 Y3432 Y3433 Y3434 Y3435 Y34351 Y34359 Y35 Y351 Y3511 Y3512 Y3513 Y3514 Y352 Y3521 Y3522 Taide- ja kulttuurialan asiantuntijat sekä keittiöpäälliköt Valokuvaajat Sisustussuunnittelijat ym. Gallerioiden, museoiden ja kirjastojen tekniset työntekijät Keittiöpäälliköt Muut taide- ja kulttuurialan asiantuntijat Kuvaussihteerit ja muut näyttämötekniset asiantuntijat Muut taide- ja kulttuurialan tekniset asiantuntijat Informaatio- ja tietoliikenneteknologian asiantuntijat Informaatio- ja tietoliikenneteknologian teknikot sekä käyttäjätukihenkilöt Käytön operaattorit Käytön tukihenkilöt Tietoverkkoteknikot Webmasterit ja -teknikot Teleliikenne- sekä radio- ja tv-teknikot Lähetys- ja audiovisuaaliteknikot Televiestinnän tekniset asiantuntijat 4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Y41 Y411 Y4110 Y412 Y4120 Y413 Y4131 Y4132 Y42 Y421 Y4211 Y4212 Y4213 Y4214 Y422 Y4221 Y4222 Y4223 Y4224 Y4225 Y4226 Y4227 Y4229 Y42291 Y42299 Toimistotyöntekijät Toimistoavustajat Toimistoavustajat Yleissihteerit Yleissihteerit Tekstinkäsittelijät ja tallentajat Tekstinkäsittelijät Tallentajat Asiakaspalvelutyöntekijät Rahaliikenteen asiakaspalvelutyöntekijät Pankki- ym. toimihenkilöt Vedonvälittäjät, bingo- ja kasinopelin hoitajat ym. Panttilainaajat Maksujenperijät Muut asiakaspalvelutyöntekijät Matkatoimistovirkailijat Puhelinpalveluneuvojat Puhelinvaihteenhoitajat Hotellin vastaanottovirkailijat Informaatiopisteen asiakasneuvojat Vastaanoton ja neuvonnan hoitajat Tutkimus- ja markkinatutkimushaastattelijat Muualla luokittelemattomat asiakaspalvelutyöntekijät Hälytyspäivystäjät Muut muualla luokittelemattomat asiakaspalvelutyöntekijät 12

13 Y43 Y431 Y4311 Y4312 Y4313 Y432 Y4321 Y4322 Y4323 Y43231 Y43239 Y44 Y441 Y4411 Y4412 Y44121 Y44122 Y4413 Y4414 Y4415 Y4416 Y4419 Laskennan ja varastoinnin toimistotyöntekijät Palkanlaskijat, vakuutuskäsittelijät ym. Taloushallinnon toimistotyöntekijät Tilasto-, rahoitus- ja vakuutusalan toimistotyöntekijät Palkanlaskijat Kuljetuksen ja varastoinnin toimistotyöntekijät Varastonhoitajat ym. Tuotannon valmistelijat Kuljetuksen toimistotyöntekijät Raideliikenteen ohjaajat, ajojärjestelijät ym. Muut kuljetuksen ja huolinnan toimistotyöntekijät Muut toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Muut toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät Kirjastotyöntekijät Postinkantajat ja -lajittelijat Postinkantajat Toimistovahtimestarit Koodaajat, oikolukijat ym. Kirjurit ym. Arkistotyöntekijät Henkilöstöhallinnon avustavat toimistotyöntekijät Muut muualla luokittelemattomat toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 5 Palvelu- ja myyntityöntekijät Y51 Y511 Y5111 Y5112 Y5113 Y512 Y5120 Y51201 Y51202 Y513 Y5131 Y5132 Y514 Y5141 Y5142 Y515 Y5151 Y5152 Y5153 Y516 Y5161 Y5162 Palvelutyöntekijät Matkustuspalvelutyöntekijät, konduktöörit ja oppaat Lentoemännät, purserit ym. Konduktöörit, lipuntarkastajat ym. Matkaoppaat Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät Kokit, keittäjät ja kylmäköt Ravintolaesimiehet ja vuoropäälliköt Tarjoilutyöntekijät Tarjoilijat Baarimestarit Kampaajat, parturit, kosmetologit ym. Kampaajat ja parturit Kosmetologit ym. Kiinteistöhuollon ja siivoustyön esimiehet Siivoustyön esimiehet toimistoissa, hotelleissa ja muissa laitoksissa Yksityiskotien taloudenhoitajat Kiinteistöhuollon työntekijät Muut henkilökohtaisen palvelun työntekijät Astrologit, ennustajat ym. Henkilökohtaiset palvelijat 13

14 Y5163 Y51631 Y51632 Y5164 Y5165 Y5169 Y52 Y521 Y5211 Y5212 Y522 Y5221 Y5222 Y5223 Y523 Y5230 Y524 Y5241 Y5242 Y5243 Y5244 Y5245 Y5246 Y5249 Y53 Y531 Y5311 Y53111 Y53112 Y53113 Y5312 Y532 Y5321 Y53211 Y53212 Y53213 Y53219 Y5322 Y53221 Y53222 Y5329 Y53291 Y53292 Y53293 Y53294 Hautauspalvelutyöntekijät Hautaustoimistonhoitajat ym. Muut hautaustyöntekijät Eläintenhoitajat ja lemmikkieläinten trimmaajat Ajo-opettajat Muualla luokittelemattomat henkilökohtaisen palvelun työntekijät Myyjät, kauppiaat ym. Katu- ja torikauppiaat Kioski- ja torimyyjät Katumyyjät (elintarvikkeet) Myyjät ja kauppiaat Kauppiaat (pienyrittäjät) Myymäläesimiehet Myyjät Kassanhoitajat ja lipunmyyjät Kassanhoitajat ja lipunmyyjät Muut myyntityöntekijät Mallit Tuote-esittelijät Suoramyyjät Puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjät Huoltamotyöntekijät Kahvila- ja baarimyyjät Muut muualla luokittelemattomat myyntityöntekijät Hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijät Lastenhoitajat ja koulunkäyntiavustajat Lastenhoitotyöntekijät Päiväkotien ja muiden laitosten lastenhoitajat ym. Perhepäivähoitajat Lastenkerhojen ohjaajat ym. Koulunkäyntiavustajat Lähihoitajat, muut terveydenhuollon työntekijät ja kodinhoitajat Lähihoitajat Mielenterveyshoitajat Kehitysvammaisten hoitajat Sosiaalialan hoitajat Muut lähihoitajat Kodinhoitajat (kotipalvelutoiminta) Kotityöpalvelutyöntekijät Henkilökohtaiset avustajat, omaishoitajat ym. Muut terveydenhuoltoalan työntekijät Hammashoitajat Välinehuoltajat Apteekkien lääketyöntekijät Hierojat ja kuntohoitajat 14

15 Y54 Y541 Y5411 Y5412 Y5413 Y5414 Y5419 Suojelu- ja vartiointityöntekijät Suojelu- ja vartiointityöntekijät Palomiehet Poliisit Vanginvartijat Vartijat Muut suojelu- ja vartiointityöntekijät 6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. Y61 Y611 Y6111 Y61111 Y61112 Y6112 Y6113 Y61131 Y61132 Y6114 Y612 Y6121 Y61211 Y61212 Y61213 Y61214 Y6122 Y6123 Y6129 Y61291 Y61299 Y613 Y6130 Y62 Y621 Y6210 Y622 Y6221 Y62211 Y62212 Y6222 Y6223 Y6224 Y63 Y631 Y6310 Maanviljelijät ja eläintenkasvattajat ym. Pelto- ja puutarhaviljelijät Pelto- ja avomaaviljelijät Peltoviljelijät Peltoviljelytyönjohtajat ja -työntekijät Hedelmäpuiden ja pensaiden yms. kasvattajat Puutarhurit, kasvihuoneviljelijät ja -työntekijät Puutarhurit ja kasvihuoneviljelijät Puutarha- ja kasvihuonetyönjohtajat ja - työntekijät Yhdistetyn maan- ja vihannesviljelyn tai puutarhanhoidon ym. harjoittajat Eläintenkasvattajat Liha- ja lypsykarjan kasvattajat sekä muiden kotieläinten kasvattajat Karjankasvattajat ym. Karjanhoitajat ym. Lemmikkieläinten kasvattajat Maatalouslomittajat Siipikarjankasvattajat Mehiläistenhoitajat ym. Muut eläinten kasvattajat ja hoitajat Turkiseläinten ja porojen kasvattajat Muualla luokittelemattomat eläintenhoitajat Yhdistetyn maanviljelyn ja eläintenkasvatuksen harjoittajat Yhdistetyn maanviljelyn ja eläintenkasvatuksen harjoittajat Metsä- ja kalatalouden työntekijät Metsurit ja metsätyöntekijät Metsurit ja metsätyöntekijät Kalanviljelijät, kalastajat ja metsästäjät Kalanviljelijät ja -viljelytyöntekijät Kalanviljely-yrittäjät Kalanviljelytyönjohtajat ja -työntekijät Kalastajat Syvänmerenkalastajat Riistanhoitajat ja metsästäjät Kotitarveviljelijät, -kalastajat ja -metsästäjät Kotitarveviljelijät Kotitarveviljelijät 15

16 Y632 Y6320 Y633 Y6330 Y634 Y6340 Kotitarvekarjankasvattajat Kotitarvekarjankasvattajat Kotitarveviljelijät ja -karjankasvattajat Kotitarveviljelijät ja -karjankasvattajat Kotitarvekalastajat ja -metsästäjät Kotitarvekalastajat ja -metsästäjät 7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät Y71 Y711 Y7111 Y7112 Y7113 Y7114 Y7115 Y7119 Y712 Y7121 Y7122 Y7123 Y7124 Y7125 Y7126 Y7127 Y713 Y7131 Y7132 Y7133 Y72 Y721 Y7211 Y7212 Y7213 Y7214 Y7215 Y722 Y7221 Y7222 Y7223 Y7224 Y723 Y7231 Y7232 Y7233 Y7234 Rakennustyöntekijät ym. (pl. sähköasentajat) Rakennustyöntekijät ym. Talonrakentajat Muurarit ym. Kivenhakkaajat ja -leikkaajat ym. Betonirakentajat ja raudoittajat Kirvesmiehet ja rakennuspuusepät Muut rakennustyöntekijät Rakennusten viimeistelytyöntekijät Kattoasentajat ja -korjaajat Lattianpäällystystyöntekijät Rappaajat Eristäjät Lasinasentajat Putkiasentajat Ilmastointi- ja jäähdytyslaiteasentajat Maalarit ja rakennuspuhdistajat Rakennusmaalarit ym. Ruiskumaalaajat ja -lakkaajat Rakennuspuhdistajat ja nuohoojat Konepaja- ja valimotyöntekijät sekä asentajat ja korjaajat Valimotyöntekijät, hitsaajat, levysepät ym. Muotin- ja keernantekijät Hitsaajat ja kaasuleikkaajat Ohutlevysepät Paksulevysepät ja rautarakennetyöntekijät Kaapelin- ja köysienasentajat Sepät, työkaluntekijät ja koneenasettajat Sepät Työkaluntekijät ja lukkosepät Koneenasettajat ja koneistajat Konehiojat, kiillottajat ja teroittajat Koneasentajat ja -korjaajat Moottoriajoneuvojen asentajat ja korjaajat Lentokoneasentajat ja -korjaajat Maatalous- ja teollisuuskoneasentajat ja -korjaajat Polkupyöränkorjaajat ym. 16

17 Y73 Y731 Y7311 Y7312 Y7313 Y7314 Y7315 Y7316 Y7317 Y7318 Y7319 Y732 Y7321 Y7322 Y7323 Y74 Y741 Y7411 Y7412 Y7413 Y742 Y7421 Y74211 Y74212 Y7422 Y75 Y751 Y7511 Y7512 Y7513 Y7514 Y7515 Y7516 Y752 Y7521 Y7522 Y7523 Y753 Y7531 Y7532 Y7533 Y7534 Y7535 Y7536 Y754 Y7541 Y7542 Käsityötuotteiden valmistajat, hienomekaanikot sekä painoalan työntekijät Käsityötuotteiden valmistajat ja hienomekaanikot Kellosepät ja muut hienomekaanisten instrumenttien tekijät ja korjaajat Soittimien tekijät ja virittäjät Koru-, kulta- ja hopeasepät Saven- ja tiilenvalajat ja dreijaajat Lasinpuhaltajat, -leikkaajat, -hiojat ja -viimeistelijät Kaivertajat, etsaajat ja koristemaalarit Puu-, kori- yms. käsityötuotteiden tekijät Tekstiili-, nahka- yms. käsityötuotteiden tekijät Muut käsityöntekijät Painoalan työntekijät Painopinnanvalmistajat Painajat Jälkikäsittelijät ja sitomotyöntekijät Sähkö- ja elektroniikka-alan työntekijät Sähkölaitteiden asentajat ja korjaajat Rakennussähköasentajat Muut sähköasentajat Linja-asentajat ja -korjaajat Elektroniikka- ja tietoliikenneasentajat ja -korjaajat Elektroniikka- ja automaatiolaitteiden asentajat ja korjaajat Elektroniikka-asentajat ja -korjaajat Automaatioasentajat ja -korjaajat Tieto- ja viestintäteknologian asentajat ja korjaajat Elintarvike-, puutyö- ja vaatetus- ja jalkinealan valmistustyöntekijät ym. Lihanleikkaajat, leipurit, meijeristit ym. Lihanleikkaajat, kalankäsittelijät ym. Leipurit ja kondiittorit Meijeristit, juustomestarit ym. Hedelmä- ja vihannestuotteiden valmistajat Ruokien ja juomien laaduntarkkailijat Tupakkatuotteiden valmistajat Puutavaran käsittelijät, puusepät ym. Raakapuun käsittelijät Huonekalupuusepät ym. Konepuusepät Vaatetusalan työntekijät ym. Vaatturit, pukuompelijat, turkkurit ja hatuntekijät Leikkaajat ja mallimestarit Koru- ja muut tekstiiliompelijat Verhoilijat Turkisten muokkaajat ja nahkurit Suutarit ym. Muut pääluokkaan 7 luokiteltavat työntekijät Vedenalaistyöntekijät Panostajat ja räjäyttäjät 17

18 Y7543 Y7544 Y7549 Luokittelijat ja laaduntarkkailijat (pl. ruoat ja juomat) Savupuhdistajat, tuholais- ja rikkakasvintorjujat Muut pääluokkaan 7 muualla luokittelemattomat työntekijät 8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät Y81 Y811 Y8111 Y8112 Y8113 Y8114 Y812 Y8121 Y8122 Y813 Y8131 Y8132 Y814 Y8141 Y8142 Y8143 Y815 Y8151 Y8152 Y8153 Y8154 Y8155 Y8156 Y8157 Y8159 Y816 Y8160 Y817 Y8171 Y8172 Y818 Y8181 Y8182 Y81821 Y81822 Y8183 Y8189 Y82 Y821 Y8211 Y8212 Prosessityöntekijät Kaivos- ja louhintatyön koneenkäyttäjät Kaivos- ja louhostyöntekijät Rikastustyöntekijät Iskuporaajat ja syväkairaajat Betonituote- ym. teollisuuden prosessityöntekijät Metalliteollisuuden prosessityöntekijät ja viimeistelijät Metalliteollisuuden prosessityöntekijät Metallien teolliset päällystäjät ja viimeistelijät Kemianteollisuuden ja valokuvatuotteiden valmistuksen prosessi-työntekijät Kemianteollisuuden prosessityöntekijät ym. Valokuvatuotteiden valmistuksen prosessityöntekijät Kumi-, muovi- ja paperituotteiden valmistuksen prosessityöntekijät Kumituoteteollisuuden prosessityöntekijät Muovituoteteollisuuden prosessityöntekijät Paperituoteteollisuuden prosessityöntekijät Tekstiili-, turkis- ja nahkatuoteteollisuuden prosessityöntekijät Kuitujenkäsittely-, kehruu- ja puolauskoneiden hoitajat Kutoma- ja neulekoneiden hoitajat Teollisuusompelijat Valkaisu-, värjäys- ja puhdistuskoneiden hoitajat Turkisten ja nahkojen teolliset käsittelijät, värjääjät ym. Jalkine- ja laukkuteollisuuden prosessityöntekijät Pesulatyöntekijät Muut tekstiili-, turkis- ja nahkatuoteteollisuuden prosessityöntekijät Elintarviketeollisuuden prosessityöntekijät Elintarviketeollisuuden prosessityöntekijät Sahatavaran sekä paperin ja kartongin valmistuksen prosessityöntekijät Paperimassan sekä paperin ja kartongin valmistuksen prosessi-työntekijät Puu- ja sahatavaran prosessityöntekijät Muut prosessityöntekijät Lasi- ja keramiikkateollisuuden uunienhoitajat Höyrykoneiden ja lämmityskattiloiden hoitajat, lämmittäjät ym. Voima- ja jätteenkäsittelylaitosten laitosmiehet Muut laitosmiehet ym. Pakkaus-, pullotus- ja etiköintikoneiden hoitajat Muut muualla luokittelemattomat prosessityöntekijät Teollisuustuotteiden kokoonpanijat Teollisuustuotteiden kokoonpanijat Konepaja- ja metallituotteiden kokoonpanijat Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kokoonpanijat 18

19 Y8219 Y83 Y831 Y8311 Y8312 Y832 Y8321 Y8322 Y833 Y8331 Y8332 Y834 Y8341 Y8342 Y8343 Y8344 Y83441 Y83442 Y835 Y8350 Muut teollisuustuotteiden kokoonpanijat Kuljetustyöntekijät Raideliikenteen kuljettajat ja työntekijät Veturinkuljettajat Jarru-, turvalaite- ja vaihdetyöntekijät Henkilö- ja pakettiauton- sekä moottoripyöränkuljettajat Moottoripyörälähetit yms. Henkilö-, taksi- ja pakettiautonkuljettajat Raskaiden moottoriajoneuvojen kuljettajat Linja-auton- ja raitiovaununkuljettajat Kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajat Työkoneiden kuljettajat Maa- ja metsätaloustyökoneiden kuljettajat Maansiirtokoneiden ym. kuljettajat Nosturinkuljettajat Ahtaajat ja trukinkuljettajat ym. Ahtaajat Trukinkuljettajat ym. Kansimiehistö ym. vesiliikenteen työntekijät Kansimiehistö ym. vesiliikenteen työntekijät 9 Muut työntekijät Y91 Y911 Y9111 Y9112 Y91121 Y91122 Y91123 Y91124 Y91129 Y912 Y9121 Y9122 Y9123 Y9129 Y92 Y921 Y9211 Y9212 Y9213 Y9214 Y9215 Y9216 Siivoojat, kotiapulaiset ja muut puhdistustyöntekijät Koti-, hotelli- ja toimistosiivoojat ym. Kotiapulaiset ja -siivoojat Toimisto- ja laitossiivoojat ym. Toimistosiivoojat ym. Hotellisiivoojat Sairaala- ja laitosapulaiset Päiväkotiapulaiset Muut muualla luokittelemattomat siivoojat Ajoneuvojen puhdistajat, ikkunanpesijät ym. Puhdistajat ja prässääjät Ajoneuvojen pesijät Ikkunanpesijät Muut puhdistustyöntekijät Maa-, metsä- ja kalatalouden avustavat työntekijät Maa-, metsä- ja kalatalouden avustavat työntekijät Maanviljelyn avustavat työntekijät Karjankasvatuksen avustavat työntekijät Yhdistetyn maanviljelyn ja karjankasvatuksen avustavat työnteki-jät Avustavat puutarhatyöntekijät Metsätalouden avustavat työntekijät Kalatalouden ja vesiviljelyn avustavat työntekijät 19

20 Y93 Y931 Y9311 Y9312 Y9313 Y932 Y9321 Y9329 Y933 Y9331 Y9332 Y9333 Y9334 Y94 Y941 Y9411 Y9412 Y95 Y951 Y9510 Y952 Y9520 Y96 Y961 Y9611 Y9612 Y9613 Y962 Y9621 Y9622 Y9623 Y9624 Y9629 Teollisuuden ja rakentamisen avustavat työntekijät Avustavat kaivos- ja rakennustyöntekijät Kaivosten avustavat työntekijät Maa- ja vesirakentamisen avustavat työntekijät Rakennusalan avustavat työntekijät Valmistusalan avustavat työntekijät Käsinpakkaajat Muut valmistusalan avustavat työntekijät Rahdinkäsittelijät ja varastotyöntekijät ym. Käsivetoisten- ja poljinkulkuneuvojen kuljettajat Eläinvetoisten kulkuneuvojen kuljettajat Rahdinkäsittelijät, varastotyöntekijät ym. Hyllyjen täyttäjät Avustavat keittiö- ja ruokatyöntekijät Avustavat keittiö- ja ruokatyöntekijät Pikaruokatyöntekijät Avustavat keittiötyöntekijät Katumyyjät, kengänkiillottajat ym. Mainosten jakajat, kengänkiillottajat ym. Mainosten jakajat, kengänkiillottajat ym. Katumyyjät (pl. elintarvikkeet) Katumyyjät (pl. elintarvikkeet) Katujen puhtaanapidon ja jätehuollon työntekijät ym. Jätehuoltotyöntekijät Jätteiden kerääjät Jätteiden lajittelijat Kadunlakaisijat ym. Sanomalehtien jakajat, lähetit ym. Sanomalehtien jakajat, lähetit ja kantajat Satunnaistöiden tekijät Mittareiden lukijat ym. Vedenhakijat ja polttopuun kerääjät Muut muualla luokittelemattomat työntekijät 20

Avoimia Työttömiä Montako hakijaa Ammatti paikkoja keskimäärin keskimäärin per työpaikka?

Avoimia Työttömiä Montako hakijaa Ammatti paikkoja keskimäärin keskimäärin per työpaikka? Ammatti Työttömiä Avoimia Montako hakijaa paikkoja keskimäärin keskimäärin per työpaikka? Astrologit, ennustajat ym. 0 10 0,00 Hedelmäpuiden ja pensaiden yms. kasvattajat 0 1 0,00 Katumyyjät (elintarvikkeet)

Lisätiedot

Avoimia Työttömiä Montako hakijaa Ammatti paikkoja keskimäärin keskimäärin per työpaikka?

Avoimia Työttömiä Montako hakijaa Ammatti paikkoja keskimäärin keskimäärin per työpaikka? Ammatti Työttömiä Avoimia Montako hakijaa paikkoja keskimäärin keskimäärin per työpaikka? Ahtaajat ja trukinkuljettajat ym. 1152 84 13,71 Ajoneuvojen pesijät 6 9 0,67 Ajo-opettajat 53 25 2,12 Aliupseerit

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ammattibarometri, I / 2016

Kaakkois-Suomen ammattibarometri, I / 2016 paluu Kaakkois-Suomen ammattibarometri, I / 2016 *Pullonkaulaongelma Pullonkaulaongelmalla tarkoitetaan tilannetta, jossa työvoiman puute paikallisilla työmarkkinoilla muodostuu esteeksi toimipaikkojen/toimintojen

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, II/2016

Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, II/2016 NÄKYMIÄ SYYSKUU 2016 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, II/2016 Pula-ammattien listalla aikaisempaa enemmän teollisuuden ja rakentamisen ammatteja Hämeen työ- ja elinkeinotoimistossa

Lisätiedot

Hämeen ammattibarometri I/2017

Hämeen ammattibarometri I/2017 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2017 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ammattibarometri I/2017 Pulaa hitsaajista ja sosiaalityön erityisasiantuntijoista, ylitarjontaa sihteereistä Hämeen työ- ja elinkeinotoimistossa tehtiin

Lisätiedot

Pirkanmaalla ammattiopiston perustutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa

Pirkanmaalla ammattiopiston perustutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa Pirkanmaalla ammattiopiston perustutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa Tarkastelussa on yhteensä vuosina 2005-2009 suoritetut perustutkinnot. Sijoittumista katsotaan vuoden 2009

Lisätiedot

Tilastokeskuksen yleinen ammattiluokitus, AML2010

Tilastokeskuksen yleinen ammattiluokitus, AML2010 Tilastokeskuksen yleinen ammattiluokitus, AML2010 Tuntipalkkaiset Kuukausipalkkaiset Yksityisen sektorin palkkatiedustelu Tilastokeskuksen yleistä ammattiluokitusta (Y alkuiset ammatit) käytetään kaikilla

Lisätiedot

Hämeen ammattibarometri II/2017

Hämeen ammattibarometri II/2017 NÄKYMIÄ SYYSKUU 2017 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ammattibarometri II/2017 Pulaa hitsaajista, CNC-osaajista ja sosiaalityön erityisasiantuntijoista, ylitarjontaa sihteereistä Hämeen työ- ja elinkeinotoimistossa

Lisätiedot

Huomioitavaa yksityisen sektorin palkkatiedustelun ammattien ilmoittamisessa!

Huomioitavaa yksityisen sektorin palkkatiedustelun ammattien ilmoittamisessa! Yksityisen sektorin palkkatiedustelu 2010 Tilastokeskuksen yleinen ammattiluokitus Tuntipalkkaiset Kuukausipalkkaiset Huomioitavaa yksityisen sektorin palkkatiedustelun ammattien ilmoittamisessa! Kaikilla

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset marraskuu 2016

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset marraskuu 2016 TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset marraskuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 560-388 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 15,7-0,3 ALLE 25 VUOTIAAT 415-9 TYÖVOIMA

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS. Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. Syyskuu Salo / Salon seutukunta. Tommi Virtanen

TILANNEKATSAUS. Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. Syyskuu Salo / Salon seutukunta. Tommi Virtanen TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset Syyskuu 2017 Salo / Salon seutukunta Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT TILANNE VERRATTUNA VUODENTAKAISEEN SYYSKUU 2017 VÄKILUKU 53 107-526 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. syyskuu Salon seutukunta / Salo

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. syyskuu Salon seutukunta / Salo TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset syyskuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 656-409 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 14,9-0,4 ALLE 25 VUOTIAAT 425-13 TYÖVOIMA

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset lokakuu 2016

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset lokakuu 2016 TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset lokakuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 656-409 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 15,1-0,3 ALLE 25 VUOTIAAT 415-41 TYÖVOIMA

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS. Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. Elokuu Salo / Salon seutukunta. Tommi Virtanen

TILANNEKATSAUS. Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. Elokuu Salo / Salon seutukunta. Tommi Virtanen TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset Elokuu 2017 Salo / Salon seutukunta Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT TILANNE VERRATTUNA VUODENTAKAISEEN ELOKUU 2017 VÄKILUKU 53 188-453 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. joulukuu Salon seutukunta / Salo

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. joulukuu Salon seutukunta / Salo TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset joulukuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 560-388 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 17,5-0,8 ALLE 25 VUOTIAAT 548-23 TYÖVOIMA

Lisätiedot

Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantotilanne eri ammateissa TE -toimistojen arvio syyskuussa 2016

Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantotilanne eri ammateissa TE -toimistojen arvio syyskuussa 2016 KATSAUS 27.9.2016 Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantotilanne eri ammateissa TE -toimistojen arvio syyskuussa 2016 Työ- ja elinkeinotoimistoissa on syys - lokakuussa 2016 tehty arvio noin 200 ammatin

Lisätiedot

Rekrytointitarpeiden ennakointi vuoteen 2025. Rovaniemen kaupunki Heikki Miettinen 8.2.2012,

Rekrytointitarpeiden ennakointi vuoteen 2025. Rovaniemen kaupunki Heikki Miettinen 8.2.2012, Rekrytointitarpeiden ennakointi vuoteen 2025 Rovaniemen kaupunki Heikki Miettinen 8.2.2012, Määritelmät: Rekrytointitarpeen laskenta Henkilöstötarpeen ennakointi perustuu palvelua käyttävän väestön ennustettuun

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS. Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. heinäkuu Salo / Salon seutukunta. Tommi Virtanen

TILANNEKATSAUS. Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. heinäkuu Salo / Salon seutukunta. Tommi Virtanen TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset heinäkuu 2017 Salo / Salon seutukunta Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT TILANNE VERRATTUNA VUODENTAKAISEEN HEINÄKUU 2017 VÄKILUKU 53 334-470 TYÖTTÖMYYS-

Lisätiedot

Joensuun selvitysalue yhteensä

Joensuun selvitysalue yhteensä Rekrytointitarpeiden ennakointi (ART) Joensuun selvitysalue yhteensä 25.6.2013 Heikki Miettinen Rekrytointitarpeen laskenta Joensuun selvitysalue = Joensuun kaupungin, Kontiolahden kunnan, Liperin kunnan,

Lisätiedot

Vieraskieliset työttömät Espoossa. Tuija Soininen

Vieraskieliset työttömät Espoossa. Tuija Soininen Vieraskieliset työttömät Espoossa Tuija Soininen 20.5.2015 Vieraskieliset työnhakijat työllisyyskoodeittain Työllisyyskoodi 2015 Maaliskuu %-osuus 00 Työllistetty 248 3,5 % 01 Työssä yleisillä työmarkk.

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset helmikuu 2017

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset helmikuu 2017 TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset helmikuu 2017 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 491-320 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 16,0-1,4 ALLE 25 VUOTIAAT 438-50 TYÖVOIMA

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. tammikuu Salon seutukunta / Salo

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. tammikuu Salon seutukunta / Salo TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset tammikuu 2017 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 491-320 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 16,3-1,1 ALLE 25 VUOTIAAT 452-25 TYÖVOIMA

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, II/2015

Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, II/2015 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2015 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, II/2015 Hämeen pula- ja ylitarjonta-ammatit nyt netissä kaikkien luettavissa Työ- ja elinkeinoministeriön Ammattibarometri-järjestelmään

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen alueelliset kehitysnäkymät

Kaakkois-Suomen alueelliset kehitysnäkymät Kaakkois-Suomen alueelliset kehitysnäkymät Tarja Paananen 4.10.2016 Missä mennään? Globaalitalouskasvu perustuu ennen kaikkea kulutukselle ja palveluille. Maailmankaupan ja teollisten investointien kehitys

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset maaliskuu 2017

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset maaliskuu 2017 TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset maaliskuu 2017 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 483-306 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 15,0-1,5 ALLE 25 VUOTIAAT 415-39 TYÖVOIMA

Lisätiedot

Rekrytointitarpeiden laskenta

Rekrytointitarpeiden laskenta Rekrytointitarpeiden laskenta Henkilöstön tarve kehittyy kuten palvelutarve Vaihtoehtoisessa laskelmassa henkilötyön tuottavuus paranee valitulla tasolla (esim. 0,5 %/v) Palvelutarve-ennuste perustuu ennustettuun

Lisätiedot

Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantotilanne eri ammateissa TE -toimistojen arvio syys - lokakuussa 2014

Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantotilanne eri ammateissa TE -toimistojen arvio syys - lokakuussa 2014 KATSAUS 17.10.2014 Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantotilanne eri ammateissa TE -toimistojen arvio syys - lokakuussa 2014 Työ- ja elinkeinotoimistoissa on syys - lokakuun vaihteessa tehty arvio noin

Lisätiedot

Rekrytointitarpeiden ennakointi vuoteen 2025 Sulkava. Heikki Miettinen ja Sari Pertola 21.4.2010

Rekrytointitarpeiden ennakointi vuoteen 2025 Sulkava. Heikki Miettinen ja Sari Pertola 21.4.2010 Rekrytointitarpeiden ennakointi vuoteen 2025 Sulkava Heikki Miettinen ja Sari Pertola 21.4.2010 Yhteenveto: Rekrytointitarve Vuoden 2008 lopussa Sulkavan kunnan henkilöstömäärä (KuEL+VEL ilman pelastushenkilöstöä)

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS. Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. marraskuu Salo. Tommi Virtanen

TILANNEKATSAUS. Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. marraskuu Salo. Tommi Virtanen TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset marraskuu 2017 Salo TYÖMARKKINAT TILANNE VERRATTUNA VUODENTAKAISEEN marraskuu 2017 VÄKILUKU 53 107-526 TYÖVOIMA 24 670-368 TYÖTTÖMÄT 3 118-810 TYÖTTÖMYYS-

Lisätiedot

LAHDEN JA SUURIMPIEN KAUPUNKIEN TYÖTTÖMYYS 2015

LAHDEN JA SUURIMPIEN KAUPUNKIEN TYÖTTÖMYYS 2015 Tekninen ja ympäristötoimiala I Pauli Mero 18.6.215 LAHDEN JA SUURIMPIEN KAUPUNKIEN TYÖTTÖMYYS 215 TYÖTTÖMÄT KTETUMPIA, PITKÄAIKAISTYÖTTÖMÄT YHÄ NUOREMPIA Kansainvälinen lama nosti myös Lahden työttömyysasteen

Lisätiedot

Uusien työllisten sijoittuminen ammatteihin 2012

Uusien työllisten sijoittuminen ammatteihin 2012 Väestö Työssäkäynti Ammatti ja sosioekonominen asema Uusien työllisten sijoittuminen ammatteihin Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan vuonna työmarkkinoille tuli noin uutta työllistä. Opiskelijoita

Lisätiedot

Katsaus Kaakkois-Suomen kehitysnäkymiin

Katsaus Kaakkois-Suomen kehitysnäkymiin Katsaus Kaakkois-Suomen kehitysnäkymiin Tarja Paananen 26.3.2015 Työttömien määrän muutos vuosi 2013 vuosi 2014, % Savitaipale Parikkala Luumäki Miehikkälä Imatra Ruokolahti Hamina Kotka Kouvola Koko maa

Lisätiedot

Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantotilanne eri ammateissa TE -toimistojen arvio lokakuussa 2015

Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantotilanne eri ammateissa TE -toimistojen arvio lokakuussa 2015 KATSAUS 14.10.2015 Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantotilanne eri ammateissa TE -toimistojen arvio lokakuussa 2015 Työ- ja elinkeinotoimistoissa on syys- lokakuun vaihteessa tehty arvio noin 200

Lisätiedot

Rekrytointitarpeiden ennakointi (ART) Jyväskylän selvitysalue, kuntakohtaiset laskelmat 27.9.2013 Heikki Miettinen

Rekrytointitarpeiden ennakointi (ART) Jyväskylän selvitysalue, kuntakohtaiset laskelmat 27.9.2013 Heikki Miettinen Rekrytointitarpeiden ennakointi (ART) Jyväskylän selvitysalue, kuntakohtaiset laskelmat 27.9.2013 Heikki Miettinen Henkilöstötarpeen muutoksen ja eläköitymisen lukuohje (1) Laskelman perustana ovat palvelutarpeiden

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS. Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. lokakuu Salo. Tommi Virtanen

TILANNEKATSAUS. Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. lokakuu Salo. Tommi Virtanen TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset lokakuu 2017 Salo TYÖMARKKINAT TILANNE VERRATTUNA VUODENTAKAISEEN lokakuu 2017 VÄKILUKU 53 107-526 TYÖVOIMA 24 670-368 TYÖTTÖMÄT 3 132-653 TYÖTTÖMYYS-

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen alueen Hämeen TE-toimiston ammattibarometri III/2013, yhteenveto tuloksista

Hämeen ELY-keskuksen alueen Hämeen TE-toimiston ammattibarometri III/2013, yhteenveto tuloksista Hämeen ELY-keskuksen alueen Hämeen TE-toimiston ammattibarometri III/2013, yhteenveto tuloksista 11.10.2013 jesse.marola@ely-keskus.fi Puh. 0295 025 159 Hämeen ELY-keskus 11.10.2013 1 Lokakuu 2013, pulaa

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen alueen Hämeen TE-toimiston ammattibarometri II/2013, yhteenveto tuloksista

Hämeen ELY-keskuksen alueen Hämeen TE-toimiston ammattibarometri II/2013, yhteenveto tuloksista Hämeen ELY-keskuksen alueen Hämeen TE-toimiston ammattibarometri II/2013, yhteenveto tuloksista 18.06.2013 jesse.marola@ely-keskus.fi Puh. 0295 025 159 Hämeen ELY-keskus 18.6.2013 1 Kesäkuu 2013, pulaa

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. huhtikuu Salon seutukunta / Salo

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. huhtikuu Salon seutukunta / Salo TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset huhtikuu 2017 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 483-306 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 13,9-1,8 ALLE 25 VUOTIAAT 348-64 TYÖVOIMA

Lisätiedot

Pirkanmaalla AMK-tutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa

Pirkanmaalla AMK-tutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa Pirkanmaalla AMK-tutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa Tarkastelussa on vuosina 2005-2009 suoritetut tutkinnot yhteenlaskettuna. Sijoittumista katsotaan vuoden 2009 lopussa. Tutkintotiedot

Lisätiedot

Rekrytointitarpeiden ennakointi. Kaskinen, Kristiinankaupunki ja Närpiö yhdessä. 8.10.2014 Heikki Miettinen

Rekrytointitarpeiden ennakointi. Kaskinen, Kristiinankaupunki ja Närpiö yhdessä. 8.10.2014 Heikki Miettinen Rekrytointitarpeiden ennakointi Kaskinen, Kristiinankaupunki ja Närpiö yhdessä 8.10.2014 Heikki Miettinen Laskelmat kuvaavat: a) eläkkeelle siirtymistä ja b) henkilöstötarpeiden ennakoitua muutosta korvaavan

Lisätiedot

Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantotilanne eri ammateissa TE -toimistojen arvio touko - kesäkuussa 2015

Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantotilanne eri ammateissa TE -toimistojen arvio touko - kesäkuussa 2015 KATSAUS 12.6.2015 Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantotilanne eri ammateissa TE -toimistojen arvio touko - kesäkuussa 2015 Työ- ja elinkeinotoimistoissa on touko - kesäkuun vaihteessa tehty arvio

Lisätiedot

Tilastokeskus Käsikirjoja 14

Tilastokeskus Käsikirjoja 14 Tilastokeskus Käsikirjoja 14 Am m attiluokitus 2001 Tilastokeskus Käsikirjoja 14 S tatistikcen tralen Handböcker Statistics Finland Handbooks Ammattiluokitus 2001 Helsinki 2001 Tiedustelut: Anne Väänänen

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät, kevät Melolinna Heikki

Alueelliset kehitysnäkymät, kevät Melolinna Heikki Alueelliset kehitysnäkymät, kevät 2017 24.4.2017 Yritysnäkökulma, Kaakkois-Suomi PK-yritysten suhdannenäkymät: 52 % uskoo suhdanteiden pysyvän ennallaan (koko maa 47 %), paranemista ennakoi 38 % (koko

Lisätiedot

cupore Suomen kulttuuri- ja taideammatit tilastollisessa tarkastelussa 1995 2000 maakunnittain Samu Lagerström

cupore Suomen kulttuuri- ja taideammatit tilastollisessa tarkastelussa 1995 2000 maakunnittain Samu Lagerström cupore Julkaisuja 4 2004 Samu Lagerström Suomen kulttuuri- ja taideammatit tilastollisessa tarkastelussa 1995 2000 maakunnittain cupore KULTTUURIPOLIITTISEN TUTKIMUKSEN EDISTÄMISSÄÄTIÖ Samu Lagerström

Lisätiedot

Nuori tasa-arvo Koulutuksesta ammattiin. Ritva Kaukonen 14.9.2011

Nuori tasa-arvo Koulutuksesta ammattiin. Ritva Kaukonen 14.9.2011 Nuori tasa-arvo Ritva Kaukonen Tarkastelun kohteena: Tutkinto vuonna 2004 peruskoulusta, lukiosta, toisen asteen ammatillisesta peruskoulutuksesta, ammattikorkeakoulusta tai yliopistosta (maisteri tai

Lisätiedot

Rekrytointitarpeiden ennakointi. Keski-Savon selvitysalue 9.6.2014 Heikki Miettinen

Rekrytointitarpeiden ennakointi. Keski-Savon selvitysalue 9.6.2014 Heikki Miettinen Rekrytointitarpeiden ennakointi Keski-Savon selvitysalue 9.6.2014 Heikki Miettinen Laskelmat kuvaavat: a) eläkkeelle siirtymistä ja b) henkilöstötarpeiden ennakoitua muutosta korvaavan rekrytointitarpeen

Lisätiedot

Rekrytointitarpeiden ennakointi. Vaasan selvitysalue, 7 kuntaa. 9.10.2014 Heikki Miettinen

Rekrytointitarpeiden ennakointi. Vaasan selvitysalue, 7 kuntaa. 9.10.2014 Heikki Miettinen Rekrytointitarpeiden ennakointi Vaasan selvitysalue, 7 kuntaa 9.10.2014 Heikki Miettinen Laskelmat kuvaavat: a) eläkkeelle siirtymistä ja b) henkilöstötarpeiden ennakoitua muutosta korvaavan rekrytointitarpeen

Lisätiedot

Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantotilanne eri ammateissa TE -toimistojen arvio tammi - helmikuussa 2015

Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantotilanne eri ammateissa TE -toimistojen arvio tammi - helmikuussa 2015 KATSAUS 20.2.2015 Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantotilanne eri ammateissa TE -toimistojen arvio tammi - helmikuussa 2015 Työ- ja elinkeinotoimistoissa on tammi - helmikuun vaihteessa tehty arvio

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen alueen TE-toimistojen ammattibarometri III/2012, yhteenveto tuloksista 15.10.2012 (arvioinnit tehty 5.10.

Hämeen ELY-keskuksen alueen TE-toimistojen ammattibarometri III/2012, yhteenveto tuloksista 15.10.2012 (arvioinnit tehty 5.10. Hämeen ELY-keskuksen alueen TE-toimistojen ammattibarometri III/2012, yhteenveto tuloksista 15.10.2012 (arvioinnit tehty 5.10.2012 mennessä) sanna.paakkunainen@ely-keskus.fi Puh. 0295 025 159 Hämeen ELY-keskus

Lisätiedot

Rekrytointitarpeiden ennakointi. Raahen selvitysalue 22.9.2014 Heikki Miettinen

Rekrytointitarpeiden ennakointi. Raahen selvitysalue 22.9.2014 Heikki Miettinen Rekrytointitarpeiden ennakointi Raahen selvitysalue 22.9.2014 Heikki Miettinen Laskelmat kuvaavat: a) eläkkeelle siirtymistä ja b) henkilöstötarpeiden ennakoitua muutosta korvaavan rekrytointitarpeen Tämän

Lisätiedot

Kuntien ja valtion työntekijöiden eläköitymisennuste

Kuntien ja valtion työntekijöiden eläköitymisennuste Kuntien ja valtion työntekijöiden eläköitymisennuste 2017 2036 Kuntien ja valtion työntekijöiden eläköitymisennuste 2017 2036 ISBN 978-952-5933-45-1 (nid.) ISBN 978-952-5933-46-8 (PDF) Helsinki 2016 Sisältö

Lisätiedot

Kuntien ja valtion työntekijöiden eläköitymisennuste

Kuntien ja valtion työntekijöiden eläköitymisennuste Kuntien ja valtion työntekijöiden eläköitymisennuste 2016 2035 Kuntien ja valtion työntekijöiden eläköitymisennuste 2016 2035 ISBN 978-952-5933-39-0 (nid.) ISBN 978-952-5933-40-6 (PDF) Helsinki 2016 Sisältö

Lisätiedot

LIITETAULUKKO 1. Tutkimuksessa käytetyt ammattikoodit (-luokat) ja -nimikkeet

LIITETAULUKKO 1. Tutkimuksessa käytetyt ammattikoodit (-luokat) ja -nimikkeet LIITETAULUKKO 1 Tutkimuksessa käytetyt ammattikoodit (-luokat) ja -nimikkeet 2 Liitetaulukko 1. Tutkimuksessa käytetyt ammattikoodit (-luokat) ja -nimikkeet. Luokka Ammattinimike 0 TEKNILLINEN, LUONNONTIETEELLINEN,

Lisätiedot

Rekrytointitarpeiden ennakointi Porin selvitysalue. 27.11.2014 Heikki Miettinen

Rekrytointitarpeiden ennakointi Porin selvitysalue. 27.11.2014 Heikki Miettinen Rekrytointitarpeiden ennakointi Porin selvitysalue 27.11.2014 Heikki Miettinen Laskelmat kuvaavat: a) eläkkeelle siirtymistä ja b) henkilöstötarpeiden ennakoitua muutosta korvaavan rekrytointitarpeen Tämän

Lisätiedot

Näissä ammateissa on suurin alkoholiriski Naiset ja miehet, duunarit ja asiantuntijat eläke- ja kuolinsyytilastojen valossa

Näissä ammateissa on suurin alkoholiriski Naiset ja miehet, duunarit ja asiantuntijat eläke- ja kuolinsyytilastojen valossa Näissä ammateissa on suurin alkoholiriski Naiset ja miehet, duunarit ja asiantuntijat eläke- ja kuolinsyytilastojen valossa VTT Tiina Pensola, Tiina.Pensola@Kuntoutussaatio.fi Ammateittainen työkyvyttömyyseläkkeiden

Lisätiedot

Sosioekonomisen aseman luokitus 1989. Käsikirjoja 17

Sosioekonomisen aseman luokitus 1989. Käsikirjoja 17 Sosioekonomisen aseman luokitus 1989 Käsikirjoja 17 Tiedustelut: Anne Väänänen puh. (09) 1734 2695 s-posti: luokitukset@tilastokeskus.fi Alkusanat Sosioekonomisen aseman luokitus jakaa väestön ryhmiin

Lisätiedot

Ajojärjestelijä. Ahtaaja. Ajoneuvoasentaja. Arkkitehti. Apteekkari. Ammattiurheilija. Arkeologi. Apuvälineteknikko. Asentaja.

Ajojärjestelijä. Ahtaaja. Ajoneuvoasentaja. Arkkitehti. Apteekkari. Ammattiurheilija. Arkeologi. Apuvälineteknikko. Asentaja. Ahtaaja Ajojärjestelijä Ajoneuvoasentaja Arkkitehti Ammattiurheilija Apteekkari Apuvälineteknikko Arkeologi Arkistonhoitaja Asentaja Asfalttityöntekijä Asiakaspalvelija Asianajaja Assistentti Autokorinkorjaaja

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, III/2014

Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, III/2014 NÄKYMIÄ LOKAKUU 2014 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, III/2014 Ammattibarometri ja ForeAmmatti kertovat ISCO-ammattiluokituksen ammattien työmarkkinanäkymistä lähitulevaisuudessa

Lisätiedot

Alavieskan osavuosikatsaus

Alavieskan osavuosikatsaus Alavieskan osavuosikatsaus Talous per 30.6.2016 Asukasluku ja työttömyys per 31.7.2016 Alavieskan kunta JY Tuloslaskelma per 30.6.2016 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-KESÄKUUKUU 2016

Lisätiedot

Kuntatyöntekijöiden eläkepoistumaennuste vuosille , pohjautuen vakuutettujen määrään

Kuntatyöntekijöiden eläkepoistumaennuste vuosille , pohjautuen vakuutettujen määrään KU-SELVITYS/Hallinto, henkilöstö ja tukipalvelut -työryhmän loppuraportti LIITE 1 Kuntatyöntekijöiden maennuste vuosille 2014-, pohjautuen vakuutettujen määrään 31.12. Aineisto koottu Kevan tilastointiluokituksen

Lisätiedot

Työvoimakoulutuksella aikuisia osaajia muuttuvaan työhön. Logistiikan & Vähittäiskaupan Ennakointikamari Erityisasiantuntija Tiina Polo

Työvoimakoulutuksella aikuisia osaajia muuttuvaan työhön. Logistiikan & Vähittäiskaupan Ennakointikamari Erityisasiantuntija Tiina Polo Työvoimakoulutuksella aikuisia osaajia muuttuvaan työhön Logistiikan & Vähittäiskaupan Ennakointikamari 26.10.2017 Erityisasiantuntija Tiina Polo www.ammattibarometri.fi Työ- ja elinkeinoministeriö www.tem.fi

Lisätiedot

AMKESU Ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittämistilaisuus

AMKESU Ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittämistilaisuus AMKESU Ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittämistilaisuus Marjut Leppänen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 17.12.2015 Esityksen rakenne 1. Ajankohtaista ELY-keskuksen yritys- ja työvoimayksiköstä 2. Työmarkkinatilanne

Lisätiedot

Työpaikkojen ammattirakenne Helsingissä

Työpaikkojen ammattirakenne Helsingissä HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2009 tilastoja 41 Työpaikkojen ammattirakenne Helsingissä Erityisasiantuntijat suurin ammattiryhmä Helsingin työpaikkojen ammattirakenteelle on ominaista erityisasiantuntija-

Lisätiedot

Työssäkäynti Perheellisiä palkansaajia työskenteli eniten erityisasiantuntijoina vuonna Ammatti ja sosioekonominen asema

Työssäkäynti Perheellisiä palkansaajia työskenteli eniten erityisasiantuntijoina vuonna Ammatti ja sosioekonominen asema Väestö 2017 Työssäkäynti 2015 Ammatti ja sosioekonominen asema Perheellisiä palkansaajia työskenteli eniten erityisasiantuntijoina vuonna 2015 Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan vuoden 2015 lopussa

Lisätiedot

Lapin kuntien henkilöstönäkymät

Lapin kuntien henkilöstönäkymät LAPIN KUNTAPÄIVÄ - Tornio 20.9.2011 Lapin kuntien henkilöstönäkymät Marjo Säärelä kunta-asiantuntija Lapin liitto Työllisyystilanne Viimeisten 15 vuoden aikana työttömyys noin puolittunut 27 %:sta 12,7

Lisätiedot

Maahanmuuttajataustaisten naisten työmarkkinatilanne pääkaupunkiseudulla

Maahanmuuttajataustaisten naisten työmarkkinatilanne pääkaupunkiseudulla Maahanmuuttajataustaisten naisten työmarkkinatilanne pääkaupunkiseudulla Tutkija Jouni Nupponen 25.5.2015 Selvityksiä maahanmuuttajien työllistymisestä Maahanmuuttajien työllistyminen Taustatekijät, työnhaku

Lisätiedot

Joka kolmas työskentelee hyvin nais- tai miesvaltaisessa ammattiryhmässä

Joka kolmas työskentelee hyvin nais- tai miesvaltaisessa ammattiryhmässä Väestö 2010 Työssäkäynti 2008 Ammatti ja sosioekonominen asema Joka kolmas työskentelee hyvin nais- tai miesvaltaisessa ammattiryhmässä Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan ammattiryhmät ovat voimakkaasti

Lisätiedot

Kuntien henkilöstön rekrytointitarve seutukunnittain Kuopion seutukunta

Kuntien henkilöstön rekrytointitarve seutukunnittain Kuopion seutukunta Kuntien henkilöstön rekrytointitarve 2005-2020 seutukunnittain Kuopion seutukunta Heikki Miettinen/30.12.2005 Kuntien henkilöstön rekrytointitarve 2005-2020 seutukunnittain Henkilöstötarpeen ennakointi

Lisätiedot

Onko segregaatio vähentynyt tilastojen mukaan? Miehet ja naiset työelämässä 2020 Vaasa 3.10.2012

Onko segregaatio vähentynyt tilastojen mukaan? Miehet ja naiset työelämässä 2020 Vaasa 3.10.2012 Onko segregaatio vähentynyt tilastojen mukaan? Miehet ja naiset työelämässä 2020 Vaasa 3.0.202 Hanna Sutela Tilastokeskus Horisontaalinen segregaatio: ammatillinen, toimialoittainen, (työnantajasektorin

Lisätiedot

Ulkomaalaisen työntekijän oleskelulupa: prosessi ja käsittelyajat, työnantajan rooli ja velvollisuudet Rikama Jukka

Ulkomaalaisen työntekijän oleskelulupa: prosessi ja käsittelyajat, työnantajan rooli ja velvollisuudet Rikama Jukka Ulkomaalaisen työntekijän oleskelulupa: prosessi ja käsittelyajat, työnantajan rooli ja velvollisuudet 1 Työntekijän oleskeluluvan käsittely (Prosessi) 2 Hakemuksen vireyttäminen Niin ensimmäistä oleskelulupaa

Lisätiedot

arkeologi arkkitehti taiteilija astronautti kirjailija yleisurheilija Info4Migrants Flashcards: Ammatteja

arkeologi arkkitehti taiteilija astronautti kirjailija yleisurheilija Info4Migrants Flashcards: Ammatteja 1 Info4Migrants Flashcards: Ammatteja aerobicsohjaaja arkeologi arkkitehti taiteilija astronautti yleisurheilija kirjailija 2 lastenvahti leipuri rosvo parturi baarimestari koripalloilija kosmetologi mehiläishoitaja

Lisätiedot

Ammattiryhmittäiset erot suuret 55 vuotta täyttäneiden palkansaajien osuuksissa

Ammattiryhmittäiset erot suuret 55 vuotta täyttäneiden palkansaajien osuuksissa Väestö 2009 Työssäkäynti 2007 Ammatti ja sosioekonominen asema Ammattiryhmittäiset erot suuret 55 vuotta täyttäneiden palkansaajien osuuksissa Vuoden 2007 lopussa palkansaajista 55 vuotta täyttäneitä oli

Lisätiedot

Uusi ammattiluokitus työ- ja elinkeinohallinnossa

Uusi ammattiluokitus työ- ja elinkeinohallinnossa Työpoliittinen Aikakauskirja 4/2014 Katsauksia ja keskusteluja Uusi ammattiluokitus työ- ja elinkeinohallinnossa Eric Hällström 1 ja Kirsi-Marja Putkonen 2 Luokitusuudistuksen tausta ja tavoitteet Työ-

Lisätiedot

Kotoutuminen, maahanmuuttajat. Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta Liisa Larja

Kotoutuminen, maahanmuuttajat. Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta Liisa Larja Kotoutuminen, maahanmuuttajat Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta Liisa Larja 9.3.2017 % Naisten heikko työllistyminen painaa ulkomaalaistaustaisten työllisyysastetta alas 80 70 60 Työllisyysaste

Lisätiedot

Kuntasektorilla säännöllisen työajan ansio oli kuukausipalkkaisilla 2 778 euroa lokakuussa 2010

Kuntasektorilla säännöllisen työajan ansio oli kuukausipalkkaisilla 2 778 euroa lokakuussa 2010 Palkat ja työvoimakustannukset Kuntasektorin palkat, lokakuu Kuntasektorilla säännöllisen työajan ansio oli kuukausipalkkaisilla euroa lokakuussa Korjattu.. Lukuja on korjattu tuntipalkkaisten osalta,

Lisätiedot

Johtajilla ja lääkäreillä on kuntasektorin korkeimmat palkat

Johtajilla ja lääkäreillä on kuntasektorin korkeimmat palkat Palkat ja työvoimakustannukset 04 Kuntasektorin palkat 0, lokakuu Johtajilla ja lääkäreillä on kuntasektorin korkeimmat palkat Kuntasektorin kuukausipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan keskiansio

Lisätiedot

Satakunnan työllisyyskatsaus 7/2014

Satakunnan työllisyyskatsaus 7/2014 NÄKYMIÄ HEINÄKUU 2014 SATAKUNNAN ELY-KESKUS Satakunnan työllisyyskatsaus 7/2014 Julkaisuvapaa tiistaina 26.8.2014 klo 9.00 Työttömien määrä lisääntyi heinäkuussa Satakunnassa Työnhakijat Satakunnan elinkeino-,

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus 12/2015

Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus 12/2015 NÄKYMIÄ JOULUKUU 2015 POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsaus 12/2015 Julkaisuvapaa keskiviikkona 27.01.2016 klo 9.00 Työllisyyden trendit Pohjois-Pohjanmaalla Uusia avoimia

Lisätiedot

Satakunnan työllisyyskatsaus 10/2014

Satakunnan työllisyyskatsaus 10/2014 NÄKYMIÄ LOKAKUU 2014 SATAKUNNAN ELY-KESKUS Satakunnan työllisyyskatsaus 10/2014 Julkaisuvapaa tiistaina 25.11.2014 klo 9.00 Työttömien määrä lisääntyi Satakunnassa Työnhakijat Satakunnan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Tiedoston välilehdet. sekä Mitenna-toimialaluokitus.

Tiedoston välilehdet. sekä Mitenna-toimialaluokitus. Tiedoston välilehdet 1. Toimialan työlliset maakunnittain VOSE-hankkeessa määritellyllä vähittäiskaupan alalla (poikkeaa siis hieman Tilastokeskuksen pelkästä vähittäiskauppa-luokasta, koska sisältää ajoneuvojen

Lisätiedot

Satakunnan työllisyyskatsaus 6/2014

Satakunnan työllisyyskatsaus 6/2014 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2014 SATAKUNNAN ELY-KESKUS Satakunnan työllisyyskatsaus 6/2014 Julkaisuvapaa tiistaina 22.7.2014 klo 9.00 Työttömyys noussut Satakunnassa Työnhakijat Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja

Lisätiedot

Palvelu- ja rekrytointitarpeiden ennakointi. Sastamala

Palvelu- ja rekrytointitarpeiden ennakointi. Sastamala Palvelu- ja rekrytointitarpeiden ennakointi Sastamala 21.8.2007 Mallin pohjatiedot Kuntajako 2007 Väestöennusteet vuoteen 2025 (Tilastokeskus) Talous- ja toimintatilasto 2005 (Tilastokeskus) Verotustiedot

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, III/2013

Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, III/2013 NÄKYMIÄ LOKAKUU 2013 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, III/2013 Pulaa hakijoista vain kahdeksassa ammattiryhmässä Hämeen työ- ja elinkeinotoimistossa on syys-lokakuun vaihteessa

Lisätiedot

AMMATTILAISTEN HELSINKI

AMMATTILAISTEN HELSINKI 2017:19 Anu Henriksson & Juho Peltonen & Minna Salorinne SISÄLLYS ALUKSI... 4 YHTEENVETO... 6 Helsingin työllinen työvoima... 6 Ulkomaalaistaustaiset Helsingin työmarkkinoilla... 7 Työpaikkojen ammattirakenne

Lisätiedot

Tilastokeskus. Käsikirjoja 14. Ammattiluokitus 1997

Tilastokeskus. Käsikirjoja 14. Ammattiluokitus 1997 Tilastokeskus Käsikirjoja 14 Ammattiluokitus 1997 Tilastokeskus Statistikcentralen Statistics Finland Käsikirjoja 14 Handböcker Handbooks Ammattiluokitus 1997 Helsinki - Helsingfors 1997 Tiedustelut: Puhelin/telefon:

Lisätiedot

Kysynnän ja tarjonnan kohtaanto nykyisillä ja tulevilla työmarkkinoilla. Tilannetta ja näkymiä keväällä 2016

Kysynnän ja tarjonnan kohtaanto nykyisillä ja tulevilla työmarkkinoilla. Tilannetta ja näkymiä keväällä 2016 Kysynnän ja tarjonnan kohtaanto nykyisillä ja tulevilla työmarkkinoilla Tilannetta ja näkymiä keväällä 2016 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja TEM raportteja 19/2016 Kysynnän ja tarjonnan kohtaanto

Lisätiedot

Satakunnan työllisyyskatsaus 12/2014

Satakunnan työllisyyskatsaus 12/2014 NÄKYMIÄ JOULUKUU 2014 SATAKUNNAN ELY-KESKUS Satakunnan työllisyyskatsaus 12/2014 Julkaisuvapaa tiistaina 20.1.2015 klo 9.00 Työttömien määrä lisääntyi loppuvuonna Satakunnassa Työnhakijat Satakunnan elinkeino-,

Lisätiedot

Satakunnan työllisyyskatsaus 8/2014

Satakunnan työllisyyskatsaus 8/2014 NÄKYMIÄ ELOKUU 2014 SATAKUNNAN ELY-KESKUS Satakunnan työllisyyskatsaus 8/2014 Julkaisuvapaa tiistaina 23.9.2014 klo 9.00 Työttömien määrä vähentyi elokuussa Satakunnassa Työnhakijat Satakunnan elinkeino-,

Lisätiedot

Ammattiluokitus 2010. Käsikirjoja 14

Ammattiluokitus 2010. Käsikirjoja 14 Ammattiluokitus 2010 Käsikirjoja 14 Käsikirjoja 14 Handböcker Handbooks Ammattiluokitus 2010 Helsinki Helsingfors 2011 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries: Anne Väänänen (09) 17 341 Sähköposti: luokitukset@tilastokeskus.fi

Lisätiedot

Korkeasti koulutetut työttömät. Tekijä: Tutkija Jouni Nupponen, Uudenmaan ELY-keskus

Korkeasti koulutetut työttömät. Tekijä: Tutkija Jouni Nupponen, Uudenmaan ELY-keskus Korkeasti koulutetut työttömät Tekijä: Tutkija Jouni Nupponen, Uudenmaan ELY-keskus Määritelmä ja lähdetiedot Korkeasti koulutetut = alempi korkeakouluaste, ylempi korkeakouluaste sekä tutkijakoulutusaste

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö 2010 Personalen inom social- och hälsovården 2010

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö 2010 Personalen inom social- och hälsovården 2010 Palkat ja työvoimakustannukset 2013 Löner och arbetskraftskostnader 2013 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö 2010 Personalen inom social- och hälsovården

Lisätiedot

27.1.2009 / Liite 19. vähintään opistoasteinen tutkinto Koulu- tai opistoasteen tutkinto. tai terveydenhuoltoalan opistoasteinen tutkinto

27.1.2009 / Liite 19. vähintään opistoasteinen tutkinto Koulu- tai opistoasteen tutkinto. tai terveydenhuoltoalan opistoasteinen tutkinto Perusturvapalvelut KELPOISUUSEHDOT 2009 Perusturvalautakunta 27.1.2009 / Liite 19 Nimike Atk-suunnittelija Mikrotukihenkilö Avohuollon ohjaaja Erikoishammaslääkäri Farmaseutti Fysioterapeutti Hallintopäällikkö

Lisätiedot

Salpausselän kuntaliitosselvitys Päijät-Hämeen tulevaisuudennäkymät ennakointiaineistojen valossa

Salpausselän kuntaliitosselvitys Päijät-Hämeen tulevaisuudennäkymät ennakointiaineistojen valossa Salpausselän kuntaliitosselvitys Päijät-Hämeen tulevaisuudennäkymät ennakointiaineistojen valossa Hämeen ELY-keskus erikoissuunnittelija Jesse Marola 12.2.2014 Sisällysluettelo Työllisyyslukuja Salpausselän

Lisätiedot

ICT-sektorin työttömyystilanne Pohjois-Pohjanmaalla - lokakuu

ICT-sektorin työttömyystilanne Pohjois-Pohjanmaalla - lokakuu ICT-sektorin työttömyystilanne Pohjois-Pohjanmaalla - lokakuu 2016 - Jarkko Pietilä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Taustaksi ICT-sektorin määritys perustuu vahvasti valintoihin mitä aloja, luokkia tai ryhmiä

Lisätiedot

Turun kaupungin tasa-arvoraportti Khhal 10.12.2007

Turun kaupungin tasa-arvoraportti Khhal 10.12.2007 1 Turun kaupungin tasa-arvoraportti Khhal 10.12.2007 1. Johdanto Raportti on tehty Tilastokeskuksen kuntasektorin palkka-aineiston avulla. Aineisto koostuu kuntien toimittamasta palkka-aineistosta johon

Lisätiedot

Joka viides toimistosiivooja ulkomaista syntyperää 2011

Joka viides toimistosiivooja ulkomaista syntyperää 2011 Väestö 2013 Työssäkäynti 2011 Ammatti ja sosioekonominen asema Joka viides toimistosiivooja ulkomaista syntyperää 2011 Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan syntyperältään ulkomaisista henkilöistä

Lisätiedot

biotekniikan insinööri

biotekniikan insinööri ajojärjestelijä ajoneuvoasentaja analyytikko arkeologi arkistonhoitaja asfalttityöntekijä asianajaja asiantuntija assistentti autokorikorjaaja automaalari automaatioasentaja automyyjä baarimestari biokemisti

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, I/2016

Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, I/2016 NÄKYMIÄ HUHTIKUU 2016 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen ammattibarometri, I/2016 Ylitarjonta-ammattien määrä kasvoi ja pula-ammattien määrä väheni Hämeessä Hämeen työ- ja elinkeinotoimistossa tehtiin

Lisätiedot

Liperin kunnan sosiaali- ja terveystoimen kelpoisuusehdot 1.7.2015

Liperin kunnan sosiaali- ja terveystoimen kelpoisuusehdot 1.7.2015 Liperin kunnan sosiaali- ja terveystoimen kelpoisuusehdot 1.7.2015 Fysioterapeutti vastaava aikaisempi rekisteröinti. Sosiaali- ja terveysalan fysioterapeutin (AMK) ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi

Lisätiedot

Pirkanmaan työllisyyskatsaus Syyskuu 2015

Pirkanmaan työllisyyskatsaus Syyskuu 2015 NÄKYMIÄ LOKAKUU 215 PIRKANMAAN ELY-KESKUS Pirkanmaan työllisyyskatsaus Syyskuu 215 Julkaisuvapaa tiistaina 2.1.215 klo 9. Pirkanmaan työttömyys samalla tasolla kuin syyskuussa 1997 Työttömyys oli kasvanut

Lisätiedot