Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantotilanne eri ammateissa TE -toimistojen arvio tammi - helmikuussa 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantotilanne eri ammateissa TE -toimistojen arvio tammi - helmikuussa 2015"

Transkriptio

1 KATSAUS Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantotilanne eri ammateissa TE -toimistojen arvio tammi - helmikuussa 2015 Työ- ja elinkeinotoimistoissa on tammi - helmikuun vaihteessa tehty arvio noin 200 ammatin kysynnän ja tarjonnan suhteista lähitulevaisuudessa. Ammattien työmarkkinatilanne on määritelty seuraaviin luokkiin: paljon pulaa hakijoista, pulaa hakijoista, tasapaino, liikaa hakijoista, paljon liikaa hakijoita. Kokonaisuutena tilanne on viime aikoina kehittynyt niin, että pula työvoimasta on pienentynyt ja työvoiman ylitarjonta on kasvanut. Ammattibarometrissä tämä on näkynyt pula-ammattien listan lyhenemisenä ja ylitarjonta-ammattien listan pitenemisenä. Viimeisimmässä arvioinnissa pula-ammatiksi tuli ammattibarometrin määritysten mukaan valtakunnantasolla vain 13 ammattia. Lähes 40 prosenttia ammateista määriteltiin ylitarjonta-ammateiksi. Ammateissa on myös jo useita, joissa on TE - toimistojen arvioitsijoiden mukaan paljon liikaa työnhakijoita työvoiman kysyntään nähden. Taulukko 1. Ammatit, joissa tammi-helmikuun arvioinnin mukaan on yleisimmin pulaa työvoimasta ja joissa on työvoiman ylitarjontaa TOP 15 PULAA TYÖVOIMASTA Puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjät Ylilääkärit ja erikoislääkärit Hammaslääkärit Myyntiedustajat Yleislääkärit Kuulontutkijat ja puheterapeutit Sairaanhoitajat ym. Sosiaalityön erityisasiantuntijat Erityisopettajat Ylihoitajat ja osastonhoitajat Psykologit Suuhygienistit Lastentarhanopettajat Pikaruokatyöntekijät Kodinhoitajat (kotipalvelutoiminta) TOP 15 YLITARJONTAA TYÖVOIMASTA Yleissihteerit Vaatturit, pukuompelijat, turkkurit, hatuntekijät Johdon sihteerit ja osastosihteerit Mainonnan ja markkinoinnin eritysasiantuntijat Elektr.- ja autom. laitteiden asentajat Graafiset ja multimediasuunnittelijat Huonekalupuusepät Konepuusepät Käytön tukihenkilöt Tieto- ja viestintäteknologian asentaja Kuvataiteilijat Matkatoimistovirkailijat Painopinnan valmistajat Pankki- ym. toimihenkilöt Koulunkäyntiavustajat TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIET MINISTRY OF EMPLOYMENT AND THE ECONOMY PL 32 (Aleksanterinkatu 4) PB 32 (Alexandersgatan 4) P.O. Box 32 (Aleksanterinkatu 4) Valtioneuvosto Puh Statsrådet Tfn FI Government Tel Faksi Fax Fax

2 2/6 Työvoimapula kohdentuu edelleen sosiaali- ja terveysalalle sekä myyntityöhön. Suurta työvoimapulaa ei valtakunnantasolla ole enää minkään ammatin kohdalla. Vielä vuosi sitten suurta työvoimapulaa oli sairaanhoitajien ja lääkärien ammateissa. Näissä ammateissa lähes kaikki alueet määrittelivät ammatit luokkaan paljon pulaa hakijoista. Pula työvoimasta sosiaali- ja terveysalalla näyttää siis olevan hieman helpottumassa. Työvoiman ylitarjonta on yleisintä yleissihteerien, vaatturien, ompelijoiden yms. ammateissa sekä johdon sihteerien ja mainonnan ja markkinoinnin eritysasiantuntijoiden ammateissa. Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat ovat tulleet uutena ammattina ylitarjonta-ammattien listalle. Muut uudet ylitarjonta-ammattien top 15 listalle nousseet ammatit ovat: tieto- ja viestintäteknologian asentajat, painopinnan valmistajat ja koulunkäyntiavustajat. Työvoiman kysyntä- ja tarjontatilanne vaihtelee alueellisesti. Esimerkiksi pulaa puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjistä ei ole tämän arvioinnin mukaan tulossa lähiaikoina Satakuntaan. Vaikein tilanne tässä ammatissa on Uudellamaalla, Pohjanmaalla, Pohjois-Savossa, Kainuussa ja Pohjois- Pohjanmaalla. Ylilääkärien ja erikoislääkärien työvoimapula painottuu Itä- ja Väli-Suomeen. Pirkanmaalla ja Lapissa lääkärien ja erikoislääkärien työmarkkinatilanne on arvion mukaan tasapainossa. Kuva 1. Yleisimpien työvoimapula-ammattien tilanne ELY -alueittain Puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjät Ylilääkärit ja erikoislääkärit

3 3/6 Ylitarjonta-ammattien kärjessä oleva yleissihteeri -nimikkeen alla ovat mm. toimistosihteerit tai myyntisihteerit. 1 Yleissihteerin ammatissa työvoiman ylitarjontatilanne on suuri kaikilla ELY -alueilla. Tämä oli tilanne myös syksyn arvioinnissa. Vaattureista ja pukuompelijoistakin on ylitarjontaa suuressa osassa maata. Ylitarjontatilanne vaatealalla ei ole niin paha Suomen läntisissä ja pohjoisissa osissa sekä Etelä- Savossa. Kuva 2. Yleisimpien ylitarjonta-ammattien tilanne ELY -alueittain Yleissihteerit Vaatturit, pukuompelijat, turkkurit, hatuntekijät Merkittävin muutos top 15 -ammattien listalla oli mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijoiden nousu ylitarjonta-ammattien kärkipäähän. Tämän ammattiryhmän osalla tilanne on muuttunut erityisesti Hämeessä. Vielä syksyllä 2014 mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijoiden työmarkkinat arvioitiin Hämeessä tasapainoisiksi. Helmikuussa 2015 Hämeessä arvioitiin tässä ammattiryhmässä olevan paljon liikaa hakijoita kysyntään nähden. Myös Varsinais-Suomessa, Etelä-Savossa, Etelä- Pohjanmaalla ja Pohjois-Karjalassa arviointi muuttui niin, että mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijoiden työmarkkinoilla arviointiin olevan entistä enemmän ylitarjontaa työvoiman kysyntään nähden. 1 Yleissihteerin ammatissa työskentelevät laativat asiakirjoja sekä tarkistavat ja muotoilevat muun henkilökunnan laatimia asiakirjoja, käyttäen erilaisia tietokoneohjelmia. He avustavat muita työntekijöitä, käsittelevät tulevaa ja lähtevää postia, seulovat kokouspyyntöjä ja tapaamisia, pitävät kirjaa henkilöstön loma- ja muista oikeuksista, organisoivat ja valvovat arkistointijärjestelmiä ja hoitavat rutiinikirjeenvaihtoa itsenäisesti. (Lähde: ForeAmmatti).

4 4/6 Kuva 3. Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijoiden työmarkkinatilanne lokakuun 2014 ja helmikuun 2015 arvioinneissa Helmikuu/2015 Lokakuu/2014 Joissakin ammateissa alueiden väliset erot ovat niin suuria, että jotkut alueet määrittelevät ammatin pula-ammatiksi, kun taas toiset alueet määrittelevät saman ammatin ylitarjonta-ammatiksi. Tammihelmikuun 2015 arvioinnin pohjalta on jälleen löydettävissä tällaisia ammatteja. Seuraavassa kuvassa on esimerkkejä eri ammattialoilta: lähihoitajat, koneistajat ja siivoojat Kuva 4. Esimerkkejä ammateista, joissa työmarkkinatilanne eroaa Ely -alueittain Lähihoitajat Koneenasettajat ja koneistajat Toimisto- ja laitossiivoojat

5 5/6 Liitteessä on esitetty kaikkien arvioitujen ammattien työmarkkinatilanne koko maan osalta. Seuraavan puolen vuoden aikana arvioidaan työvoiman kysynnän kasvavan mm. puutarhurien, rakennusmaalarien, ravintolatyöntekijöiden ammatissa sekä maa- ja vesirakennuksen alalla. Näissä ammateissa kysynnän kasvu on todennäköisesti sesonkiluonteista. Työvoiman kysynnän vähenemistä ennakoidaan lähiaikoina tapahtuvan mm. pankki ym. alojen toimihenkilöistä, tietokoneiden käytön tukihenkilöistä, matkatoimistovirkailijoista ja hallinnon ja elinkeinojen kehittämisen erikoisasiantuntijoista. Näissä kysynnän vähenemisarvioissa taustalla on todennäköisesti myös pidemmän ajan kehitystrendit eli rakenteelliset muutokset työvoiman kysynnässä ja työvoiman osaamiseen liittyvissä tarpeissa. Ammattibarometri - järjestelmästä on kevään 2015 aikana valmistumassa laajoja käyttäjäpiirejä palveleva Internet -versio. TEM tiedottaa erikseen tästä asiasta. Seuraava arvio työllistymisen näkymistä eri ammateissa tehdään touko-kesäkuun vaihteessa Lisätiedot: neuvotteleva virkamies Mika Tuomaala, työ- ja elinkeinoministeriö, puh mika.tuomaala(at)tem.fi Tarkempia alueellisia tietoja on saatavissa ELY -keskuksista

6 6/6 LIITE SUOMEN AMMATTIBAROMETRI, helmikuu/2015

Näkemyksestä menestystä. Luovat alat. Toimialaraportit ennakoi v vatv liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi

Näkemyksestä menestystä. Luovat alat. Toimialaraportit ennakoi v vatv liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Näkemyksestä menestystä Luovat alat Toimialaraportit ennakoi v vatv liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Alueellisten työmarkkinoiden muutos

Alueellisten työmarkkinoiden muutos Alueellisten työmarkkinoiden muutos Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 1/2012 PEKKA MYRSKYLÄ Alueellisten työmarkkinoiden muutos Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys

Lisätiedot

TEM raportteja 30/2011

TEM raportteja 30/2011 TEM raportteja 30/2011 Osaamistarjonnan riittävyys alueilla 2010-luvulla Arviointia työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaannosta Samuli Leveälahti & Jari Järvinen Foredata Oy Alueosasto Raportti 2011 SISÄLLYS

Lisätiedot

1 700 opiskelijapaikan lisääminen ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupiin nuorten koulutustakuun toteuttamiseksi

1 700 opiskelijapaikan lisääminen ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupiin nuorten koulutustakuun toteuttamiseksi Koulutuspolitiikan osasto PM 21.6.2012 Ammatillisen koulutuksen vastuualue 1 700 opiskelijapaikan lisääminen ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupiin nuorten koulutustakuun toteuttamiseksi Taustaa

Lisätiedot

Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 2015

Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 2015 RAPORTTEJA 28 215 Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 215 Seuranta- ja ennakointitietoa työvoimakoulutuksen suunnitteluun SALMINEN VESA KARINEN RISTO LAITINEN LASSE JOUTSENSAARI RIIKKA MÄKINEN TUULA VOLANEN

Lisätiedot

Työvoiman poistuma vuosina 2007 2025. Alue- ja toimialatarkastelu

Työvoiman poistuma vuosina 2007 2025. Alue- ja toimialatarkastelu Työvoiman poistuma vuosina 2007 2025 Alue- ja toimialatarkastelu Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 62/2009 jari järvinen samuli leveälahti työvoimasta vuosina 2007 2025 Alue-

Lisätiedot

Työllisyyskatsaus 12/2014

Työllisyyskatsaus 12/2014 NÄKYMIÄ JOULUKUU 2014 POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Työllisyyskatsaus 12/2014 Julkaisuvapaa 20.01.2015 klo 9.00 Työllisyyden trendit Pohjois-Pohjanmaalla Työnhakijoiden kokonaismäärä kasvoi edellisen vuoden

Lisätiedot

MAATALOUS- JA PUUTARHA-ALA

MAATALOUS- JA PUUTARHA-ALA MAATALOUS- JA PUUTARHA-ALA Katsaus alan työvoimaan ja kehitysnäkymiin Suomessa Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskuksen julkaisuja 5 Julkaisija: Turun yliopiston Brahea-keskus ISBN 978-951-29-6088-0

Lisätiedot

Tuomas Santasalo Katja Koskela TUKKUKAUPPA SUOMESSA 2009

Tuomas Santasalo Katja Koskela TUKKUKAUPPA SUOMESSA 2009 Tuomas Santasalo Katja Koskela TUKKUKAUPPA SUOMESSA 2009 Tukkukaupan toimiala on Suomessa viime vuosina kehittynyt varsin voimakkaasti ja kirjassa kuvataan tätä kehitystä sekä toimintatapojen muutosta.

Lisätiedot

TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET

TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Kirje Työ- ja elinkeinotoimistot 10.12.2013 TEM/2551/00.03.05.02/2013 TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET TE-palvelujen asiakkuuslinjaukset korvaavat työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

417 VAPAA-AJAN ASUNTOJEN OMISTUS JA KÄYTTÖ ESISELVITYS EKOTEHOKKUUDEN KARTOITUSTA VARTEN

417 VAPAA-AJAN ASUNTOJEN OMISTUS JA KÄYTTÖ ESISELVITYS EKOTEHOKKUUDEN KARTOITUSTA VARTEN VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 417 VAPAA-AJAN ASUNTOJEN OMISTUS JA KÄYTTÖ ESISELVITYS EKOTEHOKKUUDEN KARTOITUSTA VARTEN Adriaan Perrels Elina Kangas Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Etelä-Karjalan liitto Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 2 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Esipuhe...3 1 Johdanto...4 2 Etelä-Karjalan nykytila ja kehitysnäkymät...6 3

Lisätiedot

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2008 2009

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2008 2009 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 28 29 MARRASKUU 28 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 28 29 Tekijä VTT Rakentamisen markkinat ja vaikuttavuus PL 13, 3311 TAMPERE Puh. 2 722 1111, telefax: 2 722 3497 Painopaikka

Lisätiedot

Kansainvälinen Itä-Suomi. Itä-Suomen maahanmuuttopoliittisen strategian laadintaa tukeva selvitystyö. Loppuraportti 16.2.2012

Kansainvälinen Itä-Suomi. Itä-Suomen maahanmuuttopoliittisen strategian laadintaa tukeva selvitystyö. Loppuraportti 16.2.2012 Kansainvälinen Itä-Suomi Itä-Suomen maahanmuuttopoliittisen strategian laadintaa tukeva selvitystyö Loppuraportti 16.2.2012 Sari Pitkänen, Sosiaalikehitys Oy Kari Huotari ja Sinikka Törmä, Referenssi Oy

Lisätiedot

Eurooppaan yhdentymisen vaikutus Suomen alueille*

Eurooppaan yhdentymisen vaikutus Suomen alueille* Kansantaloudellinen aikakauskirja - 90. vsk. - 1/1994 Eurooppaan yhdentymisen vaikutus Suomen alueille* HANNU TERVO, HANNU NIITTYKANGAS ja TUOMO NENONEN Integraation alueellisia vaikutuksia on arvioitu

Lisätiedot

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Kyselytutkimus Suomen Yrittäjien jäsenistölle Sirpa Laitinen-Väänänen, Lahden ammattikorkeakoulu Liisa Vanhanen-Nuutinen, Haaga-Helia

Lisätiedot

Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella

Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 12/2011 pekka myrskylä Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Kielitaito on kilpailuetu. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu

Kielitaito on kilpailuetu. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu 441 895 Painolaitos Mikä on henkilöstö- ja koulutustiedustelu? Elinkeinoelämän keskusliitto EK kartoittaa joka vuosi jäsenyritystensä

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTO SUOMESSA VUONNA 2010

TYÖTERVEYSHUOLTO SUOMESSA VUONNA 2010 TYÖTERVEYSHUOLTO SUOMESSA VUONNA 2010 JA KEHITYSTRENDI 2000 2010 Työterveyshuolto Suomessa vuonna 2010 ja kehitystrendi 2000 2010 Työterveyslaitos Sosiaali- ja terveysministeriö Helsinki 2012 1 Työterveyslaitos

Lisätiedot

Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti 2014

Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti 2014 Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti 2014 ISBN 978-952-274-137-0 (Verkkojulkaisu) Talouspolitiikan arviointineuvosto Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Arkadiankatu 7, 00100 Helsinki, Finland

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS IT-ALALLA KOKO SUOMESSA JA MAAKUNNISSA 2010 2013

TYÖTTÖMYYS IT-ALALLA KOKO SUOMESSA JA MAAKUNNISSA 2010 2013 TYÖTTÖMYYS IT-ALALLA KOKO SUOMESSA JA MAAKUNNISSA Pekka Neittaanmäki Päivi Kinnunen 2.4.2014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO INFORMAATIOTEKNOLOGIAN TIEDEKUNTA 2014 1 JOHDANTO Tässä raportissa tarkastellaan työttömien

Lisätiedot

Työolojen muutokset 1977 2013. Hanna Sutela Anna-Maija Lehto

Työolojen muutokset 1977 2013. Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Työolojen muutokset 1977 2013 Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Työolojen muutokset 1977 2013 Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Helsinki Helsingfors 2014 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries: Hanna Sutela Puh.

Lisätiedot

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä SUOMI Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop sekä Ammatillinen erityisopetus kansallisen raportin yhteenveto European Agency for Development in Special Needs

Lisätiedot

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Suomen pk-yrityksille Kuopio 2003 ISBN 952-5188-47-7 ISSN 1238-6383 ESIPUHE Tämän raportin tavoitteena

Lisätiedot

Sähkö-, elektroniikkaja tietotekniikka-ala

Sähkö-, elektroniikkaja tietotekniikka-ala Sähkö-, elektroniikka- ja tietotekniikka-ala: Tuotantoketjut hajautuvat, osaamistarpeet muuttuvat I Keskusteluaiheita Discussion Papers 29.5.2012 No 1273 Sähkö-, elektroniikkaja tietotekniikka-ala Tuotantoketjut

Lisätiedot

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työllisyyspalveluissa - Petra-projektin kartoitus

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työllisyyspalveluissa - Petra-projektin kartoitus Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työllisyyspalveluissa - Petra-projektin kartoitus Petra - Nuoret työhön ja kouluun ESR -projekti Hanna Kettunen Tasa-arvokoordinaattori Sisällys Sisällys...2 1. Johdanto...3

Lisätiedot

20.6.2012 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI UUSIUTUVILLA ENERGIALÄHTEILLÄ TUOTETUN SÄHKÖN TUOTANTOTUESTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA

20.6.2012 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI UUSIUTUVILLA ENERGIALÄHTEILLÄ TUOTETUN SÄHKÖN TUOTANTOTUESTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA EOS/AL MUISTIO 20.6.2012 HARE/Mahti: TEM/2932/03.01.01/2011 LAUSUNTOTIIVISTELMÄ: LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI UUSIUTUVILLA ENERGIALÄHTEILLÄ TUOTETUN SÄHKÖN TUOTANTOTUESTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA

Lisätiedot

Teollisuustuotannon teknologinen taso ja aluekehitys 1

Teollisuustuotannon teknologinen taso ja aluekehitys 1 Kansantaloudellinen aikakauskirja 97. vsk. 2/2001 ARTIKKELEITA Teollisuustuotannon teknologinen taso ja aluekehitys 1 Timo Lautanen Ph.D. Joensuun yliopisto, Karjalan tutkimuslaitos 1. Johdanto S uomessa

Lisätiedot