LOPPURAPORTTI. Saaristomeren ammattikalastus pinnalle SAMPI II projekti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOPPURAPORTTI. Saaristomeren ammattikalastus pinnalle SAMPI II projekti"

Transkriptio

1 Kalatalouden ja merenkulun koulutussäätiö Suomen kalatalous- ja ympäristöinstituutti Kalakouluntie Kirjala LOPPURAPORTTI Saaristomeren ammattikalastus pinnalle SAMPI II projekti Selvitys hankkeen kolmannen vaiheen (3/3) toteutumisesta ajalta Maria Saarinen

2 SISÄLTÖ 1. Hankkeen tausta 2. Asetetut tavoitteet 3. Hankkeen toteutusaikataulu 4. Rahoituspäätökset 5. Kuvaus hankkeen tuloksista ja toteutuksesta 5.1 Saaristomeren kylmäverkko kuntoon 5.2 Pyydyskehittely ja pyyntitekniikat Silakkapaunettien ponttonikehikot Selektiiviset ahvenrysät Push Up rysät Saaristomeri Selkämeri Push Up rysän koentatekniikan kehittäminen 5.3 Työturvallisuus 5.4 Tiedotus ja raportointi Rannikkokalastuksen nykytila Selkämerellä Valokuvien käyttöoikeudet Lehtiartikkelit ja tiedotteet 5.5 Ammattikalastuksen nykytila Saaristomerellä ja strategia vuosille Ammattikalastajan omavalvontasuunnitelmamalli 6. Johtoryhmä ja kokoukset 7. Projektista tiedottaminen 7.1 Ammattikalastajat ja muut sidosryhmät 7.2 Tiedotusvälineet 7.3 www-sivut 7.4 Muu tiedottaminen 8. Projektin edustus kalatalousalan tapahtumissa 9. Yhteenveto ja esitykset jatkotoimista 9.1 Ammattikalastukseen liittyvä 9.2Hallintoon ja byrokratiaan liittyvä 1. Projektikoordinaattorin kiitossanat LIITTEET 1.Työyhteenveto toukokuu 24, Kalapriima

3 2.Tuomaraisten jäähileasema lokakuu Jääasemien avainmaksukäytännön periaatteet 4. Kemiön kylmäverkko 5. Käldingen jäähileasema syyskuu Erään kalasataman kehittämissuunnitelma 7. Merikarvian koulutustilaisuus 8. Merimaskun koulutustilaisuus 9. Kylmäverkkohankkeen loppuarvio 1. Silakkapaunetin ponttonikehikko, Airisto 11. Silakkapaunetin ponttonikehikko, Taivassalo 12. Selektiivinen ahvenrysä, Airisto 13. Selektiivinen ahvenrysä, Kustavi 14. Onko lohen ja siian ammattimainen rysäpyynti kannattavaa? (Iconex Oy) 15. a) Koekalastukset Push Up -rysillä Saaristomerellä vuosina (Iconex) b) Provfisken med Push Up -ryssjor i Skärgårdshavet (Iconex) 16. Selkämeren Push Up -rysät 25 (Paapuuri Oy) 17. PU -rysän koentapussi 18. Kalastajien perusturvallisuuskurssin ohjelma 19. Ammattikalastuksen nykytila -selvitykset ja niiden käännökset a) Rannikkokalastuksen nykytila Selkämerellä b) The Current State of Coastal Fishing in the Gulf of Bothnia c) Ammattikalastuksen nykytila Saaristomerellä ja strategia vuosille d) Yrkesfiskets nuläge i Skärgårdshavet och strategi för åren e) Current State of Professional Fishing in the Archipelago Sea and Strategy for Years Kalastajan omavalvontasuunnitelmamalli 21. Johtoryhmän kokousten pöytäkirjat a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) SAMPI tiedotus- ja koulutusristeilyjen ohjelma a) b) SAMPI www-sivujen sisällys hankkeen päättyessä 24. Seminaarien muistiot, matkakertomukset, lehtiartikkelit ja tiedotteet a) Harmångerin matkaraportti, toukokuu 24 b) Ruotsalaisten PU -rysien koekalastus alkanut Suomessa c) Rannikkokalastajan tulevaisuus vaakalaudalla, SAMPI -risteily 25 d) Redskapsutvecklarträff, Helsinki helmikuu 25 e) Dåd eller död, Grenå toukokuu 25 f) SAMPI projektin yhteenveto tiedotusvälineille 1, 26 g) Push Up rysät tuovat toivoa Selkämerelle h) Jääasema Merimaskuun

4 1. HANKKEEN TAUSTA SAMPI II Saaristomeren Ammattikalastus Pinnalle -projektin 3. vaihe oli runsaat viisi vuotta kestäneen SAMPI -projektin viimeinen vaihe. SAMPI I -projekti toteutettiin pääosin vuonna 21 Saaristomeren Ammattikalastajat ry:n voimin. Yhdistys käynnisti vuoden 22 alussa SAMPI ykköselle jatkohankkeen, SAMPI II projektin, laatimansa selvityksen Ammattikalastuksen nykytila Saaristomerellä ja strategia vuosille toimenpide-ehdotusten pohjalta. SAMPI II - projektin ensimmäisen vaiheen ( ) ja toisen vaiheen ( ) jälkeen projektin omistaja vaihtui. Projektin kolmannen vaiheen omistaja oli Kalatalouden ja merenkulun koulutussäätiö, Suomen Kalatalous- ja ympäristöinstituutti. Kolmannen vaiheen alkaessa myös projektin toimialue laajeni maantieteellisesti rannikkoa myöten pohjoiseen Merikarvialle asti. Selkämeren Ammattikalastajat ry:n toimialue tuli mukaan. Kalatalouden ja merenkulun koulutussäätiö nimesi projektille johtoryhmän ja palkkasi kokopäivätoimisen projektikoordinaattorin vastaamaan projektin käytännön toteuttamisesta. Projektirahoituksen niukkuudesta johtuen koordinaattorin työsuhteessa oli neljän kuukauden tauko kesällä 25. Koordinaattorin toimisto oli Turussa samoissa tiloissa kuin projektin edellisten vaiheiden aikana. 2. ASETETUT TAVOITTEET Kylmäverkko Osahankkeen tavoitteena oli Tuomaraisten jääaseman täysimääräisen käytön varmistaminen, Kemiön saaren kylmäteknisten tilojen ja tarpeiden selvittäminen sekä Käldingen, Merikarvian ja Merimaskun uusia jääasemia käyttävien ammattikalastajien laatukoulutus ja käytännön opastus jääasemien käyttöön. Lisäksi tavoitteena oli laatia jääasemien käyttäjäavaimille hinnoittelusuositus sekä kehittämissuunnitelma Tuomaraisten kylänrannan kalasatamalle. Pyydyskehittely ja pyyntitekniikat Osahankkeen tavoitteina oli toteuttaa silakkarysien ponttonikehikkokokeilu, jatkaa kokeiluja selektiivisten ahvenrysien kanssa, aloittaa ruotsalaisten Push Up -rysien kokeilu Suomessa sekä kehittää ponttonirysän koentatekniikkaa. Työturvallisuus Osahankkeen tavoitteena oli järjestää ammattikalastajille yksi turvallisuuskurssi Airisto Centerissä. Tiedotus ja raportointi Osahankkeen tavoitteena oli laatia raportti Rannikkokalastuksen tila Selkämerellä ja käännättää se englanniksi, kirjoittaa hankkeeseen liittyviä lehtiartikkeleita, hankkia valokuvien käyttöoikeuksia hankkeeseen liittyvistä tapahtumista ja rakenteista sekä järjestää tiedotustilaisuus sekä tiedotusvälineille että ammattikalastajille.

5 Muu toiminta Muun toiminnan tavoitteena oli päivittää vuonna 21 valmistunut Ammattikalastuksen tila Saaristomerellä ja strategia vuosille 22 26, kääntää mainittu raportti sekä ruotsin että englannin kielelle ja tuottaa näistä sekä Selkämeren versioista edustuskelpoisia painotuotteita. Lisäksi tavoitteena oli laatia kalastajan omavalvontasuunnitelmamalli ja päivittää hankkeen edellisessä vaiheessa laaditut www-sivut. 3. HANKKEEN TOTEUTUSAIKATAULU SAMPI II -hankkeen 3. vaiheen alkuperäinen toteutusaikataulu oli Hankkeelle haettiin joulukuussa 25 jatkoaikaa saakka, johon saatiin Varsinais-Suomen TE-keskuksen myöntävä päätös Erään laajan raportin käännöstyön viivästymisen vuoksi jatkoaikaa haettiin vielä toisen kerran saakka. Varsinais-Suomen TE-keskuksen myöntävä päätös saatiin RAHOITUSPÄÄTÖKSET Kalatalouden ja merenkulun koulutussäätiö toimitti SAMPI II -hankkeen 3. vaiheen rahoitushakemuksen Varsinais-Suomen TE-keskukseen TE-keskuksen pyynnöstä hakemusta tarkennettiin ja budjettia supistettiin. Muokattu hakemus toimitettiin TE-keskukseen Hakemusta täydennettiin vielä Hankkeelle saatiin rahoituspäätös, jossa hankkeelle myönnettiin 2 euroa EU:n elinkeinokalatalouden rakenneohjelmasta (KOR) toimenpiteestä nro 4.4b, Alan ammattikunnan toteuttamat toimet. Kalatalouden ja merenkulun koulutussäätiö haki hankkeelle 48 euron lisärahoitusta, joka myönnettiin V-S TE-keskuksen päätöksellä Kyseinen 48 euroa oli jäänyt käyttämättä hankkeen edellisessä vaiheessa. Hankkeen kokonaiskustannuksiksi tuli näin ollen 248 euroa. 5. KUVAUS HANKKEEN TULOKSISTA JA TOTEUTUKSESTA 5.1. Saaristomeren kylmäverkko kuntoon Osahankkeen toteuttajana jatkoi Tero Laukkanen (Kalapriima Oy). Tässä on lyhyesti kuvattu tehty työ, ja kuvausten liitteenä on asiaan kuuluva Kalapriiman työyhteenveto tai muu raportti. LIITTEENÄ 9 on Laukkasen oma kuvaus kylmäverkkohankkeen tuloksista SAMPI -hankkeen kaikkien vaiheiden ajalta. Taivassalon Tuomaraisissa avattiin kesäkuussa 23 jääasema, johon kuuluu 2 tonnia vuorokaudessa tuottava hilekone ja kahden vuorokauden katkeamattoman tuotannon vastaanottava varasto. Tuomaraisiin saatiin myös vaijerinosturi ja trukki sekä -huoneen laajennus. Jäähileaseman maapohja varmistettiin, vesijohtotyöt aloitettiin ja sähköliittymä avattiin. Syksyllä 24 Tuomaraisten jääasemalle oli lunastanut avaimen 26 kalastajaa. Tero Laukkasen raportit Työyhteenveto touko 24 ja Tuomaraisten jäähileasema lokakuu 24 ovat tämän raportin LIITTEINÄ 1 ja 2. Avaimen hinnoittelun periaatteet olivat tällöin vielä epäselviä, joten Laukkanen laati, Tuomaraisen jääasemaa esimerkkinä käyttäen, jääasemien yleiseksi ohjeeksi Avainmaksukäytännön periaatteet -yhteenvedon, joka on 5

6 tämän raportin LIITTEENÄ 3. Ohje on toimitettu Saaristomeren ja Merikarvian jääasemista vastaaville tahoille. Tuomaraisten kalasataman jäähileasema. Kuva: Martti Suuriniemi, Paapuuri Oy Laukkanen tarkasti syksyllä 24 Kemiön saaren kylmätekniset tilat (LIITE 4, Kemiön kylmäverkko ). Konsultille jäi kalastajien kanssa käydyistä keskusteluista vaikutelma, että laadusta ja kylmäketjuista tiedetään, mutta tekniikan suomia mahdollisuuksia olisi mahdollista hyödyntää nykyistä tehokkaammin. Laukkanen tarkasti myös Nauvon Käldingen kalasataman jäähileaseman syksyllä 24, raportti tästä on LIITTEENÄ 5 ( Käldingen jäähileasema syyskuu 24 ). Erääseen kalasatamaan Saaristomerellä puretaan huomattavia määriä suomukalaa, lähinnä ahventa. Satamaa käyttävät kalastajat olivat kiinnostuneita kehittämään satamaa, ja sataman tärkeyden huomioon ottaen kehittämissuunnitelman laatimista päätettiin tukea SAMPI -projektista. Erään kalasataman kehittämissuunnitelma on LIITTEENÄ 6. Merikarvialle valmistui jäähileasema kalankäsittelytiloineen keväällä 25. Jääasemaa käyttävät kalastajat kutsuttiin koolle, ja Laukkanen piti heille koulutustilaisuuden huhtikuussa 25 (LIITE 7, Merikarvian koulutustilaisuus ). Merikarvian Krookan kalasatama. Kuva: Markku Saiha, Paapuuri Oy 6

7 Merimaskun kunta jätti lokakuussa 23 hakemuksen jääaseman perustamiseksi Särkänsalmen kalasatamaan. Asia eteni melko hitaasti, ja jääasema valmistui vasta jouluna 25. Jääasemalle tuli kaksi 2,5 tonnin jäähilekonetta ja 1 tonnin varasto. Tarkoituksena on, että jäähilevarasto palvelee Merimaskun lisäksi myös ympäristökuntien kuten Rymättylän, Askaisten, Velkuan ja Naantalin kalastajia. Jääaseman vaikutusalueen kalastajat kutsuttiin koolle, ja Laukkanen piti heille koulutustilaisuuden helmikuussa 26 (LIITE 8, Merimaskun koulutustilaisuus ). Merimaskun kalasataman jäähileasema. Kuva: Martti Suuriniemi, Paapuuri Oy. YHTEENVETO SAMPI -projektin aikana Saaristomerelle saatiin kaksi uutta jääasemaa, ja suuri osa alueen päätoimisista ammattikalastajista sai joko henkilökohtaista tai ryhmäkoulutusta jään käytöstä ja kalan laadusta. Laukkanen arvioi hankkeen tuloksia LIITTEELLÄ 9 Kylmäverkkohankkeen loppuarvio. Laukkasen loppuraportista löytyy myös nimilista koulutusta saaneista kalastajista, kalakauppiaista ja kuntien virkamiehistä Pyydyskehittely ja pyyntitekniikat Silakkapaunettien ponttonikehikot Koentakehikot silakan rysäkalastukseen tilattiin jo hankkeen edellisessä vaiheessa, mutta ne saatiin alueelle myöhästyneenä vasta sesongin päättymisen jälkeen syksyllä 23. Kehikot viritettiin pyyntiin keväällä 24 Pohjois-Airistolle sekä Taivassaloon. Kokeiluja koskevat raportit ovat LIITTEILLÄ 1 Silakkapaunetin ponttonikehikko, Airisto ja 11 Silakkapaunetin ponttonikehikko, Taivassalo Selektiiviset ahvenrysät Vuonna 23 aloitettua kokeilua selektiivisillä ahvenrysillä jatkettiin. Rysät olivat pyynnissä Airistolla ja Kustavissa. Raportit Selektiivinen ahvenrysä, Airisto (LIITE 12) ja Selektiivinen ahvenrysä, Kustavi (LIITE 13) kuvailevat koekalastusten tuloksia Push Up -rysät Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) päätti tammikuussa 25 tuesta ammattikalastajien hylkeenkestäviin pyydyksiin. MMM käytti päätöksen pohjana SAMPI -projektin puitteissa 7

8 laadittua kannattavuuslaskelmaa, joka oli osa Vesa Tschernijn raportista Onko lohen ja siian ammattimainen rysäpyynti kannattavaa? (LIITE 14). Raportin pohjamateriaalina oli lohen ja siian pyynnissä Suomen merialueella vuonna 24 pyynnissä olleiden Push Up -rysien saalistilastoja ja muita kalastukseen kannattavuuteen vaikuttavia tietoja. Tarkkailutuloksissa olivat mukana myös kaikki (5 kpl) SAMPI -projektin piirissä olevat Selkämerellä koekalastetut rysät. Kuva: Markku Saiha, Paapuuri Oy Saaristomeri Osahankkeen kalastusteknilliset tavoitteet olivat selvittää uusien hyljevarmojen ponttonirysien soveltuvuus suomukalan pyyntiin ja tutkia edellytyksiä siian rysäpyyntiin Saaristomerellä. Samalla hanke pyrki tarjoamaan halukkaille 1-ryhmän kalastajille tilaisuuden tutustua Saaristomerellä toistaiseksi harvinaiseen Push Up -rysään. Vuonna 24 Saaristomerellä oli yksi siikarysä ja yksi suomukalankalastuksen kokeiluun tarkoitettu rysä. Vuodeksi 25 saatiin vielä toinen siikarysä, ja pyydysvalmistajan kanssa yhdessä suunniteltu Push Up -prototyyppirysä suomukalan kalastusta varten. Suomukalaprototyyppi. Kuva: Martti Suuriniemi, Paapuuri Oy. Osahankkeessa käytettiin konsulttina Vesa Tschernijä (Iconex Oy), jonka raportti Koekalastukset Push Up -rysillä Saaristomerellä vuosina (LIITE 15 a) 8

9 kuvailee koekalastuksia ja niiden tuloksia. Raportti käännettiin myös ruotsin kielelle (LIITE 15 b) Selkämeri Vuonna 24 projektilla oli Selkämerellä vuokrattuna kolme Push Up -rysää (2 x lohi, 1 x siika). Vuonna 25 saatiin näiden lisäksi vielä kaksi uutta lohirysää. Koko hankkeen ajan mukana tarkkailussa oli myös kaksi kalastajien omaa, vanhempaa Push Up -rysää Merikarvian merialueella. Kuva: Markku Saiha, Paapuuri Oy. Selkämeren rysien tulokset vuodelta 24 on siis käsitelty Iconex Oy:n liitteen 14 raportissa. Vuoden 25 osalta raportin laati Paapuuri Oy. Tulokset ovat LIITTEELLÄ 16 Selkämeren Push Up -rysät Push Up -rysän koentatekniikan kehittäminen Koentapussin kehittelytyön tärkeimpänä päämääränä oli aluksi se, että pitkin veneen pohjaa pomppivia ja itseään kolhivia kaloja ei enää tarvitsisi pyydystellä. Kokeilun yhteydessä koentapussilla todettiin kuitenkin olevan muitakin niin suuria etuja ja käyttömahdollisuuksia, että kalastajat eivät kertomansa mukaan siitä enää luopuisi. Kalastajien kanssa yhteistyössä laadittu raportti PU -rysän koentapussi on LIITTEENÄ 17. Kuva: Markku Saiha, Paapuuri Oy. 9

10 5.3 Työturvallisuus Satakunnan kalatalouskeskus organisoi kalastajien turvallisuuskurssin. Kurssiohjelma on LIITTEENÄ 18. Kalatalouskeskus osti kurssin Sydväst Merenkulku -oppilaitokselta. SAMPI -projekti kustansi oman toimialueensa ammattikalastajien kurssimaksut Satakunnan Kalatalouskeskuksen järjestämälle kurssille. Kurssille osallistui projektin toimialueelta 11 kalastajaa, ja se järjestettiin lokakuussa Tiedotus ja raportointi Tiedotus- ja raportointi -osahankkeeseen sisältyi Rannikkokalastuksen nykytila Selkämerellä selvityksen laatiminen, käyttöoikeuden hankkiminen 4 valokuvaan sekä 5 lehtiartikkelia tai tiedotetta. Konsulttina käytettiin Paapuuri Oy:tä Porista Rannikkokalastuksen nykytila Selkämerellä Lopullinen versio raportista valmistui joulukuussa 25 (LIITE 19 a). Raportista tehty lyhyempi yhteenveto käännettiin myös englannin kielelle (LIITE 19 b) Valokuvien käyttöoikeudet Valokuvien käyttöoikeudet siirtyivät Suomen kalatalous- ja ympäristöinstituutille, Saaristomeren Ammattikalastajat ry:lle ja Selkämeren Ammattikalastajat ry:lle. Osa kuvista on liitetty myös projektin kotisivuille Lehtiartikkelit ja tiedotteet Paapuuri Oy:n laatimat lehtijutut ja matkakertomukset ovat liitteillä 24 a, 24 b, 24 c, 24 g ja 24 h. 5.5 Ammattikalastuksen nykytila Saaristomerellä ja strategia vuosille Projektikoordinaattorin tehtävänä oli päivittää vuonna 21 ensimmäisen kerran ilmestynyt selvitys. Suomenkielinen versio valmistui lopulliseen muotoonsa joulukuussa 25 (LIITE 19 c). Raportti käännettiin myös ruotsin kielelle (LIITE 19 d), ja raportista tehty lyhyempi yhteenveto käännettiin englannin kielelle (LIITE 19 e). 5.6 Ammattikalastajan omavalvontasuunnitelmamalli Ammattikalastajilla (ja muillakin, jopa viranomaistahoilla) on ollut erittäin paljon vaihtelevuutta tulkinnoissa ja epätietoisuutta siitä, mitä esimerkiksi kalastajan omavalvontasuunnitelmalta edellytetään, kun otetaan huomioon kalastajan erityyppiset toimintatavat. Projekti päätti teettää asiantuntijalla omavalvontasuunnitelmamallin, jonka pohjalta kalastajan olisi helppo laatia itse itselleen omavalvontasuunnitelma. Omavalvontasuunnitelma tilattiin Suomen kalatalous- ja ympäristöinstituutin lehtori Mailis Kuupolta (LIITE 2). 6. JOHTORYHMÄ JA KOKOUKSET Johtoryhmän kokoonpano ollut: Olavi Sahlstén, puheenjohtaja, Ismo Johansson, Ari Uusimäki, Kim Jordas ja Kari Penttinen. Projektikoordinaattorina ja johtoryhmän sihteerinä on toiminut Maria Saarinen. 1

11 Johtoryhmä on kokoontunut kahdeksan kertaa varsinaiseen kokoukseen, lisäksi kaksi kokousta järjestettiin puhelinkokouksena. Kaksi kokouksista on ollut laajempia, koko päivän kestäneitä strategiapalavereita. Kokouksiin on kutsuttu johtoryhmän lisäksi kalatalous-johtaja Kari Ranta-aho. Johtoryhmän kokousten pöytäkirjat ovat LIITTEENÄ 21 (a j). 7. PROJEKTISTA TIEDOTTAMINEN 7.1 Ammattikalastajat ja muut sidosryhmät Projektikoordinaattori kirjoitti ja postitti yhteensä yhdeksän ryhmäkirjettä projektialueen niille 1-ryhmän ammattikalastajille, joiden osoitteet hän onnistui pikku hiljaa eri kontaktien kautta laillisin tavoin keräämään. Ruotsinkieliset kalastajat saivat kirjeet omalla äidinkielellään. Yksi postitus oli yli 2 kirjettä. Kalastajakirjeet lähetettiin sähköpostitse tiedoksi myös muille sidosryhmille kuten kalatalouskeskuksiin, tutkimuslaitokseen, TEkeskukseen jne. Kirjeissä kerrottiin projektin ajankohtaisista asioista. Kirjeet liitettiin myös projektin www-sivuille Uutisia -osioon, jossa kirjeiden lisäksi tiedotettiin muistakin ajankohtaisista asioista. Jo projektin aikaisemmassa vaiheessa alkanutta SAMPI koulutusja tiedotusristeilyperinnettä jatkettiin; risteily järjestettiin helmikuussa sekä vuonna 25 että 26. Molemmilla kerroilla mukana oli noin 6 osanottajaa, joista puolet ammattikalastajia. Neuvonta, hallinto, tutkimus ja tiedotusvälineet olivat myös hyvin edustettuina. Risteilyjen ohjelmat LIITTEILLÄ 22 a ja b. SAMPI -tiedotusristeily v. 26. Kuva: Martti Suuriniemi, Paapuuri Oy. 7.2 Tiedotusvälineet Projektin aikana järjestettiin kolme yksinomaan tiedotusvälineille kohdistettua tiedotustilaisuutta. Ensimmäinen oli Suomen kalatalous- ja ympäristöinstituutissa kesäkuussa 24, ja tilaisuuden aiheena oli Push Up -rysän esittely. Toinen oli Reposaaressa järjestetty Push Up -rysien koekalastustuloksia Selkämerellä esittelevä tilaisuus marraskuussa 25. Kolmas tilaisuus oli projektin lopputiedotustilaisuus tammikuussa 26 (lehdistötiedote LIITTEENÄ 24 f). Näiden tilaisuuksien lisäksi tiedotusvälineille lähetettiin kutsut kalastajien tiedotus- ja koulutusristeilyille. 11

12 7.3 www-sivut Projektin www-sivuja (www.sakl.fi/sampi/) päivitettiin hankkeen aikana, ja projektin päätösvaiheessa www-sivuille liitettiin kaikki projektin tärkeimmät raportit. Sivut sulketaan vuoden 26 lopulla. Sivujen sisällysluettelo on LIITTEENÄ Muu tiedottaminen Projektikoordinaattori on kirjoittanut lukuisia artikkeleita SAMPI projektista ja ammattikalastuksen tilasta sekä kalastusalan lehtiin että valtakunnallisiin sanomalehtiin (mm. Kalahaavi, Kalastaja, Fiskarposten, Turun Sanomat ja Helsingin Sanomat). 8. PROJEKTIN EDUSTUS KALATALOUSALAN TAPAHTUMISSA Johtoryhmän jäsen Ari Uusimäki ja SAMPI -projektin pyydyshankkeen konsultit Vesa Tschernij ja Markku Saiha osallistuivat matkaan Christer Lundinin pyydystehtaalle Ruotsin Harmångeriin toukokuussa 24 (matkakertomus LIITTEENÄ 24 a). Christer Lundin Harmångerissa 24. Kuva: Markku Saiha, Paapuuri Oy. Olavi Sahlstén, Ari Uusimäki, Kim Jordas sekä projektikoordinaattori osallistuivat RKTL:n, Suomen Ammattikalastajaliiton, Ahvenanmaan maakuntahallituksen ja Ruotsin itärannikon ammattikalastajain keskusjärjestön järjestämään suomukalojen kauppaa ja markkinoita koskevaan seminaariin Turussa elokuussa 24. Koko johtoryhmä osallistui SAMPI tiedotus- ja koulutusristeilyille helmikuussa 25. Paapuuri Oy:n matkakertomus LIITTEENÄ 24 c. Projektikoordinaattori osallistui yhteispohjoismaiseen pyydysseminaariin Redskapsutvecklarträff Helsingissä helmikuussa 25 (muistio LIITTEENÄ 24 d). Kim Jordas osallistui eduskunnassa järjestettyyn kala- ja organotinakeskusteluun huhtikuussa 25. Projektikoordinaattori osallistui kansainväliseen kalastusalan konferenssiin Tanskan Grenåssa toukokuussa 25 (matkakertomus LIITTEENÄ 24 e). 12

13 Olavi Sahlstén ja Ari Uusimäki osallistuivat Österbottens Fiskarförbundin järjestämään Kansalliseen rannikkokalastusseminaariin Vaasassa marraskuussa 25. Projektikoordinaattori osallistui Suomen ympäristökeskuksen järjestämään POP Pysyvät orgaaniset yhdisteet seminaariin Helsingissä marraskuussa 25. Koko johtoryhmä osallistui SAMPI tiedotus- ja koulutusristeilyille helmikuussa 26. Lisäksi projektikoordinaattori on ollut pyynnöstä kertomassa SAMPI -projektista ja ammattikalastuksen tilasta Saaristomerellä mm. Varsinais-Suomen TE-keskuksen järjestämillä kalastusaluepäivillä maaliskuussa 25, Saaristomeren Ammattikalastajat ry:n vuosikokouksessa maaliskuussa 25, Odd Fellows -järjestön kokouksessa syyskuussa 25 ja L-S Kalatalouskeskuksen vuosikokouksessa joulukuussa YHTEENVETO JA ESITYKSET JATKOTOIMISTA 9.1 Ammattikalastukseen liittyvä Hyljevahingot ovat hankkeen viimeisen vaiheen aikana entisestään lisääntyneet. Kaiken kehittämisviestin perillemeno on vaikeutunut käytännön kalastuksen käydessä monin paikoin mahdottomaksi. Kalastajat saivat projektin aikana mahdollisuuden tutustua kehitettyihin ja uusiin pyydyksiin. Selkämerellä moni kalastaja on SAMPI -projektin kokeilujen pohjalta uskaltanut hankkia omia Push Up -rysiä, jotka saattavat alueen lohen ja siiankalastajille olla apuna taistelussa hyljettä vastaan. Saaristomerellä nykyisen tyyppisistä Push Up -rysistä ei ole apua. Kuha on täällä ammattikalastuksen selkäranka, ja kuhasta 95 prosenttia saadaan verkoilla. Myös pääosa muista tärkeistä saalislajeista kuten ahven, siika ja hauki saadaan verkoilla. Verkkokalastusmuodolle ei ole olemassa hylkeenkestävää ratkaisua. Hylkeenkestävän suomukalapyydyksen kehittäminen Saaristomeren olosuhteisiin onkin vasta aivan alussa. On todennäköistä, että ellei hyljeongelmaan löydetä ratkaisua aivan lähiaikoina, ammattikalastus Saaristomerellä päättyy. Kalastajat saattavat vielä selviytyä arkipäivän vaatimuksista pienen saaliinsa tai säästöjensä turvin, mutta investointeihin ei enää varaa ole. Kylmäverkkoprojektien tulokset tulevat konsultin mukaan aina viiveellä, kun jään käyttöön opitaan ja sen hyödyt havaitaan käytännössä. Suurimmalla osalla Saaristomeren alueen ammattikalastajista on nyt kuitenkin mahdollisuus tehdä laatutyötä, mikäli ylipäätään pystyy kalastamaan. 1-ryhmän ammattikalastajien määrä SAMPI -projektin alkuperäisellä alueella, Saaristomerellä, oli 197 vuonna 2. Vuonna 23 määrä oli pudonnut 146:een ja vuoden 26 alussa määrä oli lähes ennallaan; 149. Selkämerellä vastaavat luvut olivat 119 vuonna 23 ja 128 vuoden 26 alussa. Kalatalouden ja merenkulun koulutussäätiö jätti uuden rakennetukihakemuksen nykyisen rakenneohjelmakauden viimeisessä haussa projektisuunnitelmalleen KANRA Kannattavuutta Rannikkokalastukseen. Projektiaika olisi , ja sen 13

14 toiminta sisältää rakenteeltaan vaihtelevien suomukala-push Up -rysien kokeiluja Saaristomerellä ja Selkämerellä, lohi-push Up -rysien tiedonkeruun jatkamista Selkämerellä sekä Saaristomerellä kalastajien yhteistyömahdollisuuksien selvittämistä ja kalastustuotteiden mahdollisuuksien arviointia Tukholman markkinoilla. Projektisuunnitelman toimenpiteet perustuvat selvityksiin Ammattikalastuksen nykytila Saaristomerellä ja strategia vuosille ja Rannikkokalastuksen nykytila Selkämerellä. KANRA:ssa suunnitellut kehittämistoimenpiteet on em. selvityksissä mainittu kiireellisyysarvoltaan kaikkein tärkeimpinä. Akuuttien kehittämiskohteiden tärkeimpänä toimenpiteenä alueellisella tasolla on hylkeenkestävien pyyntimuotojen kehittäminen. Innovatiivisten pyyntimuotojen käyttöön otto mainitaan myös keinoissa kalastuksen kannattavuuden parantamiseksi. Tärkeimpänä keinona kalastuksen kannattavuuden parantamismahdollisuuksissa mainitaan kalastajien välisen yhteistyön kehittäminen. 9.2 Hallintoon ja byrokratiaan liittyvä SAMPI:n viisivuotisen projektikokonaisuuden edetessä ja hyljekannan samalla nopeasti kasvaessa on ollut selvästi havaittavissa, että myös viranomainen on ymmärtänyt elinkeinon kehittämisen tarpeet. Suhtautuminen viranomaisen puolelta on ollut myönteistä, ja tällä on ollut suuri merkitys projektissa aktiivisesti mukana olleille tahoille. Lisää avoimuutta Toivomuksena tulevaisuudelta olisi avoimuuden lisääntyminen kaikilla tahoilla. Tiedonkulun kankeus tai sen puuttuminen, tietojen tarkoituksellinen salailu tai tiedonsaannin tekeminen ylitsepääsemättömän vaikeaksi ovat useaan otteeseen hankaloittaneet myös SAMPI -projektin etenemistä. Aina ei tiedä, mistä oikein on kysymys, kun tietoja ei saa. Osa tiedonsaannin vaikeudesta on varmaankin täysin tahatonta; esimerkiksi viranomaisen tiedotus projekteista on melko sattumanvaraista. Myös tutkimuslaitoksen perinteisiin kuuluu melko matala profiili. Meneillään olevista tutkimuksista ei juurikaan kerrota. Joitakin tietoja on täysin mahdoton saada; esimerkiksi ammattikalastajien nimilistat ja osoitteet ovat tällaista huippusalaista materiaalia. Henkilörekistereistä päätetään lailla, mutta voisiko lain tulkinnassa joskus käyttää kohtuutta ottaen huomioon asian todellisen tarkoituksen? SAMPI -projekti on ollut ammattikalastuksen kehittämishanke, ja sen toteuttamisen EHDOTON edellytys on ollut kalastajakontaktit ja tiedottaminen. Osoitteita emme silti voineet saada, vaan niitä on täytynyt haalia yksi kerrallaan kaikkien käytettävissä olevien kontaktien kautta. Uraansa aloitteleva kalastaja löytää postilaatikostaan ainoastaan kalatalousviranomaisen lähettämää postia, joka ei aina välttämättä ole erityisen kannustavaa. Niin veteraani- kuin aloittava kalastaja tarvitsee kipeästi positiivisia uutisia kehittämishankkeista ja kontakteja kohtalotovereihinsa. Myös hankkeiden välinen yhteistyö tai tiedonvaihto olisi saatava paremmalle tolalle. Näin vältyttäisiin päällekkäisyyksiltä ja annettaisiin tarvitseville se tieto, mitä on jo jossain hankittu. TE-keskusten verkkosivuille olisi hyvä saada edes lista ja yhteystaho ja mielellään myös väliraportit - meneillään olevista ja jo toteutuneista hankkeista. 14

15 Ammattikalastajakin on asiantuntija Ammattikalastajan asema oman ammattinsa, sen toimintaympäristön ja siinä tapahtuvien ja tapahtuneiden muutosten asiantuntijana tulisi tunnustaa. Ei ole harvinaista, että kalastajalla olevaa tietoa aliarvioidaan, sitä ei uskota tai se ei edes kiinnosta. Projekteissa konsulttien esittämät palkkiopyynnöt hyväksytään sen kummempia ihmettelemättä, kun taas kalastajien asennetta ihmetellään, jos he haluaisivat palkan tehdystä työstä tai edes saalismenetyksistä, jotka projektissa mukana olo on aiheuttaa. SAMPI -projekti on ollut elinkeinon oma hanke, eli ammattikalastajat ovat itse olleet mukana suunnittelemassa sitä sekä jäseninä johtoryhmässä. Tämä menettely on taannut sen, että kalastajat ovat kokeneet hankkeen omakseen, käytännönläheiseksi ja järkeväksi. Myös tiedonkulkua on voitu varmistaa tällä tavalla. Erittäin tärkeää tulevaisuudessakin ammattikalastukseen kohdistuvissa hankkeissa on se, että kalastajat otetaan mukaan jo hankkeiden suunnitteluvaiheessa. Vaikka suunnitelma näyttäisi erittäin hienolta toimiston näyttöpäätteellä, kalastaja osaa todeta sen epärealistiset kohdat välittömästi. Lopuksi Rahoittaja hyväksyy hankkeissa vain ns. vakavaraiset tahot rahoituksen hakijoiksi. Tämä on aivan perusteltua, mikäli näiden tahojen intresseissä ensimmäisenä on elinkeinon etu. Jos ensisijaisena tarkoituksena kuitenkin on pönkittää omaa talouttaan, lähtökohta on väärä. Kalatalouden ja merenkulun koulutussäätiö SAMPI -projektin viimeisen vaiheen rahoituksen hakijana on toiminut esimerkillisesti tässä suhteessa, ja sen ammattikalastajia kohtaan osoittama luottamus on ollut arvokkaana tukena hankkeen onnistumisessa. 1. PROJEKTIKOORDINAATTORIN KIITOSSANAT Allekirjoittanut sai olla mukana käynnistämässä SAMPI projektikokonaisuutta ja vetämässä sekä loppuun saattamassa sen viimeistä vaihetta, joka oli nimeltään SAMPI II -projektin 3. vaihe. On ollut haastavaa ja palkitsevaa saada tehdä yhteistyötä ammattikalastajien kanssa. Allekirjoittanut on käynyt kalastajien ohjauksessa varsinaisen ammattikalastuksen korkeakoulun, vaikka ei tietenkään kirjoituspöytänsä takaa olekaan päässyt kuin hipaisemaan tieteenhaaran teoriaa ja historiaa. Ilman johtoryhmän vankkumatonta tukea olisi työ projektikoordinaattorina ollut vaikeaa, joskus jopa mahdotonta. Puheenjohtaja Olavi Sahlstén on väsymättömästi ollut aina valmis vastailemaan koordinaattorin ammattikalastukseen liittyviin kysymyksiin. Paraislainen Ismo Johansson on ollut arvokkaana linkkinä Saaristomeren ruotsinkielisen saariston puolelle ja merikarvialainen Ari Uusimäki Selkämeren alueelle. Kim Jordas on ollut ehtymätön tietolähde mitä tulee alan lainsäädäntöön ja kansalliseen tapahtumakenttään. Lähimmän esimieheni, Kari Penttiseen tukeen olen voinut luottaa kaikissa tilanteissa. Koko johtoryhmä on ollut innostunut työstään ammattikalastuksen kehittäjinä. Edellisten lisäksi haluan osoittaa kiitokseni kaikille SAMPI projektin toimialueen ammattikalastajille, projektissa mukana olleille konsulteille, neuvojille, viranomaisille, tutkijoille ja muille asiantuntijoille, jotka ovat antaneet tietonsa ja usein myös palasen omaa itseään projektin menestymisen tueksi. Lopuksi haluan kiittää L-S Kalatalouskeskuksen 15

16 kalataloussuunnittelija Timo Saarista, joka toimi koordinaattorina SAMPI II projektin 1. ja 2. vaiheissa. Timo loi ammattikalastajien asialle omistautuneella työllään sekä vankkumattomalla uskollaan vaimonsa kykyihin allekirjoittaneelle edellytykset viedä hanke onnistuneesti päätökseen. Turussa Maria Saarinen projektikoordinaattori SAMPI -projektin koordinaattoria Maria Saarista ja johtoryhmän puheenjohtajaa Olavi Sahlsténia naurattaa; vaikka SAMPI projekti päättyikin huhtikuussa 26, yhteistyö jatkuu uuden KANRA Kannattavuutta Rannikkokalastukseen hankkeen merkeissä. Kuva: Martti Suuriniemi, Paapuuri Oy. 16

17 SAARISTOMEREN TYÖYHTEENVETO , , LIITE 1 Jyväskylä Turku Työn aloittamiseen liittyvien asioiden läpikäyntiä hankkeen koordinaattorin kanssa. Liikkeellelähdön suunnittelua Taivassalon hankkeessa. Turku Taivassalo ja puheluja Merimaskun kuntaan ja alueen kalastajille. Taivassalon kunnassa keskustelua sataman kehittämisen tilanteesta ja avaimen hankkiminen Tuomaraisten jäähileasemalle kalastajille tapahtuvaa esittelyä varten. Teijo Lindströmin kanssa keskustelua kalastajien jään käytöstä ja laadun tuottamisen onnistumisesta. Aiheessa on päästy eteenpäin, mutta tekeminen ei ole loppunut. Jari Laineen kanssa käytiin läpi kylmäketjun onnistumista käytännön kalastuksessa. Jään käyttö kalastuksen yhteydessä silakan osalta on lähtenyt liikkeelle. Silakalla tarvittavat jäämäärät ovat niin suuria että niiden käsittelyyn olisi oltava nykyistä helpompi tapa siirtää jäätä asemalta alukseen. Yhtenä vaihtoehtona olisi trukkiin lisälaite, jolla jääsammio olisi mahdollista kaataa suoraan laiturilta veneeseen. Toisena vaihtoehtona olisi hankkeen alkuperäisiin suunnitelmiin kuulunut kuljetin, jolla lapioitu jää olisi mahdollista siirtää jään ottoluukulta laiturin reunan yli veneeseen. Kymmenen silakkatonnin osittaiseenkin lämpötilan laskuun tarvittavat jäämäärät ovat niin suuria että tarvittava työ muodostuu suurimmaksi ongelmaksi. Kalastajilla olisi tarvetta jään käyttöön sopivasta kalustosta. Suunniteltiin erikokoisten eristettyjen sammioiden hankkimista. Sammioista on nyt kokemusta vain 6 l:n koossa, joka tuntuu kalastajista liian suurelta suomukalan kalastukseen. Samalla tavalla eristettyjä sammioita on markkinoilla aina 7 litran kokoon saakka ja niitä olisi mahdollista käyttää ympärivuotisesti. Sammioista tulisi välittää tietoa kalastajille ja yrittää saada vaikka mallikappaleet katseltaviksi. Sataman jään kuljettimesta, johon on mahdollista liittää sammioita, tehdään seuraava rahoitushakemus. Jäähileaseman valot ovat epäkunnossa. Ongelma on todellinen, kun asemalle joutuu joskus menemään sisään kaatamaan keskelle syntyvän jääkeilan, joka pitää jääkoneet sammuksissa. Ovien mennessä tuulen heittämänä kiinni varastossa on pimeä Taivassalon kalasatamassa keskusteltiin kalastajien kanssa kalan jäähdyttämisen kehittämisestä silakan rysäkalastuksessa. Ensimmäisenä alukseen otettavien saaliiden jäädyttämisessä nähtiin kalastuksen suorittamisen näkökulmasta etuja. Kalastajien suhtautuminen saaliin jäähdyttämisen kehittämiseen oli myönteinen. Aiheesta pitää päästä 17

18 tekemään käytännön kokeita, joiden onnistumista seurataan lämpötilamittauksin , , , Ahvenen rysäkalastuksessa jäätä oli käytetty aikaisempaa enemmän mutta kalan käsittely ei ollut muuttunut aikaisemmasta. Kalastajien kanssa keskusteltiin rysäpyynnin saaliin käsittelyn muuttamisesta tapahtuvaksi samalla tavalla kuin Säkylässä nostolaitteiden ja lajittelupöytien avulla tapahtuvaksi. Osittain tähän kehitykseen oli varauduttu hankkimalla nostolaitteita, mutta viimeinen toteutus puuttui. Kehittämisellä saattaa olla mahdollista vähentää työmäärää kalan käsittelyssä ja saada saaliin tainnuttaminen ja osittain verestäminen mahdolliseksi työskentelyolosuhteiden helpottuessa Merimaskun jäähileaseman suunnittelua Merimaskun kunnaninsinöörin kanssa. Keskustelussa käytiin läpi erilaisia jää vaihtoehtoja ja aseman tehoa. Koneista oltiin tekemässä tarjouspyyntöjä ja tässä vaiheessa päädyttiin kahteen konekokoon 5 tn/ vrk ja 1tn/vrk. Yhdellä valmistajalla on koneessa mahdollisuus pumpattavan jään tekemiseen ja tämä mahdollisuus halutaan mukaan tarjouskilpailuun. Suunnitelmissa ei ole vielä jäätyypin edellyttämää käsittelytekniikkaa erillisine sekoitettavine säiliöineen. Varautuminen koneen tekniikassa tähän mahdollisuuteen saattaa olla niin pieni kustannus että se voidaan tehdä tulevaisuuden varauksena. Käytettävissä olleen ajan puitteissa käytiin läpi vain koneen tehoa, ei muuta aseman tekniikkaa tai sen sijoitusta, jotka jätettiin seuraavaan tapaamiseen. Teijo Lindströmin kanssa keskusteltiin kalastuksen kehittämisen mahdollisuuksista hankkeessa käytettävissä olevan ajan puitteissa ja hankkeen jälkeen. Kehitysmahdollisuuksien hyödyntämisestä tulisi tehdä pidemmälle aikavälille yltävä alustava suunnitelma, joka helpottaisi koko prosessin hahmottamista ja mahdollisimman suuren hyödyn saamista kehittämisen mahdollisuuksien kautta. Suunnitelmassa voisi käsitellä kehittämisen näkökulmasta tarpeelliset tehtävät, mahdolliset erillishankkeet eri kalastusmuotoja kalan laadun kehittämiseksi ja tarvittavat investoinnit. Suunnitelman suurimpana vaikutuksena olisi mielestäni kehittämisen hyötyjen hahmottuminen ja sitä kautta elinkeinon oman mielenkiinnon lisääminen perinteisten totuttujen toimintatapojen kehittämiseen kannattavuuden ja markkinoinnin näkökulmasta. Samassa yhteydessä voisi pohtia mahdollisia kehittämisen esteitä ja onko niihin mahdollista vaikuttaa. Reima Salosen kanssa keskusteltiin kylmäketjun edelleen kehittämisestä ja toiminnan taloudesta. Reima piti mahdollisena että laadun hoitaminen osoittautuu taloudelliseksi kalastajan näkökulmasta myös lyhyellä tähtäimellä. Parempi laatu voi mahdollistaa saaliin myymisen elintarvikkeeksi rehun sijasta. Samaa on selvitetty Sundomissa ja yritetty löytää säilyvyyden tuomia taloudellisia mahdollisuuksia. Sundomissa päädyttiin mahdollisuuteen lisätä tuntuvasti toiminnan nettotulosta, mikäli ei olla riippuvaisia säilyvyyden tuomista 18

19 rajoituksista kalastuksessa ja markkinoinnissa. Päädyttiin johtopäätökseen, että säilyvyyden mahdollisimman välitön taloudellisuus kalastajan näkökulmasta ja sen vaikutustapojen tietäminen voisivat motivoida jään käyttöä. Samasta tiedosta olisi apua Laupusten jäähdyttämön mahdollisen jääaseman ja muiden kalan laatuun liittyvien investointien perustelussa rahoittajalle. Kalan verestäminen ja tainnuttaminen eivät vielä toimi kaikilla kalastajilla ja niiden kouluttamiseen tulisi jatkossa panostaa lisää. Mielestäni toimintojen teknistä onnistumista tulisi kehittää helpommaksi ja perustella vaikutusta pitkällä tähtäimellä kalan menekkiin kalastajien ymmärtämällä tavalla. Laupusten sataman kehittämisestä pitäisi tehdä suunnitelma yhdessä kunnan ja satamaan hallinnoivan yhtiön kanssa. Suosittelin että sataman kehittämiseen paneuduttaisiin kesälomien jälkeen jolloin olisi mahdollista saada prosessi liikkeelle ja seurata sitä niin ettei kehittämisestä tulisi kohtuuttomia väärinymmärryksiä eri osapuolien välillä. Aiheesta on nyt sen verran kokemusta että kunnasta voi löytyä tahoja, jotka eivät ennestään tiedä kalastuksen kehittämisen mahdollisuuksista ja tämä tietämättömyys saattaa vaikeuttaa yhteisen mielipiteen syntymistä hankkeen rahoitukseen lähtemisestä ,5 Rantakarin kalastusyrityksen kalanmyyntiin tutustuminen 19

20 LIITE 2 TUOMARAISTEN JÄÄHILEASEMA LOKAKUUSSA 24 Tero Laukkanen, Kalapriima Ky JÄÄASEMAN TEKNINEN TILA Jääaseman jäävaraston valot eivät toimi. Syynä saattaa olla lampun palaminen tai kosteuden kertyminen väärään paikkaan. Jäävarastossa joutuu käymään sisällä tasoittamassa varastossa olevaa jäätä koneen käyntiin saattamiseksi ja silloin saattaa tuuli lyödä luukun kiinni, jolloin sisällä tulee todella pimeää. Aseman jään määrän tunnistus tapahtuu valokennon avulla, mikä edellyttää tasaista jään pintaa varastossa ja tämä tasoitus on helpompaa hyvässä valaistuksessa jäävaraston sisällä. Jääaseman ulkovalo ei toimi. Asemaan rakennettaessa katsottiin kalastajien kanssa, että ulkovalon kosteuden suojaus saattaa olla liian heikko. Katkaisimen päälle rakennettiin tuolloin Huurteen toimesta katkaisimen puoliksi peittävä rosterisuoja, mutta se ei suojaa katkaisinta ja sähköjohtoja meri-ilmaston kosteudelta. Jääaseman ylempi jäämäärää mittaava anturi ei todennäköisesti toimi ja siitä seuraa, että varastoa on mahdollista täyttää vain alimman kolmanneksen osalta. Tämä ei vaikuta itse jääaseman tehoon vaan ainoastaan varastointikapasiteettiin. Pienemmillä jään ottomäärillä tehokkaan aseman jäätä ei kannata varastoida liian kauan, koska jään laatu heikkenee varastoinnin jatkuessa. Suuri määrä kovassa paineessa olevaa jäätä paakkuuntuu nopeammin kuin pieni määrä tasaisesti varaston pohjalla. Jäävaraston täyttäminen alimmalta kolmannekseltaan parantaa jään laatua, ja jää on näin käyttäjälle tuoreempaa. Jääaseman alin anturi on sijoitettu liian alas jäänottoluukun yläpienaan, jolloin jo pienet jäämäärät ja jäämäärän tasoittelun puute katkaisevat toiminnan. Mikäli näitä asennuksia tullaan korjaamaan ja muuttamaan, samalla kannattaa alinta anturia nostaa korkeammalle. Alimman anturin osoittamaa varastointitilavuutta tullaan käyttämään eniten eli silloin kun jään käyttö kohdistuu suomukalan käsittelyyn. Edellä mainitut toimintahäiriöt saattavat johtua heikosti suoritetusta kosteuden suojauksesta. Anturit ovat tilassa, jossa on aina 1 prosentin kosteus ja lämpötila nollassa. Vika ei saata poistua nykyjohdotusta korjaamalla, vaan se saattaa edellyttää johdotuksen uusimista paremmin kosteutta kestäväksi. Jääasemaan kannattaisi rakentaa määräanturit ohittava varakäyttö kellokytkimen avulla, jolloin sinne saataisiin tehtyä tarvittava jäämäärä vaikka anturit eivät toimi. Varajärjestelmiä käyttämiseen on oltava sen verran, etteivät käyttäjät jää ilman jäätä. Veden tulo kalatehtaan kautta vaikuttaa tulevan veden paineeseen, mikä edelleen vaikuttaa koneen käyntiin. Vastaavassa tilanteessa Säkylässä kalastajien käyttäessä paloletkua hallin pesemiseen ja veden paineen vaihdellessa se vaikutti edelleen jäähilekoneen kestävyyteen. Koneen toimittaja vetäytyi vastuusta ja kone jouduttiin uusimaan kalasatamavaroista. Asiaa on Tuomaraisten tapauksessa kysytty koneen käyttöönoton yhteydessä, jolloin vika ensimmäistä kertaa tuli esiin, Huurteelta ja sieltä vakuutettiin, ettei tässä konetyypissä ole vastaavaa koneen kestoon liittyvää ongelmaa vaikka veden paineen vaihtelu saattaakin pysäyttää koneen. Asia kannattaa vielä tarkastaa, ettei vedenpaineen vaihtelu vaikuta jääaseman takuuehtoihin mahdollisen vian tullessa. 2

Norpille turvallisten pyydysten kehittäminen Mikko Jokela, Pekka Sahama

Norpille turvallisten pyydysten kehittäminen Mikko Jokela, Pekka Sahama Norpille turvallisten pyydysten kehittäminen Mikko Jokela, Pekka Sahama Ensimmäinen hanke Norpalle turvallisten pyydysten kehittämishanke 2010-2014 Euroopan Meri- ja Kalatalousrahasto. Hallinnointi Itä-Suomen

Lisätiedot

Haetaan kaupallisia kalastajia Lokkaan

Haetaan kaupallisia kalastajia Lokkaan Haetaan kaupallisia kalastajia Lokkaan Markku Ahonen, Lapin kalatalouden toimintaryhmä Risto Pyhäjärvi, Lokan Luonnonvara osuuskunta Marjaana Aarnio, Sodankylän kunta KALATALOUDEN TOIMINTARYHMÄT Euroopan

Lisätiedot

KYMIJOEN JA SEN EDUSTAN MERIALUEEN KALATALOUDELLISEN TARKKAILUN KALASTUSTIEDUSTELU VUONNA 2012

KYMIJOEN JA SEN EDUSTAN MERIALUEEN KALATALOUDELLISEN TARKKAILUN KALASTUSTIEDUSTELU VUONNA 2012 KYMIJOEN JA SEN EDUSTAN MERIALUEEN KALATALOUDELLISEN TARKKAILUN KALASTUSTIEDUSTELU VUONNA 2012 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 234/2013 Markku Kuisma ISSN 1458-8064 TIIVISTELMÄ Tämä julkaisu

Lisätiedot

Henkilönsuojainten markkinavalvontahankkeen 2013 loppuraportti

Henkilönsuojainten markkinavalvontahankkeen 2013 loppuraportti Henkilönsuojainten markkinavalvontahankkeen 2013 loppuraportti Kuva: Unto Kärkkäinen Työsuojelunäyttely Sivu 2 / 7 Sisällys Tiivistelmä. 3 1 Hankkeen tausta ja tavoite.3 1.1 Hankkeen taustaa 3 1.2 Hankkeen

Lisätiedot

Näsijärven siikatutkimus 2000-10 ja siian luontaisen lisääntymisen selvittäminen

Näsijärven siikatutkimus 2000-10 ja siian luontaisen lisääntymisen selvittäminen 212 Näsijärven siikatutkimus 2-1 ja siian luontaisen lisääntymisen selvittäminen Markku Nieminen iktyonomi 25.2.212 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Saalisnäytteet... 3 3. Siikaistutukset ja siikarodut...

Lisätiedot

MMM:n ajankohtaiskatsaus

MMM:n ajankohtaiskatsaus MMM:n ajankohtaiskatsaus MMM/LVO Risto Lampinen Tiedotus- ja koulutusristeily ammattikalastajille 2016 3.-4.2.2016, Turku 15.3.2016 1 Esityksen sisältö Uusi kalastuslaki ja asetus ammattikalastuksen näkökulmasta

Lisätiedot

Paljonko silakkaa kalastetaan, mikä on sen arvo ja mihin se menee?

Paljonko silakkaa kalastetaan, mikä on sen arvo ja mihin se menee? Paljonko silakkaa kalastetaan, mikä on sen arvo ja mihin se menee? Rannikkokalastuksen kannattavuuslaskentaohjelman esittely Jari Setälä Jari Setälä Riista- ja kalatalouden ja kalatalouden tutkimuslaitos

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali Kehittämishankkeet Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 5.5.2015 Kymmenen virran sali Sivu 1 6.5.2015 Hakujen alkaminen ja valintajaksot ELY-keskus

Lisätiedot

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus AMMATILLISEN PERUS- JA LISÄKOULUTUKSEN VALTIONAVUSTUSHANKKEIDEN 2014 ALOITUSTILAISUUS 11.9.2014 Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus Opetusneuvos Vaikuttavuus Ei ole vain yhtä määritelmää siitä, mitä

Lisätiedot

UUSI KALASTUSLAKI PARANTAA KALAKANTOJEN ELINVOIMAISUUTTA JA. Valtiosihteeri Risto Artjoki Osastopäällikkö Juha Ojala Kalastusneuvos Eija Kirjavainen

UUSI KALASTUSLAKI PARANTAA KALAKANTOJEN ELINVOIMAISUUTTA JA. Valtiosihteeri Risto Artjoki Osastopäällikkö Juha Ojala Kalastusneuvos Eija Kirjavainen UUSI KALASTUSLAKI PARANTAA KALAKANTOJEN ELINVOIMAISUUTTA JA KALASTUKSEN EDELLYTYKSIÄ Valtiosihteeri Risto Artjoki Osastopäällikkö Juha Ojala Kalastusneuvos Eija Kirjavainen Hankkeen tausta Voimassa oleva

Lisätiedot

Tuorekalaketjun logistiikka

Tuorekalaketjun logistiikka Tuorekalaketjun logistiikka Nina Urala, Riikka Mononen Kuulas Research Agency Oy Kalafoorumi 12.4.2011 Raportin sisältö 1. Selvityksen tausta 2. Selvityksen tavoite 3. Selvityksen toteutus 4. Logistiikkakartat

Lisätiedot

NÄSIJÄRVEN KALASTUSALUEEN SAALISKIRJANPITO VUOSINA 2006-2008

NÄSIJÄRVEN KALASTUSALUEEN SAALISKIRJANPITO VUOSINA 2006-2008 NÄSIJÄRVEN KALASTUSALUEEN SAALISKIRJANPITO VUOSINA 26-28 Markku Nieminen 29 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Menetelmät 2 1.2 Tulosten tulkintaa vaikeuttavat tekijät 2 1.3 Kalastus 2-5 2. Yksikkösaaliit 6 2.1 Siika

Lisätiedot

Puulan kalastustiedustelu 2015

Puulan kalastustiedustelu 2015 26.2.2016 Puulan kalastustiedustelu 2015 Hyvä kalastaja! Puulan kalastusalue tekee Puulan viehekalastusta koskevan kalastustiedustelun. Kysely on lähetty kaikille niille Puulan vieheluvan ostaneille kalastajille,

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 TYÖRYHMÄN NIMI: SUUNTA Laajasalon tiimi (Itäinen perhekeskus, Helsinki) pvm: jolloin täytetty työryhmän kanssa KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI 1) Asiakassuunnitelman

Lisätiedot

LUMIJOKI-PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus

LUMIJOKI-PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus -PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus Sisältö 1. HANKKEEN YHTEYSTIEDOT...3 2. HALLINNOIJA, TOTEUTUSORGANISAATIO JA RAHOITTAJAT...3 3. HANKKEEN AIKATAULU...5 4. TAUSTA JA KEHITTÄMISTARPEEN

Lisätiedot

Pielisen Järvilohi ja Taimen 2008 2010 -hanke. Smolttipyyntiraportti 13.8.2010 Timo Hartikainen

Pielisen Järvilohi ja Taimen 2008 2010 -hanke. Smolttipyyntiraportti 13.8.2010 Timo Hartikainen Pielisen Järvilohi ja Taimen 2008 2010 -hanke Smolttipyyntiraportti 13.8.2010 Timo Hartikainen SISÄLLYSLUETTELO: Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Kerätty aineisto... 3 3. Smolttipyynti Lieksanjoella 21.5. 13.6

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen Euroopan unionissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vastaa lausuntonaan seuraavaa:

Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen Euroopan unionissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vastaa lausuntonaan seuraavaa: Lausunto 1 (5) Edunvalvonta/TK 20.9.2012 SAK 10670 / 2012 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry PL 157 00531 Helsinki Tunnistenumero: 73707199645-17 Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen

Lisätiedot

Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla

Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla Vastuu- ja tehtäväalueet sekä tiedonvälitys OSCu-kursseilla Johdanto... 2 1. Opetushenkilökunnan tehtävät... 2 1.1. Kurssin vastuuopettaja... 2 1.2. Kurssimestarit ja assistentit... 3 1.2.1. Vastuuyliopiston

Lisätiedot

UUSI KALASTUSLAKI PARANTAA KALAKANTOJEN ELINVOIMAISUUTTA JA KALASTUKSEN EDELLYTYKSIÄ. Kalastusneuvos Eija Kirjavainen, MMM

UUSI KALASTUSLAKI PARANTAA KALAKANTOJEN ELINVOIMAISUUTTA JA KALASTUKSEN EDELLYTYKSIÄ. Kalastusneuvos Eija Kirjavainen, MMM UUSI KALASTUSLAKI PARANTAA KALAKANTOJEN ELINVOIMAISUUTTA JA KALASTUKSEN EDELLYTYKSIÄ Kalastusneuvos Eija Kirjavainen, MMM Hankkeen tausta Voimassa oleva kalastuslaki on pääosin valmisteltu1970-luvulla

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista

Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista Uudet säännöt hyväksytetään jäsenillä Vuosikokouksessa 15.4.2016 ja syyskokouksessa 2016 Uudet Säännöt 2016

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

ALUSTAVA LUONNOS, EI LAUSUNNOLLA

ALUSTAVA LUONNOS, EI LAUSUNNOLLA Maa ja metsätalousministeriö Luonnonvaraosasto 6.4.2016 1 Taustamuistio suunnitellusta valtioneuvoston asetuksesta kaupallisen kalastuksen kiintiöjärjestelmästä (asetus tulee lausunnolle syksyllä 2016)

Lisätiedot

Saaristomeri Kestävän kalatalouden mallialue Tiedosta ratkaisuja kestäviin valintoihin

Saaristomeri Kestävän kalatalouden mallialue Tiedosta ratkaisuja kestäviin valintoihin Saaristomeri Kestävän kalatalouden mallialue Jari Setälä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Kalastajien tiedotus- ja koulutusristeily Viking Grace 6.2.2013 Esityksen rakenne Mitä kestävyydellä tarkoitetaan?

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINNASTA

TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINNASTA sivu 1/6 TURUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ OPISKELIJAEDUSTAJIEN VALINNASTA Edustajiston päätös 5.8.2009, 27.1.2010, 20.4.2011 ja 20.5.2015. 1 LUKU Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala Sen lisäksi,

Lisätiedot

LOHEN KALASTUKSEN SÄÄTELY TÄYSREMONTIN TARPEESSA? Jyrki Oikarinen, toiminnanjohtaja, Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto ry

LOHEN KALASTUKSEN SÄÄTELY TÄYSREMONTIN TARPEESSA? Jyrki Oikarinen, toiminnanjohtaja, Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto ry LOHEN KALASTUKSEN SÄÄTELY TÄYSREMONTIN TARPEESSA? Jyrki Oikarinen, toiminnanjohtaja, Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto ry Maamme lohipolitiikkaa on leimannut viimeksi kuluneiden vuosikymmenten aikana

Lisätiedot

HE 108/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 :n muuttamisesta

HE 108/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain 39 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Repo 19.11.2013. Biosidivalmisteiden hakeminen yrityksen näkökulmasta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Repo 19.11.2013. Biosidivalmisteiden hakeminen yrityksen näkökulmasta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Repo 19.11.2013 Biosidivalmisteiden hakeminen yrityksen näkökulmasta SAARA SIVONEN Esityksen sisältö Biosidivalmisteiden hyväksyminen Kansallinen lupa

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus

Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus Selvitys Keski-Suomen alueella Nina Pimiä Projektipäällikkö 21.5.2015 Mitä tutkittiin? Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarvetta

Lisätiedot

VAELLUSKALAT PALAAVAT IIJOKEEN VAELLUSKALOJEN PYYNTIMENETELMÄT JA -PAIKAT SEKÄ NIIDEN TESTAUS IIJOEN ALAOSASSA

VAELLUSKALAT PALAAVAT IIJOKEEN VAELLUSKALOJEN PYYNTIMENETELMÄT JA -PAIKAT SEKÄ NIIDEN TESTAUS IIJOEN ALAOSASSA VAELLUSKALAT PALAAVAT IIJOKEEN VAELLUSKALOJEN PYYNTIMENETELMÄT JA -PAIKAT SEKÄ NIIDEN TESTAUS IIJOEN ALAOSASSA Merikirjo Oy Risto Liedes Kalatalousasiantuntija 2009 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tausta. 3 2 Vaelluskalojen

Lisätiedot

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä.

Kauppakamari voi lisäksi hoitaa muita sille määrättyjä julkisia tehtäviä. OULUN KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka Oulun kauppakamari toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä toiminta-alueella kotipaikkanaan

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun määräajan pidentäminen, Hollola

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun määräajan pidentäminen, Hollola Etelä-Suomi Päätös Nro 118/2010/4 Dnro ESAVI/204/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2010 ASIA HAKIJAT Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun

Lisätiedot

Kuntajakoselvittämisen mahdollisuudet ja haasteet Kuntamarkkinat klo kh. 3.1.

Kuntajakoselvittämisen mahdollisuudet ja haasteet Kuntamarkkinat klo kh. 3.1. Kuntajakoselvittämisen mahdollisuudet ja haasteet Kuntamarkkinat 12.9. klo 13.00-13.45 kh. 3.1. Markus Pauni: Avaus (3 min) Kari Prättälä: Kuntajakoselvitykset kuntauudistuksessa (10 min) Markus Pauni:

Lisätiedot

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi

Katse tulevaisuuteen. ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari Ylitarkastaja Jaana Salmi Katse tulevaisuuteen ASPA-pilotit puolenvälin krouvissa -seminaari 14.1. Ylitarkastaja Jaana Salmi Uusia toimijoita pilottipisteisiin Keskusteluja käyty tähän mennessä Tullin, Maanmittauslaitoksen, oikeusministeriön

Lisätiedot

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston tuet kalastajille

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston tuet kalastajille Euroopan meri- ja kalatalousrahaston tuet kalastajille Varsinais-Suomen ELY-keskus Ville Turta 7.2.2017 1 Ajankohtaista Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta 2014-2020 (EMKR) Tukea myönnetään kalastajalle,

Lisätiedot

Lisälista MH Maakuntahallitus esityslista :00

Lisälista MH Maakuntahallitus esityslista :00 Lisälista MH 30.1.2017 Maakuntahallitus esityslista 30.01.2017 10:00 20 LAUSUNTO KUNNALLISVALITUKSEEN, MAAKUNTAJOHTAJAN VALINTA, SIMO RIUTTAMÄKI... 1 - Liite 20... 5 - Liite 20 - Lausuntopyyntö_Turun hallinto-oikeus...

Lisätiedot

Hylkeiden ammattikalastukselle aiheuttamat saalisvahingot vuonna 2011

Hylkeiden ammattikalastukselle aiheuttamat saalisvahingot vuonna 2011 Hylkeiden ammattikalastukselle aiheuttamat saalisvahingot vuonna 2011 Pirkko Söderkultalahti ja Anssi Ahvonen Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Helsinki 2012 Julkaisija: Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

Suomalaisten suhtautuminen vesivoimaan -kyselyn tuloksia

Suomalaisten suhtautuminen vesivoimaan -kyselyn tuloksia Suomalaisten suhtautuminen vesivoimaan -kyselyn tuloksia Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Helsinki, 24.4.2008 1 Tausta Energiateollisuus ry (ET) teetti TNS Gallupilla kyselyn suomalaisten suhtautumisesta

Lisätiedot

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 1 /2016 Kokousaika

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 1 /2016 Kokousaika Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 1 /2016 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 1 liite Torstai 28.1.2016 klo 14.00 15.30 Siikalatvan kunnantalo, valtuustosali, Pulkkila Ajankohtaiskatsaus Oulun Eteläisen

Lisätiedot

www.helsinki.fi/bio/ Fresh Experts -ohjelma yksityiskohtaisesti

www.helsinki.fi/bio/ Fresh Experts -ohjelma yksityiskohtaisesti Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan Fresh Experts -ohjelma maistereille 2010 2011 Opiskelija - Olet meille tärkeä. Valmistu ja hyppää mukaan Fresh Experts -ohjelmaan! Herätys

Lisätiedot

KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 (5) 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka

KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 (5) 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka KUOPION KAUPPAKAMARIN SÄÄNNÖT 1 Kauppakamarin nimi ja kotipaikka 1 (5) Kuopion kauppakamari Kuopio handelskammare toimii kauppakamarilaissa tarkoitettuna kauppakamarina Keskuskauppakamarin sille määräämällä

Lisätiedot

Palokunnan toiminnan lopettamiseen ja aloittamiseen johtavat syyt- miksi palokuntatoiminta hiipuu tai viriää?- tutkimushanke

Palokunnan toiminnan lopettamiseen ja aloittamiseen johtavat syyt- miksi palokuntatoiminta hiipuu tai viriää?- tutkimushanke 14.4.2016 Palokunnan toiminnan lopettamiseen ja aloittamiseen johtavat syyt- miksi palokuntatoiminta hiipuu tai viriää?- tutkimushanke Pelastustoimen tutkimus- ja kehittämishankkeet 2016 26.4.2016, tutkija

Lisätiedot

Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä

Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä Avoinkirje kasvihuoneviljelijöille Aiheena energia- ja tuotantotehokkuus. Vähennä energian kulutusta ja kasvata satoa kasvihuoneviljelyssä Kasvihuoneen kokonaisenergian kulutusta on mahdollista pienentää

Lisätiedot

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille Kupiainen Niina 8.10.2014 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019 Valmistelu Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma oli lausuntokierroksella

Lisätiedot

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y.

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 3 Yhdistyksen tarkoitus

Lisätiedot

Pielisen Järvilohi ja Taimen 2008 2010 -hanke. Smolttipyyntiraportti 24.8.2009 Timo Hartikainen

Pielisen Järvilohi ja Taimen 2008 2010 -hanke. Smolttipyyntiraportti 24.8.2009 Timo Hartikainen Pielisen Järvilohi ja Taimen 2008 2010 -hanke Smolttipyyntiraportti 24.8.2009 Timo Hartikainen SISÄLLYSLUETTELO: Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Kerätty aineisto... 2 3. Smolttipyynti Lieksanjoella 25.5.-28.6

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

Ravustustuloksia Pyhäjärveltä ja Näsijärveltä vuodelta 2012

Ravustustuloksia Pyhäjärveltä ja Näsijärveltä vuodelta 2012 Ravustustuloksia Pyhäjärveltä ja Näsijärveltä vuodelta 2012 1. Ravustuslupien myynti Tampereen kaupungin omistamille yksityisvesialueille Pyhäjärvellä ja Näsijärvellä oli vuonna 2012 myynnissä yhteensä

Lisätiedot

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21

(1999/C 372/04) TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUSKERTOMUS... 1 4 21 C 372/20 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 22.12.1999 KERTOMUS Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen (Luxemburg) tilinpäätöksestä 31. joulukuuta 1998 päättyneeltä varainhoitovuodelta sekä keskuksen

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

Kaupallinen kalastus kalastuslain uudistamisessa

Kaupallinen kalastus kalastuslain uudistamisessa Kaupallinen kalastus kalastuslain uudistamisessa Pentti Pasanen Kalatalouspäällikkö Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Centre for Economic Development, Transport and the Environment for Lapland,

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi omaishoidon tuesta annetun lain 4 ja :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan omaishoitajan oikeutta lakisääteiseen vapaaseen lisättäväksi kahdesta vuorokaudesta kolmeen

Lisätiedot

Anita Johansson. Käyttöönotto. Koulutukset ja koulutuskalenteri, Info-päivä , Anita Johansson

Anita Johansson. Käyttöönotto. Koulutukset ja koulutuskalenteri, Info-päivä , Anita Johansson Anita Johansson Käyttöönotto Koulutukset ja koulutuskalenteri, Info-päivä 22.3.2013, Anita Johansson Käyttöönoton periaatteet Palveluiden käyttöönotto tehdään kahdessa eri vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa

Lisätiedot

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella.

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

VETURI V. Ryhmätöiden tuotokset

VETURI V. Ryhmätöiden tuotokset VETURI V Ryhmätöiden tuotokset Tuotettu Kurussa 7.-8.4.2006 Teema 1: Callidus-tuutorointi Vetäjät: tutorsihteeri Heidi Kerbs, HAMOK ja tutorvastaava Jari Nurmi, RANKA 1.1 AMK:N ROOLI (rahoitus? yhteistyökumppanit?

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN.

1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä YTN. YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SÄÄNNÖT 1 Rek.n:ro 138.504 (27.5.2014) Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, De Högre Tjänstemännen YTN rf, josta myöhemmin näissä säännöissä

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Valtiokonttori Sörnäisten rantatie 13 000054 VALTIOKONTTORI Rekisterin nimi Valtiolle.fi - Valtion rekrytointijärjestelmä Henkilötietojen

Lisätiedot

KOKEMÄENJOEN VESISTÖN VESIENSUOJELUYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

KOKEMÄENJOEN VESISTÖN VESIENSUOJELUYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT KOKEMÄENJOEN VESISTÖN VESIENSUOJELUYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry. Nimen epävirallinen lyhenne KVVY. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN (474100,22404 ) HAKEMUSLOMAKE

TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN (474100,22404 ) HAKEMUSLOMAKE 12940-2011 Liite 1 TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN (474100,22404 ) HAKEMUSLOMAKE HUOM! Lomakkeiden kenttien välillä tulee liikkua F11-näppäimellä HAKIJAN PERUSTIEDOT Rahoituksen hakija Turun Seudun Työttömät TST

Lisätiedot

1 TEHORESERVIKUORMAN KÄYTTÖVALMIUDEN YLLÄPITO

1 TEHORESERVIKUORMAN KÄYTTÖVALMIUDEN YLLÄPITO Käyttösäännöt 1 (5) SÄÄNNÖT TEHORESERVIJÄRJESTELMÄÄN KUULUVIEN SÄHKÖNKULUTUKSEN JOUSTOON KYKENEVIEN KOHTEIDEN KÄYTTÖVALMIUDEN YLLÄPIDOLLE, NIIDEN KÄYTÖLLE SEKÄ SÄHKÖNKULUTUKSEN TARJOAMISEEN MARKKINOILLE

Lisätiedot

Vesistökunnostusverkoston merkitys Valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston avajaisseminaari

Vesistökunnostusverkoston merkitys Valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston avajaisseminaari Vesistökunnostusverkoston merkitys Valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston avajaisseminaari 26.1.2012 Henri Vaarala, suunnittelija & Anne-Mari Ventelä, dosentti (TY), toimialapäällikkö, Pyhäjärvi-instituutti,

Lisätiedot

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Vuoropuhelu on liian työläistä - tarjonta ja hintataso voidaan selvittää tarjouskilpailulla. Toimittajia ei saa rasittaa vuoropuhelulla ennen hankintaa heillä

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. EETANET RY. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Järjestökatu POSTITOIMIPAIKKA

TOIMINTAKERTOMUS. EETANET RY. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Järjestökatu POSTITOIMIPAIKKA 1 TOIMINTAKERTOMUS 2 Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS...1 1. Katsaus edellisvuoteen...3 2. Edunvalvonta...4 2.1 Edunvalvonnan päätavoitteen toteutuminen...4 2.2. Edunvalvonnan sekundaarinen tavoite...5

Lisätiedot

SILAKALLE MSC-MERKKI?

SILAKALLE MSC-MERKKI? SILAKALLE MSC-MERKKI? KIM JORDAS, SUOMEN AMMATTIKALASTAJALIITTO SAKL RY KALAFOORUMI 13.5.2016 HELSINKI ESITYS Mikä on MSC? Miksi SAKL lähti selvittämään? Miten prosessi edennyt? DNV esiarviointi: Silakan

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0092(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0092(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0092(NLE) 9.9.2016 *** SUOSITUSLUONNOS ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Tilannekatsaus joulukuu 2014 Sivu 1 5.12.2014 Jyrki Pitkänen Aikataulu (1) Valtioneuvosto hyväksyi Manner-Suomen maaseutuohjelman huhtikuussa EU:n komission käsittely:

Lisätiedot

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven

SOPIMUS. Euran kunnan. Sirkka Surven SOPIMUS Euran kunnan ja Sirkka Surven välillä koskien Euran keskustan osayleiskaavasta Turun hallinto-oikeuteen jätettyä valitusta 13.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTA... 3 2 VIRKISTYSALUEEKSI KAAVOITETUN

Lisätiedot

UUMA2. UUMA2 Satakunta Pori 29.10.2014. Marjo Ronkainen UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA OHJELMA 2013-2017. www.uusiomaarakentaminen.

UUMA2. UUMA2 Satakunta Pori 29.10.2014. Marjo Ronkainen UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA OHJELMA 2013-2017. www.uusiomaarakentaminen. UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA Satakunta Pori 29.10.2014 Marjo Ronkainen www.uusiomaarakentaminen.fi koordinaattori: pentti.lahtinen@ramboll.fi marjo.ronkainen@ramboll.fi -organisaatio OHJAUSRYHMÄ

Lisätiedot

Vakaalla ohjauksella oikeaan suuntaan. Kiinteistönhoidon työtehtävät Työnantajakäynnit Rovaniemi ja Meri-Lappi 2009-2010

Vakaalla ohjauksella oikeaan suuntaan. Kiinteistönhoidon työtehtävät Työnantajakäynnit Rovaniemi ja Meri-Lappi 2009-2010 Vakaalla ohjauksella oikeaan suuntaan Kiinteistönhoidon työtehtävät Työnantajakäynnit Rovaniemi ja Meri-Lappi 2009-2010 LÄHTÖKOHTA: - Rovaniemen TYP:n työllistämisvaiheen asiakkaista kiinteistönhoitajia

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA 31.8.2012 SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA Hankkeen hallittu päättäminen Rahoituskoordinaattori Merja Rossi Kaakkois-Suomen ELY-keskus HANKKEEN PÄÄTTÄMINEN Päättäminen on osa hankkeen suunnitelmaa ja toteuttamista

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajiston työvaliokunta/paavilainen Sääntömuutosehdotus Edustajiston sääntöihin Versio 280215 Edustajiston syksyn kasvokkaistapaamisen pohjalta Suomen Nuorisovaltuustojen

Lisätiedot

Ikivihreä kirjasto loppuraportti määrittelyprojektille

Ikivihreä kirjasto loppuraportti määrittelyprojektille loppuraportti määrittelyprojektille Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Sähkö ja informaatiotekniikan laitos Versiomuutokset 29.1.2014 viimeisin tilanne tietokantakonversiosta Mirja Loponen 7.2.2014 tarkennettu

Lisätiedot

Ravustustuloksia Pyhäjärveltä ja Näsijärveltä vuodelta 2014

Ravustustuloksia Pyhäjärveltä ja Näsijärveltä vuodelta 2014 Ravustustuloksia Pyhäjärveltä ja Näsijärveltä vuodelta 2014 1. Ravustuslupien myynti Tampereen kaupungin omistamille yksityisvesialueille Pyhäjärvellä ja Näsijärvellä oli vuonna 2014 myynnissä yhteensä

Lisätiedot

Perämeren hylkeiden ravintotutkimus

Perämeren hylkeiden ravintotutkimus Perämeren hylkeiden ravintotutkimus Hylkeet syövät lohen ja meritaimenen vaelluspoikasia 12.11.2013 Istutustutkimusohjelman loppuseminaari Esa Lehtonen RKTL Hylkeiden ravintotutkimus Perämerellä Hyljekantojen

Lisätiedot

AHOT-työpaja

AHOT-työpaja AHOT-työpaja 29.11.2013 Jyväskylän yliopisto Rikupekka Oksanen Agenda Sovelluksen nykytila 9.00-9.15 Katsaus ensi vuoteen: 9.20 Monen kohteen hakemus: 9.30 Galleriakävely: 9.40-10.30 Toiminnallisuuksien

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Ahvenen ja kuha saalismäärät sekä merimetso Suomen rannikkoalueilla. Aleksi Lehikoinen Merimetsotyöryhmä

Ahvenen ja kuha saalismäärät sekä merimetso Suomen rannikkoalueilla. Aleksi Lehikoinen Merimetsotyöryhmä Ahvenen ja kuha saalismäärät sekä merimetso Suomen rannikkoalueilla Aleksi Lehikoinen Merimetsotyöryhmä 4.1.216 9 8 Kuha saalis Ahven saalis 7 6 5 4 3 2 1 197 198 199 2 21 22 Ahvenen saalismäärät kasvaneet

Lisätiedot

Hylkeiden ammattikalastukselle aiheuttamat saalisvahingot vuonna 2012

Hylkeiden ammattikalastukselle aiheuttamat saalisvahingot vuonna 2012 Hylkeiden ammattikalastukselle aiheuttamat saalisvahingot vuonna 2012 Tekijät: Pirkko Söderkultalahti ja Anssi Ahvonen Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Helsinki 2013 Julkaisija: Riista- ja kalatalouden

Lisätiedot

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto Vesi ja yhdyskuntien kehitys-seminaari, 17.2.2012, Tampere Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto TkT Riina Liikanen 17.2.2012 1 Esiintyjän nimi Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto Perustettu v. 2003

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Tervetuloa Työnvälitykseen

Tervetuloa Työnvälitykseen Tervetuloa Työnvälitykseen Välkommen till Arbetsförmedlingen Finska Tämä on Työnvälitys Haetko työtä? Haluatko lisätietoja työmarkkinoista? Tarvitsetko vinkkejä ja neuvoja löytääksesi haluamasi työn?

Lisätiedot

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 75 18.11.2015 Kunnanhallitus 298 07.12.2015 Kunnanhallitus 175 29.06.2016 Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2012 1 (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Ykp/1 02.10.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2012 1 (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Ykp/1 02.10.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2012 1 (5) 331 Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto valtuustoaloitteesta aurinkosähkön edistämisestä HEL 2012-009032 T 00 00 03 Päätös päätti antaa kaupunginhallitukselle

Lisätiedot

Työryhmäprosessi Versio 0.4 Työryhmäprosessi :03:23

Työryhmäprosessi Versio 0.4 Työryhmäprosessi :03:23 Työryhmäprosessi 13.7.2011 16:03:23 VAIHE 1 Työryhmän asettaminen Prosessi alkaa VALMISTELIJA Valmistelee perustamisen Kirjoittaa Esittelee asettajalle Antaa englanninkielisen käännöksen Kielipalvelujen

Lisätiedot

IL~-t~ Marita Kykyri tutkija/arkeologia Kymenlaakson maakuntamuseo MUISTIO. KOTKA, Mussalo, Hevossalmi I r /. Kalastuslaitteen tarkastus 15.9.

IL~-t~ Marita Kykyri tutkija/arkeologia Kymenlaakson maakuntamuseo MUISTIO. KOTKA, Mussalo, Hevossalmi I r /. Kalastuslaitteen tarkastus 15.9. MUISTIO KOTKA, Mussalo, Hevossalmi I r /. Kalastuslaitteen tarkastus 15.9. 2003 '. Leo Hanski (Hanskintie 8, 48310 Kotka) otti yhteyttä allekirjoittaneeseen 19.5. 2003 koskien mahdollista liistekatiskaa,

Lisätiedot

Saimaan ammattikorkeakoulu Tutkimuspäällikkö Henri Karppinen

Saimaan ammattikorkeakoulu Tutkimuspäällikkö Henri Karppinen Saimaan ammattikorkeakoulu 10.5.2016 Tutkimuspäällikkö Henri Karppinen Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta - Julkisen tutkimuksen Tekes-hankkeet - Tutkimuksesta uutta tietoa ja liiketoimintaa (Tekes)

Lisätiedot

Esitys valtiovarainministeriölle erityisen kuntajakoselvityksen tekemiseksi ja esiselvityksen käynnistäminen. Kunnanhallitus

Esitys valtiovarainministeriölle erityisen kuntajakoselvityksen tekemiseksi ja esiselvityksen käynnistäminen. Kunnanhallitus Kunnanhallitus 148 10.06.2013 Esitys valtiovarainministeriölle erityisen kuntajakoselvityksen tekemiseksi ja esiselvityksen käynnistäminen 31/00.01.00/2013 Kunnanhallitus 148 Kunnanhallitus 20.05.2013

Lisätiedot