TOIMINTAKERTOMUS 14. HUHTIKUUTA 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 14. HUHTIKUUTA 2015"

Transkriptio

1 14. HUHTIKUUTA 2015 Vesihuolto Oy turvaa toiminta-alueen asiakkaille edellytykset terveeseen elämään ja yritystoimintaan toimittamalla luotettavasti hyvälaatuista pohjavettä asiakkaiden vesihuoltotarpeisiin

2 SISÄLLYSLUETTELO Sisä llys TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 1 YLEISTA... 2 Olennaisia tapahtumia tilikaudella Investoinnit... 3 Vedentuotanto ja toimitus... 3 Vedenottamot... 4 Vedenjakelu... 4 Vedenkäsittely... 4 ARVIOT LIIKETOIMINNAN KEHITTYMISESTA... 5 Riskit ja epävarmuustekijät... 5 TALOUSYHTEENVETO... 6 Voitonjakoesitys... 6 HALLINTO JA HENKILO STO... 7 Hallitus... 7 Tarkastustoiminta... 7 Henkilöstö... 8 TILINPA A TO S... 9 Tilinpäätöksen liitetiedot RIIPPUMATTOMAN TILINTARKASTAJAN LAUSUNTO YHTEYSTIEDOT Kuvio- ja taulukkoluettelot Kuvio 1. Länneveden verkoston räkennustyo mää... 2 Kuvio 2. Orgänisäätio... 8 Täulukko 1. Säärijä rven Vesihuollon vedenottämoiden kuukäusitiedot Täulukko 2. Vedenottämoiden ottomä ä rä t m³/d... 4 Täulukko 3. Tunnusluvut vuosiltä

3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Toimintavuoden 2014 suurin yksittäinen rakennusurakka oli Lanneveden alueen 1-vaiheen vesihuoltohankkeen loppuun saattaminen. Lannevedelle rakennettiin uutta runkoverkostoa yhteensä 787 m ja uusia asiakkaita verkostoon liittyi yhteensä 37 kpl. Lisäksi muualla Vesihuollon verkostoon liittyi vuoden aikana 8 uutta asiakasta eli kaikkiaan uusia asiakkaita tuli Vesihuollon piiriin yhteensä 45 kpl. Toimintavuoden aikana rakennettiin uutta verkostoa yhteensä m, josta saneerauksen osuus oli yhteensä m. Yhtiön henkilöstössä tapahtui muutoksia, kun toimitusjohtaja Maija Lehtonen siirtyi muihin tehtäviin loppu vuodesta 2014 ja tilalle valittiin agrol. (AMK) Tuomo Vilkkilä. Tuomo aloitti tehtävät yhtiössä Tilikauden tulos jäi negatiiviseksi. Tulokseen vaikuttaa huomattavasti liittymäsopimusten laskutussykli, jonka vuoksi viime vuoden liittymistulot jäivät suunniteltua pienemmiksi. Laskuttamatta jääneet liittymissopimukset tulevat kuitenkin vaikuttamaan positiivisesti vuoden 2015 liikevaihtoon. Tulevina vuosina yhtiömme aikoo panostaa erityisesti vedenottamoiden saneerauksiin ja niiden etäkäytön kehittämiseen. Henkilökunnan osaamista tulemme jatkossakin pitämään yllä säännöllisillä koulutuksilla. Tuomo Vilkkilä Toimitusjohtaja 16. maaliskuuta 2015 Sivu 1

4 YLEISTÄ Toimintavuosi 2014 oli yhtiön 68. Saarijärven Vesihuolto Oy:n toimialana on rakentaa, hoitaa ja ylläpitää vesihuoltolain tarkoittamaa vesilaitoista Saarijärven kaupungin vahvistamalla toimintaalueella. Vesihuolto Oy turvaa toiminta-alueen asiakkaille edellytykset terveeseen elämään ja yritystoimintaan toimittamalla luotettavasti hyvälaatuista pohjavettä asiakkaiden vesihuoltotarpeisiin. Olennaisia tapahtumia tilikaudella 2014 Toimintavuoden 2014 olennaisin työvaihe oli Lanneveden alueen 1-vaiheen vesihuoltohankkeen töiden loppuun saattaminen. Yhteishankkeessa puhtaan veden verkoston rakentamisesta vastasi pääasiassa Saarijärven Vesihuolto Oy. Hankkeen muut osapuolet olivat jätevesiverkoston rakentamisesta vastannut Osuuskunta Lanne-Vesi ja sähköverkoston saneerauksesta vastannut Elenia Oy. Vesihuolto Oy rakensi Lannevedelle runkoverkkoa yhteensä 787 m ja talojohtoja yhteensä 554 m. Majalahden alueella rakennettiin omana työnä DN140 runkoverkkoa yhteensä 750 m sekä Saarijärven kaupungin viemärin rakennustöiden yhteydessä DN40, DN63 ja DN75 verkostoa yhteensä 830 m. Uutta verkostoa Majalahden alueelle rakennettiin yhteensä 1580 m, josta 1460 m korvasi olemassa olevaa verkostoa. Uusia liittymäsopimuksia tehtiin toimintavuoden aikana yhteensä yht 45 kpl. Veden myyntimäärä oli yhteensä noin m³. Kuvio 1. Lanneveden verkoston rakennustyömaa Sivu 2

5 Investoinnit Vuonna 2014 Saarijärven Vesihuolto Oy investoi yhteensä noin eurolla. Suurimmat investoinnit olivat Lannevesi 1 hankkeen ja Majalahden alueen verkostorakentaminen ja Kopanniemen kaivon saneeraustyöt. Vedentuotanto ja toimitus Saarijärven kaupungin alueella veden hankinnasta ja jakelusta huolehtii Saarijärven Vesihuolto Oy. Vesijohtoverkostoa on noin 257 km. Asiakaskiinteistöjä on liitettynä kpl. Verkostoalueella on noin asukasta, joista tilapäisiä käyttäjiä on noin 500. Toiminta-alueen liittymisprosentti on n. 90 %. Tukkuvettä myydään neljälle vesiosuuskunnalle. Alla olevasta taulukosta 1 on nähtävillä Saarijärven Vesihuollon vedenottamoiden kuukausittaiset vedenpumppausmäärät vuodelta Taulukko 1. Saarijärven Vesihuollon vedenottamoiden kuukausitiedot 2014 kk Ahvenlampi (m³) Syrjäharju (m³) Kopanniemi (m³) Voudinniemi (m³) Mannila (m³) Kulha (m³) tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu YHT (m³) YHT Vettä myydään omien asiakkaiden lisäksi myös seuraaville tahoille, jotka vastaavat oman verkostonsa osalta mm. valvontatutkimusohjelmasta ja näytteenotosta: Vesiosuuskunta HKM, Saarijärvi. Vettä toimitetaan n. 35 m3/vrk Hoikankylän vesiosuuskunta, Saarijärvi. Vettä toimitetaan n. 46 m3/vrk Osuuskunta Lanne-Vesi, Saarijärvi. Vettä toimitetaan n. 9 m3/vrk Ryöppälä-Kallinkoski vesiosuuskunta, Saarijärvi. Vettä toimitetaan n. 4 m3/vrk Sivu 3

6 Vedenottamot Ahvenlammen, Syrjäharjun, Voudinniemen, Kopanniemen, Kulhan ja Mannilan vedenottamot ovat kaikki pohjavesiottamoita. Herajärvestä pumpataan vettä Mannilan harjuun tekopohjavedeksi. Taulukossa 2 on nähtävillä vedenottamoiden keskimääräinen vedenottomäärä vuorokaudessa sekä vesioikeuden luvan mukainen suurin sallittu ottomäärä. Veden riittävyyden ja hyvän vedenlaadun säilyttämiseksi ottomäärät on pidetty huomattavasti maksimimääriä alhaisempina. Taulukko 2. Vedenottamoiden ottomäärät m³/d Vedenottamo Keskimääräinen otto (m³/d) Luvan maksimiotto (m³/d) Ahvenlammen ottamo Syrjäharjun ottamo Voudinniemen ottamo Kopanniemen ottamo Mannilan ottamo Kulhan ottamo Vedenjakelu Saarijärven Vesihuolto Oy:n käytössä on kolme vesisäiliötä joiden yhteistilavuus on m 3. Jakelu toimii lähes normaalisti, vaikka jokin vedenottamoista olisikin tilapäisesti poissa käytöstä. Syrjäharjun pumppaamon toiminta on varmistettu pitempien sähkökatkoksien varalle varavoimakoneella. Vedenkäsittely Saarijärven Vesihuolto Oy:n pohjavedenottamoilla lukuun ottamatta Syrjäharjun ottamoa on automaattinen natriumlipeäliuoksen annostelulaitteisto käyttöveden ph-asteen nostamiseksi. Syrjäharjun ottamolla ph:n nosto tapahtuu kalkkikiven avulla. Lipeäliuoksen annostelu tapahtuu suhteessa veden virtausmäärän. Neutralointikemikaalin yliannostelun estämiseksi kemikaalipumpun toiminta keskeytyy ph-arvossa 8,5 ja vedenottamon raakavesipumppujen toiminta pysähtyy ph-tason saavuttaessa 9,2. Häiriöistä menee hälytys päivystäjän puhelimeen. Sivu 4

7 ARVIOT LIIKETOIMINNAN KEHITTYMISESTÄ Seuraavan tilivuoden 2015 talousarvio perustuu entisille perusmaksutulolle ja veden myyntihinnalle 1,25 /m3 (ALV 24 %), 1,01 /m3 (ALV 0 %). Investoinnit toteutetaan kassavaroilla ja tulorahoituksella. Uusia lainoja ei nosteta. Kopanniemen vedenottamo saneerataan huhtikuussa 2015 Rambollin tekemien suunnitelmien mukaisesti. Vedenottamolla uusitaan rakennuksen sisällä olevat putkistot ja asennetaan magneettinen virtausmittaus sekä UV-desinfiointilaitteet. Vuoden 2015 aikana vedenottamoita arvioidaan kokonaisvaltaisesti ja mietitään tulevia toimenpiteitä. Kopanniemen lisäksi saneeraustarpeita on myös Ahvenlammin, Voudinniemen ja Mannilan vedenottamoilla. Lisäksi Kulhan vedenottamon käyttöastetta tulisi pyrkiä nostamaan tulevaisuudessa. Jatkossakin yhtiö toimii yhteistyössä vesiverkoston kunnostuskohteissa kaupungin viemärilaitoksen johtotyömailla. Toiminta sisältää asiakaspalvelun uusissa kohteissa sekä olemassa olevan verkoston huolto- ja ylläpitotoiminnot. Riskit ja epävarmuustekijät Yhtiössä suurimmat riskit liittyvät toimitettavaan veden laatuun, vesijohtoverkostoon ja mahdollisiin vuotoihin sekä vedenottamoiden häiriöihin. Lähitulevaisuudessa veden laatuun liittyviä riskejä vähennetään muun muassa varustamalla vedenottamoita UV-desinfiointilaitteistolla. Mahdollisia vuotoja pyritään ehkäisemään uusimalla vanhoja vesijohtoverkostoja saneeraussuunnitelman mukaisesti. Verkostoja uusitaan samalla myös esim. kaupungin viemärityömaiden yhteydessä. Sivu 5

8 TALOUSYHTEENVETO Alla olevasta taulukosta (taulukko 3) on nähtävillä yhteenveto yrityksen taloustilanteesta ja tärkeimmistä tunnusluvuista. Taulukko 3. Tunnusluvut vuosilta Liikevaihto Liikevoitto Korolliset pitkäaikaiset velat Investoinnit % Sijoitetun pääoman tuotto % 0,0 3,8-2,1 Liikevoittoprosentti % -1,0 12,3-7,3 Omavaraisuus % 94,7 90,6 94,5 m³ Veden myynti m³ Maksuvalmius (Quick Ratio) 5,4 3,6 6,1 Voitonjakoesitys Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikauden tappio ,82 siirretään edellisten tilikausien voittovarojen tilille. Yhtiöjärjestyksen 15. :n mukaisesti osinkoa ei jaeta. Sivu 6

9 HALLINTO JA HENKILÖSTÖ Vuoden 2014 lopussa Saarijärven Vesihuolto Oy:n oma pääoma oli ,69, josta osakepääomaa on 9855,81. Yhtiön osakekanta on 1172 osaketta. Osakkeet ovat litteroitu 10 kpl:seen A-sarjaksi 770 kpl ja yhden osakkeen B-sarjaksi 402 kpl. Osakkaita on yhteensä 119. Saarijärven kaupungin osuus osakepääomasta on noin 36 %. Hallitus Toimintavuoden aikana yhtiön hallitus piti yhteensä 10 kokousta. Yhtiökokouksen valitsemina hallituksen jäseninä ovat toimineet: Puheenjohtaja: Varapuheenjohtaja: Jäsenet: Markku Tukia Satu Autiosalo Jorma Launonen Harri Lehtinen Pekka Mattila ( asti) Jarmo Nyrönen ( asti) Raija Ahola ( alkaen) Raimo Tuominen ( alkaen) Yhtiön toimitusjohtajana ja hallituksen sihteerinä on toiminut Maija Lehtonen sekä alkaen Tuomo Vilkkilä. Tarkastustoiminta Varsinaisina tilintarkastajina ovat toimineet HTM Jarmo Jäspi Saarijärveltä ja ekonomi, HTM Martti Olli Jyväskylästä. Varatilintarkastajina ovat toimineet HTM, JHTT Tuula Ylikangas ja KHT Jukka Reimi, molemmat Jyväskylästä. Sivu 7

10 Henkilöstö Yhtiön toimitusjohtajana vuodesta 2011 lähtien toiminut Maija Lehtonen siirtyi muihin tehtäviin syksyllä Uutena toimitusjohtajana aloitti agrol. (AMK) Tuomo Vilkkilä. Yhtiöllä on yhteinen henkilökunta Saarijärven Kaukolämpö Oy:n kanssa. Henkilökunnan määrä on 8 vakinaista ja lisäksi huolto- ja asennustöissä 1-4 tilapäistä. Toimintavuonna 2014 Saarijärven Vesihuolto Oy:n osuus henkilöstöstä henkilövuosina oli seuraava: Yhtiön johto Toimistotyöt Asennustyöt 0,5 henkilötyövuotta 0,6 henkilötyövuotta 3,0 henkilötyövuotta Yhtiön maksamat kokonaispalkat olivat ajalla yhteensä Henkilösivukulut olivat yhteensä Kuvio 2. Organisaatio Sivu 8

11 TILINPÄÄTÖS Sivu 9

12 Sivu 10

13 Sivu 11

14 Tilinpäätöksen liitetiedot Sivu 12

15 Sivu 13

16 Sivu 14

17 RIIPPUMATTOMAN TILINTARKASTAJAN LAUSUNTO Sivu 15

18 YHTEYSTIEDOT Tuomo Vilkkilä Toimitusjohtaja Puh Katja Hyvönen Toimistonhoitaja Puh Timo Lehtonen Laitoshoitaja Puh Vesa Vääräjärvi Vesihuoltoasentaja Puh Jarno Mattila Vesihuoltoasentaja Puh Saarijärven Vesihuolto Oy PL SAARIJÄRVI Puh Sivu 16

TOIMINTAKERTOMUS 2011 51. Toimintavuosi

TOIMINTAKERTOMUS 2011 51. Toimintavuosi TOIMINTAKERTOMUS 2011 51. Toimintavuosi Sisällysluettelo 1 Yleistä... 2 2 Toimintavuosi 2011... 2 2.1 Investoinnit... 2 2.2 Olennaisia tapahtumia tilikaudella 2011 ja tilikauden päättymisen jälkeen...

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012 KUUSAMON ENERGIA- JA VESIOSUUSKUNTA

Vuosikertomus 2012 KUUSAMON ENERGIA- JA VESIOSUUSKUNTA Vuosikertomus 2012 KUUSAMON ENERGIA- JA VESIOSUUSKUNTA Vuosikertomus 2012 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus............................. 5 Jäsenet ja hallinto...................................

Lisätiedot

20 VUOSIK 0 ERTO 9MUS

20 VUOSIK 0 ERTO 9MUS VUOSIKERTOMUS 2009 Sisällysluettelo 4 5 Lahti Aqua konserni Konsernin keskeiset tunnusluvut 6 7 Toimitusjohtajan katsaus 8 9 Seudullinen vesihuolto Tuotteiden ja palveluiden myynti 10 11 As i a k k a

Lisätiedot

WIITASEUDUN ENERGIA OY TOIMINTAKERTOMUS 2013

WIITASEUDUN ENERGIA OY TOIMINTAKERTOMUS 2013 WIITASEUDUN ENERGIA OY TOIMINTAKERTOMUS 2013 1 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2013 oli suurten muutosten aikaa. Viitasaaren kaupunki perusti 8.10.2012 uuden osakeyhtiön, Viitasaaren Vesi Oy:n, ja siirsi

Lisätiedot

20 VUOSIK 0 ERTO 8MUS

20 VUOSIK 0 ERTO 8MUS VUOSIKERTOMUS 2008 Sisällysluettelo 4 5 Lahti Aqua konserni Konsernin keskeiset tunnusluvut 6 7 Toimitusjohtajan katsaus 8 9 Strategia käytäntöön Riskienhallinta uudistettiin Seudullinen vesihuolto 10

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 KUUSAMON ENERGIA- JA VESIOSUUSKUNTA

Vuosikertomus 2014 KUUSAMON ENERGIA- JA VESIOSUUSKUNTA Vuosikertomus 2014 KUUSAMON ENERGIA- JA VESIOSUUSKUNTA Vuosikertomus 2014 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus....................... 5 Jäsenet ja hallinto............................ 6 Energiahuolto................................

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tuloslaskelma 9

SISÄLLYSLUETTELO. Tuloslaskelma 9 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 2. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 4 2.1. Hallinto ja organisaatio 4 2.1.1 Osakkeet ja osakepääoma 4 2.1.2 Yhtiökokous 4 2.1.3 Hallitus

Lisätiedot

1 Perustamisvaihe. 2 Toiminta käynnistyy. 3 Verkoston rakentaminen

1 Perustamisvaihe. 2 Toiminta käynnistyy. 3 Verkoston rakentaminen HISTORIIKKI 1947 Sisällysluettelo 1 Perustamisvaihe... 2 2 Toiminta käynnistyy... 2 3 Verkoston rakentaminen... 2 4 Uusi vesisäiliö ja Herajärven ottamon uusiminen... 3 5 Viemäriverkostosta luovutaan...

Lisätiedot

Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti

Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti 2 Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti Perustettu... 1952 Liikevaihto... 953 113 Tasearvo... 4 721 163 Investoinnit... 224 424 Veden myynti... 793 741 m 3 Vesijohtoverkosto... 534 km josta päävesijohtoja...

Lisätiedot

LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y

LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y VUOSIKERTOMUS 2013 LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y 1 SISÄLTÖ SIVU TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 1 1.0 HALLITUKSEN KERTOMUS TOIMINNASTA 3 2.0 TALOUDELLINEN TULOS 5 3.0 INVESTOINNIT JA RAHOITUS 5 4.0 RAKENNUSTOIMINTA

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. Vetelin Sähkölaitos Oy 19.04.2014

TOIMINTAKERTOMUS. Vetelin Sähkölaitos Oy 19.04.2014 2014 TOIMINTAKERTOMUS Vetelin Sähkölaitos Oy 19.04.2014 Sisällysluettelo KATSAUS TOIMINTAVUOTEEN 2014... 3 HALLINTO... 4 Omistussuhteet... 4 Yhtiökokoukset... 4 Hallitus... 4 Tarkastustoimi... 4 Osakkuudet

Lisätiedot

LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y

LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y VUOSIKERTOMUS 2014 LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y Kuva vedenkäsittelylaitokselta, kalkkikivisuodatusallastilasta. Terveystarkastajien käyttöönottotarkastus käynti Vartinvaarassa, kuvassa vasemmalta, Hannu Kähkölä

Lisätiedot

Omavaraisuusaste % 25,1 24,7 25,8 87,7 Osingot M 0,85 0,85 0,85 2,20 Henkilöstö hlöä 81 87 86 78

Omavaraisuusaste % 25,1 24,7 25,8 87,7 Osingot M 0,85 0,85 0,85 2,20 Henkilöstö hlöä 81 87 86 78 Vuosikertomus 2010 1 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 2010 2009 2008 2007 Liikevaihto M 27,1 25,7 23,5 20,8 Muutos edelliseen vuoteen % 5,4 9 13,2 8,0 Liikevoitto M 6,0 4,2 3,6 3,2 Osuus liikevaihdosta

Lisätiedot

Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti

Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti Perustettu... 1952 Liikevaihto... 1 010 673 Tasearvo... 5 077 059 Investoinnit... 196 733 Veden myynti... 821 529 m 3 Vesijohtoverkosto... 545 km josta päävesijohtoja...

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Toimintavuosi 2010 lyhyesti. Organisaatio 2010. Yhtiön hallinto. Työsuojelu ja virkistystoiminta

Toimitusjohtajan katsaus. Toimintavuosi 2010 lyhyesti. Organisaatio 2010. Yhtiön hallinto. Työsuojelu ja virkistystoiminta VUOSIKERTOMUS 21 sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus Toimintavuosi 21 lyhyesti Organisaatio 21 Yhtiön hallinto Työsuojelu ja virkistystoiminta Toimintakertomus vuodelta 21 Tuloslaskelma 1.1. 31.12.21

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013. Kymen Vesi Oy

Toimintakertomus 2013. Kymen Vesi Oy Toimintakertomus 21 Kymen Vesi Oy Kymen Vesi Oy Toimintakertomus vuodelta 21 Sisällysluettelo Katsaus Kymen Vesi Oy:n toimintaan vuonna 21 Hallituksen toimintakertomus 1.1.-1.12.21 Tilinpäätös Vuosikertomus

Lisätiedot

Ruokolahti Rautjärvi. Imatra

Ruokolahti Rautjärvi. Imatra Punkaharju Parikkala Ruokolahti Rautjärvi Taipalsaari Imatra Lappeenranta Julkaisussa käytetyt lyhenteet: Meur = miljoonaa euroa 1 MW(h) = megawatti(tunti) = 1 000 kilowatti(tunti)a = 1 000 kw(h) 1 GW(h)

Lisätiedot

Vuosi 2014. 2 Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS. Henkilöstö 48. Sähköasiakkaita 14 926 Sähkön jakelualue 90.7 km 2. Kaukolämpöasiakkaita 433

Vuosi 2014. 2 Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS. Henkilöstö 48. Sähköasiakkaita 14 926 Sähkön jakelualue 90.7 km 2. Kaukolämpöasiakkaita 433 VUOSIKERTOMUS 2014 Vuosi 2014 Liikevaihto 16.1 Me Henkilöstö 48 Sähkön siirto 163.0 GWh Sähköasiakkaita 14 926 Sähkön jakelualue 90.7 km 2 Kaukolämmön myynti 147.4 GWh Kaukolämpöasiakkaita 433 Kansikuva:

Lisätiedot

Vuosi 2013. Liikevaihto 16,8 M Henkilöstö 55. Sähköasiakkaita 14938 Sähkön jakelualue 90,7 km 2 Kaukolämmön myynti 150,1 GWh Kaukolämpöasiakkaita 429

Vuosi 2013. Liikevaihto 16,8 M Henkilöstö 55. Sähköasiakkaita 14938 Sähkön jakelualue 90,7 km 2 Kaukolämmön myynti 150,1 GWh Kaukolämpöasiakkaita 429 VUOSIKERTOMUS 2013 2013 VUOSIKERTOMUS KEMIN ENERGIA OY Vuosi 2013 Liikevaihto 16,8 M Henkilöstö 55 Sähkön siirto 166,8 GWh Sähköasiakkaita 14938 Sähkön jakelualue 90,7 km 2 Kaukolämmön myynti 150,1 GWh

Lisätiedot

Vastuullista energiaa.

Vastuullista energiaa. VUOSIKERTOMUS 211 sisällysluettelo Vastuullista energiaa. Toimitusjohtajan katsaus Toimintavuosi 211 lyhyesti Organisaatio 211 Yhtiön hallinto Toimintakertomus vuodelta 211 Työsuojelu ja virkistystoiminta

Lisätiedot

11 Oulun Sivakka Oy:n tilinpääätös. 10 Tulevaisuuden näkymät 09. 08 Henkilöstö. 06 Oulun Sivakka Oy:n talous. Oulun Tervatalot Oy:n tilinpääätös

11 Oulun Sivakka Oy:n tilinpääätös. 10 Tulevaisuuden näkymät 09. 08 Henkilöstö. 06 Oulun Sivakka Oy:n talous. Oulun Tervatalot Oy:n tilinpääätös TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2006 T i l i k a u s i 1. 1. 2 0 0 6-3 1. 1 2. 2 0 0 6 02 sisältö 18 Oulun Tervatalot Oy:n tilinpääätös 16 Tulevaisuuden näkymät 15 Hallinto 14 Oulun Tervatalot Oy:n talous

Lisätiedot

Kuopion Energia todettiin vuonna 2007 Suomen parhaaksi energiayhtiöksi Adato Energia Oy:n organisoimassa palvelututkimuksessa.

Kuopion Energia todettiin vuonna 2007 Suomen parhaaksi energiayhtiöksi Adato Energia Oy:n organisoimassa palvelututkimuksessa. Vuosikertomus 2007 Kuopion Energia todettiin vuonna 2007 Suomen parhaaksi energiayhtiöksi Adato Energia Oy:n organisoimassa palvelututkimuksessa. Vuosikertomus 2007 4 5 Vuosikertomus 2007 Kuopion Energia

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 2 P HUHTI TO AALIS UK M O I K M L E E SÄ H I M L M Ä I A T INEH JOU O L L U E MARR SYYS AS LOKA E Oulun Sähkönmyynti

V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 2 P HUHTI TO AALIS UK M O I K M L E E SÄ H I M L M Ä I A T INEH JOU O L L U E MARR SYYS AS LOKA E Oulun Sähkönmyynti V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 2 MAALIS P HUHTI TOUKO HELMI KESÄ L TAMMI HEINÄ I JOULU ELO MARRAS LOKA E SYYS Oulun Sähkönmyynti MAALIS P HUHTI TOUKO HELMI KESÄ L TAMMI HEINÄ I JOULU ELO MARRAS E LOKA

Lisätiedot

Sisällysluettelo Katsaus Kymen Vesi Oy:n toimintaan vuonna 2014 Hallituksen toimintakertomus 1.1.-31.12.2014 Tilinpäätös.

Sisällysluettelo Katsaus Kymen Vesi Oy:n toimintaan vuonna 2014 Hallituksen toimintakertomus 1.1.-31.12.2014 Tilinpäätös. Sisällysluettelo Katsaus Kymen Vesi Oy:n toimintaan vuonna 214 Hallituksen toimintakertomus 1.1.-1.12.214 Tilinpäätös Vuosikertomus Organisaatio ja henkilöstö Kymen Vesi Oy:n organisaatio ja eri yksiköiden

Lisätiedot

TOIMINTAVUOSI LYHYESTI

TOIMINTAVUOSI LYHYESTI V u o s i k e r t o m u s 2 0 1 3 TOIMINTAVUOSI LYHYESTI Liikevaihto kasvoi johtuen osakkuussähkön kirjauskäytännön muutoksesta, tuulivoiman liittymismaksusta ja siirtohintojen korotuksesta. Sähkön siirron

Lisätiedot

VUOSI 2011 KÄYTETYT LYHENTEET

VUOSI 2011 KÄYTETYT LYHENTEET VUOSIKERTOMUS 2011 Haukiputaan Sähköosuuskunta 2011 VUOSI 2011 KÄYTETYT LYHENTEET lyhenne yksikkö esimerkki ENERGIA kwh kilowattitunti 6 kwh, sähkökiukaan tunnin käyttö MWh megawattitunti 20 MWh, keskiverto

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010. Toimintakertomus ja. tilinpäätös

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010. Toimintakertomus ja. tilinpäätös Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1. Toimitusjohtajan katsaus 3 1.1. Sivakka-yhtymä Oy 3 1.2. Sivakka-konserni 3 2. Asuntojen vuokraus 4 3. Kiinteistöt

Lisätiedot

Vuosikertomus 2008 Toimialue Jakelualue Kuntarajat PUUMALA PUNKAHARJU PARIK- KALA RUOKOLAHTI RAUTJÄRVI TAIPALSAARI JOUTSENO IMATRA LAPPEENRANTA Julkaisussa käytetyt lyhenteet: 1 MW(h) = megawatti(tunti)

Lisätiedot

Inergia Oy:n Kirakan vesivoimalaitos käyttöönotettu vuonna 1953. Kuva Markku Inkilä

Inergia Oy:n Kirakan vesivoimalaitos käyttöönotettu vuonna 1953. Kuva Markku Inkilä V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 4 2 Inergia Oy:n Kirakan vesivoimalaitos käyttöönotettu vuonna 1953. Kuva Markku Inkilä SISÄLLYSLUETTELO 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 4 LIIKETOIMINTA-ALUEET JA OMISTUSSUHTEET...

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 16

Sisällysluettelo. Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 16 - 1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 4 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2009...s. 6 Talouden tunnuslukuja...s. 8 Tuloslaskelma...s. 9 Tase vastaavaa...s.

Lisätiedot