TOIMINTAKERTOMUS Toimintavuosi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2011 51. Toimintavuosi"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS Toimintavuosi

2 Sisällysluettelo 1 Yleistä Toimintavuosi Investoinnit Olennaisia tapahtumia tilikaudella 2011 ja tilikauden päättymisen jälkeen Organisaatio ja henkilöstö Yhtiön osakkeet ja osakepääoma Tilintarkastus Hallitus Rakennus- ja kunnossapitotyöt Asiakkaat Laitoksen toiminta Henkilöstö Tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuus Toimintahäiriöt Tuotettu energia Arviot liiketoiminnan kehittymisestä Talous Tuloslaskelma Tase Tilinpäätöksen liitetietoja Taloudelliset riskit Hallituksen esitys yhtiökokoukselle

3 2 1 Yleistä Saarijärven Kaukolämpö Oy:n perustava kokous pidettiin Saarijärven Marttalan kiinteistössä Toimintavuosi 2011 oli yhtiön 51. Yhtiön toimialana on Saarijärven kaupungin keskustan alueella kaukolämmön tuotanto ja jakelu. Vuonna 2011 lämmöntuotanto oli MWh, lämmönmyynti ja liikevaihto (+15,7 %). 2 Toimintavuosi 2011 Saarijärven Kaukolämpö Oy:n tilikauden tulos on ±0. Toiminnan kulut muodostuivat kaukolämpöverkoston laajentamisesta, aseman lämpölaitoksen rahoituskuluista, liiketoiminnan muista kuluista. Vuoden 2011 aikana edellisen vuosien kulujen kasvun sijasta kulut pienenivät. Kulujen alenemiseen vaikuttivat pienentyneet investoinnit, kuluseuranta ja henkilöstön sitoutuminen toiminnan tehostamiseen. Lämmönmyynnin euromääräinen kasvu oli +1,9 % ja liikevaihdon lisäys +4,4 % (vs.2010). 2.1 Investoinnit Vuonna 2011 Saarijärven Kaukolämpö Oy:n investoinnit olivat Investoinnit kohdistuivat kaukolämpöverkostoon, kustannukset kattoivat Karhilan verkoston yhdistämisen keskustan verkostoon ( ) ja taloliitäntöjen rakentamisen ( ). 2.2 Olennaisia tapahtumia tilikaudella 2011 ja tilikauden päättymisen jälkeen Karhilan alue on liitetty kaukolämpöverkkoon syksyllä Nyt lämmöntuotanto pääasiassa toteutetaan koko kaukolämpöverkostoon kotimaisella energialla. Asemanlaitoksella on suoritettu ja takuukoeajot. Takuuajojen jälkeen kattilan osalta laitos on toiminut moitteettomasti. Mutta, edelleen Asemanlaitoksen toiminnassa on ollut huomattavan paljon häiriötilanteita ja kaukolämpöä on jouduttu tuottamaan häiriötilanteissa polttoöljyllä. Lisäksi häiriöiden korjaaminen on aiheuttanut ylitöitä ja sitä kautta lisääntyneitä henkilöstökustannuksia. Pääasiassa häiriöt ovat syntyneet polttoainekuljettimista. Laitoksen toimittajan kanssa on sovittu polttoainekuljettimien takuuajan jatkaminen asti, polttoainekuljettimien kuntoon saattamiseksi. Tavoitteena on saada toimiva järjestelmä.

4 3 3 Organisaatio ja henkilöstö (5 kk) Kuva 1: Organisaatio rakenne 3.1 Yhtiön osakkeet ja osakepääoma Vuoden 2011 lopussa Saarijärven Kaukolämpö Oy:n oma pääoma oli , josta osakepääoma jakautuen osakkeeseen. Vuoden 2011 lopussa yhtiöllä oli kolme osakkeen omistajaa: Saarijärven kaupunki Saarijärven liikekeskus Oy Elenia Lämpö Oy osaketta 110 osaketta osaketta Saarijärven kaupunkikonserni ja Elenia Lämpö Oy ovat sopineet Elenia Lämpö Oy:n omistamien yhtiön osakkeiden kaupasta ja osakkeiden siirtymisestä Saarijärven kaupunki-konsernin omistukseen. Hallinto-oikeus hylkäsi osakekaupan päätöksen lainmukaisuudesta tehdyn valituksen. Hallinto-oikeuden päätöksestä on tehty valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Kaupan toteutuminen odottaa korkeimman hallintooikeuden käsittelyä ja päätöstä.

5 4 3.2 Tilintarkastus Tilintarkastajina ovat toimineet HTM, JHTT Veikko Heikkinen ja ekonomi, HTM Martti Olli, molemmat Jyväskylästä. Varatilintarkastajina ovat toimineet JHTT, HTM Seppo Lindholm ja KHT Reijo Korpela, molemmat Jyväskylästä. 3.4 Hallitus Yhtiökokouksen valitsemina hallituksen jäseninä ovat toimineet: Puheenjohtaja: Tuomo Haapakoski Varapuheenjohtaja: Paavo Luukkonen Jäsenet: Risto Koponen Timo Piippanen Mirja Tarvainen Kuva 2: Karhilan linjan hitsaus

6 5 4 Rakennus- ja kunnossapitotyöt Toimintavuoden 2011 aikana uusia kaukolämpölinjoja rakennettiin yhteensä 1460 metriä. Talolinjojen osuus rakennustöistä oli 480 metriä ja runkolinjojen osuus 980 metriä. Verkoston pituus yhteensä on n metriä. Kuva 3: Karhilan verkostolinjan rakentaminen

7 6 5 Asiakkaat Uusia asiakkaita liitettiin verkostoon vuonna kpl, joiden rakennustilavuus yhteen-sä m 3. Uudet asiakkaat kpl kpl kpl kpl kpl Kuva 4 ja 5: Verkostorakentaminen 2011

8 7 6 Laitoksen toiminta 6.1 Henkilöstö Yhtiöllä on yhteinen henkilökunta Saarijärven Vesihuolto Oy:n kanssa. Toimitusjohtajan tehtäviä on hoitanut Maija Lehtonen. Saarijärven Kaukolämpö Oy:n palveluksessa oli 7 henkilöä. Henkilöstölukuun on laskettu kaikki vakituiset sekä vähintään 6 kuukautta kestäneet määräaikaisuudet. Henkilökunnan määrä on 3 vakinaista ja lisäksi huolto- ja asennustöissä 1-3 tilapäistä. Kaukolämpölaitosten hoitajana on toiminut Raimo Tuominen ja asentajana Päiviö Ikonen. Varallaolopäivystykseen on vuoroviikoin osallistunut Saarijärven Kaukolämpö Oy:n ja Saarijärven Vesihuolto Oy:n henkilökunta. Toimistonhoitajana on toiminut Taina Kaihlanen. Yhtiön maksamat kokonaispalkat olivat ajalla yhteensä Tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuus Saarijärven Kaukolämpö Oy pystyy palvelemaan biopolttoaineiden käytön tutkimusta ja kehitystä sekä keskisuomalaisen bioenergiaosaamisen tarjoaman monipuolistamista. Keskeinen toimintamuoto tulee olemaan koetoimintaympäristön tarjoaminen bioenergia-alalla maailmanlaajuisesti niin bioenergian tuottajille kuin laitevalmistajille sekä alan koulutukseen. Vuonna 2011 yhtiö on ollut mukana Prosessien CFD-pohjainen on-line analysointisovelluksina kierto- ja kerrosleijuprosessit TEKES hankkeessa. Hanketta koordinoi Teknologian tutkimuskeskus VTT. Saarijärven kaukolämpö osallistuu projektiin työpanoksella ja materiaaleilla, aseman laitoksen testiajoissa. 6.3 Toimintahäiriöt Vuona 2011 pystyimme toimittamaan verkkoon sen lämpömäärän mitä kaukolämpöverkon pyynti oli. 7 Tuotettu energia Tuotettu energia pohjautuu lähituotanto energiaan. Lämmön nettotuotanto toimintakaudella oli 35,5 Gwh. Lämmön myynti oli 26,4 GWh.

9 8 8 Arviot liiketoiminnan kehittymisestä Saarijärven Kaukolämpö Oy:n toiminnan riskeihin kuuluvat investointien aiheuttamat korkokulut, jotka tulee kattaa toiminnan tuotoilla. Lisäksi keskustanlaitoksen ikääntyminen lisää kunnossapito kustannuksia. Toiminnassa on keskityttävä mahdollisemman edullisen lämmön tuottoon ja realistiseen lämmön myyntihintaan sekä harkintaan investoinneissa. Myös ikääntyvän verkoston kunnossapito on ollut vähäistä, mikä luo lämmöntoimituksen häiriöttömälle toimitukselle kasvavan riskin ja lisää kunnossapitokustannuksia. Yhtiö paneutuu luotettavaan ja edulliseen lämmöntuotantoon ja jakeluun keskittyen tuotantolaitosten ja verkoston kunnossapitoon, toimintavarmuuden ylläpitämiseksi. Yhtiön tulos on suoraan verrannollinen kaukolämmön myyntiin ja lämmöntuotannossa käytettyyn polttoaineen hintaan. Lämpö pyritään tuottamaan edullisilla kotimaisilla polttoaineilla. Kassatilan vakauttamiseksi yhtiö käyttää kuntarahoituksen lyhytaikaista lainaa. Kuva 6: Asemanlaitoksen, KPL 2;n 2-polttoaine kuljetin

10 9 9 Talous 9.1 Tuloslaskelma

11 9.2 Tase

12 11

13 Tilinpäätöksen liitetietoja Liikevaihto Lämpöenergian myyntitulot , ,44 Perusmaksutulot , ,31 Liittymismaksut , ,05 Myynnin oikaisu -0, ,54 Yhteensä , ,26 Suunnitelman mukaiset poistot Poistot on laskettu yhdenmukaisin periaattein hyödykkeiden taloudellisen käyttöiän mukaisina tasapoistoina alkuperäisestä hankintahinnasta. Suunnitelman mukainen poistolaskenta on aloitettu taseen arvoista. Suunnitelman mukaiset poistoajat (vuotta) Hyödykeryhmä arv. pitoaika v evl poisto % poistomenetelmä Aineettomat hyödykkeet Atk-ohjelmat 5 tasapoisto Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 30 7 % tasapoisto Rakennelmat % tasapoisto Koneet ja laitteet valmistust % tasapoisto Koneet ja laitteet lämpökeskus % tasapoisto Lämpökeskusautomaatio % tasapoisto Kalusto ja muu irtain 5 25 % tasapoisto Kaukolämpöverkko % tasapoisto Oma pääoma Muutos tilikaudella Osakepääoma , ,58 Vararahasto 2 986, ,41 Voittovarat ,25 Tilikauden tulos; voitto 0,00+ Voittovarat , ,24 Oma pääoma tilikauden lopussa ,24

14 13 Vakuudet ja vastuusitoumukset Omasta velasta haetut yrityskiinnitykset panttivelkakirjat 1-9/ ,76 panttivelkakirjat 1-6/ ,93 panttivelkakirjat 1-2/ ,00 panttivelkakirjat 1-4/ ,00 panttivelkakirjat 5-7/ ,00 yhteensä 24 kpl ,69 luovutettu Saarijärven kaupungille lainojen takuupäätöksiä vastaan. 9.4 Taloudelliset riskit Saarijärven Kaukolämpö Oy:n toiminnan riskeihin kuuluvat investointien aiheuttamat korkokulut, jotka tulee kattaa toiminnan tuotoilla. Toiminnassa on keskityttävä mahdollisim-man edullisen lämmön tuottoon ja realistiseen lämmön myyntihintaan sekä harkintaan investoinneista. Kassatilan vakauttamiseksi hallitus on hakenut kuntarahoitukselle kuntatakausta. 10 Hallituksen esitys yhtiökokoukselle Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, ettei osakkaille jaeta osinkoa. Tilikauden tulos oli ±0.

15 14

16 15

Kiteen Lämpö Oy Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013

Kiteen Lämpö Oy Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 KITEEN LÄMPÖ OY TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 SISÄLLYSLUETTELO OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA JA SEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN (KPL 3:1.6)... 3 ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ... 5 ARVIO

Lisätiedot

WIITASEUDUN ENERGIA OY TOIMINTAKERTOMUS 2013

WIITASEUDUN ENERGIA OY TOIMINTAKERTOMUS 2013 WIITASEUDUN ENERGIA OY TOIMINTAKERTOMUS 2013 1 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2013 oli suurten muutosten aikaa. Viitasaaren kaupunki perusti 8.10.2012 uuden osakeyhtiön, Viitasaaren Vesi Oy:n, ja siirsi

Lisätiedot

JE-Urakointi Oy Tilinpäätös 2008

JE-Urakointi Oy Tilinpäätös 2008 Tilinpäätös 2008 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelma... 3 Tase... 4 Rahoituslaskelma... 5 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet... 6 Liitetiedot... 7 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

Lisätiedot

SISÄlTÖ. Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni. Tuloslaskelma 13 Tase 16. Emoyhtiö

SISÄlTÖ. Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni. Tuloslaskelma 13 Tase 16. Emoyhtiö VUOSIKERTOMUS 2012 Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL 11 23800 Laitila Y-tunnus: 0134492-1 SISÄlTÖ Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Emoyhtiö Tuloslaskelma 13 Tase 16 Tuloslaskelma 17 Tase 18

Lisätiedot

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Emoyhtiö Tase 13 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012 Pellon Sähkö Oy Vuosikertomus 2012 TILINPÄÄTÖS 2012 PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 67. toimintavuosi SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 HALLINTO 4 Omistussuhteet 4 Yhtiökokous 4 Yhtiön Hallitus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 16

Sisällysluettelo. Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 16 - 1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 4 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2009...s. 6 Talouden tunnuslukuja...s. 8 Tuloslaskelma...s. 9 Tase vastaavaa...s.

Lisätiedot

LIIKETOIMINTA-ALUEET JA OMISTUSSUHTEET... 5

LIIKETOIMINTA-ALUEET JA OMISTUSSUHTEET... 5 V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 3 2 SISÄLLYSLUETTELO 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 4 LIIKETOIMINTA-ALUEET JA OMISTUSSUHTEET... 5 HALLINTO... 6 YHTEISTYÖKUMPPANIT... 7 IVALON LÄMPÖKESKUKSEN INVESTOINTI...

Lisätiedot

Varma kaukolämpö, monipuolinen maakaasu

Varma kaukolämpö, monipuolinen maakaasu Varma kaukolämpö, monipuolinen maakaasu VUOSIkertomus 2014 Tilikausi 1.10.2013-31.12.2014 (Poikkeava tilikausi) IMATRAN LÄMPÖ OY VUOSIKERTOMUS 2014 1. Toimitusjohtajan katsaus 4 2. Rakenne- ja rahoitusjärjestelyt

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2013

Tilinpäätösasiakirjat 2013 Tilinpäätösasiakirjat 2013 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 KUUSAMON ENERGIA- JA VESIOSUUSKUNTA

Vuosikertomus 2014 KUUSAMON ENERGIA- JA VESIOSUUSKUNTA Vuosikertomus 2014 KUUSAMON ENERGIA- JA VESIOSUUSKUNTA Vuosikertomus 2014 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus....................... 5 Jäsenet ja hallinto............................ 6 Energiahuolto................................

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Urakointi O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2014

Tilinpäätösasiakirjat 2014 Tilinpäätösasiakirjat 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

EMOYHTIÖN JA KONSERNIN TOIMINTAKERTOMUS 01.01. - 31.12.2009. Olennaiset tapahtumat tilikauden aikana ja tilikauden päättymisen jälkeen

EMOYHTIÖN JA KONSERNIN TOIMINTAKERTOMUS 01.01. - 31.12.2009. Olennaiset tapahtumat tilikauden aikana ja tilikauden päättymisen jälkeen 1 EMOYHTIÖN JA KONSERNIN TOIMINTAKERTOMUS 01.01. - 31.12.2009 Olennaiset tapahtumat tilikauden aikana ja tilikauden päättymisen jälkeen Globaalin rahoituskriisin ja taloudellisen aktiviteetin vähenemisen

Lisätiedot

1 KATSAUS VUODESTA 2013

1 KATSAUS VUODESTA 2013 HAAPAJÄRVEN LÄMPÖ OY Toiimiinttakerttomus vuodestta 2013 1 KATSAUS VUODESTA 2013 Vuosi 2013 oli Haapajärven Lämpö Oy:n kolmaskymmenesneljäs toimintavuosi. Lämmönmyynti toimintavuonna oli 88 058 MWh. Tämä

Lisätiedot

Kuopion Energia todettiin vuonna 2007 Suomen parhaaksi energiayhtiöksi Adato Energia Oy:n organisoimassa palvelututkimuksessa.

Kuopion Energia todettiin vuonna 2007 Suomen parhaaksi energiayhtiöksi Adato Energia Oy:n organisoimassa palvelututkimuksessa. Vuosikertomus 2007 Kuopion Energia todettiin vuonna 2007 Suomen parhaaksi energiayhtiöksi Adato Energia Oy:n organisoimassa palvelututkimuksessa. Vuosikertomus 2007 4 5 Vuosikertomus 2007 Kuopion Energia

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 1 1. YLEINEN KEHITYS JA TOIMINTA 1.1 Yleinen energiapolitiikka Energiapolitiikka oli kuluneen vuoden aikana hyvin vaihtelevaa. Pitkään jatkuneen laskusuhdanteen vuoksi valtion

Lisätiedot

Sisältö. Toimintakertomus... 1. Tuloslaskelma... 4. Tase... 5. Rahoituslaskelma... 6. Tilinpäätöksen liitetiedot... 7

Sisältö. Toimintakertomus... 1. Tuloslaskelma... 4. Tase... 5. Rahoituslaskelma... 6. Tilinpäätöksen liitetiedot... 7 Tilinpäätös 2010 Sisältö Toimintakertomus... 1 Tuloslaskelma... 4 Tase... 5 Rahoituslaskelma... 6 Tilinpäätöksen liitetiedot... 7 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Lisätiedot

Ruokolahti Rautjärvi. Imatra

Ruokolahti Rautjärvi. Imatra vuosikertomus Punkaharju Parikkala Ruokolahti Rautjärvi Taipalsaari Imatra Lappeenranta Julkaisussa käytetyt lyhenteet: 1 MW(h) = megawatti(tunti) = 1 000 kilowatti(tunti)a = 1 000 kw(h) 1 GW(h) = gigawatti(tunti)

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01.2006 31.12.2006

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01.2006 31.12.2006 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1.26 31.12.26 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 1 2 H E L S I N K I P U H E L I N ( 9 ) 4 7 6 4 4 2 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 139. TILIKAUDELTA 1.1.26

Lisätiedot

Tilinpäätös 2011 Vantaan Energia Sähköverkot Oy

Tilinpäätös 2011 Vantaan Energia Sähköverkot Oy Tilinpäätös 2011 Vantaan Energia Sähköverkot Oy Sisällys Hallituksen toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 6 Tase 7 Rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen liitetiedot 10 Tilinpäätösmerkintä 18 Tunnusluvut 19 Tunnuslukujen

Lisätiedot

Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Kuvat: Jussi Murtosaari, Timo Päivinen,, Fennopress ja Suomen Kuvapalvelu Oy

Kuvat: Jussi Murtosaari, Timo Päivinen,, Fennopress ja Suomen Kuvapalvelu Oy V U O S I K E R T O M U S 9 8 Kuvat: Jussi Murtosaari, Timo Päivinen,, Fennopress ja Suomen Kuvapalvelu Oy V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 8 S I S Ä L T Ö TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2-3 TIIMIORGANISAATION

Lisätiedot

1. Yhtiö lyhyesti... 4. 2. Visio, toiminta-ajatus, arvot ja päätavoitteet... 4. 3. Toimitusjohtajan katsaus... 5. 4. Liiketoimintakatsaukset...

1. Yhtiö lyhyesti... 4. 2. Visio, toiminta-ajatus, arvot ja päätavoitteet... 4. 3. Toimitusjohtajan katsaus... 5. 4. Liiketoimintakatsaukset... VUOSIKERTOMUS 2012 Sisällysluettelo 1. Yhtiö lyhyesti... 4 2. Visio, toiminta-ajatus, arvot ja päätavoitteet... 4 3. Toimitusjohtajan katsaus... 5 4. Liiketoimintakatsaukset... 6 5. Henkilöstö... 9 6.

Lisätiedot

ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY 2013

ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY 2013 ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY 2013 TOIMINTAVUOSI LYHYESTI 2013 2012 muutos Henkilöstö 31.12 18 19-1 Liikevaihto 1000 7654 6539 17,1 % Liikevoitto 1000 667 803-16,9 % Poistot 1000 438 405 8,1 % Investoinnit 1000 2002

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2011

Tilinpäätösasiakirjat 2011 Tilinpäätösasiakirjat 2011 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2011 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S VUOSIKERTOMUS 2014 TOIMINTAVUOSI LYHYESTI Liikevaihto pieneni johtuen osakkuusähkön alhaisesta markkinahinnasta ja edellisvuonna saadusta tuulivoiman liittymismaksusta. Sähkön siirron määrä kasvoi 2 %

Lisätiedot

Kainuun Puhelinosuuskunta (KPO) T A S E K I R J A

Kainuun Puhelinosuuskunta (KPO) T A S E K I R J A Kainuun Puhelinosuuskunta (KPO) T A S E K I R J A TILIKAUSI 1.1.2012-31.12.2012 Kainuun Puhelinosuuskunta (KPO) TASEKIRJA SISÄLLYSLUETTELO Sivu Toimintakertomus... 1 Tuloslaskelma..... 7 Tase... 8 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

Vuosikertomus. Energiankäyttäjän lähin ystävä.

Vuosikertomus. Energiankäyttäjän lähin ystävä. 2012 Vuosikertomus Energiankäyttäjän lähin ystävä. Jalasjärvi Kauhajoki Karvia Isojoki Honkajoki Parkano Siikainen Kankaanpää Jämijärvi Pomarkku Ikaalinen Hämeenkyrö Noormarkku Lavia Suodenniemi Kullaa

Lisätiedot