Saarijärven Vesihuolto Oy TOIMINTAKERTOMUS 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Saarijärven Vesihuolto Oy TOIMINTAKERTOMUS 2010"

Transkriptio

1 Saarijärven Vesihuolto Oy TOIMINTAKERTOMUS Toimintavuosi

2 Sisällysluettelo 1 Yleistä Toimintavuosi Organisaatio ja henkilöstö Yhtiön osakkaat Tilintarkastus Henkilöstö Hallitus Kiinteistöt Vesijohtoverkosto Veden hankinta Vedenottamot Vedenjakelu Veden käsittely Arviot liiketoiminnan kehittymisestä Talous Tuloslaskelma Tase Tilinpäätöksen liitetiedot Hallituksen esitys yhtiökokoukselle

3 2 1 Yleistä Yhtiö perustettiin Saarijärven Vesi ja Viemäri Oy-nimisenä ja yhtiökokouksen päätöksellä otettiin käyttöön yhtiön uusi toiminimi Saarijärven Vesihuolto Oy. Toimintavuosi 2010 oli 64. Saarijärven Vesihuolto Oy:n toimialana on rakentaa, hoitaa ja ylläpitää vesihuoltolain tarkoittamaa vesilaitoista Saarijärven kaupungin vahvistamalla toiminta-alueella. Yhtiön liikevaihto oli ,02. Suunnitelman mukaiset poistot olivat ,80. 2 Toimintavuosi 2010 Merkittäviä investointeja olivat Kulhan vedenottamon, paineenkorotuksen ja vesisäiliön sekä vesijohdon rakentamisen aloittaminen kirkonkylän vedensaannin turvaamiseksi erityistilanteissa sekä vedentuotannon varmistaminen Vesiosuuskunta HKM:lle. Kaupungin viemärilaitoksen kanssa on toteutettu vesiverkoston kunnostusta ja laajentamista Kolkanlahdessa. Tilivuoden aikana investoinnit olivat Kalustoon, mittareihin ja ATKohjelmiin Kulhan verkostolinjan rakentaminen ja Lehtolantien vesijohto on kirjattu keskeneräisinä töinä arvoltaan Kulhan investointiin saatiin ELY-keskuksen vesihuoltoavustus Kulhan sähköliittymien kustannus oli Kuva 1: Possutus, Kolkanlahti

4 3 3 Organisaatio ja henkilöstö 3.1 Yhtiön osakkaat Yhtiön osakepääoma on 9 855,81 (10 091,28 v ). Yhtiöillä on 1172 osaketta. Osakkeet on litteroitu 10 kpl:seen A-sarjaksi 770 kpl ja yhden osakkeen B-sarjaksi 402 kpl. Osakkaita on yhteensä 119. Saarijärven kaupungin osuus osakepääomasta on noin 36 %. 3.2 Tilintarkastus Tilintarkastajina ovat toimineet JHTT, HTM Jarmo Jäspi Saarijärveltä ja ekonomi, HTM Martti Olli Jyväskylästä. Varatilintarkastajina ovat toimineet HTM, JHTT Seppo Lindholm ja KHT Reijo Korpela, molemmat Jyväskylästä. 3.3 Henkilöstö Toimintavuonna 2010 Saarijärven Vesihuolto Oy:n henkilöstöstö henkilövuosina oli seuraava: Yhtiön johto 0,5 henkilötyövuotta Toimistotyöt 0,6 henkilötyövuotta Asennustyöt 2,0 henkilötyövuotta Yhtiön maksamat kokonaispalkat olivat ajalla yhteensä ,09. Henkilösivukulut olivat yhteensä ,24. Saarijärven Vesihuolto Oy ja Saarijärven Kaukolämpö Oy ovat yhteistyössä toimien käyttäneet velotusperusteisesti toistensa henkilöstä päivystysjärjestelyissä ja muutenkin aina tarpeen mukaan. Yhtiöiden henkilökunnan kokonaismäärä on 7 vakinaista henkilöä ja lisäksi huolto- ja asennustöissä 1-4 tilapäistä henkilöä. 3.4 Hallitus Yhtiökokouksen valitsemina hallituksen jäseninä ovat toimineet: Puheenjohtaja: Varapuheenjohtaja: Jäsenet: Markku Tukia Satu Autiosalo Jorma Launonen Harri Lehtinen Pekka Mattila Jarmo Nyrönen Yhtiön toimitusjohtajana ja hallituksen sihteerinä on toiminut Kimmo Puolamäki saakka. Toimitusjohtajan tehtäviä hoitivat hallituksen puheenjohtaja Markku Tukia ja llituksen

5 jäsen Harri Lehtinen yhdessä välisen ajan. Toimitusjohtajan tehtäviä on hoitanut alkaen Maija Lehtonen. Joulukuun kokouksessa sihteerinä toimi Taina Kaihlanen. Hallitus kokoontui yhdeksän kertaa ja kokouksissa käsiteltiin 107 pöytäkirjaan merkittyä asiaa. 4 Kuva 2: Organisaatio rakenne 4 Kiinteistöt Saarijärven Vesihuolto Oy:n omistamia kiinteistöjä ovat toimisto ja varikkohalli sekä ulkovarasto osoitteessa Sara-ahontie 2, Saarijärvi.

6 5 5 Vesijohtoverkosto Saarijärven kaupungin alueella veden hankinnasta ja jakelusta huolehtii Saarijärven Vesihuolto Oy. Yhtiön vesijohtoverkostoon on liitetty vuoden 2010 lopussa 1905 kiinteistöä, 7000 asukasta, joista tilapäisiä käyttäjiä noin Veden hankinta 6.1 Vedenottamot Ahvenlammen, Syrjäharjun, Voudinniemen, Kopanniemen ja Mannilan ottamot ovat kaikki pohjavedenottamoita. Herajärvestä pumpataan vettä Mannilan harjuun tekopohjavedeksi. Vedenottamoiden sallitut ottomäärät vuorokaudessa ovat seuraavat: Ahvenlammen ottamo 247 m 3 /d Syrjäharjun ottamo 424 m 3 /d Voudinniemien ottamo 299 m 3 /d Kopanniemen ottamo 183 m 3 /d Mannilan ottamo 149 m 3 /d Pohjavedenottamoiden yhteenlaskettu suurin sallittu vedenottomäärä on merkittävästi otettuja määriä korkeampi. Säästeliäällä vedenottotavalla on voitu varmistaa pohjaveden hyvä riittävyys ja korkea laatu. Kulhan pohjavesiottamo on suunniteltu otettavaksi käyttöön keväällä 2011, sallittu ottomäärä 250 m 3 /d. Kuva 3: Kolkanrinteen liitäntä

7 6 6.2 Vedenjakelu Vesijohtoverkostoa on noin 235 km. Asiakaskiinteistöjä on liittyneenä 1905 ja toiminta-alueen liittymisprosentti on n. 90 %. Vuotuinen veden myynti kuluttajille ja vesiosuuskunnille on yhteensä m3. Tukkuvettä myydään neljälle vettä jakelevalle vesiosuuskunnalle. Saarijärven Vesihuolto Oy:n käytössä on kaksi vesisäiliötä, joiden yhteistilavuus on 1500 m 3. Jakelu toimii lähes normaalisti, vaikka jokin vedenottamoista olisikin tilapäisesti poissa käytöstä sähkökatkon, laiterikon tai muun vastaavan syyn takia. Syrjäharjun pumppaamon toiminta on varmistettu pitempien sähkökatkoksien varalle varavoimakoneella. Kuva 4: Vesijohdon ja paineviemärin asennus

8 7 6.3 Veden käsittely Saarijärven Vesihuolto Oy:n pohjavedenottamoilla lukuun ottamatta Syrjäharjun ottamoa on automaattinen natriumlipeäliuoksen annostelulaitteisto käyttöveden ph-asteen nostamiseksi. Syrjäharjun ottamolla ph:n nosto tapahtuu kalkkikiven avulla. Lipeäliuoksen annostelu tapahtuu suhteessa veden virtausmäärän. Neutralointikemikaalin yliannostelun estämiseksi kemikaalipumpun toiminta keskeytyy ph-arvossa 8,5 ja vedenottamon raakavesipumppujen toiminta pysähtyy ph-tason saavuttaessa 9,2. Häiriöistä menee hälytys päivystäjän puhelimeen. 7 Arviot liiketoiminnan kehittymisestä Uuden tilivuoden 2011 talousarvio perustuu entisen suuruiselle perusmaksutulolle ja entiselle veden myyntihinnalle 1,13 /m 3 ( alv. 23 %), 0,92 /m 3 (alv. 0 %). Investoinnit on rahoitettu kassavaroilla ja tulorahoituksella. Uusia lainoja ei ole nostettu. Vuonna 2011 toteutuvia investointeja ovat: Kulhan vedenottamon, ylävesisäiliön ja verkoston rakentaminen, Palavasalmen rantapengerryksen täytön aiheuttamana, vesijohtolinjojen muutostyöt. Lisäksi yhtiö varautuu yhteistyössä kaupungin viemärilaitoksen kanssa toteuttamaan yhdyskuntatekniikan vesijohtoverkoston osalta Kotiniemen alueelle ja toimimaan yhteistyössä vesiverkoston kunnostuskohteissa kaupungin viemärilaitoksen johtotyömailla. Toiminta sisältää asiakaspalvelun uusissa kohteissa sekä olemassa olevan verkoston huolto- ja ylläpitotoiminnot. Yhtiö on suunnitelmissaan varautunut yli kuntarajojen ulottuviin alueellisiin vesihuollon projekteihin ja vesiosuuskuntien käyttö- ja ylläpitopalvelujen järjestämiseen. Yhtenä haasteena on osaavan ja monipuolisten henkilöstöresurssien riittävyys, jolla varmistetaan verkoston ja vedenottamoiden toimintavarmuus sekä suunniteltujen investointihankkeiden toteutus.

9 8 8 Talous 8.1 Tuloslaskelma LIIKEVAIHTO , ,64 Valmistus omaan käyttöön , ,04 Liiketoiminnan muut tuotot 6 000, ,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikk. Ja tavarat , ,93 Varaston muutos 7 171, ,14 Ulkopuoliset palvelut , ,21 Materiaalit ja palvelut yhteensä , ,00 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,19 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,00 Muut henkilösivukulut , ,00 Henkilösivukulut yhteensä , ,50 Henkilöstökulut yhteensä , ,69 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,90 Liiketoiminnan muut kulut , ,54 LIIKEVOITTO(TAPPIO) , ,45 Rahoitustuotot ja kulut 4 316, ,55 Voitto(tappio)ennen satunnaisia eriä , ,10 Satunnaiset erät 0,00 0,00 Voitto(tappio) ennen tp-siirtoja ja veroja , ,10 Tilinpäätössiirrot(poistoerot) 0,00 0,00 Voitto(tappio)tulos ennen veroja , ,10 Tuloverot , ,73 TILIKAUDEN VOITTO(TAPPIO) , ,63

10 9 8.2 Tase VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet 9 326, ,60 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,27 Rakennukset ja rakennelmat , ,49 Vesijohtoverkosto , ,81 Koneet ja kalusto , ,95 Muut aineelliset hyödykkeet , ,54 Keskeneräiset hankinnat , ,62 Aineelliset hyödykeet yhteensä , ,68 Pysyvät vastaavat , ,28 Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,57 Lyhytaikaiset saamiset , ,10 Myyntisaamiset 1 734, ,45 Siirtosaamiset , ,00 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,59 Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet 280,00 280,00 Rahat ja pankkisaamiset , ,73 Vaihtuvat vastaavat , ,89 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,17 VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma 9 855, ,81 Ylikurssirahasto 235,47 235,47 Liittymismaksurahasto ,38 Edell.tilik.voitto(tappio) , ,46 Tilik.voitto(tappio) , ,63 Oma pääoma , ,49 Tilinpäätössiirtojen kertymä 0,00 0,00 Vieras pääoma Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 0, ,87 Muut pitkäaikaiset velat , ,10 Pitkäaikainen yhteensä , ,97 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 1 681, ,76 Ostovelat , ,53 Muut velat , ,40 Siirtovelat 389,42 872,02 Lyhytaikainen yhteensä , ,71 Vieras pääoma , ,68 VASTATTAVAA , ,17

11 Tilinpäätöksen liitetiedot Liikevaihto Käyttöveden myynti sekä asennustoiminta -Vesi- ja perusmaksutulot , ,30 - Tarvikkeet, asennukset, korjaukset, huollot , ,91 - Vesimittareiden vuokratulot 1 132, ,92 - Liittymismaksut , ,51 Yhteensä , ,64 Käyttöomaisuuden poistosuunnitelma Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu yhdenmukaisin periaattein käyttöomaisuushyödykkeiden taloudellisen käyttöiän mukaisina tasapoistoina alkuperäisestä hankintahinnasta. Suunnitelman mukaiset poistoajat Aineettomat oikeudet 0 v 5 v 5 v Muut pitkävaikutteiset menot 17 kk 5 v 5 v Rakennukset ja rakennelmat 16 v 20 v 20 v Vesijohtoverkko v 12 v 12 v Vesijohtoverkko v 15 v 15 v Vesijohtoverkko v 30 v 30 v Veden mittauslaitteet 3 v 5 v 8 v Vedenottamoiden koneet ja laitteet 6 v 8 v 8 v Vesihuoltolaitosten automaatio 0 v 7 v 8 v Asennustoiminnan koneet ja kalusto 4 v 8 v 8 v Kuljetuskalusto 0 v 5 v 8 v Toimistokalusto ja -koneet 0 v 5 v 8 v Muut aineelliset hyödykkeet 0 v 5 v 8 v Oman pääoman muutokset Osakepääoma 9 855, ,81 Ylikurssirahasto 235,47 235,47 Sidottu oma pääoma , ,28 Edellisten tilikausien ylijäämä ,21 Tilikauden tappio ,56- Vapaa oma pääoma , ,65 Oma pääoma yhteensä , ,93

12 Ylijäämä edellisiltä vuosilta sekä tilikauden tappio, yhteensä ,65, eivät ole voitonjakokelpoisia yhtiöjärjestyksen 15 :n mukaisesti Hallituksen esitys yhtiökokoukselle Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, ettei osakkaille jaeta osinkoa.

13 12

14 13

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011 51. Toimintavuosi

TOIMINTAKERTOMUS 2011 51. Toimintavuosi TOIMINTAKERTOMUS 2011 51. Toimintavuosi Sisällysluettelo 1 Yleistä... 2 2 Toimintavuosi 2011... 2 2.1 Investoinnit... 2 2.2 Olennaisia tapahtumia tilikaudella 2011 ja tilikauden päättymisen jälkeen...

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

WIITASEUDUN ENERGIA OY TOIMINTAKERTOMUS 2013

WIITASEUDUN ENERGIA OY TOIMINTAKERTOMUS 2013 WIITASEUDUN ENERGIA OY TOIMINTAKERTOMUS 2013 1 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2013 oli suurten muutosten aikaa. Viitasaaren kaupunki perusti 8.10.2012 uuden osakeyhtiön, Viitasaaren Vesi Oy:n, ja siirsi

Lisätiedot

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012 Pellon Sähkö Oy Vuosikertomus 2012 TILINPÄÄTÖS 2012 PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 67. toimintavuosi SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 HALLINTO 4 Omistussuhteet 4 Yhtiökokous 4 Yhtiön Hallitus

Lisätiedot

Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti

Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti Perustettu... 1952 Liikevaihto... 1 007 857 Tasearvo... 5 206 708 Investoinnit... 234 143 Veden myynti... 804 827 m 3 Vesijohtoverkosto... 552 km josta päävesijohtoja...

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2014

Tilinpäätösasiakirjat 2014 Tilinpäätösasiakirjat 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti

Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti 2 Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti Perustettu... 1952 Liikevaihto... 953 113 Tasearvo... 4 721 163 Investoinnit... 224 424 Veden myynti... 793 741 m 3 Vesijohtoverkosto... 534 km josta päävesijohtoja...

Lisätiedot

Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti

Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti Perustettu... 1952 Liikevaihto... 1 010 673 Tasearvo... 5 077 059 Investoinnit... 196 733 Veden myynti... 821 529 m 3 Vesijohtoverkosto... 545 km josta päävesijohtoja...

Lisätiedot

Tammerkosken Energia Oy

Tammerkosken Energia Oy Tammerkosken Energia Oy Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2005 Konsernirakenne Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat on toiminnallinen kokonaisuus, jonka muodostavat kaupungin liikelaitoksena toimiva

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tuloslaskelma 9

SISÄLLYSLUETTELO. Tuloslaskelma 9 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 2. HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 4 2.1. Hallinto ja organisaatio 4 2.1.1 Osakkeet ja osakepääoma 4 2.1.2 Yhtiökokous 4 2.1.3 Hallitus

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2013

Tilinpäätösasiakirjat 2013 Tilinpäätösasiakirjat 2013 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 1 TULOSLASKELMA 1.1.2014-31.12.2014 1.1.2013-31.12.2013 LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 Liiketoiminnan muut tuotot 10 407,35 13 728,31 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

I 9 TASEKIRJA 31.12,2014. Tase-erittelyt

I 9 TASEKIRJA 31.12,2014. Tase-erittelyt Pieksånkosken vesiosuuskunta 01.01.201 4-31.12.2014 1(1e) Pieksånkosken vesiosuuskunta Våänänen Pekka Rannanmäentie 64 73360 Pajulahti TASEKIRJA 31.12,2014 Sisällys Vuosikertomus Tase Tuloslaskelma Liitetiedot

Lisätiedot

LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y

LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y VUOSIKERTOMUS 2013 LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y 1 SISÄLTÖ SIVU TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 1 1.0 HALLITUKSEN KERTOMUS TOIMINNASTA 3 2.0 TALOUDELLINEN TULOS 5 3.0 INVESTOINNIT JA RAHOITUS 5 4.0 RAKENNUSTOIMINTA

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

YLIVIESKAN VESIOSUUSKUNTA

YLIVIESKAN VESIOSUUSKUNTA YLIVIESKAN VESIOSUUSKUNTA VUOSIKERTOMUS 2011 YLIVIESKAN VESIOSUUSKUNTA VUOSIKERTOMUS 2011 Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti Perustettu... 1952 Liikevaihto... 1 445 234 Tasearvo... 5 785 400 Investoinnit...

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.05.2003-30.04.2004

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.05.2003-30.04.2004 Vähikkäläntie 11 12400 TERVAKOSKI TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.05.2003-30.04.2004 Sisällysluettelo: A. VIRALLINEN TILINPÄÄTÖS Toimintakertomus 1-2 Tuloslaskelma ajalta 01.05.2003-30.04.2004 vertailutietoineen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

JE-Urakointi Oy Tilinpäätös 2008

JE-Urakointi Oy Tilinpäätös 2008 Tilinpäätös 2008 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelma... 3 Tase... 4 Rahoituslaskelma... 5 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet... 6 Liitetiedot... 7 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

Lisätiedot

ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY 2013

ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY 2013 ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY 2013 TOIMINTAVUOSI LYHYESTI 2013 2012 muutos Henkilöstö 31.12 18 19-1 Liikevaihto 1000 7654 6539 17,1 % Liikevoitto 1000 667 803-16,9 % Poistot 1000 438 405 8,1 % Investoinnit 1000 2002

Lisätiedot

TOIMINTAVUOSI LYHYESTI

TOIMINTAVUOSI LYHYESTI V u o s i k e r t o m u s 2 0 1 3 TOIMINTAVUOSI LYHYESTI Liikevaihto kasvoi johtuen osakkuussähkön kirjauskäytännön muutoksesta, tuulivoiman liittymismaksusta ja siirtohintojen korotuksesta. Sähkön siirron

Lisätiedot

LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y

LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y VUOSIKERTOMUS 2014 LIMINGAN VESIHUOLTO 0Y Kuva vedenkäsittelylaitokselta, kalkkikivisuodatusallastilasta. Terveystarkastajien käyttöönottotarkastus käynti Vartinvaarassa, kuvassa vasemmalta, Hannu Kähkölä

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 66. toimintavuosi T I L I N P Ä Ä T Ö S 2011. Sisältö:

PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 66. toimintavuosi T I L I N P Ä Ä T Ö S 2011. Sisältö: 1 PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 66. toimintavuosi T I L I N P Ä Ä T Ö S 2011 Sisältö: - Toimintakertomus 2011 2-4 - Konsernituloslaskelma 2010-2011 5 - Kosernitase 2010-2011 6 - Pellon Sähkö Oy:n

Lisätiedot

Telecommunications & Industrial Electronics

Telecommunications & Industrial Electronics Solutions for Telecommunications & Industrial Electronics Sisältö Toiminta kertomus 2 Konserni: Tuloslaskelma Tase, vastaavaa Tase, vastattavaa 4 5 6 Emoyhtiö: Tuloslaskelma Tase, vastaavaa Tase, vastattavaa

Lisätiedot

Sisältö. Toimintakertomus... 1. Tuloslaskelma... 4. Tase... 5. Rahoituslaskelma... 6. Tilinpäätöksen liitetiedot... 7

Sisältö. Toimintakertomus... 1. Tuloslaskelma... 4. Tase... 5. Rahoituslaskelma... 6. Tilinpäätöksen liitetiedot... 7 Tilinpäätös 2010 Sisältö Toimintakertomus... 1 Tuloslaskelma... 4 Tase... 5 Rahoituslaskelma... 6 Tilinpäätöksen liitetiedot... 7 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Lisätiedot