Geologian tutkimuskeskus GTK

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Geologian tutkimuskeskus GTK"

Transkriptio

1 Geologian tutkimuskeskus GTK Eurooppalainen huippuosaaja Geologiasta kestävää kasvua ja hyvinvointia

2 GTK:n rooli yhteiskunnassa GTK on kansainvälisesti suuntautunut valtion sektoritutkimuslaitos ja osa työja elinkeinoministeriön TEM-konsernia. GTK toteuttaa ministeriön asettamia tutkimus-, innovaatio- ja energiapolitiikan linjauksia ja tavoitteita. GTK:lla on keskeinen vaikuttajarooli Suomen ja EU:n mineraalipolitiikassa. GTK vahvistaa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja alueiden kehittämistä. 2

3 Perustehtävä Kartoittaa ja tutkii maankamaraa, sen luonnonvaroja ja niiden kestävää käyttöä. Tuottaa geologista perustietoa päätöksentekijöille ja lisäarvoa elinkeinoelämälle. Vahvistaa alueiden kehittämistä. Vastaa alansa kansallisesta tietopalvelusta. Tuottaa asiakkaiden tarvitsemia palveluja. Toimii aktiivisesti kansainvälisissä verkostoissa ja projekteissa. 3

4 Arvot Asiakaslähtöisyys Yhteistyö Tavoitteemme on tuntea sidosryhmien tarpeet ja päästä lähemmäksi asiakasta. Arvostamme henkilöstö- ja asiakasyhteistyötä. Luottamus ja vastuullisuus Tutkimuksellinen ote, luottamus ja vastuullisuus ovat toimintamme kulmakiviä. 4

5 Henkilöstö Tavoitteenamme on hyvä työyhteisö, jossa on innovatiivinen ja motivoitunut henkilöstö sekä vahva yhteisöllisyys. Kannustamme henkilöstöä ammatilliseen kehittymiseen, tehtäväkiertoon ja omaehtoiseen oppimiseen. Tuemme rekrytoinnilla painopiste- ja kehittämisalueita sekä kansainvälistymistä. Tarjoamme edellytyksiä nuorille tutkijoille haasteelliseen urakehitykseen kansainvälisessä tutkimusympäristössä. 5

6 GTK:n rahoitus 2012 Kokonaisrahoitus Tulot asiakasryhmittäin Maksullisen toiminnan tulot 9,0 M Yhteisrahoitteisen toiminnan tulot 4,1 M Perusrahoitus 42,2 M 8 % 16 % 76 % Muut asiakkaat 0,7 M EU 0,8 M Vientiprojektit 3,6 M Muu elinkeinoelämä 2,8 M 28 % 5 % 6 % 21 % 15 % 7 % 18 % Valtionhallinto 2,0 M Kuntasektori 0,9 M Kaivannaisteollisuus 2,3 M Yhteensä 55,3 M Yhteensä 13,1 M

7 GTK:n organisaatio 2013 TEM Johtokunta Esikunta Pääjohtaja Johtoryhmä Etelä- Suomen yksikkö Maankäyttö ja ympäristö Kallioperä ja raaka-aineet Tutkimuslaboratorio Tietopalvelut Länsi- Suomen yksikkö Maankäyttö ja ympäristö Energia ja raaka-aineet Konsernipalvelut Taloushallinto Henkilöstöhallinto Yleishallinto IT-palvelut Tekniset palvelut Itä- Suomen yksikkö Kallioperä ja raaka-aineet Maankäyttö ja ympäristö Mineraalitekniikan laboratorio Tietopalvelut Pohjois- Suomen yksikkö Kallioperä ja raaka-aineet Maankäyttö ja ympäristö Tietopalvelut

8 Soveltavaa tietoa GTK:n rooli tutkimuskentässä Yliopistot Tutkimuslaitokset Elinkeinoelämä Tutkimuspalvelut Tuotekehitys Kartoitus Luonnonvarat Soveltava tutkimus Opetus Perustutkimus Teknologian kehittäminen 8

9 GTK:n henkilöstö Vakinaiset Etelä-Suomi 252 Länsi-Suomi 34 Itä-Suomi 198 Pohjois-Suomi Määräaikaiset 34 Yhteensä 618 Länsi-Suomen yksikkö Kokkola Rovaniemi Kuopio Pohjois-Suomen yksikkö Outokumpu Itä-Suomen yksikkö Loppi Espoo Etelä-Suomen yksikkö

10 GTK:n toiminta-alueet ja profiilit GTK on alueellinen toimija, jolla on vahva yhteys alueiden suunnitteluun ja elinkeinoelämään. Lähtökohtana ovat alueiden omat kehittämissuunnitelmat, vahvuudet ja haasteet. Tavoitteena ovat yritysten toimintaedellytysten varmistaminen, alueiden kansainvälisen kilpailukyvyn edistäminen ja uusien työpaikkojen luominen. Maankäyttöä ja energiahuoltoa palveleva toiminta Kokkola Loppi Espoo Rovaniemi Kuopio Kaivosteollisuutta palveleva toiminta Kaivannaisteollisuutta ja ympäristönhuoltoa palveleva toiminta Outokumpu Kasvukeskuksia palveleva toiminta ja kansainväliset projektit 10

11 GTK:n haasteet / muuttuva toimintaympäristö Ilmastopolitiikan merkitys kasvaa vaikutukset energiaratkaisuihin Luonnonvarojen kysynnän kasvu ja kestävä kehitys Kaupungistuminen ja rakentamisen uudet haasteet 11

12 GTK:n ydinosaaminen ja vaikuttavuus Tutkimusohjelmat 1. Mineraalipotentiaali 2. Ekotehokas kaivostoiminta 3. Energia 4. Merigeologia ja globaalimuutos 5. Yhdyskuntarakentaminen 6. Pohjavesi ja kiviainekset Mineraalivarat ja raaka-ainehuolto Elinkeinoelämä ja yhteiskunnallinen päätöksenteko Energiahuolto ja ympäristö Maankäyttö ja rakentaminen Osaaminen, tieto- ja asiantuntijapalvelut Toiminnalliset kehittämisalueet Palvelutoiminta Tietovirrat ja mallinnus Tutkimusmenetelmät ja geofysiikka Tutkimusohjelmat Tiedonkeruu ja tietovarannot

13 GTK:n rooli mineraalialalla Malminetsintä. Malmipotentiaalin ja mineraalivarantojen mallinnus. Kestävän kaivostoiminnan kehittäminen. Etsintäinnovaatiot, ekotehokas kaivostoiminta ja mineraalivarantojen tilinpito. Kaivostoiminnan edistäminen. Erinomaiset tietoaineistot, asiantuntemus, mineraalipolitiikan tuki ja promootio. Asiantuntijapalvelut. Malminetsintäpalvelut, rikastustekniset ratkaisut, kaivosympäristöjen hallinta. 13

14 GTK / maankäyttö ja rakentaminen Rakentamisen kiviainekset. Hiekka-, sora, kallioaines- ja luonnonkivivarat sekä korvaavat ainekset. Tilinpidon kehittäminen. Vesihuolto. Pohjavesivarat. Geologiset 3Drakennemallit ja veden virtausmallit vesihuoltoratkaisujen pohjana. Maankäytön suunnittelu. Kallioperän ja maaperän ominaisuustiedot taloudellisen ja kestävän aluesuunnittelun perustana. Yhdyskuntarakentaminen. Kallio- ja maaperän rakennettavuusmallit kasvukeskusten rakentamisessa. 14

15 GTK ja energiahuolto Geoenergia. Uusiutuva energia. Kallioperän hyödyntäminen suurkohteiden lämmitys- ja viilennysratkaisuissa. Energiakenttien mallinnus ja hybridiratkaisut. Bioenergia. Turvevarat energialähteenä. Huoltovarmuus, kestävä käyttö ja tilinpito. Ydinenergia. Geologinen asiantuntija uraanin etsinnässä ja käytetyn polttoaineen turvallisessa loppusijoittamisessa. Hi-tech-metallit. Suomen kallioperän potentiaali sekä uudet mahdollisuudet energia- ja ympäristöteknologioissa. 15

16 GTK:n strategiset valinnat ja tavoitetila Aktiivinen vaikuttaja elinkeinoelämän ja alueiden kehittäjänä. Eurooppalainen huippuosaaja mineraalivarojen, niiden tilinpidon ja kestävän käytön tutkimuksessa. Globaali toimija ja haluttu kumppani geologiseen ydinosaamiseen perustuvassa kehittämis- ja palvelutoiminnassa. Asiakaslähtöinen ja palveleva geoalan asiantuntija, jolla on motivoitunut ja osaamistaan kehittävä henkilöstö. Finland Leader in Green Mining 2020! 16

17 GTK:n strateginen tiekartta Visio: Geologiasta kestävää kasvua ja hyvinvointia Palveleva geoalan osaamiskeskus Vaikuttavuus Globaalia geo-osaamista Elinvoimaisuutta alueille Kestäviä ratkaisuja Työllisyyttä Mineraalivarojen arvioinnin, tutkimuksen ja kestävän käytön eurooppalainen huippuosaaja Kansallinen geotietokeskus Strategiset tavoitteet Perustehtävä Asiakastarpeista ohjautuva toimintamalli Tarvelähtöiset tieto- ja asiantuntijapalvelut Uutta teknologiaa ja innovaatioita kestävään kehitykseen Huippuosaamista valituilla painoalueilla Kansainvälisesti verkottunut toimija Motivoitunut ja osaamistaan kehittävä henkilöstö 17

18 GTK - kansallinen geotietokeskus Tiedon tuotanto - Aineistojen hallinta - Verkkopalvelut Yhtiöiden aineistot Kuntien aineistot Yliopistojen aineistot Muiden tuottamat geoaineistot GTK:n tietovarannot Tietopalvelu Yhteiskunnan geotietohuolto Yritysmaailma, konsulttitoiminta Muut aineistot Tiedeyhteisö GTK:n tiedonkeruu Asiakastarpeet ohjaavat tiedonkeruuohjelmia 18

19 Palvelut 19

20 GTK:sta innovatiivista teknologiaa Tavoitteena on edistää kaivos- ja energiateollisuuden kilpailukykyä. Ekotehokkaat rikastusmenetelmät Sivutuotteiden ja jätteiden uusiokäyttö Uudet etsintäteknologiat Geoaineistojen mallinnus ja visualisointi Geotekniikkaa kestävälle rakentamiselle Geoenergian hyödyntäminen Ydinenergiatuotannon sijoituspaikkatutkimukset 20

21 GTK:n vientiprojektit Kartoitus ja karttatuotanto Luonnonvarat ja tietojärjestelmät Mineraaleista kehitystä Organisaatioiden vahvistaminen ja koulutus Geokemia ja geologisen ympäristön tila Kestävää kaivosteollisuutta Peru Bolivia Chile Namibia Ukraina Keski-Aasia Afganistan Mongolia Etiopia Kiina Laos Vietnam Uganda Tansania Malawi Sambia Valmisteilla Toimiva projekti Toteutettu projekti

Geologian tutkimuskeskuksen toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2018

Geologian tutkimuskeskuksen toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2018 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS E/319/221/2013 Geologian tutkimuskeskuksen toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2018 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TTS 2015-2018 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 1 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖN

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2013. Geologian tutkimuskeskus

VUOSIKATSAUS 2013. Geologian tutkimuskeskus VUOSIKATSAUS 2013 Geologian tutkimuskeskus VUOSIKATSAUS 2013 GTK Sisältö GTK lyhyesti...3 Pääjohtajan katsaus...4 Katsaus toimintavuoteen 2013...6 Geologisen tiedon merkitys yhteiskunnassa kasvaa...6 Mineraalivarat

Lisätiedot

E/319/221/2009 22.9.2009. Geologian tutkimuskeskuksen toimintaja taloussuunnitelma vuosille 2011-2014

E/319/221/2009 22.9.2009. Geologian tutkimuskeskuksen toimintaja taloussuunnitelma vuosille 2011-2014 E/319/221/2009 22.9.2009 Geologian tutkimuskeskuksen toimintaja taloussuunnitelma vuosille 2011-2014 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TTS 2011-2014 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 1 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET

Lisätiedot

Vuosikertomus 2008 Geologian tutkimuskeskus

Vuosikertomus 2008 Geologian tutkimuskeskus Vuosikertomus 2008 Geologian tutkimuskeskus GTK:n organisaatio 1.1.2009 TEM Johtokunta Esikunta Pääjohtaja Johtoryhmä Etelä- Suomen Maankäyttö ja ympäristö Länsi- Suomen Maankäyttö ja ympäristö Konsernipalvelut

Lisätiedot

Sisällys. Toiminta-ajatus. GTK:n tulosalueet. GTK:n tutkimusohjelmat. Pääjohtajan katsaus... 3. Toimintavuosi 2014... 4

Sisällys. Toiminta-ajatus. GTK:n tulosalueet. GTK:n tutkimusohjelmat. Pääjohtajan katsaus... 3. Toimintavuosi 2014... 4 Geologian vuosi 2014 2 GTK lyhyesti Toiminta-ajatus Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) tehtävänä on tuottaa elinkeinoelämän ja yhteiskunnan tarvitsemaa geologista tietoa, jolla edistetään maankamaran ja

Lisätiedot

E/3/211/2012 15.3.2012. Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2011

E/3/211/2012 15.3.2012. Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2011 E/3/211/2012 15.3.2012 Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2011 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 Johdon katsaus 1 1.2 Vaikuttavuus 3 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2014

Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2014 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Espoo E/57/224/2015 Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2014 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Tilinpäätös vuodelta 2014 Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS 2 1.1 Johdon katsaus

Lisätiedot

Biolaakso - esiselvityshanke

Biolaakso - esiselvityshanke 1 Biolaakso - esiselvityshanke Taustaraportti 2/2014 2 Biolaakso - esiselvityshanke Taustaraportti Sisällysluettelo 1. TIIVISTELMÄ... 3 2. JOHDANTO 6 2.1. LUONNONVARAKESKUKSEN STRATEGINEN TOIMIPAIKKA JA

Lisätiedot

KALLIOSTA KULLAKSI KUMMUSTA KLUSTERIKSI

KALLIOSTA KULLAKSI KUMMUSTA KLUSTERIKSI KALLIOSTA KULLAKSI KUMMUSTA KLUSTERIKSI Suomen mineraaliklusterin vaikuttavuusselvitys Hannu Hernesniemi Birgitta Berg-Andersson Olavi Rantala Paavo Suni Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA Kustantaja:

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013. Geologian tutkimuskeskus

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013. Geologian tutkimuskeskus Geologian tutkimuskeskus Jari Väätäinen, Johdanto Sisältö Erikoistutkija Peter Edén ottaa maaperänäytettä pellosta Kruunupyyssä. Johdanto... 3 Koulutusrakenne... 14 Henkilöstövoimavarojen johtaminen :ssa...

Lisätiedot

Valokuva: Aalto-yliopistokiinteistöt Otaniemen geoenergiapotentiaali

Valokuva: Aalto-yliopistokiinteistöt Otaniemen geoenergiapotentiaali Valokuva: Aalto-yliopistokiinteistöt Otaniemen geoenergiapotentiaali Energianhallinta Aallon kampuksilla tilaisuus Helsinki 25.3.2015 Nina Leppäharju, Geologian tutkimuskeskus (GTK) Esityksen sisältö 1.

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Geologian tutkimuskeskus

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Geologian tutkimuskeskus HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Geologian tutkimuskeskus Sisältö Johdanto... 3 Henkilöstövoimavarojen johtaminen GTK:ssa... 4 GTK:n strategiset tavoitteet... 4 GTK:n henkilöstöstrategiset tavoitteet... 4 Henkilöstöresurssit...

Lisätiedot

Katsaus alkuvuoden 2011 toimintaan Netra-raportoinnin mukaisesti

Katsaus alkuvuoden 2011 toimintaan Netra-raportoinnin mukaisesti E/334/221/2011 26.9.2011 Netra-raportoinnin mukaisesti GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 JOHDANTO Katsaus perustuu ministeriön ja GTK:n välille laaditun vuoden 2011 tulossopimuksen (12.11.2010, TEM/2558/00.03.01.02/2010)

Lisätiedot

Pohjavedenoton ja kiviainesten oton yhteensovittamista tutkitaan. M4D näyttää kehitysmaille tien vaurastumiseen s. 20

Pohjavedenoton ja kiviainesten oton yhteensovittamista tutkitaan. M4D näyttää kehitysmaille tien vaurastumiseen s. 20 1/2013 Geologian tutkimuskeskuksen SIDOSRYHMÄLEHTI M4D näyttää kehitysmaille tien vaurastumiseen s. 20 Pohjavedenoton ja kiviainesten oton yhteensovittamista tutkitaan S. 18 Mineraalialan yhteistyö kokoaa

Lisätiedot

Geologian tutkimuskeskuksen strateginen ja toiminnallinen arviointi. Keskeiset tulokset ja suositukset. HMV PublicPartner Oy

Geologian tutkimuskeskuksen strateginen ja toiminnallinen arviointi. Keskeiset tulokset ja suositukset. HMV PublicPartner Oy Geologian tutkimuskeskuksen strateginen ja toiminnallinen arviointi Keskeiset tulokset ja suositukset HMV PublicPartner Oy Yhteenveto tuloksista GTK:n valitsemat vaikuttavuusalueet (ydintehtävät) ovat

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA S e l v i t y s o s a : Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan (TEM-konserni) perustehtävänä on huolehtia Suomen innovaatiotoiminnan ja yritysten

Lisätiedot

Suomen mineraalistrategia

Suomen mineraalistrategia Suomen mineraalistrategia Mineraalivarantojemme suunnitelmallinen ja kestävä hyödyntäminen turvaa kansallista raaka-ainehuoltoa ja luo edellytyksiä tasapainoiselle alueelliselle kehitykselle pitkälle tulevaisuuteen.

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN, POHJOIS-KARJALAN JA POHJOIS-SAVON TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI

KESKI-SUOMEN, POHJOIS-KARJALAN JA POHJOIS-SAVON TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI KESKI-SUOMEN, POHJOIS-KARJALAN JA POHJOIS-SAVON TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI Toimittanut: Anna-Liisa Pasanen ja Tuula Hotti Työterveyslaitos, Kuopion aluetoimipiste 2006 ESIPUHE Työterveyslaitos tähyää vuoteen

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GTK

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GTK GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GTK V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 4 GTK:n visio Geologiasta kestävää kasvua ja hyvinvointia. GTK:n toiminta-ajatus GTK :n tehtävänä on tuottaa ja levittää geologista tietoa,

Lisätiedot

Pohjois-Suomen ympäristö-, energia- ja luonnonvara-alan korkeakoulutuksen kehittäminen

Pohjois-Suomen ympäristö-, energia- ja luonnonvara-alan korkeakoulutuksen kehittäminen Northern Research Innovation Platform NorthChallenge raportti 4 Pohjois-Suomen ympäristö-, energia- ja luonnonvara-alan korkeakoulutuksen kehittäminen S I R PA M A RT T I L A P Ä I V I I S k A N I u S

Lisätiedot

Toimintaympäristön analyysi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi. Työterveyslaitos 2006. 1

Toimintaympäristön analyysi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi. Työterveyslaitos 2006. 1 Toimintaympäristön analyysi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi. Työterveyslaitos 2006. 1 POHJOIS-POHJANMAAN, KAINUUN JA LAPIN TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI 2006 Toimittanut: Veikko Kujala ja Anja Hiltunen Työterveyslaitos

Lisätiedot

Suomen t&k-menojen osuus bkt:sta (%)

Suomen t&k-menojen osuus bkt:sta (%) VTT 2010 25.3.2010 2 Suomen t&k-menojen osuus bkt:sta (%) % 3 3,43 3,45 3,48 3,45 3,47 3,72 3,92 2,1 1990 1998 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Lähde: Tilastokeskus. Bkt 2009 valtiovarainministeriön

Lisätiedot

UUSI POHJOINEN Suunta Suomelle!

UUSI POHJOINEN Suunta Suomelle! UUSI POHJOINEN Suunta Suomelle! POHJOIS-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA Kainuun liitto Keski-Pohjanmaan liitto Lapin liitto Pohjois-Pohjanmaan liitto SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKIJALLE... 3 2. POHJOIS-SUOMEN NÄKYMÄT...

Lisätiedot

UUDENMAAN JA ITÄ-UUDENMAAN TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI. Toimittanut: Olli Punnonen ja Minna Laukkonen. Työterveyslaitos Helsingin aluetoimipiste

UUDENMAAN JA ITÄ-UUDENMAAN TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI. Toimittanut: Olli Punnonen ja Minna Laukkonen. Työterveyslaitos Helsingin aluetoimipiste 2 UUDENMAAN JA ITÄ-UUDENMAAN TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI Toimittanut: Olli Punnonen ja Minna Laukkonen Työterveyslaitos Helsingin aluetoimipiste 2006 3 ESIPUHE Työterveyslaitos tähyää vuoteen 2010 uuden

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan menestyksen strategiat Helsingin Keskipohjalaiset ry, Helsinki 9.2.2013 Maakuntajohtaja Jukka Ylikarjula

Keski-Pohjanmaan menestyksen strategiat Helsingin Keskipohjalaiset ry, Helsinki 9.2.2013 Maakuntajohtaja Jukka Ylikarjula Keski-Pohjanmaan menestyksen strategiat Helsingin Keskipohjalaiset ry, Helsinki 9.2.2013 Maakuntajohtaja Jukka Ylikarjula Elinkeino- ja ihmislähtöinen aluekehittäminen ja hyvän kierteen strategia - Nykytilanne

Lisätiedot

1 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MAHDOLLISUUDET 1 2 STRATEGINEN PERUSTA JA PAINOALAT 3. 2.1 Näkymä ja arvot 3. 2.2 Painoalat 3

1 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MAHDOLLISUUDET 1 2 STRATEGINEN PERUSTA JA PAINOALAT 3. 2.1 Näkymä ja arvot 3. 2.2 Painoalat 3 STRATEGIA 2013 2017 2 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖN MAHDOLLISUUDET 1 2 STRATEGINEN PERUSTA JA PAINOALAT 3 2.1 Näkymä ja arvot 3 2.2 Painoalat 3 3 STRATEGISET VALINNAT JA MITTARIT 6 3.1 Alueellisen vaikuttavuuden

Lisätiedot

METLA 857/200/2011 Konsernipalvelut

METLA 857/200/2011 Konsernipalvelut METLA 857/200/2011 Konsernipalvelut METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN (jäljempänä METLA) TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 1. Vuosien 2013 2016 strategiset tavoitteet 1.1. Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoulun strategia MAMK 2017

Mikkelin ammattikorkeakoulun strategia MAMK 2017 Mikkelin ammattikorkeakoulun strategia MAMK 2017 LÄHTÖKOHTIA Mikkelin ammattikorkeakoulun strategian uudistamisen lähtökohtana on ollut etsiä sellaisia tulevaisuuden menestystekijöitä, jotka vahvistavat

Lisätiedot

OSAAMINEN JA KOULUTUS

OSAAMINEN JA KOULUTUS FinnMATERIA kongressi OSAAMINEN JA KOULUTUS Elinkaari Rehtori Lauri Lajunen Oulun yliopisto EU:n lupaavin malmialue Vastaavia Kanadassa, Australiassa, Etelä-Afrikassa Alitutkittua aluetta Avoin uusille

Lisätiedot

Kainuun kaivannaisalan kehittämisohjelma 2009-2015. Kainuun Etu Oy

Kainuun kaivannaisalan kehittämisohjelma 2009-2015. Kainuun Etu Oy 2009-2015 Kainuun Etu Oy Alkusanat on valmisteltu vuoden 2008 aikana Kainuun Etu Oy:n toteuttamassa hankkeessa, jonka on rahoittanut Kainuun maakunta kuntayhtymä yhdessä GTK:n ja Kainuun Etu Oy:n kanssa.

Lisätiedot