Ohje 2 (6) Dnro LIVI/996/ /2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohje 2 (6) Dnro LIVI/996/07.02.00/2015"

Transkriptio

1

2 Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yleistä Töiden priorisointi järjestelmähäiriöissä Mahdolliset ongelmatilanteet, niiden vaikutukset ja toimintaohjeet LIIKE työasema ei toimi LIIKE reaalin kulkutiedot eivät päivity osittain tai kokonaisuudessaan LOKI ei toimi (LIIKE reaali toimii) LIIKE-järjestelmä ei toimi kokonaisuudessaan Junien kokoonpanotietojen välittämisessä VR:ltä LIVI:lle on ongelmia... 6

3 Ohje 3 (6) 1 Yleistä Normaalitilanteessa liikenteenohjauksessa käytetään Liike-järjestelmää kapasiteen hallintaan, Reaalia liikenteen seurantaan sekä LOKI-, JETI- ja KUPLA-järjestelmiä kuten liikenteenohjauksen käsikirjassa kuvataan. Tässä ohjeessa kuvataan yleisimpiä ja todennäköisempiä liikenteenhallinnan tietojärjestelmiin kohdistuvia häiriötilanteita, niiden vaikutuksia ja toimintaohjeita liikenteenohjaukselle järjestelmähäiriöiden varalle. Ohje on tarkoitettu ensisijaisesti vuoroesimiehille. Vuoroesimiesten tulee olla tietoisia ohjeesta ja häiriötilanteessa vuoroesimies välittää tiedon menettelyistä vuorossa oleville liikenneohjaajille Epäselvissä tilanteissa Rataliikennekeskus voi tarpeen vaatiessa antaa tarkempia soveltamisohjeita. Havaituista järjestelmien toimintahäiriöstä on syytä ilmoittaa alueohjaajalle, joka ilmoittaa siitä tarvittaessa Rataliikennekeskukselle. Kun järjestelmätoimittaja on ilmoittanut häiriön korjatuksi, järjestelmätoimittaja tai Rataliikennekeskus ilmoittaa siitä alueohjauksille. 2 Töiden priorisointi järjestelmähäiriöissä Jos liikenteenhallinnan järjestelmien vikaantuminen aiheuttaa jossakin liikenteenohjauksen työpisteessä sellaisen työkuorman, että kaikki varamenettelyin hoidettavia toimenpiteitä ei ehditä tekemään reaaliaikaisesti, niin työt on priorisoitava on seuraavasti: 1 liikenteen turvallisuuteen liittyvät tehtävät ovat aina etusijalla (ml. varamenettelyiden mukaiset kirjaukset turvallisuuden varmistamiseksi), 2 liikenteen sujuvuuteen liittyvät tehtävät, 3 päivitä matkustajainformaatio MIKUun tarvittaessa manuaalisesti 4 junien kulkuun ja täsmällisyyteen liittyvät kirjaukset LOKI-järjestelmään 3 Mahdolliset ongelmatilanteet, niiden vaikutukset ja toimintaohjeet 3.1 Ilmoitukset liikenteelle ja merkinnät Jos tietojärjestelmistä ei saada tietoa ilmoituksista liikenteelle tai merkinnöistä, käytetään liikenteenohjauksen käsikirjan luvussa 10 mainittuja dokumentointimenettelyitä. Mikäli turvallisuuskriittisiä tietoja ei ole saatavilla paperilla tai muilla keinoin, tarvittaessa pysäytetään liikenne eikä myönnetä uusia ratatyölupia ennen kuin turvallisuus on voitu varmistaa käytettävin varamenettelyin.

4 Ohje 4 (6) 3.2 LIIKE työasema ei toimi Ongelman/tilanteen kuvaus: LIIKE-työasemaan ei pääse kirjautumaan tai se ei jostain muusta syystä toimi kokonaisuudessaan. Vaikutus: Ei pääsyä LIIKE-työaseman kautta käytettäviin sovelluksiin. Ota käyttöön liikenteenohjauksessa oleva LIIKE-varatyöasema (tai varatyöpiste, jos sellainen on). Yksittäistyöpisteissä on sovittava ko. alueen liikenteenohjauskeskuksen kanssa kirjausmenettelyistä ja tarpeen mukaan käytettävä varamenettelyitä. 3.3 LIIKE Reaalin kulkutiedot eivät päivity osittain tai kokonaisuudessaan Ongelman/tilanteen kuvaus: LIIKE-reaalin kulkutiedot eivät päivity osittain tai kokonaisuudessaan. Ongelmat LIIKE-reaalin kulkutietojen päivittymisessä voi johtua eri syistä (esim. yksittäinen kauko-ohjausjärjestelmä ei lähetä kulkutietoja alueelta, tietoliikenneviat eri kohdissa järjestelmäkokonaisuutta jne.). Silloin kun kauko-ohjausjärjestelmä ei saa yhteyttä asetinlaitteeseen, kulkutiedotkaan eivät päivity. Kulkutietojen päivittymisessä voi siten olla joko osittaisia tai kokonaisvaltaisia puutteita ongelman juurisyystä riippuen. Vaikutuksia: - tapahtumatiedot eivät päivity LOKI:in - ilmoitukset junille eivät päivity - matkustajainformaatio ei päivity - Seuraa junien kulkua liikenteenohjausjärjestelmästä ja ohjaa liikennettä - Tee ilmoitukset junille liikenteenohjauksen dokumentaatiota käyttäen (ks. Liikenteenohjauksen käsikirja luku 10) - Päivitä MIKUa junien kulun mukaisesti - Tee kirjaukset LOKIin, kun LOKI on käytettävissä ja puskureissa olleet tiedot ovat automaattisesti täydentyneet LOKIin. Täydennä loput merkinnöistäsi. 3.4 LOKI ei toimi (LIIKE reaali toimii) Ongelman/tilanteen kuvaus: LOKI-käyttöliittymä ei jostakin syystä itsessään toimi niin että sitä voitaisiin käyttää liikenteenohjaustyössä tarvittaviin tehtäviin, vaikka LIIKE-reaali ja LIIKE:n muut toiminnot toimivat, eli kulkutietosanomia tulee ja ne päivittyvät esim LIIKE-reaaliin.

5 Ohje 5 (6) Vaikutuksia: Ei pystytä seuraamaan LOKI:n kautta liikennetilannetta ja muita tarvittavia tietoja, eikä päivittämään tietoja järjestelmään LOKI:n kautta. - Tee ilmoitukset junille liikenteenohjauksen dokumentaatiota käyttäen (ks. Liikenteenohjauksen käsikirja luku 10) - Kirjaa junien kulut ja muut merkinnät paperisille junapäiväkirjoille (Mipron palvelun kautta tuotetuille pohjille, palvelu käytössä vielä vuoden 2015, jonka kuluessa toteutetaan uudenlainen varamenettely) - Ongelman ratkettua (ilmoitus ongelman korjaantumisesta tullut ja LOKI todella toimii), tee kirjaukset LOKIin, kun LOKI on käytettävissä ja puskureissa olleet tiedot ovat automaattisesti täydentyneet LOKIin. Tyypillisesti merkintöjen täydentyminen automaattisesti kestää alle puolet katkoksen kestoajasta. Ne ilmoitukset, joiden paikan juna on jo ohittanut, ovat jo poistuneet Ilmoitukset liikenteelle -välilehdeltä. Loput voidaan kuitata toimitetuiksi, mikäli näin on tehty käyttökatkon aikana. Täydennä loputkin merkinnöistäsi. 3.5 LIIKE-järjestelmä ei toimi kokonaisuudessaan Ongelman/tilanteen kuvaus: Tällainen tilanne voi syntyä esim. tilanteessa, jossa LIIKE-käyttöpalveluympäristöön ei jostain syystä päästä kokonaisuudessaan ja siten mikään LIIKE-kokonaisuuden sovelluksista (LIIKE-reaali, LOKI jne.) ei ole käytettävissä. Ongelman alkamiseen mennessä myönnetty kapasiteetti (aikataulut) on MIKUssa henkilöjunien osalta ja kauko-ohjausjärjestelmissä kaiken aikataulutetun liikenteen osalta, mutta ongelman alkamisen jälkeen kiireellisiä ratakapasiteetin muutoksia ei pystytä hallitsemaan LIIKE-järjestelmän avulla. Lisäksi kuljettaja-aikatauluja ei saada ulos normaalisti käytössä olevan rajapinnan kautta. Säännöllisistä junista on tiedot kauko-ohjausjärjestelmissä ja MIKU:ssa (ongelman alkamisajankohtaan asti) Varalistapalvelimella on kuljettaja-aikataulut säännöllisille junille seuraavalle kolmelle vuorokaudelle. Niiden käyttämisestä rataliikennekeskus antaa määräyksen. Lähtövalmiusilmoituspalvelu (RAILI-numero 1777) hylkää kaikki lähtövalmiusilmoitukset. - tee kiireelliset ratakapasiteettimuutokset (junien perumiset ja uusien junien kulkuunpanot) puhelimitse rataliikennekeskukseen.

6 Ohje 6 (6) - rataliikennekeskus pitää yllä tilannekuvaa kiireellisistä ratakapasiteettimuutoksista ja välittää kapasiteetin muutostiedot liikenteenohjauksille - tee kiireelliset kapasiteettimuutokset (uudet junat ja kapasiteetin perumiset) kauko-ohjausjärjestelmään ja MIKUun - Lähtövalmiudet puhelimitse. - Kirjaa junien kulut ja muut merkinnät paperisille junapäiväkirjoille (Mipron palvelun kautta tuotetuille pohjille, palvelu käytössä vielä vuoden 2015, jonka kuluessa toteutetaan uudenlainen varamenettely) - Tee ilmoitukset junille liikenteenohjauksen dokumentaatiota käyttäen (ks. Liikenteenohjauksen käsikirja luku 10) - Ongelman ratkettua (ilmoitus ongelman korjaantumisesta tullut ja LOKI todella toimii), tee kirjaukset LOKIin, kun LOKI on käytettävissä ja puskureissa olleet tiedot ovat automaattisesti täydentyneet LOKIin. Tyypillisesti merkintöjen täydentyminen automaattisesti kestää alle puolet katkoksen kestoajasta. Ne ilmoitukset, joiden paikan juna on jo ohittanut, ovat jo poistuneet Ilmoitukset liikenteelle -välilehdeltä. Loput voidaan kuitata toimitetuiksi, mikäli näin on tehty käyttökatkon aikana. Täydennä loputkin merkinnöistäsi. 3.6 Junien kokoonpanotietojen välittämisessä VR:ltä LIVI:lle on ongelmia Ongelman/tilanteen kuvaus: Junien kokoonpanotietoja ei tule LIIKE ja MIKU järjestelmiin. Vaikutuksia: - Lähtövalmiusilmoituspalvelu (RAILI-numero 1777) hylkää lähtövalmiusilmoitukset - MIKU:ssa ei näy lähtevien kaukojunien kokoonpanotiedot raidenäytöillä - Lähtövalmiusilmoitukset puhelimitse. Rataliikennekeskus ilmoittaa missä tilanteessa junat voi päästää liikkeelle ilman kokoonpanotietoja.

Suositus yhteisjakelun toteumatiedon reaaliaikaiseksi välittämiseksi yli organisaatiorajojen

Suositus yhteisjakelun toteumatiedon reaaliaikaiseksi välittämiseksi yli organisaatiorajojen Jakelun kehittämisryhmän hanke 2010 Suositus yhteisjakelun toteumatiedon reaaliaikaiseksi välittämiseksi yli organisaatiorajojen LOPPURPORTTI Jakelun kehittämisryhmän vuoden 2010 päähanke oli luoda tiedonsiirtosuositus,

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Työsuojeluhallinto Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Väkivallan uhka työssä Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-095-6 ISSN 1456-257X

Lisätiedot

Pk-yrityksen haavoittuvuusanalyysi

Pk-yrityksen haavoittuvuusanalyysi Kaikki kunnossa? Pk-yrityksen haavoittuvuusanalyysi Sisällysluettelo PK-HAAVA avuksi riskienhallintaan... 3 Mitä haavoittuvuusanalyysi on?... 4 Haavoittuvuus... 4 Haavoittuvuusanalyysi... 4 Haavoittuvuusanalyysin

Lisätiedot

LIITTYMISEHDOT LE 2014

LIITTYMISEHDOT LE 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat LIITTYMISEHDOT LE 2014 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1 Nämä liittymisehdot (LE 2014) liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä

Lisätiedot

1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5

1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (26) Sisällysluettelo 1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5 3 YLEISTÄ... 5 3.1 YTM-asetuksen tavoite... 5 3.2 YTM-asetuksen soveltaminen... 6 3.3 Ehdottaja vastaa riskienhallinnan toteuttamisesta...

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA

YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA 1 YLEISET SOPIMUSEHDOT TILAAJAYHTEYKSIEN VUOKRAAMISESTA RINNAKKAISKÄYTTÖÖN SEKÄ LAITETILOJEN VUOKRASTA 1. Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan, kun televerkkoyritys Kemiön Puhelosakeyhtiö vuokraa tilaajayhteyttä

Lisätiedot

LIITTYMISEHDOT LE 05. 1. Liittymisehtojen soveltaminen. 2.8. Liittämiskohta on jakeluverkon ja liittyjän sähkölaitteistojen

LIITTYMISEHDOT LE 05. 1. Liittymisehtojen soveltaminen. 2.8. Liittämiskohta on jakeluverkon ja liittyjän sähkölaitteistojen LIITTYMISEHDOT LE 05 1. Liittymisehtojen soveltaminen 1.1. Nämä ehdot liitetään liittymissopimukseen, joka koskee sähkönkäyttöpaikan liittymistä nimellisjännitteeltään enintään 20 kilovoltin sähkönjakeluverkkoon

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Kustantaja: Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry www.potilasturvallisuusyhdistys.fi Toimituskunta: Haavisto E, Helovuo A, Kinnunen M, Peltomaa K. 2012

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö...

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö... M-Files 10 Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 3.1 Järjestelmävaatimukset...10 3.2 Automatisoitu asennus ja jakelu...11 3.3 Asennuksen läpivienti...11

Lisätiedot

Teknisen ICTympäristön

Teknisen ICTympäristön Teknisen ICTympäristön tietoturvataso-ohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2012 VAHTI Teknisen ICT-ympäristön tietoturvataso-ohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2012

Lisätiedot

Sopimuksen päiväys ja nro: (1) Toimittaja sitoutuu toimittamaan tilaajalle sopimuksessa yksilöidyt palvelut.

Sopimuksen päiväys ja nro: (1) Toimittaja sitoutuu toimittamaan tilaajalle sopimuksessa yksilöidyt palvelut. 8.10.2007 Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot ERITYISEHTOJA PALVELUISTA Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä erityisehtoja noudatetaan valtion virastojen, liikelaitosten,

Lisätiedot

Sopimuksen päiväys ja nro:

Sopimuksen päiväys ja nro: Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot ERITYISEHTOJA PALVELUISTA Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä erityisehtoja noudatetaan valtion virastojen, liikelaitosten, laitosten

Lisätiedot

FITS-julkaisuja 18/2003. Joukkoliikenteen häiriönhallinnan kehittäminen

FITS-julkaisuja 18/2003. Joukkoliikenteen häiriönhallinnan kehittäminen FITS-julkaisuja 18/2003 Joukkoliikenteen häiriönhallinnan kehittäminen FITS-julkaisuja 18/2003 Joukkoliikenteen häiriönhallinnan kehittäminen ISBN 951-723-779-0 FITS-julkaisuja Helsinki 2003 Julkaisija

Lisätiedot

Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön. Jussi Korhonen & Markku Ström

Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön. Jussi Korhonen & Markku Ström Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön Jussi Korhonen & Markku Ström Pelastusopiston julkaisu D-sarja: Muut 2/2012 ISBN 978-952-5905-23-6 ISBN 978-952-5905-24-3 (PDF) ISSN 1795-9187

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Kirsi Nurmi, 2011 Kirsi Nurmi Järvenpää 2011 ISBN 978-952-92-9055-0 (PDF)

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Sopimus -ja käyttöoikeusehdot ALLDATA Europe GmbH:n (myöhemmin ALLDATA) tuotteille

Sopimus -ja käyttöoikeusehdot ALLDATA Europe GmbH:n (myöhemmin ALLDATA) tuotteille Sopimus -ja käyttöoikeusehdot ALLDATA Europe GmbH:n (myöhemmin ALLDATA) tuotteille Varoitus: tämän tekijänoikeudella suojatun materiaalin luvaton kopiointi tai jakelu on laitonta. 1. Sopimus -ja käyttöoikeusehtojen

Lisätiedot

/2010. Viestintäviraston selvitys. Tilannekuva - tietoisuus viestintäverkkojen ja -palvelujen tilasta

/2010. Viestintäviraston selvitys. Tilannekuva - tietoisuus viestintäverkkojen ja -palvelujen tilasta /2010 Viestintäviraston selvitys Tilannekuva - tietoisuus viestintäverkkojen ja -palvelujen tilasta Työryhmäraportti /2010 1 (31) SISÄLLYS 1 JOHDANTO...2 2 MIKÄ TILANNEKUVA?...4 2.1 MITKÄ OVAT VIESTINTÄVERKKOJA

Lisätiedot

Hallintaanottomenettelystä säädetään asunto-osakeyhtiölain 8 luvussa, ja sitä voidaan soveltaa automaattisesti kaikissa asunto-osakeyhtiöissä.

Hallintaanottomenettelystä säädetään asunto-osakeyhtiölain 8 luvussa, ja sitä voidaan soveltaa automaattisesti kaikissa asunto-osakeyhtiöissä. 3 Huoneiston hallintaanotto 3.1 Hallintaanotto lyhyesti Huoneiston hallintaanotolla tarkoitetaan sitä, että taloyhtiö ottaa osakkaan huoneiston hallintaansa määräajaksi osakkaan tai esimerkiksi tämän vuokralaisen

Lisätiedot

Tieliikenteen alueellinen häiriönhallintasuunnitelma

Tieliikenteen alueellinen häiriönhallintasuunnitelma RAPORTTEJA 130 2012 Tieliikenteen alueellinen häiriönhallintasuunnitelma Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu EERIK JARKKO MIKA RÄSÄNEN Tieliikenteen alueellinen häiriönhallintasuunnitelma Pohjois-Pohjanmaa ja

Lisätiedot

Rediteq Oy 30.4.2008 1

Rediteq Oy 30.4.2008 1 Rediteq Oy 30.4.2008 1 SISÄLLYSLUETTELO Yrityksen allekirjoitusoikeuden omaavan henkilön eli seurantahenkilön käyttöliittymä... 2 1 Yleistä... 2 2 Palveluun kirjautuminen... 3 2.1 Unohtuiko salasana?...

Lisätiedot

Sähköverkkoyhtiöiden, pelastusviranomaisten, hätäkeskusten ja Liikenneviraston yhteistyö myrskyvahinkojen torjunnassa

Sähköverkkoyhtiöiden, pelastusviranomaisten, hätäkeskusten ja Liikenneviraston yhteistyö myrskyvahinkojen torjunnassa Sähköverkkoyhtiöiden, pelastusviranomaisten, hätäkeskusten ja Liikenneviraston yhteistyö myrskyvahinkojen torjunnassa 1 Sisällys 1 Tarkoitus... 3 2 Yhteydenpito... 3 3 Toimintaan osallistuvien tahojen

Lisätiedot

1. Mene osoitteeseen: www.turkukalenteri.fi

1. Mene osoitteeseen: www.turkukalenteri.fi 1. Mene osoitteeseen: www.turkukalenteri.fi 2. Klikkaa vasemmasta reunasta Ilmoita oma tapahtumasi 3. Klikkaa keskeltä ruutua Ilmoita tapahtuma ilman tunnistautumista. Täytä kohdat järjestyksessä 4. Klikkaa

Lisätiedot

Esimerkki riskienhallintaprosessin menetelmien käytöstä

Esimerkki riskienhallintaprosessin menetelmien käytöstä 1/8 Esimerkki riskienhallintaprosessin menetelmien käytöstä Näiden esimerkkien tavoitteena on havainnollistaa riskienhallinnan menetelmien käyttöä. Esimerkin tavoitteena ei ole toimia riskienhallintaprosessin

Lisätiedot

KUV/3823/48/2009 22.5.2009

KUV/3823/48/2009 22.5.2009 KUV/3823/48/2009 22.5.2009 Lausunto oikeusministeriölle EHDOTUS MAKSUPALVELULAIKSI Olette pyytänyt lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi maksupalvelulaiksi ja eräiksi muiksi laeiksi. Kuluttajavirasto

Lisätiedot

Sprinklerilaitteiston kunnossapito-ohjelman laadintaohjeet Ohje 2007

Sprinklerilaitteiston kunnossapito-ohjelman laadintaohjeet Ohje 2007 Sprinklerilaitteiston kunnossapito-ohjelman laadintaohjeet Kunnossapito-ohjelmaa laadittaessa tulee tästä laadintaohjeesta huomioida vain ne kohdat, jotka liittyvät laadinnan kohteena olevaan sprinklerilaitteistoon

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OPPAITA. Tieturva 2 TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA

LIIKENNEVIRASTON OPPAITA. Tieturva 2 TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA 3 2012 LIIKENNEVIRASTON OPPAITA TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA [Kirjoita teksti] Tiellä tehtävien töiden turvallisuuskoulutus Vastuuhenkilöiden kurssin

Lisätiedot

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä

TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimi tuksiin yritys- ja yhteisöasiakkaille (asiakas), ellei muuta ole erikseen sovittu.

Lisätiedot