KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY"

Transkriptio

1 KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY Olemme luotettava ja ammattitaitoinen alueellinen turvallisuusalan palvelujärjestö. Koulutamme ja konsultoimme turvallisuusasioissa yrityksiä sekä yhteisöjä. Järjestämme myös varautumisja väestönsuojelukoulutuksia. Järjestämme vuosittain noin joihin osallistuu yhteensä 200 koulutusta, 4000 henkilöä. Yhdistyksemme tehtävänä on opastaa ja neuvoa kansalaisia tunnistamaan ja välttämään vaaratilanteiden syntymistä sekä toimimaan mahdollisissa vaaratilanteissa oikein. JOS ET TUNNE OMASTA TOIMINNASTASI TAI ULKOPUOLELTA SIIHEN KOHDISTUVIA RISKEJÄ, ET VOI MYÖSKÄÄN HALLITA NIITÄ. TYÖPAIKAN ON TUNNETTAVA TOI- MINTAANSA JA TOIMINTAYMPÄRISTÖÖNSÄ LIITTYVÄT RISKIT, SILLÄ OMAN TOI- MINNAN MERKITYS ON SUURI EPÄTOIVOTTUJEN TURVALLISUUSRISKIEN HALLIN- NASSA. Myös hätätilanteissa omilla toimilla on suuri merkitys. Esim. tulipalotilanteissa on aikaa toimia vain 2-3 minuuttia palon syttymisestä. Palokunta tulee onnettomuuden uhrien kannalta valitettavasti monesti myöhässä. Vain omat toimet ratkaisevat! Ohessa kurssitarjontaamme: Tulityökorttikoulutus Työpaikan turvallisuuskorttikoulutus Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakorttikoulutus 8 h Sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoille turvallisuuskoulutus 8 h Turvallisuuskoulutus rehtoreille tai opettajille 6 h Turvallisuuskoulutus päiväkotien henkilökunnalle 6 h Paloilmoittimen hoitajakurssi 6 h Hätäensiapukurssi 2-6 h Paloturvallisuuskurssi 4 h Toimiminen hätätilanteissa koulutus 4 h Alkusammutuskurssi 2-3 h Uhkaavan henkilön kohtaaminen, väkivaltatilanteet ja niistä poistuminen 4 h Väestönsuojan hoitajan peruskurssi 6 h Talosuojelukurssi 6 h Työpaikan turvallisuusvastaavan peruskurssi 6 h Turvallisuus- ja suojelujohdon peruskurssi 24 h Turvallisuus- ja suojelujohdon jatkokurssi 16 h Riskinarviointikoulutus 7 h Turvallisuustavoitteet käytännön toimiksi 7 h Turvallisuusjohtaminen 7 h Turvallisuuskatselmuskoulutus 7 h

2 Järjestämme oheisia koulutuksia säännöllisesti sekä tilauksesta. Voimme myös räätälöidä Teidän oman tarpeen mukaan koulutuksen joko yksittäisestä aiheesta tai yhdistellen edellä mainittuja aiheita. Konsultoimme myös yrityksissä mm. seuraavista aiheista: pelastussuunnitelman laatiminen toimintaohjeita hätätilanteisiin turvallisuuskatselmukset turvallisuusriskinarviointeja ja -auditointeja Lisätietoja ja yrityskohtaiset tarjoukset kursseista: Turvallisuusasiantuntija Ira Pasi sähköposti: ira.pasi(a)kaspeli.inet.fi puhelin Kaikkiin koulutuksiin ilmoittautuminen Kaakkois-Suomen Pelastusalanliittoon: sähköpostitse: eila.harkonen(a)kaspeli.inet.fi tai puhelimitse tai osoitteella: Kauppamiehenkatu 3, Kouvola

3 TULITYÖKORTTIKOULUTUS Tulityökortti on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) myöntämä määräaikainen kortti, jonka haltijalla on oikeus tulitöiden tekemiseen. Tulityöt ovat palovaaran aiheuttavia töitä, joita tehdään yleisesti rakennusalalla sekä metalli- ja kemianteollisuudessa. Tulitöihin kuuluvat esimerkiksi työt, joissa käytetään liekkiä tai joista syntyy kipinöitä. Katto- ja vedeneristysalaan kuuluvia tulitöitä ovat esimerkiksi alustan kuivaaminen liekillä ja bitumin kuumentaminen bitumipadassa. Tulitöitä tekevällä henkilöllä on oltava voimassa oleva tulityökortti. Kortti hankitaan ja määräajan ylittäneet kortit uusitaan päivän mittaisilla tulityökursseilla, joita järjestävät muun muassa pelastusliitot, oppilaitokset ja koulutusalan yrittäjät. Kortti on voimassa viisi vuotta koulutuspäivästä lukien. Kortteja on kahta tyyppiä, tilapäisellä tulityöpaikalla tulitöitä tekevälle sekä katto- ja vedeneristysalan tulitöitä tekevälle. Vuoden 2009 kurssit: Hinta: alv. (22 %). Hinta sisältää opetuksen, kurssimateriaalin, aamu- ja päiväkahvin sekä kokeen läpäisseet saavat työturvallisuuskortin, joka on voimassa viisi vuotta. TYÖPAIKAN TYÖTURVALLISUUSKORTTIKOULUTUS Työturvallisuuskorttikoulutus on valtakunnallinen menettelytapa, jonka tavoitteena on parantaa yhteisten työpaikkojen työturvallisuutta. Työturvallisuuskorttikurssi: sisältää perustiedot työsuojelusta ja vaarojen tunnistamisesta yhteisellä työpaikalla parantaa yhteistyötoimintaa edistää tapaturmien torjuntaa yhtenäistää henkilöstön turvallisuuskoulutusta Hinta: alv. (22 %). Hinta sisältää opetuksen, kurssimateriaalin, aamu- ja päiväkahvin sekä kokeen läpäisseet saavat työturvallisuuskortin, joka on voimassa viisi vuotta.

4 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TURVAKORTTIKOULUTUS 8 h Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakorttikoulutus on tarkoitettu erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa työskenteleville. Koulutuksen tavoitteet ovat: antaa jokaiselle työntekijälle valmiudet huolehtia omasta ja lähimmäisten turvallisuudesta, silloin kun jotakin odottamatonta tapahtuu työpaikalla. antaa koulutettaville perusteet omakohtaiselle vaaratilanteisiin varautumiselle. koulutuksen kautta koulutettavat saatetaan ymmärtämään, että turhien riskien välttäminen ja onnettomuuksien ennaltaehkäisy kannattaa aina. Tulevia kursseja: to Savonlinna ti Lappeenranta ma Mikkeli ti Kouvola ti Kotka ti Imatra ti Kouvola ke Lappeenranta to Savonlinna Hinta: alv. (22 %). Hinta sisältää opetuksen, kurssimateriaalin, aamu- ja päiväkahvin sekä kokeen läpäisseet saavat turvakortin, joka on voimassa viisi vuotta. SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON OPISKELIJOILLE TURVALLISUUSKOULU- TUS 8 h Koulutus järjestetään edellä mainitun materiaalin pohjalta. Koulutus räätälöidään aina koulun tarpeiden pohjalta painottaen etukäteen sovittuja aiheita. Koulutuksessa voidaan käydä lävitse seuraavia aihealueita: Suunnitelmallinen turvallisuus, sisäinen turvatarkastus Tulipalo, tulipalojen ehkäisy, toiminta tulipalotilanteessa, sähköpalot, poistumisturvallisuus Hätäensiapu Kadonneen etsintä Uhkaavan henkilön kohtaaminen, väkivaltatilanteet ja toimiminen niissä, jälkihoito Koulutus ei sisällä kirjallista materiaalia eikä turvakorttia. Koulutuksen tilaajalle laaditaan tentti, jonka he voivat itse halutessaan pitää. Koulutuksen materiaali oppilaalle annetaan tilaajalle sähköisessä muodossa. Materiaali on tarkoitettu jaettavaksi koulutuksen käyneille oppilaille.

5 TURVALLISUUSKOULUTUS REHTOREILLE JA OPETTAJILLE 6 h 1) Rehtorit, muut kiinteistön turvallisuusvastuuhenkilöt ja heidän varahenkilönsä - suunnitelmallinen turvallisuus (ennaltaehkäisy ja varautuminen), kokemuksia hyvistä käytännöistä - miten voin vaikuttaa omalla esimerkilläni? - miten toimin, mikäli koulu tai henkilöitä saa uhkauksen? - toimiminen hätätilanteissa: vastuuhenkilön rooli sekä yleiset toimintamallit (ml. hälytyksen tekeminen) tilanteissa o uhkaavan henkilön kohtaaminen ja väkivaltatilanteet o tulipalot o yleinen vaaramerkki, esim. kaasuvaara o tapaturmat 2) Opettajat ja ohjaajat - suunnitelmallinen turvallisuus kokonaisuutena ja meidän ryhmässä (ennaltaehkäisy ja varautuminen), kokemuksia hyvistä käytännöistä - miten voin vaikuttaa omalla esimerkilläni joka päivä (asennekasvatus)? - toimiminen hätätilanteissa: minun tehtäväni kussakin tilanteessa (ml. hälytyksen tekeminen) o uhkaavan henkilön kohtaaminen ja väkivaltatilanteet o tulipalot o yleinen vaaramerkki, esim. kaasuvaara o tapaturmat - turvallisuusmateriaali ja sen opettaminen lapsille ja nuorille - päivän kertaus: miten toimin? Koulutukset räätälöidään aina koulun tarpeiden näkökulmasta. TURVALLISUUSKOULUTUS PÄIVÄKOTIEN HENKILÖKUNNALLE 6 h Koulutuksensisältö on vastaava kuin kouluissa, mutta se räätälöidään päiväkotien tarpeisiin ja erilaisiin tilanteisiin. Koulutuksia voidaan räätälöidä tarpeen mukaan myös päiväkoti- tai kuntakohtaisesti. PALOILMOITTIMEN HOITAJAKURSSI 6 h Kohderyhmä: Paloilmoittimien vastuuhenkilöt, hoitajat ja sijaiset Kurssin tavoitteena on, että koulutettava tietää miten erheelliset ilmoitukset syntyvät ja miten ne voidaan välttää osaa opastaa omia ja vieraita paloilmoittimen oikeassa käytössä osaa laitteistojen kokeilut, irtikytkennät ja kunnossapito-ohjelman osaa toimia paloilmoittimella, palo- tai vikailmoituksen sattuessa oppii tuntemaan paloilmoittimien rakenteet ja toimintaperiaatteet Tulevia kursseja: maalis- ja syyskuussa Kouvola huhti- ja lokakuussa Lappeenranta Hinta: ei jäsenille alv. (22 %) ja jäsenille alv. (22 %).

6 HÄTÄENSIAPUKURSSI 4-6 h Koulutus sisältää seuraavat perusasiat: Peruselintoiminnot (hengityksen turvaaminen, verenkierto ja tilannearvio) Toiminta onnettomuustilanteessa Toiminta sairaskohtauksessa (potilaan tutkiminen, kaatuminen, putoaminen) Raajavammat, palovammat, häkämyrkytys, elottomuus Peruselvytys Kursseja järjestetään tilauksesta ja ne räätälöidään asiakkaan riskien mukaan. Pyydä tarjous. PALOTURVALLISUUSKURSSI 4 h Koulutus sisältää seuraavat perusasiat: Parasta palonehkäisyä on ihmisen oma toiminta Rakenteellinen paloturvallisuus Sähköpaloturvallisuus Paloturvallisuuslaitteistot Suunnitelmallista turvallisuutta Tulipalo Toiminta tulipalotilanteessa Poistumisturvallisuus Alkusammutus Kursseja järjestetään tilauksesta ja ne räätälöidään asiakkaan riskien mukaan. Pyydä tarjous. ALKUSAMMUTUSKURSSI 2-3 h Kurssiin kuuluu teoriaosuus sekä käytännön harjoittelu sammuttimella ja sammutuspeitteellä. Kursseja järjestetään tilauksesta. Kurssit räätälöidään asiakkaan riskien mukaan. Pyydä tarjous. TOIMIMINEN HÄTÄTILANTEISSA JA -HARJOITUS Koulutuksessa käydään läpi varautumista erilaisiin hätätilanteisiin ja toimimista niissä. Koulutus voidaan järjestää joko erillisenä koulutuksena tai liittäen siihen poistumisharjoituksen. Kaakkois-Suomen Pelastusalanliitto järjestää henkilökunnallesi hyvin valmistellun harjoituksen tulipalon, pommiuhan tai muun vaaratilanteen varalta ja kouluttaa samalla ennalta ehkäisyyn. Poistumisharjoituksessa voidaan käyttää savukonetta, joka luo esim. käytävälle keinosavun ja tulipalon omaisen tilanteen näkyvyyden kannalta. Todelliseen tulipalotilanteeseen verrattuna savu on harjoituksessa täysin myrkytön ja huoneenlämpöistä, joten harjoitus voidaan suorittaa turvallisesti. Suosittelemme, että yrityksesi nimetty turvallisuus- ja suojeluhenkilöstö suorittaa ennen harjoitusta Työpaikan turvallisuusvastaavan peruskurssin. Suosittelemme myös, että paloturvallisuudesta vastaava henkilö on käynyt Kaakkois-Suomen Pelastusalanliiton paloturvallisuuskurssin (4 h) ja ensiapuhenkilöstölle suositellaan hätäensiapukurssia (4 h). Hätäpoistuminen toteutetaan koulutusharjoituksena, joten sitä edeltää informaatiotilaisuus turvallisuus- ja suojeluhenkilöstölle sekä koko henkilöstölle. Harjoituksen jälkeen järjestetään palautetilaisuus. Hinnat sovitaan kohteeseen tutustumisen jälkeen. Ota yhteyttä ja pyydä tarjous.

7 UHKAAVAN HENKILÖN KOHTAAMINEN, VÄKIVALTATILANTEET JA NIISTÄ POISTUMINEN 4 h Kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka saattavat työssään joutua kohtaamaan uhkaavasti tai väkivaltaisesti käyttäytyviä henkilöitä. Kurssilla opetettavia asioita ovat: - tiedosta ympäristösi - tunnista asiakastyyppi ja asiakkaan tila - mahdollisia syitä uhkaavaan käytökseen - erilaisia tapauksia - tunnista uhan merkit ajoissa - alkavan hyökkäyksen tunnusmerkit - yllättävään hyökkäykseen varautuminen - toimiminen hyökkäystilanteessa - jälkihoito - turvallisen työympäristön suunnittelu Kursseja järjestetään tilauksesta ja ne räätälöidään asiakkaan riskien mukaan. Pyydä tarjous.

8 VÄESTÖNSUOJAN HOITAJAN PERUSKURSSI 6 h Tavoite: Kurssi on suunnattu yritysten ja laitosten väestönsuojan hoitajille, apulaisille sekä turvallisuus- ja suojelujohdolle. Kurssi perehdyttää osallistujat väestönsuojelun perusteisiin ja paikallisiin järjestelyihin, väestönsuojan käytön suunnitteluun, suojan käyttökuntoon laittoon, laitteiden huoltoon sekä suojautuneiden toiminnan johtamiseen ja ohjaamiseen. Kurssiohjelmassa mainitut yleiskurssit ovat maksuttomia. Tilauskurssien hinnat sovitaan yrityskohtaisesti. Kurssilla voi ostaa Väestönsuojan huolto ja käyttö oppaan hintaan 4. TALOSUOJELUKURSSI 6 h Kohderyhmä: Talon turvallisuuspäälliköt tai suojelujohtajat tai muu turvallisuushenkilöstö sekä taloyhtiön hallituksen jäsenet. Tavoite: Kurssi perehdyttää osallistujat talon tai taloryhmän, pienen viraston, laitoksen tai yrityksen suojelun suunnitteluun, toimeenpanoon ja johtamiseen normaalioloissa, yhteiskunnan häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Talon turvallisuuspäällikön tai suojelujohtajan tehtäviin kuuluu: kuuluu johtaa ja kehittää asuintalon tai kiinteistön turvallisuustoimintaa sekä lakisääteistä omatoimista varautumista vaarojen tunnistaminen ja niihin varautuminen pelastussuunnitelman laatiminen tai päivittäminen turvallisuusasioista tiedottaminen asukkaille Talosuojelukurssilla käydään yllämainittuja asioita läpi. Kurssiohjelmassa mainitut yleiskurssit ovat maksuttomia. Tilauskurssien hinnat sovitaan yrityskohtaisesti. Kurssilla voi ostaa Talon turvaoppaan hintaan 6. TYÖPAIKAN TURVALLISUUSVASTAAVAN PERUSKURSSI 6 h Tavoite: Kurssi on suunnattu virastojen ja laitosten turvallisuusvastaaville. Kurssi perehdyttää osallistujat: - säädösten ja määräysten vaikutukseen turvallisuusjärjestelyihin - riskikartoituksen ja pelastussuunnitelman laatimiseen - turvallisuusorganisaation tehtäviin työpaikalla - toimenpiteisiin eri vaaratilanteissa työpaikalla - turvallisuustason määrittämiseen. Hinnat sopimuksen mukaan. Kysy tilauskursseja.

9 TURVALLISUUS- JA SUOJELUJOHDON PERUSKURSSI 24 h Kohderyhmä: Turvallisuudesta ja suojelusta vastaavat henkilöt (suojelujohtaja, apulaissuojelujohtaja, turvallisuuspäällikkö, laitoksen tai yrityksen johtaja, isännöitsijä, kiinteistön hoitaja, jne.) yrityksissä, julkishallinnon virastoissa ja laitoksissa, kuten hoito- ja palvelulaitoksissa, kouluissa ja oppilaitoksissa. Tavoite: Kurssilla annetaan palo-, pelastus- ja väestönsuojelualan turvallisuustietoa. Tavoitteena on, että koulutettavat soveltavat tiedot oman yhteisönsä turvallisuuden ylläpitämiseksi, kehittämiseksi ja lakisääteisten turvallisuusvelvoitteiden täyttämiseksi. Koulutuksen jälkeen koulutettavilla on sellaiset tiedot ja taidot, että he kykenevät laatimaan lakisääteisen pelastussuunnitelman tai sisäisen pelastussuunnitelman ja järjestämään yhteisössään - henkilökunnan ja asiakkaiden henkilöturvallisuuden parantamisen - onnettomuuksien ja vahinkojen ennaltaehkäisyn - häiriötilanteiden hallinnan - oikeat toimintatavat normaali- ja poikkeusolojen onnettomuustilanteissa Hinta: 220 euroa + alv. 22%. Kurssi sisältää opetuksen, materiaalin, lounaan sekä kahvit. Kursseja järjestetään myös tilauksesta. Ota yhteyttä ja pyydä tarjous. TURVALLISUUS- JA SUOJELUJOHDON JATKOKURSSI 16 h Kurssilla syvennetään edellisellä kurssilla saatuja tietoja ja taitoja. Tarkempi ohjelma on kurssikohtainen, joka sisältää myös ajankohtaisia aiheita. Kurssille osallistuminen edellyttää edelliselle kurssille osallistumista.

10 RISKINARVIOINTIKOULUTUS 7 h Tavoite: Turvallisuustyön tavoite on riskien ja turvallisuuden hallinta kaikissa tilanteissa. Työturvallisuuslain 738/2002 mukaan työnantajan on selvitettävä ja tunnistettava työstä, työtilasta, muusta työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät. Vaara- ja haittatekijöiden syntyminen tulee estää tai tekijät poistaa tai korvata ne vähemmän haitallisilla. Milloin vaara- tai haittatekijöitä ei voida poistaa, tulee niiden merkitys arvioida työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle. Koulutuksessa tutustutaan erilaisiin tapoihin toteuttaa riskienarviointi ja sitä seuraaviin jatkotoimenpiteisiin: - arvioinnin suunnittelu - vaaratekijöiden tunnistaminen - riskin suuruuden arviointi - riskin merkittävyyden arviointi - toimenpiteiden valinta ja toteuttaminen - riskinhallinnan seuranta Hinta: alv. (22 %) Teemme myös yrityskohtaisia riskinarviointeja, johon sisältyy tarvittavat koulutukset. Ota yhteyttä ja pyydä tarjous. TURVALLISUUSTAVOITTEET KÄYTÄNNÖN TOIMIKSI 7 h Tavoite: Koulutukseen osallistuja saa käytännön työkaluja ja vinkkejä turvallisuussuunnitelman laadintaan sekä suunnitelmien viemiseksi käytäntöön. Lisäksi kuulemme kaksi yritysesimerkkiä, miten he ovat vieneet turvallisuusasioita eteenpäin ja mihin ongelmiin he ovat törmänneet työssään. Koulutuksen aiheita ovat: - turvallisuussuunnittelu osana yrityksen strategista suunnittelua - turvallisuusjohtamisen suunnittelu lyhyellä ja pitkällä aikavälillä - yritys case: suunnitelmallinen turvallisuusjohtaminen ja johdon sitouttaminen - suunnitelmista tavoitteiksi ja toimenpiteiksi - miten asenteisiin voidaan vaikuttaa? - yritys case: turvallista työympäristöä arvostetaan Hinta: alv. (22 %).

11 TURVALLISUUSJOHTAMINEN 7 h Tavoite: Turvallisuusasiat ovat osa normaalia liiketoiminnan kehittämistyötä, jossa turvallisuuden ja riskienhallinnan avulla edistetään organisaation strategisten tavoitteiden saavuttamista. Hyvä ja turvallinen työympäristö on hyvän tuottavuuden edellytys, ei sen seuraus. Pienillä yrityksillä on eniten hävittävää huonon työturvallisuuden seurauksena, mutta toisaalta myös eniten voitettavaa. Monesti myös tulosta on mahdollista saada aikaan pienilläkin panostuksilla. Ensimmäinen ja välttämätön askel turvallisuusasioissa on johdon aito sitoutuminen yrityksen turvallisuusasioihin ja sen kehittämiseen. Lisäksi työturvallisuuslain 738/2002 mukaan työnantajan on huolehdittava siitä, että turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevat toimenpiteet otetaan huomioon tarpeellisella tavalla työantajan organisaation kaikkien osien toiminnassa. Tällä kurssilla opiskellaan seuraavia aiheita: - turvallisuusjohtamiseen liittyvä lainsäädäntö ja vastuukysymykset - turvallisuussuunnittelu luodaan edellytykset turvalliselle työskentelylle - riskinarviointi - henkilöstön perehdyttäminen ja kouluttaminen - läheltä piti tilanteiden kirjaaminen ja seuranta - tapaturmat - turvallisuuskatselmukset - turvallisuusauditoinnit - turvallisuustavoitteiden määrittäminen, toimenpiteet ja seuranta Hinta: alv. (22 %) TURVALLISUUSKATSELMUSKOULUTUS 7 h Tavoite: Koulutukseen osallistujat osaavat tehdä omalla työpaikallaan turvallisuuskatselmuksen, arvioida oman työpaikkansa turvallisuuden tasoa sekä laatia toimenpiteitä turvallisuuden kehittämiseksi työpaikalla tulevaisuudessa. Koulutuksen sisältö: - vuosisuunnitelma tai muu pitkän aikavälin suunnitelma - katselmuksen suunnittelu, tavoitteet ja laajuus - katselmuksessa huomioitavia asioita - katselmuksen tulokset ja niiden käsittely - toimenpiteet, tavoitteet ja niiden seuranta - turvallisuuskatselmusharjoitus yhdessä kohteessa - mitä opimme harjoituksesta? - yhteenveto Hinta: alv. (22 %) Teemme myös yrityskohtaisia turvallisuuskatselmuksia, johon sisältyy suositukset toimenpiteistä ja tavoitteista sekä tarvittaessa myöhemmin tehtävästä turvallisuusauditoinnista. Ota yhteyttä ja pyydä tarjous.

12 KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY Kursseille ilmoittautuminen toimistoon: Kauppamiehenkatu 3, Kouvola tai puh tai eila.harkonen(a)kaspeli.inet.fi Lisätietoja ja yrityskohtaiset tarjoukset kursseista: Ira Pasi, ira.pasi(a)kaspeli.inet.fi, puh LISÄKSI YRITYS- TAI LAITOSKOHTAISESTI TEEMME: PELASTUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN Tavoite: Laadimme yhteistyössä yritysten turvallisuus- ja suojelujohdon kanssa yrityksille riskikartoituksen pohjalta joko uuden pelastussuunnitelman tai saatamme ajan tasalle mahdollisesti jo olemassa olevan suunnitelman. Pelastussuunnitelma sisältää toimintaohjeet hätätilanteisiin. Lisäksi koulutamme turvallisuus/suojeluorganisaation henkilöstön ja perehdytämme koko henkilöstön pelastussuunnitelmaan. TOIMINTAOHJEITA HÄTÄTILANTEISIIN Laadimme yksinkertaisia toimintaohjeita yrityksille, laitoksille tai virastoille mahdollisiin hätätilanteisiin yrityksen toiminnan ja työympäristön huomioiden. TURVALLISUUSKATSELMUKSIA Teemme yrityksen, laitoksen tai viraston turvallisuushenkilöstön kanssa yhdessä turvallisuuskatselmuksia käymällä läpi yrityksen turvallisuusohjeistoja sekä arvioimme niiden yhtenäisyyttä käytäntöihin yrityksessä. Katselmuksissa painotetaan kohteen työturvallisuutta. Laadimme katselmuksen yhteenvedon, jossa on kerrotaan erityistä huomioita kiinnitettäviin asiat, suosituksia tehtävistä toimenpiteistä sekä laaditaan tavoitteet turvallisuuden kehittämiseksi seuraavan puolen vuoden ajalle. Sopimuksen mukaan voidaan tehdä myös turvallisuusauditointi esimerkiksi puolen vuoden tai vuoden kuluttua. TURVALLISUUSRISKINARVIOINTEJA JA AUDITOINTEJA Turvallisuustyön tavoite on riskien ja turvallisuuden hallinta kaikissa tilanteissa. Työturvallisuuslain 738/2002 mukaan työnantajan on selvitettävä ja tunnistettava työstä, työtilasta, muusta työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät. Vaara- ja haittatekijöiden syntyminen tulee estää tai tekijät poistaa tai korvata ne vähemmän haitallisilla. Milloin vaara- tai haittatekijöitä ei voida poistaa, tulee niiden merkitys arvioida työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle. Ohjaamme ja avustamme yritysten, laitosten tai virastojen riskienarviointiprosessia yhteistyössä kohteen turvallisuudesta vastaavan henkilöstön kanssa. Arvioinnin suunnittelussa päätetään riskinarvioinnin toteuttamistapa ja laajuus. Ohjaamme ja koulutamme riskien tunnistamisessa ja niiden suuruuden arvioinnissa. Avustamme riskien merkittävyyden arvioinnissa ja toimenpiteiden laadinnassa riskien poistamiseksi tai pienentämiseksi. Laadimme riskinarvioinnista yhteenvedon sekä suosituksia tehtävistä toimenpiteistä turvallisuuden kehittämiseksi ja tavoitteet turvallisuustyölle seuraavan puolen vuoden ajalle. Sopimuksen mukaan tehdään turvallisuusauditointi esimerkiksi puolen vuoden tai vuoden kuluttua.

PELASTUSALAN NEUVOTTELUPÄIVÄT SN 26. Teuvo Reinikainen SPEK

PELASTUSALAN NEUVOTTELUPÄIVÄT SN 26. Teuvo Reinikainen SPEK PELASTUSALAN NEUVOTTELUPÄIVÄT SN 26 Teuvo Reinikainen SPEK SUOJELUSUUNNITELMA Velvoite väestönsuojelulaista ja -asetuksesta v. 1958/1959 (muutokset v. 1990) Ohje teollisuuslaitosten ja liikeyritysten poikkeusolojen

Lisätiedot

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Kokonaisvaltainen riskienhallinta Osallistuja tiedostaa kokonaisvaltaisen riskienhallinnan periaatteet. Osallistuja ymmärtää eri tahojen laatimien riskianalyysien ja uhkamallien

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Päiväys Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana. Lomake noudattaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

KOULUTUSTARJOTIN 1 (10) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. 1 h hlöä 93 / alkava tunti

KOULUTUSTARJOTIN 1 (10) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. 1 h hlöä 93 / alkava tunti KOULUTUSTARJOTIN 1 (10) Omatoiminen varautuminen Osallistuja ymmärtää omatoimisen varautumisen tärkeänä osana yhteiskunnan varautumista. 1 h 10-50 hlöä 93 / alkava tunti Osallistuja tiedostaa turvallisuuteen

Lisätiedot

TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ

TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ Koulutuksen tavoite on antaa esimiehille valmiudet ottaa vastuu henkilöstön työturvallisuudesta perehdyttämällä osallistujat työturvalainsäädännön vaatimuksiin ja esimiestyöhön

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Päiväys Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana. Lomake noudattaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Paloturvallisuuskoulutuksen portaat

Paloturvallisuuskoulutuksen portaat Paloturvallisuuskoulutuksen portaat Pelastusalan neuvottelupäivät SN 27 9.-11.12.2009 Riitta Piironen Osaamisen kehittämisen näkymät Henkilöstön kehittämien yrityksissä EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu

Lisätiedot

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10. Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.2009 Kirta Nieminen Pt. tuntiopettaja, ruokapalvelut kirta.nieminen@seamk.fi

Lisätiedot

Oamk Ammatillisen opettajakorkeakoulun turvallisuuskansio

Oamk Ammatillisen opettajakorkeakoulun turvallisuuskansio Oikarinen Pia Minustako rehtori -koulutus Yhteenveto kehittämistehtävän laatimisesta 1. KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI Oamk Ammatillisen opettajakorkeakoulun turvallisuuskansio 2. TEKIJÖIDEN NIMET Pia Oikarinen

Lisätiedot

Viranomaistoiminta normaali- ja poikkeusoloissa. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Viranomaistoiminta normaali- ja poikkeusoloissa. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Viranomaistoiminta normaali- ja poikkeusoloissa Miksi julkinen hallinto varautuu? Valmiussuunnittelu (valmiussuunnitelma) Yleinen varautumisvelvoite perustuu valmiuslakiin, jonka mukaan valtion viranomaisten

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi Aurinkokatu 35. Päiväys 2.4.2015

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi Aurinkokatu 35. Päiväys 2.4.2015 Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Aurinkokatu 35 Päiväys 2.4.2015 Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana.

Lisätiedot

Riskien arviointi on laaja-alaista ja järjestelmällistä vaarojen tunnistamista ja niiden aiheuttamien riskien suuruuden määrittämistä

Riskien arviointi on laaja-alaista ja järjestelmällistä vaarojen tunnistamista ja niiden aiheuttamien riskien suuruuden määrittämistä BETONITEOLLISUUDEN RISKIENARVIOINTI- TYÖKALU Betoniteollisuuden työpaikoilla esiintyy erilaisia vaaroja ja ongelmakohtia, joissa voi esiintyä tapaturman/ sairastumisen mahdollisuus: SUUNNITTELE, TUNNISTA,

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. As Oy Hovirouva. Kiinteistön nimi. Päiväys 18.6.2013

Pelastussuunnitelma. As Oy Hovirouva. Kiinteistön nimi. Päiväys 18.6.2013 Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi As Oy Hovirouva Päiväys 18.6.2013 Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana.

Lisätiedot

Turvapassi-koulutus päivähoidon ja koulun henkilöstölle. Tapaturmapäivä 13.8.2010 Kristiina Myllyrinne asiantuntija, ensiapu Suomen Punainen Risti

Turvapassi-koulutus päivähoidon ja koulun henkilöstölle. Tapaturmapäivä 13.8.2010 Kristiina Myllyrinne asiantuntija, ensiapu Suomen Punainen Risti Turvapassi-koulutus päivähoidon ja koulun henkilöstölle Tapaturmapäivä 13.8.2010 Kristiina Myllyrinne asiantuntija, ensiapu Suomen Punainen Risti SPR:n Turvapassi-koulutus Turvapassi-koulutus Yksi työpäivä

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi AsOy Pernajanrinne Päiväys 01.11.2015 Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN TAPATURMAPÄIVÄ 13/08/2010 Arja Puska KUUDEN KOON MALLI PÄIVÄ HOIDOLLE JA KOULUILLE

VALTAKUNNALLINEN TAPATURMAPÄIVÄ 13/08/2010 Arja Puska KUUDEN KOON MALLI PÄIVÄ HOIDOLLE JA KOULUILLE VALTAKUNNALLINEN TAPATURMAPÄIVÄ 13/08/2010 Arja Puska KUUDEN KOON MALLI PÄIVÄ HOIDOLLE JA KOULUILLE Kuuden koon malli Tapaturmien ehkäisyn toimintamalli päiväkotiin ja kouluun LAPSEN TURVAKSI HANKE 2007

Lisätiedot

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin Messukeskus 14.11.2013 Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Kerttuli Harjanne 15.11.2013 1 Esityksen sisältö Miksi riskien arviointia Miten riskien arviointia

Lisätiedot

PALOPÄÄLLYSTÖLIITON TURVALLISUUSAINEISTOT

PALOPÄÄLLYSTÖLIITON TURVALLISUUSAINEISTOT PALOPÄÄLLYSTÖLIITON TURVALLISUUSAINEISTOT PALOPÄÄLLYSTÖLIITON TURVALLISUUSAINEISTOT Tästä esitteestä löydät Suomen Palopäällystöliiton laadukkaat ja tehokkaat turvallisuusaineistot koulutuskäyttöön ja

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuuri koostuu...

Turvallisuuskulttuuri koostuu... Turvallisuuskulttuuri koostuu... Oikeat arvot, asenne Riittävästi tietoa ja taitoa Käytännön teot ja toimet motivaatio X osaaminen X mahdollisuudet= tulos Professori Veikko Teikari / Aalto- yliopisto 1

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

Sote alan turvakortti ja muuta tukea turvallisuuden kehittämiseen

Sote alan turvakortti ja muuta tukea turvallisuuden kehittämiseen Sote alan turvakortti ja muuta tukea turvallisuuden kehittämiseen Veera Heinonen koulutuspäällikkö Suomen Palopäällystöliitto VEERA HEINONEN Miksi? Turun sairaalapalossa evakuoitiin 180 henkeä, kolme hoitajaa

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen Nolla tapaturmaa 2020 Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015 Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n hallitus asetti

Lisätiedot

Asunto Oy Siltakyläntie 2

Asunto Oy Siltakyläntie 2 TURVALLISUUS- ja PELASTUSSUUNNITELMA Kiinteistön nimi Asunto Oy Siltakyläntie 2 1. Johdanto Suunnitelman tekemisestä on säädetty pelastuslaissa (468/2003) ja valtioneuvoston asetuksessa pelastustoimesta

Lisätiedot

Soodakattila ja kemikaalionnettomuusriskit. Kemikaalikuljetukset, rautatie/maantieliikenne. Tietoturva- auditoinnit ja SOX vaatimukset

Soodakattila ja kemikaalionnettomuusriskit. Kemikaalikuljetukset, rautatie/maantieliikenne. Tietoturva- auditoinnit ja SOX vaatimukset 1 VAAROJA JA RISKEJÄ VÄHENTÄVIÄ TEKIJÖITÄ vaarat ja riskit Tekniikan tuoma muutos Koulutus, yrityskulttuurin muutos Henkilökohtaisen ajatustavan muutos ja sitoutuminen turvallisiin työ- ja toimintatapoihin

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin Asiakasraati 23.2.2016

Lapin sairaanhoitopiirin Asiakasraati 23.2.2016 Lapin sairaanhoitopiirin Asiakasraati 23.2.2016 Lasse Kylén Turvallisuuspäällikkö Turvallisuuspäällikkö sairaalassa Riskienhallintaa Turvallisuussuunnittelua Sisäisen kokonaisturvallisuuden kehittämistä

Lisätiedot

Työturvallisuuskasvatus Tredussa

Työturvallisuuskasvatus Tredussa Työturvallisuuskasvatus Tredussa Työturvallisuuslaki 738/2002 * Sovelletaan opiskelijan työhön koulutuksen yhteydessä TTL 4 $ * Sovelletaan opiskelijaan työssäoppimisen yhteydessä kuten vuokratyössä TTL

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi As Oy Peltolammin Veteraanitalot Päiväys

Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi As Oy Peltolammin Veteraanitalot Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi As Oy Peltolammin Veteraanitalot Päiväys 18.2.2015 Pelastussuunnitelma 2 ( 12) Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Koulutuskysely asuinkiinteistöjen turvallisuuskoulutetuille

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Koulutuskysely asuinkiinteistöjen turvallisuuskoulutetuille Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Koulutuskysely asuinkiinteistöjen turvallisuuskoulutetuille 2012 Mistä kyselyssä oli kyse? SPEK ryhmän omatoimisen varautumisen kurssitetuille suunnattiin asiakaskysely

Lisätiedot

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä. 28.4.2015 Kemi

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä. 28.4.2015 Kemi Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Kemi Maintpartner Suomessa Liiketoimintamme on 100 % teollisuuden kunnossapitoa Varmistamme teollisuuden tuotannon ja julkisen sektorin teknisten prosessien

Lisätiedot

Suuntaviivoja työväkivallan ja häirinnän torjuntaan -seminaari

Suuntaviivoja työväkivallan ja häirinnän torjuntaan -seminaari Suuntaviivoja työväkivallan ja häirinnän torjuntaan -seminaari Seminaarin järjestäjät: Työturvallisuuskeskus ja Työterveyslaitos Turvallisuusmessut 2012, Tampere Seminaarin avaus Bjarne Andersson, KT Kuntatyönantajat

Lisätiedot

Pelastussuunnittelu taloyhtiössä. Katja Ahola Varautumispäällikkö Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Pelastussuunnittelu taloyhtiössä. Katja Ahola Varautumispäällikkö Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Pelastussuunnittelu taloyhtiössä Katja Ahola Varautumispäällikkö Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Valtakunnan tason suunnitelmat/ohjelmat Ulko- ja turvallisuuspolitiikka sekä puolustuspolitiikka Turvallisuus-

Lisätiedot

Ennaltaehkäisy väkivaltariskien hallinnassa työssä

Ennaltaehkäisy väkivaltariskien hallinnassa työssä Ennaltaehkäisy väkivaltariskien hallinnassa työssä Suuntaviivoja työväkivallan ja häirinnän torjuntaan -seminaari Turvallisuusmessut 2012, Tampere Timo Suurnäkki Työväkivallalla tarkoitetaan asiakkaiden

Lisätiedot

MainaRI - kokonaisturvallisuuden arviointi- ja kehittämismenetelmä työhyvinvoinnin edistämiseksi

MainaRI - kokonaisturvallisuuden arviointi- ja kehittämismenetelmä työhyvinvoinnin edistämiseksi MainaRI - kokonaisturvallisuuden arviointi- ja kehittämismenetelmä työhyvinvoinnin edistämiseksi PERUSTASO TAVOITETASO Perusasiat ja lainsäädäntö kunnossa Aktiivista ja tavoitteellista toimintaa Systemaattisesti

Lisätiedot

ENNALTAEHKÄISEVÄ TOIMINTATAPA. Aki Tiihonen

ENNALTAEHKÄISEVÄ TOIMINTATAPA. Aki Tiihonen ENNALTAEHKÄISEVÄ TOIMINTATAPA Aki Tiihonen TURVALLISUUSAJATTELU Turvallisuusajattelua voidaan tarkastella vapaa-ajan tai työpaikan näkökulmasta. Erona on, että työantajaa sitoo työturvallisuuslaki, mikä

Lisätiedot

SFC-CARAVAN OULUN SEUTU R.Y.

SFC-CARAVAN OULUN SEUTU R.Y. TULITYÖSUUNNITELMA 1. VELVOITTAVUUS 2. TULITYÖN MÄÄRITTELY Työturvallisuuslaki ja pelastuslaki velvoittavat yhdistystä/työnantajaa järjestämään tulityöt siten, että palovaara on mahdollisimman vähäinen

Lisätiedot

Uusi pelastuslaki ja virastojen välinen yhteistyö

Uusi pelastuslaki ja virastojen välinen yhteistyö Uusi pelastuslaki ja virastojen välinen yhteistyö Jukka Koivuranta Helsingin pelastuslaitos Palotarkastaja/Sosiaali- ja terveysviraston yhteyshenkilö Lyhyesti Pelastuslaki 379/2011 Poistumisturvallisuusselvitys

Lisätiedot

Tarkastaja Eini Hyttinen Itä-Suomen aluehallintovirasto työsuojeluvastuualue

Tarkastaja Eini Hyttinen Itä-Suomen aluehallintovirasto työsuojeluvastuualue Tarkastaja Eini Hyttinen Itä-Suomen aluehallintovirasto työsuojeluvastuualue Koulutus: yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM) Työpaikka: ylitarkastajana Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueella

Lisätiedot

Turvallisuusilmapiiri

Turvallisuusilmapiiri Turvallisuusilmapiiri Metalliteollisuuden työalatoimikunta Muistutuksena Turvallisuuskielteinen Turvallisuusmyönteinen 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vastaajien taustoja Ylin johto 6 % Asiantuntija % Keskijohto

Lisätiedot

Tuletööde tuleohutusnõuded Tulityöt Virossa LEMBIT LIIKER. KUSTUTAJA OY (TONDI KOOLITUSKESKUS) Mail: lembit.liiker@mail.ee puh: +372 510 3271

Tuletööde tuleohutusnõuded Tulityöt Virossa LEMBIT LIIKER. KUSTUTAJA OY (TONDI KOOLITUSKESKUS) Mail: lembit.liiker@mail.ee puh: +372 510 3271 LEMBIT LIIKER KUSTUTAJA OY (TONDI KOOLITUSKESKUS) Mail: lembit.liiker@mail.ee puh: +372 510 3271 Lain soveltamisala Paloturvallisuuden laki säätää ihmisten, yritysten sekä muiden yhteisöjen ja oikeushenkilöiden

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelman pikaohjeet

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelman pikaohjeet Mikkelin Jäähalli Pelastussuunnitelman pikaohjeet Mikkelin Jäähalli Yleinen turvallisuusohje YLEINEN HÄTÄNUMERO 112 TULIPALON SATTUESSA 1. PELASTA välittömässä vaarassa olevat. 2. VAROITA muita vaarasta.

Lisätiedot

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävään nimeäminen

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävään nimeäminen Nimitys 1 (5) Eteläisen hankinta-alueen kunnossapidon laadunvalvontaurakka 2017-2020 Turvallisuuskoordinaattorin tehtävään nimeäminen ELY-keskus on rakennuttajan ominaisuudessa nimennyt

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT TS AGILITYURHEILUKESKUS OY PELASTUSSUUNNITELMA 1 Johdanto: PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Tämän pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita kohteessa oleskelevien henkilöiden

Lisätiedot

Ota kumppaniksi. A UTC Fire & Security Company

Ota kumppaniksi. A UTC Fire & Security Company Ota kumppaniksi paloturvallisuuden ammattilainen A UTC Fire & Security Company Paloturvallisuus yhteinen asiamme Onko kiinteistön paloturvallisuus varmasti kunnossa? Omistajan ja vuokralaisen asenteet

Lisätiedot

Tilapäisen tulityön suorittaminen. Ohje tilapäisten tulitöiden tekemiseen Technobothniassa

Tilapäisen tulityön suorittaminen. Ohje tilapäisten tulitöiden tekemiseen Technobothniassa 1 Tilapäisen tulityön suorittaminen Ohje tilapäisten tulitöiden tekemiseen Technobothniassa 2 Sisällys Tilapäisen tulityön suorittaminen... 1 Ohje tilapäisten tulitöiden tekemiseen Technobothniassa...

Lisätiedot

TerveysInfo. Fungerar brandvarnaren? Palovaroittimen käyttöä ja toimintaa läpikäyvä lehtinen.

TerveysInfo. Fungerar brandvarnaren? Palovaroittimen käyttöä ja toimintaa läpikäyvä lehtinen. TerveysInfo Alkusammutustoimet Koulutusvideo alkusammutuksesta, jossa esimerkki ja asiaosuuksin kerrotaan alkusammutuksesta eri sammuttimilla, sekä toimenpiteistä tulipalotilanteissa. Video sisältää mm.

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 2 luku Työnantajan yleiset velvollisuudet 8 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden

Lisätiedot

Työpaikan henkilöstöä koskevat suunnitelmat

Työpaikan henkilöstöä koskevat suunnitelmat 3.11.2016 Työpaikan henkilöstöä koskevat suunnitelmat Opetustoimen ajankohtainen juridiikka Kouluneuvos Petri Heikkilä Suunnitelma Säädösperusta Työsuojelun toimintaohjelma Työturvallisuuslaki 9 Häirinnän

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi...

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... RHK Ohje riskienhallinnasta 2 SISÄLTÖ 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... 5 RH Ohje riskienhallinnasta

Lisätiedot

Paraistentie 18 & 19 PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

Paraistentie 18 & 19 PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Paraistentie 18 & 19 PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Johdanto: Tämän pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita kohteessa oleskelevien henkilöiden omatoimiseen suojeluun, ennalta

Lisätiedot

Miten johdan turvallisesti kasvu- ja oppimisympäristöä? Mitä eroa onko johdettavana päiväkoti vai ammatillinen oppilaitos?

Miten johdan turvallisesti kasvu- ja oppimisympäristöä? Mitä eroa onko johdettavana päiväkoti vai ammatillinen oppilaitos? Miten johdan turvallisesti kasvu- ja oppimisympäristöä? Mitä eroa onko johdettavana päiväkoti vai ammatillinen oppilaitos? Aluehallintovirasto Tiina Ranta ja Soili Martikainen Arjen turvallisuustyön lähtökohdat

Lisätiedot

Satakunnan koulutuskuntayhtymä OPPILAITOSTURVALLISUUSSEMINAARI Projektipäällikkö Minna Mari Virtanen 14.11.2014

Satakunnan koulutuskuntayhtymä OPPILAITOSTURVALLISUUSSEMINAARI Projektipäällikkö Minna Mari Virtanen 14.11.2014 Satakunnan koulutuskuntayhtymä OPPILAITOSTURVALLISUUSSEMINAARI Projektipäällikkö Minna Mari Virtanen 14.11.2014 OSA HANKE OPISKELIJOIDEN OSALLISUUS HYVINVOINNISTA Tavoitteena Opiskelijoiden hyvinvoinnin,

Lisätiedot

Tulevaisuuden Tulityökurssi

Tulevaisuuden Tulityökurssi Tulevaisuuden Tulityökurssi 1 Tulityöt 2014-2024 Vuorovaikutteinen osittain, kouluttaja ei aktiivisesti opeta, vaan johtaa keskustelua, pohdintoja Koulutettavat jaetaan heti rooleihin istuttamalla koulutettavat

Lisätiedot

Tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisy esimiestyönä

Tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisy esimiestyönä Tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisy esimiestyönä Kehittämispäällikö Anne Lounamaa, FT Tapaturmien ehkäisyn yksikkö, THL 4.10.2013 RAI- vertailukehittämisen seminaari 3.10.2013, Helsinki, Paasitorni

Lisätiedot

3.1 Turvataidot 61 3.2 Turvataidot ja media 62 3.3 Turvataitokasvatus ja sen tavoitteet 63 3.4 Turvataitokasvatuksen toteuttaminen 64

3.1 Turvataidot 61 3.2 Turvataidot ja media 62 3.3 Turvataitokasvatus ja sen tavoitteet 63 3.4 Turvataitokasvatuksen toteuttaminen 64 Sisällys Johdanto 7 1 Lapsityöntoimijan turvallisuusohjeet 11 1.1 Valinta ja soveltuvuus 11 1.2 Turvallinen käyttäytyminen 14 1.3 Erityistilanteet ja niiden kohtaaminen 16 1.4 Salassapitovelvollisuus 28

Lisätiedot

( ).

(  ). Koulutushankkeeseen kuuluvat Koulujen turvallisuus ja lainsäädäntö asiantuntijaluento sekä Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Opetus ja kasvatusalan täydennyskoulutusyksikön ja Lapin urheiluopiston

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT AS.. OY MÄKÄRÄN PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Sivu 1/8 Johdanto: Tämän pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita kohteessa oleskelevien henkilöiden omatoimiseen suojeluun,

Lisätiedot

TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n kannanotto

TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n kannanotto TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n kannanotto 01.03.2016 01.03.2016 Rakennusteollisuus RT 2 RAKENNUSTEOLLISUUS RT RY:N TURVALLISUUSKANNAOTTO VUOSILLE 2016-2017

Lisätiedot

AS OY LAHDEN MATTSSONIN KULMAN PALO- JA HENKILÖTURVALLISUUS

AS OY LAHDEN MATTSSONIN KULMAN PALO- JA HENKILÖTURVALLISUUS As Oy Lahden Mattssonin Kulma PELASTUSSUUNNITELMA 1(5) AS OY LAHDEN MATTSSONIN KULMAN PALO- JA HENKILÖTURVALLISUUS Turvallisuusjärjestelyjen organisointi 1. Johdanto 2. Henkilöstö 3. Tietoja kiinteistöstä

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Sivu 1/8 Johdanto: Tämän pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita kohteessa oleskelevien henkilöiden omatoimiseen suojeluun, ennalta ehkäistä

Lisätiedot

5.3.2012 TURVALLISUUSTUTKINTOJEN KURSSIT JA SEMINAARIT

5.3.2012 TURVALLISUUSTUTKINTOJEN KURSSIT JA SEMINAARIT 5.3.2012 TURVALLISUUSTUTKINTOJEN KURSSIT JA SEMINAARIT Pääsääntöisesti hyväksytään kaikki vähintään 2 päivän kurssit ja seminaarit. Kurssiin liittyvät itseopiskelujaksot voivat olla pisteinä korkeintaan

Lisätiedot

Asunto Oy Espoon Rastaspuistontie 8 PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

Asunto Oy Espoon Rastaspuistontie 8 PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Asunto Oy Espoon Rastaspuistontie 8 PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Versio Päiväys Muutos 0.1 2.3.2010 Luonnos 1.0 21.4.2010 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 1.01 7.3.2011 Päivitetty yhteystietoja

Lisätiedot

Tavoitteena nolla tapaturmaa 2020 Johdon työturvallisuussitoumus ja turvallisen työn periaatteet

Tavoitteena nolla tapaturmaa 2020 Johdon työturvallisuussitoumus ja turvallisen työn periaatteet Tavoitteena nolla tapaturmaa 2020 Johdon työturvallisuussitoumus ja turvallisen työn periaatteet Rakennusteollisuus RT ry:n hallituksessa vahvistettu 19.6.2012 Johdon työturvallisuussitoumus Meidän yrityksessämme:

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8 RHK Turvallisuussuunnitelmien laadinta 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Junaturvallisuusasiat turvallisuussuunnitelmassa... 6 2.3 Rakentamista koskeva turvallisuussuunnitelma...

Lisätiedot

Paloturvallisuuden varmistaminen sosiaali- ja terveysalalla ja tuetussa asumisessa Tapaturmien ehkäisyn yksikkö

Paloturvallisuuden varmistaminen sosiaali- ja terveysalalla ja tuetussa asumisessa Tapaturmien ehkäisyn yksikkö 1 Paloturvallisuuden varmistaminen sosiaali- ja terveysalalla ja tuetussa asumisessa Tapaturmien ehkäisyn yksikkö 22.6.2015 STEP-hanke 2012-2016 1 Koulutusaineiston sisältö 1. Johdanto, tausta, tavoitteet

Lisätiedot

KAINUUN MATKAILUFOORUMI 260912. Apulaispalopäällikkö Reino Huotari Kainuun pelastuslaitos

KAINUUN MATKAILUFOORUMI 260912. Apulaispalopäällikkö Reino Huotari Kainuun pelastuslaitos KAINUUN MATKAILUFOORUMI 260912 Apulaispalopäällikkö Reino Huotari Kainuun pelastuslaitos Kainuun pelastuslaitos Kuva: Kainuun pelastuslaitos www.kaipe.fi Uutisaiheita Kelomökki syttyi Luostolla www.lapinkansa.fi

Lisätiedot

Turvallisuussuunnitelma

Turvallisuussuunnitelma Turvallisuussuunnitelma Vastuu tapahtuman turvallisuudesta on aina tapahtuman järjestäjällä. Laki määrittää useita asioita koskien tapahtuman järjestämisen turvallisuutta. - Kokoontumis- ja järjestyksenvalvonnanlaki

Lisätiedot

Oppilaitosten turvallisuusratkaisut

Oppilaitosten turvallisuusratkaisut Oppilaitosten turvallisuusratkaisut Securitas Education Oppilaitosturvallisuudesta on viime vuosina keskusteltu runsaasti, ja oppilaitokset ovatkin aloittaneet työn yhteiskunnan asettamien uusien turvallisuusvaatimusten

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

Mun juttu hankkeen Savonlinnan seuturyhmän kokous

Mun juttu hankkeen Savonlinnan seuturyhmän kokous Mun juttu -hanke ASIALISTA 2009 16.10.2009 Mun juttu hankkeen Savonlinnan seuturyhmän kokous Aika Pe 30.10.2009 klo 12.00 14.00 Paikka Iso neuvotteluhuone, Vipunen Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto,

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Maatullinaukio

Kiinteistö Oy Maatullinaukio Kiinteistö Oy Maatullinaukio Käyttäjien turvallisuusohjeet Maatullinaukio 10 00750 HELSINKI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Yleistä Kohteen perustiedot Nimetyt henkilöt ja turvallisuusorganisaatio Turvaopasteet Poistumisjärjestelyt

Lisätiedot

Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi

Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi Riskien arvioinnin työkalu ohjelmapalveluiden tuottajille Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi Tämä riskien arvioinnin työkalu on tarkoitettu matkailualan ohjelmapalveluja tarjoaville yrityksille.

Lisätiedot

Paloturvallisuus riskienhallinnan osana

Paloturvallisuus riskienhallinnan osana 5 Paloturvallisuuden varmistaminen sosiaali- ja terveysalalla ja tuetussa asumisessa Paloturvallisuus riskienhallinnan osana / 24.6.2015 STEP-hanke 2014 1 Tavoite Tavoitteena on antaa riskienhallinnan

Lisätiedot

Turvallinen työskentely oppilaslaboratoriossa

Turvallinen työskentely oppilaslaboratoriossa Laboratoriotyön turvallisuus Turvallinen työskentely oppilaslaboratoriossa Jussi Sipilä, Leena Kaisalo ja Jarkko Ihanus Helsingin yliopisto, Kemian laitos Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta / 14.11.2013

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TYÖSUOJELUN MÄÄRITELMÄ... 2 3. TYÖSUOJELUTOIMINNAN TAVOITTEET... 2 4. TYÖSUOJELUTOIMENPITEET JA SEURANTA... 2 4.1 Ennakoiva

Lisätiedot

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 1/2 Tutkinnon perusteisiin sisältyy erilaisia

Lisätiedot

Jouni Koski. Rehtori, toimitusjohtaja, Laureaammattikorkeakoulu

Jouni Koski. Rehtori, toimitusjohtaja, Laureaammattikorkeakoulu Jouni Koski Rehtori, toimitusjohtaja, Laureaammattikorkeakoulu Jouni Koski (FT, KTM) on toiminut ammattikorkeakoulujen johtamistehtävissä vuodesta 2000. Laurea-ammattikorkeakoulussa hän on työskennellyt

Lisätiedot

TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT

TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT PERHON KUNNAN PIHOJEN JA TEIDEN TALVIPUHTAANPITO 2015 2018 TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT 1(4) URAKOITSIJOITA VELVOITTAVAT YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT PERHON KUNNAN RAKENNUSURAKOISSA JA KUNNOSSAPITOTÖISSÄ

Lisätiedot

Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta

Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta Pelastusalan neuvottelupäivät SN27 9. 11.12.2009, Silja Serenade Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

Lisätiedot

Työhyvinvointiarvio. 1. Työhyvinvointi johtamisessa. Työhyvinvoinnin tavoitteet, vastuut ja roolit

Työhyvinvointiarvio. 1. Työhyvinvointi johtamisessa. Työhyvinvoinnin tavoitteet, vastuut ja roolit 1. Työhyvinvointi johtamisessa Työhyvinvoinnin tavoitteet, vastuut ja roolit Tyydyttävä: Työhyvinvoinnista keskusteltu, mutta tavoitteet ja vastuut epäselvät. Työhyvinvointi nähdään yksilön asiana. Hyvä:

Lisätiedot

Taloyhtiö 2013. Turvallisuus taloyhtiössä Helsingin Messukeskus 10.4.2013. Jaana Sallmén vanhempi lakimies, varatuomari. Suomen Kiinteistöliitto ry

Taloyhtiö 2013. Turvallisuus taloyhtiössä Helsingin Messukeskus 10.4.2013. Jaana Sallmén vanhempi lakimies, varatuomari. Suomen Kiinteistöliitto ry Taloyhtiö 2013 Turvallisuus taloyhtiössä Helsingin Messukeskus 10.4.2013 Jaana Sallmén vanhempi lakimies, varatuomari Miksi pelastussuunnitelma? Pelastussuunnitelman tarkoituksena parantaa arjen turvallisuutta

Lisätiedot

N:o 780 3817. Opetussisältö

N:o 780 3817. Opetussisältö N:o 780 3817 VÄLIAIKAISEN VARTIJAN KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Liite Opetusaihe ja tunnit Opetussisältö 1. Kurssin hallinnointi/2 h 2. Turvallisuuslainsäädäntö ja koulutus/3 h 2.1 Yksityistä turvallisuusalaa koskeva

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuuria meille! Mitä, miten, miksi, kenelle? Turvallisuusjohtaminen, -suunnitelmat ja -viestintä

Turvallisuuskulttuuria meille! Mitä, miten, miksi, kenelle? Turvallisuusjohtaminen, -suunnitelmat ja -viestintä Turvallisuuskulttuuria meille! Mitä, miten, miksi, kenelle? Turvallisuusjohtaminen, -suunnitelmat ja -viestintä Koulujen turvallisuuden kehittäminen Tuomo Myllö 2017 Lähde: Matti Waitinen, Turvallinen

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden turvallisuus

Yleisötilaisuuden turvallisuus 2014 Yleisötilaisuuden turvallisuus Ensiapusuunnitelma Päijät-Hämeen pelastuslaitos RH/2014/8/TAa 15.9.2014 Sisältö 1 Soveltamisala... 2 2 Järjestäjän vastuu yleisön turvallisuudesta... 2 3 Yleisötapahtuman

Lisätiedot

Valvontakäyntiin (palotarkastus) osallistuminen

Valvontakäyntiin (palotarkastus) osallistuminen Ohje 1(5) OHJE PELASTUSVIRANOMAISEN VALVONTAKÄYNTIIN OSALLISTUVILLE Pelastuslain (379/2011) 2. luku sisältää yleisiä, kaikkia kansalaisia koskevia velvoitteita ehkäistä onnettomuuksia ja toimia hätätilanteessa.

Lisätiedot

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (9) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA... 3 2 TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA... 4 3 TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 4 TURVALLISUUSSELVITYKSEN RAKENNE... 6 5

Lisätiedot

Pelastusalan työturvallisuuskoulutus

Pelastusalan työturvallisuuskoulutus Pelastusalan työturvallisuuskoulutus Työturvallisuuskoulutuksen taustaa (1) Työturvallisuusasiat ovat nousseet pelastusalalla entistä tärkeämmiksi Esikuvana tälle koulutukselle on Työturvallisuuskeskuksen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI TOIMINTAOHJE 1/7 LIIKENNELIIKELAITOS Yhteiset Palvelut / Turvallisuuspalvelut K. Kalmari / Y. Judström 18.9.

HELSINGIN KAUPUNKI TOIMINTAOHJE 1/7 LIIKENNELIIKELAITOS Yhteiset Palvelut / Turvallisuuspalvelut K. Kalmari / Y. Judström 18.9. 1/7 Avainsanat: riskienhallinta, vaarojen tunnistaminen, riskien estimointi, vaararekisteri HKL:n metro ja raitiotieliikenteen riskienhallinnan toimintaohje 1 Riskienhallinta Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksessa.

Lisätiedot

2. Poistumisturvallisuus ja tulipalon vaarallisuus. 1. Esipuhe

2. Poistumisturvallisuus ja tulipalon vaarallisuus. 1. Esipuhe 1. Esipuhe Tämän dvd:n tarkoituksena on havainnollistaa poistumisturvallisuuden kannalta keskeisiä tekijöitä erilaisissa asumisympäristöissä ja julkisissa rakennuksissa. Video tai sen erilliset osat soveltuvat

Lisätiedot

Perusasiat kuntoon - Parempi työ

Perusasiat kuntoon - Parempi työ Perusasiat kuntoon - Parempi työ Vaarojen arvioinnilla kohti parempaa työtä 26.4.2013 Joensuu - Sokos Hotel Kimmel Teijo Ylitalo - Safety Manager Lähtökohta Suomen työturvallisuuslaki 10 Työn vaarojen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä

Sosiaali- ja terveysministeriö. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä Sosiaali- ja terveysministeriö Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia 2017-2021 Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä Ensimmäinen kansallinen potilasturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

Tuomo Korhonen PKAMK 7.6.2012. Laatu lämpöyrittäjän toiminnassa

Tuomo Korhonen PKAMK 7.6.2012. Laatu lämpöyrittäjän toiminnassa Laatu lämpöyrittäjän toiminnassa Tuomo Korhonen PKAMK Laatu lämpöyrittäjän toiminnassa 2 Lämpöyrittäjän laatutyökalut 3 Haastatellut organisaatiot - jakauma 4 Haastatellut organisaatiot 1. Riistaveden

Lisätiedot

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 1.1 YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDON TILA KRITEERI 1: Oppilaitoksella on käsitys omaan toimintaansa

Lisätiedot

As Oy Tiistiläntörmä 1 PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

As Oy Tiistiläntörmä 1 PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT As Oy Tiistiläntörmä 1 PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT Sivu 1/9 Johdanto: Tämän pelastussuunnitelman tarkoituksena on antaa perusteita kohteessa oleskelevien henkilöiden omatoimiseen suojeluun,

Lisätiedot

Henkilöstön sitouttaminen turvallisuuteen Raseko

Henkilöstön sitouttaminen turvallisuuteen Raseko Henkilöstön sitouttaminen turvallisuuteen 13.12.2017 Raseko Raision seudun koulutuskuntayhtymä Turvallisuus JL 13.12.2017 Raision seudun koulutuskuntayhtymä on kuuden lähikunnan omistama monipuolinen koulutuksenjärjestäjä.

Lisätiedot

Industrial Fire Protection Handbook

Industrial Fire Protection Handbook Industrial Fire Protection Handbook Second Edition R. Craig Schroll T-110.5690 Yritysturvallisuuden seminaari 2. esitys Antti Nilsson 23.11.2005 Industrial Fire Protection Handbook kirjoittanut R. Craig

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden turvallisuus

Yleisötilaisuuden turvallisuus 2014 Yleisötilaisuuden turvallisuus Tuliesityksen turvallisuusjärjestelyt Päijät-Hämeen pelastuslaitos RH/2014/12/TAa 15.9.2014 Sisältö 1 Tuliesityksen turvallisuusjärjestelyt... 2 2 Tuliesityksessä tulee

Lisätiedot

Sisältö: Tehtävät, rooli, asema, perustiedot työehtosopimuksesta, palkkausjärjestelmästä, työpaikkatoiminnasta ja paikallisista sopimuksista

Sisältö: Tehtävät, rooli, asema, perustiedot työehtosopimuksesta, palkkausjärjestelmästä, työpaikkatoiminnasta ja paikallisista sopimuksista KOULUTUSOHJELMA 2017 1 (6) KOULUTUS VUONNA 2017 - Nousu-liiton koulutus perustuu pitkälti henkilöstöedustajille suunnattuihin koulutuksiin. Osa koulutuksista on työaikana suoritettavaa yhdessä työnantajaliiton

Lisätiedot