KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY"

Transkriptio

1 KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY Olemme luotettava ja ammattitaitoinen alueellinen turvallisuusalan palvelujärjestö. Koulutamme ja konsultoimme turvallisuusasioissa yrityksiä sekä yhteisöjä. Järjestämme myös varautumisja väestönsuojelukoulutuksia. Järjestämme vuosittain noin joihin osallistuu yhteensä 200 koulutusta, 4000 henkilöä. Yhdistyksemme tehtävänä on opastaa ja neuvoa kansalaisia tunnistamaan ja välttämään vaaratilanteiden syntymistä sekä toimimaan mahdollisissa vaaratilanteissa oikein. JOS ET TUNNE OMASTA TOIMINNASTASI TAI ULKOPUOLELTA SIIHEN KOHDISTUVIA RISKEJÄ, ET VOI MYÖSKÄÄN HALLITA NIITÄ. TYÖPAIKAN ON TUNNETTAVA TOI- MINTAANSA JA TOIMINTAYMPÄRISTÖÖNSÄ LIITTYVÄT RISKIT, SILLÄ OMAN TOI- MINNAN MERKITYS ON SUURI EPÄTOIVOTTUJEN TURVALLISUUSRISKIEN HALLIN- NASSA. Myös hätätilanteissa omilla toimilla on suuri merkitys. Esim. tulipalotilanteissa on aikaa toimia vain 2-3 minuuttia palon syttymisestä. Palokunta tulee onnettomuuden uhrien kannalta valitettavasti monesti myöhässä. Vain omat toimet ratkaisevat! Ohessa kurssitarjontaamme: Tulityökorttikoulutus Työpaikan turvallisuuskorttikoulutus Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakorttikoulutus 8 h Sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoille turvallisuuskoulutus 8 h Turvallisuuskoulutus rehtoreille tai opettajille 6 h Turvallisuuskoulutus päiväkotien henkilökunnalle 6 h Paloilmoittimen hoitajakurssi 6 h Hätäensiapukurssi 2-6 h Paloturvallisuuskurssi 4 h Toimiminen hätätilanteissa koulutus 4 h Alkusammutuskurssi 2-3 h Uhkaavan henkilön kohtaaminen, väkivaltatilanteet ja niistä poistuminen 4 h Väestönsuojan hoitajan peruskurssi 6 h Talosuojelukurssi 6 h Työpaikan turvallisuusvastaavan peruskurssi 6 h Turvallisuus- ja suojelujohdon peruskurssi 24 h Turvallisuus- ja suojelujohdon jatkokurssi 16 h Riskinarviointikoulutus 7 h Turvallisuustavoitteet käytännön toimiksi 7 h Turvallisuusjohtaminen 7 h Turvallisuuskatselmuskoulutus 7 h

2 Järjestämme oheisia koulutuksia säännöllisesti sekä tilauksesta. Voimme myös räätälöidä Teidän oman tarpeen mukaan koulutuksen joko yksittäisestä aiheesta tai yhdistellen edellä mainittuja aiheita. Konsultoimme myös yrityksissä mm. seuraavista aiheista: pelastussuunnitelman laatiminen toimintaohjeita hätätilanteisiin turvallisuuskatselmukset turvallisuusriskinarviointeja ja -auditointeja Lisätietoja ja yrityskohtaiset tarjoukset kursseista: Turvallisuusasiantuntija Ira Pasi sähköposti: ira.pasi(a)kaspeli.inet.fi puhelin Kaikkiin koulutuksiin ilmoittautuminen Kaakkois-Suomen Pelastusalanliittoon: sähköpostitse: eila.harkonen(a)kaspeli.inet.fi tai puhelimitse tai osoitteella: Kauppamiehenkatu 3, Kouvola

3 TULITYÖKORTTIKOULUTUS Tulityökortti on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) myöntämä määräaikainen kortti, jonka haltijalla on oikeus tulitöiden tekemiseen. Tulityöt ovat palovaaran aiheuttavia töitä, joita tehdään yleisesti rakennusalalla sekä metalli- ja kemianteollisuudessa. Tulitöihin kuuluvat esimerkiksi työt, joissa käytetään liekkiä tai joista syntyy kipinöitä. Katto- ja vedeneristysalaan kuuluvia tulitöitä ovat esimerkiksi alustan kuivaaminen liekillä ja bitumin kuumentaminen bitumipadassa. Tulitöitä tekevällä henkilöllä on oltava voimassa oleva tulityökortti. Kortti hankitaan ja määräajan ylittäneet kortit uusitaan päivän mittaisilla tulityökursseilla, joita järjestävät muun muassa pelastusliitot, oppilaitokset ja koulutusalan yrittäjät. Kortti on voimassa viisi vuotta koulutuspäivästä lukien. Kortteja on kahta tyyppiä, tilapäisellä tulityöpaikalla tulitöitä tekevälle sekä katto- ja vedeneristysalan tulitöitä tekevälle. Vuoden 2009 kurssit: Hinta: alv. (22 %). Hinta sisältää opetuksen, kurssimateriaalin, aamu- ja päiväkahvin sekä kokeen läpäisseet saavat työturvallisuuskortin, joka on voimassa viisi vuotta. TYÖPAIKAN TYÖTURVALLISUUSKORTTIKOULUTUS Työturvallisuuskorttikoulutus on valtakunnallinen menettelytapa, jonka tavoitteena on parantaa yhteisten työpaikkojen työturvallisuutta. Työturvallisuuskorttikurssi: sisältää perustiedot työsuojelusta ja vaarojen tunnistamisesta yhteisellä työpaikalla parantaa yhteistyötoimintaa edistää tapaturmien torjuntaa yhtenäistää henkilöstön turvallisuuskoulutusta Hinta: alv. (22 %). Hinta sisältää opetuksen, kurssimateriaalin, aamu- ja päiväkahvin sekä kokeen läpäisseet saavat työturvallisuuskortin, joka on voimassa viisi vuotta.

4 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TURVAKORTTIKOULUTUS 8 h Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakorttikoulutus on tarkoitettu erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa työskenteleville. Koulutuksen tavoitteet ovat: antaa jokaiselle työntekijälle valmiudet huolehtia omasta ja lähimmäisten turvallisuudesta, silloin kun jotakin odottamatonta tapahtuu työpaikalla. antaa koulutettaville perusteet omakohtaiselle vaaratilanteisiin varautumiselle. koulutuksen kautta koulutettavat saatetaan ymmärtämään, että turhien riskien välttäminen ja onnettomuuksien ennaltaehkäisy kannattaa aina. Tulevia kursseja: to Savonlinna ti Lappeenranta ma Mikkeli ti Kouvola ti Kotka ti Imatra ti Kouvola ke Lappeenranta to Savonlinna Hinta: alv. (22 %). Hinta sisältää opetuksen, kurssimateriaalin, aamu- ja päiväkahvin sekä kokeen läpäisseet saavat turvakortin, joka on voimassa viisi vuotta. SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON OPISKELIJOILLE TURVALLISUUSKOULU- TUS 8 h Koulutus järjestetään edellä mainitun materiaalin pohjalta. Koulutus räätälöidään aina koulun tarpeiden pohjalta painottaen etukäteen sovittuja aiheita. Koulutuksessa voidaan käydä lävitse seuraavia aihealueita: Suunnitelmallinen turvallisuus, sisäinen turvatarkastus Tulipalo, tulipalojen ehkäisy, toiminta tulipalotilanteessa, sähköpalot, poistumisturvallisuus Hätäensiapu Kadonneen etsintä Uhkaavan henkilön kohtaaminen, väkivaltatilanteet ja toimiminen niissä, jälkihoito Koulutus ei sisällä kirjallista materiaalia eikä turvakorttia. Koulutuksen tilaajalle laaditaan tentti, jonka he voivat itse halutessaan pitää. Koulutuksen materiaali oppilaalle annetaan tilaajalle sähköisessä muodossa. Materiaali on tarkoitettu jaettavaksi koulutuksen käyneille oppilaille.

5 TURVALLISUUSKOULUTUS REHTOREILLE JA OPETTAJILLE 6 h 1) Rehtorit, muut kiinteistön turvallisuusvastuuhenkilöt ja heidän varahenkilönsä - suunnitelmallinen turvallisuus (ennaltaehkäisy ja varautuminen), kokemuksia hyvistä käytännöistä - miten voin vaikuttaa omalla esimerkilläni? - miten toimin, mikäli koulu tai henkilöitä saa uhkauksen? - toimiminen hätätilanteissa: vastuuhenkilön rooli sekä yleiset toimintamallit (ml. hälytyksen tekeminen) tilanteissa o uhkaavan henkilön kohtaaminen ja väkivaltatilanteet o tulipalot o yleinen vaaramerkki, esim. kaasuvaara o tapaturmat 2) Opettajat ja ohjaajat - suunnitelmallinen turvallisuus kokonaisuutena ja meidän ryhmässä (ennaltaehkäisy ja varautuminen), kokemuksia hyvistä käytännöistä - miten voin vaikuttaa omalla esimerkilläni joka päivä (asennekasvatus)? - toimiminen hätätilanteissa: minun tehtäväni kussakin tilanteessa (ml. hälytyksen tekeminen) o uhkaavan henkilön kohtaaminen ja väkivaltatilanteet o tulipalot o yleinen vaaramerkki, esim. kaasuvaara o tapaturmat - turvallisuusmateriaali ja sen opettaminen lapsille ja nuorille - päivän kertaus: miten toimin? Koulutukset räätälöidään aina koulun tarpeiden näkökulmasta. TURVALLISUUSKOULUTUS PÄIVÄKOTIEN HENKILÖKUNNALLE 6 h Koulutuksensisältö on vastaava kuin kouluissa, mutta se räätälöidään päiväkotien tarpeisiin ja erilaisiin tilanteisiin. Koulutuksia voidaan räätälöidä tarpeen mukaan myös päiväkoti- tai kuntakohtaisesti. PALOILMOITTIMEN HOITAJAKURSSI 6 h Kohderyhmä: Paloilmoittimien vastuuhenkilöt, hoitajat ja sijaiset Kurssin tavoitteena on, että koulutettava tietää miten erheelliset ilmoitukset syntyvät ja miten ne voidaan välttää osaa opastaa omia ja vieraita paloilmoittimen oikeassa käytössä osaa laitteistojen kokeilut, irtikytkennät ja kunnossapito-ohjelman osaa toimia paloilmoittimella, palo- tai vikailmoituksen sattuessa oppii tuntemaan paloilmoittimien rakenteet ja toimintaperiaatteet Tulevia kursseja: maalis- ja syyskuussa Kouvola huhti- ja lokakuussa Lappeenranta Hinta: ei jäsenille alv. (22 %) ja jäsenille alv. (22 %).

6 HÄTÄENSIAPUKURSSI 4-6 h Koulutus sisältää seuraavat perusasiat: Peruselintoiminnot (hengityksen turvaaminen, verenkierto ja tilannearvio) Toiminta onnettomuustilanteessa Toiminta sairaskohtauksessa (potilaan tutkiminen, kaatuminen, putoaminen) Raajavammat, palovammat, häkämyrkytys, elottomuus Peruselvytys Kursseja järjestetään tilauksesta ja ne räätälöidään asiakkaan riskien mukaan. Pyydä tarjous. PALOTURVALLISUUSKURSSI 4 h Koulutus sisältää seuraavat perusasiat: Parasta palonehkäisyä on ihmisen oma toiminta Rakenteellinen paloturvallisuus Sähköpaloturvallisuus Paloturvallisuuslaitteistot Suunnitelmallista turvallisuutta Tulipalo Toiminta tulipalotilanteessa Poistumisturvallisuus Alkusammutus Kursseja järjestetään tilauksesta ja ne räätälöidään asiakkaan riskien mukaan. Pyydä tarjous. ALKUSAMMUTUSKURSSI 2-3 h Kurssiin kuuluu teoriaosuus sekä käytännön harjoittelu sammuttimella ja sammutuspeitteellä. Kursseja järjestetään tilauksesta. Kurssit räätälöidään asiakkaan riskien mukaan. Pyydä tarjous. TOIMIMINEN HÄTÄTILANTEISSA JA -HARJOITUS Koulutuksessa käydään läpi varautumista erilaisiin hätätilanteisiin ja toimimista niissä. Koulutus voidaan järjestää joko erillisenä koulutuksena tai liittäen siihen poistumisharjoituksen. Kaakkois-Suomen Pelastusalanliitto järjestää henkilökunnallesi hyvin valmistellun harjoituksen tulipalon, pommiuhan tai muun vaaratilanteen varalta ja kouluttaa samalla ennalta ehkäisyyn. Poistumisharjoituksessa voidaan käyttää savukonetta, joka luo esim. käytävälle keinosavun ja tulipalon omaisen tilanteen näkyvyyden kannalta. Todelliseen tulipalotilanteeseen verrattuna savu on harjoituksessa täysin myrkytön ja huoneenlämpöistä, joten harjoitus voidaan suorittaa turvallisesti. Suosittelemme, että yrityksesi nimetty turvallisuus- ja suojeluhenkilöstö suorittaa ennen harjoitusta Työpaikan turvallisuusvastaavan peruskurssin. Suosittelemme myös, että paloturvallisuudesta vastaava henkilö on käynyt Kaakkois-Suomen Pelastusalanliiton paloturvallisuuskurssin (4 h) ja ensiapuhenkilöstölle suositellaan hätäensiapukurssia (4 h). Hätäpoistuminen toteutetaan koulutusharjoituksena, joten sitä edeltää informaatiotilaisuus turvallisuus- ja suojeluhenkilöstölle sekä koko henkilöstölle. Harjoituksen jälkeen järjestetään palautetilaisuus. Hinnat sovitaan kohteeseen tutustumisen jälkeen. Ota yhteyttä ja pyydä tarjous.

7 UHKAAVAN HENKILÖN KOHTAAMINEN, VÄKIVALTATILANTEET JA NIISTÄ POISTUMINEN 4 h Kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka saattavat työssään joutua kohtaamaan uhkaavasti tai väkivaltaisesti käyttäytyviä henkilöitä. Kurssilla opetettavia asioita ovat: - tiedosta ympäristösi - tunnista asiakastyyppi ja asiakkaan tila - mahdollisia syitä uhkaavaan käytökseen - erilaisia tapauksia - tunnista uhan merkit ajoissa - alkavan hyökkäyksen tunnusmerkit - yllättävään hyökkäykseen varautuminen - toimiminen hyökkäystilanteessa - jälkihoito - turvallisen työympäristön suunnittelu Kursseja järjestetään tilauksesta ja ne räätälöidään asiakkaan riskien mukaan. Pyydä tarjous.

8 VÄESTÖNSUOJAN HOITAJAN PERUSKURSSI 6 h Tavoite: Kurssi on suunnattu yritysten ja laitosten väestönsuojan hoitajille, apulaisille sekä turvallisuus- ja suojelujohdolle. Kurssi perehdyttää osallistujat väestönsuojelun perusteisiin ja paikallisiin järjestelyihin, väestönsuojan käytön suunnitteluun, suojan käyttökuntoon laittoon, laitteiden huoltoon sekä suojautuneiden toiminnan johtamiseen ja ohjaamiseen. Kurssiohjelmassa mainitut yleiskurssit ovat maksuttomia. Tilauskurssien hinnat sovitaan yrityskohtaisesti. Kurssilla voi ostaa Väestönsuojan huolto ja käyttö oppaan hintaan 4. TALOSUOJELUKURSSI 6 h Kohderyhmä: Talon turvallisuuspäälliköt tai suojelujohtajat tai muu turvallisuushenkilöstö sekä taloyhtiön hallituksen jäsenet. Tavoite: Kurssi perehdyttää osallistujat talon tai taloryhmän, pienen viraston, laitoksen tai yrityksen suojelun suunnitteluun, toimeenpanoon ja johtamiseen normaalioloissa, yhteiskunnan häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Talon turvallisuuspäällikön tai suojelujohtajan tehtäviin kuuluu: kuuluu johtaa ja kehittää asuintalon tai kiinteistön turvallisuustoimintaa sekä lakisääteistä omatoimista varautumista vaarojen tunnistaminen ja niihin varautuminen pelastussuunnitelman laatiminen tai päivittäminen turvallisuusasioista tiedottaminen asukkaille Talosuojelukurssilla käydään yllämainittuja asioita läpi. Kurssiohjelmassa mainitut yleiskurssit ovat maksuttomia. Tilauskurssien hinnat sovitaan yrityskohtaisesti. Kurssilla voi ostaa Talon turvaoppaan hintaan 6. TYÖPAIKAN TURVALLISUUSVASTAAVAN PERUSKURSSI 6 h Tavoite: Kurssi on suunnattu virastojen ja laitosten turvallisuusvastaaville. Kurssi perehdyttää osallistujat: - säädösten ja määräysten vaikutukseen turvallisuusjärjestelyihin - riskikartoituksen ja pelastussuunnitelman laatimiseen - turvallisuusorganisaation tehtäviin työpaikalla - toimenpiteisiin eri vaaratilanteissa työpaikalla - turvallisuustason määrittämiseen. Hinnat sopimuksen mukaan. Kysy tilauskursseja.

9 TURVALLISUUS- JA SUOJELUJOHDON PERUSKURSSI 24 h Kohderyhmä: Turvallisuudesta ja suojelusta vastaavat henkilöt (suojelujohtaja, apulaissuojelujohtaja, turvallisuuspäällikkö, laitoksen tai yrityksen johtaja, isännöitsijä, kiinteistön hoitaja, jne.) yrityksissä, julkishallinnon virastoissa ja laitoksissa, kuten hoito- ja palvelulaitoksissa, kouluissa ja oppilaitoksissa. Tavoite: Kurssilla annetaan palo-, pelastus- ja väestönsuojelualan turvallisuustietoa. Tavoitteena on, että koulutettavat soveltavat tiedot oman yhteisönsä turvallisuuden ylläpitämiseksi, kehittämiseksi ja lakisääteisten turvallisuusvelvoitteiden täyttämiseksi. Koulutuksen jälkeen koulutettavilla on sellaiset tiedot ja taidot, että he kykenevät laatimaan lakisääteisen pelastussuunnitelman tai sisäisen pelastussuunnitelman ja järjestämään yhteisössään - henkilökunnan ja asiakkaiden henkilöturvallisuuden parantamisen - onnettomuuksien ja vahinkojen ennaltaehkäisyn - häiriötilanteiden hallinnan - oikeat toimintatavat normaali- ja poikkeusolojen onnettomuustilanteissa Hinta: 220 euroa + alv. 22%. Kurssi sisältää opetuksen, materiaalin, lounaan sekä kahvit. Kursseja järjestetään myös tilauksesta. Ota yhteyttä ja pyydä tarjous. TURVALLISUUS- JA SUOJELUJOHDON JATKOKURSSI 16 h Kurssilla syvennetään edellisellä kurssilla saatuja tietoja ja taitoja. Tarkempi ohjelma on kurssikohtainen, joka sisältää myös ajankohtaisia aiheita. Kurssille osallistuminen edellyttää edelliselle kurssille osallistumista.

10 RISKINARVIOINTIKOULUTUS 7 h Tavoite: Turvallisuustyön tavoite on riskien ja turvallisuuden hallinta kaikissa tilanteissa. Työturvallisuuslain 738/2002 mukaan työnantajan on selvitettävä ja tunnistettava työstä, työtilasta, muusta työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät. Vaara- ja haittatekijöiden syntyminen tulee estää tai tekijät poistaa tai korvata ne vähemmän haitallisilla. Milloin vaara- tai haittatekijöitä ei voida poistaa, tulee niiden merkitys arvioida työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle. Koulutuksessa tutustutaan erilaisiin tapoihin toteuttaa riskienarviointi ja sitä seuraaviin jatkotoimenpiteisiin: - arvioinnin suunnittelu - vaaratekijöiden tunnistaminen - riskin suuruuden arviointi - riskin merkittävyyden arviointi - toimenpiteiden valinta ja toteuttaminen - riskinhallinnan seuranta Hinta: alv. (22 %) Teemme myös yrityskohtaisia riskinarviointeja, johon sisältyy tarvittavat koulutukset. Ota yhteyttä ja pyydä tarjous. TURVALLISUUSTAVOITTEET KÄYTÄNNÖN TOIMIKSI 7 h Tavoite: Koulutukseen osallistuja saa käytännön työkaluja ja vinkkejä turvallisuussuunnitelman laadintaan sekä suunnitelmien viemiseksi käytäntöön. Lisäksi kuulemme kaksi yritysesimerkkiä, miten he ovat vieneet turvallisuusasioita eteenpäin ja mihin ongelmiin he ovat törmänneet työssään. Koulutuksen aiheita ovat: - turvallisuussuunnittelu osana yrityksen strategista suunnittelua - turvallisuusjohtamisen suunnittelu lyhyellä ja pitkällä aikavälillä - yritys case: suunnitelmallinen turvallisuusjohtaminen ja johdon sitouttaminen - suunnitelmista tavoitteiksi ja toimenpiteiksi - miten asenteisiin voidaan vaikuttaa? - yritys case: turvallista työympäristöä arvostetaan Hinta: alv. (22 %).

11 TURVALLISUUSJOHTAMINEN 7 h Tavoite: Turvallisuusasiat ovat osa normaalia liiketoiminnan kehittämistyötä, jossa turvallisuuden ja riskienhallinnan avulla edistetään organisaation strategisten tavoitteiden saavuttamista. Hyvä ja turvallinen työympäristö on hyvän tuottavuuden edellytys, ei sen seuraus. Pienillä yrityksillä on eniten hävittävää huonon työturvallisuuden seurauksena, mutta toisaalta myös eniten voitettavaa. Monesti myös tulosta on mahdollista saada aikaan pienilläkin panostuksilla. Ensimmäinen ja välttämätön askel turvallisuusasioissa on johdon aito sitoutuminen yrityksen turvallisuusasioihin ja sen kehittämiseen. Lisäksi työturvallisuuslain 738/2002 mukaan työnantajan on huolehdittava siitä, että turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevat toimenpiteet otetaan huomioon tarpeellisella tavalla työantajan organisaation kaikkien osien toiminnassa. Tällä kurssilla opiskellaan seuraavia aiheita: - turvallisuusjohtamiseen liittyvä lainsäädäntö ja vastuukysymykset - turvallisuussuunnittelu luodaan edellytykset turvalliselle työskentelylle - riskinarviointi - henkilöstön perehdyttäminen ja kouluttaminen - läheltä piti tilanteiden kirjaaminen ja seuranta - tapaturmat - turvallisuuskatselmukset - turvallisuusauditoinnit - turvallisuustavoitteiden määrittäminen, toimenpiteet ja seuranta Hinta: alv. (22 %) TURVALLISUUSKATSELMUSKOULUTUS 7 h Tavoite: Koulutukseen osallistujat osaavat tehdä omalla työpaikallaan turvallisuuskatselmuksen, arvioida oman työpaikkansa turvallisuuden tasoa sekä laatia toimenpiteitä turvallisuuden kehittämiseksi työpaikalla tulevaisuudessa. Koulutuksen sisältö: - vuosisuunnitelma tai muu pitkän aikavälin suunnitelma - katselmuksen suunnittelu, tavoitteet ja laajuus - katselmuksessa huomioitavia asioita - katselmuksen tulokset ja niiden käsittely - toimenpiteet, tavoitteet ja niiden seuranta - turvallisuuskatselmusharjoitus yhdessä kohteessa - mitä opimme harjoituksesta? - yhteenveto Hinta: alv. (22 %) Teemme myös yrityskohtaisia turvallisuuskatselmuksia, johon sisältyy suositukset toimenpiteistä ja tavoitteista sekä tarvittaessa myöhemmin tehtävästä turvallisuusauditoinnista. Ota yhteyttä ja pyydä tarjous.

12 KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY Kursseille ilmoittautuminen toimistoon: Kauppamiehenkatu 3, Kouvola tai puh tai eila.harkonen(a)kaspeli.inet.fi Lisätietoja ja yrityskohtaiset tarjoukset kursseista: Ira Pasi, ira.pasi(a)kaspeli.inet.fi, puh LISÄKSI YRITYS- TAI LAITOSKOHTAISESTI TEEMME: PELASTUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN Tavoite: Laadimme yhteistyössä yritysten turvallisuus- ja suojelujohdon kanssa yrityksille riskikartoituksen pohjalta joko uuden pelastussuunnitelman tai saatamme ajan tasalle mahdollisesti jo olemassa olevan suunnitelman. Pelastussuunnitelma sisältää toimintaohjeet hätätilanteisiin. Lisäksi koulutamme turvallisuus/suojeluorganisaation henkilöstön ja perehdytämme koko henkilöstön pelastussuunnitelmaan. TOIMINTAOHJEITA HÄTÄTILANTEISIIN Laadimme yksinkertaisia toimintaohjeita yrityksille, laitoksille tai virastoille mahdollisiin hätätilanteisiin yrityksen toiminnan ja työympäristön huomioiden. TURVALLISUUSKATSELMUKSIA Teemme yrityksen, laitoksen tai viraston turvallisuushenkilöstön kanssa yhdessä turvallisuuskatselmuksia käymällä läpi yrityksen turvallisuusohjeistoja sekä arvioimme niiden yhtenäisyyttä käytäntöihin yrityksessä. Katselmuksissa painotetaan kohteen työturvallisuutta. Laadimme katselmuksen yhteenvedon, jossa on kerrotaan erityistä huomioita kiinnitettäviin asiat, suosituksia tehtävistä toimenpiteistä sekä laaditaan tavoitteet turvallisuuden kehittämiseksi seuraavan puolen vuoden ajalle. Sopimuksen mukaan voidaan tehdä myös turvallisuusauditointi esimerkiksi puolen vuoden tai vuoden kuluttua. TURVALLISUUSRISKINARVIOINTEJA JA AUDITOINTEJA Turvallisuustyön tavoite on riskien ja turvallisuuden hallinta kaikissa tilanteissa. Työturvallisuuslain 738/2002 mukaan työnantajan on selvitettävä ja tunnistettava työstä, työtilasta, muusta työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät. Vaara- ja haittatekijöiden syntyminen tulee estää tai tekijät poistaa tai korvata ne vähemmän haitallisilla. Milloin vaara- tai haittatekijöitä ei voida poistaa, tulee niiden merkitys arvioida työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle. Ohjaamme ja avustamme yritysten, laitosten tai virastojen riskienarviointiprosessia yhteistyössä kohteen turvallisuudesta vastaavan henkilöstön kanssa. Arvioinnin suunnittelussa päätetään riskinarvioinnin toteuttamistapa ja laajuus. Ohjaamme ja koulutamme riskien tunnistamisessa ja niiden suuruuden arvioinnissa. Avustamme riskien merkittävyyden arvioinnissa ja toimenpiteiden laadinnassa riskien poistamiseksi tai pienentämiseksi. Laadimme riskinarvioinnista yhteenvedon sekä suosituksia tehtävistä toimenpiteistä turvallisuuden kehittämiseksi ja tavoitteet turvallisuustyölle seuraavan puolen vuoden ajalle. Sopimuksen mukaan tehdään turvallisuusauditointi esimerkiksi puolen vuoden tai vuoden kuluttua.

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Kokonaisvaltainen riskienhallinta Osallistuja tiedostaa kokonaisvaltaisen riskienhallinnan periaatteet. Osallistuja ymmärtää eri tahojen laatimien riskianalyysien ja uhkamallien

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Päiväys Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana. Lomake noudattaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ

TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ TYÖSUOJELUVASTUUT ESIMIESTYÖSSÄ Koulutuksen tavoite on antaa esimiehille valmiudet ottaa vastuu henkilöstön työturvallisuudesta perehdyttämällä osallistujat työturvalainsäädännön vaatimuksiin ja esimiestyöhön

Lisätiedot

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10. Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.2009 Kirta Nieminen Pt. tuntiopettaja, ruokapalvelut kirta.nieminen@seamk.fi

Lisätiedot

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin Messukeskus 14.11.2013 Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Kerttuli Harjanne 15.11.2013 1 Esityksen sisältö Miksi riskien arviointia Miten riskien arviointia

Lisätiedot

Viranomaistoiminta normaali- ja poikkeusoloissa. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Viranomaistoiminta normaali- ja poikkeusoloissa. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Viranomaistoiminta normaali- ja poikkeusoloissa Miksi julkinen hallinto varautuu? Valmiussuunnittelu (valmiussuunnitelma) Yleinen varautumisvelvoite perustuu valmiuslakiin, jonka mukaan valtion viranomaisten

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi AsOy Pernajanrinne Päiväys 01.11.2015 Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin Asiakasraati 23.2.2016

Lapin sairaanhoitopiirin Asiakasraati 23.2.2016 Lapin sairaanhoitopiirin Asiakasraati 23.2.2016 Lasse Kylén Turvallisuuspäällikkö Turvallisuuspäällikkö sairaalassa Riskienhallintaa Turvallisuussuunnittelua Sisäisen kokonaisturvallisuuden kehittämistä

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi As Oy Peltolammin Veteraanitalot Päiväys

Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi As Oy Peltolammin Veteraanitalot Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi As Oy Peltolammin Veteraanitalot Päiväys 18.2.2015 Pelastussuunnitelma 2 ( 12) Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Koulutuskysely asuinkiinteistöjen turvallisuuskoulutetuille

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Koulutuskysely asuinkiinteistöjen turvallisuuskoulutetuille Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Koulutuskysely asuinkiinteistöjen turvallisuuskoulutetuille 2012 Mistä kyselyssä oli kyse? SPEK ryhmän omatoimisen varautumisen kurssitetuille suunnattiin asiakaskysely

Lisätiedot

Pelastussuunnittelu taloyhtiössä. Katja Ahola Varautumispäällikkö Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Pelastussuunnittelu taloyhtiössä. Katja Ahola Varautumispäällikkö Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Pelastussuunnittelu taloyhtiössä Katja Ahola Varautumispäällikkö Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Valtakunnan tason suunnitelmat/ohjelmat Ulko- ja turvallisuuspolitiikka sekä puolustuspolitiikka Turvallisuus-

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

( ).

(  ). Koulutushankkeeseen kuuluvat Koulujen turvallisuus ja lainsäädäntö asiantuntijaluento sekä Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Opetus ja kasvatusalan täydennyskoulutusyksikön ja Lapin urheiluopiston

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi...

SISÄLTÖ. 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... RHK Ohje riskienhallinnasta 2 SISÄLTÖ 1 RISKIENHALLINTA... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Riskienhallinta... 3 1.3 Riskienhallinnan tehtävät ja vastuut... 4 1.4 Riskienarviointi... 5 RH Ohje riskienhallinnasta

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TYÖSUOJELUN MÄÄRITELMÄ... 2 3. TYÖSUOJELUTOIMINNAN TAVOITTEET... 2 4. TYÖSUOJELUTOIMENPITEET JA SEURANTA... 2 4.1 Ennakoiva

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

TerveysInfo. Fungerar brandvarnaren? Palovaroittimen käyttöä ja toimintaa läpikäyvä lehtinen.

TerveysInfo. Fungerar brandvarnaren? Palovaroittimen käyttöä ja toimintaa läpikäyvä lehtinen. TerveysInfo Alkusammutustoimet Koulutusvideo alkusammutuksesta, jossa esimerkki ja asiaosuuksin kerrotaan alkusammutuksesta eri sammuttimilla, sekä toimenpiteistä tulipalotilanteissa. Video sisältää mm.

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8 RHK Turvallisuussuunnitelmien laadinta 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Junaturvallisuusasiat turvallisuussuunnitelmassa... 6 2.3 Rakentamista koskeva turvallisuussuunnitelma...

Lisätiedot

Miten johdan turvallisesti kasvu- ja oppimisympäristöä? Mitä eroa onko johdettavana päiväkoti vai ammatillinen oppilaitos?

Miten johdan turvallisesti kasvu- ja oppimisympäristöä? Mitä eroa onko johdettavana päiväkoti vai ammatillinen oppilaitos? Miten johdan turvallisesti kasvu- ja oppimisympäristöä? Mitä eroa onko johdettavana päiväkoti vai ammatillinen oppilaitos? Aluehallintovirasto Tiina Ranta ja Soili Martikainen Arjen turvallisuustyön lähtökohdat

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

Industrial Fire Protection Handbook

Industrial Fire Protection Handbook Industrial Fire Protection Handbook Second Edition R. Craig Schroll T-110.5690 Yritysturvallisuuden seminaari 2. esitys Antti Nilsson 23.11.2005 Industrial Fire Protection Handbook kirjoittanut R. Craig

Lisätiedot

Sisältö: Tehtävät, rooli, asema, perustiedot työehtosopimuksesta, palkkausjärjestelmästä, työpaikkatoiminnasta ja paikallisista sopimuksista

Sisältö: Tehtävät, rooli, asema, perustiedot työehtosopimuksesta, palkkausjärjestelmästä, työpaikkatoiminnasta ja paikallisista sopimuksista KOULUTUSOHJELMA 2017 1 (6) KOULUTUS VUONNA 2017 - Nousu-liiton koulutus perustuu pitkälti henkilöstöedustajille suunnattuihin koulutuksiin. Osa koulutuksista on työaikana suoritettavaa yhdessä työnantajaliiton

Lisätiedot

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (9) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA... 3 2 TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA... 4 3 TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 4 TURVALLISUUSSELVITYKSEN RAKENNE... 6 5

Lisätiedot

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 1.1 YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDON TILA KRITEERI 1: Oppilaitoksella on käsitys omaan toimintaansa

Lisätiedot

ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa. STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen

ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa. STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen ATEX-foorumi kouluttaa pk-yrityksiä Sisältö ATEX lainsäädännöstä ja sen erikoispiirteistä

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA MONIALAINEN RATKAISU Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? 18.11.2014 Kuopio Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Vastuut

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

Yhteistyöllä vaikuttavuutta - TULIKUKKO

Yhteistyöllä vaikuttavuutta - TULIKUKKO Yhteistyöllä vaikuttavuutta - TULIKUKKO Leena Malinen Onnettomuuksien ehkäisyn seminaari Dipoli, Espoo 13.2.2013 - pääkohdat esityksestä - Turvallisuuskouluttaja/projektisuunnittelija Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

Lisätiedot

Kyläturvallisuus - tukea maaseudun asukkaiden omatoimiseen varautumiseen

Kyläturvallisuus - tukea maaseudun asukkaiden omatoimiseen varautumiseen 20.4.2016 Aikku Eskelinen, projektipäällikkö aikku.eskelinen.@spek.fi 040-834 4545 Kyläturvallisuus - tukea maaseudun asukkaiden omatoimiseen varautumiseen 1.4.2015 31.7.2016 Omatoiminen varautuminen nouseva

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Työn vaarojen selvittämisen ja riskien arvioinnin periaatteet

Työn vaarojen selvittämisen ja riskien arvioinnin periaatteet Työn vaarojen selvittämisen ja riskien arvioinnin periaatteet Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK Paivi.rauramo@ttk.fi 1 Turvallisuusjohtamisen perusmalli EU:ssa Vaarojen ja haittojen

Lisätiedot

Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016, Mikkeli. Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas. Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri

Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016, Mikkeli. Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas. Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016, Mikkeli Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri 3.3.2016 1 Saijariina Toivikko Hankkeen toteutus Hanke on Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä. Tuija Luoma, VTT

Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä. Tuija Luoma, VTT Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Tuija Luoma, VTT RÄJÄHDYSVAARALLISEN TYÖYMPÄRISTÖN HENKILÖTURVALLISUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Tekijät määritetty

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus.

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Tredu Hyvinvointi 8.8.2014 Raili Hakala LaatuPeda-projekti Oppaan tarkoitus ja sisältö Turvallisen

Lisätiedot

Turvallisuus- ja valmiussuunnittelu

Turvallisuus- ja valmiussuunnittelu Turvallisuus- ja valmiussuunnittelu YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA (valtioneuvosto) SISÄISEN TURVALLISUUDEN OHJELMA (sisäministeriö) Aluehallintoviraston kokonaisturvallisuusstrategia (L-S AVI) Keski-Suomen

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote VERMON VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Vermon lämpökeskuksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä. Tiedotteessa

Lisätiedot

Palonehkäisyn uudet tuulet

Palonehkäisyn uudet tuulet pelastuslain (ja rakentamismääräysten) muutokset esitys FinnSec-messuilla 13.10.2011 Rakentamisen ja paloturvallisuuden perussäädökset uusiutuivat tänä vuonna Rakentamismääräyskokoelman osa E1 - Rakennusten

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote MERI-PORIN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Meri-Porin voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin turvallisuussuunnitelma 2015 2016

Karkkilan kaupungin turvallisuussuunnitelma 2015 2016 Karkkilan kaupungin turvallisuussuunnitelma 2015 2016 Sisällys 1 Taustaa... 3 1.1 Valtioneuvoston periaatepäätös sisäisen turvallisuuden ohjelmasta... 3 1.2 Turvallisuussuunnitelman laatiminen Laurea-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen

Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen Vesihuolto 2015-2040 Haasteet Pirkanmaalla 22.10.2015, Pirkanmaan ELY-keskuksen auditorio Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen Riina Liikanen Vesihuoltopoolin valmiuspäällikkö, TkT Vesihuoltolaki

Lisätiedot

Palotutkimuksen päivät 2009: Vapaa-ajan ja elämyspalveluiden turvallisuuden edistäminen. Johtaja Hannu Mattila Kuluttajavirasto, Tuoteturvallisuus

Palotutkimuksen päivät 2009: Vapaa-ajan ja elämyspalveluiden turvallisuuden edistäminen. Johtaja Hannu Mattila Kuluttajavirasto, Tuoteturvallisuus Palotutkimuksen päivät 2009: Vapaa-ajan ja elämyspalveluiden turvallisuuden edistäminen Johtaja Hannu Mattila Kuluttajavirasto, Tuoteturvallisuus Lainsäädännöllinen tausta Yleinen turvallisuusvaatimus

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Turvallisuussääntöjen ja menettelyohjeiden laadinta sekä ylläpito... 3 1.3 Turvallisuussääntöjen

Lisätiedot

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Oulu Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari. Tervetuloa!

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Oulu Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari. Tervetuloa! Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Oulu Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari Tervetuloa! http://webmediamate.fi/ttk2804_chat/ erkki.heinonen@ttk.fi Erkki Heinonen 2.5.2016

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi

PELASTUSSUUNNITELMA. YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi PELASTUSSUUNNITELMA YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi 2 SISÄLTÖ 1. SUUNNITELMAN YLLÄPITO 3 2. SUUNNITTELUVELVOITE 5 3. HÄTÄILMOITUSOHJE 6 4. ELVYTYSOHJE 7 5. HUOMIOITAVAT VAARATILANTEET

Lisätiedot

TURVALLISUUSKÄVELYN ORGANISOIMINEN. Raine Dahlqvist Safetymaster Oy

TURVALLISUUSKÄVELYN ORGANISOIMINEN. Raine Dahlqvist Safetymaster Oy TURVALLISUUSKÄVELYN ORGANISOIMINEN Raine Dahlqvist Safetymaster Oy 9.1.2017 Turvallisuuskävelyn organisoiminen Poistumisturvallisuus (koko kiinteistö) Turvallisuusvastaavien rooli Poistumisturvallisuuteen

Lisätiedot

TURVALLISUUSOIKEUDEN TÄYDENNYSKOULUTUS (30 OP)

TURVALLISUUSOIKEUDEN TÄYDENNYSKOULUTUS (30 OP) OPETUSSUUNNITELMA TURVALLISUUSOIKEUDEN TÄYDENNYSKOULUTUS (30 OP) 2016-2017 2016 Hämeenlinna Turvallisuusoikeuden täydennyskoulutus 2016-2017 SISÄLLYS SISÄLLYS... 3 JOHDANTO... 4 ORGANISAATIOTURVALLISUUDEN

Lisätiedot

Marko Vatanen

Marko Vatanen Marko Vatanen 22.11.2011 Potilasturvallisuus Terveydenhuollon ammattihenkilöiden, toimintayksiköiden ja organisaatioiden periaatteet ja toimintakäytännöt, joilla varmistetaan potilaiden terveyden- ja sairaanhoidon

Lisätiedot

Riskienarvioinnin perusteet ja tavoitteet

Riskienarvioinnin perusteet ja tavoitteet Riskienarvioinnin perusteet ja tavoitteet Jukka Tamminen Yli-ins., DI TSP-Safetymedia Oy 1 Työsuojelun valvonnan vaikuttamisen kohteet TAUSTATEKIJÄT SEURAAMUKSET TYÖTURVALLISUUDEN HALLINTA Organisaatio

Lisätiedot

Itä-Suomen sisäisen turvallisuuden toimeenpanosuunnitelma ja sen toteuttaminen

Itä-Suomen sisäisen turvallisuuden toimeenpanosuunnitelma ja sen toteuttaminen KAMU kaikki mukaan turvallisuustyöhön Itä-Suomen sisäisen turvallisuuden toimeenpanosuunnitelma ja sen toteuttaminen Pelastusylitarkastaja Kullervo Lehikoinen Itä-Suomen aluehallintovirasto Pelastustoimi

Lisätiedot

erilaisissa tapahtumissa, kouluilla ja työpaikoilla. - Ensiapuryhmä päivystää erilaisissa

erilaisissa tapahtumissa, kouluilla ja työpaikoilla. - Ensiapuryhmä päivystää erilaisissa Päävalikko - Etusivu - Ensiapuryhmä - Ensiapuopetus - Linkit Ensiapuryhmätoiminta Last Updated (Monday, 16 March 2009 20:07) Written by Administrator Sunday, 31 August 2008 05:30 Rauman ensiapuryhmä kokoontuu

Lisätiedot

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin Sivu 1/5 Sisäasiainministeriö pelastusosasto Dnro SM-1999-00636/Tu-311 Annettu 13.10.1999 Voimassa 15.9.1999 alkaen toistaiseksi Säädösperusta Pelastustoimilaki (561/1999 31 ja 88 Kumoaa Sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Varautuen turvallisempaa kotona ja kylässä Kristiina Mattila-Nousiainen Projektipäällikkö

Varautuen turvallisempaa kotona ja kylässä Kristiina Mattila-Nousiainen Projektipäällikkö Varautuen turvallisempaa kotona ja kylässä 1.6.2016-31.5.2019 Kristiina Mattila-Nousiainen Projektipäällikkö Varautuen turvallisempaa kotona ja kylässä Rahoitus 80% Leader Päijänne-Leader ry, Piällysmies

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Tekniikka ja turvallisuus. Ilpo Leino SPEK

Tekniikka ja turvallisuus. Ilpo Leino SPEK Tekniikka ja turvallisuus Ilpo Leino SPEK 1 Turvallisuus EI ole pelkkää tekniikkaa 2 Turvallisuus ON tekniikkaa 3 Turvallisuus ON tekniikkaa ja OIKEAA asennetta sekä osaamista! 4 Sisäisen turvallisuuden

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Häiriötilanteisiin varautuminen vesilaitoksilla

Häiriötilanteisiin varautuminen vesilaitoksilla STM:N VALMIUSSEMINAARI 27.5.2016 Häiriötilanteisiin varautuminen vesilaitoksilla Riina Liikanen Vesihuoltopoolin valmiuspäällikkö, TkT 26.5.2016 2 Vesihuoltolaitoksen jatkuvuudenhallinta Valmius toimia

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sara Lax Tukesin valvomien kemikaalilaitosten arviointi

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sara Lax Tukesin valvomien kemikaalilaitosten arviointi Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sara Lax 28.3.2012 Tukesin valvomien kemikaalilaitosten arviointi Kemikaalilaitosten selvitysvelvoite ja tarkastustaajuus Kemikaalien määrä ja luokitus Laajamittainen

Lisätiedot

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena, asiantuntija, FM Työelämäryhmän loppuraportti Työterveysyhteistyön kehittäminen Työnantajan, työterveyshuollon ja työntekijän tiivis

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

Yhdistyksen turvallisuusasiat Mitä vaaditaan Milloin vaaditaan Työkaluja tekemiseen

Yhdistyksen turvallisuusasiat Mitä vaaditaan Milloin vaaditaan Työkaluja tekemiseen Yhdistyksen turvallisuusasiat Mitä vaaditaan Milloin vaaditaan Työkaluja tekemiseen Olosuhdeasioiden koulutuspäivä Kiljava 17.4.2015 Laki ja valvova viranomainen Kuluttajaturvallisuuslaki (voimassa 1.1.2012

Lisätiedot

Oamk CULMA- HANKE, SYÖTE

Oamk CULMA- HANKE, SYÖTE Oamk CULMA- HANKE, SYÖTE 15.4.2014 Matkailijan ja matkailualan työntekijän suojautuminen ja turvallisuus Haasteita matkailualalla: suojautuminen ja ympäristöstä aiheutuvat tekijät Suomessa luonnonolosuhteet

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

SPEK POHJOIS-SUOMEN / POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITON AJANKOHTAISTIEDOTE Moi! kiertue kävi Oulussa!

SPEK POHJOIS-SUOMEN / POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITON AJANKOHTAISTIEDOTE Moi! kiertue kävi Oulussa! Moi! SPEK POHJOIS-SUOMEN / Tässä on vuoden kolmas ajankohtaistiedote: - Palokuntien toiminta - Kampanjat - Taloyhtiöiden ja yritysten turvallisuuskoulutus - Pohjois-Suomen pelastusliitto - Toimintakalenteri

Lisätiedot

Korjausrakentamisen turvallisuus

Korjausrakentamisen turvallisuus Sisältö 1. Turvaohjeen tarkoitus... 1 2. Turvaohjeen velvoittavuus... 1 3. Paloturvallisuus... 1 3.1 Palo-osastointi ja palokuorma... 1 3.2 Uloskäytävä ja pelastustie... 1 3.3 Tuhopolttojen torjunta...

Lisätiedot

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI 1.10.2012 Paloriskit, omatoiminen varautuminen ja valvontasuunnitelmat Paavo Tiitta riskienhallintapäällikkö Pohjois-Savon pelastuslaitos paavo.tiitta@kuopio.fi 044

Lisätiedot

Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa

Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa Saku Sutelainen 20.4. Vierumäki 2 Työhyvinvointi tehdään yhdessä Työhyvinvoinnin edistäminen kuuluu sekä työnantajalle että työntekijöille. Työnantajan on huolehdittava

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Kansalaisyhteiskunta ja kokonaisturvallisuus - Omatoiminen varautuminen ja järjestöt. Karim Peltonen Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK

Kansalaisyhteiskunta ja kokonaisturvallisuus - Omatoiminen varautuminen ja järjestöt. Karim Peltonen Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK Kansalaisyhteiskunta ja kokonaisturvallisuus - Omatoiminen varautuminen ja järjestöt Karim Peltonen Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK Valtakunnallinen pelastus-

Lisätiedot

Pelastustaitokampanja Nou Hätä! alkaa taas vuodenvaihteessa. Varaa nyt aikaa 8. luokkalaisten turvallisuusopetukseen.

Pelastustaitokampanja Nou Hätä! alkaa taas vuodenvaihteessa. Varaa nyt aikaa 8. luokkalaisten turvallisuusopetukseen. Pelastustaitokampanja Nou Hätä! 2011 alkaa taas vuodenvaihteessa. Varaa nyt aikaa 8. luokkalaisten turvallisuusopetukseen. Oppilaat leikkivät tulella usein siksi, ettei ole muutakaan tekemistä. Monikaan

Lisätiedot

edistäminen Näkyvä turvallisuuden johtaminen Havainnointi- ja ja palautteenantomenettely Valmius Perehdytys Kehitettävien työtapojen valinta valinta

edistäminen Näkyvä turvallisuuden johtaminen Havainnointi- ja ja palautteenantomenettely Valmius Perehdytys Kehitettävien työtapojen valinta valinta keskustelut Havainnointi- ja ja palautteenantomenettely Edellytysten kehittäminen Työtapojen analyysi Turvallista käyttäytymistä edistämällä turvallisuus viedään uudelle, entistäkin paremmalle tasolle.

Lisätiedot

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen. toiminta Lapissa

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen. toiminta Lapissa Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) toiminta Lapissa Alueellisen maanpuolustuskurssin jatkokurssi Rovaniemi 24.11.2016 Lapin KOTU -yksikön päällikkö Antti Tölli Mikä on MPK? Maanpuolustuskoulutusyhdistys

Lisätiedot

Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari

Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, 10600 Tammisaari IDO Kylpyhuone Oy:n yleisötiedote 2016 Yrityksen yhteystiedot ja vastuuhenkilö: IDO Kylpyhuone Oy Wärtsilänkatu

Lisätiedot

Satakunnan pelastuslaitos

Satakunnan pelastuslaitos Satakunnan pelastuslaitos Satakunnan pelastuslaitos on yksi maamme 22 alueellisesta pelastuslaitoksesta. Apuamme tarvitaan erilaisissa palo-, pelastus-, vahingontorjunta- ja sairaankuljetustehtävissä keskimäärin

Lisätiedot

Tuotanto, käyttö, huolto, jne. työtehtävät

Tuotanto, käyttö, huolto, jne. työtehtävät Tuotanto, käyttö, huolto, jne. työtehtävät Kohteen/ teollisuusalan tuntemus prosessiturvallisuuden merkitys omassa työssä osa ammattitaitoa Säännöllisen kunnossapidon merkitys ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä

Lisätiedot

Vanhusten ja toimintakyvyltään alentuneiden henkilöiden asumisen turvallisuus Kokkolassa

Vanhusten ja toimintakyvyltään alentuneiden henkilöiden asumisen turvallisuus Kokkolassa Vanhusten ja toimintakyvyltään alentuneiden henkilöiden asumisen turvallisuus Kokkolassa Turvallisen asumisen koti-seminaari 3.8.2011 Palvelupäällikkö laitos- ja palveluasuminen Pasi Paasila Esityksen

Lisätiedot

Omavalvonta sosiaalihuollossa. Omavalvontaseminaari

Omavalvonta sosiaalihuollossa. Omavalvontaseminaari Omavalvonta sosiaalihuollossa Omavalvontaseminaari 21.9.2016 Marjut Eskelinen, Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 22.9.2016 1 Omavalvontasuunnitelma (SospaL 922/2011)

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen

Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen Vesihuollon kehittämispäivä 14.3.2016, Kirkonkranni, Seinäjoki Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen Riina Liikanen Vesihuoltopoolin valmiuspäällikkö, TkT Vesihuoltolaki 15 a (22.8.2014/681)

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA Minna Pihlajamäki työterveyshuollon erikoislääkäri vastaava työterveyslääkäri Terveystalo Seinäjoki Työterveys Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (7) 31.10.2011 Dnro 4258/005/2011

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (7) 31.10.2011 Dnro 4258/005/2011 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (7) Sisällysluettelo 1 VARAUTUMISSUUNNITTELU... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Varautumistoiminnan tavoite... 3 2 VARAUTUMISSUUNNITELMIEN LAADINTA... 4 2.1 Varautumistoiminnan hierarkia...

Lisätiedot

SPEKin rooli ja mahdollisuudet alueellisen ja paikallisen turvallisuusverkoston aktivoijana

SPEKin rooli ja mahdollisuudet alueellisen ja paikallisen turvallisuusverkoston aktivoijana Turvalliseen huomiseen SPEKin rooli ja mahdollisuudet alueellisen ja paikallisen turvallisuusverkoston aktivoijana Veli-Pekka Nurmi Valtuuston puheenjohtaja, dosentti Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

HYVÄT LABORATORIOKÄYTÄNNÖT

HYVÄT LABORATORIOKÄYTÄNNÖT HYVÄT LABORATORIOKÄYTÄNNÖT Yliopistot muuttuvat työsuojelu pysyy www.helsinki.fi/yliopisto Sosiaali- ja terveysministeriö Työoloihin vaikuttamalla pidetään yllä ja edistetään työntekijöiden terveyttä,

Lisätiedot

Vakavien onnettomuuksien tutkinta ja onnettomuuksista oppiminen. Johtaja, dosentti Veli-Pekka Nurmi Onnettomuustutkintakeskus

Vakavien onnettomuuksien tutkinta ja onnettomuuksista oppiminen. Johtaja, dosentti Veli-Pekka Nurmi Onnettomuustutkintakeskus Vakavien onnettomuuksien tutkinta ja onnettomuuksista oppiminen Johtaja, dosentti Veli-Pekka Nurmi Onnettomuustutkintakeskus ONNETTOMUUSTUTKINTAKESKUS VAKAVIEN ONNETTOMUUKSIEN JA NIIDEN VAARATILANTEIDEN

Lisätiedot

Onnettomuuksista oppiminen tutkinnan näkökulmasta

Onnettomuuksista oppiminen tutkinnan näkökulmasta Onnettomuuksista oppiminen tutkinnan näkökulmasta Onnettomuuksien ehkäisy 2012, Espoo 7.2.2012 Johtaja, dosentti Direktör, docent Veli-Pekka Nurmi Onnettomuustutkintakeskus Olycksutredningscentralen Uutisointia:

Lisätiedot

SPEK POHJOIS-SUOMEN / POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITON AJANKOHTAISTIEDOTE Moi! Palokuntanuorten leiri idis 2015

SPEK POHJOIS-SUOMEN / POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITON AJANKOHTAISTIEDOTE Moi! Palokuntanuorten leiri idis 2015 Moi! SPEK POHJOIS-SUOMEN / Tässä on vuoden ensimmäinen ajankohtaistiedote: - Palokuntien toiminta - Kampanjat - Taloyhtiöiden ja yritysten turvallisuuskoulutus - Pohjois-Suomen pelastusliitto - Toimintakalenteri

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA Kaupunki / kunta: Alavus Kiinteistön / taloyhtiön nimi: Alavuden Vuokra-asunnot Oy, kiinteistöt eritelty luetteloon Laatimispäivämäärä: 6.7.2011/10.10.2011/3.11.2014/24.11.2015

Lisätiedot

Turvallisuus työssä ja vapaa-ajalla. Harri Tarvainen

Turvallisuus työssä ja vapaa-ajalla. Harri Tarvainen Turvallisuus työssä ja vapaa-ajalla Turvallisuuspäällikkö 4.9.2014 Himos Festival Oy HimosLomat konsernin alainen yhtiö Toiminta keskittynyt ohjelma- ja tapahtumapalveluiden tuottamiseen Festareita vuoden

Lisätiedot

ASIANTUNTIJAPALVELUT TARJOUS

ASIANTUNTIJAPALVELUT TARJOUS ASIANTUNTIJAPALVELUT Meillä on monipuolinen kokemus eri toimialojen riskienhallinnan ja turvallisuustoiminnan kehittämisprojekteista. Uskomme, että vain toimintaa jatkuvasti kehittämällä voi parantaa riskienhallintaa

Lisätiedot

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari. Tervetuloa! Vesa Kotaviita

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari. Tervetuloa! Vesa Kotaviita Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari Tervetuloa! Vesa Kotaviita 29.4.2016 1 Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4. The World Day for

Lisätiedot

Kyläturvallisuus - tukea maaseudun asukkaiden omatoimiseen varautumiseen

Kyläturvallisuus - tukea maaseudun asukkaiden omatoimiseen varautumiseen 8.9.2015 Aikku Eskelinen, projektipäällikkö aikku.eskelinen.@spek.fi 040-834 4545 Kyläturvallisuus - tukea maaseudun asukkaiden omatoimiseen varautumiseen Tavoitteet vuosille 2015-2016 Alueellisten Meidän

Lisätiedot

Sataedu Satakunnan koulutuskuntayhtymä

Sataedu Satakunnan koulutuskuntayhtymä OHSAS 18001 turvallisuusjohtamisjärjestelmä oppilaitoksen turvallisuuden hallinnassa Sataedu Satakunnan koulutuskuntayhtymä Henkilöstön työturvallisuuden ja työkyvyn edistäminen ammatillisissa oppilaitoksissa

Lisätiedot

Työsuojelun peruskurssi

Työsuojelun peruskurssi Työsuojelun peruskurssi 24. 28.4.2017, Oulu Työsuojelun peruskurssi antaa osallistujalle perustiedot työterveyden ja -turvallisuuden eri aihealueista sekä työturvallisuustoiminnan toteuttamisesta työpaikalla.

Lisätiedot

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Tarkastaja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue 19.11.2010 1 STM:n Strategiset tavoitteet - Toiminta suuntautuu terveyden

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuuri ja ydinlaitosrakentaminen

Turvallisuuskulttuuri ja ydinlaitosrakentaminen ja ydinlaitosrakentaminen - Tsernobyl 1986 - Onnettomuustutkinnan yhteydessä luotiin Turvallisuuskulttuuri -käsite - Turvallisuuskulttuuri -käsite määriteltiin 1991 ensimmäisen kerran 1991 IAEA:n (The

Lisätiedot

Kuntien valmiussuunnittelun tukeminen/koordinointi

Kuntien valmiussuunnittelun tukeminen/koordinointi 14.9.2012 Kuntien valmiussuunnittelun tukeminen/koordinointi kuntien valmiussuunnitelmien päivittäminen. Kootaan seutukunnittain hallintokuntakohtaiset työryhmät Kuhunkin työryhmään jokaisesta kunnasta

Lisätiedot

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry

Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry Turvallisuussuunnitelma Lauttasaaren Kisa-Siskot ry LAUTTASAAREN KISA-SISKOT RY TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2 (6) Sisällysluettelo 1 Turvallisuussuunnitelman tarkoitus... 3 2 Yhdistyksen toiminnan kuvaus...

Lisätiedot