KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY"

Transkriptio

1 KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY Olemme luotettava ja ammattitaitoinen alueellinen turvallisuusalan palvelujärjestö. Koulutamme ja konsultoimme turvallisuusasioissa yrityksiä sekä yhteisöjä. Järjestämme myös varautumisja väestönsuojelukoulutuksia. Järjestämme vuosittain noin joihin osallistuu yhteensä 200 koulutusta, 4000 henkilöä. Yhdistyksemme tehtävänä on opastaa ja neuvoa kansalaisia tunnistamaan ja välttämään vaaratilanteiden syntymistä sekä toimimaan mahdollisissa vaaratilanteissa oikein. JOS ET TUNNE OMASTA TOIMINNASTASI TAI ULKOPUOLELTA SIIHEN KOHDISTUVIA RISKEJÄ, ET VOI MYÖSKÄÄN HALLITA NIITÄ. TYÖPAIKAN ON TUNNETTAVA TOI- MINTAANSA JA TOIMINTAYMPÄRISTÖÖNSÄ LIITTYVÄT RISKIT, SILLÄ OMAN TOI- MINNAN MERKITYS ON SUURI EPÄTOIVOTTUJEN TURVALLISUUSRISKIEN HALLIN- NASSA. Myös hätätilanteissa omilla toimilla on suuri merkitys. Esim. tulipalotilanteissa on aikaa toimia vain 2-3 minuuttia palon syttymisestä. Palokunta tulee onnettomuuden uhrien kannalta valitettavasti monesti myöhässä. Vain omat toimet ratkaisevat! Ohessa kurssitarjontaamme: Tulityökorttikoulutus Työpaikan turvallisuuskorttikoulutus Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakorttikoulutus 8 h Sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoille turvallisuuskoulutus 8 h Turvallisuuskoulutus rehtoreille tai opettajille 6 h Turvallisuuskoulutus päiväkotien henkilökunnalle 6 h Paloilmoittimen hoitajakurssi 6 h Hätäensiapukurssi 2-6 h Paloturvallisuuskurssi 4 h Toimiminen hätätilanteissa koulutus 4 h Alkusammutuskurssi 2-3 h Uhkaavan henkilön kohtaaminen, väkivaltatilanteet ja niistä poistuminen 4 h Väestönsuojan hoitajan peruskurssi 6 h Talosuojelukurssi 6 h Työpaikan turvallisuusvastaavan peruskurssi 6 h Turvallisuus- ja suojelujohdon peruskurssi 24 h Turvallisuus- ja suojelujohdon jatkokurssi 16 h Riskinarviointikoulutus 7 h Turvallisuustavoitteet käytännön toimiksi 7 h Turvallisuusjohtaminen 7 h Turvallisuuskatselmuskoulutus 7 h

2 Järjestämme oheisia koulutuksia säännöllisesti sekä tilauksesta. Voimme myös räätälöidä Teidän oman tarpeen mukaan koulutuksen joko yksittäisestä aiheesta tai yhdistellen edellä mainittuja aiheita. Konsultoimme myös yrityksissä mm. seuraavista aiheista: pelastussuunnitelman laatiminen toimintaohjeita hätätilanteisiin turvallisuuskatselmukset turvallisuusriskinarviointeja ja -auditointeja Lisätietoja ja yrityskohtaiset tarjoukset kursseista: Turvallisuusasiantuntija Ira Pasi sähköposti: ira.pasi(a)kaspeli.inet.fi puhelin Kaikkiin koulutuksiin ilmoittautuminen Kaakkois-Suomen Pelastusalanliittoon: sähköpostitse: eila.harkonen(a)kaspeli.inet.fi tai puhelimitse tai osoitteella: Kauppamiehenkatu 3, Kouvola

3 TULITYÖKORTTIKOULUTUS Tulityökortti on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) myöntämä määräaikainen kortti, jonka haltijalla on oikeus tulitöiden tekemiseen. Tulityöt ovat palovaaran aiheuttavia töitä, joita tehdään yleisesti rakennusalalla sekä metalli- ja kemianteollisuudessa. Tulitöihin kuuluvat esimerkiksi työt, joissa käytetään liekkiä tai joista syntyy kipinöitä. Katto- ja vedeneristysalaan kuuluvia tulitöitä ovat esimerkiksi alustan kuivaaminen liekillä ja bitumin kuumentaminen bitumipadassa. Tulitöitä tekevällä henkilöllä on oltava voimassa oleva tulityökortti. Kortti hankitaan ja määräajan ylittäneet kortit uusitaan päivän mittaisilla tulityökursseilla, joita järjestävät muun muassa pelastusliitot, oppilaitokset ja koulutusalan yrittäjät. Kortti on voimassa viisi vuotta koulutuspäivästä lukien. Kortteja on kahta tyyppiä, tilapäisellä tulityöpaikalla tulitöitä tekevälle sekä katto- ja vedeneristysalan tulitöitä tekevälle. Vuoden 2009 kurssit: Hinta: alv. (22 %). Hinta sisältää opetuksen, kurssimateriaalin, aamu- ja päiväkahvin sekä kokeen läpäisseet saavat työturvallisuuskortin, joka on voimassa viisi vuotta. TYÖPAIKAN TYÖTURVALLISUUSKORTTIKOULUTUS Työturvallisuuskorttikoulutus on valtakunnallinen menettelytapa, jonka tavoitteena on parantaa yhteisten työpaikkojen työturvallisuutta. Työturvallisuuskorttikurssi: sisältää perustiedot työsuojelusta ja vaarojen tunnistamisesta yhteisellä työpaikalla parantaa yhteistyötoimintaa edistää tapaturmien torjuntaa yhtenäistää henkilöstön turvallisuuskoulutusta Hinta: alv. (22 %). Hinta sisältää opetuksen, kurssimateriaalin, aamu- ja päiväkahvin sekä kokeen läpäisseet saavat työturvallisuuskortin, joka on voimassa viisi vuotta.

4 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TURVAKORTTIKOULUTUS 8 h Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakorttikoulutus on tarkoitettu erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa työskenteleville. Koulutuksen tavoitteet ovat: antaa jokaiselle työntekijälle valmiudet huolehtia omasta ja lähimmäisten turvallisuudesta, silloin kun jotakin odottamatonta tapahtuu työpaikalla. antaa koulutettaville perusteet omakohtaiselle vaaratilanteisiin varautumiselle. koulutuksen kautta koulutettavat saatetaan ymmärtämään, että turhien riskien välttäminen ja onnettomuuksien ennaltaehkäisy kannattaa aina. Tulevia kursseja: to Savonlinna ti Lappeenranta ma Mikkeli ti Kouvola ti Kotka ti Imatra ti Kouvola ke Lappeenranta to Savonlinna Hinta: alv. (22 %). Hinta sisältää opetuksen, kurssimateriaalin, aamu- ja päiväkahvin sekä kokeen läpäisseet saavat turvakortin, joka on voimassa viisi vuotta. SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON OPISKELIJOILLE TURVALLISUUSKOULU- TUS 8 h Koulutus järjestetään edellä mainitun materiaalin pohjalta. Koulutus räätälöidään aina koulun tarpeiden pohjalta painottaen etukäteen sovittuja aiheita. Koulutuksessa voidaan käydä lävitse seuraavia aihealueita: Suunnitelmallinen turvallisuus, sisäinen turvatarkastus Tulipalo, tulipalojen ehkäisy, toiminta tulipalotilanteessa, sähköpalot, poistumisturvallisuus Hätäensiapu Kadonneen etsintä Uhkaavan henkilön kohtaaminen, väkivaltatilanteet ja toimiminen niissä, jälkihoito Koulutus ei sisällä kirjallista materiaalia eikä turvakorttia. Koulutuksen tilaajalle laaditaan tentti, jonka he voivat itse halutessaan pitää. Koulutuksen materiaali oppilaalle annetaan tilaajalle sähköisessä muodossa. Materiaali on tarkoitettu jaettavaksi koulutuksen käyneille oppilaille.

5 TURVALLISUUSKOULUTUS REHTOREILLE JA OPETTAJILLE 6 h 1) Rehtorit, muut kiinteistön turvallisuusvastuuhenkilöt ja heidän varahenkilönsä - suunnitelmallinen turvallisuus (ennaltaehkäisy ja varautuminen), kokemuksia hyvistä käytännöistä - miten voin vaikuttaa omalla esimerkilläni? - miten toimin, mikäli koulu tai henkilöitä saa uhkauksen? - toimiminen hätätilanteissa: vastuuhenkilön rooli sekä yleiset toimintamallit (ml. hälytyksen tekeminen) tilanteissa o uhkaavan henkilön kohtaaminen ja väkivaltatilanteet o tulipalot o yleinen vaaramerkki, esim. kaasuvaara o tapaturmat 2) Opettajat ja ohjaajat - suunnitelmallinen turvallisuus kokonaisuutena ja meidän ryhmässä (ennaltaehkäisy ja varautuminen), kokemuksia hyvistä käytännöistä - miten voin vaikuttaa omalla esimerkilläni joka päivä (asennekasvatus)? - toimiminen hätätilanteissa: minun tehtäväni kussakin tilanteessa (ml. hälytyksen tekeminen) o uhkaavan henkilön kohtaaminen ja väkivaltatilanteet o tulipalot o yleinen vaaramerkki, esim. kaasuvaara o tapaturmat - turvallisuusmateriaali ja sen opettaminen lapsille ja nuorille - päivän kertaus: miten toimin? Koulutukset räätälöidään aina koulun tarpeiden näkökulmasta. TURVALLISUUSKOULUTUS PÄIVÄKOTIEN HENKILÖKUNNALLE 6 h Koulutuksensisältö on vastaava kuin kouluissa, mutta se räätälöidään päiväkotien tarpeisiin ja erilaisiin tilanteisiin. Koulutuksia voidaan räätälöidä tarpeen mukaan myös päiväkoti- tai kuntakohtaisesti. PALOILMOITTIMEN HOITAJAKURSSI 6 h Kohderyhmä: Paloilmoittimien vastuuhenkilöt, hoitajat ja sijaiset Kurssin tavoitteena on, että koulutettava tietää miten erheelliset ilmoitukset syntyvät ja miten ne voidaan välttää osaa opastaa omia ja vieraita paloilmoittimen oikeassa käytössä osaa laitteistojen kokeilut, irtikytkennät ja kunnossapito-ohjelman osaa toimia paloilmoittimella, palo- tai vikailmoituksen sattuessa oppii tuntemaan paloilmoittimien rakenteet ja toimintaperiaatteet Tulevia kursseja: maalis- ja syyskuussa Kouvola huhti- ja lokakuussa Lappeenranta Hinta: ei jäsenille alv. (22 %) ja jäsenille alv. (22 %).

6 HÄTÄENSIAPUKURSSI 4-6 h Koulutus sisältää seuraavat perusasiat: Peruselintoiminnot (hengityksen turvaaminen, verenkierto ja tilannearvio) Toiminta onnettomuustilanteessa Toiminta sairaskohtauksessa (potilaan tutkiminen, kaatuminen, putoaminen) Raajavammat, palovammat, häkämyrkytys, elottomuus Peruselvytys Kursseja järjestetään tilauksesta ja ne räätälöidään asiakkaan riskien mukaan. Pyydä tarjous. PALOTURVALLISUUSKURSSI 4 h Koulutus sisältää seuraavat perusasiat: Parasta palonehkäisyä on ihmisen oma toiminta Rakenteellinen paloturvallisuus Sähköpaloturvallisuus Paloturvallisuuslaitteistot Suunnitelmallista turvallisuutta Tulipalo Toiminta tulipalotilanteessa Poistumisturvallisuus Alkusammutus Kursseja järjestetään tilauksesta ja ne räätälöidään asiakkaan riskien mukaan. Pyydä tarjous. ALKUSAMMUTUSKURSSI 2-3 h Kurssiin kuuluu teoriaosuus sekä käytännön harjoittelu sammuttimella ja sammutuspeitteellä. Kursseja järjestetään tilauksesta. Kurssit räätälöidään asiakkaan riskien mukaan. Pyydä tarjous. TOIMIMINEN HÄTÄTILANTEISSA JA -HARJOITUS Koulutuksessa käydään läpi varautumista erilaisiin hätätilanteisiin ja toimimista niissä. Koulutus voidaan järjestää joko erillisenä koulutuksena tai liittäen siihen poistumisharjoituksen. Kaakkois-Suomen Pelastusalanliitto järjestää henkilökunnallesi hyvin valmistellun harjoituksen tulipalon, pommiuhan tai muun vaaratilanteen varalta ja kouluttaa samalla ennalta ehkäisyyn. Poistumisharjoituksessa voidaan käyttää savukonetta, joka luo esim. käytävälle keinosavun ja tulipalon omaisen tilanteen näkyvyyden kannalta. Todelliseen tulipalotilanteeseen verrattuna savu on harjoituksessa täysin myrkytön ja huoneenlämpöistä, joten harjoitus voidaan suorittaa turvallisesti. Suosittelemme, että yrityksesi nimetty turvallisuus- ja suojeluhenkilöstö suorittaa ennen harjoitusta Työpaikan turvallisuusvastaavan peruskurssin. Suosittelemme myös, että paloturvallisuudesta vastaava henkilö on käynyt Kaakkois-Suomen Pelastusalanliiton paloturvallisuuskurssin (4 h) ja ensiapuhenkilöstölle suositellaan hätäensiapukurssia (4 h). Hätäpoistuminen toteutetaan koulutusharjoituksena, joten sitä edeltää informaatiotilaisuus turvallisuus- ja suojeluhenkilöstölle sekä koko henkilöstölle. Harjoituksen jälkeen järjestetään palautetilaisuus. Hinnat sovitaan kohteeseen tutustumisen jälkeen. Ota yhteyttä ja pyydä tarjous.

7 UHKAAVAN HENKILÖN KOHTAAMINEN, VÄKIVALTATILANTEET JA NIISTÄ POISTUMINEN 4 h Kurssi on tarkoitettu henkilöille, jotka saattavat työssään joutua kohtaamaan uhkaavasti tai väkivaltaisesti käyttäytyviä henkilöitä. Kurssilla opetettavia asioita ovat: - tiedosta ympäristösi - tunnista asiakastyyppi ja asiakkaan tila - mahdollisia syitä uhkaavaan käytökseen - erilaisia tapauksia - tunnista uhan merkit ajoissa - alkavan hyökkäyksen tunnusmerkit - yllättävään hyökkäykseen varautuminen - toimiminen hyökkäystilanteessa - jälkihoito - turvallisen työympäristön suunnittelu Kursseja järjestetään tilauksesta ja ne räätälöidään asiakkaan riskien mukaan. Pyydä tarjous.

8 VÄESTÖNSUOJAN HOITAJAN PERUSKURSSI 6 h Tavoite: Kurssi on suunnattu yritysten ja laitosten väestönsuojan hoitajille, apulaisille sekä turvallisuus- ja suojelujohdolle. Kurssi perehdyttää osallistujat väestönsuojelun perusteisiin ja paikallisiin järjestelyihin, väestönsuojan käytön suunnitteluun, suojan käyttökuntoon laittoon, laitteiden huoltoon sekä suojautuneiden toiminnan johtamiseen ja ohjaamiseen. Kurssiohjelmassa mainitut yleiskurssit ovat maksuttomia. Tilauskurssien hinnat sovitaan yrityskohtaisesti. Kurssilla voi ostaa Väestönsuojan huolto ja käyttö oppaan hintaan 4. TALOSUOJELUKURSSI 6 h Kohderyhmä: Talon turvallisuuspäälliköt tai suojelujohtajat tai muu turvallisuushenkilöstö sekä taloyhtiön hallituksen jäsenet. Tavoite: Kurssi perehdyttää osallistujat talon tai taloryhmän, pienen viraston, laitoksen tai yrityksen suojelun suunnitteluun, toimeenpanoon ja johtamiseen normaalioloissa, yhteiskunnan häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Talon turvallisuuspäällikön tai suojelujohtajan tehtäviin kuuluu: kuuluu johtaa ja kehittää asuintalon tai kiinteistön turvallisuustoimintaa sekä lakisääteistä omatoimista varautumista vaarojen tunnistaminen ja niihin varautuminen pelastussuunnitelman laatiminen tai päivittäminen turvallisuusasioista tiedottaminen asukkaille Talosuojelukurssilla käydään yllämainittuja asioita läpi. Kurssiohjelmassa mainitut yleiskurssit ovat maksuttomia. Tilauskurssien hinnat sovitaan yrityskohtaisesti. Kurssilla voi ostaa Talon turvaoppaan hintaan 6. TYÖPAIKAN TURVALLISUUSVASTAAVAN PERUSKURSSI 6 h Tavoite: Kurssi on suunnattu virastojen ja laitosten turvallisuusvastaaville. Kurssi perehdyttää osallistujat: - säädösten ja määräysten vaikutukseen turvallisuusjärjestelyihin - riskikartoituksen ja pelastussuunnitelman laatimiseen - turvallisuusorganisaation tehtäviin työpaikalla - toimenpiteisiin eri vaaratilanteissa työpaikalla - turvallisuustason määrittämiseen. Hinnat sopimuksen mukaan. Kysy tilauskursseja.

9 TURVALLISUUS- JA SUOJELUJOHDON PERUSKURSSI 24 h Kohderyhmä: Turvallisuudesta ja suojelusta vastaavat henkilöt (suojelujohtaja, apulaissuojelujohtaja, turvallisuuspäällikkö, laitoksen tai yrityksen johtaja, isännöitsijä, kiinteistön hoitaja, jne.) yrityksissä, julkishallinnon virastoissa ja laitoksissa, kuten hoito- ja palvelulaitoksissa, kouluissa ja oppilaitoksissa. Tavoite: Kurssilla annetaan palo-, pelastus- ja väestönsuojelualan turvallisuustietoa. Tavoitteena on, että koulutettavat soveltavat tiedot oman yhteisönsä turvallisuuden ylläpitämiseksi, kehittämiseksi ja lakisääteisten turvallisuusvelvoitteiden täyttämiseksi. Koulutuksen jälkeen koulutettavilla on sellaiset tiedot ja taidot, että he kykenevät laatimaan lakisääteisen pelastussuunnitelman tai sisäisen pelastussuunnitelman ja järjestämään yhteisössään - henkilökunnan ja asiakkaiden henkilöturvallisuuden parantamisen - onnettomuuksien ja vahinkojen ennaltaehkäisyn - häiriötilanteiden hallinnan - oikeat toimintatavat normaali- ja poikkeusolojen onnettomuustilanteissa Hinta: 220 euroa + alv. 22%. Kurssi sisältää opetuksen, materiaalin, lounaan sekä kahvit. Kursseja järjestetään myös tilauksesta. Ota yhteyttä ja pyydä tarjous. TURVALLISUUS- JA SUOJELUJOHDON JATKOKURSSI 16 h Kurssilla syvennetään edellisellä kurssilla saatuja tietoja ja taitoja. Tarkempi ohjelma on kurssikohtainen, joka sisältää myös ajankohtaisia aiheita. Kurssille osallistuminen edellyttää edelliselle kurssille osallistumista.

10 RISKINARVIOINTIKOULUTUS 7 h Tavoite: Turvallisuustyön tavoite on riskien ja turvallisuuden hallinta kaikissa tilanteissa. Työturvallisuuslain 738/2002 mukaan työnantajan on selvitettävä ja tunnistettava työstä, työtilasta, muusta työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät. Vaara- ja haittatekijöiden syntyminen tulee estää tai tekijät poistaa tai korvata ne vähemmän haitallisilla. Milloin vaara- tai haittatekijöitä ei voida poistaa, tulee niiden merkitys arvioida työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle. Koulutuksessa tutustutaan erilaisiin tapoihin toteuttaa riskienarviointi ja sitä seuraaviin jatkotoimenpiteisiin: - arvioinnin suunnittelu - vaaratekijöiden tunnistaminen - riskin suuruuden arviointi - riskin merkittävyyden arviointi - toimenpiteiden valinta ja toteuttaminen - riskinhallinnan seuranta Hinta: alv. (22 %) Teemme myös yrityskohtaisia riskinarviointeja, johon sisältyy tarvittavat koulutukset. Ota yhteyttä ja pyydä tarjous. TURVALLISUUSTAVOITTEET KÄYTÄNNÖN TOIMIKSI 7 h Tavoite: Koulutukseen osallistuja saa käytännön työkaluja ja vinkkejä turvallisuussuunnitelman laadintaan sekä suunnitelmien viemiseksi käytäntöön. Lisäksi kuulemme kaksi yritysesimerkkiä, miten he ovat vieneet turvallisuusasioita eteenpäin ja mihin ongelmiin he ovat törmänneet työssään. Koulutuksen aiheita ovat: - turvallisuussuunnittelu osana yrityksen strategista suunnittelua - turvallisuusjohtamisen suunnittelu lyhyellä ja pitkällä aikavälillä - yritys case: suunnitelmallinen turvallisuusjohtaminen ja johdon sitouttaminen - suunnitelmista tavoitteiksi ja toimenpiteiksi - miten asenteisiin voidaan vaikuttaa? - yritys case: turvallista työympäristöä arvostetaan Hinta: alv. (22 %).

11 TURVALLISUUSJOHTAMINEN 7 h Tavoite: Turvallisuusasiat ovat osa normaalia liiketoiminnan kehittämistyötä, jossa turvallisuuden ja riskienhallinnan avulla edistetään organisaation strategisten tavoitteiden saavuttamista. Hyvä ja turvallinen työympäristö on hyvän tuottavuuden edellytys, ei sen seuraus. Pienillä yrityksillä on eniten hävittävää huonon työturvallisuuden seurauksena, mutta toisaalta myös eniten voitettavaa. Monesti myös tulosta on mahdollista saada aikaan pienilläkin panostuksilla. Ensimmäinen ja välttämätön askel turvallisuusasioissa on johdon aito sitoutuminen yrityksen turvallisuusasioihin ja sen kehittämiseen. Lisäksi työturvallisuuslain 738/2002 mukaan työnantajan on huolehdittava siitä, että turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevat toimenpiteet otetaan huomioon tarpeellisella tavalla työantajan organisaation kaikkien osien toiminnassa. Tällä kurssilla opiskellaan seuraavia aiheita: - turvallisuusjohtamiseen liittyvä lainsäädäntö ja vastuukysymykset - turvallisuussuunnittelu luodaan edellytykset turvalliselle työskentelylle - riskinarviointi - henkilöstön perehdyttäminen ja kouluttaminen - läheltä piti tilanteiden kirjaaminen ja seuranta - tapaturmat - turvallisuuskatselmukset - turvallisuusauditoinnit - turvallisuustavoitteiden määrittäminen, toimenpiteet ja seuranta Hinta: alv. (22 %) TURVALLISUUSKATSELMUSKOULUTUS 7 h Tavoite: Koulutukseen osallistujat osaavat tehdä omalla työpaikallaan turvallisuuskatselmuksen, arvioida oman työpaikkansa turvallisuuden tasoa sekä laatia toimenpiteitä turvallisuuden kehittämiseksi työpaikalla tulevaisuudessa. Koulutuksen sisältö: - vuosisuunnitelma tai muu pitkän aikavälin suunnitelma - katselmuksen suunnittelu, tavoitteet ja laajuus - katselmuksessa huomioitavia asioita - katselmuksen tulokset ja niiden käsittely - toimenpiteet, tavoitteet ja niiden seuranta - turvallisuuskatselmusharjoitus yhdessä kohteessa - mitä opimme harjoituksesta? - yhteenveto Hinta: alv. (22 %) Teemme myös yrityskohtaisia turvallisuuskatselmuksia, johon sisältyy suositukset toimenpiteistä ja tavoitteista sekä tarvittaessa myöhemmin tehtävästä turvallisuusauditoinnista. Ota yhteyttä ja pyydä tarjous.

12 KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY Kursseille ilmoittautuminen toimistoon: Kauppamiehenkatu 3, Kouvola tai puh tai eila.harkonen(a)kaspeli.inet.fi Lisätietoja ja yrityskohtaiset tarjoukset kursseista: Ira Pasi, ira.pasi(a)kaspeli.inet.fi, puh LISÄKSI YRITYS- TAI LAITOSKOHTAISESTI TEEMME: PELASTUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN Tavoite: Laadimme yhteistyössä yritysten turvallisuus- ja suojelujohdon kanssa yrityksille riskikartoituksen pohjalta joko uuden pelastussuunnitelman tai saatamme ajan tasalle mahdollisesti jo olemassa olevan suunnitelman. Pelastussuunnitelma sisältää toimintaohjeet hätätilanteisiin. Lisäksi koulutamme turvallisuus/suojeluorganisaation henkilöstön ja perehdytämme koko henkilöstön pelastussuunnitelmaan. TOIMINTAOHJEITA HÄTÄTILANTEISIIN Laadimme yksinkertaisia toimintaohjeita yrityksille, laitoksille tai virastoille mahdollisiin hätätilanteisiin yrityksen toiminnan ja työympäristön huomioiden. TURVALLISUUSKATSELMUKSIA Teemme yrityksen, laitoksen tai viraston turvallisuushenkilöstön kanssa yhdessä turvallisuuskatselmuksia käymällä läpi yrityksen turvallisuusohjeistoja sekä arvioimme niiden yhtenäisyyttä käytäntöihin yrityksessä. Katselmuksissa painotetaan kohteen työturvallisuutta. Laadimme katselmuksen yhteenvedon, jossa on kerrotaan erityistä huomioita kiinnitettäviin asiat, suosituksia tehtävistä toimenpiteistä sekä laaditaan tavoitteet turvallisuuden kehittämiseksi seuraavan puolen vuoden ajalle. Sopimuksen mukaan voidaan tehdä myös turvallisuusauditointi esimerkiksi puolen vuoden tai vuoden kuluttua. TURVALLISUUSRISKINARVIOINTEJA JA AUDITOINTEJA Turvallisuustyön tavoite on riskien ja turvallisuuden hallinta kaikissa tilanteissa. Työturvallisuuslain 738/2002 mukaan työnantajan on selvitettävä ja tunnistettava työstä, työtilasta, muusta työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät. Vaara- ja haittatekijöiden syntyminen tulee estää tai tekijät poistaa tai korvata ne vähemmän haitallisilla. Milloin vaara- tai haittatekijöitä ei voida poistaa, tulee niiden merkitys arvioida työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle. Ohjaamme ja avustamme yritysten, laitosten tai virastojen riskienarviointiprosessia yhteistyössä kohteen turvallisuudesta vastaavan henkilöstön kanssa. Arvioinnin suunnittelussa päätetään riskinarvioinnin toteuttamistapa ja laajuus. Ohjaamme ja koulutamme riskien tunnistamisessa ja niiden suuruuden arvioinnissa. Avustamme riskien merkittävyyden arvioinnissa ja toimenpiteiden laadinnassa riskien poistamiseksi tai pienentämiseksi. Laadimme riskinarvioinnista yhteenvedon sekä suosituksia tehtävistä toimenpiteistä turvallisuuden kehittämiseksi ja tavoitteet turvallisuustyölle seuraavan puolen vuoden ajalle. Sopimuksen mukaan tehdään turvallisuusauditointi esimerkiksi puolen vuoden tai vuoden kuluttua.