Ohjeet Europass tutkintotodistuksen liitteen täyttämistä varten

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohjeet Europass tutkintotodistuksen liitteen täyttämistä varten"

Transkriptio

1 Ohjeet Europass tutkintotodistuksen liitteen täyttämistä varten Yleiset suositukset Tutkintotodistuksen liitteen tarkoitus Tutkintotodistuksen liite täydentää alkuperäistä tutkintotodistusta. Se ei korvaa alkuperäistä tutkintotodistusta vaan sisältää yksityiskohtaisen kuvauksen ammattitutkinnon suorittaneen osaamisesta. Tutkintotodistuksen liitteen laativat todistuksia antavat viranomaiset, ja se sisältää yksityiskohtaisia tietoja seuraavista asioista: (ensimmäinen sivu) - hankittu osaaminen - ammatit, joihin todistus antaa pätevyyden (toinen sivu) - todistuksen antavat ja siitä päättävät elimet - tutkinnon taso - tavat, joilla tutkintotodistuksen voi saada - pääsyvaatimukset ja jatko-opintokelpoisuus - kansalliset tiedotuskeskukset. Huomio! Tutkintotodistuksen liite - ei korvaa alkuperäistä tutkintotodistusta - ei takaa, että tutkinto tunnustetaan automaattisesti muissa maissa. Tutkintotodistuksen liite voidaan tarvittaessa kääntää muille Euroopan kielille (ks. ohjeet tutkintotodistuksen liitteen kääntämistä varten). Lomaketta täytettäessä on noudatettava seuraavia perussääntöjä, jotta varmistetaan sisällön yhdenmukaisuus kaikissa jäsenvaltioissa. Ohjeet Europass tutkintotodistuksen liitteen täyttämistä varten - Euroopan yhteisöt 2003 Sivu 1

2 Yksityiskohtaiset ohjeet Europass tutkintotodistuksen liitteen täyttämistä varten Liitteen ensimmäinen sivu Asiakirjan otsikko: Europass tutkintotodistuksen liite Otsikon oikealle puolelle lisätään sen maan lippu ja nimi, jossa tutkintotodistus on myönnetty. Esim. Europass tutkintotodistuksen liite (*) Suomi Kenttä 1: Tutkinnon nimi Tutkinnon nimi kirjoitetaan alkukielellä siten, kuin se on tutkintotodistuksessa, esim. 1. Tutkinnon nimi (fi) Sähköalan perustutkinto, sähkö- ja energiatekniikan koulutusohjelma, sähköasentaja (1) alkukielellä Kieli ilmoitetaan suluissa ISO-koodin avulla: bulgaria (български): bg liettua (lietuvių kalba): lt tšekki (čeština): cs latvia (latviešu valoda): lv tanska (dansk): da malta (malti): mt saksa (Deutsch): de hollanti (Nederlands): nl espanja (castellano): es norja (norsk): no englanti (English): en puola (polski): pl kreikka (ελληνικά) : el portugali (português): pt viro (eesti keel): et romania (Română) ro suomi (suomi): fi slovakki (slovenčina): sk ranska (français): fr slovenia (slovenščina): sl unkari (magyar): hu ruotsi (svenska): sv islanti (íslenska): is turkki (Türkçe): tr italia (italiano): it Kenttä 2: Tutkinnon nimen käännös Tämä kohta täytetään vain, jos tutkintotodistuksen liite käännetään toiselle kielelle (ks. ohjeet liitteen kääntämistä varten). Ohjeet Europass tutkintotodistuksen liitteen täyttämistä varten - Euroopan yhteisöt 2003 Sivu 2

3 Kenttä 3: Tutkinnon tuottama ammatillinen osaaminen Tämä kenttä sisältää tiiviin kuvauksen koulutuksen loppuun mennessä hankitusta keskeisestä osaamisesta. Tutkinnon suorittaneen hankkimat taidot luetellaan. Luettelo alkaa seuraavasti: Tutkinnon suorittanut osaa ja siinä kuvataan hankittua osaamista luettelemalla noin 5 15 asiaa, joista jokaisessa käytetään vähintään yhtä toimintaverbiä, esimerkiksi seuraavasti: Tutkinnon suorittanut osaa 3. Tutkinnon tuottama ammatillinen osaaminen - tehdä kiinteistöjen ja teollisuuden johdotus- ja sähköputkitustöitä - asentaa kiinteistöjen sähkölaitteita ja niiden ohjaamiseen tarvittavia laitteita sähköpiirustusten, työselityksen ja laitetoimittajien ohjeiden mukaisesti ulko- ja sisätiloihin - asentaa ja käyttöönottaa vakiokytkentäisen, 3-vaiheisen oikosulkumoottorin annettujen ohjeiden mukaisesti - suorittaa puhelin- ja antenniasennuksiin liittyvät kaapelointi- ja pistorasiakytkentätyöt - korjata ja huoltaa yleisimpiä sähkökäyttöisiä työkaluja ja laitteita - selvittää automaatiojärjestelmien laitteiden asennuspaikat ja asentaa ne asennuspiirustusten mukaisesti - asentaa anturit ja toimilaitteet sekä virittää ne annettujen ohjeiden mukaisesti - tehdä ohjauskytkennät valmiin piirikaavion mukaan ja tarkistaa laitteen toiminnan - tehdä valmiin logiikkakaavion mukaan logiikkaohjelman ja testata ohjelman toimivuuden - kaapeloida, kytkeä ja mitata kiinteistöjen ATK-verkkoja ohjeiden mukaisesti - suorittaa kiinteistöjen hälytysjärjestelmien kaapelointi-, asennus- ja kytkentätyöt piirustusten ja ohjeiden mukaisesti - testata ja käyttöönottaa asentamansa järjestelmät sekä huolehtia niiden dokumentoinnista ja mittauksista - käyttää sähköautomaatioalan tarvikkeita, materiaaleja ja työkaluja tavanomaisissa huolto-, asennus- ja korjaustehtävissä - noudattaa sähköalan turvallisuusmääräyksiä ja ohjeita sekä ymmärtää työturvallisuuden merkityksen - tuntee tiimityön ja yritystoiminnan periaatteet sekä ymmärtää alan taloudellista ja toiminnallista kokonaisuutta mm. urakkahinnoittelun periaatteiden mukaan - ottaa huomioon ympäristöystävällisen toiminnan periaatteet - selviytyä asiakaspalvelutilanteista, kykenee toimimaan erilaisissa työyhteisöissä ja kehittää itseään työssään. (Ei-kattava) monikielinen sanasto (ks. Europassin Internet-sivusto) sisältää sanaston (toimintaverbit) kaikilla kielillä tutkintotodistuksen liitteen laatimista ja kääntämistä varten. Huom. - kussakin kohdassa voi olla useita toimintaverbejä (kuten esimerkissä asentaa anturit ja toimilaitteet sekä virittää ne annettujen ohjeiden mukaisesti ) - lauserakenteen on oltava johdonmukainen: verbi(t) + objekti + adverbiaali - kuvauksen on oltava tiivis: on vältettävä ylimalkaisia adverbejä (esim. työskennellä tehokkaasti, suoriutua tehtävästä asianmukaisesti), jotka eivät lisää mitään olennaista - kuvaukset eivät saa sisältää arvoarvostelmia. Ohjeet Europass tutkintotodistuksen liitteen täyttämistä varten - Euroopan yhteisöt 2003 Sivu 3

4 Kenttä 4: Ammatit, joihin todistus antaa pätevyyden (vapaaehtoinen) Luettelo sellaisista ammateista, joihin todistus antaa pätevyyden, esim. 4. Ammatit, joihin todistus antaa pätevyyden (1) Sähköalan perustutkinnon, sähkö- ja energiatekniikan koulutusohjelman suorittanut toimii asennus-, huolto- ja korjaustöissä. Sähköasentaja työskentelee energian tuotannon, siirron ja jakelun tehtävissä sekä sähköasennusalan yrityksissä ja teollisuudessa. Työnantajia ovat julkinen ja yksityinen sektori. Sähköasentajan ammatti antaa suuntautumisen mukaan pätevyyden työskennellä uudis- ja saneerausrakentamisen, kiinteistöautomaation, kodinkoneiden, puhelin- ja ATK-verkkojen, hälytysjärjestelmien sekä teollisuuskoneiden ja laitteiden parissa. (1) Jos tarpeen Huom. Jos säänneltyyn ammattiin pääsemiseksi tarvitaan tietty tutkinto, on lisättävä seuraava teksti: Tämä tutkinto on kansallisten viranomaisten asettama edellytys [kyseisen ammatin nimi] säännellyssä ammatissa toimimista varten. Kenttä: Selventävä huomautus Tätä kohtaa ei saa muuttaa. Liitteen toinen sivu Kenttä 5: Tutkinnon virallinen asema - Tutkintotodistuksen antajan nimi ja asema Tässä ilmoitetaan todistuksen antajan koko nimi ja asema (esim. julkinen/yksityinen, alueellinen/kansallinen) sekä postiosoite, puhelin/faksinumero, Internet-osoite ja sähköposti. Tutkintotodistuksen antajan nimi ja asema Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjä, jolla on opetusministeriön myöntämä koulutuksen järjestämislupa. Huom. Maakoodi on lisättävä postiosoitteeseen. - Tutkinnosta päättävän kansallisen/alueellisen viranomaisen nimi ja asema Jos tutkinnosta päättää kansallinen/alueellinen viranomainen, ilmoitetaan viranomaisen koko nimi ja asema (esim. julkinen/yksityinen, alueellinen/kansallinen) sekä postiosoite, puhelin/faksinumero, Internet-osoite ja sähköposti. Tarvittaessa ilmoitetaan tutkinnon voimassaoloaika. Esim. Tutkinnosta päättävän kansallisen/alueellisen viranomaisen nimi ja asema Opetusministeriö Opetushallitus, opetusministeriön alainen keskusvirasto Hakaniemenkatu 2 FIN Helsinki puh. (358-9) Ohjeet Europass tutkintotodistuksen liitteen täyttämistä varten - Euroopan yhteisöt 2003 Sivu 4

5 Huom. - tutkinnosta päättävä viranomainen on eri kuin tutkinnon antaja - maakoodi on lisättävä postiosoitteeseen. - Tutkinnon taso (kansallinen tai kansainvälinen) (vapaaehtoinen) Jos tutkinto vastaa kansallista tai kansainvälistä luokitusta, määritellään kyseinen taso ja luokitus tarkasti (kansallinen luokitus, ISCED luokitus jne.). Tarvittaessa asia tarkistetaan tutkintotodistuksen myöntävästä elimestä. Esim. Tutkinnon taso (kansallinen tai kansainvälinen) EY-luokituksen taso 3 Upper secondary level, ISCED 3 Lisätietoja Unescon kehittämästä ISCED luokituksesta (International Standard Classification of Education) on saatavissa osoitteesta: - Arvosana-asteikko/hyväksymisvaatimukset Arvosana-asteikon lyhyt kuvaus. Tässä ilmoitetaan alin ja ylin arvosana sekä hyväksymisvaatimukset. Esim. Arvosana-asteikko/hyväksymisvaatimukset Arvosanat: - kiitettävä 5 - hyvä 4 ja 3 - tyydyttävä 2 ja 1 Alin hyväksytty suoritus 1. Huom. Käytetyt termit (esim. erinomainen, hyvä) on selitettävä. - Jatko-opintokelpoisuus (vapaaehtoinen) Tässä ilmoitetaan, antaako koulutus kelpoisuuden jatko-opintoihin, esim. Jatko-opintokelpoisuus Tutkinto tuottaa kelpoisuuden korkea-asteen koulutukseen. Ohjeet Europass tutkintotodistuksen liitteen täyttämistä varten - Euroopan yhteisöt 2003 Sivu 5

6 - Kansainväliset sopimukset (vapaaehtoinen) Tässä ilmoitetaan mahdolliset kansainväliset sopimukset (jotka koskevat vastavuoroista tunnustamista, tutkintojen vastaavuutta jne.), esim. Kansainväliset sopimukset Huom. Tarvittaessa ilmoitetaan myös Internet-osoite lisätietoja varten. - Säädösperusta Tässä ilmoitetaan lainsäädäntö, johon tutkinto perustuu, ja annetaan tarvittaessa täydelliset viitetiedot, esim. Säädösperusta Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998, asetus ammatillisesta koulutuksesta 811/1998 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 631/1998, asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 812/1998 Kenttä 6: Tutkintotodistuksen voi säädösten mukaan saada seuraavilla tavoilla Tässä ilmoitetaan, millä eri tavoilla tutkintotodistuksen voi saada. Tiedot voi lisätä annettuun taulukkoon tai laatia oman kuvauksen. Esim. Tutkintotodistuksen voi säädösten mukaan saada seuraavilla tavoilla 1. Tutkinnon voi suorittaa ammatillisena peruskoulutuksena, jolloin opiskelu tapahtuu pääsääntöisesti oppilaitoksessa. Koulutukseen sisältyy myös käytännön opiskelua oppilaitoksessa ja sen lisäksi vähintään 20 opintoviikon laajuinen opiskelu työpaikalla. Tutkintotodistuksen antaa koulutuksen järjestäjä, jolla on opetusministeriön myöntämä koulutuksen järjestämislupa. 2. Tutkinnon voi suorittaa näyttötutkintona, jossa arvioidaan ammattitaito sen hankintatavasta riippumatta. Tutkintotodistuksen antaa opetushallituksen nimeämä tutkintotoimikunta. 3. Tutkinnon voi suorittaa oppisopimuskoulutuksena. Tällöin opiskelusta % tapahtuu työpaikalla ja % oppilaitoksessa. Opiskelijalla on määräaikainen työsopimus. Tutkintotodistuksen antaa koulutuksen järjestäjä tai tutkintotoimikunta. Ammatillisen koulutuksen kuvaus - Tässä määritellään, tapahtuuko koulutus (osittain tai täysin) oppilaitoksessa, esim. Opiskelu oppilaitoksessa - Tässä määritellään, tapahtuuko opiskelu (osittain tai täysin) työpaikalla, esim. Työssäoppiminen - Tässä määritellään, voidaanko aikaisemmat opinnot lukea hyväksi koulutusohjelmassa, esim. Hyväksi luetut aikaisemmat opinnot Ohjeet Europass tutkintotodistuksen liitteen täyttämistä varten - Euroopan yhteisöt 2003 Sivu 6

7 Osuus (%) kokonaislaajuudesta - Tässä määritellään, kuinka suuri osuus opiskelusta tapahtuu oppilaitoksessa, esim. 50 % - Tässä määritellään, kuinka suuri osuus opiskelusta tapahtuu työpaikalla, esim. 50 % - Tässä määritellään, millä tavoin aiemmat opinnot voidaan lukea hyväksi koulutusohjelmassa, esim. Arvioinnin perusteella Kesto (tuntia/viikkoa/kuukautta/vuotta) - Tässä määritellään oppilaitoksessa tapahtuvan opiskelun kesto (tuntia/viikkoa/kuukautta/vuotta), esim. 30 viikkoa - Tässä määritellään työpaikalla tapahtuvan opiskelun kesto (tuntia/viikkoa/kuukautta/vuotta), esim. 30 viikkoa - Tässä määritellään koulutuksen kokonaislaajuus, esim. 3 vuotta. Esim. Ammatillisen koulutuksen kuvaus Osuus kokonaislaajuudesta (%) Kesto (tuntia/viikkoa/ kuukautta/vuotta) Opiskelu oppilaitoksessa 50 % 30 viikkoa Työssäoppiminen 50 % 30 viikkoa Hyväksi luetut aikaisemmat opinnot Arvioinnin perusteella Koulutuksen kokonaislaajuus 3 vuotta Huom. On ilmoitettava, voiko tutkintotodistuksen saada monin eri tavoin (esim. vuorottelukoulutus, täydennyskoulutus, opiskelu työssä tai oppilaitoksessa, aikaisempien opintojen hyväksilukeminen). Kenttä: Pohjakoulutusvaatimukset (vapaaehtoinen) Tässä ilmoitetaan mahdolliset pohjakoulutusvaatimukset (esim. koulutustaso, valintamenettelyt), esim. Pohjakoulutusvaatimukset Perusopetuksen oppimäärä tai vastaava aikaisempi oppimäärä.... Kenttä: Lisätietoja (vapaaehtoinen) Tässä kohdassa annetaan lyhyesti lisätietoja koulutuksen järjestämisestä (esim. työharjoittelusta, ammatillisen peruskoulutuksen rakenteesta ja arviointimenettelyistä), esim.... Lisätietoja Lisätietoa (mm. kuvaus maan ammatillisen koulutuksen ja tutkintojen järjestelmästä) osoitteessa: Ohjeet Europass tutkintotodistuksen liitteen täyttämistä varten - Euroopan yhteisöt 2003 Sivu 7

8 Tarvittaessa ilmoitetaan Internet-osoite, josta saa tietoa maan ammatillisen koulutuksen ja tutkintojen järjestelmästä. Kenttä: Kansallinen tiedotuskeskus Kansallisen tiedotuskeskuksen nimi ja osoite (sekä Internet-osoite), esim.... Kansallinen tiedotuskeskus Opetushallitus Ohjeet Europass tutkintotodistuksen liitteen täyttämistä varten - Euroopan yhteisöt 2003 Sivu 8

EUROPASS MOBILITY-PASSI

EUROPASS MOBILITY-PASSI EUROPASS MOBILITY-PASSI Europass Mobility-passin määritelmä Europass Mobility-passi on eurooppalainen asiakirjastandardi, johon kirjataan tietoja sen ajanjakson sisällöstä ja tojen ja korkeakoulutuksen

Lisätiedot

OHJEET EUROOPPALAISTA ANSIOLUETTELOA VARTEN

OHJEET EUROOPPALAISTA ANSIOLUETTELOA VARTEN OHJEET EUROOPPALAISTA ANSIOLUETTELOA VARTEN Johdanto Ansioluettelon laatiminen on tärkeä vaihe kaikessa työnhaussa. Seuraavat ohjeet on syytä lukea tarkasti ennen mallin täyttämistä. Ansioluettelo on usein

Lisätiedot

Ohjeita väiteilmoituksen täyttämistä varten

Ohjeita väiteilmoituksen täyttämistä varten SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (OHIM) Tavaramerkit ja mallit Ohjeita väiteilmoituksen täyttämistä varten 1. Yleistä 1.1 Lomakkeen käyttö Lomakkeen saa maksutta OHIM:stä, ja sen voi ladata OHIM:n

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS Online-keruujärjestelmä eurooppalaisten kansalaisaloitteiden tuenilmauksia varten

KÄYTTÖOPAS Online-keruujärjestelmä eurooppalaisten kansalaisaloitteiden tuenilmauksia varten KÄYTTÖOPAS Online-keruujärjestelmä eurooppalaisten kansalaisaloitteiden tuenilmauksia varten 1 Yleisesittely... 2 2 Hallinnointiliittymä... 3 2.1 Pääsy käyttöliittymään ja kielen valinta... 4 2.2 Järjestelmän

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 1 (35) Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 2 (35) Sisällysluettelo 1 Opiskelijan arvioinnin...

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIO- TEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, SÄHKÖASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIO- TEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, SÄHKÖASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIO- TEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, SÄHKÖASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2009 Sisällysluettelo 1 SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 MÄÄRÄYS 32/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus Kansi: Mainostoimisto Pramedia Oy Graafinen suunnittelu: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OPAS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUNNUSTAMISTA KOSKEVA YLEINEN JÄRJESTELMÄ

KÄYTTÄJÄN OPAS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TUNNUSTAMISTA KOSKEVA YLEINEN JÄRJESTELMÄ EUROOPAN KOMISSIO Sisämarkkinoiden pääosasto TAVAROIDEN VAPAA LIIKKUVUUS, SÄÄNNELLYT AMMATIT, POSTIPALVELUT Ammattipätevyyden osalta säännellyt ammatit MARKT/D/8327/2001-FI Orig.: FR KÄYTTÄJÄN OPAS AMMATILLISEN

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON PÄÄSIHTEERISTÖN KIELIPALVELU

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON PÄÄSIHTEERISTÖN KIELIPALVELU FI NEUVOSTON PÄÄSIHTEERISTÖ EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON PÄÄSIHTEERISTÖN KIELIPALVELU Monikielisyys käytännössä YLEISTIETOA HELMIKUU 2012 Oikeudellinen huomautus Tämän esitteen on tuottanut neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOITAJAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma LVI-huollon osaamisala, Kalajoen ammattiopisto

KIINTEISTÖNHOITAJAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma LVI-huollon osaamisala, Kalajoen ammattiopisto KIINTEISTÖNHOITAJAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma LVI-huollon osaamisala, Kalajoen ammattiopisto 2 Sisällys 1. KIINTEISTÖNHOITAJAN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

Autoalan perustutkinto 2010

Autoalan perustutkinto 2010 1 Autoalan perustutkinto 2010 Autotekniikan koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja Autokorikorjauksen koulutusohjelma, autokorinkorjaaja Automaalauksen koulutusohjelma, automaalari Moottorikäyttöisten pienkoneiden

Lisätiedot

HE 165/2010 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

HE 165/2010 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011. HE 165/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tutkintojen ja muun osaamisen viitekehyksestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki tutkintojen ja muun osaamisen

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4 NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön Oppaat ja käsikirjat 2011:4 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2011:4 ISBN 978-952-13-4701-6 (nid.) ISBN 978-952-13-4702-3

Lisätiedot

VALINNAN YLEISPERIAATTEET KEVÄÄLLÄ 2014

VALINNAN YLEISPERIAATTEET KEVÄÄLLÄ 2014 VALINNAN YLEISPERIAATTEET KEVÄÄLLÄ 2014 MILLÄ TODISTUKSELLA HAEN? Jos sinulla on useita tutkintoja, sinun on valittava, millä todistuksella haet. Arvosanat otetaan kyseessä olevasta todistuksesta. Haussa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

AUTOMAATIOASENTAJAN AMMATTITUTKINTO 2013

AUTOMAATIOASENTAJAN AMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkinnon perusteet AUTOMAATIOASENTAJAN AMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 3/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:2 Määräykset ja ohjeet 2013:2 Näyttötutkinnon perusteet AUTOMAATIOASENTAJAN AMMATTITUTKINTO

Lisätiedot

ELINTARVIKETEKNIIKAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2015

ELINTARVIKETEKNIIKAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2015 Näyttötutkinnon perusteet ELINTARVIKETEKNIIKAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2015 Määräys 1/011/2015 Määräykset ja ohjeet 2015:1 Opetushallitus Määräykset ja ohjeet 2015:1 ISBN 978-952-13-6036-7 (pdf) ISSN-L

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet Opetussuunnitelman yhteisen osan liite 2. painos Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 4 1 ARVIOINNIN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 5 2 ARVIOINNISTA

Lisätiedot

LAIVASÄHKÖMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013

LAIVASÄHKÖMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkinnon perusteet LAIVASÄHKÖMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 37/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:41 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2013:41 ISBN 978-952-13-5643-8 (nid.)

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

FINECVET 2 - PROJEKTI OPINTOSUORITUSTEN SIIRTOJÄRJESTELMÄN (ECVET) SOVELLUS SUOMESSA LOPPURAPORTTI

FINECVET 2 - PROJEKTI OPINTOSUORITUSTEN SIIRTOJÄRJESTELMÄN (ECVET) SOVELLUS SUOMESSA LOPPURAPORTTI FINECVET 2 - PROJEKTI OPINTOSUORITUSTEN SIIRTOJÄRJESTELMÄN (ECVET) SOVELLUS SUOMESSA LOPPURAPORTTI 2008 SISÄLLYSLUETTELO sivu JOHDANTO 3 TIIVISTELMÄ 3 1 PROJEKTIN TAUSTAA 5 Mikä on ECVET 5 Mikä on EQF

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VANHUSTYÖN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2015:2 5. uudistettu painos (verkkojulkaisu) Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2015:2 ISBN 978-952-13-6048-0

Lisätiedot

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 GRAAFISEN SUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUVA- JA MEDIATAITEEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VALOKUVAUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

Ammattilaiseksi. Oppisopimuksella. Opas opiskelijalle ja työnantajalle

Ammattilaiseksi. Oppisopimuksella. Opas opiskelijalle ja työnantajalle Ammattilaiseksi Oppisopimuksella Opas opiskelijalle ja työnantajalle Sisällys TERVETULOA OPPISOPIMUSYHTEISTYÖHÖN!... 3 OPPISOPIMUS KOULUTUSMUOTONA... 4 SUOMEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄ... 4 TUTKINTOTAVOITTEINEN

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN MERKONOMI 2009 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

LIIKETALOUDEN MERKONOMI 2009 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET LIIKETALOUDEN perustutkinto, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot