TPY:n toimintasuunnitelma 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TPY:n toimintasuunnitelma 2015"

Transkriptio

1 TPY:n toimintasuunnitelma 2015

2 2 (10 ) SISÄLTÖ Yleistä yhdistyksestä... 1 Yhdistyksen strategia 2020 ja toiminnan organisoituminen alkaen Jäsenpalvelut TPY:n alueellinen toiminta Valtakunnalliset tapahtumat Koulutustoiminta Tieto ja laatu Vaikuttamistyö Laatutyö Tiedonhallinnan kehittäminen RAY-rahoitteinen määräaikainen kehittämistyö... 6 Startti parempaan elämään -juurruttamishanke ( )... 6 Vaikuttavaa valmennusta projekti ( ) Tukipalvelut Johtaminen ja sisäinen kehittäminen Taloushallinto Henkilöstö- ja hallintopalvelut Tiedotus ja markkinointi... 9

3 Yleistä yhdistyksestä Valtakunnallinen työpajayhdistys ry (TPY) on työpaja-ammattilaisten vuonna 1997 perustama järjestö, joka sääntöjen mukaisena tehtävänä on ehkäistä syrjäytymistä edistämällä työpajatoiminnan ja sosiaalisen työllistämisen kehitystä Suomessa. Yhdistys vahvistaa toiminnallaan sekä työpajojen toimintaedellytyksiä että työpaja-ammattilaisten osaamista. TPY on yksi opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämistä nuorisotyön palvelu- ja kehittämiskeskuksista. Ministeriön nuorisoyksikkö vastaa yhdistyksen toiminnan perusrahoituksesta vuotuisella toimintaavustuksella ja OKM vastaa myös erillisavustuksella toteutetun määräaikaisen tiedonhallinnan kehittämisen rahoituksesta. TPY:n kehittämishankkeita rahoittaa RAY. Yhdistyksen oma varainhankinta koostuu jäsenmaksuista sekä osallistumismaksu- ja julkaisutuotoista. Yhdistyksen toiminnan strategisesta suunnittelusta vastaa 10-henkinen hallitus, joka jäsenet ovat yhdistyksen kokouksen demokraattisesti valitsemia työpaja-ammattilaisia. Yhdistyksen puheenjohtajana kaudella toimii kansanedustaja Sari Palm. Vuoden 2015 alussa yhdistyksessä työskentelee 12 toimihenkilöä, joista viiden tehtävä on määräaikainen. Yhdistyksen toiminta on yleishyödyllistä ja sen työ tähtää aina jäsenistön palvelemiseen ja hyödyttämiseen. Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

4 2 (10 ) Yhdistyksen strategia 2020 ja toiminnan organisoituminen alkaen Vuonna 2015 käynnistyy yhdistyksen uusi strategiakausi, joka jatkuu aina vuoteen Uuden strategian mukaisesti yhdistyksen toiminnan ytimenä ovat monipuoliset jäsenpalvelut ja tietoon perustuva vahva vaikuttamistyö. Strategian mukaisen toiminnan järjestämiseksi yhdistyksessä toteutetaan organisaatiomuutos, joka astuu voimaan vuoden 2015 alusta. Toiminnallisesti yhdistys jaetaan kolmeen eri tiimiin. Tiimit ovat jäsenpalvelut, tieto ja laatu sekä tukipalvelut. Jäsenpalveluiden tehtävänä on vahvistaa työpajojen henkilöstön valmennuksellista osaamista ja tarjota areenoita vertaiskehittämiselle. Keskeisiä toimia ovat valtakunnallisesti kattava alueellinen toiminta, valmennusosaamista vahvistava koulutus sekä monipuoliset tapahtumat, jotka tukevat ammatillista kehittymistä ja verkottumista. Tieto ja laatu -tiimin toiminnot vahvistavat työpajojen toiminnan edellytyksiä ja organisaatiotason osaamista. Tiimin työ perustuu tiedon keräämiselle, tiedon analysoimiselle ja mallintamiselle, tiedon suunnitelmalliselle levittämiselle sekä vahvalle vaikuttamistyölle. Keskeisiä toimia ovat toimialaan liittyvän tiedon tuotanto ja hallinta, laatuun liittyvän osaamisen vahvistaminen sekä virkamiehiin ja päätöksentekijöihin suuntautuva vaikuttamistyö. Yhdistyksen tukitiimin tehtävänä on mahdollistaa ydintoiminnot. Sen työ perustuu hyvään johtamiseen ja taloudenhoitoon, jatkuvaan yhdistyksen toiminnan kehittämiseen ja tehokkaaseen tiedottamiseen. Keskeisiä tukitiimin toimia ovat johtaminen, talous- ja hallintopalvelut sekä tiedotus. JOHTAMINEN JÄSENORGANISAATIOT VAIKUTTAJAT, PÄÄTTÄJÄT TIETO & VAIKUTTAMINEN JÄSENPALVELUT TIEDOTUS & MARKKINOINTI JÄSENORGANISAATIOT VAIKUTTAJAT, PÄÄTTÄJÄT HALLINTO & TALOUS Kuva 1. TPY:n toiminnan organisoituminen alkaen

5 3 (10 ) 1 Jäsenpalvelut Jäsenten kannalta keskeisiä palveluita ovat valtakunnallisesti kattava, koordinoitu alueellinen toiminta, valmennusosaamista vahvistava koulutus sekä monipuoliset tapahtumat, jotka mahdollistavat ammatillisen kehittymisen ja verkottumisen muiden työpaja-ammattilaisten kanssa. Yhdistyksen jäsenpalvelut toteutetaan toimintavuonna pitkälti alueellisina koulutuksina ja tapahtumina. Jäsenpalveluiden suunnittelun, tuottamisen ja arvioinnin lisäksi jäsenpalveluiden tiimi vastaa jäsenpalveluiden edelleen kehittämisestä sekä yhdistyksen jäsenrekisterin ylläpidosta, jäsentuntemuksen vahvistamisesta ja vaikuttamistyön alueellisesta seurannasta. Jäsenpalvelut tiimissä toimii vuonna 2015 kolme työntekijää: jäsenpalvelupäällikkö, kouluttaja ja tapahtumatuottaja. Jäsenpalvelupäällikkö johtaa tiimin työtä ja toimii sen esimiehenä. 1.1 TPY:n alueellinen toiminta Alueelliset ALU-verkostot on yhdistyksen keskeinen, pitkäaikainen toimintamuoto. Toimintavuonna yhdistyksen alueellinen työ uudistetaan niin, että tulevaisuudessa koordinoitu alueellinen toiminta on yhdistyksen kaikkien jäsentyöpajojen saavutettavissa jäsenorganisaation maantieteellisestä sijainnista riippumatta. Nykyisin koordinoidun toiminnan piirissä on alle 60 % yhdistyksen jäsenistä. Jatkossa yhdistys toteuttaa koordinoinnin omana työnään. Omana työnä toteutettavan koordinoinnin tavoitteena on laajentaa alueellisen toiminnan peittoa ja tehdä siitä aidosti valtakunnallinen palvelu. Alueellisen toiminnan avulla yhdistys levittää tietoa alueille, toteuttaa jäsenpalveluita, levittää kehittämishankkeiden tuloksia sekä kerää työpajatoimintaa koskevaa tietoa alueilta. Alueellinen työ tukee jatkossa osaltaan yhdistyksen vaikuttamistyötä. 1.2 Valtakunnalliset tapahtumat Toimintavuoden aikana järjestetään kaksi perinteistä, valtakunnallista tapahtumaa: XVII Valtakunnalliset Työpajapäivät ja X Ihanko Pihalla?. Tapahtumat tarjoavat työpajatoimijoille mahdollisuuden oman osaamisen vahvistamiseen, ajankohtaisista aiheista keskustelemiseen sekä ammatilliseen verkostoitumiseen. Valtakunnalliset työpajapäivät järjestetään Turussa, Logomossa. Tapahtuma toteutetaan yhteistyössä Kaarinan Nuoret Pajamestarit ry:n sekä Varsinais-Suomen alueellisen verkoston kanssa. Ihanko Pihalla? -työpajanuorten taide- ja kulttuuritapahtuma järjestetään toukokuussa 2015 Tampereella. Päivillä esittäytyvät työpajojen erilaiset taidemuodot, kuten teatteri, tanssi ja musiikki, lyhytelokuva ja animaatiot, taidekäsityöt, valokuvat ja kuvataide. Tapahtuma tarjoaa nuorille väylän oman osaamisen esilletuontiin ja uusien ideoiden hankkimiseen. Kulttuuripäivää viettämään ja tapahtuman yleisöksi ovat tervetulleita kaikki työpajanuoret valmentajineen. 1.3 Koulutustoiminta Yhdistyksen koulutustoiminnan tavoitteena on vahvistaa työpajatoiminnan perusteiden tuntemusta sekä tukea työpajojen valmennushenkilöstön valmennuksellisen osaamisen kehittymistä, ja siten osaltaan

6 4 (10 ) parantaa työpajatoiminnan laatua. Yhdistyksen koulutustoiminnan tavoitteena on palvella erilaisia jäsenorganisaatioita niiden koosta tai kehittämiseen varatuista resursseista riippumatta. Vuonna 2015 koulutustoiminta painottuu työ- ja yksilövalmennuksen perusteisiin, arviointi valmennuksessa -koulutukseen sekä uutena kehitettävään työpajoille räätälöityyn ehkäisevän päihdetyön koulutukseen, yhteisövalmennukseen. Koulutusta toteutetaan pääasiassa alueellisina koulutuksina eri puolilla Suomea. Jäsenpalveluiden koulutustoiminnan lisäksi myös yhdistyksen määräaikaiset kehittämishankkeet tuottavat koulutusta työpajakentälle toimintavuoden aikana. Jäsenpalvelutiimi vastaa koko koulutustoiminnan koordinaatiosta. Vuoden 2015 aikana käynnistetään myös sähköisten koulutuspalveluiden kehittäminen. Koulutustuotteet: Työ- ja yksilövalmennuksen perusteet -koulutus on kaksipäiväinen työpajakentän valmentajille suunnattu peruskoulutus, jossa perehdytään muun muassa työpajatoiminnan sekä työ- ja yksilövalmennuksen peruskäsitteistöön, tavoitteelliseen ja suunnitelmalliseen valmennukseen sekä arvioinnin merkitykseen valmennuksen työkaluna. Koulutuksen tavoitteena on tukea valmentajien ammatillisen identiteetin vahvistumista. Arviointi valmennuksessa -koulutus on yksipäiväinen työpajakentän valmennushenkilöstölle suunnattu vuorovaikutuskoulutus. Koulutuksessa perehdytään valmennuksen arviointiprosessiin ja erityisesti vuorovaikutukseen arvioinnin keskeisenä elementtinä. Koulutus antaa välineitä oppimista tukevaan vuorovaikutukseen ja valmennustyöhön työpajoilla. Yhteisövalmennus -koulutus antaa valmiuksia päihdeasioiden käsittelyyn, antaa perustietoa päihteistä ja päihteiden riskikäytöstä työelämässä. Sen avulla on mahdollisuus käynnistää työyhteisön yhteisten päihdepelisääntöjen rakentaminen ja kehittää yhteisön päihdetoimintamallia ja hoitoon ohjausta. Yhteisövalmennus-koulutus toteutetaan muutaman organisaation yhteisenä alueellisena koulutuksena ja koulutukseen odotetaan osallistuvan useamman henkilön samasta organisaatiosta. 2 Tieto ja laatu Tieto ja laatu -tiimin tehtävänä on vahvistaa työpajojen toimintaedellytyksiä ja lisätä toiminnan organisointiin liittyvää osaamista. Vuonna 2015 tiimin toiminta koostuu työpajatoiminnan laatutyön vahvistamisesta, vaikuttamistyöstä sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamasta määräaikaisesta tiedonhallinnan kehittämistyöstä sekä RAY-rahoitteisesta määräaikaisesta kehittämistyöstä. RAY:n rahoittamana jatkaa Startti parempaan elämään -juurruttamishanke ( ). Yhdistys on hakenut rahoitusta myös uudelle Vaikuttavaa valmennusta -hankkeelle ( ). Mikäli sille myönnetään rahoitus, projekti kuuluu osaksi tieto ja laatu -kokonaisuutta. Tieto ja laatu -tiimissä työskentelee vuoden 2015 alussa yhteensä seitsemän työntekijää, joista viisi määräaikaisessa kehittämistyössä. Tiimin toimintaa johtaa tieto- ja laatupäällikkö, joka toimii myös tiimin esimiehenä.

7 5 (10 ) 2.1 Vaikuttamistyö Työpajatoiminta on esimerkki palvelusta, joka tukee valmentautujia tehokkaasti valmennuksen keinoin eteenpäin erilaisissa siirtymävaiheissa. Työpajojen valmennustyölle on ominaista sektorirajat ylittävä monialaisuus ja -ammatillisuus. Joustavana ja yksilöllisenä, sektorirajat ylittävänä palveluna se tuo toimivia ratkaisuja sektorien rajapinnoille asettuviin palvelukatveisiin ja palveluiden ulkopuolelle putoamiseen. Työpajojen toiminta ulottuu usealle eri hallinnonalalle ja se on myös muodoiltaan moninaista. Tästä syystä myös yhdistyksen vaikuttamistyötä tehdään usealla eri kärjellä, useaan suuntaan. Kokonaisuudessaan vaikuttamistyöllä tuetaan työpajatoiminnan imagon kehittymistä, arvostuksen nousemista, hyvien käytäntöjen levittämistä sekä toiminnan resurssien turvaamista. Vuoden 2015 aikana yhteiskuntasuhteita kehitetään ja vaikuttamistyötä tehostetaan. Yhdistyksen vaikuttamistyössä jatketaan strategisesti tärkeiden asioiden esiintuomista. Niiden ohella vaikuttamistyön voimavaroja suunnataan toimintaan vaikuttaviin ajankohtaisiin kysymyksiin, kuten nuorisolain uudistukseen, nuorisotakuun toteutumiseen, ohjaamo-kokonaisuuteen sekä muuhun vireillä olevaan lainsäädännön kehittämiseen ja viranomaisohjeistusten muutoksiin. Lisäksi vaikuttamistyössä osallistutaan IPSO:n (International Production School Organisation) toimintaan ja kehitetään tekemällä oppimisen oikeutusta Eurooppalaisella tasolla. Yhdistyksen strategisessa vaikuttamistyössä: korostetaan työpajatoiminnan joustavuutta, laatua ja vaikuttavuutta, vahvistetaan yksilöllisten koulutus- ja työelämäpolkujen mahdollistumista valtakunnallisesti, toimitaan valmentautujien sosiaaliseen vahvistumisen puolestapuhujina sekä edistetään matalimman kynnyksen työpajapalveluiden, starttivalmennuksen, juurtumista. Työpajat tarjoavat turvallisen paikan nuoruuden kehitystehtävien läpikäyntiin sekä tukea kestävien tulevaisuuden suunnitelmien rakentamiselle. TPY haluaa tuoda esiin näkemyksen, jossa nuorten kokonaisvaltainen osallisuus ilmenee monin eri tavoin eikä yhteiskunnallista ulkopuolisuutta vastaavasti voida typistää yksinomaan koulutuksen tai työn puutteeseen. Tällä hetkellä julkisen keskustelun ihmiskuva näyttäytyy työpajatoiminnan näkökulmasta kapeana - nuoruuden ajatellaan olevan mahdollisimman suoraviivainen välivaihe, jonka päässä siintää aikuisuus ja työkansalaisuus. TPY pitää esillä nuorten oikeutta sosiaaliseen vahvistumiseen ja oman suunnan etsimiseen. TPY:n näkemyksen mukaan tiukoilla aikapaineilla, erilaisilla pakoilla ja nopeiden tulosten tavoittelulla ei saavuteta kestäviä tuloksia. Työpajoilla pitää jatkossakin olla mahdollisuus toteuttaa perustehtäväänsä laadukkaasti ja niillä pitää olla mahdollisuus tarjota työpajaperinteen mukaiset aikuinen ja aikaa niitä tarvitseville nuorille. Matalimman kynnyksen pajatoiminnan, starttivalmennukseen liittyvänä tärkeimpänä tavoitteena on toiminnan rahoituspohjan kestävä varmistaminen lähivuosina. Vain vakiintuneella rahoitusmallilla kaikkein heikoimmassa asemassa olevien henkilöiden palvelut ja niiden vaikuttavuus voidaan varmistaa. Toisaalta juuri tämän kaltaisilla palveluilla saavutetaan suurimmat kustannussäästöt tulevaisuudessa. 1 Tavoitteen toteuttamiseksi yhdistys jatkaa toiminnan juurruttamista paikallisesti ja edistää valtakunnallisesti asiaa vaikuttamistyön avulla. 1 kts.vtv:n toiminnantarkastuskertomus 146/2007 Nuorten syrjäytymisen ehkäisy s. 59, 90-94

8 6 (10 ) Vaikuttamistyöllä tavoitellaan työpajoille asemaa tunnistettuna ja tunnustettuna yksilöllisen koulutuspolun osana sekä työpajoissa tehtyjen suoritusten nykyistä laajempaa hyväksi lukemista peruskoulussa ja toisella asteella. Lisäksi tehdään työtä työpajojen ja koulutuksen järjestäjien sopimuksellisen yhteistyön lisäämiseksi. Yritysyhteistyön kehittämisessä yhdistys pyrkii tunnistamaan työllistymisen rakenteellisia esteitä, ajanmukaistamaan lainsäädäntöä sekä lisäämään yrittäjäjärjestöjen tietoisuutta työpajoista. 2.2 Laatutyö Vuoden 2015 aikana yhdistys jatkaa päivitettyjen STL-työkalujen levittämistä ja välineiden käyttöönoton kevyttä tukea. Toimintavuoden aikana laaditaan erillinen suunnitelma kuinka TPY voi jatkossa strategiansa tavoitteiden mukaisesti vahvistaa valtakunnallisesti työpajojen toiminnan organisointiin, erityisesti laatutyöhön liittyvää osaamista. 2.3 Tiedonhallinnan kehittäminen Toimintavuonna 2015 jatketaan toimialaa koskevien tilastollisten selvitysten tekoa vuotuisen syklin mukaisesti. Vuoden aikana toteutetaan työpajatoiminnan, etsivän nuorisotyön sekä nuorten ohjaus- ja palveluverkostoista kunnissa -kyselyiden analysointi ja raportointi. Osana tiedontuotannon kehittämistä jatketaan jo aiemmin käynnistettyä laadullisten mittareiden kehittämistyötä ja niiden jalkauttamista. Vuonna 2015 kuvataan myös tavoitetila eli kuinka toimialan tietoa halutaan tuottaa ja hyödyntää tulevaisuudessa. Tiedonhallinnan käytäntöjä ja niiden sopimuksellisuutta kehitetään toimintavuoden aikana. Tiedonhallinnan kehittämistyötä toteutetaan tiiviissä yhteistyössä aluehallinnon nuorisotoimen, OKM:n, KYT ry:n (PARent/PARty -järjestelmät) sekä työpajojen ja etsivän työn toimijoiden kanssa. Määräaikaisella kehittämistyöllä pyritään toimialan tiedonkeruun yksinkertaistamiseen ja nopeuttamiseen pidemmällä tähtäimellä. Tavoitteena on, että opetus- ja kulttuuriministeriö ja valtion aluehallinnon nuorisotoimi saavat nykyistä nopeammin käyttöönsä toimintaa koskevaa ajantasaista tietoa. Pyrkimyksenä on myös kerätyn tiedon aiempaa monipuolisempi hyödyntäminen käytännön työssä ja sen kehittämisessä. Lisäksi tilannekatsauksia toiminnan etenemisestä voidaan tehdä tarpeen mukaan, mikä mahdollistaa nopean reagoinnin. Tavoitteena on, että vuoden 2015 jälkeen toimialan tiedonhallinta ja sen kehittäminen ovat kiinteä osa TPY:n vakiintunutta kehittämis- ja palvelukeskustoimintaa. 2.4 RAY-rahoitteinen määräaikainen kehittämistyö Toimintavuonna TPY:llä jatkuu yksi RAY-rahoitteinen hanke ja lisäksi on haettu rahoitusta yhdelle uudelle hankkeelle. Startti parempaan elämään -juurruttamishanke ( ) Startti parempaan elämään -juurruttamishankkeen päätavoitteena on levittää matalan kynnyksen starttivalmennusmalli sekä työpajatoiminnan ja asumispalveluiden yhteistoimintamalli valtakunnallisesti sekä juurruttaa valtakunnalliset toimintamallit paikallisiksi ja alueellisiksi käytännöiksi. Päätavoite jakautuu edelleen osatavoitteisiin, joita ovat matalan kynnyksen työpajapalvelujen käynnistämisen valtakunnallinen

9 7 (10 ) tuki, työpajatoiminnan ja asumispalvelujen yhteistoimintamallin käyttöönoton tuki, työpajavalmentajien ammatillisten valmiuksien kehittäminen, työpajojen monialaisen verkostoyhteistyön vahvistaminen sekä starttivalmennus-palvelujen rahoituksen varmistaminen. Startti parempaan elämään -juurruttamishanke toimii yhteistyössä RAY:n rahoittaman ja NAL:in koordinoiman sateenvarjohankkeen Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhanke ( ) kanssa. Juurruttamishankkeen toiminta-alueena on koko Suomi. Toimintavuonna 2015 hankkeen paikallisten Kumppanuusfoorumien avulla tuetaan paikallista verkostoitumista ja starttivalmennuksen juurtumista nostamalla toimintamuoto mm. kuntapäättäjien tietoisuuteen. Kaikille hankkeessa mukana oleville työpajoille pidetään yhteinen kehittämistapaaminen myös vuonna Kehittämistyössä konkreettisena apuvälineenä toimii starttivalmennuksen työkirja, josta tuotetaan vuoden 2015 aikana sähköinen nettiversio ohjeineen TPY:n nettisivuille. Lisäksi hanke tuottaa vuonna 2015 julkaisun, jossa avataan kehittämisprosesseissa mukana olevien starttivalmennusyksiköiden hyviä ja konkreettisia käytäntöjä ja menetelmiä. Hanke vahvistaa osaltaan työpajakentän verkostoitumista järjestämällä vuoden 2015 aikana verkostopäiviä, ja erilaisia koulutuskokonaisuuksia, joista osa on suunnattu valmentajille ja osa työpajojen esimiehille. Koulutuskokonaisuudet toteutetaan pääsääntöisesti samansisältöisinä muutamalla eri paikkakunnalla. Koulutukset on suunnattu kaikille TPY:n jäsenorganisaatioille. Vuonna 2015 hanke käynnistää oppilaitosyhteistyötä. Tarkoituksena on levittää sekä opettajille että opiskelijoille tietoa starttivalmennuksesta, työpajakentästä sekä työpajan ja asumispalveluiden yhteistoimintamallista. Hanke ja TPY jatkavat starttivalmennustoiminnan juurruttamiseen liittyvää vaikuttamistyötä paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti koko hankkeen ajan. Hankehenkilöstö esittelee starttivalmennusta Kumppanuusfoorumien lisäksi erilaisissa seminaareissa, kohderyhmänä seminaareissa ovat työpajapalveluita kehittävät että ostavat toimijat, johto sekä päättäjät. Vaikuttavaa valmennusta projekti ( ) Yhdistys on hakenut rahoitusta Vaikuttavaa valmennusta projektiin RAY:lta vuosille Projektin päätavoitteena on työpajojen laadun kehittäminen ja sitä kautta valmennuksen vaikuttavuuden lisääminen. Hanke on valtakunnallinen, ja se toimii jatkumona yhdistyksen vuonna 2014 päättyneelle Tekemällä oppii - hankkeelle. Mikäli RAY myöntää rahoituksen, hankkeen toiminta käynnistyy alkuvuodesta 2015 projektipäällikön ja projektityöntekijän rekrytoinneilla sekä hankesuunnitelman tarkentamisella. Levittämishankkeen toiminta jakautuu kolmeen prosessiin: työpajojen paikallisiin ja alueellisiin kehittämisprosesseihin, työpajojen valmentajien ja esimiesten ammatillisen osaamisen vahvistamiseen sekä työpajakentän ja sidosryhmien välille yhteisen ymmärryksen luomiseen työpajatoiminnasta ja sen peruselementeistä. 3 Tukipalvelut Yhdistyksen tukipalveluihin kuuluvat johtaminen, talous- ja hallintopalvelut sekä tiedottaminen. Johtaminen käsittää strategisen ja operationaalisen johtamisen sekä yhdistyksen sisäisen kehittämisen. Talous- ja hallintopalvelut sisältävät lisäksi myös henkilöstöhallinnon. Tiedottamisen kokonaisuus sisältää

10 8 (10 ) jäsenviestinnän, ulkoisen viestinnän ja markkinoinnin. Johtamisesta vastaa toiminnanjohtaja, talous- ja hallintopalveluista talous- ja hallintopäällikkö ja tiedottamisesta tiedottaja. 3.1 Johtaminen ja sisäinen kehittäminen Valtakunnallisen työpajayhdistyksen johtaminen rakentuu sekä TPY:n strategisesta johtamisesta että päivittäisjohtamisesta. Yhdistyksen ylintä päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen kokous, joka kutsutaan sääntöjen mukaisesti koolle kahdesti vuodessa, kevätkokous huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokous syys-marraskuussa. Yhdistyksen strategista työskentelyä ohjaa yhdistyksen hallitus, joka kokoontuu vuoden 2015 aikana vähintään kymmenen kertaa. Elokuussa 2015 järjestetään hallituksen ja henkilöstön yhteiset kehittämispäivät, jolloin tarkastellaan strategian jalkautumista yhdistyksen käytännön työhön. Operatiivisen toiminnan johtamisesta vastaa yhdistyksen toiminnanjohtaja. Keskeinen johtamisen apuväline on TPY:n johtoryhmä, jonka tehtävänä on organisaation kehittäminen. Johtoryhmässä ovat edustettuna tukitiimi ja muiden tiimien esimiehet. Tiimien esimiehet vastaavat tiimiensä kehittämisestä sekä suunnittelevat yhdessä johtoryhmän muiden jäsenten kanssa tulevaa toimintaa, raportoivat toiminnanjohtajalle sekä osallistuvat tarpeen mukaan myös hallitustyöskentelyyn ja hallitukseen menevien asioiden valmisteluun. Yhdistyksen henkilöstön yhteisen tiedon jakamisen foorumeita ovat tiimien omat palaverit sekä tarpeen mukaan, kuitenkin vähintään kerran kuussa, järjestettävät koko henkilöstön yhteiset toimistokokoukset. Toiminnan toteuttamisen ja kehittämisen kannalta on tärkeää, että kaikki saavat mielipiteensä kuuluviin ja asioita pystytään valmistelemaan ja jakamaan yhdessä. Yhdistyksen johtamisessa sovelletaan myös varhaisen tuen toimintatapaa. Vuoden 2015 aikana vakiinnutetaan yhdistyksen uusi organisoinnin muoto ja luodaan työtä tukevat toiminnalliset tiimityön käytännöt. Esimies käy työntekijöiden kanssa kehityskeskustelut kerran vuodessa. Koko työyhteisön yhteinen kehittämiskeskustelu käydään vuosittain, ja tarvittaessa sen tulokset sisällytetään seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaan osaksi sisäistä kehittämistä. Jokaisen TPY:n toimihenkilön tehtäviin kuuluu oman työn ja työn tekemisen tapojen kehittäminen. Organisaatiorakenteen muutosta tukemaan hankitaan tarpeen vaatiessa työnohjausta sekä koulutusta. 3.2 Taloushallinto Valtakunnallisen työpajayhdistyksen perusrahoitus haetaan vuosittain opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Yleisavustusta haetaan kuluihin jäsenpalveluiden, tieto ja vaikuttamistyön sekä tukipalveluiden kuluihin. Vuodelle 2015 TPY hakee opetus- ja kulttuuriministeriöltä yleisavustusta euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi TPY:lle vuoden 2013 lopulla erillismäärärahan tiedonhallinnan kehittämiseen vuosiksi Vuonna 2015 kokonaisuuden toteuttamiseen on käytettävissä arvioilta euroa. RAY:lta on haettu rahoitusta kahteen kehittämishankkeeseen yhteensä euroa. Tapahtumien osallistumismaksuina on tavoitteena kerätä euroa, jäsenmaksuina euroa ja muina tuottoina euroa.

11 9 (10 ) Hallitus tekee talousarvion tarkistuksen vuoden 2015 alkupuolella ja sopeuttaa toiminnan sen mukaisesti, miten haetut avustukset ovat toteutuneet. TPY on yleishyödyllinen voittoa tavoittelematon yhdistys ja varat käytetään jäsenistön hyväksi sääntöjen mukaisesti. Taloudesta vastaa yhdistyksen talous- ja hallintopäällikkö. 3.3 Henkilöstö- ja hallintopalvelut Valtakunnallisessa työpajayhdistyksessä on seitsemän vakituista tointa, jotka katetaan OKM:n yleisavustuksella ja omalla varainhankinnalla. Lisäksi vuonna 2015 OKM:n rahoittamassa tiedonhallinnan kehittämistyössä työskentelee yhteensä kolme määräaikaista henkilöä. RAY:lta haetaan jatkorahoitusta yhdelle hankkeelle. Startti parempaa elämään hankkeissa työskentelee vuonna 2015 määräaikaisessa työsuhteessa projektipäällikkö ja projektityöntekijä. Lisäksi RAY:lta on haettu rahoitusta uudelle, Vaikuttavaa valmennusta -hankkeelle vuosille Mikäli hankkeelle myönnetään rahoitus, hankkeeseen palkataan kaksi määräaikaista työntekijää. Henkilöstön osaamista vahvistetaan koulutuksella. Lisäksi omaehtoista, työssä tarvittavaa osaamista lisäävää opiskelua mahdollistetaan. Työhyvinvointia ja työssä jaksamista edistetään järjestämällä vähintään kaksi virkistäytymispäivää vuoden aikana sekä kiinnittämällä huomiota työergonomiaan. Työhyvinvointi ja - turvallisuus ovat aiheina esillä sisäisissä kokouksissa säännöllisesti. TPY on tehnyt työterveyshuollosta sopimuksen Lääkärikeskus Aavan kanssa Helsingissä ja Oulussa. Henkilöstöllä on mahdollisuus käyttää yleislääkärin palveluja sekä työterveyslääkärin lähetteellä erikoislääkärin konsultaatiota sekä psykologin palveluja. Tarvittaessa on myös mahdollisuus työnohjaukseen. TPY:n keskustoimisto on vuokrattu Allianssi ry:ltä Helsingin Itä-Pasilasta. Lisäksi hanketyöntekijällä on työskentelytila Iissä. Toimintavuonna 2015 Allianssitalon remontti käynnistyy, ja TPY muuttaa väliaikaisesti toisiin tiloihin yhdessä talon muiden toimijoiden kanssa. TPY on siirtynyt sähköiseen kirjanpitoon ja laskunkiertoon, joka helpottaa laskujen tarkastusta ja tiliöintiä. Kaikilla budjettivastuullisilla on jatkuvasti käytössään ajantasainen tuloslaskelma. Dokumentinhallinta on siirtynyt Therefore -järjestelmään. Dokumentit ovat kaikkien työntekijöiden nähtävillä ja käsiteltävissä paikasta riippumatta. Vuonna 2015 järjestelmä on tehokkaassa käytössä ja se helpottaa tiedon keräämistä ja aktiivista hyödyntämistä. ATK palvelut TPY ostaa Telecitygroupilta, joka tarjoaa etätukea myös muualla sijaitseville työntekijöille. Kaikissa hallintopalveluissa pyritään mahdollisimman suureen ekologisuuteen. 3.4 Tiedotus ja markkinointi Tiedotus on TPY:n kiinteä osa yhdistyksen toimintaa. Tiedotuksen avulla vaikutetaan työpajatoiminnan imagon kehittymiseen, arvostuksen nostamiseen sekä hyvien käytäntöjen levittämiseen. Lisäksi sen avulla vahvistetaan mielikuvaa Valtakunnallisesta työpajayhdistyksestä tärkeänä työpajatoiminnan asiantuntijana ja toimijana. Yhdistyksen jäsenviestinnästä ja ulkoisesta viestinnästä sekä markkinoinnista vastaa tiedottaja, joka tekee tiivistä yhteistyötä yhdistyksen muun henkilöstön kanssa.

12 10 (10 ) Jäsenviestinnän pääkohderyhmän muodostavat jäsenorganisaatiot ja niissä työskentelevät ammattilaiset. Jäsenviestinnän tavoitteena on kiinnostavan ja ajankohtaisen tiedon välittäminen sekä yhteisöllisyyden rakentaminen ja ylläpitäminen. Tärkeänä viestintäkanavana toimii säännöllisesti postitettava uutiskirje Pajainfo, jossa tarjotaan jäsenkunnalle perustietoa yhdistyksen toiminnasta, koulutuksista ja julkaisuista sekä kiinnostavia toimialan uutisia. TPY:n ulkoisen viestinnän kohderyhmään kuuluvat päättäjien, sidosryhmien, yhteistyökumppaneiden ja median lisäksi myös suuri yleisö. Vuonna 2015 TPY käynnistää nettisivujen kokonaisuudistuksen, joka toimii jatkumona graafisen ilmeen uudistamiselle ja mahdollistaa jatkossa uudenlaisten sähköisten työskentelymuotojen käytön osana yhdistyksen toimintaa. Nettisivu-uudistuksella pyritään myös tukemaan strategian toteutumista. Yhdistyksen sisäistä viestintää tuetaan sekä työvälineiden että säännöllisten kokouskäytäntöjen avulla. Viikko- ja kuukausikokouksista kirjataan muistiot ja henkilöstö käyttää aktiivisesti yhdistyksen sisäistä kalenteria sekä henkilökohtaisia sähköpostikalentereitaan tiedon välitykseen. Markkinoinnin tavoitteena on yhdistyksen koulutusten ja julkaisujen levittäminen ja myynti, tapahtumien markkinointi sekä yhdistyksen imagon luominen ja vahvistaminen. Markkinoinnista vastaa tiedottaja. Julkaisujen ja tapahtumien pääasiasiallisina markkinointikanavina toimivat kotisivut ja uutiskirje PajaInfo. Markkinointia toteutetaan vahvasti myös sähköpostitse suoramarkkinointina. Markkinoinnin tueksi tuotetaan tarpeen mukaan esitteitä ja muuta materiaalia.

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry STRATEGIA 2015-2020 Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Valtakunnallinen työpajayhdistys ry (TPY) on työpaja-ammattilaisten vuonna 1997 perustama järjestö, joka sääntöjen mukaisena tehtävänä on ehkäistä

Lisätiedot

TPY:n toimintasuunnitelma 2016

TPY:n toimintasuunnitelma 2016 TPY:n toimintasuunnitelma 2016 SISÄLTÖ Yleistä yhdistyksestä... 1 Yhdistyksen strategia 2020 ja toiminnan organisoituminen... 2 1 Jäsenpalvelut... 3 1.1 TPY:n alueellinen toiminta... 3 1.2 Valtakunnalliset

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolaki uudistuu Sosiaalista kuntoutusta työpajoilla

Sosiaalihuoltolaki uudistuu Sosiaalista kuntoutusta työpajoilla Sosiaalihuoltolaki uudistuu Sosiaalista kuntoutusta työpajoilla Kuntamarkkinat 10.9.2014 Mea Hannila-Niemelä & Pirjo Oulasvirta-Niiranen Startti parempaan elämään -juurruttamishanke Valtakunnallinen työpajayhdistys

Lisätiedot

TPY:N ALUEELLINEN TOIMINTA JA SIIHEN LIITTYVÄ YHTEISTYÖ

TPY:N ALUEELLINEN TOIMINTA JA SIIHEN LIITTYVÄ YHTEISTYÖ TPY:N ALUEELLINEN TOIMINTA JA SIIHEN LIITTYVÄ YHTEISTYÖ Alueelliset työpajapäivät Tampereella 10.6. Anna Kapanen, jäsenpalvelupäällikkö Valtakunnallinen työpajayhdistys Yleistä TPY:ssä - 228 jäsentä (kesäkuu

Lisätiedot

TPY:n toimintasuunnitelma 2017

TPY:n toimintasuunnitelma 2017 TPY:n toimintasuunnitelma 2017 SISÄLTÖ Yleistä yhdistyksestä... 1 Yhdistyksen strategia 2020 ja toiminnan organisoituminen... 2 1 Jäsenpalvelut... 3 1.1 TPY:n alueellinen toiminta... 3 1.2 Valtakunnalliset

Lisätiedot

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2014. Laatua yhteistyöstä ja verkostoista

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2014. Laatua yhteistyöstä ja verkostoista Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Laatua yhteistyöstä ja verkostoista SISÄLTÖ Yleistä yhdistyksestä... 1 Tiivistelmä vuoden 2014 toimintasuunnitelmasta... 3 1. Jäsenpalvelut...

Lisätiedot

Maahanmuuttajien. valmennus työpajoilla. Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille

Maahanmuuttajien. valmennus työpajoilla. Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille Maahanmuuttajien valmennus työpajoilla Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille Työpaja monialainen yhteistyökumppani työpajojen kanssa yhteistyössä toimivia tahoja ovat muun muassa työ-

Lisätiedot

TPY:N JÄSENORGANISAATIOT VUONNA 2011 (23.11.2011)

TPY:N JÄSENORGANISAATIOT VUONNA 2011 (23.11.2011) TPY:N JÄSENORGANISAATIOT VUONNA 11 (23.11.11) Finström Hammarland Sund Lumparland Hyvinkää Mäntsälä Myrskylä Lapinjärvi Huittinen Punkalaidun Urjala Kylmäkoski Nousiainen Aura Lieto Tarvasjoki Turku Petäjävesi

Lisätiedot

ULA-DAGAR 19-20.9.2013 I RASEBORG. Marika Ståhlberg, organisationschef marika.ståhlberg@tpy.fi

ULA-DAGAR 19-20.9.2013 I RASEBORG. Marika Ståhlberg, organisationschef marika.ståhlberg@tpy.fi ULA-DAGAR 19-20.9.2013 I RASEBORG Marika Ståhlberg, organisationschef marika.ståhlberg@tpy.fi ULA -NÄTVERKET Svenska Produktionsskolan Sveps/Helsingfors, After Eight/Jakobstad, Ungdomsverkstaden /Borgå,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2014 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Lisäksi

Lisätiedot

Ajankohtaista TPY:ssä

Ajankohtaista TPY:ssä Ajankohtaista TPY:ssä Alueelliset nuorten työpajapäivät Pikku-Syöte 16.-17.11.2016 Jäsenpalvelupäällikkö Anne Välimaa Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Mikä TPY Vaikuttamistyötä työpajakentän hyväksi

Lisätiedot

Katsaus ajankohtaisiin valtakunnallisiin kehittämisteemoihin

Katsaus ajankohtaisiin valtakunnallisiin kehittämisteemoihin Katsaus ajankohtaisiin valtakunnallisiin kehittämisteemoihin Uudenmaan ELY - Nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön kehittämispäivä 11.11.2013 Mari Ahonen-Walker, Valtakunnallinen työpajayhdistys

Lisätiedot

UUSI OVI työmarkkinoille. maahanmuuttajien valmennuksen ja kotouttamisen kehittäminen sosiaalisen työllistämisen toimialalla

UUSI OVI työmarkkinoille. maahanmuuttajien valmennuksen ja kotouttamisen kehittäminen sosiaalisen työllistämisen toimialalla UUSI OVI työmarkkinoille maahanmuuttajien valmennuksen ja kotouttamisen kehittäminen sosiaalisen työllistämisen toimialalla Valtakunnallinen työpajayhdistys ry TPY (www.tpy.fi) 1997 työpaja-ammattilaisten

Lisätiedot

STARTTIVALMENNUS -mistä on kyse?

STARTTIVALMENNUS -mistä on kyse? STARTTIVALMENNUS -mistä on kyse? Alueelliset työpajapäivät 10.6.2015 Tampere Mea Hannila-Niemelä projektipäällikkö Startti parempaan elämään juurruttamishanke (2012-2016), TPY www.tpy.fi Sisältöä Hankkeesta

Lisätiedot

Työpajojen starttivalmennus sosiaalisen kuntoutuksen palvelua juurruttamassa

Työpajojen starttivalmennus sosiaalisen kuntoutuksen palvelua juurruttamassa Työpajojen starttivalmennus sosiaalisen kuntoutuksen palvelua juurruttamassa Kuntamarkkinat 10.9.2015 Mea Hannila-Niemelä & Pirjo Oulasvirta-Niiranen Startti parempaan elämään juurruttamishanke (2012-2016)

Lisätiedot

Onnistumisia nuorten palveluketjun kehittämisessä

Onnistumisia nuorten palveluketjun kehittämisessä Onnistumisia nuorten palveluketjun kehittämisessä Valtakunnalliset ehkäisevän työn päivät, Lahti 25.9.2014 Kehityspäällikkö Anna Kapanen, Valtakunnallinen työpajayhdistys ry. Sosiaalisen vahvistamisen

Lisätiedot

Nuorten palveluketjut ja yhteistyön haasteet ja hyvät käytännöt

Nuorten palveluketjut ja yhteistyön haasteet ja hyvät käytännöt Nuorten palveluketjut ja yhteistyön haasteet ja hyvät käytännöt Lapin etsivän nuorisotyön ja työpajojen kehittämispäivät 21.11.2014 Kehityspäällikkö Anna Kapanen ja koordinaattori Elisa Lipponen Valtakunnallinen

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunta Nuorisopalvelut xx.xx.2015 Johdanto Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki, Kuntien nuorisotyö ja

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Etsivä ja ehkäisevä nuorisotyö

Etsivä ja ehkäisevä nuorisotyö Etsivä ja ehkäisevä nuorisotyö Nuorisotoimen monet mahdollisuudet Johtaja Georg Henrik Wrede 1 Nuorisotyön mahdollisuudet - nuorelle Nuorisotyö on harrastamista ja omaa tekemistä lukuisissa järjestöissä.

Lisätiedot

ALU-koordinaattorin puheenvuoro

ALU-koordinaattorin puheenvuoro ALU-koordinaattorin puheenvuoro Tenho Jaakola suunnittelija Oulun kaupunki, työpajapalvelut Pohjois-Pohjanmaan ALU-koordinaattori Kumppanuusfoorumi työpajoille ja sidosryhmille Kajaani 30.9.2014 ALU-verkostot

Lisätiedot

Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita

Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita Onnistuvat opit -hanke Hyvinvointipäivä, Rovaniemi 31.3.2011 Pirjo Oulasvirta-Niiranen Onnistuvat opit nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleilla

Lisätiedot

NASTOLA 27.8.2013. Alueellinen kehittämispäivä. Tuija Hämäläinen & Susanna Palo

NASTOLA 27.8.2013. Alueellinen kehittämispäivä. Tuija Hämäläinen & Susanna Palo NASTOLA 27.8.2013 Alueellinen kehittämispäivä Tuija Hämäläinen & Susanna Palo Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Työpaja-ammattilaisten vuonna 1997 perustama järjestö OKM:n nimeämän nuorisotyön palvelu-

Lisätiedot

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Vaikuttaminen ja työpajatoiminnan vaikuttavuus

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Vaikuttaminen ja työpajatoiminnan vaikuttavuus Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Vaikuttaminen ja työpajatoiminnan vaikuttavuus 1 SISÄLLYS Tiivistelmä s. 4 Yleistä s. 4 1. Jäsenpalvelut s. 5 1.1 Verkostotoiminta

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

Miten siinä on onnistuttu Pohjois- Savossa? Tulevaisuusseminaari 11.11.2013 Kuopio Ylijohtaja Kari Virranta

Miten siinä on onnistuttu Pohjois- Savossa? Tulevaisuusseminaari 11.11.2013 Kuopio Ylijohtaja Kari Virranta Miten siinä on onnistuttu Pohjois- Savossa? Tulevaisuusseminaari 11.11.2013 Kuopio Ylijohtaja Kari Virranta Nuorisotakuu 2013 -määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle

Lisätiedot

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo

Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Suomen Pakolaisapu Järjestöhautomo Hankkeen taustaa Suomessa on arviolta tuhatkunta toimivaa maahanmuuttajayhdistystä Yhdistyksiä alettiin perustaa erityisesti 1990 luvun puolivälin jälkeen Reilu kolmannes

Lisätiedot

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry. Vuosikertomus 2013

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry. Vuosikertomus 2013 Vuosikertomus 2013 Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Vuosikertomus 2013 Valtakunnallinen työpajayhdistys ry (TPY) pähkinänkuoressa: työpaja-ammattilaisten vuonna 1997 perustama järjestö työpajakentän

Lisätiedot

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Työpaja- pedagogiikka

Työpaja- pedagogiikka Työpaja- pedagogiikka LAHTI 28.10.2014 Susanna Palo 28.10.2014 TPY = Valtakunnallinen työpajayhdistys? TEKEMÄLLÄ OPPII -hanke Työpajapedagogiikka Työpajatoiminnan määrittely ja asemointi palvelujärjestelmässä

Lisätiedot

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY

Sosten arviointifoorumi 4.6.2015. Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY Sosten arviointifoorumi 4.6.2015 Elina Varjonen Erityisasiantuntija, RAY 1 Mistä on kysymys? Arviointi = tiedon tuottamista toiminnasta, siihen liittyvistä kehittämistarpeista sekä toiminnan vaikuttavuudesta

Lisätiedot

OSALLISUUTTA OHJAUKSEN KEINOIN - projekti. Kati Ojala Lahden ammattikorkeakoulu

OSALLISUUTTA OHJAUKSEN KEINOIN - projekti. Kati Ojala Lahden ammattikorkeakoulu OSALLISUUTTA OHJAUKSEN KEINOIN - projekti Kati Ojala Lahden ammattikorkeakoulu Miten ehkäisevää työtä kehitetään osana koulutusta? 4 Ammattikorkeakoulujen tehtävät harjoittaa työelämää ja aluekehitystä

Lisätiedot

Moninaisuus on rikkaus Lahti

Moninaisuus on rikkaus Lahti Moninaisuus on rikkaus Lahti 28.10.2014 Petri Puroaho Tilaisuuden tavoite Tehdä näkyväksi työpajatoiminnan moniulotteisuutta ja merkityksellisyyttä. Nostaa esiin kolmannen sektorin / välityömarkkinoiden

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Riitta Kinnunen, asiantuntija Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Valtakunnalliset työpajapäivät 27.4.2016 Sovari sosiaalisen vahvistumisen

Lisätiedot

Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma 2009-2013

Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma 2009-2013 Pirkanmaan avoin oppimiskulttuuri ohjelman toimintasuunnitelma 2009-2013 Ohjelmaan osallistuvat kaikki Pirkanmaan toisen asteen oppilaitokset, lukiot ja ammatillinen koulutus, nuorisoasteen- ja aikuiskoulutus.

Lisätiedot

Työpajatoiminnan rooli ja yhteistyön mahdollisuudet suhteessa Valmaan Valmistavien ja valmentavien koulutusten yhteistyöseminaari 25.11.

Työpajatoiminnan rooli ja yhteistyön mahdollisuudet suhteessa Valmaan Valmistavien ja valmentavien koulutusten yhteistyöseminaari 25.11. Työpajatoiminnan rooli ja yhteistyön mahdollisuudet suhteessa Valmaan Valmistavien ja valmentavien koulutusten yhteistyöseminaari 25.11.2013 Mari Ahonen-Walker, Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Esityksen

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 1 Toimintasuunnitelma 2014 TOIMINNAN PÄÄTAVOITE: Lastentarhanopettajien merkityksen esiin nostaminen yhteiskunnassa YHDISTYS: 1. Vaikuttaa jäsenistönsä asemaa koskevaan päätöksentekoon, työolosuhteisiin

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 1

Vuosikertomus 2014 1 Vuosikertomus 2014 1 Valtakunnalinen työpajayhdistys ry Vuosikertomus 2014 Valtakunnallinen työpajayhdistys ry (TPY) lyhyesti Työpaja-ammattilaisten vuonna 1997 perustama järjestö Työpajakentän ja sosiaalisen

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus 2014 Tieto on väline ja perusta elämänhallintaan Miten voi tietää, jos ei ole tietoa tai kokemusta siitä,

Lisätiedot

DigiOpit - verraten hyvää. Lahden diakonian instituutti Anne-Maria Karjalainen aikuiskoulutusvastaava anne-maria.karjalainen@dila.

DigiOpit - verraten hyvää. Lahden diakonian instituutti Anne-Maria Karjalainen aikuiskoulutusvastaava anne-maria.karjalainen@dila. DigiOpit - verraten hyvää Lahden diakonian instituutti Anne-Maria Karjalainen aikuiskoulutusvastaava anne-maria.karjalainen@dila.fi 044-713 2323 Lahden diakonian instituutti on ammattioppilaitos keskellä

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA PARASTA TÄSTÄ TYÖKALUJA ITSELLESI!

LUPA LIIKKUA PARASTA TÄSTÄ TYÖKALUJA ITSELLESI! LUPA LIIKKUA PARASTA TÄSTÄ TYÖKALUJA ITSELLESI! 1. Työyhteisön osaamisen johtamiseen 2. Lasten liikunnan lisäämiseen toimintayksikössä 3. Työhyvinvoinnin parantamiseen 4. Henkilökunnan ammatillisuuden

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi Lähtökohdat eli miksi tarvitaan muutosta 2 kentän toimijat (seuratoimijat, urheilijat, liikkujat,

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Kirje 05.10.2015. Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 ja 2016

Kirje 05.10.2015. Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 ja 2016 Kirje OKM/64/592/2015 05.10.2015 Jakelussa mainituille Viite Asia Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 ja 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö on vuonna

Lisätiedot

Nuorisotakuu. Timo Mulari timo.mulari@alli.fi

Nuorisotakuu. Timo Mulari timo.mulari@alli.fi Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishanke Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi ry Hyvinkään kaupunki Lohjan kaupunki Porvoon kaupunki Nuorisotutkimusseura ry Nuorisotakuu Timo Mulari timo.mulari@alli.fi

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden alueellisen koordinoinnin toimintamalli Oulun Seudun ja Oulunkaaren kuntayhtymän alueilla vuonna 2011

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden alueellisen koordinoinnin toimintamalli Oulun Seudun ja Oulunkaaren kuntayhtymän alueilla vuonna 2011 Liite 1 Perustamissuunnitelma Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden alueellisen koordinoinnin toimintamalli Oulun Seudun ja Oulunkaaren kuntayhtymän alueilla vuonna 2011 Alueellisen koordinoinnin rakenne

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

Yhteisiä tekoja. www.tyohyvinvointifoorumi.fi

Yhteisiä tekoja. www.tyohyvinvointifoorumi.fi Yhteisiä tekoja www.tyohyvinvointifoorumi.fi www.tyohyvinvointifoorumi.fi 1 Työhyvinvointifoorumi on Verkostotapaamisia ja yhteistyön vahvistamista Hyvien käytäntöjen jakamista ja niistä oppimista Valtakunnallista,

Lisätiedot

MYP-hanke TYP-palveluverkostojen kehittämishanke Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa

MYP-hanke TYP-palveluverkostojen kehittämishanke Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa MYP-hanke TYP-palveluverkostojen kehittämishanke Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa Hankkeen virallinen nimi: Monialaisten yhteispalveluverkostojen luominen pitkäaikaistyöttömille Pohjois-Suomeen 1.12.2015-30.11.2017

Lisätiedot

Hankkeen arviointisuunnitelma

Hankkeen arviointisuunnitelma 1 VERKOTTAJA 2013-2016 Hankkeen arviointisuunnitelma Tiina Saarinen 14.9.2013 2 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Hankkeen kuvaus ja päämäärä 3 3 Hankkeen tavoitteet 3 4 Hankkeen kohderyhmät 3 5 Hankkeessa tavoiteltavat

Lisätiedot

Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff

Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff Mitä nuorten tieto- ja neuvontatyö on? Kehittämispäivät 2.10.2014 Tampere koordinaattori Jaana Fedotoff Koordinaatin toimintaa rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön tuella veikkausvoittomäärärahoista.

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA

ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA Hankkeen esittely ja alkukyselyn tulokset Yhteistyö tuo aina mahdollisuuden uusille "ikkunoille" tulevaan. Osaaminen vahvistuu ja näkökulmat

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 6. VIRTA OULUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Virta Oulu alahankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin viestintäohjetta: http://www.ouka.fi/viestinta/pdf/viestintaohje.pdf Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä

Lisätiedot

Nuorisolain uudistusta valmistellaan

Nuorisolain uudistusta valmistellaan Katsaus toimialaan Nuorisolain uudistusta valmistellaan Valmistelussa hyödynnetään vuosittaiset toimialan seminaarit ja muut yhteiset tilaisuudet, edetään teemoittain, hyödynnetään avoimia nettikyselyjä

Lisätiedot

Seurojen tukitoimet. Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma

Seurojen tukitoimet. Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma Seurojen tukitoimet Kisakeskus 28.11.2015 Seurapalvelujohtaja Veli-Tapio Kangasluoma Seurojen tukitoimet strategiset tavoitteet jäsenistölle laadukasta kansalaistoimintaa tukevaa koulutusta seurojen toiminnan

Lisätiedot

Tuotteistaminen käytännössä: TPY:n malli

Tuotteistaminen käytännössä: TPY:n malli Tuotteistaminen käytännössä: TPY:n malli Opas ja työkirja työ- ja yksilövalmennuspalveluiden tuotteistamiseen Reetta Pietikäinen Palvelutori-hanke Päivitetty 3/08: ULA Pietarsaari Mitä tuotteistaminen

Lisätiedot

Mikä on järjestöjen rooli ja tehtävä nuorten hyvinvoinnin edistämisessä?

Mikä on järjestöjen rooli ja tehtävä nuorten hyvinvoinnin edistämisessä? Mikä on järjestöjen rooli ja tehtävä nuorten hyvinvoinnin edistämisessä? Allianssin strategia Osallisuus Yhdenvertaisuus Nuorisopolitiikasta yleispolitiikkaa Ehkäisevän nuorisotyön painoarvo noussut Allianssi

Lisätiedot

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013 Mika Tammilehto Muutoksen ajureita Talouden epävarmuus ja rakenteiden muuttuminen

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

Startti parempaan elämään Juurruttamishanke VAIKUTTAMISEN ABC Syksy 2015

Startti parempaan elämään Juurruttamishanke VAIKUTTAMISEN ABC Syksy 2015 Startti parempaan elämään Juurruttamishanke VAIKUTTAMISEN ABC Syksy 2015 Miksi starttivalmennusta tarvitaan? Näkökulmia starttivalmennuksen näkyväksi tekemiseen? Ulla Mänttäri-Tikka, toiminnanjohtaja,

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin! Elinikäisen ohjauksen kehittäminen Ohjaamossa.

Yhdessä eteenpäin! Elinikäisen ohjauksen kehittäminen Ohjaamossa. Valtakunnalliseen kumppanuusfoorumiin Seminaari Ke. 26.11.2014, Hotel Arthur, Helsinki Klo 14.00-14.45 Yhdessä eteenpäin! Elinikäisen ohjauksen kehittäminen Ohjaamossa. Erityisasiantuntija Ari-Pekka Leminen,

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelun esittely Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Maaliskuu 2015 Miksi nuorten vaikuttamispalvelu verkossa? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas.

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas. Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta 9.10.2013 Pilvi Heiskanen, toiminnanjohtaja Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry www.kotikunnas.fi Turun lähimmäispalveluyhdistys ry Kotikunnas Yhdistys on perustettu

Lisätiedot

VÄLI-SUOMEN IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II

VÄLI-SUOMEN IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II VÄLI-SUOMEN IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II 2011-2013 viestintäsuunnitelma Vuokko Lehtimäki Anni Kuhalainen IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II (2011-2013) Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet Ikäkaste Äldre-kaste II -hanke toteuttaa

Lisätiedot

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Kimmo Hämäläinen, pääsihteeri Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta Virtuaaliopetuksen päivät Helsinki 08.12. 09.12.2010 Neuvottelukunnan

Lisätiedot

Ajopuu vai tietoinen vaikuttaja

Ajopuu vai tietoinen vaikuttaja Ajopuu vai tietoinen vaikuttaja Miksi dokumentoida Tampere 11.6.2014 1 PAJATOIMINTA JOKA EI OLE DOKUMENTOITU EI OLE PAJATOIMINTAA Tampere 11.6.2014 2 24000 23000 22000 21000 20000 20772 21459 22791 22805

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

PAAVO Verkostokehittäjät Sari Timonen & Taina Hytönen, Y-Säätiö

PAAVO Verkostokehittäjät Sari Timonen & Taina Hytönen, Y-Säätiö PAAVO Verkostokehittäjät 2013-2015 SEMINAARI 7.4.2016 HOTELLI ARTHUR, HELSINKI Sari Timonen & Taina Hytönen, Y-Säätiö Hankkeen tavoitteet: Päätavoite: Varmistaa pitkäaikaisasunnottomien asunto ensin periaatteen

Lisätiedot

Nuoret työpajoilta tavoitteellisesti elämään, koulutukseen ja työhön. Etelä-Pohjanmaan Pajoilta Urille pajaseminaari Seinäjoki 13.3.

Nuoret työpajoilta tavoitteellisesti elämään, koulutukseen ja työhön. Etelä-Pohjanmaan Pajoilta Urille pajaseminaari Seinäjoki 13.3. Nuoret työpajoilta tavoitteellisesti elämään, koulutukseen ja työhön Etelä-Pohjanmaan Pajoilta Urille pajaseminaari Seinäjoki 13.3.2013 Valtakunnallinen työpajayhdistys ry (TPY) Työpaja-ammattilaisten

Lisätiedot

RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN

RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN Avustustoiminta RAY:N RAHOITTAMAN TUTKIMUSTOIMINNAN AVUSTAMISEN periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo RAY:n rahoittaman tutkimustoiminnan avustamisen periaatteet...3 Tunnusmerkkejä

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA

EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA Juha Mieskolainen Länsi-Suomen lääninhallitus 12.11.2008 Päihdehaittojen ehkäisy eri KASTE-ohjelma 2008-2011: Päätavoitteet: ohjelmissa Osallisuus lisääntyy ja syrjäytymien

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön suuntaviivoja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Jaana Fedotoff Seinäjoki 3.10.2013

Nuorten tieto- ja neuvontatyön suuntaviivoja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Jaana Fedotoff Seinäjoki 3.10.2013 Nuorten tieto- ja neuvontatyön suuntaviivoja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Jaana Fedotoff Seinäjoki 3.10.2013 Mikä on keskeistä, mihin pyritään? Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden

Lisätiedot

Kehittämisen omistajuus

Kehittämisen omistajuus Kehittämisen omistajuus Kuntaliitto 18.4.2013 Tuottava ja hallittu kehittämistoiminta kunnissa hanke (KUNTAKEHTO) Pasi-Heikki Rannisto Kehityspäällikkö, HT Tampereen Palveluinnovaatiokeskus (TamSI) Kehittämistyön

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

Ylä-Savon toiminta-alue

Ylä-Savon toiminta-alue HYVINVOINTIA JA LAATUA vanhuspalvelulain toimeenpanohanke Ylä-Savon toiminta-alue Hannele Niemelä Hanketyöntekijä 25.3.2014 1 TAUSTA Hankkeeseen osallistuu: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Iisalmi Kiuruvesi

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5.

Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut. Jaana Fedotoff 23.5. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, nuorisopalvelut Jaana Fedotoff 23.5.2013 Helsinki Nuorten tieto- ja neuvontatyön tavoite: Nuorten sosiaalinen

Lisätiedot

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä PIÄLLYSMIES Toimintasuunnitelma 2015 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Hyväksytty syyskokouksessa xx.xx.2014 1 Sisältö Yleistä... 2 Tehtävä ja painopistealueet... 2 Hanketoiminta... 3 Hallinto...

Lisätiedot

NUORILLE SUUNNATUN VERKKOTYÖN FOORUMI. Varjomaailman seminaari 12.5.2008

NUORILLE SUUNNATUN VERKKOTYÖN FOORUMI. Varjomaailman seminaari 12.5.2008 NUORILLE SUUNNATUN VERKKOTYÖN FOORUMI Varjomaailman seminaari 12.5.2008 Toiminnan tausta EOPH:n virtuaalisessa Habbo - Hubussa on vuodesta 2002 toiminut ns. taustaryhmä, jossa on pohdittu toiminnan sisältöä.

Lisätiedot

Järjestöjen toiminnan arviointi ja JÄRVI-hankkeen kehittämät välineet

Järjestöjen toiminnan arviointi ja JÄRVI-hankkeen kehittämät välineet Järjestöjen toiminnan arviointi ja JÄRVI-hankkeen kehittämät välineet Järjestöjohdon sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittämisfoorumi 30.1.2009 Lahti www.jarvi-hanke.fi Sisältö ja toteutus 30.1. Klo 8.30

Lisätiedot

www.okry.fi KOULUTUS VAIKUTTAMISTYÖN RAKENTAJANA CP-LIITON KEVÄTPÄIVÄT VANTAA, 29.3. 2008 Marion Fields Suunnittelija, OK-opintokeskus

www.okry.fi KOULUTUS VAIKUTTAMISTYÖN RAKENTAJANA CP-LIITON KEVÄTPÄIVÄT VANTAA, 29.3. 2008 Marion Fields Suunnittelija, OK-opintokeskus KOULUTUS VAIKUTTAMISTYÖN RAKENTAJANA OTSIKKO Tilaisuuden pitäjä CP-LIITON KEVÄTPÄIVÄT VANTAA, 29.3. 2008 Marion Fields Suunnittelija, OK-opintokeskus JÄRJESTÖT VAIKUTTAJINA 1(2) Järjestöissä kaikki ovat

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työstä terveyttä ja elinvoimaa! -seminaari 23.4.2015 Kruunupuisto Henkilöstösihteeri Susanna Laine Sisältö Strategia Henkilöstö Työhyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Sateenkaariyhdistys Malkus ry

Sateenkaariyhdistys Malkus ry Toimintasuunnitelma 2015 1 1. Johdanto Sateenkaariyhdistys Malkuksen tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkistä ja hengellistä hyvinvointia ja tukea tätä tarkoitusta

Lisätiedot

Alueellisen elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän tehtävät, alueellinen koordinointi ja rahoitus. Salmia 4.-5.11.2013

Alueellisen elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän tehtävät, alueellinen koordinointi ja rahoitus. Salmia 4.-5.11.2013 Alueellisen elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän tehtävät, alueellinen koordinointi ja rahoitus Salmia 4.-5.11.2013 Elinikäinen ohjaus Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia

Lisätiedot

Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä. Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät

Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä. Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 21. 22.4.2016 Helsinki YTY Yksilöllisten opintopolkujen tukeminen yhteistyössä YTY-HANKKEET

Lisätiedot

PAAVOSTA AUNEEN. Jyväskylä 16.10.2015. Jari Karppinen

PAAVOSTA AUNEEN. Jyväskylä 16.10.2015. Jari Karppinen PAAVOSTA AUNEEN Jyväskylä 16.10.2015 Jari Karppinen PAAVO 2008-2015 Asuntoloista asumisyksiköitä, joissa asuminen perustuu vuokrasopimukseen ja AHVL:ään Noin 2 500 asuntoa tai asuntopaikkaa pitkäaikaisasunnottomille

Lisätiedot