TPY:n toimintasuunnitelma 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TPY:n toimintasuunnitelma 2015"

Transkriptio

1 TPY:n toimintasuunnitelma 2015

2 2 (10 ) SISÄLTÖ Yleistä yhdistyksestä... 1 Yhdistyksen strategia 2020 ja toiminnan organisoituminen alkaen Jäsenpalvelut TPY:n alueellinen toiminta Valtakunnalliset tapahtumat Koulutustoiminta Tieto ja laatu Vaikuttamistyö Laatutyö Tiedonhallinnan kehittäminen RAY-rahoitteinen määräaikainen kehittämistyö... 6 Startti parempaan elämään -juurruttamishanke ( )... 6 Vaikuttavaa valmennusta projekti ( ) Tukipalvelut Johtaminen ja sisäinen kehittäminen Taloushallinto Henkilöstö- ja hallintopalvelut Tiedotus ja markkinointi... 9

3 Yleistä yhdistyksestä Valtakunnallinen työpajayhdistys ry (TPY) on työpaja-ammattilaisten vuonna 1997 perustama järjestö, joka sääntöjen mukaisena tehtävänä on ehkäistä syrjäytymistä edistämällä työpajatoiminnan ja sosiaalisen työllistämisen kehitystä Suomessa. Yhdistys vahvistaa toiminnallaan sekä työpajojen toimintaedellytyksiä että työpaja-ammattilaisten osaamista. TPY on yksi opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämistä nuorisotyön palvelu- ja kehittämiskeskuksista. Ministeriön nuorisoyksikkö vastaa yhdistyksen toiminnan perusrahoituksesta vuotuisella toimintaavustuksella ja OKM vastaa myös erillisavustuksella toteutetun määräaikaisen tiedonhallinnan kehittämisen rahoituksesta. TPY:n kehittämishankkeita rahoittaa RAY. Yhdistyksen oma varainhankinta koostuu jäsenmaksuista sekä osallistumismaksu- ja julkaisutuotoista. Yhdistyksen toiminnan strategisesta suunnittelusta vastaa 10-henkinen hallitus, joka jäsenet ovat yhdistyksen kokouksen demokraattisesti valitsemia työpaja-ammattilaisia. Yhdistyksen puheenjohtajana kaudella toimii kansanedustaja Sari Palm. Vuoden 2015 alussa yhdistyksessä työskentelee 12 toimihenkilöä, joista viiden tehtävä on määräaikainen. Yhdistyksen toiminta on yleishyödyllistä ja sen työ tähtää aina jäsenistön palvelemiseen ja hyödyttämiseen. Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

4 2 (10 ) Yhdistyksen strategia 2020 ja toiminnan organisoituminen alkaen Vuonna 2015 käynnistyy yhdistyksen uusi strategiakausi, joka jatkuu aina vuoteen Uuden strategian mukaisesti yhdistyksen toiminnan ytimenä ovat monipuoliset jäsenpalvelut ja tietoon perustuva vahva vaikuttamistyö. Strategian mukaisen toiminnan järjestämiseksi yhdistyksessä toteutetaan organisaatiomuutos, joka astuu voimaan vuoden 2015 alusta. Toiminnallisesti yhdistys jaetaan kolmeen eri tiimiin. Tiimit ovat jäsenpalvelut, tieto ja laatu sekä tukipalvelut. Jäsenpalveluiden tehtävänä on vahvistaa työpajojen henkilöstön valmennuksellista osaamista ja tarjota areenoita vertaiskehittämiselle. Keskeisiä toimia ovat valtakunnallisesti kattava alueellinen toiminta, valmennusosaamista vahvistava koulutus sekä monipuoliset tapahtumat, jotka tukevat ammatillista kehittymistä ja verkottumista. Tieto ja laatu -tiimin toiminnot vahvistavat työpajojen toiminnan edellytyksiä ja organisaatiotason osaamista. Tiimin työ perustuu tiedon keräämiselle, tiedon analysoimiselle ja mallintamiselle, tiedon suunnitelmalliselle levittämiselle sekä vahvalle vaikuttamistyölle. Keskeisiä toimia ovat toimialaan liittyvän tiedon tuotanto ja hallinta, laatuun liittyvän osaamisen vahvistaminen sekä virkamiehiin ja päätöksentekijöihin suuntautuva vaikuttamistyö. Yhdistyksen tukitiimin tehtävänä on mahdollistaa ydintoiminnot. Sen työ perustuu hyvään johtamiseen ja taloudenhoitoon, jatkuvaan yhdistyksen toiminnan kehittämiseen ja tehokkaaseen tiedottamiseen. Keskeisiä tukitiimin toimia ovat johtaminen, talous- ja hallintopalvelut sekä tiedotus. JOHTAMINEN JÄSENORGANISAATIOT VAIKUTTAJAT, PÄÄTTÄJÄT TIETO & VAIKUTTAMINEN JÄSENPALVELUT TIEDOTUS & MARKKINOINTI JÄSENORGANISAATIOT VAIKUTTAJAT, PÄÄTTÄJÄT HALLINTO & TALOUS Kuva 1. TPY:n toiminnan organisoituminen alkaen

5 3 (10 ) 1 Jäsenpalvelut Jäsenten kannalta keskeisiä palveluita ovat valtakunnallisesti kattava, koordinoitu alueellinen toiminta, valmennusosaamista vahvistava koulutus sekä monipuoliset tapahtumat, jotka mahdollistavat ammatillisen kehittymisen ja verkottumisen muiden työpaja-ammattilaisten kanssa. Yhdistyksen jäsenpalvelut toteutetaan toimintavuonna pitkälti alueellisina koulutuksina ja tapahtumina. Jäsenpalveluiden suunnittelun, tuottamisen ja arvioinnin lisäksi jäsenpalveluiden tiimi vastaa jäsenpalveluiden edelleen kehittämisestä sekä yhdistyksen jäsenrekisterin ylläpidosta, jäsentuntemuksen vahvistamisesta ja vaikuttamistyön alueellisesta seurannasta. Jäsenpalvelut tiimissä toimii vuonna 2015 kolme työntekijää: jäsenpalvelupäällikkö, kouluttaja ja tapahtumatuottaja. Jäsenpalvelupäällikkö johtaa tiimin työtä ja toimii sen esimiehenä. 1.1 TPY:n alueellinen toiminta Alueelliset ALU-verkostot on yhdistyksen keskeinen, pitkäaikainen toimintamuoto. Toimintavuonna yhdistyksen alueellinen työ uudistetaan niin, että tulevaisuudessa koordinoitu alueellinen toiminta on yhdistyksen kaikkien jäsentyöpajojen saavutettavissa jäsenorganisaation maantieteellisestä sijainnista riippumatta. Nykyisin koordinoidun toiminnan piirissä on alle 60 % yhdistyksen jäsenistä. Jatkossa yhdistys toteuttaa koordinoinnin omana työnään. Omana työnä toteutettavan koordinoinnin tavoitteena on laajentaa alueellisen toiminnan peittoa ja tehdä siitä aidosti valtakunnallinen palvelu. Alueellisen toiminnan avulla yhdistys levittää tietoa alueille, toteuttaa jäsenpalveluita, levittää kehittämishankkeiden tuloksia sekä kerää työpajatoimintaa koskevaa tietoa alueilta. Alueellinen työ tukee jatkossa osaltaan yhdistyksen vaikuttamistyötä. 1.2 Valtakunnalliset tapahtumat Toimintavuoden aikana järjestetään kaksi perinteistä, valtakunnallista tapahtumaa: XVII Valtakunnalliset Työpajapäivät ja X Ihanko Pihalla?. Tapahtumat tarjoavat työpajatoimijoille mahdollisuuden oman osaamisen vahvistamiseen, ajankohtaisista aiheista keskustelemiseen sekä ammatilliseen verkostoitumiseen. Valtakunnalliset työpajapäivät järjestetään Turussa, Logomossa. Tapahtuma toteutetaan yhteistyössä Kaarinan Nuoret Pajamestarit ry:n sekä Varsinais-Suomen alueellisen verkoston kanssa. Ihanko Pihalla? -työpajanuorten taide- ja kulttuuritapahtuma järjestetään toukokuussa 2015 Tampereella. Päivillä esittäytyvät työpajojen erilaiset taidemuodot, kuten teatteri, tanssi ja musiikki, lyhytelokuva ja animaatiot, taidekäsityöt, valokuvat ja kuvataide. Tapahtuma tarjoaa nuorille väylän oman osaamisen esilletuontiin ja uusien ideoiden hankkimiseen. Kulttuuripäivää viettämään ja tapahtuman yleisöksi ovat tervetulleita kaikki työpajanuoret valmentajineen. 1.3 Koulutustoiminta Yhdistyksen koulutustoiminnan tavoitteena on vahvistaa työpajatoiminnan perusteiden tuntemusta sekä tukea työpajojen valmennushenkilöstön valmennuksellisen osaamisen kehittymistä, ja siten osaltaan

6 4 (10 ) parantaa työpajatoiminnan laatua. Yhdistyksen koulutustoiminnan tavoitteena on palvella erilaisia jäsenorganisaatioita niiden koosta tai kehittämiseen varatuista resursseista riippumatta. Vuonna 2015 koulutustoiminta painottuu työ- ja yksilövalmennuksen perusteisiin, arviointi valmennuksessa -koulutukseen sekä uutena kehitettävään työpajoille räätälöityyn ehkäisevän päihdetyön koulutukseen, yhteisövalmennukseen. Koulutusta toteutetaan pääasiassa alueellisina koulutuksina eri puolilla Suomea. Jäsenpalveluiden koulutustoiminnan lisäksi myös yhdistyksen määräaikaiset kehittämishankkeet tuottavat koulutusta työpajakentälle toimintavuoden aikana. Jäsenpalvelutiimi vastaa koko koulutustoiminnan koordinaatiosta. Vuoden 2015 aikana käynnistetään myös sähköisten koulutuspalveluiden kehittäminen. Koulutustuotteet: Työ- ja yksilövalmennuksen perusteet -koulutus on kaksipäiväinen työpajakentän valmentajille suunnattu peruskoulutus, jossa perehdytään muun muassa työpajatoiminnan sekä työ- ja yksilövalmennuksen peruskäsitteistöön, tavoitteelliseen ja suunnitelmalliseen valmennukseen sekä arvioinnin merkitykseen valmennuksen työkaluna. Koulutuksen tavoitteena on tukea valmentajien ammatillisen identiteetin vahvistumista. Arviointi valmennuksessa -koulutus on yksipäiväinen työpajakentän valmennushenkilöstölle suunnattu vuorovaikutuskoulutus. Koulutuksessa perehdytään valmennuksen arviointiprosessiin ja erityisesti vuorovaikutukseen arvioinnin keskeisenä elementtinä. Koulutus antaa välineitä oppimista tukevaan vuorovaikutukseen ja valmennustyöhön työpajoilla. Yhteisövalmennus -koulutus antaa valmiuksia päihdeasioiden käsittelyyn, antaa perustietoa päihteistä ja päihteiden riskikäytöstä työelämässä. Sen avulla on mahdollisuus käynnistää työyhteisön yhteisten päihdepelisääntöjen rakentaminen ja kehittää yhteisön päihdetoimintamallia ja hoitoon ohjausta. Yhteisövalmennus-koulutus toteutetaan muutaman organisaation yhteisenä alueellisena koulutuksena ja koulutukseen odotetaan osallistuvan useamman henkilön samasta organisaatiosta. 2 Tieto ja laatu Tieto ja laatu -tiimin tehtävänä on vahvistaa työpajojen toimintaedellytyksiä ja lisätä toiminnan organisointiin liittyvää osaamista. Vuonna 2015 tiimin toiminta koostuu työpajatoiminnan laatutyön vahvistamisesta, vaikuttamistyöstä sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamasta määräaikaisesta tiedonhallinnan kehittämistyöstä sekä RAY-rahoitteisesta määräaikaisesta kehittämistyöstä. RAY:n rahoittamana jatkaa Startti parempaan elämään -juurruttamishanke ( ). Yhdistys on hakenut rahoitusta myös uudelle Vaikuttavaa valmennusta -hankkeelle ( ). Mikäli sille myönnetään rahoitus, projekti kuuluu osaksi tieto ja laatu -kokonaisuutta. Tieto ja laatu -tiimissä työskentelee vuoden 2015 alussa yhteensä seitsemän työntekijää, joista viisi määräaikaisessa kehittämistyössä. Tiimin toimintaa johtaa tieto- ja laatupäällikkö, joka toimii myös tiimin esimiehenä.

7 5 (10 ) 2.1 Vaikuttamistyö Työpajatoiminta on esimerkki palvelusta, joka tukee valmentautujia tehokkaasti valmennuksen keinoin eteenpäin erilaisissa siirtymävaiheissa. Työpajojen valmennustyölle on ominaista sektorirajat ylittävä monialaisuus ja -ammatillisuus. Joustavana ja yksilöllisenä, sektorirajat ylittävänä palveluna se tuo toimivia ratkaisuja sektorien rajapinnoille asettuviin palvelukatveisiin ja palveluiden ulkopuolelle putoamiseen. Työpajojen toiminta ulottuu usealle eri hallinnonalalle ja se on myös muodoiltaan moninaista. Tästä syystä myös yhdistyksen vaikuttamistyötä tehdään usealla eri kärjellä, useaan suuntaan. Kokonaisuudessaan vaikuttamistyöllä tuetaan työpajatoiminnan imagon kehittymistä, arvostuksen nousemista, hyvien käytäntöjen levittämistä sekä toiminnan resurssien turvaamista. Vuoden 2015 aikana yhteiskuntasuhteita kehitetään ja vaikuttamistyötä tehostetaan. Yhdistyksen vaikuttamistyössä jatketaan strategisesti tärkeiden asioiden esiintuomista. Niiden ohella vaikuttamistyön voimavaroja suunnataan toimintaan vaikuttaviin ajankohtaisiin kysymyksiin, kuten nuorisolain uudistukseen, nuorisotakuun toteutumiseen, ohjaamo-kokonaisuuteen sekä muuhun vireillä olevaan lainsäädännön kehittämiseen ja viranomaisohjeistusten muutoksiin. Lisäksi vaikuttamistyössä osallistutaan IPSO:n (International Production School Organisation) toimintaan ja kehitetään tekemällä oppimisen oikeutusta Eurooppalaisella tasolla. Yhdistyksen strategisessa vaikuttamistyössä: korostetaan työpajatoiminnan joustavuutta, laatua ja vaikuttavuutta, vahvistetaan yksilöllisten koulutus- ja työelämäpolkujen mahdollistumista valtakunnallisesti, toimitaan valmentautujien sosiaaliseen vahvistumisen puolestapuhujina sekä edistetään matalimman kynnyksen työpajapalveluiden, starttivalmennuksen, juurtumista. Työpajat tarjoavat turvallisen paikan nuoruuden kehitystehtävien läpikäyntiin sekä tukea kestävien tulevaisuuden suunnitelmien rakentamiselle. TPY haluaa tuoda esiin näkemyksen, jossa nuorten kokonaisvaltainen osallisuus ilmenee monin eri tavoin eikä yhteiskunnallista ulkopuolisuutta vastaavasti voida typistää yksinomaan koulutuksen tai työn puutteeseen. Tällä hetkellä julkisen keskustelun ihmiskuva näyttäytyy työpajatoiminnan näkökulmasta kapeana - nuoruuden ajatellaan olevan mahdollisimman suoraviivainen välivaihe, jonka päässä siintää aikuisuus ja työkansalaisuus. TPY pitää esillä nuorten oikeutta sosiaaliseen vahvistumiseen ja oman suunnan etsimiseen. TPY:n näkemyksen mukaan tiukoilla aikapaineilla, erilaisilla pakoilla ja nopeiden tulosten tavoittelulla ei saavuteta kestäviä tuloksia. Työpajoilla pitää jatkossakin olla mahdollisuus toteuttaa perustehtäväänsä laadukkaasti ja niillä pitää olla mahdollisuus tarjota työpajaperinteen mukaiset aikuinen ja aikaa niitä tarvitseville nuorille. Matalimman kynnyksen pajatoiminnan, starttivalmennukseen liittyvänä tärkeimpänä tavoitteena on toiminnan rahoituspohjan kestävä varmistaminen lähivuosina. Vain vakiintuneella rahoitusmallilla kaikkein heikoimmassa asemassa olevien henkilöiden palvelut ja niiden vaikuttavuus voidaan varmistaa. Toisaalta juuri tämän kaltaisilla palveluilla saavutetaan suurimmat kustannussäästöt tulevaisuudessa. 1 Tavoitteen toteuttamiseksi yhdistys jatkaa toiminnan juurruttamista paikallisesti ja edistää valtakunnallisesti asiaa vaikuttamistyön avulla. 1 kts.vtv:n toiminnantarkastuskertomus 146/2007 Nuorten syrjäytymisen ehkäisy s. 59, 90-94

8 6 (10 ) Vaikuttamistyöllä tavoitellaan työpajoille asemaa tunnistettuna ja tunnustettuna yksilöllisen koulutuspolun osana sekä työpajoissa tehtyjen suoritusten nykyistä laajempaa hyväksi lukemista peruskoulussa ja toisella asteella. Lisäksi tehdään työtä työpajojen ja koulutuksen järjestäjien sopimuksellisen yhteistyön lisäämiseksi. Yritysyhteistyön kehittämisessä yhdistys pyrkii tunnistamaan työllistymisen rakenteellisia esteitä, ajanmukaistamaan lainsäädäntöä sekä lisäämään yrittäjäjärjestöjen tietoisuutta työpajoista. 2.2 Laatutyö Vuoden 2015 aikana yhdistys jatkaa päivitettyjen STL-työkalujen levittämistä ja välineiden käyttöönoton kevyttä tukea. Toimintavuoden aikana laaditaan erillinen suunnitelma kuinka TPY voi jatkossa strategiansa tavoitteiden mukaisesti vahvistaa valtakunnallisesti työpajojen toiminnan organisointiin, erityisesti laatutyöhön liittyvää osaamista. 2.3 Tiedonhallinnan kehittäminen Toimintavuonna 2015 jatketaan toimialaa koskevien tilastollisten selvitysten tekoa vuotuisen syklin mukaisesti. Vuoden aikana toteutetaan työpajatoiminnan, etsivän nuorisotyön sekä nuorten ohjaus- ja palveluverkostoista kunnissa -kyselyiden analysointi ja raportointi. Osana tiedontuotannon kehittämistä jatketaan jo aiemmin käynnistettyä laadullisten mittareiden kehittämistyötä ja niiden jalkauttamista. Vuonna 2015 kuvataan myös tavoitetila eli kuinka toimialan tietoa halutaan tuottaa ja hyödyntää tulevaisuudessa. Tiedonhallinnan käytäntöjä ja niiden sopimuksellisuutta kehitetään toimintavuoden aikana. Tiedonhallinnan kehittämistyötä toteutetaan tiiviissä yhteistyössä aluehallinnon nuorisotoimen, OKM:n, KYT ry:n (PARent/PARty -järjestelmät) sekä työpajojen ja etsivän työn toimijoiden kanssa. Määräaikaisella kehittämistyöllä pyritään toimialan tiedonkeruun yksinkertaistamiseen ja nopeuttamiseen pidemmällä tähtäimellä. Tavoitteena on, että opetus- ja kulttuuriministeriö ja valtion aluehallinnon nuorisotoimi saavat nykyistä nopeammin käyttöönsä toimintaa koskevaa ajantasaista tietoa. Pyrkimyksenä on myös kerätyn tiedon aiempaa monipuolisempi hyödyntäminen käytännön työssä ja sen kehittämisessä. Lisäksi tilannekatsauksia toiminnan etenemisestä voidaan tehdä tarpeen mukaan, mikä mahdollistaa nopean reagoinnin. Tavoitteena on, että vuoden 2015 jälkeen toimialan tiedonhallinta ja sen kehittäminen ovat kiinteä osa TPY:n vakiintunutta kehittämis- ja palvelukeskustoimintaa. 2.4 RAY-rahoitteinen määräaikainen kehittämistyö Toimintavuonna TPY:llä jatkuu yksi RAY-rahoitteinen hanke ja lisäksi on haettu rahoitusta yhdelle uudelle hankkeelle. Startti parempaan elämään -juurruttamishanke ( ) Startti parempaan elämään -juurruttamishankkeen päätavoitteena on levittää matalan kynnyksen starttivalmennusmalli sekä työpajatoiminnan ja asumispalveluiden yhteistoimintamalli valtakunnallisesti sekä juurruttaa valtakunnalliset toimintamallit paikallisiksi ja alueellisiksi käytännöiksi. Päätavoite jakautuu edelleen osatavoitteisiin, joita ovat matalan kynnyksen työpajapalvelujen käynnistämisen valtakunnallinen

9 7 (10 ) tuki, työpajatoiminnan ja asumispalvelujen yhteistoimintamallin käyttöönoton tuki, työpajavalmentajien ammatillisten valmiuksien kehittäminen, työpajojen monialaisen verkostoyhteistyön vahvistaminen sekä starttivalmennus-palvelujen rahoituksen varmistaminen. Startti parempaan elämään -juurruttamishanke toimii yhteistyössä RAY:n rahoittaman ja NAL:in koordinoiman sateenvarjohankkeen Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhanke ( ) kanssa. Juurruttamishankkeen toiminta-alueena on koko Suomi. Toimintavuonna 2015 hankkeen paikallisten Kumppanuusfoorumien avulla tuetaan paikallista verkostoitumista ja starttivalmennuksen juurtumista nostamalla toimintamuoto mm. kuntapäättäjien tietoisuuteen. Kaikille hankkeessa mukana oleville työpajoille pidetään yhteinen kehittämistapaaminen myös vuonna Kehittämistyössä konkreettisena apuvälineenä toimii starttivalmennuksen työkirja, josta tuotetaan vuoden 2015 aikana sähköinen nettiversio ohjeineen TPY:n nettisivuille. Lisäksi hanke tuottaa vuonna 2015 julkaisun, jossa avataan kehittämisprosesseissa mukana olevien starttivalmennusyksiköiden hyviä ja konkreettisia käytäntöjä ja menetelmiä. Hanke vahvistaa osaltaan työpajakentän verkostoitumista järjestämällä vuoden 2015 aikana verkostopäiviä, ja erilaisia koulutuskokonaisuuksia, joista osa on suunnattu valmentajille ja osa työpajojen esimiehille. Koulutuskokonaisuudet toteutetaan pääsääntöisesti samansisältöisinä muutamalla eri paikkakunnalla. Koulutukset on suunnattu kaikille TPY:n jäsenorganisaatioille. Vuonna 2015 hanke käynnistää oppilaitosyhteistyötä. Tarkoituksena on levittää sekä opettajille että opiskelijoille tietoa starttivalmennuksesta, työpajakentästä sekä työpajan ja asumispalveluiden yhteistoimintamallista. Hanke ja TPY jatkavat starttivalmennustoiminnan juurruttamiseen liittyvää vaikuttamistyötä paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti koko hankkeen ajan. Hankehenkilöstö esittelee starttivalmennusta Kumppanuusfoorumien lisäksi erilaisissa seminaareissa, kohderyhmänä seminaareissa ovat työpajapalveluita kehittävät että ostavat toimijat, johto sekä päättäjät. Vaikuttavaa valmennusta projekti ( ) Yhdistys on hakenut rahoitusta Vaikuttavaa valmennusta projektiin RAY:lta vuosille Projektin päätavoitteena on työpajojen laadun kehittäminen ja sitä kautta valmennuksen vaikuttavuuden lisääminen. Hanke on valtakunnallinen, ja se toimii jatkumona yhdistyksen vuonna 2014 päättyneelle Tekemällä oppii - hankkeelle. Mikäli RAY myöntää rahoituksen, hankkeen toiminta käynnistyy alkuvuodesta 2015 projektipäällikön ja projektityöntekijän rekrytoinneilla sekä hankesuunnitelman tarkentamisella. Levittämishankkeen toiminta jakautuu kolmeen prosessiin: työpajojen paikallisiin ja alueellisiin kehittämisprosesseihin, työpajojen valmentajien ja esimiesten ammatillisen osaamisen vahvistamiseen sekä työpajakentän ja sidosryhmien välille yhteisen ymmärryksen luomiseen työpajatoiminnasta ja sen peruselementeistä. 3 Tukipalvelut Yhdistyksen tukipalveluihin kuuluvat johtaminen, talous- ja hallintopalvelut sekä tiedottaminen. Johtaminen käsittää strategisen ja operationaalisen johtamisen sekä yhdistyksen sisäisen kehittämisen. Talous- ja hallintopalvelut sisältävät lisäksi myös henkilöstöhallinnon. Tiedottamisen kokonaisuus sisältää

10 8 (10 ) jäsenviestinnän, ulkoisen viestinnän ja markkinoinnin. Johtamisesta vastaa toiminnanjohtaja, talous- ja hallintopalveluista talous- ja hallintopäällikkö ja tiedottamisesta tiedottaja. 3.1 Johtaminen ja sisäinen kehittäminen Valtakunnallisen työpajayhdistyksen johtaminen rakentuu sekä TPY:n strategisesta johtamisesta että päivittäisjohtamisesta. Yhdistyksen ylintä päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen kokous, joka kutsutaan sääntöjen mukaisesti koolle kahdesti vuodessa, kevätkokous huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokous syys-marraskuussa. Yhdistyksen strategista työskentelyä ohjaa yhdistyksen hallitus, joka kokoontuu vuoden 2015 aikana vähintään kymmenen kertaa. Elokuussa 2015 järjestetään hallituksen ja henkilöstön yhteiset kehittämispäivät, jolloin tarkastellaan strategian jalkautumista yhdistyksen käytännön työhön. Operatiivisen toiminnan johtamisesta vastaa yhdistyksen toiminnanjohtaja. Keskeinen johtamisen apuväline on TPY:n johtoryhmä, jonka tehtävänä on organisaation kehittäminen. Johtoryhmässä ovat edustettuna tukitiimi ja muiden tiimien esimiehet. Tiimien esimiehet vastaavat tiimiensä kehittämisestä sekä suunnittelevat yhdessä johtoryhmän muiden jäsenten kanssa tulevaa toimintaa, raportoivat toiminnanjohtajalle sekä osallistuvat tarpeen mukaan myös hallitustyöskentelyyn ja hallitukseen menevien asioiden valmisteluun. Yhdistyksen henkilöstön yhteisen tiedon jakamisen foorumeita ovat tiimien omat palaverit sekä tarpeen mukaan, kuitenkin vähintään kerran kuussa, järjestettävät koko henkilöstön yhteiset toimistokokoukset. Toiminnan toteuttamisen ja kehittämisen kannalta on tärkeää, että kaikki saavat mielipiteensä kuuluviin ja asioita pystytään valmistelemaan ja jakamaan yhdessä. Yhdistyksen johtamisessa sovelletaan myös varhaisen tuen toimintatapaa. Vuoden 2015 aikana vakiinnutetaan yhdistyksen uusi organisoinnin muoto ja luodaan työtä tukevat toiminnalliset tiimityön käytännöt. Esimies käy työntekijöiden kanssa kehityskeskustelut kerran vuodessa. Koko työyhteisön yhteinen kehittämiskeskustelu käydään vuosittain, ja tarvittaessa sen tulokset sisällytetään seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaan osaksi sisäistä kehittämistä. Jokaisen TPY:n toimihenkilön tehtäviin kuuluu oman työn ja työn tekemisen tapojen kehittäminen. Organisaatiorakenteen muutosta tukemaan hankitaan tarpeen vaatiessa työnohjausta sekä koulutusta. 3.2 Taloushallinto Valtakunnallisen työpajayhdistyksen perusrahoitus haetaan vuosittain opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Yleisavustusta haetaan kuluihin jäsenpalveluiden, tieto ja vaikuttamistyön sekä tukipalveluiden kuluihin. Vuodelle 2015 TPY hakee opetus- ja kulttuuriministeriöltä yleisavustusta euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi TPY:lle vuoden 2013 lopulla erillismäärärahan tiedonhallinnan kehittämiseen vuosiksi Vuonna 2015 kokonaisuuden toteuttamiseen on käytettävissä arvioilta euroa. RAY:lta on haettu rahoitusta kahteen kehittämishankkeeseen yhteensä euroa. Tapahtumien osallistumismaksuina on tavoitteena kerätä euroa, jäsenmaksuina euroa ja muina tuottoina euroa.

11 9 (10 ) Hallitus tekee talousarvion tarkistuksen vuoden 2015 alkupuolella ja sopeuttaa toiminnan sen mukaisesti, miten haetut avustukset ovat toteutuneet. TPY on yleishyödyllinen voittoa tavoittelematon yhdistys ja varat käytetään jäsenistön hyväksi sääntöjen mukaisesti. Taloudesta vastaa yhdistyksen talous- ja hallintopäällikkö. 3.3 Henkilöstö- ja hallintopalvelut Valtakunnallisessa työpajayhdistyksessä on seitsemän vakituista tointa, jotka katetaan OKM:n yleisavustuksella ja omalla varainhankinnalla. Lisäksi vuonna 2015 OKM:n rahoittamassa tiedonhallinnan kehittämistyössä työskentelee yhteensä kolme määräaikaista henkilöä. RAY:lta haetaan jatkorahoitusta yhdelle hankkeelle. Startti parempaa elämään hankkeissa työskentelee vuonna 2015 määräaikaisessa työsuhteessa projektipäällikkö ja projektityöntekijä. Lisäksi RAY:lta on haettu rahoitusta uudelle, Vaikuttavaa valmennusta -hankkeelle vuosille Mikäli hankkeelle myönnetään rahoitus, hankkeeseen palkataan kaksi määräaikaista työntekijää. Henkilöstön osaamista vahvistetaan koulutuksella. Lisäksi omaehtoista, työssä tarvittavaa osaamista lisäävää opiskelua mahdollistetaan. Työhyvinvointia ja työssä jaksamista edistetään järjestämällä vähintään kaksi virkistäytymispäivää vuoden aikana sekä kiinnittämällä huomiota työergonomiaan. Työhyvinvointi ja - turvallisuus ovat aiheina esillä sisäisissä kokouksissa säännöllisesti. TPY on tehnyt työterveyshuollosta sopimuksen Lääkärikeskus Aavan kanssa Helsingissä ja Oulussa. Henkilöstöllä on mahdollisuus käyttää yleislääkärin palveluja sekä työterveyslääkärin lähetteellä erikoislääkärin konsultaatiota sekä psykologin palveluja. Tarvittaessa on myös mahdollisuus työnohjaukseen. TPY:n keskustoimisto on vuokrattu Allianssi ry:ltä Helsingin Itä-Pasilasta. Lisäksi hanketyöntekijällä on työskentelytila Iissä. Toimintavuonna 2015 Allianssitalon remontti käynnistyy, ja TPY muuttaa väliaikaisesti toisiin tiloihin yhdessä talon muiden toimijoiden kanssa. TPY on siirtynyt sähköiseen kirjanpitoon ja laskunkiertoon, joka helpottaa laskujen tarkastusta ja tiliöintiä. Kaikilla budjettivastuullisilla on jatkuvasti käytössään ajantasainen tuloslaskelma. Dokumentinhallinta on siirtynyt Therefore -järjestelmään. Dokumentit ovat kaikkien työntekijöiden nähtävillä ja käsiteltävissä paikasta riippumatta. Vuonna 2015 järjestelmä on tehokkaassa käytössä ja se helpottaa tiedon keräämistä ja aktiivista hyödyntämistä. ATK palvelut TPY ostaa Telecitygroupilta, joka tarjoaa etätukea myös muualla sijaitseville työntekijöille. Kaikissa hallintopalveluissa pyritään mahdollisimman suureen ekologisuuteen. 3.4 Tiedotus ja markkinointi Tiedotus on TPY:n kiinteä osa yhdistyksen toimintaa. Tiedotuksen avulla vaikutetaan työpajatoiminnan imagon kehittymiseen, arvostuksen nostamiseen sekä hyvien käytäntöjen levittämiseen. Lisäksi sen avulla vahvistetaan mielikuvaa Valtakunnallisesta työpajayhdistyksestä tärkeänä työpajatoiminnan asiantuntijana ja toimijana. Yhdistyksen jäsenviestinnästä ja ulkoisesta viestinnästä sekä markkinoinnista vastaa tiedottaja, joka tekee tiivistä yhteistyötä yhdistyksen muun henkilöstön kanssa.

12 10 (10 ) Jäsenviestinnän pääkohderyhmän muodostavat jäsenorganisaatiot ja niissä työskentelevät ammattilaiset. Jäsenviestinnän tavoitteena on kiinnostavan ja ajankohtaisen tiedon välittäminen sekä yhteisöllisyyden rakentaminen ja ylläpitäminen. Tärkeänä viestintäkanavana toimii säännöllisesti postitettava uutiskirje Pajainfo, jossa tarjotaan jäsenkunnalle perustietoa yhdistyksen toiminnasta, koulutuksista ja julkaisuista sekä kiinnostavia toimialan uutisia. TPY:n ulkoisen viestinnän kohderyhmään kuuluvat päättäjien, sidosryhmien, yhteistyökumppaneiden ja median lisäksi myös suuri yleisö. Vuonna 2015 TPY käynnistää nettisivujen kokonaisuudistuksen, joka toimii jatkumona graafisen ilmeen uudistamiselle ja mahdollistaa jatkossa uudenlaisten sähköisten työskentelymuotojen käytön osana yhdistyksen toimintaa. Nettisivu-uudistuksella pyritään myös tukemaan strategian toteutumista. Yhdistyksen sisäistä viestintää tuetaan sekä työvälineiden että säännöllisten kokouskäytäntöjen avulla. Viikko- ja kuukausikokouksista kirjataan muistiot ja henkilöstö käyttää aktiivisesti yhdistyksen sisäistä kalenteria sekä henkilökohtaisia sähköpostikalentereitaan tiedon välitykseen. Markkinoinnin tavoitteena on yhdistyksen koulutusten ja julkaisujen levittäminen ja myynti, tapahtumien markkinointi sekä yhdistyksen imagon luominen ja vahvistaminen. Markkinoinnista vastaa tiedottaja. Julkaisujen ja tapahtumien pääasiasiallisina markkinointikanavina toimivat kotisivut ja uutiskirje PajaInfo. Markkinointia toteutetaan vahvasti myös sähköpostitse suoramarkkinointina. Markkinoinnin tueksi tuotetaan tarpeen mukaan esitteitä ja muuta materiaalia.

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry. Vuosikertomus 2013

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry. Vuosikertomus 2013 Vuosikertomus 2013 Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Vuosikertomus 2013 Valtakunnallinen työpajayhdistys ry (TPY) pähkinänkuoressa: työpaja-ammattilaisten vuonna 1997 perustama järjestö työpajakentän

Lisätiedot

TPY VUOSIKERTOMUS 2011

TPY VUOSIKERTOMUS 2011 T P Y VUOSIKERTOMUS 2011 Vuosikertomus 2011 Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Työpaja-ammattilaisten vuonna 1997 perustama järjestö Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja tukea heikossa kouluttautumis-

Lisätiedot

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013

Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 18.9.2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Tämä on luonnos EHYT ry:n vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta, tarkennettu ja lopullinen toimintasuunnitelma valmistuu tammi-helmikuussa 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 EHYT ry:n

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku, www.vslapset.fi 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 3 2 TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot

1 EHYT RY:N TOIMINTA... 4. 1.1 Viestintä ja yhteiskuntavaikuttaminen... 4 2 ALUE- JA JÄRJESTÖTYÖN OSASTO... 6. 2.1 Aluetyön yksikkö...

1 EHYT RY:N TOIMINTA... 4. 1.1 Viestintä ja yhteiskuntavaikuttaminen... 4 2 ALUE- JA JÄRJESTÖTYÖN OSASTO... 6. 2.1 Aluetyön yksikkö... Toimintasuunnitelma 2015 1 EHYT RY:N TOIMINTA... 4 1.1 Viestintä ja yhteiskuntavaikuttaminen... 4 2 ALUE- JA JÄRJESTÖTYÖN OSASTO... 6 2.1 Aluetyön yksikkö... 6 2.2 Järjestöyksikkö... 7 3 KOULUTYÖN JA KOORDINAATION

Lisätiedot

Toimintakertomus 2005

Toimintakertomus 2005 1 Toimintakertomus 2005 Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Työpaja-ammattilaisten vuonna 1997 perustama kansalaisjärjestö. Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja tukea ensisijaisesti heikossa kouluttautumis-

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset

Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset Aivovammaliiton Toimintasuunnitelma 2012 Vuositeema 2011-12 Nuoret aikuiset Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 2. JÄRJESTÖTYÖ JA HALLINTO 2.1. Liittokokoukset, hallitus ja työryhmät 2.2. Henkilöstö 2.3. Toimitilat

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

PESÄPUU RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015

PESÄPUU RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 PESÄPUU RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO MISSIO... 4 VISIO... 4 YLEISTÄ... 4 LAPSEN JA NUOREN OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN... 7 Lapsilähtöiset työskentelymallit osallisuuden ja lapsen edun toteuttamiseksi...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2013 1 Sisällys 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS JA TOIMINTA-AJATUS... 4 2. TOIMINNAN ARVOT... 4 3. SÄÄTIÖN VISIO VUOTEEN 2015... 5 4. TOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

MURKKUNEUVOLA. Projektisuunnitelma vuosille 2011 2015

MURKKUNEUVOLA. Projektisuunnitelma vuosille 2011 2015 MURKKUNEUVOLA Projektisuunnitelma vuosille 2011 2015 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 2. TAUSTA JA TARVE 4 2.1. Nuoruusikä elämänvaiheena ja vanhemmuuden haasteet 4 2.2. Nuorten hyvinvointi Varsinais-Suomessa

Lisätiedot

Johdanto... 3 Nuorten tuetun asumisen kansallinen hanke (2008 2011) osana Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaa... 4

Johdanto... 3 Nuorten tuetun asumisen kansallinen hanke (2008 2011) osana Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaa... 4 Sivu 0 / 64 Nuorten tuetun asumisen kansallinen hanke 2008 2011 NUORTEN ASUNNOTTOMUUDEN EHKÄISEMINEN Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman 2008-2011 osahanke Loppuraportti 15.6.2012 Nuorisoasuntoliitto

Lisätiedot

TOIMINTA- SUUNNITELMA

TOIMINTA- SUUNNITELMA TOIMINTA- SUUNNITELMA 2014 Syysliittokokouksen 17.11.2013 hyväksymä. Syysliittokokous antoi vuoden 2013 Työ- ja talousvaliokunnalle valtuudet tarkistaa toimintasuunnitelma rahoituksen jakoperusteiden varmistuttua.

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma

Toiminta- ja taloussuunnitelma Toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 1 1.1 Toiminta-alueen erityispiirteet ja haasteet... 1 1.2 Yhteistyö Uudenmaan maakuntaliiton kanssa... 3 1.3 Strategiset valinnat... 3 1.4 Toiminnan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 29.09.2014

Toimintasuunnitelma 29.09.2014 Toimintasuunnitelma 15 4 29.09.2014 Sisällys Liiton toiminnan tarkoitus... 3 Hallinto ja organisaatio... 3 Henkilöstö... 3 Toimistot... 4 Jäsenistö... 4 Jäsenyydet... 4 Järjestöyhteistyö... 5 Muut kumppanuudet...

Lisätiedot

Sisällys. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2014

Sisällys. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2014 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2014 Sisällys 1. Yleistä... 3 2. Jyväskylän tulosalue... 6 2.1. Hoitopalveluyksikkö... 6 2.2. Arviointi- ja kuntoutuspalveluyksikkö... 7 2.3. Palveluohjausyksikkö...

Lisätiedot

I Kansalaisareena - Vapaaehtoistyötä Varten 3. II Kansalaisareenan tavoitteet vuodelle 2015 4

I Kansalaisareena - Vapaaehtoistyötä Varten 3. II Kansalaisareenan tavoitteet vuodelle 2015 4 Hallitus 18.9.2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 SISÄLLYS Sivu I Kansalaisareena - Vapaaehtoistyötä Varten 3 II Kansalaisareenan tavoitteet vuodelle 2015 4 1. Kansalaisareena ajaa vapaaehtois- ja vertaistoiminnan

Lisätiedot

Hyvinvoiva lapsi ja nuori Tarkennettu hankesuunnitelma Länsi-Suomen Kaste II-ohjelmaan 2013 2015

Hyvinvoiva lapsi ja nuori Tarkennettu hankesuunnitelma Länsi-Suomen Kaste II-ohjelmaan 2013 2015 Hyvinvoiva lapsi ja nuori Tarkennettu hankesuunnitelma Länsi-Suomen Kaste II-ohjelmaan 2013 2015 Turku Kaarina Raisio Parainen Kemiönsaari Sisällys 1. Lasten, nuorten ja perheiden muuttuvat palvelutarpeet

Lisätiedot

Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry. Toimintasuunnitelma 2012

Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry. Toimintasuunnitelma 2012 Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry Toimintasuunnitelma 2012 SNL:n valtuusto 26.-27.11.2011 SNL:n valtuusto 26.-27.11.2011 1 (19) Sisällysluettelo Johdanto 1. Järjestötoiminta Kehittäminen Koulutus Jäsenpalvelut

Lisätiedot

VALIKKOVERKOSTOT vapaaehtoistyötä varten - yhteistyötä kolmannen sektorin ja kuntien ytimessä

VALIKKOVERKOSTOT vapaaehtoistyötä varten - yhteistyötä kolmannen sektorin ja kuntien ytimessä Järjestö: Kansalaisareena ry yhteistyökumppaneineen toukokuu 2015 VALIKKOVERKOSTOT vapaaehtoistyötä varten - yhteistyötä kolmannen sektorin ja kuntien ytimessä Kohdennettu (Ak) -toiminta-avustushakemus

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry Sisällys 1. YLEISTÄ... 1-1 2. PAINOPISTEALUEET... 2-1 2.1 Toiminnan kehittäminen... 2-1 2.2 Positiivisen ensitiedon jakaminen... 2-2

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2010

TOIMINTASUUNNITELMA 2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y. Hallituksen esitys syyskokoukselle 21.11.2009 Esitys syyskokoukselle 21.11.2009 1 (17) Johdanto Toimintavuosi 2010 on Kepan uuden kolmivuotisen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 YAD Youth Against Drugs ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2015 YAD Youth Against Drugs ry / Keskustoimisto Lutakonaukio 3 40100 Jyväskylä yad@yad.fi puh. 040 827 6250 Toiminnanjohtaja Janne Paananen Lutakonaukio

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Lisätiedot

Kansallinen Sivistysliitto ry Toimintasuunnitelmaehdotus 2014. Esitys Kansallisen Sivistysliiton toimintasuunnitelmaksi

Kansallinen Sivistysliitto ry Toimintasuunnitelmaehdotus 2014. Esitys Kansallisen Sivistysliiton toimintasuunnitelmaksi Esitys Kansallisen Sivistysliiton toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2014 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET... 4 1.1 JOHDANTO JA YLEISTÄ... 4 1.2 YHTEISKUNTAPOLIITTINEN YMPÄRISTÖ... 5 1.3 KOKOOMUSYHTEISÖ

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Toimintasuunnitelma 2015 Talousarvio 2015. Hyväksytty liittokokouksessa 25.5.2014

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Toimintasuunnitelma 2015 Talousarvio 2015. Hyväksytty liittokokouksessa 25.5.2014 Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Toimintasuunnitelma 2015 Talousarvio 2015 Hyväksytty liittokokouksessa 25.5.2014 Sisällys AIKA HAASTAA - YLEISTÄ TOIMINTASUUNNITELMASTA 2015... 3 YHDISTYKSET TOIMIVAT JA

Lisätiedot

MLL:N LAPIN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013

MLL:N LAPIN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 MLL:N LAPIN PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 SISÄLLYS MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LAPIN PIIRI ry:n TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 sivu 1 MLL:n TOIMINNAN YDINALUEET JA ROOLI MUUTTUVASSA

Lisätiedot

TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY

TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisällysluettelo JOHDANTO VIESTINTÄ VIESTINNÄN KEHITTÄMINEN 2015 VERKKOSIVUSTO VERKKOSIVUSTON UUDISTUS TANSSIALAN ILMIÖIDEN JA TAPAHTUMIEN UUTISOINTI

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2013 JA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2013 JA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2013 JA 2014 Valtuusto 30.11 2011 Johdanto Työvalmennussäätiönä Kokkotyö-säätiö aktivoi vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä,

Lisätiedot