TPY:n toimintasuunnitelma 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TPY:n toimintasuunnitelma 2015"

Transkriptio

1 TPY:n toimintasuunnitelma 2015

2 2 (10 ) SISÄLTÖ Yleistä yhdistyksestä... 1 Yhdistyksen strategia 2020 ja toiminnan organisoituminen alkaen Jäsenpalvelut TPY:n alueellinen toiminta Valtakunnalliset tapahtumat Koulutustoiminta Tieto ja laatu Vaikuttamistyö Laatutyö Tiedonhallinnan kehittäminen RAY-rahoitteinen määräaikainen kehittämistyö... 6 Startti parempaan elämään -juurruttamishanke ( )... 6 Vaikuttavaa valmennusta projekti ( ) Tukipalvelut Johtaminen ja sisäinen kehittäminen Taloushallinto Henkilöstö- ja hallintopalvelut Tiedotus ja markkinointi... 9

3 Yleistä yhdistyksestä Valtakunnallinen työpajayhdistys ry (TPY) on työpaja-ammattilaisten vuonna 1997 perustama järjestö, joka sääntöjen mukaisena tehtävänä on ehkäistä syrjäytymistä edistämällä työpajatoiminnan ja sosiaalisen työllistämisen kehitystä Suomessa. Yhdistys vahvistaa toiminnallaan sekä työpajojen toimintaedellytyksiä että työpaja-ammattilaisten osaamista. TPY on yksi opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämistä nuorisotyön palvelu- ja kehittämiskeskuksista. Ministeriön nuorisoyksikkö vastaa yhdistyksen toiminnan perusrahoituksesta vuotuisella toimintaavustuksella ja OKM vastaa myös erillisavustuksella toteutetun määräaikaisen tiedonhallinnan kehittämisen rahoituksesta. TPY:n kehittämishankkeita rahoittaa RAY. Yhdistyksen oma varainhankinta koostuu jäsenmaksuista sekä osallistumismaksu- ja julkaisutuotoista. Yhdistyksen toiminnan strategisesta suunnittelusta vastaa 10-henkinen hallitus, joka jäsenet ovat yhdistyksen kokouksen demokraattisesti valitsemia työpaja-ammattilaisia. Yhdistyksen puheenjohtajana kaudella toimii kansanedustaja Sari Palm. Vuoden 2015 alussa yhdistyksessä työskentelee 12 toimihenkilöä, joista viiden tehtävä on määräaikainen. Yhdistyksen toiminta on yleishyödyllistä ja sen työ tähtää aina jäsenistön palvelemiseen ja hyödyttämiseen. Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

4 2 (10 ) Yhdistyksen strategia 2020 ja toiminnan organisoituminen alkaen Vuonna 2015 käynnistyy yhdistyksen uusi strategiakausi, joka jatkuu aina vuoteen Uuden strategian mukaisesti yhdistyksen toiminnan ytimenä ovat monipuoliset jäsenpalvelut ja tietoon perustuva vahva vaikuttamistyö. Strategian mukaisen toiminnan järjestämiseksi yhdistyksessä toteutetaan organisaatiomuutos, joka astuu voimaan vuoden 2015 alusta. Toiminnallisesti yhdistys jaetaan kolmeen eri tiimiin. Tiimit ovat jäsenpalvelut, tieto ja laatu sekä tukipalvelut. Jäsenpalveluiden tehtävänä on vahvistaa työpajojen henkilöstön valmennuksellista osaamista ja tarjota areenoita vertaiskehittämiselle. Keskeisiä toimia ovat valtakunnallisesti kattava alueellinen toiminta, valmennusosaamista vahvistava koulutus sekä monipuoliset tapahtumat, jotka tukevat ammatillista kehittymistä ja verkottumista. Tieto ja laatu -tiimin toiminnot vahvistavat työpajojen toiminnan edellytyksiä ja organisaatiotason osaamista. Tiimin työ perustuu tiedon keräämiselle, tiedon analysoimiselle ja mallintamiselle, tiedon suunnitelmalliselle levittämiselle sekä vahvalle vaikuttamistyölle. Keskeisiä toimia ovat toimialaan liittyvän tiedon tuotanto ja hallinta, laatuun liittyvän osaamisen vahvistaminen sekä virkamiehiin ja päätöksentekijöihin suuntautuva vaikuttamistyö. Yhdistyksen tukitiimin tehtävänä on mahdollistaa ydintoiminnot. Sen työ perustuu hyvään johtamiseen ja taloudenhoitoon, jatkuvaan yhdistyksen toiminnan kehittämiseen ja tehokkaaseen tiedottamiseen. Keskeisiä tukitiimin toimia ovat johtaminen, talous- ja hallintopalvelut sekä tiedotus. JOHTAMINEN JÄSENORGANISAATIOT VAIKUTTAJAT, PÄÄTTÄJÄT TIETO & VAIKUTTAMINEN JÄSENPALVELUT TIEDOTUS & MARKKINOINTI JÄSENORGANISAATIOT VAIKUTTAJAT, PÄÄTTÄJÄT HALLINTO & TALOUS Kuva 1. TPY:n toiminnan organisoituminen alkaen

5 3 (10 ) 1 Jäsenpalvelut Jäsenten kannalta keskeisiä palveluita ovat valtakunnallisesti kattava, koordinoitu alueellinen toiminta, valmennusosaamista vahvistava koulutus sekä monipuoliset tapahtumat, jotka mahdollistavat ammatillisen kehittymisen ja verkottumisen muiden työpaja-ammattilaisten kanssa. Yhdistyksen jäsenpalvelut toteutetaan toimintavuonna pitkälti alueellisina koulutuksina ja tapahtumina. Jäsenpalveluiden suunnittelun, tuottamisen ja arvioinnin lisäksi jäsenpalveluiden tiimi vastaa jäsenpalveluiden edelleen kehittämisestä sekä yhdistyksen jäsenrekisterin ylläpidosta, jäsentuntemuksen vahvistamisesta ja vaikuttamistyön alueellisesta seurannasta. Jäsenpalvelut tiimissä toimii vuonna 2015 kolme työntekijää: jäsenpalvelupäällikkö, kouluttaja ja tapahtumatuottaja. Jäsenpalvelupäällikkö johtaa tiimin työtä ja toimii sen esimiehenä. 1.1 TPY:n alueellinen toiminta Alueelliset ALU-verkostot on yhdistyksen keskeinen, pitkäaikainen toimintamuoto. Toimintavuonna yhdistyksen alueellinen työ uudistetaan niin, että tulevaisuudessa koordinoitu alueellinen toiminta on yhdistyksen kaikkien jäsentyöpajojen saavutettavissa jäsenorganisaation maantieteellisestä sijainnista riippumatta. Nykyisin koordinoidun toiminnan piirissä on alle 60 % yhdistyksen jäsenistä. Jatkossa yhdistys toteuttaa koordinoinnin omana työnään. Omana työnä toteutettavan koordinoinnin tavoitteena on laajentaa alueellisen toiminnan peittoa ja tehdä siitä aidosti valtakunnallinen palvelu. Alueellisen toiminnan avulla yhdistys levittää tietoa alueille, toteuttaa jäsenpalveluita, levittää kehittämishankkeiden tuloksia sekä kerää työpajatoimintaa koskevaa tietoa alueilta. Alueellinen työ tukee jatkossa osaltaan yhdistyksen vaikuttamistyötä. 1.2 Valtakunnalliset tapahtumat Toimintavuoden aikana järjestetään kaksi perinteistä, valtakunnallista tapahtumaa: XVII Valtakunnalliset Työpajapäivät ja X Ihanko Pihalla?. Tapahtumat tarjoavat työpajatoimijoille mahdollisuuden oman osaamisen vahvistamiseen, ajankohtaisista aiheista keskustelemiseen sekä ammatilliseen verkostoitumiseen. Valtakunnalliset työpajapäivät järjestetään Turussa, Logomossa. Tapahtuma toteutetaan yhteistyössä Kaarinan Nuoret Pajamestarit ry:n sekä Varsinais-Suomen alueellisen verkoston kanssa. Ihanko Pihalla? -työpajanuorten taide- ja kulttuuritapahtuma järjestetään toukokuussa 2015 Tampereella. Päivillä esittäytyvät työpajojen erilaiset taidemuodot, kuten teatteri, tanssi ja musiikki, lyhytelokuva ja animaatiot, taidekäsityöt, valokuvat ja kuvataide. Tapahtuma tarjoaa nuorille väylän oman osaamisen esilletuontiin ja uusien ideoiden hankkimiseen. Kulttuuripäivää viettämään ja tapahtuman yleisöksi ovat tervetulleita kaikki työpajanuoret valmentajineen. 1.3 Koulutustoiminta Yhdistyksen koulutustoiminnan tavoitteena on vahvistaa työpajatoiminnan perusteiden tuntemusta sekä tukea työpajojen valmennushenkilöstön valmennuksellisen osaamisen kehittymistä, ja siten osaltaan

6 4 (10 ) parantaa työpajatoiminnan laatua. Yhdistyksen koulutustoiminnan tavoitteena on palvella erilaisia jäsenorganisaatioita niiden koosta tai kehittämiseen varatuista resursseista riippumatta. Vuonna 2015 koulutustoiminta painottuu työ- ja yksilövalmennuksen perusteisiin, arviointi valmennuksessa -koulutukseen sekä uutena kehitettävään työpajoille räätälöityyn ehkäisevän päihdetyön koulutukseen, yhteisövalmennukseen. Koulutusta toteutetaan pääasiassa alueellisina koulutuksina eri puolilla Suomea. Jäsenpalveluiden koulutustoiminnan lisäksi myös yhdistyksen määräaikaiset kehittämishankkeet tuottavat koulutusta työpajakentälle toimintavuoden aikana. Jäsenpalvelutiimi vastaa koko koulutustoiminnan koordinaatiosta. Vuoden 2015 aikana käynnistetään myös sähköisten koulutuspalveluiden kehittäminen. Koulutustuotteet: Työ- ja yksilövalmennuksen perusteet -koulutus on kaksipäiväinen työpajakentän valmentajille suunnattu peruskoulutus, jossa perehdytään muun muassa työpajatoiminnan sekä työ- ja yksilövalmennuksen peruskäsitteistöön, tavoitteelliseen ja suunnitelmalliseen valmennukseen sekä arvioinnin merkitykseen valmennuksen työkaluna. Koulutuksen tavoitteena on tukea valmentajien ammatillisen identiteetin vahvistumista. Arviointi valmennuksessa -koulutus on yksipäiväinen työpajakentän valmennushenkilöstölle suunnattu vuorovaikutuskoulutus. Koulutuksessa perehdytään valmennuksen arviointiprosessiin ja erityisesti vuorovaikutukseen arvioinnin keskeisenä elementtinä. Koulutus antaa välineitä oppimista tukevaan vuorovaikutukseen ja valmennustyöhön työpajoilla. Yhteisövalmennus -koulutus antaa valmiuksia päihdeasioiden käsittelyyn, antaa perustietoa päihteistä ja päihteiden riskikäytöstä työelämässä. Sen avulla on mahdollisuus käynnistää työyhteisön yhteisten päihdepelisääntöjen rakentaminen ja kehittää yhteisön päihdetoimintamallia ja hoitoon ohjausta. Yhteisövalmennus-koulutus toteutetaan muutaman organisaation yhteisenä alueellisena koulutuksena ja koulutukseen odotetaan osallistuvan useamman henkilön samasta organisaatiosta. 2 Tieto ja laatu Tieto ja laatu -tiimin tehtävänä on vahvistaa työpajojen toimintaedellytyksiä ja lisätä toiminnan organisointiin liittyvää osaamista. Vuonna 2015 tiimin toiminta koostuu työpajatoiminnan laatutyön vahvistamisesta, vaikuttamistyöstä sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamasta määräaikaisesta tiedonhallinnan kehittämistyöstä sekä RAY-rahoitteisesta määräaikaisesta kehittämistyöstä. RAY:n rahoittamana jatkaa Startti parempaan elämään -juurruttamishanke ( ). Yhdistys on hakenut rahoitusta myös uudelle Vaikuttavaa valmennusta -hankkeelle ( ). Mikäli sille myönnetään rahoitus, projekti kuuluu osaksi tieto ja laatu -kokonaisuutta. Tieto ja laatu -tiimissä työskentelee vuoden 2015 alussa yhteensä seitsemän työntekijää, joista viisi määräaikaisessa kehittämistyössä. Tiimin toimintaa johtaa tieto- ja laatupäällikkö, joka toimii myös tiimin esimiehenä.

7 5 (10 ) 2.1 Vaikuttamistyö Työpajatoiminta on esimerkki palvelusta, joka tukee valmentautujia tehokkaasti valmennuksen keinoin eteenpäin erilaisissa siirtymävaiheissa. Työpajojen valmennustyölle on ominaista sektorirajat ylittävä monialaisuus ja -ammatillisuus. Joustavana ja yksilöllisenä, sektorirajat ylittävänä palveluna se tuo toimivia ratkaisuja sektorien rajapinnoille asettuviin palvelukatveisiin ja palveluiden ulkopuolelle putoamiseen. Työpajojen toiminta ulottuu usealle eri hallinnonalalle ja se on myös muodoiltaan moninaista. Tästä syystä myös yhdistyksen vaikuttamistyötä tehdään usealla eri kärjellä, useaan suuntaan. Kokonaisuudessaan vaikuttamistyöllä tuetaan työpajatoiminnan imagon kehittymistä, arvostuksen nousemista, hyvien käytäntöjen levittämistä sekä toiminnan resurssien turvaamista. Vuoden 2015 aikana yhteiskuntasuhteita kehitetään ja vaikuttamistyötä tehostetaan. Yhdistyksen vaikuttamistyössä jatketaan strategisesti tärkeiden asioiden esiintuomista. Niiden ohella vaikuttamistyön voimavaroja suunnataan toimintaan vaikuttaviin ajankohtaisiin kysymyksiin, kuten nuorisolain uudistukseen, nuorisotakuun toteutumiseen, ohjaamo-kokonaisuuteen sekä muuhun vireillä olevaan lainsäädännön kehittämiseen ja viranomaisohjeistusten muutoksiin. Lisäksi vaikuttamistyössä osallistutaan IPSO:n (International Production School Organisation) toimintaan ja kehitetään tekemällä oppimisen oikeutusta Eurooppalaisella tasolla. Yhdistyksen strategisessa vaikuttamistyössä: korostetaan työpajatoiminnan joustavuutta, laatua ja vaikuttavuutta, vahvistetaan yksilöllisten koulutus- ja työelämäpolkujen mahdollistumista valtakunnallisesti, toimitaan valmentautujien sosiaaliseen vahvistumisen puolestapuhujina sekä edistetään matalimman kynnyksen työpajapalveluiden, starttivalmennuksen, juurtumista. Työpajat tarjoavat turvallisen paikan nuoruuden kehitystehtävien läpikäyntiin sekä tukea kestävien tulevaisuuden suunnitelmien rakentamiselle. TPY haluaa tuoda esiin näkemyksen, jossa nuorten kokonaisvaltainen osallisuus ilmenee monin eri tavoin eikä yhteiskunnallista ulkopuolisuutta vastaavasti voida typistää yksinomaan koulutuksen tai työn puutteeseen. Tällä hetkellä julkisen keskustelun ihmiskuva näyttäytyy työpajatoiminnan näkökulmasta kapeana - nuoruuden ajatellaan olevan mahdollisimman suoraviivainen välivaihe, jonka päässä siintää aikuisuus ja työkansalaisuus. TPY pitää esillä nuorten oikeutta sosiaaliseen vahvistumiseen ja oman suunnan etsimiseen. TPY:n näkemyksen mukaan tiukoilla aikapaineilla, erilaisilla pakoilla ja nopeiden tulosten tavoittelulla ei saavuteta kestäviä tuloksia. Työpajoilla pitää jatkossakin olla mahdollisuus toteuttaa perustehtäväänsä laadukkaasti ja niillä pitää olla mahdollisuus tarjota työpajaperinteen mukaiset aikuinen ja aikaa niitä tarvitseville nuorille. Matalimman kynnyksen pajatoiminnan, starttivalmennukseen liittyvänä tärkeimpänä tavoitteena on toiminnan rahoituspohjan kestävä varmistaminen lähivuosina. Vain vakiintuneella rahoitusmallilla kaikkein heikoimmassa asemassa olevien henkilöiden palvelut ja niiden vaikuttavuus voidaan varmistaa. Toisaalta juuri tämän kaltaisilla palveluilla saavutetaan suurimmat kustannussäästöt tulevaisuudessa. 1 Tavoitteen toteuttamiseksi yhdistys jatkaa toiminnan juurruttamista paikallisesti ja edistää valtakunnallisesti asiaa vaikuttamistyön avulla. 1 kts.vtv:n toiminnantarkastuskertomus 146/2007 Nuorten syrjäytymisen ehkäisy s. 59, 90-94

8 6 (10 ) Vaikuttamistyöllä tavoitellaan työpajoille asemaa tunnistettuna ja tunnustettuna yksilöllisen koulutuspolun osana sekä työpajoissa tehtyjen suoritusten nykyistä laajempaa hyväksi lukemista peruskoulussa ja toisella asteella. Lisäksi tehdään työtä työpajojen ja koulutuksen järjestäjien sopimuksellisen yhteistyön lisäämiseksi. Yritysyhteistyön kehittämisessä yhdistys pyrkii tunnistamaan työllistymisen rakenteellisia esteitä, ajanmukaistamaan lainsäädäntöä sekä lisäämään yrittäjäjärjestöjen tietoisuutta työpajoista. 2.2 Laatutyö Vuoden 2015 aikana yhdistys jatkaa päivitettyjen STL-työkalujen levittämistä ja välineiden käyttöönoton kevyttä tukea. Toimintavuoden aikana laaditaan erillinen suunnitelma kuinka TPY voi jatkossa strategiansa tavoitteiden mukaisesti vahvistaa valtakunnallisesti työpajojen toiminnan organisointiin, erityisesti laatutyöhön liittyvää osaamista. 2.3 Tiedonhallinnan kehittäminen Toimintavuonna 2015 jatketaan toimialaa koskevien tilastollisten selvitysten tekoa vuotuisen syklin mukaisesti. Vuoden aikana toteutetaan työpajatoiminnan, etsivän nuorisotyön sekä nuorten ohjaus- ja palveluverkostoista kunnissa -kyselyiden analysointi ja raportointi. Osana tiedontuotannon kehittämistä jatketaan jo aiemmin käynnistettyä laadullisten mittareiden kehittämistyötä ja niiden jalkauttamista. Vuonna 2015 kuvataan myös tavoitetila eli kuinka toimialan tietoa halutaan tuottaa ja hyödyntää tulevaisuudessa. Tiedonhallinnan käytäntöjä ja niiden sopimuksellisuutta kehitetään toimintavuoden aikana. Tiedonhallinnan kehittämistyötä toteutetaan tiiviissä yhteistyössä aluehallinnon nuorisotoimen, OKM:n, KYT ry:n (PARent/PARty -järjestelmät) sekä työpajojen ja etsivän työn toimijoiden kanssa. Määräaikaisella kehittämistyöllä pyritään toimialan tiedonkeruun yksinkertaistamiseen ja nopeuttamiseen pidemmällä tähtäimellä. Tavoitteena on, että opetus- ja kulttuuriministeriö ja valtion aluehallinnon nuorisotoimi saavat nykyistä nopeammin käyttöönsä toimintaa koskevaa ajantasaista tietoa. Pyrkimyksenä on myös kerätyn tiedon aiempaa monipuolisempi hyödyntäminen käytännön työssä ja sen kehittämisessä. Lisäksi tilannekatsauksia toiminnan etenemisestä voidaan tehdä tarpeen mukaan, mikä mahdollistaa nopean reagoinnin. Tavoitteena on, että vuoden 2015 jälkeen toimialan tiedonhallinta ja sen kehittäminen ovat kiinteä osa TPY:n vakiintunutta kehittämis- ja palvelukeskustoimintaa. 2.4 RAY-rahoitteinen määräaikainen kehittämistyö Toimintavuonna TPY:llä jatkuu yksi RAY-rahoitteinen hanke ja lisäksi on haettu rahoitusta yhdelle uudelle hankkeelle. Startti parempaan elämään -juurruttamishanke ( ) Startti parempaan elämään -juurruttamishankkeen päätavoitteena on levittää matalan kynnyksen starttivalmennusmalli sekä työpajatoiminnan ja asumispalveluiden yhteistoimintamalli valtakunnallisesti sekä juurruttaa valtakunnalliset toimintamallit paikallisiksi ja alueellisiksi käytännöiksi. Päätavoite jakautuu edelleen osatavoitteisiin, joita ovat matalan kynnyksen työpajapalvelujen käynnistämisen valtakunnallinen

9 7 (10 ) tuki, työpajatoiminnan ja asumispalvelujen yhteistoimintamallin käyttöönoton tuki, työpajavalmentajien ammatillisten valmiuksien kehittäminen, työpajojen monialaisen verkostoyhteistyön vahvistaminen sekä starttivalmennus-palvelujen rahoituksen varmistaminen. Startti parempaan elämään -juurruttamishanke toimii yhteistyössä RAY:n rahoittaman ja NAL:in koordinoiman sateenvarjohankkeen Nuorten asunnottomuuden ennaltaehkäisyhanke ( ) kanssa. Juurruttamishankkeen toiminta-alueena on koko Suomi. Toimintavuonna 2015 hankkeen paikallisten Kumppanuusfoorumien avulla tuetaan paikallista verkostoitumista ja starttivalmennuksen juurtumista nostamalla toimintamuoto mm. kuntapäättäjien tietoisuuteen. Kaikille hankkeessa mukana oleville työpajoille pidetään yhteinen kehittämistapaaminen myös vuonna Kehittämistyössä konkreettisena apuvälineenä toimii starttivalmennuksen työkirja, josta tuotetaan vuoden 2015 aikana sähköinen nettiversio ohjeineen TPY:n nettisivuille. Lisäksi hanke tuottaa vuonna 2015 julkaisun, jossa avataan kehittämisprosesseissa mukana olevien starttivalmennusyksiköiden hyviä ja konkreettisia käytäntöjä ja menetelmiä. Hanke vahvistaa osaltaan työpajakentän verkostoitumista järjestämällä vuoden 2015 aikana verkostopäiviä, ja erilaisia koulutuskokonaisuuksia, joista osa on suunnattu valmentajille ja osa työpajojen esimiehille. Koulutuskokonaisuudet toteutetaan pääsääntöisesti samansisältöisinä muutamalla eri paikkakunnalla. Koulutukset on suunnattu kaikille TPY:n jäsenorganisaatioille. Vuonna 2015 hanke käynnistää oppilaitosyhteistyötä. Tarkoituksena on levittää sekä opettajille että opiskelijoille tietoa starttivalmennuksesta, työpajakentästä sekä työpajan ja asumispalveluiden yhteistoimintamallista. Hanke ja TPY jatkavat starttivalmennustoiminnan juurruttamiseen liittyvää vaikuttamistyötä paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti koko hankkeen ajan. Hankehenkilöstö esittelee starttivalmennusta Kumppanuusfoorumien lisäksi erilaisissa seminaareissa, kohderyhmänä seminaareissa ovat työpajapalveluita kehittävät että ostavat toimijat, johto sekä päättäjät. Vaikuttavaa valmennusta projekti ( ) Yhdistys on hakenut rahoitusta Vaikuttavaa valmennusta projektiin RAY:lta vuosille Projektin päätavoitteena on työpajojen laadun kehittäminen ja sitä kautta valmennuksen vaikuttavuuden lisääminen. Hanke on valtakunnallinen, ja se toimii jatkumona yhdistyksen vuonna 2014 päättyneelle Tekemällä oppii - hankkeelle. Mikäli RAY myöntää rahoituksen, hankkeen toiminta käynnistyy alkuvuodesta 2015 projektipäällikön ja projektityöntekijän rekrytoinneilla sekä hankesuunnitelman tarkentamisella. Levittämishankkeen toiminta jakautuu kolmeen prosessiin: työpajojen paikallisiin ja alueellisiin kehittämisprosesseihin, työpajojen valmentajien ja esimiesten ammatillisen osaamisen vahvistamiseen sekä työpajakentän ja sidosryhmien välille yhteisen ymmärryksen luomiseen työpajatoiminnasta ja sen peruselementeistä. 3 Tukipalvelut Yhdistyksen tukipalveluihin kuuluvat johtaminen, talous- ja hallintopalvelut sekä tiedottaminen. Johtaminen käsittää strategisen ja operationaalisen johtamisen sekä yhdistyksen sisäisen kehittämisen. Talous- ja hallintopalvelut sisältävät lisäksi myös henkilöstöhallinnon. Tiedottamisen kokonaisuus sisältää

10 8 (10 ) jäsenviestinnän, ulkoisen viestinnän ja markkinoinnin. Johtamisesta vastaa toiminnanjohtaja, talous- ja hallintopalveluista talous- ja hallintopäällikkö ja tiedottamisesta tiedottaja. 3.1 Johtaminen ja sisäinen kehittäminen Valtakunnallisen työpajayhdistyksen johtaminen rakentuu sekä TPY:n strategisesta johtamisesta että päivittäisjohtamisesta. Yhdistyksen ylintä päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen kokous, joka kutsutaan sääntöjen mukaisesti koolle kahdesti vuodessa, kevätkokous huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokous syys-marraskuussa. Yhdistyksen strategista työskentelyä ohjaa yhdistyksen hallitus, joka kokoontuu vuoden 2015 aikana vähintään kymmenen kertaa. Elokuussa 2015 järjestetään hallituksen ja henkilöstön yhteiset kehittämispäivät, jolloin tarkastellaan strategian jalkautumista yhdistyksen käytännön työhön. Operatiivisen toiminnan johtamisesta vastaa yhdistyksen toiminnanjohtaja. Keskeinen johtamisen apuväline on TPY:n johtoryhmä, jonka tehtävänä on organisaation kehittäminen. Johtoryhmässä ovat edustettuna tukitiimi ja muiden tiimien esimiehet. Tiimien esimiehet vastaavat tiimiensä kehittämisestä sekä suunnittelevat yhdessä johtoryhmän muiden jäsenten kanssa tulevaa toimintaa, raportoivat toiminnanjohtajalle sekä osallistuvat tarpeen mukaan myös hallitustyöskentelyyn ja hallitukseen menevien asioiden valmisteluun. Yhdistyksen henkilöstön yhteisen tiedon jakamisen foorumeita ovat tiimien omat palaverit sekä tarpeen mukaan, kuitenkin vähintään kerran kuussa, järjestettävät koko henkilöstön yhteiset toimistokokoukset. Toiminnan toteuttamisen ja kehittämisen kannalta on tärkeää, että kaikki saavat mielipiteensä kuuluviin ja asioita pystytään valmistelemaan ja jakamaan yhdessä. Yhdistyksen johtamisessa sovelletaan myös varhaisen tuen toimintatapaa. Vuoden 2015 aikana vakiinnutetaan yhdistyksen uusi organisoinnin muoto ja luodaan työtä tukevat toiminnalliset tiimityön käytännöt. Esimies käy työntekijöiden kanssa kehityskeskustelut kerran vuodessa. Koko työyhteisön yhteinen kehittämiskeskustelu käydään vuosittain, ja tarvittaessa sen tulokset sisällytetään seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaan osaksi sisäistä kehittämistä. Jokaisen TPY:n toimihenkilön tehtäviin kuuluu oman työn ja työn tekemisen tapojen kehittäminen. Organisaatiorakenteen muutosta tukemaan hankitaan tarpeen vaatiessa työnohjausta sekä koulutusta. 3.2 Taloushallinto Valtakunnallisen työpajayhdistyksen perusrahoitus haetaan vuosittain opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Yleisavustusta haetaan kuluihin jäsenpalveluiden, tieto ja vaikuttamistyön sekä tukipalveluiden kuluihin. Vuodelle 2015 TPY hakee opetus- ja kulttuuriministeriöltä yleisavustusta euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi TPY:lle vuoden 2013 lopulla erillismäärärahan tiedonhallinnan kehittämiseen vuosiksi Vuonna 2015 kokonaisuuden toteuttamiseen on käytettävissä arvioilta euroa. RAY:lta on haettu rahoitusta kahteen kehittämishankkeeseen yhteensä euroa. Tapahtumien osallistumismaksuina on tavoitteena kerätä euroa, jäsenmaksuina euroa ja muina tuottoina euroa.

11 9 (10 ) Hallitus tekee talousarvion tarkistuksen vuoden 2015 alkupuolella ja sopeuttaa toiminnan sen mukaisesti, miten haetut avustukset ovat toteutuneet. TPY on yleishyödyllinen voittoa tavoittelematon yhdistys ja varat käytetään jäsenistön hyväksi sääntöjen mukaisesti. Taloudesta vastaa yhdistyksen talous- ja hallintopäällikkö. 3.3 Henkilöstö- ja hallintopalvelut Valtakunnallisessa työpajayhdistyksessä on seitsemän vakituista tointa, jotka katetaan OKM:n yleisavustuksella ja omalla varainhankinnalla. Lisäksi vuonna 2015 OKM:n rahoittamassa tiedonhallinnan kehittämistyössä työskentelee yhteensä kolme määräaikaista henkilöä. RAY:lta haetaan jatkorahoitusta yhdelle hankkeelle. Startti parempaa elämään hankkeissa työskentelee vuonna 2015 määräaikaisessa työsuhteessa projektipäällikkö ja projektityöntekijä. Lisäksi RAY:lta on haettu rahoitusta uudelle, Vaikuttavaa valmennusta -hankkeelle vuosille Mikäli hankkeelle myönnetään rahoitus, hankkeeseen palkataan kaksi määräaikaista työntekijää. Henkilöstön osaamista vahvistetaan koulutuksella. Lisäksi omaehtoista, työssä tarvittavaa osaamista lisäävää opiskelua mahdollistetaan. Työhyvinvointia ja työssä jaksamista edistetään järjestämällä vähintään kaksi virkistäytymispäivää vuoden aikana sekä kiinnittämällä huomiota työergonomiaan. Työhyvinvointi ja - turvallisuus ovat aiheina esillä sisäisissä kokouksissa säännöllisesti. TPY on tehnyt työterveyshuollosta sopimuksen Lääkärikeskus Aavan kanssa Helsingissä ja Oulussa. Henkilöstöllä on mahdollisuus käyttää yleislääkärin palveluja sekä työterveyslääkärin lähetteellä erikoislääkärin konsultaatiota sekä psykologin palveluja. Tarvittaessa on myös mahdollisuus työnohjaukseen. TPY:n keskustoimisto on vuokrattu Allianssi ry:ltä Helsingin Itä-Pasilasta. Lisäksi hanketyöntekijällä on työskentelytila Iissä. Toimintavuonna 2015 Allianssitalon remontti käynnistyy, ja TPY muuttaa väliaikaisesti toisiin tiloihin yhdessä talon muiden toimijoiden kanssa. TPY on siirtynyt sähköiseen kirjanpitoon ja laskunkiertoon, joka helpottaa laskujen tarkastusta ja tiliöintiä. Kaikilla budjettivastuullisilla on jatkuvasti käytössään ajantasainen tuloslaskelma. Dokumentinhallinta on siirtynyt Therefore -järjestelmään. Dokumentit ovat kaikkien työntekijöiden nähtävillä ja käsiteltävissä paikasta riippumatta. Vuonna 2015 järjestelmä on tehokkaassa käytössä ja se helpottaa tiedon keräämistä ja aktiivista hyödyntämistä. ATK palvelut TPY ostaa Telecitygroupilta, joka tarjoaa etätukea myös muualla sijaitseville työntekijöille. Kaikissa hallintopalveluissa pyritään mahdollisimman suureen ekologisuuteen. 3.4 Tiedotus ja markkinointi Tiedotus on TPY:n kiinteä osa yhdistyksen toimintaa. Tiedotuksen avulla vaikutetaan työpajatoiminnan imagon kehittymiseen, arvostuksen nostamiseen sekä hyvien käytäntöjen levittämiseen. Lisäksi sen avulla vahvistetaan mielikuvaa Valtakunnallisesta työpajayhdistyksestä tärkeänä työpajatoiminnan asiantuntijana ja toimijana. Yhdistyksen jäsenviestinnästä ja ulkoisesta viestinnästä sekä markkinoinnista vastaa tiedottaja, joka tekee tiivistä yhteistyötä yhdistyksen muun henkilöstön kanssa.

12 10 (10 ) Jäsenviestinnän pääkohderyhmän muodostavat jäsenorganisaatiot ja niissä työskentelevät ammattilaiset. Jäsenviestinnän tavoitteena on kiinnostavan ja ajankohtaisen tiedon välittäminen sekä yhteisöllisyyden rakentaminen ja ylläpitäminen. Tärkeänä viestintäkanavana toimii säännöllisesti postitettava uutiskirje Pajainfo, jossa tarjotaan jäsenkunnalle perustietoa yhdistyksen toiminnasta, koulutuksista ja julkaisuista sekä kiinnostavia toimialan uutisia. TPY:n ulkoisen viestinnän kohderyhmään kuuluvat päättäjien, sidosryhmien, yhteistyökumppaneiden ja median lisäksi myös suuri yleisö. Vuonna 2015 TPY käynnistää nettisivujen kokonaisuudistuksen, joka toimii jatkumona graafisen ilmeen uudistamiselle ja mahdollistaa jatkossa uudenlaisten sähköisten työskentelymuotojen käytön osana yhdistyksen toimintaa. Nettisivu-uudistuksella pyritään myös tukemaan strategian toteutumista. Yhdistyksen sisäistä viestintää tuetaan sekä työvälineiden että säännöllisten kokouskäytäntöjen avulla. Viikko- ja kuukausikokouksista kirjataan muistiot ja henkilöstö käyttää aktiivisesti yhdistyksen sisäistä kalenteria sekä henkilökohtaisia sähköpostikalentereitaan tiedon välitykseen. Markkinoinnin tavoitteena on yhdistyksen koulutusten ja julkaisujen levittäminen ja myynti, tapahtumien markkinointi sekä yhdistyksen imagon luominen ja vahvistaminen. Markkinoinnista vastaa tiedottaja. Julkaisujen ja tapahtumien pääasiasiallisina markkinointikanavina toimivat kotisivut ja uutiskirje PajaInfo. Markkinointia toteutetaan vahvasti myös sähköpostitse suoramarkkinointina. Markkinoinnin tueksi tuotetaan tarpeen mukaan esitteitä ja muuta materiaalia.

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry STRATEGIA 2015-2020 Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Valtakunnallinen työpajayhdistys ry (TPY) on työpaja-ammattilaisten vuonna 1997 perustama järjestö, joka sääntöjen mukaisena tehtävänä on ehkäistä

Lisätiedot

Ajankohtaista Syöte

Ajankohtaista Syöte Ajankohtaista Syöte 12.11.2014 Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Mari Ahonen-Walker, toiminnanjohtaja Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Työpaja-ammattilaisten vuonna 1997 perustama järjestö Perusrahoituksesta

Lisätiedot

Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä.

Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä. Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä Yleistä TPY:ssä - 228 jäsentä (toukokuu 2015) - Strategia vuosille 2015 2020 - Yhdistyksen keskeiset toimintaperiaatteet ovat tulevaisuuteen katsominen,

Lisätiedot

TPY:N ALUEELLINEN TOIMINTA JA SIIHEN LIITTYVÄ YHTEISTYÖ

TPY:N ALUEELLINEN TOIMINTA JA SIIHEN LIITTYVÄ YHTEISTYÖ TPY:N ALUEELLINEN TOIMINTA JA SIIHEN LIITTYVÄ YHTEISTYÖ Alueelliset työpajapäivät Tampereella 10.6. Anna Kapanen, jäsenpalvelupäällikkö Valtakunnallinen työpajayhdistys Yleistä TPY:ssä - 228 jäsentä (kesäkuu

Lisätiedot

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2014. Laatua yhteistyöstä ja verkostoista

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2014. Laatua yhteistyöstä ja verkostoista Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Laatua yhteistyöstä ja verkostoista SISÄLTÖ Yleistä yhdistyksestä... 1 Tiivistelmä vuoden 2014 toimintasuunnitelmasta... 3 1. Jäsenpalvelut...

Lisätiedot

Viestintästrategia

Viestintästrategia Hallituksen hyväksymä 1.11.2016 Viestintästrategia 2017 2020 Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Sisällys Johdanto... 1 Strategian lähtökohdat... 1 Viestinnän kohderyhmät ja tekijät... 2 Viestinnän toimintaperiaatteet...

Lisätiedot

TPY:n toimintasuunnitelma 2017

TPY:n toimintasuunnitelma 2017 TPY:n toimintasuunnitelma 2017 SISÄLTÖ Yleistä yhdistyksestä... 1 Yhdistyksen strategia 2020 ja toiminnan organisoituminen... 2 1 Jäsenpalvelut... 3 1.1 TPY:n alueellinen toiminta... 3 1.2 Valtakunnalliset

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä

Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry. Yhdessä me se tehdään verkostojen rooli AMKE yhteisössä Tellervo Tarko, AMKE ry Mikä on AMKE? Mikä on järjestö Ihmisten yhteenliittymä, joka on organisoitunut

Lisätiedot

Ajankohtaista TPY:ssä

Ajankohtaista TPY:ssä Ajankohtaista TPY:ssä Alueelliset nuorten työpajapäivät Pikku-Syöte 16.-17.11.2016 Jäsenpalvelupäällikkö Anne Välimaa Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Mikä TPY Vaikuttamistyötä työpajakentän hyväksi

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunta Nuorisopalvelut xx.xx.2015 Johdanto Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki, Kuntien nuorisotyö ja

Lisätiedot

Katsaus ajankohtaisiin valtakunnallisiin kehittämisteemoihin

Katsaus ajankohtaisiin valtakunnallisiin kehittämisteemoihin Katsaus ajankohtaisiin valtakunnallisiin kehittämisteemoihin Uudenmaan ELY - Nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön kehittämispäivä 11.11.2013 Mari Ahonen-Walker, Valtakunnallinen työpajayhdistys

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

STARTTIVALMENNUS -mistä on kyse?

STARTTIVALMENNUS -mistä on kyse? STARTTIVALMENNUS -mistä on kyse? Alueelliset työpajapäivät 10.6.2015 Tampere Mea Hannila-Niemelä projektipäällikkö Startti parempaan elämään juurruttamishanke (2012-2016), TPY www.tpy.fi Sisältöä Hankkeesta

Lisätiedot

Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita

Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita Onnistuvat opit -hanke Hyvinvointipäivä, Rovaniemi 31.3.2011 Pirjo Oulasvirta-Niiranen Onnistuvat opit nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleilla

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta

Nuorisotakuu koulutus Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotakuu koulutus 21.3.2014 Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Suomen alueella nuorisotoimen näkökulmasta Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi 25.3.2014 1 Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuusta

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

NASTOLA 27.8.2013. Alueellinen kehittämispäivä. Tuija Hämäläinen & Susanna Palo

NASTOLA 27.8.2013. Alueellinen kehittämispäivä. Tuija Hämäläinen & Susanna Palo NASTOLA 27.8.2013 Alueellinen kehittämispäivä Tuija Hämäläinen & Susanna Palo Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Työpaja-ammattilaisten vuonna 1997 perustama järjestö OKM:n nimeämän nuorisotyön palvelu-

Lisätiedot

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta 23.09.2014 1 Nuorisotakuu osana nuorisotoimea 1. Nuorten työpajatoiminta 2. Etsivä nuorisotyö 3. Monialainen yhteistyö 2 1. Nuorten työpajat Nuorten työpajoilla

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

Työpaja- pedagogiikka

Työpaja- pedagogiikka Työpaja- pedagogiikka LAHTI 28.10.2014 Susanna Palo 28.10.2014 TPY = Valtakunnallinen työpajayhdistys? TEKEMÄLLÄ OPPII -hanke Työpajapedagogiikka Työpajatoiminnan määrittely ja asemointi palvelujärjestelmässä

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

MYP-hanke TYP-palveluverkostojen kehittämishanke Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa

MYP-hanke TYP-palveluverkostojen kehittämishanke Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa MYP-hanke TYP-palveluverkostojen kehittämishanke Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa Hankkeen virallinen nimi: Monialaisten yhteispalveluverkostojen luominen pitkäaikaistyöttömille Pohjois-Suomeen 1.12.2015-30.11.2017

Lisätiedot

Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari Ylijohtaja Tapio Kosunen

Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari Ylijohtaja Tapio Kosunen Seuraavat askeleet Yliopistolakiuudistuksen vaikutusarvioinnin tulokset julkistusseminaari 15.9.2016 Ylijohtaja Tapio Kosunen Mitä arvioinnin jälkeen? Opetus- ja kulttuuriministeriö antaa tämän vuoden

Lisätiedot

Moninaisuus on rikkaus Lahti

Moninaisuus on rikkaus Lahti Moninaisuus on rikkaus Lahti 28.10.2014 Petri Puroaho Tilaisuuden tavoite Tehdä näkyväksi työpajatoiminnan moniulotteisuutta ja merkityksellisyyttä. Nostaa esiin kolmannen sektorin / välityömarkkinoiden

Lisätiedot

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013 Mika Tammilehto Muutoksen ajureita Talouden epävarmuus ja rakenteiden muuttuminen

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 6. VIRTA OULUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Virta Oulu alahankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin viestintäohjetta: http://www.ouka.fi/viestinta/pdf/viestintaohje.pdf Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä

Lisätiedot

Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet klo

Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet klo Valtionavustuksilla tukea kehittämiseen Hankeryhmäkohtaiset aloitustilaisuudet 11.9.2014 klo 12.30-15.30 Osaamisperusteisten tutkinnon perusteiden toimeenpano Oppimisympäristöjen kehittäminen ja monipuolistaminen

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Yhtäläinen tavoite, erilaiset toimintatavat. Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Yhtäläinen tavoite, erilaiset toimintatavat. Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirasto Yhtäläinen tavoite, erilaiset toimintatavat Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirasto 21.8.2014 Nuorisotakuu 2013 -määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle

Lisätiedot

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus AMMATILLISEN PERUS- JA LISÄKOULUTUKSEN VALTIONAVUSTUSHANKKEIDEN 2014 ALOITUSTILAISUUS 11.9.2014 Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus Opetusneuvos Vaikuttavuus Ei ole vain yhtä määritelmää siitä, mitä

Lisätiedot

Talousarvioesitys Nuorisotyö

Talousarvioesitys Nuorisotyö 91. Nuorisotyö S e l v i t y s o s a : Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa nuorisotyön ja -politiikan yleisestä kehittämisestä ja nuorisopolitiikan yhteensovittamisesta valtakunnan tasolla. Tukenaan

Lisätiedot

ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA

ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA Hankkeen esittely ja alkukyselyn tulokset Yhteistyö tuo aina mahdollisuuden uusille "ikkunoille" tulevaan. Osaaminen vahvistuu ja näkökulmat

Lisätiedot

SOKU. Nuorten työelämäosallisuuden ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen Rauni Räty

SOKU. Nuorten työelämäosallisuuden ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen Rauni Räty SOKU Nuorten työelämäosallisuuden ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen 2015-2018 Perustiedot Toteuttajat: Lapin AMK Oy, Hyvinvointiala; Osatoteuttajina Meri-Lapin Työhönvalmennussäätiö, Sodankylän

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen

HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen Suunnittelu & Valmistelu Toimeenpano Vakiinnuttaminen HKL johtoryhmä työpaja 13.5.2015 1 Uuden johtamisjärjestelmän suunnittelu ja valmistelu 1. Projektin tavoitteet,

Lisätiedot

Mikä on järjestöjen rooli ja tehtävä nuorten hyvinvoinnin edistämisessä?

Mikä on järjestöjen rooli ja tehtävä nuorten hyvinvoinnin edistämisessä? Mikä on järjestöjen rooli ja tehtävä nuorten hyvinvoinnin edistämisessä? Allianssin strategia Osallisuus Yhdenvertaisuus Nuorisopolitiikasta yleispolitiikkaa Ehkäisevän nuorisotyön painoarvo noussut Allianssi

Lisätiedot

VÄLI-SUOMEN IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II

VÄLI-SUOMEN IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II VÄLI-SUOMEN IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II 2011-2013 viestintäsuunnitelma Vuokko Lehtimäki Anni Kuhalainen IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II (2011-2013) Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet Ikäkaste Äldre-kaste II -hanke toteuttaa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Socom

Toimintasuunnitelma. Socom Toimintasuunnitelma 2011 Kaakkois-Suomen sosiaalialan 1 osaamiskeskus Oy Socom 1 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä- Karjalan maakunnissa. Socomin

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Kimmo Hämäläinen, pääsihteeri Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta Virtuaaliopetuksen päivät Helsinki 08.12. 09.12.2010 Neuvottelukunnan

Lisätiedot

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Riitta Kinnunen, asiantuntija Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Valtakunnalliset työpajapäivät 27.4.2016 Sovari sosiaalisen vahvistumisen

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

PAAVO Verkostokehittäjät Sari Timonen & Taina Hytönen, Y-Säätiö

PAAVO Verkostokehittäjät Sari Timonen & Taina Hytönen, Y-Säätiö PAAVO Verkostokehittäjät 2013-2015 SEMINAARI 7.4.2016 HOTELLI ARTHUR, HELSINKI Sari Timonen & Taina Hytönen, Y-Säätiö Hankkeen tavoitteet: Päätavoite: Varmistaa pitkäaikaisasunnottomien asunto ensin periaatteen

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, messut ja muut tapahtumat 6. Tiedotus 7. Muu toiminta

Lisätiedot

Nuorisotakuun toteuttaminen

Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuun toteuttaminen Hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja sekä nuorisotakuun toteutumista koskeva kehittämisneuvottelu 4.8.2013 Saariselkä Lapin ELY-keskus Tiina Keränen 11.9.2013 Nuorisotakuu

Lisätiedot

Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä. Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät

Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä. Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut, YTY-hankeen helmiä Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 21. 22.4.2016 Helsinki YTY Yksilöllisten opintopolkujen tukeminen yhteistyössä YTY-HANKKEET

Lisätiedot

Nuorten työpajatoimintaa ja Etsivää nuorisotyötä

Nuorten työpajatoimintaa ja Etsivää nuorisotyötä Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Rannikkopajat Nuorten työpajatoimintaa ja Etsivää nuorisotyötä Kotka, Hamina, Pyhtää, Virolahti, Miehikkälä ja 1.5.2007 lähtien Virpi Jonsson työpajajohtaja, Rannikkopajat

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Osallistamalla osaamista -toimenpidekokonaisuus

Osallistamalla osaamista -toimenpidekokonaisuus Osallistamalla osaamista -toimenpidekokonaisuus Esa Pirnes kulttuuriasiainneuvos kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto opetus- ja kulttuuriministeriö Merja Hilpinen ylitarkastaja nuoriso- ja liikuntapolitiikan

Lisätiedot

Monialaisella yhteistyöllä laadukkaita palveluita nuorille. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus, koordinaattori Jaana Fedotoff

Monialaisella yhteistyöllä laadukkaita palveluita nuorille. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus, koordinaattori Jaana Fedotoff Monialaisella yhteistyöllä laadukkaita palveluita nuorille Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus, koordinaattori Jaana Fedotoff Koordinaatti Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus TIEDON

Lisätiedot

KASPERI II hankkeen Osallisuuden helmet seminaari Terveiset Lasten Kaste osaohjelmasta

KASPERI II hankkeen Osallisuuden helmet seminaari Terveiset Lasten Kaste osaohjelmasta KASPERI II hankkeen Osallisuuden helmet seminaari 22.5.2013 Terveiset Lasten Kaste osaohjelmasta Arja Hastrup Kehittämispäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluja

Lisätiedot

Matalan kynnyksen työpajapalveluista startti parempaan elämään

Matalan kynnyksen työpajapalveluista startti parempaan elämään Matalan kynnyksen työpajapalveluista startti parempaan elämään Pirjo Oulasvirta-Niiranen 24.5.2016, Pohjois-Suomen Kumppanuusfoorumi Startti parempaan elämään -juurruttamishanke (2012 2016) Päätavoite:

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 8. VIRTA RAAHEN SEUDUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät

Lisätiedot

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Frami to 9.4.2015 (tietoja päivitetty asetusmuutoksen johdosta 1.5.2015) Kehittämishankkeet - tuensaaja Kehittämishankkeet tuen saaja - julkisoikeudelliset yhteisöt -

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 1. VIRTA KAINUUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät Virta

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

Ohjaamojen projektipäällikköpäivät. kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff

Ohjaamojen projektipäällikköpäivät. kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff 15.09.2016 Ohjaamojen projektipäällikköpäivät kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff Koordinaatti Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus valtakunnallinen palvelu- ja kehittämiskeskus, sijaintipaikka

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 Työvalmennussäätiö Tekevä Matarankatu 4 40100 Jyväskylä Keski-Suomen TE-keskus Cygnaeuksenkatu 1 40101 Jyväskylä MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 JATKOHAKEMUS

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Nuoret työpajoilta tavoitteellisesti elämään, koulutukseen ja työhön. Etelä-Pohjanmaan Pajoilta Urille pajaseminaari Seinäjoki 13.3.

Nuoret työpajoilta tavoitteellisesti elämään, koulutukseen ja työhön. Etelä-Pohjanmaan Pajoilta Urille pajaseminaari Seinäjoki 13.3. Nuoret työpajoilta tavoitteellisesti elämään, koulutukseen ja työhön Etelä-Pohjanmaan Pajoilta Urille pajaseminaari Seinäjoki 13.3.2013 Valtakunnallinen työpajayhdistys ry (TPY) Työpaja-ammattilaisten

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus Green Net Finland ry Toimintasuunnitelma 2016 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Green Net Finlandin missio... 3 3 Green Net Finlandin visio 2020... 3 4 Green Net Finlandin toimintaympäristö... 3 5 Green Net Finlandin

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

Immo Parvianen NUOLI/NV. Nuorisokeskukset - nuorisolain uudistus 18.12.2014

Immo Parvianen NUOLI/NV. Nuorisokeskukset - nuorisolain uudistus 18.12.2014 Nuorisokeskukset - nuorisolain uudistus 18.12.2014 1 Nuorisokeskukset Nykylaissa 12 : valtionavustukset toiminta ja rakentaminen tulosperusteisuus: nuorisokäyttö ja toiminta-ajatus yleishyödyllisyys, ylijäämä

Lisätiedot

Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä

Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma 2013-2020 Tiivistelmä JOHDANTO Tämä dokumentti on Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelman tiivistelmä ja koskee kautta 2013-2020. Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Avauspuheenvuoro. Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Pääjohtaja Aulis Pitkälä

Avauspuheenvuoro. Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Pääjohtaja Aulis Pitkälä Avauspuheenvuoro Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2016 Pääjohtaja Aulis Pitkälä 7.12.2016 Ajankohtaista koulutuksen kehittämisessä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 - keskeiset kehittämisen

Lisätiedot

Valtionavustuslaki (688/2001) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu laki (1705/2009) ja asetus (1766/2009)

Valtionavustuslaki (688/2001) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu laki (1705/2009) ja asetus (1766/2009) HAKUTIEDOTE 45/2010 4.5.2010 Asia HAKUTIEDOTE 2010 Yleissivistävä koulutus Oppilaanohjauksen kehittäminen Taustaa Valtionavustuslaki (688/2001) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu laki (1705/2009)

Lisätiedot

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Kaakkois-Suomen ELO -verkosto järjestää Kymenlaakson toisen Hyvät käytännöt -kiertueen tilaisuuden 29.10.2014 Ohjaus työelämään

Lisätiedot

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Verkosto: Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Jämsä Kannonkoski Karstula Keuruu Kinnula

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN

Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN Työpaja: LAADUKKAASTA HANKKEESTA VAIKUTTAVUUTEEN Opetustoimen henkilöstökoulutuksen ja osaamisen kehittämisen menestystekijät -seminaari Helsinki Congress Paasitorni 10. 11.5 2012 Mari Räkköläinen Opetusneuvos,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä

Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä Seinäjoki 8.9.2016 Juha Mieskolainen LSSAVI Juha Mieskolainen, Länsi- ja Sisä Suomen aluehallintovirasto 1 LSSAVIn päihdehaittojen ehkäisyn ja terveyden edistämisen

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Kainuun alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia kasvumahdollisuuksia

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

EU-ohjelmakausi ja paikallisen kehittämisen suuntaviivat. Rakennerahastoasiantuntija Raisa Lappeteläinen Etelä-Savon ELY keskus

EU-ohjelmakausi ja paikallisen kehittämisen suuntaviivat. Rakennerahastoasiantuntija Raisa Lappeteläinen Etelä-Savon ELY keskus EU-ohjelmakausi ja paikallisen kehittämisen suuntaviivat Rakennerahastoasiantuntija Raisa Lappeteläinen Etelä-Savon ELY keskus 070514 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus 4.12.2013 Pasi Rentola Ammatillisen koulutuksen rahoituksen kokonaisuus Oppilaitosmuotoinen ammatillinen peruskoulutus 1,662 mrd. euroa Oppilaitosmuotoinen ammatillinen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue

Ajankohtaista Georg Henrik Wrede. Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue Ajankohtaista Georg Henrik Wrede Johtaja, nuorisotyön ja politiikanvastuualue 02953 30345 georghenrik.wrede@minedu.fi Uudistuksesta kysytty ja ehdotettu 1. Tavoitteet (2 ) 2. Nuorten määritelmä (3 ) 3.

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET OHJAAMO-KUULUMISET. Tuija Kautto Kohtaamo-hanke

VALTAKUNNALLISET OHJAAMO-KUULUMISET. Tuija Kautto Kohtaamo-hanke VALTAKUNNALLISET OHJAAMO-KUULUMISET Tuija Kautto Kohtaamo-hanke OHJAAMOTOIMINTA KEHITTYY Toimijoita syksyllä 2015 yli 30, mukana yli 80 kuntaa Monta aaltoa - Osa toiminut pidempään, osa aloittanut vuoden

Lisätiedot