RealGame ohje BioCounter Ltd

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RealGame ohje BioCounter Ltd"

Transkriptio

1 RealGame ohje BioCounter Ltd 2010

2 2 REALGAME YMPÄRISTÖ RealGame valmennus tapahtuu pelisimulaation avulla tietokoneverkossa. Simulaatiojoukkueet (ryhmät) tekevät päätöksiä yrityksen raaka ainehankinnoista, tuotannosta ja myynnistä. Simulaatiossa kaikki, mitä materiaaliprosessissa tai asiakasmarkkinoilla tapahtuu, näkyy osallistujille reaaliajassa pelisimulaation käydessä. RealGame tutustuttaa osallistujat seuraaviin teemoihin: Kuinka yrityksissä toimintojen välinen yhteistyö on yrityskokonaisuuden menestymisen edellytys Kuinka jokainen toiminto omalla toiminnallaan voi vaikuttaa yrityskokonaisuuden tuloksen muodostumiseen Miten yrityksen ulkoiset tekijät (raaka ainetoimittajat, asiakkaat) asettavat yrityksen toiminnoille rajoitteita Ryhmät ohjaavat päätöksillään omaa yritystään, nimeltään BioCounter Oy. Uusi johto nimeää yrityksen kuvastamaan yrityksen visiota ja arvoja. Yritys toimii ympäristössä, jonka muodostavat kolme muuta toimijaryhmää: raaka ainetoimittajat, asiakasmarkkinat sekä kilpailijat. Yritys ostaa raaka aineensa raaka ainetoimittajilta ja myy valmisteensa asiakasmarkkinoille. Yrityksen menestymiseen vaikuttavat oleellisesti markkinoilla toimivat kilpailijat (muut valmennukseen osallistuvat ryhmät). Simulaatiossa aika kuluu 24 tuntia vuorokaudessa ja päivää kuukaudessa (riippuen kuukaudesta). Käytössä on halutessanne jatkuva kolmivuorotyö. Bio Counter Oy Kukin yritys valmistaa raaka aineista kahta eri tyyppiä BioCountereita. Tuotantoprosessiin sisältyvät vaiheet ovat raaka aineiden hankinta toimittajilta, varastointi, tuotanto ja toimitus/laskutus. Tämän lisäksi keskeistä on myyntitarjousten laadinta. Yritykset erottuvat asiakkaille toisistaan lähinnä tarjousten sisällön osalta, mutta myös toimitusvarmuus on asiakkaille tärkeä seikka. Simulaatioyritykset sijaitsevat Pohjois Euroopassa. Yritykset myyvät lopputuotteitaan (BioCounter ja BioCounter DLX) yhteisille markkinoille. Markkina alue koostuu useasta asiakkaasta, joista kullakin on oma tietty kuukausikysyntänsä kullekin lopputuotteelle. Kuva: Bio counter DLX

3 3 MATERIAALIPROSESSI TUOTTEET Tällä hetkellä yrityksellä on kaksi lopputuotetta markkinoilla: BioCounter TM ja BioCounter DLX TM. Yrityksen tuotekehitysosasto on valmis aloittamaan tuotekehityksen uuden sukupolven analyysilaitteen kehittämiseksi. Tuotteelle on annettu nimeksi BioCounter XL. Uudelle tuotteelle nähdään tulevaisuudessa hyvin potentiaalinen markkina, mutta kaikki tietysti riippuu uuden tuotteen kehitysprojektin nopeudesta. Suurin riski uuden tuotteen kehittämisessä on se, että kilpailijat pääsevät markkinoille nopeammin. RAAKA AINETOIMITTAJAT Raaka ainetoimittajat ovat yhteisiä kaikille yrityksille. Esimerkiksi Electronics raakaainetta tarjoaa kolme eri toimittajaa, joilla kullakin kyseiselle raaka aineelle omat myyntiehtonsa (hinta, toimitusnopeus, maksuehto). Raaka ainetoimittajan toimituskyky on rajallinen, ja ajoittain raaka aine saattaa joiltakin toimittajilta loppua. Rahti sisältyy ostohintaan, mutta jokainen raaka ainetilaus tuottaa sisäisiä kustannuksia 700 Toimittaja Raaka aine Yksikköhinta Toimitusaika (tuntia) Maksuehto (päivää) NY Electrobits Ltd. Sensor 6, Freezer Electronics Sensor 11, Electronics Ltd. Sensor 22, Freezer Electronics Electronics 48, Electronics Ltd. Electronics 75, NY Electrobits Ltd. Electronics 98, Electronics Ltd. Processor unit 1 550, Y2K ComplianceLtd Processor unit 1 700, Y3K ComplianceLtd Processor unit 1 850, VARASTO Raaka ainetoimittajilta tilattu ja saapuva raaka aine vastaanotetaan yrityksen varastoon. Varasto elää on line eli varastosaldot kertovat reaaliajassa todellisen varastotilanteen. Alla olevassa kuvassa raaka aineita ovat Electronics, Processor unit ja Sensor. Scanner puolivalmistetta valmistetaan raaka aineista Electronics ja Sensor ja Switchpuolivalmistetta raaka aineista Electronics ja Processor unit. Scannereista ja Switcheistä valmistetaan edelleen kahta erilaista BioCounteria. Varastomäärä kertoo yrityksen varastossa tällä hetkellä olevan todellisen määrän kutakin varastonimikettä. Keskihinta kertoo kyseisen varastonimikkeen valmistukseen keskimäärin kuluneen kustannuksen (raaka aineille keskimääräinen ostohinta). Tilauksessa sarake kertoo raaka ainetoimittajilta tilatun, matkalla olevan raaka ainemäärän. Simulaation lähtötilanteessa varastossa on kaikkia materiaaleja noin kahden päivän tarpeiksi.

4 4 TUOTANTO Yrityksen tuotanto koostuu kaksivaiheisesta tuotantolinjasta. Ensimmäisessä vaiheessa valmistetaan Scannereita ja Switchejä (puolivalmisteita). Raaka aineina käytetään toimittajilta saatavia nimikkeitä Electronics, Sensor ja Processor unit. Yhden Scannerin tekemiseen käytetään 2 x Electronics + 2 x Sensor. Yhden Switchin valmistukseen käytetään 2 x Electronics + 1 Processor unit. Scannerit ja Switchit käytetään tuotannon seuraavassa vaiheessa lopputuotteiden valmistukseen. Perus BioCounterin tuotehierarkia on vieressä. Kun yhteen Scanneriin kuluu 2 x Electronics + 2 x Sensor, yhteen Switchiin 2 x Electronics + 1 x Processor unit ja BioCounteriin 2 x Scanner + 1 x Switch, kuluu yhteen BioCounteriin yhteensä: 6 x Electronics 4 x Sensor 1 x Processor unit BioCounter DLX:n valmistusresepti on muuten sama, mutta Switchejä kuluu 2 kappaletta. Siis DLX:n resepti on: 8 x Electronics 4 x Sensor 2 x Processor unit Loppukokoonpanossa valmistetaan kahta tuotetta vuorotellen, samoilla koneilla ja työvoimalla. Siis molempia lopputuotteita ei voi valmistaa yhtä aikaa, vaan kun esimerkiksi halutaan vaihtaa BioCounterin valmistuksesta BioCounter DLX:n valmistukseen (tai päinvastoin), joudutaan tuotannossa ajamaan 4 tunnin asetusajo, jonka aikana linja ei valmista kumpaakaan lopputuotetta. Tuotannossa pelaajien tulee ohjata tuotantosolujen työvuoroja (käytettävissä kolmivuorotyö), konekapasiteettia ja valmistushenkilökuntaa. Tuotannosta valmistuvat valmisteet siirretään varastoon, josta ne ovat toimitettavissa asiakkaille.

5 5 Tuotantosolujen teoreettiset maksimikapasiteetit ovat seuraavat: Tuotannon solu Kapasiteetti / tunti Kapasiteetti / vuoro Kapasiteetti / päivä Uuden koneen hinta Yhden koneen kapasiteetti / h Scanner 32 kpl 256 kpl 768 kpl kpl Switch 24 kpl 192 kpl 576 kpl kpl BioCounterit 20 kpl 160 kpl 480 kpl kpl Päiväkapasiteetti voidaan saavuttaa ajamalla tuotanto kolmessa vuorossa. Vuorotyölisät ovat merkittävä tekijä tuotantokustannuksissa. Yövuoro maksaa 50 euroa/työntek./tunti ekstraa verrattuna aamuvuoroon ja iltavuorossakin lisä on 25 euroa. Keskeistä materiaaliprosessin onnistumisessa on sen kustannustehokkuus. Keskimääräisiin valmistuskustannuksiin vaikuttavat raaka aineen ostohinta, tuotantokapasiteetin käyttöaste sekä käytetyt työvuorot (yö ja iltavuorossa vuorotyölisä). Kustannustehokkaimmillaan BioCounteria voidaan valmistaa noin euron valmistuskustannuksilla (BioCounter DLX:ää euroa). Tämä valmistuskustannus sisältää vain välittömät valmistukseen käytetyt muuttuvat tuotantokustannukset, mutta ei esimerkiksi sellaisia muuttuvia kustannuksia kuin kuljetuskustannukset ja varastointikustannukset. Lisäksi tuotteen myyntihinnan pitää olla niin korkea, että sillä voidaan kattaa muuttuvien kustannusten lisäksi kiinteät kustannukset (tuotekehitys, mainonta, hallinto, investoinnit, myyntiorganisaatio). Edellä mainitut välilliset kustannukset ovat noin 30 40% tuotteen suorasta valmistuskustannuksesta. TARJOUKSET Asiakasmarkkinoiden asiakkaat ostavat yrityksen tuotteita myyntitarjousten perusteella. Tarjouksiin kirjataan myyntihinta, myyntierän koko, maksuehto ja toimitusaika. Alla oleva kuva esittää näkymää yrityksen tarjouksiin. Yhdelle ja samalle markkina alueelle voi tehdä useita erilaisia tarjouksia. Esimerkiksi yritys voi yrittää saada asiakkaat maksamaan nopeammin lupaamalla nopeamman toimituksen tai myymällä tuotteen halvemmalla. Tarjousten ehtojen lisäksi asiakkaiden kysyntään vaikuttaa myös peliyrityksen toimitusimago (toimitusvarmuus), mainonta ja tuotteiden laatu. Huomaa, että jos tarjoat tuotteet asiakkaalle nopealla toimituksella, tulee myyntihinnan pääsääntöisesti olla sen verran korkeampi, että se kattaa korkeamman toimituskustannuksen.

6 6 TOIMITTAMINEN Kun yritys saa asiakastilauksen, sen tulee toimittaa tilaus asiakkaalle lupaamassaan ajassa. Toimituksen yhteydessä yritys voi toimittaa tilauksen millä tahansa alla mainituista toimitustavoista, ja järkevintä on tietysti valita mahdollisimman halpa toimitustapa, jolla toimitus vielä ehtii asiakkaalle ajoissa. Nopeampi toimitus on aina kalliimpi kuin hitaampi. Kiinteä kustannus tarkoittaa kustannusta, joka maksetaan aina per kuljetus riippumatta kuljetuksen koosta. Kustannus/yksikkö tarkoittaa kuljetuskustannusta, joka maksetaan jokaisesta kuljetuksessa kuljetettavasta lopputuotteesta. Rahti tulee toimittajan maksettavaksi, joten rahdin hinta tulee ottaa hinnoittelussa huomioon. Markkina alue Toimitustapa Nopeus (h) Kiinteä kustannus Kustannus / yksikkö Nordic Truck Nordic Air freight Nordic Courier Service Europe Truck Europe Air freight Europe Courier Service North America Shipping North America Air freight North America Courier Service Koska nimenomaan toimitustapojen kustannus/yksikkö vaihtelee paljonkin, on asiakkaalle tehtävissä tarjouksissa huomioitava yksikkökustannuksen vaihtelu: Jos yritys lupaa esimerkiksi Europe alueella toimittaa 24 tunnissa (Courier Service), on sen myyntihinnan oltava 250 euroa korkeampi kuin rekkavaihtoehdossa, jotta myynnistä saatava tuotto olisi samalla tasolla. KILPAILUTEKIJÄT Alla oleva taulu kertoo suuntaa antavasti, miten kunkin markkina alueen asiakkaat reagoivat eri kilpailutekijöihin. Mitä useampi (1 5) täplä kilpailutekijän kohdalla on, sitä tärkeämpi kyseisen kilpailutekijän vaikutus on kyseisen markkina alueen asiakkaille. Markkina Volyymi/kk, BioCounter Volyymi/kk, BioCounter DLX Toimitusvarmuus Hinta Mainonta Maksuehto Toimitusnopeus Nordic ~ ~5.000 Europe ~ ~ North America ~6.000 ~5.000 Markkinavolyymi jaetaan simulaatioon osallistuvien 6 8 yrityksen kesken. Kunkin markkina alueen asiakkaat ovat mieltymyksiltään yksilöllisiä. Esimerkiksi Nordic alueella joillekin asiakkaille hinta on hyvin tärkeä tekijä (hinta= ), joillekin toisille esimerkiksi toimitusnopeus (hinta= ; toimitusnopeus= ) on tärkeämpi kriteeri. Ryhmäsi tekemät kilpailutekijöiden muutokset vaikuttavat eri nopeuksilla. Esimerkiksi tarjousten hinnan muutos voi vaikuttaa myyntiisi hyvinkin nopeasti. Toisaalta tuotekehityspanostus vaikuttaa laatuun hitaasti ja sitä kautta kysyntään hitaasti. Kunkin markkina alueen kysyntä saattaa muuttua simulaation aikana. Esimerkiksi BioCounterin kysyntä todennäköisesti laskee markkinoilla, kun taas BioCounter DLX:n kysyntä pysyy jotakuinkin vakiona. Tuotannontekijämarkkinoilla tyypillistä on raakaaineiden hintojen jatkuva lasku. Laatu

7 7 ENNAKKOTEHTÄVÄT 1. Tämän hetkisen informaation pohjalta voitte jo hahmotella perusstrategiaa yrityksellenne. Perusstrategian hahmottamisessa kannattaa hahmotella painopisteitä seuraavien teemojen suhteen: Onko lopputuotteiden tärkeydessä eroja? Onko asiakkaiden/markkinoiden välillä tärkeyseroja? Onko syytä tehdä painotuseroja alla olevien kilpailutekijöiden kesken? Mitä em. painotukset merkitsevät päivittäisten päätösten tasolla? Kilpailutekijä Nordic Europe Nordic Hinta Mainonta Toimitusnopeus Tuotekehitys Laatu Maksuehto Toimitusvarmuus Mitä em. painotukset merkitsevät päivittäisten päätösten tasolla?

8 8 Huolellisella riippuvuussuhteiden hahmottamisella saat yrityksellesi selkeän kilpailuedun materiaaliprosessin sujuvuus on simulaation alusta alkaen keskeinen haaste. 2. Kun markkinoiden kysyntä on BioCounteria kuukaudessa ja BioCounter DLX:lle /kk ja keskenään kilpailevia simulaatioyrityksiä on yhteensä kuusi, mikä on yhden yrityksen odotettavissa oleva BioCounterin ja BioCounter DLX:n kuukausikysyntä? Entä kysyntä päivässä (kun kuukaudessa on keskimäärin 30 päivää)? 3. Mitä edellisessä tehtävässä laskettu päiväkysyntä merkitsee raaka ainetarpeina / päivä (molemmille lopputuotteille)? Electronics lle? Sensoreille? Processor uniteille? 4. Jos ostat kutakin raaka ainetta halvimmalta raaka ainetoimittajalta, kuinka iso varasto raaka ainetta tulee olla tilaushetkellä, jotta varasto riittää edellä lasketun päiväkysynnän täyttämiseen toimituksen odotusajalta? Electronics lle? Sensoreille? Processor uniteille?

9 9 PERUSTIETOJA TAULUKOINA TOIMITTAJAT Toimittaja Raaka aine Yksikköhinta Toimitusaika (tuntia) Maksuehto (päivää) NY Electrobits Ltd. Sensor 6, Freezer Electronics Sensor 11, Electronics Ltd. Sensor 22, Freezer Electronics Electronics 48, Electronics Ltd. Electronics 75, NY Electrobits Ltd. Electronics 98, Electronics Ltd. Processor unit 1 550, Y2K ComplianceLtd Processor unit 1 700, Y3K ComplianceLtd Processor unit 1 850, TUOTEHIERARKIAT VARASTO ALUSSA Nimike Tyyppi Varastomäärä (kpl) Hävikki % / päivä Sensor Raaka aine ,0 % Electronics Raaka aine ,0 % Processor unit Raaka aine ,5 % Scanner Puolivalmiste 800 1,0 % Switch Puolivalmiste 800 BioCounter Valmiste 150 BioCounter DLX Valmiste 150 KILPAILUTEKIJÄT Markkina Volyymi/kk, BioCounter Volyymi/kk, BioCounter DLX Toimitusvarmuus Hinta Mainonta Maksuehto Toimitusnopeus Nordic ~ ~5.000 Europe ~ ~ North America ~6.000 ~5.000 Laatu TOIMITUSTAVAT Markkina Toimitustapa Kesto (h) Kiinteä kustannus Kustannus/ kuljetettu kappale Nordic Truck Nordic Air freight Nordic Courier Service Europe Truck Europe Air freight Europe Courier Service North America Shipping North America Air freight North America Courier Service

10 10 OMAN YRITYKSEN MYYNTITARJOUKSET SIMULAATION ALUSSA Tuote Markkina Myyntihinta Min Max Maksuehto (d) Luvattu toimitusaika (h) BioCounter Europe BioCounter Europe BioCounter Nordic BioCounter Nordic BioCounter North America BioCounter North America BioCounter DLX Europe BioCounter DLX Europe BioCounter DLX Nordic BioCounter DLX Nordic BioCounter DLX North America BioCounter DLX North America Bio counter XL:n tuotehierarkia Bio counter XL on uusi tuote, jota ei pelin alussa ole myynnissä tai valmistuksessa. Tuote voidaan kehittää valmiiksi tuotantoa ja myyntiä varten panostamalla tuotekehitykseen. Kun tuote on kehitetty valmistuskuntoon, se ilmestyy kolmanneksi reseptiksi tuotannon loppukokoonpanosoluun vanhojen lopputuotteiden rinnalle. MUUTA INFORMAATIOTAOTHER INFORMATION Uusi tuotannon kone käytössä tilauksesta Tuotannon työntekijän palkkausviive Tuotannon työntekijän irtisanomisaika Tuotannon työntekijän irtisanoutumisen todennäköisyys (%/kk) Tuotannon työntekijän peruspalkka Tuotannon työntekijän vuorotyölisä iltavuorossa Tuotannon työntekijän vuorotyölisä yövuorossa 7 päivää 4 päivää 7 päivää 2% / kk 60 /h 25 / työntekijä / h 50 / työntekijä / h Kassasaldo alussa Korko negatiiviselle kassasaldolle 5% / kk Pankkilainen korko 6% / vuosi Hallinnon kiinteät kustannukset / kk Hallinnon kulut / tuotannon kone / kk Raaka ainetilauksen järjestelykustannukset 700 Asiakastilauksen peruuttaminen, % / tilauksen 10 % kokonaisarvo

RealGame-ohje BioCounter Ltd / Standard

RealGame-ohje BioCounter Ltd / Standard RealGame-ohje BioCounter Ltd / Standard 2009 Magisys Oy 2 REALGAME VALMENNUKSEN TARKOITUS Valmennuksen tarkoituksena on asettaa osallistujat asemaan, jossa he ohjaavat tuotantotoimintaa harjoittavaa yritystä,

Lisätiedot

Tuottojohtaminen hotellin huonemyynnin tuottojen maksimointi. hinnoittelun ja kapasiteetin hallinnalla

Tuottojohtaminen hotellin huonemyynnin tuottojen maksimointi. hinnoittelun ja kapasiteetin hallinnalla Tuottojohtaminen hotellin huonemyynnin tuottojen maksimointi hinnoittelun ja kapasiteetin hallinnalla Tampereen yliopisto Taloustieteiden laitos MINNA TONTTI: Tuottojohtaminen hotellin huonemyynnin tuottojen

Lisätiedot

ASIAKASKANNATTAVUUS- VERTAILU. Case: Talotehtaat

ASIAKASKANNATTAVUUS- VERTAILU. Case: Talotehtaat ASIAKASKANNATTAVUUS- VERTAILU Case: Talotehtaat Maarit Röyhkiö Olga Suuripää Opinnäytetyö Marraskuu 2013 Liiketalouden koulutusohjelma Uudistuva yritystoiminta, markkinointi ja talousjohtaminen TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Jonne Anttila REVENUE MANAGEMENT -MENETELMÄN KÄYTTÖ KANNATTAVUUDEN LISÄÄMISEKSI CASE-YRITYKSESSÄ

Jonne Anttila REVENUE MANAGEMENT -MENETELMÄN KÄYTTÖ KANNATTAVUUDEN LISÄÄMISEKSI CASE-YRITYKSESSÄ Jonne Anttila REVENUE MANAGEMENT -MENETELMÄN KÄYTTÖ KANNATTAVUUDEN LISÄÄMISEKSI CASE-YRITYKSESSÄ Pro gradu -tutkielma Kauppatieteet / Laskentatoimi Syksy 2011 Lapin yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Lisätiedot

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Julkaistu vuonna 2005 osana HIMA Hinnoittelumallit asiakassuhteessa projektia Sisältö Lukijalle...3 Oppaan keskeisiä käsitteitä... 5 Miksi

Lisätiedot

Ideasta elintarvikkeeksi

Ideasta elintarvikkeeksi Ideasta elintarvikkeeksi TYÖKIRJA SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ ELINKEINO- JA KEHITTÄMISPALVELUT KARTTULA RAUTALAMPI SUONENJOKI TERVO VESANTO Sisä-Savon seutuyhtymä Vuokko Tuononen - Urpo Hirvonen - marraskuu

Lisätiedot

Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE. Sisä-Savon seutuyhtymä

Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE. Sisä-Savon seutuyhtymä Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE Sisä-Savon seutuyhtymä Urpo Hirvonen - Vuokko Niemitalo - Timo Eerikäinen 1. painos, Lokakuu 2010 TUOTANNON OPTIMOINTI Sisältö 1. Alkusanat...

Lisätiedot

Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet

Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Toimitusketjun johtaminen Palveluratkaisuliiketoiminnan erityispiirteet The Specific Features of Service Solutions Kandidaatintyö Harri Renkonen Jaakko Toppari TIIVISTELMÄ Tekijä:

Lisätiedot

Asiakassegmenttien hallinta ja palvelun differoinnin mahdollisuudet

Asiakassegmenttien hallinta ja palvelun differoinnin mahdollisuudet Tuotantotalouden osasto Logistiikan laitos 20.4.2007 Kandidaatintyö: Asiakassegmenttien hallinta ja palvelun differoinnin mahdollisuudet 0281336 Sonja Mölsä TU3 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO TEKNISTALOUDELLINEN

Lisätiedot

J.Siikavuo Ky. Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com. Helsingissä 14.1.2012 Juha Siikavuo HTM, KTM.

J.Siikavuo Ky. Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com. Helsingissä 14.1.2012 Juha Siikavuo HTM, KTM. Juha Siikavuo J.Siikavuo Ky Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com Helsingissä 14.1.2012 Juha Siikavuo HTM, KTM 1 SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat... 3 Firmani ja minä, tmi, ay, ky ja

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN KEHITTÄMINEN

PK-YRITYKSEN LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN KEHITTÄMINEN JUSSI HEIKKILÄ PK-YRITYKSEN LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN KEHITTÄMINEN Diplomityö Tarkastaja, aihe ja kieli hyväksytty Talouden ja Rakentamisen tiedekuntaneuvoston kokouksessa 4.3.2015 Tarkastaja: Professori

Lisätiedot

Jukka Turtiainen Satamakatu 3 A 8 57130 Savonlinna. Puhelin: 040-7675179

Jukka Turtiainen Satamakatu 3 A 8 57130 Savonlinna. Puhelin: 040-7675179 Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu, Tuotantotalouden osasto Suomalaisten Internet-kauppojen palvelutaso Diplomityön aihe on hyväksytty Tuotantotalouden osaston osastoneuvostossa xx.12.2000 Työn tarkastaja

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON PALVELUIDEN HINNOITTELU

TALOUSHALLINNON PALVELUIDEN HINNOITTELU TALOUSHALLINNON PALVELUIDEN HINNOITTELU Case KuntaPro Oy Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Liiketalous Visamäki syksy 2013 Heidi Ihaniemi TIIVISTELMÄ VISAMÄKI Liiketalous Laskentatoimi Tekijä Heidi Ihaniemi

Lisätiedot

Autokaupan markkinatilannemuutoksen vaikutukset autoliikkeiden hankintaprosesseihin. Market change s effect on the purchasing processes of car dealers

Autokaupan markkinatilannemuutoksen vaikutukset autoliikkeiden hankintaprosesseihin. Market change s effect on the purchasing processes of car dealers AC20A8000 Kandidaatintutkielma Autokaupan markkinatilannemuutoksen vaikutukset autoliikkeiden hankintaprosesseihin Market change s effect on the purchasing processes of car dealers Ilkka Häkkänen 0316489

Lisätiedot

Yrityksen fundamenttianalyysi -koulutussarja

Yrityksen fundamenttianalyysi -koulutussarja Yrityksen fundamenttianalyysi -koulutussarja Osa 1: Strateginen analyysi osakkeen arvonmäärityksessä Jarkko Aho Visio Invest Strateginen analyysi osakkeen arvonmäärityksessä Usein heikkoon sijoitusmenestykseen

Lisätiedot

Tarkastajat: Professori Markku Tuominen & Professori Janne Huiskonen Ohjaaja: Diplomi-insinööri Niko Alanen, ABB Oy Sähkökoneet

Tarkastajat: Professori Markku Tuominen & Professori Janne Huiskonen Ohjaaja: Diplomi-insinööri Niko Alanen, ABB Oy Sähkökoneet Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknistaloudellinen tiedekunta Tuotantotalouden koulutusohjelma Tapio Pynnönen TUOTANNONOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN PIENSARJATUOTANNOSSA Tarkastajat: Professori Markku Tuominen

Lisätiedot

TUOTANNONOHJAUSMALLIN KEHITYS ASIANTUNTIJAORGANISAATIOON

TUOTANNONOHJAUSMALLIN KEHITYS ASIANTUNTIJAORGANISAATIOON Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma Diplomityö Aapo Sormunen TUOTANNONOHJAUSMALLIN KEHITYS ASIANTUNTIJAORGANISAATIOON Työn tarkastajat: Prof.

Lisätiedot

Antero Tolvanen. Pk-yrityksen tuotannonohjaus. Opinnäytetyö Kevät 2013 Tekniikan yksikkö Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma

Antero Tolvanen. Pk-yrityksen tuotannonohjaus. Opinnäytetyö Kevät 2013 Tekniikan yksikkö Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma Antero Tolvanen Pk-yrityksen tuotannonohjaus Opinnäytetyö Kevät 2013 Tekniikan yksikkö Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön tiivistelmä Koulutusyksikkö:

Lisätiedot

12 Lineaarialgebran sovelluksia

12 Lineaarialgebran sovelluksia Lineaarialgebran sovelluksia, Panos-tuotos -analyysi 1 12 Lineaarialgebran sovelluksia Tässä kappaleessa esitellään sovelluksia. Ainakin osa sovelluksista on luennoilla syytä käydä läpi niin varhain kuin

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tuotantotalouden osasto TOIMINTOPERUSTEINEN KUSTANNUSLASKENTA KOMPONENTTITOIMITUKSISSA

TAMPEREEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tuotantotalouden osasto TOIMINTOPERUSTEINEN KUSTANNUSLASKENTA KOMPONENTTITOIMITUKSISSA TAMPEREEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tuotantotalouden osasto VILLE VARIS TOIMINTOPERUSTEINEN KUSTANNUSLASKENTA KOMPONENTTITOIMITUKSISSA Diplomityö Prof. Erkki Uusi-Rauva ja erikoistutkija Jari Paranko on

Lisätiedot

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Juha Siikavuo, HTM, KTM ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Helsingissä 24.2.2013 J.Siikavuo Ky Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com Leivän voitelua mökillä, toiselle se on

Lisätiedot

ERP. Toiminnanohjausjärjestelmän SOA ISV VAR MRP MRP II CRM SCM FICO HR(M) BOM POS EDI OVT SAAS PAAS IAAS ROI TCO SEPA IBAN

ERP. Toiminnanohjausjärjestelmän SOA ISV VAR MRP MRP II CRM SCM FICO HR(M) BOM POS EDI OVT SAAS PAAS IAAS ROI TCO SEPA IBAN BOM POS EDI OVT SAAS PAAS IAAS ROI TCO SEPA IBAN XML ASP OEM SOA ISV VAR ERP MRP MRP II CRM SCM FICO HR(M) BOM POS EDI OVT SAAS PAAS IAAS ROI TCO SEPA IBAN XML ASP OEM SOA ISV VAR ERP MRP MRP II CRM SCM

Lisätiedot

TU-22.1101 TUOTANTOTALOUDEN PERUSKURSSI (4 op)

TU-22.1101 TUOTANTOTALOUDEN PERUSKURSSI (4 op) TU-22.1101 TUOTANTOTALOUDEN PERUSKURSSI (4 op) Muistiinpanoja oppikirjan (Lehtonen J-M (toim.): Tuotantotalous, WSOY) perusteella. Vastuu on lukijalla. Mielipahaa ei korvata. 1. Yrityksen talous -julkisesti

Lisätiedot

TEKNIIKAN KOULUTUSALA. Tuotantotalous

TEKNIIKAN KOULUTUSALA. Tuotantotalous TEKNIIKAN KOULUTUSALA Tuotantotalous INSINÖÖRITYÖ PAKKAUSERÄKOKOJEN MALLINTAMINEN HANKINTALOGISTIIKASSA Työn tekijä: Heini Kuikka Työn valvoja: Ansa Harju Työn ohjaaja: Kaija Seppälä Työ hyväksytty: 22.2.2008

Lisätiedot

JAKELUKANAVAJÄRJESTELMIEN ARVIOINTI JA HARMONISOINTI Case Siemens Osakeyhtiö: Industry Sector

JAKELUKANAVAJÄRJESTELMIEN ARVIOINTI JA HARMONISOINTI Case Siemens Osakeyhtiö: Industry Sector TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu JAKELUKANAVAJÄRJESTELMIEN ARVIOINTI JA HARMONISOINTI Case Siemens Osakeyhtiö: Industry Sector Yrityksen johtaminen Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2014 Ohjaaja: Arja

Lisätiedot

Asiakkuuspääoman arvon määrittäminen

Asiakkuuspääoman arvon määrittäminen LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden osasto Laskentatoimi Kauppatieteiden kandidaatin tutkielma Asiakkuuspääoman arvon määrittäminen 11.05.2006 Tekijä: Opponoija: Ohjaaja: Anna Rautiola

Lisätiedot

JOONAS KOSKI TUOTANNONOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN VENTTIILITUO- TANNOSSA. Diplomityö

JOONAS KOSKI TUOTANNONOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN VENTTIILITUO- TANNOSSA. Diplomityö JOONAS KOSKI TUOTANNONOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN VENTTIILITUO- TANNOSSA Diplomityö Tarkastaja: professori Kari Koskinen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Teknisten tieteiden tiedekuntaneuvoston kokouksessa 4.

Lisätiedot

Power grid. Tavoite. Sisältö. Voimalakortit. Pelin suunnittelija: Friedemann Friese

Power grid. Tavoite. Sisältö. Voimalakortit. Pelin suunnittelija: Friedemann Friese Power grid Pelin suunnittelija: Friedemann Friese Tavoite Pelaajat edustavat yhtiöitä, jotka omistavat voimaloita ja tuottavat kaupungeille sähköä. Pelin aikana pelaajat tekevät tarjouksia voimaloista

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen ja organisaatiot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen ja organisaatiot LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen ja organisaatiot Riku Laaksonen LÄÄKÄRIPALVELUYRITYSTEN TUNNISTAMAT KILPAILUEDUT JA TOIMIALAN KILPAILUVOIMAT Työn ohjaaja: prof.,

Lisätiedot