Yrityskysely Saimaan ja Järvi-Suomen suuralueen matkailuyhteistyö ja kansainvälisen markkinoinnin organisoiminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yrityskysely Saimaan ja Järvi-Suomen suuralueen matkailuyhteistyö ja kansainvälisen markkinoinnin organisoiminen"

Transkriptio

1 Matkailun ja elämystuotannon klusteri 1 Yrityskysely Saimaan ja Järvi-Suomen suuralueen matkailuyhteistyö ja kansainvälisen markkinoinnin organisoiminen Matkailun ja elämystuotannon klusteri KYSELYN TARKOITUS Kyselyn tarkoitus oli selvittää yritysten valmiuksia suuraluetason yhteistyöhön erityisesti kansainvälisessä myynnissä ja markkinoinnissa. Tieto yritysten valmiuksista hyödynnetään osaamiskeskuksen ohjelmien rakentamisessa siten, että voidaan käynnistää Järvi-Suomen suuraluetason toimenpiteitä Suomen kansallisen matkailustrategian toteuttamiseksi. Vastauksia syytä peilata erityisesti Itä-Suomen mahdollisuuksiin hyödyntää matkailustrategiassa esiin nostettua vesistömatkailuteemaa. Ratkaistavia kysymyksiä ovat erityisesti Mikä on tulevaisuuden alueellisen yhteistyön laajuus ja muoto? Mille markkinoille halutaan panostaa? Mitkä ovat keinot ja tarvittava panostusten suuruus? Kyselyn vastauksia voidaan hyödyntää suunniteltaessa yritysten yhteisiä toimenpiteitä ja tehtäessä päätöksiä yhteistyöstä yrityksissä. Lisäksi aluekehitysviranomaiset ja julkiset rahoittajaorganisaatiot voivat käyttää kyselyn tuloksia omassa päätöksenteossaan. Vastauksia saatiin 162 kappaletta, joista 83,2 % ilmoitti asiakaskuntaansa kuuluvan ulkomaisia asiakkaita. Tämä väliraportti on kooste välittömistä tuloksista, joka perustuu kuvaajien esittämiseen. Tulokset ja niiden analyysi esitetään myöhemmin julkaistavassa raportissa. Osaamiskeskuksen rooli on tarjota tietoa päätöksenteon pohjaksi. Näin osaamiskeskus pyrkii myötävaikuttamaan siihen, että yritysten tarpeet tulevat huomioiduiksi. Osaamiskeskus ei ole sitoutunut edistämään mitään tiettyä ratkaisumallia suuralueyhteistyössä.

2 Matkailun ja elämystuotannon klusteri 2 KANSAINVÄLINEN MYYNTI- JA MARKKINOINTI YRITYKSISSÄ Muita mainintoja ovat mm. opaskirjat (Lonely Planet), järjestöt, lehdet. Verkkopalveluista mainintoja saavat gosaimaa, saimaa.fi, Google, Super Travel Net, Lomarengas, Huvila.net.

3 Matkailun ja elämystuotannon klusteri 3 81,7 prosenttia vastanneista on kiinnostunut tulevaisuudessa kasvattamaan aktiivisilla toimenpiteillä ulkomaalaisten asiakkaiden määrää.

4 Matkailun ja elämystuotannon klusteri 4

5 Matkailun ja elämystuotannon klusteri 5 TUOTTEIDEN JA MARKKINOINNIN SUUNTAAMINEN ULKOMAALAISILLE ASIAKKAILLE: YRITYSTEN NÄKEMYKSET JA ODOTUKSET

6 Matkailun ja elämystuotannon klusteri 6

7 Matkailun ja elämystuotannon klusteri 7

8 Matkailun ja elämystuotannon klusteri 8

9 Matkailun ja elämystuotannon klusteri 9

10 Matkailun ja elämystuotannon klusteri 10 ULKOMAAN MARKKINOINNIN TOIMENPITEET Vastanneista yrityksistä valtaosa (82 %) oli kiinnostunut aktiivista toimenpiteistä ulkomaisten asiakkaiden määrien lisäämiseksi yrityksessä. Tärkeimpinä syinä oli yrityksen kasvustrategia ja ulkomailla, erityisesti Venäjällä, nähty suuri asiakaspotentiaali. Monen vastauksen perusteluissa viitattiin myös ulkomaisista asiakkaista saatavaan parempaan katteeseen. Kielteisesti vastanneiden osalta päällimmäisiä syitä olivat yritystoiminnan pienimuotoisuus, ongelmat toiminnassa tai yrityksen suuntautuminen puhtaasti kotimaiseen kohderyhmään.

11 Matkailun ja elämystuotannon klusteri 11 Muita esityksiä: risteily, luontoaktiviteetit, ostokset, kylpylä, käsityöt, metsästys, kalastus. Sesonkeina nousivat esiin joulu ja uusivuosi, pääsiäinen ja erilaiset harrastuskaudet.

12 Matkailun ja elämystuotannon klusteri 12 Avoimessa vastauksessa nostettiin esiin Kaakkois-Aasiasta Kiina ja Korea sekä joitakin Itä- Euroopan ja Baltian maita. Intian mahdollisena kohdemaana mainitsi yksi vastaaja.

13 Matkailun ja elämystuotannon klusteri 13 SUURALUEYHTEISTYÖ Puolet vastaajista koki mielekkääksi osallistumisen suuralueyhteistyöhön. Puolesta Vastaan Liiketoiminnalliset/yrityskohtaiset syyt Mahdollisuus paketoida Tarjonnan laajentaminen Yrityksen näkyvyyden lisääminen Toimintojen tehokkuus Osaamisen saatavuus Liian pienet resurssit yrityksessä Asiakaskohderyhmä kotimainen Omat hyvin toimivat markkinointikanavat riittävät Ongelmat yrityksen toiminnassa Yritys/toimipiste on ketjuohjauksessa Resurssien riittävyys Ulkoiset syyt Uskottava brändi Kiinnostavan kokonaisuuden tarjoaminen asiakkaalle Volyymiedut Kohteen näkyvyyden ja tunnettuuden lisääminen Asiantuntijuuden hyödyntäminen Välttämätöntä kilpailussa asiakkaista esim. Lapin kanssa Alueilla yhteiset tavoitteet Isompi kukkaro yhdessä Ei kiinnostava asiakkaan näkökulmasta Tähänastiset tulokset huonoja Tavoitteet epäselviä ja ristiriitaisia Epätasapuolisuus näkyvyydessä/markkinoinnissa Toiminnan tehottomuus; ei näkyviä tuloksia Matkailuhörhöjen puuhastelua Sitouduttu markkinointiin oman alueorganisaation kautta Ei osata erikoisalojen markkinointia

14 Matkailun ja elämystuotannon klusteri 14 Kysymyksessä yhteistyöalueesta pyydettiin valitsemaan ne maakunnat, jotka kuuluisivat suuralueyhteistyön piiriin. Vastausten tulkinnassa on huomioitava, että kyselyn vastaajina olivat yritykset Etelä-Karjalasta, Etelä-Savosta, Pohjois-Karjalasta ja Pohjois-Savosta. vastaajina ei ollut Kainuun eikä Keski-Suomen yrityksiä.

15 Matkailun ja elämystuotannon klusteri 15 Miten mielestänne ulkomaan yhteismarkkinointi suuralueella tulisi järjestää ja organisoida? Vastanneiden määrä 126 Ulkomaan yhteismarkkinointia suuraluetasolla ei tarvita 6 Jonkin muun mallin mukaisesti 21 Matkailuyritysten vetämän ja rahoittaman yhteenliittymän kautta 53 Uudelleen resursoidun Saimaan Matkailu ry:n tai sen tytäryhtiön kautta Esitettyjä muita malleja olivat mm. projekti, asiakasryhmän mukaisesti, kaupunkien yhteenliittymä, markkinointiyritys.

16 Matkailun ja elämystuotannon klusteri 16 Saimaa-Lakeland Finland -teema tuntui olevan vastaajien mielestä kaikkein läheisin. Lakeland Finland-(ei Saimaa) teeman mahdollisuuksista muistutettiin myös. Osa vastaajista painotti brändin mielekästä sisältöä, mahdollisuutta erottu markkinoilla, eikä halunnut ottaa kantaa siihen mikä brändi konkreettisesti voisi olla. Suuralueorganisaation kotimaan tehtäviksi esitettiin verkostojen kehittämistä, varausjärjestelmien kehittämistä sekä ulkomaan että kotimaan myyntiin sekä kotimaan markkinointiyhteistyön hoitamista. Suuralueorganisaation tehtäviksi esitettiin myös tiedotustoiminnan hoitamista sekä Järvi-Suomen brändäystä kotimaan markkinoille myös talvikohteena (ympärivuotisena).

17 Matkailun ja elämystuotannon klusteri 17 KYSELYYN OSALLISTUMINEN Kysely toteutettiin sähköpostilla siten, että ensimmäinen viesti lähti Lisäksi lähetettiin kaksi muistutusviestiä. Vastaaminen tapahtui sähköisesti www-lomakkeella. Lähetettyjä viestejä oli kaikkiaan 807 kappaletta. Viestin saaneita oli arviolta 650 vastaanottajaa. Vastauksia kyselyyn saatiin 162 kappaletta. Vastausprosentiksi muodostui 25, jos huomioidaan arvio viesteistä, jotka eivät saavuttaneet vastaanottajaa teknisistä syistä (sähköpostiosoite ei voimassa). Virheilmoituksien perusteella haravoitiin vielä tunnettujen yritysten kohdalta voimassa olevat sähköpostiosoitteet. Vastaajien profiili Vastaajaluettelon perusteella voidaan todeta erityyppisten yritysten olevan hyvin edustettuina. 78 % (126) vastaajista vastasi yrityksen nimellä antaen nimen ja yhteystiedon. Majoitus- ja ohjelmapalveluja tarjoavat yritykset vastasivat runsaasti kyselyyn. Kyselyyn saatiin paljon vastauksia pien- ja mikroyrityksistä, joita voi pitää sivutoimisina. Yli euron liikevaihtoon yltävistä yrityksistä vastauksia saatiin 46 kappaletta.

18 Matkailun ja elämystuotannon klusteri 18

19 Matkailun ja elämystuotannon klusteri 19 Vastauksia saatiin maakunnittain seuraavasti: Pohjois- Savo Pohjois- Karjala Etelä- Savo Etelä- Karjala Muu Arvio vastausten luotettavuudesta On ilmeistä, että kyselyn sisällön perusteella vastaajista ovat karsiutuneet ne yritykset, joita ulkomaan myynti ei kiinnosta. Tarkastelemalla vastaajalistaa voidaan todeta, että vastauksia on saatu erityyppisistä yrityksistä, eri neljästä maakunnasta edustavasti, sekä että edustettuina ovat liikevaihdoltaan erikokoiset yritykset. Silmämääräisellä aineiston tarkastuksella vastauksissa ei esiinny häirintää tai teknisiä epäselvyyksiä. Yksittäisiä ilmoituksia teknisistä vaikeuksista lomakkeen käytössä saatiin, alle 10 kpl. Heidät ohjattiin vastauslomakkeeseen avoimen linkin kautta. Kyselyn toteutuksessa tai vastausaineistossa ei ole ilmennyt merkittäviä virhelähteitä. Vastaukset antavat luotettavan kuvan yrittäjien näkemyksistä. LISÄTIETOJA KYSELYSTÄ JA OSAAMISKESKUKSEN TOIMINNASTA Pellervo Kokkonen Osaamiskeskusjohtaja Savonlinnan Seudun Osaaamiskeskus Savonlinnan Innovaatiokeskus Oy Puistokatu 1, Savonlinna Puh Web: Blogi:

LAKELAND-SAIMAA TILAUSLENTOLIIKENTEEN YRITYSVERKOSTOKONSEPTI

LAKELAND-SAIMAA TILAUSLENTOLIIKENTEEN YRITYSVERKOSTOKONSEPTI 1 LAKELAND-SAIMAA TILAUSLENTOLIIKENTEEN YRITYSVERKOSTOKONSEPTI Esiselvityshankkeen raportti Matkailun ja elämystuotannon klusteriohjelma Savonlinnan seudun osaamiskeskus Savonlinnan Innovaatiokeskus Oy

Lisätiedot

Mikkelin seudun Digipuntari 2014 Pilottikysely. Lokakuu 2014

Mikkelin seudun Digipuntari 2014 Pilottikysely. Lokakuu 2014 Mikkelin seudun Digipuntari 2014 Pilottikysely Lokakuu 2014 Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Sähköisten palveluiden soveltavan tutkimuksen rakenteet-hanke Marketta Koskinen ja Anssi Jääskeläinen Pilottikyselyn

Lisätiedot

NÄKYVÄ SAARISTO. Selvitystyön loppuraportti

NÄKYVÄ SAARISTO. Selvitystyön loppuraportti NÄKYVÄ SAARISTO Selvitystyön loppuraportti Maaliskuu 2013 1 Tausta, menetelmät ja prosessi 1.1 Projektin tausta Turun saaristo on kiinnostava ja vetovoimainen matkailualue ja Saariston rengastien avulla

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON MATKAILUSTRATEGIA

POHJOIS-SAVON MATKAILUSTRATEGIA POHJOIS-SAVON 2015 MATKAILUSTRATEGIA A:73 Kuopio 2011 Painosmäärä 100 kpl Taitto Thomasmedia Painopaikka Kopijyvä ISSN 1797-4402 ISBN 978-952-5759-56-3 ISSN pdf 978-952-5759-57-0 Pohjois-Savon liitto PL

Lisätiedot

Kumppanuus- ja yhteistyöselvitys Outdoors Finland Etelä hanke

Kumppanuus- ja yhteistyöselvitys Outdoors Finland Etelä hanke 2013 Kumppanuus- ja yhteistyöselvitys Outdoors Finland Etelä hanke Pirjo Räsänen Sisällysluettelo Tutkimuksen taustaa... 3 Outdoors Finland Etelä hanke... 3 Tutkimuksen toteutus ja tavoitteet... 4 Vastaajien

Lisätiedot

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä Selvitys viennin ja kansainvälistymisen edistämispalveluiden (VKE) käytöstä ja kehittämisestä PK-yritysten näkökulmasta PK-yritysten vientimahdollisuudet

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON MATKAILUSTRATEGIA 2001-2006

POHJOIS-SAVON MATKAILUSTRATEGIA 2001-2006 POHJOIS-SAVON MATKAILUSTRATEGIA 2001-2006 ALKUSANAT Pohjois-Savon matkailustrategia 2001-2006 on valmistunut. Strategiaa on valmisteltu laajana maakunnallisena yhteistyönä. Valmistelua on ohjannut Pohjois-Savon

Lisätiedot

Travelli matkailualan osaamiskartoitus. Keski-Suomi

Travelli matkailualan osaamiskartoitus. Keski-Suomi Travelli matkailualan osaamiskartoitus Keski-Suomi Maakuntaraportti 2002 YLEISTÄ Travelli matkailualan osaamiskartoitus kuvaa matkailualan osaamista, sen tasoa ja osaamistarpeita kolmesta näkökulmasta;

Lisätiedot

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot

Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola. Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012

Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola. Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012 Tanja Matikainen Terttu Kauranen Tuuli Mirola Saimaan ammattikorkeakoulun sidosryhmäkysely 2012 Saimaan ammattikorkeakoulu Saimaa University of Applied Sciences 2012 SISÄLTÖ 1 Johdanto... 3 1.1 Kyselyn

Lisätiedot

SELVITYS POHJOISKARJALAISTEN PIENTEN JA KESKISUURTEN YRITYSTEN MARKKINOINTIOSAAMISESTA

SELVITYS POHJOISKARJALAISTEN PIENTEN JA KESKISUURTEN YRITYSTEN MARKKINOINTIOSAAMISESTA SELVITYS POHJOISKARJALAISTEN PIENTEN JA KESKISUURTEN YRITYSTEN MARKKINOINTIOSAAMISESTA Raija Komppula Tommi Laukkanen Hanna-Kaisa Raninen Helen Reijonen Niko Suhonen Sasu Tuominen ESIPUHE Pohjoiskarjalaisten

Lisätiedot

Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen maaseutumatkailun mahdollisuuksista

Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen maaseutumatkailun mahdollisuuksista Sanna Hiltunen ja Kati Sinivuori (toim.) Menolippu maalle! Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 85 > Artikkelikokoelma Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Venäjän sähköinen liiketoiminta matkailualalla. RuCoLa Plus -hankkeen anti ja kootut opit

Venäjän sähköinen liiketoiminta matkailualalla. RuCoLa Plus -hankkeen anti ja kootut opit Venäjän sähköinen liiketoiminta matkailualalla RuCoLa Plus -hankkeen anti ja kootut opit 1. JOHDANTO... 3 1.1. VENÄJÄN SÄHKÖINEN MARKKINOINTI TAUSTAA... 4 1.2. SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTAPROSESSI... 6 1.3.

Lisätiedot

LUOVAT ALAT YRITYSKARTOITUS 2009 TULOKSET Sanna Laukkanen, Marjo Luomi

LUOVAT ALAT YRITYSKARTOITUS 2009 TULOKSET Sanna Laukkanen, Marjo Luomi LUOVAT ALAT YRITYSKARTOITUS 2009 TULOKSET Sanna Laukkanen, Marjo Luomi Kouvolan seudulla toteutettiin kesän ja alkusyksyn 2009 aikana luovien alojen yrityskysely, jonka tavoitteena oli saada ajan tasaista

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Heini Lipiäinen & Heikki Karjaluoto

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Heini Lipiäinen & Heikki Karjaluoto Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Heini Lipiäinen & Heikki Karjaluoto Digitaalinen markkinointi keskisuomalaisissa yrityksissä tutkimusraportti N:o 189/2012 Jyväskylän yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

www.toimialaraportit.fi

www.toimialaraportit.fi Matkailun yleisosa www.toimialaraportit.fi Matkailun yleisosa Toimialaraportti 10/2007 Anneli Harju-Autti Jaakko Ryymin Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Toimialaraportti Aleksanterinkatu

Lisätiedot

Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö

Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö PEKKA OESCH Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö kehitys ja käytännöt Culture, Companies and Sponsorship Development and Practice TAITEEN KESKUSTOIMIKUNNAN JULKAISUJA N:O 25 Taiteen keskustoimikunta

Lisätiedot

SÄHKÖISEN MARKKINOINTI- VIESTINNÄN SEURANTA MAASEUTUMATKAILU- YRITYKSISSÄ ETELÄ-POHJANMAALLA

SÄHKÖISEN MARKKINOINTI- VIESTINNÄN SEURANTA MAASEUTUMATKAILU- YRITYKSISSÄ ETELÄ-POHJANMAALLA Opinnäytetyö SÄHKÖISEN MARKKINOINTI- VIESTINNÄN SEURANTA MAASEUTUMATKAILU- YRITYKSISSÄ ETELÄ-POHJANMAALLA Marlena Tuomela Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 2008 TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittelyn

Lisätiedot

SELVITYS MATKAILUYRITYSTEN KEHITTÄMISTARPEISTA 2007 2013 MIKKELIN JA SAVONLINNAN SEUDULLA SEKÄ HEINÄVEDELLÄ

SELVITYS MATKAILUYRITYSTEN KEHITTÄMISTARPEISTA 2007 2013 MIKKELIN JA SAVONLINNAN SEUDULLA SEKÄ HEINÄVEDELLÄ Nina Rinkinen Päivikki Liukkonen Virpi Leskinen SELVITYS MATKAILUYRITYSTEN KEHITTÄMISTARPEISTA 7 MIKKELIN JA SAVONLINNAN SEUDULLA SEKÄ HEINÄVEDELLÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu A: Tutkimuksia ja raportteja

Lisätiedot

www.toimialaraportit.fi

www.toimialaraportit.fi Matkailun yleisosa www.toimialaraportit.fi Matkailun yleisosa Toimialaraportti 13/2006 Anneli Harju-Autti Jaakko Ryymin Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite Toimialaraportti Aleksanterinkatu

Lisätiedot

Matkailututkimuksen kehittäminen Suomessa. Perusselvitys matkailututkimuksen tilanteesta, sisällöstä ja kehitystarpeesta

Matkailututkimuksen kehittäminen Suomessa. Perusselvitys matkailututkimuksen tilanteesta, sisällöstä ja kehitystarpeesta Matkailututkimuksen kehittäminen Suomessa Perusselvitys matkailututkimuksen tilanteesta, sisällöstä ja kehitystarpeesta Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 5/2009 Malla Paajanen - Mikko

Lisätiedot

EURACADEMY OBSERVATORY. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille

EURACADEMY OBSERVATORY. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille EURACADEMY OBSERVATORY Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän elinikäisen oppimisen havaintoasema maaseudun mikro- ja pienyrityksille Tarve ICT- tuettuun koulutukseen Kysely koulutukseen osallistuneille

Lisätiedot

KAINUUN KANSAINVÄLINEN MATKAILUMARKKINOINTI

KAINUUN KANSAINVÄLINEN MATKAILUMARKKINOINTI versio 7..25 (= versio 24..24) KAINUUN KANSAINVÄLINEN MATKAILUMARKKINOINTI sivu SISÄLLYSLUETTELO versio 7..25 Yhteenveto ehdotuksesta Kainuun matkailun kansainvälisestä markkinoinnista... 4-6 Taustatietoa

Lisätiedot

Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke

Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke LOPPURAPORTTI Koillismaan matkailu- ja luonnontuotealan esiselvityshanke 1.1.-31.8.2012 Sisältö 1. Hankkeen tiedot... 2 2. Yhteenveto hankkeesta... 2 3. Hankkeen tavoitteet... 3 3.1 Yleiset tavoitteet...

Lisätiedot

Melonta-, pyöräily- ja vaellustarjontamme ja sen kysyntä ulkomailla

Melonta-, pyöräily- ja vaellustarjontamme ja sen kysyntä ulkomailla Melonta-, pyöräily- ja vaellustarjontamme ja sen kysyntä ulkomailla Tilannekartoitus Ellare Oy Pirjo Räsänen Heli Saari MEK A:134 2004 Matkailun edistämiskeskus 1 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 1.1 Tutkimuksen

Lisätiedot

Kenth Nedergård. Pohjalaisten matkailuyritysten ja käyntikohteiden näkyvyys Internetissä ja sosiaalisessa mediassa

Kenth Nedergård. Pohjalaisten matkailuyritysten ja käyntikohteiden näkyvyys Internetissä ja sosiaalisessa mediassa Kenth Nedergård Pohjalaisten matkailuyritysten ja käyntikohteiden näkyvyys Internetissä ja sosiaalisessa mediassa Kartoitus yrityksistä, yhdistyksistä ja järjestöistä, jotka tarjoavat matkailupalveluja

Lisätiedot

Kysely ekarjala -portaalin sisältöjen tulevaisuudesta

Kysely ekarjala -portaalin sisältöjen tulevaisuudesta Kysely ekarjala portaalin sisältöjen tulevaisuudesta 1. Edustamasi taho Vastaajien määrä: 35 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Kunta/kaupunki Oppilaitos Yritys Muu, Mikä? Avoimet vastaukset: Muu, Mikä?

Lisätiedot

Toimiston asiakirjastandardit opetuskäytössä Selvityksen tulokset

Toimiston asiakirjastandardit opetuskäytössä Selvityksen tulokset Toimiston asiakirjastandardit opetuskäytössä Hanna Vuohelainen Asiakirjastandardien käyttö opetuksessa 2 (26) Sisältö 1 Taustaksi ja johdannoksi... 3 2 Asiakirjastandardit osana SFS ry:n standardisointityötä

Lisätiedot

esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta

esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta elive.fi - Verkottuvan liiketoiminnan sähköiset palvelut -kehittämishanke esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta Antti Tuomisto, Pasi Ojala, Esko Pesonen, Nina

Lisätiedot

Toimialaraporttisarja. Maaseutumatkailu. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia

Toimialaraporttisarja. Maaseutumatkailu. Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Toimialaraporttisarja Maaseutumatkailu Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia Maaseutumatkailu Toimialaraportti 15/2005 Jaakko Ryymin Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite

Lisätiedot