KESKI-SUOMI Matkailun alueelliset tietovarannot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKI-SUOMI Matkailun alueelliset tietovarannot"

Transkriptio

1 KESKI-SUOMI Matkailun alueelliset tietovarannot Aineistonkeruuraportti 213 Itä-Suomen Yliopisto, Matkailualan opetus ja tutkimuslaitos

2 2 Sisällysluettelo KESKI-SUOMI Perustiedot Matkailuliiketoiminnan tunnusluvut Majoituspalveluita tarjoavat yritykset Majoituspalveluiden kapasiteetti Yöpymisvuorokaudet majoituspalveluita tarjoavissa yrityksissä Aktiviteettien tarjonta Yrityksen asiakkaat Yrityksen tulevaisuus Lopuksi... 9 Taulukko 1. Keski-Suomen yritysten tarjoamat matkailupalvelut Taulukko 2. Majoitusyritysten tarjoamat majoituspalvelut Taulukko 3. Vastanneiden yritysten majoituskapasiteetti Taulukko 4. Tarjotut aktiviteetit Taulukko 5. Keski-Suomen aineistonkeruun tulosten yhteenvetotaulukko Kuva 1. Keski-Suomen vastanneiden yritysten tarjoamat matkailupalvelut (n=166) Kuva 2. Keski-Suomen yritysten matkailuliikevaihdon määrä liikevaihtoluokittain (n=52) Kuva 3. Keski-Suomen yritysten matkailuliiketoiminnan henkilötyövuosien määrä (n=5) Kuva 4. Yritysten näkemys tulevaisuudesta.... 9

3 3 KESKI-SUOMI 1. Perustiedot Keski-Suomen yrityslistalla yrityksiä oli yhteensä 964 kappaletta, pääasiassa majoitus-, ravitsemis- ja aktiviteettiyrityksiä. Kysely lähetettiin kaikkiaan 771 yritykselle, joille löytyi sähköpostiosoite. Lopuille yrityksistä ei löytynyt sähköpostiosoitetta, johon kysely olisi voitu lähettää. Osaa niistä yrityksistä, joilta sähköpostiosoite puuttui, lähestyttiin kuitenkin puhelimitse, kun kyselyvastauksia karhuttiin yrittäjiltä. Vastauksia kyselyyn saatiin yhteensä 168 kappaletta. Näin ollen Keski-Suomen vastausprosentti oli 22, mikä on melko alhainen, mutta samaa luokkaa kuin muissakin maakunnissa. Jatkossa tietovarantojen aineistonkeruussa pyritään todennäköisesti painottamaan entistä enemmän pelkästään majoitus- ja ohjelmapalveluyrityksiä ja niistäkin erityisesti Tilastokeskuksen tilastoinnin ulkopuolelle jääviä yrityksiä. Näin pyritään kasvattamaan vastausprosenttia ja toimimaan Tilastokeskuksen toimintaa tukevana aineistontuottajana. Keski-Suomen 168 vastanneesta yrityksestä 29 sijaitsi Jämsässä (17,9 prosenttia vastanneista), 19 Jyväskylässä (11,7 %), 16 Keuruulla (9,9 %), 14 Saarijärvellä (8,6 %), yhdeksän Viitasaarella ja Äänekoskella kussakin (5,5 %) ja kahdeksan Hankasalmella (4,9 %). Kaikista Keski-Suomen kunnista oli vähintään yksi vastaus. Yrityksiä pyydettiin kyselyssä valitsemaan tarjoamansa matkailupalvelut. Vastanneista yrityksistä kahta lukuun ottamatta kaikki vastasivat tähän kysymykseen. Vastanneista yrityksistä 1 ilmoitti tarjoavansa majoituspalveluita, 6 ravitsemispalveluita ja 5 ohjelmapalveluita. Muita useimmin tarjottuja palveluita olivat kokous- ja juhlapalvelut. Ympärivuotisesti matkailuliiketoimintaa harjoittavia yrityksiä oli 67 prosenttia vastanneista (n=96 yritystä). Taulukko 1. Keski-Suomen yritysten tarjoamat matkailupalvelut. Toimiala yritystä (%) Majoituspalvelut 1 59,5 Ravitsemispalvelut 6 35,7 Ohjelmapalvelut 5 29,8 Kokous- ja juhlapalvelut 46 27,4 Nähtävyydet ja käyntikohteet Tapahtumat 19 11,3 Ostopaikat 15 48,9 Kuljetuspalvelut 9 5,4 Matkatoimistopalvelut ja matkanjärjestäjänpalvelut 5 3 Siitä huolimatta, että kyselyn vastausprosentti Keski-Suomessa oli 22, kaikkiaan 1 yritystä ilmoitti tarjoavansa majoituspalveluita. Kuitenkin Tilastokeskuksen majoitustilaston piiriin kuului Keski-Suomessa vuonna 212 keskimäärin vain 53 majoitusyritystä. Tästä on huomattavissa, että suuri määrä majoituspalveluita tarjoavista yrityksistä jää virallisten tilastojen ulkopuolelle Tilastokeskuksen kriteerien kehittymisen jälkeenkin. Vuodesta 212 alkaen tilastoinnin piiriin on kuulunut kaikki yli 2 vuodepaikkaa omaavat yritykset. Ennen tilastoinnin piiriin kuului ainoastaan kaikki yli 1 huonetta omaavat yritykset. Todellisuudessa tilastokeskus ei kuitenkaan ole vielä tässä vaiheessa onnistunut lisäämään kaikkia uusia tilastoinnin piiriin kuuluvia yrityksiä aineistoihinsa, vaan se tapahtuu pikkuhiljaa, muun muassa yhteistyössä Matkailun alueellisten tietovarantojen kanssa. Hiukan yli puolet yrityksistä (54 %) ilmoitti tarjoavansa ainoastaan yhtä matkailupalvelua, yleisimmin majoituspalveluita. Viidennes (21 %) puolestaan ilmoitti tuottavansa kahta matkailupalvelua, yhdeksän prosenttia kolmea matkailupalvelua, noin 1 prosenttia neljää matkailupalvelua ja viittä tai useampaa noin seitsemän

4 prosenttia yrityksistä (kuva 1). Enimmillään matkailupalveluita yhdellä yrityksellä ilmoitettiin olevan kaikkiaan yhdeksän ,2 2,5 9 9,6 2,4 1,8 1,2,6,6 % yrityksistä Kuva 1. Keski-Suomen vastanneiden yritysten tarjoamat matkailupalvelut (n=166). 2. Matkailuliiketoiminnan tunnusluvut Vain noin kolmannes (31 %) kyselyyn vastanneista yrityksestä oli vastannut yrityksen kokonaisliikevaihtoa ja saman verran (3 %) yrityksen matkailuliiketoiminnan liikevaihtoa käsitteleviin kysymyksiin. Luvut eivät pienen vastausmäärän vuoksi kuvasta koko maakunnan tilannetta vaan ovat suuntaa antavia. Vastanneiden yritysten kokonaisliikevaihto ilman arvonlisäveroa vaihteli 455 eurosta 3,5 miljoonaan euroon ja matkailuliiketoiminnan liikevaihto ilman arvonlisäveroa 2 eurosta 3,5 miljoonaan euroon. Suurin osa kyselyyn vastanneista yrityksistä, jotka olivat ilmoittaneet liikevaihtotietonsa, olivat kooltaan pieniä yrityksiä, joilla matkailuliiketoiminnan liikevaihto jää alle 2 euroon (kuva 2). Kyselyyn vastanneiden yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 9,4 miljoona euroa ja matkailuliiketoiminnan yhteenlaskettu liikevaihto 7,1 miljoonaa euroa. Vastanneista yrityksistä 45 prosenttia (n=42) ilmoitti matkailuliiketoiminnan muodostavan 1 prosenttia yrityksen liikevaihdosta. Keskimäärin matkailuliikevaihdon osuus oli vastanneiden yrittäjien mukaan 68 prosenttia yrityksen kokonaisliikevaihdosta. Majoitus- ja ravitsemispalveluita tarjoavilla yrityksillä matkailuliikevaihdon osuus oli vastanneiden yrittäjien mukaan keskimäärin 7 prosenttia (n=36) ja viihde- ja virkistyspalveluita tarjoavilla yrityksillä keskimäärin 64 prosenttia (n=2) yrityksen kokonaisliikevaihdosta.

5 ,8 5 4 % vastanneista yrityksistä ,2 5,8 11,5 5,8 Alle tai enemmän Kuva 2. Keski-Suomen yritysten matkailuliikevaihdon määrä liikevaihtoluokittain (n=52). Yritysten matkailuliiketoiminnan henkilötyökuukaudet vaihtelivat nollan ja 6 henkilötyökuukauden välillä. Kuitenkin 74 prosenttia yrityksistä työllisti matkailuliiketoiminnan osalta henkilötyövuosissa mitattuna vuodessa alle yhden henkilön (kuva 3). Keski-Suomen kyselyyn näyttääkin vastanneen pääasiassa juuri ne pienimmät matkailuyritykset, jotka jäävät usein virallisten tilastointien ulkopuolelle. Kysymykseen vastanneiden yritysten yhteenlaskettu kokonaistyöllistävyys oli henkilötyökuukautta (n=63) ja matkailuliiketoiminnan yhteenlaskettu työllistävyys 192 henkilötyökuukautta (n=5) Alle 1 htv 1-4 htv 5-9 htv 1 htv tai enemmän % vastanneista yrityksistä Kuva 3. Keski-Suomen yritysten matkailuliiketoiminnan henkilötyövuosien määrä (n=5). 3. Majoituspalveluita tarjoavat yritykset Kaikista kyselyyn vastanneista yrityksistä 1 (6 %) ilmoitti tarjoavansa majoituspalveluita. Näistä yrityksistä 86 oli vastannut kysymykseen, jossa vastaajaa pyydettiin tarkentamaan yrityksen tarjoamia majoituspalveluita. Noin kaksi kolmasosaa (65 %) majoituspalveluyrityksistä tarjosi mökkimajoitusta (taulukko 2). Seuraavaksi eniten yritykset

6 tarjosivat maatila- tai aamiaismajoitusta (16 %). Myös tämä tukee oletusta, että kyselyyn ovat vastanneet juurikin pienet majoitusyritykset ja vastaavasti suuret hotellit ovat jättäneet kyselyn huomiotta. Taulukko 2. Majoitusyritysten tarjoamat majoituspalvelut. majoitusmuoto vastauksia kpl % majoituspalveluyrityksistä mökkimajoitus maatilamajoitus / aamiaismajoitus muu 1 1 huoneisto, huvila tms. 8 8 motelli 6 6 liikunta- tai leirikeskus 3 3 leirintäalue 2 2 erikoismajoitus 2 2 kesähotelli 1 1 hotelli 1 1 lomakylä 6 Yritysten kokoluokka vaihteli suuresti. Majoituspalveluita tuottavia yrityksiä pyydettiin vastaamaan kysymykseen, onko yritys velvollinen ilmoittamaan yrityksensä yöpymisvuorokaudet Tilastokeskukselle. Vastanneista majoitusyrityksistä (n=56) ainoastaan 16 prosenttia (9 yritystä) oli vastannut tähän myöntävästi ja 44 oli jättänyt vastaamatta kokonaan tähän kysymykseen. Vastausten perusteella voisi olettaa, että 84 prosenttia vastanneista yrityksistä jää virallisen tilastoinnin ulkopuolelle, mutta varmuutta siitä, ovatko kaikki yritykset ymmärtäneet olevansa ilmoitusvelvollisia tilastokeskukselle, ei kyselystä saada. Näyttäisi kuitenkin siltä, että kyselyllä on vuonna 213 tavoitettu erityisesti juuri näitä pieniä majoitustoimijoita, jotka jäävät virallisen tilastoinnin ulkopuolelle. Vastanneiden majoituspalveluita tarjoavien yritysten matkailuliikevaihdon osuus oli keskimäärin 74 prosenttia yrityksen kokonaisliikevaihdosta. Keskimäärin vuotta kohden majoitusyrityksillä kertyi kaikkiaan yhteensä 28 henkilötyökuukautta (n=41) ja 29 matkailuliiketoiminnan henkilötyökuukautta (n=4). Kuitenkin mediaaniarvot olivat reilusti näitä pienemmät: majoitusyritysten kaikki henkilötyökuukaudet yhteensä vuodessa oli kahdeksan ja matkailuliiketoiminnan henkilötyökuukaudet seitsemän. Toisin sanoen aineistossa on mukana muutama suuri majoitusyritys, joka nostaa muuten pienyritysvoittoisen majoitusyritysjoukon keskiarvoja. 3.1 Majoituspalveluiden kapasiteetti Tilastokeskuksen mukaan vuonna 212 Keski-Suomessa oli keskimäärin 53 majoitusliikettä, joiden yhteenlaskettu vuodekapasiteetti oli vuodepaikkaa. Tietovarantojen kyselyyn vastasi kaikkiaan 1 yritystä, jotka ilmoittivat tarjoavansa majoituspalveluita (taulukko 3). Kysymyksiin vuodepaikkojen lukumäärästä vastasi 82 yritystä, ja näiden yritysten yhteenlaskettu vuodepaikkojen lukumäärä oli Kyselyyn vastanneiden mökkimajoitusta tarjoavien yritysten (n=47) yhteenlaskettu mökkien määrä taas oli 151 kappaletta. Taulukko 3. Vastanneiden yritysten majoituskapasiteetti. Majoitusyritysten kapasiteetti kpl N yritysten lukumäärä 1 vuodepaikkojen lukumäärä yhteensä huoneiden lukumäärä mökkien lukumäärä yhteensä

7 7 3.2 Yöpymisvuorokaudet majoituspalveluita tarjoavissa yrityksissä Yöpymisvuorokausia koskeviin kysymyksiin vastasi kaikkiaan 42 yritystä eli alle puolet kyselyyn vastanneista majoitusyrityksistä. Yöpymisvuorokausien lukumäärä vaihteli 1 yöpymisvuorokaudesta lähes 5 yöpymisvuorokauteen. Kaikkien kysymykseen vastanneiden majoituspalveluita tarjoavien yritysten yhteenlasketut yöpymisvuorokaudet olivat Tilastokeskuksen majoitustilaston mukaan Keski-Suomeen kertyi vuonna 212 kaikkiaan rekisteröityä yöpymisvuorokautta. Kysymykseen yöpymisvuorokausien määrästä sesonkina oli vastannut 38 yritystä. Kaikkien yritysten vastausten perusteella keskimäärin 66 prosenttia kaikista yöpymisvuorokausista ajoittui yritysten sesonkiaikaan. Majoitusyrityksistä 19 prosenttia mainitsi sesongikseen kesän, yksi prosentti syksyn ja kolme prosenttia talven. Loput 77 prosenttia oli jättänyt vastaamatta kysymykseen. Kotimaisten matkailijoiden yöpymisvuorokausien osuus oli keskimäärin 84 prosenttia yrityksen yöpymisvuorokausista, mutta kysymykseen vastasi ainoastaan 21 yritystä sadasta majoitusta tarjoavasta yrityksestä. 4. Aktiviteettien tarjonta Aktiviteetteja koskevissa kysymyksissä yrittäjää pyydettiin ilmoittamaan tarjoamansa aktiviteetit sekä tarjotaanko yrityksessä kyseistä aktiviteettia opastetusti, omatoimisesti vai sekä että. Vastauksia tarkastellessa on syytä muistaa, että aktiviteettitarjontaa koskeviin kysymyksiin vastaaminen on yritysten oman harkinnan varassa. Vastaukset perustuvat yrittäjän omaan arvioon ja näkemykseen, eikä esimerkiksi Matkailun edistämiskeskuksen esittämiin tuotesuosituskriteereihin. Näin ollen todennäköisesti useat yritykset, joilla esimerkiksi kanootti seisoo vuokramökin pihassa, ovat maininneet tarjoavansa omatoimista melontaa. Yritysten palvelutarjontaa kysyttäessä ohjelmapalveluita ilmoitti tarjoavansa 5 yritystä, mutta tarjottavia aktiviteetteja tiedusteltaessa kysymykseen oli vastannut myös sellaisia yrityksiä, jotka eivät aiemmin olleet maininneet tarjoavansa ohjelmapalveluita. Kesäaktiviteeteista yleisimmin tarjottiin vaellusta tai sauvakävelyä, joita tarjosi 2 prosenttia kaikista kyselyyn vastanneista yrityksistä (taulukko 4). Toiseksi yleisin tarjottu aktiviteetti oli kalastus (19 % vastanneista yrityksistä) ja kolmanneksi yleisin melonta (18 %). Maatilan toimintaan perustuvat ohjelmapalvelut oli yleisin opastettuna toimintana tarjottu aktiviteetti (5 mainintaa). Talviaktiviteeteista yleisimmät aktiviteetit olivat hiihto (16 %), lumikenkäkävelyt (1 %), laskettelu ja lumilautailu (8 %) ja potkukelkkailu (8 %). Lumikenkäkävely oli opastetuista talviaktiviteeteista yleisin (3 mainintaa). Taulukko 4. Tarjotut aktiviteetit. Aktiviteetti omatoiminen opastettu omatoiminen ja opastettu yht. (%) vaellus, sauvakävely ,1 kalastus ,8 melonta ,2 veneily tai purjehdus ,6 retki- ja maastopyöräily ,9 maatilan toimintaan perustuvat ohjelmapalvelut ,7 rannikko- tai sisävesiristeilyt ,8 golf , motorisoidut aktiviteetit (mm. mönkijäsafarit) ,8 villieläinten ja lintujen katselu ja kuvaus ratsastus tai muu hevosohjelmapalvelu

8 8 seikkailupalvelut hiihto ,4 lumikenkäkävelyt ,3 laskettelu ja lumilautailu ,9 potkukelkkailu ,7 retkiluistelu tai luistelu ,5 moottorikelkkasafarit ,2 koiravaljakkosafarit 3 2 1,2 porosafarit 1 1,6 5. Yrityksen asiakkaat Yritysten kotimaisten asiakkaiden osuus oli yrittäjien mukaan keskimäärin 84 prosenttia yrityksen kokonaisasiakasmäärästä (n=73). Merkittävin kansainvälisten matkailijoiden lähtömaa oli Venäjä (3 mainintaa). Seuraavaksi tärkein lähtömaa oli Saksa (23 mainintaa). Useamman maininnan sai myös Viro (5 mainintaa). Yleisimmin yritykset ilmoittivat palvelevansa asiakkaitaan suomen lisäksi yhdellä (31 yritystä, n= 97), kahdella (23 yritystä) tai kolmella (23 yritystä) vieraalla kielellä. Neljää ulkomaista palvelukieltä tarjoavia yrityksiä oli kuusi. Englanniksi palvelua tarjosi 85 prosenttia kysymykseen vastanneista yrityksistä (n=97). Yrityksistä 41 prosenttia ilmoitti palvelukielekseen ruotsin, 32 prosenttia saksan ja 12 prosenttia venäjän. Kysymyksessä ei kuitenkaan tarkennettu, tarkoitetaanko palvelukielillä henkilökohtaista palvelua vai yrityksen vieraankielistä markkinointimateriaalia, esimerkiksi Internet -sivujen kieliversioita. 6. Yrityksen tulevaisuus Kyselyyn vastanneet Keski-Suomen matkailuyritykset näkivät lähitulevaisuuden (seuraavat kolme vuotta) pääosin positiivisena tai neutraalina. Useimpien yritysten toiminnot sekä liiketoiminnan tunnusluvut pysyvät yritysten omien arvioiden mukaan ennallaan tai kasvavat jonkin verran. Eniten kasvua uskotaan muutaman vuoden sisään olevan liikevaihdon määrässä, asiakasmäärissä ja liikevoiton määrässä (kuva 4). Liikevaihdon määrän kasvuun uskoo lähes kaksi kolmesta vastanneesta yrityksestä, asiakasmäärien kasvuun uskoo lähes 6 prosenttia vastaajista ja lisäksi reilu puolet yrityksistä uskoo liikevoiton määrän kasvavan. Vähiten muutoksia arvioitiin tulevan työvoiman määrään ja markkinointiin käytettävään rahamäärään.

9 9 Työntekijöiden määrä (n=77) Yrittäjätyövoiman määrä (n=77) Asiakasmäärä (n=82) 2,4 16,9 29,9 54,9 8,5 58,4 39 2,6 Kasvaa paljon 1,41,3 Kasvaa 2,4 1,2 jonkin verran Liikevaihdon määrä (n=78) 3,8 6,3 33,3 1,3 Pysyy ennallaan Yrityksen liikevoitto (n=75) Markkinointiin käytettävä rahamäärä (=8) Investointeihin käytettävä rahamäärä (n=79) 4 2,5 17,5 8, ,1 7 53,8 42,7 1 41,3 1,36,3 Vähenee jonkin verran Vähenee paljon Kuva 4. Yritysten näkemys tulevaisuudesta. % 2 % 4 % 6 % 8 % 1 % 7. Lopuksi Tässä raportissa on raportoitu vuoden 213 Matkailun alueellisten tietovarantojen Keski-Suomessa toteutetun kyselyn tulokset. Luvut perustuvat pääosin vuoden 212 liiketoimintatietoihin. Aineistoa on Matkailun alueellisten tietovarantojen puitteissa kerätty Keski-Suomessa myös vuonna 212. Tämän vuoden pientä vastausprosenttia olisi voitu hiukan täydentää viime vuonna kerätyllä aineistolla, sillä todennäköisesti ainakin osa kyselyyn vastanneista yrityksistä oli eri yrityksiä kuin vuosi takaperin, eivätkä useat tiedustellut luvut välttämättä ole muuttuneet vuoden sisään merkittävästi. Näin ei kuitenkaan tässä tapauksessa tehty vaan keskityttiin tämän vuoden aineiston raportointiin. Imputointi muuttuu järkevämmäksi sitten kun aineistot ovat hiukan laajempia ja täydellisempiä. Yritysten vastaamisen aktivointiin ja ohjeistukseen on näin ollen jatkossa kiinnitettävä entistä suurempaa huomiota.

10 Taulukko 5. Keski-Suomen aineistonkeruun tulosten yhteenvetotaulukko. KESKI-SUOMI kpl % Listalla yrityksiä 964 Lähetettyjä kyselyitä 771 Vastanneita lähetetyistä * *kyselyn vastaanottaneista Tarjotut matkailupalvelut majoituspalvelut 1 59,5 ravitsemispalvelut 6 35,7 ohjelmapalvelut 5 29,8 kokous- ja juhlapalvelut 46 27,4 TARJOTTUJEN PALVELUIDEN LUKUMÄÄRÄ kpl % 1 matkailupalvelu matkailupalvelua matkailupalvelua tai enemmän 16 1 MATKAILULIIKETOIMINNAN TUNNUSLUVUT liikevaihtotiedot kpl % liikevaihto alle 2 euroa liikevaihto liikevaihto liikevaihto 1 euroa tai enemmän 9 17 liikevaihto yht. (miljoonaa euroa) 9,4 matkailuliikevaihto yht. (miljoonaa euroa) 7,1 matkailuliikevaihdon osuus km. 68 Matkailuliiketoiminnan työllistävyystiedot (htv = henkilötyövuotta) kpl % alle 1 htv (vastanneista yrityksistä) htv htv 1 2 yli 1 htv 1 2 työllistävyys yhteensä (htkk=henkilötyökuukautta) matkailutyöllistävyys yhteensä (htkk) 1 92 KAPASITEETTITIEDOT Majoituspalveluita tarjoavat yritykset Tilastokeskus, kpl n majoitustilasto 212 Majoitusta tarjoavien yritysten lukumäärä 1 53 vuodepaikkojen lukumäärä yhteensä huoneiden lukumäärä Yleisin majoitusmuoto: mökkimajoitus 65 (65%) mökkien lukumäärä yhteensä Yöpymisvuorokaudet yhteensä kotimaisten matkailijoiden osuus (prosenttia) 84 % 21 Eniten tarjottu aktiviteetti vaellus, sauvakävely 2 % vastanneista tärkein kv. matkailijaryhmä venäläiset 3 mainintaa eniten kasvua odotettavissa seuraavan kolmen vuoden aikana liikevaihto 64 %:lla kasvaa vähiten kasvua odotettavissa seuraavan kolmen vuoden aikana yrittäjätyövoiman määrä 12 %:lla vähenee

ETELÄ-SAVO. Matkailun alueelliset tietovarannot. Aineistonkeruuraportti Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus ja tutkimuslaitos

ETELÄ-SAVO. Matkailun alueelliset tietovarannot. Aineistonkeruuraportti Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus ja tutkimuslaitos ETELÄ-SAVO Matkailun alueelliset tietovarannot Aineistonkeruuraportti 2013 Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus ja tutkimuslaitos 2 Sisällysluettelo ETELÄ-SAVO... 3 1. Perustiedot... 3 2. Matkailuliiketoiminnan

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMI. Matkailun alueelliset tietovarannot. Aineistonkeruuraportti Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus ja tutkimuslaitos

VARSINAIS-SUOMI. Matkailun alueelliset tietovarannot. Aineistonkeruuraportti Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus ja tutkimuslaitos VARSINAIS-SUOMI Matkailun alueelliset tietovarannot Aineistonkeruuraportti 2013 Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus ja tutkimuslaitos 2 Sisällysluettelo VARSINAIS-SUOMI VARSINAIS-SUOMI... 3 1. Perustiedot...

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMI. Matkailun alueelliset tietovarannot. Aineistonkeruuraportti Itä-Suomen yliopisto, matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos

VARSINAIS-SUOMI. Matkailun alueelliset tietovarannot. Aineistonkeruuraportti Itä-Suomen yliopisto, matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos VARSINAIS-SUOMI Matkailun alueelliset tietovarannot Aineistonkeruuraportti 212 Itä-Suomen yliopisto, matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Sisältö 1. Perustiedot...3 2. Matkailuliiketoiminnan tunnusluvut...4

Lisätiedot

PIRKANMAA. Matkailun alueelliset tietovarannot. Aineistonkeruuraportti Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus ja tutkimuslaitos

PIRKANMAA. Matkailun alueelliset tietovarannot. Aineistonkeruuraportti Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus ja tutkimuslaitos PIRKANMAA Matkailun alueelliset tietovarannot Aineistonkeruuraportti 2013 Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus ja tutkimuslaitos 2 Sisällysluettelo PIRKANMAA... 3 1. Perustiedot... 3 2. Matkailuliiketoiminnan

Lisätiedot

ETELÄ-SAVO. Matkailun alueelliset tietovarannot. Aineistonkeruuraportti Itä-Suomen Yliopisto, matkailualan opetus ja tutkimuslaitos

ETELÄ-SAVO. Matkailun alueelliset tietovarannot. Aineistonkeruuraportti Itä-Suomen Yliopisto, matkailualan opetus ja tutkimuslaitos ETELÄ-SAVO Matkailun alueelliset tietovarannot Aineistonkeruuraportti 2012 Itä-Suomen Yliopisto, matkailualan opetus ja tutkimuslaitos 2 Sisällysluettelo ETELÄ-SAVO... 3 1. Perustiedot... 3 2. Matkailuliiketoiminnan

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME. Matkailun alueelliset tietovarannot. Aineistonkeruuraportti Itä-Suomen yliopisto, matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos

PÄIJÄT-HÄME. Matkailun alueelliset tietovarannot. Aineistonkeruuraportti Itä-Suomen yliopisto, matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos PÄIJÄT-HÄME Matkailun alueelliset tietovarannot Aineistonkeruuraportti 12 Itä-Suomen yliopisto, matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Sisältö 1. Perustiedot... 3 2. Matkailuliiketoiminnan tunnusluvut...

Lisätiedot

PÄIJÄT HÄME. Matkailun alueelliset tietovarannot. Aineistonkeruuraportti Itä Suomen yliopisto, Matkailualan opetus ja tutkimuslaitos

PÄIJÄT HÄME. Matkailun alueelliset tietovarannot. Aineistonkeruuraportti Itä Suomen yliopisto, Matkailualan opetus ja tutkimuslaitos PÄIJÄT HÄME Matkailun alueelliset tietovarannot Aineistonkeruuraportti 2013 Itä Suomen yliopisto, Matkailualan opetus ja tutkimuslaitos 2 Sisällysluettelo PÄIJÄT HÄME... 3 1. Perustiedot... 3 2. Matkailuliiketoiminnan

Lisätiedot

POHJANMAA. Matkailun alueelliset tietovarannot. Aineistonkeruuraportti Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos

POHJANMAA. Matkailun alueelliset tietovarannot. Aineistonkeruuraportti Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos POHJANMAA Matkailun alueelliset tietovarannot Aineistonkeruuraportti 2012 Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Sisältö 1. Perustiedot... 3 2. Matkailuliiketoiminnan tunnusluvut...

Lisätiedot

SATAKUNTA. Matkailun alueelliset tietovarannot. Aineistonkeruuraportti Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos

SATAKUNTA. Matkailun alueelliset tietovarannot. Aineistonkeruuraportti Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos SATAKUNTA Matkailun alueelliset tietovarannot Aineistonkeruuraportti 2012 Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Sisältö 1. Perustiedot... 3 2. Matkailuliiketoiminnan tunnusluvut...

Lisätiedot

Matkailun alueelliset tietovarannot

Matkailun alueelliset tietovarannot Matkailun alueelliset tietovarannot Aineistonkeruuraportti 2012 Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos 2 Sisällysluettelo 1. Perustiedot... 3 2. Matkailuliiketoiminnan tunnusluvut...

Lisätiedot

SATAKUNTA. Matkailun alueelliset tietovarannot. Aineistonkeruuraportti Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus ja tutkimuslaitos

SATAKUNTA. Matkailun alueelliset tietovarannot. Aineistonkeruuraportti Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus ja tutkimuslaitos SATAKUNTA Matkailun alueelliset tietovarannot Aineistonkeruuraportti 2013 Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus ja tutkimuslaitos 2 Sisällysluettelo SATAKUNTA... 3 1. Perustiedot... 3 2. Matkailuliiketoiminnan

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALA. Matkailun alueelliset tietovarannot. Aineistonkeruuraportti 2012. Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos

POHJOIS-KARJALA. Matkailun alueelliset tietovarannot. Aineistonkeruuraportti 2012. Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos POHJOIS-KARJALA Matkailun alueelliset tietovarannot Aineistonkeruuraportti 12 Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Sisällysluettelo POHJOIS-KARJALA... 3 1. Perustiedot... 3 2. Matkailuliiketoiminnan

Lisätiedot

POHJOIS-SAVO. Matkailun alueelliset tietovarannot. Itä-Suomen yliopisto, matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos

POHJOIS-SAVO. Matkailun alueelliset tietovarannot. Itä-Suomen yliopisto, matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos 1 POHJOIS-SAVO Matkailun alueelliset tietovarannot Aineistonkeruuraportti 2012 Itä-Suomen yliopisto, matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Sisältö 1. Perustiedot... 3 2. Matkailuliiketoiminnan tunnusluvut...

Lisätiedot

KESKI-SUOMI. Matkailun alueelliset tietovarannot. Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos

KESKI-SUOMI. Matkailun alueelliset tietovarannot. Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos KESKI-SUOMI Matkailun alueelliset tietovarannot Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Aineistonkeruuraportti 2012 Sisältö 1. Perustiedot... 3 2. Matkailuliiketoiminnan tunnusluvut...

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAA. Matkailun alueelliset tietovarannot. Aineistonkeruuraportti 2012. Itä-Suomen Yliopisto, matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos

ETELÄ-POHJANMAA. Matkailun alueelliset tietovarannot. Aineistonkeruuraportti 2012. Itä-Suomen Yliopisto, matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos ETELÄ-POHJANMAA Matkailun alueelliset tietovarannot Aineistonkeruuraportti 2012 Itä-Suomen Yliopisto, matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Sisältö 1. Perustiedot... 3 2. Matkailuliiketoiminnan tunnusluvut...

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAA. Matkailun alueelliset tietovarannot. Aineistonkeruuraportti 2013. Itä-Suomen yliopisto, matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos

ETELÄ-POHJANMAA. Matkailun alueelliset tietovarannot. Aineistonkeruuraportti 2013. Itä-Suomen yliopisto, matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos ETELÄ-POHJANMAA Matkailun alueelliset tietovarannot Aineistonkeruuraportti 2013 Itä-Suomen yliopisto, matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Sisältö 1. Perustiedot... 3 2. Matkailuliiketoiminnan tunnusluvut...

Lisätiedot

Matkailun alueelliset tietovarannot

Matkailun alueelliset tietovarannot Matkailun alueelliset tietovarannot MIKÄ MATKAILUN ALUEELLISET TIETOVARANNOT? VALTAKUNNALLINEN SÄHKÖINEN MATKAILUN TIEDONHALLINTAJÄRJESTELMÄ Sähköinen järjestelmä, jolla voidaan kerätä tietoa alueiden

Lisätiedot

KOLIN ALUEEN MATKAILUN TULO- JA TYÖLLISYYSTUTKIMUS Loppuraportti

KOLIN ALUEEN MATKAILUN TULO- JA TYÖLLISYYSTUTKIMUS Loppuraportti KOLIN ALUEEN MATKAILUN TULO- JA TYÖLLISYYSTUTKIMUS Loppuraportti Jenni Mikkonen ja Ira Lahovuo Itä-Suomen yliopisto, Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos 1 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. TUTKIMUSMENETELMÄ,

Lisätiedot

Etelä-Savon matkailubarometri 2010. Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke

Etelä-Savon matkailubarometri 2010. Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke Etelä-Savon matkailubarometri 2010 Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke Etelä-Savon matkailubarometri 2010 Kyselyssä kartoitettiin yrittäjien näkemyksiä kevään ja lähitulevaisuuden suhdannetilanteesta.

Lisätiedot

Kalastusmatkailun merkitys Suomessa

Kalastusmatkailun merkitys Suomessa Kalastusmatkailun merkitys Suomessa Päivi Eskelinen ja Anna-Liisa Toivonen Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Kalastuslain kokonaisuudistus kuulemistilaisuus Kuopio 19.5.2010 Kalastusmatkailuyritysten

Lisätiedot

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen

MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014. 29.8.2014 Mika Niskanen MATKAILUN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KIVIJÄRVELLÄ KESÄ 2013 TALVI 2014 Toimeksiantaja Kivijärven kunta KÄYTETTY MENETELMÄ Menomenetelmä Tulomenetelmä Asukaskyselyt (keskiarvot) Kuntatilastot Mökkikyselyt

Lisätiedot

Etelä-Savon matkailubarometri 2011

Etelä-Savon matkailubarometri 2011 Etelä-Savon matkailubarometri 2011 Etelä-Savon Ely-keskus, TENHO- hankkeen (ESR) ennakointiosio Etelä-Savon matkailuyrittäjät odottavat vilkasta matkailuvuotta Etelä-Savon matkailuyrittäjät ennakoivat

Lisätiedot

JOHDANTO (1/3) JOHDANTO (3/3) JOHDANTO (2/3)

JOHDANTO (1/3) JOHDANTO (3/3) JOHDANTO (2/3) JOHDANTO (1/3) ESTEETTÖMYYS LIIKUNTA- JA LUONTOMATKAILUSSA Kyselytutkimus Lapin matkailuyrityksille Esteettömyydellä tarkoitetaan sellaista ympäristöä ja sellaisia palveluita, joita voidaan hyödyntää fyysisestä,

Lisätiedot

Tiedontuotanto kalastusmatkailusta - kyselytutkimuksen tuloksia

Tiedontuotanto kalastusmatkailusta - kyselytutkimuksen tuloksia Tiedontuotanto kalastusmatkailusta - kyselytutkimuksen tuloksia Anna-Liisa Toivonen Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Tavoitteena tilastotietoa kalastusmatkailusta rajausongelma kehikko-ongelma ei

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ tutkimus KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2009 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien maaliskuun 2009 lopussa tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan matkailun tulo- ja työllisyysselvitys 2012. 21.2.2014 Page 1

Etelä-Pohjanmaan matkailun tulo- ja työllisyysselvitys 2012. 21.2.2014 Page 1 Etelä-Pohjanmaan matkailun tulo- ja työllisyysselvitys 2012 21.2.2014 Page 1 Tulokset Etelä-Pohjanmaan välitön ja arvonlisäveroton matkailutulo yhteensä 353 miljoonaa euroa Välitön työllisyysvaikutus noin

Lisätiedot

Maatilojen matkailutulot Etelä-Savossa 2004-2013. Hanna Kautiainen Etelä-Savon maakuntaliitto

Maatilojen matkailutulot Etelä-Savossa 2004-2013. Hanna Kautiainen Etelä-Savon maakuntaliitto Maatilojen matkailutulot Etelä-Savossa 2004-2013 Hanna Kautiainen Etelä-Savon maakuntaliitto Maatilojen matkailutulot Tähän katsaukseen on koottu tietoa Etelä Savon maatilojen harjoittamasta majoitustoiminnasta

Lisätiedot

MAAKUNNALLINEN VERKOSTOITUMIS- JA TUOTTEISTAMISTILAISUUS

MAAKUNNALLINEN VERKOSTOITUMIS- JA TUOTTEISTAMISTILAISUUS Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke MAAKUNNALLINEN VERKOSTOITUMIS- JA TUOTTEISTAMISTILAISUUS 23.4.2014 Laitakarin Messi, Luvia Maaria Berg. Samk matkailupalvelujen lehtori (YTM) SATAKUNNAN TULOKSET

Lisätiedot

Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset Savonlinnan seudulla vuonna 2010

Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset Savonlinnan seudulla vuonna 2010 Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset Savonlinnan seudulla vuonna 2010 Osa I. Matkailijoiden päivittäinen rahankäyttö Noora Tahvanainen Raija Komppula Eero Vatanen Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2.

Lisätiedot

Suomen matkailumarkkinoiden kilpailija-analyysi Tiivistelmä

Suomen matkailumarkkinoiden kilpailija-analyysi Tiivistelmä Suomen matkailumarkkinoiden kilpailija-analyysi Tiivistelmä 19.3.2009 Selvityksen tavoitteet ajankohtaisen tiedon kokoaminen Suomen kilpailijoista MEKin strategioiden ja toimenpidesuunnitelmien tueksi

Lisätiedot

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Yleistä selvityksestä Tässä esityksessä kuvataan hankkeen

Lisätiedot

Ympäristöliiketoiminta 2010

Ympäristöliiketoiminta 2010 Ympäristö ja luonnonvarat 2011 Ympäristöliiketoiminta 2010 Metalliteollisuus suurin ympäristöliiketoiminnan tuottaja vuonna 2010 Vuonna 2010 ympäristöliiketoiminnan yhteenlaskettu liikevaihto teollisuudessa

Lisätiedot

Matkailutilasto Tammikuu 2016

Matkailutilasto Tammikuu 2016 Matkailutilasto Tammikuu 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto... 1 Tiivistelmä... 2 Matkailun avainluvut Oulussa... 3 Yöpymiset kansallisuuksittain... 5 Yöpymiset vertailuseuduilla... 6 Tietoa tilastoista...

Lisätiedot

JOHDANTO. Yritysten taustatiedot Toimialat (1/2)

JOHDANTO. Yritysten taustatiedot Toimialat (1/2) JOHDANTO ESTEETTÖMYYS LIIKUNTA- JA LUONTOMATKAILUSSA Hankkeessa suunnitellut koulutuskokonaisuudet Kyselytutkimuksen Esteettömyys liikunta- ja luontomatkailussa yhtenä tavoitteena oli saada tietoa matkailun

Lisätiedot

ESTEETTÖMYYS LIIKUNTA- JA LUONTOMATKAILUSSA. Kyselytutkimus Lapin matkailuyrityksille

ESTEETTÖMYYS LIIKUNTA- JA LUONTOMATKAILUSSA. Kyselytutkimus Lapin matkailuyrityksille ESTEETTÖMYYS LIIKUNTA- JA LUONTOMATKAILUSSA Kyselytutkimus Lapin matkailuyrityksille Mikko Pehkonen LaY Jaana Huovinen RAMK Salla Jutila LaY Hanna Vaattovaara RAMK TIIVISTELMÄ Lapin yliopisto ja Rovaniemen

Lisätiedot

Oluen keskiostos liikenneasemilla on pieni Liikenneasemilla ei ole alkoholipoliittista merkitystä

Oluen keskiostos liikenneasemilla on pieni Liikenneasemilla ei ole alkoholipoliittista merkitystä Oluen keskiostos liikenneasemilla on pieni Liikenneasemilla ei ole alkoholipoliittista merkitystä 25.6.2014 Matkailu- Matkailu- ja Ravintolapalvelut ja MaRa MaRa ry ry Perustietoa liikenneasemista virallisten

Lisätiedot

Taxfree myynti kasvoi, kasvua odotettavissa myös vuodenvaihteen venäläismatkailuun

Taxfree myynti kasvoi, kasvua odotettavissa myös vuodenvaihteen venäläismatkailuun 1 Rekisteröidyt yöpymiset vähenivät 19,9 prosenttia n seudulla Lokakuussa 2016 n seudulla yövyttiin 10 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 7 800 yötä ja ulkomaalaiset 2 200 yötä (venäläiset 922 yötä).

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2015

TAK Rajatutkimus 2015 Vuosiraportin liite: Ulkomaalaiset matkailijat Porvoon-Loviisan seudulla Valtakatu 51 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Yöpymiset ja matkat...

Lisätiedot

Matkailutilastoinnin kehittäminen Lapin matkailualueiden kokous Satu Luiro

Matkailutilastoinnin kehittäminen Lapin matkailualueiden kokous Satu Luiro Matkailutilastoinnin kehittäminen Lapin matkailualueiden kokous 10.3.2009 Satu Luiro Matkailutilastojen seuranta Lapin liitossa: Art Travel:n tilastopaketti kuukausittain internetsivuille (majoitustilastot

Lisätiedot

Opinnäytetyö, 10 ov. Harjoittelu, 20 ov. Vapaasti valittavat opinnot, 10 ov. Ammattiopinnot, 70 ov. Perusopinnot, 30 ov

Opinnäytetyö, 10 ov. Harjoittelu, 20 ov. Vapaasti valittavat opinnot, 10 ov. Ammattiopinnot, 70 ov. Perusopinnot, 30 ov Opinnäytetyö, 10 ov Harjoittelu, 20 ov Vapaasti valittavat opinnot, 10 ov Ammattiopinnot, 70 ov Perusopinnot, 30 ov 0$7.$,/81Ã.28/87862+-(/0$ÃV\NV\OOlÃÃDORLWWDYDW -2(1688.$,.,//(Ã

Lisätiedot

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6.

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6. OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat Raportti 1.6.2010 Mittarityöryhmä Jorma Honkanen Heikki Likitalo Tuula Peura TeWa LiKu TeKu

Lisätiedot

Maaseutumatkailu Suomessa ja maaseutumatkailun tulovaikutukset. Pori 16.10. 2014 Kimmo Aalto

Maaseutumatkailu Suomessa ja maaseutumatkailun tulovaikutukset. Pori 16.10. 2014 Kimmo Aalto Maaseutumatkailu Suomessa ja maaseutumatkailun tulovaikutukset Pori 16.10. 2014 Kimmo Aalto Valtakunnallinen kylämatkailun kehittämishanke Kylien tapahtumat ja kylämatkailutuotteet tervetuloakylaan.fi

Lisätiedot

Kansallinen hevosmatkailututkimus 2009

Kansallinen hevosmatkailututkimus 2009 Kansallinen hevosmatkailututkimus 2009 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS MEK Helsinki 2009 MEK A:165 ISBN 978-952-5682-28-1 (PDF) ISSN 0355-6204 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS MEK / KANSALLINEN HEVOSMATKAILUTUTKIMUS

Lisätiedot

Matkailun tulo- ja työllisyysvaikutukset Uudessakaupungissa vuonna 2007

Matkailun tulo- ja työllisyysvaikutukset Uudessakaupungissa vuonna 2007 Loppuraportti 18.3.2008 Matkailun tulo- ja työllisyysvaikutukset Uudessakaupungissa vuonna 2007 Tampereen yliopiston Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Matkailun tulo- ja työllisyysvaikutusten arvioimisen

Lisätiedot

LEIRINTÄMATKAILU SUOMESSA JA PORVOOSSA Pipsa Kyöstiö

LEIRINTÄMATKAILU SUOMESSA JA PORVOOSSA Pipsa Kyöstiö LEIRINTÄMATKAILU SUOMESSA JA PORVOOSSA Pipsa Kyöstiö Sisältö 1 Yleistä Suomesta... 3 1.1. Leirintämatkailun taustaa... 3 1.2. Toimialan luonne... 3 1.3. Huomioita tulevaisuuden leirintäaluematkailussa...

Lisätiedot

1. Toiminta ja palvelut

1. Toiminta ja palvelut 1. Toiminta ja palvelut Hotelli Joki on 32-paikkainen huoneistohotelli, jossa on kahdeksan esteetöntä huoneistoa, ja viereisessä siivessä ravintolatilat n. 40 ruokailijalle, sauna ja kesäterassi. Kaikissa

Lisätiedot

Yrityskysely Saimaan ja Järvi-Suomen suuralueen matkailuyhteistyö ja kansainvälisen markkinoinnin organisoiminen

Yrityskysely Saimaan ja Järvi-Suomen suuralueen matkailuyhteistyö ja kansainvälisen markkinoinnin organisoiminen Matkailun ja elämystuotannon klusteri 1 Yrityskysely Saimaan ja Järvi-Suomen suuralueen matkailuyhteistyö ja kansainvälisen markkinoinnin organisoiminen Matkailun ja elämystuotannon klusteri 6.8. 2007

Lisätiedot

Majoituspalveluiden ulkomainen kysyntä kasvoi 10 prosenttia vuonna 2011

Majoituspalveluiden ulkomainen kysyntä kasvoi 10 prosenttia vuonna 2011 Liikenne ja matkailu 2012 Majoitustilasto 2011 Majoituspalveluiden ulkomainen kysyntä kasvoi prosenttia vuonna 2011 Vuonna 2011 majoituspalvelujen kysyntä kasvoi 4 prosenttia edellisvuodesta. Yöpymisvuorokausien

Lisätiedot

Kesän luontomatkailutuotteiden kysynnän kasvupotentiaali ja ostomotivaatio Lapissa

Kesän luontomatkailutuotteiden kysynnän kasvupotentiaali ja ostomotivaatio Lapissa Kesän luontomatkailutuotteiden kysynnän kasvupotentiaali ja ostomotivaatio Lapissa Kirsi Nikkola Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti Lapin yliopisto Tutkimusprojekti ja menetelmät Tutkin Lapin

Lisätiedot

tässä selvityksessä sitä, että kyselyyn vastannut

tässä selvityksessä sitä, että kyselyyn vastannut Yksityishammaslääkärityövoima lokakuussa 2005 ANJA EEROLA, TAUNO SINISALO Hammaslääkäriliitto selvitti julkisen ja yksityisen sektorin hammaslääkärien työvoimatilanteen lokakuussa 2005 kahdella kyselyllä,

Lisätiedot

MATKAILUA ja MINERAALEJA? suuntaviivoja luonnonvarojen kestävään käyttöön Koillismaalla Kuusamo 30.9.2014. Harri Silvennoinen Metsäntutkimuslaitos

MATKAILUA ja MINERAALEJA? suuntaviivoja luonnonvarojen kestävään käyttöön Koillismaalla Kuusamo 30.9.2014. Harri Silvennoinen Metsäntutkimuslaitos MATKAILUA ja MINERAALEJA? suuntaviivoja luonnonvarojen kestävään käyttöön Koillismaalla Kuusamo 30.9.2014 Harri Silvennoinen Metsäntutkimuslaitos -Yritysten taustatietoja -Yrittäjien näkemyksiä asiakkaidensa

Lisätiedot

https://link.webropolsurveys.com/participation/public/28a6a514-72be...

https://link.webropolsurveys.com/participation/public/28a6a514-72be... 1 of 2 21.4. 15:18 i Tietoa arvioinnista Kolarin aluetaloudellisen arvioinnin tavoitteena on havainnollistaa Hannukaisen kaivoshankkeen toteuttamisen/ toteuttamatta jättämisen vaikutuksia Kolarin kuntataloudelle,

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS 4/2012. Teletoiminta Suomessa

MARKKINAKATSAUS 4/2012. Teletoiminta Suomessa MARKKINAKATSAUS 4/2012 Teletoiminta Suomessa Teleyritysten tulot ja investoinnit 2011 Viestintävirasto 2012 Tiedustelut: markkinaselvitykset@ficora.fi Tietoja lainatessa lähteenä on mainittava Viestintävirasto.

Lisätiedot

Tilastokeskuksen tuottamat matkailutilastot. Ossi Nurmi Lukuja matkailusta seminaari Rovaniemi, 14.4.2013

Tilastokeskuksen tuottamat matkailutilastot. Ossi Nurmi Lukuja matkailusta seminaari Rovaniemi, 14.4.2013 Tilastokeskuksen tuottamat matkailutilastot Ossi Nurmi Lukuja matkailusta seminaari Rovaniemi, 14.4.2013 Esityksen teemat Matkailutilastojen käsitteet ja tilastoinnin kohteet EU-asetus matkailutilastoista

Lisätiedot

Kivijärven matkailuselvitys

Kivijärven matkailuselvitys Kivijärven matkailuselvitys Kesä 2013 talvi 2014 JAMK 15.9.2014 Kivijärven kunta 1 Sisältö 1 Johdanto... 5 2 Tiivistelmä... 5 3 Tutkimuksen toteuttaminen... 8 3.1 Kotitalouskysely... 8 3.2 Vapaa ajan asukkaiden

Lisätiedot

EDUSTUSKULUJEN VEROVÄHENNYSOIKEUDEN POISTAMISEN VAIKUTUKSET MATKAILU- JA RAVINTOLAPALVELUIHIN

EDUSTUSKULUJEN VEROVÄHENNYSOIKEUDEN POISTAMISEN VAIKUTUKSET MATKAILU- JA RAVINTOLAPALVELUIHIN EDUSTUSKULUJEN VEROVÄHENNYSOIKEUDEN POISTAMISEN VAIKUTUKSET MATKAILU- JA RAVINTOLAPALVELUIHIN Pasi Holm, Tapani Yrjölä ja Suvi Rinta-Kiikka 25.6.2014 Johdanto Vuoden 2014 alusta lähtien yritysten oikeus

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Yöpymiset + 12,5 % tammi-huhtikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (33.900) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 12,5 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Tilitoimistokysely 2013

Tilitoimistokysely 2013 Kysely tilitoimistojen asiakastyytyväisyysseurannasta Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy www. info@ +358 45 137 5099 SISÄLLYSLUETTELO TUTKIMUKSEN ESITTELY... 2 Miten asiakastyytyväisyyttä on seurattu?...

Lisätiedot

Mara-alan yritykset odottavat hyvää kesää

Mara-alan yritykset odottavat hyvää kesää KUVA KUVA KUVA Mara-alan yritykset odottavat hyvää kesää 19.5.216 Ekonomisti Jouni Vihmo KUVA Työtä ja hyvinvointia koko Suomeen Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry Yritykset odottavat hyvää kesää majoitusyritykset

Lisätiedot

Rovaniemen matkailun kehitys ja matkailun aluetaloudellinen vaikutus

Rovaniemen matkailun kehitys ja matkailun aluetaloudellinen vaikutus Rovaniemen matkailun kehitys ja matkailun aluetaloudellinen vaikutus Rovaniemen kaupunki Matkailupäällikkö Tuula Rintala Gardin 2010 SISÄLTÖ sivu 1. Yöpymisvuorokausien kehitys 3 2. Markkina alueet 5 3.

Lisätiedot

Rajahaastattelututkimukset

Rajahaastattelututkimukset Rajahaastattelututkimukset www. mek.fi Talvi 1998-1999 - Talvi 2001-2002 Yhteenveto tuloksista ja tapahtuneesta kehityksestä Saapuneet matkan tarkoituksen mukaan... 2 Saapuneet vapaa-ajan matkailijat matkan

Lisätiedot

Outdoors Finland. Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke. Markkinointiyhteistyöllätulosta seminaari

Outdoors Finland. Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke. Markkinointiyhteistyöllätulosta seminaari Outdoors Finland Aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2009-2011 hanke Markkinointiyhteistyöllätulosta seminaari 26.-27.10.2010 Savion Hovi, JÄMSÄ projektipäällikkö Terhi Hook terhi.hook@visitfinland.com

Lisätiedot

Keski-Suomen metsäbiotalous

Keski-Suomen metsäbiotalous Keski-Suomen metsäbiotalous metsäbiotaloudella suuri merkitys aluetaloudelle Metsäbiotalouden osuus maakunnan kokonaistuotoksesta on 14 %, arvonlisäyksestä 10 % ja työllisyydestä 6 %. Merkitys on selvästi

Lisätiedot

VAIHTOEHTOISET KEHITYSMAHDOLLISUUDET

VAIHTOEHTOISET KEHITYSMAHDOLLISUUDET VAIHTOEHTOISET KEHITYSMAHDOLLISUUDET Hanhikivi Kunta Seutukunta Yleisötilaisuus Pauhasalissa 16.1.2009 MAAKUNNALLINEN JA SEUTUKUNNALLINEN TASO Luontomatkailu Perämerenkaaren luontokeskusten verkosto Energiatalous

Lisätiedot

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com

MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit. Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK:in tuotekehitystyön suuntaviivat ja laatukriteerit Tutkimus- ja kehitysjohtaja Mari Righini mari.righini@visitfinland.com MEK VisitFinland ensisijaisia tehtäviä: Suomen maabrändin luominen ja sitä

Lisätiedot

ASKEL kohti vammaisten täysivaltaisuutta - matkailu osana avointa palveluverkkoa esikartoitushanke

ASKEL kohti vammaisten täysivaltaisuutta - matkailu osana avointa palveluverkkoa esikartoitushanke ASKEL kohti vammaisten täysivaltaisuutta - matkailu osana avointa palveluverkkoa esikartoitushanke Vastausohje: Valitse Sinulle sopiva tai sopivat vaihtoehdot ja merkitse rasti (X) sopivan, sopivien vaihtoehtojen

Lisätiedot

Matkailu; majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä ohjelmapalvelut

Matkailu; majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä ohjelmapalvelut Matkailu; majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä ohjelmapalvelut Toimialapäällikön rahoitusnäkemykset Helsinki 21.03.2012 Toimialapäällikkö Anneli Harju-Autti Majoitusvuorokausien kehitys 1000 vrk 16000

Lisätiedot

Suomalaiset maaseutumatkailijat internetissä: markkinointi sosiaalisessa mediassa ja hakukoneissa.

Suomalaiset maaseutumatkailijat internetissä: markkinointi sosiaalisessa mediassa ja hakukoneissa. Sisältöä ja ilmettä markkinointikanaviin: mitä, miksi ja kenelle. Internetmarkkinointiseminaari osa 2, Tupaswilla, Laukaa, 19.11.2012. Suomalaiset maaseutumatkailijat internetissä: markkinointi sosiaalisessa

Lisätiedot

Pirkanmaan ja Keski-Suomen alueprofiili Kulttuurimatkailufoorum 17.5.2011 Liisa Hentinen

Pirkanmaan ja Keski-Suomen alueprofiili Kulttuurimatkailufoorum 17.5.2011 Liisa Hentinen Pirkanmaan ja Keski-Suomen alueprofiili Kulttuurimatkailufoorum 17.5.2011 Liisa Hentinen MEKin Strategia 2010-2015 ETENEMINEN Ulkomailla 1.Matkailumaabrändin rakentaminen 2.Alueiden strateginen profilointi

Lisätiedot

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 1/2013

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 1/2013 1 ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 1/2013 Erikoiskaupan Liiton toteuttamassa Erikoiskaupan suhdannekyselyssä kartoitettiin erikoiskaupan ketjujen näkemyksiä siitä, miten myynnin, henkilöstön, varastojen ja

Lisätiedot

Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Jäsenkysely 2011 4.5.2011

Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Jäsenkysely 2011 4.5.2011 Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Jäsenkysely 4.5. Sisältö: Menetelmä 3 Taustatiedot yrityksistä 4 Työvoiman määrä 11 Työsuhteet 18 Rekrytointi 21 Ulkomaiset työntekijät 26 Asiakkaat 28 Yritysten liikevaihto

Lisätiedot

Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy. Markkinatutkimus Murmanskin alueella 2013

Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy. Markkinatutkimus Murmanskin alueella 2013 Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO & Inlike Oy Markkinatutkimus Murmanskin alueella 2013 Tutkimuksesta yleensä Tämä on Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEOn ja Inlike Oy:n tilaaman Muurmanskin

Lisätiedot

TAMPEREEN SEUTUKUNNAN MATKAILUN TULO- JA TYÖLLISYYSSELVITYS 9.4.2014 @SÄRKÄNNIEMI

TAMPEREEN SEUTUKUNNAN MATKAILUN TULO- JA TYÖLLISYYSSELVITYS 9.4.2014 @SÄRKÄNNIEMI TUTKIMUS- JA KOULUTUSKESKUS SYNERGOS TAMPEREEN YLIOPISTON JOHTAMISKORKEAKOULU MIKKO MANKA TAMPEREEN SEUTUKUNNAN MATKAILUN TULO- JA TYÖLLISYYSSELVITYS 9.4.2014 @SÄRKÄNNIEMI SELVITYKSEN TAUSTA Perustuu vuonna

Lisätiedot

0$7.$,/8Ã-$Ã5$9,76(0,63$/9(/87ÃV\NV\OOlÃÃDORLWWDYDW

0$7.$,/8Ã-$Ã5$9,76(0,63$/9(/87ÃV\NV\OOlÃÃDORLWWDYDW 0$7.$,/8Ã-$Ã5$9,76(0,63$/9(/87ÃV\NV\OOlÃÃDORLWWDYDW OYÃÃÃ NRRGL ÃYXRVL ÃYXRVL ÃYXRVL ÃYXRVL 3(58623,1127 2ULHQWDDWLRÃRSLQWRLKLQ KK39 Orientaatio opintoihin KM1037 1 /XRQQRQWLHWHLGHQÃSHUXVWHHW K37 Kemia

Lisätiedot

Lähiruoan aluetaloudelliset vaikutukset Kainuussa

Lähiruoan aluetaloudelliset vaikutukset Kainuussa Lähiruoan aluetaloudelliset vaikutukset Kainuussa Susanna Määttä susanna.maatta@helsinki.fi Kainuun Maaseutu- ja Elintarvikepäivä 28.11.2014 9.10.2013 1 Valtakunnallisen lähiruokaselvityksen tuloksia 03.12.2014

Lisätiedot

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimaan 1.8.2005 Vuoden 2005 elokuun alusta tuli voimaan sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Harvinaisten kielten osaamistarpeet Lapin alueella Ammattikielten ja viestinnän yhdistyksen kevätpäivät 18.5.2011 Kokkolassa

Harvinaisten kielten osaamistarpeet Lapin alueella Ammattikielten ja viestinnän yhdistyksen kevätpäivät 18.5.2011 Kokkolassa Harvinaisten kielten osaamistarpeet Lapin alueella Ammattikielten ja viestinnän yhdistyksen kevätpäivät 18.5.2011 Kokkolassa Ritva Ala-Louko Lapin korkeakoulukonsernin kielikeskus Rovaniemen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Saksalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Saksalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Saksalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA SAKSALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN SAKSALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

MATKAILUKLUSTERI 2005-2010

MATKAILUKLUSTERI 2005-2010 KESKI-SUOMEN SUOMEN MATKAILUKLUSTERI 2005-2010 Keski-Suomen matkailun nykytila Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset Kotimaisten ja ulkomaisten matkailijoiden kulutus K-S v. 2002 oli yht. 361 milj.,

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MATKAILUSTRATEGIA 2015

KESKI-SUOMEN MATKAILUSTRATEGIA 2015 KESKI-SUOMEN MATKAILUSTRATEGIA 2015 Matkailuparlamentti 18.11.2009 Kehittämispäällikkö Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Matkailuparlamentti 2004: Keski-Suomi hyväksyy peruslähtökohdat: 1. Matkailuyrityksillä

Lisätiedot

Matkailutilasto Huhtikuu 2016

Matkailutilasto Huhtikuu 2016 Matkailutilasto Huhtikuu 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto... 1 Tiivistelmä... 2 Matkailun avainluvut Oulussa... 3 Yöpymiset kansallisuuksittain... 5 Yöpymiset vertailuseuduilla... 6 Tietoa tilastoista...

Lisätiedot

Kansallispuistokävijät matkailijoina

Kansallispuistokävijät matkailijoina Kansallispuistokävijät matkailijoina Tuija Sievänen ja Marjo Neuvonen Orilammin lomakeskus 19.3.2010 Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute www.metla.fi Tutkimuksen

Lisätiedot

Kansallispuistokävijät matkailijoina

Kansallispuistokävijät matkailijoina Kansallispuistokävijät matkailijoina Tuija Sievänen ja Marjo Neuvonen Seitsemisen Luontokeskus 18.3.2010 Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute www.metla.fi Tutkimuksen

Lisätiedot

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi

Sosiaalisen median käyttö autokaupassa. Autoalan Keskusliitto ry 3/2012 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalisen median käyttö autokaupassa Autoalan Keskusliitto ry 3/1 Yhdessä Aalto Yliopisto, Helsingin kauppakorkeakoulu opiskelijatiimi Sosiaalinen media suomessa Kaikista suomalaisista yli % on rekisteröitynyt

Lisätiedot

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 TutkimusYksikön julkaisuja 1/2012 Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 perälauta suosituin korotusvaihtoehdoista JOHDANTO Metallityöväen Liitto ry ja Teknologiateollisuus ry sopivat lokakuussa 2011

Lisätiedot

Autokaupan määrävuosiselvitys 2010

Autokaupan määrävuosiselvitys 2010 Kauppa 2012 Autokaupan määrävuosiselvitys 2010 Autokaupassa vähittäis- ja lähes yhtä suuret Vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan autokaupan tuotteiden lähes 14,5 miljardin euron liikevaihdosta vähittäiskaupan

Lisätiedot

Pirkanmaan yritysbarometri II/2015

Pirkanmaan yritysbarometri II/2015 Pirkanmaan yritysbarometri II/215 Lokakuu 215 Markus Sjölund Pirkanmaan yritysbarometri ll/215 Yhteensä 361 vastausta Kysely lähetettiin Pirkanmaalla 1 651:lle Vastausprosentti = 22 Osuus vastaajista Pirkanmaan

Lisätiedot

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN SELVITYS TIEDOTUSTILAISUUS 29.8.2013 Selvityksen avulla halutaan arvioida Porvoon kaupungin

Lisätiedot

ASKEL kohti vammaisten täysivaltaisuutta - matkailu osana avointa palveluverkkoa esikartoitushanke (erityisryhmät asiakkaina)

ASKEL kohti vammaisten täysivaltaisuutta - matkailu osana avointa palveluverkkoa esikartoitushanke (erityisryhmät asiakkaina) ASKEL kohti vammaisten täysivaltaisuutta - matkailu osana avointa palveluverkkoa esikartoitushanke (erityisryhmät asiakkaina) Vastausohje: Valitse Sinulle sopiva tai sopivat vaihtoehdot ja merkitse rasti

Lisätiedot

Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke

Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke Vauhtia Vuokatin (Kajaani-Oulujärvi) kv-matkailuun hanke 1.1.2017-31.12.2019 Sotkamo 13.1.2017 Talousjohtaja Heidi Pyykkönen, Hankejohtaja Arto Asikainen ja Kohdepäällikkö Minna Hirvonen Hankevalmistelun

Lisätiedot

Keski-Suomen Aikajana 1/2016

Keski-Suomen Aikajana 1/2016 Keski-Suomen Aikajana 1/2016 Tuoreimmat käänteet liiketoiminnan kehityksessä: Keski-Suomi kuroo koko maata kiinni ja Jyväskylän seudulla kasvu on jopa koko maata ripeämpää. Rakentaminen ja kauppa kehittyvät

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu Virossatulevaisuuden. jo paikan päällä? Suomalaiset +50v. matkailijat. Seminaari 17.3.2010 Sokos- Hotel Viru, Aimo Bonden

Suomalaisten matkailu Virossatulevaisuuden. jo paikan päällä? Suomalaiset +50v. matkailijat. Seminaari 17.3.2010 Sokos- Hotel Viru, Aimo Bonden Suomalaisten matkailu Virossatulevaisuuden kohderyhmät jo paikan päällä? Suomalaiset +50v. matkailijat Seminaari 17.3.2010 Sokos- Hotel Viru, Aimo Bonden Väestö ikäryhmittäin koko maa 1900-2060 (vuodet

Lisätiedot

1 Matkailutilasto elokuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 18,8 prosenttia Kotka-Haminan seudulla

1 Matkailutilasto elokuu 2016 Kaakko 135. Yöpymiset laskivat 18,8 prosenttia Kotka-Haminan seudulla 1 Yöpymiset laskivat 18,8 prosenttia n seudulla Elokuussa 2016 n seudulla yövyttiin 20 000 yötä, joista suomalaiset yöpyivät 16 000 yötä ja ulkomaalaiset 4 700 yötä (venäläiset 1 500 yötä). Yhteensä yöpymiset

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Brittimatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Brittimatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Brittimatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA MATKAILUSTA ISO- BRITANNIASTA SUOMEEN BRITTIMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä ja

Lisätiedot

Kyselytutkimus Itä-Suomen kuntatyöntekijöiden työmatkaliikkumisesta

Kyselytutkimus Itä-Suomen kuntatyöntekijöiden työmatkaliikkumisesta Kyselytutkimus Itä-Suomen kuntatyöntekijöiden työmatkaliikkumisesta Itä-Suomen liikennejärjestelmän tila Juha Heltimo, Strafica Oy 17.11.2014 Yleistä kyselystä Kyselytutkimus on osa Itä-Suomen liikennejärjestelmän

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 201 havainnot KYSELYN TAVOITE JA TOTEUTUS Tavoitteena oli selvittää Iisalmen kaupungin elinvoimapalveluiden vuoden 201 aikana asioineiden

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

MESSUOSASTOLLA SUORITETUN ASIAKASKYSELYN TULOKSISTA

MESSUOSASTOLLA SUORITETUN ASIAKASKYSELYN TULOKSISTA ELMA maaseutumessut 2005 RAPORTTI MESSUOSASTOLLA SUORITETUN ASIAKASKYSELYN TULOKSISTA 10.helmikuuta 2006 Kortesluoma Arja, projektipäällikkö Koivisto Merja, projektityöntekijä Sisältö: 1. Taustaa ja lyhyt

Lisätiedot

Majoituspalveluiden ulkomainen kysyntä kasvoi 5 prosenttia vuonna 2012

Majoituspalveluiden ulkomainen kysyntä kasvoi 5 prosenttia vuonna 2012 Liikenne ja matkailu 2013 Majoitustilasto 2012 Majoituspalveluiden ulkomainen kysyntä kasvoi 5 prosenttia vuonna 2012 Vuonna 2012 majoituspalvelujen kysyntä kasvoi 2 prosenttia edellisvuodesta. Yöpymisvuorokausien

Lisätiedot