ASIKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KN11/4-1 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASIKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KN11/4-1 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.04.2011"

Transkriptio

1 ASIKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KN11/4-1 Kokousaika klo Kokouspaikka Seurakuntakeskus, Vääksy. Läsnä Heinola Heikki, kirkkoherra, puheenjohtaja Jantunen Marjatta, jäsen Koivisto Marja, jäsen Kuituniemi Riitta, jäsen Kumpulainen Leo, jäsen Niemelä Tauno, jäsen Toukola Heikki, jäsen Virtanen Immo, jäsen Poissa: Riihilahti Saara, jäsen Muut osallistujat Taavila Harri, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Muut saapuvilla olevat Raittinen Pirkko-Liisa, talouspäällikkö, sihteeri Asiat Allekirjoitus Puheenjohtaja pitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Paikka ja aika Asikkala Allekirjoitukset

2 ASIKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KN11/04-2 Kokouksen avaus Kokouksen aluksi veisattiin virsi 78 ja puheenjohtaja luki piispan pääsiäistervehdyksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen. 37 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kirkkoneuvoston ohjesäännön 5 mukaan kutsu toimitetaan jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kokouskutsu on postitettu Päätösesitys (kirkkoherra): Kokous todetaan lailliseksi ja mikäli enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla myös päätösvaltaiseksi. Päätös: Hyväksyttiin. 38 tarkastajat Kirkkoneuvoston ohjesääntö 9. Päätösesitys (kirkkoherra): Esitän kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi, että pöytäkirjan tarkastajina toimivat kirkkoneuvoston jäsenet, kaksi kerrallaan, vuoronperään aakkosjärjestyksessä. Esitän, että tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajina toimivat Riitta Kuituniemi ja Leo Kumpulainen. Päätös: Hyväksyttiin. 39 Kokouksen työjärjestys Päätösesitys (kirkkoherra): Esitän kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi, että kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään esityslistan mukainen järjestys. Päätös: Hyväksyttiin.

3 ASIKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KN11/ Jäsenen valitseminen talouden tasapainottamistyöryhmään Kirkkoneuvosto on kokouksessaan nimennyt talouden tasapainottamistyöryhmään seuraavat luottamushenkilöt: Heikki Toukola, Harri Taavila, Leo Kumpulainen, Saara Riihilahti ja Merja Kulonen. Merja Kulonen on pyytänyt eroa työryhmästä, koska hän ei ole luottamushenkilönä muutenkaan enää mukana seurakunnan toiminnassa. Päätösesitys (kirkkoherra / talouspäällikkö): Kehoitamme kirkkoneuvostoa nimeämään uuden luottamushenkilön työryhmään. Päätös: Yksimielisesti valittiin Immo Virtanen. Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Asikkalan seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).

4 ASIKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KN11/ Talouden tasapainottaminen Talouden tasapainottamistyöryhmä on kokoontunut vuoden 2011 aikana kaksi kertaa. Kirkkoneuvoston jäsenille annetaan tiedoksi talouden tasapainottamistyöryhmän palavereiden asioita. Päätösesitys (kirkkoherra ja talouspäällikkö): Kirkkoneuvosto käy keskustelua talouden sopeuttamisesta. Päätös: Keskusteltiin asiasta. Valtuustoseminaarissa jatketaan keskustelua. Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

5 ASIKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KN11/ Tilinpäätös vuodelta 2010 Kirkkoneuvosto on kokouksessaan , 32, hyväksynyt ja allekirjoittanut tilinpäätöksen vuodelta Tilinpäätös osoittaa, että toimintatuotot olivat ,97 euroa ja toimintakulut ,55 euroa, joten toimintakatteeksi jää ,58 euroa. Rahoituskulujen jälkeen vuosikate jää alijäämäiseksi ,67 euroa. Poistojen, satunnaisten tuottojen, poistoeron ja varausten vähennysten jälkeen tilikauden alijäämäksi jää ,27 euroa. Edellä mainitut toimintatuotot sisälsivät virheellisesti kuluvan vuoden (vuoden 2011) vuokratuloja ,50 euroa. Tuloslaskelma ja tase on korjattu. Tilinpäätös vuodelta 2010: Tuloslaskelma osoittaa toimintatuottoja ,47 euroa, toimintakulut ,55 euroa, joten toimintakatteeksi jää ,08 euroa. Rahoituskulujen jälkeen vuosikate jää alijäämäiseksi ,17 euroa. Poistojen, satunnaisten tuottojen, poistoeron ja varausten vähennysten jälkeen tilikauden alijäämäksi jää ,77 euroa. Alijäämä esitetään siirrettäväksi taseeseen edellisten tilikausien yli/alijäämätilille. Päätösesitys (talouspäällikkö): Esitetään kirkkoneuvoston ja edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Allekirjoitetaan tasekirja. Päätös: Hyväksyttiin. Esitetään kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Kirkkoneuvosto allekirjoitti tasekirjan. Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

6 ASIKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KN11/ Tilintarkastajan valinta / tilintarkastuspalvelujen hankinta Tilintarkastuspalveluhankinta tehdään hankintalain mukaan. Mikäli tilintarkastuksen arvioidaan maksavan valtuustokauden aikana yhteensä alle euroa (alv 0 %), niin seurakunnalla ei ole velvollisuutta kilpailuttaa hankintaa hankintalain mukaan. Lahden alueen seurakuntien talouspäälliköt ovat keskustelleet tilintarkastuspalvelujen kilpailuttamisesta kokouksessaan Tällöin on todettu, että tarjouksen pyytäminen hoidetaan siten, että useampi pieni seurakunta pyytää yhdessä tarjouksen tilintarkastuspalveluista. Yhteiseen tarjouskilpailuun lähtivät mukaan Asikkalan, Hartolan, Kärkölän, Padasjoen ja Sysmän seurakunnat. Koska viiden seurakunnan valtuustokauden oletetut tilintarkastuspalkkiot ylittävät euron rajan, tarjouspyyntö julkaistiin Hilmassa kutsukilpailuna. Lisäksi tarjouspyyntö lähetettii: KPMG Oy, Clavis, Tilintark.PK-finland Oy, Audiator, Ernst & Young, Tilintarkastus Veijo Uusi-Uitto, Tuokko tilintarkastus Oy ja Deloitte& Touche Oy. Tarjouspyynnössä annettiin kriteerit, joiden perusteella valinta tehdään. Seurakunnat sitoutuvat annetuilla kriteereillä yhdenmukaiseen valintaan. Määräaikaan mennessä saatiin viisi tarjousta. Tarjousten avauspöytäkirja Talouspäälliköiden kokouksessa pisteytettiin tarjoukset. Tuokko tilintarkastus Oy ja Ernst & Young :n jättämät tarjoukset jätettiin huomioimatta, koska tarjouksia ei oltu tehty tarjouspyynnön mukaisesti. Muiden tarjouksen jättäneiden osalta kaikkien seurakuntien tarjousten koko valtuustokauden kokonaissummat laskettiin yhteen ja annettiin pisteet ennakolta ilmoitettujen kriteereiden mukaisesti seuraavasti: Audiator Deloitte KPMG Hinta Asikkala 8.772, , ,00 Hinta kaikki , , ,00 Pisteet hinta Pisteet laatu Pisteet tarkastaja Pisteet avustaja Yhteensä = 108 = 90 = 106

7 ASIKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KN11/ Tilintarkastajan valinta / tilintarkastuspalvelujen hankinta Vaikka kukin seurakunta valitsee itsenäisesti oman tilintarkastusyhteisönsä, tarjouspyynnössä seurakunnat ovat sitoutuneet valitsemaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättäneen tilintarkastusyhteisön. Päätösesitys (talouspäällikkö): Esitän kirkkoneuvoston, ja edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi, että kirkkovaltuusto valitsee toimikaudekseen hallinnon ja talouden tarkastusta varten kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättäneen Audiator yhtiöt. Tilintarkastuspalkkiot tilintarkastuskaudelle ovat 8.772,93 euroa ( alv 0 %). Päätös: Hyväksyttiin. Esitetään kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

8 ASIKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KN11/ Liittyminen HeTa palvelukeskuksen asiakkaaksi HeTa on projekti, jonka tavoitteena on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon talousyksiköiden kirjanpidon ja palkanlaskennan hoidon uudelleenjärjestäminen. Tämä toteutetaan perustamalla kirkkoon kirjanpidon ja palkanlaskennan palvelukeskus. Palvelukeskus tulee hoitamaan keskitetysti tietyt tehtävät seurakuntien, hiippakuntien ja kirkon keskusrahaston kirjanpidosta ja palkanlaskennasta. Palvelukeskus ei vaikuta kirkon talousyksiköiden päätösvaltaan. Seurakuntatalous tulee edelleen olemaan talous- ja työnantajayksikkö, jolle jäävät esimerkiksi työnantajavastuut, rekrytointi, oman budjetin valmistelu ja sen sisällöstä päättäminen. Palvelukeskuksesta tulee osa kirkkohallituksen organisaatiota, mutta samalla se on kuitenkin hyvin itsenäinen. Tavoitteena on perustaa 4-6 toimipistettä, joista yksi tuottaa palvelut ruotsinkielisille seurakuntatalouksille. Kirkkohallituksen täysistunto päätti 22. helmikuuta 2011 kirkon talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimipistepaikkakunnista. Palvelukeskuksen päätoimipiste sijoitetaan Ouluun. Muut suomenkieliset toimipisteet perustetaan Lahteen ja Kuopioon. Ruotsinkielinen toimipiste perustetaan Porvooseen. Lisäksi täysistunto valitsi piloteiksi seuraavat seurakunnat: Oulu, Rovaniemi, Ylivieska, Kiiminki, Kalajoki, Nivala, Oulainen, Haapavesi, Haapajärvi, Sievi, Alavieska, Paltamo, Utajärvi ja Hailuoto. Tavoitteena on, että pilotit ovat ensimmäiset asiakkaat, kun palvelukeskus käynnistää toimintansa vuonna 2012.

9 ASIKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KN11/ Liittyminen HeTa palvelukeskuksen asiakkaaksi Kirkkohallitus tekee selvitystä siitä, milloin kukin seurakuntatalous haluaisi liittyä kirkon talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen asiakkaaksi. Ensimmäinen mahdollinen liittymisajankohta on vuonna 2012, jolloin palvelukeskus aloittaa toimintansa. Siirtymäkausi kestää aina vuoteen 2017 asti. Kirkkohallitus pyytää, että seurakuntatalouksien kirkkoneuvostot ilmoittavat, mikä olisi seurakuntataloudellenne paras ajankohta liittyä palvelukeskuksen asiakkaaksi. Asiasta on keskusteltu Lahden IT alueeseen kuuluvien seurakuntien talouspäälliköiden kokouksessa Esille tuli se seikka, että koska Palvelukeskus saatiin Lahteen, niin me Lahden IT alueen seurakunnat ilmoitamme Kirkkohallitukselle, että haluamme liittyä palvelukeskuksen asiakkaaksi heti kun se käytännössä on mahdollista. Päätösesitys (talouspäällikkö): Esitän kirkkoneuvoston hyväksyttäväksi, että Asikkalan seurakunta liittyy HeTa palvelukeskuksen asiakkaaksi kun se käytännössä on seurakunnalle tarpeellista. Asikkalan srk siirtyminen tulee ajoittaa siten, että huomioidaan taloudelliset näkökohdat, työtehtävien uudelleenjärjestelyt ja työntekijöiden mahdolliset siirtymiset Palvelukeskuksen palvelukseen. Siirtymisestä ja tehtävien muutoksesta käydään taloustoimiston työntekijöiden kanssa asiaankuuluvat keskustelut ja neuvottelut. Päätös: Hyväksyttiin. Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Asikkalan seurakunnan kirkkoneuvostolle (KL 24:3).

10 ASIKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KN11/ Viranhaltijapäätökset - Kirkkoherran viranhaltijapäätökset: nro 6/2011, kappalaisen virkavapausajan sijaisen palkkaamisen jatkaminen nro 7/2011, Vuosiloma, Halme nro 8/2011, Vuosiloma, Ikävalko nro 9/2011, Vuosiloma, Humpila nro 10/2011, Vuosiloma, Kuitunen nro 11/2011, Vuosiloma, Koskema nro 12/2011, Vuosiloma, Salmi nro 13/2011, Vuosiloma, Raittinen nro 14/2011, Vuosiloma, Salojärvi nro 15/2011, Vuosiloma, Huumo - Talouspäällikön viranhaltijapäätökset: nro 18/ 2011, Sairausloma nro 19/2011, Keittiötyöntekijän valinta nro 20/ 2011, Kopiokoneen hankinta nro 21 /2011, Myrskyssä kaatuneiden puiden myynti nro 22/ 2011, Vuosiloma, Kinnunen nro 23/ 2011, Vuosiloma, Stolt nro 24 /2011, Vuosiloma, Koskema nro 25/2011, Vuosiloma, Lohvansuu nro 26/2011, Vuosiloma, Salminen nro 27/2011, Vuosiloma, Nikkanen Päätösesitys (kirkkoherra / talouspäällikkö): Merkitään tiedoksi. Päätös: Merkitään tiedoksi. Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

11 ASIKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KN11/ Tiedotukset 1. Lahdessa on kokoontunut talven 2011 aikana seuraava ryhmä: Matti Piispanen (Nastolan srk), Sirpa Alanne (Lahden srk-y), Kari Sinisalo (Hollolan srk), Kati Metso ja Matti Halme (Heinolan srk) sekä asiantuntijana ja tukena projektipäällikkö Erkki Saarinen Kirkkohallituksesta. He ovat kiinteistötoimen tapaan laatineen kyselyn hautaustoimen tehtäviin liittyvistä asioista. Kyselyn tarkoituksena on selvittää seurakuntakohtaiset näkemykset ja arvioida sitten yhteistyön näkökulmaa, joka utuisessa tulevaisuudessa voisi vaikkapa olla koko Päijät-Hämeen kattava. Kysely on tietojen keräämistä, ei siis millään tavoin yksittäistä seurakuntaa sitova tai velvoittava. Kirkkoneuvostolle jaettiin tutustuttavaksi ja tiedoksi yhteenveto: Päijät- Hämeen hautausmaat kristillisen sanoman pohjalta hiljentymisen ja toivon puistoiksi. Päätösesitys (kirkkoherra): Merkitään tiedoksi. Päätös: Merkitään tiedoksi. Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

12 ASIKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KN11/ Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Puheenjohtaja antoi oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset. Liitetään pöytäkirjaan.

13 ASIKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KN11/04-13 Kokouksen päätös Puheenjohtaja päätti kokouksen.

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 Kirkkoneuvosto 10.5.2011. Haapala Heikki jäsen. Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 Kirkkoneuvosto 10.5.2011. Haapala Heikki jäsen. Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 10.5.2011 klo 17.00 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Haapala Heikki jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 6/8. Kokouskutsut on lähetetty 17.10.2012.

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 6/8. Kokouskutsut on lähetetty 17.10.2012. 1 MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 7/2012 Aika Maanantaina 22. päivänä lokakuuta 2012 klo 18.-20.00 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen, puheenjohtaja, kirkkoherra Ismo

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkovaltuusto Pvm 28.04.2015 2/2015

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkovaltuusto Pvm 28.04.2015 2/2015 ESITYSLISTA N:o Kirkkovaltuusto Pvm 28.04.2015 2/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 28.04.2015 1 Aika 28.04.2015 klo 18.00 19.04 OSALLISTUJAT Jäsenet Buska Matti jäsen Raappana Tauno jäsen Gammelin Pertti jäsen

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015. Aro Jorma Hynninen Kati Ikonen Jaakko Jumppainen Pauli Laitinen Pertti (vpj.) Pulkkinen Sinikka Saraketo Katja

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015. Aro Jorma Hynninen Kati Ikonen Jaakko Jumppainen Pauli Laitinen Pertti (vpj.) Pulkkinen Sinikka Saraketo Katja Päivämäärä 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 3.6.2015 klo 17.00 17.50 Paikka Majakan takkahuone, Ahlströminkatu 19 OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aro Jorma Hynninen Kati Ikonen Jaakko Jumppainen Pauli

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto 5/2011 Sivu 47. Torstai 29.9.2011 klo 19.00 21.05. Kalajoen seurakuntakoti, seurakuntasali, Kalajoki

Kirkkovaltuusto 5/2011 Sivu 47. Torstai 29.9.2011 klo 19.00 21.05. Kalajoen seurakuntakoti, seurakuntasali, Kalajoki KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 5/2011 Sivu 47 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana) Torstai 29.9.2011 klo 19.00 21.05 Kalajoen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 14.1.2015 KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 14.1.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 14.1.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.1.2015-20.2.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 4

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 4 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 22.5.2013 klo 17.00 17.45 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Heli Ulvinen, kirkkoherra, puheenjohtaja Anja Huostila, jäsen Mari Huostila, jäsen Aki Kaivola,

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kirkkoneuvosto 4.6.2013. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne.

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kirkkoneuvosto 4.6.2013. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne. KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kokousaika 4.6.2013 klo 17.00 19.05 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki Leena Ala-Käkelä Liisa Kallio Laila Karlstedt Risto

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 3-2012 1

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 3-2012 1 Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 3-2012 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 2012 Kirkkoneuvosto Aika: 28.3.2012 klo 17.30 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Nurminen Anja puheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2010 1 (35) 27.10.2010

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2010 1 (35) 27.10.2010 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2010 1 (35) KOKOUSAIKA Keskiviikko klo 16.00-19.10 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. 124-138 Martti Hara Marja-Leena

Lisätiedot

HARTOLAN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto 2/20.3.2014

HARTOLAN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto 2/20.3.2014 Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 20. päivänä maaliskuuta 2014 klo 18.00. 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO 10.4.2013

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO 10.4.2013 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO 10.4.2013 Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 19.00 20.07 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Jarmo

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 12 ) KIRKKONEUVOSTO 3/2010 21.4.2010

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 12 ) KIRKKONEUVOSTO 3/2010 21.4.2010 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 12 ) Aika Keskiviikko 21.4.2010 klo 18.30 19.28 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Raija Hörkkö Hannu

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2009 1 (45) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.5.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2009 1 (45) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 7.5.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2009 1 (45) SISÄLLYSLUETTELO 4 / 2009 ======================== 80 s. 4 KOKOUKSEN AVAUS 81 s. 4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 82 s. 4 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2014. Sivu 1 Kirkkoneuvosto 12.3.2014

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2014. Sivu 1 Kirkkoneuvosto 12.3.2014 NRO 3/2014 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 12.3.2014 KOKOUSTIEDOT AIKA 12.3.2014 Keskiviikko klo 18 20.20 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Paassilta

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 11/2011 19.12.2011

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 11/2011 19.12.2011 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 19.12.2011 klo 17.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Pihl Keijo, vs. kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 2/2014 Kirkkovaltuusto 30.5.2014 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 2/2014 Kirkkovaltuusto 30.5.2014 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2014 30.5.2014 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2014 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA perjantaina 30. päivänä toukokuuta 2014 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00-17.50. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00-17.50. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 (12) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 21. toukokuuta 2014 klo 17.00-17.50 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 9/2014 sivu 1. Kokousaika: Ti 18.11.2014 klo 18.00 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3

Kirkkoneuvosto Nro 9/2014 sivu 1. Kokousaika: Ti 18.11.2014 klo 18.00 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 9/2014 sivu 1 Kokousaika: Ti 18.11.2014 klo 18.00 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 102 Kokouksen avaus ja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.3.2011 126. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.3.2011 126. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 17.3.2011 126 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 145 174. Aika torstai 17.3.2011 klo16.00 17.28 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja Merja jäsen

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Pöytäkirja 4/2009 Kirkkovaltuusto

Hartolan seurakunta Pöytäkirja 4/2009 Kirkkovaltuusto Kokousaika maanantai 14.12.2009 klo 19 Kokouspaikka Läsnä Poissa Hartolan seurakuntatalo Kalevi Hanhinen Vuokko Heikkilä Matti Järvinen Vesa Järvinen, puheenjohtaja Anne Kuisma Kaisa Kärkäs Marja-Terttu

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11 2011 Kirkkoneuvosto Aika: 13.12.2011 klo 18.00 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Nurminen Anja puheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 27.4.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 27.4.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 27.4.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla perjantaina 12. päivänä huhtikuuta klo 15.

Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla perjantaina 12. päivänä huhtikuuta klo 15. Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla perjantaina 12. päivänä huhtikuuta klo 15. 32 Kokouksen avaus 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 34 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 Aika Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Raimo Honkanen

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 (20) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 12.3.2009 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 (20) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 12.3.2009 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 (20) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 12. päivänä maaliskuuta 2009 klo 17.00 Paikka Kouvolan seurakuntakeskus, Kirkkoneuvoston kokoushuone,,

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2011 21.9.2011

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2011 21.9.2011 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 21.9.2011 klo 17.00 19.15 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari, puheenjohtaja Pajasmaa

Lisätiedot

A S I A T. 212 Hallinnon rakennetta ja Kirkon palvelukeskuksen toiminnan vaikutusta pohtivan ohjausryhmän toimenpide-esitykset

A S I A T. 212 Hallinnon rakennetta ja Kirkon palvelukeskuksen toiminnan vaikutusta pohtivan ohjausryhmän toimenpide-esitykset Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 20.11.2013 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 7/8. Kokouskutsut on lähetetty 26.5.2015.

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 7/8. Kokouskutsut on lähetetty 26.5.2015. MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 4/2015 Aika Tiistaina 2. päivänä kesäkuuta 2015 klo 18. 19.45 Paikka seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen, puheenjohtaja, kirkkoherra Liisa Ruottinen,

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Nro 4/2009 Kirkkoneuvosto. Kokousaika Torstai 4.6.2009 klo 19.00 Infotilaisuus klo 18.00.

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Nro 4/2009 Kirkkoneuvosto. Kokousaika Torstai 4.6.2009 klo 19.00 Infotilaisuus klo 18.00. JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Nro 4/2009 Kirkkoneuvosto Kokousaika Torstai 4.6.2009 klo 19.00 Infotilaisuus klo 18.00 Kokouspaikka Seurakuntakoti Joutsa Käsiteltävät asiat 37 Virkavapaus- Tuija Emaus-Etindelle

Lisätiedot