MAL verkoston ohjausryhmän 2. kokous

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAL verkoston ohjausryhmän 2. kokous"

Transkriptio

1 MAL verkoston ohjausryhmän 2. kokous Aika: klo Paikka: TEM, Mikonkatu 4, neuvotteluhuone Kamppi Paikalla: Ritva Laine, yliarkkitehti, Kuntaliitto, pj. Olli T. Alho, erityisasiantuntija, TEM Kaisa Mäkelä, yli insinööri, YM Anni Rimpiläinen, liikenneneuvos, LVM Katja Palonen, neuvotteleva virkamies, VM Leena Strandén, yliarkkitehti, ELY keskus Pirkanmaa Päivi Nurminen, seutujohtaja, Tampereen seudun kuntayhtymä Jarkko Virtanen, apulaiskaupunginjohtaja, Turun / Timo Kvist, kaupunginjohtaja, Naantalin Kari Hannus, apulaiskaupunginjohtaja, Porin Juha Pekka Vartiainen, kaavoituspäällikkö, Joensuun Esa Katajamäki, talous ja strategiajohtaja, Oulun Raine Mäntysalo, johtaja, Aalto/YTK Kimmo Kurunmäki, MAL projektipäällikkö, Tampereen seudun kuntayhtymä, siht. Silja Siltala, liikenneinsinööri, Kuntaliitto Olli Voutilainen, ylitarkastaja, TEM Olli Maijala, erityisasiantuntija, YM Leena Sirkjärvi, suunnittelija, LVM Inga Nyholm, neuvotteleva virkamies, VM Heikki Kankaanpää, osastopäällikkö, ELY keskus Häme Kari Kankaala, johtaja, Tampereen Esa Tuomisto, yhteiskuntasuhteiden päällikkö, Turun Henna Lempiäinen, vs. seutujohtaja, Porin seutu Jere Penttilä, suunnittelujohtaja, Joensuun Paula Paajanen, yleiskaavapäällikkö, Oulun Vesa Kanninen, tutkija, Aalto/YTK Karoliina Auvinen, Maamerkit ohjelma, Sitra Jukka Noponen, Energia ohjelma, Sitra Marja Uusivuori, MAL suunnittelija, Tampereen seudun kuntayhtymä 1. Kokouksen avaus Pj. avasi kokouksen klo Todettiin läsnäolijat. 2. Ohjausryhmän kokoonpanon muutokset ja ohjausryhmän toimintaan liittyvät päätökset Ohjausryhmä totesi seuraavat muutokset ohjausryhmän kokoonpanossa: Kari Karjalainen on siirtynyt Raisiosta Joensuun kaupunginjohtajaksi, minkä vuoksi Turun seudun edustaja

2 3. Ajankohtaiskatsaus verkostoon ohjausryhmässä on vaihtunut. Turun seudun PARAS ohjausryhmä on päättänyt, että seudun varsinaisena edustajana MAL verkoston ohjausryhmässä on keskinäisen sopimuksensa mukaisesti joko Turun kaupungin apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen tai Naantalin kaupunginjohtaja Timo Kvist. Varajäsenenä jatkaa Turun kaupungin edunvalvontapäällikkö Esa Tuomisto. Porin seudun varaedustaja vaihtuu Pasi Pitkäsen siirryttyä muihin tehtäviin. MALverkoston ohjausryhmän varajäsenenä Porin seudulta on vs. seutujohtaja Henna Lempiäinen. Ohjausryhmä totesi, että ohjausryhmän puheenjohtajaksi valittiin yliarkkitehti Ritva Laine Kuntaliitosta. Ohjausryhmä valitsi ohjausryhmän varapuheenjohtajaksi yliarkkitehti Leena Strandénin Pirkanmaan ELY keskuksesta. Ohjausryhmä valitsi sihteeriksi MAL verkoston projektipäällikkö Kimmo Kurunmäen Tampereen seudun kuntayhtymästä. Ohjausryhmä päätti, että ohjausryhmän jäsenten ja varajäsenten ohjausryhmäkokouksista aiheutuvia matka ym. kuluja ei korvata MAL verkoston toimesta, mikäli tehtävä kuuluu virkatehtäviin. Mikäli ohjausryhmän jäsenyys/varajäsenyys ei kuulu virkatehtäviin, tai mikäli oma organisaatio ei muusta syystä korvaa kuluja, verkosto korvaa kokouksista aiheutuvat kulut. Ohjausryhmä päätti, että ohjausryhmän kokousten pöytäkirjojen tarkastajana toimii Päivi Nurminen Tampereen seudun kuntayhtymästä. Varatarkastajana on Olli T. Alho työ ja elinkeinoministeriöstä. Kimmo Kurunmäki esitteli MAL verkoston toiminnan kuluvalta vuodelta ja suunnitelman toiminnasta vuoden loppuun mennessä, ml. tulevat tapahtumat. Verkoston toimintaa jäsentyy 4 pääteemaan, teemaryhmien toimintaan, teemojen väliseen yhteistyöhön, yhteistyöhön muiden tahojen kanssa (esim. teemaryhmien hankkeissa) sekä verkostotapaamisiin. Teemakohtaiset työohjelmat ja starttihankkeet käytiin kokouksessa läpi. (Power point extranetissä.) Ohjausryhmä totesi, että väliraportti toiminnasta oli lähetetty ohjausryhmän jäsenille ennen kokousta. Verkoston koordinaatio laati kesällä 2010 viestintäsuunnitelman, jonka pohjalta kokouksessa keskusteltiin verkoston tiedottamisen tavoista. Ohjausryhmä sopi, että verkostosta tiedottaminen

3 4. Verkoston talousasiat hoidetaan viestintäsuunnitelman ja tähän asti toteutetun käytännön mukaisesti. Suunnittelija Marja Uusivuori esitteli verkoston talousasiat: rahoituspäätös ohjeineen, kirjanpidon hoitaminen, maksatushakemus, hankkeen taloustilanne, määräaikaisen työntekijän palkkaaminen. Ohjausryhmä totesi saaneensa tiedoksi MAL verkostohankkeelle tehdyn rahoituspäätöksen ja ma. maakuntajohtajan toimeenpanopäätöksen. Ohjausryhmä totesi saaneensa tiedoksi kokouksessa esitellyn liitemateriaalin, liitteet Ohjausryhmä totesi saaneensa tiedoksi MAL verkostohankkeessa käytetyn kirjanpitotavan ja päätti hyväksyä kirjanpidon toteuttamisen esitetyn kaltaisena myös jatkossa. Ohjausryhmä totesi saaneensa tiedoksi MAL verkostohankkeen taloustilanteen sekä kustannusten toteuman aikajaksolla Ohjausryhmä päätti hyväksyä maksatuksen hakemisen ennakkoon toimitetun materiaalin ja kokouksessa annettujen verkostohankkeen toimintaa ja taloutta koskevien tietojen perusteella toteutuneen mukaisena ajanjaksolta Maksatushakemuksen loppusumma on euroa. Ohjausryhmä päätti, että projektipäällikkö Kimmo Kurunmäki ja suunnittelija Marja Uusivuori voivat tarvittaessa tehdä esitettyyn maksatusaineistoon teknisluonteisia muutoksia tarpeen vaatiessa. Ohjausryhmä totesi saaneensa tiedoksi MAL verkoston määräaikaisen työntekijän palkkaamisen perusteet kokouksessa esitetyn mukaan. Ohjausryhmä totesi edelleen, että seutujohtaja Päivi Nurminen vastaa työntekijän nimittämisestä esitetyn mukaiseen tehtävään Tampereen seudun kuntayhtymän hallintosäännön mukaisesti. 5. Yhteistyön esittelyä: Sitra ja YTK/Aalto yliopisto Jukka Noponen Energia ohjelmasta ja Karoliina Auvinen Maamerkitohjelmasta esittelivät Sitran ohjelmia ja niiden liittymäpintaa MALverkoston toimintaan. Hankeideana esiteltiin yhdyskuntarakenteen hajautumisen ehkäisemisessä sovellettavan Urban Growth

4 Boundary menettelyn (UGB) kehittämistä järjestetään tilaisuus, jossa Portlandin metropoliseudun suunnittelu ja kehitysjohtaja esittelee sikäläisen UGB välineen, jonka jälkeen tilaisuus jatkuu roundtable työskentelynä, jossa pohditaan suomalaisen UGB menettelyn kokeilua muutamilla seuduilla. Hankkeen tavoitteena olisi lainsäädäntöä tukeva seudullinen sopimusmenettely. MAL verkosto toimisi menettelyn seudullisten kokeilujen alustana. Ohjausryhmässä sovittiin, että UGB tilaisuuden (2.12.) jälkeen palataan täsmentämään hankeideaa, valitsemaan kokeiluseutuja ja tekemään muita hankkeen valmisteluasioita. Tavoitellaan, että kevään aikana hanke varsinaisesti käynnistyy. Raine Mäntysalo esitteli Aalto yliopiston YTK:n ja Tampereen teknillisen yliopiston EDGE laboratorion yhteishankkeen Monikeskuksisuuden monet kasvot (MOT). Hanke kuuluu sektoritutkimusohjelmaan (alue ja yhdyskuntarakenteiden ja infrastruktuurien jaosto). Hanke on puolivuotinen ja päättyy helmikuussa Hankkeessa tarkastellaan seutujen kehittämistä ja monikeskuksisen seuturakenteen idean käyttämistä kehittämispolitiikan ja suunnittelun välineenä. Tarkoituksena on lisätä ymmärrystä suomalaisesta monikeskuksisuudesta verrattuna kv. malleihin ja käytäntöihin. Hankkeessa on kolme tapausseutua: Lahden seutu omana seutunaan ja osana metropolialuetta, Jämsä Jyväskylä Äänekoski kehitysvyöhyke sekä Tampereen seutu. (Mäntysalon power point extranetissä.) Ohjausryhmä keskusteli MOT hankkeen liittymäpinnasta MALverkoston toimintaan ja hankeyhteistyöstä. MOT liittyy läheisesti MAL verkoston Yhdyskuntarakenne ja palveluverkko ja Kuntayhteistyö teemoihin. Yhteistyöstä keskustellaan tarkemmin Yhdyskuntarakenne ja palveluverkko ryhmän kokouksessa Verkoston alueen näkökulma: Tampereen seutu Seutujohtaja Päivi Nurminen kertoi Tampereen seudun ajankohtaisista MAL asioista. Tällä hetkellä koordinoidaan seudullisesti rakennesuunnitelman kuntakohtaisten toteutusohjelmien laatimista, haja/lieverakentamisen hallinnan seudullisia periaatteita sekä valmistellaan aiesopimusta seudun kuntien ja valtion kesken. Asumisen osalta paneudutaan mm. kehitysvammaisten palveluasumiseen. Seutuhallitus on nimennyt liikennejärjestelmätyöryhmän, jonka tehtävänä on seudullisen liikennejärjestelmän kehittämisohjelman (2010) toimeenpano.

5 7. Seuraavat ohjausryhmän kokoukset 8. Kokouksen päätös Seudullinen joukkoliikennelautakunta aloittaa 2011 alusta. Kaupunkiraitiotiesuunnittelu etenee. Seutuorganisaatiossa aloitti elokuussa työnsä liikennejärjestelmäinsinööri Johanna Järvinen. Marraskuussa aloittaa uusi seutuarkkitehti Aulikki Graf. Seuraava ohjausryhmän kokous on klo Kokouksen jälkeen on lounas ja sen jälkeen Urban Growth Boundary seminaari. Paikka ilmoitetaan myöhemmin. Vuoden 2011 ohjausryhmäkokousten ajankohdista sovitaan kokouksessa Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Kimmo Kurunmäki, sihteeri Päivi Nurminen pöytäkirjan tarkastaja seutujohtaja, Tampereen seudun kuntayhtymä

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU MUISTIO 1/2012 1 (6) ASUNTOPOLIITTINEN TYÖRYHMÄ

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU MUISTIO 1/2012 1 (6) ASUNTOPOLIITTINEN TYÖRYHMÄ TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU MUISTIO 1/2012 1 (6) KAUPUNKISEUDUN Aika 9.3.2012 klo 9:00 11:00 Paikka Läsnä Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A, 2.krs Auli Heinävä, puheenjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 1/2014 22.1.2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Seutuhallitus pöytäkirja 1/2014 22.1.2014 Aika: 22.1.2014 klo 9.05-11.15. Paikka: Seututoimisto, Satakunnankatu 18 A. 2. Krs. Osallistujat: jäsenet: varajäsenet: Ikonen Anna-Kaisa, pj. 1-4 ja 6-12 Siren Elina Rissanen Helena, 1. vpj. Skogberg

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen Työryhmän loppuraportti 15.5.2015 Suurten kaupunkiseutujen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimusten valtio-osapuolen

Lisätiedot

Pöytäkirja. Hanke / EAKR / Seinäjoen seudun ilmastostrategia / Ohjausryhmän pöytäkirja 24.2.2011

Pöytäkirja. Hanke / EAKR / Seinäjoen seudun ilmastostrategia / Ohjausryhmän pöytäkirja 24.2.2011 LAPUAN KAUPUNKI Ympäristöosasto Poutuntie 8 62100 LAPUA Pöytäkirja Mika Yli-Petäys 25.02.2011 Hanke / EAKR / Seinäjoen seudun ilmastostrategia / Ohjausryhmän pöytäkirja 24.2.2011 Aika: 24.2.2011 klo 13.00-13.55

Lisätiedot

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja 3 2013 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Julkaisusarja: Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän

Lisätiedot

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta PÖYTÄKIRJA N:o 1/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20 Paikka Mäntsälän kunnantalo KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Tilikaudelta 1.1.2011 31.12.2011 Hyväksytty Vasson yhtiökokouksessa 8.5.2012 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

MAL-aiesopimukset ja institutionaalinen epäselvyys

MAL-aiesopimukset ja institutionaalinen epäselvyys MAL-aiesopimukset ja institutionaalinen epäselvyys Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun maankäyttötieteiden laitoksella tehty kandidaatintyö Espoossa 10.2.2015 Lari Tuominen Ohjaaja: Professori

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 VALTIONOSUUSPÄÄTÖKSET VUODELLE 2014... 2 2 VUODEN 2014 TALOUSARVIO / KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN / TEKNISEN TOIMEN VASTUUALUE... 5 3 VUODEN 2014

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.2.2013 klo 18.30 21.32 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 60 KOKOUKSEN AVAUS 80 61 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/213 11.3.213 Kokoustiedot... 1 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 25 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

Keskiviikko 15.1.2014 klo 16.00 17.40. Vanhusten palvelukeskus

Keskiviikko 15.1.2014 klo 16.00 17.40. Vanhusten palvelukeskus Viranomainen No 1/ 2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.1.2014 klo 16.00 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

HUMPPILAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus 12.1.2015

HUMPPILAN KUNTA Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus 12.1.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 12.1.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 PUHEENJOHTAJA JULKIPANO- TODISTUS

Lisätiedot

2006-2008 LOPPURAPORTTI

2006-2008 LOPPURAPORTTI Anjalankoski, Elimäki, Iitti, Jaala, Kouvola, Kuusankoski, Valkeala Kouvolan seudun lastensuojelun kehittämishanke 2006-2008 LOPPURAPORTTI Ritva Seppälä projektipäällikkö 16.10.2008 Ulkoasu Eija Tiitinen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

MAL(PE) aiesopimusten sitoutumiseen vaikuttavat tekijät

MAL(PE) aiesopimusten sitoutumiseen vaikuttavat tekijät MAL(PE) aiesopimusten sitoutumiseen vaikuttavat tekijät Niina Ojaniemi, syyskuu 2014 Selvitysraportti MAL-VERKOSTO Sisällysluettelo Tiivistelmä 3 1. Johdanto 4 2. Selvityksen tavoitteet, aineistot ja menetelmät

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus TOIMINTAKERTOMUS 2013 Seutulautakunta 8.5.2014 1 Taitto: Irmeli Marttila Kannen kuvat: Leena Harju 2 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 5 2. PÄÄTÖKSENTEKO

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91. Henkilökohtaiset varajäsenet: Kalevi Kinnunen

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91. Henkilökohtaiset varajäsenet: Kalevi Kinnunen KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91 Kokousaika Tiistai 9.6.2015 klo 19.00 19.38 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet

Lisätiedot

Kaupunkiseutusuunnitelmien asiantuntija-arvioinnin loppuraportti

Kaupunkiseutusuunnitelmien asiantuntija-arvioinnin loppuraportti Kaupunkiseutusuunnitelmien asiantuntija-arvioinnin loppuraportti Helsinki 2008 Paino: Miktor Oy ISBN 978-952-213-317-5 Helsinki 2008 Esipuhe Kaupunkiseudut ovat saaneet kunta- ja palvelurakennehankkeessa

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009

KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009 KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009 LOPPURAPORTTI Marjo Hattunen & Satu Tanttu SISÄLLYS 2 1 Johdanto 3 2 Hankkeen tausta 4 3 Hanketyön eteneminen 4 4 Hankkeen

Lisätiedot

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (37) Kaupunginvaltuusto. Aika 25.02.2013 maanantai klo 18:00-19:45

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (37) Kaupunginvaltuusto. Aika 25.02.2013 maanantai klo 18:00-19:45 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2013 1 (37) Kokoustiedot Aika maanantai klo 18:00-19:45 Paikka Valtuusto-virastotalo, valtuustosali, Suokatu 42 Saapuvilla olleet jäsenet Markku Rossi, puheenjohtaja (Suomen

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 Kokousaika: Keskiviikko 15.4.2015 klo 16.30 18.50 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Lamberg Jani, puheenjohtaja Hannonen Tapani, vara puh.joht.

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot