Toiminnan tulos ja taloudellinen asema (vertailukausi ):

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toiminnan tulos ja taloudellinen asema 1.1.-31.3.2007 (vertailukausi 1.1.-31.3.2006):"

Transkriptio

1

2 Spondan osavuosikatsaus Toiminnan tulos ja taloudellinen asema (vertailukausi ): Liikevaihto kasvoi 59,1 (26,8) milj. euroon. Nettotuotot olivat 40,4 (20,5) milj. euroa. Liikevoitto oli 103,4 (23,2) milj. euroa sisältäen sijoituskiinteistöjen positiivista arvonmuutosta 47 milj. euroa ja kiinteistöjen luovutusvoittoja 22,9 milj. euroa. Tulos verojen jälkeen oli 57,7 (11,1) milj. euroa. Tulos/osake parani 0,58 (0,14) euroon. Operatiivinen kassavirta/osake oli 0,34 (0,14) euroa. Sijoituskiinteistökannan käypä arvo oli 2 251,0 (1 281,4) milj. euroa. Nettovarallisuus/osake oli 8,10 (6,94) euroa. Sponda myi strategiaansa kuulumattomia kiinteistöjä noin. 401 milj. eurolla. Omavaraisuusaste nousi 36 %:iin vuodenvaihteen 20 %:sta toteutettujen transaktioiden avulla. Konsernin tunnusluvut 1-3/07 1-3/ /06 Taloudellinen vuokrausaste, % 89,3 87,5* 88,8* Liikevaihto, Me 59,1 26,8 117,4 Nettotuotot, Me 40,4 20,5 87,6 Liikevoitto, Me 103,4 23,2 103,9 Tulos/osake, e 0,58 0,14 0,61 Operatiivinen kassavirta/osake, e 0,34 0,14 0,56** Osakekohtainen nettovarallisuus, e 8,10 6,94 7,45 Omavaraisuusaste, % Nettovelkaantumisaste, % * Luku on Spondan kiinteistökannasta ennen Kapiteelin hankintaa. ** Operatiivinen kassavirta sisältää myyntivoitot ja tappiot. Näkymät Vuonna 2007 Spondan osakekohtaisen tuloksen ennakoidaan paranevan merkittävästi edellisvuodesta. Myös taloudellisen vuokrausasteen ja osakekohtaisen operatiivisen kassavirran, sisältäen kiinteistöjen myyntivoitot ja tappiot, arvioidaan paranevan vuonna Toimintaympäristö Vuoden 2007 Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoiden volyymin arvioidaan yltävän vuoden 2006 tasolle, noin 5 miljardiin euroon. Pääkaupunkiseudulla ydinkeskustan toimistotilojen tuottovaatimukset olivat vuoden 2006 lopussa Catella Property Groupin mukaan 4,9-5,4 %, mikä on noin 0,6 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuonna Vastaavasti liiketilojen tuottovaatimukset olivat 4,9-5,4 % ja logistiikkatilojen 6,75-7,5 %. 2

3 Toimistotilojen vajaakäyttöaste oli Catellan mukaan pääkaupunkiseudulla 7,9 %. Tyhjien tilojen määrä on vähentynyt etenkin Helsingin keskustassa, missä toimistojen vajaakäyttö oli 5,4 %. Vuokratasot olivat nousussa pääasiassa ydinkeskustassa, Ruoholahdessa, Keilaniemessä Espoossa sekä Aviapoliksen alueella Vantaalla. Liiketilojen vajaakäyttö oli pääkaupunkiseudulla edelleen alhainen, ja se oli 1,7 %. Vuonna 2007 ei pääkaupunkiseudulle ole suunnitteilla uusia kauppakeskuksia, vaan vanhempia, kuten City-Centeriä Helsingin keskustassa, uudistetaan ja laajennetaan. Vuokratasot ovat etenkin ydinkeskustassa hieman nousussa. Pääkaupunkiseudun logistiikkatiloissa vajaakäyttö oli edelleen alhaisella tasolla, 2,5 %. Vuosaaren sataman logistiikkatilojen rakentaminen on alkanut, mikä lisää varastotilojen rakentamista sekä satama-alueen läheisyyteen että satamaan johtavien kuljetusreittien varrelle. Logistiikkatilojen vuokratasot säilyivät vakaina. Liiketoiminta vuoden 2007 ensimmäisellä vuosineljänneksellä (verrattuna vuoden 2006 vastaaviin lukuihin) Sponda omistaa, vuokraa ja kehittää toimitilakiinteistöjä Suomessa pääosin pääkaupunkiseudulla ja suurimmissa kaupungeissa sekä Venäjällä. Vuoden 2007 alusta Spondan toiminnot jaettiin viiteen liiketoimintayksikköön: Toimisto- ja liiketilayksikkö, Logistiikkayksikkö, Kiinteistökehitys, Kiinteistörahastot sekä Venäjä ja Baltia. Spondan kiinteistöomaisuuden nettotuotot olivat maaliskuun lopussa 40,4 (20,5) milj. euroa. Toimisto- ja liiketilojen osuus tästä oli 77 %, logistiikkatilojen 14 %, Kiinteistörahastot-yksikön 6 % ja Venäjä ja Baltia -yksikön 1 %. Kiinteistöjen taloudellinen vuokrausaste jakaantui kiinteistötyypeittäin ja maantieteellisesti seuraavasti (vuoden 2006 luvut ovat Spondan kiinteistökannasta ennen Kapiteelin hankintaa): Kiinteistön tyyppi Toimistot ja liiketilat, % 89,3 85,6 88,8 Logistiikka, % 89,0 92,3 88,6 Koko kiinteistökanta, % 89,3 87,5 88,8 Maantieteellinen alue Helsingin kantakaupunki*, % 86,7 87,2 89,7 Pääkaupunkiseutu, % 89,1 82,8 87,5 Pääkaupunkis. logistiikka, % 87,7 90,3 87,1 Muu alue, % 98,0 95,9 93,4 Koko kiinteistökanta, % 89,3 87,5 88,8 * Maantieteellinen aluejaottelu on tarkennettu vuoden 2007 alussa vastaamaan julkisten markkinatiedon tarjoajien vastaaviin aluerajauksiin. Vuokrasopimusten yhteenlaskettu, tuleva kassavirta oli 768 ( : 430) milj. euroa ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 4,3 (4,3) vuotta. Vuoden 2007 ensimmäisen neljänneksen aikana solmittiin uusia sopimuksia yhteensä 235 kpl, m2. Päättyneitä sopimuksia oli 115 kpl, m2. Spondan suurimmat asiakastoimialat olivat 3

4 kauppa (29 % kokonaisvuokratuotoista), muut palvelut (15 %) ja Pankki ja sijoitus (11 %). Vuokrasopimukset erääntyivät seuraavasti: Erääntymisvuosi % vuokratuotosta , , , , , , ,4 Toistaiseksi voimassaolevat 15,8 Kiinteistöomaisuus Sponda-konsernilla oli yhteensä noin 200 sijoituskiinteistöä, joiden yhteenlaskettu, vuokrattava pinta-ala on noin 1,3 miljoonaa m2. Tästä noin 69 % on toimisto- ja liiketilaa ja 31 % logistiikkatilaa. Tammi-maaliskuussa 2007 aikana Spondan sijoituskiinteistöjen käypä arvo kasvoi 47,0 milj. Kauden investoinnit kiinteistöjen ylläpitoon ja laatutason nostoon olivat 6,8 milj. euroa. Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon nousuun vaikuttivat ensimmäisen vuosineljänneksen aikana tuottovaatimusten lasku kaikilla liiketoiminta-alueilla sekä investoinnit kiinteistöjen laatutason nostoon. Vuokratasoissa ei ollut merkittäviä muutoksia. Spondan sijoituskiinteistöt , Me Konserni yhteensä Toimistot ja liiketilat Logistiikka Kiin-teistökehitys Venäjä ja Baltia Vuokratuotot 52,9 44,3 7,8 0,5 0,3 Ylläpitokulut -15,4-13,4-1,9-0,2 0,0 Nettovuokratuotot 37,5 31,0 5,9 0,3 0,3 Sijoituskiinteistöt , ,9 245,6 174,9 10,7 Hankinnat ,9 2,9 0,0 0,0 0,0 Investoinnit 21,4 6,2 2,2 12,6 0,4 Muut siirrot -0,3-0,5 12,9-12,8 0,1 Myynnit ,0-263,5 0,0-11,5 0,0 Käyvän arvon muutos 47,0 34,3 12,7 0,0 0,0 Sijoituskiinteistöt , ,4 273,4 163,1 11,2 Käyvän arvon muutos % 1,9 % 1,7 % 5,2 % Vuotuinen nettovuokratuotto/ sijoituskiinteistöt *) 6,8 % 6,5 % 9,1 % 0,7 % 10,8 % 4

5 Käyvän arvon laskennassa käytetyt tuottovaatimus-% 5,4 8 % * Pois lukien kiinteistökehitys 7,5 11,5 % Investoinnit ja divestoinnit Tammi-maaliskuussa 2007 Sponda osti sijoituskiinteistöjä yhteensä 2,9 milj. eurolla, ja myi yhteensä 275 milj. eurolla. Investoinnit kiinteistöjen ylläpitoon ja laatutason nostoon ensimmäisellä vuosineljänneksellä olivat 6,8 milj. euroa. Kiinteistökehitykseen investoitiin 12,6 milj. euroa. Kiinteistökehitysinvestoinnit kohdistuivat pääasiassa Helsingin keskustassa sijaitsevan City-Centerin uudistamistyöhön. Sponda myi kiinteistöyhtiöiden osakkeita, toimitilakiinteistöjä ja maa-alueita Whitehall Street Real Estate Limitedille ja Niam Nordic Investment Fund III:lle noin 401 milj. eurolla. Sponda kirjasi kaupasta noin 18 milj. euron myyntivoiton. Myytävät kiinteistöt ja maa-alueet olivat ensisijaisesti Spondan strategiaan sopimattomia, ja sijaitsivat Suomen suurimpien kaupunkien ulkopuolella. Lisäksi myytiin joitakin sijoituskiinteistöjä Turusta, Tampereelta ja Oulusta. Sponda vastaa edelleen kiinteistöomaisuuden manageerauksesta. Toimisto- ja liiketilakiinteistöt Taloudellinen vuokrausaste nousi vuoden 2006 lopun tilanteesta, ja oli 89,3 % ( : 88,8 %). Toimisto- ja liiketilakiinteistöjen käypä arvo oli ,4 milj. euroa. Käyvän arvon muutos vuoden 2007 alusta oli 34,3 milj. euroa. Kiinteistösalkun vuokrattava pinta-ala oli noin m2, josta toimistokiinteistöjen osuus oli arviolta 75 % ja liiketilakiinteistöjen osuus 25 %. Yksikön liikevaihto, nettovuokratuotot ja liikevoitto jakautuivat seuraavasti: Toimistot ja liiketilat, Me 1-3/ / /2006 Liikevaihto 44,4 19,0 84,7 Nettotuotot 31,0 14,3 63,1 Liikevoitto 81,3 18,1 78,0 Tammi-maaliskuussa 2007 Sponda osti kiinteistöjä 2,9 milj. eurolla ja myi 263,5 milj. eurolla. Myynnit olivat osa maaliskuun lopussa toteutunutta 401 milj. euron portfoliokauppaa. Lisäksi Sponda myi helmikuussa 2007 kolme maa-aluetta Suomen valtiolle Helsingin Hakuninmaalta, Honkasuolta ja Vantaalta noin 65 milj. eurolla. Toimisto- ja liiketilakiinteistöjen investoinnit kiinteistöjen ylläpitoon ja laadun parantamiseen olivat ensimmäisen neljänneksen aikana yhteensä 6,2 milj. euroa. Logistiikkakiinteistöt Logistiikkakiinteistöjen taloudellinen vuokrausaste nousi hieman verrattuna vuoden 2006 loppuun ja oli 89,0 (88,6) %. Kiinteistöjen käypä arvo oli ,4 milj. euroa, ja käyvän arvon muutos vuoden 2007 alusta oli 12,7 milj. euroa. Kiinteistöjen vertailukelpoinen käyvän arvon muutos vuoden 2007 alusta oli 12,7 milj. euroa. 5

6 Logistiikkakiinteistöjen liikevaihto, nettovuokratuotot ja liikevoitto jakautuivat seuraavasti: Logistiikka, Me 1-3/ / /2006 Liikevaihto 7,8 7,7 28,7 Nettovuokratuotot 5,7 6,1 22,2 Liikevoitto 17,8 5,3 24,9 Katsauskauden aikana Sponda ei ostanut eikä myynyt logistiikkakiinteistöjä. Investoinnit logistiikkakiinteistöjen ylläpitoon ja laadun parantamiseen olivat tammimaaliskuussa ,2 milj. euroa. Kiinteistökehitys Spondan sijoituskiinteistökehityssalkun käypä arvo oli maaliskuun 2007 lopussa 163,1 milj. euroa. Katsauskauden aikana kiinteistöjen kehitykseen ja uudishankintaan investoitiin 12,6 milj. euroa. City-Centerin kehitystyöt jatkuvat suunnitelman mukaisesti, ja maanalaisten kellaritilojen uudistus valmistuu toukokuussa Liiketilojen uudistamisen ensimmäinen vaihe valmistui huhtikuussa, ja toinen vaihe, joka käsittää mm. Kaivokadun katutason ja asematunnelin tiloja, on aloitettu. Toisen vaiheen arvioidaan valmistuvan vuoden 2008 keväällä. Vuosaaren sataman logistiikka-alueen, porttirakennuksen, pysäköintilaitoksen ja matkustajaterminaalin rakentaminen on alkanut suunnitelmien mukaisesti. Hankkeen kokonaisinvestointi on noin 140 milj. euroa. Sataman toiminta alkaa vuoden 2008 marraskuussa. Sponda vastaa kaikkien kohteiden rakennuttamisesta, vuokrauksesta ja manageroinnista. Helsingin Itäkeskuksessa sijaitsevan liiketilakiinteistön rakentaminen käynnistyy toukokuussa Liikerakennuksen kokonaisinvestointi on noin 56 milj. euroa ja vuokrattava pinta-ala noin m2. Kohde on vuokrattu yhdelle toimijalle. Rakennus valmistuu vuoden 2008 marraskuuhun mennessä. Myös Ruoholahdessa sijaitsevan toimistotalon rakentaminen alkaa toukokuun 2007 aikana. Hankkeen investointi on noin 29 milj. euroa ja vuokrattava pinta-ala noin m2. Rakennuksesta on tällä hetkellä vuokrattu hieman yli 60 %, ja sen arvioitu valmistumisaika on syksyllä Lisäksi Sponda aloittaa toimistorakennuksen rakentamisen Helsingin Sörnäisiin osoitteeseen Lautatarhankatu 2. Kohteesta on vuokrattu 51 %, ja sen kokonaisinvestointi on noin 22 milj. euroa. Vuokrattava pinta-ala on noin m2. Rakennuslupa haetaan kesän 2007 aikana, jolloin rakentamaan päästään syksyllä Arvioitu valmistumisaika on loppuvuonna

7 Kiinteistörahastot Sponda on vähemmistöosakkaana kahdessa kiinteistörahastossa, First Top LuxCossa ja Sponda Kiinteistörahasto I Ky:ssä. First Top LuxCo sijoittaa Suomen suurimpien kaupunkien ulkopuolisiin toimisto- ja liiketilakiinteistöihin, ja Spondan osuus rahastosta on 20 %. Maaliskuun 2007 loppuun mennessä rahaston kiinteistösijoitusten käypä arvo oli noin 103,9 milj. euroa. Rahaston tavoitekoko on milj. euroa. Sponda Kiinteistörahasto I Ky sijoittaa pääkaupunkiseudun ulkopuolisiin logistiikkakohteisiin. Spondalla on rahastossa 47 %:n osuus. Katsauskauden lopussa rahaston kiinteistösijoitusten käypä arvo oli 97,9 milj. euroa ja rahaston tavoitekoko on 200 milj. euroa. Sponda vastaa sekä rahastojen että niiden hankkimien kiinteistöjen hallinnoinnista, josta yhtiö saa hallinnointipalkkion. Venäjä ja Baltia Uusien liiketoiminta-alueiden avaaminen Venäjälle ja Baltiaan vaatii laajaa kontaktiverkostoa ja kohdealueen tuntemusta. Sponda tutkii kiinteistösijoitus- ja kiinteistökehityskohteita Pietarin ja Moskovan alueilla yhteistyössä suomalaisten ja kansainvälisten yritysten kanssa, joilla on jo kokemusta Venäjän alueella tai jotka etsivät liiketoimintamahdollisuutta Venäjällä. Maaliskuussa 2007 Sponda avasi toimiston Pietarissa, jossa tällä hetkellä työskentelee neljä henkilöä. Rahavirta ja rahoitus Spondan liiketoiminnan nettorahavirta oli ,3 ( : 14,4) milj. euroa. Investointien nettorahavirta oli 239,3 (-17,1) milj. euroa ja rahoituksen nettorahavirta oli - 441,0 (4,0) milj. euroa. Rahoitustuotot ja kulut olivat katsauskauden lopussa -25,3 (-6,7) milj. euroa. Spondan omavaraisuusaste oli ( : 42) % ja nettovelkaantumisaste 148 (112) %. Korollinen vieras pääoma oli 1 346,1 (619,8) milj. euroa, luottojen keskimääräinen lainaaika oli 1,8 (2,9) vuotta ja keskikorko 4,6 (4,3) %. Kiinteäkorkoisten ja suojattujen lainojen osuus oli 88 %. Koko velkapääoman korkosidonnaisuusaika oli 3,3 (1,9) vuotta. Velanhoitokykyä kuvaava korkokate oli 1,9 (2,7). Sponda-konsernin lainasalkku muodostuu yhteensä 300 milj. euron syndikoiduista lainoista, 355,6 milj. euron joukkovelkakirjalainoista, 299 milj. euron liikkeeseen lasketuista yritystodistuksista ja 80,1 milj. euron rahalaitoslainoista. Lisäksi Spondalla oli 311,5 milj. euron lyhytaikainen laina Kapiteeli Oy:n kaupan rahoittamiseen. Spondalla on käyttämättömiä luottolimiittejä 200 milj. euroa. Sponda-konsernilla on vakuudellisia lainoja yhteensä 15,1 milj. euroa. Riskienhallinta Riskienhallinnan lähtökohtana on yhtiön riskinkantokyky ja -halu, keskeisten riskien tunteminen sekä päätetty riskienhallintapolitiikka. 7

8 Tunnistetuja riskejä ovat mm. kiinteistömarkkinoihin liittyvät riskit sekä kiinteistösijoituksiin ja investointeihin liittyvät riskit. Rahoitukseen liittyy jälleenrahoitusriski ja lainasopimuksiin korkoriski. Spondassa jälleenrahoitusriskiä pienennetään eripituisilla luottosopimuksilla, hajauttamalla rahoituksen lähteitä sekä ylläpitämällä yhtiön mainetta luotettavana velallisena. Spondan operatiivisia riskejä ovat sisäisten prosessien tai järjestelmien puutteellisuudesta tai virheellisestä toiminnasta johtuvat riskit sekä myös mm. juridiseen toimintaympäristöön liittyvät riskit. Operatiivisia riskejä liittyy esimerkiksi tietojärjestelmien toimintaan sekä ammattitaitoisen henkilöstön pysyvyyteen. Kapiteelin oston myötä Spondan ja Kapiteelin toiminnot ja järjestelmät kartoitettiin. Yhteiset toimintatavat valittiin ja otettiin käyttöön maaliskuun 2007 loppuun mennessä. Henkilöstö Katsauskauden aikana Sponda-konsernin keskimääräinen henkilöstön määrä oli verrattuna vuoden 2006 vastaavaan kauteen 220 (55) henkilöä, joista emoyhtiö Sponda Oyj:n palveluksessa oli 132 (55) henkilöä. Sponda-konsernin palveluksessa oli yhteensä 220 (58) henkilöä, joista 136 (58) emoyhtiön palveluksessa. Spondalla on henkilöstöä Suomessa ja Venäjällä. Koko Spondan henkilöstö kuuluu tulospalkkiojärjestelmään, jossa palkkiot on sidottu yhtiön tavoitteisiin. Yhtiön ylemmällä johdolla on pitkäaikainen osakepohjainen sitouttamisjärjestelmä, joka otettiin käyttöön Sitouttamisjärjestelmän mahdollinen palkkio perustuu osakekohtaiseen operatiiviseen kassavirtaan sekä sijoitetun pääoman tuottoon. Palkkiolla hankitaan Spondan osakkeita, ja osakkeisiin liittyy kielto luovuttaa niitä kahden vuoden kuluessa niiden hankkimisesta. Palkkio maksetaan vuosittain. Konsernirakenne Sponda-konserni muodostuu emoyhtiöstä, tytäryhtiö Sponda Kiinteistöt Oy:stä (entinen Kapiteeli Oy)ja Sponda Kiinteistöt Oy:n 50,9 prosenttia omistamasta tytäryhtiö Ovenia Oy:stä sekä keskinäisistä kiinteistöyhtiöistä, joista Sponda Oyj tai Sponda Kiinteistöt Oy omistavat koko osakekannan tai enemmistön osakekannasta. Lisäksi Sponda-konserniin kuuluu Sponda Russia Ltd ja Sponda Asset Management Oy. Spondan osake Spondan osakkeen painotettu keskikurssi tammi-maaliskuussa 2007 oli 11,63 euroa. Korkein noteeraus osakkeelle Helsingin Pörssissä oli 13,10 ja alin 11,01 euroa. Osakkeita vaihdettiin tammi-maaliskuun aikana kappaletta. Osakkeen päätöskurssi oli 12,95 euroa, ja yhtiön osakekannan markkina-arvo oli 1,44 miljardia euroa. Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen omien osakkeiden hankintaan. Valtuutusta ei katsauskauden aikana käytetty. 8

9 Tammi-maaliskuussa 2007 Sponda teki liputusilmoituksia seuraavasti: : Stichting Pensioenfonds ABP ilmoitti, että sen omistamat osakkeet edustavat 5,23 % Sponda Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä : Stichting Pensioenfonds ABP ilmoitti, että sen omistamat osakkeet edustavat 4,53 % Sponda Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä : Stichting Pensioenfonds ABP ilmoitti, että sen omistamat osakkeet edustavat 5,001 % Sponda Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä : Stichting Pensioenfonds ABP ilmoitti, että sen omistamat osakkeet edustavat 4,976 % Sponda Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä : Stichting Pensioenfonds ABP ilmoitti, että sen omistamat osakkeet edustavat 5,074 % Sponda Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä. Katsauskauden päättyessä Spondan omistus jakautui seuraavasti: Osakkeiden määrä, kpl Osuus osakkeista % Suomen valtio ,3 Kotitaloudet ,4 Suomalaiset yhteisöt ,6 Ulkomaiset yhteisöt ,7 Osakkeita yhteensä ,0 Maksullinen osakeanti Sponda Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 250 milj. euron maksullisesta osakeannista. Valtuutuksen perusteella liikkeeseen laskettiin uusia osakkeita kappaletta merkintähintaan 7,80 euroa osakkeelta. Merkintäoikeusannin lopullisen tuloksen perusteella osakeannissa merkittiin merkintäoikeuksien perusteella noin 31,6 miljoonaa osaketta, mikä vastaa noin 99,5 prosenttia tarjottujen osakkeiden yhteismäärästä. Noin sijoittajaa merkitsi osakkeita osakeannissa. Osakeannin pääjärjestäjät hankkivat ostajat myös kaikille osakeannissa merkintäoikeuksien perusteella merkitsemättä jääneille noin osakkeelle, joiden keskimääräinen myyntihinta oli noin 11,83 euroa osakkeelta. Spondan osakeannilla keräämät bruttovarat olivat noin 247 miljoonaa euroa ennen kulujen ja palkkioiden vähentämistä. Osakeannin perusteella tehtävän osakepääoman korotuksen seurauksena Spondan osakepääoma nousi euroon ja osakkeiden lukumäärä osakkeeseen. Osakeannissa merkityt osakkeet oikeuttivat täyteen osinkoon vuodelta 2006 ja tuottivat muut osakkeenomistajan oikeudet Spondassa siitä lähtien, kun osakepääoman korotus merkittiin kaupparekisteriin Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 4. huhtikuuta Kokous vahvisti konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2006 ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Osingoksi vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti 0,40 euroa kutakin osaketta kohden. Osinko maksettiin 18. huhtikuuta 9

10 2007. Jäljelle jäävät voitonjakokelpoiset varat ,72 euroa jätettiin vapaaseen omaan pääomaan. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä enintään kappaletta kuitenkin siten, että yhtiön tai sen tytäryhteisöjen hallussa tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ei saa ylittää 5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa asti. Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen kohteena on enintään osaketta. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 5 prosenttia yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista. Valtuutus on voimassa asti. Tämä valtuutus kumoaa yhtiökokouksen päättämän osakeantivaltuutuksen. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen muuttamisesta. Yhtiöjärjestys on nähtävissä Spondan internet-sivuilla osoitteessa Yhtiökokous päätti asettaa nimitysvaliokunnan osakkeenomistaja Suomen valtion ehdotuksen mukaisesti. Nimitysvaliokunta valmistelee hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokuntaan valitaan kolmen (3) suurimman osakkeenomistajan edustajat ja hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä osakkeenomistajilla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin yhtiökokousta edeltävän marraskuun 1. päivänä. Nimitysvaliokunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja ja valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Nimitysvaliokunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään yhtiökokousta edeltävän helmikuun 1. päivänä. Hallitus ja tilintarkastajat Spondan varsinainen yhtiökokous vahvisti hallituksen lukumäärän kuudeksi. Hallitukseen valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka suostumustensa mukaisesti nykyisistä jäsenistä Tuula Entelä, Timo Korvenpää, Harri Pynnä ja Jarmo Väisänen sekä uusina jäseninä Lauri Ratia ja Arja Talma. Järjestäytymiskokouksessaan yhtiökokouksen jälkeen hallitus valitsi puheenjohtajakseen Lauri Ratian ja varapuheenjohtajaksi Jarmo Väisäsen. Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä, ja viisi kuudesta ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajan palkkioksi euroa kuukaudessa ja jäsenten palkkioksi euroa kuukaudessa. Lisäksi vahvistettiin 500 euron kokouspalkkio kustakin kokouksesta. Matkakustannukset korvataan yhtiön voimassaolevan matkustussäännön mukaisesti. Sponda Oyj:n tilintarkastajiksi valittiin KHT-tilintarkastaja Sixten Nyman ja KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Raija-Leena Hankonen ja varatilintarkastajaksi KHT Riitta Pyykkö. 10

11 Hallituksen valiokunnat Hallitus on perustanut kaksi pysyvää valiokuntaa avustamaan hallitusta valmistelemalla hallitukselle kuuluvia asioita. Pysyvät valiokunnat ovat tarkastusvaliokunta sekä rakenne- ja palkitsemisvaliokunta. Tarkastusvaliokuntaan kuuluvat puheenjohtajana Arja Talma ja jäseninä Tuula Entelä sekä Timo Korvenpää. Rakenne- sekä palkitsemisvaliokuntaan kuuluvat puheenjohtajana Lauri Ratia ja jäseninä Jarmo Väisänen sekä Harri Pynnä. Johto Sponda Oyj:n toimitusjohtaja on Kari Inkinen. Yhtiön johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtajan lisäksi talous- ja rahoitusjohtaja, johtaja, lakiasiat ja treasury, sekä liiketoimintajohtajat, yhteensä kahdeksan henkilöä. Velkomusvaatimus Helsingin käräjäoikeus velvoitti antamallaan tuomiolla Sponda Oyj:n suorittamaan Sampo Pankki Oyj:lle luottosopimuksen perusteella 7,6 milj.euroa korkoa, viivästyskorkoa ja oikeudenkäyntikuluja. Sponda Oyj on jätti Helsingin hovioikeudelle valituksen Helsingin käräjäoikeuden päätöksestä Sampo Pankin velkomusvaatimus 7,6 milj.euroa kirjattiin kuluksi ja varauksiin vuoden 2006 tilin päätöksessä. Katsauskauden jälkeiset tapahtumat Katsauskauden jälkeen Sponda teki liputusilmoituksia seuraavasti: : Stichting Pensioenfonds ABP ilmoitti, että sen omistamat osakkeet edustavat 4,985 % Sponda Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä. Sponda laajensi sijoitustoimintaansa Venäjällä, missä toimiva tytäryhtiö OOO Veika osti 46 ha:n maa-alueen Leningradin läänistä noin 9,5 milj. eurolla. Tontille on tarkoitus rakentaa logistiikkatilaa vaiheittain noin m2. Hankkeen viranomaiskäsittely on käynnissä ja tavoitteena on, että hankkeen suunnittelutyöt käynnistyvät kesällä Sponda laski liikkeeseen kotimaisille institutionaalisille sijoittajille suunnatun Private Placement tyyppisen joukkovelkakirjalainan. Lainan määrä on 150 milj. euroa ja laina-aika 4 vuotta. Laina on vaihtuvakorkoinen, ja sen kuponkikoroksi vahvistettiin kolmen kuukauden euribor-korko lisättynä 0,40 %-yksiköllä. Näkymät Vuonna 2007 Spondan osakekohtaisen tuloksen ennakoidaan paranevan merkittävästi edellisvuodesta. Myös taloudellisen vuokrausasteen ja osakekohtaisen operatiivisen kassavirran, sisältäen kiinteistöjen myyntivoitot ja tappiot, arvioidaan paranevan vuonna

12 Sponda Oyj Hallitus Lisätietoja: toimitusjohtaja Kari Inkinen, puh tai ja talous- ja rahoitusjohtaja Robert Öhman, puh tai Jakelu: Helsingin Pörssi Tiedotusvälineet Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. Tässä osavuosikatsauksessa on noudatettu IAS 34 Osavuosikatsaukset standardia. Osavuosikatsauksessa sovelletaan samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä. 12

13 Sponda Oyj Konsernin tunnusluvut 1-3/07 1-3/ /06 Tulos/osake, 0,58 0,14 0,61 Omavaraisuusaste, % Nettovelkaantumisaste, % Osakekohtainen oma pääoma, 8,10 6,94 7,45 Operatiivinen kassavirta/osake, 0,34 0,14 0,56 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) Me 1-3/ / /2006 Liikevaihto Vuokratuotot ja käyttökorvaukset 57,0 26,7 115,4 Korkotuotot rahoitusleasingsopimuksista 0,1 - - Palvelutuotot sekä rahastojen hallinnointipalkkiot ja voitto-osuudet 2,0 0,1 2,0 59,1 26,8 117,4 Kulut Ylläpitokulut -18,3-6,3-29,4 Palvelukulut sekä rahastojen välittömät kulut -0,4 - -0,4-18,7-6,3-29,8 Nettotuotot 40,4 20,5 87,6 Sijoituskiinteistöjen luovutusvoitot/-tappiot 1,3 - - Voitto/tappio käypään arvoon arvostamisesta 47,0 5,2 26,2 Vaihto-omaisuuskiinteistöjen myyntituotot 192,3-11,6 Myytyjen vaihto-omaisuuskiinteistöjen kirjanpitoarvo -170, ,0 Vaihto-omaisuuskiinteistöjen luovutusvoitot/-tappiot 21,6-1,6 Myynnin ja markkinoinnin kulut -0,5-0,3-1,1 Hallinnon kulut -6,8-2,2-10,8 Liiketoiminnan muut tuotot 0,5-0,9 Liiketoiminnan muut kulut -0,1 - -0,5 Liikevoitto 103,4 23,2 103,9 Rahoitustuotot 1,8-3,7 Rahoituskulut -27,1-6,7-34,7 Korkokuluvaraus ,5 13

14 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -25,3-6,7-38,5 Voitto ennen veroja 78,1 16,5 65,4 Tilikauden ja edellisten tilikausien verot ,4 Laskennalliset verot -20,4-5,4-16,7 Tuloverot yhteensä -20,4-5,4-17,1 Tilikauden voitto 57,7 11,1 48,3 Jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 57,8 11,1 48,4 Vähemmistölle -0,1 - -0,1 Tilikauden voitto 57,7 11,1 48,3 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos: Laimentamaton osakekohtainen tulos, 0,58 0,14 0,61 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, 0,58 0,14 0,61 Osakkeita keskimäärin, milj. kpl Laimentamaton 98,9 79,2 79,3 Laimennettu 98,9 80,6 79,3 Konsernitase (IFRS) Me VARAT Pitkäaikaiset varat Sijoituskiinteistöt 2 251, , ,1 Sijoitukset kiinteistörahastoihin 21,8 0,5 19,4 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 15,6 8,7 19,5 Liikearvo 27,5-27,5 Muut aineettomat hyödykkeet 4,9 0,3 5,2 Rahoitusleasingsaamiset 2,7-2,7 Sijoitukset - 0,1 - Pitkäaikaiset saamiset 14,9 0,1 5,2 Laskennalliset verosaamiset 65,8 1,2 110,5 Pitkäaikaiset varat yhteensä 2 404, , ,1 Lyhytaikaiset varat 14

15 Vaihto-omaisuuskiinteistöt 60,4-231,1 Myyntisaamiset ja muut saamiset 46,0 5,3 39,6 Rahavarat 13,2 2,1 23,6 Lyhytaikaiset varat yhteensä 119,6 7,4 294,3 Varat yhteensä 2 523, , ,4 OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 111,0 79,2 79,3 Ylikurssirahasto 159,5 158,8 159,5 Muuntoerot 0,1 - - Käyvän arvon rahasto 11,6-0,7 2,3 Uudelleenarvostusrahasto 0,6-0,6 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 209,7 - - Kertyneet voittovarat 407,1 312,0 1) 349,3 899,6 549,3 591,0 Vähemmistön osuus 1,7-1,8 Oma pääoma yhteensä 901,3 549,3 592,8 Velat Pitkäaikaiset velat Korolliset velat 601,3 549,3 658,2 Varaukset 16,5 1,1 22,7 Muut velat - 1,1 - Laskennalliset verovelat 178,4 68,8 218,7 Pitkäaikaiset velat yhteensä 796,2 620,3 899,6 Lyhytaikaiset velat Lyhytaikaiset korolliset velat 744,8 70, ,4 Ostovelat ja muut velat 81,5 59,6 1) 99,6 Lyhytaikaiset velat yhteensä 826,3 130, ,0 Velat yhteensä 1 622,5 750, ,6 Oma pääoma ja velat yhteensä 2 523, , ,4 Korolliset velat 1 346,1 619, ,6 1) Osingot 39,6 milj.euroa on vähennetty kertyneistä voittovaroista ja kirjattu muihin velkoihin Rahavirtavaikutus on esitetty toisella vuosineljänneksellä. Vuodelta 2006 maksettavat osingot 44,4 milj.euroa esitetään vuoden 2007 toisella vuosineljänneksellä. 15

16 Konsernin rahavirtalaskelma (IFRS) Me 1-3/ / /2006 Liiketoiminnan rahavirta Tilikauden tulos 57,7 11,1 48,3 Oikaisut -28,3 6,8 29,6 Nettokäyttöpääoman muutos 1) 177,1 1,0 8,6 Saadut korot 0,9 0,1 0,8 Maksetut korot -19,3-4,3-34,3 Muut rahoituserät 3,7 - -6,7 Maksetut verot -0,5-0,3-0,9 Liiketoiminnan nettorahavirta 191,3 14,4 45,4 Investointien rahavirta Kapiteelin hankinta -15, ,1 Investoinnit sijoituskiinteistöihin -19,1-16,7-110,0 Investoinnit kiinteistörahastoihin -2,4-0,5-19,4 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -0,7-0,1-0,6 Luovutustulot sijoituskiinteistöistä 276,1 0,2 37,8 Myönnetyt lainat ,9 Lainasaamisten takaisinmaksut 0,5-1,3 Investointien nettorahavirta 239,3-17, ,9 Rahoituksen rahavirta Osakeannista saadut maksut 239,5-0,7 Pitkäaikaisten lainojen nostot ,0 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -56, ,0 Lyhytaikaisten lainojen nostot/ takaisinmaksut -624,1 4,0 987,2 Maksetut osingot ,6 Rahoituksen nettorahavirta -441,0 4,0 998,3 Rahavarojen muutos -10,4 1,3 22,8 Rahavarat kauden alussa 23,6 0,8 0,8 Rahavarat kauden lopussa 13,2 2,1 23,6 1) Sisältää vaihto-omaisuuskiinteistöjen vähennykset 170,7-10,0 16

17 Konsernin oman pääoman muutokset Me Osakepääoma Muuntoerot Oma pääoma ,2 158,8 - -4,2 - Rahavirran suojaus: Omaan pääomaan merkitty määrä 4,8 Omaan pääomaan kirjattuihin tai sieltä pois siirrettyihin eriin liittyvät verot -1,3 Suoraan omaan pääomaan kirjatut tuotot ja kulut yhteensä 3,5 Tilikauden tulos Tilikaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä 3,5 Osingonjako Oma pääoma ,2 158,8 - -0,7 - Ylikurssirahasto Käyvän arvon rahasto Uudelleenarvostusrahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Oma pääoma yhteensä Yht. Oma pääoma ,5 574,3-574,3 Rahavirran suojaus: Omaan pääomaan merkitty määrä 4,8 4,8 Omaan pääomaan kirjattuihin tai sieltä pois siirrettyihin eriin liittyvät verot -1,3-1,3 Suoraan omaan pääomaan kirjatut tuotot ja kulut yhteensä 3,5 3,5 Tilikauden tulos 11,1 11,1 11,1 Tilikaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä 11,1 14,6 14,6 Osingonjako -39,6-39,6-39,6 Oma pääoma ,0 549,3-549,3 Konsernin oman pääoman muutokset Osakepääoma Muuntoerot Oma pääoma ,3 159,5-2,3 0,6 Rahavirran suojaus: Omaan pääomaan merkitty määrä 11,1 Tuloslaskelmaan siirretty määrä 1,2 Puretun suojauslaskennan instrumentit 0,2 Lisäys 0,1 Omaan pääomaan kirjattuihin tai sieltä pois siirrettyihin eriin liittyvät verot -3,2 Suoraan omaan pääomaan kirjatut tuotot ja kulut yhteensä 0,1 9,3 Ylikurssirahasto Käyvän arvon rahasto Uudelleenarvostusrahasto Kertyneet voittovarat Vähemmistön osuus 17

18 Tilikauden tulos Tilikaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä 0,1 9,3 Osakeanti 31,7 Oma pääoma ,0 159,5 0,1 11,6 0,6 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Vähemmistön osuus Oma pääoma yhteensä Yht. Oma pääoma ,3 591,0 1,8 592,8 Rahavirran suojaus: Omaan pääomaan merkitty määrä 11,1 11,1 Tuloslaskelmaan siirretty määrä 1,2 1,2 Puretun suojauslaskennan instrumentit 0,2 0,2 Lisäys 0,1 0,1 Omaan pääomaan kirjattuihin tai sieltä pois siirrettyihin eriin liittyvät verot -3,2-3,2 Suoraan omaan pääomaan kirjatut tuotot ja kulut yhteensä 9,4 9,4 Tilikauden tulos 57,8 57,8-0,1 57,7 Tilikaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä 57,8 67,2-0,1 67,1 Osakeanti 209,7 241,4 241,4 Oma pääoma ,7 407,1 899,6 1,7 901,3 18

19 Konsernin osavuosikatsauksen liitetiedot Laatimisperiaatteet Konserni on ottanut käyttöön IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot standardin sekä IAS 1 standardin muutoksen liittyen tilinpäätöksessä esitettäviin pääomatietoihin. Molempien standardien käyttöönotto vaikuttaa lähinnä konsernin tulevan tilinpäätöksen liitetiedoissa esitettäviin tietoihin. Muilta osin tilinpäätöksen laatimisperiaatteet ovat samat kuin tilinpäätöksessä Venäjä/ Baltia Tuloslaskelmatiedot liiketoiminta-alueittain Me Toimistot Tuloslaskelmatiedot 1-3/2007 ja liiketilat Logistiikka Kiinteistökehitys Rahastot Muut Konserni yht. Liikevaihto 44,3 7,8 0,5 0,3 4,6 1,6 59,1 Ylläpitokulut ja rahastojen välittömät kulut -13,4-2,1-0,3 0,0-2,3-0,6-18,7 Nettotuotot 31,0 5,7 0,2 0,3 2,3 1,0 40,4 Myyntivoitot sijoituskiinteistöistä 1,3 1,3 Vaihto-omaisuuskiinteistöjen luovutusvoitot/-tappiot 17,1 4,5 21,6 Voitto/ tappio käypään arvoon arvostamisessa 34,3 12,7 47,0 Hallinto ja markkinointi -2,4-0,6-0,8-0,6-0,6-2,3-7,3 Muut tuotot ja kulut 0,5 0,5 Liikevoitto 81,3 17,8-0,6-0,3 6,2-0,9 103,4 Tuloslaskelmatiedot 1-3/2006 Toimistot ja liiketilat Venäjä/ Baltia Logistiikka Kiinteistökehitys Rahastot Muut Konserni yht. Liikevaihto 19,0 7,7 0,1 26,8 Ylläpitokulut -4,7-1,6-6,3 Nettovuokratuotto 14,3 6,1 0,1 20,5 Voitto/ tappio käypään arvoon arvostamisessa 5,5-0,3 5,2 Hallinto ja markkinointi -1,7-0,5-0,3-0,3 0,3-2,5 Liikevoitto 18,1 5,3-0,3-0,2 0,3 23,2 Sijoituskiinteistöt 1-3/ / /2006 Sijoituskiinteistöjen käypä arvo kauden alussa 2 455, , ,7 Kapiteelin hankinta ,0 Hankitut sijoituskiinteistöt 3,2 11,7 94,3 19

20 Muut investoinnit sijoituskiinteistöihin 17,5 5,0 43,3 Myydyt sijoituskiinteistöt -275,0-0,2-37,7 Siirrot aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin/ aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä 3,2 - -1,5 Omassa käytössä olleen kiinteistön arvostus käypään arvoon - - 0,8 Voitto/tappio käypään arvoon arvostamisesta 47,0 5,2 26,2 Sijoituskiinteistöjen käypä arvo kauden lopussa 2 251, , ,1 Sijoituskiinteistöt ovat kiinteistöjä, joita konserni pitää hallussaan hankkiakseen vuokratuottoa tai omaisuuden arvonnousua. Sponda on valinnut sijoituskiinteistöjensä arvostusmenetelmäksi käyvän arvon menetelmän, jolloin käyvän arvon muutokset kirjataan tuloslaskelmaan. Spondan sijoituskiinteistöjen käyvät arvot vahvistetaan yhtiön oman kassavirtaperusteisen tuottoarvolaskennan tuloksena. Arviointimenetelmä on kansainvälisten arviointistandardien (IVS) mukainen. Koko kiinteistöjen käyvän arvon laskennassa käytetty aineisto tarkastutetaan vähintään kerran vuodessa ulkopuolisella asiantuntijalla, jolla varmistetaan laskennassa käytettyjen parametrien ja arvojen perustuvan markkinahavaintoihin. Sijoituskiinteistöjen 47 milj. euron käyvän arvon nousuun vaikuttivat ensimmäisen vuosineljänneksen aikana tuottovaatimusten lasku kaikilla liiketoiminta-alueilla sekä investoinnit kiinteistöjen laatutason nostoon. Vuokratasoissa ei ollut merkittäviä muutoksia. Konsernin merkittävimmät investointisitoumukset ovat seuraavista kohteista: City-Centerin uudistustyöt, jotka jatkuvat suunnitelman mukaisesti: Maanalaiset kellaritilat valmistuivat keväällä Liiketilojen uudistamisen ensimmäinen vaihe valmistuu toukokuussa, ja toinen vaihe on aloitettu. Toisen vaiheen arvioidaan valmistuvan vuoden 2008 alussa. Vuosaaren sataman logistiikka-alueen, porttirakennuksen, pysäköintilaitoksen ja matkustajaterminaalin rakentaminen on alkanut suunnitelmien mukaisesti. Hankkeen kokonaisinvestointi on noin 140 milj. euroa. Sataman toiminta alkaa vuoden 2008 marraskuussa. Ruoholahdessa sijaitseva toimistotalo, jonka investointi on noin 29 milj. euroa ja vuokrattava pinta-ala noin m2. Rakennuksesta arvioitu valmistumisaika on syksyllä Helsingin Itäkeskuksessa sijaitseva liiketilakiinteistö vuokrattavalta pinta-altaan noin m2. Kokonaisinvestointi on noin 56 milj. euroa. Rakennus valmistuu vuoden 2008 marraskuuhun mennessä. 20

Sponda Oyj Pörssitiedote 7.8.2003 klo 9.00

Sponda Oyj Pörssitiedote 7.8.2003 klo 9.00 Sponda Oyj Pörssitiedote 7.8.2003 klo 9.00 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2003 SPONDAN VUOKRAUSTOIMINNAN TULOS VAKAA Spondan 6 kuukauden tulos oli 16,7 (86,5) milj. euroa. Vuokratuotoista muodostuva liikevaihto

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

Yhteenveto tammi-syyskuun tuloksesta (verrattuna vuoden 2005 vastaavaan kauteen)

Yhteenveto tammi-syyskuun tuloksesta (verrattuna vuoden 2005 vastaavaan kauteen) Sponda Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Spondan tulos parani edellisvuodesta Sponda-konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 79,8 (30.9.2005: 77,5) milj. euroa ja nettotuotot olivat 60,9 (58,7) milj.

Lisätiedot

Sponda Oyj Tilinpäätöstiedote 16.2.2007, klo 9.00. Spondan tulos ja taloudellinen vuokrausaste vuonna 2006 paranivat selvästi

Sponda Oyj Tilinpäätöstiedote 16.2.2007, klo 9.00. Spondan tulos ja taloudellinen vuokrausaste vuonna 2006 paranivat selvästi Sponda Oyj Tilinpäätöstiedote 16.2.2007, klo 9.00 Sponda Oyj:n tilinpäätös 1.1.-31.12.2006 Spondan tulos ja taloudellinen vuokrausaste vuonna 2006 paranivat selvästi Sponda-konsernin liikevaihto oli 1.1.-31.12.2006

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Sponda Oyj Pörssisäätiö 5.3.2013. Kari Inkinen toimitusjohtaja

Sponda Oyj Pörssisäätiö 5.3.2013. Kari Inkinen toimitusjohtaja Sponda Oyj Pörssisäätiö 5.3.2013 Kari Inkinen toimitusjohtaja Sponda lyhyesti 2 Spondan strategia Spondan strategisena tavoitteena on hakea kasvua ja kannattavuutta asiakaslähtöisellä toimintatavalla,

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

Sponda - Investors - Pörssitiedotteet

Sponda - Investors - Pörssitiedotteet Tulosta sivu Sponda Oyj Tilinpäätöstiedote 16.2.2007, klo 9.00 Sponda Oyj:n tilinpäätös 1.1.-31.12.2006 Spondan tulos ja taloudellinen vuokrausaste vuonna 2006 paranivat selvästi Sponda-konsernin liikevaihto

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

Pörssitiedote 4.5.2006 klo 9.00

Pörssitiedote 4.5.2006 klo 9.00 Pörssitiedote 4.5.2006 klo 9.00 Sponda Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2006 Spondan liikevoitto kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä Spondan liikevoitto kasvoi selvästi edellisen vuoden vastaavaan

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 2.10.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Katsauskauden liikevaihto 10,1 M ylitti (+ 7,8 %) edellisvuoden liikevaihdon (9,4

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

Sponda Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2006 Spondan liikevoitto parani 59 % ensimmäisellä vuosipuoliskolla

Sponda Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2006 Spondan liikevoitto parani 59 % ensimmäisellä vuosipuoliskolla Sponda Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2006 Spondan liikevoitto parani 59 % ensimmäisellä vuosipuoliskolla Sponda-konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 52,7 (30.6.2005: 51,9) milj. euroa ja nettovuokratuotot

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Sponda - Investors - Pörssitiedotteet

Sponda - Investors - Pörssitiedotteet Tulosta sivu Sponda Oyj Pörssitiedote 30.10.2003 klo 9.00 Spondan osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2003 SPONDAN VUOKRAUSTOIMINNAN TULOS ODOTUSTEN MUKAINEN Spondan 9 kuukauden tulos oli 22,3 (93,4) milj. euroa.

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Kiinteistökannan käypä arvo 31.8.2014 oli sisäisesti tehdyn arvion mukaan yhteensä 147,6 M (31.8.2013: 139,1 M ).

Kiinteistökannan käypä arvo 31.8.2014 oli sisäisesti tehdyn arvion mukaan yhteensä 147,6 M (31.8.2013: 139,1 M ). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 3.10.2014 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2014 Katsauskauden liikevaihto 9,4 M ylitti hieman (+ 3,7 %) edellisvuoden liikevaihdon

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ 27.4.2015 klo 14.30 SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014 YHTEENVETO TAMMI-MAALISKUUSTA 2014 - SSK:n liikevaihto oli 179 TEUR. - Voitto

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 29.08.2014 klo 10 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK-konsernin tulos katsauskaudella oli 130 TEUR (88 TEUR).

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Q Tilinpäätöstiedote

Q Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2017 31.12.2017 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2017 10-12/2016 Muutos% 1-12/2017 1-12/2016 Muutos% Liikevaihto, MEUR 248,5 238,1 4,4 % 796,5 775,8 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

Toiminnan tulos ja taloudellinen asema (vertailukausi ):

Toiminnan tulos ja taloudellinen asema (vertailukausi ): Sponda Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2007 Toiminnan tulos ja taloudellinen asema 1.1.-30.6.2007 (vertailukausi 1.1.-30.6.2006): Liikevaihto kasvoi merkittävästi, 107,5 (53,3) milj. euroon, mihin vaikutti

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 30.08.2013 klo 10 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013 SSK-konsernin tulos katsauskaudella oli 88 TEUR (73 TEUR). Voitto

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Sponda Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2008

Sponda Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2008 1.1. 31.3.2008 Sponda Oyj Osavuosikatsaustiedote 6.5.2008, klo 8.30 Sponda Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2008 Sponda-konsernin liikevaihto oli vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä 51,9 (31.3.2007:

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2015 oli 63,9 M (65,0 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 3,9 v. (4,2 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2015 oli 63,9 M (65,0 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 3,9 v. (4,2 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 4.6.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 Katsauskauden liikevaihto 4,95 M oli 5,1 % suurempi kuin v. 2014 vastaavan ajanjakson

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2006 73,6 Meur, kun se oli

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012 PÖRSSITIEDOTE 2.11.2012 KLO 9:15 - Liikevaihto 31,7 miljoonaa euroa (28,6 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoona euroa (1,2 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Sponda - Investors - Pörssitiedotteet

Sponda - Investors - Pörssitiedotteet Tulosta sivu Sponda Oyj Tilinpäätöstiedote 6.2.2003 klo 9.00 SPONDAN TULOS ERINOMAINEN. EHDOTUS OSINGOKSI 0,90 EUROA OSAKKEELTA Sponda-konsernin vuoden 2002 tulos oli 78,8 (31,8) milj. euroa. Vuokratuotoista

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 15.6.2016 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2016 Katsauskauden liikevaihto 5,35 M oli 8,0 % suurempi kuin v. 2015 vastaavan ajanjakson

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 275,9 245,1 856,3 607,6 863,3 Käyttökate (oik.*) 23,2 11,0 76,6 39,0 55,0

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 292,5 208,0 580,4 362,5 863,3 Käyttökate (oik.*) 26,0 16,5 53,4 28,0 55,0

Lisätiedot

Sponda Oyj Pörssitiedote klo 9.00

Sponda Oyj Pörssitiedote klo 9.00 Sponda Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 9.00 Sponda Oyj:n osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2005 Spondan liikevoitto parani vuoden ensimmäisellä puoliskolla, kun uusien vuokrasopimusten ansiosta sijoituskiinteistöjen

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-9/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. - Liiketulos

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 2006 24,1 Meur, kun se oli

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Fortum allekirjoitti 13 maaliskuuta 2015 sopimuksen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Kauppa saattaa päätökseen

Lisätiedot

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja.

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.09.2011 3.11.2011 KLO 10:00 -Liikevaihto 28,6 miljoonaa euroa (22,8 milj. euroa) -Liikevoitto 1,2 milj. kaksinkertaistui edellisestä vuodesta (0,6 milj. euroa) -Osakekohtainen voitto

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2016 31.12.2016 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2016 10-12/2015 Muutos% 1-12/2016 1-12/2015 Muutos% Liikevaihto, MEUR 238,1 231,7 2,8 % 775,8 755,3 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Sponda siirtyi IFRS-raportointiin 1.1.2005 lähtien. Kaikki esitetyt luvut ovat IFRS-raportoinnin mukaisia.

Sponda siirtyi IFRS-raportointiin 1.1.2005 lähtien. Kaikki esitetyt luvut ovat IFRS-raportoinnin mukaisia. Sponda Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Spondan tulos parani ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Tuloksen pääkohdat (vertailukausi 1.1. - 31.3.2004): - Konsernin liikevaihto kasvoi 3 % 26,1 (25,3)

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2005 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2005 71,9 Meur, kun se oli

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 5.8.2004 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004 - Liikevaihto 11,2 milj. euroa, laskua 2 % - Liiketappio 82 tuhatta euroa, (94 tuhatta

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

Kiinteistöyhtiöiden pörssiaamu 19.9.2012. Kari Inkinen, toimitusjohtaja

Kiinteistöyhtiöiden pörssiaamu 19.9.2012. Kari Inkinen, toimitusjohtaja Kiinteistöyhtiöiden pörssiaamu 19.9.2012 Kari Inkinen, toimitusjohtaja 1. Sponda lyhyesti 2 Spondan kiinteistösalkku Käypä arvo 1 % salkusta 2 Laskennallinen tuottovaatimus 3 Toimisto & liiketila Toimisto-

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton)

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton) 1(18) Finnlines Oyj Pörssitiedote 30.7.2009 OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 2009 sekä 1.1.2009 2009 (Tilintarkastamaton) Luvut tilintarkastamattomia KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS 1.1. - 2009 1.1. - 1.1. - 31.12.

Lisätiedot

1.7. - 30.9. 2009 1.7. - 30.9. 2008

1.7. - 30.9. 2009 1.7. - 30.9. 2008 1(18) Finnlines Oyj Pörssitiedote 4.11. OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU (Tilintarkastamaton) Luvut tilintarkastamattomia KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS 1.7. - 30.9. 1.7. - 30.9. 1.1. - 30.9. 1.1. - 30.9.

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 291,2 292,5 571,4 580,4 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 25,0 26,0 51,5 53,4 105,0

Lisätiedot

Myynti kpl 2007/2008

Myynti kpl 2007/2008 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2007 29.2.2008 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin tilikauden

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 29.4.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS KÄÄNTYI POSITIIVISEKSI - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä

Lisätiedot

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 269,3 275,9 840,7 856,3 1 137,3 Käyttökate (oik.*) 20,0 23,2 71,5 76,6 105,0

Lisätiedot

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin.

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 PÖRSSITIEDOTE 6.11.2015 KLO 8:45 Katsauskauden tulos kasvoi 77%. - Liikevaihto 31,0 miljoonaa euroa (30,4 milj. euroa) - Liikevoitto 1,9 miljoonaa

Lisätiedot

Venäjän (ZAO YEInternational) ja Liettuan (UAB YEInternational) liiketoiminta kuluneella katsauskaudella ylitti lievästi asetetut tavoitteet.

Venäjän (ZAO YEInternational) ja Liettuan (UAB YEInternational) liiketoiminta kuluneella katsauskaudella ylitti lievästi asetetut tavoitteet. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 14.8.2006 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2006 - Liikevaihto 12,8 milj. euroa (11,2 milj. euroa) - Liikevoitto 446 tuhatta euroa

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

Sponda - Investors - Pörssitiedotteet

Sponda - Investors - Pörssitiedotteet Tulosta sivu Sponda Oyj Tilinpäätöstiedote 4.2.2004 klo 9.00 SPONDAN VUOKRAUSTOIMINNAN TULOS HYVÄ Sponda-konsernin vuoden 2003 tulos oli 30,7 (78,8) milj. euroa. Vuokratuotoista muodostuva liikevaihto

Lisätiedot