Toiminnan tulos ja taloudellinen asema (vertailukausi ):

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toiminnan tulos ja taloudellinen asema 1.1.-31.3.2007 (vertailukausi 1.1.-31.3.2006):"

Transkriptio

1

2 Spondan osavuosikatsaus Toiminnan tulos ja taloudellinen asema (vertailukausi ): Liikevaihto kasvoi 59,1 (26,8) milj. euroon. Nettotuotot olivat 40,4 (20,5) milj. euroa. Liikevoitto oli 103,4 (23,2) milj. euroa sisältäen sijoituskiinteistöjen positiivista arvonmuutosta 47 milj. euroa ja kiinteistöjen luovutusvoittoja 22,9 milj. euroa. Tulos verojen jälkeen oli 57,7 (11,1) milj. euroa. Tulos/osake parani 0,58 (0,14) euroon. Operatiivinen kassavirta/osake oli 0,34 (0,14) euroa. Sijoituskiinteistökannan käypä arvo oli 2 251,0 (1 281,4) milj. euroa. Nettovarallisuus/osake oli 8,10 (6,94) euroa. Sponda myi strategiaansa kuulumattomia kiinteistöjä noin. 401 milj. eurolla. Omavaraisuusaste nousi 36 %:iin vuodenvaihteen 20 %:sta toteutettujen transaktioiden avulla. Konsernin tunnusluvut 1-3/07 1-3/ /06 Taloudellinen vuokrausaste, % 89,3 87,5* 88,8* Liikevaihto, Me 59,1 26,8 117,4 Nettotuotot, Me 40,4 20,5 87,6 Liikevoitto, Me 103,4 23,2 103,9 Tulos/osake, e 0,58 0,14 0,61 Operatiivinen kassavirta/osake, e 0,34 0,14 0,56** Osakekohtainen nettovarallisuus, e 8,10 6,94 7,45 Omavaraisuusaste, % Nettovelkaantumisaste, % * Luku on Spondan kiinteistökannasta ennen Kapiteelin hankintaa. ** Operatiivinen kassavirta sisältää myyntivoitot ja tappiot. Näkymät Vuonna 2007 Spondan osakekohtaisen tuloksen ennakoidaan paranevan merkittävästi edellisvuodesta. Myös taloudellisen vuokrausasteen ja osakekohtaisen operatiivisen kassavirran, sisältäen kiinteistöjen myyntivoitot ja tappiot, arvioidaan paranevan vuonna Toimintaympäristö Vuoden 2007 Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoiden volyymin arvioidaan yltävän vuoden 2006 tasolle, noin 5 miljardiin euroon. Pääkaupunkiseudulla ydinkeskustan toimistotilojen tuottovaatimukset olivat vuoden 2006 lopussa Catella Property Groupin mukaan 4,9-5,4 %, mikä on noin 0,6 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuonna Vastaavasti liiketilojen tuottovaatimukset olivat 4,9-5,4 % ja logistiikkatilojen 6,75-7,5 %. 2

3 Toimistotilojen vajaakäyttöaste oli Catellan mukaan pääkaupunkiseudulla 7,9 %. Tyhjien tilojen määrä on vähentynyt etenkin Helsingin keskustassa, missä toimistojen vajaakäyttö oli 5,4 %. Vuokratasot olivat nousussa pääasiassa ydinkeskustassa, Ruoholahdessa, Keilaniemessä Espoossa sekä Aviapoliksen alueella Vantaalla. Liiketilojen vajaakäyttö oli pääkaupunkiseudulla edelleen alhainen, ja se oli 1,7 %. Vuonna 2007 ei pääkaupunkiseudulle ole suunnitteilla uusia kauppakeskuksia, vaan vanhempia, kuten City-Centeriä Helsingin keskustassa, uudistetaan ja laajennetaan. Vuokratasot ovat etenkin ydinkeskustassa hieman nousussa. Pääkaupunkiseudun logistiikkatiloissa vajaakäyttö oli edelleen alhaisella tasolla, 2,5 %. Vuosaaren sataman logistiikkatilojen rakentaminen on alkanut, mikä lisää varastotilojen rakentamista sekä satama-alueen läheisyyteen että satamaan johtavien kuljetusreittien varrelle. Logistiikkatilojen vuokratasot säilyivät vakaina. Liiketoiminta vuoden 2007 ensimmäisellä vuosineljänneksellä (verrattuna vuoden 2006 vastaaviin lukuihin) Sponda omistaa, vuokraa ja kehittää toimitilakiinteistöjä Suomessa pääosin pääkaupunkiseudulla ja suurimmissa kaupungeissa sekä Venäjällä. Vuoden 2007 alusta Spondan toiminnot jaettiin viiteen liiketoimintayksikköön: Toimisto- ja liiketilayksikkö, Logistiikkayksikkö, Kiinteistökehitys, Kiinteistörahastot sekä Venäjä ja Baltia. Spondan kiinteistöomaisuuden nettotuotot olivat maaliskuun lopussa 40,4 (20,5) milj. euroa. Toimisto- ja liiketilojen osuus tästä oli 77 %, logistiikkatilojen 14 %, Kiinteistörahastot-yksikön 6 % ja Venäjä ja Baltia -yksikön 1 %. Kiinteistöjen taloudellinen vuokrausaste jakaantui kiinteistötyypeittäin ja maantieteellisesti seuraavasti (vuoden 2006 luvut ovat Spondan kiinteistökannasta ennen Kapiteelin hankintaa): Kiinteistön tyyppi Toimistot ja liiketilat, % 89,3 85,6 88,8 Logistiikka, % 89,0 92,3 88,6 Koko kiinteistökanta, % 89,3 87,5 88,8 Maantieteellinen alue Helsingin kantakaupunki*, % 86,7 87,2 89,7 Pääkaupunkiseutu, % 89,1 82,8 87,5 Pääkaupunkis. logistiikka, % 87,7 90,3 87,1 Muu alue, % 98,0 95,9 93,4 Koko kiinteistökanta, % 89,3 87,5 88,8 * Maantieteellinen aluejaottelu on tarkennettu vuoden 2007 alussa vastaamaan julkisten markkinatiedon tarjoajien vastaaviin aluerajauksiin. Vuokrasopimusten yhteenlaskettu, tuleva kassavirta oli 768 ( : 430) milj. euroa ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 4,3 (4,3) vuotta. Vuoden 2007 ensimmäisen neljänneksen aikana solmittiin uusia sopimuksia yhteensä 235 kpl, m2. Päättyneitä sopimuksia oli 115 kpl, m2. Spondan suurimmat asiakastoimialat olivat 3

4 kauppa (29 % kokonaisvuokratuotoista), muut palvelut (15 %) ja Pankki ja sijoitus (11 %). Vuokrasopimukset erääntyivät seuraavasti: Erääntymisvuosi % vuokratuotosta , , , , , , ,4 Toistaiseksi voimassaolevat 15,8 Kiinteistöomaisuus Sponda-konsernilla oli yhteensä noin 200 sijoituskiinteistöä, joiden yhteenlaskettu, vuokrattava pinta-ala on noin 1,3 miljoonaa m2. Tästä noin 69 % on toimisto- ja liiketilaa ja 31 % logistiikkatilaa. Tammi-maaliskuussa 2007 aikana Spondan sijoituskiinteistöjen käypä arvo kasvoi 47,0 milj. Kauden investoinnit kiinteistöjen ylläpitoon ja laatutason nostoon olivat 6,8 milj. euroa. Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon nousuun vaikuttivat ensimmäisen vuosineljänneksen aikana tuottovaatimusten lasku kaikilla liiketoiminta-alueilla sekä investoinnit kiinteistöjen laatutason nostoon. Vuokratasoissa ei ollut merkittäviä muutoksia. Spondan sijoituskiinteistöt , Me Konserni yhteensä Toimistot ja liiketilat Logistiikka Kiin-teistökehitys Venäjä ja Baltia Vuokratuotot 52,9 44,3 7,8 0,5 0,3 Ylläpitokulut -15,4-13,4-1,9-0,2 0,0 Nettovuokratuotot 37,5 31,0 5,9 0,3 0,3 Sijoituskiinteistöt , ,9 245,6 174,9 10,7 Hankinnat ,9 2,9 0,0 0,0 0,0 Investoinnit 21,4 6,2 2,2 12,6 0,4 Muut siirrot -0,3-0,5 12,9-12,8 0,1 Myynnit ,0-263,5 0,0-11,5 0,0 Käyvän arvon muutos 47,0 34,3 12,7 0,0 0,0 Sijoituskiinteistöt , ,4 273,4 163,1 11,2 Käyvän arvon muutos % 1,9 % 1,7 % 5,2 % Vuotuinen nettovuokratuotto/ sijoituskiinteistöt *) 6,8 % 6,5 % 9,1 % 0,7 % 10,8 % 4

5 Käyvän arvon laskennassa käytetyt tuottovaatimus-% 5,4 8 % * Pois lukien kiinteistökehitys 7,5 11,5 % Investoinnit ja divestoinnit Tammi-maaliskuussa 2007 Sponda osti sijoituskiinteistöjä yhteensä 2,9 milj. eurolla, ja myi yhteensä 275 milj. eurolla. Investoinnit kiinteistöjen ylläpitoon ja laatutason nostoon ensimmäisellä vuosineljänneksellä olivat 6,8 milj. euroa. Kiinteistökehitykseen investoitiin 12,6 milj. euroa. Kiinteistökehitysinvestoinnit kohdistuivat pääasiassa Helsingin keskustassa sijaitsevan City-Centerin uudistamistyöhön. Sponda myi kiinteistöyhtiöiden osakkeita, toimitilakiinteistöjä ja maa-alueita Whitehall Street Real Estate Limitedille ja Niam Nordic Investment Fund III:lle noin 401 milj. eurolla. Sponda kirjasi kaupasta noin 18 milj. euron myyntivoiton. Myytävät kiinteistöt ja maa-alueet olivat ensisijaisesti Spondan strategiaan sopimattomia, ja sijaitsivat Suomen suurimpien kaupunkien ulkopuolella. Lisäksi myytiin joitakin sijoituskiinteistöjä Turusta, Tampereelta ja Oulusta. Sponda vastaa edelleen kiinteistöomaisuuden manageerauksesta. Toimisto- ja liiketilakiinteistöt Taloudellinen vuokrausaste nousi vuoden 2006 lopun tilanteesta, ja oli 89,3 % ( : 88,8 %). Toimisto- ja liiketilakiinteistöjen käypä arvo oli ,4 milj. euroa. Käyvän arvon muutos vuoden 2007 alusta oli 34,3 milj. euroa. Kiinteistösalkun vuokrattava pinta-ala oli noin m2, josta toimistokiinteistöjen osuus oli arviolta 75 % ja liiketilakiinteistöjen osuus 25 %. Yksikön liikevaihto, nettovuokratuotot ja liikevoitto jakautuivat seuraavasti: Toimistot ja liiketilat, Me 1-3/ / /2006 Liikevaihto 44,4 19,0 84,7 Nettotuotot 31,0 14,3 63,1 Liikevoitto 81,3 18,1 78,0 Tammi-maaliskuussa 2007 Sponda osti kiinteistöjä 2,9 milj. eurolla ja myi 263,5 milj. eurolla. Myynnit olivat osa maaliskuun lopussa toteutunutta 401 milj. euron portfoliokauppaa. Lisäksi Sponda myi helmikuussa 2007 kolme maa-aluetta Suomen valtiolle Helsingin Hakuninmaalta, Honkasuolta ja Vantaalta noin 65 milj. eurolla. Toimisto- ja liiketilakiinteistöjen investoinnit kiinteistöjen ylläpitoon ja laadun parantamiseen olivat ensimmäisen neljänneksen aikana yhteensä 6,2 milj. euroa. Logistiikkakiinteistöt Logistiikkakiinteistöjen taloudellinen vuokrausaste nousi hieman verrattuna vuoden 2006 loppuun ja oli 89,0 (88,6) %. Kiinteistöjen käypä arvo oli ,4 milj. euroa, ja käyvän arvon muutos vuoden 2007 alusta oli 12,7 milj. euroa. Kiinteistöjen vertailukelpoinen käyvän arvon muutos vuoden 2007 alusta oli 12,7 milj. euroa. 5

6 Logistiikkakiinteistöjen liikevaihto, nettovuokratuotot ja liikevoitto jakautuivat seuraavasti: Logistiikka, Me 1-3/ / /2006 Liikevaihto 7,8 7,7 28,7 Nettovuokratuotot 5,7 6,1 22,2 Liikevoitto 17,8 5,3 24,9 Katsauskauden aikana Sponda ei ostanut eikä myynyt logistiikkakiinteistöjä. Investoinnit logistiikkakiinteistöjen ylläpitoon ja laadun parantamiseen olivat tammimaaliskuussa ,2 milj. euroa. Kiinteistökehitys Spondan sijoituskiinteistökehityssalkun käypä arvo oli maaliskuun 2007 lopussa 163,1 milj. euroa. Katsauskauden aikana kiinteistöjen kehitykseen ja uudishankintaan investoitiin 12,6 milj. euroa. City-Centerin kehitystyöt jatkuvat suunnitelman mukaisesti, ja maanalaisten kellaritilojen uudistus valmistuu toukokuussa Liiketilojen uudistamisen ensimmäinen vaihe valmistui huhtikuussa, ja toinen vaihe, joka käsittää mm. Kaivokadun katutason ja asematunnelin tiloja, on aloitettu. Toisen vaiheen arvioidaan valmistuvan vuoden 2008 keväällä. Vuosaaren sataman logistiikka-alueen, porttirakennuksen, pysäköintilaitoksen ja matkustajaterminaalin rakentaminen on alkanut suunnitelmien mukaisesti. Hankkeen kokonaisinvestointi on noin 140 milj. euroa. Sataman toiminta alkaa vuoden 2008 marraskuussa. Sponda vastaa kaikkien kohteiden rakennuttamisesta, vuokrauksesta ja manageroinnista. Helsingin Itäkeskuksessa sijaitsevan liiketilakiinteistön rakentaminen käynnistyy toukokuussa Liikerakennuksen kokonaisinvestointi on noin 56 milj. euroa ja vuokrattava pinta-ala noin m2. Kohde on vuokrattu yhdelle toimijalle. Rakennus valmistuu vuoden 2008 marraskuuhun mennessä. Myös Ruoholahdessa sijaitsevan toimistotalon rakentaminen alkaa toukokuun 2007 aikana. Hankkeen investointi on noin 29 milj. euroa ja vuokrattava pinta-ala noin m2. Rakennuksesta on tällä hetkellä vuokrattu hieman yli 60 %, ja sen arvioitu valmistumisaika on syksyllä Lisäksi Sponda aloittaa toimistorakennuksen rakentamisen Helsingin Sörnäisiin osoitteeseen Lautatarhankatu 2. Kohteesta on vuokrattu 51 %, ja sen kokonaisinvestointi on noin 22 milj. euroa. Vuokrattava pinta-ala on noin m2. Rakennuslupa haetaan kesän 2007 aikana, jolloin rakentamaan päästään syksyllä Arvioitu valmistumisaika on loppuvuonna

7 Kiinteistörahastot Sponda on vähemmistöosakkaana kahdessa kiinteistörahastossa, First Top LuxCossa ja Sponda Kiinteistörahasto I Ky:ssä. First Top LuxCo sijoittaa Suomen suurimpien kaupunkien ulkopuolisiin toimisto- ja liiketilakiinteistöihin, ja Spondan osuus rahastosta on 20 %. Maaliskuun 2007 loppuun mennessä rahaston kiinteistösijoitusten käypä arvo oli noin 103,9 milj. euroa. Rahaston tavoitekoko on milj. euroa. Sponda Kiinteistörahasto I Ky sijoittaa pääkaupunkiseudun ulkopuolisiin logistiikkakohteisiin. Spondalla on rahastossa 47 %:n osuus. Katsauskauden lopussa rahaston kiinteistösijoitusten käypä arvo oli 97,9 milj. euroa ja rahaston tavoitekoko on 200 milj. euroa. Sponda vastaa sekä rahastojen että niiden hankkimien kiinteistöjen hallinnoinnista, josta yhtiö saa hallinnointipalkkion. Venäjä ja Baltia Uusien liiketoiminta-alueiden avaaminen Venäjälle ja Baltiaan vaatii laajaa kontaktiverkostoa ja kohdealueen tuntemusta. Sponda tutkii kiinteistösijoitus- ja kiinteistökehityskohteita Pietarin ja Moskovan alueilla yhteistyössä suomalaisten ja kansainvälisten yritysten kanssa, joilla on jo kokemusta Venäjän alueella tai jotka etsivät liiketoimintamahdollisuutta Venäjällä. Maaliskuussa 2007 Sponda avasi toimiston Pietarissa, jossa tällä hetkellä työskentelee neljä henkilöä. Rahavirta ja rahoitus Spondan liiketoiminnan nettorahavirta oli ,3 ( : 14,4) milj. euroa. Investointien nettorahavirta oli 239,3 (-17,1) milj. euroa ja rahoituksen nettorahavirta oli - 441,0 (4,0) milj. euroa. Rahoitustuotot ja kulut olivat katsauskauden lopussa -25,3 (-6,7) milj. euroa. Spondan omavaraisuusaste oli ( : 42) % ja nettovelkaantumisaste 148 (112) %. Korollinen vieras pääoma oli 1 346,1 (619,8) milj. euroa, luottojen keskimääräinen lainaaika oli 1,8 (2,9) vuotta ja keskikorko 4,6 (4,3) %. Kiinteäkorkoisten ja suojattujen lainojen osuus oli 88 %. Koko velkapääoman korkosidonnaisuusaika oli 3,3 (1,9) vuotta. Velanhoitokykyä kuvaava korkokate oli 1,9 (2,7). Sponda-konsernin lainasalkku muodostuu yhteensä 300 milj. euron syndikoiduista lainoista, 355,6 milj. euron joukkovelkakirjalainoista, 299 milj. euron liikkeeseen lasketuista yritystodistuksista ja 80,1 milj. euron rahalaitoslainoista. Lisäksi Spondalla oli 311,5 milj. euron lyhytaikainen laina Kapiteeli Oy:n kaupan rahoittamiseen. Spondalla on käyttämättömiä luottolimiittejä 200 milj. euroa. Sponda-konsernilla on vakuudellisia lainoja yhteensä 15,1 milj. euroa. Riskienhallinta Riskienhallinnan lähtökohtana on yhtiön riskinkantokyky ja -halu, keskeisten riskien tunteminen sekä päätetty riskienhallintapolitiikka. 7

8 Tunnistetuja riskejä ovat mm. kiinteistömarkkinoihin liittyvät riskit sekä kiinteistösijoituksiin ja investointeihin liittyvät riskit. Rahoitukseen liittyy jälleenrahoitusriski ja lainasopimuksiin korkoriski. Spondassa jälleenrahoitusriskiä pienennetään eripituisilla luottosopimuksilla, hajauttamalla rahoituksen lähteitä sekä ylläpitämällä yhtiön mainetta luotettavana velallisena. Spondan operatiivisia riskejä ovat sisäisten prosessien tai järjestelmien puutteellisuudesta tai virheellisestä toiminnasta johtuvat riskit sekä myös mm. juridiseen toimintaympäristöön liittyvät riskit. Operatiivisia riskejä liittyy esimerkiksi tietojärjestelmien toimintaan sekä ammattitaitoisen henkilöstön pysyvyyteen. Kapiteelin oston myötä Spondan ja Kapiteelin toiminnot ja järjestelmät kartoitettiin. Yhteiset toimintatavat valittiin ja otettiin käyttöön maaliskuun 2007 loppuun mennessä. Henkilöstö Katsauskauden aikana Sponda-konsernin keskimääräinen henkilöstön määrä oli verrattuna vuoden 2006 vastaavaan kauteen 220 (55) henkilöä, joista emoyhtiö Sponda Oyj:n palveluksessa oli 132 (55) henkilöä. Sponda-konsernin palveluksessa oli yhteensä 220 (58) henkilöä, joista 136 (58) emoyhtiön palveluksessa. Spondalla on henkilöstöä Suomessa ja Venäjällä. Koko Spondan henkilöstö kuuluu tulospalkkiojärjestelmään, jossa palkkiot on sidottu yhtiön tavoitteisiin. Yhtiön ylemmällä johdolla on pitkäaikainen osakepohjainen sitouttamisjärjestelmä, joka otettiin käyttöön Sitouttamisjärjestelmän mahdollinen palkkio perustuu osakekohtaiseen operatiiviseen kassavirtaan sekä sijoitetun pääoman tuottoon. Palkkiolla hankitaan Spondan osakkeita, ja osakkeisiin liittyy kielto luovuttaa niitä kahden vuoden kuluessa niiden hankkimisesta. Palkkio maksetaan vuosittain. Konsernirakenne Sponda-konserni muodostuu emoyhtiöstä, tytäryhtiö Sponda Kiinteistöt Oy:stä (entinen Kapiteeli Oy)ja Sponda Kiinteistöt Oy:n 50,9 prosenttia omistamasta tytäryhtiö Ovenia Oy:stä sekä keskinäisistä kiinteistöyhtiöistä, joista Sponda Oyj tai Sponda Kiinteistöt Oy omistavat koko osakekannan tai enemmistön osakekannasta. Lisäksi Sponda-konserniin kuuluu Sponda Russia Ltd ja Sponda Asset Management Oy. Spondan osake Spondan osakkeen painotettu keskikurssi tammi-maaliskuussa 2007 oli 11,63 euroa. Korkein noteeraus osakkeelle Helsingin Pörssissä oli 13,10 ja alin 11,01 euroa. Osakkeita vaihdettiin tammi-maaliskuun aikana kappaletta. Osakkeen päätöskurssi oli 12,95 euroa, ja yhtiön osakekannan markkina-arvo oli 1,44 miljardia euroa. Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen omien osakkeiden hankintaan. Valtuutusta ei katsauskauden aikana käytetty. 8

9 Tammi-maaliskuussa 2007 Sponda teki liputusilmoituksia seuraavasti: : Stichting Pensioenfonds ABP ilmoitti, että sen omistamat osakkeet edustavat 5,23 % Sponda Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä : Stichting Pensioenfonds ABP ilmoitti, että sen omistamat osakkeet edustavat 4,53 % Sponda Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä : Stichting Pensioenfonds ABP ilmoitti, että sen omistamat osakkeet edustavat 5,001 % Sponda Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä : Stichting Pensioenfonds ABP ilmoitti, että sen omistamat osakkeet edustavat 4,976 % Sponda Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä : Stichting Pensioenfonds ABP ilmoitti, että sen omistamat osakkeet edustavat 5,074 % Sponda Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä. Katsauskauden päättyessä Spondan omistus jakautui seuraavasti: Osakkeiden määrä, kpl Osuus osakkeista % Suomen valtio ,3 Kotitaloudet ,4 Suomalaiset yhteisöt ,6 Ulkomaiset yhteisöt ,7 Osakkeita yhteensä ,0 Maksullinen osakeanti Sponda Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 250 milj. euron maksullisesta osakeannista. Valtuutuksen perusteella liikkeeseen laskettiin uusia osakkeita kappaletta merkintähintaan 7,80 euroa osakkeelta. Merkintäoikeusannin lopullisen tuloksen perusteella osakeannissa merkittiin merkintäoikeuksien perusteella noin 31,6 miljoonaa osaketta, mikä vastaa noin 99,5 prosenttia tarjottujen osakkeiden yhteismäärästä. Noin sijoittajaa merkitsi osakkeita osakeannissa. Osakeannin pääjärjestäjät hankkivat ostajat myös kaikille osakeannissa merkintäoikeuksien perusteella merkitsemättä jääneille noin osakkeelle, joiden keskimääräinen myyntihinta oli noin 11,83 euroa osakkeelta. Spondan osakeannilla keräämät bruttovarat olivat noin 247 miljoonaa euroa ennen kulujen ja palkkioiden vähentämistä. Osakeannin perusteella tehtävän osakepääoman korotuksen seurauksena Spondan osakepääoma nousi euroon ja osakkeiden lukumäärä osakkeeseen. Osakeannissa merkityt osakkeet oikeuttivat täyteen osinkoon vuodelta 2006 ja tuottivat muut osakkeenomistajan oikeudet Spondassa siitä lähtien, kun osakepääoman korotus merkittiin kaupparekisteriin Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 4. huhtikuuta Kokous vahvisti konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2006 ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Osingoksi vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti 0,40 euroa kutakin osaketta kohden. Osinko maksettiin 18. huhtikuuta 9

10 2007. Jäljelle jäävät voitonjakokelpoiset varat ,72 euroa jätettiin vapaaseen omaan pääomaan. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä enintään kappaletta kuitenkin siten, että yhtiön tai sen tytäryhteisöjen hallussa tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ei saa ylittää 5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa asti. Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen kohteena on enintään osaketta. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 5 prosenttia yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista. Valtuutus on voimassa asti. Tämä valtuutus kumoaa yhtiökokouksen päättämän osakeantivaltuutuksen. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen muuttamisesta. Yhtiöjärjestys on nähtävissä Spondan internet-sivuilla osoitteessa Yhtiökokous päätti asettaa nimitysvaliokunnan osakkeenomistaja Suomen valtion ehdotuksen mukaisesti. Nimitysvaliokunta valmistelee hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokuntaan valitaan kolmen (3) suurimman osakkeenomistajan edustajat ja hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä osakkeenomistajilla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin yhtiökokousta edeltävän marraskuun 1. päivänä. Nimitysvaliokunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja ja valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Nimitysvaliokunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään yhtiökokousta edeltävän helmikuun 1. päivänä. Hallitus ja tilintarkastajat Spondan varsinainen yhtiökokous vahvisti hallituksen lukumäärän kuudeksi. Hallitukseen valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka suostumustensa mukaisesti nykyisistä jäsenistä Tuula Entelä, Timo Korvenpää, Harri Pynnä ja Jarmo Väisänen sekä uusina jäseninä Lauri Ratia ja Arja Talma. Järjestäytymiskokouksessaan yhtiökokouksen jälkeen hallitus valitsi puheenjohtajakseen Lauri Ratian ja varapuheenjohtajaksi Jarmo Väisäsen. Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä, ja viisi kuudesta ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajan palkkioksi euroa kuukaudessa ja jäsenten palkkioksi euroa kuukaudessa. Lisäksi vahvistettiin 500 euron kokouspalkkio kustakin kokouksesta. Matkakustannukset korvataan yhtiön voimassaolevan matkustussäännön mukaisesti. Sponda Oyj:n tilintarkastajiksi valittiin KHT-tilintarkastaja Sixten Nyman ja KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Raija-Leena Hankonen ja varatilintarkastajaksi KHT Riitta Pyykkö. 10

11 Hallituksen valiokunnat Hallitus on perustanut kaksi pysyvää valiokuntaa avustamaan hallitusta valmistelemalla hallitukselle kuuluvia asioita. Pysyvät valiokunnat ovat tarkastusvaliokunta sekä rakenne- ja palkitsemisvaliokunta. Tarkastusvaliokuntaan kuuluvat puheenjohtajana Arja Talma ja jäseninä Tuula Entelä sekä Timo Korvenpää. Rakenne- sekä palkitsemisvaliokuntaan kuuluvat puheenjohtajana Lauri Ratia ja jäseninä Jarmo Väisänen sekä Harri Pynnä. Johto Sponda Oyj:n toimitusjohtaja on Kari Inkinen. Yhtiön johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtajan lisäksi talous- ja rahoitusjohtaja, johtaja, lakiasiat ja treasury, sekä liiketoimintajohtajat, yhteensä kahdeksan henkilöä. Velkomusvaatimus Helsingin käräjäoikeus velvoitti antamallaan tuomiolla Sponda Oyj:n suorittamaan Sampo Pankki Oyj:lle luottosopimuksen perusteella 7,6 milj.euroa korkoa, viivästyskorkoa ja oikeudenkäyntikuluja. Sponda Oyj on jätti Helsingin hovioikeudelle valituksen Helsingin käräjäoikeuden päätöksestä Sampo Pankin velkomusvaatimus 7,6 milj.euroa kirjattiin kuluksi ja varauksiin vuoden 2006 tilin päätöksessä. Katsauskauden jälkeiset tapahtumat Katsauskauden jälkeen Sponda teki liputusilmoituksia seuraavasti: : Stichting Pensioenfonds ABP ilmoitti, että sen omistamat osakkeet edustavat 4,985 % Sponda Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä. Sponda laajensi sijoitustoimintaansa Venäjällä, missä toimiva tytäryhtiö OOO Veika osti 46 ha:n maa-alueen Leningradin läänistä noin 9,5 milj. eurolla. Tontille on tarkoitus rakentaa logistiikkatilaa vaiheittain noin m2. Hankkeen viranomaiskäsittely on käynnissä ja tavoitteena on, että hankkeen suunnittelutyöt käynnistyvät kesällä Sponda laski liikkeeseen kotimaisille institutionaalisille sijoittajille suunnatun Private Placement tyyppisen joukkovelkakirjalainan. Lainan määrä on 150 milj. euroa ja laina-aika 4 vuotta. Laina on vaihtuvakorkoinen, ja sen kuponkikoroksi vahvistettiin kolmen kuukauden euribor-korko lisättynä 0,40 %-yksiköllä. Näkymät Vuonna 2007 Spondan osakekohtaisen tuloksen ennakoidaan paranevan merkittävästi edellisvuodesta. Myös taloudellisen vuokrausasteen ja osakekohtaisen operatiivisen kassavirran, sisältäen kiinteistöjen myyntivoitot ja tappiot, arvioidaan paranevan vuonna

12 Sponda Oyj Hallitus Lisätietoja: toimitusjohtaja Kari Inkinen, puh tai ja talous- ja rahoitusjohtaja Robert Öhman, puh tai Jakelu: Helsingin Pörssi Tiedotusvälineet Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. Tässä osavuosikatsauksessa on noudatettu IAS 34 Osavuosikatsaukset standardia. Osavuosikatsauksessa sovelletaan samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä. 12

13 Sponda Oyj Konsernin tunnusluvut 1-3/07 1-3/ /06 Tulos/osake, 0,58 0,14 0,61 Omavaraisuusaste, % Nettovelkaantumisaste, % Osakekohtainen oma pääoma, 8,10 6,94 7,45 Operatiivinen kassavirta/osake, 0,34 0,14 0,56 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) Me 1-3/ / /2006 Liikevaihto Vuokratuotot ja käyttökorvaukset 57,0 26,7 115,4 Korkotuotot rahoitusleasingsopimuksista 0,1 - - Palvelutuotot sekä rahastojen hallinnointipalkkiot ja voitto-osuudet 2,0 0,1 2,0 59,1 26,8 117,4 Kulut Ylläpitokulut -18,3-6,3-29,4 Palvelukulut sekä rahastojen välittömät kulut -0,4 - -0,4-18,7-6,3-29,8 Nettotuotot 40,4 20,5 87,6 Sijoituskiinteistöjen luovutusvoitot/-tappiot 1,3 - - Voitto/tappio käypään arvoon arvostamisesta 47,0 5,2 26,2 Vaihto-omaisuuskiinteistöjen myyntituotot 192,3-11,6 Myytyjen vaihto-omaisuuskiinteistöjen kirjanpitoarvo -170, ,0 Vaihto-omaisuuskiinteistöjen luovutusvoitot/-tappiot 21,6-1,6 Myynnin ja markkinoinnin kulut -0,5-0,3-1,1 Hallinnon kulut -6,8-2,2-10,8 Liiketoiminnan muut tuotot 0,5-0,9 Liiketoiminnan muut kulut -0,1 - -0,5 Liikevoitto 103,4 23,2 103,9 Rahoitustuotot 1,8-3,7 Rahoituskulut -27,1-6,7-34,7 Korkokuluvaraus ,5 13

14 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -25,3-6,7-38,5 Voitto ennen veroja 78,1 16,5 65,4 Tilikauden ja edellisten tilikausien verot ,4 Laskennalliset verot -20,4-5,4-16,7 Tuloverot yhteensä -20,4-5,4-17,1 Tilikauden voitto 57,7 11,1 48,3 Jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 57,8 11,1 48,4 Vähemmistölle -0,1 - -0,1 Tilikauden voitto 57,7 11,1 48,3 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos: Laimentamaton osakekohtainen tulos, 0,58 0,14 0,61 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, 0,58 0,14 0,61 Osakkeita keskimäärin, milj. kpl Laimentamaton 98,9 79,2 79,3 Laimennettu 98,9 80,6 79,3 Konsernitase (IFRS) Me VARAT Pitkäaikaiset varat Sijoituskiinteistöt 2 251, , ,1 Sijoitukset kiinteistörahastoihin 21,8 0,5 19,4 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 15,6 8,7 19,5 Liikearvo 27,5-27,5 Muut aineettomat hyödykkeet 4,9 0,3 5,2 Rahoitusleasingsaamiset 2,7-2,7 Sijoitukset - 0,1 - Pitkäaikaiset saamiset 14,9 0,1 5,2 Laskennalliset verosaamiset 65,8 1,2 110,5 Pitkäaikaiset varat yhteensä 2 404, , ,1 Lyhytaikaiset varat 14

15 Vaihto-omaisuuskiinteistöt 60,4-231,1 Myyntisaamiset ja muut saamiset 46,0 5,3 39,6 Rahavarat 13,2 2,1 23,6 Lyhytaikaiset varat yhteensä 119,6 7,4 294,3 Varat yhteensä 2 523, , ,4 OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 111,0 79,2 79,3 Ylikurssirahasto 159,5 158,8 159,5 Muuntoerot 0,1 - - Käyvän arvon rahasto 11,6-0,7 2,3 Uudelleenarvostusrahasto 0,6-0,6 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 209,7 - - Kertyneet voittovarat 407,1 312,0 1) 349,3 899,6 549,3 591,0 Vähemmistön osuus 1,7-1,8 Oma pääoma yhteensä 901,3 549,3 592,8 Velat Pitkäaikaiset velat Korolliset velat 601,3 549,3 658,2 Varaukset 16,5 1,1 22,7 Muut velat - 1,1 - Laskennalliset verovelat 178,4 68,8 218,7 Pitkäaikaiset velat yhteensä 796,2 620,3 899,6 Lyhytaikaiset velat Lyhytaikaiset korolliset velat 744,8 70, ,4 Ostovelat ja muut velat 81,5 59,6 1) 99,6 Lyhytaikaiset velat yhteensä 826,3 130, ,0 Velat yhteensä 1 622,5 750, ,6 Oma pääoma ja velat yhteensä 2 523, , ,4 Korolliset velat 1 346,1 619, ,6 1) Osingot 39,6 milj.euroa on vähennetty kertyneistä voittovaroista ja kirjattu muihin velkoihin Rahavirtavaikutus on esitetty toisella vuosineljänneksellä. Vuodelta 2006 maksettavat osingot 44,4 milj.euroa esitetään vuoden 2007 toisella vuosineljänneksellä. 15

16 Konsernin rahavirtalaskelma (IFRS) Me 1-3/ / /2006 Liiketoiminnan rahavirta Tilikauden tulos 57,7 11,1 48,3 Oikaisut -28,3 6,8 29,6 Nettokäyttöpääoman muutos 1) 177,1 1,0 8,6 Saadut korot 0,9 0,1 0,8 Maksetut korot -19,3-4,3-34,3 Muut rahoituserät 3,7 - -6,7 Maksetut verot -0,5-0,3-0,9 Liiketoiminnan nettorahavirta 191,3 14,4 45,4 Investointien rahavirta Kapiteelin hankinta -15, ,1 Investoinnit sijoituskiinteistöihin -19,1-16,7-110,0 Investoinnit kiinteistörahastoihin -2,4-0,5-19,4 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -0,7-0,1-0,6 Luovutustulot sijoituskiinteistöistä 276,1 0,2 37,8 Myönnetyt lainat ,9 Lainasaamisten takaisinmaksut 0,5-1,3 Investointien nettorahavirta 239,3-17, ,9 Rahoituksen rahavirta Osakeannista saadut maksut 239,5-0,7 Pitkäaikaisten lainojen nostot ,0 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -56, ,0 Lyhytaikaisten lainojen nostot/ takaisinmaksut -624,1 4,0 987,2 Maksetut osingot ,6 Rahoituksen nettorahavirta -441,0 4,0 998,3 Rahavarojen muutos -10,4 1,3 22,8 Rahavarat kauden alussa 23,6 0,8 0,8 Rahavarat kauden lopussa 13,2 2,1 23,6 1) Sisältää vaihto-omaisuuskiinteistöjen vähennykset 170,7-10,0 16

17 Konsernin oman pääoman muutokset Me Osakepääoma Muuntoerot Oma pääoma ,2 158,8 - -4,2 - Rahavirran suojaus: Omaan pääomaan merkitty määrä 4,8 Omaan pääomaan kirjattuihin tai sieltä pois siirrettyihin eriin liittyvät verot -1,3 Suoraan omaan pääomaan kirjatut tuotot ja kulut yhteensä 3,5 Tilikauden tulos Tilikaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä 3,5 Osingonjako Oma pääoma ,2 158,8 - -0,7 - Ylikurssirahasto Käyvän arvon rahasto Uudelleenarvostusrahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Oma pääoma yhteensä Yht. Oma pääoma ,5 574,3-574,3 Rahavirran suojaus: Omaan pääomaan merkitty määrä 4,8 4,8 Omaan pääomaan kirjattuihin tai sieltä pois siirrettyihin eriin liittyvät verot -1,3-1,3 Suoraan omaan pääomaan kirjatut tuotot ja kulut yhteensä 3,5 3,5 Tilikauden tulos 11,1 11,1 11,1 Tilikaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä 11,1 14,6 14,6 Osingonjako -39,6-39,6-39,6 Oma pääoma ,0 549,3-549,3 Konsernin oman pääoman muutokset Osakepääoma Muuntoerot Oma pääoma ,3 159,5-2,3 0,6 Rahavirran suojaus: Omaan pääomaan merkitty määrä 11,1 Tuloslaskelmaan siirretty määrä 1,2 Puretun suojauslaskennan instrumentit 0,2 Lisäys 0,1 Omaan pääomaan kirjattuihin tai sieltä pois siirrettyihin eriin liittyvät verot -3,2 Suoraan omaan pääomaan kirjatut tuotot ja kulut yhteensä 0,1 9,3 Ylikurssirahasto Käyvän arvon rahasto Uudelleenarvostusrahasto Kertyneet voittovarat Vähemmistön osuus 17

18 Tilikauden tulos Tilikaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä 0,1 9,3 Osakeanti 31,7 Oma pääoma ,0 159,5 0,1 11,6 0,6 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Vähemmistön osuus Oma pääoma yhteensä Yht. Oma pääoma ,3 591,0 1,8 592,8 Rahavirran suojaus: Omaan pääomaan merkitty määrä 11,1 11,1 Tuloslaskelmaan siirretty määrä 1,2 1,2 Puretun suojauslaskennan instrumentit 0,2 0,2 Lisäys 0,1 0,1 Omaan pääomaan kirjattuihin tai sieltä pois siirrettyihin eriin liittyvät verot -3,2-3,2 Suoraan omaan pääomaan kirjatut tuotot ja kulut yhteensä 9,4 9,4 Tilikauden tulos 57,8 57,8-0,1 57,7 Tilikaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä 57,8 67,2-0,1 67,1 Osakeanti 209,7 241,4 241,4 Oma pääoma ,7 407,1 899,6 1,7 901,3 18

19 Konsernin osavuosikatsauksen liitetiedot Laatimisperiaatteet Konserni on ottanut käyttöön IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot standardin sekä IAS 1 standardin muutoksen liittyen tilinpäätöksessä esitettäviin pääomatietoihin. Molempien standardien käyttöönotto vaikuttaa lähinnä konsernin tulevan tilinpäätöksen liitetiedoissa esitettäviin tietoihin. Muilta osin tilinpäätöksen laatimisperiaatteet ovat samat kuin tilinpäätöksessä Venäjä/ Baltia Tuloslaskelmatiedot liiketoiminta-alueittain Me Toimistot Tuloslaskelmatiedot 1-3/2007 ja liiketilat Logistiikka Kiinteistökehitys Rahastot Muut Konserni yht. Liikevaihto 44,3 7,8 0,5 0,3 4,6 1,6 59,1 Ylläpitokulut ja rahastojen välittömät kulut -13,4-2,1-0,3 0,0-2,3-0,6-18,7 Nettotuotot 31,0 5,7 0,2 0,3 2,3 1,0 40,4 Myyntivoitot sijoituskiinteistöistä 1,3 1,3 Vaihto-omaisuuskiinteistöjen luovutusvoitot/-tappiot 17,1 4,5 21,6 Voitto/ tappio käypään arvoon arvostamisessa 34,3 12,7 47,0 Hallinto ja markkinointi -2,4-0,6-0,8-0,6-0,6-2,3-7,3 Muut tuotot ja kulut 0,5 0,5 Liikevoitto 81,3 17,8-0,6-0,3 6,2-0,9 103,4 Tuloslaskelmatiedot 1-3/2006 Toimistot ja liiketilat Venäjä/ Baltia Logistiikka Kiinteistökehitys Rahastot Muut Konserni yht. Liikevaihto 19,0 7,7 0,1 26,8 Ylläpitokulut -4,7-1,6-6,3 Nettovuokratuotto 14,3 6,1 0,1 20,5 Voitto/ tappio käypään arvoon arvostamisessa 5,5-0,3 5,2 Hallinto ja markkinointi -1,7-0,5-0,3-0,3 0,3-2,5 Liikevoitto 18,1 5,3-0,3-0,2 0,3 23,2 Sijoituskiinteistöt 1-3/ / /2006 Sijoituskiinteistöjen käypä arvo kauden alussa 2 455, , ,7 Kapiteelin hankinta ,0 Hankitut sijoituskiinteistöt 3,2 11,7 94,3 19

20 Muut investoinnit sijoituskiinteistöihin 17,5 5,0 43,3 Myydyt sijoituskiinteistöt -275,0-0,2-37,7 Siirrot aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin/ aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä 3,2 - -1,5 Omassa käytössä olleen kiinteistön arvostus käypään arvoon - - 0,8 Voitto/tappio käypään arvoon arvostamisesta 47,0 5,2 26,2 Sijoituskiinteistöjen käypä arvo kauden lopussa 2 251, , ,1 Sijoituskiinteistöt ovat kiinteistöjä, joita konserni pitää hallussaan hankkiakseen vuokratuottoa tai omaisuuden arvonnousua. Sponda on valinnut sijoituskiinteistöjensä arvostusmenetelmäksi käyvän arvon menetelmän, jolloin käyvän arvon muutokset kirjataan tuloslaskelmaan. Spondan sijoituskiinteistöjen käyvät arvot vahvistetaan yhtiön oman kassavirtaperusteisen tuottoarvolaskennan tuloksena. Arviointimenetelmä on kansainvälisten arviointistandardien (IVS) mukainen. Koko kiinteistöjen käyvän arvon laskennassa käytetty aineisto tarkastutetaan vähintään kerran vuodessa ulkopuolisella asiantuntijalla, jolla varmistetaan laskennassa käytettyjen parametrien ja arvojen perustuvan markkinahavaintoihin. Sijoituskiinteistöjen 47 milj. euron käyvän arvon nousuun vaikuttivat ensimmäisen vuosineljänneksen aikana tuottovaatimusten lasku kaikilla liiketoiminta-alueilla sekä investoinnit kiinteistöjen laatutason nostoon. Vuokratasoissa ei ollut merkittäviä muutoksia. Konsernin merkittävimmät investointisitoumukset ovat seuraavista kohteista: City-Centerin uudistustyöt, jotka jatkuvat suunnitelman mukaisesti: Maanalaiset kellaritilat valmistuivat keväällä Liiketilojen uudistamisen ensimmäinen vaihe valmistuu toukokuussa, ja toinen vaihe on aloitettu. Toisen vaiheen arvioidaan valmistuvan vuoden 2008 alussa. Vuosaaren sataman logistiikka-alueen, porttirakennuksen, pysäköintilaitoksen ja matkustajaterminaalin rakentaminen on alkanut suunnitelmien mukaisesti. Hankkeen kokonaisinvestointi on noin 140 milj. euroa. Sataman toiminta alkaa vuoden 2008 marraskuussa. Ruoholahdessa sijaitseva toimistotalo, jonka investointi on noin 29 milj. euroa ja vuokrattava pinta-ala noin m2. Rakennuksesta arvioitu valmistumisaika on syksyllä Helsingin Itäkeskuksessa sijaitseva liiketilakiinteistö vuokrattavalta pinta-altaan noin m2. Kokonaisinvestointi on noin 56 milj. euroa. Rakennus valmistuu vuoden 2008 marraskuuhun mennessä. 20

Sponda Oyj Pörssitiedote 7.8.2003 klo 9.00

Sponda Oyj Pörssitiedote 7.8.2003 klo 9.00 Sponda Oyj Pörssitiedote 7.8.2003 klo 9.00 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2003 SPONDAN VUOKRAUSTOIMINNAN TULOS VAKAA Spondan 6 kuukauden tulos oli 16,7 (86,5) milj. euroa. Vuokratuotoista muodostuva liikevaihto

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Yhteenveto tammi-syyskuun tuloksesta (verrattuna vuoden 2005 vastaavaan kauteen)

Yhteenveto tammi-syyskuun tuloksesta (verrattuna vuoden 2005 vastaavaan kauteen) Sponda Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Spondan tulos parani edellisvuodesta Sponda-konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 79,8 (30.9.2005: 77,5) milj. euroa ja nettotuotot olivat 60,9 (58,7) milj.

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Sponda Oyj Tilinpäätöstiedote 16.2.2007, klo 9.00. Spondan tulos ja taloudellinen vuokrausaste vuonna 2006 paranivat selvästi

Sponda Oyj Tilinpäätöstiedote 16.2.2007, klo 9.00. Spondan tulos ja taloudellinen vuokrausaste vuonna 2006 paranivat selvästi Sponda Oyj Tilinpäätöstiedote 16.2.2007, klo 9.00 Sponda Oyj:n tilinpäätös 1.1.-31.12.2006 Spondan tulos ja taloudellinen vuokrausaste vuonna 2006 paranivat selvästi Sponda-konsernin liikevaihto oli 1.1.-31.12.2006

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

Sponda Oyj Pörssisäätiö 5.3.2013. Kari Inkinen toimitusjohtaja

Sponda Oyj Pörssisäätiö 5.3.2013. Kari Inkinen toimitusjohtaja Sponda Oyj Pörssisäätiö 5.3.2013 Kari Inkinen toimitusjohtaja Sponda lyhyesti 2 Spondan strategia Spondan strategisena tavoitteena on hakea kasvua ja kannattavuutta asiakaslähtöisellä toimintatavalla,

Lisätiedot

Sponda - Investors - Pörssitiedotteet

Sponda - Investors - Pörssitiedotteet Tulosta sivu Sponda Oyj Tilinpäätöstiedote 16.2.2007, klo 9.00 Sponda Oyj:n tilinpäätös 1.1.-31.12.2006 Spondan tulos ja taloudellinen vuokrausaste vuonna 2006 paranivat selvästi Sponda-konsernin liikevaihto

Lisätiedot

Pörssitiedote 4.5.2006 klo 9.00

Pörssitiedote 4.5.2006 klo 9.00 Pörssitiedote 4.5.2006 klo 9.00 Sponda Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2006 Spondan liikevoitto kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä Spondan liikevoitto kasvoi selvästi edellisen vuoden vastaavaan

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 2.10.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Katsauskauden liikevaihto 10,1 M ylitti (+ 7,8 %) edellisvuoden liikevaihdon (9,4

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

Sponda Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2006 Spondan liikevoitto parani 59 % ensimmäisellä vuosipuoliskolla

Sponda Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2006 Spondan liikevoitto parani 59 % ensimmäisellä vuosipuoliskolla Sponda Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2006 Spondan liikevoitto parani 59 % ensimmäisellä vuosipuoliskolla Sponda-konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 52,7 (30.6.2005: 51,9) milj. euroa ja nettovuokratuotot

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ 27.4.2015 klo 14.30 SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2014 YHTEENVETO TAMMI-MAALISKUUSTA 2014 - SSK:n liikevaihto oli 179 TEUR. - Voitto

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 29.08.2014 klo 10 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK-konsernin tulos katsauskaudella oli 130 TEUR (88 TEUR).

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Kiinteistökannan käypä arvo 31.8.2014 oli sisäisesti tehdyn arvion mukaan yhteensä 147,6 M (31.8.2013: 139,1 M ).

Kiinteistökannan käypä arvo 31.8.2014 oli sisäisesti tehdyn arvion mukaan yhteensä 147,6 M (31.8.2013: 139,1 M ). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 3.10.2014 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2014 Katsauskauden liikevaihto 9,4 M ylitti hieman (+ 3,7 %) edellisvuoden liikevaihdon

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 30.08.2013 klo 10 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013 SSK-konsernin tulos katsauskaudella oli 88 TEUR (73 TEUR). Voitto

Lisätiedot

Sponda Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2008

Sponda Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2008 1.1. 31.3.2008 Sponda Oyj Osavuosikatsaustiedote 6.5.2008, klo 8.30 Sponda Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2008 Sponda-konsernin liikevaihto oli vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä 51,9 (31.3.2007:

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2015 oli 63,9 M (65,0 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 3,9 v. (4,2 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2015 oli 63,9 M (65,0 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 3,9 v. (4,2 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 4.6.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 Katsauskauden liikevaihto 4,95 M oli 5,1 % suurempi kuin v. 2014 vastaavan ajanjakson

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2006 73,6 Meur, kun se oli

Lisätiedot

Sponda - Investors - Pörssitiedotteet

Sponda - Investors - Pörssitiedotteet Tulosta sivu Sponda Oyj Tilinpäätöstiedote 6.2.2003 klo 9.00 SPONDAN TULOS ERINOMAINEN. EHDOTUS OSINGOKSI 0,90 EUROA OSAKKEELTA Sponda-konsernin vuoden 2002 tulos oli 78,8 (31,8) milj. euroa. Vuokratuotoista

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 15.6.2016 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2016 Katsauskauden liikevaihto 5,35 M oli 8,0 % suurempi kuin v. 2015 vastaavan ajanjakson

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 19.5.2006 klo 12.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 2006 24,1 Meur, kun se oli

Lisätiedot

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Fortum allekirjoitti 13 maaliskuuta 2015 sopimuksen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Kauppa saattaa päätökseen

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Sponda siirtyi IFRS-raportointiin 1.1.2005 lähtien. Kaikki esitetyt luvut ovat IFRS-raportoinnin mukaisia.

Sponda siirtyi IFRS-raportointiin 1.1.2005 lähtien. Kaikki esitetyt luvut ovat IFRS-raportoinnin mukaisia. Sponda Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Spondan tulos parani ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Tuloksen pääkohdat (vertailukausi 1.1. - 31.3.2004): - Konsernin liikevaihto kasvoi 3 % 26,1 (25,3)

Lisätiedot

Kiinteistöyhtiöiden pörssiaamu 19.9.2012. Kari Inkinen, toimitusjohtaja

Kiinteistöyhtiöiden pörssiaamu 19.9.2012. Kari Inkinen, toimitusjohtaja Kiinteistöyhtiöiden pörssiaamu 19.9.2012 Kari Inkinen, toimitusjohtaja 1. Sponda lyhyesti 2 Spondan kiinteistösalkku Käypä arvo 1 % salkusta 2 Laskennallinen tuottovaatimus 3 Toimisto & liiketila Toimisto-

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 23.11.2005 klo 09.30 1(7) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2005 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2005 71,9 Meur, kun se oli

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton)

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton) 1(18) Finnlines Oyj Pörssitiedote 30.7.2009 OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 2009 sekä 1.1.2009 2009 (Tilintarkastamaton) Luvut tilintarkastamattomia KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS 1.1. - 2009 1.1. - 1.1. - 31.12.

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

1.7. - 30.9. 2009 1.7. - 30.9. 2008

1.7. - 30.9. 2009 1.7. - 30.9. 2008 1(18) Finnlines Oyj Pörssitiedote 4.11. OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU (Tilintarkastamaton) Luvut tilintarkastamattomia KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS 1.7. - 30.9. 1.7. - 30.9. 1.1. - 30.9. 1.1. - 30.9.

Lisätiedot

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001

Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV. TULOSLASKELMA Milj.e 1-3/2002 1-3/2001 2001 KEMIRAKONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. Täytetty 2.4.2001 kl 9.30 JV TULOSLASKELMA Milj.e 13/2002 13/2001 2001 Liikevaihto 656,3 651,4 2 454,4 Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,4 2,6 0,4 Liiketoiminnan

Lisätiedot

7/2006 26.10.2006. Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ 26.10.2006

7/2006 26.10.2006. Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ 26.10.2006 7/2006 26.10.2006 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.10.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2006 Yhtiön yhdeksästoista toimintavuosi.

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2016 Vakaa kehitys jatkui Elecsterillä YHTEENVETO Liikevaihto 10,2 MEUR (1-3/2015: 11,0 MEUR) Liikevoitto 0,8

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN PÖRSSITIEDOTE 31.8.2007 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 SSK-konsernin voitto katsauskaudella oli 121 TEUR (209 TEUR). Voitto ennen

Lisätiedot

Sponda Oyj Tilinpäätöstiedote 9.2.2006 klo 9.00

Sponda Oyj Tilinpäätöstiedote 9.2.2006 klo 9.00 Sponda Oyj Tilinpäätöstiedote 9.2.2006 klo 9.00 Sponda Oyj:n vuoden 2005 tilinpäätöstiedote Spondan tulos vuonna 2005 oli selvästi edellisvuotta parempi Spondan tulos vuonna 2005 oli sekä vuokraustoiminnan

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 - Liikevaihto 10,7 miljoonaa euroa (9,4 milj. euroa) - Liikevoitto 592 tuhatta euroa (444 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki FINNLINES OYJ 2.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 10. huhtikuuta 2006, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta

Lisätiedot

Sponda - Investors - Pörssitiedotteet

Sponda - Investors - Pörssitiedotteet Tulosta sivu Sponda Oyj Tilinpäätöstiedote 4.2.2004 klo 9.00 SPONDAN VUOKRAUSTOIMINNAN TULOS HYVÄ Sponda-konsernin vuoden 2003 tulos oli 30,7 (78,8) milj. euroa. Vuokratuotoista muodostuva liikevaihto

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Julkaisuvapaa 29.2.2008 klo 14.30 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi Liikevoitto 9,5 miljoonaa euroa (4,8 milj. ), lainakanta 486,7 miljoonaa

Lisätiedot

Tuloksen lasku johtuu SSK Kauppakiinteistöt Oy:stä saatujen tuottojen pois jäämisestä. Kyseinen yhtiö myytiin 18.8.2006.

Tuloksen lasku johtuu SSK Kauppakiinteistöt Oy:stä saatujen tuottojen pois jäämisestä. Kyseinen yhtiö myytiin 18.8.2006. SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN PÖRSSITIEDOTE KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2007 SSK-konsernin tulos tilikaudella 2007 muodostui edellisvuotta pienemmäksi. Voitto ennen tilinpäätössiirtoja

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 29.8.2008 klo 8:30 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2008 SSK-konsernin voitto katsauskaudella oli 101 TEUR (121 TEUR).

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

23.6..2010 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2010 (FAS)

23.6..2010 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2010 (FAS) JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 23.6..2010 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2010 (FAS) Julkinen kaupankäynti Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n osakkeella NASDAQ

Lisätiedot

1.1. 30.9.2010 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2006

1.1. 30.9.2010 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2006 1.1. 30.9.2010 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2006 Sponda Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2010 Sponda Oyj:n liikevaihto oli 173,6 milj. euroa tammi-syyskuussa 2010 (30.9.2009: 178,9 milj. euroa). Ylläpitokulujen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj. 25.3.2009 Finlandia-talo

Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj. 25.3.2009 Finlandia-talo Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj 25.3.2009 Finlandia-talo Spondan hallituksen kokoonpano 19.3.2008 alkaen Lauri Ratia (pj) Timo Korvenpää (varapj) Tuula Entelä Erkki Virtanen Klaus Cawén Arja Talma Hallituksen

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55 1 (8) Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55 KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 Liikevaihto 26,5 Me (26,3 Me vertailukaudella 2011), kasvua 0,7% Liikevoitto 4,3 Me

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

1.1. 31.12.2008 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2006

1.1. 31.12.2008 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2006 1.1. 31.12.2008 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2006 Sponda Oyj:n tilinpäätös 1.1.-31.12.2008 Sponda-konsernin liikevaihto kasvoi 224,3 (31.12.2007: 210,9) milj. euroon. Kiinteistöjen ylläpitokulujen ja rahastojen

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj.e 10-12/2003 10-12/2002 2003 2002 Liikevaihto 683,8 637,4 2 738,2 2 612,3 Liiketoiminnan muut tuotot 6,7 1,8 28,1 13,2 Kulut -623,7-579,0-2

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 29.7.2011 klo 15:00

OSAVUOSIKATSAUS 29.7.2011 klo 15:00 INTERAVANTI OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2011 TAMMI KESÄKUU 2011 LYHYESTI - Konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 3,7 milj. euroa (2,0). - Katsauskauden voitto ennen veroja oli 0,7 milj. euroa

Lisätiedot

6/2006 10.08.2006. Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2006 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ 10.8.2006

6/2006 10.08.2006. Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2006 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ 10.8.2006 6/2006 10.08.2006 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2006 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2006 Yhtiön yhdeksästoista toimintavuosi.

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 Talentum-konserni on 1.1.2005 siirtynyt taloudellisessa raportoinnissaan

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

- Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa (liikevoitto 813 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tappio 0,16 euroa

- Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa (liikevoitto 813 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tappio 0,16 euroa YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Osavuosikatsaus 06.11.2009 klo 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2009 - Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa

Lisätiedot

PÖRSSITIEDOTE 1.2.2011 klo 15:45 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2010

PÖRSSITIEDOTE 1.2.2011 klo 15:45 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2010 LIIKEVAIHTO JA TULOS - Konsernin liikevaihto tilikaudella oli 4,1 milj. euroa (4,1). - Tilikauden voitto ennen veroja oli 2,1 milj. euroa (-1,3). - Sijoituskiinteistöjen

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

Sponda elokuussa 2008. 20.8.2008 Kari Inkinen toimitusjohtaja

Sponda elokuussa 2008. 20.8.2008 Kari Inkinen toimitusjohtaja Sponda elokuussa 2008 20.8.2008 Kari Inkinen toimitusjohtaja Sponda on kiinteistösijoitusyhtiö, joka omistaa, vuokraa ja kehittää toimisto-, liike- ja logistiikkakiinteistöjä Suomen ja Venäjän suurimmissa

Lisätiedot

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015

Ahlstrom. Tammi-syyskuu 2015. Marco Levi toimitusjohtaja. Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.10.2015 Ahlstrom Tammi-syyskuu 215 Marco Levi toimitusjohtaja Sakari Ahdekivi talousjohtaja 28.1.215 Sisältö Heinä-syyskuu 215 Liiketoiminta-aluekatsaus Taloudelliset luvut Tulevaisuuden näkymät Sivu 2 Heinä-syyskuu

Lisätiedot

Myynti 1.000 kpl 2008/2009

Myynti 1.000 kpl 2008/2009 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2008-28.2.2009 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 osavuosikatsausstandardin mukaisesti, siten kuin EU on sen hyväksynyt.

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 osavuosikatsausstandardin mukaisesti, siten kuin EU on sen hyväksynyt. MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.4.2007 1 (8) MARTELA OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.03.2007 Liikevaihto oli 29,9 milj. euroa (26,9) jossa kasvua 11,2 prosenttia. Kasvu oli vahvaa Suomen ulkopuolisilla

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 1 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 TALENTUM MUUTTAA TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN SEGMENTTIJAKOA Talentum Oyj muutti tammikuussa 2012 tulosyksikköorganisaatiotaan tukemaan paremmin konsernin

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

Global Reports LLC OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2004

Global Reports LLC OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2004 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2004 Sisällysluettelo Kapiteelin liiketoiminta... 3 Toimitilat... 6 Hotellit... 7 Myyntikiinteistöt... 8 Kruunuasunnot... 9 Tuloslaskelma...10 Tase... 11 Tunnuslukujen laskentakaavat...12

Lisätiedot

Tilintarkastamaton FINNFOREST

Tilintarkastamaton FINNFOREST Lyhennetty TULOSLASKELMA (milj.euroa ) 1-3 /05 % 1-3 /04 % 1-12 /04 % Liikevaihto 467,6 100,0 469,9 100,0 1 922,6 100,0 Liiketoiminnan muut tuotot 1,6 4,0 14,2 Liiketoiminnan kulut 452,2 450,0 1842,7 Poistot

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 7.8.2003

FINNLINES OYJ 7.8.2003 1(5) FINNLINES OYJ 7.8.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2003 Toimintaympäristö Talven poikkeukselliset sääolosuhteet sekä alkuvuoden aikana eri puolilla Eurooppaa järjestetyt muutaman päivän satamalakot

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 28.04.2015 klo 14 SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 28.04.2015 klo 14 SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3. SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 28.04.2015 klo 14 SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 YHTEENVETO TAMMI-MAALISKUUSTA 2015 (Vertailukausi 1.1.-31.3.2014)

Lisätiedot

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7)

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 01.01.-30.06.2003 Toimistokalusteiden kysyntä on jatkunut heikkona. Liikevaihto laski 19,2 % ja oli 49,0 milj. euroa.

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

Tulosta rasitti 220 000 euron kertaluonteinen korkosuojauksen purku.

Tulosta rasitti 220 000 euron kertaluonteinen korkosuojauksen purku. 10/2005 31.10.2005 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2005 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.10.2005 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2005 Yhtiön kahdeksastoista täysi

Lisätiedot

1.1. 31.3.2010 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2006

1.1. 31.3.2010 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2006 1.1. 31.3.2010 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2006 Sponda Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2010 Sponda Oyj:n vuoden 2010 ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 59,1 milj euroa (1.1.-31.3.2009: 60,6 milj. euroa).

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj:n voitto ennen veroja vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana oli 3,6 miljoonaa euroa (2,7).

Suominen Yhtymä Oyj:n voitto ennen veroja vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana oli 3,6 miljoonaa euroa (2,7). 1 SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2002 SUOMISEN TULOS PARANI Liikevaihto: 41,4 miljoonaa euroa (45,0 miljoonaa euroa 1.1.-31.3.2001) Liikevoitto: 4,3 miljoonaa euroa (3,3 miljoonaa euroa)

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 Elecsterillä hyvä kehitys Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,7 MEUR (1-9/2013: 34,1 MEUR)

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 26.10.2005

FINNLINES OYJ 26.10.2005 FINNLINES OYJ 26.10.2005 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2005 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella :n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 17. maaliskuuta 2005, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2004 ja myönsi

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 16.2.2012 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 16.2.2012 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 16.2.2012 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2011 - Liikevaihto oli 609 (695) tuhatta euroa. - Liikevoitto 44 (177) tuhatta euroa

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 Tammi - syyskuu - Vuoden 2005 yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 244,8 milj. euroa (229,6 vastaavalla

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta 26.10.2015 TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS Tätä täydennystä ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa,

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot