Toiminnan tulos ja taloudellinen asema (vertailukausi ):

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toiminnan tulos ja taloudellinen asema 1.1.-31.3.2007 (vertailukausi 1.1.-31.3.2006):"

Transkriptio

1

2 Spondan osavuosikatsaus Toiminnan tulos ja taloudellinen asema (vertailukausi ): Liikevaihto kasvoi 59,1 (26,8) milj. euroon. Nettotuotot olivat 40,4 (20,5) milj. euroa. Liikevoitto oli 103,4 (23,2) milj. euroa sisältäen sijoituskiinteistöjen positiivista arvonmuutosta 47 milj. euroa ja kiinteistöjen luovutusvoittoja 22,9 milj. euroa. Tulos verojen jälkeen oli 57,7 (11,1) milj. euroa. Tulos/osake parani 0,58 (0,14) euroon. Operatiivinen kassavirta/osake oli 0,34 (0,14) euroa. Sijoituskiinteistökannan käypä arvo oli 2 251,0 (1 281,4) milj. euroa. Nettovarallisuus/osake oli 8,10 (6,94) euroa. Sponda myi strategiaansa kuulumattomia kiinteistöjä noin. 401 milj. eurolla. Omavaraisuusaste nousi 36 %:iin vuodenvaihteen 20 %:sta toteutettujen transaktioiden avulla. Konsernin tunnusluvut 1-3/07 1-3/ /06 Taloudellinen vuokrausaste, % 89,3 87,5* 88,8* Liikevaihto, Me 59,1 26,8 117,4 Nettotuotot, Me 40,4 20,5 87,6 Liikevoitto, Me 103,4 23,2 103,9 Tulos/osake, e 0,58 0,14 0,61 Operatiivinen kassavirta/osake, e 0,34 0,14 0,56** Osakekohtainen nettovarallisuus, e 8,10 6,94 7,45 Omavaraisuusaste, % Nettovelkaantumisaste, % * Luku on Spondan kiinteistökannasta ennen Kapiteelin hankintaa. ** Operatiivinen kassavirta sisältää myyntivoitot ja tappiot. Näkymät Vuonna 2007 Spondan osakekohtaisen tuloksen ennakoidaan paranevan merkittävästi edellisvuodesta. Myös taloudellisen vuokrausasteen ja osakekohtaisen operatiivisen kassavirran, sisältäen kiinteistöjen myyntivoitot ja tappiot, arvioidaan paranevan vuonna Toimintaympäristö Vuoden 2007 Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoiden volyymin arvioidaan yltävän vuoden 2006 tasolle, noin 5 miljardiin euroon. Pääkaupunkiseudulla ydinkeskustan toimistotilojen tuottovaatimukset olivat vuoden 2006 lopussa Catella Property Groupin mukaan 4,9-5,4 %, mikä on noin 0,6 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuonna Vastaavasti liiketilojen tuottovaatimukset olivat 4,9-5,4 % ja logistiikkatilojen 6,75-7,5 %. 2

3 Toimistotilojen vajaakäyttöaste oli Catellan mukaan pääkaupunkiseudulla 7,9 %. Tyhjien tilojen määrä on vähentynyt etenkin Helsingin keskustassa, missä toimistojen vajaakäyttö oli 5,4 %. Vuokratasot olivat nousussa pääasiassa ydinkeskustassa, Ruoholahdessa, Keilaniemessä Espoossa sekä Aviapoliksen alueella Vantaalla. Liiketilojen vajaakäyttö oli pääkaupunkiseudulla edelleen alhainen, ja se oli 1,7 %. Vuonna 2007 ei pääkaupunkiseudulle ole suunnitteilla uusia kauppakeskuksia, vaan vanhempia, kuten City-Centeriä Helsingin keskustassa, uudistetaan ja laajennetaan. Vuokratasot ovat etenkin ydinkeskustassa hieman nousussa. Pääkaupunkiseudun logistiikkatiloissa vajaakäyttö oli edelleen alhaisella tasolla, 2,5 %. Vuosaaren sataman logistiikkatilojen rakentaminen on alkanut, mikä lisää varastotilojen rakentamista sekä satama-alueen läheisyyteen että satamaan johtavien kuljetusreittien varrelle. Logistiikkatilojen vuokratasot säilyivät vakaina. Liiketoiminta vuoden 2007 ensimmäisellä vuosineljänneksellä (verrattuna vuoden 2006 vastaaviin lukuihin) Sponda omistaa, vuokraa ja kehittää toimitilakiinteistöjä Suomessa pääosin pääkaupunkiseudulla ja suurimmissa kaupungeissa sekä Venäjällä. Vuoden 2007 alusta Spondan toiminnot jaettiin viiteen liiketoimintayksikköön: Toimisto- ja liiketilayksikkö, Logistiikkayksikkö, Kiinteistökehitys, Kiinteistörahastot sekä Venäjä ja Baltia. Spondan kiinteistöomaisuuden nettotuotot olivat maaliskuun lopussa 40,4 (20,5) milj. euroa. Toimisto- ja liiketilojen osuus tästä oli 77 %, logistiikkatilojen 14 %, Kiinteistörahastot-yksikön 6 % ja Venäjä ja Baltia -yksikön 1 %. Kiinteistöjen taloudellinen vuokrausaste jakaantui kiinteistötyypeittäin ja maantieteellisesti seuraavasti (vuoden 2006 luvut ovat Spondan kiinteistökannasta ennen Kapiteelin hankintaa): Kiinteistön tyyppi Toimistot ja liiketilat, % 89,3 85,6 88,8 Logistiikka, % 89,0 92,3 88,6 Koko kiinteistökanta, % 89,3 87,5 88,8 Maantieteellinen alue Helsingin kantakaupunki*, % 86,7 87,2 89,7 Pääkaupunkiseutu, % 89,1 82,8 87,5 Pääkaupunkis. logistiikka, % 87,7 90,3 87,1 Muu alue, % 98,0 95,9 93,4 Koko kiinteistökanta, % 89,3 87,5 88,8 * Maantieteellinen aluejaottelu on tarkennettu vuoden 2007 alussa vastaamaan julkisten markkinatiedon tarjoajien vastaaviin aluerajauksiin. Vuokrasopimusten yhteenlaskettu, tuleva kassavirta oli 768 ( : 430) milj. euroa ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 4,3 (4,3) vuotta. Vuoden 2007 ensimmäisen neljänneksen aikana solmittiin uusia sopimuksia yhteensä 235 kpl, m2. Päättyneitä sopimuksia oli 115 kpl, m2. Spondan suurimmat asiakastoimialat olivat 3

4 kauppa (29 % kokonaisvuokratuotoista), muut palvelut (15 %) ja Pankki ja sijoitus (11 %). Vuokrasopimukset erääntyivät seuraavasti: Erääntymisvuosi % vuokratuotosta , , , , , , ,4 Toistaiseksi voimassaolevat 15,8 Kiinteistöomaisuus Sponda-konsernilla oli yhteensä noin 200 sijoituskiinteistöä, joiden yhteenlaskettu, vuokrattava pinta-ala on noin 1,3 miljoonaa m2. Tästä noin 69 % on toimisto- ja liiketilaa ja 31 % logistiikkatilaa. Tammi-maaliskuussa 2007 aikana Spondan sijoituskiinteistöjen käypä arvo kasvoi 47,0 milj. Kauden investoinnit kiinteistöjen ylläpitoon ja laatutason nostoon olivat 6,8 milj. euroa. Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon nousuun vaikuttivat ensimmäisen vuosineljänneksen aikana tuottovaatimusten lasku kaikilla liiketoiminta-alueilla sekä investoinnit kiinteistöjen laatutason nostoon. Vuokratasoissa ei ollut merkittäviä muutoksia. Spondan sijoituskiinteistöt , Me Konserni yhteensä Toimistot ja liiketilat Logistiikka Kiin-teistökehitys Venäjä ja Baltia Vuokratuotot 52,9 44,3 7,8 0,5 0,3 Ylläpitokulut -15,4-13,4-1,9-0,2 0,0 Nettovuokratuotot 37,5 31,0 5,9 0,3 0,3 Sijoituskiinteistöt , ,9 245,6 174,9 10,7 Hankinnat ,9 2,9 0,0 0,0 0,0 Investoinnit 21,4 6,2 2,2 12,6 0,4 Muut siirrot -0,3-0,5 12,9-12,8 0,1 Myynnit ,0-263,5 0,0-11,5 0,0 Käyvän arvon muutos 47,0 34,3 12,7 0,0 0,0 Sijoituskiinteistöt , ,4 273,4 163,1 11,2 Käyvän arvon muutos % 1,9 % 1,7 % 5,2 % Vuotuinen nettovuokratuotto/ sijoituskiinteistöt *) 6,8 % 6,5 % 9,1 % 0,7 % 10,8 % 4

5 Käyvän arvon laskennassa käytetyt tuottovaatimus-% 5,4 8 % * Pois lukien kiinteistökehitys 7,5 11,5 % Investoinnit ja divestoinnit Tammi-maaliskuussa 2007 Sponda osti sijoituskiinteistöjä yhteensä 2,9 milj. eurolla, ja myi yhteensä 275 milj. eurolla. Investoinnit kiinteistöjen ylläpitoon ja laatutason nostoon ensimmäisellä vuosineljänneksellä olivat 6,8 milj. euroa. Kiinteistökehitykseen investoitiin 12,6 milj. euroa. Kiinteistökehitysinvestoinnit kohdistuivat pääasiassa Helsingin keskustassa sijaitsevan City-Centerin uudistamistyöhön. Sponda myi kiinteistöyhtiöiden osakkeita, toimitilakiinteistöjä ja maa-alueita Whitehall Street Real Estate Limitedille ja Niam Nordic Investment Fund III:lle noin 401 milj. eurolla. Sponda kirjasi kaupasta noin 18 milj. euron myyntivoiton. Myytävät kiinteistöt ja maa-alueet olivat ensisijaisesti Spondan strategiaan sopimattomia, ja sijaitsivat Suomen suurimpien kaupunkien ulkopuolella. Lisäksi myytiin joitakin sijoituskiinteistöjä Turusta, Tampereelta ja Oulusta. Sponda vastaa edelleen kiinteistöomaisuuden manageerauksesta. Toimisto- ja liiketilakiinteistöt Taloudellinen vuokrausaste nousi vuoden 2006 lopun tilanteesta, ja oli 89,3 % ( : 88,8 %). Toimisto- ja liiketilakiinteistöjen käypä arvo oli ,4 milj. euroa. Käyvän arvon muutos vuoden 2007 alusta oli 34,3 milj. euroa. Kiinteistösalkun vuokrattava pinta-ala oli noin m2, josta toimistokiinteistöjen osuus oli arviolta 75 % ja liiketilakiinteistöjen osuus 25 %. Yksikön liikevaihto, nettovuokratuotot ja liikevoitto jakautuivat seuraavasti: Toimistot ja liiketilat, Me 1-3/ / /2006 Liikevaihto 44,4 19,0 84,7 Nettotuotot 31,0 14,3 63,1 Liikevoitto 81,3 18,1 78,0 Tammi-maaliskuussa 2007 Sponda osti kiinteistöjä 2,9 milj. eurolla ja myi 263,5 milj. eurolla. Myynnit olivat osa maaliskuun lopussa toteutunutta 401 milj. euron portfoliokauppaa. Lisäksi Sponda myi helmikuussa 2007 kolme maa-aluetta Suomen valtiolle Helsingin Hakuninmaalta, Honkasuolta ja Vantaalta noin 65 milj. eurolla. Toimisto- ja liiketilakiinteistöjen investoinnit kiinteistöjen ylläpitoon ja laadun parantamiseen olivat ensimmäisen neljänneksen aikana yhteensä 6,2 milj. euroa. Logistiikkakiinteistöt Logistiikkakiinteistöjen taloudellinen vuokrausaste nousi hieman verrattuna vuoden 2006 loppuun ja oli 89,0 (88,6) %. Kiinteistöjen käypä arvo oli ,4 milj. euroa, ja käyvän arvon muutos vuoden 2007 alusta oli 12,7 milj. euroa. Kiinteistöjen vertailukelpoinen käyvän arvon muutos vuoden 2007 alusta oli 12,7 milj. euroa. 5

6 Logistiikkakiinteistöjen liikevaihto, nettovuokratuotot ja liikevoitto jakautuivat seuraavasti: Logistiikka, Me 1-3/ / /2006 Liikevaihto 7,8 7,7 28,7 Nettovuokratuotot 5,7 6,1 22,2 Liikevoitto 17,8 5,3 24,9 Katsauskauden aikana Sponda ei ostanut eikä myynyt logistiikkakiinteistöjä. Investoinnit logistiikkakiinteistöjen ylläpitoon ja laadun parantamiseen olivat tammimaaliskuussa ,2 milj. euroa. Kiinteistökehitys Spondan sijoituskiinteistökehityssalkun käypä arvo oli maaliskuun 2007 lopussa 163,1 milj. euroa. Katsauskauden aikana kiinteistöjen kehitykseen ja uudishankintaan investoitiin 12,6 milj. euroa. City-Centerin kehitystyöt jatkuvat suunnitelman mukaisesti, ja maanalaisten kellaritilojen uudistus valmistuu toukokuussa Liiketilojen uudistamisen ensimmäinen vaihe valmistui huhtikuussa, ja toinen vaihe, joka käsittää mm. Kaivokadun katutason ja asematunnelin tiloja, on aloitettu. Toisen vaiheen arvioidaan valmistuvan vuoden 2008 keväällä. Vuosaaren sataman logistiikka-alueen, porttirakennuksen, pysäköintilaitoksen ja matkustajaterminaalin rakentaminen on alkanut suunnitelmien mukaisesti. Hankkeen kokonaisinvestointi on noin 140 milj. euroa. Sataman toiminta alkaa vuoden 2008 marraskuussa. Sponda vastaa kaikkien kohteiden rakennuttamisesta, vuokrauksesta ja manageroinnista. Helsingin Itäkeskuksessa sijaitsevan liiketilakiinteistön rakentaminen käynnistyy toukokuussa Liikerakennuksen kokonaisinvestointi on noin 56 milj. euroa ja vuokrattava pinta-ala noin m2. Kohde on vuokrattu yhdelle toimijalle. Rakennus valmistuu vuoden 2008 marraskuuhun mennessä. Myös Ruoholahdessa sijaitsevan toimistotalon rakentaminen alkaa toukokuun 2007 aikana. Hankkeen investointi on noin 29 milj. euroa ja vuokrattava pinta-ala noin m2. Rakennuksesta on tällä hetkellä vuokrattu hieman yli 60 %, ja sen arvioitu valmistumisaika on syksyllä Lisäksi Sponda aloittaa toimistorakennuksen rakentamisen Helsingin Sörnäisiin osoitteeseen Lautatarhankatu 2. Kohteesta on vuokrattu 51 %, ja sen kokonaisinvestointi on noin 22 milj. euroa. Vuokrattava pinta-ala on noin m2. Rakennuslupa haetaan kesän 2007 aikana, jolloin rakentamaan päästään syksyllä Arvioitu valmistumisaika on loppuvuonna

7 Kiinteistörahastot Sponda on vähemmistöosakkaana kahdessa kiinteistörahastossa, First Top LuxCossa ja Sponda Kiinteistörahasto I Ky:ssä. First Top LuxCo sijoittaa Suomen suurimpien kaupunkien ulkopuolisiin toimisto- ja liiketilakiinteistöihin, ja Spondan osuus rahastosta on 20 %. Maaliskuun 2007 loppuun mennessä rahaston kiinteistösijoitusten käypä arvo oli noin 103,9 milj. euroa. Rahaston tavoitekoko on milj. euroa. Sponda Kiinteistörahasto I Ky sijoittaa pääkaupunkiseudun ulkopuolisiin logistiikkakohteisiin. Spondalla on rahastossa 47 %:n osuus. Katsauskauden lopussa rahaston kiinteistösijoitusten käypä arvo oli 97,9 milj. euroa ja rahaston tavoitekoko on 200 milj. euroa. Sponda vastaa sekä rahastojen että niiden hankkimien kiinteistöjen hallinnoinnista, josta yhtiö saa hallinnointipalkkion. Venäjä ja Baltia Uusien liiketoiminta-alueiden avaaminen Venäjälle ja Baltiaan vaatii laajaa kontaktiverkostoa ja kohdealueen tuntemusta. Sponda tutkii kiinteistösijoitus- ja kiinteistökehityskohteita Pietarin ja Moskovan alueilla yhteistyössä suomalaisten ja kansainvälisten yritysten kanssa, joilla on jo kokemusta Venäjän alueella tai jotka etsivät liiketoimintamahdollisuutta Venäjällä. Maaliskuussa 2007 Sponda avasi toimiston Pietarissa, jossa tällä hetkellä työskentelee neljä henkilöä. Rahavirta ja rahoitus Spondan liiketoiminnan nettorahavirta oli ,3 ( : 14,4) milj. euroa. Investointien nettorahavirta oli 239,3 (-17,1) milj. euroa ja rahoituksen nettorahavirta oli - 441,0 (4,0) milj. euroa. Rahoitustuotot ja kulut olivat katsauskauden lopussa -25,3 (-6,7) milj. euroa. Spondan omavaraisuusaste oli ( : 42) % ja nettovelkaantumisaste 148 (112) %. Korollinen vieras pääoma oli 1 346,1 (619,8) milj. euroa, luottojen keskimääräinen lainaaika oli 1,8 (2,9) vuotta ja keskikorko 4,6 (4,3) %. Kiinteäkorkoisten ja suojattujen lainojen osuus oli 88 %. Koko velkapääoman korkosidonnaisuusaika oli 3,3 (1,9) vuotta. Velanhoitokykyä kuvaava korkokate oli 1,9 (2,7). Sponda-konsernin lainasalkku muodostuu yhteensä 300 milj. euron syndikoiduista lainoista, 355,6 milj. euron joukkovelkakirjalainoista, 299 milj. euron liikkeeseen lasketuista yritystodistuksista ja 80,1 milj. euron rahalaitoslainoista. Lisäksi Spondalla oli 311,5 milj. euron lyhytaikainen laina Kapiteeli Oy:n kaupan rahoittamiseen. Spondalla on käyttämättömiä luottolimiittejä 200 milj. euroa. Sponda-konsernilla on vakuudellisia lainoja yhteensä 15,1 milj. euroa. Riskienhallinta Riskienhallinnan lähtökohtana on yhtiön riskinkantokyky ja -halu, keskeisten riskien tunteminen sekä päätetty riskienhallintapolitiikka. 7

8 Tunnistetuja riskejä ovat mm. kiinteistömarkkinoihin liittyvät riskit sekä kiinteistösijoituksiin ja investointeihin liittyvät riskit. Rahoitukseen liittyy jälleenrahoitusriski ja lainasopimuksiin korkoriski. Spondassa jälleenrahoitusriskiä pienennetään eripituisilla luottosopimuksilla, hajauttamalla rahoituksen lähteitä sekä ylläpitämällä yhtiön mainetta luotettavana velallisena. Spondan operatiivisia riskejä ovat sisäisten prosessien tai järjestelmien puutteellisuudesta tai virheellisestä toiminnasta johtuvat riskit sekä myös mm. juridiseen toimintaympäristöön liittyvät riskit. Operatiivisia riskejä liittyy esimerkiksi tietojärjestelmien toimintaan sekä ammattitaitoisen henkilöstön pysyvyyteen. Kapiteelin oston myötä Spondan ja Kapiteelin toiminnot ja järjestelmät kartoitettiin. Yhteiset toimintatavat valittiin ja otettiin käyttöön maaliskuun 2007 loppuun mennessä. Henkilöstö Katsauskauden aikana Sponda-konsernin keskimääräinen henkilöstön määrä oli verrattuna vuoden 2006 vastaavaan kauteen 220 (55) henkilöä, joista emoyhtiö Sponda Oyj:n palveluksessa oli 132 (55) henkilöä. Sponda-konsernin palveluksessa oli yhteensä 220 (58) henkilöä, joista 136 (58) emoyhtiön palveluksessa. Spondalla on henkilöstöä Suomessa ja Venäjällä. Koko Spondan henkilöstö kuuluu tulospalkkiojärjestelmään, jossa palkkiot on sidottu yhtiön tavoitteisiin. Yhtiön ylemmällä johdolla on pitkäaikainen osakepohjainen sitouttamisjärjestelmä, joka otettiin käyttöön Sitouttamisjärjestelmän mahdollinen palkkio perustuu osakekohtaiseen operatiiviseen kassavirtaan sekä sijoitetun pääoman tuottoon. Palkkiolla hankitaan Spondan osakkeita, ja osakkeisiin liittyy kielto luovuttaa niitä kahden vuoden kuluessa niiden hankkimisesta. Palkkio maksetaan vuosittain. Konsernirakenne Sponda-konserni muodostuu emoyhtiöstä, tytäryhtiö Sponda Kiinteistöt Oy:stä (entinen Kapiteeli Oy)ja Sponda Kiinteistöt Oy:n 50,9 prosenttia omistamasta tytäryhtiö Ovenia Oy:stä sekä keskinäisistä kiinteistöyhtiöistä, joista Sponda Oyj tai Sponda Kiinteistöt Oy omistavat koko osakekannan tai enemmistön osakekannasta. Lisäksi Sponda-konserniin kuuluu Sponda Russia Ltd ja Sponda Asset Management Oy. Spondan osake Spondan osakkeen painotettu keskikurssi tammi-maaliskuussa 2007 oli 11,63 euroa. Korkein noteeraus osakkeelle Helsingin Pörssissä oli 13,10 ja alin 11,01 euroa. Osakkeita vaihdettiin tammi-maaliskuun aikana kappaletta. Osakkeen päätöskurssi oli 12,95 euroa, ja yhtiön osakekannan markkina-arvo oli 1,44 miljardia euroa. Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen omien osakkeiden hankintaan. Valtuutusta ei katsauskauden aikana käytetty. 8

9 Tammi-maaliskuussa 2007 Sponda teki liputusilmoituksia seuraavasti: : Stichting Pensioenfonds ABP ilmoitti, että sen omistamat osakkeet edustavat 5,23 % Sponda Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä : Stichting Pensioenfonds ABP ilmoitti, että sen omistamat osakkeet edustavat 4,53 % Sponda Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä : Stichting Pensioenfonds ABP ilmoitti, että sen omistamat osakkeet edustavat 5,001 % Sponda Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä : Stichting Pensioenfonds ABP ilmoitti, että sen omistamat osakkeet edustavat 4,976 % Sponda Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä : Stichting Pensioenfonds ABP ilmoitti, että sen omistamat osakkeet edustavat 5,074 % Sponda Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä. Katsauskauden päättyessä Spondan omistus jakautui seuraavasti: Osakkeiden määrä, kpl Osuus osakkeista % Suomen valtio ,3 Kotitaloudet ,4 Suomalaiset yhteisöt ,6 Ulkomaiset yhteisöt ,7 Osakkeita yhteensä ,0 Maksullinen osakeanti Sponda Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 250 milj. euron maksullisesta osakeannista. Valtuutuksen perusteella liikkeeseen laskettiin uusia osakkeita kappaletta merkintähintaan 7,80 euroa osakkeelta. Merkintäoikeusannin lopullisen tuloksen perusteella osakeannissa merkittiin merkintäoikeuksien perusteella noin 31,6 miljoonaa osaketta, mikä vastaa noin 99,5 prosenttia tarjottujen osakkeiden yhteismäärästä. Noin sijoittajaa merkitsi osakkeita osakeannissa. Osakeannin pääjärjestäjät hankkivat ostajat myös kaikille osakeannissa merkintäoikeuksien perusteella merkitsemättä jääneille noin osakkeelle, joiden keskimääräinen myyntihinta oli noin 11,83 euroa osakkeelta. Spondan osakeannilla keräämät bruttovarat olivat noin 247 miljoonaa euroa ennen kulujen ja palkkioiden vähentämistä. Osakeannin perusteella tehtävän osakepääoman korotuksen seurauksena Spondan osakepääoma nousi euroon ja osakkeiden lukumäärä osakkeeseen. Osakeannissa merkityt osakkeet oikeuttivat täyteen osinkoon vuodelta 2006 ja tuottivat muut osakkeenomistajan oikeudet Spondassa siitä lähtien, kun osakepääoman korotus merkittiin kaupparekisteriin Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 4. huhtikuuta Kokous vahvisti konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2006 ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Osingoksi vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti 0,40 euroa kutakin osaketta kohden. Osinko maksettiin 18. huhtikuuta 9

10 2007. Jäljelle jäävät voitonjakokelpoiset varat ,72 euroa jätettiin vapaaseen omaan pääomaan. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä enintään kappaletta kuitenkin siten, että yhtiön tai sen tytäryhteisöjen hallussa tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ei saa ylittää 5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa asti. Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen kohteena on enintään osaketta. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 5 prosenttia yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista. Valtuutus on voimassa asti. Tämä valtuutus kumoaa yhtiökokouksen päättämän osakeantivaltuutuksen. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen muuttamisesta. Yhtiöjärjestys on nähtävissä Spondan internet-sivuilla osoitteessa Yhtiökokous päätti asettaa nimitysvaliokunnan osakkeenomistaja Suomen valtion ehdotuksen mukaisesti. Nimitysvaliokunta valmistelee hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokuntaan valitaan kolmen (3) suurimman osakkeenomistajan edustajat ja hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä osakkeenomistajilla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin yhtiökokousta edeltävän marraskuun 1. päivänä. Nimitysvaliokunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja ja valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Nimitysvaliokunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään yhtiökokousta edeltävän helmikuun 1. päivänä. Hallitus ja tilintarkastajat Spondan varsinainen yhtiökokous vahvisti hallituksen lukumäärän kuudeksi. Hallitukseen valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka suostumustensa mukaisesti nykyisistä jäsenistä Tuula Entelä, Timo Korvenpää, Harri Pynnä ja Jarmo Väisänen sekä uusina jäseninä Lauri Ratia ja Arja Talma. Järjestäytymiskokouksessaan yhtiökokouksen jälkeen hallitus valitsi puheenjohtajakseen Lauri Ratian ja varapuheenjohtajaksi Jarmo Väisäsen. Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä, ja viisi kuudesta ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajan palkkioksi euroa kuukaudessa ja jäsenten palkkioksi euroa kuukaudessa. Lisäksi vahvistettiin 500 euron kokouspalkkio kustakin kokouksesta. Matkakustannukset korvataan yhtiön voimassaolevan matkustussäännön mukaisesti. Sponda Oyj:n tilintarkastajiksi valittiin KHT-tilintarkastaja Sixten Nyman ja KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Raija-Leena Hankonen ja varatilintarkastajaksi KHT Riitta Pyykkö. 10

11 Hallituksen valiokunnat Hallitus on perustanut kaksi pysyvää valiokuntaa avustamaan hallitusta valmistelemalla hallitukselle kuuluvia asioita. Pysyvät valiokunnat ovat tarkastusvaliokunta sekä rakenne- ja palkitsemisvaliokunta. Tarkastusvaliokuntaan kuuluvat puheenjohtajana Arja Talma ja jäseninä Tuula Entelä sekä Timo Korvenpää. Rakenne- sekä palkitsemisvaliokuntaan kuuluvat puheenjohtajana Lauri Ratia ja jäseninä Jarmo Väisänen sekä Harri Pynnä. Johto Sponda Oyj:n toimitusjohtaja on Kari Inkinen. Yhtiön johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtajan lisäksi talous- ja rahoitusjohtaja, johtaja, lakiasiat ja treasury, sekä liiketoimintajohtajat, yhteensä kahdeksan henkilöä. Velkomusvaatimus Helsingin käräjäoikeus velvoitti antamallaan tuomiolla Sponda Oyj:n suorittamaan Sampo Pankki Oyj:lle luottosopimuksen perusteella 7,6 milj.euroa korkoa, viivästyskorkoa ja oikeudenkäyntikuluja. Sponda Oyj on jätti Helsingin hovioikeudelle valituksen Helsingin käräjäoikeuden päätöksestä Sampo Pankin velkomusvaatimus 7,6 milj.euroa kirjattiin kuluksi ja varauksiin vuoden 2006 tilin päätöksessä. Katsauskauden jälkeiset tapahtumat Katsauskauden jälkeen Sponda teki liputusilmoituksia seuraavasti: : Stichting Pensioenfonds ABP ilmoitti, että sen omistamat osakkeet edustavat 4,985 % Sponda Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä. Sponda laajensi sijoitustoimintaansa Venäjällä, missä toimiva tytäryhtiö OOO Veika osti 46 ha:n maa-alueen Leningradin läänistä noin 9,5 milj. eurolla. Tontille on tarkoitus rakentaa logistiikkatilaa vaiheittain noin m2. Hankkeen viranomaiskäsittely on käynnissä ja tavoitteena on, että hankkeen suunnittelutyöt käynnistyvät kesällä Sponda laski liikkeeseen kotimaisille institutionaalisille sijoittajille suunnatun Private Placement tyyppisen joukkovelkakirjalainan. Lainan määrä on 150 milj. euroa ja laina-aika 4 vuotta. Laina on vaihtuvakorkoinen, ja sen kuponkikoroksi vahvistettiin kolmen kuukauden euribor-korko lisättynä 0,40 %-yksiköllä. Näkymät Vuonna 2007 Spondan osakekohtaisen tuloksen ennakoidaan paranevan merkittävästi edellisvuodesta. Myös taloudellisen vuokrausasteen ja osakekohtaisen operatiivisen kassavirran, sisältäen kiinteistöjen myyntivoitot ja tappiot, arvioidaan paranevan vuonna

12 Sponda Oyj Hallitus Lisätietoja: toimitusjohtaja Kari Inkinen, puh tai ja talous- ja rahoitusjohtaja Robert Öhman, puh tai Jakelu: Helsingin Pörssi Tiedotusvälineet Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. Tässä osavuosikatsauksessa on noudatettu IAS 34 Osavuosikatsaukset standardia. Osavuosikatsauksessa sovelletaan samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä. 12

13 Sponda Oyj Konsernin tunnusluvut 1-3/07 1-3/ /06 Tulos/osake, 0,58 0,14 0,61 Omavaraisuusaste, % Nettovelkaantumisaste, % Osakekohtainen oma pääoma, 8,10 6,94 7,45 Operatiivinen kassavirta/osake, 0,34 0,14 0,56 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) Me 1-3/ / /2006 Liikevaihto Vuokratuotot ja käyttökorvaukset 57,0 26,7 115,4 Korkotuotot rahoitusleasingsopimuksista 0,1 - - Palvelutuotot sekä rahastojen hallinnointipalkkiot ja voitto-osuudet 2,0 0,1 2,0 59,1 26,8 117,4 Kulut Ylläpitokulut -18,3-6,3-29,4 Palvelukulut sekä rahastojen välittömät kulut -0,4 - -0,4-18,7-6,3-29,8 Nettotuotot 40,4 20,5 87,6 Sijoituskiinteistöjen luovutusvoitot/-tappiot 1,3 - - Voitto/tappio käypään arvoon arvostamisesta 47,0 5,2 26,2 Vaihto-omaisuuskiinteistöjen myyntituotot 192,3-11,6 Myytyjen vaihto-omaisuuskiinteistöjen kirjanpitoarvo -170, ,0 Vaihto-omaisuuskiinteistöjen luovutusvoitot/-tappiot 21,6-1,6 Myynnin ja markkinoinnin kulut -0,5-0,3-1,1 Hallinnon kulut -6,8-2,2-10,8 Liiketoiminnan muut tuotot 0,5-0,9 Liiketoiminnan muut kulut -0,1 - -0,5 Liikevoitto 103,4 23,2 103,9 Rahoitustuotot 1,8-3,7 Rahoituskulut -27,1-6,7-34,7 Korkokuluvaraus ,5 13

14 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -25,3-6,7-38,5 Voitto ennen veroja 78,1 16,5 65,4 Tilikauden ja edellisten tilikausien verot ,4 Laskennalliset verot -20,4-5,4-16,7 Tuloverot yhteensä -20,4-5,4-17,1 Tilikauden voitto 57,7 11,1 48,3 Jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 57,8 11,1 48,4 Vähemmistölle -0,1 - -0,1 Tilikauden voitto 57,7 11,1 48,3 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos: Laimentamaton osakekohtainen tulos, 0,58 0,14 0,61 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, 0,58 0,14 0,61 Osakkeita keskimäärin, milj. kpl Laimentamaton 98,9 79,2 79,3 Laimennettu 98,9 80,6 79,3 Konsernitase (IFRS) Me VARAT Pitkäaikaiset varat Sijoituskiinteistöt 2 251, , ,1 Sijoitukset kiinteistörahastoihin 21,8 0,5 19,4 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 15,6 8,7 19,5 Liikearvo 27,5-27,5 Muut aineettomat hyödykkeet 4,9 0,3 5,2 Rahoitusleasingsaamiset 2,7-2,7 Sijoitukset - 0,1 - Pitkäaikaiset saamiset 14,9 0,1 5,2 Laskennalliset verosaamiset 65,8 1,2 110,5 Pitkäaikaiset varat yhteensä 2 404, , ,1 Lyhytaikaiset varat 14

15 Vaihto-omaisuuskiinteistöt 60,4-231,1 Myyntisaamiset ja muut saamiset 46,0 5,3 39,6 Rahavarat 13,2 2,1 23,6 Lyhytaikaiset varat yhteensä 119,6 7,4 294,3 Varat yhteensä 2 523, , ,4 OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 111,0 79,2 79,3 Ylikurssirahasto 159,5 158,8 159,5 Muuntoerot 0,1 - - Käyvän arvon rahasto 11,6-0,7 2,3 Uudelleenarvostusrahasto 0,6-0,6 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 209,7 - - Kertyneet voittovarat 407,1 312,0 1) 349,3 899,6 549,3 591,0 Vähemmistön osuus 1,7-1,8 Oma pääoma yhteensä 901,3 549,3 592,8 Velat Pitkäaikaiset velat Korolliset velat 601,3 549,3 658,2 Varaukset 16,5 1,1 22,7 Muut velat - 1,1 - Laskennalliset verovelat 178,4 68,8 218,7 Pitkäaikaiset velat yhteensä 796,2 620,3 899,6 Lyhytaikaiset velat Lyhytaikaiset korolliset velat 744,8 70, ,4 Ostovelat ja muut velat 81,5 59,6 1) 99,6 Lyhytaikaiset velat yhteensä 826,3 130, ,0 Velat yhteensä 1 622,5 750, ,6 Oma pääoma ja velat yhteensä 2 523, , ,4 Korolliset velat 1 346,1 619, ,6 1) Osingot 39,6 milj.euroa on vähennetty kertyneistä voittovaroista ja kirjattu muihin velkoihin Rahavirtavaikutus on esitetty toisella vuosineljänneksellä. Vuodelta 2006 maksettavat osingot 44,4 milj.euroa esitetään vuoden 2007 toisella vuosineljänneksellä. 15

16 Konsernin rahavirtalaskelma (IFRS) Me 1-3/ / /2006 Liiketoiminnan rahavirta Tilikauden tulos 57,7 11,1 48,3 Oikaisut -28,3 6,8 29,6 Nettokäyttöpääoman muutos 1) 177,1 1,0 8,6 Saadut korot 0,9 0,1 0,8 Maksetut korot -19,3-4,3-34,3 Muut rahoituserät 3,7 - -6,7 Maksetut verot -0,5-0,3-0,9 Liiketoiminnan nettorahavirta 191,3 14,4 45,4 Investointien rahavirta Kapiteelin hankinta -15, ,1 Investoinnit sijoituskiinteistöihin -19,1-16,7-110,0 Investoinnit kiinteistörahastoihin -2,4-0,5-19,4 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -0,7-0,1-0,6 Luovutustulot sijoituskiinteistöistä 276,1 0,2 37,8 Myönnetyt lainat ,9 Lainasaamisten takaisinmaksut 0,5-1,3 Investointien nettorahavirta 239,3-17, ,9 Rahoituksen rahavirta Osakeannista saadut maksut 239,5-0,7 Pitkäaikaisten lainojen nostot ,0 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -56, ,0 Lyhytaikaisten lainojen nostot/ takaisinmaksut -624,1 4,0 987,2 Maksetut osingot ,6 Rahoituksen nettorahavirta -441,0 4,0 998,3 Rahavarojen muutos -10,4 1,3 22,8 Rahavarat kauden alussa 23,6 0,8 0,8 Rahavarat kauden lopussa 13,2 2,1 23,6 1) Sisältää vaihto-omaisuuskiinteistöjen vähennykset 170,7-10,0 16

17 Konsernin oman pääoman muutokset Me Osakepääoma Muuntoerot Oma pääoma ,2 158,8 - -4,2 - Rahavirran suojaus: Omaan pääomaan merkitty määrä 4,8 Omaan pääomaan kirjattuihin tai sieltä pois siirrettyihin eriin liittyvät verot -1,3 Suoraan omaan pääomaan kirjatut tuotot ja kulut yhteensä 3,5 Tilikauden tulos Tilikaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä 3,5 Osingonjako Oma pääoma ,2 158,8 - -0,7 - Ylikurssirahasto Käyvän arvon rahasto Uudelleenarvostusrahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Oma pääoma yhteensä Yht. Oma pääoma ,5 574,3-574,3 Rahavirran suojaus: Omaan pääomaan merkitty määrä 4,8 4,8 Omaan pääomaan kirjattuihin tai sieltä pois siirrettyihin eriin liittyvät verot -1,3-1,3 Suoraan omaan pääomaan kirjatut tuotot ja kulut yhteensä 3,5 3,5 Tilikauden tulos 11,1 11,1 11,1 Tilikaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä 11,1 14,6 14,6 Osingonjako -39,6-39,6-39,6 Oma pääoma ,0 549,3-549,3 Konsernin oman pääoman muutokset Osakepääoma Muuntoerot Oma pääoma ,3 159,5-2,3 0,6 Rahavirran suojaus: Omaan pääomaan merkitty määrä 11,1 Tuloslaskelmaan siirretty määrä 1,2 Puretun suojauslaskennan instrumentit 0,2 Lisäys 0,1 Omaan pääomaan kirjattuihin tai sieltä pois siirrettyihin eriin liittyvät verot -3,2 Suoraan omaan pääomaan kirjatut tuotot ja kulut yhteensä 0,1 9,3 Ylikurssirahasto Käyvän arvon rahasto Uudelleenarvostusrahasto Kertyneet voittovarat Vähemmistön osuus 17

Sponda - Investors - Pörssitiedotteet

Sponda - Investors - Pörssitiedotteet Tulosta sivu Sponda Oyj Tilinpäätöstiedote 16.2.2007, klo 9.00 Sponda Oyj:n tilinpäätös 1.1.-31.12.2006 Spondan tulos ja taloudellinen vuokrausaste vuonna 2006 paranivat selvästi Sponda-konsernin liikevaihto

Lisätiedot

Pörssitiedote 4.5.2006 klo 9.00

Pörssitiedote 4.5.2006 klo 9.00 Pörssitiedote 4.5.2006 klo 9.00 Sponda Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2006 Spondan liikevoitto kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä Spondan liikevoitto kasvoi selvästi edellisen vuoden vastaavaan

Lisätiedot

1.1. 31.12.2009 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2006

1.1. 31.12.2009 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2006 1.1. 31.12.2009 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2006 Sponda Oyj:n tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sponda Oyj:n liikevaihto kasvoi ennätykselliselle tasolle, 243,0 (31.12.2008: 224,3) milj. euroon. Ylläpitokulujen

Lisätiedot

Sponda Oyj Tilinpäätöstiedote 9.2.2006 klo 9.00

Sponda Oyj Tilinpäätöstiedote 9.2.2006 klo 9.00 Sponda Oyj Tilinpäätöstiedote 9.2.2006 klo 9.00 Sponda Oyj:n vuoden 2005 tilinpäätöstiedote Spondan tulos vuonna 2005 oli selvästi edellisvuotta parempi Spondan tulos vuonna 2005 oli sekä vuokraustoiminnan

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Vuosikertomus 2014

Sisällysluettelo. Vuosikertomus 2014 Vuosikertomus 2014 Sisällysluettelo Tilinpäätös 5 Hallituksen toimintakertomus 2014 5 Osakkeet ja osakkeenomistajat 22 Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 24 Osakekohtaiset tunnusluvut 25 EPRA-tunnusluvut

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus

Hallituksen toimintakertomus Vuosikertomus 2013 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 6 Hallituksen toimintakertomus 6 Keskeistä tilikaudella 2013 6 Strategia 6 Toiminnan tulos ja taloudellinen asema 7 Rahoitus 8 Toimintaympäristöt

Lisätiedot

Sponda Oyj Tilinpäätöstiedote 4.2.2005 klo klo 9.10

Sponda Oyj Tilinpäätöstiedote 4.2.2005 klo klo 9.10 Sponda Oyj Tilinpäätöstiedote 4.2.2005 klo klo 9.10 SPONDAN VUODEN 2004 TULOS PARANI 10 PROSENTTIA Spondan tulos vuonna 2004 oli parempi kuin edellisenä vuonna kiinteistöjen myyntivoittojen ansiosta. Vuokraustoiminnan

Lisätiedot

Technopolis-konsernin osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2013

Technopolis-konsernin osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2013 Julkaistu: 2013-05-08 07:20:00 CEST Technopolis Osavuosikatsaus Technopolis-konsernin osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2013 TECHNOPOLIS OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.5.2013 klo 8.20 Technopolis-konsernin osavuosikatsaus

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2010 klo 12.00

TECHNOPOLIS OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2010 klo 12.00 TECHNOPOLIS OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2010 klo 12.00 TECHNOPOLIS-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2010 Pääkohdat kaudelta 1-3/2010 verrattuna vuoden 2009 vastaavaan - liikevaihto säilyi tasolla 19,4

Lisätiedot

Citycon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2006. CITYCON OYJ Pörssitiedote 8.2.2007 klo 12.00. Citycon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.

Citycon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2006. CITYCON OYJ Pörssitiedote 8.2.2007 klo 12.00. Citycon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12. Julkaistu: 2007-02-08 11:00:01 CET Citycon Oyj - neljännesvuosikatsaus Citycon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2006 CITYCON OYJ Pörssitiedote 8.2.2007 klo 12.00 Citycon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2006

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2014 klo 8.00

TECHNOPOLIS OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2014 klo 8.00 TECHNOPOLIS OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2014 klo 8.00 Technopolis-konsernin tilinpäätöstiedote vuodelta 2013 Technopoliksella voimakkaan kasvun vuosi - liikevaihto nousi 126,3 (107,3) milj. euroon, jossa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2008 Q1 Q3 Q4. CITYCON OYJ Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2008 SIVU 24

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2008 Q1 Q3 Q4. CITYCON OYJ Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2008 SIVU 24 Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2008 Q2 Q1 Q3 Q4 CITYCON OYJ Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2008 SIVU 24 Citycon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2008 Yhteenveto vuoden 2008 toisesta vuosineljänneksestä verrattuna

Lisätiedot

taloudellinen katsaus 2012

taloudellinen katsaus 2012 taloudellinen katsaus 2012 katsaus 2012 sisällys 2012taloudellinen 2 Technopolis oyj Toimitusjohtajan katsaus... 3 Hallituksen toimintakertomus 2012... 4 Viisivuotiskatsaus... 12 Konsernin laaja tuloslaskelma,

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus

Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös 2007 Sisältö Hallituksen toimintakertomus...3 Konsernituloslaskelma, IFRS... 14 Konsernitase, IFRS... 15 Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS... 16 Konsernin oman pääoman laskelma, IFRS... 17

Lisätiedot

Technopolis Pulkovo Pietarissa on avattu ja otetaan käyttöön vaiheittain. Esivuokrausaste oli katsauskauden päättyessä 65 prosenttia.

Technopolis Pulkovo Pietarissa on avattu ja otetaan käyttöön vaiheittain. Esivuokrausaste oli katsauskauden päättyessä 65 prosenttia. TECHNOPOLIS OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 28.1.2011 klo 11.15 Technopolis Oyj: Technopolis-konsernin tilinpäätöstiedote vuodelta 2010 Pääkohdat vuodelta 2010 verrattuna edelliseen vuoteen - liikevaihto nousi

Lisätiedot

Sponda - Investors - Pörssitiedotteet

Sponda - Investors - Pörssitiedotteet Tulosta sivu Sponda Oyj Tilinpäätöstiedote 4.2.2004 klo 9.00 SPONDAN VUOKRAUSTOIMINNAN TULOS HYVÄ Sponda-konsernin vuoden 2003 tulos oli 30,7 (78,8) milj. euroa. Vuokratuotoista muodostuva liikevaihto

Lisätiedot

2006 Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.

2006 Osavuosikatsaus 1.1.-30.9. 2006 Osavuosikatsaus 1.1.-30.9. Q1 Q2 Q3 Cityconin osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Yhteenveto - Liikevaihto kasvoi 29,9 prosenttia 86,4 miljoonaan euroon (kaudella 1.1.-30.9.2005 66,5 milj. euroa). - Nettovuokratuotot

Lisätiedot

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n VUOSIKERTOMUS 2009

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n VUOSIKERTOMUS 2009 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n VUOSIKERTOMUS 2009 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Suomalaistentie 7, 02270 Espoo Puh. 0207 420 720 www.jtkoyj.com Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n vuosikertomus 2009

Lisätiedot

SATOn OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2007

SATOn OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2007 31.10.2007 SATOn OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2007 SATOn tuloskehitys jatkui hyvänä YHTEENVETO AJALTA 1.1.- 30.9.2007 (1.1. 30.9.2006) Konsernin liikevaihto oli 201,5 (213,6) milj.. Tulos ennen veroja oli

Lisätiedot

Vuoden 2013 merkittävät investoinnit siivittivät kannattavaan kasvuun

Vuoden 2013 merkittävät investoinnit siivittivät kannattavaan kasvuun TECHNOPOLIS OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.5.2014 klo 8.00 Technopolis-konsernin osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2014 Vuoden 2013 merkittävät investoinnit siivittivät kannattavaan kasvuun - liikevaihto nousi 39,7 (29,7)

Lisätiedot

2005 Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.

2005 Osavuosikatsaus 1.1. 30.6. 2005 Osavuosikatsaus 1.1. 30.6. Q1 Q2 Q3 Cityconin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005 - Liikevaihto oli 42,5 milj. euroa (42,2 milj. euroa) - Voitto ennen veroja oli 17,2 milj. euroa (14,6 milj. euroa) sisältäen

Lisätiedot

CITYCON OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.2.2005 KLO 13.00

CITYCON OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.2.2005 KLO 13.00 CITYCON OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.2.2005 KLO 13.00 CITYCONIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2004 - Tulos ennen veroja kasvoi 26,7 prosenttia 24,2 milj. euroon (19,1 milj. euroa) - Liikevaihto kasvoi 88,6 milj.

Lisätiedot

2005 Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.

2005 Osavuosikatsaus 1.1. 30.9. 2005 Osavuosikatsaus 1.1. 30.9. Q1 Q2 Q3 Cityconin osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2005 - Liikevaihto oli 66,5 milj. euroa (63,3 milj. euroa) - Voitto ennen veroja oli 33,3 milj. euroa (23,2 milj. euroa) sisältäen

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 29.1.2010 klo 13:15

TECHNOPOLIS OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 29.1.2010 klo 13:15 TECHNOPOLIS OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 29.1.2010 klo 13:15 TECHNOPOLIS-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Pääkohdat vuodelta 2009 verrattuna edelliseen vuoteen - liikevaihto kohosi 76,4 milj. euroon

Lisätiedot

ja monistettavaan konseptiin löytyy mielenkiintoa

ja monistettavaan konseptiin löytyy mielenkiintoa 1 Hallituksen toimintakertomus 1.1. 31.12.2011 Pääkohdat vuodelta 2011 verrattuna edelliseen vuoteen - liikevaihto nousi 92,8 (81,2) milj. euroon - käyttökate nousi 47,5 (41,4) milj. euroon - liikevoitto

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2008

Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2008 Tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2008 25 Citycon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. 31.12.2008 Yhteenveto vuoden 2008 viimeisestä vuosineljänneksestä - Liikevaihto kasvoi 1,4 prosenttia 45,2 miljoonaan euroon

Lisätiedot

Tilinpäätös 2004. > Hallituksen toimintakertomus 4 > Tuloslaskelma 10 > Tase 11 > Rahavirtalaskelma 12 > Tilinpäätöksen

Tilinpäätös 2004. > Hallituksen toimintakertomus 4 > Tuloslaskelma 10 > Tase 11 > Rahavirtalaskelma 12 > Tilinpäätöksen L I I K E K I I N T E I S T Ö J E N O S A A J A > Tilinpäätös ja IFRS-liite 2004 L I I K E K I I N T E I S T Ö J E N O S A A J A > Tilinpäätös 2004 SISÄLLYSLUETTELO > Hallituksen toimintakertomus 4 > Tuloslaskelma

Lisätiedot

Citycon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2007. Yhteenveto vuoden 2007 viimeisestä vuosineljänneksestä

Citycon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2007. Yhteenveto vuoden 2007 viimeisestä vuosineljänneksestä Julkaistu: 2008-02-14 11:00:00 CET Citycon Oyj - Tilinpäätöstiedote Citycon Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2007 Yhteenveto vuoden 2007 viimeisestä vuosineljänneksestä - Parantaakseen tilinpäätöksiensä

Lisätiedot

1987-88 - 89-90 - 91-92 - 93-94 - 95-96 - 97-98 - 99-00 - 01-02 - 03-04 - 05-06 - 07

1987-88 - 89-90 - 91-92 - 93-94 - 95-96 - 97-98 - 99-00 - 01-02 - 03-04 - 05-06 - 07 1987-88 - 89-90 - 91-92 - 93-94 - 95-96 - 97-98 - 99-00 - 01-02 - 03-04 - 05-06 - 07 VUOSIKERTOMUS 2007 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n vuosikertomus 2007 Yhtiön kahdeskymmenes toimintavuosi Sisältö

Lisätiedot

INTERAVANTI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 30.7.2010 klo 14:50

INTERAVANTI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 30.7.2010 klo 14:50 INTERAVANTI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 30.7.2010 klo 14:50 INTERAVANTI OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2010 LIIKEVAIHTO JA TULOS - Konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 2,0 milj. euroa (2,1). - Katsauskauden

Lisätiedot