Toiminnan tulos ja taloudellinen asema (vertailukausi ):

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toiminnan tulos ja taloudellinen asema 1.1.-31.3.2007 (vertailukausi 1.1.-31.3.2006):"

Transkriptio

1

2 Spondan osavuosikatsaus Toiminnan tulos ja taloudellinen asema (vertailukausi ): Liikevaihto kasvoi 59,1 (26,8) milj. euroon. Nettotuotot olivat 40,4 (20,5) milj. euroa. Liikevoitto oli 103,4 (23,2) milj. euroa sisältäen sijoituskiinteistöjen positiivista arvonmuutosta 47 milj. euroa ja kiinteistöjen luovutusvoittoja 22,9 milj. euroa. Tulos verojen jälkeen oli 57,7 (11,1) milj. euroa. Tulos/osake parani 0,58 (0,14) euroon. Operatiivinen kassavirta/osake oli 0,34 (0,14) euroa. Sijoituskiinteistökannan käypä arvo oli 2 251,0 (1 281,4) milj. euroa. Nettovarallisuus/osake oli 8,10 (6,94) euroa. Sponda myi strategiaansa kuulumattomia kiinteistöjä noin. 401 milj. eurolla. Omavaraisuusaste nousi 36 %:iin vuodenvaihteen 20 %:sta toteutettujen transaktioiden avulla. Konsernin tunnusluvut 1-3/07 1-3/ /06 Taloudellinen vuokrausaste, % 89,3 87,5* 88,8* Liikevaihto, Me 59,1 26,8 117,4 Nettotuotot, Me 40,4 20,5 87,6 Liikevoitto, Me 103,4 23,2 103,9 Tulos/osake, e 0,58 0,14 0,61 Operatiivinen kassavirta/osake, e 0,34 0,14 0,56** Osakekohtainen nettovarallisuus, e 8,10 6,94 7,45 Omavaraisuusaste, % Nettovelkaantumisaste, % * Luku on Spondan kiinteistökannasta ennen Kapiteelin hankintaa. ** Operatiivinen kassavirta sisältää myyntivoitot ja tappiot. Näkymät Vuonna 2007 Spondan osakekohtaisen tuloksen ennakoidaan paranevan merkittävästi edellisvuodesta. Myös taloudellisen vuokrausasteen ja osakekohtaisen operatiivisen kassavirran, sisältäen kiinteistöjen myyntivoitot ja tappiot, arvioidaan paranevan vuonna Toimintaympäristö Vuoden 2007 Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoiden volyymin arvioidaan yltävän vuoden 2006 tasolle, noin 5 miljardiin euroon. Pääkaupunkiseudulla ydinkeskustan toimistotilojen tuottovaatimukset olivat vuoden 2006 lopussa Catella Property Groupin mukaan 4,9-5,4 %, mikä on noin 0,6 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuonna Vastaavasti liiketilojen tuottovaatimukset olivat 4,9-5,4 % ja logistiikkatilojen 6,75-7,5 %. 2

3 Toimistotilojen vajaakäyttöaste oli Catellan mukaan pääkaupunkiseudulla 7,9 %. Tyhjien tilojen määrä on vähentynyt etenkin Helsingin keskustassa, missä toimistojen vajaakäyttö oli 5,4 %. Vuokratasot olivat nousussa pääasiassa ydinkeskustassa, Ruoholahdessa, Keilaniemessä Espoossa sekä Aviapoliksen alueella Vantaalla. Liiketilojen vajaakäyttö oli pääkaupunkiseudulla edelleen alhainen, ja se oli 1,7 %. Vuonna 2007 ei pääkaupunkiseudulle ole suunnitteilla uusia kauppakeskuksia, vaan vanhempia, kuten City-Centeriä Helsingin keskustassa, uudistetaan ja laajennetaan. Vuokratasot ovat etenkin ydinkeskustassa hieman nousussa. Pääkaupunkiseudun logistiikkatiloissa vajaakäyttö oli edelleen alhaisella tasolla, 2,5 %. Vuosaaren sataman logistiikkatilojen rakentaminen on alkanut, mikä lisää varastotilojen rakentamista sekä satama-alueen läheisyyteen että satamaan johtavien kuljetusreittien varrelle. Logistiikkatilojen vuokratasot säilyivät vakaina. Liiketoiminta vuoden 2007 ensimmäisellä vuosineljänneksellä (verrattuna vuoden 2006 vastaaviin lukuihin) Sponda omistaa, vuokraa ja kehittää toimitilakiinteistöjä Suomessa pääosin pääkaupunkiseudulla ja suurimmissa kaupungeissa sekä Venäjällä. Vuoden 2007 alusta Spondan toiminnot jaettiin viiteen liiketoimintayksikköön: Toimisto- ja liiketilayksikkö, Logistiikkayksikkö, Kiinteistökehitys, Kiinteistörahastot sekä Venäjä ja Baltia. Spondan kiinteistöomaisuuden nettotuotot olivat maaliskuun lopussa 40,4 (20,5) milj. euroa. Toimisto- ja liiketilojen osuus tästä oli 77 %, logistiikkatilojen 14 %, Kiinteistörahastot-yksikön 6 % ja Venäjä ja Baltia -yksikön 1 %. Kiinteistöjen taloudellinen vuokrausaste jakaantui kiinteistötyypeittäin ja maantieteellisesti seuraavasti (vuoden 2006 luvut ovat Spondan kiinteistökannasta ennen Kapiteelin hankintaa): Kiinteistön tyyppi Toimistot ja liiketilat, % 89,3 85,6 88,8 Logistiikka, % 89,0 92,3 88,6 Koko kiinteistökanta, % 89,3 87,5 88,8 Maantieteellinen alue Helsingin kantakaupunki*, % 86,7 87,2 89,7 Pääkaupunkiseutu, % 89,1 82,8 87,5 Pääkaupunkis. logistiikka, % 87,7 90,3 87,1 Muu alue, % 98,0 95,9 93,4 Koko kiinteistökanta, % 89,3 87,5 88,8 * Maantieteellinen aluejaottelu on tarkennettu vuoden 2007 alussa vastaamaan julkisten markkinatiedon tarjoajien vastaaviin aluerajauksiin. Vuokrasopimusten yhteenlaskettu, tuleva kassavirta oli 768 ( : 430) milj. euroa ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 4,3 (4,3) vuotta. Vuoden 2007 ensimmäisen neljänneksen aikana solmittiin uusia sopimuksia yhteensä 235 kpl, m2. Päättyneitä sopimuksia oli 115 kpl, m2. Spondan suurimmat asiakastoimialat olivat 3

4 kauppa (29 % kokonaisvuokratuotoista), muut palvelut (15 %) ja Pankki ja sijoitus (11 %). Vuokrasopimukset erääntyivät seuraavasti: Erääntymisvuosi % vuokratuotosta , , , , , , ,4 Toistaiseksi voimassaolevat 15,8 Kiinteistöomaisuus Sponda-konsernilla oli yhteensä noin 200 sijoituskiinteistöä, joiden yhteenlaskettu, vuokrattava pinta-ala on noin 1,3 miljoonaa m2. Tästä noin 69 % on toimisto- ja liiketilaa ja 31 % logistiikkatilaa. Tammi-maaliskuussa 2007 aikana Spondan sijoituskiinteistöjen käypä arvo kasvoi 47,0 milj. Kauden investoinnit kiinteistöjen ylläpitoon ja laatutason nostoon olivat 6,8 milj. euroa. Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon nousuun vaikuttivat ensimmäisen vuosineljänneksen aikana tuottovaatimusten lasku kaikilla liiketoiminta-alueilla sekä investoinnit kiinteistöjen laatutason nostoon. Vuokratasoissa ei ollut merkittäviä muutoksia. Spondan sijoituskiinteistöt , Me Konserni yhteensä Toimistot ja liiketilat Logistiikka Kiin-teistökehitys Venäjä ja Baltia Vuokratuotot 52,9 44,3 7,8 0,5 0,3 Ylläpitokulut -15,4-13,4-1,9-0,2 0,0 Nettovuokratuotot 37,5 31,0 5,9 0,3 0,3 Sijoituskiinteistöt , ,9 245,6 174,9 10,7 Hankinnat ,9 2,9 0,0 0,0 0,0 Investoinnit 21,4 6,2 2,2 12,6 0,4 Muut siirrot -0,3-0,5 12,9-12,8 0,1 Myynnit ,0-263,5 0,0-11,5 0,0 Käyvän arvon muutos 47,0 34,3 12,7 0,0 0,0 Sijoituskiinteistöt , ,4 273,4 163,1 11,2 Käyvän arvon muutos % 1,9 % 1,7 % 5,2 % Vuotuinen nettovuokratuotto/ sijoituskiinteistöt *) 6,8 % 6,5 % 9,1 % 0,7 % 10,8 % 4

5 Käyvän arvon laskennassa käytetyt tuottovaatimus-% 5,4 8 % * Pois lukien kiinteistökehitys 7,5 11,5 % Investoinnit ja divestoinnit Tammi-maaliskuussa 2007 Sponda osti sijoituskiinteistöjä yhteensä 2,9 milj. eurolla, ja myi yhteensä 275 milj. eurolla. Investoinnit kiinteistöjen ylläpitoon ja laatutason nostoon ensimmäisellä vuosineljänneksellä olivat 6,8 milj. euroa. Kiinteistökehitykseen investoitiin 12,6 milj. euroa. Kiinteistökehitysinvestoinnit kohdistuivat pääasiassa Helsingin keskustassa sijaitsevan City-Centerin uudistamistyöhön. Sponda myi kiinteistöyhtiöiden osakkeita, toimitilakiinteistöjä ja maa-alueita Whitehall Street Real Estate Limitedille ja Niam Nordic Investment Fund III:lle noin 401 milj. eurolla. Sponda kirjasi kaupasta noin 18 milj. euron myyntivoiton. Myytävät kiinteistöt ja maa-alueet olivat ensisijaisesti Spondan strategiaan sopimattomia, ja sijaitsivat Suomen suurimpien kaupunkien ulkopuolella. Lisäksi myytiin joitakin sijoituskiinteistöjä Turusta, Tampereelta ja Oulusta. Sponda vastaa edelleen kiinteistöomaisuuden manageerauksesta. Toimisto- ja liiketilakiinteistöt Taloudellinen vuokrausaste nousi vuoden 2006 lopun tilanteesta, ja oli 89,3 % ( : 88,8 %). Toimisto- ja liiketilakiinteistöjen käypä arvo oli ,4 milj. euroa. Käyvän arvon muutos vuoden 2007 alusta oli 34,3 milj. euroa. Kiinteistösalkun vuokrattava pinta-ala oli noin m2, josta toimistokiinteistöjen osuus oli arviolta 75 % ja liiketilakiinteistöjen osuus 25 %. Yksikön liikevaihto, nettovuokratuotot ja liikevoitto jakautuivat seuraavasti: Toimistot ja liiketilat, Me 1-3/ / /2006 Liikevaihto 44,4 19,0 84,7 Nettotuotot 31,0 14,3 63,1 Liikevoitto 81,3 18,1 78,0 Tammi-maaliskuussa 2007 Sponda osti kiinteistöjä 2,9 milj. eurolla ja myi 263,5 milj. eurolla. Myynnit olivat osa maaliskuun lopussa toteutunutta 401 milj. euron portfoliokauppaa. Lisäksi Sponda myi helmikuussa 2007 kolme maa-aluetta Suomen valtiolle Helsingin Hakuninmaalta, Honkasuolta ja Vantaalta noin 65 milj. eurolla. Toimisto- ja liiketilakiinteistöjen investoinnit kiinteistöjen ylläpitoon ja laadun parantamiseen olivat ensimmäisen neljänneksen aikana yhteensä 6,2 milj. euroa. Logistiikkakiinteistöt Logistiikkakiinteistöjen taloudellinen vuokrausaste nousi hieman verrattuna vuoden 2006 loppuun ja oli 89,0 (88,6) %. Kiinteistöjen käypä arvo oli ,4 milj. euroa, ja käyvän arvon muutos vuoden 2007 alusta oli 12,7 milj. euroa. Kiinteistöjen vertailukelpoinen käyvän arvon muutos vuoden 2007 alusta oli 12,7 milj. euroa. 5

6 Logistiikkakiinteistöjen liikevaihto, nettovuokratuotot ja liikevoitto jakautuivat seuraavasti: Logistiikka, Me 1-3/ / /2006 Liikevaihto 7,8 7,7 28,7 Nettovuokratuotot 5,7 6,1 22,2 Liikevoitto 17,8 5,3 24,9 Katsauskauden aikana Sponda ei ostanut eikä myynyt logistiikkakiinteistöjä. Investoinnit logistiikkakiinteistöjen ylläpitoon ja laadun parantamiseen olivat tammimaaliskuussa ,2 milj. euroa. Kiinteistökehitys Spondan sijoituskiinteistökehityssalkun käypä arvo oli maaliskuun 2007 lopussa 163,1 milj. euroa. Katsauskauden aikana kiinteistöjen kehitykseen ja uudishankintaan investoitiin 12,6 milj. euroa. City-Centerin kehitystyöt jatkuvat suunnitelman mukaisesti, ja maanalaisten kellaritilojen uudistus valmistuu toukokuussa Liiketilojen uudistamisen ensimmäinen vaihe valmistui huhtikuussa, ja toinen vaihe, joka käsittää mm. Kaivokadun katutason ja asematunnelin tiloja, on aloitettu. Toisen vaiheen arvioidaan valmistuvan vuoden 2008 keväällä. Vuosaaren sataman logistiikka-alueen, porttirakennuksen, pysäköintilaitoksen ja matkustajaterminaalin rakentaminen on alkanut suunnitelmien mukaisesti. Hankkeen kokonaisinvestointi on noin 140 milj. euroa. Sataman toiminta alkaa vuoden 2008 marraskuussa. Sponda vastaa kaikkien kohteiden rakennuttamisesta, vuokrauksesta ja manageroinnista. Helsingin Itäkeskuksessa sijaitsevan liiketilakiinteistön rakentaminen käynnistyy toukokuussa Liikerakennuksen kokonaisinvestointi on noin 56 milj. euroa ja vuokrattava pinta-ala noin m2. Kohde on vuokrattu yhdelle toimijalle. Rakennus valmistuu vuoden 2008 marraskuuhun mennessä. Myös Ruoholahdessa sijaitsevan toimistotalon rakentaminen alkaa toukokuun 2007 aikana. Hankkeen investointi on noin 29 milj. euroa ja vuokrattava pinta-ala noin m2. Rakennuksesta on tällä hetkellä vuokrattu hieman yli 60 %, ja sen arvioitu valmistumisaika on syksyllä Lisäksi Sponda aloittaa toimistorakennuksen rakentamisen Helsingin Sörnäisiin osoitteeseen Lautatarhankatu 2. Kohteesta on vuokrattu 51 %, ja sen kokonaisinvestointi on noin 22 milj. euroa. Vuokrattava pinta-ala on noin m2. Rakennuslupa haetaan kesän 2007 aikana, jolloin rakentamaan päästään syksyllä Arvioitu valmistumisaika on loppuvuonna

7 Kiinteistörahastot Sponda on vähemmistöosakkaana kahdessa kiinteistörahastossa, First Top LuxCossa ja Sponda Kiinteistörahasto I Ky:ssä. First Top LuxCo sijoittaa Suomen suurimpien kaupunkien ulkopuolisiin toimisto- ja liiketilakiinteistöihin, ja Spondan osuus rahastosta on 20 %. Maaliskuun 2007 loppuun mennessä rahaston kiinteistösijoitusten käypä arvo oli noin 103,9 milj. euroa. Rahaston tavoitekoko on milj. euroa. Sponda Kiinteistörahasto I Ky sijoittaa pääkaupunkiseudun ulkopuolisiin logistiikkakohteisiin. Spondalla on rahastossa 47 %:n osuus. Katsauskauden lopussa rahaston kiinteistösijoitusten käypä arvo oli 97,9 milj. euroa ja rahaston tavoitekoko on 200 milj. euroa. Sponda vastaa sekä rahastojen että niiden hankkimien kiinteistöjen hallinnoinnista, josta yhtiö saa hallinnointipalkkion. Venäjä ja Baltia Uusien liiketoiminta-alueiden avaaminen Venäjälle ja Baltiaan vaatii laajaa kontaktiverkostoa ja kohdealueen tuntemusta. Sponda tutkii kiinteistösijoitus- ja kiinteistökehityskohteita Pietarin ja Moskovan alueilla yhteistyössä suomalaisten ja kansainvälisten yritysten kanssa, joilla on jo kokemusta Venäjän alueella tai jotka etsivät liiketoimintamahdollisuutta Venäjällä. Maaliskuussa 2007 Sponda avasi toimiston Pietarissa, jossa tällä hetkellä työskentelee neljä henkilöä. Rahavirta ja rahoitus Spondan liiketoiminnan nettorahavirta oli ,3 ( : 14,4) milj. euroa. Investointien nettorahavirta oli 239,3 (-17,1) milj. euroa ja rahoituksen nettorahavirta oli - 441,0 (4,0) milj. euroa. Rahoitustuotot ja kulut olivat katsauskauden lopussa -25,3 (-6,7) milj. euroa. Spondan omavaraisuusaste oli ( : 42) % ja nettovelkaantumisaste 148 (112) %. Korollinen vieras pääoma oli 1 346,1 (619,8) milj. euroa, luottojen keskimääräinen lainaaika oli 1,8 (2,9) vuotta ja keskikorko 4,6 (4,3) %. Kiinteäkorkoisten ja suojattujen lainojen osuus oli 88 %. Koko velkapääoman korkosidonnaisuusaika oli 3,3 (1,9) vuotta. Velanhoitokykyä kuvaava korkokate oli 1,9 (2,7). Sponda-konsernin lainasalkku muodostuu yhteensä 300 milj. euron syndikoiduista lainoista, 355,6 milj. euron joukkovelkakirjalainoista, 299 milj. euron liikkeeseen lasketuista yritystodistuksista ja 80,1 milj. euron rahalaitoslainoista. Lisäksi Spondalla oli 311,5 milj. euron lyhytaikainen laina Kapiteeli Oy:n kaupan rahoittamiseen. Spondalla on käyttämättömiä luottolimiittejä 200 milj. euroa. Sponda-konsernilla on vakuudellisia lainoja yhteensä 15,1 milj. euroa. Riskienhallinta Riskienhallinnan lähtökohtana on yhtiön riskinkantokyky ja -halu, keskeisten riskien tunteminen sekä päätetty riskienhallintapolitiikka. 7

8 Tunnistetuja riskejä ovat mm. kiinteistömarkkinoihin liittyvät riskit sekä kiinteistösijoituksiin ja investointeihin liittyvät riskit. Rahoitukseen liittyy jälleenrahoitusriski ja lainasopimuksiin korkoriski. Spondassa jälleenrahoitusriskiä pienennetään eripituisilla luottosopimuksilla, hajauttamalla rahoituksen lähteitä sekä ylläpitämällä yhtiön mainetta luotettavana velallisena. Spondan operatiivisia riskejä ovat sisäisten prosessien tai järjestelmien puutteellisuudesta tai virheellisestä toiminnasta johtuvat riskit sekä myös mm. juridiseen toimintaympäristöön liittyvät riskit. Operatiivisia riskejä liittyy esimerkiksi tietojärjestelmien toimintaan sekä ammattitaitoisen henkilöstön pysyvyyteen. Kapiteelin oston myötä Spondan ja Kapiteelin toiminnot ja järjestelmät kartoitettiin. Yhteiset toimintatavat valittiin ja otettiin käyttöön maaliskuun 2007 loppuun mennessä. Henkilöstö Katsauskauden aikana Sponda-konsernin keskimääräinen henkilöstön määrä oli verrattuna vuoden 2006 vastaavaan kauteen 220 (55) henkilöä, joista emoyhtiö Sponda Oyj:n palveluksessa oli 132 (55) henkilöä. Sponda-konsernin palveluksessa oli yhteensä 220 (58) henkilöä, joista 136 (58) emoyhtiön palveluksessa. Spondalla on henkilöstöä Suomessa ja Venäjällä. Koko Spondan henkilöstö kuuluu tulospalkkiojärjestelmään, jossa palkkiot on sidottu yhtiön tavoitteisiin. Yhtiön ylemmällä johdolla on pitkäaikainen osakepohjainen sitouttamisjärjestelmä, joka otettiin käyttöön Sitouttamisjärjestelmän mahdollinen palkkio perustuu osakekohtaiseen operatiiviseen kassavirtaan sekä sijoitetun pääoman tuottoon. Palkkiolla hankitaan Spondan osakkeita, ja osakkeisiin liittyy kielto luovuttaa niitä kahden vuoden kuluessa niiden hankkimisesta. Palkkio maksetaan vuosittain. Konsernirakenne Sponda-konserni muodostuu emoyhtiöstä, tytäryhtiö Sponda Kiinteistöt Oy:stä (entinen Kapiteeli Oy)ja Sponda Kiinteistöt Oy:n 50,9 prosenttia omistamasta tytäryhtiö Ovenia Oy:stä sekä keskinäisistä kiinteistöyhtiöistä, joista Sponda Oyj tai Sponda Kiinteistöt Oy omistavat koko osakekannan tai enemmistön osakekannasta. Lisäksi Sponda-konserniin kuuluu Sponda Russia Ltd ja Sponda Asset Management Oy. Spondan osake Spondan osakkeen painotettu keskikurssi tammi-maaliskuussa 2007 oli 11,63 euroa. Korkein noteeraus osakkeelle Helsingin Pörssissä oli 13,10 ja alin 11,01 euroa. Osakkeita vaihdettiin tammi-maaliskuun aikana kappaletta. Osakkeen päätöskurssi oli 12,95 euroa, ja yhtiön osakekannan markkina-arvo oli 1,44 miljardia euroa. Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen omien osakkeiden hankintaan. Valtuutusta ei katsauskauden aikana käytetty. 8

9 Tammi-maaliskuussa 2007 Sponda teki liputusilmoituksia seuraavasti: : Stichting Pensioenfonds ABP ilmoitti, että sen omistamat osakkeet edustavat 5,23 % Sponda Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä : Stichting Pensioenfonds ABP ilmoitti, että sen omistamat osakkeet edustavat 4,53 % Sponda Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä : Stichting Pensioenfonds ABP ilmoitti, että sen omistamat osakkeet edustavat 5,001 % Sponda Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä : Stichting Pensioenfonds ABP ilmoitti, että sen omistamat osakkeet edustavat 4,976 % Sponda Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä : Stichting Pensioenfonds ABP ilmoitti, että sen omistamat osakkeet edustavat 5,074 % Sponda Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä. Katsauskauden päättyessä Spondan omistus jakautui seuraavasti: Osakkeiden määrä, kpl Osuus osakkeista % Suomen valtio ,3 Kotitaloudet ,4 Suomalaiset yhteisöt ,6 Ulkomaiset yhteisöt ,7 Osakkeita yhteensä ,0 Maksullinen osakeanti Sponda Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 250 milj. euron maksullisesta osakeannista. Valtuutuksen perusteella liikkeeseen laskettiin uusia osakkeita kappaletta merkintähintaan 7,80 euroa osakkeelta. Merkintäoikeusannin lopullisen tuloksen perusteella osakeannissa merkittiin merkintäoikeuksien perusteella noin 31,6 miljoonaa osaketta, mikä vastaa noin 99,5 prosenttia tarjottujen osakkeiden yhteismäärästä. Noin sijoittajaa merkitsi osakkeita osakeannissa. Osakeannin pääjärjestäjät hankkivat ostajat myös kaikille osakeannissa merkintäoikeuksien perusteella merkitsemättä jääneille noin osakkeelle, joiden keskimääräinen myyntihinta oli noin 11,83 euroa osakkeelta. Spondan osakeannilla keräämät bruttovarat olivat noin 247 miljoonaa euroa ennen kulujen ja palkkioiden vähentämistä. Osakeannin perusteella tehtävän osakepääoman korotuksen seurauksena Spondan osakepääoma nousi euroon ja osakkeiden lukumäärä osakkeeseen. Osakeannissa merkityt osakkeet oikeuttivat täyteen osinkoon vuodelta 2006 ja tuottivat muut osakkeenomistajan oikeudet Spondassa siitä lähtien, kun osakepääoman korotus merkittiin kaupparekisteriin Varsinainen yhtiökokous Sponda Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 4. huhtikuuta Kokous vahvisti konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2006 ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Osingoksi vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti 0,40 euroa kutakin osaketta kohden. Osinko maksettiin 18. huhtikuuta 9

10 2007. Jäljelle jäävät voitonjakokelpoiset varat ,72 euroa jätettiin vapaaseen omaan pääomaan. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä enintään kappaletta kuitenkin siten, että yhtiön tai sen tytäryhteisöjen hallussa tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ei saa ylittää 5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa asti. Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen kohteena on enintään osaketta. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 5 prosenttia yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista. Valtuutus on voimassa asti. Tämä valtuutus kumoaa yhtiökokouksen päättämän osakeantivaltuutuksen. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen muuttamisesta. Yhtiöjärjestys on nähtävissä Spondan internet-sivuilla osoitteessa Yhtiökokous päätti asettaa nimitysvaliokunnan osakkeenomistaja Suomen valtion ehdotuksen mukaisesti. Nimitysvaliokunta valmistelee hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokuntaan valitaan kolmen (3) suurimman osakkeenomistajan edustajat ja hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä osakkeenomistajilla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin yhtiökokousta edeltävän marraskuun 1. päivänä. Nimitysvaliokunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja ja valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Nimitysvaliokunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään yhtiökokousta edeltävän helmikuun 1. päivänä. Hallitus ja tilintarkastajat Spondan varsinainen yhtiökokous vahvisti hallituksen lukumäärän kuudeksi. Hallitukseen valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka suostumustensa mukaisesti nykyisistä jäsenistä Tuula Entelä, Timo Korvenpää, Harri Pynnä ja Jarmo Väisänen sekä uusina jäseninä Lauri Ratia ja Arja Talma. Järjestäytymiskokouksessaan yhtiökokouksen jälkeen hallitus valitsi puheenjohtajakseen Lauri Ratian ja varapuheenjohtajaksi Jarmo Väisäsen. Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä, ja viisi kuudesta ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajan palkkioksi euroa kuukaudessa ja jäsenten palkkioksi euroa kuukaudessa. Lisäksi vahvistettiin 500 euron kokouspalkkio kustakin kokouksesta. Matkakustannukset korvataan yhtiön voimassaolevan matkustussäännön mukaisesti. Sponda Oyj:n tilintarkastajiksi valittiin KHT-tilintarkastaja Sixten Nyman ja KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Raija-Leena Hankonen ja varatilintarkastajaksi KHT Riitta Pyykkö. 10

11 Hallituksen valiokunnat Hallitus on perustanut kaksi pysyvää valiokuntaa avustamaan hallitusta valmistelemalla hallitukselle kuuluvia asioita. Pysyvät valiokunnat ovat tarkastusvaliokunta sekä rakenne- ja palkitsemisvaliokunta. Tarkastusvaliokuntaan kuuluvat puheenjohtajana Arja Talma ja jäseninä Tuula Entelä sekä Timo Korvenpää. Rakenne- sekä palkitsemisvaliokuntaan kuuluvat puheenjohtajana Lauri Ratia ja jäseninä Jarmo Väisänen sekä Harri Pynnä. Johto Sponda Oyj:n toimitusjohtaja on Kari Inkinen. Yhtiön johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtajan lisäksi talous- ja rahoitusjohtaja, johtaja, lakiasiat ja treasury, sekä liiketoimintajohtajat, yhteensä kahdeksan henkilöä. Velkomusvaatimus Helsingin käräjäoikeus velvoitti antamallaan tuomiolla Sponda Oyj:n suorittamaan Sampo Pankki Oyj:lle luottosopimuksen perusteella 7,6 milj.euroa korkoa, viivästyskorkoa ja oikeudenkäyntikuluja. Sponda Oyj on jätti Helsingin hovioikeudelle valituksen Helsingin käräjäoikeuden päätöksestä Sampo Pankin velkomusvaatimus 7,6 milj.euroa kirjattiin kuluksi ja varauksiin vuoden 2006 tilin päätöksessä. Katsauskauden jälkeiset tapahtumat Katsauskauden jälkeen Sponda teki liputusilmoituksia seuraavasti: : Stichting Pensioenfonds ABP ilmoitti, että sen omistamat osakkeet edustavat 4,985 % Sponda Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä. Sponda laajensi sijoitustoimintaansa Venäjällä, missä toimiva tytäryhtiö OOO Veika osti 46 ha:n maa-alueen Leningradin läänistä noin 9,5 milj. eurolla. Tontille on tarkoitus rakentaa logistiikkatilaa vaiheittain noin m2. Hankkeen viranomaiskäsittely on käynnissä ja tavoitteena on, että hankkeen suunnittelutyöt käynnistyvät kesällä Sponda laski liikkeeseen kotimaisille institutionaalisille sijoittajille suunnatun Private Placement tyyppisen joukkovelkakirjalainan. Lainan määrä on 150 milj. euroa ja laina-aika 4 vuotta. Laina on vaihtuvakorkoinen, ja sen kuponkikoroksi vahvistettiin kolmen kuukauden euribor-korko lisättynä 0,40 %-yksiköllä. Näkymät Vuonna 2007 Spondan osakekohtaisen tuloksen ennakoidaan paranevan merkittävästi edellisvuodesta. Myös taloudellisen vuokrausasteen ja osakekohtaisen operatiivisen kassavirran, sisältäen kiinteistöjen myyntivoitot ja tappiot, arvioidaan paranevan vuonna

12 Sponda Oyj Hallitus Lisätietoja: toimitusjohtaja Kari Inkinen, puh tai ja talous- ja rahoitusjohtaja Robert Öhman, puh tai Jakelu: Helsingin Pörssi Tiedotusvälineet Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. Tässä osavuosikatsauksessa on noudatettu IAS 34 Osavuosikatsaukset standardia. Osavuosikatsauksessa sovelletaan samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä. 12

13 Sponda Oyj Konsernin tunnusluvut 1-3/07 1-3/ /06 Tulos/osake, 0,58 0,14 0,61 Omavaraisuusaste, % Nettovelkaantumisaste, % Osakekohtainen oma pääoma, 8,10 6,94 7,45 Operatiivinen kassavirta/osake, 0,34 0,14 0,56 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) Me 1-3/ / /2006 Liikevaihto Vuokratuotot ja käyttökorvaukset 57,0 26,7 115,4 Korkotuotot rahoitusleasingsopimuksista 0,1 - - Palvelutuotot sekä rahastojen hallinnointipalkkiot ja voitto-osuudet 2,0 0,1 2,0 59,1 26,8 117,4 Kulut Ylläpitokulut -18,3-6,3-29,4 Palvelukulut sekä rahastojen välittömät kulut -0,4 - -0,4-18,7-6,3-29,8 Nettotuotot 40,4 20,5 87,6 Sijoituskiinteistöjen luovutusvoitot/-tappiot 1,3 - - Voitto/tappio käypään arvoon arvostamisesta 47,0 5,2 26,2 Vaihto-omaisuuskiinteistöjen myyntituotot 192,3-11,6 Myytyjen vaihto-omaisuuskiinteistöjen kirjanpitoarvo -170, ,0 Vaihto-omaisuuskiinteistöjen luovutusvoitot/-tappiot 21,6-1,6 Myynnin ja markkinoinnin kulut -0,5-0,3-1,1 Hallinnon kulut -6,8-2,2-10,8 Liiketoiminnan muut tuotot 0,5-0,9 Liiketoiminnan muut kulut -0,1 - -0,5 Liikevoitto 103,4 23,2 103,9 Rahoitustuotot 1,8-3,7 Rahoituskulut -27,1-6,7-34,7 Korkokuluvaraus ,5 13

14 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -25,3-6,7-38,5 Voitto ennen veroja 78,1 16,5 65,4 Tilikauden ja edellisten tilikausien verot ,4 Laskennalliset verot -20,4-5,4-16,7 Tuloverot yhteensä -20,4-5,4-17,1 Tilikauden voitto 57,7 11,1 48,3 Jakautuminen: Emoyhtiön omistajille 57,8 11,1 48,4 Vähemmistölle -0,1 - -0,1 Tilikauden voitto 57,7 11,1 48,3 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos: Laimentamaton osakekohtainen tulos, 0,58 0,14 0,61 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, 0,58 0,14 0,61 Osakkeita keskimäärin, milj. kpl Laimentamaton 98,9 79,2 79,3 Laimennettu 98,9 80,6 79,3 Konsernitase (IFRS) Me VARAT Pitkäaikaiset varat Sijoituskiinteistöt 2 251, , ,1 Sijoitukset kiinteistörahastoihin 21,8 0,5 19,4 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 15,6 8,7 19,5 Liikearvo 27,5-27,5 Muut aineettomat hyödykkeet 4,9 0,3 5,2 Rahoitusleasingsaamiset 2,7-2,7 Sijoitukset - 0,1 - Pitkäaikaiset saamiset 14,9 0,1 5,2 Laskennalliset verosaamiset 65,8 1,2 110,5 Pitkäaikaiset varat yhteensä 2 404, , ,1 Lyhytaikaiset varat 14

15 Vaihto-omaisuuskiinteistöt 60,4-231,1 Myyntisaamiset ja muut saamiset 46,0 5,3 39,6 Rahavarat 13,2 2,1 23,6 Lyhytaikaiset varat yhteensä 119,6 7,4 294,3 Varat yhteensä 2 523, , ,4 OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 111,0 79,2 79,3 Ylikurssirahasto 159,5 158,8 159,5 Muuntoerot 0,1 - - Käyvän arvon rahasto 11,6-0,7 2,3 Uudelleenarvostusrahasto 0,6-0,6 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 209,7 - - Kertyneet voittovarat 407,1 312,0 1) 349,3 899,6 549,3 591,0 Vähemmistön osuus 1,7-1,8 Oma pääoma yhteensä 901,3 549,3 592,8 Velat Pitkäaikaiset velat Korolliset velat 601,3 549,3 658,2 Varaukset 16,5 1,1 22,7 Muut velat - 1,1 - Laskennalliset verovelat 178,4 68,8 218,7 Pitkäaikaiset velat yhteensä 796,2 620,3 899,6 Lyhytaikaiset velat Lyhytaikaiset korolliset velat 744,8 70, ,4 Ostovelat ja muut velat 81,5 59,6 1) 99,6 Lyhytaikaiset velat yhteensä 826,3 130, ,0 Velat yhteensä 1 622,5 750, ,6 Oma pääoma ja velat yhteensä 2 523, , ,4 Korolliset velat 1 346,1 619, ,6 1) Osingot 39,6 milj.euroa on vähennetty kertyneistä voittovaroista ja kirjattu muihin velkoihin Rahavirtavaikutus on esitetty toisella vuosineljänneksellä. Vuodelta 2006 maksettavat osingot 44,4 milj.euroa esitetään vuoden 2007 toisella vuosineljänneksellä. 15

16 Konsernin rahavirtalaskelma (IFRS) Me 1-3/ / /2006 Liiketoiminnan rahavirta Tilikauden tulos 57,7 11,1 48,3 Oikaisut -28,3 6,8 29,6 Nettokäyttöpääoman muutos 1) 177,1 1,0 8,6 Saadut korot 0,9 0,1 0,8 Maksetut korot -19,3-4,3-34,3 Muut rahoituserät 3,7 - -6,7 Maksetut verot -0,5-0,3-0,9 Liiketoiminnan nettorahavirta 191,3 14,4 45,4 Investointien rahavirta Kapiteelin hankinta -15, ,1 Investoinnit sijoituskiinteistöihin -19,1-16,7-110,0 Investoinnit kiinteistörahastoihin -2,4-0,5-19,4 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -0,7-0,1-0,6 Luovutustulot sijoituskiinteistöistä 276,1 0,2 37,8 Myönnetyt lainat ,9 Lainasaamisten takaisinmaksut 0,5-1,3 Investointien nettorahavirta 239,3-17, ,9 Rahoituksen rahavirta Osakeannista saadut maksut 239,5-0,7 Pitkäaikaisten lainojen nostot ,0 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -56, ,0 Lyhytaikaisten lainojen nostot/ takaisinmaksut -624,1 4,0 987,2 Maksetut osingot ,6 Rahoituksen nettorahavirta -441,0 4,0 998,3 Rahavarojen muutos -10,4 1,3 22,8 Rahavarat kauden alussa 23,6 0,8 0,8 Rahavarat kauden lopussa 13,2 2,1 23,6 1) Sisältää vaihto-omaisuuskiinteistöjen vähennykset 170,7-10,0 16

17 Konsernin oman pääoman muutokset Me Osakepääoma Muuntoerot Oma pääoma ,2 158,8 - -4,2 - Rahavirran suojaus: Omaan pääomaan merkitty määrä 4,8 Omaan pääomaan kirjattuihin tai sieltä pois siirrettyihin eriin liittyvät verot -1,3 Suoraan omaan pääomaan kirjatut tuotot ja kulut yhteensä 3,5 Tilikauden tulos Tilikaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä 3,5 Osingonjako Oma pääoma ,2 158,8 - -0,7 - Ylikurssirahasto Käyvän arvon rahasto Uudelleenarvostusrahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Oma pääoma yhteensä Yht. Oma pääoma ,5 574,3-574,3 Rahavirran suojaus: Omaan pääomaan merkitty määrä 4,8 4,8 Omaan pääomaan kirjattuihin tai sieltä pois siirrettyihin eriin liittyvät verot -1,3-1,3 Suoraan omaan pääomaan kirjatut tuotot ja kulut yhteensä 3,5 3,5 Tilikauden tulos 11,1 11,1 11,1 Tilikaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä 11,1 14,6 14,6 Osingonjako -39,6-39,6-39,6 Oma pääoma ,0 549,3-549,3 Konsernin oman pääoman muutokset Osakepääoma Muuntoerot Oma pääoma ,3 159,5-2,3 0,6 Rahavirran suojaus: Omaan pääomaan merkitty määrä 11,1 Tuloslaskelmaan siirretty määrä 1,2 Puretun suojauslaskennan instrumentit 0,2 Lisäys 0,1 Omaan pääomaan kirjattuihin tai sieltä pois siirrettyihin eriin liittyvät verot -3,2 Suoraan omaan pääomaan kirjatut tuotot ja kulut yhteensä 0,1 9,3 Ylikurssirahasto Käyvän arvon rahasto Uudelleenarvostusrahasto Kertyneet voittovarat Vähemmistön osuus 17

18 Tilikauden tulos Tilikaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä 0,1 9,3 Osakeanti 31,7 Oma pääoma ,0 159,5 0,1 11,6 0,6 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Vähemmistön osuus Oma pääoma yhteensä Yht. Oma pääoma ,3 591,0 1,8 592,8 Rahavirran suojaus: Omaan pääomaan merkitty määrä 11,1 11,1 Tuloslaskelmaan siirretty määrä 1,2 1,2 Puretun suojauslaskennan instrumentit 0,2 0,2 Lisäys 0,1 0,1 Omaan pääomaan kirjattuihin tai sieltä pois siirrettyihin eriin liittyvät verot -3,2-3,2 Suoraan omaan pääomaan kirjatut tuotot ja kulut yhteensä 9,4 9,4 Tilikauden tulos 57,8 57,8-0,1 57,7 Tilikaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä 57,8 67,2-0,1 67,1 Osakeanti 209,7 241,4 241,4 Oma pääoma ,7 407,1 899,6 1,7 901,3 18

19 Konsernin osavuosikatsauksen liitetiedot Laatimisperiaatteet Konserni on ottanut käyttöön IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot standardin sekä IAS 1 standardin muutoksen liittyen tilinpäätöksessä esitettäviin pääomatietoihin. Molempien standardien käyttöönotto vaikuttaa lähinnä konsernin tulevan tilinpäätöksen liitetiedoissa esitettäviin tietoihin. Muilta osin tilinpäätöksen laatimisperiaatteet ovat samat kuin tilinpäätöksessä Venäjä/ Baltia Tuloslaskelmatiedot liiketoiminta-alueittain Me Toimistot Tuloslaskelmatiedot 1-3/2007 ja liiketilat Logistiikka Kiinteistökehitys Rahastot Muut Konserni yht. Liikevaihto 44,3 7,8 0,5 0,3 4,6 1,6 59,1 Ylläpitokulut ja rahastojen välittömät kulut -13,4-2,1-0,3 0,0-2,3-0,6-18,7 Nettotuotot 31,0 5,7 0,2 0,3 2,3 1,0 40,4 Myyntivoitot sijoituskiinteistöistä 1,3 1,3 Vaihto-omaisuuskiinteistöjen luovutusvoitot/-tappiot 17,1 4,5 21,6 Voitto/ tappio käypään arvoon arvostamisessa 34,3 12,7 47,0 Hallinto ja markkinointi -2,4-0,6-0,8-0,6-0,6-2,3-7,3 Muut tuotot ja kulut 0,5 0,5 Liikevoitto 81,3 17,8-0,6-0,3 6,2-0,9 103,4 Tuloslaskelmatiedot 1-3/2006 Toimistot ja liiketilat Venäjä/ Baltia Logistiikka Kiinteistökehitys Rahastot Muut Konserni yht. Liikevaihto 19,0 7,7 0,1 26,8 Ylläpitokulut -4,7-1,6-6,3 Nettovuokratuotto 14,3 6,1 0,1 20,5 Voitto/ tappio käypään arvoon arvostamisessa 5,5-0,3 5,2 Hallinto ja markkinointi -1,7-0,5-0,3-0,3 0,3-2,5 Liikevoitto 18,1 5,3-0,3-0,2 0,3 23,2 Sijoituskiinteistöt 1-3/ / /2006 Sijoituskiinteistöjen käypä arvo kauden alussa 2 455, , ,7 Kapiteelin hankinta ,0 Hankitut sijoituskiinteistöt 3,2 11,7 94,3 19

20 Muut investoinnit sijoituskiinteistöihin 17,5 5,0 43,3 Myydyt sijoituskiinteistöt -275,0-0,2-37,7 Siirrot aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin/ aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä 3,2 - -1,5 Omassa käytössä olleen kiinteistön arvostus käypään arvoon - - 0,8 Voitto/tappio käypään arvoon arvostamisesta 47,0 5,2 26,2 Sijoituskiinteistöjen käypä arvo kauden lopussa 2 251, , ,1 Sijoituskiinteistöt ovat kiinteistöjä, joita konserni pitää hallussaan hankkiakseen vuokratuottoa tai omaisuuden arvonnousua. Sponda on valinnut sijoituskiinteistöjensä arvostusmenetelmäksi käyvän arvon menetelmän, jolloin käyvän arvon muutokset kirjataan tuloslaskelmaan. Spondan sijoituskiinteistöjen käyvät arvot vahvistetaan yhtiön oman kassavirtaperusteisen tuottoarvolaskennan tuloksena. Arviointimenetelmä on kansainvälisten arviointistandardien (IVS) mukainen. Koko kiinteistöjen käyvän arvon laskennassa käytetty aineisto tarkastutetaan vähintään kerran vuodessa ulkopuolisella asiantuntijalla, jolla varmistetaan laskennassa käytettyjen parametrien ja arvojen perustuvan markkinahavaintoihin. Sijoituskiinteistöjen 47 milj. euron käyvän arvon nousuun vaikuttivat ensimmäisen vuosineljänneksen aikana tuottovaatimusten lasku kaikilla liiketoiminta-alueilla sekä investoinnit kiinteistöjen laatutason nostoon. Vuokratasoissa ei ollut merkittäviä muutoksia. Konsernin merkittävimmät investointisitoumukset ovat seuraavista kohteista: City-Centerin uudistustyöt, jotka jatkuvat suunnitelman mukaisesti: Maanalaiset kellaritilat valmistuivat keväällä Liiketilojen uudistamisen ensimmäinen vaihe valmistuu toukokuussa, ja toinen vaihe on aloitettu. Toisen vaiheen arvioidaan valmistuvan vuoden 2008 alussa. Vuosaaren sataman logistiikka-alueen, porttirakennuksen, pysäköintilaitoksen ja matkustajaterminaalin rakentaminen on alkanut suunnitelmien mukaisesti. Hankkeen kokonaisinvestointi on noin 140 milj. euroa. Sataman toiminta alkaa vuoden 2008 marraskuussa. Ruoholahdessa sijaitseva toimistotalo, jonka investointi on noin 29 milj. euroa ja vuokrattava pinta-ala noin m2. Rakennuksesta arvioitu valmistumisaika on syksyllä Helsingin Itäkeskuksessa sijaitseva liiketilakiinteistö vuokrattavalta pinta-altaan noin m2. Kokonaisinvestointi on noin 56 milj. euroa. Rakennus valmistuu vuoden 2008 marraskuuhun mennessä. 20

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 2.10.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Katsauskauden liikevaihto 10,1 M ylitti (+ 7,8 %) edellisvuoden liikevaihdon (9,4

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2016 oli 69,9 M (63,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 4,3 v. (3,9 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 15.6.2016 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2016 Katsauskauden liikevaihto 5,35 M oli 8,0 % suurempi kuin v. 2015 vastaavan ajanjakson

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

Sponda Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2008

Sponda Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2008 1.1. 31.3.2008 Sponda Oyj Osavuosikatsaustiedote 6.5.2008, klo 8.30 Sponda Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2008 Sponda-konsernin liikevaihto oli vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä 51,9 (31.3.2007:

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/ / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 10-12/2004 10-12/2003 2004 2003 Liikevaihto 391,0 683,8 2 533,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 9,3 6,7 89,5 28,0 Kulut -353,0-625,6-2

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin.

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 PÖRSSITIEDOTE 6.11.2015 KLO 8:45 Katsauskauden tulos kasvoi 77%. - Liikevaihto 31,0 miljoonaa euroa (30,4 milj. euroa) - Liikevoitto 1,9 miljoonaa

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2016 Vakaa kehitys jatkui Elecsterillä YHTEENVETO Liikevaihto 10,2 MEUR (1-3/2015: 11,0 MEUR) Liikevoitto 0,8

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016 PÖRSSITIEDOTE 10.11.2016 KLO 8:50 - Liikevaihto 28,3 miljoonaa euroa (31,0 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki FINNLINES OYJ 2.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 10. huhtikuuta 2006, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 31.08.2012 klo 10 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2012 SSK-konsernin tulos katsauskaudella oli 73 TEUR (132 TEUR).

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA

ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA 12/2005 13.12.2005 ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT V.2005 AVAAVASTA TASEESTA JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.12.2005 ALUSTAVAT IFRS-VERTAILUTIEDOT VUODEN 2005 AVAAVASTA TASEESTA JA VUODEN

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto 1-3/2005 oli 3,4 meur. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 28.4.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS PARANI Osavuosikatsaus 1-3/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2006 oli 3,8 meur (2,9 meur 1-3/2005). Vertailukelpoinen

Lisätiedot

Myynti kpl 2007/2008

Myynti kpl 2007/2008 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2007 31.5.2008 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita kuin tilikauden

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6)

NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS Klo (6) NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 10.08.2012 Klo 9.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 Nordic Aluminium Oyj:n liikevaihto katsauskaudella oli 35,41 miljoonaa euroa (38,67 miljoonaa

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55

Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55 1 (8) Keskisuomalainen Oyj Osavuosikatsaus 22.5.2012 klo 15.55 KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 Liikevaihto 26,5 Me (26,3 Me vertailukaudella 2011), kasvua 0,7% Liikevoitto 4,3 Me

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Myynti kpl 2006/2007

Myynti kpl 2006/2007 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2006 31.5.2007 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE KLO 13:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE KLO 13:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 10.2.2010 KLO 13:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 - Liikevaihto oli 722 (722) tuhatta euroa. - Liikevoitto 272 (283) tuhatta euroa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 29.7.2011 klo 15:00

OSAVUOSIKATSAUS 29.7.2011 klo 15:00 INTERAVANTI OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2011 TAMMI KESÄKUU 2011 LYHYESTI - Konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 3,7 milj. euroa (2,0). - Katsauskauden voitto ennen veroja oli 0,7 milj. euroa

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2009 KELLO 11.45 1(5) TALENTUMIN VUODEN VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA Talentum Oyj:n ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myyminen vuoden aikana

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005 28.2.2006 Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2005-28.2.2006 aikana kaksi huutokauppaa eli yhden vähemmän kuin edellisellä

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Global Reports LLC. Done Solutions Oyj Pörssitiedote klo DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2006 (IFRS)

Global Reports LLC. Done Solutions Oyj Pörssitiedote klo DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2006 (IFRS) Done Solutions Oyj Pörssitiedote 9.8.2006 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2006 (IFRS) - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2006 oli 7,3 meur (5,8 meur 1-6/2005). Vertailukelpoinen liikevaihto

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 26.10.2005

FINNLINES OYJ 26.10.2005 FINNLINES OYJ 26.10.2005 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2005 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella :n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 17. maaliskuuta 2005, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2004 ja myönsi

Lisätiedot

Tilintarkastamaton FINNFOREST

Tilintarkastamaton FINNFOREST Lyhennetty TULOSLASKELMA (milj.euroa ) 1-3 /05 % 1-3 /04 % 1-12 /04 % Liikevaihto 467,6 100,0 469,9 100,0 1 922,6 100,0 Liiketoiminnan muut tuotot 1,6 4,0 14,2 Liiketoiminnan kulut 452,2 450,0 1842,7 Poistot

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 16.45

SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 16.45 SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.11.2011 KLO 16.45 SIEVI CAPITAL OYJ JULKAISEE JAKAUTUMIS- JA LISTALLEOTTOESITTEEN Finanssivalvonta on tänään 14.11.2011 hyväksynyt Sievi Capital Oyj:n jakautumisja listalleottoesitteen

Lisätiedot

PÖRSSITIEDOTE 1.2.2011 klo 15:45 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2010

PÖRSSITIEDOTE 1.2.2011 klo 15:45 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2010 LIIKEVAIHTO JA TULOS - Konsernin liikevaihto tilikaudella oli 4,1 milj. euroa (4,1). - Tilikauden voitto ennen veroja oli 2,1 milj. euroa (-1,3). - Sijoituskiinteistöjen

Lisätiedot

Myynti 1.000 kpl 2008/2009

Myynti 1.000 kpl 2008/2009 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2008-28.2.2009 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja

Lisätiedot

Global Reports LLC OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2004

Global Reports LLC OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2004 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2004 Sisällysluettelo Kapiteelin liiketoiminta... 3 Toimitilat... 6 Hotellit... 7 Myyntikiinteistöt... 8 Kruunuasunnot... 9 Tuloslaskelma...10 Tase... 11 Tunnuslukujen laskentakaavat...12

Lisätiedot

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015).

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015). Orava Asuntorahasto Oyj LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA 24.8.2015 Täydennys Finanssivalvonnan 30.6.2015 hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/02.05.04/2015). Listalleottoesitteessä

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-03 / 2011 27.04.2011 TAMMI MAALISKUU 2011 Toimistokalustekysynnässä ei ole 2011 alussa tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 4.11.2004 klo 13.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2004 - Kolmas vuosineljännes tyydyttävä - Liikevaihto 16,8 milj. euroa, laskua 1,0 % -

Lisätiedot

Katsauskauden liikevaihto oli 4,6 M (4,4 M ) ja nettovuokratuotto 3,1 M (2,9 M ).

Katsauskauden liikevaihto oli 4,6 M (4,4 M ) ja nettovuokratuotto 3,1 M (2,9 M ). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 4.6.2013 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2013 Katsauskauden liikevaihto oli 4,6 M (4,4 M ) ja nettovuokratuotto 3,1 M (2,9 M ).

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

1.1. 31.12.2008 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2006

1.1. 31.12.2008 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2006 1.1. 31.12.2008 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2006 Sponda Oyj:n tilinpäätös 1.1.-31.12.2008 Sponda-konsernin liikevaihto kasvoi 224,3 (31.12.2007: 210,9) milj. euroon. Kiinteistöjen ylläpitokulujen ja rahastojen

Lisätiedot

KASVU JATKUI KANNATTAVUUS JA KASSAVIRTA PARANIVAT SELVÄSTI

KASVU JATKUI KANNATTAVUUS JA KASSAVIRTA PARANIVAT SELVÄSTI KASVU JATKUI KANNATTAVUUS JA KASSAVIRTA PARANIVAT SELVÄSTI -Tammi-maaliskuun liikevaihto kasvoi 15 prosenttia 62,3 milj. euroon. -Toimitettujen latureiden määrä nousi 15 prosenttia 55,6 milj. kappaleeseen.

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N TIEDOTE VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSESTÄ

JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N TIEDOTE VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSESTÄ 1/2005 07.02.2005 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n pörssitiedote JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 7.2.2005 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N TIEDOTE VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSESTÄ Yhtiön hallitus

Lisätiedot

MARTELA OSAV OSA UOSIKA

MARTELA OSAV OSA UOSIKA OSAVUOSIKATSAUS 01-09 / 20.10. TAMMI SYYSKUU SYYSKUU Toimistokalustekysyntä nousi hieman viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 74,4 milj. euroa (71,1), jossa oli kasvua edelliseen

Lisätiedot