L A H T I R E G I O N J A K A N S A I N VÄ L I S T Y M I S E N PA I N O P I S T E E T

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "L A H T I R E G I O N J A K A N S A I N VÄ L I S T Y M I S E N PA I N O P I S T E E T"

Transkriptio

1 L A H T I R E G I O N J A K A N S A I N VÄ L I S T Y M I S E N PA I N O P I S T E E T

2 TA U S TA A : PÄ I J ÄT - H Ä M E E N K A N S A I N V Ä L I S T Y M I S E N Y L E I S S U U N N I T E L M A Päijät-Hämeen kansainvälistymisen yleissuunnitelma valmistui joulukuussa 2015 Päijät-Hämeen liiton rahoittamana (Kasvua matkailuun valmisteluhanke) Yleissuunnitelman taustaksi toteutettiin kysely sidosryhmille ja alueen yrityksille syksyllä 2014, jonka tarkoituksena oli: kartoittaa yritysten tahtotila kansainvälistymiseen kartoittaa alueella toimivien palveluntuottajien kansainvälisille markkinoille suunnatut tuotteet selvittää yritysten halua tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen Kyselyn lisäksi yleissuunnitelmassa hyödynnettiin olemassa olevia valtakunnallisia, maakunnallisia ja kuntakohtaisia strategioita ja Visit Finlandin maakohtaisia markkina-aluekatsauksia haastatteluineen Yleissuunnitelma on ladattavissa Lahti Regionin sivuilta:

3 TA U S TA A : PÄ I J ÄT - H Ä M E E N K A N S A I N V Ä L I S T Y M I S E N Y L E I S S U U N N I T E L M A Päijät-Hämeen matkailun yrityskentällä, matkailusidonnaisilla toimijoilla ja sidosryhmillä on selkeästi halukkuutta kansainvälistymiseen, tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen tuoteteemapohjaisesti uusille markkina-alueille sekä yhteistyöhän maakunnallisesti että ylimaakunnallisesti. Uusille asiakkaille on selkeästi tarvetta ja lisäksi matkanjärjestäjät etsivät uusia kohteita Suomesta perinteisesti tunnettujen matkailualueiden (mm. Lappi, pääkaupunkiseutu) rinnalle.

4 PÄ I J ÄT - H Ä M E E N V A H V U U D E T J A M AT K A I L U N K A N S A I N V Ä L I S T Y M I S E N V I S I O Päijät-Hämeen vahvuudet: monimuotoinen luonto ja vesistöt keskeinen sijainti suhteessa pääkaupunkiseutuun, Pietariin ja muihin Etelä-Suomen alueisiin alueen turvallisuus ja monipuoliset palvelut Päijät-Häme tarjoaa kansainvälisille markkinoille ympärivuotisesti alueen luonnollisiin vahvuuksiin (Etelä- Päijänne, Vesijärvi, Salpausselän harjumaastot, puhdas vesi ja luonto, liikunta- ja talviurheilumahdollisuudet) liittyviä tuote- ja palvelukokonaisuuksia. Lisäksi Päijät-Häme houkuttelee kansainvälisiä asiakkaita moniulotteisilla musiikki-, urheilu- ja liikuntatapahtumillaan.

5 VA L I T U T K O H D E M A R K K I N AT 1. Kiinnostavin edelleen Venäjä: Pietari ja Moskova + muut venäjänkieliset alueet 2. Saksa, saksankielinen Eurooppa 3. Alankomaat 4. Iso-Britannia 5. Kiina (Stop Over), Japani 6. Skandinavia?

6 VA L I T U T K O H D E R Y H M ÄT 1. Olemassa olevien kohderyhmien sitoutumisen vahvistaminen 2. Uudet, kasvavat kohderyhmät Jälleenmyyjät: matkanjärjestäjät, mahdollisesti liikenneyhtiöt Yksittäismatkailijat Ryhmät: Modernit humanistit Harrasteryhmät Tapahtuma- ja kongressikävijät Asiantuntijavierailuryhmät

7 K E H I T TÄ M I S K O H T E E T Keskeisiksi kehittämiskohteiksi nousivat: LAMK VISIT FINLAND, VISIT HELSINKI

8 PÄ I J ÄT - H Ä M E E N K A N S A I N V Ä L I N E N T U O T E K E H I T Y S - J A M A R K K I N O I N T I H A N K E T Y Ö V E R S I O TOIMINNALLISET JA LAADULLISET TAVOITTEET: 1) Kansainvälisille markkinoille tarkoitettujen tuotekehitystoimenpiteiden toteuttaminen valituille markkina-alueille 2) Valituille asiakassegmenteille soveltuvien jakelukanavien rakentaminen 3) Sähköisten järjestelmien kehittäminen 4) Uusien rajapintojen löytäminen kansainvälisen markkinoinnin osalta 5) Mahdollisen agentuuritoiminnan vakiinnuttaminen kohdemaissa 6) Laadukkaiden tuotepohjaisten markkinointimateriaalien tuottaminen 7) Palvelutuotteiden saattaminen laadullisesti riittävälle tasolle 8) Päijät-Hämeen kuntien ja matkailuyritysten yhteistyön tiivistäminen maakunnan tasolla ja ylimaakunnallisesti

9 PÄ I J ÄT - H Ä M E E N K A N S A I N V Ä L I N E N T U O T E K E H I T Y S - J A M A R K K I N O I N T I H A N K E ) Kansainvälisille markkinoille tarkoitettujen tuotekehitystoimenpiteiden toteuttaminen valituille markkina-alueille: Päijät-Hämeen toimijoiden tuotteita ja palveluita on kehitetty kansainvälisten kohdemarkkinoiden vaatimuksien tasolle (selkeästi tuotteistettu ja tuotetestattu) Alueen tuotteita on myynnissä valituilla markkina-alueilla (joko paketoituna kokonaisuuksina tai suoraan) sekä kokonaan uusilla matkanjärjestäjillä että ns. vanhoilla tuttavuuksilla, joilla ei tällä hetkellä ole myynnissä alueen tuotteita (myös määrällinen tavoite) Alueen tuotteita on visitfinland.com -portaalissa (myös määrällinen tavoite)

10 PÄ I J ÄT - H Ä M E E N K A N S A I N V Ä L I N E N T U O T E K E H I T Y S - J A M A R K K I N O I N T I H A N K E MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET: 1) Rekisteröityjen kansainvälisten yöpymisten kasvu: 2) Matkailualan työllistävyyden (välitön/välillinen) kasvattaminen Päijät-Hämeessä noin 10 %:lla vuoteen 2018 mennessä

11 PÄ I J ÄT - H Ä M E E N K A N S A I N V Ä L I N E N T U O T E K E H I T Y S - J A M A R K K I N O I N T I H A N K E TOIMENPITEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI: 1) Asiakaslähtöinen ja markkina-aluekohtainen tuotekehitys Luodaan uusia ja kehitetään olemassa olevia matkailutuotteita maakunnallisesti ja ylimaakunnallisesti Tuotekehitystyöpajat, seminaarit Tuotetestaus: esim. kansainvälisistä matkanjärjestäjistä koottu ryhmä, muut ulkopuoliset, neutraalit testaajat Toteutetaan yleissuunnitelmassa esille nousseiden vahvuuksien ja tuoteteemojen pohjalta kohdemarkkinoiden tarpeet huomioiden

12 PÄ I J ÄT - H Ä M E E N K A N S A I N V Ä L I N E N T U O T E K E H I T Y S - J A M A R K K I N O I N T I H A N K E TOIMENPITEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI: 2) Tuotekehityksen integrointi kansainväliseen markkinointiin toteutetaan puolestaan: - rakentamalla Päijät-Hämeelle kansainvälinen matkailubrändi - toteuttamalla tuotepohjaista markkinointia suunnitelmallisesti ja tuottamalla tuotepohjaista markkinointimateriaalia kansainvälisille markkinoille (esitteet, uutiskirjeet yms.) - siirtämällä markkinoinnin ja asiakaskontaktien kautta kertyvää tietoa alueorganisaation ja yritysten tuotekehitystyön käyttöön - kehittämällä sähköisiä järjestelmiä ja ottamalla käyttöön sähköisiä työkaluja - esittelemällä tuotteita ja matkailupalvelukokonaisuuksia: erilaisissa matkanjärjestäjäkampanjoissa, messuilla ja workshopeissa henkilökohtaisilla markkinointikäynneillä matkatoimistoissa / matkanjärjestäjien luona (mahdollisesti agentuuritoiminnan kautta) alueelle suunnatuissa matkanjärjestäjä- ja mediavierailuissa

13 V E N Ä J Ä KOHDERYHMÄ: vuotiaat keskiluokan edustajat - perheet, joiden tulotaso mahdollistaa matkustuksen ulkomaille. TUOTETEEMAT: Hyvinvointi- ja talvi- ja luontomatkailu sisältäen mökkilomat Markkinoinnissa vahva panostus sähköisiin jakelukanaviin ja kauppapaikkoihin Matkanjärjestäjiä Pietarissa: West Travel, Aerotravel, Intermedius, Finnorvica, Contiplus, Gamajun ja ADM Matkanjärjestäjiä Moskovassa: Pax Group, DSBW, Vedi Tur Markkinointiyhteistyö Visit Finlandin kanssa Venäläisten yöpymiset Päijät-Häme yhteensä Asikkala, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Nastola, Orimattila, Padasjoki Lahti Heinolan seutu: Heinola, Hartola, Sysmä

14 S A K S A Saksalaisten yöpymiset KOHDERYHMÄ: kaikille tuotesegmenteille löytyy omat asiakkaat TUOTETEEMAT: Tasokkaat mökit Vaellus ja pyöräily: multiaktiviteettipaketit Lyhytlomat ja kiertomatkat Hyvinvointi Tuoteteemojen yhdistäminen Nature Matkanjärjestäjiä Saksassa: Service Reisen Giesen, Behringer Touristik, fintouring, TUI/Wolters Reisen, Dertour, Troll Travel, Kontiki Reisen, Falcon Travel, Prima Reisen Markkinointiyhteistyö Visit Finlandin kanssa Sähköiset kanavat Päijät-Häme yhteensä Lahti Asikkala, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Nastola, Orimattila, Padasjoki 968

15 A L A N K O M A AT KOHDERYHMÄ: (lapsettomat) pariskunnat, sinkut ja ystäväryhmät. Myös vuotiaat aktiviteettilomailijat TUOTETEEMAT: Tasokkaat mökit Vaellus ja pyöräily: multiaktiviteettipaketit Tuoteteemojen yhdistäminen Nature Matkanjärjestäjiä Alankomaissa: Voigt Travel, ATP Online, BBI Travel, Buro Scandinavia, Troll Travel, Askja Reizen, Scandinavian Wintersports, de Jong Intra Vakanties, TUI Group, Thomas Cook, Sundowner Wildlife Holidays, Djoser, Mauri Markkinointiyhteistyö Visit Finlandin kanssa Sähköiset kanavat Alankomaat yöpymiset Päijät -Häme yhteensä Lahti Asikkala, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Nastola, Orimattila, Padasjoki 60

16 I S O - B R I TA N N I A KOHDERYHMÄ: + 50, keski-ikäiset hyvin koulutetut ja hyvätuloiset TUOTETEEMAT: Hyvinvointipaketit (sauna, luonto, yrtit, kasvit, henkinen hyvinvointi) Harrastuksiin liittyvät matkat Kulttuuri Tuoteteemojen yhdistäminen Nature Matkanjärjestäjiä Iso-Britanniassa: Discover the World, Escape 2 Scandinavia, Guild Travel, Wexas Travel, Vamos Travel Markkinointiyhteistyö Visit Finlandin kanssa Sähköiset kanavat Iso -Britannia yöpymiset Päijät -Häme yhteensä Lahti Asikkala, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Nastola, Orimattila, Padasjoki

17 K I I N A KOHDERYHMÄ: varakkaat, koulutetut alle 45-vuotiaat TUOTETEEMAT: Stop Over tuotteet lyhytlomat pääkaupunkiseudun ulkopuolella Markkinointiyhteistyö Visit Finlandin ja Helsingin / pääkaupunkiseudun kanssa Tärkeimmät matkanjärjestäjät löytyvät Pekingistä, Shanghaista, Hongkongista ja Etelä-Kiinasta Kiina yöpymiset Päijät -Häme yhteensä 253 Lahti

18 T O I M I N TA M A L L I Lahti Region vastaa Lahden seudun matkailubrändistä ja kattomarkkinoinnista kansainvälisillä markkinoilla sekä rakentaa yhteistyöverkostot Visit Finlandin, pääkaupunkiseudun matkailu- ja tapahtumatoimijoiden, liikenneyhtiöiden sekä kansainvälisten matkanjärjestäjien sekä muiden yhteistyötahojen kanssa. Alueella toimivien yritysten omien myynti- ja markkinointitoimenpiteiden lisäksi Lahti Regionilla tulee olemaan rooli tuotteiden ja palveluiden paketoinnissa sekä myynnissä kansainvälisillä markkinoilla. Lahti Region mahdollistaa alueen yritysten mukanaolon ja osallistumisen kansainvälisisiin markkinointitoimenpiteisiin sekä kaupan syntymiseen joko suoraan yrityksiin tai tarvittaessa incoming-toiminnan kautta

19 T U O TA N T O, M A R K K I N O I N T I J A M Y Y N T I O R G A N I S O I T U M I N E N Markkina-alueittain kohderyhmäajattelun pohjalta Tuotekehitys, matkailumarkkinointi ja myynti koostuvat:

20 E T E N E M I N E N J A A I K ATA U L U T U S Hankekokonaisuuden valmistelu Rahoitusratkaisut Resursointi ja organisoituminen Tuotannon rakentaminen vuodelle 2016 Matkanjärjestäjäverkoston luominen Markkinointi- ja sähköiset kauppapaikkaratkaisut kohdemarkkinoilla Osallistuminen messu- ja workshop-tilaisuuksiin Matkanjärjestäjä- ja liikenneyhtiösuhteiden vahvistaminen & yhteistyö Tuotannon kehittäminen vuodelle 2017 Uusien markkinointi- jakelukanavien kartoitus Tutustumisvierailut alueelle (lehdistö, bloggaajat, matkanjärjestäjät, technical visits) Osallistuminen messu- ja workshop-tilaisuuksiin Matkanjärjestäjäyhteistyö Tuotannon kehittäminen vuodelle 2018 Tutustumisvierailut alueelle /lehdistö, bloggaajat, matkanjärjestäjät, technical visits) Osallistuminen messu- ja workshop-tilaisuuksiin Matkanjärjestäjäyhteistyö Tutustumisvierailut alueelle /lehdistö, bloggaajat, matkanjärjestäjät, technical visits) Toiminnan ja toimintamallien vakiinnuttaminen

PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017

PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017 KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017 ASIKKALA HARTOLA HEINOLA HOLLOLA HÄMEENKOSKI KÄRKÖLÄ LAHTI NASTOLA ORIMATTILA PADASJOKI SYSMÄ JOHDANTO Hartola Padasjoki Hämeenkoski Hollola Asikkala Sysmä

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017

PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017 PÄIJÄT-HÄMEEN MATKAILUN KANSAINVÄLISTYMISEN YLEISSUUNNITELMA 2015-2017 ASIKKALA HARTOLA HEINOLA HOLLOLA HÄMEENKOSKI KÄRKÖLÄ LAHTI NASTOLA ORIMATTILA PADASJOKI SYSMÄ Hartola Sysmä Padasjoki Alankomaat Venäjä

Lisätiedot

KAINUUN KANSAINVÄLINEN MATKAILUMARKKINOINTI

KAINUUN KANSAINVÄLINEN MATKAILUMARKKINOINTI versio 7..25 (= versio 24..24) KAINUUN KANSAINVÄLINEN MATKAILUMARKKINOINTI sivu SISÄLLYSLUETTELO versio 7..25 Yhteenveto ehdotuksesta Kainuun matkailun kansainvälisestä markkinoinnista... 4-6 Taustatietoa

Lisätiedot

ETABLOITUMINEN VENÄJÄN MARKKINOILLE OSAHANKKEEN LOPPURAPORTTI

ETABLOITUMINEN VENÄJÄN MARKKINOILLE OSAHANKKEEN LOPPURAPORTTI ETABLOITUMINEN VENÄJÄN MARKKINOILLE OSAHANKKEEN LOPPURAPORTTI TouNet Tourism Development in co opetition in Southern Finland and Baltic Region projektikoodi A3221 Hankeen toteutusaika 1.4.2012 30.6.2014

Lisätiedot

KULTTUURIMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE 2014 2018

KULTTUURIMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE 2014 2018 KULTTUURIMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE 2014 2018 Matkailun edistämiskeskus, 2014 1 TIIVISTELMÄ Kulttuurimatkailun kehittämisstrategia kansainvälisille markkinoille 2014-2018

Lisätiedot

Päijät-Hämeen matkailustrategia 2010-2015

Päijät-Hämeen matkailustrategia 2010-2015 Päijät-Hämeen matkailustrategia 2010-2015 Tiivistelmä Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy LAKES kokosi keväällä 2009 Päijät-Hämeen matkailualan toimijoista strategiatyöryhmän, jonka työn tuloksena Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Padasjoen matkailun yleissuunnitelma 2015-2025. CreaMentors Oy 2014

Padasjoen matkailun yleissuunnitelma 2015-2025. CreaMentors Oy 2014 Padasjoen matkailun yleissuunnitelma 2015-2025 CreaMentors Oy 2014 Saatteeksi Tämä suunnitelma on toteutettu Padasjoen kunnan toimeksiannosta. Sitä ovat olleet rahoittamassa myös padasjokelaiset matkailu-

Lisätiedot

Markkinointisuunnitelma 2006

Markkinointisuunnitelma 2006 1 KAINUUN KANSAINVÄLINEN MATKAILUMARKKINOINTI Markkinointisuunnitelma 2006 2 Kainuun kansainvälinen matkailumarkkinointi SISÄLLYSLUETTELO 1. Yhteenveto Kainuun kansainvälisesen matkailumarkkinoinnin linjaukset...

Lisätiedot

HYVINVOINTIMATKAILUSTRATEGIA 2014-2018 HYVINVOINTIMATKAILUSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE 2014-2018. Sivu 1

HYVINVOINTIMATKAILUSTRATEGIA 2014-2018 HYVINVOINTIMATKAILUSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE 2014-2018. Sivu 1 HYVINVOINTIMATKAILUSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE 2014-2018 Sivu 1 HYVINVOINTIMATKAILUSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE VUOSILLE 2014-2018 1. Hyvinvointimatkailun nykytila 1.1. Suomalainen

Lisätiedot

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari Outdoors Finland II aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014 Loppuraportti Heli Saari Helsinki 24.3.2015 1 LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Matkailun edistämiskeskus,

Lisätiedot

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e 1. 4. 2 0 1 2-3 0. 6. 2 0 1 4

To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e 1. 4. 2 0 1 2-3 0. 6. 2 0 1 4 To u N e t / E t a b l o i t u m i n e n Ve n ä j ä n m a r k k i n o i l l e - o s a h a n k e 1. 4. 2 0 1 2-3 0. 6. 2 0 1 4 L a h d e n s e u t u L a h t i r e g i o n Oy Seudullinen matkailuyhtiö Lahti

Lisätiedot

TALVIMATKAILUSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE VUOSILLE 2009-2013

TALVIMATKAILUSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE VUOSILLE 2009-2013 TALVIMATKAILUSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE VUOSILLE 2009-2013 Päivitetty 05/2009 Strategiatyöryhmä: Thomas Kingelin, Finavia Matti Korva, Santamus Leo Pitkänen, Lapin Markkinointi & LEO Seppo

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON MATKAILUSTRATEGIA

POHJOIS-SAVON MATKAILUSTRATEGIA POHJOIS-SAVON 2015 MATKAILUSTRATEGIA A:73 Kuopio 2011 Painosmäärä 100 kpl Taitto Thomasmedia Painopaikka Kopijyvä ISSN 1797-4402 ISBN 978-952-5759-56-3 ISSN pdf 978-952-5759-57-0 Pohjois-Savon liitto PL

Lisätiedot

31.12.2003. Kuusamo Lapland Koillis-Suomi matkalla kansainvälisyyteen 2010

31.12.2003. Kuusamo Lapland Koillis-Suomi matkalla kansainvälisyyteen 2010 31.12.2003 Kuusamo Lapland Koillis-Suomi matkalla kansainvälisyyteen 2010 2 Sisällysluettelo: 1. JOHDANTO 3 2. KOILLIS-SUOMEN MATKAILU NYT KANSAINVÄLISELLÄ KARTALLA 4 3. VAHVUUDET JA MAHDOLLISUUDET YRITYSNÄKÖKULMASTA

Lisätiedot

Visit Finland -toiminnot

Visit Finland -toiminnot Visit Finland -toiminnot Markkinointikampanjat, sähköiset kanavat, PR ja media, markkinointimateriaalit, kasvuohjelmat Teemakohtainen kehittäminen, alue- ja hankekoordinointi, laadun parantaminen/laatuton

Lisätiedot

KANSAINVÄLISTYMISEN PELIKIRJA HYVINVOINTIA HEINOLAN SEUDULTA

KANSAINVÄLISTYMISEN PELIKIRJA HYVINVOINTIA HEINOLAN SEUDULTA KANSAINVÄLISTYMISEN PELIKIRJA HYVINVOINTIA HEINOLAN SEUDULTA KOTIKENTTÄ KANSAINVÄLISTYVÄ HEINOLAN SEUTU KOTIKENTÄN VAHVUUS HYVINVOINTIA HEINOLASTA Heinolan seudun järvet ja metsät luovat perustan hyvinvointimatkailijoiden

Lisätiedot

Matkailuyritysten kansainvälistymisopas. www.mek.fi

Matkailuyritysten kansainvälistymisopas. www.mek.fi Matkailuyritysten kansainvälistymisopas www.mek.fi 3. painos 2004 2 Sisällysluettelo Lukijalle...3 1. MEK ja sen tehtävät...4 2. Vienti ja sen edellytykset...5 2.1. Miksi vientiin?...5 2.2. Onko voimavaroja

Lisätiedot

Päijät-Hämeen maaseutumatkailun. kehittämissuunnitelma

Päijät-Hämeen maaseutumatkailun. kehittämissuunnitelma Päijät-Hämeen maaseutumatkailun kehittämissuunnitelma 1 1 Päijät-Hämeen maaseutumatkailun kehittämissuunnitelma 1 1 PÄIJÄT-HÄMEEN MAASEUTUMATKAILUN KOORDINOINTIHANKE Lahden ammattikorkeakoulu, matkailun

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI Kuusamo Lapland -alueen matkailuviennin koordinointi

LOPPURAPORTTI Kuusamo Lapland -alueen matkailuviennin koordinointi LOPPURAPORTTI Kuusamo Lapland -alueen matkailuviennin koordinointi Dnro POPELY0460/05.02.09.2011C Eura 2007-tunnus A557819 1. PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA JA KOHDERYHMÄ Kuusamo Lapland alueen 50 yritystä ovat

Lisätiedot

Kuusamo Lapland matkalla kansainvälisyyteen 2010

Kuusamo Lapland matkalla kansainvälisyyteen 2010 Kuusamo Lapland matkalla kansainvälisyyteen 2010 Strategiapäivitys 2008 Johdanto Kuusamo Lapland alueen muodostavat alunperin Kuusamo, Taivalkoski, Posio ja Salla. Vuonna 2008 mukaan ovat liittyneet myös

Lisätiedot

Sisällys. Etelä-Karjalan matkailustrategia 2015 2020. Taasha myö tavattii, tuutha sie vastakii. Lausuntoversio 25.8.2015

Sisällys. Etelä-Karjalan matkailustrategia 2015 2020. Taasha myö tavattii, tuutha sie vastakii. Lausuntoversio 25.8.2015 1 Etelä-Karjalan matkailustrategia 2015 2020 Taasha myö tavattii, tuutha sie vastakii Lausuntoversio 25.8.2015 Sisällys Miksi tarvitaan uusi matkailustrategia?... 2 Etelä-Karjala matkailumaakuntana vuonna

Lisätiedot

KULTTUURIMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE

KULTTUURIMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE KULTTUURIMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA KANSAINVÄLISILLE MARKKINOILLE 2009 2013 Matkailun edistämiskeskus MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS Sivu 2 07.04.2009/LH Sivu 2/14 Sisältö 1. Kulttuurimatkailun nykytila

Lisätiedot

PYÖRÄILYMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA 2009-2013

PYÖRÄILYMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA 2009-2013 PYÖRÄILYMATKAILUN KEHITTÄMISSTRATEGIA 2009-2013 Työryhmä: Merja Hart, TTE-The Travel Experience Matti Hirvonen, Pyöräilykuntien verkosto ry Pasi Korhonen, Pyöräilykuntien verkosto ry Aleksandra Kitacheva,

Lisätiedot

Loppuraportti Food & Travel yritysryhmähanke 2011 2013

Loppuraportti Food & Travel yritysryhmähanke 2011 2013 Loppuraportti Food & Travel yritysryhmähanke 2011 2013 Sisällys 1. Hankkeen tiedot ja taustatiedot... 1 2. Yhteenveto hankkeesta... 1 3. Hankkeen tavoitteet... 2 3.1 Tuotteistaminen, paketointi, hinnoittelu

Lisätiedot

Oulun seudun matkailustrategian päivitys 2020 ja toimenpideohjelma 2014-2020 30.4.2014. BusinessOulu

Oulun seudun matkailustrategian päivitys 2020 ja toimenpideohjelma 2014-2020 30.4.2014. BusinessOulu Oulun seudun matkailustrategian päivitys 2020 ja toimenpideohjelma 2014-2020 30.4.2014 1 Strategiset tavoitteet vuoteen 2020 Oulun rekisteröityjen majoitusvuorokausien osalta tavoitellaan 1 000 000 yöpymistä,

Lisätiedot

MARKKINOINTI & PALVELUT. Matkailun edistämiskeskus. Puh. 029 505 8000 mek.fi mek@visitfinland.com VisitFinland.com

MARKKINOINTI & PALVELUT. Matkailun edistämiskeskus. Puh. 029 505 8000 mek.fi mek@visitfinland.com VisitFinland.com 2013 MARKKINOINTI & PALVELUT Matkailun edistämiskeskus Puh. 029 505 8000 mek.fi mek@visitfinland.com VisitFinland.com HYÖTY IRTI KAMPANJOISTA MEK Visit Finland edistää voimakkailla imagokampanjoilla Suomen

Lisätiedot

Kouvolan seudun matkailun master plan

Kouvolan seudun matkailun master plan Kouvolan seudun matkailun master plan 26.9.2012 25.9.2012 Page 1 Kouvolan seudun matkailun master plan Tavoitteena yrittäjien, kehittäjien, kuntien ja konsultin näkemykset kirkastettuna niin, että matkailuelinkeinolla

Lisätiedot

Transforming. strategies. Satakunnan matkailun tavoite- ja toimenpidesuunnitelma. Pohjois-Satakunnan seudullinen työpaja Tulokset

Transforming. strategies. Satakunnan matkailun tavoite- ja toimenpidesuunnitelma. Pohjois-Satakunnan seudullinen työpaja Tulokset Transforming strategies Satakunnan matkailun tavoite- ja toimenpidesuunnitelma Pohjois-Satakunnan seudullinen työpaja Tulokset Kuntoutuskeskus Kankaanpää, kokoustila Alakaari 22.5.2012 klo 16.30-20.00

Lisätiedot

Kuusamo Lapland. matkalla kansainvälisyyteen 2013

Kuusamo Lapland. matkalla kansainvälisyyteen 2013 Kuusamo Lapland matkalla kansainvälisyyteen 2013 Strategiapäivitys maaliskuu 2011 Kuusamo Lapland matkalla kansainvälisyyteen 2013 1 Sisällysluettelo: Johdanto... 2 Kuusamo Lapland kansainvälisellä kartalla...

Lisätiedot

Toimenpiteet Pirkanmaan kasvattamiseen kansainvälisenä matkailukohteena

Toimenpiteet Pirkanmaan kasvattamiseen kansainvälisenä matkailukohteena Pirkanmaan elämystalouden strategia 2013 2015 Toimenpiteet Pirkanmaan kasvattamiseen kansainvälisenä matkailukohteena 1. Toimeksianto ja tavoite Pirkanmaan elämystalouden strategian tavoitteena on vahvistaa

Lisätiedot