Pirkanmaan maakuntakaava Tilannekatsaus Maakuntavaltuusto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Tilannekatsaus Maakuntavaltuusto 28.4.2014"

Transkriptio

1 Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Tilannekatsaus Maakuntavaltuusto

2 Taustaselvitykset ja suunnitelmat Strategiset Väestö- ja työpaikkasuunnite, kehitysskenaariot Maankäyttövaihtoehdot Etelä-Pirkanmaan maankäytön rakennevaihtoehdot Palveluverkkoselvitys: keskusverkko, suuryksiköt, joukkoliikenne Työpaikka-alueselvitys MASTRA Energia ja luonnonvarat Energiahuolto; lähtökohtana toimijoiden suunnitelmat ja selvitykset Tuulivoimaselvitys POSKI (pohjavesi ja kiviainekset) Turvetuotannon alueet Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelma Puuterminaalit Tärkeät peltoalueet Ekologiset yhteydet, ekosysteemipalvelut 2

3 Taustaselvitykset ja suunnitelmat Liikenne ja logistiikka Tampereen läntinen ratayhteys, järjestelyratapiha, 2-kehä ja vt3 Puskiainen Raideliikenteen kehittäminen: kokonaistarvetarkastelu, Jyväskylän radan kehittäminen, Porin radan jatkokehittäminen, Pori-Haapamäki Liikennetutkimus ja TALLI-päivitys Valtatiet 11 ja 12 Joukkoliikenteen terminaalit ja liityntäpysäköintiselvitys Maisema ja kulttuuriympäristö Maisema-alueet Maakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt Muinaisjäännökset Ympäristöhäiriöt Lentomelualueet Ampumarata-alueet, Puolustusvoimien alueet Seveso II 3

4 Palveluverkkoselvitys Nykytilan palveluverkon muodostamis-periaatteet Perusruudukko SYKE YKR 2013 Taustakartta-aineisto MML 2013 Myymälärekisteri A.C.Nielsen 2012, liikuntapaikat Jyväskylän yliopisto 2013, oppilaitokset Tilastokeskus 2013, Taustakartta-aineisto MML 2013 Palveluiden saavutettavuus Lähipalvelu- / kylätasoa Kaupunkikeskustasoa Taustakartta-aineisto MML 2013

5 Nykytilan palveluverkko Kaupunkitasoisen keskuksen omaavien kuntien vaikutusalueet (myymälä- ja liiketilan kerrosalan perusteella): Painovoimamallin perusteella Tampereella ja Lempäälällä suurin ylikunnallinen vaikutus

6 Tulokset 203 kokonaisuutta 1229 peltokuviota (keskimäärin 6 kuviota/kokonaisuus) suurin kokonaisuus hehtaaria yhteensä hehtaaria, 76 % peltopinta-alasta Lisätarkastelut maaperästä ja salaojituksesta.

7 Tulokset 203 kokonaisuutta 1229 peltokuviota (keskimäärin 6 kuviota/kokonaisuus) suurin kokonaisuus hehtaaria yhteensä hehtaaria, 76 % peltopinta-alasta Lisätarkastelut maaperästä ja salaojituksesta.

8 Tutkittu 54 selvitysaluetta, joista luonnokseen ehdolla 27 (mukana myös Punkalaitumen alue). Lisäksi Urjalan ja Suodenniemen hankealueet. = n. 300 voimalaa = n. 900 MW = 1,8 TWh (9 TWh kansallinen tavoite, 0,5 TWh Pirkanmaan I&E strategian tavoite)

9 Parkano: Parkanon keskustasta, Kirkkojärven rannalta kohti aluetta nro 19

10 Parkano-Ylöjärvi: Aurejärven itärannalta kohti aluetta nro 14

11 Sastamala: Valtakunnallisesti arvokkaasta Tyrvään kirkkomaisemasta, Pyhän Olavin kirkolta kohti aluetta nro 43

12

13 Kohteiden luokittelu, tavoitetila 2040

14 Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Maankäyttövaihtoehdot ja vaikutusten arviointi

15 Aurinko 1 Ydinkaupunkiseutua ja seutukeskuksia korostava keskittävä ja tiivistävä malli Aurinko 2 Ydinkaupunkiseutua ja eteläistä kasvusuuntaa painottava keskittävä malli Planeetat Asemanseutuja ja ydinkaupunkiseutua painottava raideliikennemalli Tähdet Seutu- ja paikalliskeskusten merkitystä korostava keskittävä monikeskusmalli

16 Aurinko 1 Aurinko 2 Planeetat MAAKUNTAKAAVA 2040 Tähdet

17 Aurinko 1 Aurinko 2 Planeetat Tähdet MAAKUNTAKAAVA 2040

18 Tuloksia Liikennejärjestelmä kilpailukykytekijänä Liikennepalvelujen taloudellinen toteutus ja infrarakenteen hyödyntäminen Joukkoliikenteen toimintaedellytysten parantaminen Työpaikka-alueiden erikoistuminen Elinkeinoelämän toimintaedellytykset Seutujen ominaispiirteet ja vahvuuksien tukeminen Rakentamisen tiiveys ja laajuus Asuin- ja työpaikka-alueiden tasapainoinen sijoittuminen Palveluiden saavutettavuus Asuinympäristön ominaisuudet ja laatu Vaikutukset viherverkkoon Vesihuolto Asumisen ja toimitilojen tilatarve Riskianalyysi MAAKUNTAKAAVA 2040

19 MAAKUNTAKAAVA 2040

20 MAAKUNTAKAAVA 2040

21 MAAKUNTAKAAVA 2040

22

23 MAAKUNTAKAAVA 2040

24 TALLI-malli Ylöjärvi Yhteensä 547 osa-aluetta Tampereen seudun liikennemalli kuvaa yli 7- vuotiaan väestön matkustuskäyttäytymistä keskimääräisenä talviarkivuorokautena eri osaalueiden välisillä matkoilla. Mallin taustalla ovat: Väestösuunnite ja sen jakautuminen eri alueille Väestörakenne on merkittävä liikkumiseen vaikuttava tekijä Maankäyttövaihtoehtojen erilaiset liikenneverkot ja liikenteen palvelutaso Nokia Pirkkala Vesilahti Hämeenkyrö Lempäälä Tampere keskusta muut alueet Orivesi Kangasala Pälkäne Akaa Valkeakoski

25 Matkamäärä kasvaa noin neljänneksen Matkojen määrä vuonna 2013: 1,12 milj. matkaa/arkivrk Matkojen määrä vuonna 2040: 1,40 1,42 milj. matkaa/arkivrk 25 % kasvua Eri kulkumuotojen matkojen määrä verrattuna vuoden 2013 tilanteeseen:

26 Henkilöautoilun osuus pienenee 1% matkaa/vrk Aurinko 2 tuo uutta joukkoliikennematkaa. Kävelyn ja polkupyörän kulkumuoto-osuudet säilyvät jokseenkin ennallaan. Määrällisesti henkilöautoliikenne kasvaa eniten, vaikka sen osuus kulkutapajakaumasta pienenee. Henkilöautomatkojen lukumäärällinen lisäys suurin Tähdissä: matkaa.

27 Poimintoja alueittaisista tuloksista Tampereen keskusta Kangasalan keskustaajama Lempäälän keskustaajama 100 % 100 % 100 % 80 % 45% 42% 42% 43% 43% 80 % 80 % 60 % 60 % 66% 65% 65% 65% 65% 60 % 71% 71% 71% 70% 71% 40 % 20% 21% 22% 21% 22% 40 % 40 % 20 % 0 % 8% 9% 9% 9% 9% 27% 27% 28% 27% 27% 2013 Aurinko 1 Aurinko 2 Planeetat Tähdet 20 % 0 % 8% 11% 11% 11% 11% 10% 10% 10% 10% 10% 16% 15% 15% 15% 15% 2013 Aurinko 1 Aurinko 2 Planeetat Tähdet 20 % 0 % 7% 9% 10% 10% 9% 9% 8% 8% 8% 8% 13% 12% 12% 12% 12% 2013 Aurinko 1 Aurinko 2 Planeetat Tähdet Ylöjärven keskustaajama Pirkkalan keskustaajama Nokian keskustaajama 100 % 100 % 100 % 80 % 80 % 80 % 60 % 68% 67% 66% 65% 67% 60 % 64% 64% 63% 64% 64% 60 % 66% 65% 65% 65% 65% 40 % 40 % 40 % 20 % 7% 10% 10% 10% 10% 10% 9% 9% 10% 9% 20 % 9% 12% 12% 12% 12% 11% 10% 10% 9% 10% 20 % 7% 10% 10% 10% 10% 10% 9% 9% 9% 9% 0 % 14% 14% 15% 16% 14% 2013 Aurinko 1 Aurinko 2 Planeetat Tähdet 0 % 15% 15% 15% 15% 15% 2013 Aurinko 1 Aurinko 2 Planeetat Tähdet 0 % 16% 16% 16% 16% 16% 2013 Aurinko 1 Aurinko 2 Planeetat Tähdet

28 Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Kaavaluonnoksen perusratkaisut

29 Kuntien ja viranomaisten lausunnot/palaute Kuntien virallisia lausuntoja 22 kpl Viimeiset lausunnot lähetetty kunnista viikolla 14 Liikenneviraston lausunto ELY -keskuksen lausunto Lisäksi muita viranomaislausuntoja/palautteita 5 kpl Etelä-Pohjanmaan liitto Museovirasto Pirkanmaan maakuntamuseo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes Geologian tutkimuskeskus GTK MAAKUNTAKAAVA 2040

30 Muut palautteet Sidosryhmät/ 23 kpl Alue-alvarit Hervanta-Seura ry, Höytämöjärviyhd. ry, Anniston kyläyhd. ry, Suomen Maankäytön Seura, Suomen Ympäristökamari Kangasalan luonto ry. Keskustan Pirkkalan paikallisyhdistys ry Keskustan Virtain kunnallisjärjestö ry Kuru-neuvosto Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Pirkka Metsänomistajien liitto Länsi-Suomi MTK-Pirkanmaa MTK-Ruovesi ry MTK-Virrat ry Yksityishenkilöt / 38 kpl MAAKUNTAKAAVA 2040 Pirkkalan ympäristöyhdistys ry Pohtolan omakotiyhdistys ry Suomen rautatiematkustajat ry Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry Suomenselän rautatieliikennetyöryhmä Tampereen kauppakamari Tampereen kaupunkiseutu Tampereen maan ystävät ry Tampereen polkupyöräilijät ry Toivion omakotiyhdistys ry Virtain yrittäjät ry Viitapohjan kyläyhdistys ry

31 Johtopäätelmistä maakuntakaavan perusratkaisuihin Pirkanmaan maankäyttövaihtoehdot ja vaikutusten arviointi -raportin tulosten sekä raportista saadun palautteen pohjalta on muodostettu seutukohtaiset johtopäätelmät. Johtopäätelmistä syntyvät maakuntakaavaluonnoksen laadintaa varten tarvittavat, maankäytön suunnitteluun liittyvät perusratkaisut. Perusratkaisuilla tähdätään koko Pirkanmaan kehittämiseen, turvaamalla niin taajamien kuin maaseudun kehittämismahdollisuudet. Maakuntakaavan perustan muodostavat pääosin maankäyttövaihtoehdossa Aurinko 2 esitetyt maankäytölliset ja liikenteelliset ratkaisut, erityisesti ydinkaupunkiseudulle ja eteläiselle Pirkanmaalle sovellettavana mallina. Muun Pirkanmaan osalta kokonaisuutta täydennetään sekä Tähdet että Planeetta vaihtoehdoissa esitetyillä ratkaisuilla, jotka tukevat paikallisen elinkeinoelämän ja maankäytön kehittämisedellytyksiä. MAAKUNTAKAAVA 2040

32 Ydinkaupunkiseutu Kangasala, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Tampere, Ylöjärvi Kaavan pohjana ensisijaisesti vaihtoehto Aurinko 2. Lähijunaliikenteen pääsuunnat Nokia (Aurinko 1) ja Lempäälä / etelän suunta. Varaudutaan uuteen henkilöliikenteen asemaan Tampereen keskustan eteläpuolella. Varaudutaan nykyisten ja uusien asemanseutujen vahvaan kehittämiseen. Tuetaan kattavaa ja tehokasta joukkoliikenneratkaisua ja tiivistetään yhdyskuntarakennetta vahvoilla joukkoliikennevyöhykkeillä. Edistetään hyviä ja sujuvia matkaketjuja. Käsitellään seudullisen joukkoliikenteen merkittävät vaihtopaikat, liityntäpysäköinnin edellyttämät seudulliset ratkaisut sekä raideliikenteen asemat. Uudet alakeskukset sijoitetaan pääradan varrelle Tampereen ja Lempäälän väliin. Alakeskuksella tulee olla vahva asukaspohja. Vahvistetaan ja tiivistetään nykyisiä kuntakeskuksia. Tuetaan palveluiden hyvää saavutettavuutta. MAAKUNTAKAAVA 2040

33 Ydinkaupunkiseutu Kangasala, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Tampere, Ylöjärvi Varaudutaan läntisen ratayhteyden ja yhdysradan totuttamiseen ja järjestelyratapihan siirtoon. Varaudutaan valtatien 3 Puskiaisen oikaisun sekä 2-kehän toteuttamiseen. 2-kehä suunnataan Kangasalla Lentolaan. Pitkään 2-kehään suhtaudutaan optiona. Kansainvälisen lentokentän yhteydet ja logistiset mahdollisuudet otetaan aluekehityksen lähtökohdaksi. Maantien 130 Lempäälä-Valkeakoski ja Marjamäen rooli yhdyskuntarakenteessa tutkitaan tarkemmin. Valtakunnallisen maantieverkon sujuvuus edellyttää Hämeenkyrön keskustan ohittavan vt 3 toteutusta ja vt 9 kehittämistä Tampere-Orivesi välillä, kuten myös vt 12 Tampere- Kangasala ja vt 3 Ylöjärvi-Hämeenkyrö väleillä. MAAKUNTAKAAVA 2040

34 Ydinkaupunkiseutu Kangasala, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Tampere, Ylöjärvi Kehitetään valtatiehen 3-tukeutuvaa elinkeinoelämän vyöhykettä. Maankäyttöratkaisuilla tuetaan selkeästi profiloituneiden työpaikka-alueiden syntymistä; sekä sekoittuneessa rakenteessa että yritysalueina. Päivittäistavara- ja keskustahakuinen erikoiskauppa suunnataan ensisijaisesti keskusta-alueille. Kaupallisten palveluiden kehittämisessä tuetaan Tampereen keskustaa valtakunnan osakeskuksena sekä korostetaan intensiiviseen joukkoliikenteeseen tukeutuvia alueita. Kaupan ja muiden palveluiden integraatiota parannetaan. MAAKUNTAKAAVA 2040

35 Eteläinen Pirkanmaa Akaa, Pälkäne, Urjala, Valkeakoski, Vesilahti Kaavan pohjana ensisijaisesti vaihtoehto Aurinko 2. Varaudutaan pääradan asemanseutujen vahvaan kehittämiseen Toijalassa ja Viialassa. Edistetään hyviä ja sujuvia matkaketjuja. Käsitellään joukkoliikenteen merkittävät vaihtopaikat, liityntäpysäköinnin edellyttämät seudulliset ratkaisut sekä raideliikenteen asemat. Vahvistetaan ja tiivistetään nykyisiä kuntakeskuksia. Kehitetään Valkeakosken keskustaa seutukeskuksena. Pälkäneen suunnittelussa tukeudutaan erityisesti Kangasalaan ja valtatiehen 12. Yhdyskuntarakenteen kehittymistä edistetään maantien 130 varrella vaihtoehdon Aurinko 1 mukaisesti, maantien 130 Lempäälä-Valkeakoski ja Marjamäen rooli yhdyskuntarakenteessa tutkitaan tarkemmin. Huomioidaan valtatien 9 kehittämisvyöhyke yli maakuntarajan. Tuetaan palveluiden hyvää saavutettavuutta. Maankäyttöratkaisuilla tuetaan selkeästi profiloituneiden työpaikka-alueiden syntymistä; sekä sekoittuneessa rakenteessa että yritysalueina. Päivittäistavara- ja keskustahakuinen erikoiskauppa suunnataan ensisijaisesti keskustaalueille. MAAKUNTAKAAVA 2040

36 Pohjoinen Pirkanmaa Juupajoki, Mänttä-Vilppula, Orivesi, Ruovesi, Virrat Kaavan pohjana vaihtoehtojen Tähdet ja Planeetat yhdistelmä. Kehitetään Mänttä-Vilppulan keskustaajamaa seutukeskuksena, jonka pitkämatkainen joukkoliikenne tukeutuu ensisijaisesti rautatiehen. Virtain osalta selvitetään erityisesti hyvää kytkeytyvyyttä ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Varaudutaan asemanseutujen vahvaan kehittämiseen. Edistetään hyviä ja sujuvia matkaketjuja. Käsitellään joukkoliikenteen merkittävät vaihtopaikat, liityntäpysäköinnin edellyttämät seudulliset ratkaisut sekä raideliikenteen asemat. Päivittäistavara- ja keskustahakuinen erikoiskauppa suunnataan ensisijaisesti keskustaalueille. Vt 9 on kehitettävä päätie. Valtakunnallisen maantieverkon sujuvuus edellyttää valtatien 9 kehittämistä Tampere-Orivesi välillä. Tukeudutaan olevaan liikenneverkkoon ja tuetaan sen ylläpitoa. Varaudutaan luonnonvaratalouden vahvaan ja kestävään kehittämiseen. Turvataan maankäyttöratkaisuilla maaseutuelinkeinojen kehitysedellytykset. Pori-Haapamäki rataa tutkitaan kaavaluonnoksen yhteydessä; tässä vaiheessa ei kannanottoa tarpeeseen. MAAKUNTAKAAVA 2040

37 Lounainen ja luoteinen Pirkanmaa Hämeenkyrö, Ikaalinen, Kihniö, Parkano, Punkalaidun, Sastamala Kaavan pohjana luoteessa ensisijaisesti vaihtoehtojen Aurinko 2 ja Planeetat yhdistelmään. Vahvistetaan Parkanon asemaa pitkämatkaisen joukkoliikenteen osalta raideliikenteeseen tukeutuvana keskuksena. Edesautetaan Ikaalisten ja Hämeenkyrön keskustaajamien vahvistumista valtatien 3 kehitysvyöhykkeellä. Huomioidaan Tampereen kaupunkisedun ja HHT kasvuvyöhykkeen vaikutus Hämeenkyröön. Kehitetään lounaisosia Tähdet ja Aurinko -vaihtoehtojen pohjalta. Kehitetään Sastamalan keskustaa (Vammala) seutukeskuksena, jonka joukkoliikenne tukeutuu ensisijaisesti linja-autoliikenteeseen ja jossain määrin myös rautatiehen. Päivittäistavara- ja keskustahakuinen erikoiskauppa suunnataan ensisijaisesti keskustaalueille. Edistetään hyviä ja sujuvia matkaketjuja. Käsitellään joukkoliikenteen merkittävät vaihtopaikat, liityntäpysäköinnin edellyttämät seudulliset ratkaisut sekä raideliikenteen asema Parkanossa. Valtakunnallisen maantieverkon sujuvuus edellyttää Hämeenkyrön keskustan ohittavan valtatien 3 toteutusta. Varaudutaan luonnonvaratalouden vahvaan ja kestävään kehittämiseen. MAAKUNTAKAAVA 2040

38 MAAKUNTAKAAVA 2040

39 MAAKUNTAKAAVA 2040

MAAKUNTAKAAVA. Pirkanmaan maakuntakaava 2040 ja MASTRA hanke

MAAKUNTAKAAVA. Pirkanmaan maakuntakaava 2040 ja MASTRA hanke MAAKUNTAKAAVA Pirkanmaan maakuntakaava ja MASTRA hanke Tavoitteet MAAKUNTAKAAVA Erityisenä tavoitteena on korostaa maakuntakaavan strategista luonnetta. 1. Vahvistetaan maakunnan kilpailukykyä 2. Kehitetään

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maankäyttövaihtoehdot ja vaikutusten arviointi MAAKUNTAKAAVA

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maankäyttövaihtoehdot ja vaikutusten arviointi MAAKUNTAKAAVA Pirkanmaan maakuntakaava Maankäyttövaihtoehdot ja vaikutusten arviointi Joukkouttava prosessi Yhdyskuntarakenteen nykytilanteen analysointi 2012 Maankäyttövaihtoehtojen laadinta keväällä 2013 Työpajat

Lisätiedot

Maakuntavaltuusto 11.3.2013. Maakuntakaavoitusjohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys

Maakuntavaltuusto 11.3.2013. Maakuntakaavoitusjohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys Maakuntavaltuusto 11.3.2013 Maakuntakaavoitusjohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys Maakuntakaavoitustilanne Pirkanmaalla Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Muut suunnitelmat ja selvitykset Maakuntakaavoitusseminaari

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAYLEISKAAVA

KESKUSTAAJAMAN OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAYLEISKAAVA Seppä Mari MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAYLEISKAAVA FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Pyhäjärvenkatu 1, 33200 Tampere Puh. 010 4090, fax 010 409 6730, www.fcg.fi Y-tunnus

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava 2040

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Tampereen kaupunkiseudun ja Pirkanmaan liikennetutkimus 2012 MAAKUNTAKAAVA 2040 Yleistietoa liikennetutkimuksesta Toteutettiin syksyllä 2012 Tietoa liikennesuunnittelun tueksi

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntakaavaluonnos Alue- ja yhdyskuntarakenne

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntakaavaluonnos Alue- ja yhdyskuntarakenne Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Maakuntakaavaluonnos Alue- ja yhdyskuntarakenne Maakuntakaavafoorumi Vanha kirjastotalo, Tampere, 19.3.2015 Maankäytön suunnittelujärjestelmä ja maakuntakaavan rooli Pirkanmaan

Lisätiedot

Lausunto Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 maankäyttövaihtoehdoista

Lausunto Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 maankäyttövaihtoehdoista Kaupunkikehitysjaosto 32 05.03.2014 Lausunto Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 maankäyttövaihtoehdoista 536/51.510/2012 KKJ 32 Kaupunginarkkitehti Ritva Kangasniemi Lausuntopyyntö Pirkanmaan liitto pyytää

Lisätiedot

Pirkanmaan maankäyttövaihtoehdot

Pirkanmaan maankäyttövaihtoehdot Sivu 46 l PIRKANMAAN MAAKUNTAKAAVA 2040 Pirkanmaan maankäyttövaihtoehdot Raportti Luonnos MKH 2.12.2013 Teemme muutosta yhdessä Sivu 47 Pirkanmaan liitto 2013 MKH 2.12.2013 Kansikuvat Lentokuva Vallas

Lisätiedot

48 VUODEN 2013 MÄÄRÄRAHOJEN YLITYKSET 101 49 KORJAUS 1.2.2014 VOIMAANTULLEESEEN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSAAN

48 VUODEN 2013 MÄÄRÄRAHOJEN YLITYKSET 101 49 KORJAUS 1.2.2014 VOIMAANTULLEESEEN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSAAN PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 83 Kaupunginhallitus 10.03.2014 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 43 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 86 44 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 87 45 TÄYTTÖLUPA / YMPÄRISTÖTARKASTAJAN

Lisätiedot

Rakennesuunnitelma 2040

Rakennesuunnitelma 2040 Rakennesuunnitelma 2040 Väliraportista saadut lausunnot Alueellisesti kohdennettu palaute Masto+ LJ -työryhmä 27.3.2014 TYÖ- SUUNNI- TELMA TAVOIT- TEET VAIHTO- EHDOT LUONNOS EHDOTUS Väliraportista saadut

Lisätiedot

Suunnat Pirkanmaan kasvulle ja työlle

Suunnat Pirkanmaan kasvulle ja työlle Suunnat Pirkanmaan kasvulle ja työlle TEEMME MUUTOSTA YHDESSÄ Työpaikka-alueet 2040 Sisällys 1. Johdanto 6 1.1. Selvityksen tavoitteet ja viitekehys 6 1.2. Valmisteluprosessin kuvaus 7 2. Pirkanmaan elinkeinorakenne

Lisätiedot

Pirkanmaan palveluverkko 2040

Pirkanmaan palveluverkko 2040 Maakuntakaava 2040 Pirkanmaan palveluverkko 2040 MKH 19.1.2015 TEEMME MUUTOSTA YHDESSÄ Pirkanmaan liitto 2015 ISBN 978-951-590-314-3 Kuvat Ilpo Tammi Taitto Ilpo Tammi Sisällys 1. Johdanto 4 2. Tavoitteet

Lisätiedot

Kooste kaavaluonnoksesta saaduista mielipiteistä

Kooste kaavaluonnoksesta saaduista mielipiteistä Pirkanmaan maakuntakaavaluonnos Kooste kaavaluonnoksesta saaduista mielipiteistä PIRKANMAAN MAAKUNTAKAAVA 2040 TEEMME MUUTOSTA YHDESSÄ Pirkanmaan maakuntakaava 2040 1/70 Kooste kaavaluonnoksesta saaduista

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 2030

Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 2030 Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 2030 Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 2030 Kuntajohtajakokous 12.2.2010 Seutuhallitus 24.3.2010 Esipuhe Tampereen kaupunkiseudun kuntien - Tampere,

Lisätiedot

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 RAKENNESUUNNITELMA 2040 Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 1 Sisällysluettelo 1. Suunnittelun lähtökohdat... 3 1.1 Kehitystrendit... 3 1.2 Rakennesuunnitelman

Lisätiedot

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014

RAKENNESUUNNITELMA. Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 RAKENNESUUNNITELMA 2040 Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi Seutuhallitus 17.12.2014 1 2 3 Sisällysluettelo 1. Suunnittelun lähtökohdat... 3 1.1 Kehitystrendit... 3 1.2

Lisätiedot

MASTRA. Strategiaa vai taktiikkaa maakuntakaavoituksen vaikuttavuuden kehittäminen. Osat A ja B: Joukkouttaminen, strategiset valinnat

MASTRA. Strategiaa vai taktiikkaa maakuntakaavoituksen vaikuttavuuden kehittäminen. Osat A ja B: Joukkouttaminen, strategiset valinnat MASTRA Strategiaa vai taktiikkaa maakuntakaavoituksen vaikuttavuuden kehittäminen Osat A ja B: Joukkouttaminen, strategiset valinnat TEEMME MUUTOSTA YHDESSÄ 9.2.2015 Pirkanmaan liitto ISBN 978-951-590-311-2

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS. Ylöjärven kaupunki

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS. Ylöjärven kaupunki Ylöjärven kaupunki Loppuraportti 2.1.2012 Ylöjärven kaupunki, FCG Finnish Consulting Group Oy 3 ALKUSANAT Ylöjärven kaupan palveluverkkoselvitys on laadittu Ylöjärven kaupungin toimeksiannosta FCG Finnish

Lisätiedot

Pirkanmaan maankäyttövaihtoehdot ja vaikutusten arviointi

Pirkanmaan maankäyttövaihtoehdot ja vaikutusten arviointi Pirkanmaan maankäyttövaihtehdt ja vaikutusten arviinti Kste raprtista saadusta palautteesta MKH 7.4.2014 PIKANMAAN MAAKUNTAKAAVA 2040 Teemme muutsta yhdessä 1. JOHDANTO 6 2. KUNNAT 7 2.1. Ydinkaupunkiseutu

Lisätiedot

Hämeenkyrön strateginen yleiskaava 2040 Oikeusvaikutteinen. Ehdotusvaihe

Hämeenkyrön strateginen yleiskaava 2040 Oikeusvaikutteinen. Ehdotusvaihe Hämeenkyrön strateginen yleiskaava 2040 Oikeusvaikutteinen Ehdotusvaihe 1 Kaavaehdotuksen sisältö 1. Kaavan yleinen kuvaus 2. Kaavakartta 3. Kaavamerkinnät 4. Alueittaiset tavoitteet 5. Vaikutusten arviointi

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 10.03.2014 kello 17.00 Kunnanhallituksen kokoushuone Törmä Tapani Pusa Leila Alkkiomäki Jari

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 10.03.2014 kello 17.00 20.20 Kunnanhallituksen kokoushuone Törmä Tapani Pusa Leila Alkkiomäki

Lisätiedot

Valmistelija / lisätietojen antaja: kaavoituspäällikkö Pertti Kyyhkynen, puh. (09) 4258 3759 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.

Valmistelija / lisätietojen antaja: kaavoituspäällikkö Pertti Kyyhkynen, puh. (09) 4258 3759 tai sähköposti etunimi.sukunimi@karkkila. Ympäristölautakunta 60 25.08.2010 Kaupunginhallitus 170 30.08.2010 Ympäristölautakunta 74 11.08.2011 Kaupunginhallitus 232 29.08.2011 Ympäristölautakunta 56 07.06.2012 Kaupunginhallitus 152 18.06.2012

Lisätiedot

V I S I O K E S T Ä V Ä S T Ä, T O I M I V A S T A J A E N E R G I A T E H O K K AA S T A A LU E - J A Y H D Y S K U N T A R A KE N T E ES T A

V I S I O K E S T Ä V Ä S T Ä, T O I M I V A S T A J A E N E R G I A T E H O K K AA S T A A LU E - J A Y H D Y S K U N T A R A KE N T E ES T A VAASAN KAUPUNKISEUDUN RAKENNEMALLI AURINKOMALLI 2040 V I S I O K E S T Ä V Ä S T Ä, T O I M I V A S T A J A E N E R G I A T E H O K K AA S T A A LU E - J A Y H D Y S K U N T A R A KE N T E ES T A L U O

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVA VAIHEKAAVA 2 KESKUSTATOIMINNOT, KAUPPA JA LIIKENNE

ETELÄ-POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVA VAIHEKAAVA 2 KESKUSTATOIMINNOT, KAUPPA JA LIIKENNE ETELÄ-POHJANMAAN MAAKUNTAKAAVA VAIHEKAAVA 2 KESKUSTATOIMINNOT, KAUPPA JA LIIKENNE KAAVASELOSTUS, LUONNOS 24.8.2015 1 ETELÄ-POHJANMAAN LIITTO Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava, vaihekaava 2 Keskustatoiminnot,

Lisätiedot

Etelä Pohjanmaan maakuntakaava. Vaihekaava II kauppa, liikenne ja keskustatoiminnot. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Etelä Pohjanmaan maakuntakaava. Vaihekaava II kauppa, liikenne ja keskustatoiminnot. Osallistumis ja arviointisuunnitelma Etelä Pohjanmaan maakuntakaava Vaihekaava II kauppa, liikenne ja keskustatoiminnot Osallistumis ja arviointisuunnitelma 1 ETELÄ POHJANMAAN LIITTO Maakuntahallitus 18.2.2013 / 19.1.2015 Nähtävillä 25.2.

Lisätiedot

Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman aiesopimus v. 2012-2016. Seurantaraportti 2014

Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman aiesopimus v. 2012-2016. Seurantaraportti 2014 Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman aiesopimus v. 2012-2016 Seurantaraportti 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Aiesopimuksen edistyminen kokonaisuutena 5 3. Aiesopimukseen sisältyvien tehtävien edistyminen

Lisätiedot

Strateginen tavoite 1. Ehyt yhdyskuntarakenne saavutetaan hallitulla muutoksella.

Strateginen tavoite 1. Ehyt yhdyskuntarakenne saavutetaan hallitulla muutoksella. KESTÄVÄ YHDYSKUNTARAKENNE Strateginen tavoite 1. Ehyt yhdyskuntarakenne saavutetaan hallitulla muutoksella. Taajamissa käytetään hyväksi mahdollisuudet täydentää nykyistä yhdyskuntarakennetta ja tehostaa

Lisätiedot

Savonlinnan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Savonlinnan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Savonlinnan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Kartat: Karttakeskus, L4356 Kuvat: Savonlinnan Seudun Matkailu Oy Christel Kautiala, Destia Sito Oy Ulkoasu ja taitto: Laura Pöllänen, Sito Oy Painopaikka:

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys, Kuhmon täydennysosa

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys, Kuhmon täydennysosa KUHMON KAUPUNKI Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys, Kuhmon täydennysosa Loppuraportti 4.12.2013 Loppuraportti 4.12.2013 1 (30) Sisällysluettelo 1 TAUSTA JA TAVOITTEET... 2 2 KAUPAN PALVELUVERKON KEHITTÄMISEN

Lisätiedot