Pirkanmaan maakuntakaava Maakuntakaavaluonnos Media-info

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntakaavaluonnos Media-info 10.2.2015"

Transkriptio

1 Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Maakuntakaavaluonnos Media-info

2 Tavoitteet 1. Vahvistetaan maakunnan kilpailukykyä 2. Kehitetään sosiaalisesti ja ympäristön kannalta vastuullista yhdyskuntarakennetta 3. Tuetaan luonnonvarojen kestävää käyttöä ja yhdyskuntarakenteen energiatehokkuutta Erityisenä tavoitteena on korostaa maakuntakaavan strategista luonnetta. MAAKUNTAKAAVA 2040

3 MAAKUNTAKAAVA 2040 Suunnitteluvaiheet

4 Maakuntakaava 2040 Taustaselvitykset ja suunnitelmat Strategiset Väestö- ja työpaikkasuunnite Maankäyttövaihtoehdot Etelä-Pirkanmaan maankäytön rakennevaihtoehdot Palveluverkkoselvitys: keskusverkko, suuryksiköt, joukkoliikenne Suunnat kasvulle ja työlle (Työpaikka-alueselvitys) MASTRA, Vaikutusten arvioinnin joukkoistaminen, Uudet määräykset ja merkinnät Maakuntakaavojen toteutuneisuusselvitys Energia ja luonnonvarat 10 kappaletta tuulivoimaselvityksiä (mm. sähköverkko, maisemavaikutukset, havainnekuvat, maisema-analyysit jne.) POSKI (pohjavesi ja kiviainekset), 5 erillistä raporttia, mm. maa-ainesten otto, kalliokivialueet, uusiomateriaalit, III pohjavesialueet Turvetuotannon alueet Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelma (yhdessä ELY:n kanssa) Puuterminaalit Tuotannollisesti tärkeät peltoalueet Ekologiset yhteydet Virkistysalueiden tarvetarkastelu Ekosysteemipalvelut 4

5 Taustaselvitykset ja suunnitelmat, valmistuneet Liikenne ja logistiikka Tampereen läntinen ratayhteys, järjestelyratapihan siirto, 2-kehä ja vt3 Puskiainen Raideliikenteen kapasiteettitarkastelut Jyväskylän radan kehittämissuunnitelma Porin radan kehittämissuunnitelmat Liikennetutkimus ja TALLI-mallin päivitys (yhteishanke muiden viranomaisten kanssa) Joukkoliikenteen terminaalit ja liityntäpysäköintiselvitys Maisema ja kulttuuriympäristö Maisema-alueet Maakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt Maaseudun kulttuuriympäristöt Historialliset kylätontit Ympäristöhäiriöt Lentoliikennevisio ja lentomelualueet Ampumarata-alueet ja moottoriurheilualueet 5

6 Taustaselvitykset ja suunnitelmat, 2015 Kaavaehdotuksen vaikutusten arviointi Mm. Natura 2000 alueiden vaikutusten arviointi, TALLI ajot, MRL:n mukainen arviointi, tarvittaessa LSL mukainen Naruta-alueiden arviointi Uudet / loppuun saatettavat taustaselvitykset Tampereen läntinen ratayhteys, järjestelyratapiha, 2-kehä ja vt3 Puskiainen, väyläsuunnitelmien ja vaikutusten arvioinnin jatkaminen loppuun kaavaehdotukseen POSKI: maa-ainesten välivarastointi kaupunkiseudulla Lisäraiteet Lielahti-Nokia/YVI, aluevaraussuunnitelma Maakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt Maaseudun kulttuuriympäristöt Ampumarata-alueet ja moottoriurheilualueet Nykyisten kaavojen toteutuneisuusselvitys Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman loppuun saattaminen (ELY:n kanssa yhdessä) Seveso II ja III, VAK sekä muiden suoja-alueiden läpikäynti Ekosysteemipalvelut-hanke Aluetietokanta (avoimet rajapinnat kaavan paikkatiedolle) Kasvualueen maaseuturakentaminen Viranomaispalautteesta nousevat selvitystarpeet (esim. vaikutukset pohjavesialueisiin). Täsmentyy, kun kaavaluonnoksen palaute on saatu. 6

7 Maankäyttövaihtoehdot, johtopäätelmät ja perusratkaisut MKV MAAKUNTAKAAVA 2040

8

9 MAAKUNTAKAAVA 2040

10 Kehittämisen kohdealueet MAAKUNTAKAAVA2040

11 Kehittämisperiaatemerkinnät Kehittämisperiaatemerkintöjen tarkoituksena on osoittaa ja ohjata maakunnallisten tavoitteiden sekä maankäytön perusratkaisujen mukaista maankäyttöä priorisoiduissa kohteissa

12 Kehittämisperiaatemerkinnät / kaupunkiseutu, taajamat kk-1 Kaupunkiseudun keskusakselin kehittämisvyöhyke Tampereen ydinkaupunkiseudun pohjois-eteläsuuntainen kehittämisvyöhyke, joka ulottuu Tampereen keskustasta Tampereen eteläisen alakeskuksen ja henkilöliikenteen aseman sekä Sääksjärven alakeskuksen kautta Lempäälän keskustaan. Kehittämisvyöhykkeen keskukset toimivat merkittävinä asumisen, palveluiden ja työpaikkojen keskittyminä sekä seudullisesti merkittävinä liikenteellisinä solmukohtina. kk-2 Valtatien 3 kehittämisvyöhyke Tampereen ydinkaupunkiseudun länsi-eteläsuuntainen yritysaluevyöhyke. Vyöhyke ulottuu Ylöjärven Elovainiosta Kolmenkulman, Pitkäniemen, lentokentän ja kehäteiden palvelu- ja yritysalueiden kautta Lempäälän Marjamäkeen. Marjamäestä vyöhyke jatkuu edelleen tien 130 suunnassa Valkeakoskelle. kk-3 2-kehän kehittämisvyöhyke 2-kehään tukeutuva yritys- ja tutkimustoiminnan sekä asumisen vyöhyke, joka ulottuu lentokentältä Sääksjärven, Hervannan, Saarenmaan ja Lentolan kautta Tarastenjärvelle. Vyöhyke kytkee lentokenttää ja itäistä kaupunkiseutua toisiinsa, keskusvyöhykkeelle sekä kaupunkiseudun muihin yritysvyöhykkeisiin. kk-4 Urbaanin asumisen kehittämisvyöhyke Rajasalmen siltaan rajautuva Pyhäjärven kiertävä kaupunkimaisen asumisen ja virkistyksen laatuvyöhyke. kk-5 Keskustojen ja taajamien elinvoimaisuuden kehittämisvyöhykkeet Vilppulan aseman ja Mäntän keskustan muodostama yhtenäinen eheytyvän taajamarakenteen alue, jolla vahvistetaan kaupungin kulttuuri- ja matkailupalveluiden saavutettavuutta, Parkanon keskustan ja asemanseudun välinen vyöhyke, jota kehitetään merkittävänä logistiikan, varastoinnin sekä luonnonvaratalouden työpaikka- ja tutkimustoimintojen keskittymänä, sekä Sastamalan Pehulassa alue, jolla on edellytyksiä kehittyä energiaintensiivisen yritystoiminnan ja biotalouden alueena.

13 Kehittämisperiaatemerkinnät / maaseutu mk-1 Maaseudun elinkeinojen kehittämisalue. Kangasalan Saarioisten tehtaan sekä Pakkalan kylän ympäristön muodostama aluekokonaisuus Punkalaitumen Kanteenmaantien ja valtatien 2 risteysalueen sekä Isosuon tuulivoima- ja turvetuotantoalueen muodostama vyöhyke. Jumesniemen alue Hämeenkyrössä ja Nokialla Kehittämissuositus: Alueen suunnittelussa ja käytössä edistetään alueelle luonteenomaisten elinkeinojen toimintaedellytysten kehittymistä. Alueen suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota uusien toimintojen ja alueen luonto-, maisema- ja kulttuuriympäristön arvojen yhteensovittamiseen. mk-2 Maaseutuasumisen kehittämisalue. Merkinnällä osoitetaan aluerakenteeseen hyvin soveltuvia alueita, joita kehitetään maaseutumaisen asumisen alueena. Kehittämissuositus: Alueelle ennen toteuttamista tulee laatia osayleiskaavatasoinen suunnitelma, jossa otetaan huomioon maisemarakenteen ominaispiirteet ja alueen kulttuuriperintö.

14 Kehittämisperiaatemerkinnät /matkailu (4 kpl: Ellivuori, Keisarinharju-Vehoniemenharju, Visavuori-Rapolanharju, Pinsiön ympäristötaidekohteet) Luontomatkailun kehittämisalue. (1 kpl: Hämeenkangas/Ulvaanharju)

15 Kehittämisperiaatemerkinnät, joukkoliikenne Tiivistettävä joukkoliikennevyöhyke. Merkinnällä osoitetaan yhdyskuntarakenteeltaan tiivistettävät alueet, jotka tukeutuvat tehokkaaseen joukkoliikennejärjestelmään Tiivistettävä asemanseutu. Merkinnällä osoitetaan yhdyskuntarakenteeltaan tiivistettävät alueet, jotka tukeutuvat ensisijaisesti raideliikenteeseen.

16 Kasvutaajamien kehittämisvyöhykkeet MAAKUNTAKAAVA 2040

17 Maaseutu-kaupunkiseutuluokitus YKR Kaupungin kehysalueen rajaus (YKRaineisto) Laskenta on tehty pääosin 250 x 250 metrin ruudukossa. Kehysalueen rajaus perustuu ydinkaupunkialueen ulkorajalta ja lähitaajamien ytimistä laskettuihin aika- ja matkaetäisyyksiin. Perussääntönä kehysalueen laajuus on viisi kilometriä ydinkaupunkialueen reunasta ja kolme kilometriä lähitaajaman ytimestä. Lisäksi tieyhteyksiä on painotettu matka-aikaetäisyyteen perustuvalla kriteerillä (Ydinkaupunkialueen ulkoreunasta 6 minuuttia ja kaupunkiseudun lähitaajamien ytimien reunasta 4,5 minuuttia. ) Kehysalue kattaa kaupungin välittömässä läheisyydessä sekoittuneet alueet. Sieltä löytyvät myös kaupungin tulevat kasvualueet.

18 MAAKUNTAKAAVA Palveluverkko MAAKUNTAKAAVA

19 Kaavaluonnokseen keskus- ja palveluverkko MAAKUNTAKAAVA 2040 Suunnitteluperiaatteet: Tavoitteellisen keskusverkon muodostamisen lähtökohtina alue-, yhdyskunta-, keskus-, väestö- ja palvelurakenteen toteutunut kehitys, nykytila sekä näihin vaikuttavat trendit ja suunnitteet. Keskusverkon määrittely pohjautuu yleisimpien lähi- ja seudullisten palveluiden saavutettavuuteen, vaikutusalueisiin, joukkoliikenteen palvelutasoon sekä väestö- ja työpaikkasuunnitteeseen

20 MAAKUNTAKAAVA 2040

21 MAAKUNTAKAAVA 2040

22 MAAKUNTAKAAVA 2040

23 MAAKUNTAKAAVA 2040

24 MAAKUNTAKAAVA 2040

25 Kaavaluonnokseen keskus- ja palveluverkko MAAKUNTAKAAVA 2040 Kaavamerkinnät Maakuntakaavassa kaikki kaupunkitasoiset keskusta-alueet on tarkoitus osoittaa aluevarauksina. Paikallistasoiset keskukset voidaan osoittaa kohteina. Keskusta-alueita kehitetään omaleimaisina, toiminnoiltaan monipuolisina ja tiiviinä asumisen, työpaikkojen ja palvelujen keskittyminä. Maakuntakaavaan tunnistettu myös keskusta-alueiden ulkopuoliset, maakunnallisesti merkittävät palvelu- ja tutkimustoiminnan osaamiskeskittymät -> palvelutoimintojen alueet.

26 MAAKUNTAKAAVA 2040 Keskusta-alueet kaavaluonnokseen (osoitetaan aluevarauksina) Paikallistasoiset kuntakeskukset (osoitetaan kohdemerkinnöin)! Huom! Ei kaavakartta.

27 MAAKUNTAKAAVA Kaavaluonnokseen kylät 2040 Suunnitteluperiaatteet Maakuntakaavan kyläverkosto on tarkistettu kokonaisuudessaan. Tarkasteluun on otettu myös uusia kyliä tai kylämäisiä asumisen keskittymisiä, jolla on jokin kylille tyypillisistä lähipalveluista (koulu, kauppa tai päivähoito). Osa väestömäärältään pienimmistä taajamista on muutettu kyliksi, osa suurimmista kylistä on puolestaan taajama-alueiksi, mikäli tämän on yhdyskuntarakenteen ohjaamisen kannalta nähty tarpeelliseksi. Maakuntakaavassa osoitetaan maakunnallisesti merkittävät kylät, eli ne kylät, jotka ovat merkittäviä maakunnan alue-, yhdyskunta- ja palvelurakenteen kannalta, ja joilla on riittävän vahva väestöpohja tai merkittäviä kasvupaineita. Maaseudun väestön kasvuodote rajallinen -> kylärakentamisen osalta voitu osoittaa vain selkeimmät painopistealueet.

28 MAAKUNTAKAAVA Kaavaluonnokseen kylät 2040 Suunnitteluperiaatteet Kylän kriteereinä ovat olleet vähintään 150 asukkaan väestöpohja 3 km säteellä kyläkeskuksesta, jonkin tyypillisen kyläpalvelun (päivähoito, koulu, kauppa) saatavuus kylässä, toteutunut väestönkehitys, joukkoliikennepalvelujen taso, asemakaavoitustilanne muita laadullisia kriteereitä Kriteerit ovat olleet suuntaa-antavia reunaehtoja, jotka eivät kuitenkaan ohjaa alueiden jatkosuunnittelua.

29 MAAKUNTAKAAVA 2040 Kyläverkko kaavaluonnokseen (kohdemerkinnät) sekä aluevarauslaajuisina kaavaan osoitettavat erilliset taajamat ja suurimmat kylät Huom! Ei kaavakartta.

30 MAAKUNTAKAAVA 2040 Kaavaluonnokseen kaupan palveluverkko osana alue- ja yhdyskuntarakennetta Lähtökohdat Pirkanmaalla nyt kerrosneliömetriä (k-m2) vähittäiskaupan kerrosalaa, josta 44% keskusta-alueilla. Päivittäis- erikoistavara- ja tavaratalokaupasta 53%, tilaa vaativasta erikoiskaupasta (tiva) 22%. Keskustojen osuus vähittäiskaupan kerrosalasta vaihtelee huomattavasti kunnittain: 5 92%. Maakunnassa nyk. n. 280 päivittäistavara- ja erikoiskaupan myymälää. Kävelyetäisyydellä näistä asuu keskimäärin 69 % ja 28 % maakunnan väestöstä. Suuri osa vähittäiskaupasta keskittynyt kaupunkiseudulle. Tampereen ulkopuolisesta asiointiliikenteestä 43 % suuntautuu maakuntakeskukseen, jossa korkein positiivinen ostovoiman siirtymä.

31 MAAKUNTAKAAVA 2040 Kaavaluonnokseen kaupan palveluverkko osana alue- ja yhdyskuntarakennetta Suunnitteluperiaatteet Maakuntakaavassa osoitetaan vähittäiskaupan enimmäismitoitukset kaupan ohjausta koskeville aluevarauksille. Mitoitukset pohjautuvat laskennalliseen kokonaismitoitukseen vuodelle 2040, jossa on huomioitu nykyinen liiketila, väestö- ja ostovoiman kasvu, verkkokaupan vaikutus (-10% erikoiskaupan aloilla), myyntitehokkuuden kasvu (vaikutus -20%) sekä kaavallinen ylimitoitus (1,3). Ostovoiman negatiivisia siirtymiä ei ole huomioita, jotta pienempien paikkakuntien vähittäiskauppaa voitaisiin paremmin tukea.

32 MAAKUNTAKAAVA 2040 Kaavaluonnokseen kaupan palveluverkko osana alue- ja yhdyskuntarakennetta Suunnitteluperiaatteet Liiketilan laskennallinen lisätarve vuoteen 2040 on n k-m2, jos kaikki tästä toteutuisi uutena liiketilana, vähittäiskauppaa olisi vuonna 2040 maakunnassa k-m2. Keskusta-alueiden vahvistamiseksi 80% keskustahakuisesta kaupasta on ohjattu keskusta-alueille, tiva-kaupasta nykyisenkaltainen osuus. Suurin osa muusta kaupan lisäyksestä kohdistuu jo olemassa oleville keskustan ulkopuolisille kaupan alueille, uusille tiva-kaupan alueille, sekä taajamiin paikallisesti merkittäviin kaupan yksiköihin. Tavoitteen toteutuessa vuonna 2040 maakunnan vähittäiskaupan kerrosalasta sijaitsisi yhteensä 50 % keskustoissa päivittäistavara- ja erikoiskaupasta 64%

33 MAAKUNTAKAAVA 2040 Kaavaluonnokseen kaupan palveluverkko osana alue- ja yhdyskuntarakennetta Suunnitteluperiaatteet Kauppaa koskevat merkinnät maakuntakaavassa aluevarauksina kohdemerkintöjen sijaan. Kaupan alueet jaoteltu kahteen ryhmään kaupan laadun perusteella: kaupan alueet, joilla usein pt- ja erikoiskauppaa ja myös muita palveluita. Paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan alueet, jotka luonteeltaan ja sijoittumislogiikaltaan muistuttavat enenevästi työpaikka-alueita. MRL:n mukaisesti keskusta-alueille osoitetaan kaupan suuryksiköiden enimmäismitoitus. Mitoitus voidaan jättää osoittamatta käytännössä suurimpien kaupunkiseutujen pääkeskuksissa. Tällaisina on tarkoitus esittää Tampereen ja Valkeakosken keskustoja.

34 MAAKUNTAKAAVA Mitoitettavat keskustat (luonnos) Kaupunkitason keskukset 2040 Alakeskukset + muut seudullisesti merkittävät paikalliskeskukset Akaa, Toijala Hämeenkyrö Lielahti Ikaalinen Linnainmaa Kangasala Lempäälä Tesoma kaupan alue Rautaharkko/Härmälä/Lakalaiva (uusi alakeskus) Mänttä Sääksjärvi, Lempäälä (uusi alakeskus) Nokia Orivesi Viiala Parkano Pirkkala Pälkäne Sastamala, Vammala Ruovesi Tampere Valkeakoski Virrat Ylöjärvi Hervanta

35 MAAKUNTAKAAVA 2040 Mitoitettavat kaupan alueet (luonnos) Kaupan alueet Paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan alueet Hämeenkyrö, Tippavaara (pt-, erikois- ja tiva) Ikaalinen, Nummenrinne (pt- ja erikois) Lempäälä, Marjamäki (pohjoisosat, tiva) Kangasala, Lentola (pt- ja erikois) Nokia, Kolmenkulma (tiva) Lempäälä, Marjamäki (Ideapark) Pirkkala, Linnakallio (tiva) kaupan alue Nokia, Vihola (pt- ja erikois) Valkeakoski, Juusonkeskus (erikois- ja tiva) Parkano, Kolmoskeskus (pt-, erikois- ja tiva) Tampere, Lahdesjärvi (erikois- ja tiva) Pirkkala, Partola (pt-, erikois- ja tiva) Tampere, Lielahti (erikois - ja tiva) Sastamala, Roismala (pt-, erikois- ja tiva) Tampere, Hankkio Tampere, Kaleva (pt- ja erikois) Lentolan pohjoispuoli, Kangasala (tiva) Tampere, Turtola (pt- ja erikois) Vt3 oikaisu / 2-kehä risteys-alue (tiva) Ylöjärvi, Elovainio (pt-, erikois- ja tiva)

36 MAAKUNTAKAAVA 2040 Keskusta-alueiden ulkopuoliset kaupan alueet ja paljon tilaa vaativan! erikoistavaran kaupan alueet kaavaluonnokseen (osoitetaan aluevarauksin) sekä keskustojen ulkopuoliset palvelujen alueet / osaamiskeskittymät (osoitetaan alue- ja! kohdemerkinnöin) Huom! Ei kaavakartta.

37 MAAKUNTAKAAVA 2040 Yhteenvetokartta keskustoista, kylistä, palveluiden ja kaupan alueista. Keskusta-alueet kaavaluonnokseen (osoitetaan aluevarauksina) Paikallistasoiset kuntakeskukset (osoitetaan kohdemerkinnöin)! Kyläverkko kaavaluonnokseen (kohdemerkinnät) sekä aluevarauslaajuisina kaavaan osoitettavat erilliset taajamat ja suurimmat kylät Keskusta-alueiden ulkopuoliset kaupan alueet ja paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan alueet kaavaluonnokseen (osoitetaan aluevarauksin)! sekä keskustojen ulkopuoliset palvelujen alueet /! osaamiskeskittymät (osoitetaan alueja kohdemerkinnöin) Huom! Ei kaavakartta.

38 MAAKUNTAKAAVA 2040 Yleismääräys Seudullisesti merkittävän vähittäiskaupan suuryksikön koon alaraja on km2, ellei selvitysten perusteella toisin osoiteta ja ellei tämän kaavan suunnittelumääräyksissä muuta määrätä.

39 MAAKUNTAKAAVA Aluevaraus- ja kohdemerkinnät 2040 Taajamatoimintojen alue Merkinnällä osoitetaan asumisen ja muiden taajamatoimintojen alueita. Merkintä sisältää kaupan, muiden palvelujen ja työpaikkatoimintojen alueita, näihin liittyviä pääväyliä pienempiä liikennealueita sekä pieniä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia teollisuustoimintoja. Merkintä sisältää myös paikallisesti merkittävät virkistyksen ja ulkoilun alueet ja reitit. Suunnittelumääräys: Aluetta suunnitellaan asumisen, palvelujen ja työpaikkatoimintojen sekoittuneen alueena, yhdyskuntarakenteen eheyttäminen huomioiden. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on edistettävä julkisten ja kaupallisten palveluiden saavutettavuutta joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn avulla. Uusi rakentaminen ja muu maankäyttö on sovitettava ympäristöönsä tavalla, joka vahvistaa taajaman omaleimaisuutta. Kulttuuriympäristön, maiseman ja luontoarvojen säilyttäminen tulee ottaa huomioon. Alueen kytkeytyvyys seudulliseen ulkoilu- ja virkistysverkkoon tulee huomioida.

40 MAAKUNTAKAAVA Aluevaraus- ja kohdemerkinnät 2040 Taajamatoimintojen alue Merkitykseltään seudullisten vähittäiskaupan suuryksikköjen koon alarajat ovat seuraavat: Paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan osalta alaraja on Tampereen, Nokian, Pirkkalan, Ylöjärven, Lempäälän ja Kangasalan keskustaajamien alueella sekä Valkeakoskella k-m2, Akaassa, Hämeenkyrössä, Ikaalisissa, Mänttä-Vilppulassa, Orivedellä, Parkanossa, Sastamalan keskustaajamassa ja Mouhijärven-Häijään alueella sekä Virtain keskustaajamassa k-m2. Päivittäistavarakaupan ja muun erikoistavaran kaupan osalta alaraja on Tampereen, Nokian, Pirkkalan, Ylöjärven, Lempäälän ja Kangasalan keskustaajamien alueella sekä Valkeakoskella k-m2, Akaassa, Hämeenkyrössä, Ikaalisissa, Mänttä-Vilppulassa, Orivedellä, Parkanossa, Sastamalan keskustaajamassa ja Mouhijärven-Häijään alueella sekä Virtain keskustaajamassa k-m2, kuitenkin siten että pelkän päivittäistavarakaupan osuuden vastaavat luvut ovat k-m2 ja k-m2. Muilla taajama-alueilla vähittäiskaupan seudullisen merkittävyyden alaraja on kaikkien kaupan laatujen osalta k-m2. Merkitykseltään seudullisella vähittäiskaupan suuryksiköllä tarkoitetaan myös useasta myymälästä koostuvaa vähittäiskaupan aluetta, joka on vaikutuksiltaan verrattavissa merkitykseltään seudulliseen vähittäiskaupan suuryksikköön.

41 MAAKUNTAKAAVA Aluevaraus- ja kohdemerkinnät 2040 Keskustatoimintojen alue Merkinnällä osoitetaan valtakunnankeskus/maakuntakeskus, kaupunkitasoiset keskukset ja kaupunkiseudun alakeskukset. Merkinnällä osoitetaan näiden keskusten keskustamaisen asumisen ja keskustahakuisten palvelu-, työpaikka- ja muiden toimintojen alueet niihin liittyvine liikennealueineen ja julkisine tiloineen. Suunnittelumääräys: Alueen suunnittelussa on otettava huomioon yhdyskuntarakenteen eheys, kaupunkikuvan omaleimaisuus, viihtyisyys, laatu ja monipuolisuus, joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn toimintaedellytykset sekä liityntäpysäköinnin ja joukkoliikenteen vaihtopaikkojen kehittäminen. Alueen suunnittelussa on turvattava valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden rakennettujen kulttuuriympäristöjen arvojen säilyminen. Keskusta-alueille voidaan sijoittaa merkitykseltään seudullisia vähittäiskaupan suuryksiköitä. Vähittäiskaupan suuryksiköt on suunniteltava erityisesti sekä mittakaavaltaan että kaupunkikuvallisesti ympäristöönsä soveltuviksi. Niiden mitoitus ja toteutus on ajoitettava yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa siten, että ne kytkeytyvät ajallisesti ympäröivien taajama-alueiden toteuttamiseen, eivätkä aiheuta merkittäviä haitallisia vaikutuksia kaupan palveluverkon tasapainoiselle kehittämiselle. Keskusta-alueiden vähittäiskaupan suuryksiköiden kerrosalan enimmäismitoitus on oheisen taulukon mukainen:

42 MAAKUNTAKAAVA Aluevaraus- ja kohdemerkinnät 2040 Työpaikka-alue. Merkitykseltään seudullisten vähittäiskaupan suuryksikköjen koon alarajat ovat seuraavat: Paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan osalta alaraja on Tampereella, Nokialla, Pirkkalassa, Ylöjärvellä, Lempäälässä, Kangasalla sekä Valkeakoskella k-m2, Akaassa, Hämeenkyrössä, Ikaalisissa, Mänttä-Vilppulassa, Orivedellä, Parkanossa, Sastamalassa ja Virroilla k-m2. Muilla työpaikka-alueilla vähittäiskaupan seudullisen merkittävyyden alaraja on paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan osalta k-m2.

43 MAAKUNTAKAAVA Tampereen ja Valkeakosken ydinkeskustojen vähittäiskaupan suuryksiköiden kerrosalaa ei enimmäismitoiteta maakuntakaavalla. 2040

44 MAAKUNTAKAAVA Aluevaraus- ja kohdemerkinnät 2040 Kaupallisten palvelujen alue Merkinnällä osoitetaan keskustojen ulkopuoliset vähittäiskaupan alueet ja keskittymät, jotka yhdyskuntarakenteellisen sijaintinsa perusteella soveltuvat seudullisesti merkittävän vähittäiskaupan alueiksi. Alueelle voi sijoittua merkittävässä määrin myös asumista, mikäli alue sijoittuu maakuntakaavassa osoitetulle joukkoliikennevyöhykkeelle tai tiivistettävälle asemanseudulle. Suunnittelumääräys: Merkinnän osoittamalle alueelle voidaan alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa osoittaa merkitykseltään seudullisia vähittäiskaupan suuryksiköitä. Ne on mitoitettava ja niiden toteutus on ajoitettava yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa siten, etteivät ne aiheuta merkittäviä haitallisia vaikutuksia seudun palveluverkon tasapainoiselle kehittämiselle. Merkitykseltään seudullisella vähittäiskaupan suuryksiköllä tarkoitetaan myös useasta myymälästä koostuvaa vähittäiskaupan aluetta, joka on vaikutuksiltaan verrattavissa merkitykseltään seudulliseen vähittäiskaupan suuryksikköön.

45 MAAKUNTAKAAVA 2040 Enimmäismitoituksessa (k-m2) on mukana olemassa oleva ja uusi liiketila, myös merkitykseltään paikallinen liiketila. Paljon tilaa vaativan erikoistavaran mitoitus sisältää auto- ja huoltamokaupan. Luvut on esitetty tuhannen kerrosneliömetrin tarkkuudella.

46 MAAKUNTAKAAVA Aluevaraus- ja kohdemerkinnät 2040 Työpaikka- ja kaupallisten palvelujen alue. Merkinnällä osoitetaan keskusta-alueiden ulkopuoliset työpaikka-alueet, jotka yhdyskuntarakenteellisen sijaintinsa perusteella soveltuvat työpaikkatoimintojen lisäksi seudullisesti merkittävän paljon tilaa vaativan vähittäiskaupan alueiksi. Suunnittelumääräys: Merkinnän osoittamalle alueelle voidaan alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa osoittaa merkitykseltään seudullisia vähittäiskaupan suuryksiköitä, jotka kaupan laatu huomioon ottaen voivat perustellusta syystä sijoittua myös keskustatoimintojen alueiden ulkopuolelle kuten auto-, rauta-, huonekalu-, puutarha- ja maatalouskauppaa. Vähittäiskaupan suuryksiköt on mitoitettava ja niiden toteutus on ajoitettava yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa siten, että ne kytkeytyvät ajallisesti ympäröivien työpaikka- tai taajamatoimintojen alueiden toteuttamiseen, eivätkä aiheuta merkittäviä haitallisia vaikutuksia kaupan palveluverkon tasapainoiselle kehittämiselle. Merkitykseltään seudullisella vähittäiskaupan suuryksiköllä tarkoitetaan myös useasta myymälästä koostuvaa vähittäiskaupan aluetta, joka on vaikutuksiltaan verrattavissa merkitykseltään seudulliseen vähittäiskaupan suuryksikköön.

47 MAAKUNTAKAAVA 2040 Enimmäismitoituksessa (k-m2) on mukana olemassa oleva ja uusi liiketila, myös merkitykseltään paikallinen liiketila. Paljon tilaa vaativan erikoistavaran mitoitus sisältää auto- ja huoltamokaupan. Luvut on esitetty tuhannen kerrosneliömetrin tarkkuudella.

48 Puolustusvoimien alueet ja niiden varoalueet

49 Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Liikenne

50 Pirkanmaa osana kansainvälisiä liikennekäytäviä Strategiset kuljetusverkon solmupisteet ja yhteydet Itämeren alueella TEN-T ydinverkon solmupiste Strateginen solmupiste Rajanylityspaikka Rata, TEN-T-ydinverkko Rata, strateginen yhteys Tie, TEN-T-ydinverkko Tie, strateginen yhteys

51

52 Uudet ja parannettavat tieyhteydet Uusia tieyhteyksiä varten osoitetaan seuraavat merkinnät: Valtatie 3 Puskiainen Pirkkala Valtatie 3 Elovainio Sasi Valtatie 3 Hämeenkyrön ohitus 2-kehä (seututie 309) Sääksjärvi lentoasema Seututien 338 uusi linjaus Tampereella Seututien 276 uusi linjaus Hämeenkyrössä Seututien 261 uusi linjaus Kilvakkalassa Yhdystien 2594 uusi linjaus Kilvakkalassa 2-kehä (seututie 309) Hervanta Lentola, ohjeellinen tielinjaus Vammalan ohikulku (Kilpinokan silta), ohjeellinen tielinjaus 2-kehä (seututie 309) Vatiala Tarastenjärvi, tieliikenteen yhteystarve Nokianvirran ylittävä yhteys KahtalammiHarjuniitty, tieliikenteen yhteystarve Merkittävästi parannettavia tieosuuksia ovat: Valtatie 2 Punkalaidun Valtatie 3 Marjamäki Kulju Valtatie 3 Sarankulma Lakalaiva Valtatie 3 Pirkkalan haarautuma Pirkkala Valtatie 3 Hämeenkyröstä pohjoiseen Valtatie 3 Sasi Hanhijärvi (Hämeenkyrö) Valtatie 9 Akaa Urjala (maakunnan raja) Valtatie 9 Alasjärvi Ruutana Valtatie 9 Ruutana Orivesi Tampereen rantaväylä (Lielahti-Santalahti ja Naistenlahti-Kaleva) Valtatie 12 Alasjärvi Huutijärvi Valtatie 12 Maatiala Kahtalammi (Nokia) Kantatie 65 Kyrönlahti Virrat Seututie 301 Keihonen Kilpala (Vesilahti) Seututie 310 Valkeakosken keskusta

53 Uudet ja parannettavat ratayhteydet Merkittävästi parannettavan radan merkinnällä osoitetaan lisäraidetarve seuraaville rataosuuksille: Tampere-Sääksjärvi, lisäraide (yht. 4 raidetta) Sääksjärvi eteläinen maakunnan raja, 2 lisäraidetta (yht. 4 raidetta) Tampella Lielahti, lisäraide (yht. 3 raidetta) Lielahti pohjoinen maakunnan raja, lisäraide (yht. 2 raidetta) Lielahti Nokia, lisäraide (yht. 2 raidetta) Orivesi itäinen maakunnan raja, lisäraide (yht. 2 raidetta) Uudet rataosuudet: Toijalan kolmioraide Tampereen läntinen ratayhteys Asemat: Tampere Rautaharkko/Lakalaiva (uusi) Sääksjärvi (uusi) Kulju (uusi) Lempäälä Viiala Toijala Tesoma (uusi) Nokia Harjuniitty (uusi) Karkku Vammala Ylöjärvi (uusi) Parkano Orivesi, asema Orivesi, keskusta Juupajoki Vilppula

54 Kehittämisperiaatemerkinnät, joukkoliikenne ja asemat Tiivistettävä joukkoliikennevyöhyke. Merkinnällä osoitetaan yhdyskuntarakenteeltaan tiivistettävät alueet, jotka tukeutuvat tehokkaaseen joukkoliikennejärjestelmään. Tiivistettävä asemanseutu. Merkinnällä osoitetaan yhdyskuntarakenteeltaan tiivistettävät alueet, jotka tukeutuvat ensisijaisesti raideliikenteeseen. Suunnittelumääräys: Alueen tulee tukeutua tehokkaaseen joukkoliikennejärjestelmään sekä laadukkaisiin kävelyn ja pyöräilyn yhteyksiin. Alueen suunnittelussa ja toteutuksessa on pyrittävä tiiviiseen rakenteeseen, joka mahdollistaa tehokkaan joukkoliikenteen järjestämisen. Suunnittelumääräys: Alueen suunnittelussa ja toteutuksessa on pyrittävä tiiviiseen rakenteeseen. Alueen tulee tukeutua tehokkaaseen raideliikenteeseen sekä laadukkaisiin kävelyn ja pyöräilyn yhteyksiin.

55

56 Joukkoliikenne, terminaalit Joukkoliikenteen vaihtopaikka Merkinnällä osoitetaan vähintään seudullisesti merkittävät joukkoliikenteen vaihtopaikat, jotka eivät sijaitse keskustatoimintojen alueilla tai maakuntakaavassa esitettyjen asemien yhteydessä. Suunnittelumääräys: Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota joukkoliikenteen sujuviin pysäkkijärjestelyihin sekä vaihtoreittien liikenneturvallisuuteen. Liityntäpysäköinti Merkinnällä osoitetaan vähintään seudullisesti merkittävät liityntäpysäköintipaikat, jotka eivät sijaitse keskustatoimintojen alueilla tai maakuntakaavassa esitettyjen asemien yhteydessä. Suunnittelumääräys: Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee varata riittävä tila liityntäpysäköinnin tarpeisiin ja varmistaa kulkureittien liikenneturvallisuus. Alueella tulee tarpeen mukaan kiinnittää huomiota myös saattoliikenteen järjestelyihin. Asema. Merkinnällä osoitetaan vähintään seudullisesti merkittäviä rautatieliikenteen asemia. Suunnittelumääräys: Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ottaa huomioon liityntäpysäköinnin tarpeet, saattoliikenteen ratkaisut sekä joukkoliikenteen vaihtomatkojen sujuvuus.

57 Toijala Viiala Kyröskoski Ikaalinen Ikaalinen, etelä Mobilia Lempäälä Mänttä Pohjaslahti Vilppulankoski Eden Siuro Orivesi Rönni Pirkkala Pälkäne Kankahuvenlahti Murole Ruovesi Visuvesi Vammala Ellivuori Mustalahti Laukontori Maisansalo Viikinsaari Viidennumero Valkeakoski Visavuori Laukon kartano Laivaranta Herranen Pimeesalmi Kuru Haveri

58 TEN-verkko kaavassa

59 TEN-T Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi Päätös asetuksesta sekä CEF (Connecting Europe Facility) -rahoitusvälineen perustamisesta annettiin joulukuussa 2013 TEN-T -suuntaviivat määrittävät Euroopan laajuiseen liikenneverkkoon lukeutuvat projektit sekä yhteisen edun projektit Suuntaviivat yksilöivät liikenneverkolle asetettavat vaatimukset, kehittämisen prioriteetit sekä toteuttamisen työkalut TEN-T -verkko on kaksitasoinen: ydinverkko, jonka on määrä valmistua vuoden 2030 loppuun mennessä kattava verkko, jonka on määrä olla valmis vuoden 2050 loppuun mennessä

60

61 Läntiset hankkeet MAAKUNTAKAAVA 2040

62 Tampereen läntiset hankkeet

63 Vaikutusten arviointi

64 Ratojen ja teiden vaihtoehdot Vaihtoehdot voivat mennä ristiin lentoaseman eteläpuolella, Pirkkalassa ennen Pyhäjärveä sekä Ylöjärven ja Tampereen välillä

65

66 Vesihuolto veden hankinta jätevesien johtaminen ja käsittely MAAKUNTAKAAVA 2040

67 Nykytilanne/ pintavesi Vedenhankinta Tekopohjavesi Pääasiallisena vesilähteenä pintavesi Vesilähteenä pinta- ja pohjavesi Vesilähteenä pohjavesi Pohjavesi

68 Maakuntakaavan ratkaisu vedenhankinnan nk. hybridimalli; Varaudutaan pohjavedenoton lisäämiseen ja tekopohjaveden muodostamiseen. Lisäksi pintavesilaitokset toimivat vähintään varavesilähteinä. Kaavassa osoitetaan pohjavesialueet sekä erikseen seudullista vedenhankintaa palvelevat pohjavesialueet. Vedenhankintavesistöistä yleismääräys.

69 Pohjavesialueet Maakuntakaavaan I ja II luokan alueet (92+68 kpl) III luokan alueet tutkittu POSKI hankkeessa. Vesienhoitolain muutos v. 2015; pohjavedestä riippuvat pinta- ja maaekosysteemit mukaan => luokka E 47 % Pirkanmaan vedenhankinta 2011 (m3/d)

70 Ehdotus Pirkanmaan vesienhoidon toimenpideohjelmaksi : 23 riskialuetta, joista 5 alueella pohjaveden tila huono Riskialueilla on pohjavettä vaarantavaa toimintaa Pohjaveden tilaa uhkaavat mm. liikenne ja tiesuolaus, maaainesten ottaminen ja pilaantuneet maa-alueet MKK2040: Pohjavesialueiden maankäyttöä pyritään keventämään

71 Tärkeä vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue Merkinnällä osoitetaan vedenhankintaa varten tärkeitä ja vedenhankintaan soveltuvia pohjavesialueita. Kohdemerkinnällä osoitetaan sellaiset alueet, joiden osoittamiseen ei maakuntakaavan mittakaavan vuoksi ole tarkoituksenmukaista käyttää aluevarausmerkintää. Suunnittelumääräys: Aluetta koskevat toimenpiteet on suunniteltava siten, etteivät ne vaaranna pohjaveden määrää, laatua tai käyttökelpoisuutta vedenhankintaan. Vesienhoidossa riskialueiksi todettujen pohjavesialueiden maankäytön suunnittelussa tulee ottaa huomioon vesienhoitosuunnitelma ja pyrkiä pohjaveden laatua ja antoisuutta uhkaavien riskien vähentämiseen.

72 Seudullista vedenhankintaa palvelevat pohjavesialueet Kangasala ja Pälkäne: Vehoniemi-Isokankaan alue Hämeenkyrö-Ikaalinen: Ulvaanharju-Vatulanharju ET-v Yhdyskuntateknisen huollon alue, vedenhankinta. Merkinnällä osoitetaan seudullisen vedenhankinnan kannalta tärkeät alueet. Suunnittelumääräys: Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee turvata vedenhankinnalle tärkeiden alueiden säilyminen. Alueelle tai sen lähiympäristöön ei saa sijoittaa sellaista maankäyttöä, joka voi vaarantaa pohjaveden käyttömahdollisuuksia, veden laatua tai riittävyyttä. Vehoniemi-Isokankaan aluetta koskee erityismääräys em 6. Suunnittelusuositus: Vehoniemi-Isokankaan alueella tulee varautua tekopohjaveden muodostamiseen.

73 em 6 ET-v Yhdyskuntateknisen huollon alue Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on varmistuttava siitä, etteivät Kaisarinharju-Vehoniemenharjun (FI ) ja Keiniänrannan (FI ) Naturaalueiden läheisyydessä suoritettavat toimenpiteet yksin tai yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa merkittävästi heikennä niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alueen on sisällytetty Natura 2000 verkostoon. Keisarinharju-Vehoniemenharjun Naturaalueen osalta erityistä huomiota tulee kiinnittää suppaalueen (Punamultalukko) vesitalouden säilymiseen. Keiniänrannan Natura-alueen osalta erityistä huomiota tulee kiinnittää vesitalouden säilymiseen.

74 Seudullista vedenhankintaa palvelevat pohjavesialueet Ylöjärvi-Hämeenkyrö: Julkujärvi-Pinsiönkankaan alue Ikaalinen: Hämeenkangas Ruovesi: Siikakangas, Nuottiharju, Särkikangas-Välikangas, Jakamakangas tk-v Teknisen huollon kehittämisen kohdealue, vedenhankinta/ pohjavesialue. Merkinnällä osoitetaan pohjavesialueet, joilla tulee tutkia mahdollisuudet seudulliseen vedenhankintaan. Kehittämissuositus: Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee turvata vedenhankinnalle tärkeiden alueiden säilyminen. Alueelle tai sen lähiympäristöön ei saa sijoittaa sellaista maankäyttöä, joka voi vaarantaa pohjaveden käyttömahdollisuuksia, veden laatua tai riittävyyttä. Vedenhankintaa suunniteltaessa tulee ottaa huomioon alueiden luontoarvot ja niihin kohdistuvat vaikutukset. Alueen suunnittelussa voidaan selvittää myös tekopohjaveden muodostamista.

75 Vedenhankintavesistöt; Näsijärvi, Roine, Mallasvesi, Vihnusjärvi ja Kokemäenjoki Tampereen ja Valkeakosken seuduilla vedenhankinnassa turvaudutaan pintaveden käyttöön Kokemäenjoesta Huittisissa otetaan vettä Virttaankankaan tekopohjavesilaitokselle Turun tarpeisiin Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelma; tulevaisuuden vedenhankintaratkaisut => pintavesi vähintään varavesilähteenä

76 Vedenhankintavesistöt, yleismääräys Yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta tärkeitä pintavesialueita ovat Näsijärvi, Vihnusjärvi, Mallasvesi, Roine ja Kokemäenjoki. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on vesiensuojelunäkökohdat otettava huomioon siten, ettei näiden vesialueiden veden laatua heikennetä tai käyttöä vedenhankintaan vaaranneta.

77 Pintavedenottamot Tampere/ Kaupinoja ja Rusko Valkeakoski/ Tyrynlahti Nokia/ Maatiala Vehoniemi-Isokankaan raakavedenottamo Roineessa ET-v Yhdyskuntateknisen huollon alue, vedenhankinta/ pintavedenottamot. Merkinnällä osoitetaan yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta tärkeät pintavedenottamot.

78 (Julkujärvi-Pinsiönkankaan tekopohjavesilaitoksen) raakavedenottamo Näsijärvessä Teknisen huollon kehittämisen kohdealue, vedenhankinta/ pintavedenottamot. tk-v Merkinnällä osoitetaan pintavedenottamot, joilla tulee tutkia mahdollisuudet seudulliseen vedenhankintaan. Suunnittelumääräys: Alueelle tai sen lähiympäristöön ei saa sijoittaa sellaista maankäyttöä, joka voi vaarantaa raakaveden käyttömahdollisuudet.

79 Yhdysvesijohdot Yhdysvesijohto v Merkinnällä osoitetaan veden johtamisen kannalta tärkeimmät seudulliset verkostoyhteydet. Yhdysvesijohto, ohjeellinen linjaus v Merkinnällä osoitetaan vesihuollon kehittämisen kannalta tärkeät uudet seudulliset yhdysvesijohdot, joiden sijaintiin tai toteuttamiseen liittyy epävarmuutta. Suunnittelumääräys: Maankäytön suunnittelulla on turvattava verkostoyhteyden toteuttamismahdollisuus. Yhdysvesijohdon yhteystarve v Merkinnällä osoitetaan vesihuollon kehittämisen kannalta tärkeät yhteystarpeet, joiden linjaukseen ja toteuttamiseen liittyy niin suurta epävarmuutta, että ohjeellisen linjauksen osoittaminen ei ole mahdollista.

80 Jätevesien johtaminen ja käsittely

81 Kaavaratkaisu varaudutaan jätevesien käsittelyn keskittämiseen Tampereen seudulla Nokian vesihuoltoratkaisun osalta esitetään selvitettävät vaihtoehdot. Kaavassa osoitetaan yli avl:n puhdistamot.

82 Seudullisen kokoluokan puhdistamot Valkeakosken keskuspuhdistamo Mänttä-Vilppulan puhdistamo Paperitehtaiden puhdistamot: Nokian, Kyröskoski, Valkeakoski Tampereen seudun keskuspuhdistamo, Sulkavuori (suunniteltu) ET-j Yhdyskuntateknisen huollon alue, ET-j Merkinnällä osoitetaan jätevedenpuhdistamot, joiden asukasvastineluku on vähintään , sekä seudulliset jätteenpolttolaitokset. Puhdistamotoimintaan voi liittyä lietteiden käsittely. Suunnittelumääräys: Merkittävät ympäristöhäiriöt on estettävä teknisin ratkaisuin. Tampereen seudun Sulkavuoren puhdistamon suunnittelussa tulee turvata virkistyskäytön edellytysten jatkuminen.

83 Suunnitellut seudullisen kokoluokan puhdistamot (avl väh ) Nokialla selvitysten alla oleva uusi puhdistamo KyynijärviJuhansuon alueella Teknisen huollon kehittämisen kohdealue, jätevesien ja lietteiden käsittely Merkinnällä osoitetaan Nokialla Kyynijärven-Juhansuon alue, jolla tulee tutkia mahdollisuudet seudullisen kokoluokan jätevesien ja lietteiden käsittelyyn. Suunnittelumääräys: Toimintojen tarkka sijainti ja laajuus määritellään yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Merkittävät ympäristöhäiriöt on estettävä teknisin ratkaisuin. tk-j

84 Kulttuuriympäristö MAAKUNTAKAAVA 2040

85 Kaikki kulttuuriympäristöt

86 Maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat maatalousalueet 2014

87 Maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat maatalousalueet 2014

88 Maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat maatalousalueet 2014 Miksi juuri nämä? nykyiset (1. maakuntakaava) kriteerit

89 Arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt Miksi? kertovuus Miten? Hankeryhmä Laatijan ehdotuksia

90 Arvokkaat kulttuuriympäristöt: Selvitykset Maisema-alueet 2013 Maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat maatalousalueet 2014 Arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt 2015 (rky.fi) Kylätontit 2014 kaavaan Arvokas maisema-alue MAv, MAm Arvokas kulttuurimaisema mkm Arvokas historiallinen tie vkt (rky 2009) arvokas rakennettu kulttuuriympäristö vrk, mrk Muinaisjäännösalue sm

91 merkinnät: vrk / mrk (tie) MAv / MAm mkm sm ominaisuusmerkintöjä Nykykaavan MY-aluevaraus poistuu Kaupunkikeskustat esitetään vain omilla kartoilla (7 kpl) Aluevarausmerkintä ensisijainen Määrittelee maankäyttömuodon esim C, A, V Yhteensovittamista

92 määräykset: Ei eroteltu valtakunnallisia maakunnallisia Rakennetut ympäristöt Alueiden suunnittelussa, käytössä ja rakentamisessa tulee turvata ja edistää kaupunkikuvan ja rakennusperinnön arvojen säilymistä ja edelleen kehittämistä. Rakentaminen on sopeutettava alueen historiallisiin ominaispiirteisiin ja ajalliseen kerroksellisuuteen. Maisema-alueet Alueiden suunnittelussa, käytössä ja rakentamisessa tulee turvata ja edistää luonnon- ja kulttuurimaiseman arvojen säilymistä. kulttuurimaisemat Alueiden suunnittelussa, käytössä ja rakentamisessa tulee turvata ja edistää maiseman ja rakennusperinnön arvojen säilymistä. Avointen maisematilojen säilymiseen ja uusien rakennuspaikkojen sijaintiin on kiinnitettävä erityistä huomiota.

93 Kaavaluonnoksen esittelytilaisuudet Pirkanmaan kunnanvaltuutetut ja kunnanjohtajat to 5.3. klo 17-20, Museokeskus Vapriikki Yleisö- /keskustelutilaisuudet to klo Tampere, Vanha kirjastotalo ti klo 18 Akaa, Toijalan yhteiskoulun auditorio to klo 18 Ikaalinen, Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos IKATA ti klo 18 Ruovesi, Palvelutalo Honkala ke 1.4. klo 18 Sastamala, Sylvään koulu MAAKUNTAKAAVA 2040

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntakaavaluonnos Vesihuolto

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntakaavaluonnos Vesihuolto Pirkanmaan maakuntakaava Maakuntakaavaluonnos Vesihuolto Maakuntakaavafoorumi Vanha kirjastotalo, Tampere, 19.3.2015 Maakuntakaavaluonnos Valmisteluvaiheen kuuleminen Nähtävilläoloaika 5.3.-10.4.2015,

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava Maakuntakaavaluonnos Liikenne ja logistiikka

Pirkanmaan maakuntakaava Maakuntakaavaluonnos Liikenne ja logistiikka Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Maakuntakaavaluonnos Liikenne ja logistiikka Maakuntakaavafoorumi Vanha kirjastotalo, Tampere, 19.3.2015 Kaavaluonnoksen keskeinen sisältö Yleismääräykset Kehittämisvyöhykkeet

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntakaavaluonnos Alue- ja yhdyskuntarakenne

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntakaavaluonnos Alue- ja yhdyskuntarakenne Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Maakuntakaavaluonnos Alue- ja yhdyskuntarakenne Maakuntakaavafoorumi Vanha kirjastotalo, Tampere, 19.3.2015 Maankäytön suunnittelujärjestelmä ja maakuntakaavan rooli Pirkanmaan

Lisätiedot

Johdatus maakuntakaavoitukseen Puuterminaaliseminaari 5.12.2013. Karoliina Laakkonen-Pöntys

Johdatus maakuntakaavoitukseen Puuterminaaliseminaari 5.12.2013. Karoliina Laakkonen-Pöntys Johdatus maakuntakaavoitukseen Puuterminaaliseminaari 5.12.2013 Karoliina Laakkonen-Pöntys Maakuntakaavoitustilanne Pirkanmaalla Ote Pirkanmaan 1. maakuntakaavasta Ote Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaavasta,

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Perusratkaisut

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Perusratkaisut Pirkanmaan maakuntakaava Perusratkaisut Maakuntakaavoitusjohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys Ote maakuntakaavayhdistelmästä Tavoitteet Erityisenä tavoitteena on korostaa maakuntakaavan strategista luonnetta.

Lisätiedot

Maakuntavaltuusto 11.3.2013. Maakuntakaavoitusjohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys

Maakuntavaltuusto 11.3.2013. Maakuntakaavoitusjohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys Maakuntavaltuusto 11.3.2013 Maakuntakaavoitusjohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys Maakuntakaavoitustilanne Pirkanmaalla Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Muut suunnitelmat ja selvitykset Maakuntakaavoitusseminaari

Lisätiedot

OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA

OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA 1. Valmistelun tulokset Uudenmaan liiton mukaan Karjaan kaavaluonnoksen ei tule ylittää seudullisesti merkittävän

Lisätiedot

Tarkemmat tiedot ovat luettavissa Pirkanmaan liiton maakuntakaavoituksen internetsivuilta osoitteessa:

Tarkemmat tiedot ovat luettavissa Pirkanmaan liiton maakuntakaavoituksen internetsivuilta osoitteessa: LIITE Ruoveden kunnan kaavoituskatsaus 2016 MAAKUNTAKAAVOJEN TARKASTELU Pirkanmaalla on valmisteilla uusi kokonaismaakuntakaava, joka voimaan tullessaan korvaa nykyisen Pirkanmaan 1. maakuntakaava n sekä

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntakaavaluonnos Tampereen läntiset väylähankkeet

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntakaavaluonnos Tampereen läntiset väylähankkeet Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Maakuntakaavaluonnos Tampereen läntiset väylähankkeet Maakuntakaavafoorumi Vanha kirjastotalo, Tampere, 19.3.2015 Kaavaluonnoksen keskeinen sisältö Yleismääräykset Kehittämisvyöhykkeet

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava 2040

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Kaavaluonnos MKH 16.2.2015 Kaavamerkinnät ja määräykset TEEMME MUUTOSTA YHDESSÄ 1 Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Kaavaluonnos MKH 16.2.2015 Kaavamerkinnät ja -määräykset Yleismääräykset

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Tilannekatsaus Maakuntavaltuusto 28.4.2014

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Tilannekatsaus Maakuntavaltuusto 28.4.2014 Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Tilannekatsaus Maakuntavaltuusto 28.4.2014 Taustaselvitykset ja suunnitelmat Strategiset Väestö- ja työpaikkasuunnite, kehitysskenaariot Maankäyttövaihtoehdot Etelä-Pirkanmaan

Lisätiedot

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Kauppa Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Satakunnan aluerakenne ja keskusverkko 2009, tarkistetun palvelurakennetilaston mukaan Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 tavoitteet - maakunnan tarkoituksenmukainen

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntakaavaluonnos

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntakaavaluonnos Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Maakuntakaavaluonnos Sisältö Maankäytön suunnittelujärjestelmä ja maakuntakaavan rooli Pirkanmaan maakuntakaava 2040: Laaditaan yhteistyössä kuntien ja toimijoiden kanssa

Lisätiedot

Lausunto 1 (4) Dnro 148/05.01/2017. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta. Elina Kurjenkatu 11 B

Lausunto 1 (4) Dnro 148/05.01/2017. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta. Elina Kurjenkatu 11 B Lausunto 1 (4) 8.3.2017 Dnro 148/05.01/2017 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta Elina Kurjenkatu 11 B 10300 Karjaa Lausuntopyyntö 7.2.2017 Lepin liikealue, itäisen osan

Lisätiedot

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Kauppa Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Satakunnan aluerakenne ja keskusverkko 2009, tarkistetun palvelurakennetilaston mukaan Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 kaupan ratkaisut perustuvat

Lisätiedot

MAAKUNTAKAAVA. Pirkanmaan maakuntakaava 2040 ja MASTRA hanke

MAAKUNTAKAAVA. Pirkanmaan maakuntakaava 2040 ja MASTRA hanke MAAKUNTAKAAVA Pirkanmaan maakuntakaava ja MASTRA hanke Tavoitteet MAAKUNTAKAAVA Erityisenä tavoitteena on korostaa maakuntakaavan strategista luonnetta. 1. Vahvistetaan maakunnan kilpailukykyä 2. Kehitetään

Lisätiedot

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Kauppa Yleisötilaisuus Karviassa 8.2.2017 Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Satakunnan kokonaismaakuntakaava - Hyväksyttiin 2009 - YM vahvistuspäätöksellä voimaan 30.11.2011 - KHO: 13.3.2013 -kaupan

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1 Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys 31.3.2014 Page 1 Kaupan palveluverkkoselvityksessä: Selvitettiin Kainuun kaupan palvelurakenteen ja yhdyskuntarakenteen kehitys, nykytilanne ja kehitysnäkymät Laadittiin

Lisätiedot

Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaava, turvetuotanto 9.3.2012 1

Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaava, turvetuotanto 9.3.2012 1 Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaava, turvetuotanto 9.3.2012 1 Pirkanmaan 2. vaihemaakuntakaava Liikenne ja logistiikka Kaavaehdotus Julkisesti nähtävillä 21.11.-30.12.2011 Asukastilaisuudet: ti 22.11.11 Ylöjärvi,

Lisätiedot

Maakuntaliiton rooli metsien kaavoituksessa. Esa Halme, maakuntajohtaja

Maakuntaliiton rooli metsien kaavoituksessa. Esa Halme, maakuntajohtaja Maakuntaliiton rooli metsien kaavoituksessa Esa Halme, maakuntajohtaja tärkeys suojelu O2 Yhteisyys Kemia aluetalous Energia Arvonlisä Maisemaa ja kulttuuria Raaka-aine Työ Kansalliset kannustimet nautinnot

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 MAAKUNTAKAAVA

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 MAAKUNTAKAAVA Pirkanmaan maakuntakaava Pirkanmaan maakuntakaava Pirkanmaan 2. maakuntakaava Strateginen, pitkän tähtäimen maankäytön suunnitelma Korvaa Pirkanmaan 1. maakuntakaavan ja vaihemaakuntakaavat Liikenne ja

Lisätiedot

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA Kaavamerkinnät ja - määräykset, luonnos 24.3.2014 Julkaisija: Kainuun Liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 6155 41 / vaihde Faksi: 08 6155 4260 kirjaamo@kainuu.fi

Lisätiedot

Merkinnällä osoitetaan sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke.

Merkinnällä osoitetaan sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke. Asumisen ja vapaaajanasumisen vetovoima-alue sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke. Suunnittelumääräys: Kehittämisvyöhykkeellä on mahdollista

Lisätiedot

Liityntäpysäköintialueiden tyypit Pirkanmaalla A B C. Seudullisesti merkittävä alue. Paikallisesti merkittävä alue

Liityntäpysäköintialueiden tyypit Pirkanmaalla A B C. Seudullisesti merkittävä alue. Paikallisesti merkittävä alue Liityntäpysäköintialueiden tyypit Pirkanmaalla Kuvaus Seudullisesti merkittävä alue Paikallisesti merkittävä alue Pienimuotoinen liityntäpysäköintialue Rooli liikennejärjestelmässä Liittyy erittäin hyviin

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 NAKKILAN TAAJAMAOSAYLEISKAAVAN Tarkistaminen ja laajentaminen 2010 SATAKUNNAN ALUESUUNNITTELUN YHTEISTYÖRYHMÄ 20.1.2011 * KAAVOITUSARKKITEHTI SUSANNA ROSLÖF Satakunnan

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava 2040

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Kaavaehdotus MKH 12.9.2016 KAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET TEEMME MUUTOSTA YHDESSÄ Pirkanmaan liitto 2016 Kannen kuvat: Pirkanmaan liitto Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Kaavaehdotus

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 MAAKUNTAKAAVA

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 MAAKUNTAKAAVA Pirkanmaan maakuntakaava Suunnitteluvaiheet ja aikataulu 2011-2012 ALOITUSVAIHE Käynnistäminen (MKV), Ohjelmointi, OAS (MKH) GIS-pohjainen palautesovellus (INSPIRE) Selvitykset, Maankäyttövaihtoehdot Viranomaisneuvottelu

Lisätiedot

Paikkatieto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaupan ratkaisussa. HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Sanna Jylhä

Paikkatieto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaupan ratkaisussa. HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Sanna Jylhä Paikkatieto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaupan ratkaisussa HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Sanna Jylhä Uudenmaan 2.vaihemaakuntakaava Valtuustoon 20.3, sitten vahvistettavaksi TEEMAT 1. Metropolialueen

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus

HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus 22.4.2013, Helsinki, Laituri Pekka Normo, Ympäristöministeriö VÄHITTÄISKAUPAN PALVELUT - KESKUSTA-ALUEET, LÄHIKAUPAT,

Lisätiedot

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark )

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark ) LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark. 7.12.2016) Lähtökohdat Pieksämäen merkittävin tilaa vaativan kaupan alue on kehittynyt Pieksämäen kantakaupungin ja Naarajärven taajamakeskusten

Lisätiedot

Tampereen läntinen ratayhteys, uusi järjestelyratapiha, valtatien 3 Lempäälä - Pirkkala -oikaisu ja 2- kehän länsiosa sekä näihin liittyvä maankäyttö

Tampereen läntinen ratayhteys, uusi järjestelyratapiha, valtatien 3 Lempäälä - Pirkkala -oikaisu ja 2- kehän länsiosa sekä näihin liittyvä maankäyttö Tampereen läntinen ratayhteys, uusi järjestelyratapiha, valtatien 3 Lempäälä - Pirkkala -oikaisu ja 2- kehän länsiosa sekä näihin liittyvä maankäyttö Erika Helin 10.6.2014 Suunnittelun tavoitteet ja eteneminen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA LASTENLINNAN METSÄN ASEMA KAAVA (Kenraalikiven asemakaavan ja Lastenlinnan alueen asemakaavan muutokset) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.6.2016 Pälkäneen kunta LASTENLINNAN ASEMAKAAVA (Kenraalikiven

Lisätiedot

Rakennesuunnitelma 2040

Rakennesuunnitelma 2040 Rakennesuunnitelma 2040 Seutuhallituksen työpaja 28.5.2014 TYÖ- SUUNNITELMA TAVOIT- TEET VAIHTO- EHDOT LINJA- RATKAISU LUONNOS EHDOTUS Linjaratkaisu, sh. 23.4.2014 Linjaratkaisuehdotus perustuu tarkasteluun,

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava 2040

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Kaavaehdotus MKH 14.3.2016 KAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET TEEMME MUUTOSTA YHDESSÄ Pirkanmaan liitto 2016 Kannen kuvat: Pirkanmaan liitto Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Kaavaehdotus

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava 2040

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Pirkanmaan maakuntakaava 2040 6.2.2015 Seminaari MTK Pirkanmaan liitto Kasvutaajamien kehittämisvyöhykkeen määrittely ja raajaaminen Pauliina Pelkonen, maankäyttöpäällikkö, arkkitehti SAFA, YKS 551, pauliina.pelkonen@ains.fi

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntakaavaluonnos

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntakaavaluonnos Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Maakuntakaavaluonnos Maankäytön suunnittelujärjestelmä ja maakuntakaavan rooli Pirkanmaan maakuntakaava 2040: Laaditaan yhteistyössä kuntien ja toimijoiden kanssa Vastaa valtakunnallisiin

Lisätiedot

Keskus- ja palveluverkko. UZ3 työpaja 1.6.2015 Ville Helminen

Keskus- ja palveluverkko. UZ3 työpaja 1.6.2015 Ville Helminen Keskus- ja palveluverkko UZ3 työpaja 1.6.2015 Ville Helminen Keskus- ja palveluverkko Keskusverkko muodostuu valtakunnantasolle sekä yhdyskuntarakennetasolle Valtakunnantasolla kyse on kaupunkiseutujen

Lisätiedot

Kasvukäytävän pohjoinen keskus. Suomen kasvukäytävän elinvoimakartasto 2014.

Kasvukäytävän pohjoinen keskus. Suomen kasvukäytävän elinvoimakartasto 2014. MAL-sidosryhmäfoorumi 2.10.2015 Kasvukäytävän pohjoinen keskus Suomen kasvukäytävän elinvoimakartasto 2014. 1. Varaudumme väestön kasvuun 2. Tiivistämme yhdyskuntarakennetta 3. Kehitämme keskustoja ja

Lisätiedot

Läntinen ratayhteys, tilannekatsaus

Läntinen ratayhteys, tilannekatsaus Läntinen ratayhteys, tilannekatsaus Pirkanmaan maakuntahallitus kokous 17.6.2013 Ville-Mikael Tuominen, projektipäällikkö, Pirkanmaan liitto Pirkanmaan rataverkon kehittämisen liikenteellinen tarveselvitys

Lisätiedot

Kanta-Hämeen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Tiivistelmä 2.7.2010

Kanta-Hämeen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Tiivistelmä 2.7.2010 Kanta-Hämeen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Tiivistelmä 2.7.2010 2 Palveluverkon kehittämisen lähtökohdat Kanta-Hämeen päivittäistavarakaupan myymäläverkko muodostui vuoden 2009 lopussa yhteensä

Lisätiedot

Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma. Maija Stenvall, Uudenmaan liitto

Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma. Maija Stenvall, Uudenmaan liitto Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma Maija Stenvall, Uudenmaan liitto MAL verkosto Oulu 13.11.2012 Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava 2 Suunnittelualueena

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Maankäyttövaihtoehdot MAAKUNTAKAAVA

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Maankäyttövaihtoehdot MAAKUNTAKAAVA Pirkanmaan maakuntakaava Maankäyttövaihtoehdot Prosessi Pyrkimys avoimeen ja vuorovaikutteiseen prosessiin; keskustelua periaateratkaisuista ja arvovalinnoista Väestösuunnite ja skenaariotyö (kevät 2012

Lisätiedot

Mikä on rakennesuunnitelma?

Mikä on rakennesuunnitelma? Kimmo Kurunmäki, Seutufoorumi 13.11.2014 Mikä on rakennesuunnitelma? Kaupunkiseudun ydinalueita koskeva strateginen suunnitelma, jossa kuvataan maankäytön, asumisen, liikenteen ja palveluverkon tavoitteellinen

Lisätiedot

TONTTIPÄIVÄ 21.5.2015

TONTTIPÄIVÄ 21.5.2015 TONTTIPÄIVÄ 21.5.2015 Kasvu tiivistyy sisäänpäin tultaessa Vuonna 2014 kaupunkiseudun väestö kasvoi 1,1 %, eli noin 4 100 hengellä (4 500 vuonna 2013), mikä vastaa keskimääräistä kasvua 2000-luvulla.

Lisätiedot

Vyöhykesuunnittelu hajarakentamisen hallinnassa

Vyöhykesuunnittelu hajarakentamisen hallinnassa Vyöhykesuunnittelu hajarakentamisen hallinnassa 13.11.2012 Vyöhykkeisyys ja kyläsuunnittelu yhdistyneen kaupungin suunnittelussa Aluearkkitehti Julia Virtanen Jyväskylän kaupunki Jyväskylä 2009 JYVÄSKYLÄ

Lisätiedot

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnos. KUUMA-johtokunta 5.3.2015

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnos. KUUMA-johtokunta 5.3.2015 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnos KUUMA-johtokunta 5.3.2015 Uudenmaan maakuntakaavatilanne Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan teemat Elinkeinot ja innovaatiotoiminta Logistiikka Tuulivoima Viherrakenne

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava Maakuntakaavaluonnos Energia ja luonnonvarat

Pirkanmaan maakuntakaava Maakuntakaavaluonnos Energia ja luonnonvarat Pirkanmaan maakuntakaava Maakuntakaavaluonnos Energia ja luonnonvarat Maakuntakaavafoorumi Vanha kirjastotalo, Tampere, 19.3.2015 MAAKUNTAKAAVA Maakuntakaavaluonnos Valmisteluvaiheen kuuleminen Nähtävilläoloaika

Lisätiedot

SUUNNITTELUPERIAATTEET

SUUNNITTELUPERIAATTEET Uudenmaan liitto 10/2017 SUUNNITTELUPERIAATTEET Uusimaa-kaava 2050 Kaavan tärkeä raami: Tavoitteiden, suunnitteluperiaatteiden ja seutujen erityiskysymysten paketti Taustaselvitysten pohjalta Uusimaa-kaavalle

Lisätiedot

Arvokkaat kulttuuriympäristöt

Arvokkaat kulttuuriympäristöt Arvokkaat kulttuuriympäristöt Pirkanmaan Maisema-alueet Maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat maatalousalueet Arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt Kylätontit ja muu arkeologinen kulttuuriperintö

Lisätiedot

Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030

Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030 Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030 Haukipudas Kiiminki Anne Leskinen, 27.1.2011 Hailuoto Oulunsalo Oulu Kempele Lumijoki Liminka Tyrnävä Muhos Kaupalliset selvitykset seudun yleiskaavan taustalla

Lisätiedot

12 Pirkanmaa. 12.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

12 Pirkanmaa. 12.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 12 Pirkanmaa 12.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 12.1. PIRKANMAA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 7 kpl Taajaan asutut: 7 kpl Maaseutumaiset: 8 kpl Pirkanmaa

Lisätiedot

SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS

SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Kuntakehityslautakunta 22.4.2015 KAAVALUONNOS KAAVAEHDOTUS 15.4.2014 PALAUTE OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA Nähtävillä 22.5. 27.6.2014 Lausuntoja 23 Muistutuksia 20 Pääasiat lausunnoissa

Lisätiedot

KAINUUN TUULIVOIMAMAA- KUNTAKAAVA

KAINUUN TUULIVOIMAMAA- KUNTAKAAVA KAINUUN TUULIVOIMAMAA- KUNTAKAAVA Kaavamerkinnät ja - määräykset, luonnos 30.6.2014 Julkaisija: Kainuun Liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 6155 41 / vaihde Faksi: 08 6155 4260 kainuunliitto@kainuu.fi

Lisätiedot

Mikä on maakuntakaava?

Mikä on maakuntakaava? Mikä on maakuntakaava? Maakuntakaavan laadintaa ohjaavat maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) sekä valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT). Maankäyttö- ja rakennuslain 28 :n mukaiset maakunta-kaavan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 122-AK1506 SÄKYLÄN KUNTA KARJANKUJAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 168 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.1.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (10) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Merkintä Merkinnän selitys Merkinnän kuvaus Suunnittelumääräys

Merkintä Merkinnän selitys Merkinnän kuvaus Suunnittelumääräys Silloin kun viiva- tai kohdemerkintä sijaitsee aluevarausmerkinnän päällä, sovelletaan viiva- ja kohdemerkinnässä myös aluevarausmerkinnän suunnittelumääräyksiä. Merkintä Merkinnän selitys Merkinnän kuvaus

Lisätiedot

Kaupunkiseudun maankäytön tavoitteet Rakennesuunnitelma 2040

Kaupunkiseudun maankäytön tavoitteet Rakennesuunnitelma 2040 Kaupunkiseudun maankäytön tavoitteet Rakennesuunnitelma 2040 Seutufoorumi 27.11.2013 Kimmo Kurunmäki seutusuunnittelupäällikkö Lähtökohtia Rakennesuunnitelmalle 2040 Seutustrategia 2020 Vetovoimainen Tampereen

Lisätiedot

LAUSUNTO PIRKANMAAN MAAKUNTAKAAVA 2040 KAAVALUONNOSAINEISTOON

LAUSUNTO PIRKANMAAN MAAKUNTAKAAVA 2040 KAAVALUONNOSAINEISTOON Mänttä-Vilppulan kaupunki 04.05.2015 Hallintopalvelut PL 69 35800 Mänttä Pirkanmaan liitto Nalkalankatu 12 PL 76 33201 Tampere LAUSUNTO PIRKANMAAN MAAKUNTAKAAVA 2040 KAAVALUONNOSAINEISTOON Mänttä-Vilppulan

Lisätiedot

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava luonnos valmistumassa. Mediatilaisuus 4.12.2014 Riitta Murto-Laitinen

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava luonnos valmistumassa. Mediatilaisuus 4.12.2014 Riitta Murto-Laitinen Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava luonnos valmistumassa Mediatilaisuus 4.12.2014 Riitta Murto-Laitinen Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava Tavoitteena kestävää kilpailukykyä ja hyvinvointia Uudellemaalle Aikatähtäin

Lisätiedot

Vähittäiskaupan ohjaus

Vähittäiskaupan ohjaus Vähittäiskaupan ohjaus Kaavoituksen ja rakentamisen lupien sujuvoittaminen -työryhmä 25.11.2015 Pekka Normo Ympäristöministeriö Vähittäiskaupan ohjaus, nykytilanne MRL -muutos 2011, keskeinen sisältö Kauppaa

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava 2040

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Pirkanmaan maakuntakaava 15.12.2014 Tavoitteet MAAKUNTAKAAVA 1. Vahvistetaan maakunnan kilpailukykyä 2. Kehitetään sosiaalisesti ja ympäristön kannalta vastuullista yhdyskuntarakennetta 3. Tuetaan luonnonvarojen

Lisätiedot

Lausunto Raaseporin kaupungille Horsbäck-Läppin osayleiskaavan ehdotuksesta

Lausunto Raaseporin kaupungille Horsbäck-Läppin osayleiskaavan ehdotuksesta Maakuntahallitus 138 25.09.2017 Lausunto Raaseporin kaupungille Horsbäck-Läppin osayleiskaavan ehdotuksesta 391/05.01/2017 MHS 25.09.2017 138 Tiivistelmä Kaavaehdotusvaiheessa Karjaan läntisen taajaman

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntakaavaluonnos Luonto, retkeily ja virkistys

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntakaavaluonnos Luonto, retkeily ja virkistys Pirkanmaan maakuntakaava Maakuntakaavaluonnos Luonto, retkeily ja virkistys Maakuntakaavafoorumi Vanha kirjastotalo, Tampere, 19.3.2015 Maakuntakaavaluonnos Valmisteluvaiheen kuuleminen Nähtävilläoloaika

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 4. vaiheen tilannekatsaus. MAL työpaja Joensuu Pasi Pitkänen, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 4. vaiheen tilannekatsaus. MAL työpaja Joensuu Pasi Pitkänen, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 4. vaiheen tilannekatsaus MAL työpaja Joensuu 29.09.2014 Pasi Pitkänen, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Maakuntakaavan 4. vaihe eteneminen MKH päätti käynnistää mk 4. vaiheen

Lisätiedot

Rakennesuunnitelma 2040

Rakennesuunnitelma 2040 Rakennesuunnitelma 2040 Väliraportista saadut lausunnot Jatkosuunnittelu Masto+ LJ -työryhmä 27.3.2014 TYÖ- SUUNNI- TELMA TAVOIT- TEET VAIHTO- EHDOT LUONNOS EHDOTUS Väliraportista saadut lausunnot JATKOSUUNNITTELU

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan 4. vaihemaakuntakaava. Maakuntakaavamerkinnät ja -määräykset

Pohjois-Karjalan 4. vaihemaakuntakaava. Maakuntakaavamerkinnät ja -määräykset Pohjois-Karjalan 4. vaihemaakuntakaava Maakuntakaavamerkinnät ja -määräykset 2015 Maakuntakaavamerkinnät ja -määräykset TAAJAMATOIMINTOJEN ALUEET (A) Aluevarausmerkinnällä osoitetaan taajamatoimintojen

Lisätiedot

Kiviaineshuolto kaavoituksessa

Kiviaineshuolto kaavoituksessa Kiviaineshuolto kaavoituksessa Maakuntakaavoitusjohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys Esityksen sisältö Kaavahierarkia ja VAT Maakuntakaavan rooli ja Pirkanmaan maakuntakaava Yleiskaavoitus Eri kaavatasojen

Lisätiedot

Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava. Kaavaehdotus. Maakuntakaavan. uudist. aminen

Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava. Kaavaehdotus. Maakuntakaavan. uudist. aminen Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava Kaavaehdotus Maakuntakaavan uudist aminen Suunnittelualueena 28 kuntaa Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava on ensimmäinen laajentuneen Uudenmaan 28 kuntaa kattava maakuntakaava.

Lisätiedot

Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaava

Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaava Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaava Luonnonvarat ja liikenne Merkinnät, määräykset ja suositukset 19.1.2015 Kaavaehdotus Hyväksytty maakuntahallituksessa 3.11.2014 1 Rakentamisrajoitus Maakuntakaavan MRL

Lisätiedot

Kokemuksia vyöhykemenetelmästä Uudenmaan maakuntakaavatyössä Maija Stenvall. MAL verkosto Oulu 13.11.2012

Kokemuksia vyöhykemenetelmästä Uudenmaan maakuntakaavatyössä Maija Stenvall. MAL verkosto Oulu 13.11.2012 Kokemuksia vyöhykemenetelmästä Uudenmaan maakuntakaavatyössä Maija Stenvall MAL verkosto Oulu 13.11.2012 Valtakunnallisen alueluokittelun (VALHEA-malli) 2 tarkentaminen raideliikenteen osalta menetelmän

Lisätiedot

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta 50 Maakirjakartat 1800-luvun pitäjänkartat Karttaa ei ole saatavilla 1950-luvun peruskartta Vuoden 2014 peruskartta 51 Kihniö Virrat HÄMEENKYRÖ Urjaisen-Osaran-Kostulan kulttuurimaisema Parkano Mänttä-Vilppula

Lisätiedot

Maakuntakaava, ote 1:

Maakuntakaava, ote 1: Maakuntakaava, ote 1:100 000 ASUINALUEITA KOSKEVA KEHITTÄMISSUOSITUS Laajoja kokonaisuuksia, jotka ovat muodostuneet väestömäärältään suuriksi, mutta toiminnallisesti yksipuolisiksi asuiniksi kehitetään

Lisätiedot

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan suunnitteluperiaatteet. Elinkeinot ja innovaatiotoiminta sekä logistiikka

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan suunnitteluperiaatteet. Elinkeinot ja innovaatiotoiminta sekä logistiikka 15.9.2014 1 (3) Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan suunnitteluperiaatteet 4. vaihemaakuntakaavan yhteiset suunnitteluperiaatteet Uudenmaan liiton strategian mukaisesti tällä kaavakierroksella pyritään entistä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/202/2016 VP 6/17.2.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FINPYYN (81.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 14 TONTTIA 1 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1671 1. OSOITE Finpyyntie 11 29600 Noormarkku 2. ALOITE

Lisätiedot

Liite Katsaus taustaindikaattoreihin

Liite Katsaus taustaindikaattoreihin Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman aiesopimus vuosiseurantaraportti 2014 Liite Katsaus taustaindikaattoreihin Indikaattoreiden pohjalta voidaan arvioida toimintaympäristön muutosta sekä siihen

Lisätiedot

Suunnitelmallinen vesialueiden käyttö. Riitta Murto-Laitinen

Suunnitelmallinen vesialueiden käyttö. Riitta Murto-Laitinen Suunnitelmallinen vesialueiden käyttö Riitta Murto-Laitinen 22.1.2014 Maakuntakaavoitus merialueilla MRL:n mukaista alueiden käytön suunnittelua Suomessa merialueiden suunnittelua koskevaa lainsäädäntöä

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava 2040

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Kaavaluonnos MKH 16.2.2015 Kaavaselostuksen liiteosa TEEMME MUUTOSTA YHDESSÄ Sisällysluettelo Kartta 1. Palvelukeskusverkko Kartta 2. Yhdyskuntarakenne Kartta 3. Kehittämisperiaatemerkinnät

Lisätiedot

27/10.03.00.00/2015 Lausunto maa-ainesten ottolupahakemuksesta; Pieksämäki; Jäppilä; Junttila5:308 ja Kaatopaikka 5:163

27/10.03.00.00/2015 Lausunto maa-ainesten ottolupahakemuksesta; Pieksämäki; Jäppilä; Junttila5:308 ja Kaatopaikka 5:163 Pieksämäen kaupunki/rakennusvalvonta Lausunto / Viite: Lausuntopyyntö 5.2.2015 27/10.03.00.00/2015 Lausunto maa-ainesten ottolupahakemuksesta; Pieksämäki; Jäppilä; Junttila5:308 ja Kaatopaikka 5:163 Alue,

Lisätiedot

Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman seurantaseminaari Tampere-talo Kaija Joensuu. Pirkanmaan ELY-keskus

Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman seurantaseminaari Tampere-talo Kaija Joensuu. Pirkanmaan ELY-keskus Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman seurantaseminaari Tampere-talo 31.1.2013 Kaija Joensuu Vesihuollon kehittämissuunnitelma (2006) Suunnittelutyölle asetetut yhteiset tavoitteet (seminaari 2004)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/911/10.02.03/2014 VP 18 /13.5.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VIIKINÄINEN (69.) KAUPUNGINOSA, KORTTELIN 12 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1646 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

SÄKYLÄN OSAYLEISKAAVA Luonnos. Yleisötilaisuus 9.9.2014. www.tengbom.fi

SÄKYLÄN OSAYLEISKAAVA Luonnos. Yleisötilaisuus 9.9.2014. www.tengbom.fi SÄKYLÄN OSAYLEISKAAVA Luonnos Yleisötilaisuus 9.9.2014 maanpuolustuksen tarpeet kestävä kehitys, yhdyskuntarakenteen eheyttäminen, asunto- ja työpaikkatonttitarjonta viheralueista yhtenäisiä kokonaisuuksia

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maankäyttövaihtoehdot ja vaikutusten arviointi MAAKUNTAKAAVA

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maankäyttövaihtoehdot ja vaikutusten arviointi MAAKUNTAKAAVA Pirkanmaan maakuntakaava Maankäyttövaihtoehdot ja vaikutusten arviointi Joukkouttava prosessi Yhdyskuntarakenteen nykytilanteen analysointi 2012 Maankäyttövaihtoehtojen laadinta keväällä 2013 Työpajat

Lisätiedot

Ote Pirkanmaan ensimmäisestä maakuntakaava

Ote Pirkanmaan ensimmäisestä maakuntakaava Kaavatilanne Kaavatilanne kiinteistöllä 418-424-0003-0088: Ote Pirkanmaan ensimmäisestä maakuntakaava 29.3.2007 Kiinteistö on suurimmalta osin maakuntakaavassa virkistysaluetta (V) ja osaltaan taajamatoimintojen

Lisätiedot

LUVALAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 256 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LUVALAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 256 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 122-AK1502 SÄKYLÄN KUNTA LUVALAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 256 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.6.2015 20.5.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (7) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

Uudenmaan maakuntakaavan. uudistaminen. Kaavaluonnos valmistunut. Maakuntakaavan. uudistaminen

Uudenmaan maakuntakaavan. uudistaminen. Kaavaluonnos valmistunut. Maakuntakaavan. uudistaminen Uudenmaan maakuntakaavan uudistaminen Kaavaluonnos valmistunut Maakuntakaavan uudistaminen Maakuntakaavan uudistamisen (Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava) luonnos on valmistunut! Maakuntakaavan uudistamisessa

Lisätiedot

VÄHÄSÄKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

VÄHÄSÄKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22-AK44 SÄKYLÄN KUNTA VÄHÄSÄKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLSTUMS- A ARVONTSUUNNTELMA 3.. 27.7.26 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 27.7.26 OSALLSTUMS- A ARVONTSUUNNTELMA

Lisätiedot

Lausunto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan tarkistetusta ehdotuksesta (Uudenmaan liitto)

Lausunto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan tarkistetusta ehdotuksesta (Uudenmaan liitto) Yhdyskuntalautakunta 96 16.08.2011 Kaupunginhallitus 173 31.08.2011 Yhdyskuntalautakunta 69 22.05.2012 Kaupunginhallitus 143 30.05.2012 Yhdyskuntalautakunta 149 04.12.2012 Lausunto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan

Lisätiedot

Tampereen läntiset väylähankkeet

Tampereen läntiset väylähankkeet RAPORTTEJA 103 2014 Tampereen läntiset väylähankkeet Ratojen, teiden ja maankäytön vaihtoehtojen tarkastelu maakuntakaavan luonnosta varten PIRKANMAAN ELY-KESKUS PIRKANMAAN LIITTO LIIKENNEVIRASTO SITO

Lisätiedot

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta

1800-luvun pitäjänkartat. Vuoden 2014 peruskartta 216 Maakirjakartat 1800-luvun pitäjänkartat Karttaa ei ole saatavilla 0 0,5 1 km 1950-luvun peruskartta Vuoden 2014 peruskartta 0 0,5 1 km 0 0,5 1 km 217 Virrat Kihniö Mänttä-Vilppula Parkano Ruovesi Ikaalinen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 26.1.2016 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

VÄHÄSÄKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

VÄHÄSÄKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22-AK44 SÄKYLÄN KUNTA VÄHÄSÄKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLSTUMS- A ARVONTSUUNNTELMA 3.. Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3.. OSALLSTUMS- A ARVONTSUUNNTELMA

Lisätiedot

Lahdesjärvi-Lakalaivan osayleiskaava

Lahdesjärvi-Lakalaivan osayleiskaava Lahdesjärvi-Lakalaivan osayleiskaava - liikennemallitarkastelujen tuloksia yöraportti 15.3.2007 Hanna Kalenoja 1 Johdanto... 2 2 Maankäyttö- ja liikenneverkkovaihtoehdot... 3 2.1 Osa-aluejako... 3 2.2

Lisätiedot

Kauppa ja kaavoitus. Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä Klaus Metsä-Simola

Kauppa ja kaavoitus. Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä Klaus Metsä-Simola Kauppa ja kaavoitus Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä 8.9.2011 OTL 2 Kauppa ja kaavoitus Esityksen sisältö Johdanto Maankäyttö- ja rakennuslain muutos 15.4.2011 Uusi 9 a luku Tausta

Lisätiedot

Muutokset vähittäiskaupan sääntelyyn

Muutokset vähittäiskaupan sääntelyyn Muutokset vähittäiskaupan sääntelyyn Touko Linjama Alueidenkäytönasiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus POPELY / Touko Linjama / 21.9.2017 MRL 1.5.2017 saakka MRL 9 a luku: Vähittäiskauppaa koskevat

Lisätiedot

Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman seurantaseminaari

Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman seurantaseminaari Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman seurantaseminaari Tampere-talo 31.1.2013 Kaija Joensuu Vesihuollon kehittämissuunnitelma (2006) Suunnittelutyölle asetetut yhteiset tavoitteet (seminaari 2004)

Lisätiedot

Rakennesuunnitelman 2030 toteuttaminen kunnissa. Aulikki Graf 7.6.2011

Rakennesuunnitelman 2030 toteuttaminen kunnissa. Aulikki Graf 7.6.2011 Rakennesuunnitelman 2030 toteuttaminen kunnissa Aulikki Graf 7.6.2011 Rakennesuunnitelma Rakennesuunnitelman tavoitekokonaisuus: Väestön kasvuun varaudutaan Yhdyskuntarakennetta tiivistetään Keskustoja

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN TAAJAMIEN MAANKÄYTÖN, PALVELUIDEN JA LIIKENTEEN VAIHEMAAKUNTAKAAVA. Kaavoituksen ajankohtaispäivä 5.6.2014 Heikki Saarento

VARSINAIS-SUOMEN TAAJAMIEN MAANKÄYTÖN, PALVELUIDEN JA LIIKENTEEN VAIHEMAAKUNTAKAAVA. Kaavoituksen ajankohtaispäivä 5.6.2014 Heikki Saarento VARSINAIS-SUOMEN TAAJAMIEN MAANKÄYTÖN, PALVELUIDEN JA LIIKENTEEN VAIHEMAAKUNTAKAAVA Kaavoituksen ajankohtaispäivä 5.6.2014 Heikki Saarento Maakuntakaavatilanne Varsinais-Suomessa on voimassa seutukunnittain

Lisätiedot

Maakuntakaavan virkistysalueiden tarvetarkastelu

Maakuntakaavan virkistysalueiden tarvetarkastelu Maakuntakaavan virkistysalueiden tarvetarkastelu Pirkanmaan maakuntakaava 2040 6.11.2014 Suolijärvi Hervannassa kuva Wikimedia Commons Virkistysalueiden riittävyys Pirkanmaan taajamissa Karkea arvio taajamien

Lisätiedot

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava Kainuun tuulivoimamaakuntakaava Maakuntakaavamerkinnät ja -määräykset Ehdotus MH 25.8.2015 Maakuntakaavaehdotus MH 25.8.2015 2 Julkaisija: Kauppakatu 1 87100 KAJAANI Puh. (08) 615 541 Faksi (08) 6155 4260

Lisätiedot