Myrskyt ja muut luonnonilmiövahingot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Myrskyt ja muut luonnonilmiövahingot"

Transkriptio

1 Myrskyt ja muut luonnonilmiövahingot 2016 Hanna Salo FINE

2 FINE 2016 Työryhmä: Iiris Puhakka, Hanna Salo

3 Sisällys 1 Johdanto 3 2 Kotivakuutus ja luonnonilmiövahingot Yleistä kotivakuutuksesta Luonnonilmiön määritelmä vakuu tusehdoissa 5 3 Luonnonilmiöt Salamoinnin aiheuttamat vahingot ja laiterikot Puiden kaatumiset ja muut tuulen aiheuttamat vahingot Sähkökatkokset Metsälle aiheutuneet vahingot Sateen ja tulvimisen aiheuttamat vahingot Lumen aiheuttamat vahingot Seurannaisvahingot 8 4 Korvausten määrät Omavastuu Jälleenhankinta-arvo ja päivänarvo Ikävähennykset Pihan istutukset, puusto ja metsä Muuta korvausmääriin liittyvää 10 5 Muut vakuutukset ja luonnonilmiövahingot 11 6 Vahinkojen ennaltaehkäisy ja vahinkotilanteessa toimiminen Miten varautua myrskyyn? Miten toimia vahinkotilanteessa? 13 7 Esimerkkejä luonnonilmiövahinkojen korvauksista 14 2

4 Myrskyt ja muut luonnonilmiövahingot 1 Johdanto Tässä oppaassa käsitellään luonnonilmiövahinkojen korvaamiseen liittyviä kysymyksiä. Oppaassa esitellään vahinkojen korvaamista pääasiassa koti- ja vapaa-ajan asuntojen vakuutuksista. Oppaassa sivutaan myös luonnonilmiövahinkojen korvaamista muista vakuutuksista. Tässä oppaassa on yleistä myrsky- ja luonnonilmiövahinkoihin liittyviää tietoa. Vakuutusyhtiöiden vakuutusehdot ovat kuitenkin erilaisia. Myös kunkin vakuutusyhtiön tällä hetkellä myynnissä olevat vakuutukset saattavat olla erilaisia kuin aiemmin myynnissä olleet. Vakuutusehtojen pienilläkin eroavaisuuksilla saattaa olla vaikutusta korvattavuuteen. 2 Kotivakuutus ja luonnonilmiövahingot 2.1 Yleistä kotivakuutuksesta Vakuutuksen kohde Kotivakuutuksella voidaan vakuuttaa kodin tai vapaa-ajan asunnon irtaimistoa sekä rakennuksia. Vakuutuksen kohteella tarkoitetaan sitä omaisuutta, joka on korvattavien vahinkojen varalta vakuutettuna. Rakennuksen vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjassa mainittu asuin- tai vapaa-ajanrakennus tai ulkorakennus. Rakennuksen vakuutukseen kuuluvat yleensä myös pihamaalla olevat tavanomaiset kiinteät rakenteet, kuten esimerkiksi aita tai pieni leikkimökki. Rakennuksen vakuutuksessa vakuutettuna on yleensä myös piha-alue puineen ja kasveineen. Vakuutusyhtiöiden ehdoissa on erilaisia määritelmiä siitä, mitkä piha-alueen rakenteet ja rakennelmat ovat päärakennuksen vakuutuksen kohteena. Sellaiset rakennukset ja rakennelmat, jotka eivät kuulu päärakennuksen vakuutukseen esimerkiksi kokonsa takia, voidaan yleensä vakuuttaa erikseen. Irtaimiston vakuutuksen kohteena on vakuutettujen normaali koti- tai huvilairtaimisto. Vakuutusehdoissa on eroja sen osalta, mitä katsotaan kuuluvaksi tavanomaiseen koti- tai huvilairtaimistoon ja millaisiin euromääriin asti. Irtaimiston vakuutukseen voi kuulua myös soutuvene ja pienehkö perämoottori. Erityisen arvokkaiden esineiden, kuten antiikkiesineiden tai arvotaiteen osalta on erikseen varmistettava kuuluvatko ne kotivakuutuksen piiriin. Täysarvovakuutus ja vakuutusmäärällinen vakuutus Omaisuus on vakuutettu joko täysarvovakuutuksella tai tietystä vakuutusmäärästä, jonka tulee vastata omaisuuden jälleenhankinta-arvoa. Täysarvovakuutuksessa ei ole tiettyä vakuutusmäärää, vaan omaisuuden arvo määritellään vasta vahingon tapahduttua. Täysarvovakuutuksessa vakuutusmaksu määräytyy rakennuksen pinta-alan, rakennusmateriaalin, rakennusvuoden yms. tietojen mukaan, jolloin alivakuutuksen mahdollisuus on vähäinen, jos vakuutusyhtiölle on ilmoitettu oikeat tiedot. 3

5 Ylivakuuttaminen ja alivakuuttaminen Omaisuus on ylivakuutettu, jos vakuutussopimukseen merkitty vakuutusmäärä on merkittävästi vakuutetun omaisuuden arvoa suurempi. Ylivakuutetusta omaisuudesta ei kuitenkaan saa vahingon sattuessa suurempaa korvausta. Omaisuus on alivakuutettu, jos vakuutussopimukseen merkitty vakuutusmäärä on merkittävästi vakuutetun omaisuuden oikeaa arvoa pienempi. Täysarvovakuutuksessa ali- tai ylivakuutuksen riski on pieni, jos vakuutusyhtiölle on ilmoitettu oikeat tiedot. Alivakuutustilanteessa asiakas saa vakuutuskorvauksena vain sen osan vahingosta, jonka vakuutusmäärän ja omaisuuden arvon välinen suhde osoittaa. Kotivakuutuksen turvatasot Kotivakuutuksia on tarjolla eri laajuisina suppeasta turvasta laajaan. Kotivakuutukseen saattaa myös olla valittavissa turvat erikseen kunkin vahinkotyypin varalta. Suppeimmat kotivakuutukset sisältävät yleensä palovakuutuksen ja joillain yhtiöillä myös luonnonilmiö- tai myrskyvakuutuksen. Perustason kotivakuutukset korvaavat ne vahingot, jotka on lueteltu vakuutusehdoissa, esimerkiksi palo-, murto-, myrskyja vuotovahingot. Laajimmista kotivakuutuksista korvataan edellä lueteltujen lisäksi erilaisia rikkoutumisia tai muita äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutuneita vahinkoja. 4

6 2.2 Luonnonilmiön määritelmä vakuutusehdoissa Luonnonilmiövahinkoja aiheuttavat esimerkiksi salamat, myrskytuulet, rankkasateet, merivesitulvat, maanjäristykset ja maansortumat. Vakuutusehdoissa on määritelty, millaisten luonnonilmiöiden aiheuttamia vahinkoja vakuutuksesta korvataan. Myrsky määritellään eri tavalla eri vakuutusyhtiöiden vakuutusehdoissa. Vakuutusten ehdoissa on erilaisia määritelmiä siitä, mikä on korvattava myrskyvahinko ja pienikin eroavaisuus vakuutusehdoissa saattaa vaikuttaa korvattavuuteen. Useimmiten korvattavan myrskyvahingon määritelmä edellyttää tiettyä, lähimmällä säähavaintoasemalla mitattua keskituulennopeutta tai tiettyä lähimmällä säähavaintoasemalla mitattua sademäärää. Jos vakuutusehdoissa ei ole tarkemmin määritelty sitä, minkälaisen myrskyn aiheuttamat vahingot ovat korvattavia, voidaan vakuutuksesta korvata muidenkin kuin meteorologisen myrskyn määritelmän täyttävien sääilmiöiden aiheuttamia vahinkoja. Myrskytuuli Ilmatieteen laitos mittaa tuulennopeutta puuskissa ja 10 minuutin keskituulennopeuden mukaan. Ilmatieteen laitoksen määritelmän mukaan tuuli on myrskytuulta, kun säähavaintoasemalla mitattu 10 minuutin keskituulennopeus on yli 21 metriä sekunnissa metriä sekunnissa luokitellaan kovaksi tuuleksi. Vakuutusehdoissa saattaa olla jokin muu m/s-raja korvattavalle myrskylle. 5

7 Poikkeuksellisen voimakas sade ja poikkeuksellinen merenpinnan nousu Poikkeuksellinen sade määritellään vakuutusehdoissa usein lähimmän säähavaintoaseman mittaamien sademillimetrien mukaan. Usein poikkeukselliseksi on vakuutusehdoissa määritelty sademäärä, joka on 30 mm sademäärä tunnissa tai 75 mm vuorokaudessa. Joidenkin vakuutusyhtiöiden ehdoissa on myös määritelty poikkeuksellinen merenpinnan nousu. Tällaisena pidetään usein vedenkorkeutta, jonka esiintymistodennäköisyys on kerran 50 vuodessa tai harvemmin ja joka johtuu myrskytuulesta, ilmanpaineen vaihtelusta tai virtauksesta Tanskan salmissa. Poikkeuksellisena ei yleensä pidetä vedenpinnan tason normaalia vaihtelua, aallokosta johtuvaa vedenkorkeutta tai pysyvästä keskivedenpinnannoususta johtuvaa vedenpinnan korkeutta. 3 Luonnonilmiöt 3.1 Salamoinnin aiheuttamat vahingot ja laiterikot Suora salamanisku on luonnonilmiöstä aiheutuva vahinko, joka korvataan luonnonilmiö- tai myrskyturvasta. Suora salamanisku voi aiheuttaa esimerkiksi pirstoutumista tai sytyttää palon. Salamoinnin aiheuttama vahinko voi olla myös muusta kuin suorasta salamaniskusta johtuva. Salaman aiheuttama ylijännite voi kulkeutua jopa useiden kilometrien matkan sähkö- ja televerkkoja pitkin. Ylijännitteen aiheuttamat vahingot voidaan korvata sellaisesta kotivakuutuksesta, josta korvataan äkillisiä ja ennalta arvaamattomia vahinkoja tai rikkoutumisvahinkoja. 3.2 Puiden kaatumiset ja muut tuulen aiheuttamat vahingot Kova myrskytuuli tai suora salamanisku voivat aiheuttaa puun kaatumisen tai katkeamisen. Rakennukselle aiheutuneet vahingot korva taan yleisimmin rakennuksen vakuutuksesta. Kotivakuutuksen korvauspiiriin yleensä kuuluu myös piha-alue kasvustoineen. Kaatuneista puista tai myrskyn irti repimistä pensaistakin voi siis olla mahdollista saada korvauksia. 3.3 Sähkökatkokset Sähköt voivat katketa laajaltakin alueelta myrskyn vuoksi. Esimerkiksi puun kaatuminen sähkölinjan päälle tai voimakas lumisade voivat aiheuttaa sähköjen katkeamisen. Monissa vakuutuksissa on rajoitusehtoja, joiden mukaan vakuutuskorvausta ei makseta, jos korvausta on mahdollista saada muualta, esimerkiksi jonkun lain perusteella. Sähköyhtiöt maksavat sähkömarkkinalain perusteella pitkistä sähkökatkoista asiakkailleen vakiokorvauksia, joiden määrä perustuu asiakkaan maksamiin vuotuisiin siirtopalvelumaksuihin ja keskeytyksen pituuteen. Jos sinulle on aiheutunut vahinkoa sähkökatkon takia, ole ensin yhteydessä sähköverkkoyhtiöösi. 3.4 Metsälle aiheutuneet vahingot Kun myrsky aiheuttaa tuhoa metsässä, voivat taloudelliset menetykset olla huomattavia. Metsävakuutuksista korvataan metsälle aiheutuneita vahinkoja vakuutukseen valitun turvatason mukaisesti. Metsävakuutuksen kohteena on vakuutuskirjassa mainittu puusto ja taimikko sekä mahdollisesti myös jo hakattu puutavara. Vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjassa määritellyt vahingot, joita ovat tavanomaisesti palo-, myrsky-, lumi-, hyönteis-, tulva-, sienitauti-, eläin-, ilkivalta- ja varkausvahingot. 6

8 Kaikkia vahinkoja ei korvata. Esimerkiksi hallan tai roudan aiheuttamia vahinkoja ei korvata metsävakuutuksesta. Metsävakuutuksesta ei myöskään korvata vahinkoa siltä osin, kuin siitä voidaan saada korvausta julkisista varoista. Valtio pyrkii tukemaan yksityismetsien hoitoa esimerkiksi Kemeran, eli kestävän metsätalouden rahoituslain avulla. Sen perusteella yksityismetsänomistaja voi saada valtion rahoitustukea metsänparannukseen. Metsävakuutus on täysarvovakuutus, jolla tarkoitetaan sitä, ettei metsän arvoa määritellä vakuutusta otettaessa vaan vasta vahingon sattuessa. Metsävakuutukseen on yleensä valittavissa euromääräinen enimmäiskorvausmäärä kiintokuutiometriä kohti tiettyjen vahinkojen varalta. Korvauksen edellytyksenä voi olla, että puustoa on tuhoutunut riittävän suurelta pinta-alalta tai vakuutuskirjassa määritellyn vähimmäiskuutiometrimäärän mukaisesti. Vähimmäismäärä on yleensä 15 kiintokuutiometriä. Yksittäisiä vahingoittuneita puita ei korvata metsävakuutuksesta. Metsävahingon sattuessa vahingon laajuuden arvioinnissa käytetään tavallisesti metsäammattilaisia, jotka tekevät arvion vahingon suuruu desta. Metsäammattilaisena voi toimia esimerkiksi paikallinen metsänhoitoyhdistys. Vahingon arvioinnin perusteena voi olla puuston hakkuuarvo tai odotusarvo. Odotusarvolla tarkoitetaan sitä, että vakuutuskorvauksessa on otettu huomioon odotettu tuleva tuotto. Esimerkiksi taimikon vahingoittuessa vakuutuksesta maksetaan taimikon perustamisesta ja kasvatuksesta aiheutuneet kulut, jottei metsä jää vajaatuottoiseksi. Vanhoissa metsän ainaisvakuutuksissa vakuutusmäärät voivat olla huomattavasti pienemmät kuin vakuutetun metsän arvo. Ainaisvakuutetun metsän omistajan kannattaa selvittää, onko vakuutusturva ajantasainen. Ainaismetsävakuutus on mahdollista takaisinostaa. Tällöin ainaisvakuutus lakkautetaan ja asiakas saa vakuutusyhtiöltä kompensaatioksi ennalta sovitun summan rahaa. 7

9 3.5 Sateen ja tulvimisen aiheuttamat vahingot Kotivakuutuksista ei yleensä korvata sateen tai sadeveden aiheuttamia vahinkoja. Poikkeuksena ovat poikkeuksellisen voimakkaan rankkasateen aiheuttama tulviminen sekä tulva, joka johtuu myrskytuulen nostattamasta merivedestä. Sateet voivat aiheuttaa vesivaurioita rakennuksen rakenteisiin sekä tuhota irtaimistoa esimerkiksi kellaritiloissa. Katso lisää poikkeuksellisen voimakkaan rankkasateen ja poikkeuksellisen vedenpinnankorkeuden määritelmästä kohdasta Lumen aiheuttamat vahingot Painava lumi voi murtaa puiden oksia ja aiheuttaa tuhoja sähkölinjoille. Voimakas tuuli lisää usein vahinkoja. Lumi aiheuttaa suorien puustovahinkojen lisäksi myös muita vahinkoja, kuten haittoja sähkönjakelulle tai ihmisille ja omaisuudelle. Metsävakuutuksista korvataan lumen metsälle aiheuttamia vahinkoja. Kotivakuutuksissa sen sijaan on yleensä rajoitusehto, jonka mukaan lumen tai jään painosta tai liikkumisesta aiheutuneita vahinkoja ei korvata, eli esimerkiksi katolta alas tulevan lumen mukana irti repeytynyttä lumiestettä ja katon korjaamista sen vuoksi ei korvata kotivakuutuksesta. 3.7 Seurannaisvahingot Suoranaisen esinevahingon lisäksi myrskystä voi aiheutua myös muita vahinkoja, jotka ovat alkuperäisen vahingon välttämättömiä seurauksia. Esimerkiksi salaman aiheuttaman palovahingon sammuttamiseen käytetty vesi voi aiheuttaa vahinkoja talon rakenteille. Tällainen seurannaisvahinko korvataan vakuutuksesta, jos vahinko on välitön ja väistämätön seuraus alkuperäisestä vahingosta. 4 Korvausten määrät Vakuutuksesta korvataan vain suoranainen esinevahinko esimerkiksi, jos talon katto on osittain vaurioitunut talon päälle kaatuneen puun vuoksi, korvataan vakuutuksesta katon lappeen korjaa minen. Vakuutuksesta ei kuitenkaan korvata sitä, että katon lappeissa on korjauksen jälkeen sävy ero, joka johtuu siitä, että korjaamattoman puolen sävy on vuosien saatossa haalistunut. Yleensä kotivakuutuksista korvataan myös vakuutetun itsensä vahingon korjaamiseksi tekemää työtä, esimerkiksi kaatuneiden puiden raivausta. Tämä edellyttää tarkkaa laskelmaa tehdyistä töistä ja työtunneista, joten työtunnit kannattaa kirjata muistiin alusta asti. 4.1 Omavastuu Omavastuu tarkoittaa sitä osuutta vahingosta, joka jää itselle maksettavaksi. Vakuutusyhtiö maksaa vain omavastuun ylittävän osuuden korvauksesta. Omavastuun suuruus sovitaan vakuutusta otettaessa ja se on merkitty vakuutuskirjaan. Omavastuu vaikuttaa vakuutuksen hintaan: suurempi omavastuu laskee vakuutusmaksua. Toisaalta omavastuu kannattaa määrittää sen suuruiseksi, ettei oma talous kärsi liikaa, vaikka vahinkoja sattuisi vuoden aikana useampikin. 8

10 Omakotitalossa asuva voi halutessaan määritellä erisuuruisen omavastuun rakennukselle ja irtaimistolle. Isokin omavastuu voi olla järkevä, jos haluaa esimerkiksi vakuuttaa rakennuksen vain suurimpien vahinkojen, kuten tulipalon varalta. Osa vakuutusyhtiöistä antaa mahdollisuuden valita omavastuu vahinkolajikohtaisesti. Silloin omavastuu voi olla esimerkiksi myrskyvahingossa 500 euroa ja varkausvahingossa 250 euroa. Kova myrskytuuli riepotteli kesällä 2016 Pekan pihalla olleen kaasugrillin korjauskelvottomaksi. Grilli oli ostettu vuonna 2013 ja uuden vastaavan grillin hinta oli vahinkohetkellä 600 euroa. Pekan vakuutuksen omavastuu oli 200 euroa. Vakuutusehdoissa määritetty ikävähennys oli 5 % / vuosi. Ikävähennystä ei tähän vahinkoon sovellettavien vakuutusehtojen mukaan tehdä käyttöönottovuodelta (2013) eikä vahingoittumisvuodelta (2016). Korvauksesta tehdään siis ikävähennys kahdelta vuodelta (2 x 5 % = 10 % 600 eurosta eli 60 euroa) sekä vähennetään omavastuu. Korvattavaksi jäävä summa on 600 e 60 e 200 e = 340 euroa. 4.2 Jälleenhankinta-arvo ja päivänarvo Rakennusten vahingoissa korvaus laske taan tavall isesti joko jälleenhankinta-arvon tai päivänarvon mukaan. Jälleenhankinta-arvo tarkoittaa rahamäärää, joka tarvittaisiin vastaavan uuden omaisuuden hankintaan. Päivänarvo tarkoittaa omaisuuden todellista arvoa. Päivänarvoa laskettaessa otetaan huomioon omaisuuden iän, käytön, kunnon yms. seikkojen vaikutus omaisuuden arvoon. Jos vahingoittuneen omaisuuden arvo ennen vahinkoa on yli 50 % vastaavan uuden omaisuuden arvosta, korvaus lasketaan jälleenhankinta-arvon mukaan. Jos vahingoittuneen omaisuuden arvo ennen vahinkoa on alle 50 % vastaavan uuden omaisuuden arvosta, korvaus lasketaan päivänarvon mukaan. 4.3 Ikävähennykset Irtaimiston ja myös rakennusten laitteiden ja putkistojen vahingoissa korvausmäärään vaikuttavat vuotuiset ikävähennykset. Ikävähennykset ovat vakuutusehdoissa määriteltyjä prosentuaalisia vähennyksiä, jotka perustuvat omaisuuden ikään. Ikävähennykset vaihtelevat vakuutusyhtiöittäin. Ikävähennys tehdään aina omaisuuden jälleenhankinta-arvosta. 4.4 Pihan istutukset, puusto ja metsä Pihojen istutusten ja puuston korvausmäärät on yleensä määritelty erikseen kotivakuutusehtojen korvaussäännöksissä. Tavallisesti puuston ja istutusten tuhouduttua korvataan piha-alueen kunnostuskulut ja taimien hankintakustannukset, tai esimerkiksi taimien hinta kolmella kerrottuna. Puustosta maksetaan korvauksena vakuutusehdoista riippuen joko taimien hinta tai puuston metsätaloudellinen arvo. Taimien hintana pidetään normaalia kauppapuutarhan hintaa. Lisäksi saatetaan korvata istutus- ja kuljetuskustannuksia, joita puutarhan ennalleen saattamisesta aiheutuu. Metsävakuutuksissa on erityisesti myrskyvahinkoja koskien valittavissa enimmäiskorvausmäärä, joka määrittelee sen, paljonko kuutiometriä kohti enintään korvataan. Metsävakuutuksesta korvataan kuitenkin vain todellinen menetys, mutta enintään valitun enimmäiskorvausmäärän mukaan. 9

11 Talousmetsän ja tonttimetsän korvausmäärät voivat olla erilaisia. Joistakin vakuutuksista korvataan vahingoittuneen puun arvon lisäksi myös saamatta jäävää tuottoa eli odotusarvoa. Jos taimikkoa tai siemenpuita vahingoittuu, vakuutuksesta voidaan korvata kylvö- ja istutuskustannuksia. 4.5 Muuta korvausmääriin liittyvää Pelastamisvelvollisuus Vakuutetun eli sen, jonka hyväksi vakuutus on voimassa, tulee aina kykyjensä mukaan huolehtia vahinkojen torjumisesta ja rajoittamisesta. Näistä toimenpiteistä aiheutuneet kohtuulliset pelastamiskustannukset korvataan vakuutuksesta, vaikka vakuutusmäärä siten ylitettäisiinkin. Suojeluohjeiden laiminlyönnin vaikutus vakuutuskorvaukseen Vakuutusehdoissa on suojeluohjeita, joissa on toimintaohjeita vahinkojen torjumiseksi ja pienentämiseksi. Suojeluohjeisiin kannattaa perehtyä hyvin ja myös toimia niiden mukaisesti, sillä mikäli suojeluohjeen laiminlyönti on vaikuttanut vahingon syntyyn, vakuutusyhtiö voi alentaa korvausta tai jopa evätä sen kokonaan. Luonnonilmiövahinkoihin liittyvät suojeluohjeet voivat koskea esimerkiksi sade- ja sulamisve sien ohjaamista pois talon viereltä tai salaojien tai katon kunnon tarkistamista säännöllisesti. Myös esimerkiksi kellaritiloissa oleva irtaimisto saatetaan neuvoa nostamaan vähintään 10 cm korkeudelle lattiasta, jolloin vältetään varastotiloihin mahdollisesti tulvivan veden aiheuttamia vahinkoja. 10

12 5 Muut vakuutukset ja luonnonilmiövahingot Koti- ja metsävakuutusten lisäksi korvauksia myrskyvahingoista voidaan maksaa seuraavista vakuutuksista: Ajoneuvojen vakuutukset Ajoneuvojen laajoista kaskovakuutuksista voidaan maksaa ajoneuvoille aiheutuneita myrskyvahinkoja, kuten raesateen tai auton päälle kaatuneen puun aiheuttamia vaurioita. Suppeat kaskovakuutukset eivät korvaa ajoneuvoille aiheutuneita myrskyvahinkoja. Laajatkaan kaskovakuutukset eivät korvaa kaikkea. Kaskovakuutuksesta ei korvata esimerkiksi moottorivauriota, joka syntyy kun autolla ajetaan veden peittämällä tiellä ja moottoriin pääsee vettä. Maatilavakuutus ja yritysvakuutus Maatilavakuutuksista voidaan korvata vakuutetuille rakennuksille ja tuotantoeläimille aiheutuneita vahinkoja vakuutuksen laajuuden mukaisesti. Esimerkiksi maatilan varastorakennukseen iskeneen salaman aiheuttama palovahinko voidaan korvata maatilan palovakuutuksesta. Myös yritysvakuutukset kattavat koneita, laitteita ja esimerkiksi tuotannon keskeytymisvahinkoja valittujen turvatasojen mukaisesti. Vastuuvakuutus Jotta tapahtuma voisi tulla vastuuvakuutuksesta korvattavaksi, sen täytyy olla tuottamuksella eli huolimattomuudella tai laiminlyönnillä aiheutettu. Tuottamuksen täytyy myös olla syy-yhteydessä vahinkoon. Pelkän onnettomuuden tai ns. tapaturmaisen vahingon johdosta ei makseta korvauksia vastuuvakuutuksesta. Esimerkiksi jos myrsky kaataa naapurin tontilta puun, joka rik- 11

13 koo autokatoksesi, voit hakea korvausta omasta kotivakuutuksestasi. Jos puu on ollut jo näkyvästi sairas tai esimerkiksi kallellaan siten, että naapuri on laiminlyönyt velvollisuutensa kaataa puu, voi korvaus tulla maksettavaksi hänen vastuuvakuutuksestaan. Venevakuutus Laajoista venevakuutuksista korvataan myrskyn aiheuttamia vahinkoja, kuten raesateen tai kovan myrskytuulen aiheuttamia vahinkoja. Venevakuutuksissakin saattaa olla erilaisia korvattavia vahinkoja koskevia tuulennopeusrajoja. Suppea vakuutus korvaa yleensä vain suoran salamaniskun aiheuttamia mekaanisia rikkoutumisia. 6 Vahinkojen ennaltaehkäisy ja vahinkotilanteessa toimiminen Vahingolta voi suojautua irrottamalla elektroniset laitteet sähköverkosta tai sulkemalla sähköt pääkytkimes tä myrskyn ajaksi. Vahingoilta voi suojautua myös asennuttamalla taloon ukkosenjohdattimen. Kun ukkostaa ja salamoi älä kävele avoimen sateenvarjon alla älä mene uimaan tai golfaamaan älä mene puun alle tai aukealle paikalle Pidä kotonasi myrskyn varalta ainakin: lämpimiä vaatteita ja peittoja ruokaa, lääkkeitä ja hygieniatarvikkeita astioita veden säilytykseen kynttilöitä ja taskulamppuja lämmityspuita radio Tarkista vakuutusehtojen suojeluohjeet! 6.1 Miten varautua myrskyyn? Voit varautua myrskyyn pitämällä pihasi puut ja rakennukset kunnossa ja huolehtimalla, että sinulla on ajantasainen vakuutusturva omaisuudellesi. Arvioi pihapiirisi puiden kunto ja poistata puut, jotka voivat kaatuessaan aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. Myrskyn uhatessa voit myös ehkäistä ennalta myrskytuhoja siirtämällä pihalla olevan irtaimiston kuten grillin ja pihakalusteet varastoon, kiinnittämällä veneesi ja sulkemalla rakennuksen sähköt sähköpääkatkaisimesta. Ukkosmyrsky ja salamat voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä sähköisiin laitteisiin. Jotkut sähköiset laitteet, kuten tietokoneet ja televisiot ovat erityisen herkkiä jännitteenvaihteluille. 12

14 6.2 Miten toimia vahinkotilanteessa? 1. Kirjaa vahingot muistiin ja valokuvaa ne. Estä lisävahinkojen syntyminen. Esimerkiksi talon rikkoutunut katto täytyy suojata, ettei sadevettä vuoda sisään. Soita hätäkeskukseen numeroon 112, jos kyseessä on ihmisille tai omaisuudelle välitöntä vaaraa aiheuttava tilanne, esimerkiksi suuri puu on kaatumaisillaan asuinrakennuksen päälle. 2. Vaurioituneissa sähköverkoissa voi esiintyä niin sanottuja nollavikoja. Nollavika voi rikkoa sähkölaitteita ja aiheuttaa tulipalovaaran. Kun talossa on nollavika, voi sähkölaitteiden metallisista kuorista saada sähköiskun tai valot voivat palaa erityisen kirkkaasti tai himmeästi. Jos sähkölaitteet toimivat oudosti ja epäilet nollavikaa, kytke sähköt nopeasti pois pääkytkimestä. Ole varovainen, sillä sähköpääkeskuskin voi nollavikatilanteessa olla jännitteinen. 3. Kirjaa ylös tekemäsi työtunnit. Älä tee itse vaarallisia töitä, vaan tilaa tarvittaessa avuksi ammattilainen, esimerkiksi metsuri tai kattojen korjauksiin erikoistunut yritys. Pysy etäällä maassa olevista sähkölinjoista, sillä ne saattavat olla jännitteisiä. 4. Ole yhteydessä omaan vakuutusyhtiöösi. Voit tehdä vahinkoilmoituksen puhelimessa tai vakuutusyhtiön internetsivujen kautta. Jos myrsky on ollut raju tai laajalla alueella, saattaa vakuutusyhtiön korvauskäsittelyssä olla ruuhkaa. 5. Aloita pihan- ja metsänraivaustyöt vasta myrskyn loputtua. Hyönteisvahinkojen todennäköisyyttä voi alentaa korjaamalla ripeästi metsästä myrskyssä kaatuneet puut. 13

15 7 Esimerkkejä luonnonilmiövahinkojen korvauksista Voimakas tuuli repi osan saunarakennuksemme katosta irti ja heitti sen naapurimme talon päälle. Hänen talostaan meni kaksi ikkunaa rikki. Olemmeko korvausvastuussa? Ette ole, mikäli kattonne oli kunnossa. Koska ette ole syyllistyneet huolimattomuuteen tai laiminlyöntiin, vahingonkorvausvelvollisuutta naapurille ei ole. Salamointi aiheutti sähkö- ja puhelinverkkoon jännitepiikin, joka rikkoi vanhan pakastimemme. Syksyllä metsästetyn hirven lihat ja pakkaseen säilömämme marjat sulivat. Korvataanko vahingot kotivakuutuksestani? Korvataan, jos vakuutusturva on laaja. Suppeimmista tai perustasoisista kotivakuutuksista pakasteita ei korvata. Naapurin tontilla kasvanut puu kaatui puuliiterimme päälle ja romahdutti sen. Liiterissä olleet polttopuutkin kastuivat käyttökelvottomiksi. Voimmeko saada korvausta jostain vakuutuksesta? Voitte saada korvausta omasta kotivakuutuksestanne tai joissain tapauksissa naapurin mahdollisesta vastuuvakuutuksesta. Suppeastakin kotivakuutuksesta voi saada korvausta, jos kyseessä on korvattava myrskyvahinko. Jos puun kaatumista ei ole aiheuttanut myrsky, korvausta voidaan maksaa laajimmista kotivakuutuksista. Naapurin vastuuvakuutuksesta voi saada korvausta, jos esimerkiksi puu on ollut jo silminnähden huonossa kunnossa ja naapuri on laiminlyönyt sen kaatamisen ajoissa. Myrskyn aikana satoi niin paljon, ettei sade ehtinyt imeytyä maahan vaan tulvi kellariimme ja tärveli siellä säilytyksessä olleet tavarat. Korvataanko se vakuutuksesta? Vahinko korvataan kotivakuutuksesta, jos rankkasateen aiheuttamaa tulvimista koskevat ehdot täyttyvät. Edellytyksenä korvattavuudelle voi olla esimerkiksi 30 mm:n sademäärä tunnissa tai 75 mm:n vuorokaudessa. Myrskytuuli mylläsi pihamme puita ja pensaita siten, että piha täytyy raivata. Korvataanko vakuutuksesta pihan raivaamisesta aiheutuneet kustannukset? Raivauskustannukset korvataan kotivakuutuksesta. Kotivakuutuksesta voi saada korvausta myös puiden ja pensaiden taimista. 14

16 FINE Porkkalankatu 1, Helsinki

Vesistötulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu rakennus- ja irtaimistovahinkojen korvaamisesta

Vesistötulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu rakennus- ja irtaimistovahinkojen korvaamisesta Vesistötulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu rakennus- ja irtaimistovahinkojen korvaamisesta Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista

Lisätiedot

Vertailu myrskyvahinkojen korvaamisesta kotivakuutuksista Teksti Vakuutus- ja rahoitusneuvonta, 2012

Vertailu myrskyvahinkojen korvaamisesta kotivakuutuksista Teksti Vakuutus- ja rahoitusneuvonta, 2012 1 Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Porkkalankatu 1 00180 Helsinki Puh. (09) 6850 120 Fax (09) 6850 1220 Vertailu myrskyvahinkojen korvaamisesta kotivakuutuksista Teksti Vakuutus- ja rahoitusneuvonta, 2012

Lisätiedot

VAKUUTUSALAN ROOLI. Riskien identifiointi Riskitietoisuuden lisääminen vakuutettujen keskuudessa Riskien analysointi Vahingontorjunta Riskinkanto

VAKUUTUSALAN ROOLI. Riskien identifiointi Riskitietoisuuden lisääminen vakuutettujen keskuudessa Riskien analysointi Vahingontorjunta Riskinkanto VAKUUTUSYHTIÖIDEN VARAUTUMINEN ILMASTONMUUTOKSEEN Risto Joppe Karhunen Johtaja Turvallisuus & Infra 1 VAKUUTUSALAN ROOLI Riskien identifiointi Riskitietoisuuden lisääminen vakuutettujen keskuudessa Riskien

Lisätiedot

PELASTUSALAN NEUVOTTELUPÄIVÄT SN 28 Myrskytuhot vakuutusalan kannalta. Seppo Pekurinen Vahingontorjuntapäällikkö Finanssialan Keskusliitto

PELASTUSALAN NEUVOTTELUPÄIVÄT SN 28 Myrskytuhot vakuutusalan kannalta. Seppo Pekurinen Vahingontorjuntapäällikkö Finanssialan Keskusliitto PELASTUSALAN NEUVOTTELUPÄIVÄT SN 28 Myrskytuhot vakuutusalan kannalta Seppo Pekurinen Vahingontorjuntapäällikkö Finanssialan Keskusliitto Eriasteisia vahinkoja aiheuttavat sääilmiöt > Rankkasade > Lumisade,

Lisätiedot

Kodin vakuuttaminen osana arjen riskienhallintaa

Kodin vakuuttaminen osana arjen riskienhallintaa Kodin vakuuttaminen osana arjen riskienhallintaa Asuntovakuuttamisen tietoisku Helsingin Pelastusliitto HELPE:n ja Kiinteistöliitto Uusimaan asukasturvallisuusilta 8.9.2015 Hannu Partanen 2 Sisältö 1)

Lisätiedot

Vertailutietoa nuorten kotivakuutuksista

Vertailutietoa nuorten kotivakuutuksista Vertailutietoa nuorten kotivakuutuksista Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista 18.12.2013 Johanna Kantola ja Hanna Salo Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Lisätiedot

Parasta TURVAA METSÄLLESI. Vakuutusopas If Metsävakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Parasta TURVAA METSÄLLESI. Vakuutusopas If Metsävakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Parasta TURVAA METSÄLLESI Vakuutusopas If Metsävakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen IF METSÄVAKUUTUS Sisällys Perusasioita, jotka on hyvä tietää... 3 Metsäsi turvaksi If Metsävakuutus... 3 Metsävakuutuksen

Lisätiedot

Pohjois-Suomen kiinteistöyhdistys ry. Heikki Ollikainen 12.9.2011 Pohjola Vakuutus Oy

Pohjois-Suomen kiinteistöyhdistys ry. Heikki Ollikainen 12.9.2011 Pohjola Vakuutus Oy Pohjois-Suomen kiinteistöyhdistys ry Heikki Ollikainen 12.9.2011 Pohjola Vakuutus Oy Kiinteistövakuutusten rakenne (KI 01) Esinevakuutus Laaja turva tai ilmiöpohjainen Vastuu- ja oikeusturva Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Vertailutietoa kotivakuutuskorvauksista tehtävistä ikävähennyksistä

Vertailutietoa kotivakuutuskorvauksista tehtävistä ikävähennyksistä Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Porkkalankatu 1 00180 Helsinki Puh. (09) 6850 120 Fax (09) 6850 1220 www.fine.fi Vertailutietoa kotivakuutuskorvauksista tehtävistä ikävähennyksistä Vakuutus- ja rahoitusneuvonta,

Lisätiedot

Vertailutietoa nuorten kotivakuutuksista

Vertailutietoa nuorten kotivakuutuksista Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Porkkalankatu 1 00180 Helsinki Puh. (09) 6850 120 Fax (09) 6850 1220 www.fine.fi Vertailutietoa nuorten kotivakuutuksista Vakuutus- ja rahoitusneuvonta, Hanna Salo 2011 Tässä

Lisätiedot

Vastuuvakuutukset ja kulotus

Vastuuvakuutukset ja kulotus Vastuuvakuutukset ja kulotus Vakuutukset. Rahastot. Pankki. Pekka Kokko 11.11.2009 Mitä vastuuriskillä tarkoitetaan? Riski siitä, että yritys tai yhteisö joutuu kantamaan seuraamukset toimintansa tuotteensa

Lisätiedot

TULVATURVA VAKUUTUKSISSA. Seppo Pekurinen Vahingontorjuntapäällikkö

TULVATURVA VAKUUTUKSISSA. Seppo Pekurinen Vahingontorjuntapäällikkö TULVATURVA VAKUUTUKSISSA Seppo Pekurinen Vahingontorjuntapäällikkö 1 LAKI 2 FK Jäseniä 419: vakuutuslaitoksia 62, vahinkovakuutusyhtiöitä 42 3 VAHINKOVAKUUTUKSEN MARKKINAOSUUDET 2013 OP-Pohjola-ryhmä LähiTapiola-ryhmä

Lisätiedot

Vihti, Somero ja Salo KASVINVILJELYILTA SSO MAATALOUS ETELÄ

Vihti, Somero ja Salo KASVINVILJELYILTA SSO MAATALOUS ETELÄ ETELÄ SSO MAATALOUS KASVINVILJELYILTA Vihti, Somero ja Salo TÄTÄ LÄHITAPIOLAN ON UUSI LIIKENNEVAKUUTUS LÄHITAPIOLA LÄHITAPIOLAN UUSI LIIKENNEVAKUUTUS PALKITSEE VAHINGOTTOMUUDESTA Jatkossa liikennevakuutuksen

Lisätiedot

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA

2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan turvat Vastuuturva Oikeusturva 2.2 Vakuutettu toiminta 3 ERITYISESTI HUOMIOITAVAA 1 Asiakastunnus 109024153 Woltman Group Oy Paciuksenkaari 16 B 64 00270 HELSINKI VAKUUTUSSOPIMUS 16-522-521-2 Vakuutuskirja muodostuu seuraavista osista: 1 YLEISTÄ 1 YLEISTÄ 2 YRITYSVAKUUTUS 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

VENE- JA VENEVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT

VENE- JA VENEVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT Alk 1 VENE- JA VENEVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2008 VAKUUTUSEHDON SOVELTAMINEN Vakuutussopimukseen sisältyvät vakuutusturvat on mainittu vakuutuskirjassa. Vakuutuskirjassa mainittuihin venevakuutusturviin

Lisätiedot

Käsiteltävät asiat. Kiinteistövakuuttamisen tietoisku. Kiinteistövakuutustuotteet. Vakuutuksen korvauspiiristä. Vakuutuksien suojeluohjeista

Käsiteltävät asiat. Kiinteistövakuuttamisen tietoisku. Kiinteistövakuutustuotteet. Vakuutuksen korvauspiiristä. Vakuutuksien suojeluohjeista Kiinteistövakuuttamisen tietoisku Helsingin pelastusliitto ja Kiinteistöliitto Uusimaa Asukasturvallisuusilta 26.4.2016 OP Vakuutus Oy / Jarmo Vähä Pietilä OP Vakuutus Oy Käsiteltävät asiat Kiinteistövakuutustuotteet

Lisätiedot

LähiTapiola Etelä Pohjanmaa Matti Hallila. Metsäomaisuuden turvaaminen

LähiTapiola Etelä Pohjanmaa Matti Hallila. Metsäomaisuuden turvaaminen Metsäomaisuuden turvaaminen Toimiva ja reilu. Paikallinen kumppani. Ainoa eteläpohjalaisten omistama finanssiryhmä Tarjoamme henkilökohtaista palvelua kaikissa kanavissa. Kaikki tuotteet ja palvelut kehitetään

Lisätiedot

DHL KULJETUSVAKUUTUS OTA RENNOSTI. OLET HYVISSÄ KÄSISSÄ.

DHL KULJETUSVAKUUTUS OTA RENNOSTI. OLET HYVISSÄ KÄSISSÄ. DHL KULJETUSVAKUUTUS OTA RENNOSTI. OLET HYVISSÄ KÄSISSÄ. OLETKO SUOJAUTUNUT KATTAVASTI? Rahdinkuljettajilla on rajoitettu vastuu tuotteiden katoamisesta tai vahingoittumisesta kansainvälisiä kuljetuksia

Lisätiedot

Suojelukohteet Kotivakuutuksessa. 7.11.2013 Veli-Pekka Kemppinen

Suojelukohteet Kotivakuutuksessa. 7.11.2013 Veli-Pekka Kemppinen Suojelukohteet Kotivakuutuksessa 7.11.2013 Veli-Pekka Kemppinen Täydestä hinnasta vakuuttaminen Rakennus ja irtaimisto voidaan vakuuttaa täydestä hinnasta, jolla tarkoitetaan vakuuttamista pinta-alatietojen

Lisätiedot

Vakuutusalan kommenttipuheenvuoro. Risto Joppe Karhunen

Vakuutusalan kommenttipuheenvuoro. Risto Joppe Karhunen Vakuutusalan kommenttipuheenvuoro Risto Joppe Karhunen +358 400 737 952 2010 SÄÄ - Poikkeuksellisen pitkä pakkaskausi => tuiskuavan lumen aiheuttamat ongelmat raide- ja lentoliikenteelle - Etelärannikolla

Lisätiedot

Fenniaturvan metsävakuutukset. Tuote-esite voimassa 1.7. 2014 alkaen

Fenniaturvan metsävakuutukset. Tuote-esite voimassa 1.7. 2014 alkaen Fenniaturvan metsävakuutukset Tuote-esite voimassa 1.7. 2014 alkaen Fenniaturvan metsävakuutukset Sisältö Metsäsi turvaksi Fenniaturvan metsävakuutukset 3 Valitse metsävakuutus tarpeesi mukaan 3 Metsävakuutuksella

Lisätiedot

Seuraeläinvakuutukset - Vertailu kissan ja koiran aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta koti- ja vastuuvakuutuksista

Seuraeläinvakuutukset - Vertailu kissan ja koiran aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta koti- ja vastuuvakuutuksista Seuraeläinvakuutukset - Vertailu kissan ja koiran aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta koti- ja vastuuvakuutuksista Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista

Lisätiedot

TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2012 alkaen. Pohjolan kiinteistövakuutukset

TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2012 alkaen. Pohjolan kiinteistövakuutukset TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2012 alkaen. Pohjolan kiinteistövakuutukset Kiinteistön rakennukset ovat arvokasta omaisuutta, josta taloyhtiön hallitus ja yrityksen johto ovat vastuussa. Onneksi voitte vakuuttaa

Lisätiedot

Myyräntöitä taimikoissa Metsävakuutus auttaa

Myyräntöitä taimikoissa Metsävakuutus auttaa Myyräntöitä taimikoissa Metsävakuutus auttaa Vakuutukset. Rahastot. Pankki. Pärnu 24.4.2009 Jääkö arvokkain omaisuutesi luonnonvoimien armoille? Tammelan metsäpalo 9.6.997 * maastopaloja 3000-5000 vuosittain

Lisätiedot

Varaudu ilmastonmuutokseen - vakuuta metsäsi

Varaudu ilmastonmuutokseen - vakuuta metsäsi Varaudu ilmastonmuutokseen - vakuuta metsäsi Vakuutukset. Rahastot. Pankki. Metsänomistajan Talvipäivä Pekka Kokko 30.1.2010 1 Varaudu ilmastonmuutokseen - vakuuta metsäsi 1. Ilmastonmuutos ja sen vaikutukset

Lisätiedot

Perustietoa kotivakuutuksista

Perustietoa kotivakuutuksista Perustietoa kotivakuutuksista Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista 18.12.2013 Johanna Kantola ja Hanna Salo Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE

Lisätiedot

LÄHI-FARMI MAATILAN VAKUUTUS

LÄHI-FARMI MAATILAN VAKUUTUS Yhdistelmävakuutus, joka koostuu seuraavista vakuutuksista: PERUSOSA - Esinevakuutus LISÄTURVAVAKUUTUKSET - Laaja keskeytysvakuutus - Maataloustraktorivakuutus - Rajoitettu keskeytysvakuutus - Metsävakuutus

Lisätiedot

Yleistä tarjouskilpailusta

Yleistä tarjouskilpailusta Hallitus 3.12.2012, LIITE 7 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TARJOUSYHTEENVETO JA SUOSITUS 19. MARRASKUUTA 2012 Päivi Manni, asiakaspäällikkö Lasse Kärnä, asiakaspäällikkö Marsh Espoo

Lisätiedot

Metsävakuuttaminen. Ismo Ruokoselkä

Metsävakuuttaminen. Ismo Ruokoselkä Metsävakuuttaminen Ismo Ruokoselkä Vakuuta metsäsi! Myrskyt tuhoavat laajojakin alueita, menetykset voivat olla useita kymmeniä tuhansia euroja. Myrskyt ennusteiden mukaan lisääntyvät edelleen ja ovat

Lisätiedot

Kotivakuutusten hintavertailu

Kotivakuutusten hintavertailu 1 Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Porkkalankatu 1 00180 Helsinki Puh. (09) 6850 120 Fax (09) 6850 1220 www.fine.fi Kotivakuutusten hintavertailu Vakuutus- ja rahoitusneuvonta, Hanna Salo 2011 Tässä vertailussa

Lisätiedot

Parasta TURVAA HEVOSELLESI. Vakuutusopas If Hevosvakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Parasta TURVAA HEVOSELLESI. Vakuutusopas If Hevosvakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Parasta TURVAA HEVOSELLESI Vakuutusopas If Hevosvakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen IF HEVOSVAKUUTUS Sisällys Perusasioita, jotka on hyvä tietää... 3 Vakuutuksen sisältö............................................

Lisätiedot

PERUSTIETOA KOTIVAKUUTUKSISTA

PERUSTIETOA KOTIVAKUUTUKSISTA Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Porkkalankatu 1 00180 Helsinki Puh. (09) 6850 120 Fax (09) 6850 1220 www.fine.fi PERUSTIETOA KOTIVAKUUTUKSISTA Vakuutus- ja rahoitusneuvonta, Hanna Salo 2011 Tässä oppaassa

Lisätiedot

KIINTEISTÖJEN. vakuutukset. if.fi/yritys

KIINTEISTÖJEN. vakuutukset. if.fi/yritys KIINTEISTÖJEN vakuutukset if.fi/yritys OMISTAMISEN riskit kuriin Kiinteistön omistamiseen, hallintaan ja hoitoon liittyy useita riskejä. Meiltä Ifistä saat kattavan ja yksinkertaisen vakuutusratkaisun,

Lisätiedot

Varautuminen ympäristövahinkoihin - toiminnan vastuuvakuutus. Ympäristöpäivä Riikka Akselinmäki

Varautuminen ympäristövahinkoihin - toiminnan vastuuvakuutus. Ympäristöpäivä Riikka Akselinmäki Varautuminen ympäristövahinkoihin - toiminnan vastuuvakuutus Ympäristöpäivä Riikka Akselinmäki Vastuuvakuutuksen osapuolet Vakuutuskorvaus Vakuutussopimus Korvausvastuu Vahingonkärsinyt Vakuutuksenottaja

Lisätiedot

Kiinteistövakuutukset

Kiinteistövakuutukset TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2009 alkaen. Kiinteistövakuutukset Tämä tuoteseloste antaa yleiskuvan Pohjolan kiinteistövakuutuksista, joilla voidaan vakuuttaa sekä asuin- ja liikerakennukset että teollisuusrakennukset.

Lisätiedot

OMAISUUSVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2011

OMAISUUSVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2011 Om 1 OMAISUUSVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2011 101 OMAISUUSVAKUUTUKSESSA KÄYTETTÄVIÄ KÄSITTEITÄ Jälleenhankinta-arvo Käypä arvo Nykyarvo Vakuutusmäärä Ensivastuu Jäännösarvo Jälleenhankinta-arvolla

Lisätiedot

Voimassa 1.2.2015 alkaen.

Voimassa 1.2.2015 alkaen. TUOTESELOSTE KOTI 1 Voimassa 1.2.2015 alkaen. 2 SISÄLLYSLUETTELO Koti kotisi ja perheesi turvaksi 5 Millaisessa asunnossa asut? 6 Miten koti ja omaisuus vakuutetaan? 6 Omavastuulla voit vaikuttaa vakuutuksen

Lisätiedot

Korvaukset matkavakuutuksesta matkan peruuntuessa

Korvaukset matkavakuutuksesta matkan peruuntuessa 1 Porkkalankatu 1 00180 Helsinki Puh (09) 6850 120 www.fine.fi Korvaukset matkavakuutuksesta matkan Vakuutus- ja rahoitusneuvonta, Hanna Salo 2012 Tässä oppaassa kerrotaan niistä korvauksista, joita matkavakuutuksesta

Lisätiedot

Suomen Talousverkko Oy:n franchising-yrittäjien vakuutusratkaisu. if.fi 010 19 15 00

Suomen Talousverkko Oy:n franchising-yrittäjien vakuutusratkaisu. if.fi 010 19 15 00 Suomen Talousverkko Oy:n franchising-yrittäjien vakuutusratkaisu if.fi 010 19 15 00 Suomen Talousverkko suosittaa franchising-yrittäjilleen alla olevan mukaista vakuutusturvaa. Harmaalla merkityt kohdat

Lisätiedot

TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2014 alkaen. Pohjolan kiinteistövakuutukset

TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2014 alkaen. Pohjolan kiinteistövakuutukset TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2014 alkaen. Pohjolan kiinteistövakuutukset Kiinteistön rakennukset ovat arvokasta omaisuutta, josta taloyhtiön hallitus ja yrityksen johto ovat vastuussa. Onneksi voitte vakuuttaa

Lisätiedot

Vastuuvakuutus VA 04. 319 Huolto- ja korjausliike. 321 Käsiteltävänä ja huolehdittavana oleva omaisuus. 320 Autohuoltamo ja -korjaamo

Vastuuvakuutus VA 04. 319 Huolto- ja korjausliike. 321 Käsiteltävänä ja huolehdittavana oleva omaisuus. 320 Autohuoltamo ja -korjaamo Vastuuvakuutus VA 04 Erityisehdot 319-396. Voimassa 1.1.2016 133 380 1 04.16 319 Huolto- ja korjausliike 3.2.2 ja 3.2.3 vakuutuksesta korvataan myös vahinko, joka aiheutetaan huollettavaksi tai korjattavaksi

Lisätiedot

Vakuutusehto YT308 Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen.

Vakuutusehto YT308 Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. TMH 0.2 Vakuutusehto YT308 Kiinteistön hallinnon vastuuvakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. Sisällysluettelo 1 Korvattavat vahingot, vakuutetut ja voimassaoloalue 1.1 Korvattavat vahingot 1.2 Vakuutetut

Lisätiedot

Voimassa 1.3.2015 alkaen.

Voimassa 1.3.2015 alkaen. TUOTESELOSTE 1 Voimassa 1.3.2015 alkaen. 2 SISÄLLYSLUETTELO POP Koti kotisi ja perheesi turvaksi 5 Millaisessa asunnossa asut? 6 Miten koti ja omaisuus vakuutetaan? 6 Omavastuulla voit vaikuttaa vakuutuksen

Lisätiedot

Vakuutuksen kohteena oleva omaisuus Rakennukset ja rakennelmat (mm. vedenottamot ja pumppaamot) Koneet ja laitteet edellisissä

Vakuutuksen kohteena oleva omaisuus Rakennukset ja rakennelmat (mm. vedenottamot ja pumppaamot) Koneet ja laitteet edellisissä Vesiosuuskunnat 20. ja 21.3.2014 Esinevakuutukset Vakuutuksen kohteena oleva omaisuus Rakennukset ja rakennelmat (mm. vedenottamot ja pumppaamot) Koneet ja laitteet edellisissä o pumput, venttiilit, mittarit,

Lisätiedot

Turvaa, tuottoa ja veroetuja Tapiolasta

Turvaa, tuottoa ja veroetuja Tapiolasta Turvaa, tuottoa ja veroetuja Tapiolasta Vakuutukset. Rahastot. Pankki. Pekka Kokko 8.5.2011 18.5.2011 1 Älä jätä metsääsi oman onnensa nojaan! Asta-myrskyn jälkiä 30.7.2010 * Suurimmat vahingot jopa 400.000

Lisätiedot

Maatilatuotannon vakuutukset

Maatilatuotannon vakuutukset Maatilatuotannon vakuutukset Tuoteseloste voimassa 1.1.2012 alkaen. Maatilan tuotantorakennuksen, koneen, laitteen, tuotteen ja tarvikkeen sekä eläinten vahingoittuminen tarkoittaa rahan menoa. Tilannetta

Lisätiedot

Kiinteistövakuutus. Sisällysluettelo. Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2014 alkaen ESINEVAKUUTUKSET 2

Kiinteistövakuutus. Sisällysluettelo. Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2014 alkaen ESINEVAKUUTUKSET 2 Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2014 alkaen Sisällysluettelo ESINEVAKUUTUKSET 2 1 Yleiskuvaus 2 2 Vakuutuksen kohde 2 3 Vakuutuksen voimassaoloalue 3 4 Turvatasot 3 6 Luonnonilmiövakuutus 5 7 Poikkeuksellisten

Lisätiedot

Alkutesti. Kysymys 1: Lähdette kaveriporukalla laivalle juhlimaan peruskoulun päättymistä. Mitä vakuutuksia tarvitsette?

Alkutesti. Kysymys 1: Lähdette kaveriporukalla laivalle juhlimaan peruskoulun päättymistä. Mitä vakuutuksia tarvitsette? Vakuutukset Alkutesti Kysymys 1: Lähdette kaveriporukalla laivalle juhlimaan peruskoulun päättymistä. Mitä vakuutuksia tarvitsette? a) Ette mitään, koska ette aio poistua laivasta. b) Kaikille oman matkustajavakuutuksen,

Lisätiedot

Toimiminen EU avustajana. Tukisarka2015 koulutus 25.3.2015

Toimiminen EU avustajana. Tukisarka2015 koulutus 25.3.2015 Toimiminen EU avustajana Tukisarka2015 koulutus 25.3.2015 Vakuutetut Vakuutettuja ovat tuottajayhdistysten nimeämät ja maataloustuottajain liittojen hyväksymät EU-avustajat, jotka avustavat MTK:n jäseniä

Lisätiedot

Valitse venevakuutus

Valitse venevakuutus Valitse venevakuutus huolella TIEDÄMME MITÄ SE VAATII Helsinki Maarianhamina Tukholma Göteborg Malmö Robert Rostedt Vanhan koiran on aika oppia uusia temppuja Aina kun saan tilaisuuden viettää hiukan ylimääräistä

Lisätiedot

Riskienhallinta ja asunnottomuutta aiheuttavien velkojen järjestely

Riskienhallinta ja asunnottomuutta aiheuttavien velkojen järjestely Riskienhallinta ja asunnottomuutta aiheuttavien velkojen järjestely Vantaa 8.5.2017 Riskivakuutushanke Ympäristöministeriön toimeksiannossa keskityttiin selvittämään kotivakuutuksen tuomaa turvaa ja toisaalta

Lisätiedot

Maatilavakuutus Tuoteseloste

Maatilavakuutus Tuoteseloste Maatilavakuutus Tuoteseloste Voimassa 1.6.2004 alkaen Tuoteseloste antaa sinulle tiedot, joita tarvitset voidaksesi valita parhaiten tarpeitasi vastaavan vakuutuksen. Vakuutusturva on selostettu oleellisimmilta

Lisätiedot

Metsävakuutus. Tuoteseloste Vakuutusehdot

Metsävakuutus. Tuoteseloste Vakuutusehdot Metsävakuutus Tuoteseloste Vakuutusehdot METSÄVAKUUTUS Tuoteseloste ja vakuutusehdot voimassa 1.1.2016 alkaen. Vakuutukset verkossa www.op.fi www.pohjola.fi www.eurooppalainen.fi Verkkopalvelussamme voit

Lisätiedot

Tämä vakuutuskirja korvaa päivätyn vakuutuskirjan.

Tämä vakuutuskirja korvaa päivätyn vakuutuskirjan. Asiakastunnus 57250970 1 Anttolainen Tuomo Matintie 13-15 D 45610 KORIA Vakuutuksenottaja Anttolainen Tuomo (100883-231S) Vakuutuskausi Vakuutusmaksu Sopimusehdot 08.06.2016-07.06.2017. Sopimus on jatkuva.

Lisätiedot

TALOYHTIÖN VAKUUTUSASIAT & HALLITUKSEN JÄSENTEN VASTUU- JA OIKEUSTURVAVAKUUTUKSET

TALOYHTIÖN VAKUUTUSASIAT & HALLITUKSEN JÄSENTEN VASTUU- JA OIKEUSTURVAVAKUUTUKSET TALOYHTIÖN VAKUUTUSASIAT & HALLITUKSEN JÄSENTEN VASTUU- JA OIKEUSTURVAVAKUUTUKSET 30.1.2014 Finib Oy Vattuniemenkuja 4 E, 00210 HELSINKI Y-tunnus: 1989615-0 Kotipaikka: Helsinki Puhelin: 09-7517 0700 finib@finib.fi,

Lisätiedot

Ryhma 001 RESERVILAISTEN&RESERVIUPSEERIEN AMPUMATILAISU. Vakuutettuja 400

Ryhma 001 RESERVILAISTEN&RESERVIUPSEERIEN AMPUMATILAISU. Vakuutettuja 400 VAKUUTUSKIRJA Sivu Ryhmatapatu rmavakuutus 1 Vakuutustunnus 25.11.2010 70090201950 Asiakastunnus 20532702 RESERVILAISLIITTO RY DOBELNINKATU 2 00260 HELSINKI Vakuutuksenottaja Vakuutuskausi Maksu e RESERVILAISLIITTO

Lisätiedot

INFRA ry:n jäsenyritysten vastuuvakuutukset

INFRA ry:n jäsenyritysten vastuuvakuutukset INFRA ry:n jäsenyritysten vastuuvakuutukset Voimassa 1.10.2012 alkaen Tämän oppaan tarkoitus on antaa tietoa INFRA ry:n jäsenyrityksille tyypillisistä vastuuvahinkoriskeistä ja niihin varautumisesta vastuuvakuutuksilla.

Lisätiedot

Kotivakuutus ja tuotevakuutukset - Vertailu pienen kodin irtaimiston vakuuttamisesta

Kotivakuutus ja tuotevakuutukset - Vertailu pienen kodin irtaimiston vakuuttamisesta Kotivakuutus ja tuotevakuutukset - Vertailu pienen kodin irtaimiston vakuuttamisesta Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista 18.12.2013 Johanna Kantola

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET VAKUUTUSTUTKINTO 171. SUORITUSTILAISUUS MOOTTORIAJONEUVOVAKUUTUKSET 16.9.2015 1. Millä perusteilla määritellään liikennevakuutuksesta maksettavan

Lisätiedot

Perustietoa kotivakuutuksista

Perustietoa kotivakuutuksista Perustietoa kotivakuutuksista 2017 Hanna Salo FINE FINE 2017 Työryhmä: Iiris Puhakka, Hanna Salo Sisällys 1 Johdanto 3 2 Perustietoa kotivakuutuksista 3 2.1 Laaja vai suppea kotivakuutus? 3 2.2 Kotivakuutuksen

Lisätiedot

MUTKU-PÄIVÄT 2009. ÖLJYSÄILIÖVAHINGOT - vakuutusalan näkökulma

MUTKU-PÄIVÄT 2009. ÖLJYSÄILIÖVAHINGOT - vakuutusalan näkökulma MUTKU-PÄIVÄT 2009 ÖLJYSÄILIÖVAHINGOT - vakuutusalan näkökulma Seppo Pekurinen Finanssialan Keskusliitto Vakuutuslainsäädäntö ja turvallisuus Vahingontorjunta 332 luottolaitosta ja 86 vakuutuslaitosta Palo-,

Lisätiedot

Voimassa alkaen.

Voimassa alkaen. TUOTESELOSTE KOTI 1 Voimassa 1.9.2016 alkaen. 2 SISÄLLYSLUETTELO Koti kotisi ja perheesi turvaksi 5 Millaisessa asunnossa asut? 6 Miten koti ja omaisuus vakuutetaan? 6 Omavastuulla voit vaikuttaa vakuutuksen

Lisätiedot

22.1.2.2 Muulle sähkölaitteelle jännitevaihtelusta tai muusta sähköilmiöstä aiheutunutta vahinkoa ei korvata.

22.1.2.2 Muulle sähkölaitteelle jännitevaihtelusta tai muusta sähköilmiöstä aiheutunutta vahinkoa ei korvata. 1 22 PERUSKOTIVAKUUTUS Voimassa 1.7.2014 alkaen Näitä vakuutusehtoja sovelletaan, jos vakuutus on liitetty vakuutussopimukseen ja on merkitty vakuutuskirjaan. 22.1 Korvattavat vakuutustapahtumat ja näihin

Lisätiedot

Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset. if.fi 010 19 15 00

Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset. if.fi 010 19 15 00 Ohjelmistoyrittäjien vakuutukset if.fi 010 19 15 00 vakuutussuositus ohjelmistoyrittäjät ry:n jäsenille Oheista taulukkoa voidaan käyttää apuna vakuutusratkaisua suunniteltaessa. Siinä olevat turvalaajuudet

Lisätiedot

Korvattavuuden ratkaisemisen osalta myrsky- ja palovahingot ovat helpoimmasta päästä, sillä käytännössä kaikkiin esinevakuutuksiin sisältyy turva

Korvattavuuden ratkaisemisen osalta myrsky- ja palovahingot ovat helpoimmasta päästä, sillä käytännössä kaikkiin esinevakuutuksiin sisältyy turva Korvattavuuden ratkaisemisen osalta myrsky- ja palovahingot ovat helpoimmasta päästä, sillä käytännössä kaikkiin esinevakuutuksiin sisältyy turva kyseisten riskien varalta Palovahinkojen osalta oma rajanvetonsa

Lisätiedot

Asiakkaat ilman sähköä, koko asiakasmäärä 17500

Asiakkaat ilman sähköä, koko asiakasmäärä 17500 Tapaninpäivän myrskytuhojen selvittämiseen liittyvät tiedotteet Tapaninpäivän poikkeuksellisen voimakas myrsky aiheutti ennen kokemattoman määrän vikoja yhtiömme jakeluverkolla. Kotisivuillamme julkaisimme

Lisätiedot

400 YKSITYISHENKILÖN VASTUUVAKUUTUS Voimassa alkaen

400 YKSITYISHENKILÖN VASTUUVAKUUTUS Voimassa alkaen 1 400 YKSITYISHENKILÖN VASTUUVAKUUTUS Voimassa 1.7.2014 alkaen Sisältyy vakuutussopimukseen kun siitä on sovittu ja tehty merkintä vakuutuskirjaan. 400.1 Vakuutuksen tarkoitus 400.2 Vakuutetut Yksityishenkilön

Lisätiedot

Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys

Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys Pohjois- Suomen Kiinteistöyhdistys 9.4.2014 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Juha Ryynänen Oy Urakkasopimukset ja vakuutusturva 2 Mitä vakuutusturvaan liittyviä näkökohtia asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

Metsävakuutus. Tuoteseloste Vakuutusehdot

Metsävakuutus. Tuoteseloste Vakuutusehdot Metsävakuutus Tuoteseloste Vakuutusehdot POHJOLAN MITTATURVA Tuoteseloste ja vakuutusehdot voimassa 1.1.2015 alkaen. Vakuutukset verkossa www.op.fi www.pohjola.fi www.eurooppalainen.fi Verkkopalvelussamme

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI 13. ELOKUUTA 2015. Petri Kurkinen Asiakaspäällikkö Marsh Oy

LIEKSAN KAUPUNKI 13. ELOKUUTA 2015. Petri Kurkinen Asiakaspäällikkö Marsh Oy LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSYHTEENVETO JA SUOSITUS OSA 2: Omaisuus-, keskeytys-, metsä-, vene-, näyttely-, julkisyhteisönvastuu- ja hallinnon vastuu-, oikeusturva- sekä liikenne- ja ajoneuvovakuutukset 13.

Lisätiedot

As Oy Tampereen Neilikka

As Oy Tampereen Neilikka As Oy Tampereen Neilikka As Oy Tampereen Neilikka Keskisenkatu 6, 33710 Tampere As Oy Tampereen Neilikkaan valmistuu 37 asuntoa, joissa kaikissa on tasokkaat pintamateriaalit ja moderni varustetaso LaminaaJlaJat

Lisätiedot

Saat Buster Vakuutuksen veloituksetta vuodeksi Buster Plus Starttipaketin yhteydessä.

Saat Buster Vakuutuksen veloituksetta vuodeksi Buster Plus Starttipaketin yhteydessä. Buster Vakuutus Yhtä huoleton valinta kuin Busterisikin. Saat Buster Vakuutuksen veloituksetta vuodeksi Buster Plus Starttipaketin yhteydessä. Voit veneillä milloin vain, kattava vakuutusturva on voimassa

Lisätiedot

Toiminnan vastuuvakuutus. Vakuutusehto VA1. Voimassa alkaen

Toiminnan vastuuvakuutus. Vakuutusehto VA1. Voimassa alkaen Toiminnan vastuuvakuutus Vakuutusehto VA1 Voimassa 1.10.2010 alkaen 2 Sisällysluettelo 1. Korvattavat vahingot 4 2. Toiminnan vastuuvakuutuksen korvausrajoitukset 4 2.1 Hallussa oleva omaisuus 4 2.2 Käsiteltävänä

Lisätiedot

Yksilöllistä TURVAA KODILLESI. Vakuutusopas If Kotivakuutus, voimassa alkaen

Yksilöllistä TURVAA KODILLESI. Vakuutusopas If Kotivakuutus, voimassa alkaen Yksilöllistä TURVAA KODILLESI Vakuutusopas If Kotivakuutus, voimassa 1.1.2017 alkaen HUOLETTOMASTI kotona If Kotivakuutus on koko kodin vakuutus vahinkojen varalle. Se varmistaa, että arki jatkuu huolettomana

Lisätiedot

Kotivakuutus ja tuotevakuutukset

Kotivakuutus ja tuotevakuutukset Kotivakuutus ja tuotevakuutukset Esimerkki pienen kodin irtaimiston vakuuttamisesta 2017 FINE Sisällys 1 Johdanto 3 2 Koti-irtaimiston laaja vakuutus 3 2.1 Perustietoa irtaimiston kotivakuutuksesta 3 2.2

Lisätiedot

OIKEUSTURVAVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT

OIKEUSTURVAVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT Va 1 VASTUUVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2014 OIKEUSTURVAVAKUUTUKSEN YLEISET EHDOT 100 1.1.2014 VAKUUTUSEHDON SOVELTAMINEN Vakuutussopimukseen sisältyvät vakuutusturvat on mainittu vakuutuskirjassa.

Lisätiedot

Kun kotona sattuu vahinko

Kun kotona sattuu vahinko Kun kotona sattuu vahinko ohjeita kuluttajille 2017 Mira Aarre FINE FINE 2017 Mira Aarre Sisällys 1. Johdanto 3 2. Vahinkoilmoitus viipymättä 3 3. Vahinkotarkastus 3 4. Ota selvää, kysy 4 4.1 Vahingon

Lisätiedot

Maatilatuotannon vakuutukset

Maatilatuotannon vakuutukset Maatilatuotannon vakuutukset TUOTESELOSTE 460020f 04.16 Voimassa 1.1.2016 alkaen. Maatilan tuotantorakennuksen, koneen, laitteen, tuotteen ja tarvikkeen sekä eläinten vahingoittuminen tarkoittaa rahan

Lisätiedot

Leirintäturvallisuus. Markku Vänskä Leirintä- ja turvatoimikunta 20.11.2010 23.11.2010 1

Leirintäturvallisuus. Markku Vänskä Leirintä- ja turvatoimikunta 20.11.2010 23.11.2010 1 Leirintäturvallisuus Markku Vänskä Leirintä- ja turvatoimikunta 20.11.2010 23.11.2010 1 2010 rajuilmat sääkartalla Asta 30.7 Veera 4.8 Lahja 7.8 Sylvi 8.8 Myrsky vai rajuilma? Myrskyn määritelmän mukaan

Lisätiedot

Kun vahinko yllättää. Miten pitää toimia, kun kotona sattuu vahinko? Kenelle vahingosta ilmoitetaan? Mistä saa apua? Kuka maksaa kustannukset?

Kun vahinko yllättää. Miten pitää toimia, kun kotona sattuu vahinko? Kenelle vahingosta ilmoitetaan? Mistä saa apua? Kuka maksaa kustannukset? Kun vahinko yllättää Miten pitää toimia, kun kotona sattuu vahinko? Kenelle vahingosta ilmoitetaan? Mistä saa apua? Kuka maksaa kustannukset? Kiireellisimmät toimenpiteet Äkillisten vesi- ja palovahinkojen

Lisätiedot

Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy

Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen. Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Tiekuntien ja isännöitsijöiden vastuut ja vakuuttaminen Tieisännöitsijöiden neuvottelupäivä 8.10.2015 Erkki Nieminen If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Tiekunnat Yksityiset tiet ovat yksityisten kiinteistönomistajien

Lisätiedot

Valitse PARAS TURVA AJONEUVOLLESI

Valitse PARAS TURVA AJONEUVOLLESI Valitse PARAS TURVA AJONEUVOLLESI Vakuutusopas Moottorikelkan, mönkijän, mopon, mopoauton, traktorin, matkailuja kevytperävaunun vakuutukset voimassa 21.5.2016 alkaen VAKUUTUSASIAT OMILLA SIVUILLASI Kattavaa

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy

Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy 29.10.2016 OP Vakuutus Liiton kautta sovitut ryhmäsopimukset: Ryhmätapaturmavakuutus Hälytysosastot Nuoriso-osastot Muut osastot

Lisätiedot

Pohjolan maatilatuotannon vakuutus

Pohjolan maatilatuotannon vakuutus Pohjolan maatilatuotannon vakuutus 1 Pohjolan maatilatuotannon vakuutus Tuoteseloste on voimassa 1.10.2008 alkaen. Tämä tuoteseloste antaa yleiskuvan Pohjolan Maatilatuotannon vakuutuksesta, jolla voidaan

Lisätiedot

Liikennevakuutusten bonusjärjestelmät

Liikennevakuutusten bonusjärjestelmät Liikennevakuutusten bonusjärjestelmät 2017 Hanna Salo FINE Sisällys 1 Johdanto 3 2 Liikennevakuutus ja kaskovakuutus 3 3 Vakuutusmaksut ja niihin vaikuttavat tekijät 4 5 Liikennevakuutusten bonusvertailu

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 4.4.1 Korvaamisen perusteet 8. 4.4.2 Korvaamisen rajoitukset 8. 4.4.3 Korvauksen määräytyminen 9

SISÄLLYSLUETTELO. 4.4.1 Korvaamisen perusteet 8. 4.4.2 Korvaamisen rajoitukset 8. 4.4.3 Korvauksen määräytyminen 9 VAKUUTUSEHDOT 1 SISÄLLYSLUETTELO Venevakuutus muodostuu vakuutuskirjassa sovitun sopimuksen sisällöstä, venevakuutusehdoista ja yleisistä sopimusehdoista. Näitä vakuutusehtoja noudatetaan kaikissa vakuutussopimuksissa,

Lisätiedot

Yrityksen perusvakuutus

Yrityksen perusvakuutus TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2009 alkaen Yrityksen perusvakuutus Pohjola on valmiiksi miettinyt sinulle vakuutuskokonaisuuden, joka kattaa vähittäiskaupan, palvelualan ja tiettyjen tuotantotoimintaa harjoittavien

Lisätiedot

VAKUUTTAMISEN TARVE LISÄTIETOA FENNIASTA JOS VAHINKO TAPAHTUU TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS. NY Vuosi yrittäjänä opettajan opas

VAKUUTTAMISEN TARVE LISÄTIETOA FENNIASTA JOS VAHINKO TAPAHTUU TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS. NY Vuosi yrittäjänä opettajan opas 1 NY Vuosi yrittäjänä opettajan opas VAKUUTTAMISEN TARVE Yritystoiminnassa voi sattua ja tapahtua kaikenlaista, aivan kuten normaalissakin elämässä. Yrityksessä vahingot voivat johtua esimerkiksi työntekijöiden

Lisätiedot

Katsaus munantuottajan ja nuorikkokasvattajan vakuutusturvaan. Sanna Muurama LSK Poultry Oy

Katsaus munantuottajan ja nuorikkokasvattajan vakuutusturvaan. Sanna Muurama LSK Poultry Oy Katsaus munantuottajan ja nuorikkokasvattajan vakuutusturvaan LSK Poultry Oy Lohmann LSL kanan maahantuonti, markkinointi ja neuvonta Munintakanojen terveys -päivä Ahlman, Tampere 17.11.2014 Sanna Muurama

Lisätiedot

Yritysturva. Omaisuus-, keskeytys-, vastuu- ja oikeusturvavakuutukset. Tuote-esite voimassa 1.1.2015 alkaen

Yritysturva. Omaisuus-, keskeytys-, vastuu- ja oikeusturvavakuutukset. Tuote-esite voimassa 1.1.2015 alkaen Yritysturva Omaisuus-, keskeytys-, vastuu- ja oikeusturvavakuutukset Tuote-esite voimassa 1.1.2015 alkaen 1 Yritysturva Omaisuus-, keskeytys-, vastuu- ja oikeusturvavakuutukset Sisältö Ota mieluummin vakuutukset

Lisätiedot

Voimassa alkaen.

Voimassa alkaen. TUOTESELOSTE 1 Voimassa 1.9.2016 alkaen. 2 SISÄLLYSLUETTELO Vakuutus turvalliseen veneilyyn 5 Mitä venevakuutus turvaa? 6 Vakuutus juuri sinulle 7 Venevakuutuksen voimassaolo 8 Veneesi vakuutusmäärä 10

Lisätiedot

Ravihevosen pakollinen kilpailuvakuutus

Ravihevosen pakollinen kilpailuvakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2014 alkaen Ravihevosen pakollinen kilpailuvakuutus Sisällysluettelo HEVOS- JA KILPAILUVARUSTE VAKUUTUS... 2 1 Vakuutuksen tarkoitus...2 2 Vakuutuksen kohde...2 3 Vakuutuksen

Lisätiedot

Ravihevosen pakollinen kilpailuvakuutus

Ravihevosen pakollinen kilpailuvakuutus Vakuutusehdot Ravihevosen pakollinen kilpailuvakuutus Voimassa 1.1.2011 alkaen Sisällysluettelo Hevos- ja kilpailuvarustevakuutus 2 1 Vakuutuksen tarkoitus 2 2 Vakuutuksen kohde 2 3 Vakuutuksen voimassaolo

Lisätiedot

KOTIVAKUUTUS Tuotetiedot

KOTIVAKUUTUS Tuotetiedot KOTIVAKUUTUS Tuotetiedot Voimassa 1.1.2015 alkaen Tuoteselosteesta saat tarvitsemasi tiedot voidaksesi valita tarpeitasi parhaiten vastaavan vakuutuksen. Vakuutusturva on selostettu oleellisimmilta osilta.

Lisätiedot

Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle. if.fi

Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle. if.fi Vakuutussuositus lääkäripalveluyritykselle if.fi Alla olevissa taulukoissa on esitetty asiat, jotka on otettava huomioon käytäessä läpi lääkäripalveluyrityksen riskejä ja mietittäessä oikeaa vakuutusturvaa

Lisätiedot

Metsävakuutus Vakuutusehdot 56B

Metsävakuutus Vakuutusehdot 56B Metsävakuutus Vakuutusehdot 56B Voimassa 1.1.2002 Sisältö 10 Metsävakuutus 11 Vakuutuksen sisältö 12 Vakuutuksen tarkoitus 13 Vakuutuksen kohde 14 Korvattavat vahinkotapahtumat ja näihin liittyvät rajoitukset

Lisätiedot

Yritysvakuutus Tuoteseloste

Yritysvakuutus Tuoteseloste Yritysvakuutus Tuoteseloste Omaisuusvakuutus, keskeytysvakuutus, vastuuvakuutus, oikeusturvavakuutus Voimassa 1.4.2012 alkaen Tämä tuoteseloste antaa sinulle tiedot, joita tarvitset voidaksesi valita parhaiten

Lisätiedot

VAKUUTUSEHDOT VENE 1

VAKUUTUSEHDOT VENE 1 VAKUUTUSEHDOT VENE 1 Voimassa 1.4.2013 alkaen. SISÄLLYSLUETTELO Venevakuutus muodostuu vakuutuskirjassa sovitun sopimuksen sisällöstä, venevakuutusehdoista ja yleisistä sopimusehdoista. Näitä vakuutusehtoja

Lisätiedot

Yksilöllistä TURVAA KODILLESI. Vakuutusopas If Kotivakuutus, voimassa alkaen

Yksilöllistä TURVAA KODILLESI. Vakuutusopas If Kotivakuutus, voimassa alkaen Yksilöllistä TURVAA KODILLESI Vakuutusopas If Kotivakuutus, voimassa 1.1.2018 alkaen HUOLETTOMASTI kotona If Kotivakuutus on koko kodin vakuutus vahinkojen varalle. Se varmistaa, että arki jatkuu huolettomana

Lisätiedot

Vakuutusehto YT130 Kiinteistövakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen.

Vakuutusehto YT130 Kiinteistövakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. TMH 0.2 Vakuutusehto YT130 Kiinteistövakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. Sisällysluettelo 1 Omaisuuden vakuuttamiseen ja vahingon korvaamiseen liittyviä määritelmiä ja keskeisiä käsitteitä 1.1 Vakuutuksen

Lisätiedot