TULVATURVA VAKUUTUKSISSA. Seppo Pekurinen Vahingontorjuntapäällikkö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TULVATURVA VAKUUTUKSISSA. Seppo Pekurinen Vahingontorjuntapäällikkö"

Transkriptio

1 TULVATURVA VAKUUTUKSISSA Seppo Pekurinen Vahingontorjuntapäällikkö 1

2 LAKI 2

3 FK Jäseniä 419: vakuutuslaitoksia 62, vahinkovakuutusyhtiöitä 42 3

4 VAHINKOVAKUUTUKSEN MARKKINAOSUUDET 2013 OP-Pohjola-ryhmä LähiTapiola-ryhmä If-konserni 26,7 % 26,0 % 29,4 % Fennia 9,6 % Pohjantähti Turva Aktia Vahinkovakuutus Alandia-bolagen Muut 2,3 % 2,1 % 1,8 % 1,1 % 1,0 % 4

5 PALO-, MURTO- JA VUOTOKORVAUKSET M palo murto vuoto M

6 PALO-, MURTO-, VUOTO- JA MYRSKYVAHINKOKORVAUKSET 2012 milj Palo Murto Vuoto Myrsky-metsävakuutus Tapani, Hannu Tapani, Hannu 60 (2011) Asta, Veera, Lahja, Sylvi

7 FK TULVAKORVAUKSIA Tulvakorvaukset 2012 olivat

8 vvvvkkpp Rankkasadetulva = 1 Kotitalous = 1 euroina Vesistötulva = 2 AsOy Kiinteistö = 2 Merivesitulva = 3 Tapahtuma-aika Tulvatyyppi Postinumero Vakuutettu Maksetut korvaukset Huomautus 8

9 ILMASTONMUUTOS NÄKYY KORVAUKSISSA 9

10 LAKI 10

11 VALTION TULVAKORVAUSJÄRJESTELMÄN PURKU 11 Euroopassa on ollut mittavia tulvia kautta aikojen 2002 Tonavan tulvimisessa kuoli yli 700 ihmistä ja isot omaisuusvahingot Tulvariskien arviointia ja hallintaa koskeva direktiivi (2007/60/EY) Suomessa laki tulvariskien hallinnasta (2010/620) Suomessa asetus tulvariskien hallinnasta (2010/659) MMM tulvariskien hallinnan koordinointiryhmä (FK mukana) MMM nimesi myös tulvaryhmät merkittäville tulvariskialueille MMM nimesi merkittävät tulvariskialueet (Kuntien hulevesitulvariskikartoituksessa ei löytynyt yhtään riskialuetta) Tulvariskialueiden tulvavaara- ja tulvariskikartat valmiina Tulvavaarakartta esittää veden peittämän alueen eri todennäköisyyksillä Tulvariskikartta esittää tulvista aiheutuvat vahinkoseuraukset Tulvariskialueille laaditaan tulvariskien hallintasuunnitelma Vesilainsäädäntö, Maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntö, Pelastuslainsäädäntö, Tulvavahinkojen korvausjärjestelmä, Tulvariskien hankkeiden tukeminen

12 VALTION TULVAKORVAUSJÄRJESTELMÄN PURKU Valtion tulvavahinkojen korvausjärjestelmä (Laki 284/1983) Talousarviossa oli vuosittain varattu rahaa Korvattiin vain vesistötulvavahinkoja, ei rankkasateita eikä merivettä Rajoitettu korvauksensaajien piiri Osa vahingosta korvattiin eli 80% arvioidusta vahingosta Omavastuu Valtion korvausjärjestelmä oli kankea ja käsittely hidasta "Pakollinen tulvavakuutus" 2010, palovakuutuspohjainen tuote - määräaikainen järjestelmä, josta luovuttiin samantien Laki tulvakorvauksista luopumisesta astui voimaan

13 ESIMERKKI LUONNONILMIÖTURVASTA KOTIVAKUUTUKSESSA SISÄLTÄEN TULVATURVAN Lisäksi AR turvasta korvataan; maanjäristykset tuhkapilvivahingot rajallisesti Luonnonilmiöturva Myrsky Rakeet Tulvat POIKKEUKSELLISUUS? Vesistötulva Merivesitulva Rankkasade Mitä ilmiöitä tyypillisesti ei korvata? lumen painon aiheuttamat vahingot (rakennusvirhe, kunnossapidon laiminlyönti) lumen ja jään liikkumisen aiheuttamat vahingot kattorakenteille jäiden liikkuminen tavanomainen sade maanvyörymä, kun ei kytköstä luonnonilmiöön maan liikkuminen, esim. routiminen tai kuivuus satovahinkoja ei korvata AIHEEMME TÄNÄÄN 13

14 TULVATYYPIT FK:N MALLIEHDON MUKAISESTI Rankkasadetulvalla tarkoitetaan tilannetta, jossa poikkeuksellisen voimakas sade aiheuttaa maanpinnalla veden tulvimisen. Vesistötulvalla tarkoitetaan joessa, järvessä, ojassa tai purossa aiheutunutta poikkeuksellista vedenpinnan nousua, joka johtuu poikkeuksellisista sateista tai lumen sulamisesta taikka jää- tai hyydepadosta. Merivesitulvalla tarkoitetaan poikkeuksellista merenpinnan nousua, joka johtuu myrskytuulesta, ilmanpaineen vaihtelusta tai virtauksesta Tanskan salmissa. Tulvavahinkona korvataan myös poikkeuksellisen vesistö- ja merivesitulvan seurauksena jään liikkumisesta aiheutuneet vahingot. 14

15 VESISTÖTULVAVAHINKOJEN KORVAAMINEN KOTIVAKUUTUKSISTA Määritelmä korvattavalle vesistötulvavahingolle Kaikki vertailun vakuutusyhtiöt määrittelevät korvattavan tulvavahingon samalla tavalla eli kotivakuutukset korvaavat poikkeuksellisen vesistötulvan aiheuttamia vahinkoja. Usein toistuvia tai jokavuotisia tulvia ei korvata jatkossakaan. Kaikki yhtiöt pitävät poikkeuksellisena vedenpinnan nousuna vedenkorkeutta, jonka esiintymistodennäköisyys on 50 vuotta tai harvemmin. Mihin tulvaturva sisältyy Vertailussa tulvaturva sisältyi If:n, LähiTapiolan ja Pohjolan laajoihin kotivakuutuksiin. Perus- ja suppeissa kotivakuutuksissa on eroja. If:llä tulvaturva kuuluu sekä perus- että suppeaan kotivakuutukseen. LähiTapiolalla se kuuluu peruskotivakuutukseen, mutta ei suppeaan. Pohjolan perus- ja suppeaan kotivakuutukseen (kotivakuutus ja palovakuutus) tulvaturva ei sisälly. Poikkeuksena edellä todetusta ovat eräät LähiTapiolan vanhemmat vakuutuskannat, joihin tulvaturva ei sisälly missään turvatasossa. 15

16 VESISTÖTULVAVAHINKOJEN KORVAAMINEN KOTIVAKUUTUKSISTA KORVAUSPIIRIN LAAJUUS Yhtiökohtaisia eroja löytyy korvauspiirin laajuudesta. Kaikki yhtiöt korvaavat vakuutettujen rakennusten ja siellä olevan irtaimiston vahinkoja. Piha-alueella ja ulkona olevan omaisuuden osalta vakuutuksen kohteen ja korvauspiirin määrittelyssä on eroja, jotka voivat olla tapauskohtaisesti merkittäviä. Omavastuu Omavastuun suuruus vaihtelee yhtiöittäin. VAKUUTUSTUOTTEET Tulvaturva on myös kiinteistö- ja maatilavakuutuksessa FINE Vesistötulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista 16

17 POIKKEUKSELLISUUS Vakuutuksesta korvataan ehtojen mukaisesti poikkeukselliset tulvavahingot Poikkeuksellisena pidetään vedenkorkeutta, jonka esiintymistodennäköisyys on kerran 50 vuodessa tai harvemmin Poikkeuksellinen sade on ollut silloin kun sademäärä on mittausten mukaan 30 mm tunnissa tai 75 mm vuorokaudessa Poikkeuksellinen merenpinnan nousu johtuu myrskytuulesta (keskituulennopeus yli 15 m/s, ilmanpaineen vaihtelusta tai virtauksesta Tanskan salmissa. 17

18 YLEISTÄ Markkinaehtoisten ratkaisut toimivat - riskien kasvaessakin Hinnat riskin mukaisemmiksi tuotesisältö elää korvausmenon mukaan Jälleenvakuutus, riskinhallinta, UW keskeistä kantokyvyn mukaan. Turva saatavilla kaikille, liitetty lähes kaikkiin vakuutuksiin Poikkeuksellisuuden määrittely kehittyy kokemuksen kautta (1/50v., 30mm/75mm) Viranomaisten määrittelyt lähtökohtana yhteistyö keskeistä Kuluttajien yhdenvertaisuus korvaustilanteissa varmistettava Vääriin paikkoihin rakennetut rakennukset? Toistuvien vahinkojen korvaaminen? 18

19 ONGELMALLISET HULEVESITULVAT Kuntien infra vastuut ja roolit selkeiksi Sekaviemäröinnit ja putkistojen mitoitukset, hulevesien hallinta ja imeytys Aiheuttiko vahingon runsas sade vai alimitoitettu hulevesikapasiteetti? Pelastusalueet/kunnat/jvt-liikkeet Säästöpaineiden vaikutus tulvasuojeluun Lisää suojausvaatimuksia omistajille omistajien tiedostettava riskin mahdollisuus (suojeluohjeita) Omistajan hulevesien hallinta, järjestelmien kunnossapito, ennalta varautuminen Mahdollisuus laaja-alaiseen vahinkoon on olemassa taajamissa 19

20 POIKKEUKSELLISTEN TULVAVAHINKOJEN KORVAAMINEN Arvion tulvatyypin poikkeuksellisuudesta antaa VESISTÖTULVA SYKEn kirjaamo (p ) RANKKASADE Ilmastopalvelunumero p (klo 9-15, maksullinen) MERIVEDENKORKEUS Vedenkorkeus selvitys p (virka-aikana) 20

21 VAKUUTUKSENOTTAJAN VARAUTUMINEN Rakennusmääräysten noudattaminen Alimmat sallitut rakentamiskorkeudet Pihan kallistukset oikein, ajoluiskat kuntoon Hulevesien hallinta Salaojat, avo-ojat, luonnon uomat Lumien poisto tontilla Kunnan verkkoon liittyminen Viemärien huolto ja kunnossapito takaiskuventtiilien käyttö Kellari-irtaimiston säilytys Tulvantorjuntakalusto riskialueilla Pumpukalusto, hiekkasäkit, rakennusmuovia 21

22 TAAJAMATULVIA SUOMESSA Vaasa 2003 (24 kiinteistöä vaurioitui) Riihimäki 2004 (55 kiinteistöä vaurioitui) Kouvola 2004 (50 kiinteistöä vaurioitui) Helsinki 2005 (meriveden nousu) Kotka 2005 (meriveden nousu) Pirkkala 2005 (40 kiinteistöä vaurioitui) Pori 2007 (yli 1000 vahinkoilmoitusta) Taajamatulva esiintyy lähes vuosittain jossain osassa Suomea! 22

23 KIITOS MIELENKIINNOSTANNE SEPPO PEKURINEN 23

Kodin omaisuusvakuutusehdot EHTO OMA 200.12, voimassa 1.1.2015 alkaen

Kodin omaisuusvakuutusehdot EHTO OMA 200.12, voimassa 1.1.2015 alkaen Kodin omaisuusvakuutusehdot EHTO OMA 200.12, voimassa 1.1.2015 alkaen Kodin omaisuusvakuutuksen kokonaisuus muodostuu vakuutuskirjasta, näistä vakuutusehdoista ja yleisistä sopimusehdoista. SISÄLTÖ Vakuutusehdoissa

Lisätiedot

Kotivakuutus Tuotetiedot

Kotivakuutus Tuotetiedot Kotivakuutus Tuotetiedot Voimassa 1.1.2015 alkaen Tuoteselosteesta saat tarvitsemasi tiedot voidaksesi valita tarpeitasi parhaiten vastaavan vakuutuksen. Vakuutusturva on selostettu oleellisimmilta osilta.

Lisätiedot

KIINTEISTÖJEN. vakuutukset. if.fi/yritys

KIINTEISTÖJEN. vakuutukset. if.fi/yritys KIINTEISTÖJEN vakuutukset if.fi/yritys OMISTAMISEN riskit kuriin Kiinteistön omistamiseen, hallintaan ja hoitoon liittyy useita riskejä. Meiltä Ifistä saat kattavan ja yksinkertaisen vakuutusratkaisun,

Lisätiedot

Home- ja kosteusseminaari Lohja 17.4.2012 Kotivakuutukset ja kosteusvauriot

Home- ja kosteusseminaari Lohja 17.4.2012 Kotivakuutukset ja kosteusvauriot Home- ja kosteusseminaari Lohja 17.4.2012 Kotivakuutukset ja kosteusvauriot If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Veli-Pekka Kemppinen, Vakuutusjohtaja Kotitalouksien omaisuusvakuutukset Palo-, murto- ja vuotovahingot

Lisätiedot

Hulevesitulvariskien alustava arviointi Laukaan kunnassa

Hulevesitulvariskien alustava arviointi Laukaan kunnassa Hulevesitulvariskien alustava arviointi Laukaan kunnassa Aihe: Alue: Tekijä(t): Hulevesitulvariskien alustava arviointi Laukaan kunta Erkki Leinonen, vesihuoltopäällikkö Mari Holmstedt, kaavoitusarkkitehti

Lisätiedot

Vertailutietoa kotivakuutuskorvauksista tehtävistä ikävähennyksistä

Vertailutietoa kotivakuutuskorvauksista tehtävistä ikävähennyksistä Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Porkkalankatu 1 00180 Helsinki Puh. (09) 6850 120 Fax (09) 6850 1220 www.fine.fi Vertailutietoa kotivakuutuskorvauksista tehtävistä ikävähennyksistä Vakuutus- ja rahoitusneuvonta,

Lisätiedot

Yksilöllistä TURVAA KODILLESI. Vakuutusopas If Kotivakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Yksilöllistä TURVAA KODILLESI. Vakuutusopas If Kotivakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Yksilöllistä TURVAA KODILLESI Vakuutusopas If Kotivakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen IF KOTIVAKUUTUS Sisällys Perusasioita, jotka on hyvä tietää... 3 Kotivakuutus korvaa, kun vahinko yllättää... 3 Valitse

Lisätiedot

Teiden ja ratojen kuivatuksen suunnittelu

Teiden ja ratojen kuivatuksen suunnittelu 5 2013 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Teiden ja ratojen kuivatuksen suunnittelu Liikenneviraston ohjeita 5/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva: Antero Nousiainen Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi)

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 119

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 119 OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 119 National Research Institute of Legal Policy. Research Communications. Rättspolitiska forskningsinstitutet. Forskningsmeddelanden. Marjukka Lasola

Lisätiedot

Pohjolan Mittaturva. Kodin ja perheen vakuutukset. Ovathan vakuutuksesi oikein mitoitetut?

Pohjolan Mittaturva. Kodin ja perheen vakuutukset. Ovathan vakuutuksesi oikein mitoitetut? Pohjolan Mittaturva Kodin ja perheen vakuutukset Ovathan vakuutuksesi oikein mitoitetut? Tämä tuoteseloste kertoo Mittaturvasta Tuoteseloste on voimassa 1.1.2009 alkaen. Mittaturva on joustava vakuutussopimus.

Lisätiedot

Uuden yrityksen Starttivakuutus

Uuden yrityksen Starttivakuutus TUOTESELOSTE Voimassa 1.1.2009 alkaen Uuden yrityksen Starttivakuutus Pohjola haluaa auttaa uutta yrittäjää alkutaipaleella. Vakuuttamisen pitää olla helppoa ja sopivan hintaista, mutta turvan tulee olla

Lisätiedot

KUN KOTONA SATTUU VAHINKO ohjeita kuluttajille Teksti Mira Aarre, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta 2.5.2012

KUN KOTONA SATTUU VAHINKO ohjeita kuluttajille Teksti Mira Aarre, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta 2.5.2012 VAKUUTUS- JA RAHOITUSNEUVONTA Porkkalankatu 1 00180 Helsinki Puh. (09) 6850 120 Telekopio (09) 6850 1220 www.fine.fi KUN KOTONA SATTUU VAHINKO ohjeita kuluttajille Teksti Mira Aarre, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Lisätiedot

Valintaopas lasten sairauskuluvakuutuksista

Valintaopas lasten sairauskuluvakuutuksista Valintaopas lasten sairauskuluvakuutuksista Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista Marjo Ylönen 13.6.2013 Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE Valintaopas

Lisätiedot

TALONRAKENTAJAN JA REMONTOIJAN VAKUUTUKSET ohjeita kuluttajille Teksti Mira Aarre, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta 18.11.2011

TALONRAKENTAJAN JA REMONTOIJAN VAKUUTUKSET ohjeita kuluttajille Teksti Mira Aarre, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta 18.11.2011 VAKUUTUS- JA RAHOITUSNEUVONTA Porkkalankatu 1 00180 HELSINKI Puh. (09) 6850 120 Telekopio (09) 6850 1220 www.fine.fi TALONRAKENTAJAN JA REMONTOIJAN VAKUUTUKSET ohjeita kuluttajille Teksti Mira Aarre, Vakuutus-

Lisätiedot

Omataloyhtiö.fi. Syksy 2011. Julkisivuremontin monet kasvot. Matalaenergiatalot ovat asumisen tulevaisuus. Voiko taloyhtiössäsi olla radonongelma?

Omataloyhtiö.fi. Syksy 2011. Julkisivuremontin monet kasvot. Matalaenergiatalot ovat asumisen tulevaisuus. Voiko taloyhtiössäsi olla radonongelma? Opastaa remontoinnin toteutukseen ja taloyhtiön toimintojen hallintaan. Omataloyhtiö.fi Syksy 2011 Julkisivuremontin monet kasvot Matalaenergiatalot ovat asumisen tulevaisuus Voiko taloyhtiössäsi olla

Lisätiedot

Perus- ja vertailutietoa henkivakuutuksesta

Perus- ja vertailutietoa henkivakuutuksesta Perus- ja vertailutietoa henkivakuutuksesta Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista Hanna Salo 18.11.2013 Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE 2 Perus-

Lisätiedot

POHJOLAN KIINTEISTÖVAKUUTUKSET

POHJOLAN KIINTEISTÖVAKUUTUKSET Vakuutusehdot 1.1.2014 KI 01 POHJOLAN KIINTEISTÖVAKUUTUKSET Kiinteistövakuutus ja Kiinteistön täysarvovakuutus SISÄLLYSLUETTELO KIINTEISTÖVAKUUTUKSET... 2 Vakuutuksen rakenne... 2 ES ESINEVAKUUTUS... 2

Lisätiedot

Kattava t rva RAKENTAJALLE. Vakuutusopas Rakentajan vakuutukset, voimassa 1.1.2015 alkaen

Kattava t rva RAKENTAJALLE. Vakuutusopas Rakentajan vakuutukset, voimassa 1.1.2015 alkaen Kattava t rva RAKENTAJALLE Vakuutusopas Rakentajan vakuutukset, voimassa 1.1.2015 alkaen RAKENTAJAN VAKUUTUKSET Sisällys Rakennatko itse?... 3 Teettekö työtä talkoilla?... 3 Palkkaatko työvoimaa?..........................................

Lisätiedot

TULVIIN JA KUIVUUTEEN LIITTYVÄT OIKEUDELLISET KYSYMYKSET

TULVIIN JA KUIVUUTEEN LIITTYVÄT OIKEUDELLISET KYSYMYKSET Hallintoneuvos Pekka Vihervuori TULVIIN JA KUIVUUTEEN LIITTYVÄT OIKEUDELLISET KYSYMYKSET Liiallinen tai liian vähäinen veden määrä ovat aina olleet ongelmana ihmisyhteisöille. Tämä on heijastunut myös

Lisätiedot

Perus- ja vertailutietoa lainaturvavakuutuksista

Perus- ja vertailutietoa lainaturvavakuutuksista Perus- ja vertailutietoa lainaturvavakuutuksista Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista Leena Snellman 2013 Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE 1

Lisätiedot

TINKIMÄTÖN SUBARU VAKUUTUS

TINKIMÄTÖN SUBARU VAKUUTUS TINKIMÄTÖN SUBARU VAKUUTUS Vakuutusopas voimassa 15.11.201 alkaen Sisältö 2 Perusasioita, jotka on hyvä tietää 3 Valitse oikea turvataso 3 Liikennevakuutus 5 Kaskovakuutus 6 Mitä Kaskovakuutus korvaa?

Lisätiedot

AINUTLAATUINEN BMW VAKUUTUS

AINUTLAATUINEN BMW VAKUUTUS AINUTLAATUINEN BMW VAKUUTUS Vakuutusopas voimassa 15.11.201 alkaen Sisältö 2 Perusasioita, jotka on hyvä tietää 3 Valitse oikea turvataso 3 Liikennevakuutus 5 Kaskovakuutus 6 Mitä Kaskovakuutus korvaa?

Lisätiedot

TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS (ei sisällä tuotevastuuta) Yleiset vakuutusehdot

TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS (ei sisällä tuotevastuuta) Yleiset vakuutusehdot VA 01 TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS (ei sisällä tuotevastuuta) Yleiset vakuutusehdot Voimassa 1.1.2001 alkaen Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola, krnro 720871 Osoite: Lapinmäentie 1, 00013 Pohjola, kotipaikka:

Lisätiedot

Tieverkon tulvariskikohteiden määrittelyssä käytettävät tiedot

Tieverkon tulvariskikohteiden määrittelyssä käytettävät tiedot Kalervo Mattila, Veli-Pekka Koskela ja Jouko Noukka Tieverkon tulvariskikohteiden määrittelyssä käytettävät tiedot Esiselvitys Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 52/2009 Kalervo Mattila, Veli-Pekka Koskela

Lisätiedot

Kattavaa TURVAA AJONEUVOLLESI. Vakuutusopas If Ajoneuvovakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Kattavaa TURVAA AJONEUVOLLESI. Vakuutusopas If Ajoneuvovakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Kattavaa TURVAA AJONEUVOLLESI Vakuutusopas If Ajoneuvovakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen IF AJONEUVOVAKUUTUS Sisällys Perusasiat, jotka on hyvä tietää........... 3 Valitse ajoneuvollesi paras turva...

Lisätiedot

VAKUUTETULLA JO ENNEN MATKAA OLLEIDEN SAIRAUKSIEN KORVAAMINEN MATKUSTAJAVAKUUTUKSESTA Katja Lappi, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta 2011 kuvat K.

VAKUUTETULLA JO ENNEN MATKAA OLLEIDEN SAIRAUKSIEN KORVAAMINEN MATKUSTAJAVAKUUTUKSESTA Katja Lappi, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta 2011 kuvat K. Porkkalankatu 1 00180 Helsinki Puh. 09-6850 120 www.fine.fi VAKUUTETULLA JO ENNEN MATKAA OLLEIDEN SAIRAUKSIEN KORVAAMINEN MATKUSTAJAVAKUUTUKSESTA Katja Lappi, Vakuutus- ja rahoitusneuvonta 2011 kuvat K.

Lisätiedot

Ainutlaatuinen Opel Vakuutus

Ainutlaatuinen Opel Vakuutus Ainutlaatuinen Opel Vakuutus Vakuutusopas voimassa 1.7.2012 alkaen Sisältö 2 Perusasioita, jotka on hyvä tietää 3 Valitse oikea turvataso 3 5 Kaskovakuutus 6 Mitä Kaskovakuutus korvaa? 8 Miten kaskon hinta

Lisätiedot

Kattava Vaihto+ Vakuutus

Kattava Vaihto+ Vakuutus Kattava Vaihto+ Vakuutus Vakuutusopas voimassa 1.1.2012 alkaen Sisältö 2 Perusasioita, jotka on hyvä tietää 3 Valitse oikea turvataso 3 5 Kaskovakuutus 6 Mitä Kaskovakuutus korvaa? 8 Miten kaskon hinta

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe 4. 1 Alkusanat 6. 2 Määritelmiä 9. 3 Taajamahydrologia ja hulevesijärjestelmät 18. 4 Hulevesien hallinnan yleiset periaatteet 20

Sisällys. Esipuhe 4. 1 Alkusanat 6. 2 Määritelmiä 9. 3 Taajamahydrologia ja hulevesijärjestelmät 18. 4 Hulevesien hallinnan yleiset periaatteet 20 Hulevesiopas 1 Sisällys Esipuhe 4 1 Alkusanat 6 Määritelmiä 9 3 Taajamahydrologia ja hulevesijärjestelmät 18 4 Hulevesien hallinnan yleiset periaatteet 0 5 Hulevesien hallinnan suunnitteluprosessi 6 Hulevesien

Lisätiedot

Hulevesien hallinnan suunnittelu yleis- ja asemakaavatasolla

Hulevesien hallinnan suunnittelu yleis- ja asemakaavatasolla Hulevesien hallinnan suunnittelu yleis- ja asemakaavatasolla Olli Jaakonaho, Uudenmaan ELY-keskus SEMINAARI HULEVESIEN HALLINNASTA VANTAANJOEN VALUMA ALUEELLA KAAVOITUS, RAKENTEET, TOIMIVUUS JA HUOLTO

Lisätiedot