Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan"

Transkriptio

1 1 (13) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Käsittelijä Niina Lamberg Hakemusnumero Hakemustyyppi Uusi Puhelinnumero Hankekoodi Tila Saapunut 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan Viranomainen Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2 Hakijan perustiedot Hakijan virallinen nimi Orimattilan Työnhakijat ry Organisaatiotyyppi Muu järjestö tai yhdistys Jakeluosoite Takojantie 6 Postinumero Tilinumero (IBAN) FI WWW-osoite Y-tunnus Puhelinnumero Postitoimipaikka Orimattila BIC ITELFIHH Hankkeen yhteyshenkilön nimi Ulla Torniainen Yhteyshenkilön sähköpostiosoite Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely ý Vain yksi hakija 3 Hankkeen perustiedot Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke) Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa Toiminnanohjaaja Yhteyshenkilön puhelinnumero Hakija siirtää osan haettavasta tuesta yhdelle tai useammalle taholle hankkeen toteuttamista varten (tuen siirto) Hankkeen julkinen nimi Uusi Startti Alkamispäivämäärä Tiivistelmä (julkaistaan internetin tietopalvelussa) Päättymispäivämäärä Toimintalinja 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen Hanketyyppi Hanke, jossa on henkilöitä varsinaisena kohderyhmänä

2 2 (13) 4.1 Hankkeen julkinen tiivistelmä (tavoitteet, toimenpiteet, tulokset) Uusi Startti -hankkeen avulla luodaan yhdessä pk- ja mikroyritysten ja muiden verkostotoimijoiden kanssa, hakemuksessa mainitulle kohderyhmälle, aivan uudenlainen matalan kynnyksen työllistämismalli (pilottimalli). Hankkeen tavoitteena on madaltaa yhdessä työnantajien ja verkoston kanssa työnhakijan kynnystä työllistyä avoimille työmarkkinoille tai yrittäjyyteen tai hakeutua koulutukseen. Tavoitteena on myös nostaa työllisyys- ja aktivointiastetta kaupungin, valtion, pk-sektorin ja kolmannen sektorin verkostoyhteistyöllä. Hankkeella pyritään helpottamaan Orimattilan mikro- ja pk-yritysten työvoimakysynnän ja tarjonnan kohtaamista. Hankkeessa valmistetaan osallistujien työllisyys- ja koulutuspolkuja yrityksiin ja oppilaitoksiin. Hankkeessa luodaan yrityksiä, työnantajia sekä työnhakijoita palveleva yhteinen sähköinen alusta. Hankkeen kohderyhmänä ovat alle 30-vuotiaat ja yli 54-vuotiaat työttömät sekä vaikeasti työllistyvät ja heikossa työmarkkina-asemassa olevat. Hankkeen kohderyhmään kuuluvat myös maahanmuuttajataustaiset, osatyökykyiset, vammaiset henkilöt, toistuvaistyöttömät, romanit ja muut etniset vähemmistöt sekä työllistymisessä tukea tarvitsevat työttömät henkilöt. Hankkeessa toimii hankevastaava ja kaksi yksilövalmentajaa. Hankevastaava toimii yrityksiin suuntautuvasti kartoittaen mm. yritysten työvoiman tarpeita sekä etsii työpaikkoja osallistujille. Yksilövalmentajat suunnittelevat osallistujien kanssa työllisyys- ja koulutuspolkuja sekä auttavat työn haussa avoimille työmarkkinoille. Hanketta toteutetaan tasa-arvoista ja yhdenvertaista toimintamallia käyttäen. Hanke toteuttaa työpaikkojen sekä "piilotyöpaikkojen" kartoitukset. Työn ja koulutuksen etsintä kohdistetaan pk- ja mikroyrityksien sekä työnantajien työvoimatarpeen. Työttömiä työnhakijoita ohjataan ja koulutetaan työttömiä työnhakijoita kohtaamaan työpaikkatarjontaa. Työpaikkojen löytämiseksi hanke toteuttaa työpaikkakartoitusta, kehittää uudenlaisia työ- ja koulutuspolkuja sekä luo sähköisen työvoimapankin. Hankkeessa luodaan uusi toimintamalli: Kohtaamispaja/Yrittäjäworkshopit. Hankkeessa hyödynnetään sähköisiä informaatiojärjestelmiä. Hankkeen tuloksena osallistujat a) kehittyvät työnhakutaidoissa b) saavuttavat työmarkkinakelpoisuuden c) saavat koulutuspaikan d) saavat työpaikan. Muina keskeisinä hankkeen tuloksina syntyvät: - vastataan pk- ja mikroyritysten sekä muiden työnantajien niin pitkiin- kuin lyhytkestoisiin työvoimavajauksiin - nuorten alle 30-vuotiaiden ja yli 54-vuotiaiden työllisyystilanne paranee - maahanmuuttajien ja vammaisten henkilöiden työllistymisen mahdollisuudet paranevat - luodaan uudenlainen pilottimalli välityömarkkinoiden ja yritysten väliselle yhteistyölle ja vuorovaikutukselle - pk- ja mikroyritysten työvoimapula pienenee - työnhakupalvelut helpottuvat (mm. sähköinen cv sekä palvelupisteen tietokoneet) - asiakkaiden ketterä liikkuvuus työpajan, koulutuksen ja pk- ja mikroyritysten välillä - nuorten alle 30-vuotiaiden ja yli 54-vuotiaiden työllisyystilanne paranee - työnhakupalvelut helpottuvat - osallistujat ymmärtävät sisäiseen yrittäjyyden kasvavan merkityksen - osallistujat saavat työssä tarvittavia lupakortteja helpottamaan työnhakua - pyritään mahdollisuuksien mukaan lisätä tietoa yritysten yhteiskunnallisesta vaikutuksesta Hankkeen yksityiskohtaiset tulokset on esitetty kohdassa toteutus ja tulokset sekä hankesuunnitelmassa. 4.2 Hankkeen nimi englannin kielellä The New Start

3 4.3 Hankkeen julkinen tiivistelmä englannin kielellä 3 (13) With this project Orimattilan Startti-Center ry aims to create a low-threshold employment model for specific target groups stated in this application, in co-operation with small and medium-sized enterprises, micro enterprises and other network operators. The goal of the project is to lower the threshold for a jobseeker to become employed in the open labor market or by entrepreneurship or apply for education. Another goal is to improve employment and activation rates by municipal and governmental collaboration and co-operation with small and medium-sized enterprises and third sector. The project aims to ease matching of supply and demand of employment in small businesses in Orimattila. The project prepares work and education paths for the participants. Target groups of the project are unemployed people under the age of 30 or over the age of 54, people with difficulties becoming employed and people with weak status in the labor market. Other target groups are immigrants, disabled or partially disabled people, recurrently unemployed people, Romani people and other ethnic minorities, and unemployed people who need support in finding employment. The project has a project manager and two work trainers.the project manager works in contact with businesses to identify their need for workforce. The work trainers plan work and education paths with the participants and assist with job search in the open labor market. The project is carried out with principles of equality and parity. Local employers and their need for work force are considered in searching employment and education. Unemployed job seekers are counselled and trained to approach the employment supply. To find employment, work vacancies are identified, new work and education paths are developed and an electronic work force bank is created. A new form of operation, Entrepreneur workshop, is created. In the Entrepreneur workshop the entrepreneur, 3-4 participants and a work trainer meet to lower the threshold both to seek for a job and to employ. The Entrepreneur workshop will be used within the co-operating networks. The goal is to employ or educate as many participants as possible. As a result the participants a) improve their job seeking skills b) gain eligibility in the labor market c) get a place of education d) get a job position. Additional results: - meeting micro and small and medium-sized enterprises needs for workforce - improving the employment situation of people under the age of 30 or over the age of 54 - improving the employment situation of immigrants and disabled people - creating a new model for co-operation and interaction between the workshop and SME-businesses - job search services are made made easier - job searchers are more easily relocated - the participants understand the growing importance of inner entrepreneurship - the participants are provided with licenses required in their work - increasing knowledge on the social influence of business 5 Hankkeen tarve, tavoitteet ja kohderyhmä 5.1 Mihin tarpeeseen tai ongelmaan hankkeella haetaan ratkaisua? Miten hanke on valmisteltu? Miten valmistelussa on otettu huomioon aiemmin rahoitettujen hankkeiden tulokset? Orimattilan työttömyys on Lahden alueen toiseksi korkein 15,5% (12/2014). Nuorten, iäkkäiden sekä pitkäaikaistyöttömien määrä on voimakkaassa kasvussa. Avoimille työmarkkinoille työllistyminen on satunnaista. Työmarkkinatukiuudistus, TYP-uudistus ja palkkatukiuudistus ovat lisäävät työttömien määrää ja työllisyydenhoidon tarvetta. Tämän takia on tärkeää ylläpitää työnhakijoiden työkykyä, osaamista ja valmiutta hakeutua sinne. Orimattilan kaupungin tiukka talous on samanaikaisesti vähentänyt taloudellista panostusta työllistymistä edistävien palvelujen tuottamiseen. Orimattilassa välityömarkkinapaikkoja ovat tarjonneet hakijan (Orimattilan Startti-

4 4 (13) Center ry)lisäksi Manna ry. sekä Tuoterengas. Manna ry on lopettanut toimintansa sekä Tuoterengas lopettanee toimintansa Orimattilassa tänä vuonna. Orimattilan kaupunki käynnistää vuonna 2015 nuorten työpajan ja Peruspalvelukeskus Aava-liikelaitos käynnistää sosiaalisen kuntoutuksen pajan. Työttömien määrään nähden uudet toimet ovat kuitenkin riittämättömät. Lahden kaupunkiseudun kuntien ja valtion välisen kasvusopimuksen tavoiteena on työllisyyden ja työvoiman liikkuvuuden parantaminen. Orimattilan Startti-Center ry:n hanke kytkeytyy osana Orimattilan kaupungin työllisyyspalvelukokonaisuuteen toteuttamalla Orimattilan kaupungin strategian sekä elinkeino-ohjelman mukaisia tavoitteita. Orimattilan Startti-Center ry:n toiminnassa on havaittu toistuma, jossa työntekijä, oltuaan työpajalla, palaa työttömyyteen. Usein käy myös niin että työttömyysjakson jälkeen sama osallistuja palaa yhdistyksen työntekijäksi. Uudenlaisessa toimintamallissa hankehenkilökunta keskittyy pääsääntöisesti työ- ja koulutuspolkujen laadintaan sekä matalamman kynnyksen luomiseen työnhakijoiden ja työnantajien kohtaamiselle. Yritysyhteistyössä käytetään yhdistyksen jo luomia hyviä suhteita orimattilalaisiin yrityksiin sekä etsitään uusia yhteistyökumppaneita. Samoja hyviä yhteyksiä käytetään julkisten palveluiden tuottajiin. Hanke kytkeytyy osana Päijät-Hämeen maakuntaohjelman työllisyystavoitteisiin. Hankkeen päätarkoitus on tukea työllisyyttä, työllistymisedellytyksiä, osaamista ja palvelurakenteiden kehittämistä. Hankkeessa madalletaan osallistujien kynnystä työllistyä avoimille työmarkkinoille tai koulutukseen. Hankkeen toiminnalla madalletaan työantajan ja työnhakijan kynnystä kohdata toisensa. Hankkeen kohderyhmänä ovat yli 54-vuotiaat, alle 30-vuotiaat sekä vaikeasti työllistyvät ja heikossa työmarkkinaasemassa olevat työttömät. Kohderyhmään kuuluvat myös maahanmuuttajataustaiset, osatyökykyiset, vammaiset henkilöt, romanit ja muut etniset vähemmistöt, toistuvaistyöttömät. Hankkeen kohderyhmään kuuluvat myös yritykset. 5.2 Mitkä ovat hankkeen tavoitteet? Hankkeen päätarkoitus on edistää ja lisätä työllisyyttä, työllistymistedellytyksiä, osaamista, edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, ehkäistä syrjäytymistä ja palvelurakenteiden kehittämistä. Hankkeessa madalletaan työnhakijoiden kynnystä työllistyä avoimille työmarkkinoille, koulutukseen tai yrittäjyyteen. Hankkeen tavoitteena on myös Orimattilan pk-sektorin ja mikroyritysten työvoimakysynnän ja tarjonnan kohtaaminen sekä luoda yhteistoiminta/mentorimalli jo yrittäjänä toimivien henkilöiden kanssa. Hankkeessa lisätään yrittäjien valmiutta kohdata työtön työnhakija ja kehitetään osallistujien työllisyys- ja koulutuspolkua yrityksiin ja oppilaitoksiin. Hankkeeseen osallistujien mahdollisuuksia suorittaa osatutkintoja sekä järjestetään lupakorttikoulutusta kehitetään yhteistyössä verkoston kanssa. Työpajoille kehitetään uusia toimialoja yhteistyössä yritysten kanssa. Osallistujia informoidaan ja mahdollistetaan yrittäjyyteen ja osuuskuntatoimintaan. Samalla lisätään osallistujien ja yrittäjien tietoutta yhteiskunnallisen ja sosiaalisen yrittäjyyden mahdollisuuksista. Avustetaan sähköisen portfolion luomista työnhakijoiden ja yritysten käyttöön. Kehitetään työnhakupalveluita ja sähköisen työnhaun palvelua. Räätälöidään yksittäisiä työpolkuja asiakkaille yritysten tarpeet huomioiden. Tavoitteena on myös työllisyys- ja aktivointiasteen nosto kaupungin, valtion, pk-sektorin ja kolmannen sektorin verkostoyhteistyöllä. Maahanmuuttajataustaisen ja vammaisten henkilöiden osallisuutta ja työllistymistä edistetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Yhteistyötä toteutetaan Lahden ammattikorkeakoulun kanssa hankkeissa joiden teemat ja sisällöt soveltuvat Uusi Startti- hankkeen toimintaan sekä tuovat sen toimintaan lisäarvoa. - hankkeen tavoitteena on kehittää, pilotoida ja juuruttaa aivan uudenlainen matalan kynnyksen työllistämisen malli Orimattilan pk-sektorin ja muiden tahojen hyödynnettäväksi. Kehitettävä mallin pohjana on oheinen Orimattilan työllisyyspalvelujen suunnitelma, jonka tavoitteisin, kehittämiseen ja työllisyydenhoidon prosesseihin osallistuvat kaikki keskeiset verkostotoimijat (Liite 1). - Projektiin osallistuvien toimintapäivät yrityksissä, kunnassa, kuntayhtymissä, yhdistyksissä ja säätiöissä sekä koulutuksessa:

5 5 (13) v v v v yht: toimintapäivää Tavoitteena on saada asiakkaista: - 30 % avoimille työmarkkinoille - palkkatuettuun työllistymiseen 50 % - jatkokoulutuksiin 5 % - työkokeiluun 45 % - 5 henkilöä perustamaan Orimattilan alueelle oma yritys tai osuuskunta Hankkeessa noudatetaan tasa-arvoisuus ja yhdenvertaisuustavoitteita. Hankkeeseen osallistujia ei syrjitä sukupuolen, iän, etnisen taustan, kansalaisuuden tai muun erityispiirteen vuoksi. Kohderyhmissä on huomioitu kaikkien yhdenvertainen ja tasapuolinen osallistumismahdollisuus hankkeeseen ja sen toimenpiteisiin sekä koulutuksiin. Hankkeessa kannustetaan yrittäjyyteen sekä erityisesti huomioimalla myös naisten eri toimialoja. Hankkeessa mitataan osallistujien määrä kohderyhmittäin. Seurataan myös työ- ja koulutusjatkopolkuja 3 kuukautta hankkeesta poistumisen jälkeen. Hankkeessa noudatetaan tasa-arvoisuus ja yhdenvertaisuus tavoitteita. 5.3 Mikä on hankkeen uutuus- tai lisäarvo? Mitä toimintatapojen muutosta halutaan saada aikaan? Hankkeessa luodaan uudenlainen matalan kynnyksen työllisyydenhoitomalli pk- ja mikroyritysten ja muiden työnantajien ja työnhakijan välille. Sähköisen informaation hyötykäyttö yritysten ja työnhakijoiden välillä lisääntyy. Luodaan uudenlaisia polkuja osallistujien työllistymiseksi yritysten työvoimaksi ja koulutuspoluille. Hankkeessa halutaan myös vahvistaa kiinteä yhteistyö pk-sektoriin. Hankkessa kehitettyä uudenlaista pilottimallia tarjotaan muiden kuntien hyödynnettäväksi. Edistetään vammaisten ja maahanmuuttajataustaisten työllistymistä sekä huomioidaan tasa-arvoisuutta ja yhdenvertaisuutta. Kts.edellä Mitkä ovat hankkeen varsinaiset kohderyhmät? Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat -vaikeasti työllistyvät ja heikossa työmarkkina-asemassa olevat -yli 54-vuotiaat työttömät -alle 30-vuotiaat työttömät -maahanmuuttajataustaiset -osatyökykyiset -vammaiset henkilöt -romanit ja muut etniset vähemmistöt -toistuvaistyöttömät -muut työllistymisessä tukea tarvitsevat työttömät henkilöt 5.5 Mitkä ovat hankkeen välilliset kohderyhmät? - mikro- ja pk-yritykset - verkosto ja verkostossa toimivat työllistäjät - julkinen sektori - kolmas sektori - muut työnantajat

6 6 Toteutus ja tulokset 6 (13) 6.1 Mitkä ovat hankkeen konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi? Työpaikkojen kartoitukset sekä piilotyöpaikkojen esiintuominen: Orimattilan Startti-Center ry:llä on tunnustettu vahva rooli Orimattilan kaupungin työllisyyden hoidossa ja alihankintatyössä pk-sektorilla. Mittava ja toimiva yhteistyö paikallisten yritysten ja julkisen sektorin kanssa, antaa projektille eri ammattialojen työtehtäviä sekä oman tieto/taitonsa projektin käyttöön. Tätä kokemusta käytetään kutsuttaessa yrittäjiä keskustelu- ja suunnittelukokouksiin. Jo yhteistyössä olevien yritysten hyvät kokemukset tuodaan esiin ja niitä käytetään kartoitettaessa uusia yhteistyökumppaneita. Hankkeen työntekijät etsivät uusia yhteistyökumppaneita eri toimijoiden kanssa kartoittaen uusia työtehtäviä, uusia yhteistyömuotoja ja arvioi tehtävien kannattavuutta toiminnan kannalta yhdessä toiminnanohjaajan kanssa. Työ- ja koulutuspolkujen luominen: osallistujat ohjautuvat hankkeeseen Orimattilan kaupungin työllisyysyksiköstä sekä Hämeen TE-toimiston kautta. Hankehenkilökunta luo yhdessä osallistujien kanssa henkilökohtaisia polkuja työelämään ja koulutukseen. Toimintaverkostoa käytetään hyväksi polun määrittelemisessä. Asiakas suorittaa alussa mahdollisesti puuttuvat lupakortit. Hankkeen myötävaikutuksella pyritään parantamaan ennen kaikkea alle 30-vuotiaiden ja yli 54-vuotiaiden osallistujin työllistymistä. Osaamisen dokumentointi suoritetaan. Orimattilan kaupungin videoneuvottelu mahdollisuutta voidaan hyödyntää asiakastyössä mm. yhteydessä TE-toimistoon. Hankkeen tavoitteena on että asiakasprosessi ei ylittäisi kymmentä kuukautta. Yrittäjäworkshopit: Yrittäjien ja työnhakijoiden kohtaamiseen tarkoitettu lähipalvelupiste keskustassa. Kohtaamispajalla järjestetään yrittäjien, työnhakijoiden ja työttömyyden hoidosta vastaavien viranomaisten kokouksia, koulutus- ja infotilaisuuksia. Hankkeessa pilotoidaan uusi toimintatapa ns. yrittäjäworkshop, jossa yrittäjä, kolmesta neljään työnhakijaa sekä yksilövalmentaja keskustelevat työnhaun ja rekrytointiin liittyvistä asioista. Osallistujan (työnhakija) ja yrittäjän on tarkoitus tutustua toisiinsa. Hankehenkilökunta järjestää ensimmäisen yhteisen tapaamisen asiakkaan valitseman alan työnantajan kanssa. Face-to-face-tilanteessa yrittäjä tutustuu potentiaalisiin työntekijöihinsä. Samalla voi yksilövalmentajalta kysellä tietoa ja saada häneltä apua työnhakuprosessissa. Kahvilassa on atk-piste sähköistä työnhakua ja työnhakuasiakirjojen tekemistä varten. Lyhyet työtehtävät ja työpaikan saaminen: Työpajalla osallistujat tekevät pajan alihankintatöitä ja ovat joko työkokeilussa tai palkkatukityössä. Osallistujan hankkeessa viettämä aika pyritään pitämään maksimissaan kymmenessä kuukaudessa. Tällöin tukityöllistetty siirtyy avoimille työmarkkinoille vielä palkkatukioikeutta omaavana tai koulutukseen. Pajajakson alussa tehtyä työ- ja/tai koulutuspolkusuunnitelmaa toteutetaan määrätietoisesti. Yrittäjäworkshopissa luodun suhteen kautta osallistuja alkaa käydä kyseisen työnantajan yrityksessä mm. avustavissa tehtävissä. Lyhyiden keikkatöiden kautta ja pikkuhiljaa tutustuen yrittäjän luottamus kasvaa ja näin on helppo nostaa työpäivien lukumäärää. Saadessaan uuden luotettavan työntekijän, yrittäjä voi ottaa uusia työtehtäviä vastaan. Viimeistään noin kymmenen kuukauden pajajakson jälkeen, vielä silloin kun palkkatukioikeutta on jäljellä, yritys palkkaa työntekijän tai asiakas aloittaa opiskelun. Koulutus: koulutussuunnittelua tehdään yhdessä verkoston kanssa. Yhteistyö koulutusorganisaatioiden kanssa: joustavat ja lyhyemmät opiskelujaksot, yrittäjäkasvatus, opiskelun aloittamisen kynnyksen ylittäminen pienellä opiskeluosiolla (täsmäkoulutukset, oppisopimukset, valmentava koulutus). Yrittäjätietoudessa pääpaino tulee olemaan osuuskuntatietouden lisäämisessä ja se liittyy kiinteästi tekstiilialan yrityshautomoon. Yrittäjäkasvatusta toteutetaan yhteistyössä Lamk, Koulutuskeskus Salpauksen, Ampun 4H-yhdistyksen, Orimattilan yrittäjät ry:n, Orimattilan kaupungin työllisyysyksikön sekä Orimattilan kaupungin sivistystoimen kanssa. Osaamisen päivittäminen:

7 7 (13) asiakkaiden osaamistaso päivittyy oikeilla alihankintatöillä joita tehdään oikeille yrityksille oikeilla työkoneilla, -välineillä ja -materiaaleilla. Lupakortit hankitaan tai päivitetään. Osaamiskartoitukset suoritetaan ostopalveluina. Sähköinen informaatiojärjestelmä: Autetaan käyttämään olemassa olevia sähköisiä informaatiojärjestelmiä vaarantamatta kenenkään tietosuojaa. 6.2 Mitä tuloksia hankkeella saadaan aikaan? Mitä lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutuksia sillä on? Lyhyen aikavälin tulokset/ osallistujat: - yksilöllinen palvelutarvekartoitus - asiakkaan henkilökohtainen työllistämis- tai koulutuspolku - työkokeilu- ja/tai palkkatukityöpaikka - sähköinen informaatiopalvelu - työvoimapankki - työvoimareservi - saavat tiedot ja valmennuksen yrittäjyyteen - ymmärtävät sisäisen yrittäjyyden kasvavan merkityksen - henkilökohtainen tutustuminen paikallisiin yrittäjiin ja yrityksiin - saavat ohjausta muiden palveluiden piiriin - saavat työssä tarvittavia lupakortteja helpottamaan työnhakua Pitkän aikavälin tulokset: - Laadulliset mittarit kuvaavat pitkän aikavälin vaikutuksia > osallistujien sosiaaliseen ja yhteiskunnalliseen toimintaympäristöön liittyvän osaamisen kehittyminen > parantuneet työllistymisedellytykset (joita ei välttämättä pystytä mittamaan). Toiminnan tuloksena kohderyhmät voivat saavuttaa työmarkkinakelpoisuuden, saada työpaikan avoimilta työmarkkinoilta, saada koulutuspaikan, tietotaitoa yrittäjyydestä sekä mahdollisuuden työllistää itsensä, tai ohjautua heille soveltuvien muiden palvelujen piiriin. Tulosmittareita: - palvelukartoitukseen osallistunut 260 henkilöä - jatkokoulutukseen osallistunut 35 henkilöä - korttikoulutukseen osallistunut 30 Esim. x henkilöt suorittanut (jonkun) korttikoulutuksen,?? - yrittäjä tai osuuskuntavalmennukseen osallistunut 5 henkilöä ),??? - asiakasprosessi kesto max 10 kuukautta - yrittäjäworkshop: työttömien ja yrittäjien käyntimäärät, koulutus- ja infotilaisuudet - lyhyet työtehtävät kesto 2-10 päivää/asiakas 6.3 Miten hakemuksen kohteena olevaa toimintaa jatketaan ja tuloksia sekä kokemuksia hyödynnetään hankkeen päättymisen jälkeen? Orimattilan Startti-Center ry jatkaa toimintaansa käyttäen hyödykseen hankkeessa kehitettyjä toimintatapoja. Hanke luo uudenlaisia ratkaisujamalleja Orimattilan Startti-Center ry:n palveluihin. Työnhakijoiden liikkuvuus parantaa jatkossakin Orimattilan työllisyyttä. Työvoimapankki toimii yrittäjille työkaluna ja työntekijäreservit. Sähköinen työnhaku helpottuu. Palvelutarjonta laajenee. Uudenlainen matalan kynnyksen yhteistyö työttömien ja yrittäjien kanssa. Hankkeessa saatua tietoa ja kokemusta jaetaan ja se hyödyntää Lahden alueen kasvusuunnitelman kuntia. 7 Kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman tiivistelmä

8 Hankkeelle haetaan ennakkoa Kyllä ý Ei Kustannusmalli Flat rate 17 % palkkakustannuksista 8 (13) A Hankkeen kustannukset ja rahoitus Kustannukset Yhteensä 1 Palkkakustannukset Ostopalvelut Muut kustannukset 0 4 Flat rate Kustannukset yhteensä Tulot 0 Nettokustannukset yhteensä Rahoitus Yhteensä Osuus nettokustannuksista (%) 1 Haettava ESR- ja valtion rahoitus Kuntien rahoitus Muu julkinen rahoitus Yksityinen rahoitus Rahoitus yhteensä B Erikseen raportoitavat osallistujien palkkakustannukset ja niiden rahoitus (joihin ei myönnetä ESR:n ja valtion rahoitusta) Kustannukset Yhteensä 6 Kunnat 0 7 Muu julkinen 0 Yhteensä 0 Kustannusarvio yhteensä Rahoitus Yhteensä 5 Kuntien rahoitus 0 6 Muu julkinen rahoitus 0 Yhteensä 0 Rahoitussuunnitelma yhteensä Muilta rahoittajilta haettu rahoitus 8.1 Mitä sitovia sopimuksia tai aiesopimuksia on rahoitussuunnitelmassa esitetyistä muun julkisen rahoituksen, kuntarahoituksen ja yksityisen rahoituksen osuuksista (ml. omarahoitusosuus)? Esitys Orimattilan kaupungin rahoituspäätökseksi vuodelle 2015 on 9 380, , , Onko hankkeeseen haettu tai ollaanko hakemassa rahoitusta muilta rahoittajilta? Mistä ja milloin rahoitusta on haettu? Kuinka paljon rahoitusta on haettu tai myönnetty? Ei. 9 Yhteydet muihin hankkeisiin 9.1 Mihin muihin Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelmasta rahoitettaviin hankkeisiin tai hankekokonaisuuksiin hakemus liittyy ja miten? (Merkitse myös hakemusnumerot tai hankekoodit.) Ei yhteyttä. 9.2 Mihin muista rahoituslähteistä rahoitettaviin hankkeisiin tai hankekokonaisuuksiin hakemus liittyy ja miten? (Merkitse myös hakemusnumerot tai hankekoodit, jos niitä on.) Ei yhteyttä. 10 Maantieteellinen kohdealue

9 9 (13) ý Hankkeen toiminta kohdistuu yhden maakunnan alueelle Maakunnat Päijät-Häme Seutukunnat Lahden Kunnat Orimattila Hankkeen toiminta kohdistuu usean maakunnan alueelle Hankkeen toiminta on valtakunnallista Jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa, mikä on toteutuspaikan osoite? Jakeluosoite Postinumero Postitoimipaikka 11 Hakijan osaaminen, hankkeen riskiarviointi ja ohjausryhmä 11.1 Minkälainen on hakijan osaaminen ja kokemus hankkeiden toteuttamisesta ja hankesuunnitelman mukaisesta sisällöllisestä teemasta? Hyvä. Orimattilan Startti-Center ry:n on toiminut vuodesta 1996 lähtien tuottaen työllisyyspalveluita Orimattilan pk- ja mikroyrityksille sekä muille toimijoille. Yhdistys on toteuttanut useampia hankkeita Minkälaisia riskejä hankkeen toteuttamiseen liittyy ja miten riskejä hallitaan? Riski Ei saada tarpeeksi osallistujia. ei saada riittävästi yrityksiä - projektihenkilöstö saattaa vaihtua - hankeaika ei riitä toiminnan kehittämiseen Toimenpiteet riskin toteutumisen todennäköisyyden pienentämiseksi Panostetaan aktiivisesti hankkeesta tiedottamiseen ja viestintään mahdollisimmna monipuolisin keinoin osallistujamäärän lisäämiseksi yrityksiin kohdistetaan heti hankkeen alkuvaiheessa tiedotusta ja markkinontia. Otetaan yritykset ja muut sidosryhmät heti mukaan hankkeen kehittämistyöhön hyödyntämällä jatkuvaa yhteistyötä ja vuorovaikutusta. - projektihenkilöstön osalta suoritetaan huolellinen rekrytointi ja pidetään heidän työmotivaatio hyvänä - hankeajan osalta projektitoiminnan tulee olla tehokasta ja tuloksellista. Hankkeen tavoitteet ja tulokset ovat selkeästi määrirellyt 11.3 Esitys hankkeen ohjausryhmän kokoonpanoksi Hämeen ELY-keskus, Orimattilan Startti-Center ry, Orimattilan kaupunki, Orimattilan Yrittäjät ry, Orimattilan Pienyrittäjät ry, Hämeen TE-toimisto, Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä: Peruspalvelukeskus Aava-liikelaitos, koulutuskeskus Salpaus, LAMK. 12 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantatiedoista 12.1 Hankkeeseen osallistuvien yritysten arvioitu lukumäärä Henkilöstömäärä Yritysten lukumäärä Mikroyritys 20 Pieni yritys 20 Keskisuuri yritys 17 Suuryritys 3 Yhteensä Hankkeeseen osallistuvien henkilöiden lukumäärät hankkeen keston ajalta työmarkkina-aseman mukaan, naisten määrä eriteltynä

10 10 (13) Työttömät (ml. pitkäaikaistyöttö mät) Yleissivistävässä / ammatillisessa koulutuksessa olevat Työssä olevat (ml. yrittäjät) 12.3 Osallistujien henkilökoulutus- ja henkilötyöpäivät koko hankkeen keston ajalta Työmarkkinoiden ulkopuolella olevat Yhteensä Alle 25-vuotiaita vuotiaita vuotiaita Yli 54-vuotiaita Yhteensä Joista naisia Yhteensä Lähiopetuspäiviä 600 Etäopetuspäiviä 200 Tukityöllistämispäiviä 0 Ohjaus- tai konsultointipäiviä Muita henkilötyöpäiviä 490 Yhteensä Hankkeeseen osallistuvien alle 30-vuotiaiden, vuotiaiden ja yli 54-vuotiaiden koulutustausta, naisten määrä eriteltynä Toimintalinja 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen Osallistujat ilman perusasteen (ISCED 1) koulutusta 12.5 Hankkeeseen osallistuvien opinto-ohjaajien, uraneuvojien ja muiden ohjauspalveluiden asiantuntijoiden lukumäärä, naisten määrä eriteltynä Alemman perusasteen (ISCED 1) ja ylemmän perusasteen (ISCED 2) koulutuksen suorittaneet Toimintalinja 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Keskiasteen (ISCED 3) tai keskiasteen jälkeisen (ISCED 4) koulutuksen suorittaneet Korkea-asteen koulutuksen (ISCED 5 to 8) suorittaneet Yhteensä Alle 30-vuotiaita vuotiaita 0 Yli 54-vuotiaita 0 Yhteensä joista naisia 0 Erityistavoite 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen Osallistuvat opinto-ohjaajat, uraneuvojat ja muut ohjauspalveluiden asiantuntijat joista naisia Yhteensä 13 Horisontaaliset periaatteet 13.1 Sukupuolten tasa-arvo

11 11 (13) Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta ý Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen) ý Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen ý 13.2 Kestävä kehitys Kyllä Ei Perustelu Toimintaympäristön analyysi on suoritettu sukupuolinäkökulmasta arvioimalla hankkeen toimintaympäristöä. Startti-Center tarjoaa työllistyistä sekä pk-sektorille että sosiaali- ja terveydenhuollon toimialoille. Sama koskee myös jatkokoulutuspolkuja.täten toimintaympäristö kohtelee tasapuolisesti miehiä ja naisia. Hankkeen toimintaympäristö ja kohderyhmät mahdollistavat erittäin hyvin sukupuolineutraalin toiminnan ja työllistymisen. Hankkeen toteuttamisessa ja kaikessa toiminnassa edistetään sukupuolten välistä tasaarvoa. Tämä koskee hankkeen toimintaympäristöä,työllistymisen toimialoja, koulutusmahdollisuuksia, kohderyhmien valintaa, hankkeen toimenpiteitä, tuloksia ja raportointia. Hankkeessa noudatetaan tasa-arvoisuus ja yhdenvertaisuustavoitteita. Osallistujia ei syrjitä sukupuolen, iän, etnisen taustan, kansalaisuuden tai muun erityispiirteen vuoksi. Kohderyhmissä on huomioitu kaikkien yhdenvertainen ja tasapuolinen osallistumismahdollisuus hankkeeseen ja sen toimenpiteisiin sekä koulutuksiin Hankkeessa kannustetaan yrittäjyyteen sekä erityisesti huomioimalla myös naisten eri toimialoja. Tämä koskee myös eri koulutuspolkuja.

12 12 (13) 14 Liitteet Välitön vaikutus Vaikutusaste Välillinen vaikutus Vaikutuksen kohde Perustelu Ekologinen kestävyys Hankkeessa toimitaan pitkälti sellaisten toimialojen ja yritysten kanssa jotka huomioivat Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 1 ympäristöarvot. Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 Hanke ei aiheuta minkäänlaisia ilmaston 0 muutoksen riskejä. Hankkeen toteuttamisessa pyritään Kasvillisuus, eliöt ja luonnon huomioimaan luonnon monimuotoisuus ja monimuotoisuus 0 suojelemaan luontoa. Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) Hanke pyrkii toiminnassa suojelemaan 0 ympäristöä. Natura ohjelman kohteet Hankkeessa pyritään ottamaan huomioon 0 Natura 2000-ohjelmana kohteet. Taloudellinen kestävyys Materiaalit ja jätteet 0 Jätteen käsittely hoidetaan ja kierrätystä 0 pyritään tekemään. Hankkeessa ei synny jätettä. Uusiutuvien energialähteiden käyttö 3 Uusiutuvat energialähteet tulevat 4 yhteistyökumppaneiden toiminnan kautta. Yhteistyössä yritysten kanssa kehitämme Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä paikallisen elinkeinorakenteen kestävää kehittäminen 7 8 kehitystä. Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 Hankkeessa kehitetään aineettomia tuotteita ja 6 palveluita. Liikkuminen ja logistiikka 6 Hyödynnetään samoja palvelun tarjoajia kuin 7 muut yritykset lähialueella. Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus Hyvinvoinnin edistäminen 8 Edistämme työnhakijoiden hyvinvointia 8 hankkeessa. Tasa-arvon edistäminen 9 9 Osallistujat haetaan tasa-arvoisella tavalla. Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 9 Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus tulee esiin asiakaskunnan 9 valinnassa. Kulttuuriympäristö 7 Paikallinen kulttuuriympäristö huomioidaan 7 hankkeen toimissa. Ympäristöosaaminen 8 Yhteistyökumppaneiden ympäristöosaamista 8 hyödynnetään toiminnassa. HANKESUUNNITELMA Esitys Orimattlan työllisyyspalvelumalliksi Hakija vakuuttaa tässä hakemuksessa ja sen liitteissä antamansa tiedot oikeiksi. Viranomaisella on oikeus tarkastaa hakijaa koskevat verovelkatiedot, arvonlisäverovelvollisuutta koskevat tiedot sekä muut tarvittavat toiselta viranomaiselta saatavat tiedot, joilla voi olla vaikutusta rahoituksen myöntämiseen. Yhteishankkeessa tarkastusoikeus koskee kaikkia hakijoita ja tuen siirto menettelyssä hakijan lisäksi kaikkia tuen siirronsaajia. Päiväys ja hakijaorganisaation sähköinen allekirjoitus TORNIAINEN ULLA MARKETTA toiminnanohjaaja (Allekirjoitettu sähköisesti vahvalla Katso-tunnistautumisella)

13 13 (13)

14 Hakijan taustalomake 1 (6) Hakijan nimi Orimattilan Työnhakijat ry Organisaatiotyypin mukainen omarahoitusosuuden laji Yksityinen rahoitus Jakeluosoite Takojantie 6 Hakijan yhteyshenkilö Ulla Torniainen De minimis -tuki-ilmoitus Y-tunnus Postinumero Yhteyshenkilön puhelinnumero Organisaatiotyyppi Muu järjestö tai yhdistys Postitoimipaikka Orimattila Yhteyshenkilön sähköpostiosoite 1 Harjoittaako hankkeen hakija hankkeessa taloudellista toimintaa, jossa on kyse tavaroiden tai palvelujen tarjoamisesta tietyillä markkinoilla? Kyllä ý Ei 2 Osallistuuko hankkeen toimenpiteisiin hyödynsaajina taloudellista toimintaa harjoittavia organisaatioita? Kyllä ý Ei Hankkeen kustannusarvio Kustannusmalli ý Flat rate 17 % palkkakustannuksista Flat rate 15 % palkkakustannuksista Flat rate 40 % palkkakustannuksista Kertakorvaus (lump sum) Kaikki kirjanpidon kustannukset ilmoitetaan tosiasiallisesti aiheutuvien kustannusten mukaan A Hankkeen kustannukset Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv. ý Arvonlisävero ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Kustannukset on ilmoitettu verottomina. Tulostettu :16:56

15 1 Palkkakustannukset 2 (6) Tehtävä Kokoaikainen/ osa-aikainen Henkilötyökk Hankevastaava Kokoaikainen Yksilövalmentaja Kokoaikainen Yksilövalmentaja Kokoaikainen Yhteensä Kustannusten perustelut Kustannukset muodostuvat yhden hankevastaavan ja kahden yksilövalmentajan palkasta. 2 Ostopalvelut Kustannus Kalusto- ja laitehankinnat Palvelujen ostot Toimisto- ja opetustilojen vuokrat ATK- järjestelmät Yhteensä Kustannusten perustelut Kustannuksiin on otettu hankkeen pakolliset menot. 3 Muut kustannukset Kustannus 3 Yhteensä Kustannusten perustelut Matkakustannukset koskevat hankevastaavan sekä kahden yksilövalmentajan matkakuluja. 4 Flat rate Kerroin % Yhteensä Tulostettu :16:56

16 1-4 Hankkeen kustannukset 1-4 Yhteensä 3 (6) Tulot Tulot 5 Yhteensä Nettokustannukset yhteensä Yhteensä B Erikseen raportoitavat osallistujien palkkakustannukset (joihin ei myönnetä ESR:n ja valtion rahoitusta) 6 Kuntien kustannukset Kustannus 6 Yhteensä Kustannusten perustelut 7 Muut julkiset kustannukset Kustannus 7 Yhteensä Kustannusten perustelut 6-7 Erikseen raportoitavat osallistujien palkkakustannukset 6-7 Yhteensä Tulostettu :16:56

17 A + B Kustannukset yhteensä A + B Yhteensä Hankkeen rahoitussuunnitelma A Rahoitus hankkeen kustannuksiin 1 Haettava ESR- ja valtion rahoitus 1 Yhteensä 4 (6) Kuntien rahoitus 2.1 Kuntien rahoitus, tuensaajan omarahoitus Rahoitus Kuntien rahoitus: Tuensaajan omarahoitus Yhteensä Kuntien rahoitus, ulkopuolinen rahoitus Rahoitus Kuntarahoitus Yhteensä Kuntien rahoitus yhteensä Yhteensä Muu julkinen rahoitus 3.1 Muu julkinen rahoitus, tuensaajan omarahoitus Rahoitus Muu julkinen rahoitus: Tuensaajan omarahoitus Yhteensä Tulostettu :16:56

18 3.2 Muu julkinen rahoitus, ulkopuolinen rahoitus 5 (6) Rahoitus 3.2 Yhteensä Muu julkinen rahoitus yhteensä Yhteensä Yksityinen rahoitus 4.1 Yksityinen rahoitus, tuensaajan omarahoitus Rahoitus Yksityinen rahoitus: Tuensaajan omarahoitus Yhteensä Yksityinen rahoitus, ulkopuolinen rahoitus Rahoitus 4.2 Yhteensä Yksityinen rahoitus yhteensä Yhteensä Rahoitus hankkeen kustannuksiin yhteensä 1-4 Yhteensä B Erikseen raportoitavien osallistujien palkkakustannusten rahoitus 5 Kuntien rahoitus 6 Muu julkinen rahoitus Tulostettu :16:56

19 5-6 Erikseen raportoitavat rahoituserät yhteensä 5-6 Yhteensä 6 (6) A + B Rahoitus yhteensä A + B Yhteensä Tulostettu :16:56

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen logo Hankehakemuksia voi jättää pelkästään sähköisesti EURA 2014 -järjestelmässä, joka avautuu hakijoille toukokuun

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma ESR Etelä-Pohjanmaa Aluekehittämispalaverit 14.-23.4.2015 www.rakennerahastot.fi sivustolta löytyy - Kestävää kasvua ja työtä - Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku Hyvä hakemus Hyvän hakemuksen piirteitä Ohjelman ja haun mukainen Selkeästi kirjoitettu; mitä tavoitellaan mitä tehdään tavoitteiden saavuttamiseksi mitä tuloksia saadaan

Lisätiedot

Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke) 1 (7) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Saapumispäivämäärä Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 300836 Hakemustyyppi

Lisätiedot

11.11.2014 Asukkaat paikalliskehittäjinä Merja Rossi Hämeen ELY-keskus

11.11.2014 Asukkaat paikalliskehittäjinä Merja Rossi Hämeen ELY-keskus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 11.11.2014 Asukkaat paikalliskehittäjinä Merja Rossi Hämeen ELY-keskus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan 1 (11) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 100980 Hakemustyyppi Uusi Hankekoodi Tila Keskeneräinen

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hämeen ELY-keskus Pekka Mutanen 7.10.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 -ohjelma Sisaltää EAKR Euroopan aluekehitysrahaston ja ESR

Lisätiedot

EURA 2014+ -JÄRJESTELMÄN ESR-HAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET (LUONNOS)

EURA 2014+ -JÄRJESTELMÄN ESR-HAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET (LUONNOS) EURA 2014+ -JÄRJESTELMÄN ESR-HAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET (LUONNOS) Täyttöohjetta päivitetään vielä huhti-toukokuussa 2014 rakennerahastoja koskevien valtioneuvoston asetusten valmistelun myötä. Viranomaisen

Lisätiedot

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemus Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha (AIKO) Maakunnan kehittämisraha Haettava rahoitus on Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tunniste S11800.0000 Tila

Lisätiedot

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan 1 (11) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Saapumispäivämäärä Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 101886 Hakemustyyppi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Projektikoodi: S12538 Projektin nimi: TeiniMINNO -esiselvitys

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Projektikoodi: S12538 Projektin nimi: TeiniMINNO -esiselvitys ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Projektikoodi: S12538 Projektin nimi: TeiniMINNO -esiselvitys Tämä näyttö on tarkoitettu ainoastaan seurantalomakkeen sisällön katselua varten. Lomake täytetään ja tulostetaan

Lisätiedot

RR-HAKUINFO Varsinais-Suomi

RR-HAKUINFO Varsinais-Suomi RR-HAKUINFO Varsinais-Suomi ESR-sisällöt Pekka Stenfors Keski-Suomen ELY-keskus/ Turku 13.6.2014 Hallinnon muutokset ESR-rakennerahastohallinto Varsinais-Suomen osalta 1.1.2014 alkaen Keski-Suomen ELY-keskuksessa

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Hanke on Alueellinen kehittämishanke EU-rahoitteisen hankkeen valmisteluhanke Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 01.11.2010 Diaarinumero 31/545/2008 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10947 Tunniste

Lisätiedot

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan 1 (11) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Saapumispäivämäärä 30.9.2015 Käsittelijä Antti Hänninen Hakemusnumero 101886 Hakemustyyppi Uusi

Lisätiedot

EAKR VALINTAESITYS. Hankkeen perustiedot Kysymys. Vastaus Hankkeen diaarinumero 3532/31/14 Hakemuksen saapumispvm 30.10.2014

EAKR VALINTAESITYS. Hankkeen perustiedot Kysymys. Vastaus Hankkeen diaarinumero 3532/31/14 Hakemuksen saapumispvm 30.10.2014 EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 3532/31/14 Hakemuksen saapumispvm 30.10.2014 Hakijan virallinen nimi Lapin ammattikorkeakoulu oy Hankkeen julkinen nimi 3D

Lisätiedot

Ideasta suunnitelmaksi

Ideasta suunnitelmaksi Ideasta suunnitelmaksi Lainsäädäntö ja ohjelma-asiakirja Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja

Lisätiedot

2. Hakijan perustiedot (päätoteuttaja) Jos kyseessä on yhteishanke tai tuen siirto -menettely, kirjoita tähän kohtaan päätoteuttajan perustiedot.

2. Hakijan perustiedot (päätoteuttaja) Jos kyseessä on yhteishanke tai tuen siirto -menettely, kirjoita tähän kohtaan päätoteuttajan perustiedot. EURA 2014+ -JÄRJESTELMÄN EAKR-HAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Täyttöohjetta päivitetään vielä huhti-toukokuussa 2014 rakennerahastoja koskevien valtioneuvoston asetusten valmistelun myötä. 1. Viranomainen,

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016 Rahoitusasiantuntija Minna Koivukangas Keski-Suomen ELY-keskus/Turku 18.1.2016 Länsi-Suomen alueen

Lisätiedot

Ajankohtaista Suomen rakennerahastovalmistelussa. ESR:n näkökulmasta Päivi Bosquet opetus- ja kulttuuriministeriö

Ajankohtaista Suomen rakennerahastovalmistelussa. ESR:n näkökulmasta Päivi Bosquet opetus- ja kulttuuriministeriö Ajankohtaista Suomen rakennerahastovalmistelussa rahoituskaudelle 2014-2020 ESR:n näkökulmasta Päivi Bosquet opetus- ja kulttuuriministeriö ESR rahoitus Suomessa 2014-2020 Euroopan sosiaalirahaston varoilla

Lisätiedot

Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille. Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs.

Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille. Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs. Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs. Kauppakamarin Hankintainfo Vantaa 6.3.2015 Työttömyys Vantaalla tammikuussa 2015 1/2015 1/2014 Muutos

Lisätiedot

Rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. Toteutusta Päijät-Hämeessä Sinikka Kauranen Hämeen ELY-keskus

Rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. Toteutusta Päijät-Hämeessä Sinikka Kauranen Hämeen ELY-keskus Rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Toteutusta Päijät-Hämeessä Sinikka Kauranen Hämeen ELY-keskus Yksi ohjelma viisi toimintalinjaa toiminnalle 2.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot

toteutuneet kustannukset

toteutuneet kustannukset ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tunniste S11800.0000 Tila

Lisätiedot

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan 1 (12) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Käsittelijä Seija Hämäläinen Hakemusnumero 100584 Hakemustyyppi Uusi Puhelinnumero 0504563213

Lisätiedot

ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus

ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus Hämeen ELY-keskus Etelä-Suomen RR-ELY Sinikka Kauranen 4.4.2014 RR-ELY rakennerahastorahoittajana Hämeen ELY-keskus toimii Etelä-Suomen RR-ELYnä 1.1.214

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN AVOIN ESR-HAKU LÄNSI-SUOMESSA 10.6.2016 3.10.2016. Hakijan ohje

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN AVOIN ESR-HAKU LÄNSI-SUOMESSA 10.6.2016 3.10.2016. Hakijan ohje KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN AVOIN ESR-HAKU LÄNSI-SUOMESSA 10.6.2016 3.10.2016 Hakijan ohje Sisältö: 1. Yleistä ESR-hausta 2. Haun erityispiirteet 3. Ohjeita hakemuksen

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015 Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015 Välityömarkkina- ja yritysyhteistyöseminaari 11.2.2015 Palveluesimies Virpi Niemi Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden

Lisätiedot

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Hämeen ELY-keskus Paikallinen kehittäminen ja ESR Euroopan sosiaalirahasto (ESR) tukee yhteisölähtöistä eli kansalaistoimijalähtöistä paikallista kehittämistä

Lisätiedot

ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus

ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus Hämeen ELY-keskus Etelä-Suomen RR-ELY Sinikka Kauranen 13.3.2014 RR-ELY rakennerahastorahoittajana Hämeen ELY-keskus toimii Etelä-Suomen RR-ELYnä 1.1.214

Lisätiedot

open hanke 1.1.2013 30.6.2014

open hanke 1.1.2013 30.6.2014 open hanke 1.1. 30.6. Perustuu ns. seinättömän työhönvalmennuspajan mallille. Oleellista kenttätyö, jota tehdään kartoittamalla yksityisen työnantajasektorin työvoimatarpeita ja ohjaamalla työnhakijoiden

Lisätiedot

RAHOITUSHAKEMUS. HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Maakunta

RAHOITUSHAKEMUS. HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Maakunta 1(6) RAHOITUSHAKEMUS Kansallinen maakunnan kehittämisraha Alueellinen koheesio- ja kilpailukykyohjelma (KOKO) Osaamiskeskusohjelma HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen

Lisätiedot

Liite Länsi-Suomen ESR-haun 17.12.2014 16.2.2015 hakuohjeeseen. Varsinais-Suomen alueen painotukset

Liite Länsi-Suomen ESR-haun 17.12.2014 16.2.2015 hakuohjeeseen. Varsinais-Suomen alueen painotukset Liite Länsi-Suomen ESR-haun 17.12.2014 16.2.2015 hakuohjeeseen Varsinais-Suomen alueen painotukset 2 ESR-haussa etusijalla ovat hankkeet, jotka perustuvat todelliseen tarpeeseen ja joissa jo hakuvaiheessa

Lisätiedot

RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA

RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA 1(6) RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Uusi hakemus 1. Viranomainen, jolle hanke-esitys osoitetaan

Lisätiedot

ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus

ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus ESR Uuden ohjelmakauden painotukset ja rahoitus Hämeen ELY-keskus Etelä-Suomen RR-ELY Sinikka Kauranen 20.5.2014 ESR osana Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelmaa Sama ohjelma, sama rakenne Toimintalinjat,

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392278355833/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392278355833/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Yritys Kehittäminen kohdistuu pääosin Tutkimukseen, tuotteen, palvelun, osaamisen ja/tai menetelmän kehittämiseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus 1234567-8 Yrityksen

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S12432 Tunniste S12432.0000 Tila

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen (ESR) Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita

Lisätiedot

Rakennerahastohankkeiden toteutus ohjelmakaudella 2014-20 Sähköiset palvelut ja yksinkertaistetut kustannusmallit

Rakennerahastohankkeiden toteutus ohjelmakaudella 2014-20 Sähköiset palvelut ja yksinkertaistetut kustannusmallit Rakennerahastohankkeiden toteutus ohjelmakaudella 2014-20 Sähköiset palvelut ja yksinkertaistetut kustannusmallit Jenni Hyvärinen TEM/ALUE/Rakennerahastot Huom! Tässä esityksessä käsiteltäviin asioihin

Lisätiedot

Kanava työvoimaa avoimille työmarkkinoille 2014

Kanava työvoimaa avoimille työmarkkinoille 2014 Kanava työvoimaa avoimille työmarkkinoille 2014 Toiminta-aika 1.4.2011-31.12.2014 4 palveluohjaajaa + projektipäällikkö Rahoitus ESR 85% ja kuntaosuus 15% mukana olevien kuntien mukaan asukasmäärien suhteessa:

Lisätiedot

13. KUSTANNUSARVIO. Kaikki kustannukset ilmoitetaan todellisiin kustannuksiin perustuen.

13. KUSTANNUSARVIO. Kaikki kustannukset ilmoitetaan todellisiin kustannuksiin perustuen. 13. KUSTANNUSARVIO 13.A TOTEUTTAJAN PROJEKTIKIRJANPITOON TULEVAT KUSTANNUKSET Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv. Kaikki kustannukset ilmoitetaan

Lisätiedot

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2)

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2) UUSI HAKEMUS Tuen hakemiseksi JATKOHAKEMUS RAHOITUSHAKEMUS MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHASTA ETELÄ-KARJALAN KEHITTÄMISRAHASTOSTA KORJAUS/TÄYDENNYS EDELLISEEN HAKEMUKSEEN Viranomainen, jolle rahoitushakemus osoitetaan

Lisätiedot

ESR-hankkeiden hakukäytännöt

ESR-hankkeiden hakukäytännöt ESR-hankkeiden hakukäytännöt Satakunnan rahoitusinfo EU:n ohjelmakausi 2014 2020 EU-koordinaattori Keski-Suomen ELY-keskus Sisältö ESR-haun aikataulu Sähköinen asiointi Hakemuslomake Rahoitusosuudet Yksinkertaistetut

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi A32477 Tunniste A32477.0000 Tila

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE EAKR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi A32222 Tunniste A32222.0001 Tila

Lisätiedot

Päätös EAKR-hankkeen "Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta", 300350 rahoitukseen osallistumisesta

Päätös EAKR-hankkeen Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta, 300350 rahoitukseen osallistumisesta Maakuntahallitus 181 15.12.2014 Päätös EAKR-hankkeen "Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta", 300350 rahoitukseen osallistumisesta Maakuntahallitus 15.12.2014 181 Hankkeen julkinen nimi Yrittäjäksi

Lisätiedot

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ Pirkanmaan liitossa on haettavana tukea Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjojen 1 ja 2 mukaisille hankkeille. Rahoitettavaksi

Lisätiedot

Mistä tukea kotouttamiseen? ESR:n mahdollisuudet. Vastaanottava maaseutu 22.1.2016. Sirpa Liljeström Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

Mistä tukea kotouttamiseen? ESR:n mahdollisuudet. Vastaanottava maaseutu 22.1.2016. Sirpa Liljeström Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Mistä tukea kotouttamiseen? ESR:n mahdollisuudet Vastaanottava maaseutu 22.1.2016 Sirpa Liljeström Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Rahoituksen jako rahastojen välillä (pl. alueellinen yhteistyö)

Lisätiedot

Hankerahoittajan näkökulma Etelä-Savossa: mitä halutaan ja mitä voidaan rahoittaa Euroopan sosiaalirahaston avulla?

Hankerahoittajan näkökulma Etelä-Savossa: mitä halutaan ja mitä voidaan rahoittaa Euroopan sosiaalirahaston avulla? Hankerahoittajan näkökulma Etelä-Savossa: mitä halutaan ja mitä voidaan rahoittaa Euroopan sosiaalirahaston avulla? Soile Laitinen, Etelä-Savon ELY-keskus 15.10.2014 Ohjelmakauden 2014-2020 näkymiä ja

Lisätiedot

UUDENMAAN ALUEEN TYÖLLISTÄMISPROJEKTIT MALLEJA JA VÄLINEITÄ

UUDENMAAN ALUEEN TYÖLLISTÄMISPROJEKTIT MALLEJA JA VÄLINEITÄ UUDENMAAN ALUEEN TYÖLLISTÄMISPROJEKTIT MALLEJA JA VÄLINEITÄ TAUSTAA UusiTaito- projekti on kerännyt kansallisilta hankkeilta ja ESR- hankkeilta hankekortteja Uudenmaan alueelta vuosina 2009-2011. Korteissa

Lisätiedot

TUKIHAKEMUS KEHITTÄMIS- JA INVESTOINTIHANKE

TUKIHAKEMUS KEHITTÄMIS- JA INVESTOINTIHANKE TUKIHAKEMUS KEHITTÄMIS- JA INVESTOINTIHANKE Lomake 3306A 1 Uusi hakemus Korjaus/täydennys hakemukseen Muutoshakemus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin

Lisätiedot

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti STM:n raportteja ja muistioita 2014:32 Ajankohtaista Savon päivätoiminnassa

Lisätiedot

KAINUULAISET VÄLITYÖMARKKINAT MURROKSESSA. KAIRA-hanke -Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen (S10179)

KAINUULAISET VÄLITYÖMARKKINAT MURROKSESSA. KAIRA-hanke -Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen (S10179) KAINUULAISET VÄLITÖMARKKINAT MURROKSESSA KAIRA-hanke -Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen (S10179) KAIRA-HANKE Hallinnoija Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kesto 2008 2010, optio vuoteen

Lisätiedot

Ohjaukseen ja nuorisotakuuseen liittyvät hankkeet. Hämeen ELY-keskus Merja Rossi 16.4.2015

Ohjaukseen ja nuorisotakuuseen liittyvät hankkeet. Hämeen ELY-keskus Merja Rossi 16.4.2015 Ohjaukseen ja nuorisotakuuseen liittyvät hankkeet Hämeen ELY-keskus Merja Rossi 16.4.2015 Suuri tarve työtä ja ohjausta Työllisyyden trendit Hämeessä Työttömiä työnhakijoita oli helmikuun lopussa 26 241,

Lisätiedot

HAKEMUS KKI-KEHITTÄMISHANKKEEKSI

HAKEMUS KKI-KEHITTÄMISHANKKEEKSI HAKEMUS KKI-KEHITTMISHANKKEEKSI TIEDOT HAKIJASTA Hakijayhteisön nimi: Mallilan Yritys Hakijayhteisön rekisteritunnus: 123456-1 Hakijayhteisön osoite: Mallilankuja 11 a 1 Postinumero: 12340 Postitoimipaikka:

Lisätiedot

Hankesuunnitelma. Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan

Hankesuunnitelma. Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan 1 (12) Hankesuunnitelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Käsittelijä Verna Mustonen Hakemusnumero 100288 Hakemustyyppi Uusi Puhelinnumero 0295 023

Lisätiedot

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Satakunnan alueen ESR-projektien hakuohje

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Satakunnan alueen ESR-projektien hakuohje Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Satakunnan alueen ESR-projektien hakuohje Hakuaika päättyy 1.9.2014 2 ESR-ohjelmakauden 2014 2020 projektihaku Suomi saa EU:lta tukea kahdesta rakennerahastosta:

Lisätiedot

NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA!

NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA! NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA! Sisällys Mikä nuorisotakuu? Miksi nuorisotakuu? Nuorisotakuun tavoitteet ja viestit Ketkä toteuttavat nuorisotakuuta? Nuorisotakuun tuloksia Nuorisotakuun kehittämistarpeita

Lisätiedot

Päivämäärä. Ulkopuolisen rahoituksen hakeminen Työllisyyspalveluiden kehittämishankkeelle

Päivämäärä. Ulkopuolisen rahoituksen hakeminen Työllisyyspalveluiden kehittämishankkeelle Ulkopuolisen rahoituksen hakeminen Työllisyyspalveluiden kehittämishankkeelle Dno OUKA/6925/14.07.00/2014 Päätöshistoria Kaupunginhallituksen kehittämisjaosto 26.8.2014 54 Tiivistelmä Ulkopuolisen rahoituksen

Lisätiedot

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6.

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6. Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa Hakuinfo Hilkka Laine Hankkeilla tuetaan Keski-Suomen strategian toteutumista Etusijalla ovat

Lisätiedot

POINTTI - maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa 1.1.2008 31.12.2010

POINTTI - maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa 1.1.2008 31.12.2010 POINTTI - maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa 1.1.2008 31.12.2010 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä- Savossa hankkeessa kehitetään ja tuotetaan maahanmuuttajien

Lisätiedot

Maahanmuuttajien. valmennus työpajoilla. Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille

Maahanmuuttajien. valmennus työpajoilla. Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille Maahanmuuttajien valmennus työpajoilla Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille Työpaja monialainen yhteistyökumppani työpajojen kanssa yhteistyössä toimivia tahoja ovat muun muassa työ-

Lisätiedot

RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE. on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille

RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE. on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille Tällaisia kehittämishankkeita ovat mm. maisemahoitosuunnitelmien laatiminen

Lisätiedot

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Parantaa työttömän työnhakijan ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-asemaa ja näin edistää hänen työllistymistään avoimille työmarkkinoille TE-toimisto arvioi,

Lisätiedot

OPUS projektisuunnitelma

OPUS projektisuunnitelma OPUS projektisuunnitelma PROJEKTISUUNNITLEMA 1(5) Taustaa Sotek on ollut mukana vuosina 2012-2013 toteutettavassa, myös Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamassa Tiet työhön 2 hankkeessa. Tiet työhön

Lisätiedot

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan 1 (13) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 101597 Hakemustyyppi Uusi Hankekoodi Tila Saapunut 1

Lisätiedot

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle Väyliä Työelämään Tietoa työnantajalle Sisällysluettelo Diili 4-5 Hankkeen tavoitteena on auttaa ammattikoulutettuja alle 29-vuotiaita työnhakijoita työllistymään hyödyntäen työvoimahallinnon palveluita

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ

JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ 2012 2015 JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ Töihin!-palvelu: yritys- ja työnantajayhteistyö Ohjaus- ja kuntoutuspalvelut: palveluohjaus, kuntouttava työtoiminta ja työkyvyn arviointi Seinätön TYP: verkostoyhteistyö

Lisätiedot

Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011

Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011 Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011 Sisällysluettelo 1. Hanketoiminnan tavoitteet... 1 2. Hankerahoitus... 1 2.1 Valtionavustukset... 1 2.2 EAKR-ohjelmat... 1 2.3 ESR-ohjelma... 2 2.4 Oma rahoitus...

Lisätiedot

ESR-HAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN - PROJEKTISUUNNITELMAN LAATIMINEN

ESR-HAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN - PROJEKTISUUNNITELMAN LAATIMINEN Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ESR-HAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN - PROJEKTISUUNNITELMAN LAATIMINEN Hakemuksen/suunnitelman kohdat 6-16 Koulutus Seinäjoella 9.1.2012 Tuija Nikkari kehittämisasiantuntija

Lisätiedot

Yleistä kuntouttamiseen liittyen

Yleistä kuntouttamiseen liittyen Työhön kuntoutumisen tukitoimet TE-hallinnossa 3.11.2015 1 Yleistä kuntouttamiseen liittyen Julkisen työ ja yrityspalvelulakiin liittyviä palveluita. Ovat toissijaisia palveluita eli aina ensin selvitettävä

Lisätiedot

Olemme edelläkävijöitä työelämän ja työllisyyttä edistävän yritysyhteistyön kehittämisessä. Vaikuttamis- ja kehittämistyö on tärkeä osa toimintaamme.

Olemme edelläkävijöitä työelämän ja työllisyyttä edistävän yritysyhteistyön kehittämisessä. Vaikuttamis- ja kehittämistyö on tärkeä osa toimintaamme. Rakenne Töihin!-palvelu on työllisyyttä edistävä palvelukokonaisuus, jonka perustana on laaja ja tiivis yritysyhteistyö. Tarkoituksenamme on tukea työllistymistä valmentamalla asiakkaita työelämään ja

Lisätiedot

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Toimiva alkuvaiheen neuvonta- ja ohjauspiste Kotkassa Maahanmuuttajien

Lisätiedot

Toimeenpanosuunnitelman valmisteluprosessi: Uudenmaan ESR-hakujen teemat

Toimeenpanosuunnitelman valmisteluprosessi: Uudenmaan ESR-hakujen teemat Maakunnan yhteistyöryhmän 41 08.06.2015 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 32 15.06.2015 Toimeenpanosuunnitelman valmisteluprosessi: Uudenmaan ESR-hakujen teemat MYRS 08.06.2015 41 Kestävää kasvua ja

Lisätiedot

Petra-projekti Nuorten työllistymisen tukeminen. Työllisyyspalvelut, Vantaan kaupunki Hankevastaava Annukka Jamisto 14.5.2014

Petra-projekti Nuorten työllistymisen tukeminen. Työllisyyspalvelut, Vantaan kaupunki Hankevastaava Annukka Jamisto 14.5.2014 Petra-projekti Nuorten työllistymisen tukeminen Työllisyyspalvelut, Vantaan kaupunki Hankevastaava Annukka Jamisto 14.5.2014 Petra-projektit Petra Nuoret työhön ja kouluun: 1.3.2010-31.10.2013 Petra Nuoret

Lisätiedot

Katse työllisyyteen Hyvinvointifoorumi Kajaanissa 8.12.2014 Anne Huotari Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Katse työllisyyteen Hyvinvointifoorumi Kajaanissa 8.12.2014 Anne Huotari Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ESR-hankkeet ja rahoitusmahdollisuudet Katse työllisyyteen Hyvinvointifoorumi Kajaanissa 8.12.2014 Anne Huotari Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Alueellinen ESR-rahoitus Kainuussa ohjelmakaudella 2014-2020,

Lisätiedot

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 1.9.2014 MENNESSÄ

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 1.9.2014 MENNESSÄ EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 1.9.2014 MENNESSÄ Pirkanmaan liitossa on haettavana Pohjanmaan liiton rahoituskehyksestä 880 000 euroa EU-tukea toimintalinjan 2 uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä ESR 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä ESR 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä ESR 2014-2020 13.3..2015 Taina Lommi taina.lommi@ely-keskus.fi EU-rahoitusohjelmia ENI ESR Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - ohjelmassa Euroopan sosiaalirahasto rahoituksen

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Rakennerahastoasiantuntija Jaana Tuhkalainen, ELY-keskus 11.11.2014 Vähähiilinen talous ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA Uusi tulevaisuus yrittäjänä, Pohjois-Savo New Horizon as Entrepreneur

PROJEKTISUUNNITELMA Uusi tulevaisuus yrittäjänä, Pohjois-Savo New Horizon as Entrepreneur PROJEKTISUUNNITELMA Uusi tulevaisuus yrittäjänä, Pohjois-Savo New Horizon as Entrepreneur Presented by: Konsulttitoimisto Seppo Hoffrén Oy Consultancy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. PROJEKTIN TAUSTA JA PERUSTELUT

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy 1006550-2 Ammattikorkeakoulu Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 1523864-4 Muu järjestö tai yhdistys

Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy 1006550-2 Ammattikorkeakoulu Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 1523864-4 Muu järjestö tai yhdistys 1 (12) Hankesuunnitelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Saapumispäivämäärä 29.6.2015 Käsittelijä Eeva Martikainen Hakemusnumero 101516 Hakemustyyppi

Lisätiedot

Miten siinä on onnistuttu Pohjois- Savossa? Tulevaisuusseminaari 11.11.2013 Kuopio Ylijohtaja Kari Virranta

Miten siinä on onnistuttu Pohjois- Savossa? Tulevaisuusseminaari 11.11.2013 Kuopio Ylijohtaja Kari Virranta Miten siinä on onnistuttu Pohjois- Savossa? Tulevaisuusseminaari 11.11.2013 Kuopio Ylijohtaja Kari Virranta Nuorisotakuu 2013 -määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS Hakija Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta, kuntayhtymä tai muu toimija Hakijan postiosoite Vastuuhenkilön Yhteyshenkilön Talouden vastuuhenkilön Hankkeen nimi ja siitä käytettävä lyhenne sekä hankkeen

Lisätiedot

Suuntana avoimet työmarkkinat

Suuntana avoimet työmarkkinat Suuntana avoimet työmarkkinat Ostopalvelupilotin esittely Laura Weckman Valmennuskeskus Public Mikä ostopalvelupilotti on? Kuka voi tulla mukaan? Mitä palvelu käytännössä sisältää? Miten välityömarkkinatoimijat

Lisätiedot

Nuorisotakuu. Timo Mulari timo.mulari@alli.fi

Nuorisotakuu. Timo Mulari timo.mulari@alli.fi Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishanke Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi ry Hyvinkään kaupunki Lohjan kaupunki Porvoon kaupunki Nuorisotutkimusseura ry Nuorisotakuu Timo Mulari timo.mulari@alli.fi

Lisätiedot

VALINTAPERUSTEET Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

VALINTAPERUSTEET Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma 1 Alueosasto/Rakennerahastot LUONNOS 2 9.5.2014 1 (6) VALINTAPERUSTEET Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma I YLEISET VALINTAPERUSTEET Merkitään rastilla täyttyvät kriteerit.

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku 15.9. 31.10.2011 MILLAISIA HANKKEITA? Eteläsuomalaisten osaamiskeskittymien kehittäminen ja verkostoituminen Laajoja hankekokonaisuuksia

Lisätiedot

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Valtakatu 12, PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 0295 022 000

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Valtakatu 12, PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 0295 022 000 Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Valtakatu 12, PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 0295 022 000 etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi www.ely-keskus.fi/satakunta, www.valkky.fi Välkky-projekti

Lisätiedot

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin kuvaus ja tavoite 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Erityistavoite 2.1 PKyritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

Rahoituksen haku ja maksatus - mikä muuttuu? Pirjo Peräaho

Rahoituksen haku ja maksatus - mikä muuttuu? Pirjo Peräaho Rahoituksen haku ja maksatus - mikä muuttuu? Pirjo Peräaho Mikä muuttuu EAKR:ssä Jää pois tai vähenee Infrastruktuurihankkeet pois Finnveran lainatuotteet pois Keskitetty Finnveran pääomasijoitustoiminta

Lisätiedot

Yritetään ja työllistetään. Kehittämispäällikkö Seija Mustonen

Yritetään ja työllistetään. Kehittämispäällikkö Seija Mustonen Yritetään ja työllistetään Kehittämispäällikkö Seija Mustonen Oulu / Syyskuu 2013 Työttömien lukumäärä 18 000 16 000 14 000 12 000 13 226 Kaikki työttömät Yli 50- vuotiaat 14,4% 27,0% Henkilöä 10 000 8

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimivuus Leader -toimintaryhmätyössä

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimivuus Leader -toimintaryhmätyössä Työ- ja elinkeinokeskus Toimintaryhmätyön neuvottelupäivät 2.4.2009 Pohjois-Karjalan TE-keskus Tuomo Hämäläinen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimivuus Leader -toimintaryhmätyössä Työvoima-

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ

JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ 2013 2015 JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ : yritys- ja työnantajayhteistyö Ohjaus- ja kuntoutuspalvelut: palveluohjaus, kuntouttava työtoiminta ja työkyvyn arviointi Seinätön TYP: verkostoyhteistyö Jämsässä

Lisätiedot

Valittavat kustannusmallit

Valittavat kustannusmallit Valittavat kustannusmallit 1. Todellisiin kustannuksiin perustuva 2. Kertakorvaus ( lump sum ) Julkinen tuki: enintään 100 000 3. Prosenttiperusteinen yleiskustannusten laskenta ( flat rate ) 24 % palkkakustannusten

Lisätiedot

Työllisyydenhoidon lakimuutokset. 24.9.2014 Siuntio Työllisyyspalveluiden johtaja Anu Tirkkonen Vantaan kaupunki

Työllisyydenhoidon lakimuutokset. 24.9.2014 Siuntio Työllisyyspalveluiden johtaja Anu Tirkkonen Vantaan kaupunki Työllisyydenhoidon lakimuutokset 24.9.2014 Siuntio Työllisyyspalveluiden johtaja Anu Tirkkonen Vantaan kaupunki Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta

Lisätiedot

Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus

Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus Palkkatuki (vamman tai sairauden perusteella) Työolosuhteiden järjestelytuki Ritva Sillanterä 11.6.2014

Lisätiedot

Hämeen liiton rahoitus

Hämeen liiton rahoitus Kanta-Hämeen rahoitus- ja ohjelmapäivä Osmo Väistö 3.4.2014 Hämeen liiton rahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Maakunnan kehittämisraha Kanta-Hämeen osuus Suomen rakennerahastoohjelmasta

Lisätiedot

Toimiiko ohjaus? Kokemuksia ja näkemyksiä kentältä. Eveliina Pöyhönen 12.11.2010

Toimiiko ohjaus? Kokemuksia ja näkemyksiä kentältä. Eveliina Pöyhönen 12.11.2010 Toimiiko ohjaus? Kokemuksia ja näkemyksiä kentältä Eveliina Pöyhönen 12.11.2010 1 Lähtökohta Vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden palvelut ja niiden kehittäminen Pitkäaikaistyöttömät Vammaiset

Lisätiedot