Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan"

Transkriptio

1 1 (13) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Käsittelijä Niina Lamberg Hakemusnumero Hakemustyyppi Uusi Puhelinnumero Hankekoodi Tila Saapunut 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan Viranomainen Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2 Hakijan perustiedot Hakijan virallinen nimi Orimattilan Työnhakijat ry Organisaatiotyyppi Muu järjestö tai yhdistys Jakeluosoite Takojantie 6 Postinumero Tilinumero (IBAN) FI WWW-osoite Y-tunnus Puhelinnumero Postitoimipaikka Orimattila BIC ITELFIHH Hankkeen yhteyshenkilön nimi Ulla Torniainen Yhteyshenkilön sähköpostiosoite Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely ý Vain yksi hakija 3 Hankkeen perustiedot Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke) Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa Toiminnanohjaaja Yhteyshenkilön puhelinnumero Hakija siirtää osan haettavasta tuesta yhdelle tai useammalle taholle hankkeen toteuttamista varten (tuen siirto) Hankkeen julkinen nimi Uusi Startti Alkamispäivämäärä Tiivistelmä (julkaistaan internetin tietopalvelussa) Päättymispäivämäärä Toimintalinja 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen Hanketyyppi Hanke, jossa on henkilöitä varsinaisena kohderyhmänä

2 2 (13) 4.1 Hankkeen julkinen tiivistelmä (tavoitteet, toimenpiteet, tulokset) Uusi Startti -hankkeen avulla luodaan yhdessä pk- ja mikroyritysten ja muiden verkostotoimijoiden kanssa, hakemuksessa mainitulle kohderyhmälle, aivan uudenlainen matalan kynnyksen työllistämismalli (pilottimalli). Hankkeen tavoitteena on madaltaa yhdessä työnantajien ja verkoston kanssa työnhakijan kynnystä työllistyä avoimille työmarkkinoille tai yrittäjyyteen tai hakeutua koulutukseen. Tavoitteena on myös nostaa työllisyys- ja aktivointiastetta kaupungin, valtion, pk-sektorin ja kolmannen sektorin verkostoyhteistyöllä. Hankkeella pyritään helpottamaan Orimattilan mikro- ja pk-yritysten työvoimakysynnän ja tarjonnan kohtaamista. Hankkeessa valmistetaan osallistujien työllisyys- ja koulutuspolkuja yrityksiin ja oppilaitoksiin. Hankkeessa luodaan yrityksiä, työnantajia sekä työnhakijoita palveleva yhteinen sähköinen alusta. Hankkeen kohderyhmänä ovat alle 30-vuotiaat ja yli 54-vuotiaat työttömät sekä vaikeasti työllistyvät ja heikossa työmarkkina-asemassa olevat. Hankkeen kohderyhmään kuuluvat myös maahanmuuttajataustaiset, osatyökykyiset, vammaiset henkilöt, toistuvaistyöttömät, romanit ja muut etniset vähemmistöt sekä työllistymisessä tukea tarvitsevat työttömät henkilöt. Hankkeessa toimii hankevastaava ja kaksi yksilövalmentajaa. Hankevastaava toimii yrityksiin suuntautuvasti kartoittaen mm. yritysten työvoiman tarpeita sekä etsii työpaikkoja osallistujille. Yksilövalmentajat suunnittelevat osallistujien kanssa työllisyys- ja koulutuspolkuja sekä auttavat työn haussa avoimille työmarkkinoille. Hanketta toteutetaan tasa-arvoista ja yhdenvertaista toimintamallia käyttäen. Hanke toteuttaa työpaikkojen sekä "piilotyöpaikkojen" kartoitukset. Työn ja koulutuksen etsintä kohdistetaan pk- ja mikroyrityksien sekä työnantajien työvoimatarpeen. Työttömiä työnhakijoita ohjataan ja koulutetaan työttömiä työnhakijoita kohtaamaan työpaikkatarjontaa. Työpaikkojen löytämiseksi hanke toteuttaa työpaikkakartoitusta, kehittää uudenlaisia työ- ja koulutuspolkuja sekä luo sähköisen työvoimapankin. Hankkeessa luodaan uusi toimintamalli: Kohtaamispaja/Yrittäjäworkshopit. Hankkeessa hyödynnetään sähköisiä informaatiojärjestelmiä. Hankkeen tuloksena osallistujat a) kehittyvät työnhakutaidoissa b) saavuttavat työmarkkinakelpoisuuden c) saavat koulutuspaikan d) saavat työpaikan. Muina keskeisinä hankkeen tuloksina syntyvät: - vastataan pk- ja mikroyritysten sekä muiden työnantajien niin pitkiin- kuin lyhytkestoisiin työvoimavajauksiin - nuorten alle 30-vuotiaiden ja yli 54-vuotiaiden työllisyystilanne paranee - maahanmuuttajien ja vammaisten henkilöiden työllistymisen mahdollisuudet paranevat - luodaan uudenlainen pilottimalli välityömarkkinoiden ja yritysten väliselle yhteistyölle ja vuorovaikutukselle - pk- ja mikroyritysten työvoimapula pienenee - työnhakupalvelut helpottuvat (mm. sähköinen cv sekä palvelupisteen tietokoneet) - asiakkaiden ketterä liikkuvuus työpajan, koulutuksen ja pk- ja mikroyritysten välillä - nuorten alle 30-vuotiaiden ja yli 54-vuotiaiden työllisyystilanne paranee - työnhakupalvelut helpottuvat - osallistujat ymmärtävät sisäiseen yrittäjyyden kasvavan merkityksen - osallistujat saavat työssä tarvittavia lupakortteja helpottamaan työnhakua - pyritään mahdollisuuksien mukaan lisätä tietoa yritysten yhteiskunnallisesta vaikutuksesta Hankkeen yksityiskohtaiset tulokset on esitetty kohdassa toteutus ja tulokset sekä hankesuunnitelmassa. 4.2 Hankkeen nimi englannin kielellä The New Start

3 4.3 Hankkeen julkinen tiivistelmä englannin kielellä 3 (13) With this project Orimattilan Startti-Center ry aims to create a low-threshold employment model for specific target groups stated in this application, in co-operation with small and medium-sized enterprises, micro enterprises and other network operators. The goal of the project is to lower the threshold for a jobseeker to become employed in the open labor market or by entrepreneurship or apply for education. Another goal is to improve employment and activation rates by municipal and governmental collaboration and co-operation with small and medium-sized enterprises and third sector. The project aims to ease matching of supply and demand of employment in small businesses in Orimattila. The project prepares work and education paths for the participants. Target groups of the project are unemployed people under the age of 30 or over the age of 54, people with difficulties becoming employed and people with weak status in the labor market. Other target groups are immigrants, disabled or partially disabled people, recurrently unemployed people, Romani people and other ethnic minorities, and unemployed people who need support in finding employment. The project has a project manager and two work trainers.the project manager works in contact with businesses to identify their need for workforce. The work trainers plan work and education paths with the participants and assist with job search in the open labor market. The project is carried out with principles of equality and parity. Local employers and their need for work force are considered in searching employment and education. Unemployed job seekers are counselled and trained to approach the employment supply. To find employment, work vacancies are identified, new work and education paths are developed and an electronic work force bank is created. A new form of operation, Entrepreneur workshop, is created. In the Entrepreneur workshop the entrepreneur, 3-4 participants and a work trainer meet to lower the threshold both to seek for a job and to employ. The Entrepreneur workshop will be used within the co-operating networks. The goal is to employ or educate as many participants as possible. As a result the participants a) improve their job seeking skills b) gain eligibility in the labor market c) get a place of education d) get a job position. Additional results: - meeting micro and small and medium-sized enterprises needs for workforce - improving the employment situation of people under the age of 30 or over the age of 54 - improving the employment situation of immigrants and disabled people - creating a new model for co-operation and interaction between the workshop and SME-businesses - job search services are made made easier - job searchers are more easily relocated - the participants understand the growing importance of inner entrepreneurship - the participants are provided with licenses required in their work - increasing knowledge on the social influence of business 5 Hankkeen tarve, tavoitteet ja kohderyhmä 5.1 Mihin tarpeeseen tai ongelmaan hankkeella haetaan ratkaisua? Miten hanke on valmisteltu? Miten valmistelussa on otettu huomioon aiemmin rahoitettujen hankkeiden tulokset? Orimattilan työttömyys on Lahden alueen toiseksi korkein 15,5% (12/2014). Nuorten, iäkkäiden sekä pitkäaikaistyöttömien määrä on voimakkaassa kasvussa. Avoimille työmarkkinoille työllistyminen on satunnaista. Työmarkkinatukiuudistus, TYP-uudistus ja palkkatukiuudistus ovat lisäävät työttömien määrää ja työllisyydenhoidon tarvetta. Tämän takia on tärkeää ylläpitää työnhakijoiden työkykyä, osaamista ja valmiutta hakeutua sinne. Orimattilan kaupungin tiukka talous on samanaikaisesti vähentänyt taloudellista panostusta työllistymistä edistävien palvelujen tuottamiseen. Orimattilassa välityömarkkinapaikkoja ovat tarjonneet hakijan (Orimattilan Startti-

4 4 (13) Center ry)lisäksi Manna ry. sekä Tuoterengas. Manna ry on lopettanut toimintansa sekä Tuoterengas lopettanee toimintansa Orimattilassa tänä vuonna. Orimattilan kaupunki käynnistää vuonna 2015 nuorten työpajan ja Peruspalvelukeskus Aava-liikelaitos käynnistää sosiaalisen kuntoutuksen pajan. Työttömien määrään nähden uudet toimet ovat kuitenkin riittämättömät. Lahden kaupunkiseudun kuntien ja valtion välisen kasvusopimuksen tavoiteena on työllisyyden ja työvoiman liikkuvuuden parantaminen. Orimattilan Startti-Center ry:n hanke kytkeytyy osana Orimattilan kaupungin työllisyyspalvelukokonaisuuteen toteuttamalla Orimattilan kaupungin strategian sekä elinkeino-ohjelman mukaisia tavoitteita. Orimattilan Startti-Center ry:n toiminnassa on havaittu toistuma, jossa työntekijä, oltuaan työpajalla, palaa työttömyyteen. Usein käy myös niin että työttömyysjakson jälkeen sama osallistuja palaa yhdistyksen työntekijäksi. Uudenlaisessa toimintamallissa hankehenkilökunta keskittyy pääsääntöisesti työ- ja koulutuspolkujen laadintaan sekä matalamman kynnyksen luomiseen työnhakijoiden ja työnantajien kohtaamiselle. Yritysyhteistyössä käytetään yhdistyksen jo luomia hyviä suhteita orimattilalaisiin yrityksiin sekä etsitään uusia yhteistyökumppaneita. Samoja hyviä yhteyksiä käytetään julkisten palveluiden tuottajiin. Hanke kytkeytyy osana Päijät-Hämeen maakuntaohjelman työllisyystavoitteisiin. Hankkeen päätarkoitus on tukea työllisyyttä, työllistymisedellytyksiä, osaamista ja palvelurakenteiden kehittämistä. Hankkeessa madalletaan osallistujien kynnystä työllistyä avoimille työmarkkinoille tai koulutukseen. Hankkeen toiminnalla madalletaan työantajan ja työnhakijan kynnystä kohdata toisensa. Hankkeen kohderyhmänä ovat yli 54-vuotiaat, alle 30-vuotiaat sekä vaikeasti työllistyvät ja heikossa työmarkkinaasemassa olevat työttömät. Kohderyhmään kuuluvat myös maahanmuuttajataustaiset, osatyökykyiset, vammaiset henkilöt, romanit ja muut etniset vähemmistöt, toistuvaistyöttömät. Hankkeen kohderyhmään kuuluvat myös yritykset. 5.2 Mitkä ovat hankkeen tavoitteet? Hankkeen päätarkoitus on edistää ja lisätä työllisyyttä, työllistymistedellytyksiä, osaamista, edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, ehkäistä syrjäytymistä ja palvelurakenteiden kehittämistä. Hankkeessa madalletaan työnhakijoiden kynnystä työllistyä avoimille työmarkkinoille, koulutukseen tai yrittäjyyteen. Hankkeen tavoitteena on myös Orimattilan pk-sektorin ja mikroyritysten työvoimakysynnän ja tarjonnan kohtaaminen sekä luoda yhteistoiminta/mentorimalli jo yrittäjänä toimivien henkilöiden kanssa. Hankkeessa lisätään yrittäjien valmiutta kohdata työtön työnhakija ja kehitetään osallistujien työllisyys- ja koulutuspolkua yrityksiin ja oppilaitoksiin. Hankkeeseen osallistujien mahdollisuuksia suorittaa osatutkintoja sekä järjestetään lupakorttikoulutusta kehitetään yhteistyössä verkoston kanssa. Työpajoille kehitetään uusia toimialoja yhteistyössä yritysten kanssa. Osallistujia informoidaan ja mahdollistetaan yrittäjyyteen ja osuuskuntatoimintaan. Samalla lisätään osallistujien ja yrittäjien tietoutta yhteiskunnallisen ja sosiaalisen yrittäjyyden mahdollisuuksista. Avustetaan sähköisen portfolion luomista työnhakijoiden ja yritysten käyttöön. Kehitetään työnhakupalveluita ja sähköisen työnhaun palvelua. Räätälöidään yksittäisiä työpolkuja asiakkaille yritysten tarpeet huomioiden. Tavoitteena on myös työllisyys- ja aktivointiasteen nosto kaupungin, valtion, pk-sektorin ja kolmannen sektorin verkostoyhteistyöllä. Maahanmuuttajataustaisen ja vammaisten henkilöiden osallisuutta ja työllistymistä edistetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Yhteistyötä toteutetaan Lahden ammattikorkeakoulun kanssa hankkeissa joiden teemat ja sisällöt soveltuvat Uusi Startti- hankkeen toimintaan sekä tuovat sen toimintaan lisäarvoa. - hankkeen tavoitteena on kehittää, pilotoida ja juuruttaa aivan uudenlainen matalan kynnyksen työllistämisen malli Orimattilan pk-sektorin ja muiden tahojen hyödynnettäväksi. Kehitettävä mallin pohjana on oheinen Orimattilan työllisyyspalvelujen suunnitelma, jonka tavoitteisin, kehittämiseen ja työllisyydenhoidon prosesseihin osallistuvat kaikki keskeiset verkostotoimijat (Liite 1). - Projektiin osallistuvien toimintapäivät yrityksissä, kunnassa, kuntayhtymissä, yhdistyksissä ja säätiöissä sekä koulutuksessa:

5 5 (13) v v v v yht: toimintapäivää Tavoitteena on saada asiakkaista: - 30 % avoimille työmarkkinoille - palkkatuettuun työllistymiseen 50 % - jatkokoulutuksiin 5 % - työkokeiluun 45 % - 5 henkilöä perustamaan Orimattilan alueelle oma yritys tai osuuskunta Hankkeessa noudatetaan tasa-arvoisuus ja yhdenvertaisuustavoitteita. Hankkeeseen osallistujia ei syrjitä sukupuolen, iän, etnisen taustan, kansalaisuuden tai muun erityispiirteen vuoksi. Kohderyhmissä on huomioitu kaikkien yhdenvertainen ja tasapuolinen osallistumismahdollisuus hankkeeseen ja sen toimenpiteisiin sekä koulutuksiin. Hankkeessa kannustetaan yrittäjyyteen sekä erityisesti huomioimalla myös naisten eri toimialoja. Hankkeessa mitataan osallistujien määrä kohderyhmittäin. Seurataan myös työ- ja koulutusjatkopolkuja 3 kuukautta hankkeesta poistumisen jälkeen. Hankkeessa noudatetaan tasa-arvoisuus ja yhdenvertaisuus tavoitteita. 5.3 Mikä on hankkeen uutuus- tai lisäarvo? Mitä toimintatapojen muutosta halutaan saada aikaan? Hankkeessa luodaan uudenlainen matalan kynnyksen työllisyydenhoitomalli pk- ja mikroyritysten ja muiden työnantajien ja työnhakijan välille. Sähköisen informaation hyötykäyttö yritysten ja työnhakijoiden välillä lisääntyy. Luodaan uudenlaisia polkuja osallistujien työllistymiseksi yritysten työvoimaksi ja koulutuspoluille. Hankkeessa halutaan myös vahvistaa kiinteä yhteistyö pk-sektoriin. Hankkessa kehitettyä uudenlaista pilottimallia tarjotaan muiden kuntien hyödynnettäväksi. Edistetään vammaisten ja maahanmuuttajataustaisten työllistymistä sekä huomioidaan tasa-arvoisuutta ja yhdenvertaisuutta. Kts.edellä Mitkä ovat hankkeen varsinaiset kohderyhmät? Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat -vaikeasti työllistyvät ja heikossa työmarkkina-asemassa olevat -yli 54-vuotiaat työttömät -alle 30-vuotiaat työttömät -maahanmuuttajataustaiset -osatyökykyiset -vammaiset henkilöt -romanit ja muut etniset vähemmistöt -toistuvaistyöttömät -muut työllistymisessä tukea tarvitsevat työttömät henkilöt 5.5 Mitkä ovat hankkeen välilliset kohderyhmät? - mikro- ja pk-yritykset - verkosto ja verkostossa toimivat työllistäjät - julkinen sektori - kolmas sektori - muut työnantajat

6 6 Toteutus ja tulokset 6 (13) 6.1 Mitkä ovat hankkeen konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi? Työpaikkojen kartoitukset sekä piilotyöpaikkojen esiintuominen: Orimattilan Startti-Center ry:llä on tunnustettu vahva rooli Orimattilan kaupungin työllisyyden hoidossa ja alihankintatyössä pk-sektorilla. Mittava ja toimiva yhteistyö paikallisten yritysten ja julkisen sektorin kanssa, antaa projektille eri ammattialojen työtehtäviä sekä oman tieto/taitonsa projektin käyttöön. Tätä kokemusta käytetään kutsuttaessa yrittäjiä keskustelu- ja suunnittelukokouksiin. Jo yhteistyössä olevien yritysten hyvät kokemukset tuodaan esiin ja niitä käytetään kartoitettaessa uusia yhteistyökumppaneita. Hankkeen työntekijät etsivät uusia yhteistyökumppaneita eri toimijoiden kanssa kartoittaen uusia työtehtäviä, uusia yhteistyömuotoja ja arvioi tehtävien kannattavuutta toiminnan kannalta yhdessä toiminnanohjaajan kanssa. Työ- ja koulutuspolkujen luominen: osallistujat ohjautuvat hankkeeseen Orimattilan kaupungin työllisyysyksiköstä sekä Hämeen TE-toimiston kautta. Hankehenkilökunta luo yhdessä osallistujien kanssa henkilökohtaisia polkuja työelämään ja koulutukseen. Toimintaverkostoa käytetään hyväksi polun määrittelemisessä. Asiakas suorittaa alussa mahdollisesti puuttuvat lupakortit. Hankkeen myötävaikutuksella pyritään parantamaan ennen kaikkea alle 30-vuotiaiden ja yli 54-vuotiaiden osallistujin työllistymistä. Osaamisen dokumentointi suoritetaan. Orimattilan kaupungin videoneuvottelu mahdollisuutta voidaan hyödyntää asiakastyössä mm. yhteydessä TE-toimistoon. Hankkeen tavoitteena on että asiakasprosessi ei ylittäisi kymmentä kuukautta. Yrittäjäworkshopit: Yrittäjien ja työnhakijoiden kohtaamiseen tarkoitettu lähipalvelupiste keskustassa. Kohtaamispajalla järjestetään yrittäjien, työnhakijoiden ja työttömyyden hoidosta vastaavien viranomaisten kokouksia, koulutus- ja infotilaisuuksia. Hankkeessa pilotoidaan uusi toimintatapa ns. yrittäjäworkshop, jossa yrittäjä, kolmesta neljään työnhakijaa sekä yksilövalmentaja keskustelevat työnhaun ja rekrytointiin liittyvistä asioista. Osallistujan (työnhakija) ja yrittäjän on tarkoitus tutustua toisiinsa. Hankehenkilökunta järjestää ensimmäisen yhteisen tapaamisen asiakkaan valitseman alan työnantajan kanssa. Face-to-face-tilanteessa yrittäjä tutustuu potentiaalisiin työntekijöihinsä. Samalla voi yksilövalmentajalta kysellä tietoa ja saada häneltä apua työnhakuprosessissa. Kahvilassa on atk-piste sähköistä työnhakua ja työnhakuasiakirjojen tekemistä varten. Lyhyet työtehtävät ja työpaikan saaminen: Työpajalla osallistujat tekevät pajan alihankintatöitä ja ovat joko työkokeilussa tai palkkatukityössä. Osallistujan hankkeessa viettämä aika pyritään pitämään maksimissaan kymmenessä kuukaudessa. Tällöin tukityöllistetty siirtyy avoimille työmarkkinoille vielä palkkatukioikeutta omaavana tai koulutukseen. Pajajakson alussa tehtyä työ- ja/tai koulutuspolkusuunnitelmaa toteutetaan määrätietoisesti. Yrittäjäworkshopissa luodun suhteen kautta osallistuja alkaa käydä kyseisen työnantajan yrityksessä mm. avustavissa tehtävissä. Lyhyiden keikkatöiden kautta ja pikkuhiljaa tutustuen yrittäjän luottamus kasvaa ja näin on helppo nostaa työpäivien lukumäärää. Saadessaan uuden luotettavan työntekijän, yrittäjä voi ottaa uusia työtehtäviä vastaan. Viimeistään noin kymmenen kuukauden pajajakson jälkeen, vielä silloin kun palkkatukioikeutta on jäljellä, yritys palkkaa työntekijän tai asiakas aloittaa opiskelun. Koulutus: koulutussuunnittelua tehdään yhdessä verkoston kanssa. Yhteistyö koulutusorganisaatioiden kanssa: joustavat ja lyhyemmät opiskelujaksot, yrittäjäkasvatus, opiskelun aloittamisen kynnyksen ylittäminen pienellä opiskeluosiolla (täsmäkoulutukset, oppisopimukset, valmentava koulutus). Yrittäjätietoudessa pääpaino tulee olemaan osuuskuntatietouden lisäämisessä ja se liittyy kiinteästi tekstiilialan yrityshautomoon. Yrittäjäkasvatusta toteutetaan yhteistyössä Lamk, Koulutuskeskus Salpauksen, Ampun 4H-yhdistyksen, Orimattilan yrittäjät ry:n, Orimattilan kaupungin työllisyysyksikön sekä Orimattilan kaupungin sivistystoimen kanssa. Osaamisen päivittäminen:

7 7 (13) asiakkaiden osaamistaso päivittyy oikeilla alihankintatöillä joita tehdään oikeille yrityksille oikeilla työkoneilla, -välineillä ja -materiaaleilla. Lupakortit hankitaan tai päivitetään. Osaamiskartoitukset suoritetaan ostopalveluina. Sähköinen informaatiojärjestelmä: Autetaan käyttämään olemassa olevia sähköisiä informaatiojärjestelmiä vaarantamatta kenenkään tietosuojaa. 6.2 Mitä tuloksia hankkeella saadaan aikaan? Mitä lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutuksia sillä on? Lyhyen aikavälin tulokset/ osallistujat: - yksilöllinen palvelutarvekartoitus - asiakkaan henkilökohtainen työllistämis- tai koulutuspolku - työkokeilu- ja/tai palkkatukityöpaikka - sähköinen informaatiopalvelu - työvoimapankki - työvoimareservi - saavat tiedot ja valmennuksen yrittäjyyteen - ymmärtävät sisäisen yrittäjyyden kasvavan merkityksen - henkilökohtainen tutustuminen paikallisiin yrittäjiin ja yrityksiin - saavat ohjausta muiden palveluiden piiriin - saavat työssä tarvittavia lupakortteja helpottamaan työnhakua Pitkän aikavälin tulokset: - Laadulliset mittarit kuvaavat pitkän aikavälin vaikutuksia > osallistujien sosiaaliseen ja yhteiskunnalliseen toimintaympäristöön liittyvän osaamisen kehittyminen > parantuneet työllistymisedellytykset (joita ei välttämättä pystytä mittamaan). Toiminnan tuloksena kohderyhmät voivat saavuttaa työmarkkinakelpoisuuden, saada työpaikan avoimilta työmarkkinoilta, saada koulutuspaikan, tietotaitoa yrittäjyydestä sekä mahdollisuuden työllistää itsensä, tai ohjautua heille soveltuvien muiden palvelujen piiriin. Tulosmittareita: - palvelukartoitukseen osallistunut 260 henkilöä - jatkokoulutukseen osallistunut 35 henkilöä - korttikoulutukseen osallistunut 30 Esim. x henkilöt suorittanut (jonkun) korttikoulutuksen,?? - yrittäjä tai osuuskuntavalmennukseen osallistunut 5 henkilöä ),??? - asiakasprosessi kesto max 10 kuukautta - yrittäjäworkshop: työttömien ja yrittäjien käyntimäärät, koulutus- ja infotilaisuudet - lyhyet työtehtävät kesto 2-10 päivää/asiakas 6.3 Miten hakemuksen kohteena olevaa toimintaa jatketaan ja tuloksia sekä kokemuksia hyödynnetään hankkeen päättymisen jälkeen? Orimattilan Startti-Center ry jatkaa toimintaansa käyttäen hyödykseen hankkeessa kehitettyjä toimintatapoja. Hanke luo uudenlaisia ratkaisujamalleja Orimattilan Startti-Center ry:n palveluihin. Työnhakijoiden liikkuvuus parantaa jatkossakin Orimattilan työllisyyttä. Työvoimapankki toimii yrittäjille työkaluna ja työntekijäreservit. Sähköinen työnhaku helpottuu. Palvelutarjonta laajenee. Uudenlainen matalan kynnyksen yhteistyö työttömien ja yrittäjien kanssa. Hankkeessa saatua tietoa ja kokemusta jaetaan ja se hyödyntää Lahden alueen kasvusuunnitelman kuntia. 7 Kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman tiivistelmä

8 Hankkeelle haetaan ennakkoa Kyllä ý Ei Kustannusmalli Flat rate 17 % palkkakustannuksista 8 (13) A Hankkeen kustannukset ja rahoitus Kustannukset Yhteensä 1 Palkkakustannukset Ostopalvelut Muut kustannukset 0 4 Flat rate Kustannukset yhteensä Tulot 0 Nettokustannukset yhteensä Rahoitus Yhteensä Osuus nettokustannuksista (%) 1 Haettava ESR- ja valtion rahoitus Kuntien rahoitus Muu julkinen rahoitus Yksityinen rahoitus Rahoitus yhteensä B Erikseen raportoitavat osallistujien palkkakustannukset ja niiden rahoitus (joihin ei myönnetä ESR:n ja valtion rahoitusta) Kustannukset Yhteensä 6 Kunnat 0 7 Muu julkinen 0 Yhteensä 0 Kustannusarvio yhteensä Rahoitus Yhteensä 5 Kuntien rahoitus 0 6 Muu julkinen rahoitus 0 Yhteensä 0 Rahoitussuunnitelma yhteensä Muilta rahoittajilta haettu rahoitus 8.1 Mitä sitovia sopimuksia tai aiesopimuksia on rahoitussuunnitelmassa esitetyistä muun julkisen rahoituksen, kuntarahoituksen ja yksityisen rahoituksen osuuksista (ml. omarahoitusosuus)? Esitys Orimattilan kaupungin rahoituspäätökseksi vuodelle 2015 on 9 380, , , Onko hankkeeseen haettu tai ollaanko hakemassa rahoitusta muilta rahoittajilta? Mistä ja milloin rahoitusta on haettu? Kuinka paljon rahoitusta on haettu tai myönnetty? Ei. 9 Yhteydet muihin hankkeisiin 9.1 Mihin muihin Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelmasta rahoitettaviin hankkeisiin tai hankekokonaisuuksiin hakemus liittyy ja miten? (Merkitse myös hakemusnumerot tai hankekoodit.) Ei yhteyttä. 9.2 Mihin muista rahoituslähteistä rahoitettaviin hankkeisiin tai hankekokonaisuuksiin hakemus liittyy ja miten? (Merkitse myös hakemusnumerot tai hankekoodit, jos niitä on.) Ei yhteyttä. 10 Maantieteellinen kohdealue

9 9 (13) ý Hankkeen toiminta kohdistuu yhden maakunnan alueelle Maakunnat Päijät-Häme Seutukunnat Lahden Kunnat Orimattila Hankkeen toiminta kohdistuu usean maakunnan alueelle Hankkeen toiminta on valtakunnallista Jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa, mikä on toteutuspaikan osoite? Jakeluosoite Postinumero Postitoimipaikka 11 Hakijan osaaminen, hankkeen riskiarviointi ja ohjausryhmä 11.1 Minkälainen on hakijan osaaminen ja kokemus hankkeiden toteuttamisesta ja hankesuunnitelman mukaisesta sisällöllisestä teemasta? Hyvä. Orimattilan Startti-Center ry:n on toiminut vuodesta 1996 lähtien tuottaen työllisyyspalveluita Orimattilan pk- ja mikroyrityksille sekä muille toimijoille. Yhdistys on toteuttanut useampia hankkeita Minkälaisia riskejä hankkeen toteuttamiseen liittyy ja miten riskejä hallitaan? Riski Ei saada tarpeeksi osallistujia. ei saada riittävästi yrityksiä - projektihenkilöstö saattaa vaihtua - hankeaika ei riitä toiminnan kehittämiseen Toimenpiteet riskin toteutumisen todennäköisyyden pienentämiseksi Panostetaan aktiivisesti hankkeesta tiedottamiseen ja viestintään mahdollisimmna monipuolisin keinoin osallistujamäärän lisäämiseksi yrityksiin kohdistetaan heti hankkeen alkuvaiheessa tiedotusta ja markkinontia. Otetaan yritykset ja muut sidosryhmät heti mukaan hankkeen kehittämistyöhön hyödyntämällä jatkuvaa yhteistyötä ja vuorovaikutusta. - projektihenkilöstön osalta suoritetaan huolellinen rekrytointi ja pidetään heidän työmotivaatio hyvänä - hankeajan osalta projektitoiminnan tulee olla tehokasta ja tuloksellista. Hankkeen tavoitteet ja tulokset ovat selkeästi määrirellyt 11.3 Esitys hankkeen ohjausryhmän kokoonpanoksi Hämeen ELY-keskus, Orimattilan Startti-Center ry, Orimattilan kaupunki, Orimattilan Yrittäjät ry, Orimattilan Pienyrittäjät ry, Hämeen TE-toimisto, Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä: Peruspalvelukeskus Aava-liikelaitos, koulutuskeskus Salpaus, LAMK. 12 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantatiedoista 12.1 Hankkeeseen osallistuvien yritysten arvioitu lukumäärä Henkilöstömäärä Yritysten lukumäärä Mikroyritys 20 Pieni yritys 20 Keskisuuri yritys 17 Suuryritys 3 Yhteensä Hankkeeseen osallistuvien henkilöiden lukumäärät hankkeen keston ajalta työmarkkina-aseman mukaan, naisten määrä eriteltynä

10 10 (13) Työttömät (ml. pitkäaikaistyöttö mät) Yleissivistävässä / ammatillisessa koulutuksessa olevat Työssä olevat (ml. yrittäjät) 12.3 Osallistujien henkilökoulutus- ja henkilötyöpäivät koko hankkeen keston ajalta Työmarkkinoiden ulkopuolella olevat Yhteensä Alle 25-vuotiaita vuotiaita vuotiaita Yli 54-vuotiaita Yhteensä Joista naisia Yhteensä Lähiopetuspäiviä 600 Etäopetuspäiviä 200 Tukityöllistämispäiviä 0 Ohjaus- tai konsultointipäiviä Muita henkilötyöpäiviä 490 Yhteensä Hankkeeseen osallistuvien alle 30-vuotiaiden, vuotiaiden ja yli 54-vuotiaiden koulutustausta, naisten määrä eriteltynä Toimintalinja 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen Osallistujat ilman perusasteen (ISCED 1) koulutusta 12.5 Hankkeeseen osallistuvien opinto-ohjaajien, uraneuvojien ja muiden ohjauspalveluiden asiantuntijoiden lukumäärä, naisten määrä eriteltynä Alemman perusasteen (ISCED 1) ja ylemmän perusasteen (ISCED 2) koulutuksen suorittaneet Toimintalinja 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Keskiasteen (ISCED 3) tai keskiasteen jälkeisen (ISCED 4) koulutuksen suorittaneet Korkea-asteen koulutuksen (ISCED 5 to 8) suorittaneet Yhteensä Alle 30-vuotiaita vuotiaita 0 Yli 54-vuotiaita 0 Yhteensä joista naisia 0 Erityistavoite 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen Osallistuvat opinto-ohjaajat, uraneuvojat ja muut ohjauspalveluiden asiantuntijat joista naisia Yhteensä 13 Horisontaaliset periaatteet 13.1 Sukupuolten tasa-arvo

11 11 (13) Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta ý Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen) ý Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen ý 13.2 Kestävä kehitys Kyllä Ei Perustelu Toimintaympäristön analyysi on suoritettu sukupuolinäkökulmasta arvioimalla hankkeen toimintaympäristöä. Startti-Center tarjoaa työllistyistä sekä pk-sektorille että sosiaali- ja terveydenhuollon toimialoille. Sama koskee myös jatkokoulutuspolkuja.täten toimintaympäristö kohtelee tasapuolisesti miehiä ja naisia. Hankkeen toimintaympäristö ja kohderyhmät mahdollistavat erittäin hyvin sukupuolineutraalin toiminnan ja työllistymisen. Hankkeen toteuttamisessa ja kaikessa toiminnassa edistetään sukupuolten välistä tasaarvoa. Tämä koskee hankkeen toimintaympäristöä,työllistymisen toimialoja, koulutusmahdollisuuksia, kohderyhmien valintaa, hankkeen toimenpiteitä, tuloksia ja raportointia. Hankkeessa noudatetaan tasa-arvoisuus ja yhdenvertaisuustavoitteita. Osallistujia ei syrjitä sukupuolen, iän, etnisen taustan, kansalaisuuden tai muun erityispiirteen vuoksi. Kohderyhmissä on huomioitu kaikkien yhdenvertainen ja tasapuolinen osallistumismahdollisuus hankkeeseen ja sen toimenpiteisiin sekä koulutuksiin Hankkeessa kannustetaan yrittäjyyteen sekä erityisesti huomioimalla myös naisten eri toimialoja. Tämä koskee myös eri koulutuspolkuja.

12 12 (13) 14 Liitteet Välitön vaikutus Vaikutusaste Välillinen vaikutus Vaikutuksen kohde Perustelu Ekologinen kestävyys Hankkeessa toimitaan pitkälti sellaisten toimialojen ja yritysten kanssa jotka huomioivat Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 1 ympäristöarvot. Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 Hanke ei aiheuta minkäänlaisia ilmaston 0 muutoksen riskejä. Hankkeen toteuttamisessa pyritään Kasvillisuus, eliöt ja luonnon huomioimaan luonnon monimuotoisuus ja monimuotoisuus 0 suojelemaan luontoa. Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) Hanke pyrkii toiminnassa suojelemaan 0 ympäristöä. Natura ohjelman kohteet Hankkeessa pyritään ottamaan huomioon 0 Natura 2000-ohjelmana kohteet. Taloudellinen kestävyys Materiaalit ja jätteet 0 Jätteen käsittely hoidetaan ja kierrätystä 0 pyritään tekemään. Hankkeessa ei synny jätettä. Uusiutuvien energialähteiden käyttö 3 Uusiutuvat energialähteet tulevat 4 yhteistyökumppaneiden toiminnan kautta. Yhteistyössä yritysten kanssa kehitämme Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä paikallisen elinkeinorakenteen kestävää kehittäminen 7 8 kehitystä. Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 Hankkeessa kehitetään aineettomia tuotteita ja 6 palveluita. Liikkuminen ja logistiikka 6 Hyödynnetään samoja palvelun tarjoajia kuin 7 muut yritykset lähialueella. Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus Hyvinvoinnin edistäminen 8 Edistämme työnhakijoiden hyvinvointia 8 hankkeessa. Tasa-arvon edistäminen 9 9 Osallistujat haetaan tasa-arvoisella tavalla. Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 9 Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus tulee esiin asiakaskunnan 9 valinnassa. Kulttuuriympäristö 7 Paikallinen kulttuuriympäristö huomioidaan 7 hankkeen toimissa. Ympäristöosaaminen 8 Yhteistyökumppaneiden ympäristöosaamista 8 hyödynnetään toiminnassa. HANKESUUNNITELMA Esitys Orimattlan työllisyyspalvelumalliksi Hakija vakuuttaa tässä hakemuksessa ja sen liitteissä antamansa tiedot oikeiksi. Viranomaisella on oikeus tarkastaa hakijaa koskevat verovelkatiedot, arvonlisäverovelvollisuutta koskevat tiedot sekä muut tarvittavat toiselta viranomaiselta saatavat tiedot, joilla voi olla vaikutusta rahoituksen myöntämiseen. Yhteishankkeessa tarkastusoikeus koskee kaikkia hakijoita ja tuen siirto menettelyssä hakijan lisäksi kaikkia tuen siirronsaajia. Päiväys ja hakijaorganisaation sähköinen allekirjoitus TORNIAINEN ULLA MARKETTA toiminnanohjaaja (Allekirjoitettu sähköisesti vahvalla Katso-tunnistautumisella)

Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke) 1 (15) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Käsittelijä Mika Villa Hakemusnumero 100474 Hakemustyyppi Uusi Puhelinnumero 0295022776 Hankekoodi

Lisätiedot

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan 1 (19) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 100017 Hakemustyyppi Uusi Hankekoodi Tila Keskeneräinen

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma A70177 Päätöksen järjestysnumero: 1/1 Hankkeen nimi: ILLKKA - Itä-Lapin luonnonkivi- ja kiviainesp... Rahoittava viranomainen: Lapin liitto Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Viranomaisen merkintöjä. 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan 1 (16) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 300562 Hakemustyyppi Uusi Hankekoodi Tila Keskeneräinen

Lisätiedot

Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke) 1 (20) Hankesuunnitelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Käsittelijä Antti Hänninen Hakemusnumero 100211 Hakemustyyppi Uusi Puhelinnumero 0295024661

Lisätiedot

Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke) Hakijan (osatoteuttajan) nimi Y-tunnus Organisaatiotyyppi

Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke) Hakijan (osatoteuttajan) nimi Y-tunnus Organisaatiotyyppi 1 (10) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Käsittelijä Jyrki Kuva Hakemusnumero 300389 Hakemustyyppi Uusi Puhelinnumero 040 757 6698 Hankekoodi

Lisätiedot

LIITE: ESR-hankehakemusluonnos, 30.1.2015 (hakuaika päättyy 13.2.2015) Hankkeen työnimi: Verkostoyhteistyöllä työhyvinvointia mikroyrittäjille

LIITE: ESR-hankehakemusluonnos, 30.1.2015 (hakuaika päättyy 13.2.2015) Hankkeen työnimi: Verkostoyhteistyöllä työhyvinvointia mikroyrittäjille LIITE: ESR-hankehakemusluonnos, 30.1.2015 (hakuaika päättyy 13.2.2015) Hankkeen työnimi: Verkostoyhteistyöllä työhyvinvointia mikroyrittäjille 1. Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan Hämeen ELY-keskus

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 12.01.2011 Diaarinumero 16/05.02.07/2011 Käsittelijä Antti Jokivirta

Lisätiedot

5 Hankkeen tarve, tavoitteet ja kohderyhmä

5 Hankkeen tarve, tavoitteet ja kohderyhmä 1 (14) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 300821 Hakemustyyppi Uusi Hankekoodi Tila Keskeneräinen

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 28.09.2012 Diaarinumero UUDELY/1923/05.02.07/2012 Käsittelijä

Lisätiedot

Tuotantolautakunta LIITTEET 20.8.2014

Tuotantolautakunta LIITTEET 20.8.2014 Tuotantolautakunta LIITTEET Sivu 2/22 MUUNTOJOUSTAVATILA 213 RYHMÄHUO (P) 54,6 m 2 211 WC (P) 7,5 m 2 215 VAR (P) 3,6 m 2 206 SIIV. (P) 6,1 m 2 202 ET (P) 12,7 m 2 205 VAATEHUOLTO (P) 7,5 m 2 207 OPETUSTILA

Lisätiedot

EU:[ta. Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto

EU:[ta. Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto Hakemusnumero: 100954 Hankekoodi: 1(14) Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Viranomaisen

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma 2014-2020 Valtakunnallinen Kotona Suomessa -toimenpidekokonaisuus ESR Hallinnollista ohjeistusta hakuun 18.3.2015 Sisältö Yleistä ohjelmakaudesta 2014-2020 mm. yleiset

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 24.09.2013 Diaarinumero UUDELY/3289/04.00.05.00/2013 Käsittelijä

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 30.03.2012 Diaarinumero POSELY/570/05.02.07/2012 Käsittelijä

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 700311 Projektikoodi

Lisätiedot

Puhelinnumero 0295 025 149 Hankekoodi. Tila Täydennettävänä

Puhelinnumero 0295 025 149 Hankekoodi. Tila Täydennettävänä 1 (24) Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen merkintöjä Käsittelijä Valtteri Karhu Hakemusnumero 101188 Hakemustyyppi Uusi Puhelinnumero 0295 025 149

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat. Diaarinumero. Puhelinnumero

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat. Diaarinumero. Puhelinnumero Projektin nimi : Polkuja Sosiaalityöntekijäksi 2014 (POIMU) Euroopan unioni Euroopan sosiaatirahasto ESR -PROJ EKTIHAKEM US Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.03.2011 Diaarinumero 4648/KITY/2011 Käsittelijä Toni Vanhala

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 3.7.2009 Diaarinumero 28/542/2008 Käsittelijä Laura Jauhola Puhelinnumero

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 02.09.2011 Diaarinumero LAPELY/1762/05.02.08/2010 Käsittelijä

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 13.1.2010 Diaarinumero 21/2010 Käsittelijä Jorma Teittinen Puhelinnumero

Lisätiedot

Em. tahot nimeävät kukin edustajansa ohjausryhmään. Yritysedustaja(t) kutsutaan ohjausryhmään.

Em. tahot nimeävät kukin edustajansa ohjausryhmään. Yritysedustaja(t) kutsutaan ohjausryhmään. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 821932 Projektikoodi

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero LAPELY/74/07.04.2010 Käsittelijä Puhelinnumero

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 17.12.2009 Diaarinumero ESLH-2009-10719/Ha-7 Käsittelijä Sari

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.1.2008 Diaarinumero ESLH-2008-00527/Ha-7 Käsittelijä Riitta

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 1.10.2009 Diaarinumero 96/3562/2009 Käsittelijä Pekka Mutanen Puhelinnumero

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.03.2010 Diaarinumero 1/544/2010 Käsittelijä Mikko Hytönen

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 17.05.2010 Diaarinumero 550/2010 Käsittelijä Päivi Keisanen

Lisätiedot

5.2 Onko projektin tarpeesta ja kysynnästä olemassa esiselvityksiä, ennakointitietoa tms. ja miten sitä on hyödynnetty projektin valmistelussa?

5.2 Onko projektin tarpeesta ja kysynnästä olemassa esiselvityksiä, ennakointitietoa tms. ja miten sitä on hyödynnetty projektin valmistelussa? ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero ESLH-2008-05900/Ha-7 Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero

Lisätiedot