Suomalaisten alkoholiostot Virosta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomalaisten alkoholiostot Virosta"

Transkriptio

1 Suomalaisten alkoholiostot Virosta Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM :: ::

2 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 Matkustajien profiili... 3 Alkoholin tuonnin arvioimisesta... 4 vuonna Suomalaisten alkoholiostot litroina tuoteryhmittäin... 9 Suomeen tuotu alkoholi 100 % alkoholiksi muutettuna Matkustajien ja alkoholiin käytetyn rahan jakautuminen käytetyn rahamäärän perusteella Matkustajien ja tuotujen alkoholijuomien jakautuminen tuotujen juomalitrojen perusteella Tuonnin ja rahankäytön jakautuminen suurtuojien ja muiden kesken Kuinka usein Virossa vs rahankäyttö alkoholiostoihin Vaikuttaako Viron hintataso matkustuspäätökseen vs rahankäyttö alkoholiostoihin Matkustajien asuinpaikka vs rahankäyttö alkoholiostoihin Tulosten vertailua THL:n tutkimustuloksiin Liitetaulukko: Matkustajaprofiilit alkoholiostojen määrän perusteella

3 1 TIIVISTELMÄ VIROSTA ALKOHOLIJUOMIA TUOTIIN VUODEN AIKANA NOIN 64 MILJOONAA LITRAA Haastatelluista vironmatkalaisista 78 % kertoi ostaneensa matkallaan alkoholia. Alkoholijuomia Suomeen he toivat keskimäärin 32 litraa matkaruokakuntaa ja 25 litraa matkustajaa kohden, joten alkoholia tuotiin vuoden aikana Viron laivoilta Suomeen yhteensä 64 miljoonaa litraa. Olutta tuotiin noin 32 miljoonaa litraa ja väkeviä alkoholijuomia 4,5 miljoonaa litraa. Absoluuttiseksi alkoholiksi muutettuna alkoholijuomia tuotiin Suomeen 5,7 miljoonaa litraa. PIENI JOUKKO TOI SUURIMMAN OSAN ALKOHOLIJUOMISTA Vain noin 5 % matkustajista tuo yli puolet Suomeen tuodusta alkoholista. Tällaisia yli 100 litran eriä tuotiin Viron laivoilta vuoden aikana noin RAHAA KÄYTETÄÄN ALKOHOLIOSTOIHIN KESKIMÄÄRIN 105 MATKUSTAJAA KOHDEN Suomalaiset käyttivät Viron-matkallaan alkoholiostoihin keskimäärin 138 euroa matkaruokakuntaa ja 105 euroa matkustajaa kohden. Noin 15 % matkustajista kulutti 60 % kaikista alkoholiostoihin käytetystä 261 miljoonasta eurosta. VIRON EDULLISEMPI HINTATASO EI OLE AINOA SYY MATKAILUUN Noin 8 %:lle matkustajista Viron edullisempi hintataso on ainoa syy matkustaa Viroon. Yli 100 litraa alkoholia tuoneista lähes kolmannes sanoi hintatason olevan ainoa syy matkustamiseen. MERKITTÄVÄ OSA MATKUSTAJISTA MUUALTA KUIN ETELÄ-SUOMESTA Noin 57 % suomalaisista vironmatkalaisista asuu Uudellamaalla ja lähes kolme neljäsosaa Etelä-Suomessa. Yli 100 litraa alkoholia Suomeen tuoneista 35 % asuu Uudellamaalla ja 55 % Etelä-Suomessa. Erityisesti länsisuomalaisten osuus isoja alkoholieriä tuoneiden keskuudessa on suuri.

4 2 JOHDANTO SUOMALAISTEN LAIVAMATKAT VIROON Vuonna 2014 Suomen ja Viron välisillä matkustaja-aluksilla matkusti runsaat 8,7 miljoonaa henkilöä, mikä on noin 11 % enemmän kuin vuonna Matkustaneista noin 3 % oli rekkakuskeja ja muista kuin rekkakuskeista noin 61 % eli 5,2 miljoonaa matkustajaa oli suomalaisia. Suomalaiset tekivät vuonna 2014 lähes 2,6 miljoonaa edestakaista matkaa Viroon. TUTKIMUKSEN TARKOITUS Tarkoituksena oli selvittää suomalaismatkailijoiden alkoholiostojen määrä Virossa sekä Viron laivoilla. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tutkimus toteutettiin haastattelemalla yli 14-vuotiaita suomalaismatkailijoita Viron laivoilla (Tallink, Viking ja Eckerö). Aineisto kerättiin eri kellonaikoina lähteneillä laivoilla välisenä aikana. Haastatteluja tehtiin yhteensä 4 182, joista valittiin käytettäväksi näiden tutkimustulosten laskennassa (satamissa tehdyt haastattelut jätettiin pois aineistosta, sillä satamissa automatkustajien ja jalankulkijoiden oikeaa suhdetta vastaajamäärissä ei voitu varmistaa). Haastatelluista 47 % oli menomatkalla ja 53 % paluumatkalla. Tutkimuksen käytännön toteutuksesta vastasi Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy. TULOSTEN LUOTETTAVUUS Tutkimustulosten virhemarginaali prosenttiluvuille on koko aineistossa enintään ± 1,7 prosenttiyksikköä. Raportissa esitetyille keskiarvoluvuille (litraa/henkilö) lasketut keskivirheet vaihtelevat 0,3 ja 1,3 litran välillä. Tutkimusaineisto painotettiin vastaamaan eri vuodenaikoina tehtyjä matkoja siten, että keväällä ja joulukuussa tehdyt haastattelut vastaavat syystoukokuun aikana tehtyjä matkoja (66 % matkoista) ja kesällä tehdyt haastattelut vastaavat kesä-elokuussa tehtyjä matkoja (34 % matkoista). Haastatteluja Viron laivoilla teki seitsemän eri henkilöä. Eri haastattelijoiden kokoamia aineistoja verrattiin toisiinsa alkoholin tuontimäärien osalta, jotta voitiin havaita poikkeaako jonkun haastattelijan keräämä aineisto muiden keräämistä aineistoista. Kahden haastattelijan osalta alkoholiostot olivat keskimäärin alhaisempia, koska heidän haastattelemillaan henkilöillä ei ollut erityisen suuria tuontieriä. Näiden haastattelijoiden keräämiä vastauksia ei poistettu aineistosta, mutta raportissa on pyritty arvioimaan heidän keräämiensä vastausten vaikutusta tutkimuksen tuloksiin.

5 3 Sukupuoli Ikä Kotitalous Ammattiryhmä Kotitalouden yhteenlasketut bruttovuositulot MATKUSTAJIEN PROFIILI talvi kesä joulu talvi kesä joulu mies 44,6 % 45,4 % 52,4 % yksin 11,2 % 11,5 % 14,1 % nainen 55,4 % 54,6 % 47,6 % puolison kanssa 35,0 % 36,0 % 27,4 % Matkaseurue ,5 % 14,8 % 14,4 % alaikäisten lasten kanssa 10,1 % 12,9 % 7,5 % ,7 % 15,3 % 12,8 % muussa seurueessa 52,0 % 53,0 % 56,7 % ,1 % 16,6 % 14,7 % Etelä-Karjala 1,9 % 2,1 % 2,8 % ,4 % 21,3 % 20,2 % Etelä-Pohjanmaa 1,0 % 1,3 % 2,7 % ,2 % 19,6 % 19,5 % Etelä-Savo 1,5 % 2,2 % 1,6 % yli 65 12,1 % 12,5 % 18,4 % Kainuu 0,1 % 0,6 % 0,5 % yhden aikuisen talous 26,0 % 23,8 % 18,3 % Kanta-Häme 3,2 % 3,6 % 3,7 % yhden aikuisen lapsiperhe 4,8 % 5,0 % 5,1 % Keski-Pohjanmaa 0,1 % 0,4 % 0,5 % aikuisia, ei kotona asuvia lapsia 41,2 % 39,3 % 41,4 % Keski-Suomi 1,8 % 3,4 % 3,1 % kahden tai useamman aikuisen lapsiperhe 27,8 % 27,2 % 28,9 % Kymenlaakso 4,6 % 3,3 % 4,0 % Asuinpaikka muu 0,2 % 4,8 % 6,3 % Lappi 0,4 % 1,1 % 0,0 % palkansaaja 57,4 % 61,0 % 48,8 % Pirkanmaa 4,7 % 7,5 % 6,8 % yrittäjä / liikkeenharjoittaja 10,8 % 8,8 % 11,6 % Pohjanmaa 0,4 % 1,0 % 0,6 % työtön 3,6 % 3,3 % 4,1 % Pohjois-Karjala 0,8 % 1,2 % 0,6 % opiskelija / koululainen 9,3 % 7,9 % 9,2 % Pohjois-Pohjanmaa 1,2 % 2,2 % 0,8 % eläkeläinen 17,8 % 17,8 % 24,2 % Pohjois-Savo 1,3 % 2,1 % 1,6 % muu 1,1 % 1,1 % 2,1 % Päijät-Häme 3,3 % 3,9 % 8,5 % alle ,0 % 10,9 % 12,1 % Satakunta 2,0 % 2,6 % 4,2 % ,7 % 25,5 % 26,5 % Uusimaa 66,0 % 54,7 % 52,9 % ,0 % 23,4 % 21,8 % Varsinais-Suomi 5,7 % 6,6 % 5,3 % ,4 % 20,6 % 20,1 % Etelä-Suomi 79,0 % 67,6 % 71,9 % ,0 % 11,1 % 9,7 % Länsi-Suomi 15,7 % 23,0 % 23,1 % ,6 % 3,4 % 4,3 % Asuinpaikka Itä-Suomi 3,6 % 5,4 % 3,7 % ,7 % 2,6 % 2,7 % Oulu ja Kainuu 1,3 % 2,8 % 1,3 % yli ,7 % 2,5 % 2,7 % Lappi 0,4 % 1,1 % 0,0 % Keväällä Viroon matkustaneista suomalaisista 79 % ja joulukuussa matkustaneista 72 % asui Etelä-Suomessa, kun taas kesällä eteläsuomalaisten osuus oli vain noin 68 %.

6 4 KEITÄ TUTKIMUKSESSA HAASTATELTIIN? ALKOHOLIN TUONNIN ARVIOIMISESTA Haastattelut tehtiin pääasiassa Viron ja Suomen välisillä laivoilla. Helmi-maaliskuussa haastatteluita tehtiin Eckerö Linen ja Viking Linen laivoilla ja toukoelokuussa sekä joulukuussa Tallinkin, Eckerön sekä Viking Linen lautoilla. Näiden laivojen osuus laivamatkustajaliikenteestä Helsingin ja Tallinnan välillä on yli 90 %. Tutkimustulokset on yleistetty koskemaan näiden yhtiöiden laivoilla vuonna 2014 matkustaneita laivamatkustajia Tallinnan ja Helsingin välillä. Haastatelluista 47 % on Suomesta Viroon matkustavia henkilöitä, jolloin heidän vastauksensa kuvaavat vastaajien ostoaikeita ja 53 % Virosta Suomeen matkustavia henkilöitä, jolloin vastaukset kuvaavat pääosin toteutuneita ostoja. Meno- ja paluumatkalaisten vastaukset eivät poikenneet toisistaan, joten niitä ei ole tarkasteltu erikseen tässä raportissa. Satamassa tehdyt haastattelut jätettiin pois aineistosta, sillä satamassa automatkustajien ja jalankulkijoiden oikeaa suhdetta vastaajamäärissä ei voitu varmistaa. MITEN ALKOHOLIN TUONTIOSTOJA KYSYTTIIN? Haastatelluilta kysyttiin, ostivatko he alkoholijuomia Suomeen tuotavaksi Viron-matkansa yhteydessä. Alkoholia ostaneilta kysyttiin kuinka paljon he käyttivät rahaa alkoholiostoksiin Virossa ja laivalla, sekä kuinka monta litraa he toivat eri alkoholijuomia Suomeen. Jos vastaajalla oli mukanaan puoliso tai alle 15- vuotiaita lapsia, tuotu alkoholimäärä jaettiin mukana olevien perheenjäsenten määrällä, jolloin saatiin laskettua keskimääräinen tuontimäärä matkustajaa kohden.

7 5 MITEN KYSYMYKSIIN VASTATTIIN? Tutkimustulosten luotettavuus riippuu vastaajien avoimuudesta sekä rehellisyydestä, ts. kertovatko he ostamansa alkoholimäärän tai vääristelevätkö totuutta. Otokseen poimitut vastaajat saivat täyttää lomakkeen itse ja palauttaa sen suljettuna haastattelijalle. Tällä tavalla pyrittiin korostamaan vastausten anonymiteettiä. Vastaajilta kysyttiin, minkä tuoteryhmien tuotteita he aikoivat Viron matkaltaan tuoda Suomeen. Alkoholijuomat olivat yksi tuoteryhmistä. Alkoholia ostaneista 3 % (78 vastaajaa), ei kertonut alkoholiostoihin käyttämäänsä rahamäärää. Heistä 74 % (58 vastaajaa) kertoi kuitenkin tuoteostoihin käyttämänsä rahamäärän ja edelleen heistä seitsemällä tuoteostoihin käytetty rahamäärä oli 500 euroa tai enemmän. Jos oletetaan, että vastaajat eivät ole valehdelleet Viron matkalla käyttämäänsä rahamäärää, aineistossa on enintään 27 vastaajaa (0,8 %), jotka ovat tuoneet suuren määrän alkoholia, joka ei näy tuloksissa. Alla olevassa taulukossa on kuvattu tunnuslukujen avulla vastausten jakaumaa alkoholiostoksiin käytetystä rahamäärästä. Rahaa tuontialkoholiostoksiin maksimi keskiarvo keskihajonta mediaani trimmattu (5 %) keskiarvo* Virosta (n=3 342) ,26 222,53 40,00 61,99 Laivalta (n=3 288) ,10 130,84 20,00 34,22 * trimmattu keskiarvo on keskiarvo, joka on laskettu aineistosta sen jälkeen, kun siitä on ensin poistettu 5 % suurimmista ja pienimmistä havainnoista. Helmi-maaliskuussa kerätyssä haastatteluaineistossa euromääräisesti suurin yksittäinen alkoholiostoksiin käytetty rahamäärä oli euroa. Suurin Virosta ostettu alkoholierä oli juuri tuo euron ja suurin laivalta ostettu erä oli euron arvoinen. Vähintään 500 eurolla alkoholia ostaneita aineistossa oli 187 kappaletta (5,5 % vastanneista) ja vähintään 200 eurolla alkoholia ostaneita 677 kappaletta (20,2 % vastanneista).

8 6 MITÄ VIRHEMAHDOLLISUUKSIA TUTKIMUSTULOKSISSA ON? Vastausaineiston perusteella pyritään estimoimaan (arvioimaan) suomalaisten Viron matkoilla tekemien alkoholiostojen kokonaismäärää. Alla on tarkasteltu, mitkä tekijät voivat aiheuttaa yli- tai aliarviointia alkoholiostosten kokonaismääriä arvioitaessa. Yliestimoinnin (yliarvion) mahdolliset syyt Poikkeuksellisen suuret havainnot (outlierit) tutkimusaineistossa nostavat keskiarvon todellista suuremmaksi. Tämä ongelma syntyy helposti vinosti jakautuneissa aineistoissa varsinkin pienillä vastaajamäärillä. Trimmattu keskiarvo on yksi tapa vähentää tätä riskiä, sillä siinä on poistettu kaikkein suurimmat (ja pienimmät) havainnot. Trimmatun keskiarvon ongelma on, että se aliestimoi tuloksia silloin, kun aineistosta poistetaan suurimmat arvot joiden suhteellinen osuus on pieni. Riittävän suuri otos pienentää riskiä parhaiten. Tutkimusaineisto ei ole edustava esimerkiksi sen vuoksi, että vähän ostaneet ovat aineistossa aliedustettuina. Esimerkiksi lapsimatkustajien huomiotta jättäminen nostaisi arvion alkoholiostojen kokonaismääristä liian suureksi. Vastaavasti, jos puolison kanssa matkustavien ostoja tarkasteltaisiin yhden henkilön ostoina, vaikka ne todellisuudessa ovat kahden henkilön ostoja, kokonaismäärä yliestimoituu. Vastanneiden alkoholiostot on aineistossa jaettu mukana matkustavien perheenjäsenten määrällä, jolloin on saatu keskimääräinen alkoholiostojen määrä matkustajaa kohden. Autolla laivaan tulevat matkustajat tuovat alkoholia enemmän kuin jalkaisin laivaan tulevat matkustajat. Jos automatkustajat ovat aineistossa yliedustettuina, nousee myös estimoitu alkoholituonti liian korkeaksi. Henkilö- ja pakettiautojen määrä saatiin tietää kahdesta laivayhtiöstä. Sen perusteella henkilö- ja pakettiautolla laivaan tulevien osuus on 33 % kaikista matkustajista. Aineistossa henkilö- tai pakettiautolla matkustavia oli kesäkuukausina 32 %, joten aineistoa voidaan pitää tältäkin osin edustavana. Aliestimoinnin mahdolliset syyt Osa vastaajista saattaa ilmoittaa ostomääränsä todellista pienempinä. Haastattelijat raportoivat yhden tapauksen, jossa haastateltava selvästi ilmoitti ostamansa alkoholimäärät väärin. Tätä ilmiötä pyrittiin tutkimaan vertaamalla autoon pakattuja alkoholimääriä vastauksiin mm. merkitsemällä Super Alkon parkkipaikalla vastaajien autoon pakkaamat olutlaatikot seurantalomakkeeseen ja vertaamalla jälkeenpäin seurantalomakkeen tietoja vastaajan antamiin tietoihin. Tämän testin perusteella ei voitu havaita eroja ilmoitetuissa ja todellisissa alkoholimäärissä. Testiaineisto oli kuitenkin pienehkö (n. 10 vastaajaa), joten sen perusteella ei voida kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Tällainen testaaminen osoittautui muutoinkin hankalaksi, sillä esimerkiksi kuljetuskärryissä kuljetetuista olutlaatikoista ei voitu tietää, ovatko ne kaikki niitä kuljettaneen henkilön ostoksia vai onko samassa kärryssä muiden seurueeseen kuuluvien henkilöiden ostoksia. Lisäksi vastaajat suhtautuivat usein kielteisesti tällä tavoin tehtyyn kyselyyn. Tulokset aliestimoituvat myös, jos haastattelussa ei tavoiteta henkilöitä, jotka tuovat suuria alkoholimääriä. Systemaattinen otanta on poimittu kaikkien laivalla matkustaneiden keskuudessa, joten tämä ongelma voi periaatteessa syntyä vain silloin, jos suuria alkoholimääriä tuoneet kieltäytyvät muita matkustajia yleisemmin haastatteluista. Pakettiautolla matkustaneet tuovat tyypillisesti suurimmat alkoholierät Suomeen. Pakettiautolla matkustaneet käyttivät alkoholiostoihin keskimäärin 634 euroa ja he toivat olutta keskimäärin 107 litraa. Henkilöautoilla matkustavat käyttivät rahaa

9 7 alkoholiostoihin keskimäärin 163 euroa ja he toivat olutta keskimäärin 22 litraa. Pakettiautolla matkustaneiden määrää haastatteluaineistossa verrattiin satamassa tehtyihin laskentoihin pakettiautojen osuudesta kulkuvälineinä. Laskennan mukaan pakettiautojen ja henkilöautojen suhde oli 1/9 ja sama suhde oli myös tutkimusaineistossa. Haastattelut on tehty laivoilla sekä matkustettaessa Suomesta Viroon että Virosta Suomeen. Haastateltavilta on tiedusteltu, kuinka paljon he ovat ostaneet tai aikovat ostaa alkoholia matkansa aikana. Jos matkustajat tekevät paluumatkalla ennen Suomeen tuloa spontaaneja ostopäätöksiä ostaen suunniteltua enemmän alkoholia on mahdollista, että haastatteluaineistossa tuontimäärät ovat todellista alhaisempia. Suomesta Viroon matkustavien alkoholiostoja verrattiin Virosta Suomeen matkustavien alkoholiostoihin. Suomesta Viroon matkustavat ilmoittivat tuovansa keskimäärin 3 litraa henkeä kohden ja Virosta Suomeen matkustavat puolestaan 2,9 litraa henkeä kohden viiniä matkansa aikana tuotavaksi Suomeen. Väkeviä viinoja Suomesta Viroon matkustavat ilmoittivat ostavansa keskimäärin 1,8 litraa henkeä kohden ja Virosta Suomeen matkustavat keskimäärin 1,8 litraa henkeä kohden, joten ainakaan menomatkalla olleet matkustajat eivät ilmoittaneet pienempiä tuontimääriä kuin paluumatkalla olleet. Haastatteluaineistosta vertailtiin myös viimeisen tunnin aikana tehtyjä haastatteluja muihin haastatteluihin eikä niissäkään havaittu eroja.

10 8 SUOMALAISTEN ALKOHOLIOSTOT VIROSTA VUONNA 2014

11 SUOMALAISTEN ALKOHOLIOSTOT LITROINA TUOTERYHMITTÄIN 9 osuus kaikista matkustajista juomia tuoneet matkustajat (N) 2014 keskiarvo (kaikki matkustajat) yhteensä 2014 Toi Suomeen olutta 42 % ,9 litraa 32,1 milj. litraa siideriä 24 % ,6 litraa 8,9 milj. litraa likööriä 24 % ,4 litraa 10,9 milj. litraa long drink -juomia 16 % ,3 litraa 0,8 milj. litraa viiniä 44 % ,9 litraa 7,3 milj. litraa väkevää alkoholia 46 % ,8 litraa 4,5 milj. litraa alkoholittomia juomia 15 % ,4 litraa 1,1 milj. litraa Yllä olevassa taulukossa on tarkasteltu vuoden aikana alkoholia ja muita virvoitusjuomia tuoneiden matkustajien määrää sekä tuotuja juomamääriä litroina. Niiltä matkustajilta, jotka kertoivat ostaneensa alkoholia, kysyttiin kuinka monta litraa he tuovat eri alkoholituotteita Suomeen. Matkustajan tuoma juomamäärä jaettiin matkaruokakunnan koolla eli matkalla mukana olleiden perheenjäsenten määrällä. Otokseen valituista matkustajista 42 % kertoi tuovansa olutta Suomeen. Tämä tarkoittaa, että tänä vuonna noin 1,1 miljoonaa Virossa vieraillutta suomalaista on vähintään mukana seurueessa, joka tuo olutta Suomeen. Olutta tuodaan keskimäärin 12,9 litraa jokaista matkustajaa kohden. Kun kerrotaan keskiarvo (12,9 litraa) suomalaisten Viroon kuluneen vuoden aikana tekemien matkojen määrällä (2,5 miljoonaa), saadaan keskiarvoon perustuva arvio suomalaisten Virosta tuoman oluen kokonaismäärästä: 32,1 miljoonaa litraa.

12 SUOMEEN TUOTU ALKOHOLI 100 % ALKOHOLIKSI MUUTETTUNA 10 juoma 1000 litraa (100 % alkoholia) olut (Alc. 5,0 % vol.) siideri (Alc. 5,0 % vol.) 446 long drink -juomat (Alc. 5,5 % vol.) 598 likööri (Alc. 20 % vol.) 168 viini (Alc. 12 % vol.) 875 väkevä alkoholi (Alc. 45 % vol.) yhteensä Viereisessä kuvassa on tarkasteltu suomalaisten Virosta tuoman alkoholin määrää 100 % alkoholiksi muutettuna käyttäen THL:n käyttämiä keskimääräisiä alkoholiprosentteja. Oluen alkoholipitoisuudeksi on tällöin oletettu 5,0 %, siiderin 5,0 % ja long drink -juomien 5,5 %. Liköörin alkoholipitoisuudeksi on oletettu 20 %, viinin 12 % ja väkevän alkoholin 45 %. Tällä tavoin laskettuna suomalaiset tuovat Virosta vuoden aikana noin 5,7 miljoonaa litraa 100 %:sta alkoholia. Jos oluen alkoholipitoisuuden oletettaisiin olevan keskimäärin 5,2 % ja viinin 13 %, saataisiin 100 % alkoholiksi muutettuna oluen tuontimääräksi 1,67 miljoonaa litraa ja viinin tuontimääräksi 0,95 miljoonaa litraa. Tällöin alkoholin kokonaistuonti Virosta olisi 5,83 miljoonaa litraa 100 % alkoholia.

13 11 MATKUSTAJIEN JA ALKOHOLIIN KÄYTETYN RAHAN JAKAUTUMINEN KÄYTETYN RAHAMÄÄRÄN PERUSTEELLA 100% 90% vähintään 200 ; 15% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% ; 30% enintään 50 ; 35% vähintään 200 ; 61% ; 29% 10% 0% ei ostanut alkoholia; 20% enintään 50 ; 10% % matkustajista % alkoholiostoihin käytetystä rahasta Noin 15 % matkustajista käytti yli 60 % kaikesta suomalaisten tuontialkoholiostoihin Virossa käyttämästä rahasta. Alkoholiostoihin käytettiin keskimäärin 138 matkaruokakuntaa ja 105 matkustajaa kohden. Yhteensä kolmen suurimman laivayhtiön laivoilla Virossa käyneet suomalaiset käyttivät vuoden aikana Suomeen tuomansa alkoholin ostoihin Viron-matkoilla noin 261 miljoonaa euroa.

14 12 MATKUSTAJIEN JA TUOTUJEN ALKOHOLIJUOMIEN JAKAUTUMINEN TUOTUJEN JUOMALITROJEN PERUSTEELLA 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% vähintään 100 litraa; 5% litraa; 22% enintään 20 litraa; 51% vähintään 100 litraa; 49% litraa; 36% 10% 0% ei tuonut alkoholia; 22% enintään 20 litraa; 15% % matkustajista % tuoduista alkoholijuomista Yksi matkaruokakunta toi keskimäärin 32 litraa alkoholijuomia Suomeen (25 litraa / henkilö). Alkoholia Suomeen ei tuonut lainkaan 22 % matkustajista. Noin 5 % matkustajista (noin kpl) toi 49 % ja runsas neljännes matkustajista (noin kpl) toi 85 % Suomeen tuoduista 64 miljoonasta litrasta alkoholijuomia vuoden aikana.

15 13 TUONNIN JA RAHANKÄYTÖN JAKAUTUMINEN SUURTUOJIEN JA MUIDEN KESKEN 100 % 90 % 80 % 70 % 54% 47% 53% 26% 36% 30% 41% 35% vähintään 100 litraa 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 36% 10% 38% 36% 15% 11% 42% 34% 39% 33% 30% 30% 37% 21% 35% 29% litraa enintään 20 litraa Vähintään 100 litraa alkoholijuomia Virosta Suomeen tuoneet matkustajat tuovat yli puolet kaikesta Suomeen tuodusta oluesta ja long drink -juomista. Suomeen tuodusta 100 % alkoholista he tuovat 41 % ja alkoholiostoihin Virossa tai laivalla käytetystä rahasta he käyttävät 35 %.

16 % matkustajista KUINKA USEIN VIROSSA VS RAHANKÄYTTÖ ALKOHOLIOSTOIHIN 14 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Osti alkoholia: 74 % Rahaa alkoholiostoihin: % Osti alkoholia: 80 % Rahaa alkoholiostoihin: 109 Osti alkoholia: 84 % Rahaa alkoholiostoihin: % 20% Osti alkoholia: 83 % Rahaa alkoholiostoihin: kerran 2 kertaa 3 kertaa 4-6 kertaa 7-12 kertaa yli 12 kertaa 23% Osti alkoholia: 83 % Rahaa alkoholiostoihin: % Osti alkoholia: 64 % Rahaa alkoholiostoihin: 71 7% Kerran vuodessa Virossa käyneistä 74 % osti matkallaan alkoholia. Keskimäärin nämä yhden kerran Virossa käyneet käyttivät alkoholiostoihin 110 euroa matkustajaa kohden. Vastausten perusteella näyttäisi siltä, että usein Virossa käyvät ostavat vähemmän alkoholia kuin harvoin maassa käyvät.

17 % matkustajista 15 VAIKUTTAAKO VIRON HINTATASO MATKUSTUSPÄÄTÖKSEEN VS RAHANKÄYTTÖ ALKOHOLIOSTOIHIN 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Osti alkoholia: 66 % Rahaa alkoholiostoihin: 56 31% Viron edullisempi hintataso ei vaikuta matkustuspäätökseeni mitenkään Osti alkoholia: 80 % Rahaa alkoholiostoihin: 78 40% Viron edullisempi hintataso lisää Viron kiinnostavuutta, mutta olisin matkustanut siitä huolimatta Osti alkoholia: 91 % Rahaa alkoholiostoihin: % Viron edullisempi hintataso vaikuttaa merkittävästi matkustuspäätökseeni Osti alkoholia: 97 % Rahaa alkoholiostoihin: 267 8% Viron edullisempi hintataso on ainoa syy matkustaa Viroon Lähes kolmannekselle (28 %) matkustajista Viron edullisempi hintataso on ainoa tai merkittävä syy matkustaa Viroon ja vajalle kolmannekselle (31 %) se ei vaikuta matkustuspäätökseen mitenkään. Hieman alle puolelle (40 %) matkustajista edullisempi hintataso lisää kiinnostavuutta, mutta ei ole ratkaiseva tekijä matkustuspäätöksen kannalta. Lähes kaikki matkustajat, joille edullinen hintataso oli ainoa syy matkustaa Viroon, ostivat alkoholia ja keskiostos heillä oli suuri, 267 euroa henkeä kohden. Lähes kolmannes yli 100 litraa tuoneista matkustajista sanoi Viron hintatason olevan ainoa syy matkustaa Viroon, kun taas 3 % niistä, jotka eivät tuoneet alkoholia, sanoi Viron edullisemman hintatason ainoaksi syyksi matkustaa Viroon. Toisin sanoen Viron edullinen hintataso näyttää houkuttelevan erityisesti alkoholin ostajia. Toisaalta usein myös ne matkustajat, joille Viron edullisemmalla hintatasolla ei ole mitään vaikutusta matkustuspäätökseen, tuovat Virosta alkoholia.

18 % matkustajista MATKUSTAJIEN ASUINPAIKKA VS RAHANKÄYTTÖ ALKOHOLIOSTOIHIN % 90% kaikki matkustajat yli 100 litraa alkoholia tuoneet 80% 70% 72% 60% 50% 40% 55% 38% 30% 20% 21% 10% 0% 4% 5% 2% 3% 0% Etelä-Suomi Länsi-Suomi Itä-Suomi Oulu ja Kainuu Lappi Osti alkoholia: 80 % Rahaa alkoholiostoihin: 87 Osti alkoholia: 81 % Rahaa alkoholiostoihin: 168 Osti alkoholia: 80 % Rahaa alkoholiostoihin: 107 Osti alkoholia: 74 % Rahaa alkoholiostoihin: 94 Osti alkoholia: 63 % Rahaa alkoholiostoihin: 53 Noin 57 % suomalaisista vironmatkalaisista asuu Uudellamaalla ja lähes kolme neljäsosaa Etelä-Suomessa. Yli 100 litraa alkoholia Suomeen tuoneista 35 % asuu Uudellamaalla ja 55 % Etelä-Suomessa. Näyttää siltä, että erityisesti länsisuomalaiset käyvät ostamassa suuria alkoholieriä Virosta. Virossa käyneistä 21 % asui Länsi-Suomessa, mutta yli 100 litraa alkoholia Suomeen tuoneista Länsi-Suomessa asuvia oli runsas kolmannes. Länsisuomalaisista Vironkävijöistä 81 % osti matkallaan alkoholia ja he käyttivät alkoholiostoihin selvästi keskimääräistä enemmän rahaa: 168 euroa matkustajaa kohden.

19 TULOSTEN VERTAILUA THL:N TUTKIMUSTULOKSIIN 17 milj. litraa 100 % alkoholia, milj. litraa juoma TAK THL (arvio) erotus TAK THL (arvio) erotus olut 32,1 24,5 7,6 1,60 1,22 0,38 siideri 8,9 7,0 1,9 0,45 0,35 0,10 long drink -juomat 10,9 10,3 0,6 0,60 0,57 0,03 likööri (TAK) / välituotteet (<22 % alkoholia THL) 0,8 1,2-0,4 0,19 0,25-0,06 viini 7,3 7,5-0,2 0,88 0,90-0,02 väkevä alkoholi 4,5 5,5-1,0 2,01 2,45-0,44 yhteensä 64,4 55,9 8,5 5,70 5,74-0,40 THL:n luvut perustuvat Vuoden 2013 tutkimuksen Viron tuonti -lukuihin, joita on korjattu vuoden 2014 tutkimuksen kasvuluvuilla. Välituotteiden tuontimäärää Virosta ei ole raportoitu THL:n tutkimuksessa, mutta niiden on arvioitu olevan 63 % kaikista välituotteiden tuonnista. Taulukosta nähdään, että tässä tutkimuksessa oluen tuontimäärä on noin kolmanneksen ja siiderin tuontimäärä on noin neljänneksen suurempi kuin THL:n tutkimuksessa. Myös long drink -juomien tuontimäärä on tämän tutkimuksen mukaan hieman (5 %) suurempi kuin THL:n tutkimuksen. Muiden juomien osalta tämä tutkimus tuottaa pienemmät tuontimäärät kuin THL:n tutkimus. Laivalla tehtyä haastattelututkimusta voidaan pitää varsin luotettavana siltä osin, että tutkimuksen ulkopuolelle ei jää merkittävässä määrin suuria alkoholimääriä tuoneita henkilöitä. Tätä asiaa on tarkasteltu tämän raportin sivuilla 6-7. Miksi sitten väkevämpien alkoholijuomien tuontimäärät ovat tässä tutkimuksessa alhaisemmat kuin THL:n tutkimuksessa ja kumpia voidaan pitää luotettavampina? Molemmat tutkimukset toteutetaan eri vuodenaikoina tehdyin kyselyin ja aineistoja voidaan siltä osin pitää edustavina. Tämä tutkimus sisältää kuitenkin vain kolmen

20 18 suurimman laivayhtiön laivoilla Virossa vierailleiden alkoholituonnin. Näiden matkustajien osuus on noin 90 % kaikista Viron ja Suomen välillä laivoilla matkustavista henkilöistä. Toisin sanoen todellisen alkoholituonnin voidaan arvioida olevan hieman tässä raportissa esitettyä suurempi. Jos eri vuodenaikoina kysyttäessä keskimäärin noin 10 % suomalaisista on käynyt ulkomailla kahden viimeisen viikon aikana, THL:n TNS Gallupilta tilaama tutkimus perustuu noin ulkomailla käyneen henkilön haastatteluun. Tilastokeskuksen Suomalaisten matkat ulkomaille tutkimuksen mukaan, noin neljäsosa suomalaisten vapaa-ajan matkoista suuntautuu Viroon. Jos haastatteluaineistossa ulkomailla käyneiden osuus vastaa tätä tutkimusta, haastatellaan TNS Gallupin tutkimuksessa vuosittain noin 650 Virossa vieraillutta suomalaista. Tämä on huomattavasti pienempi määrä kuin tässä tutkimuksessa. Myös erilainen kysymyksenasettelu saattaa selittää eroja tutkimusten välillä. TNS Gallup kysyy haastateltavilta: Kuinka paljon olette tuonut maahan mietoja viinejä / väkeviä alkoholijuomia kahden viime viikon aikana? ja tämän jälkeen: Mistä olette ostaneet miedot viinit / väkevät alkoholijuomat, jotka olette tuoneet maahan kahden edellisen viikon aikana. Jos haastateltava on tuonut juomia useammasta maasta, ei voida erottaa kuinka paljon mistäkin maasta juomia on tuotu.

21 Liitetaulukko: Matkustajaprofiilit alkoholiostojen määrän perusteella Käytti rahaa alkoholiin henkeä kohden Toi alkoholia litraa Kaikki ei yhtään enintään 50 euroa euroa yli 200 euroa ei yhtään enintään 20 litraa litraa yli 100 litraa alkoholiostot litraa (matkaruokakunta) 32,3 0,6 11,0 32,8 125,1 0,7 11,0 59,6 253,3 rahaa alkoholiin (matkaruokakunta) 137,5 0,4 48,2 150,6 507,7 18,4 86,4 230,8 727,4 rahaa alkoholiin (per henkilö) 105,1 0,0 29,7 101,9 432,8 9,8 59,1 168,5 669,1 sukupuoli mies 48 % 41 % 40 % 51 % 68 % 41 % 42 % 61 % 78 % nainen 52 % 59 % 60 % 49 % 32 % 59 % 58 % 39 % 22 % % 4 % 0 % 0 % 0 % 3 % 0 % 0 % 0 % % 6 % 7 % 10 % 11 % 6 % 7 % 14 % 9 % % 6 % 5 % 7 % 5 % 5 % 6 % 8 % 4 % ikä (vuotta) % 17 % 17 % 14 % 16 % 18 % 15 % 13 % 23 % % 19 % 16 % 16 % 13 % 19 % 16 % 13 % 19 % % 21 % 22 % 17 % 24 % 21 % 20 % 20 % 25 % % 16 % 17 % 19 % 20 % 16 % 19 % 20 % 16 % yli % 12 % 15 % 16 % 10 % 11 % 17 % 12 % 5 % yhden aikuisen talous 23 % 29 % 21 % 22 % 20 % 27 % 22 % 19 % 23 % yhden aikuisen lapsiperhe 5 % 8 % 4 % 4 % 5 % 8 % 4 % 4 % 4 % kotitalous aikuisia, ei kotona asuvia lapsia 41 % 29 % 43 % 44 % 46 % 30 % 44 % 45 % 42 % kahden tai useamman aikuisen lapsiperhe 28 % 29 % 29 % 26 % 25 % 30 % 27 % 28 % 27 % muu 4 % 4 % 3 % 4 % 4 % 4 % 3 % 5 % 4 % palkansaaja 56 % 54 % 58 % 53 % 58 % 55 % 56 % 53 % 62 % yrittäjä / liikkeenharjoittaja 11 % 13 % 10 % 9 % 10 % 14 % 9 % 9 % 16 % ammattiryhmä työtön 4 % 3 % 4 % 5 % 3 % 3 % 3 % 5 % 3 % opiskelija / koululainen 9 % 12 % 8 % 8 % 9 % 11 % 8 % 10 % 8 % eläkeläinen 19 % 16 % 19 % 24 % 18 % 15 % 22 % 20 % 11 % muu 2 % 2 % 1 % 1 % 2 % 2 % 2 % 2 % 1 % yksin 13 % 23 % 10 % 10 % 10 % 21 % 11 % 9 % 11 % matkaseurue alaikäisten lasten kanssa 10 % 15 % 13 % 6 % 5 % 16 % 10 % 5 % 4 % puolison kanssa 33 % 22 % 46 % 34 % 18 % 22 % 41 % 32 % 15 % muussa seurueessa 53 % 48 % 45 % 57 % 72 % 49 % 49 % 62 % 76 %

22 Käytti rahaa alkoholiin henkeä kohden Toi alkoholia litraa Kaikki ei yhtään enintään 50 euroa euroa yli 200 euroa ei yhtään enintään 20 litraa litraa yli 100 litraa tai vähemmän 12 % 15 % 11 % 13 % 10 % 14 % 12 % 13 % 7 % % 27 % 28 % 28 % 21 % 26 % 27 % 27 % 18 % % 19 % 24 % 22 % 19 % 20 % 23 % 22 % 24 % % 17 % 19 % 22 % 24 % 17 % 20 % 22 % 31 % % 9 % 10 % 9 % 12 % 9 % 10 % 10 % 8 % % 6 % 4 % 3 % 5 % 6 % 4 % 1 % 7 % % 4 % 2 % 3 % 3 % 4 % 2 % 2 % 4 % yli % 3 % 3 % 2 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % Ahvenanmaa 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Etelä-Karjala 2 % 2 % 1 % 3 % 4 % 2 % 2 % 3 % 5 % Etelä-Pohjanmaa 2 % 3 % 1 % 1 % 2 % 2 % 1 % 2 % 2 % Etelä-Savo 2 % 2 % 1 % 2 % 1 % 2 % 2 % 2 % 1 % Kainuu 0 % 0 % 0 % 1 % 1 % 0 % 0 % 1 % 0 % Kanta-Häme 4 % 3 % 3 % 4 % 5 % 3 % 3 % 5 % 7 % Keski-Pohjanmaa 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Keski-Suomi 3 % 2 % 3 % 3 % 4 % 2 % 3 % 4 % 5 % Kymenlaakso 4 % 2 % 4 % 4 % 5 % 3 % 3 % 6 % 4 % Lappi 1 % 1 % 0 % 1 % 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % Pirkanmaa 7 % 6 % 6 % 6 % 10 % 6 % 6 % 8 % 10 % Pohjanmaa 1 % 0 % 1 % 1 % 1 % 0 % 1 % 1 % 0 % Pohjois-Karjala 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 2 % Pohjois-Pohjanmaa 2 % 3 % 2 % 1 % 1 % 2 % 1 % 2 % 2 % Pohjois-Savo 2 % 1 % 2 % 2 % 2 % 1 % 2 % 2 % 2 % Päijät-Häme 5 % 3 % 6 % 6 % 5 % 3 % 6 % 7 % 3 % Satakunta 3 % 2 % 2 % 3 % 6 % 2 % 2 % 4 % 8 % Uusimaa 57 % 63 % 63 % 54 % 40 % 62 % 62 % 45 % 35 % Varsinais-Suomi 6 % 6 % 5 % 6 % 10 % 6 % 5 % 7 % 14 % kotitalouden yhteenlasketut bruttovuositulot (eur) asuinpaikka

Suomalaisten matkailu Viroon

Suomalaisten matkailu Viroon Haastattelututkimuksen tuloksia 1 2 Viron ja Suomen välinen laivaliikenne 4 laivayhtiötä TallinkSilja, VikingLine, Eckerö ja LindaLine Syyskuun 2015 ja elokuun 2016 välisenä aikana Helsingistä Tallinnan

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Selvitys perustuu Eurostatin ja Tilastokeskuksen tilastoihin sekä otospohjaiseen kuluttajakyselyyn: TAK Oy: Rajahaastattelut eli henkilökohtaiset

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Selvitys perustuu Eurostatin, Statistics Estonian ja Tilastokeskuksen tilastoihin sekä kahteen otospohjaiseen kuluttajakyselyyn: TNS Gallup:

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Kuluttajakysely Maaliskuu 2012 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa 500 Suomalaisten matkailumenot Viroon 2002-2011 Milj.

Lisätiedot

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016 Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1 kevät 2016 Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Uusimaa 4968 6690 11658 593 753 1346 5561 7443 13004 Varsinais- 1333 1974 3307 104 104 208 1437

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Tulot ja kulutus 2015 Kuluttajabarometri: taulukot 2015, joulukuu Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Tulot ja kulutus 2015 Kuluttajabarometri: taulukot 2015, syyskuu Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2015

TAK Rajatutkimus 2015 Valtakatu 51 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Johdanto ja tiivistelmä... 3 Matkojen määrä, viipymä ja kohteet... 6 Matkan tarkoitus ja matkustustiheys...

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2014 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2014, joulukuu Kuluttajien odotukset omasta taloudestaan ja yksityisen kulutuksen vuosimuutos 1995-2014

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ 0 Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA LIITEKUVAT

Lisätiedot

AUTOTALLI.COM KÄVIJÄPROFIILI. Tavoita ostovoimaiset, autoa aktiivisesti etsivät ostajat Desktop ja mobiili

AUTOTALLI.COM KÄVIJÄPROFIILI. Tavoita ostovoimaiset, autoa aktiivisesti etsivät ostajat Desktop ja mobiili AUTOTALLI.COM KÄVIJÄPROFIILI Tavoita ostovoimaiset, autoa aktiivisesti etsivät ostajat Desktop ja mobiili Autotalli.comin tyypillinen kävijä, desktop 90 % Mies 69 % 30 59 vuotias 39 % Johtavassa asemassa

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2011 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2011, marraskuu 60 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 -60 Kuluttajien luottamusindikaattorin osatekijät

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu Viroon. Ossi Nurmi The Baltic Guide seminaari,

Suomalaisten matkailu Viroon. Ossi Nurmi The Baltic Guide seminaari, Suomalaisten matkailu Viroon The Baltic Guide seminaari, 13.1.216 Esityksen teemat 1. Suomalaisten matkat Viroon eri tietolähteet 2. Matkailijakohtainen rahankäytön profiili 3. Suomalaisten matkailijoiden

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2012 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2012, huhtikuu 30 25 20 15 10 5 0-5 -10-15 -20-25 -30 Kuluttajien odotukset taloudesta ja kuluttajien

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2013 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2013, huhtikuu 40 Kuluttajien odotukset työttömyydestä ja työttömyysasteen vuosimuutos 2000-2013 Saldoluku

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Kuluttajakysely Maaliskuu 2011 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Suomalaisten vapaa-ajan matkailu Viroon Päivämatkat

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2015

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2015 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2015 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2015 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton Suomessa toimiville yksityishammaslääkärijäsenille, joiden sähköpostiosoite

Lisätiedot

Alkoholin käytön ja väkivallan muutokset Suomessa. Esa Österberg Alkoholi ja huumeet yksikkö Päihteet ja riippuvuus osasto

Alkoholin käytön ja väkivallan muutokset Suomessa. Esa Österberg Alkoholi ja huumeet yksikkö Päihteet ja riippuvuus osasto Alkoholin käytön ja väkivallan muutokset Suomessa Esa Österberg Alkoholi ja huumeet yksikkö Päihteet ja riippuvuus osasto Esityksen kulku Esityksessä selvitetään ensin lyhyesti miten alkoholi ja väkivalta

Lisätiedot

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry Kotimaisten tuotteiden käyttö kuntien elintarvikehankinnoissa. Taloustutkimus Oy.

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry Kotimaisten tuotteiden käyttö kuntien elintarvikehankinnoissa. Taloustutkimus Oy. Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry Kotimaisten tuotteiden käyttö kuntien elintarvikehankinnoissa Taloustutkimus Oy Lokakuu 2012 Anne Kosonen 19.10.2012 Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry

Lisätiedot

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Yleistä selvityksestä Tässä esityksessä kuvataan hankkeen

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA LIITEKUVAT TNS

Lisätiedot

tässä selvityksessä sitä, että kyselyyn vastannut

tässä selvityksessä sitä, että kyselyyn vastannut Yksityishammaslääkärityövoima lokakuussa 2005 ANJA EEROLA, TAUNO SINISALO Hammaslääkäriliitto selvitti julkisen ja yksityisen sektorin hammaslääkärien työvoimatilanteen lokakuussa 2005 kahdella kyselyllä,

Lisätiedot

Hakijoiden maakunnat, kevät 2015 %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista

Hakijoiden maakunnat, kevät 2015 %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista Tilastotietojen lähteenä Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen. Koko Oamkia koskevien prosenttiosuuksien perustana on kokonaishakijamäärä 12 409.

Lisätiedot

Tiedonkeruun perustana olevat vuosiluokittaiset oppilasmäärät ja ryhmien määrät löytyvät raportoituna sarjan viimeisiltä sivuilta.

Tiedonkeruun perustana olevat vuosiluokittaiset oppilasmäärät ja ryhmien määrät löytyvät raportoituna sarjan viimeisiltä sivuilta. 28CFDAB8EF=D8@ CG:?H=A=A ) ( 1B8EFDCG:?H=A=A (&+ >FA=;>>6 ) ( Opetusryhmäkoon keskiarvo Opetusryhmäkoon Opetusryhmäkoon Ryhmäkoon keskiarvo 2008 keskiarvo 2010 muutos Oman luokan luokka-aste yhteensä 19,57

Lisätiedot

Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa

Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille maaliskuu 2009 29.5.2009 Tieto-osasto/ PATI 1 Tiedonkeruu keväällä 2009 Hoitotakuukysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (5) 38 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2016 HEL 2017-000445 T 08 00 00 Hankenumero 0861_8 Päätös päätti merkitä tiedoksi tutkimuksen, jossa on selvitetty helsinkiläisten

Lisätiedot

Majoitusliikekysely 2009

Majoitusliikekysely 2009 Lappeenranta ja Imatra Valtakatu 49 :: FIN 53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@takoy.fi :: www.takoy.fi Sisällysluettelo Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 Hotellivierailijoiden matkustaminen...

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton Suomessa toimiville yksityishammaslääkärijäsenille, joiden sähköpostiosoite

Lisätiedot

ALKOHOLILAIN VÄHITTÄISKAUPPAA KOSKEVIEN UUDISTUSTEN VAIKUTUS ALKOHOLIJUOMIEN KULUTUKSEEN

ALKOHOLILAIN VÄHITTÄISKAUPPAA KOSKEVIEN UUDISTUSTEN VAIKUTUS ALKOHOLIJUOMIEN KULUTUKSEEN ALKOHOLILAIN VÄHITTÄISKAUPPAA KOSKEVIEN UUDISTUSTEN VAIKUTUS ALKOHOLIJUOMIEN KULUTUKSEEN Pasi Holm 10.1.2017 ALKOHOLILAIN MUUTOS VÄHITTÄISKAUPASSA 1) Prosenttirajan nosto 4,7 % 5,5 % 2) Valmistustaparajoitteesta

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Kyselytutkimus uusiutuvasta energiasta ja tuulivoimasta kuntapäättäjien parissa. Suomen tuulivoimayhdistys ry & Energiateollisuus ry 16.1.

Kyselytutkimus uusiutuvasta energiasta ja tuulivoimasta kuntapäättäjien parissa. Suomen tuulivoimayhdistys ry & Energiateollisuus ry 16.1. Kyselytutkimus uusiutuvasta energiasta ja tuulivoimasta kuntapäättäjien parissa Suomen tuulivoimayhdistys ry & Energiateollisuus ry 16.1.2017 Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti suomalaisten kuntavaikuttajien

Lisätiedot

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille maaliskuu 2010 26.5.2010 Tieto-osasto/ PATI 1 Tiedonkeruu keväällä 2010 Hoitotakuukysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa - Pietarin alueen kuluttajakysely Kesä-syyskuu 2011 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Venäläisten matkailu Suomessa Yleistä

Lisätiedot

UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO MAAKUNTASTRATEGIA STRATEGISET AVAINMITTARIT

UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO MAAKUNTASTRATEGIA STRATEGISET AVAINMITTARIT UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO MAAKUNTASTRATEGIA STRATEGISET AVAINMITTARIT Etelä-Savon maakuntaliitto 174 237 Muuttovoittoinen Saimaan maakunta 2015 Väkiluku 172 389 165 725 160 507 52 155 575-231 -277 Kokonaisnettomuutto

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat ammattiopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot

Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa. Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto

Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa. Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto Kyselytutkimuksen tausta Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lisätiedot

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi Vakka-Suomen Työllisyystilanne valoisa Vakka-Suomen työttömyysaste laski merkittävästi tammikuussa. Tämä johtui erityisesti myönteisestä työllisyyskehityksestä Uudessakaupungissa, jossa työttömyysaste

Lisätiedot

Alkoholijuomien matkustajatuonti

Alkoholijuomien matkustajatuonti 3 2017 28.2.2017 Alkoholijuomien matkustajatuonti 2016 Päälöydökset Suomalaiset matkustajat toivat ulkomailta 81,5 miljoonaa litraa alkoholijuomia vuonna 2016 Sataprosenttiseksi alkoholiksi muunnettuna

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 LIITEKUVAT 5

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 LIITEKUVAT 5 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME LIITEKUVAT TNS Gallup Oy, Miestentie C, ESPOO, Finland, tel. int+- ()-,

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Kuluttajakysely Maaliskuu 2011 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Suomalaisten vapaa-ajan matkailu Viroon Päivämatkat

Lisätiedot

Kysely kuntavaikuttajille uusiutuvasta energiasta Motiva Oy

Kysely kuntavaikuttajille uusiutuvasta energiasta Motiva Oy Kysely kuntavaikuttajille uusiutuvasta energiasta Motiva Oy Tutkimusasetelma Motiva toteutti yhdessä Aula Research Oy:n kanssa tutkimuksen suomalaisten kunnanvaltuutettujen parissa Tutkimuksen toimeksiantajina

Lisätiedot

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013 Pirkanmaa Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013 Toiseksi suurin Suomessa on 19 maakuntaa, joista Pirkanmaa on asukasluvultaan toiseksi suurin. Yli 9 prosenttia Suomen väestöstä asuu Pirkanmaalla,

Lisätiedot

Malmin lentokentän tulevaisuus. Malmin lentokentän tulevaisuus

Malmin lentokentän tulevaisuus. Malmin lentokentän tulevaisuus Tutkimuksen toteuttaminen Kysely toteutettiin osana TNS Gallup Oy:n puhelinomnibustutkimusta. Malmin lentokenttää koskevat kysymykset esitettiin Uudellamaalla asuville. Yhteensä tehtiin 1.023 haastattelua.

Lisätiedot

Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014

Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014 Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014 Lähteet: Tekes, Pohjois-Savon ELY-keskus ja Finnvera 4.1.2016 Tekes:n ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen)

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2014 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu

Kuntien vuoden 2014 veroprosentit. Kuntaliiton tiedustelu Kuntien vuoden 2014 veroprosentit Kuntaliiton tiedustelu % 20,5 Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti sekä tuloveroprosenttia nostaneet kunnat 1985-2014 Kuntien lkm 20,0 181 180 19,5 156 160 19,0 18,5

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2014 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2014, toukokuu Eri laitteiden ja yhteyksien yleisyys kotitalouksissa toukokuussa 2014 Matkapuhelin Televisio

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa - Poimintoja tuloksista - Verottomat ostokset, maahantulot ja yöpymiset - Rajahaastattelututkimus syyskuu 2015 elokuu 2016 Rajahaastattelut on tehnyt Tutkimus- ja Analysointikeskus

Lisätiedot

Korkeakoulutuksen ja osaamisen kehittäminen on tulevaisuuden kilpailukyvyn keskeisin tekijä Tausta-aineisto

Korkeakoulutuksen ja osaamisen kehittäminen on tulevaisuuden kilpailukyvyn keskeisin tekijä Tausta-aineisto Korkeakoulutuksen ja osaamisen kehittäminen on tulevaisuuden kilpailukyvyn keskeisin tekijä Tausta-aineisto Työllisten insinöörien ja arkkitehtien määrä Turussa ja muissa suurimmissa kaupungeissa Suomessa

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Mainonnan neuvottelukunta Joulukuu 1 SFS ISO22 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista 12/1 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä

Lisätiedot

lokakuussa 2007 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton yksityishammaslääkärijäsenille (2267 kpl, 41 vähemmän kuin 2006)

lokakuussa 2007 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton yksityishammaslääkärijäsenille (2267 kpl, 41 vähemmän kuin 2006) Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2007 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2007 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton yksityishammaslääkärijäsenille (2267 kpl, 41 vähemmän kuin 2006) Tutkimuksen

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Marraskuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016

Turun väestökatsaus. Marraskuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016 Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016 Helsinki 7 225 Vantaa 4 365 Espoo 4 239 Tampere 3 090 Oulu 1 867 Turku 1 687 Jyväskylä 1 392 Kuopio 882 Lahti 621 Järvenpää

Lisätiedot

Alkoholijuomien matkustajatuonti (syyskuu 2015 elokuu 2016)

Alkoholijuomien matkustajatuonti (syyskuu 2015 elokuu 2016) 10/2016 3.9.2016 Alkoholijuomien matkustajatuonti (syyskuu 2015 elokuu 2016) Päälöydökset Suomalaiset matkustajat toivat ulkomailta 81,1 miljoonaa litraa alkoholijuomia syyskuun 2015 ja elokuun 2016 välillä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 05 Taloustutkimus Oy Marraskuu 05 Tuomo Turja 09..05 SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO.... Tutkimuksen

Lisätiedot

Kuluttajien mielialat ja kulutuksen muutokset-seminaari Helsinki 26.11.2009 UUSIMAALAINEN KULUTTAJANA

Kuluttajien mielialat ja kulutuksen muutokset-seminaari Helsinki 26.11.2009 UUSIMAALAINEN KULUTTAJANA Kuluttajien mielialat ja kulutuksen muutokset-seminaari Helsinki 26.11.9 UUSIMAALAINEN KULUTTAJANA 26.11.9 Kuluttajabarometri Puhelinhaastattelututkimus Kuluttajien taloudelliset mielialat, odotukset ja

Lisätiedot

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu

Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu SFS ISO20252 Sertifioitu Tuhat Suomalaista Suomen Yrittäjät Joulukuu 16 SFS ISO252 Sertifioitu Tutkimuksen toteutus Tuhat suomalaista /16 IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä IROResearch

Lisätiedot

Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Uusimaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme

Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Uusimaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme TYÖTTÖMYYDEN KASVU HIDASTUU EDELLEEN Varsinais-Suomen työttömyysasteen kasvu on hiipunut tasaisesti jo noin vuoden ajan. Merkittävin tekijä työttömyyden kasvuvauhdin hidastumisessa on Vakka-Suomen valoisa

Lisätiedot

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tiedosta hyvinvointia 1 Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa tilanne 31.8.2008 Tiedosta hyvinvointia Leikkausta, toimenpidettä tai hoitoa odottavien määrä ja odotusajat 31.8.2008 2 Joista odottaneet

Lisätiedot

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2013

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2013 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2013 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2013 Kysely terveyskeskusten johtaville hammaslääkäreille terveyskeskusten hammaslääkärityövoimatilanteesta

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus

Terveyspalvelujen tulevaisuus Terveyspalvelujen tulevaisuus Kansalaisten parissa toteutetun tutkimuksen tulokset Lasipalatsi 10.12.2014 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen kansalaisten parissa koskien terveyspalvelujen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Taloustutkimus Oy Marraskuu 0 Tuomo Turja 9..0 Pauliina Aho SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO....

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Lokakuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016

Turun väestökatsaus. Lokakuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016 Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016 Helsinki 6 732 Vantaa 4 058 Espoo 3 825 Tampere 3 007 Oulu 1 707 Turku 1 525 Jyväskylä 1 432 Kuopio 911 Lahti 598 Järvenpää

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Kuluttajakysely Maaliskuu 2010 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Jaana Kurjenoja Taustaa Päivämatkat ja yöpymisen Virossa

Lisätiedot

Tutkimus katsastamattomista ajoneuvoista 2006 Joulukuu 2006

Tutkimus katsastamattomista ajoneuvoista 2006 Joulukuu 2006 Tutkimus katsastamattomista ajoneuvoista 2006 Joulukuu 2006 1 Tutkimuksen tausta ja toteutus Tutkimuksen tavoitteena selvittää katsastamattomuuden syitä. Tutkimus toteutettiin vuonna 2005 vastaavan laajuisena.

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntatilaisuus

Etelä-Savon maakuntatilaisuus Etelä-Savon maakuntatilaisuus 11.5.2016 Etelä-Savon maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet Etelä-Savon maakuntatalous Etelä-Savon

Lisätiedot

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v. 2015 TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä Vuonna 2015 myönnetty ELY keskusten yritysrahoitus Rahoitusmuoto Milj. euroa Myönnetty

Lisätiedot

10.6.2011. Pankkibarometri II/2011 Ulla Halonen

10.6.2011. Pankkibarometri II/2011 Ulla Halonen 10.6.2011 barometri II/2011 Ulla Halonen barometri II/2011 Sisältö Sivu Yhteenveto 2 Kotitaloudet 3 Yritykset 5 Alueelliset tiedot 7 Finanssialan Keskusliitto kysyy barometrin avulla pankinjohtajien käsitystä

Lisätiedot

Alkoholijuomien matkustajatuonti

Alkoholijuomien matkustajatuonti TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Alkoholijuomien matkustajatuonti 2015 Resandeinförseln av alkoholdrycker 2015 Esa Österberg +358 29 524 7018 esa.osterberg@thl.fi Tuomo Varis +358 29

Lisätiedot

VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016

VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016 VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016 Ennakkoväkiluku 173 922 Muutos 9 kk -788 Hämeen parasta kehittämistä! Henkilöä Kanta-Hämeen ennakkoväkiluku syyskuun lopussa oli 173 922. Yhdeksän kuukauden aikana eli vuoden

Lisätiedot

SINIVALKOINEN JALANJÄLKI

SINIVALKOINEN JALANJÄLKI SINIVALKOINEN JALANJÄLKI Kampanjatutkimus 9..06 Tutkimuksen käytännön toteuttaja: Taloustutkimus Oy Marko Perälahti Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisuuden ja paikallisuuden

Lisätiedot

Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain

Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain 2/12 215/12 Ekonomisti Heikki Taulu 45 4 35 25 Työttömien määrän suhteelliset muutokset koulutustason mukaan, koko maa Tutkijakoulutus 15 5 2/12 3/12

Lisätiedot

Viisumivapauden vaikutukset Kyselytutkimus Pietarissa, Moskovassa ja Leningradin alueella

Viisumivapauden vaikutukset Kyselytutkimus Pietarissa, Moskovassa ja Leningradin alueella Viisumivapauden vaikutukset Kyselytutkimus Pietarissa, Moskovassa ja Leningradin alueella Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Viisumivapauden

Lisätiedot

Suomen Luonnonsuojeluliitto. Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset. Suomen Luonnonsuojeluliitto

Suomen Luonnonsuojeluliitto. Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset. Suomen Luonnonsuojeluliitto Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset Ympäristön tila tulevaisuudessa Telebus-kysymykset Jenni Larjomaa 3.7.2009 JOHDANTO 1(2) Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Suomen Luonnonsuojeluliiton

Lisätiedot

VKSV yhteensä yhteensä yhteensä Yhteensä 36,9 36,8 39,4 syyttäjät 18,4 18,1 20,3 muu henkilökunta 18,5 18,7 19,1

VKSV yhteensä yhteensä yhteensä Yhteensä 36,9 36,8 39,4 syyttäjät 18,4 18,1 20,3 muu henkilökunta 18,5 18,7 19,1 1B Mukana harjoittelijat ja työllistetyt Syyttäjät 342,5 349,4 351,8 Muu henkilökunta 186,9 186,4 176,8 HENKILÖKUNTAA YHTEENSÄ 529,3 535,8 528,6 VKSV Yhteensä 36,9 36,8 39,4 syyttäjät 18,4 18,1 20,3 muu

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaa maakuntatilaisuus

Pohjois-Pohjanmaa maakuntatilaisuus Pohjois-Pohjanmaa maakuntatilaisuus 15.3.216 Pohjois-Pohjanmaan Maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Toimitusjohtaja Jari Koskinen Maakuntatalous Pohjois-Pohjanmaan maakuntatilaisuus

Lisätiedot

SÄHKÖVERKON VIOISTA ALKANEET MAASTO- JA METSÄPALOT

SÄHKÖVERKON VIOISTA ALKANEET MAASTO- JA METSÄPALOT SÄHKÖVERKON VIOISTA ALKANEET MAASTO- JA METSÄPALOT Lääninvalmiusjohtaja, tekn. tri Veli-Pekka Nurmi Länsi-Suomen lääninhallitus PL 22, 20801 TURKU Ylitarkastaja, ins. (AMK) Antti Nenonen Turvatekniikan

Lisätiedot

KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS

KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS KUNTAVAALIEN YKKÖSTEEMAT: VANHUKSET, TERVEYSPALVELUT, KUNTATALOUS JA TYÖLLISYYS Lähes kaikki äänestäjät haluavat nostaa tärkeimmiksi kuntavaaliteemoiksi vanhusten huollon ( %), kotikunnan talouden ja velkaantumisen

Lisätiedot

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille lokakuu 2009 10.12.2009 Tieto-osasto/ PATI 1 Tiedonkeruu syksyllä 2009 Hoitotakuukysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille

Lisätiedot

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%)

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%) 1 Johdanto Tämän tutkimusyhteenvedon tehtävänä on antaa tietoja kansalaisten liikunnan ja kuntoilun harrastamisesta. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, missä määrin kansalaiset harrastavat liikuntaa

Lisätiedot

Tutkimus kuntien kiinteistöpalveluista. Yhteenveto tutkimuksen tuloksista

Tutkimus kuntien kiinteistöpalveluista. Yhteenveto tutkimuksen tuloksista Tutkimus kuntien kiinteistöpalveluista Yhteenveto tutkimuksen tuloksista 29.5.2013 Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti kuntavaikuttajien parissa kyselytutkimuksen kuntien kiinteistöpalveluista Tutkimuksen

Lisätiedot

Varsinais-Suomen luomu ja maakuntien välistä vertailua

Varsinais-Suomen luomu ja maakuntien välistä vertailua Varsinais-Suomen luomu ja maakuntien välistä vertailua Piikkiö 28.11.2016 Ympäristöagrologi Erkki Aro Maatalous- ja puutarhayritysten lukumäärä maakunnittain vuonna 2015, kpl %, Luke Lappi; 1404; 3 % Päijät-Häme;

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntatilaisuus

Pohjanmaan maakuntatilaisuus Pohjanmaan maakuntatilaisuus 6.4.2016 Pohjanmaan maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen välitulokset Pohjanmaan maakuntatalous Maakuntatilaisuus

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2010

Yliopistokoulutus 2010 Koulutus 2011 Yliopistokoulutus 2010 Yliopistoissa 169 400 opiskelijaa vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan yliopistojen tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli vuonna 2010 169 400 opiskelijaa. Opiskelijamäärä

Lisätiedot

Lasten hyvinvoinnin indikaattorit

Lasten hyvinvoinnin indikaattorit 1 Lasten hyvinvointitiedon II foorumi Lasten hyvinvoinnin indikaattorit Salla Säkkinen Kehittämispäällikkö Stakes 2 Koko väestön ja alle 18-v. lasten pienituloisuusaste 14,0 12,0 10,0 Pienituloisten kotitalouksien

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntatilaisuus

Pirkanmaan maakuntatilaisuus Pirkanmaan maakuntatilaisuus 26.4.216 Pirkanmaan maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen välitulokset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet

Lisätiedot

Metsätalous kotitalouksien tulonmuodostuksessa. Ritva Toivonen 10/2008

Metsätalous kotitalouksien tulonmuodostuksessa. Ritva Toivonen 10/2008 Metsätalous kotitalouksien tulonmuodostuksessa Ritva Toivonen 10/2008 1 SISÄLTÖ Metsät ja metsien omistus Suomessa Yksityismetsänomistajakunta - muutoksessa Lähestymistapoja metsien merkitykseen tulonlähteenä

Lisätiedot

VÄESTÖKATSAUS elokuu 2016

VÄESTÖKATSAUS elokuu 2016 VÄESTÖKATSAUS elokuu 2016 Ennakkoväkiluku 174 113 Muutos 8 kk -597 Hämeen parasta kehittämistä! Henkilöä Kanta-Hämeen ennakkoväkiluku elokuun lopussa oli 174 113. Kahdeksan kuukauden aikana eli vuoden

Lisätiedot

KALA SUOMALAISTEN RUOKAPÖYDÄSSÄ KATRIINA PARTANEN TOIMINNANJOHTAJA, PRO KALA

KALA SUOMALAISTEN RUOKAPÖYDÄSSÄ KATRIINA PARTANEN TOIMINNANJOHTAJA, PRO KALA KALA SUOMALAISTEN RUOKAPÖYDÄSSÄ KATRIINA PARTANEN TOIMINNANJOHTAJA, PRO KALA 16.11.2012 Tutkimuksen tavoitteet Selvittää kuluttajien käsityksiä ja asennoitumista kalaan ja kalatalouteen Verrata tuloksia

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Lähiruoka Pirkanmaalla - viljelijäkyselyn tuloksia

Lähiruoka Pirkanmaalla - viljelijäkyselyn tuloksia Lähiruoka Pirkanmaalla - viljelijäkyselyn tuloksia 22.8.2012 Petri Pethman Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1 Maatilojen Kehitysnäkymät 2020 Pirkanmaan lähiruoka Maatilojen kehitysnäkymät 2020 tutkimuksen

Lisätiedot

Mara-alan yritykset odottavat hyvää kesää

Mara-alan yritykset odottavat hyvää kesää KUVA KUVA KUVA Mara-alan yritykset odottavat hyvää kesää 19.5.216 Ekonomisti Jouni Vihmo KUVA Työtä ja hyvinvointia koko Suomeen Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry Yritykset odottavat hyvää kesää majoitusyritykset

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2011

Yliopistokoulutus 2011 Koulutus 2012 Yliopistokoulutus 2011 Yliopistoopiskelijat Yliopistoissa 169 000 opiskelijaa vuonna 2011 Tilastokeskuksen mukaan yliopistojen tutkintoon johtavassa koulutuksessa oli vuonna 2011 169 000

Lisätiedot

Yksityisen sektorin työvoimaselvitys hammaslääkärikohtaiset tulokset

Yksityisen sektorin työvoimaselvitys hammaslääkärikohtaiset tulokset Yksityisen sektorin työvoimaselvitys 2016 hammaslääkärikohtaiset tulokset Yksityisen sektorin työvoimaselvitys loka-marraskuussa 2016 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton Manner- Suomessa toimiville

Lisätiedot

Tohtori.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti. Joulukuu 2012

Tohtori.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti. Joulukuu 2012 Tohtori.fi SPOT - kävijäprofiilitutkimusraportti Joulukuu 2012 Tutkimuksen toteutus Tohtori.fi-sivuston kävijäprofiilitutkimus on toteutettu läpi Tohtori.fi-sivuston 21. marraskuuta - 4. joulukuuta 2012

Lisätiedot

Muuttuva väestörakenne ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät. Jarmo Partanen

Muuttuva väestörakenne ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät. Jarmo Partanen ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät Jarmo Partanen Tarkan kokonaiskuvan perusta Muut rekisterit Väestötietojärjestelmä (VRK) Eläkerekisterit Työsuhderekisterit Verotusrekisterit Henkilöt Rakennukset ja huoneistot

Lisätiedot

Alkoholin käytön ja väkivallan muutokset Suomessa. Esa Österberg Alkoholi ja huumeet yksikkö Päihteet ja riippuvuus osasto

Alkoholin käytön ja väkivallan muutokset Suomessa. Esa Österberg Alkoholi ja huumeet yksikkö Päihteet ja riippuvuus osasto Alkoholin käytön ja väkivallan muutokset Suomessa Esa Österberg Alkoholi ja huumeet yksikkö Päihteet ja riippuvuus osasto Esityksen kulku Esityksessä selvitetään ensin lyhyesti miten alkoholi ja väkivalta

Lisätiedot

Maksuunpantua kunnallisveroa vastaavien verotettavien tulojen muutos , %

Maksuunpantua kunnallisveroa vastaavien verotettavien tulojen muutos , % Maksuunpantua kunnallisveroa vastaavien verotettavien tulojen muutos 2014-15, % Koko maa keskimäärin +1,2 % pienimmät: suurimmat: Kökar -8,1 Geta 10,6 Merijärvi -6,3 Kustavi 6,2 Kyyjärvi -6,3 Jomala 5,1

Lisätiedot

Kaste ja avioliittoon vihkiminen suomalaisten keskuudessa ja mitä kuuluu tamperelaisnuorille 10 vuotta rippikoulun jälkeen?

Kaste ja avioliittoon vihkiminen suomalaisten keskuudessa ja mitä kuuluu tamperelaisnuorille 10 vuotta rippikoulun jälkeen? Kaste ja avioliittoon vihkiminen suomalaisten keskuudessa ja mitä kuuluu tamperelaisnuorille 10 vuotta rippikoulun jälkeen? Dos. Kati Niemelä Kirkon tutkimuskeskus Tampereen rovastikuntakokous 15.2.2012

Lisätiedot