Suomalaisten alkoholiostot Virosta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomalaisten alkoholiostot Virosta"

Transkriptio

1 Suomalaisten alkoholiostot Virosta Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM :: ::

2 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 Matkustajien profiili... 3 Alkoholin tuonnin arvioimisesta... 4 vuonna Suomalaisten alkoholiostot litroina tuoteryhmittäin... 9 Suomeen tuotu alkoholi 100 % alkoholiksi muutettuna Matkustajien ja alkoholiin käytetyn rahan jakautuminen käytetyn rahamäärän perusteella Matkustajien ja tuotujen alkoholijuomien jakautuminen tuotujen juomalitrojen perusteella Tuonnin ja rahankäytön jakautuminen suurtuojien ja muiden kesken Kuinka usein Virossa vs rahankäyttö alkoholiostoihin Vaikuttaako Viron hintataso matkustuspäätökseen vs rahankäyttö alkoholiostoihin Matkustajien asuinpaikka vs rahankäyttö alkoholiostoihin Tulosten vertailua THL:n tutkimustuloksiin Liitetaulukko: Matkustajaprofiilit alkoholiostojen määrän perusteella

3 1 TIIVISTELMÄ VIROSTA ALKOHOLIJUOMIA TUOTIIN VUODEN AIKANA NOIN 64 MILJOONAA LITRAA Haastatelluista vironmatkalaisista 78 % kertoi ostaneensa matkallaan alkoholia. Alkoholijuomia Suomeen he toivat keskimäärin 32 litraa matkaruokakuntaa ja 25 litraa matkustajaa kohden, joten alkoholia tuotiin vuoden aikana Viron laivoilta Suomeen yhteensä 64 miljoonaa litraa. Olutta tuotiin noin 32 miljoonaa litraa ja väkeviä alkoholijuomia 4,5 miljoonaa litraa. Absoluuttiseksi alkoholiksi muutettuna alkoholijuomia tuotiin Suomeen 5,7 miljoonaa litraa. PIENI JOUKKO TOI SUURIMMAN OSAN ALKOHOLIJUOMISTA Vain noin 5 % matkustajista tuo yli puolet Suomeen tuodusta alkoholista. Tällaisia yli 100 litran eriä tuotiin Viron laivoilta vuoden aikana noin RAHAA KÄYTETÄÄN ALKOHOLIOSTOIHIN KESKIMÄÄRIN 105 MATKUSTAJAA KOHDEN Suomalaiset käyttivät Viron-matkallaan alkoholiostoihin keskimäärin 138 euroa matkaruokakuntaa ja 105 euroa matkustajaa kohden. Noin 15 % matkustajista kulutti 60 % kaikista alkoholiostoihin käytetystä 261 miljoonasta eurosta. VIRON EDULLISEMPI HINTATASO EI OLE AINOA SYY MATKAILUUN Noin 8 %:lle matkustajista Viron edullisempi hintataso on ainoa syy matkustaa Viroon. Yli 100 litraa alkoholia tuoneista lähes kolmannes sanoi hintatason olevan ainoa syy matkustamiseen. MERKITTÄVÄ OSA MATKUSTAJISTA MUUALTA KUIN ETELÄ-SUOMESTA Noin 57 % suomalaisista vironmatkalaisista asuu Uudellamaalla ja lähes kolme neljäsosaa Etelä-Suomessa. Yli 100 litraa alkoholia Suomeen tuoneista 35 % asuu Uudellamaalla ja 55 % Etelä-Suomessa. Erityisesti länsisuomalaisten osuus isoja alkoholieriä tuoneiden keskuudessa on suuri.

4 2 JOHDANTO SUOMALAISTEN LAIVAMATKAT VIROON Vuonna 2014 Suomen ja Viron välisillä matkustaja-aluksilla matkusti runsaat 8,7 miljoonaa henkilöä, mikä on noin 11 % enemmän kuin vuonna Matkustaneista noin 3 % oli rekkakuskeja ja muista kuin rekkakuskeista noin 61 % eli 5,2 miljoonaa matkustajaa oli suomalaisia. Suomalaiset tekivät vuonna 2014 lähes 2,6 miljoonaa edestakaista matkaa Viroon. TUTKIMUKSEN TARKOITUS Tarkoituksena oli selvittää suomalaismatkailijoiden alkoholiostojen määrä Virossa sekä Viron laivoilla. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tutkimus toteutettiin haastattelemalla yli 14-vuotiaita suomalaismatkailijoita Viron laivoilla (Tallink, Viking ja Eckerö). Aineisto kerättiin eri kellonaikoina lähteneillä laivoilla välisenä aikana. Haastatteluja tehtiin yhteensä 4 182, joista valittiin käytettäväksi näiden tutkimustulosten laskennassa (satamissa tehdyt haastattelut jätettiin pois aineistosta, sillä satamissa automatkustajien ja jalankulkijoiden oikeaa suhdetta vastaajamäärissä ei voitu varmistaa). Haastatelluista 47 % oli menomatkalla ja 53 % paluumatkalla. Tutkimuksen käytännön toteutuksesta vastasi Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy. TULOSTEN LUOTETTAVUUS Tutkimustulosten virhemarginaali prosenttiluvuille on koko aineistossa enintään ± 1,7 prosenttiyksikköä. Raportissa esitetyille keskiarvoluvuille (litraa/henkilö) lasketut keskivirheet vaihtelevat 0,3 ja 1,3 litran välillä. Tutkimusaineisto painotettiin vastaamaan eri vuodenaikoina tehtyjä matkoja siten, että keväällä ja joulukuussa tehdyt haastattelut vastaavat syystoukokuun aikana tehtyjä matkoja (66 % matkoista) ja kesällä tehdyt haastattelut vastaavat kesä-elokuussa tehtyjä matkoja (34 % matkoista). Haastatteluja Viron laivoilla teki seitsemän eri henkilöä. Eri haastattelijoiden kokoamia aineistoja verrattiin toisiinsa alkoholin tuontimäärien osalta, jotta voitiin havaita poikkeaako jonkun haastattelijan keräämä aineisto muiden keräämistä aineistoista. Kahden haastattelijan osalta alkoholiostot olivat keskimäärin alhaisempia, koska heidän haastattelemillaan henkilöillä ei ollut erityisen suuria tuontieriä. Näiden haastattelijoiden keräämiä vastauksia ei poistettu aineistosta, mutta raportissa on pyritty arvioimaan heidän keräämiensä vastausten vaikutusta tutkimuksen tuloksiin.

5 3 Sukupuoli Ikä Kotitalous Ammattiryhmä Kotitalouden yhteenlasketut bruttovuositulot MATKUSTAJIEN PROFIILI talvi kesä joulu talvi kesä joulu mies 44,6 % 45,4 % 52,4 % yksin 11,2 % 11,5 % 14,1 % nainen 55,4 % 54,6 % 47,6 % puolison kanssa 35,0 % 36,0 % 27,4 % Matkaseurue ,5 % 14,8 % 14,4 % alaikäisten lasten kanssa 10,1 % 12,9 % 7,5 % ,7 % 15,3 % 12,8 % muussa seurueessa 52,0 % 53,0 % 56,7 % ,1 % 16,6 % 14,7 % Etelä-Karjala 1,9 % 2,1 % 2,8 % ,4 % 21,3 % 20,2 % Etelä-Pohjanmaa 1,0 % 1,3 % 2,7 % ,2 % 19,6 % 19,5 % Etelä-Savo 1,5 % 2,2 % 1,6 % yli 65 12,1 % 12,5 % 18,4 % Kainuu 0,1 % 0,6 % 0,5 % yhden aikuisen talous 26,0 % 23,8 % 18,3 % Kanta-Häme 3,2 % 3,6 % 3,7 % yhden aikuisen lapsiperhe 4,8 % 5,0 % 5,1 % Keski-Pohjanmaa 0,1 % 0,4 % 0,5 % aikuisia, ei kotona asuvia lapsia 41,2 % 39,3 % 41,4 % Keski-Suomi 1,8 % 3,4 % 3,1 % kahden tai useamman aikuisen lapsiperhe 27,8 % 27,2 % 28,9 % Kymenlaakso 4,6 % 3,3 % 4,0 % Asuinpaikka muu 0,2 % 4,8 % 6,3 % Lappi 0,4 % 1,1 % 0,0 % palkansaaja 57,4 % 61,0 % 48,8 % Pirkanmaa 4,7 % 7,5 % 6,8 % yrittäjä / liikkeenharjoittaja 10,8 % 8,8 % 11,6 % Pohjanmaa 0,4 % 1,0 % 0,6 % työtön 3,6 % 3,3 % 4,1 % Pohjois-Karjala 0,8 % 1,2 % 0,6 % opiskelija / koululainen 9,3 % 7,9 % 9,2 % Pohjois-Pohjanmaa 1,2 % 2,2 % 0,8 % eläkeläinen 17,8 % 17,8 % 24,2 % Pohjois-Savo 1,3 % 2,1 % 1,6 % muu 1,1 % 1,1 % 2,1 % Päijät-Häme 3,3 % 3,9 % 8,5 % alle ,0 % 10,9 % 12,1 % Satakunta 2,0 % 2,6 % 4,2 % ,7 % 25,5 % 26,5 % Uusimaa 66,0 % 54,7 % 52,9 % ,0 % 23,4 % 21,8 % Varsinais-Suomi 5,7 % 6,6 % 5,3 % ,4 % 20,6 % 20,1 % Etelä-Suomi 79,0 % 67,6 % 71,9 % ,0 % 11,1 % 9,7 % Länsi-Suomi 15,7 % 23,0 % 23,1 % ,6 % 3,4 % 4,3 % Asuinpaikka Itä-Suomi 3,6 % 5,4 % 3,7 % ,7 % 2,6 % 2,7 % Oulu ja Kainuu 1,3 % 2,8 % 1,3 % yli ,7 % 2,5 % 2,7 % Lappi 0,4 % 1,1 % 0,0 % Keväällä Viroon matkustaneista suomalaisista 79 % ja joulukuussa matkustaneista 72 % asui Etelä-Suomessa, kun taas kesällä eteläsuomalaisten osuus oli vain noin 68 %.

6 4 KEITÄ TUTKIMUKSESSA HAASTATELTIIN? ALKOHOLIN TUONNIN ARVIOIMISESTA Haastattelut tehtiin pääasiassa Viron ja Suomen välisillä laivoilla. Helmi-maaliskuussa haastatteluita tehtiin Eckerö Linen ja Viking Linen laivoilla ja toukoelokuussa sekä joulukuussa Tallinkin, Eckerön sekä Viking Linen lautoilla. Näiden laivojen osuus laivamatkustajaliikenteestä Helsingin ja Tallinnan välillä on yli 90 %. Tutkimustulokset on yleistetty koskemaan näiden yhtiöiden laivoilla vuonna 2014 matkustaneita laivamatkustajia Tallinnan ja Helsingin välillä. Haastatelluista 47 % on Suomesta Viroon matkustavia henkilöitä, jolloin heidän vastauksensa kuvaavat vastaajien ostoaikeita ja 53 % Virosta Suomeen matkustavia henkilöitä, jolloin vastaukset kuvaavat pääosin toteutuneita ostoja. Meno- ja paluumatkalaisten vastaukset eivät poikenneet toisistaan, joten niitä ei ole tarkasteltu erikseen tässä raportissa. Satamassa tehdyt haastattelut jätettiin pois aineistosta, sillä satamassa automatkustajien ja jalankulkijoiden oikeaa suhdetta vastaajamäärissä ei voitu varmistaa. MITEN ALKOHOLIN TUONTIOSTOJA KYSYTTIIN? Haastatelluilta kysyttiin, ostivatko he alkoholijuomia Suomeen tuotavaksi Viron-matkansa yhteydessä. Alkoholia ostaneilta kysyttiin kuinka paljon he käyttivät rahaa alkoholiostoksiin Virossa ja laivalla, sekä kuinka monta litraa he toivat eri alkoholijuomia Suomeen. Jos vastaajalla oli mukanaan puoliso tai alle 15- vuotiaita lapsia, tuotu alkoholimäärä jaettiin mukana olevien perheenjäsenten määrällä, jolloin saatiin laskettua keskimääräinen tuontimäärä matkustajaa kohden.

7 5 MITEN KYSYMYKSIIN VASTATTIIN? Tutkimustulosten luotettavuus riippuu vastaajien avoimuudesta sekä rehellisyydestä, ts. kertovatko he ostamansa alkoholimäärän tai vääristelevätkö totuutta. Otokseen poimitut vastaajat saivat täyttää lomakkeen itse ja palauttaa sen suljettuna haastattelijalle. Tällä tavalla pyrittiin korostamaan vastausten anonymiteettiä. Vastaajilta kysyttiin, minkä tuoteryhmien tuotteita he aikoivat Viron matkaltaan tuoda Suomeen. Alkoholijuomat olivat yksi tuoteryhmistä. Alkoholia ostaneista 3 % (78 vastaajaa), ei kertonut alkoholiostoihin käyttämäänsä rahamäärää. Heistä 74 % (58 vastaajaa) kertoi kuitenkin tuoteostoihin käyttämänsä rahamäärän ja edelleen heistä seitsemällä tuoteostoihin käytetty rahamäärä oli 500 euroa tai enemmän. Jos oletetaan, että vastaajat eivät ole valehdelleet Viron matkalla käyttämäänsä rahamäärää, aineistossa on enintään 27 vastaajaa (0,8 %), jotka ovat tuoneet suuren määrän alkoholia, joka ei näy tuloksissa. Alla olevassa taulukossa on kuvattu tunnuslukujen avulla vastausten jakaumaa alkoholiostoksiin käytetystä rahamäärästä. Rahaa tuontialkoholiostoksiin maksimi keskiarvo keskihajonta mediaani trimmattu (5 %) keskiarvo* Virosta (n=3 342) ,26 222,53 40,00 61,99 Laivalta (n=3 288) ,10 130,84 20,00 34,22 * trimmattu keskiarvo on keskiarvo, joka on laskettu aineistosta sen jälkeen, kun siitä on ensin poistettu 5 % suurimmista ja pienimmistä havainnoista. Helmi-maaliskuussa kerätyssä haastatteluaineistossa euromääräisesti suurin yksittäinen alkoholiostoksiin käytetty rahamäärä oli euroa. Suurin Virosta ostettu alkoholierä oli juuri tuo euron ja suurin laivalta ostettu erä oli euron arvoinen. Vähintään 500 eurolla alkoholia ostaneita aineistossa oli 187 kappaletta (5,5 % vastanneista) ja vähintään 200 eurolla alkoholia ostaneita 677 kappaletta (20,2 % vastanneista).

8 6 MITÄ VIRHEMAHDOLLISUUKSIA TUTKIMUSTULOKSISSA ON? Vastausaineiston perusteella pyritään estimoimaan (arvioimaan) suomalaisten Viron matkoilla tekemien alkoholiostojen kokonaismäärää. Alla on tarkasteltu, mitkä tekijät voivat aiheuttaa yli- tai aliarviointia alkoholiostosten kokonaismääriä arvioitaessa. Yliestimoinnin (yliarvion) mahdolliset syyt Poikkeuksellisen suuret havainnot (outlierit) tutkimusaineistossa nostavat keskiarvon todellista suuremmaksi. Tämä ongelma syntyy helposti vinosti jakautuneissa aineistoissa varsinkin pienillä vastaajamäärillä. Trimmattu keskiarvo on yksi tapa vähentää tätä riskiä, sillä siinä on poistettu kaikkein suurimmat (ja pienimmät) havainnot. Trimmatun keskiarvon ongelma on, että se aliestimoi tuloksia silloin, kun aineistosta poistetaan suurimmat arvot joiden suhteellinen osuus on pieni. Riittävän suuri otos pienentää riskiä parhaiten. Tutkimusaineisto ei ole edustava esimerkiksi sen vuoksi, että vähän ostaneet ovat aineistossa aliedustettuina. Esimerkiksi lapsimatkustajien huomiotta jättäminen nostaisi arvion alkoholiostojen kokonaismääristä liian suureksi. Vastaavasti, jos puolison kanssa matkustavien ostoja tarkasteltaisiin yhden henkilön ostoina, vaikka ne todellisuudessa ovat kahden henkilön ostoja, kokonaismäärä yliestimoituu. Vastanneiden alkoholiostot on aineistossa jaettu mukana matkustavien perheenjäsenten määrällä, jolloin on saatu keskimääräinen alkoholiostojen määrä matkustajaa kohden. Autolla laivaan tulevat matkustajat tuovat alkoholia enemmän kuin jalkaisin laivaan tulevat matkustajat. Jos automatkustajat ovat aineistossa yliedustettuina, nousee myös estimoitu alkoholituonti liian korkeaksi. Henkilö- ja pakettiautojen määrä saatiin tietää kahdesta laivayhtiöstä. Sen perusteella henkilö- ja pakettiautolla laivaan tulevien osuus on 33 % kaikista matkustajista. Aineistossa henkilö- tai pakettiautolla matkustavia oli kesäkuukausina 32 %, joten aineistoa voidaan pitää tältäkin osin edustavana. Aliestimoinnin mahdolliset syyt Osa vastaajista saattaa ilmoittaa ostomääränsä todellista pienempinä. Haastattelijat raportoivat yhden tapauksen, jossa haastateltava selvästi ilmoitti ostamansa alkoholimäärät väärin. Tätä ilmiötä pyrittiin tutkimaan vertaamalla autoon pakattuja alkoholimääriä vastauksiin mm. merkitsemällä Super Alkon parkkipaikalla vastaajien autoon pakkaamat olutlaatikot seurantalomakkeeseen ja vertaamalla jälkeenpäin seurantalomakkeen tietoja vastaajan antamiin tietoihin. Tämän testin perusteella ei voitu havaita eroja ilmoitetuissa ja todellisissa alkoholimäärissä. Testiaineisto oli kuitenkin pienehkö (n. 10 vastaajaa), joten sen perusteella ei voida kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Tällainen testaaminen osoittautui muutoinkin hankalaksi, sillä esimerkiksi kuljetuskärryissä kuljetetuista olutlaatikoista ei voitu tietää, ovatko ne kaikki niitä kuljettaneen henkilön ostoksia vai onko samassa kärryssä muiden seurueeseen kuuluvien henkilöiden ostoksia. Lisäksi vastaajat suhtautuivat usein kielteisesti tällä tavoin tehtyyn kyselyyn. Tulokset aliestimoituvat myös, jos haastattelussa ei tavoiteta henkilöitä, jotka tuovat suuria alkoholimääriä. Systemaattinen otanta on poimittu kaikkien laivalla matkustaneiden keskuudessa, joten tämä ongelma voi periaatteessa syntyä vain silloin, jos suuria alkoholimääriä tuoneet kieltäytyvät muita matkustajia yleisemmin haastatteluista. Pakettiautolla matkustaneet tuovat tyypillisesti suurimmat alkoholierät Suomeen. Pakettiautolla matkustaneet käyttivät alkoholiostoihin keskimäärin 634 euroa ja he toivat olutta keskimäärin 107 litraa. Henkilöautoilla matkustavat käyttivät rahaa

9 7 alkoholiostoihin keskimäärin 163 euroa ja he toivat olutta keskimäärin 22 litraa. Pakettiautolla matkustaneiden määrää haastatteluaineistossa verrattiin satamassa tehtyihin laskentoihin pakettiautojen osuudesta kulkuvälineinä. Laskennan mukaan pakettiautojen ja henkilöautojen suhde oli 1/9 ja sama suhde oli myös tutkimusaineistossa. Haastattelut on tehty laivoilla sekä matkustettaessa Suomesta Viroon että Virosta Suomeen. Haastateltavilta on tiedusteltu, kuinka paljon he ovat ostaneet tai aikovat ostaa alkoholia matkansa aikana. Jos matkustajat tekevät paluumatkalla ennen Suomeen tuloa spontaaneja ostopäätöksiä ostaen suunniteltua enemmän alkoholia on mahdollista, että haastatteluaineistossa tuontimäärät ovat todellista alhaisempia. Suomesta Viroon matkustavien alkoholiostoja verrattiin Virosta Suomeen matkustavien alkoholiostoihin. Suomesta Viroon matkustavat ilmoittivat tuovansa keskimäärin 3 litraa henkeä kohden ja Virosta Suomeen matkustavat puolestaan 2,9 litraa henkeä kohden viiniä matkansa aikana tuotavaksi Suomeen. Väkeviä viinoja Suomesta Viroon matkustavat ilmoittivat ostavansa keskimäärin 1,8 litraa henkeä kohden ja Virosta Suomeen matkustavat keskimäärin 1,8 litraa henkeä kohden, joten ainakaan menomatkalla olleet matkustajat eivät ilmoittaneet pienempiä tuontimääriä kuin paluumatkalla olleet. Haastatteluaineistosta vertailtiin myös viimeisen tunnin aikana tehtyjä haastatteluja muihin haastatteluihin eikä niissäkään havaittu eroja.

10 8 SUOMALAISTEN ALKOHOLIOSTOT VIROSTA VUONNA 2014

11 SUOMALAISTEN ALKOHOLIOSTOT LITROINA TUOTERYHMITTÄIN 9 osuus kaikista matkustajista juomia tuoneet matkustajat (N) 2014 keskiarvo (kaikki matkustajat) yhteensä 2014 Toi Suomeen olutta 42 % ,9 litraa 32,1 milj. litraa siideriä 24 % ,6 litraa 8,9 milj. litraa likööriä 24 % ,4 litraa 10,9 milj. litraa long drink -juomia 16 % ,3 litraa 0,8 milj. litraa viiniä 44 % ,9 litraa 7,3 milj. litraa väkevää alkoholia 46 % ,8 litraa 4,5 milj. litraa alkoholittomia juomia 15 % ,4 litraa 1,1 milj. litraa Yllä olevassa taulukossa on tarkasteltu vuoden aikana alkoholia ja muita virvoitusjuomia tuoneiden matkustajien määrää sekä tuotuja juomamääriä litroina. Niiltä matkustajilta, jotka kertoivat ostaneensa alkoholia, kysyttiin kuinka monta litraa he tuovat eri alkoholituotteita Suomeen. Matkustajan tuoma juomamäärä jaettiin matkaruokakunnan koolla eli matkalla mukana olleiden perheenjäsenten määrällä. Otokseen valituista matkustajista 42 % kertoi tuovansa olutta Suomeen. Tämä tarkoittaa, että tänä vuonna noin 1,1 miljoonaa Virossa vieraillutta suomalaista on vähintään mukana seurueessa, joka tuo olutta Suomeen. Olutta tuodaan keskimäärin 12,9 litraa jokaista matkustajaa kohden. Kun kerrotaan keskiarvo (12,9 litraa) suomalaisten Viroon kuluneen vuoden aikana tekemien matkojen määrällä (2,5 miljoonaa), saadaan keskiarvoon perustuva arvio suomalaisten Virosta tuoman oluen kokonaismäärästä: 32,1 miljoonaa litraa.

12 SUOMEEN TUOTU ALKOHOLI 100 % ALKOHOLIKSI MUUTETTUNA 10 juoma 1000 litraa (100 % alkoholia) olut (Alc. 5,0 % vol.) siideri (Alc. 5,0 % vol.) 446 long drink -juomat (Alc. 5,5 % vol.) 598 likööri (Alc. 20 % vol.) 168 viini (Alc. 12 % vol.) 875 väkevä alkoholi (Alc. 45 % vol.) yhteensä Viereisessä kuvassa on tarkasteltu suomalaisten Virosta tuoman alkoholin määrää 100 % alkoholiksi muutettuna käyttäen THL:n käyttämiä keskimääräisiä alkoholiprosentteja. Oluen alkoholipitoisuudeksi on tällöin oletettu 5,0 %, siiderin 5,0 % ja long drink -juomien 5,5 %. Liköörin alkoholipitoisuudeksi on oletettu 20 %, viinin 12 % ja väkevän alkoholin 45 %. Tällä tavoin laskettuna suomalaiset tuovat Virosta vuoden aikana noin 5,7 miljoonaa litraa 100 %:sta alkoholia. Jos oluen alkoholipitoisuuden oletettaisiin olevan keskimäärin 5,2 % ja viinin 13 %, saataisiin 100 % alkoholiksi muutettuna oluen tuontimääräksi 1,67 miljoonaa litraa ja viinin tuontimääräksi 0,95 miljoonaa litraa. Tällöin alkoholin kokonaistuonti Virosta olisi 5,83 miljoonaa litraa 100 % alkoholia.

13 11 MATKUSTAJIEN JA ALKOHOLIIN KÄYTETYN RAHAN JAKAUTUMINEN KÄYTETYN RAHAMÄÄRÄN PERUSTEELLA 100% 90% vähintään 200 ; 15% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% ; 30% enintään 50 ; 35% vähintään 200 ; 61% ; 29% 10% 0% ei ostanut alkoholia; 20% enintään 50 ; 10% % matkustajista % alkoholiostoihin käytetystä rahasta Noin 15 % matkustajista käytti yli 60 % kaikesta suomalaisten tuontialkoholiostoihin Virossa käyttämästä rahasta. Alkoholiostoihin käytettiin keskimäärin 138 matkaruokakuntaa ja 105 matkustajaa kohden. Yhteensä kolmen suurimman laivayhtiön laivoilla Virossa käyneet suomalaiset käyttivät vuoden aikana Suomeen tuomansa alkoholin ostoihin Viron-matkoilla noin 261 miljoonaa euroa.

14 12 MATKUSTAJIEN JA TUOTUJEN ALKOHOLIJUOMIEN JAKAUTUMINEN TUOTUJEN JUOMALITROJEN PERUSTEELLA 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% vähintään 100 litraa; 5% litraa; 22% enintään 20 litraa; 51% vähintään 100 litraa; 49% litraa; 36% 10% 0% ei tuonut alkoholia; 22% enintään 20 litraa; 15% % matkustajista % tuoduista alkoholijuomista Yksi matkaruokakunta toi keskimäärin 32 litraa alkoholijuomia Suomeen (25 litraa / henkilö). Alkoholia Suomeen ei tuonut lainkaan 22 % matkustajista. Noin 5 % matkustajista (noin kpl) toi 49 % ja runsas neljännes matkustajista (noin kpl) toi 85 % Suomeen tuoduista 64 miljoonasta litrasta alkoholijuomia vuoden aikana.

15 13 TUONNIN JA RAHANKÄYTÖN JAKAUTUMINEN SUURTUOJIEN JA MUIDEN KESKEN 100 % 90 % 80 % 70 % 54% 47% 53% 26% 36% 30% 41% 35% vähintään 100 litraa 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 36% 10% 38% 36% 15% 11% 42% 34% 39% 33% 30% 30% 37% 21% 35% 29% litraa enintään 20 litraa Vähintään 100 litraa alkoholijuomia Virosta Suomeen tuoneet matkustajat tuovat yli puolet kaikesta Suomeen tuodusta oluesta ja long drink -juomista. Suomeen tuodusta 100 % alkoholista he tuovat 41 % ja alkoholiostoihin Virossa tai laivalla käytetystä rahasta he käyttävät 35 %.

16 % matkustajista KUINKA USEIN VIROSSA VS RAHANKÄYTTÖ ALKOHOLIOSTOIHIN 14 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Osti alkoholia: 74 % Rahaa alkoholiostoihin: % Osti alkoholia: 80 % Rahaa alkoholiostoihin: 109 Osti alkoholia: 84 % Rahaa alkoholiostoihin: % 20% Osti alkoholia: 83 % Rahaa alkoholiostoihin: kerran 2 kertaa 3 kertaa 4-6 kertaa 7-12 kertaa yli 12 kertaa 23% Osti alkoholia: 83 % Rahaa alkoholiostoihin: % Osti alkoholia: 64 % Rahaa alkoholiostoihin: 71 7% Kerran vuodessa Virossa käyneistä 74 % osti matkallaan alkoholia. Keskimäärin nämä yhden kerran Virossa käyneet käyttivät alkoholiostoihin 110 euroa matkustajaa kohden. Vastausten perusteella näyttäisi siltä, että usein Virossa käyvät ostavat vähemmän alkoholia kuin harvoin maassa käyvät.

17 % matkustajista 15 VAIKUTTAAKO VIRON HINTATASO MATKUSTUSPÄÄTÖKSEEN VS RAHANKÄYTTÖ ALKOHOLIOSTOIHIN 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Osti alkoholia: 66 % Rahaa alkoholiostoihin: 56 31% Viron edullisempi hintataso ei vaikuta matkustuspäätökseeni mitenkään Osti alkoholia: 80 % Rahaa alkoholiostoihin: 78 40% Viron edullisempi hintataso lisää Viron kiinnostavuutta, mutta olisin matkustanut siitä huolimatta Osti alkoholia: 91 % Rahaa alkoholiostoihin: % Viron edullisempi hintataso vaikuttaa merkittävästi matkustuspäätökseeni Osti alkoholia: 97 % Rahaa alkoholiostoihin: 267 8% Viron edullisempi hintataso on ainoa syy matkustaa Viroon Lähes kolmannekselle (28 %) matkustajista Viron edullisempi hintataso on ainoa tai merkittävä syy matkustaa Viroon ja vajalle kolmannekselle (31 %) se ei vaikuta matkustuspäätökseen mitenkään. Hieman alle puolelle (40 %) matkustajista edullisempi hintataso lisää kiinnostavuutta, mutta ei ole ratkaiseva tekijä matkustuspäätöksen kannalta. Lähes kaikki matkustajat, joille edullinen hintataso oli ainoa syy matkustaa Viroon, ostivat alkoholia ja keskiostos heillä oli suuri, 267 euroa henkeä kohden. Lähes kolmannes yli 100 litraa tuoneista matkustajista sanoi Viron hintatason olevan ainoa syy matkustaa Viroon, kun taas 3 % niistä, jotka eivät tuoneet alkoholia, sanoi Viron edullisemman hintatason ainoaksi syyksi matkustaa Viroon. Toisin sanoen Viron edullinen hintataso näyttää houkuttelevan erityisesti alkoholin ostajia. Toisaalta usein myös ne matkustajat, joille Viron edullisemmalla hintatasolla ei ole mitään vaikutusta matkustuspäätökseen, tuovat Virosta alkoholia.

18 % matkustajista MATKUSTAJIEN ASUINPAIKKA VS RAHANKÄYTTÖ ALKOHOLIOSTOIHIN % 90% kaikki matkustajat yli 100 litraa alkoholia tuoneet 80% 70% 72% 60% 50% 40% 55% 38% 30% 20% 21% 10% 0% 4% 5% 2% 3% 0% Etelä-Suomi Länsi-Suomi Itä-Suomi Oulu ja Kainuu Lappi Osti alkoholia: 80 % Rahaa alkoholiostoihin: 87 Osti alkoholia: 81 % Rahaa alkoholiostoihin: 168 Osti alkoholia: 80 % Rahaa alkoholiostoihin: 107 Osti alkoholia: 74 % Rahaa alkoholiostoihin: 94 Osti alkoholia: 63 % Rahaa alkoholiostoihin: 53 Noin 57 % suomalaisista vironmatkalaisista asuu Uudellamaalla ja lähes kolme neljäsosaa Etelä-Suomessa. Yli 100 litraa alkoholia Suomeen tuoneista 35 % asuu Uudellamaalla ja 55 % Etelä-Suomessa. Näyttää siltä, että erityisesti länsisuomalaiset käyvät ostamassa suuria alkoholieriä Virosta. Virossa käyneistä 21 % asui Länsi-Suomessa, mutta yli 100 litraa alkoholia Suomeen tuoneista Länsi-Suomessa asuvia oli runsas kolmannes. Länsisuomalaisista Vironkävijöistä 81 % osti matkallaan alkoholia ja he käyttivät alkoholiostoihin selvästi keskimääräistä enemmän rahaa: 168 euroa matkustajaa kohden.

19 TULOSTEN VERTAILUA THL:N TUTKIMUSTULOKSIIN 17 milj. litraa 100 % alkoholia, milj. litraa juoma TAK THL (arvio) erotus TAK THL (arvio) erotus olut 32,1 24,5 7,6 1,60 1,22 0,38 siideri 8,9 7,0 1,9 0,45 0,35 0,10 long drink -juomat 10,9 10,3 0,6 0,60 0,57 0,03 likööri (TAK) / välituotteet (<22 % alkoholia THL) 0,8 1,2-0,4 0,19 0,25-0,06 viini 7,3 7,5-0,2 0,88 0,90-0,02 väkevä alkoholi 4,5 5,5-1,0 2,01 2,45-0,44 yhteensä 64,4 55,9 8,5 5,70 5,74-0,40 THL:n luvut perustuvat Vuoden 2013 tutkimuksen Viron tuonti -lukuihin, joita on korjattu vuoden 2014 tutkimuksen kasvuluvuilla. Välituotteiden tuontimäärää Virosta ei ole raportoitu THL:n tutkimuksessa, mutta niiden on arvioitu olevan 63 % kaikista välituotteiden tuonnista. Taulukosta nähdään, että tässä tutkimuksessa oluen tuontimäärä on noin kolmanneksen ja siiderin tuontimäärä on noin neljänneksen suurempi kuin THL:n tutkimuksessa. Myös long drink -juomien tuontimäärä on tämän tutkimuksen mukaan hieman (5 %) suurempi kuin THL:n tutkimuksen. Muiden juomien osalta tämä tutkimus tuottaa pienemmät tuontimäärät kuin THL:n tutkimus. Laivalla tehtyä haastattelututkimusta voidaan pitää varsin luotettavana siltä osin, että tutkimuksen ulkopuolelle ei jää merkittävässä määrin suuria alkoholimääriä tuoneita henkilöitä. Tätä asiaa on tarkasteltu tämän raportin sivuilla 6-7. Miksi sitten väkevämpien alkoholijuomien tuontimäärät ovat tässä tutkimuksessa alhaisemmat kuin THL:n tutkimuksessa ja kumpia voidaan pitää luotettavampina? Molemmat tutkimukset toteutetaan eri vuodenaikoina tehdyin kyselyin ja aineistoja voidaan siltä osin pitää edustavina. Tämä tutkimus sisältää kuitenkin vain kolmen

20 18 suurimman laivayhtiön laivoilla Virossa vierailleiden alkoholituonnin. Näiden matkustajien osuus on noin 90 % kaikista Viron ja Suomen välillä laivoilla matkustavista henkilöistä. Toisin sanoen todellisen alkoholituonnin voidaan arvioida olevan hieman tässä raportissa esitettyä suurempi. Jos eri vuodenaikoina kysyttäessä keskimäärin noin 10 % suomalaisista on käynyt ulkomailla kahden viimeisen viikon aikana, THL:n TNS Gallupilta tilaama tutkimus perustuu noin ulkomailla käyneen henkilön haastatteluun. Tilastokeskuksen Suomalaisten matkat ulkomaille tutkimuksen mukaan, noin neljäsosa suomalaisten vapaa-ajan matkoista suuntautuu Viroon. Jos haastatteluaineistossa ulkomailla käyneiden osuus vastaa tätä tutkimusta, haastatellaan TNS Gallupin tutkimuksessa vuosittain noin 650 Virossa vieraillutta suomalaista. Tämä on huomattavasti pienempi määrä kuin tässä tutkimuksessa. Myös erilainen kysymyksenasettelu saattaa selittää eroja tutkimusten välillä. TNS Gallup kysyy haastateltavilta: Kuinka paljon olette tuonut maahan mietoja viinejä / väkeviä alkoholijuomia kahden viime viikon aikana? ja tämän jälkeen: Mistä olette ostaneet miedot viinit / väkevät alkoholijuomat, jotka olette tuoneet maahan kahden edellisen viikon aikana. Jos haastateltava on tuonut juomia useammasta maasta, ei voida erottaa kuinka paljon mistäkin maasta juomia on tuotu.

21 Liitetaulukko: Matkustajaprofiilit alkoholiostojen määrän perusteella Käytti rahaa alkoholiin henkeä kohden Toi alkoholia litraa Kaikki ei yhtään enintään 50 euroa euroa yli 200 euroa ei yhtään enintään 20 litraa litraa yli 100 litraa alkoholiostot litraa (matkaruokakunta) 32,3 0,6 11,0 32,8 125,1 0,7 11,0 59,6 253,3 rahaa alkoholiin (matkaruokakunta) 137,5 0,4 48,2 150,6 507,7 18,4 86,4 230,8 727,4 rahaa alkoholiin (per henkilö) 105,1 0,0 29,7 101,9 432,8 9,8 59,1 168,5 669,1 sukupuoli mies 48 % 41 % 40 % 51 % 68 % 41 % 42 % 61 % 78 % nainen 52 % 59 % 60 % 49 % 32 % 59 % 58 % 39 % 22 % % 4 % 0 % 0 % 0 % 3 % 0 % 0 % 0 % % 6 % 7 % 10 % 11 % 6 % 7 % 14 % 9 % % 6 % 5 % 7 % 5 % 5 % 6 % 8 % 4 % ikä (vuotta) % 17 % 17 % 14 % 16 % 18 % 15 % 13 % 23 % % 19 % 16 % 16 % 13 % 19 % 16 % 13 % 19 % % 21 % 22 % 17 % 24 % 21 % 20 % 20 % 25 % % 16 % 17 % 19 % 20 % 16 % 19 % 20 % 16 % yli % 12 % 15 % 16 % 10 % 11 % 17 % 12 % 5 % yhden aikuisen talous 23 % 29 % 21 % 22 % 20 % 27 % 22 % 19 % 23 % yhden aikuisen lapsiperhe 5 % 8 % 4 % 4 % 5 % 8 % 4 % 4 % 4 % kotitalous aikuisia, ei kotona asuvia lapsia 41 % 29 % 43 % 44 % 46 % 30 % 44 % 45 % 42 % kahden tai useamman aikuisen lapsiperhe 28 % 29 % 29 % 26 % 25 % 30 % 27 % 28 % 27 % muu 4 % 4 % 3 % 4 % 4 % 4 % 3 % 5 % 4 % palkansaaja 56 % 54 % 58 % 53 % 58 % 55 % 56 % 53 % 62 % yrittäjä / liikkeenharjoittaja 11 % 13 % 10 % 9 % 10 % 14 % 9 % 9 % 16 % ammattiryhmä työtön 4 % 3 % 4 % 5 % 3 % 3 % 3 % 5 % 3 % opiskelija / koululainen 9 % 12 % 8 % 8 % 9 % 11 % 8 % 10 % 8 % eläkeläinen 19 % 16 % 19 % 24 % 18 % 15 % 22 % 20 % 11 % muu 2 % 2 % 1 % 1 % 2 % 2 % 2 % 2 % 1 % yksin 13 % 23 % 10 % 10 % 10 % 21 % 11 % 9 % 11 % matkaseurue alaikäisten lasten kanssa 10 % 15 % 13 % 6 % 5 % 16 % 10 % 5 % 4 % puolison kanssa 33 % 22 % 46 % 34 % 18 % 22 % 41 % 32 % 15 % muussa seurueessa 53 % 48 % 45 % 57 % 72 % 49 % 49 % 62 % 76 %

22 Käytti rahaa alkoholiin henkeä kohden Toi alkoholia litraa Kaikki ei yhtään enintään 50 euroa euroa yli 200 euroa ei yhtään enintään 20 litraa litraa yli 100 litraa tai vähemmän 12 % 15 % 11 % 13 % 10 % 14 % 12 % 13 % 7 % % 27 % 28 % 28 % 21 % 26 % 27 % 27 % 18 % % 19 % 24 % 22 % 19 % 20 % 23 % 22 % 24 % % 17 % 19 % 22 % 24 % 17 % 20 % 22 % 31 % % 9 % 10 % 9 % 12 % 9 % 10 % 10 % 8 % % 6 % 4 % 3 % 5 % 6 % 4 % 1 % 7 % % 4 % 2 % 3 % 3 % 4 % 2 % 2 % 4 % yli % 3 % 3 % 2 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % Ahvenanmaa 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Etelä-Karjala 2 % 2 % 1 % 3 % 4 % 2 % 2 % 3 % 5 % Etelä-Pohjanmaa 2 % 3 % 1 % 1 % 2 % 2 % 1 % 2 % 2 % Etelä-Savo 2 % 2 % 1 % 2 % 1 % 2 % 2 % 2 % 1 % Kainuu 0 % 0 % 0 % 1 % 1 % 0 % 0 % 1 % 0 % Kanta-Häme 4 % 3 % 3 % 4 % 5 % 3 % 3 % 5 % 7 % Keski-Pohjanmaa 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Keski-Suomi 3 % 2 % 3 % 3 % 4 % 2 % 3 % 4 % 5 % Kymenlaakso 4 % 2 % 4 % 4 % 5 % 3 % 3 % 6 % 4 % Lappi 1 % 1 % 0 % 1 % 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % Pirkanmaa 7 % 6 % 6 % 6 % 10 % 6 % 6 % 8 % 10 % Pohjanmaa 1 % 0 % 1 % 1 % 1 % 0 % 1 % 1 % 0 % Pohjois-Karjala 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 2 % Pohjois-Pohjanmaa 2 % 3 % 2 % 1 % 1 % 2 % 1 % 2 % 2 % Pohjois-Savo 2 % 1 % 2 % 2 % 2 % 1 % 2 % 2 % 2 % Päijät-Häme 5 % 3 % 6 % 6 % 5 % 3 % 6 % 7 % 3 % Satakunta 3 % 2 % 2 % 3 % 6 % 2 % 2 % 4 % 8 % Uusimaa 57 % 63 % 63 % 54 % 40 % 62 % 62 % 45 % 35 % Varsinais-Suomi 6 % 6 % 5 % 6 % 10 % 6 % 5 % 7 % 14 % kotitalouden yhteenlasketut bruttovuositulot (eur) asuinpaikka

Suomalaisten alkoholiostot Virosta

Suomalaisten alkoholiostot Virosta Suomalaisten alkoholiostot Virosta Haastattelututkimuksen tuloksia 1 2 Viron ja Suomen välinen laivaliikenne 4 laivayhtiötä TallinkSilja, VikingLine, Eckerö ja LindaLine Vuodessa noin 8,8 miljoonaa matkustajaa

Lisätiedot

Suomalaisten alkoholiostot Virosta Yhteenvetoraportti, syksy 2017

Suomalaisten alkoholiostot Virosta Yhteenvetoraportti, syksy 2017 Suomalaisten alkoholiostot Virosta Yhteenvetoraportti, syksy 2017 Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 2 Johdanto...

Lisätiedot

Alkoholijuomien matkustajatuonti vuonna 2013 TNS Gallup

Alkoholijuomien matkustajatuonti vuonna 2013 TNS Gallup Alkoholijuomien matkustajatuonti vuonna 2013 TNS Gallup TNS 2014 Kotipaikka/Domicile Espoo Y-tunnus/Company code 0114300-3 SFS-ISO 20252 -sertifioitu Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusasetelma Seuraavassa

Lisätiedot

Alkoholijuomien matkustajatuonti vuonna 2014 TNS Gallup

Alkoholijuomien matkustajatuonti vuonna 2014 TNS Gallup Alkoholijuomien matkustajatuonti vuonna 2014 TNS Gallup TNS 2014 Kotipaikka/Domicile Espoo Y-tunnus/Company code 0114300-3 SFS-ISO 20252 -sertifioitu Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusasetelma Seuraavassa

Lisätiedot

Matkustajatuonnin vaikutus alkoholin kokonaiskulutukseen. Esa Österberg Alkoholi ja huumeet yksikkö Päihteet ja riippuvuus osasto

Matkustajatuonnin vaikutus alkoholin kokonaiskulutukseen. Esa Österberg Alkoholi ja huumeet yksikkö Päihteet ja riippuvuus osasto Matkustajatuonnin vaikutus alkoholin kokonaiskulutukseen Esa Österberg Alkoholi ja huumeet yksikkö Päihteet ja riippuvuus osasto Alkoholijuomien matkustajatuonti Matkustajien tuomien alkoholijuomien kulutus

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu Viroon

Suomalaisten matkailu Viroon Haastattelututkimuksen tuloksia 1 2 Viron ja Suomen välinen laivaliikenne 4 laivayhtiötä TallinkSilja, VikingLine, Eckerö ja LindaLine Syyskuun 2015 ja elokuun 2016 välisenä aikana Helsingistä Tallinnan

Lisätiedot

MITÄ KOTONA TEHTYJÄ ALKOHOLIJUOMIA ON NAUTTINUT VIIMEKSI KULUNEEN VUODEN AI- KANA (%).

MITÄ KOTONA TEHTYJÄ ALKOHOLIJUOMIA ON NAUTTINUT VIIMEKSI KULUNEEN VUODEN AI- KANA (%). Alkoholipoliittiset mielipiteet Kuvio kt. MITÄ KOTONA TEHTYJÄ ALKOHOLIJUOMIA ON NAUTTINUT VIIMEKSI KULUNEEN VUODEN AI- KANA (%). Sahtia tai kiljua Kotiviiniä Pontikkaa Suomen Gallup Oy by PGraphics Alkoholipoliittiset

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Kuluttajakyselyt Selvitys perustuu Eurostatin ja Statistics Estonian tilastoihin sekä kolmeen otospohjaiseen kuluttajakyselyyn: TNS Gallup:

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Selvitys perustuu Eurostatin ja Tilastokeskuksen tilastoihin sekä otospohjaiseen kuluttajakyselyyn: TAK Oy: Rajahaastattelut eli henkilökohtaiset

Lisätiedot

Alkoholijuomien matkustajatuonti

Alkoholijuomien matkustajatuonti Alkoholijuomien matkustajatuonti (toukokuu 2012 - huhtikuu 2013) Tilastojulkistus 11.6.2013 Tuomo Varis etunimi.sukunimi@thl.fi Puh. 029 524 7654 Esa Österberg etunimi.sukunimi@thl.fi Puh. 029 524 7018

Lisätiedot

Iltasanomat.fi mobiilin kävijäprofiili Toukokuu 2013

Iltasanomat.fi mobiilin kävijäprofiili Toukokuu 2013 Iltasanomat.fi mobiilin kävijäprofiili Toukokuu 2013 Tutkimuksen toteutus Iltasanomat.fi mobiilipalvelun profiilitutkimus on toteutettu 21.5 3.6.2013. Tutkimukseen vastasi 300 henkilöä, ja vastausprosentti

Lisätiedot

Alkoholijuomien matkustajatuonti

Alkoholijuomien matkustajatuonti TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Alkoholijuomien matkustajatuonti 2013 Resandeinförseln av alkoholdrycker 2013 Esa Österberg +358 29 524 7018 esa.osterberg@thl.fi Tuomo Varis +358 29

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Kuluttajakysely Maaliskuu 2012 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa 500 Suomalaisten matkailumenot Viroon 2002-2011 Milj.

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Selvitys perustuu Eurostatin, Statistics Estonian ja Tilastokeskuksen tilastoihin sekä kahteen otospohjaiseen kuluttajakyselyyn: TNS Gallup:

Lisätiedot

Visit Finland matkailijatutkimus Väliraportti, syyskuu 2014

Visit Finland matkailijatutkimus Väliraportti, syyskuu 2014 Visit Finland matkailijatutkimus Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 Ulkomaalaiset Suomessa tammi-elokuussa...

Lisätiedot

Alkoholijuomien matkustajatuonti

Alkoholijuomien matkustajatuonti TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Alkoholijuomien matkustajatuonti 2014 Resandeinförseln av alkoholdrycker 2014 Esa Österberg +358 29 524 7018 esa.osterberg@thl.fi Tuomo Varis +358 29

Lisätiedot

Isännöinnin laatu 2015

Isännöinnin laatu 2015 Isännöinnin laatu 2015 Keskeiset tulokset Tutkimuksen tavoite ja toteutus Kiinteistöliiton tavoitteena oli kartoittaa taloyhtiöiden tyytyväisyyttä isännöintiyritysten ja isännöitsijöiden toimintaan tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Leirintäalueella majoittuva seurue kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin reilu 180 euroa

Leirintäalueella majoittuva seurue kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin reilu 180 euroa 1 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa 6.7.2007 klo 11:00 Leirintäalueella majoittuva seurue kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin reilu 180 euroa Keskimääräinen seurue käyttää leirintäaluepaikkakunnilla

Lisätiedot

Taloussanomat ipad profiilitutkimus. Helmikuu 2014

Taloussanomat ipad profiilitutkimus. Helmikuu 2014 Taloussanomat ipad profiilitutkimus Helmikuu 2014 Tutkimuksen toteutus Tutkimus on toteutettu InterQuestin SPOT Internet-tutkimuksella, jossa vastaajat kutsutaan kyselyyn satunnaisotannalla suoraan tutkittavalta

Lisätiedot

toy Kesän kotimaiset matkailualueet ja esitteet 2006 taloustutkimus oy Suoma ry/ Taulukkoraportti Suomi Tänään 3/2006 Syys-lokakuu

toy Kesän kotimaiset matkailualueet ja esitteet 2006 taloustutkimus oy Suoma ry/ Taulukkoraportti Suomi Tänään 3/2006 Syys-lokakuu toy taloustutkimus oy Kesän kotimaiset matkailualueet ja esitteet 2006 Suoma ry/ Taulukkoraportti Suomi Tänään 3/2006 Syys-lokakuu Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Raporttia

Lisätiedot

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016 Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1 kevät 2016 Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Uusimaa 4968 6690 11658 593 753 1346 5561 7443 13004 Varsinais- 1333 1974 3307 104 104 208 1437

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2015

TAK Rajatutkimus 2015 Valtakatu 51 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Johdanto ja tiivistelmä... 3 Matkojen määrä, viipymä ja kohteet... 6 Matkan tarkoitus ja matkustustiheys...

Lisätiedot

Alkoholijuomien matkustajatuonti (syyskuu 2014 elokuu 2015)

Alkoholijuomien matkustajatuonti (syyskuu 2014 elokuu 2015) 7/2015 6.10.2015 Alkoholijuomien matkustajatuonti (syyskuu 2014 elokuu 2015) Päälöydökset Suomalaiset matkustajat toivat ulkomailta 71 miljoonaa litraa alkoholijuomia syyskuun 2014 ja elokuun 2015 välillä

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Kuluttajakysely Maaliskuu 2013 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Suomalaiset kuluttajina Virossa Kuluttajakysely Innolink

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Tulot ja kulutus 2015 Kuluttajabarometri: taulukot 2015, joulukuu Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja

Lisätiedot

EDUSKUNTA SOSIAALI- JA TERVEYSVALIONKUNTA

EDUSKUNTA SOSIAALI- JA TERVEYSVALIONKUNTA EDUSKUNTA SOSIAALI- JA TERVEYSVALIONKUNTA 24.11.2017 Pasi Holm 050 374 7462 Alkoholilakiuudistus IV-oluiden tarjonta lisääntyy; uusia vähittäismyyntipisteitä noin 4.000 kpl. Alko monopoliyhtiönä on hinnoitellut

Lisätiedot

Alkoholijuomien matkustajatuonti (toukokuu 2014 huhtikuu 2015)

Alkoholijuomien matkustajatuonti (toukokuu 2014 huhtikuu 2015) 3/2015 Alkoholijuomien matkustajatuonti (toukokuu 2014 huhtikuu 2015) 11.6.2015 Päälöydökset Suomalaiset matkustajat toivat ulkomailta noin 78 miljoonaa litraa alkoholijuomia toukokuun 2014 ja huhtikuun

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ 0 Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA LIITEKUVAT

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Tulot ja kulutus 2015 Kuluttajabarometri: taulukot 2015, syyskuu Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja

Lisätiedot

Työllisyys Investoinnit Tuotannontekijät työ ja pääoma

Työllisyys Investoinnit Tuotannontekijät työ ja pääoma Erkki Niemi RAKENNEMUUTOS 1988..2007 Nousuja, laskuja ja tasaisia taipaleita Yleinen kehitys Tuotanto Klusterit tuotantorakenne ja sen muutos Työllisyys Investoinnit Tuotannontekijät työ ja pääoma 1 Alueiden

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2014 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2014, joulukuu Kuluttajien odotukset omasta taloudestaan ja yksityisen kulutuksen vuosimuutos 1995-2014

Lisätiedot

Alkoholin käytön ja väkivallan muutokset Suomessa. Esa Österberg Alkoholi ja huumeet yksikkö Päihteet ja riippuvuus osasto

Alkoholin käytön ja väkivallan muutokset Suomessa. Esa Österberg Alkoholi ja huumeet yksikkö Päihteet ja riippuvuus osasto Alkoholin käytön ja väkivallan muutokset Suomessa Esa Österberg Alkoholi ja huumeet yksikkö Päihteet ja riippuvuus osasto Esityksen kulku Esityksessä selvitetään ensin lyhyesti miten alkoholi ja väkivalta

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Kuluttajakysely Maaliskuu 2011 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Suomalaisten vapaa-ajan matkailu Viroon Päivämatkat

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu Viroon. Ossi Nurmi The Baltic Guide seminaari,

Suomalaisten matkailu Viroon. Ossi Nurmi The Baltic Guide seminaari, Suomalaisten matkailu Viroon The Baltic Guide seminaari, 13.1.216 Esityksen teemat 1. Suomalaisten matkat Viroon eri tietolähteet 2. Matkailijakohtainen rahankäytön profiili 3. Suomalaisten matkailijoiden

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2011 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2011, marraskuu 60 50 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40-50 -60 Kuluttajien luottamusindikaattorin osatekijät

Lisätiedot

!!!!!!!!!!!!!!! SILMÄNPOHJAN!IKÄRAPPEUMAN!ALUEELLINEN! ESIINTYVYYS!SUOMESSA!1998!!2012!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Elias!Pajukangas!

!!!!!!!!!!!!!!! SILMÄNPOHJAN!IKÄRAPPEUMAN!ALUEELLINEN! ESIINTYVYYS!SUOMESSA!1998!!2012!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Elias!Pajukangas! SILMÄNPOHJANIKÄRAPPEUMANALUEELLINEN ESIINTYVYYSSUOMESSA1998 2012 EliasPajukangas Syventävienopintojenkirjallinentyö Tampereenyliopisto Lääketieteenyksikkö Elokuu2015 Tampereenyliopisto Lääketieteenyksikkö

Lisätiedot

AUTOTALLI.COM KÄVIJÄPROFIILI. Tavoita ostovoimaiset, autoa aktiivisesti etsivät ostajat Desktop ja mobiili

AUTOTALLI.COM KÄVIJÄPROFIILI. Tavoita ostovoimaiset, autoa aktiivisesti etsivät ostajat Desktop ja mobiili AUTOTALLI.COM KÄVIJÄPROFIILI Tavoita ostovoimaiset, autoa aktiivisesti etsivät ostajat Desktop ja mobiili Autotalli.comin tyypillinen kävijä, desktop 90 % Mies 69 % 30 59 vuotias 39 % Johtavassa asemassa

Lisätiedot

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto Oy Hartwall Ab Momentin Group Oy Olvi Oyj Red Bull Finland Oy Saimaan Juomatehdas Oy Oy Sinebrychoff Ab Valvoo panimo- ja virvoitusjuomateollisuuden etuja alkoholi-

Lisätiedot

HS ipad profiilitutkimus. Tammikuu 2014

HS ipad profiilitutkimus. Tammikuu 2014 HS ipad profiilitutkimus Tammikuu 2014 Tutkimuksen toteutus Tulokset InterQuestin SPOT -profiilitutkimuksesta. Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin HS ipad-sovelluksessa 10.1.-22.1.2014 välisenä aikana.

Lisätiedot

Trokari kiittää! -kampanjatutkimuksen yhteenveto

Trokari kiittää! -kampanjatutkimuksen yhteenveto Trokari kiittää! -kampanjatutkimuksen yhteenveto Johdanto Trokari kiittää! -kampanja herättelee kesällä 2014 keskustelua laillisesta ja laittomasta maahantuonnista sekä näihin vaikuttavista yhteiskunnallisista

Lisätiedot

jäsenkysely a) maaseutututkija 30,4% 41 b) maaseudun kehittäjä 31,9% 43 c) hallintoviranomainen 15,6% 21 d) opiskelija 3,7% 5

jäsenkysely a) maaseutututkija 30,4% 41 b) maaseudun kehittäjä 31,9% 43 c) hallintoviranomainen 15,6% 21 d) opiskelija 3,7% 5 jäsenkysely 1) Olen tällä hetkellä Kysymykseen vastanneet: 135 (ka: 2,4) a) maaseutututkija 30,4% 41 b) maaseudun kehittäjä 31,9% 43 c) hallintoviranomainen 15,6% 21 d) opiskelija 3,7% 5 e) jokin muu,

Lisätiedot

Terveyskeskusten lääkäritilanne 3.10.2012 Julkaisuvapaa 13.12.2011 klo 11.00. Juho Ruskoaho, tutkija Suomen Lääkäriliitto

Terveyskeskusten lääkäritilanne 3.10.2012 Julkaisuvapaa 13.12.2011 klo 11.00. Juho Ruskoaho, tutkija Suomen Lääkäriliitto Terveyskeskusten lääkäritilanne 3.10.2012 Julkaisuvapaa 13.12.2011 klo 11.00 Juho Ruskoaho, tutkija Suomen Lääkäriliitto Terveyskeskusten lääkäritilanne 2012 Kyselytutkimus terveyskeskusten johtaville

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2012 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2012, huhtikuu 30 25 20 15 10 5 0-5 -10-15 -20-25 -30 Kuluttajien odotukset taloudesta ja kuluttajien

Lisätiedot

Joulukauppa 2013 kuluttajat

Joulukauppa 2013 kuluttajat Joulukauppa 2013 kuluttajat Joulukaupan arvo keskimääräiseen kuukausimyyntiin verrattuna Kellot, korut, kultasepäntuotteet* Kirjat* Kodin tekniikka* Mm. lelut, pelit, lahjatavarat, Kukat ja kasvit* Huonekalut

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot SVT Tulot ja kulutus 2013 Inkomst och konsumtion Income and Consumption Kuluttajabarometri: taulukot 2013, huhtikuu 40 Kuluttajien odotukset työttömyydestä ja työttömyysasteen vuosimuutos 2000-2013 Saldoluku

Lisätiedot

Helsingin Sanomat mobiilipalvelun profiilitutkimus. Tammikuu 2014

Helsingin Sanomat mobiilipalvelun profiilitutkimus. Tammikuu 2014 Helsingin Sanomat mobiilipalvelun profiilitutkimus Tammikuu 2014 Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin Helsingin Sanomien mobiilipalvelussa 16.1.-30.1.2014 välisenä aikana. Tutkimukseen

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 LIITEKUVAT 5

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 LIITEKUVAT 5 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME LIITEKUVAT TNS Gallup Oy, Itätuulenkuja A, ESPOO, Finland, tel. int+-

Lisätiedot

Perusopetuksen opetusryhmäkoko 2013

Perusopetuksen opetusryhmäkoko 2013 Perusopetuksen opetusryhmäkoko 2013 Taustaa Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt valtionavustusta opetusryhmien pienentämiseksi vuodesta 2010 lähtien. Vuosina 2013 ja 2014 myönnettävä summa on kasvanut

Lisätiedot

Alkoholijuomien matkustajatuonti (toukokuu 2016 huhtikuu 2017)

Alkoholijuomien matkustajatuonti (toukokuu 2016 huhtikuu 2017) 18 2017 30.5.2017 Alkoholijuomien matkustajatuonti (toukokuu 2016 huhtikuu 2017) Päälöydökset Suomalaiset matkustajat toivat ulkomailta 79,4 miljoonaa litraa alkoholijuomia vuonna 2016. Sataprosenttiseksi

Lisätiedot

Terveysturismin markkinat. Tutkimus suomalaisten terveyspalveluiden kysynnästä Pietarissa ja venäläisten matkailijoiden keskuudessa

Terveysturismin markkinat. Tutkimus suomalaisten terveyspalveluiden kysynnästä Pietarissa ja venäläisten matkailijoiden keskuudessa Terveysturismin markkinat Tutkimus suomalaisten terveyspalveluiden kysynnästä Pietarissa ja venäläisten matkailijoiden keskuudessa Venäläisten matkailu Suomeen VENÄLÄISTEN MATKUSTUS SUOMEEN JATKOI KASVUAAN

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa Poimintoja selvityksestä. Koko selvitys on Kaupan liiton jäsenten saatavilla Kauppa.fi:n jäsensivuilla, Tutkimukset-osiossa. Selvityksen taustaa Selvitys perustuu Eurostatin,

Lisätiedot

Kansalaistutkimus rakentamisen materiaaleista. Rakennustuoteteollisuus RTT ry Luottamuksellinen Marraskuu 2012

Kansalaistutkimus rakentamisen materiaaleista. Rakennustuoteteollisuus RTT ry Luottamuksellinen Marraskuu 2012 Kansalaistutkimus rakentamisen materiaaleista Rakennustuoteteollisuus RTT ry Luottamuksellinen Marraskuu 2012 Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti suomalaisten parissa kyselytutkimuksen asumisesta

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2015

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2015 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2015 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2015 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton Suomessa toimiville yksityishammaslääkärijäsenille, joiden sähköpostiosoite

Lisätiedot

Taloudelliset vaikutukset Viisumivapaan venäläismatkailun taloudelliset vaikutukset

Taloudelliset vaikutukset Viisumivapaan venäläismatkailun taloudelliset vaikutukset Viisumivapaan venäläismatkailun taloudelliset vaikutukset Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO... 1 Yhteenveto... 1 Venäläisten matkailun

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Yleisimmät akavalaistutkinnot 2014/9 ja 2015/9 Ekonomisti Heikki Taulu Koko maa -1000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 6271 678 6949 3597 798 4395 2848

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Yleisimmät akavalaistutkinnot 2014/6 ja 2015/6 Ekonomisti Heikki Taulu Koko maa 6255 696 6951 3602 860 4462 3621 482 4103 2632 340 2972 2289 306 2595 2103 460 2563

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014. vastaanottokohtaiset tulokset

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014. vastaanottokohtaiset tulokset Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014 vastaanottokohtaiset tulokset Yksityisen sektorin työvoimaselvitys loka-marraskuussa 2014 Tutkimus tehtiin yhteistyössä KT Kuntatyönantajien ja sosiaali- ja

Lisätiedot

Alkoholijuomien matkustajatuonti

Alkoholijuomien matkustajatuonti 3 2017 28.2.2017 Alkoholijuomien matkustajatuonti 2016 Päälöydökset Suomalaiset matkustajat toivat ulkomailta 81,5 miljoonaa litraa alkoholijuomia vuonna 2016 Sataprosenttiseksi alkoholiksi muunnettuna

Lisätiedot

Matkailijat Keski-Suomessa

Matkailijat Keski-Suomessa Matkailijat Keski-Suomessa Matkailijamäärät Keski-Suomessa: kotimaa & ulkomaat Mistä kotimaan matkailijat tulevat ja keitä he ovat Ulkomaiset matkailijat: venäläinen matkailija eurooppalainen moderni humanisti

Lisätiedot

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3

Sivu 1 JOHDANTO 1 2 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME 1 3 NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA 3 MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNISTÄ Sisällysluettelo: Sivu JOHDANTO MIELIPITEET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNNIN JÄRJESTÄMISESTÄ MAASSAMME NÄKEMYKSET ALKOHOLIJUOMIEN MYYNTIAJOISTA RUOKAKAUPOISSA LIITEKUVAT TNS

Lisätiedot

Alkoholijuomien matkustajatuontikysely (syyskuu 2016 elokuu 2017)

Alkoholijuomien matkustajatuontikysely (syyskuu 2016 elokuu 2017) 32 2017 26.9.2017 Alkoholijuomien matkustajatuontikysely (syyskuu 2016 elokuu 2017) Päälöydökset Sataprosenttiseksi alkoholiksi muunnettuna määrä oli 7,5 miljoonaa litraa. Suomalaiset matkustajat toivat

Lisätiedot

Hakijoiden maakunnat, kevät 2015 %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista

Hakijoiden maakunnat, kevät 2015 %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista Tilastotietojen lähteenä Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen. Koko Oamkia koskevien prosenttiosuuksien perustana on kokonaishakijamäärä 12 409.

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa. Eduskuntavaaliehdokastutkimus

Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa. Eduskuntavaaliehdokastutkimus Terveyspalvelujen tulevaisuus Suomessa Eduskuntavaaliehdokastutkimus Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen eduskuntavaaliehdokkaiden parissa koskien terveyspalvelualan tulevaisuutta

Lisätiedot

Venäjän rajamailla. Venäläisten vaikutus kauppaan, matkailuun ja investointeihin Suomessa ja Saimaan seudulla

Venäjän rajamailla. Venäläisten vaikutus kauppaan, matkailuun ja investointeihin Suomessa ja Saimaan seudulla Venäjän rajamailla Venäläisten vaikutus kauppaan, matkailuun ja investointeihin Suomessa ja Saimaan seudulla 1 2 Venäläisyhtiöiden tytäryhtiöt Suomessa yhtiöiden lkm henkilöstö Liikevaihto (milj. ) 2004

Lisätiedot

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Yleistä selvityksestä Tässä esityksessä kuvataan hankkeen

Lisätiedot

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry Kotimaisten tuotteiden käyttö kuntien elintarvikehankinnoissa. Taloustutkimus Oy.

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry Kotimaisten tuotteiden käyttö kuntien elintarvikehankinnoissa. Taloustutkimus Oy. Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry Kotimaisten tuotteiden käyttö kuntien elintarvikehankinnoissa Taloustutkimus Oy Lokakuu 2012 Anne Kosonen 19.10.2012 Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry

Lisätiedot

Tuhat suomalaista. Sinebrychoff - Sauna ja olut Helmikuu 2014

Tuhat suomalaista. Sinebrychoff - Sauna ja olut Helmikuu 2014 Tuhat suomalaista Sinebrychoff - Sauna ja olut Helmikuu 0 Tutkimuksen toteutus IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimus tehtiin internetissä IROResearch Oy:n valtakunnallisessa Kuluttajapaneelissa,

Lisätiedot

Suomalaisten näkemyksiä matkailusta

Suomalaisten näkemyksiä matkailusta Matkailun ja elämystuotannon OSKE Taloustutkimus Oy / Christel Nummela.11.2013 T-10244///CN.11.2013 2 Johdanto Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Matkailun ja elämystuotannon OSKEn toimeksiannosta.

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio Toimintaympäristö Koulutus ja tutkimus Koulutus ja tutkimus Koulutusaste muuta maata selvästi korkeampi 2011 Diat 4 6 Tamperelaisista 15 vuotta täyttäneistä 73,6 % oli suorittanut jonkin asteisen tutkinnon,

Lisätiedot

KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki. Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller

KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki. Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller KAUPUNKIKUVATUTKIMUS 2017 Hämeenlinnan kaupunki Etta Partanen Meiju Ahomäki Tiina Müller Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen keskeisiä tuloksia 3. Vastaajien taustatiedot 4. Tutkimuksen tulokset

Lisätiedot

LOVIISAN SANOMAT Sotasyyllisyyskysely

LOVIISAN SANOMAT Sotasyyllisyyskysely LOVIISAN SANOMAT Sotasyyllisyyskysely Taloustutkimus Oy Lokakuu 2009 Risto Nikunlaakso 2.10.2009 TUTKIMUKSEN TEKNINEN TOTEUTUS TELEBUS VIIKKO 40A - 40B / 2009 Tämän tutkimuksen on tehnyt Taloustutkimus

Lisätiedot

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy Ruotsin kielenopetus suomenkielisille Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 3-4 / 2007

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy Ruotsin kielenopetus suomenkielisille Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 3-4 / 2007 toy 1990 TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy Ruotsin kielenopetus suomenkielisille Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 3-4 / 2007 Anne Kosonen / Helena Fagerlund 9.2.2007 Suomalaisuuden

Lisätiedot

TIETOISKU 7.5.2014 VALTAOSA VARSINAIS-SUOMEN MAAHANMUUTOSTA PERÄISIN EUROOPASTA

TIETOISKU 7.5.2014 VALTAOSA VARSINAIS-SUOMEN MAAHANMUUTOSTA PERÄISIN EUROOPASTA VALTAOSA VARSINAIS-SUOMEN MAAHANMUUTOSTA PERÄISIN EUROOPASTA Yli kaksi kolmasosaa Varsinais-Suomen vuonna 2013 saamasta muuttovoitosta oli peräisin maahanmuutosta. Maakuntaan ulkomailta muuttaneista puolestaan

Lisätiedot

ALKOHOLILAIN VÄHITTÄISKAUPPAA KOSKEVIEN UUDISTUSTEN VAIKUTUS ALKOHOLIJUOMIEN KULUTUKSEEN

ALKOHOLILAIN VÄHITTÄISKAUPPAA KOSKEVIEN UUDISTUSTEN VAIKUTUS ALKOHOLIJUOMIEN KULUTUKSEEN ALKOHOLILAIN VÄHITTÄISKAUPPAA KOSKEVIEN UUDISTUSTEN VAIKUTUS ALKOHOLIJUOMIEN KULUTUKSEEN Pasi Holm 10.1.2017 ALKOHOLILAIN MUUTOS VÄHITTÄISKAUPASSA 1) Prosenttirajan nosto 4,7 % 5,5 % 2) Valmistustaparajoitteesta

Lisätiedot

Leirintäalueella majoittuva suomalainen karavaanariperhe kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin noin 200 euroa

Leirintäalueella majoittuva suomalainen karavaanariperhe kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin noin 200 euroa Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa 8.7.2008 Leirintäalueella majoittuva suomalainen karavaanariperhe kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin noin 200 euroa Suomalaisilla leirintäalueilla majoittuva

Lisätiedot

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto Oy Hartwall Ab Momentin Group Oy Olvi Oyj Red Bull Finland Oy Saimaan Juomatehdas Oy Oy Sinebrychoff Ab Valvoo panimo- ja virvoitusjuomateollisuuden etuja alkoholi-

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjyyskatsaus 2007

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjyyskatsaus 2007 Etelä-Pohjanmaan Yrittäjyyskatsaus 2007 Yrittäjyysohjelma Etelä-Pohjanmaa Yrittäjyyskatsauksen tavoitteet Tarkastella poikkileikkauksena keväällä 2007, miltä Etelä-Pohjanmaan maakunta yrittäjyyden näkökulmasta

Lisätiedot

Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa

Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa Hoidon saatavuus suun terveydenhuollossa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille maaliskuu 2009 29.5.2009 Tieto-osasto/ PATI 1 Tiedonkeruu keväällä 2009 Hoitotakuukysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille

Lisätiedot

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy RUOTSINKIELEN OPETUS KOULUISSA Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 14 ja 16 / 2003

toy TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy RUOTSINKIELEN OPETUS KOULUISSA Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 14 ja 16 / 2003 toy 1990 TELEBUS 500 haastattelua joka viikko taloustutkimus oy RUOTSINKIELEN OPETUS KOULUISSA Suomalaisuuden liitto Telebus vkot 14 ja 16 / Hannu Ilkas 23.4. Tämä raportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan

Lisätiedot

AUTOTALLI.COM KÄVIJÄPROFIILI. Tavoita ostovoimaiset, autoa aktiivisesti etsivät ostajat

AUTOTALLI.COM KÄVIJÄPROFIILI. Tavoita ostovoimaiset, autoa aktiivisesti etsivät ostajat AUTOTALLI.COM KÄVIJÄPROFIILI Tavoita ostovoimaiset, autoa aktiivisesti etsivät ostajat Autotalli.comin tyypillinen kävijä 84 % Mies 57 % 30-59-vuotias Hyvätuloinen (50 %:lla vähintään 30 000 euron henkilökohtaiset

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009

EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009 EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 9 KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 9 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO MITKÄ TAVAT VAIKUTTAA EU:N TULEVAISUUTTA

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa - Pietarin alueen kuluttajakyselyn alueelliset tulokset Kesä-syyskuu 2011 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Venäläiset kuluttajat

Lisätiedot

Suomalaiset kuluttajina Virossa

Suomalaiset kuluttajina Virossa Suomalaiset kuluttajina Virossa - Kuluttajakysely Maaliskuu 2011 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Suomalaisten vapaa-ajan matkailu Viroon Päivämatkat

Lisätiedot

1. Seuraava kuvaus on lyhennetty lastensuojelun asiakirjoista. Lue kuvaus ja vastaa sitä koskevaan kysymykseen.

1. Seuraava kuvaus on lyhennetty lastensuojelun asiakirjoista. Lue kuvaus ja vastaa sitä koskevaan kysymykseen. FINLAND: 1. Seuraava kuvaus on lyhennetty lastensuojelun asiakirjoista. Lue kuvaus ja vastaa sitä koskevaan kysymykseen. Pentti, 2-vuotias poika Pentti syntyi seitsemän viikkoa etuajassa ja vietti neljä

Lisätiedot

tässä selvityksessä sitä, että kyselyyn vastannut

tässä selvityksessä sitä, että kyselyyn vastannut Yksityishammaslääkärityövoima lokakuussa 2005 ANJA EEROLA, TAUNO SINISALO Hammaslääkäriliitto selvitti julkisen ja yksityisen sektorin hammaslääkärien työvoimatilanteen lokakuussa 2005 kahdella kyselyllä,

Lisätiedot

Tiedonkeruun perustana olevat vuosiluokittaiset oppilasmäärät ja ryhmien määrät löytyvät raportoituna sarjan viimeisiltä sivuilta.

Tiedonkeruun perustana olevat vuosiluokittaiset oppilasmäärät ja ryhmien määrät löytyvät raportoituna sarjan viimeisiltä sivuilta. 28CFDAB8EF=D8@ CG:?H=A=A ) ( 1B8EFDCG:?H=A=A (&+ >FA=;>>6 ) ( Opetusryhmäkoon keskiarvo Opetusryhmäkoon Opetusryhmäkoon Ryhmäkoon keskiarvo 2008 keskiarvo 2010 muutos Oman luokan luokka-aste yhteensä 19,57

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa - Pietarin alueen kuluttajakysely Kesä-syyskuu 2011 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Venäläisten matkailu Suomessa Yleistä

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS 1/2012 KOTITALOUKSIEN INTERNETYHTEYDET

MARKKINAKATSAUS 1/2012 KOTITALOUKSIEN INTERNETYHTEYDET MARKKINAKATSAUS 1/2012 KOTITALOUKSIEN INTERNETYHTEYDET Viestintävirasto 2012 Tiedustelut: markkinaselvitykset@ficora.fi Tietoja lainatessa lähteenä on mainittava Viestintävirasto. Markkinakatsaus 1 / 2012

Lisätiedot

AUTOTALLI.COM KÄVIJÄPROFIILI. Tavoita ostovoimaiset, autoa aktiivisesti etsivät ostajat

AUTOTALLI.COM KÄVIJÄPROFIILI. Tavoita ostovoimaiset, autoa aktiivisesti etsivät ostajat AUTOTALLI.COM KÄVIJÄPROFIILI Tavoita ostovoimaiset, autoa aktiivisesti etsivät ostajat Autotalli.comin tyypillinen kävijä 86 % Mies 63 % 30-59-vuotias Hyvätuloinen (48 %:lla vähintään 30 000 euron henkilökohtaiset

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2014 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton Suomessa toimiville yksityishammaslääkärijäsenille, joiden sähköpostiosoite

Lisätiedot

Kuluttajabarometri: taulukot

Kuluttajabarometri: taulukot Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Tulot ja kulutus 2015 Kuluttajabarometri: taulukot 2015, heinäkuu Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja

Lisätiedot

Alkoholijuomien matkustajatuonti (syyskuu 2015 elokuu 2016)

Alkoholijuomien matkustajatuonti (syyskuu 2015 elokuu 2016) 10/2016 3.9.2016 Alkoholijuomien matkustajatuonti (syyskuu 2015 elokuu 2016) Päälöydökset Suomalaiset matkustajat toivat ulkomailta 81,1 miljoonaa litraa alkoholijuomia syyskuun 2015 ja elokuun 2016 välillä

Lisätiedot

Karavaanariseurue kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin lähes 120 euroa

Karavaanariseurue kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin lähes 120 euroa 1 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa 7.7.2006 klo 11:00 Karavaanariseurue kuluttaa vierailupaikkakunnallaan päivittäin lähes 120 euroa Keskimääräinen karavaanariseurue käyttää leirintäaluepaikkakunnilla

Lisätiedot

Suomen Vuokranantajien jäsenkysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=845, Julkaistu: 12.12.2012. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Suomen Vuokranantajien jäsenkysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=845, Julkaistu: 12.12.2012. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Suomen Vuokranantajien jäsenkysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=845, Julkaistu: 12.12.2012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat 1. Sukupuoli 1. Nainen 415 49,11% 2. Mies 430 50,89% 2. Ikä 1. alle 30 19 2,25%

Lisätiedot

Omaehtoinen varautuminen vanhuuden varalle Suomessa

Omaehtoinen varautuminen vanhuuden varalle Suomessa Omaehtoinen varautuminen vanhuuden varalle Suomessa Kansalaisten ja poliittisten päättäjien näkemyksiä omaehtoisesta varautumisesta ja hyvinvointipalveluiden rahoituksesta Scandic Simonkenttä 21.1.2015

Lisätiedot

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2014

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2014 Pirkanmaa Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2014 Toiseksi suurin Suomessa on 19 maakuntaa, joista Pirkanmaa on asukasluvultaan toiseksi suurin. Puolen miljoonan asukkaan raja ylittyi marraskuussa

Lisätiedot

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä

Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Järjestökenttä väestön terveys- ja hyvinvointitietojen hyödyntäjänä Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen päivän esitys RAY-kiertueella Satakunnassa 25.2.2015 Janne Jalava, RAY, seurantapäällikkö, dosentti

Lisätiedot

Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa. Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto

Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa. Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto Tietoja ulkomaalaisista lääkäreistä Suomessa Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työsuojelurahasto Kyselytutkimuksen tausta Lääkäriliitto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lisätiedot

Tutkimus katsastamattomista ajoneuvoista 2007 Tammikuu 2008

Tutkimus katsastamattomista ajoneuvoista 2007 Tammikuu 2008 Tutkimus katsastamattomista ajoneuvoista 2007 Tammikuu 2008 1 Tutkimuksen tausta ja toteutus Tutkimuksen tavoitteena selvittää katsastamattomuuden syitä. Tutkimus toteutettiin vuosina 2005 ja 2006 vastaavan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (5) 38 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2016 HEL 2017-000445 T 08 00 00 Hankenumero 0861_8 Päätös päätti merkitä tiedoksi tutkimuksen, jossa on selvitetty helsinkiläisten

Lisätiedot