HaiPro Vaaratapahtumien raportointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HaiPro Vaaratapahtumien raportointi"

Transkriptio

1 (6) HaiPro:n kehittämisen ohjausryhmän kokous 3/2009 pidettiin torstaina klo Tecnopolis-talossa Start up Centerissä, Hiilikatu 3, Helsinki. Kokouksessa olivat paikalla Timo Keistinen VSHP Marina Kinnunen, VSHP Titta Koski, SATSHP Lasse Koste, KYMSHP Kimmo Mattila, HUS Karoliina Peltomaa, VSSHP Petri Pommelin, PSHP, toimi kokouksen puheenjohtajana Kaarin Ruuhilehto, VTT, toimi kokouksen sihteerinä Jarkko Wallenius, Awanic Oy. Esteen oli ilmoittanut Marita Maukonen, PKSSK. 1. Esittäytyminen Kokouksessa oli kaksi uutta ohjausryhmäläistä. Esittäydyttiin ja toivotettiin Titta Koski ja Timo Keistinen tervetulleiksi mukaan. 2. 2/2009 kokouksen muistio Muistioon ei ollut kenelläkään huomauttamista. Todettiin, että muistio löytyy osoitteesta 3. HaiPron levinneisyys ja käyttö kesäkuun 2009 alussa Viime kokouksen tiedot (4/2009 alussa) Tilanne 10. kesäkuuta nimettyä käsittelijää kappaletta tehtyjä ilmoituksia 345 potilasturvallisuusvastaavaa 674 kappaletta ilmoitusten lukuoikeuksia 250 kappaletta raporttien seurantaoikeuksia. (Eri rooleissa voi olla samoja henkilöitä.) 3107 nimettyä käsittelijää kappaletta tehtyjä ilmoituksia 382 potilasturvallisuusvastaavaa 710 kappaletta ilmoitusten lukuoikeuksia 268 kappaletta raporttien seurantaoikeuksia (Eri rooleissa voi olla samoja henkilöitä.) henkilöä sopimusten piirissä (kaikkien mahdollisten ilmoittajien lkm) JW kertoi, että sopimuskumppanin määrä tullee pitemmällä aikavälillä vähenemään nykyisestä 40:stä, kun tekeillä olevat alueelliset toimintamallit lisääntyvät. Useassa sairaanhoitopiirissä esimerkiksi terveyskeskuksetneuvottelevat liittymisestä aluelliseen sopimukseen.

2 (6) Toisaalta uusia organisaatioita liittyy jatkuvasti myös omilla sopimuksillaan käyttäjiksi, kun raportointi halutaan käynnistää nopeasti. Keskusteltiin siitä, että HaiPron kotisivulle olisi hyvä saada näkyviin käytön laajuus ja käyttömäärien kehitys. Myös käyttäjäorganisaatioiden nimet haluttaisiin näkyviin. JW suunnittelee verkkokyselyn, jolla tiedustellaan a) lupaa organisaation nimen julkaisemiseen kotisivulla ja b) lupaa kertyneen ja kertyvän aineiston tutkimuskäyttöön. 4. HaiPron ohjelmakehitys: mitä valmiina, mitä työn alla, mitä tulossa JW kertoi HaiPron ohjelmakehityksestä. Edellisen kokouksen jälkeen on uutta organisaatioittain mahdollisuus lähettää käsittelijöille postia HaiPro:n kautta (jakelulistat organisaatioittain). JW aikoo vielä pilotoida, miten organisaatioiden sähköpostin filtteriasetukset reagoivat ulkopuoliseen (HaiPro-järjestelmän lähettämään) massajakeluun. nollarivien poistomahdollisuus yhteenvetotaulukoista potilaan ilmoitus -lomake valmistunut. Otetaan käyttöön ja pilotoidaan Vaasan sairaanhoitopiirissä elokuun 2009 toisella puoliskolla. Tulee olemaan shp:n nettisivulla ja paperisena. VSHP valmistanut asiasta tiedotteen ja ohjeet potilaille sekä markkinoi lomaketta median avulla. Ilmoitukset kootaan keskitettyyn käsittelyyn potilasturvallisuuskoordinaattorille. Potilaan ilmoitus -lomake on saatavilla muiden halukkaiden käyttöön JW:n eli Awanic Oy:n määrittelemillä hinnalla ja maksuperusteilla (esimerkiksi ilmoituskohtainen hinta). Vaasan shp:stä on saatavissa ohje- ja tiedotusmateriaalit vapaasti malliksi muille. JW esitteli erilaisia mahdollisuuksia ilmoittajan lomakkeen kaksitasoiseen organisaatiovalintaan niin, että ilmoittajan on helppo löytää ja klikata oma yksikkönsä valikosta. Edelleen valmisteilla olevia tehtäviä ovat (eivät ole priorisointijärjestyksessä) sähköpostiosoitteen antaminen ilmoituslomakkeella (järjestelmän sisäinen, ei näy käsittelijöille, mutta lisätietopyynnöt voidaan ohjata oikeaan osoitteeseen). Osoittautui teknisesti vaikeammaksi tehtäväksi kuin JW luuli. On kuitenkin jo pilotointivaiheessa. henkilöstöön kohdistuneiden tapahtumien ilmoittaminen samaan järjestelmään: ilmoittamis- ja käsittelyprosessin kehittäminen (mahdollisesti eri käsittelijät). Pilotointi syyskuusta alkaen Kymenlaaksossa, Vaasassa (VTT tukee) ja Pohjois-Karjalassa (Awanic Oy tukee). ns. sisäiset sivut käyttäjille HaiPron kotisivuille. Mahdollisuus tiedottaa mm. ohjelmaan tehdyistä/tulevista muutoksista HaiPro-käyttäjille. tilastojen kehittäminen: yhteenvetosivulle tieto esimerkiksi siitä, paljonko ilmoituksia/osasto, mahdollisuus verrata historiatietoon (vuosittain, kuukausittain). Tilastojen kehittäminen trendien seurantaan on monella käyttäjällä ajankohtainen tarve, koska aineistoa alkaa olla runsaasti. selvitetään mahdollisuus linkittää lääkerekisteri, josta voitaisiin valita kyseessä oleva lääke linkki lääkelaitoksen laitteen vahinkolomakkeeseen

3 (6) sijaisten hallinta -> Käsittelijä voi itse määritellä sijaisensa ja ilmoittaa poissaoloaikansa järjestelmän kautta -> ilmoitukset sijaiselle ilmoitettuna aikana. Edellisessä kokouksessa todettiin, että käsittelijän sijaisuuksien hallintaan ei tarvita ohjelmallista ratkaisua. Nyt tarvetta kuitenkin tuntui olevan (pikaisestikin, kun lomakausi juuri käynnistyy). 5. VTT:n hankesuunnitelman (STM tuke-rahoitus) toteutuksen ja HaiProohjausryhmän suhteesta VTT ja STM ovat huhtikuussa 2009 tehneet sopimuksen hankkeesta, jonka tarkoituksena on vaaratapahtumien raportoinnin juurruttamisen ja hyvien käytäntöjen oppimisen edistäminen terveydenhuollossa. Kehittämistyö koostuu seuraavista tehtävistä: Oppimisverkoston suunnitteluryhmän kokoaminen ja tehtävämäärittely Oppimisverkoston toimintamallin suunnittelu Oppimisverkoston toiminnan käynnistäminen (mm. seminaarit) Raportointi ja tiedottaminen Internetissä. Sovittiin, että HaiPron kehittämisen ohjausryhmä toimii myös oppimisverkoston suunnitteluryhmänä. Ohjausryhmän toiminta ei ole nykyisinkään rajattu pelkästään HaiPro-järjestelmän käyttäjiin. Esimerkiksi tänä vuonna toista kertaa järjestettävään verkostoseminaariin on kaikilla halukkailla asiasta kiinnostuneilla mahdollisuus osallistua. Kokouksissa käsitellään tuke-hankkeen asiat selkeästi eri kohdissa. Alustavasti oppiaiheina nähtiin menettelytavat, vaikuttavuus ja sen esille tuominen sekä työkalupakki. Oppimisverkostoaiheesta käytyä keskustelua: Painopisteen siirtäminen siihen, mitä tapahtumista opitaan ja mitä oppia koko kertyneestä tapahtuma-aineistosta olisi otettavaksi. Raportoinnista vaikuttamiseen! Raportoinnista toimintaan! o Esimerkiksi millaisia korjaustoimenpide-ehdotuksia on tehty muualla. o Ratkaisumallien kuvauksia = hyvät turvalliset käytännöt esiintyneiseen pulmiin, mutta myös tunnistamaan ennalta menettelyt, joihin liittyy vaaroja = paremmat käytännöt Valtakunnan tason, keskushallinnon, toiveiden sekä maailmanlaajuisen kehitystyön (esim. WHO ja taksonomiastandardi) huomioon ottaminen Oppimisverkoston luonteeseen kuuluu, että kaikki toimijat antavat siihen panoksensa ruohonjuuritasolle kansallinen oppimisalusta? Vrt. THL:n varaama osoite: potilasturvallisuus.fi o Esille, mitä hyötyä on ollut. Kiinnostuksen herättäminen tarinoilla. Formaatti ja esimerkit tarinoiden kirjoittamiseen. Missä julkaistaisiin ja miten? o Mitä missään ei saisi tapahtua vrt. metatreksaatti o Potilasturvallisuustiedote mallia Vaasa (2/2009) o Ruotsin patientsäkerhet-julkaisu TEMA.

4 (6) 6. Vaaratapahtumien raportoinnin verkostoseminaari ma Tampere-talossa Petri Pommelin oli lähettänyt ohjelmaluonnoksen osanottajille etukäteen tutustuttavaksi. Ohjelmaa pidettiin hyvänä. Työpajojen aiheita ja otsikoita selkiytettiin hieman. Työpajoihin sovittiin alustajat (yksi alustus/työpaja). Kannustettiin Taysia ohjelman pikaiseen julkistamisteen ja tapahtuman markkinointiin. Osallistuminen maksaa 80 euroa ja tilaisuuteen ilmoittaudutaan mennessä sähköpostitse Taysiin. PP ottaa yhteyttä Päivi Aliseen vuoden 2010 verkostoseminaarin järjestämisestä. Myös Kymenlaaksossa ollaan kiinnostuneita vuosiseminaarin järjestämisestä (esimerkiksi Kouvolassa). 7. Vaaratapahtumien raportoinnin valtakunnallinen kehitystyö Uuden lain 19 sisältää potilasturvallisuuden. Timo Keistinen kertoi, että STM valmistelee asetuksen kirjoittamista. Sen sijaan käytännön työn pallosta ei oikein kukaan ole ottanut koppia. STM (Erna Snellman) kertoi potilasturvallisuusverkoston seminaarissa , että STM on heittänyt pallon THL:een. Minna Kaila THL:sta lupasi ottaa pallon kiinni. Hänen yksikköönsä on nimetty kaksi henkilöä potilasturvallisuustyöhön. Käytännön työhön ryhtymistä ovat viivästyttäneet organisaatiomuutokset (Stakes+KTL=THL) ja edelleen jatkuva epävarmuus toimintojen alueellistamisen suhteen. STM:n potilasturvallisuuden ohjausryhmän alainen raportointityöryhmä valmistelee loppuraporttiaan. HaiPron ohjausryhmäläisistä työssä ovat olleet mukana Marina Kinnunen, Timo Keistinen, Petri Pommelin ja Kimmo Mattila. Viikolla 25 ko. työryhmä käsittelee ns. matalan kynnyksen raportointimenettelyn (jota HaiProkin edustaa). Koko raportointityöryhmän loppuraportti (sisältäen valtakunnan tason, vakavat tapahtumat ja ns. matalan kynnyksen raportointimenettelyn) on myös tekeillä ja se valmistuu viimeistään lokakuun lopussa. Liisa-Maria Voipio-Pulkin johtamassa ryhmässä on päätetty, että tarvitaan vielä raportointilinjausten toimeenpano-opas. Opas tehdään vuonna 2010 (tekemistä ei vielä ole organisoitu). Työryhmän pj Liisa-Maria Voipio-Pulkki esittelee asiaa syksyn verkostoseminaarissa Tampereella. 8. VTT:n TYPO-RH-hankkeen tilanne HaiPro-järjestelmään laaditaan menettely ja luokitukset työturvallisuuteen liittyvien vaaratilanteiden ja työtapaturmien ilmoittamista ja käsittelyä varten. Tavoitteena on kokonaisturvallisuuden näkökulman vahvistaminen osastojen ja yksiköiden johtamisessa. Pilotointi alkaa syyskuussa Kymenlaaksossa ja Vaasassa (VTT:n tukemana) sekä Pohjois-Karjalassa (Awanic Oy:n tukemana). Vaaratapahtumista oppiminen opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille julkaisun ensimmäinen versio on lähes valmis. Opas jakautuu taustatieto-osaan ja käytännön työkaluihin.

5 (6) Opas soveltuu millä tietojärjestelmällä tahansa koottavan tiedon hyödyntämiseen, vaikka pohjana on ollut HaiPro. Oppaan ohella on toivottu valmistettavan myös sitä tukeva koulutusmateriaali (slidet). Tavoitteena on, että opas voitaisiin jakaa Tampereella pilotoitavaksi organisaatioille verkostoseminaarissa 7.9. ja saada syksyn aikana palautetta sen käytöstä. 9. Muut asiat 1. Vaaratapahtuma-aineiston tutkimuksellinen hyödyntäminen Timo Keistinen esitti, että ohjausryhmä ryhtyisi HaiPro-tietokannan sisällön analysointiin nopealla aikataululla. Timon ehdotuksen mukaan tutkimus olisi ensivaiheessa kuvailevaa eli tilastoja ja taulukointia eri muuttujien kautta. Tavoitteena olisi mennä syvemmälle nykyisellä luokituksella. Sen lisäksi tulisi käyttää laadullisen tutkimuksen menetelmiä ja mennä syvemmälle tarinoiden kautta tapahtumiin. materiaaliksi tulisi ottaa kaikki tietokannassa nyt olevat ilmoitukset. HaiPro-aineiston arviointi nykyisessä muodossaan on tärkeää, jotta saadaan viitettä myös siitä, miten raportointimenetelmän tulisi evoluution kautta kehittyä. Analysoimalla tapauksia (tilastotutkimus) ja kertomalla tarinoita onnistumisesta (laadullinen tutkimus) päästään eteenpäin paremmin ja taloudellisemmin kuin klassisella, vaikeasti toteutettavalla vaikuttavuustutkimuksella. tavoite tulisi olla useita tieteellisiä artikkeleita (kansainvälisiä ja kotimaisia) sekä ehdotus HaiPro-ohjausryhmälle ja myös kansallisille viranomaisille siitä, mihin suuntaan vaaratapahtumien raportointia tulisi kehittää. HaiPro-tietokantaan raportoivilta organisaatiolta pitäisi pyytää lupa käyttää aineistoa tieteelliseen tutkimukseen ja arviointiin. Mukaan otettaisiin kaikki vuoden 2009 loppuun mennessä tulleet ilmoitukset. Niistä laadittaisiin ensivaiheessa tilastoja erityyppisistä tapauksista. Jos joku innokas löytyy, voisi sopivia tapauksia lähteä analysoimaan myös laadullisin menetelmin. Tutkimuksen tekemistä HaiPro-aineistosta Timon esityksen mukaisesti kannatettiin lämpimästi. Sovittiin, että TK luonnostelee pikaisella aikataululla organisaatioille lähetettävän lupapyynnön aineiston käyttämisestä tutkimustarkoitukseen. JW lähettää verkkokyselynä. (ks. kohta 3). tutkimussuunnitelma laaditaan ja aineisto saatetaan teknisesti yhtenä kokonaisuutena käsiteltävään muotoon niin, että analyysit ovat ajettavissa vuodenvaihteessa (2009/2010). TK toimii tältä osin ohjausryhmän tieteellisenä johtajana ja selvittää alkuun mm. tutkimukseen liittyvät mahdolliset eettisten toimikuntien käsittelyt

6 (6) mahdollisuutta koko aineiston käyttämiseen tarjotaan lähinnä korkeampiin opinnäytteisiin (väitöskirjat). Gradut ja lopputyöt laadittaisiin organisaatiokohtaisista aineistoista. Tutkimuksesta käytiin vilkas keskustelu, jossa tuotiin esille ideoita ja aikeita asian suhteen: Karolina Peltomaa ilmoitti olevansa kiinnostunut käyttämään väitöskirjassaan anestesiaan liittyviä raportoituja tapahtumia kiinnostavaa olisi myös selvittää, miten paljon sovituista toimintatavoista poikkeamisiin liittyy organisaation toimintaan rakentunutta tahatonta palkitsevuutta KR kertoi suunnittelevansa The Finnish Case/Story -aiheisen artikkelin kirjoittamista HaiPro-raportoinnin synnystä ja leviämisestä valtakunnassa. Success story? TK lupasi selvittää sopivia lehtiä. 10. Seuraava kokous HaiPron kehittämisen ohjausryhmän seuraava kokous (4/2009) pidetään Helsingissä tiistaina klo Jakelu: Ohjausryhmän jäsenet HaiPro-käyttäjien potilasturvallisuuskoordinaattorit HaiPron kotisivu

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JOHTAMISEN LAITOS

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JOHTAMISEN LAITOS VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JOHTAMISEN LAITOS Marina Kinnunen MUUTOSPROSESSI JA SEN HALLITSEMINEN Case vaaratapahtumien raportointijärjestelmän käyttöönottoprosessi Vaasan keskussairaalassa

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma 2 (38) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 5 2 LAATU- JA POTILASTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄ 5

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Kustantaja: Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry www.potilasturvallisuusyhdistys.fi Toimituskunta: Haavisto E, Helovuo A, Kinnunen M, Peltomaa K. 2012

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Anna Karttunen, Keijo Piirainen & Aija Kettunen Politiikkaohjelmasta käytännöksi vai käytännöstä ohjelmaksi? Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto

Lisätiedot

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 1 (40) Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Ihmisen terveyden tähden 2 (40) Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategia hyvän hoidon tukena... 5 2.1 Hyvä

Lisätiedot

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017. Korkeakoulujen arviointineuvoston

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017. Korkeakoulujen arviointineuvoston Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017 Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja 14:2012 Korkeakoulujen arviointineuvosto finheec@minedu.fi, +358 2953 30072 PL 133

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari Outdoors Finland II aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014 Loppuraportti Heli Saari Helsinki 24.3.2015 1 LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Matkailun edistämiskeskus,

Lisätiedot

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä!

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muuttuvat tulkkipalvelut hankkeen loppuraportti. Pirkko Jääskeläinen Helsinki 2012 Sisällysluettelo Alkusanat... 1 1. Hankkeen taustaa... 1 1.2 Hankkeen päämäärä...

Lisätiedot

Niska- ja yläraajaongelmat

Niska- ja yläraajaongelmat Niska- ja yläraajaongelmat Työfysioterapeutti 4/2010 TYÖFYSIOTERAPEUTTI: Julkaisija: Työfysioterapeutit Ry Taitto: Mainostoimisto Hasardi 4 s. 4 Toimintalinjat 2010-2012 TYÖFYSIOTERAPEUTIT Ry: Perustettu:

Lisätiedot

Hille Koskela Riikka Nurminen. Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti

Hille Koskela Riikka Nurminen. Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti Hille Koskela Riikka Nurminen Ymmärtää voi, mutta hyväksyä ei Jakomäen ilkivallanehkäisyprojektin arvioinnin loppuraportti 12.6.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. Arviointitutkimuksen tavoitteet 2. Tutkimuksen teoreettinen

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Tutkimusmatkalla

Lisätiedot

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA PERUSTETAAN LIPPUKUNTA SISÄLLYS 1. LUKIJALLE... 3 2. MITÄ PARTIO ON?... 4 3. LIPPUKUNNAN PERUSTAMINEN... 6 4. LIPPUKUNNAN SÄÄNNÖT...17 5. LIPPUKUNNAN TOIMINTA...19 6. TIEDOTETAAN TOIMINNASTA...29 7. EVÄITÄ

Lisätiedot

Kuntien kulttuuripalveluiden indikaattorit: raportti 22 kaupungin yhteisen vertailevan tietokannan ja internetportaalin perustamisesta

Kuntien kulttuuripalveluiden indikaattorit: raportti 22 kaupungin yhteisen vertailevan tietokannan ja internetportaalin perustamisesta Kuntien kulttuuripalveluiden indikaattorit: raportti 22 kaupungin yhteisen vertailevan tietokannan ja internetportaalin perustamisesta 5.5.2011 Sari Karttunen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

ILMAJOEN MONIAMMATILLISEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄN TOIMINNAN ALOITTAMINEN

ILMAJOEN MONIAMMATILLISEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄN TOIMINNAN ALOITTAMINEN 1 ILMAJOEN MONIAMMATILLISEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄN TOIMINNAN ALOITTAMINEN Piia Siikala Riitta Winter Metropolia AMK Lapsen ja nuoren hyvän kuntoutuksen toteutuminen palveluverkostossa -projektin koulutus Vajaaliikkeisten

Lisätiedot

30.09.2013. Hankesuunnitelma Hyvä Potku. - jatkuvaa parantamista sosiaali- ja terveydenhuollon tiimeissä

30.09.2013. Hankesuunnitelma Hyvä Potku. - jatkuvaa parantamista sosiaali- ja terveydenhuollon tiimeissä Hankesuunnitelma Hyvä Potku - jatkuvaa parantamista sosiaali- ja terveydenhuollon tiimeissä 30.09.2013 Tausta : Hyvä vastaanotto ja Potku hankkeet Saatavuus ia Hyvä vastaanotto Aiemmin toteutuneen Kaste

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

Tuetusti päätöksentekoon- projekti. Väliraportti 4/2014 Savon Vammaisasuntosäätiö Maarit Mykkänen

Tuetusti päätöksentekoon- projekti. Väliraportti 4/2014 Savon Vammaisasuntosäätiö Maarit Mykkänen Tuetusti päätöksentekoon- projekti Väliraportti 4/2014 Savon Vammaisasuntosäätiö Maarit Mykkänen 1 Sisällysluettelo Johdanto 1 TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI... 1.1 Tuepa-projektin tavoitteet... 1.2

Lisätiedot

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA MULLA ON ASIAA OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA 1 OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA Sisältö Aluksi...5 Miksi hyvinvointitietoa kerätään?...6 Lasten hyvinvoinnin tietolähteitä...8

Lisätiedot

Palveluhakemisto-esiselvitys

Palveluhakemisto-esiselvitys 1 Palveluhakemisto-esiselvitys Hyvinvointipalvelusuunnittelu palvelukokonaisuus SADe-SOTE Virve Jokiranta 12/2011 2 Taustaa Tiivistelmä Sisällysluettelo 1. Nykytilan kuvaus... 6 1.1. Internetin käyttö...

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen Kokonaisuudesta irrallaan oleva hanke ei jää elämään Hyvinvointihankkeiden vaikutusten arviointi

Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen Kokonaisuudesta irrallaan oleva hanke ei jää elämään Hyvinvointihankkeiden vaikutusten arviointi Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 68 Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen Kokonaisuudesta irrallaan oleva hanke ei jää elämään Hyvinvointihankkeiden vaikutusten arviointi Hanna Moilanen & Paula Mäkeläinen

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

Oma Oppilaskunta osaa

Oma Oppilaskunta osaa Oma Oppilaskunta osaa Opas oppilaskuntatoimintaan Sisällysluettelo 1. Kohti keskustelevampaa peruskoulua s. 3 2. Oppilaskunta - peruskoulun dream team s. 4 3. Kokoustamisen jalo taito s. 6 4. Oppilaskunnan

Lisätiedot

Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa?

Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa? Asiakkaan ajatuksia kotihoidosta Mitä tarvitsen kun tarvitsen kotihoitoa? Heli Toroska Pikassos30.09.2012 PIKASSOS OY Sosiaalialan osaamiskeskus Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Satakunnassa SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot