Puheenjohtajan yhteenvetona keskeiset teemat: potilas nousee keskiöön, johtaminen, kehittäminen ja muutoshallinta; tuottavuus ja tuotteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puheenjohtajan yhteenvetona keskeiset teemat: potilas nousee keskiöön, johtaminen, kehittäminen ja muutoshallinta; tuottavuus ja tuotteet"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 1 (3) Projektin nimi: Monimutkaisten palvelukokonaisuuksien hallinta simuloinnin ja pelien avulla Projektin lyhenne: MOSAIC Projektin numero: TEKES rahoituspäätös 40272/13; Vertti-numero Laatijan nimi: Jouko Heikkilä Ohjausryhmän kokous: 1, projektin käynnistys Aika klo Paikka VTT, Tekniikantie 2; Espoo, Seminaarihuone Läsnä Poissa Marjo Uusitalo, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, puheenjohtaja Riitta Flinck, Espoon sosiaali- ja terveystoimi Ermo Haavisto, Carea, Potilasturvallisuusyhdistys Arto Helovuo, Huperman Jaana Ikonen, Mehiläinen Susanna Kaitera, Tekes Päivi Mikkonen, VTT Karolina Peltomaa, Vaasan sairaanhoitopiiri Olli Tolkki, Nordic Healthcare Group Antti Villberg, Semantum Hannu Vuola, Serious Games Finland Pirjo Waden, Vaasan sairaanhoitopiiri, Jouko Heikkilä, VTT, sihteeri, ei johtoryhmän varsinainen jäsen Jani Jalavisto, Tripworks Steven Judge, GameLayer Petri Volmanen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 1 Kokouksen avaus Jouko Heikkilä avasi kokouksen ja läsnäolijat esittäytyivät 2 Esityslistan hyväksyminen Etukäteen lähetettyyn esityslistaan lisättiin kohtaan 6 kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman hyväksyminen, johtoryhmän kokoonpanon vahvistaminen. Tällä lisäyksellä esityslista hyväksyttiin. 3 Johtoryhmän järjestäytyminen 4 Johtoryhmän tehtävät Johtoryhmän (vakituiseksi) puheenjohtajaksi valittiin Marjo Uusitalo ja sihteeriksi Jouko Heikkilä (MOSAIC-hankkeen projektipäällikkö VTT:llä, ei varsinainen ohjausryhmän jäsen) Esiteltiin VTT:n toimintaprosessissa määritellyt johtoryhmän tehtävät liitteen 1 mukaisesti ja Susanna Kaitera referoi keskeiset kohdat TEKESin rahoituksen yleisistä ehdoista koskien hankeen ohjausryhmän tehtäviä. Nämä oli myös lähetetty etukäteen johtoryhmän jäsenille. Tehtäviin ei esitetty muutoksia tai lisäyksiä. Todettiin, että ei tarvita erillistä johtoryhmää ja ohjausryhmää vaan sama ryhmä vaan sama ryhmä voi hoitaa molemmat tehtävät. Ryhmää päätettiin kutsua ohjausryhmäksi. Ohjausryhmä mm. vahvistaa kaikki hankkeessa ehdotettavat muutokset ennen niiden esittämistä TEKESiin. 5 Eri osapuolten odotukset ja tavoitteet projektilta Johtoryhmän jäsenet esittivät odotuksia ja tavoitteita projektille. Nämä on tiivistetysti esitetty seuraavassa:

2 2 (3) - Päivi Mikkonen VTT: uutta osaamista ja tietoa; ei kertaluontoista tulosta, vaan myös pohjaa jatkotyölle esim. muilla toimialoilla - Hannu Vuola, Serious Games Finland: ei erityisiä odotuksia - Susanna Kaitera, TEKES: uudentyyppinen tarkastelumalli, hyödyntämispolkujen selvittäminen ja tuotokset käyttöön, ei keskittymistä liiaksi turvallisuuteen - Ermo Haavisto, Potilaturvallisuusyhdistys: prosessinjohtamiseen uutta: simulaatio- ja pelimaailmaa, potilaan ja turvallisuuden näkökulmat mukana - Arto Helovuo, Huperman: lopputuloksena uudenlaista ratkaisua johtamiseen, peli joka ei vaadi pitkää harjoittelua, ja huomioi yllätyksellisyyden ja realistisuuden, oikean laajuuden ja kumppanuudet - Karolina Peltomaa, VSHP: rajapinnat ja asiakkaat: palvelukokemuksen parantaminen, henkilöstön päätöksenteon tuki, - Olli Tolkki, NHG: a) miten asiakkaita saadaan tekemään tiettyjä asioita; b) kuinka yhdessä esim. sairaalasuunnitteluprojektissa pystytään toimintaa simuloimaan myös laadullisesti: ymmärryksen tuki ja rajoitukset; liiketoimintaa ja kasvua odotetaan - Riitta Flink, Espoon sosiaali- ja terveystoimi: tukea eri palvelualueiden yhteistoimintaan, myös silloin, kun toiminnassa ilmenee ongelmia - Antti Villberg, Semantum: on kehittänyt työkaluja, joita mahdollisesti käytettään tässä ja sovelletaan heille uudella alueella - Pirjo Waden, VSHP: välineitä tehokkuuden, laadun ja turvallisuuden parantamiseen, muutoksen tukemiseen, rajakäytänteiden kehittämiseen: henkilökunta asiakkaan asialle tähän halutaan välineitä. - Jaana Ikonen, Mehiläinen: työkaluja osaamisen ylläpitämiseen ja asiakkaan osallistamiseen ja johtamisen tueksi; vaikuttavuuden osoittamista - Marjo Uusitalo, PSHP: Työkalua muutoksen hallintaan: yksilötasolle ymmärrystä siitä, mitä mihin ja miten omat toimet vaikuttavat, tukea myös johtamiseen laajemminkin. Puheenjohtajan yhteenvetona keskeiset teemat: potilas nousee keskiöön, johtaminen, kehittäminen ja muutoshallinta; tuottavuus ja tuotteet - Hannu Vuola esitti myös, mitä ei pidä saada aikaan: ei ratkaisua (vain) yhteen spesifiseen ongelmaan, vaan jotain mitä voidaan viedä kokonaisuutena käyttöön. 6 Projektisuunnitelman esittely ja hyväksyminen, kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman hyväksyminen, ohjausryhmän kokoonpanon vahvistaminen TEKESin rahoituspäätös ja siihen liittyvä tutkimussuunnitelma oli lähetetty etukäteen johtoryhmän jäsenille tutustuttavaksi. Suunnitelma käytiin kohta kohdalta läpi ja siitä keskusteltiin. Todettiin, että esimerkiksi case-kohteiden osalta (mm. kohteiden oman työn määrä) tulee tarkentumaan mm. suunnitelmassa mainituissa suunnitelukokouksissa. Muistutettiin myös, että potilaiden mukaan saaminen ja näkökulman huomioiminen on tärkeää. Kysyttiin, kenen käyttöön tässä kehitettävä väline on tarkoitettu. Jouko Heikkilä vastasi hankkeen toteuttajien puolesta, että tuloksena ovat järjestelmän (palvelukokonaisuuden) toiminnan hallinnan ja kehittämisen tukemisen välineet eikä esimerkiksi yksittäisten potilaiden terveyden edistämisen välineet. Käyttäjinä lähtökohtaisesti pitää huomioida sekä potilaat, palvelutyötä tekevät ja sitä johtavat. Keskustelun jälkeen suunnitelma hyväksyttiin muutoksitta. Hankkeen kustannusarvio esiteltiin ja hyväksyttiin. Tähän liittyen tuotiin esiin, että - Esitetty kustannusarvio ja rahoitus koskee VTT:n kuluja. - Ohjausryhmän jäsenten matkakuluja ei makseta hankkeen rahoituksesta, mutta kulujen tasaamiseksi käytäntönä on ollut, että kokouspaikkaa kierrätetään mahdollisimman tasapuolisesti. Ohjausryhmän kokoonpanoksi vahvistettiin tämän pöytäkirjan alussa läsnä- ja poissaolevina mainitut henkilöt, paitsi Jouko Heikkilä, VTT sekä Steven Judge, GameLayer. Steven Judge ilmoitti ennen kokousta, että hänen suomenkielen taitonsa ei ole riittävä suomenkieliseen ohjausryhmätyöskentelyyn. Ohjausryhmä keskusteli kielikysymyksestä ja päätti jatkossakin pitäytyä ohjausryhmätyöskentelyssä suomen kieleen. Näin Steven Judge jää pois

3 3 (3) ohjausryhmästä, mutta on kyllä käytettävissä niissä yhteyksissä, joissa englanninkielinen osallistuminen on mahdollista. Keskusteltiin myös tarvittavista sopimuksista. VTT solmii konsortiosopimukset Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Vaasan sairaanhoitopiirin kanssa. Ohjausryhmän kanssa ei tehdä sopimusta. Luottamuksellisuuteen liittyen sovittiin, että ohjausryhmään tuodaan vain asioita, jotka eivät ole luottamuksellisia. Hanke myös tuottaa vain julkisia tuloksia. Tutkimustyön toteuttamiseen liittyen luottamuksellisuudesta sovitaan konsortiosopimuksessa. Laadittavien sopimusten ja rahoitusehtojen mukaan tulosten omistusoikeudet ovat niiden tuottajilla. 7 Seuraava suoritusjakso ja toimenpidelista 8 Muut asiat Liitteenä olevalle toimenpidelistalle kirjataan johtoryhmässä erikseen sovitut tehtävät. Ensimmäinen raportointijakso TEKESille on Jaksolla edetään suunnitelman mukaisesti alkaen case-kohteiden tarkemmalla suunnittelulla, aineiston keruulla ja hankkeen tarkoitukseen soveltuvan pelitarjonnan ja pelillisyystutkimuksen analyysillä. Sovittiin, että johtoryhmälle ei avata omaa aluetta dokumenttien jakeluun. Dokumentit laitetaan jakoon hankkeen verkkosivuille ja johtoryhmälle tiedotetaan tapahtumista sähköpostilla. Hankkeen verkkosivut avataan lähiaikoina. 9 Seuraavan kokouksen aika ja paikka Seuraava kokous päätettiin pitää klo VTT:llä Tampereella. 10 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Marjo Uusitalo, puheenjohtaja Jouko Heikkilä, sihteeri LIITTEET 1. Johtoryhmän tehtävät 2. Toimenpidelista JAKELU Johtoryhmän jäsenet projektisihteeri (alkuperäinen pöytäkirja)

4 LIITE 1 Johto- / ohjausryhmän tehtävät Projektin johtoryhmä on projektin ylin päättävä elin. Sen tehtävänä on projektisopimuksen puitteissa tehdä päätöksiä sekä ohjata ja valvoa projektin toteutusta. Tätä varten johtoryhmä: 1) täsmentää projektille asetetut tavoitteet ja hyväksyy projektia koskevat suunnitelmat, 2) käsittelee projektisuunnitelman tarkistukset ja muutokset ja tarvittaessa (mikäli muutokset ovat ristiriidassa sopimusten kanssa) esittelee ne sopijaosapuolten hyväksyttäväksi, 3) valvoo projektin edistymistä ja tukee projektipäällikön toiminta, 4) hyväksyy projektin tulokset ja hyödyntämissuunnitelman sekä toteaa projektin loppuunsuoritetuksi, 5) välittää tietoa projektin ja johtoryhmän jäsenten edustamien organisaatioiden välillä sekä 6) käsittelee muut projektia koskevat tärkeät asiat (merkittävät hankinnat, ulkomaanmatkat, tärkeät tekniset ratkaisut, keksintöilmoitukset). Johtoryhmä vastaa TEKESin yleisissä rahoitusehdoissa mainittua ohjausryhmää, jonka tehtävät on määritetty kyseisissä edoissa.

5 TOIMENPIDELISTA LIITE 2 Viitenro. on kaksiosainen numero, joka koostuu toimenpiteen järjestysnumerosta ja sen kokouksen järjestysnumerosta, jossa toimenpiteestä on sovittu. Tila: Auki, Suljettu (+pvm), Poistettu (+pvm). Uuden sarakerivin lisäys: Paina TAB viimeisessä kentässä Viitenro. Kuvaus Vastuuhenkilö Tila Määräaika 1-1 konsortiosopimukset VTT ja PSHP:n ja VSHP:n välillä Jouko Heikkilä Auki asap V. 2.0/

Maaseutuverkostopalvelut-yksikkö 18.12.2014

Maaseutuverkostopalvelut-yksikkö 18.12.2014 Maaseutuverkoston ohjausryhmän kokous Aika: torstai 18.12.2014 kello 10.00 12.10 Paikka: Maa- ja metsätalousministeriö, Kokoushuone Kartano, Mariankatu 23 Taina Vesanto, MMM Joel Karlsson, Maaseutuverkostopalvelut

Lisätiedot

Aika: 10.9.2009 klo 12 16 Paikka: Opetusministeriö, Meritullinkatu 10, neuvotteluhuone Kultakabinetti

Aika: 10.9.2009 klo 12 16 Paikka: Opetusministeriö, Meritullinkatu 10, neuvotteluhuone Kultakabinetti RAKETTI-hankkeen ohjausryhmän kokous 10.9.2009 Pöytäkirja Aika: 10.9.2009 klo 12 16 Paikka: Opetusministeriö, Meritullinkatu 10, neuvotteluhuone Kultakabinetti Läsnä: Hannu Sirén, OPM, puheenjohtaja Ilmari

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

6Aika-strategian ohjausryhmä

6Aika-strategian ohjausryhmä 6Aika-strategian ohjausryhmä Muistio Ohjausryhmän kokous 4/2015 8.4.2015, kello 9.30-12.30 Paikka: Helsingin kaupungin vanha raatihuone, Aleksanterinkatu 20, kokoushuone Kvston lähetystöt Osallistujat:

Lisätiedot

Nro 5/2015 KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU. Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA. 08.06.2015 klo 18:00 KOKOUSPAIKKA. Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Nro 5/2015 KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU. Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA. 08.06.2015 klo 18:00 KOKOUSPAIKKA. Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 5/2015 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA 08.06.2015 klo 18:00 Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat... 1 57 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3

Lisätiedot

TYS ASUKASYHTEISTOIMINTAMALLI TURUN YLIOPPILASKYLÄSÄÄTIÖSSÄ

TYS ASUKASYHTEISTOIMINTAMALLI TURUN YLIOPPILASKYLÄSÄÄTIÖSSÄ TYS ASUKASYHTEISTOIMINTAMALLI TURUN YLIOPPILASKYLÄSÄÄTIÖSSÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. ASUKASDEMOKRATIA... 1 ASUKASTOIMINNAN ORGANISAATIO... 4 2. ASUKASTOIMINTA KOHTEISSA... 5-9 3. ASUKASTOIMIKUNTIEN NEUVOTTELUKUNTA...

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN AKTIIVISEN TUEN MALLI

HYRYNSALMEN KUNNAN AKTIIVISEN TUEN MALLI HYRYNSALMEN KUNNAN AKTIIVISEN TUEN MALLI TUNNISTA TYÖKYKY OK OTA PUHEEKSI SEURAA JA ARVIOI SOVI JA TOIMI AKTIIVISEN TUEN MALLI/ HYRYNSALMEN KUNTA 1. JOHDANTO... 4 2. MIKSI? Aktiivisen tuen mallin perustelut...

Lisätiedot

Aika: Tiistai 20.11.2012 klo 12 16 Paikka: OKM, kokoushuone Kalevala, os. Meritullinkatu 10, Helsinki

Aika: Tiistai 20.11.2012 klo 12 16 Paikka: OKM, kokoushuone Kalevala, os. Meritullinkatu 10, Helsinki PÖYTÄKIRJA RAKETTI-hankkeen ohjausryhmän kokous 20.11.2012 Aika: Tiistai 20.11.2012 klo 12 16 Paikka: OKM, kokoushuone Kalevala, os. Meritullinkatu 10, Helsinki Osallistujat: Hannu Sirén, OKM, puheenjohtaja

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 4.9.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 4.9.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Aika Torstai 4.9.2014 klo 16.15 17.37 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alaja, Riitta Alajoki, Asko Karhola,

Lisätiedot

Hallitustyöskentely Sitran kohdeyrityksissä

Hallitustyöskentely Sitran kohdeyrityksissä Hallitustyöskentely Sitran kohdeyrityksissä 1. painos Sitra 2011 Työryhmä: Pauli Marttila (pj.), Jukka Aaltonen, Mauri Heikintalo, Jorma Jaalivaara, Marja Karttunen, Lari Rajantie, Heikki Sundquist, Juha

Lisätiedot

Riskianalyysien laatu: vaatimukset tilaajalle ja toteuttajalle

Riskianalyysien laatu: vaatimukset tilaajalle ja toteuttajalle TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT-R-03718-07 24.4.2007 Riskianalyysien laatu: vaatimukset tilaajalle ja toteuttajalle Kirjoittajat Anna-Mari Heikkilä, Mervi Murtonen, Minna Nissilä, Kimmo Virolainen, VTT Päivi

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2004. Yhtymähallitus 29.01.2004 1

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 1/2004. Yhtymähallitus 29.01.2004 1 Yhtymähallitus 29.01.2004 1 Aika 29.01.2004 klo 10:00-12:55 Paikka Savonrannan kunnanvirasto Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko puheenjohtaja Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja Auvinen Matti Haverinen Helena

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka

Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu. Syvälahden koulun allianssiurakka Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu Syvälahden koulun allianssiurakka Toteutusvaiheen Allianssisopimus (TAS) Luonnos 7.1.2015 Syvälahden koulun allianssiurakka 2 (31) Sisällysluettelo SOPIMUSOSAPUOLET...

Lisätiedot

HaiPro Vaaratapahtumien raportointi

HaiPro Vaaratapahtumien raportointi 15.6.2009 1 (6) HaiPro:n kehittämisen ohjausryhmän kokous 3/2009 pidettiin torstaina 11.6.2009 klo 10.30 14.30 Tecnopolis-talossa Start up Centerissä, Hiilikatu 3, Helsinki. Kokouksessa olivat paikalla

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014 Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 12-18 Asialista H 12 Haja-alueen viemäriverkoston suunnitelmat ja rakentaminen... 30 H 13

Lisätiedot

MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen. strategia 2014-2020 LIITTEET. Outokaira tuottamhan ry. Outokaira tuottamhan

MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen. strategia 2014-2020 LIITTEET. Outokaira tuottamhan ry. Outokaira tuottamhan MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen strategia 2014-2020 LIITTEET Outokaira tuottamhan ry Outokaira tuottamhan Sisällys KOKO ALUEEN KARTTA TORNION RAJAUSTEN KARTTA OUTOKAIRA TUOTTAMHAN RY:N HALLITUS

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

Oulun yliopiston EU:n rakennerahastoprojekteja koskeva ohjeistus rakennerahastokaudella 2007 2013

Oulun yliopiston EU:n rakennerahastoprojekteja koskeva ohjeistus rakennerahastokaudella 2007 2013 1.10.2009 EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot Oulun yliopiston EU:n rakennerahastoprojekteja koskeva ohjeistus rakennerahastokaudella 2007 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 1. Projektisuunnittelun aloittaminen

Lisätiedot

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan terveyden- ja sairaanhoidon, vanhustenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tilaaminen yhteistoimintaalueella

Lisätiedot

ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA

ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA oppaan on RAY:n tilaamana laatinut Evalue Praxis Oy Espoo 2004 Sisällysluettelo: 1. Johdanto...3 2. Lähtökohtia arvioivaan ajatteluun...6 2.1. Arvioiva ajattelu on

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Esityslista Johtokunta

Esityslista Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Esityslista Johtokunta N:o 16 / 2010 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 2.11.2010 klo 16.00 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse Hautala

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Kirsi Nurmi, 2011 Kirsi Nurmi Järvenpää 2011 ISBN 978-952-92-9055-0 (PDF)

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 4/2015 1(17) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Maanantai 18.5.2015 klo 12.30 16.00 Paikka THL Kokoushuone TEORIA 1 ja TEORIA 2, Mannerheimintie 166, Helsinki Virtuaalihuone 4 Puheenjohtaja

Lisätiedot

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Kustantaja: Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry www.potilasturvallisuusyhdistys.fi Toimituskunta: Haavisto E, Helovuo A, Kinnunen M, Peltomaa K. 2012

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00. Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00. Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula KUUMA-HALLITUS Esityslista 1/2011 Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00 Paikka Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

Kehityskeskustelut osaksi johtamista

Kehityskeskustelut osaksi johtamista KRISTIINA PATJA - TOPI LITMANEN - JUHA ALANKO - MATTI KOTILA MIRJA TUOMIRANTA - ANNI PEURA JULKAISUSARJA B: raportit Kehityskeskustelut osaksi johtamista Lääkärien ammatillisen kehittymisen tuki ry Pro

Lisätiedot