MITEN TUOTTAVUUS NÄHDÄÄN HUS:SSA JA MITEN SITÄ TULISI MITATA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MITEN TUOTTAVUUS NÄHDÄÄN HUS:SSA JA MITEN SITÄ TULISI MITATA"

Transkriptio

1 MITEN TUOTTAVUUS NÄHDÄÄN HUS:SSA JA MITEN SITÄ TULISI MITATA HUSin hallituksen ja lautakuntien tuottavuusseminaari Toimitusjohtaja Aki Lindén Aki Linden, toimitusjohtaja 1

2 Tuottavuus sairaalassa - pohdiskelua Avausluentoni tarkoitus ei ole vyöryttää nähtäväksenne laajaa tilasto- ja käppyräviidakkoa, eikä toisaalta myöskään liiaksi teoretisoida, vaan pohdiskella käytännöllisesti ja omaan työkokemukseen perustuen mitä me TUOTTAVUUDELLA oikeastaan sairaaloissa tarkoitamme ja miten sitä tulisi mitata, ja ennen kaikkea mitä yleisiä johtopäätöksiä tuottavuuden parantamisesta voidaan esittää. Käytän joitakin hyviä ja huonoja esimerkkejä oman työurani varrelta. Ne ovat varsin konkreettisia ja mieleen painuvia, toivottavasti myös opettavaisia.

3 Vahva oppimisvaikutus syntyy kun teoria ja käytäntö yhdistyvät 1) TUOTTAVUUS = SUORITTEET/PANOKSET. Tämän yksinkertaisen taloustieteen määritelmän ympärillä pyörii kaikki ainakin tämä esitys. Ikäpolveni terveysjohtajille tärkeä oli Terveystaloustiede oppikirja ja Kuntaliiton vuoden 1989 tuloksellisuussuositus, jossa käsitteet TUOTTAVUUS, TALOUDELLISUUS, TEHOKKUUS, VAIKUTTAVUUS JA TULOKSELLISUUS määriteltiin. HKKK:n professori Eero Pitkäsen opettama BAUMOLIN LAKI oli myös tärkeä. 2) mutta ennen kaikkea muutama käytännön tilanne synnytti vahvan oppimis-kokemuksen: A) Suoritepalkkausmallin vaikutus tuottavuuteen terveyskeskustoiminnassa, B) Suoritteita vai vaikuttavuutta esimerkkinä elintarviketyötodistus.

4 Aki Linden, toimitusjohtaja 4

5 Suoritepalkkaus terveyskeskuksessa Esimerkki vuodelta 1992, joka ei ole vieläkään jättänyt rauhaan : Malli A: lääkäreillä kuukausipalkka, kokonaisansio Mk/kk vastaanottokäyntejä 248/kk = 88 Mk per käynti Malli B: lääkäreillä osittainen suoritepalkkaus, ansio Mk/kk vastaanottokäyntejä 329/kk = 73 Mk per käynti 10 % suuremmilla kokonaisansioilla 32 % enemmän suoritteita, yksikköhinta (palkan osuus) aleni 17 %, oikeasti enemmän koska infra pysyi samana. Samalla tyhjät lääkärivirat (30 %) täyttyivät, vastaanottokäynnit lisääntyivät 70 %, vastaanotolle pääsi samana päivänä. Mikä oli päättäjien reaktio? Erikoissairaanhoito on monimutkaisempi toimintaympäristö, mutta ei mahdoton, jos tahtoa ja innovatiivisuutta löytyy. (En silti väheksy yhtään henkilöstömme vahvaa eetosta ja työmoraalia, mutta sen päälle voi rakentaa vielä lisää hyvää...)

6 ESIMERKKI EI OLE VANHENTUNUT MITÄ MISSÄKIN ORGANISAATIOSSA YMMÄRRETTÄÄN TUOTTAVUUDELLA? Esim. Helsingin kaupunki (seuraava dia) Esim. HYKSin sijoitus THL:n vertailussa 2013 Halutaanko: a) lisää suoritteita samoilla kuluilla? b) suoritemäärän kasvavan enemmän kuin kulut? c) kulujen vähentyvän mutta suoritemäärän pysyvän entisellään? d) kulujen vähentyvän enemmän kuin suoritteiden? TÄMÄ EI OLE SAIVARTELUA. KAIKISSA ON KYSE TUOTTAVUUDEN PARANTUMISESTA.

7 MIKÄ ON PARASTA SUOMESSA? JUSSI PAJUSEN MIELESTÄ HELSINGIN TUOTTAVUUSTAVOITE Helsingin tuottavuustavoite on parasta, mitä suomalaisessa päätöksenteossa on saatu aikaan, näin hehkuttaa Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajunen (kok). "On hienoa, että kaupunki pystyy olemaan linjakas tilanteessa, jossa kaikki muut pilarit näyttävät horjuvan", Pajunen sanoi. Pajunen puhui tuottavuustavoitteesta Helsingin valtuuston strategian puolivälitarkasteluseminaarin yhteydessä Hyvinkäällä. Valtuusto otti kaksi vuotta sitten käyttöön tuottavuustavoitteen. Sen idea on, että kaupungin virastot leikkaavat menoistaan prosentin vuodessa, hintojen nousun ja väestönkasvun huomioimisen jälkeen. Lähde: Kaupunki

8 Muutos HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS Indeksi 2009 = TP2009 TP2010 TP2011 TP2012 TP2013 TP2014 Toimintakulut ja poistot yht. (defl.) Sairaansijat (* Henkilötyövuodet (htv), HUS yhteensä Vuodeosastohoidon DRG-tuotteet, lkm Avohoidon DRG-tuotteet, lkm Käyntituotteet, lkm Hoitopäivätuotteet, lkm Julkisten menojen hintaindeksi ( ) *) Sairaansijat TP2014 tieto ei vielä käytettävissä

9 KULUT, SUORITTEET JA TUOTTAVUUS YLIOPISTOSAIRAALOIDEN KUSTANNUSTEN JA PAINOTETTUJEN EPISODIEN JA TUOTTAVUUDEN KEHITYS : HYKS: KYS: OYS: TAYS: TYKS:

10 EPISODITUOTTAVUUDEN KEHITYS YLIOPISTOSAIRAALOISSA ; INDEKSI 2009=100 Yliopisto- Episodituottavuus sairaalat HYKS KYS OYS TAYS TYKS Yhteensä Sairaaloiden tuottavuus 2013 Tilastoraportti 3/

11 YLIOPISTOLLISTEN SAIRAALOIDEN TUOTTAVUUS 2013; SAIRAALATYYPIN KESKIMÄÄRÄINEN TUOTTAVUUSLUKU= Sairaaloiden tuottavuus 2013 Tilastoraportti 3/

12 Ajatus vakioidusta suoritteesta Panokset (eurot, htv) on helpompi yhteismitallistaa kuin suoritteet. Palvelusuoritteiden yhteismitallistaminen ja niiden laskenta on vaikeaa, esim. Kalevi Luoman (VATT) laaja tutkimus terveyskeskusten tuottavuudesta, MecRastor tehostamassa Helsingin terveysvirastoa, omat terveyskeskusten suoritevertailuharrastukset, omistajakuntien tavanomainen ajatus sairaaloista: hoitopäivät vähenevät (ja kallistuvat), keskimääräinen avohoitokäynnin hinta jne. Ei panoksenkaan yhteismitallistaminen ihan ongelmatonta ole, esim. hammashuoltovertailu Perusajatus on kuitenkin se, että terveydenhuollon ammattilainen ei tee suoritteita niiden itsensä takia, vaan toimii eettisiä ja yleisesti hyväksyttyjä periaatteita noudattaen tuottaen terveyshyötyä. Tällöin 10 samanlaista hoitosuoritetta 6 tunnissa tuottava on tuottavampi kuin 8 suoritteen tuottaja.

13 Aika pöhköjä sovelluksia esiintyy edelleen... Onhan tämä oikeasti ollut ongelmallista vielä luvullakin: esim. vuoden 2007 Tehy-TESin tuottavuusliipasin tai Valtion tuottavuusohjelma. Kuntaliiton Tuloksellisuussuosituksilla (1989, 2000, 2007) on ollut suuri merkitys julkisella sektorilla, niillä on sekä työnantajan että työntekijän hyväksyntä Itse olen optimisti. On erittäin helppoa kritisoida huonoja mittareita, mutta ihan aikuisen oikeasti TUOTTAVUUS on oikealla tavalla ymmärrettynä tavattoman tärkeä asia ja julkisten varojen käyttäjillä tuottavuuden tulee olla erittäin tärkeällä sijalla tavoitteiden joukossa.

14 HUS:n strategia HUS:n viidestä perusarvosta EI löydy sanaa tuottavuus, mutta sen sijaan Korkea laatu ja tehokkuus. Tämä ei ole vahinko, vaan tietoinen ja harkittu valinta. Itselläni on myös kielteinen kokemus siitä, kun tuottavuus nousi ylimmäksi tavoitteeksi sairaalassa. Itse HUS:n strategiassa on selkeä tuottavuustavoite: kuvattu keskeisiä (perinteisiä) keinoja, Tuottavuustavoitteeksi asetettiin vuosille ,5 % vuodessa ja vuosille vähintään 1 % vuodessa. Tuottavuutta mitataan DRG-pistein

15 Ne kurpitsat, appelsiinit ja viinirypäleet... Miten sitten mitata suoritteita yhteismitallisesti? Niiden DRG-painon avulla. Meillä on kaksi eri mittaria, ja ehdotan niiden lisäksi kolmatta. 1) DRG-pisteen deflatoitu hinta 2) DRG-pisteet per htv 3) Laskutusosuudella painotettu volyymi, esim. + 4,5%, kulut + 3,2%, merkittävä tuottavuuden parantuminen, mutta? Jokainen näistä on vajavainen, mutta kun on kolme tai useampia mittareita ja tuntee kunkin rajoitukset, osuu riittävän hyvin maaliin.

16 Voiko erilaisia sairaaloita edes verrata? Liiteaineistona (jaettu) tuoreimmat sairaaloiden PEDKtiedot = Painotetun Episodin Deflatoitu Kustannus Mihin liigaan sairaalat tulisi sijoittaa? Esimerkiksi Hyvinkään sairaala, tai alue- ja kaupunginsairaalalla täydennetty yliopistollinen sairaala. Sairaaloista on tiedettävä muutakin kuin PEDK Voiko yliopistollinen sairaala olla tuottava? Siitä(kin) on näyttöä. Määräävää on kenties sairaalan koko, ei yliopistollisuus (opetus ja tutkimus) sinänsä, myös opetuksen ja tutkimuksen rahoitus vaikuttaa.

17 HUS:n tuottavuuden kehitys edellisiin vuosiin verrattuna (somatiikka, deflatoitu) Kokonaistuottavuus Henkilötyön tuottavuus 5,5 % 4,5 % 3,5 % 2,5 % 1,5 % 4,0 % 3,1 % 4,2 % 1,9 % 1,7 % 2,7 % 1,1 % 2,1% 0,5 % 0,9 % 0,9 % -0,5 % -0,4 % -0,1 % (* -1,5 % -2,5 % *) Julkisten menojen hintaindeksi, kerroin 1,006 ( Tilastokeskus )

18 TUOTTAVUUS DRG-pisteen kustannus tammi-joulukuu 2014 ja 2013 (ilman psykiatriaa) Tulosalue DRG-pistekustannus (deflatoimaton) Euroa/ Euroa/ Muutos-% DRG-piste DRG-piste Euroa / DRGpiste 1-12/ /2014 DRG-pistekustannus (deflatoitu) Muutos-% Euroa / DRG-piste *) HYKS sha 727,2 731,4 0,6 % 0,0 % Länsi-Uudenmaan sha 636,0 631,6-0,7 % -1,3 % Lohjan sha 659,2 658,3-0,1 % -0,7 % Hyvinkään sha 619,3 628,0 1,4 % 0,8 % Porvoon sha 607,7 623,6 2,6 % 2,0 % HUS taso 707,5 712,4 0,7 % 0,1 % *) Julkisten menojen hintaindeksi, kerroin 1,006 (Tilastokeskus ) (DRG pisteet/htv: + = paraneva tuottavuus ja = heikkenevä tuottavuus; Euroa/ DRG-piste: - = paraneva tuottavuus ja + = heikkenevä tuottavuus) Tuotantorakenteen muutoksen vaikutus; DRG-pistekertymä + 3,0 % vs. 2013, DRG-tuotteet LKM + 6,2 % vs. 2013

19 TUOTTAVUUS Henkilötyön tuottavuus tammi-joulukuu 2014 ja 2013 (ilman psykiatriaa) Tulosalue DRGpisteet/htv 1-12/2013 Henkilötyön tuottavuus DRGpisteet/htv 1-12/2014 Muutos-% pisteet /htv HYKS sha 192,1 197,2 2,6 % Länsi-Uudenmaan sha 196,5 196,4-0,1 % Lohjan sha 207,4 209,9 1,2 % Hyvinkään sha 208,1 206,5-0,8 % Porvoon sha 219,9 218,7-0,5 % HUS taso 195,2 199,3 2,1 %

20 Suoritemittareiden ongelmia Viime vuosina on haasteeksi tuottavuuden mittaamisessa muodostunut toiminnan voimakas avohoitoistuminen, mikä ei asiantuntijoiden mukaan näy riittävällä tavalla DRG-tuotteiden painoissa, ja osin siksi DRG-kertymän kasvu on hieman hyytynyt vai onko sittenkin kyse siitä, että emme ole onnistuneet riittävästi vähentämään tuotantopanoksia siirryttäessä vuodeosastohoidosta avohoitoon? Ovatko avohoidon painoarvot jäljessä kuvaten vanhaa aikaa? Sairaaloiden tuottavuus = suoritteiden kirjaamisen ja teknisen kerryttämisen onnistumista? Kuva.

21 YLIOPISTOSAIRAALOIDEN TUOTTAVUUDEN KEHITYS THL:N ENNAKKOTIEDON MUKAAN.

22 Euroa per asukas mitä se kertoo? Euroa/asukas on eri asia kuin tuottavuus! Tämä koskee myös ikäja sairastavuusvakioituja menoja/asukas. Toki jälkimmäisistä voidaan ajatella, että jos esim. lakisääteiset tehtävät on hoidettu, kanteluita tai potilasvahinkoja ei ole yli maan keskiarvon ja väestötutkimuksetkin kertovat keskimääräisestä tyytyväisyydestä, voisi tämä mittari voisi heijastaa tehokkuutta. HUS:n vakioimaton tarveindeksi on 79 % koko maan tasosta (ikävakioitu 85 %), Pohjois-Savon 130 % (124 %) THL on jo vuosia tuottanut materiaalia, jossa kuntien esh-menot on sairaanhoitopiireittäin jaettu tuottavuuden ( yksikköhinta ) ja volyymin ( tarjonnan määrä ) perusteella. Tästä kuva!

23 Tehokas Tehoton kallis Laaja tarjonta halpa Suppea tarjonta HUS:ssa tarkastelu sairaanhoitoalueisiin kuuluvien kuntien osalta.

24 Tämä on ollut kivinen polku... Katson olevani THL:n vuosittaisen BM-selvityksen heavy user, vähintään addikti, mutta ajoittain on uskoa koeteltu: Case Raision sairaala Sairaalan pilkkominen. Case VS-shp vuonna Sairaalafuusiot. Isojen sairaaloiden suuret tuottavuusheilahdukset: Kuopio, TaYS Onko Vaasan ks:n case mix oikeasti paljon korkeampi kuin TYKSin, tai KYSin korkeampi kuin HYKS:in? HYKSin omat kertoimet korkeampien kustannusten takia. V-S shp:ssä tehtiin v päätös BM-tulosten kunnollisesta hyödyntämisestä 9 erikoisalalla mitä tapahtui? Onko joku uskaltanut resursoida BM-tulosten perusteella?

25 Episodituottavuus erikoisaloittain v v HYKS TYKS KYS OYS TAYS Koko sairaala 0,98 0,95 1,08 1,11 1,04 10 Sisätaudit 0,90 0,88 1,09 1,39 1,06 20 Kirurgia 0,92 1,01 1,10 1,09 1,08 25 Neurokirurgia 1,20 1,19 1,13 0,55 1,17 30 Naistentaudit ja synn. 1,03 0,93 0,87 0,97 1,08 40 Lastentaudit 0,94 1,03 0,88 1,12 1,17 50 Silmätaudit 0,91 0,94 1,28 1,12 0,98 55 Korva-, nenä-, kurkkut. 1,10 0,99 0,90 0,90 1,01 57 Foniatria 1,26 0,72 1,66 58 Hammas-, suu ja leukas. 0,61 1,03 1,46 1,16 60 Iho- ja sukupuolitaudit 1,02 0,96 0,94 1,01 1,00 65 Syöpätaudit 1,30 0,58 0,75 1,07 0,87 77 Neurologia 0,89 0,98 1,23 1,44 0,84 78 Lastenneurologia 0,84 1,21 0,93 80 Keuhkosairaudet 1,04 1,12 1,05 0,71 1,01 Muut erikoisalat 1,58 0,54 1,60 0,98 0,75 huonoin paras Aki Linden, toimitusjohtaja 25

26 Episodituottavuus erikoisaloittain v (alustava) HYKS TYKS KYS OYS TAYS Koko sairaala 0,99 1,01 1,06 1,12 1,02 10 Sisätaudit 0,97 0,76 1,15 1,41 0,99 20 Kirurgia 0,92 1,18 1,02 1,07 1,00 25 Neurokirurgia 1,27 0,90 1,15 0,58 1,18 30 Naistentaudit ja synn. 1,05 0,96 0,89 0,97 0,99 40 Lastentaudit 1,01 0,99 0,82 1,07 1,04 50 Silmätaudit 0,91 0,84 1,33 1,18 1,02 55 Korva-, nenä-, kurkkut. 1,08 1,01 0,90 0,86 1,04 57 Foniatria 1,30 0,91 0,85 1,33 58 Hammas-, suu ja leukas. 0,74 1,14 1,42 0,95 60 Iho- ja sukupuolitaudit 0,98 0,93 0,80 1,16 1,12 65 Syöpätaudit 1,06 0,56 0,71 0,91 1,40 77 Neurologia 0,97 0,64 1,34 1,60 0,91 78 Lastenneurologia 0,75 1,26 0,93 80 Keuhkosairaudet 1,09 1,03 1,04 0,70 1,04 Muut erikoisalat 1,15 1,39 1,01 0,88 1,04 huonoin paras Aki Linden, toimitusjohtaja 26

27 Helpointa kasvavan volyymin oloissa Kasvavan volyymin oloissa on helpointa parantaa tuottavuutta, vähenevän volyymin oloissa se on todella vaikeaa. Jos perusinfran osuus on 20 %, ja välittömän lähituen osuus 20 % kulurakenteesta (ja siis ydinsuorittajien ja tarvikeiden osuus 60 %) nostaa ydinsuorittajien määrän lisääminen esim. kahdella prosentilla suoritemääriä 2 %:lla, mutta kokonaiskuluja vain 1,2 %:lla ja tuottavuutta siis 0,8 %:lla. Kaava toimii oikeasti! Valitettavasti myös toisinpäin: infran osuuden kasvattamista ( paremmat tilat, paremmat it-kalut ) perusteellaan tuottavuudella, mutta näytöt ovat heppoiset (osaan itsekin näin perustella, mutta missä ovat vahvat esimerkit? Toki asiaa ei voi ihan tällä kuitata...) Esim. angiolaboratorio 2 3. Tai lääkärin sujuva it-työkalu

28 PEDK PEDK:n riippuvuus episodien määrästä SOPEUTTA- MISEN UHKA VAUHTISOKEUS MELKEIN MAHDOTONTA MAHDOLLISUUS Johdon kuukausikokous painotettuja episodeja Tulosyksikkökokous

29 Sopeuttamisen uhka Valkeakosken sairaala Vauhtisokeus Mikkelin keskussairaala KYS TAYS HYKS Oulun tk TYKS Melkein mahdotonta Pohjois-Karjalan shp Mahdollisuus

30 Ihmisen työ on oikeasti kallista! Ihmistyö on kallista (sen osuus % kuluistamme): poissaolon osuus on 25 %, asetusajan osuus 35 % läsnäoloajasta (?). Tuottavaa työtä teemme 0,75 x 0,65 työajastamme eli 49 %! 35- vuotiaan rekrytointi on 2,5 miljoonan euron investointi! Työpanoksen käytön huolellinen suunnittelu on äärimmäisen tärkeää, kuten myös työpanoksen hinta eri työaikoina, sekä tietysti työpanosten yhdistelmän rakenne (lääkäri, sairaanhoitaja, lähihoitaja jne.). Näitä myös työntekijäjärjestöt vahtivat tarkasti! HUS:ssa (ja muuallakin) on hyviä kokemuksia työaikojen yksityiskohtaisemmasta ja paremmasta optimoinnista. MUTTA: Uskalla ajatella myös epäortodoksisesti : Case magneettitutkimukset ylityönä. Entä leikkaussalin käyttöaste?

31 Miten sitten käytännössä? Kululajimme (keskimäärin): henkilöstökulut 60 %, tarvikkeet 20 %, palveluostot 10 %, laite- ja kiinteistökulut 10 %. Mitä tarvikkeita käytät, millä hinnalla saat ne hankittua, mikä on tarvikelogistiikka jne Palveluostot: kilpailutus, standardi vs yksilölliset variaatiot Laitteet: osto vs leasing, laitteiden (ja tilojen osuus) ihmistyön optimoinnissa LASKE, LASKE, LASKE kunnolla! Kokonaisuus ratkaisee. Ostopalvelu voi olla kallista, mutta näin ei ole aina. Asiantuntijan työ on kallista myös omana työnä. Prosessit sujuviksi on pelkkä slogan ellei se muutu euroiksi!

32 Se yksinkertainen nyrkkisääntö Jokaisen tuotantopanoksia koskevan ratkaisun (lisäys tai poisto) kohdalla on selvitettävä lisääkö (vai vähentääkö) se ja kuinka paljon palvelutuotantoa eli suoritteita. Toinen laillinen peruste resurssien lisäykselle saa olla laadun ja vaikuttavuuden parantaminen, mutta sekin on tehtävä laskelmiin ja näyttöön perustuen. Ja sama toisinpäin: sellaisen panoksen (resurssin) vähentäminen, joka ei samalla vähennä suoritevolyymiä tai suoritteiden laatua, on velvollisuutemme (koska ne voidaan uudelleenkäyttää paremmalla tavalla (tai palauttaa veronmaksajille.

33 Laatu tuottavuuden rinnalle ehdottomasti! LAATU, VAIKUTTAVUUS ja TUOTTAVUUS! Case Traumatiimi ei lisännyt tuottavuutta, mutta paransi (potilaan kokemaa) laatua. Potilaiden varastointi kotiin nosti tuottavuutta, mutta kärsikö laatu? Vaikeasti sairaiden syöpäpotilaiden hoito 3-4 hengen huoneissa, wc käytävällä tuottavaa (?), lääketieteellinen laatukin varmasti hyvää?, mutta potilaan kokema laatu?) INVESTOINNIT: Leikkaussalien dominomainen romahdus käyttökelvottomiksi heikentää varmasti tuottavuutta, mutta miten varmistaa, että uudet investoinnit lisäävät tuottavuutta!

Sairaaloiden tuottavuuden kehitys 2003 2007

Sairaaloiden tuottavuuden kehitys 2003 2007 Terveys 2009 Hälsa Health TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sairaaloiden tuottavuuden kehitys 2003 2007 Pirjo Häkkinen +358 20 610 7152 pirjo.hakkinen@thl.fi Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuus 2013 Sjukhusens produktivitet 2013 Hospital productivity 2013

Sairaaloiden tuottavuus 2013 Sjukhusens produktivitet 2013 Hospital productivity 2013 Terveys 2015 Hälsa Health TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sairaaloiden tuottavuus 2013 Sjukhusens produktivitet 2013 Hospital productivity 2013 Pirjo Häkkinen +358 29 524 7152 pirjo.hakkinen@thl.fi

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuus 2012 Sjukhusens produktivitet 2012 Hospital productivity 2012

Sairaaloiden tuottavuus 2012 Sjukhusens produktivitet 2012 Hospital productivity 2012 Terveys 2014 Hälsa Health TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sairaaloiden tuottavuus 2012 Sjukhusens produktivitet 2012 Hospital productivity 2012 Pirjo Häkkinen +358 29 524 7152 pirjo.hakkinen@thl.fi

Lisätiedot

THL:n tuottavuusseuranta 2013

THL:n tuottavuusseuranta 2013 THL:n tuottavuusseuranta 2013 Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen Tuottavuusseminaari 3.2.2015, HUS 3.2.2015 Pirjo Häkkinen/Tuottavuusseminaari/ HUS 1 Tuottavuus Tuottavuus = Tuotokset Panokset 3.2.2015

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2010

ARVIOINTIKERTOMUS 2010 VALTUUSTO 14.6.2011 LIITE 1 19 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ARVIOINTIKERTOMUS 2010 Tarkastuslautakunta 12.5.2011 ARVIOINTIKERTOMUS 2010 SISÄLLYSLUETTELO Sivu TIIVISTELMÄ...1 1 TARKASTUSTOIMINTA...2

Lisätiedot

Selvitys Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä

Selvitys Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä Selvitys Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä Nordic Healthcare Group, 18.6.2013 TIIVISTELMÄ Tämän selvityksen Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisestä

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME JA ERITYISVASTUUALUE ANALYYSI JA VERTAILU ERVA- SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOISTA

PÄIJÄT-HÄME JA ERITYISVASTUUALUE ANALYYSI JA VERTAILU ERVA- SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOISTA PÄIJÄT HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÄIJÄT-HÄME JA ERITYISVASTUUALUE ANALYYSI JA VERTAILU ERVA- SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOISTA Asko Rytkönen, HTL, kehittämispäällikkö 16.09. 2012 Versio

Lisätiedot

VÄLIRAPORTTI. Helsingin terveydenhuollon tehostaminen ja kustannusten alentaminen (Kalleus-hanke)

VÄLIRAPORTTI. Helsingin terveydenhuollon tehostaminen ja kustannusten alentaminen (Kalleus-hanke) VÄLIRAPORTTI Helsingin terveydenhuollon tehostaminen ja kustannusten alentaminen (Kalleus-hanke)?? Helsingin kaupungin terveyskeskus?? Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Käsitelty 31.8.2004 terveyssuunnittelutoimikunnass

Lisätiedot

Toiminnan ja talouden seurantaraportti 23.4.2015

Toiminnan ja talouden seurantaraportti 23.4.2015 Hallitus 11.5.2015, LIITE 3 Toiminnan ja talouden seurantaraportti 23.4.2015 3/ 2015 HUS Yhtymähallinto, Talousjohto Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Johdon yhteenveto... 3 Tunnusluvut...

Lisätiedot

Saadaanko sote-uudistuksella tasalaatua?

Saadaanko sote-uudistuksella tasalaatua? tutkimus Petra Kinnula, Teemu Malmi & Erkki Vauramo Saadaanko sote-uudistuksella tasalaatua? kaks kunnallisalan kehittämissäätiö Saadaanko sote-uudistuksella tasalaatua? Petra Kinnula Teemu Malmi Erkki

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2012

ARVIOINTIKERTOMUS 2012 VALTUUSTO 11.6.2013 LIITE 1 29 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ARVIOINTIKERTOMUS 2012 Tarkastuslautakunta 8.5.2013 2 3 ARVIOINTIKERTOMUS 2012 SISÄLLYSLUETTELO Sivu PUHEENJOHTAJAN KATSAUS...4

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 160. Vaikuttavuuden huomioon ottava tuottavuus vanhuspalveluissa

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 160. Vaikuttavuuden huomioon ottava tuottavuus vanhuspalveluissa Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Tutkimukset 160 Vaikuttavuuden huomioon ottava tuottavuus vanhuspalveluissa Aki Kangasharju Teija Mikkola Tuomas Mänttäri Tero Tyni Maija Valta VATT Tutkimukset 160

Lisätiedot

arviointikertomus vuodelta 2009

arviointikertomus vuodelta 2009 arviointikertomus vuodelta 2009 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISRIKT Tarkastuslautakunta 6.5.2010 Sisältö

Lisätiedot

PERUSTERVEYDENHUOLLON TUOTTAVUUS

PERUSTERVEYDENHUOLLON TUOTTAVUUS PERUSTERVEYDENHUOLLON TUOTTAVUUS Sami J. Siiskonen Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon syventävien opintojen kirjallinen työ Helsingin yliopisto Kansanterveystieteen laitos Lääketieteen hallinnon yksikkö

Lisätiedot

Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Hallitus 24.11.2014 Sisällysluettelo Sivu 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Talousarvion laadinnan lähtökohdat 1 1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

Lisätiedot

Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Hallitus 24.11.2014 Sisällysluettelo Sivu 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Talousarvion laadinnan lähtökohdat 1 1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

Lisätiedot

HUS:N TUOTTAVUUDEN MITTAUS JA TUOTTAVUUSKEHITYS. Laskentapäällikkö Taru Lehtonen Yhtymähallinto, talousryhmä taru.k.lehtonen@hus.

HUS:N TUOTTAVUUDEN MITTAUS JA TUOTTAVUUSKEHITYS. Laskentapäällikkö Taru Lehtonen Yhtymähallinto, talousryhmä taru.k.lehtonen@hus. HUS:N TUOTTAVUUDEN MITTAUS JA TUOTTAVUUSKEHITYS Laskentapäällikkö Taru Lehtonen Yhtymähallinto, talousryhmä taru.k.lehtonen@hus.fi TUOTTAVUUDEN MITTAUS DRG-pisteet / htv (tuotos / panos mittari) Tuottavuus

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon menot ja menojen syyt?

Erikoissairaanhoidon menot ja menojen syyt? Erikoissairaanhoidon menot ja menojen syyt? BM-seminaari 16.10.2014 Markku Pekurinen, vs. ylijohtaja 30.10.2014 1 ESH:n laskennalliset menot vuonna 2013 Poikkeama koko maan keskitasosta, m HELSINKI TAMPERE

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2007 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2007 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2007 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle Euroopan Unioni

Lisätiedot

ICT JA PALVELUT NÄKÖKULMIA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN. Laura Castrén Antti Kauhanen Martti Kulvik Silja Kulvik-Laine Antti Lönnqvist Sirpa Maijanen

ICT JA PALVELUT NÄKÖKULMIA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN. Laura Castrén Antti Kauhanen Martti Kulvik Silja Kulvik-Laine Antti Lönnqvist Sirpa Maijanen ICT JA PALVELUT NÄKÖKULMIA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN Laura Castrén Antti Kauhanen Martti Kulvik Silja Kulvik-Laine Antti Lönnqvist Sirpa Maijanen Olli Martikainen Miikka Palvalin Ilona Peltonen Paula

Lisätiedot

Tekes -projekti: Ikääntyvän yhteiskunnan palvelurakennukset

Tekes -projekti: Ikääntyvän yhteiskunnan palvelurakennukset AALTO YLIOPISTO ARKKITEHTUURIN LAITOS SOTERA INSTITUUTTI Tekes -projekti: Ikääntyvän yhteiskunnan palvelurakennukset Case Eksote Leena Aalto, Matti Anttila, Jenni Hölttä, Reijo Kekäläinen, Anna Melander,

Lisätiedot

Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi elokuu 2014. Yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta

Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi elokuu 2014. Yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi elokuu 2014 Yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta esh14 1 8 palvelujen kokonaiskysyntä kasvoi hieman palveluja käyttäneitä asiakkaita oli enemmän avohoito

Lisätiedot

Valtuusto 11.6.2014. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 1 (2)

Valtuusto 11.6.2014. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 1 (2) Valtuusto 11.6.2014 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 1 (2) Hyväksytty hallituksessa 24.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 1 2. Olennaiset tapahtumat tilikaudella

Lisätiedot

Turun kaupungin tarkastuslautakunnan julkaisuja 4:2004. Erikoissairaanhoidon kehittämistoimenpiteiden tarkastelu

Turun kaupungin tarkastuslautakunnan julkaisuja 4:2004. Erikoissairaanhoidon kehittämistoimenpiteiden tarkastelu Turun kaupungin tarkastuslautakunnan julkaisuja 4:2004 Erikoissairaanhoidon kehittämistoimenpiteiden tarkastelu Turun kaupungin tarkastuslautakunta 3.11.2004 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 1 1 Yleistä...

Lisätiedot

Arviointikertomus vuodelta 2010

Arviointikertomus vuodelta 2010 Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2010 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle Yli 180 vrk vuodeosastohoitoa jonottaneet viikoittain ja erikoisaloittain v. 2010 / lkm 3 000

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 Valtuusto 15.12., LIITE 5 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 Osa 1 (3): Kuntayhtymä ja liitteet Halllitus 7.12. 1 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2011

ARVIOINTIKERTOMUS 2011 VALTUUSTO 12.6.2012 LIITE 1 17 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ARVIOINTIKERTOMUS 2011 Tarkastuslautakunta 16.5.2012 2 3 ARVIOINTIKERTOMUS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Sivu PUHEENJOHTAJAN KATSAUS...5

Lisätiedot

SAMASSA VENEESSÄ: SALON ALUEEN TERVEYDENHUOLLON UUDELLEENJÄRJESTELYT

SAMASSA VENEESSÄ: SALON ALUEEN TERVEYDENHUOLLON UUDELLEENJÄRJESTELYT SAMASSA VENEESSÄ: SALON ALUEEN TERVEYDENHUOLLON UUDELLEENJÄRJESTELYT Loppuraportti Mats Brommels, Magnus Björkgren, Miika Linna ja Outi Elonheimo 04.01.2001 Health Services Management Oy 2 1 JOHDANTO...4

Lisätiedot

Henkka Hyppönen - 1muutos ja palvelu kilpailuvaltteina JYRKI SUKULA. - potkua potilasruokailuun! Kanta-Hämeessä on hyvä synnyttää

Henkka Hyppönen - 1muutos ja palvelu kilpailuvaltteina JYRKI SUKULA. - potkua potilasruokailuun! Kanta-Hämeessä on hyvä synnyttää KantAviisiKesä 2015 KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TIEDOTUSLEHTI JYRKI SUKULA - potkua potilasruokailuun! Kanta-Hämeessä on hyvä synnyttää Henkka Hyppönen - 1muutos ja palvelu kilpailuvaltteina

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 Valtuusto 11.12.2013, LIITE 9 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 Osa 1 (4): Kuntayhtymä ja liitteet Hallitus 2.12.2013 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot